Permanente Vorming KU Leuven Opleiding Kwaliteitszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Permanente Vorming KU Leuven Opleiding Kwaliteitszorg"

Transcriptie

1 Permanente Vorming KU Leuven Opleiding Kwaliteitszorg Bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiënten zorg, in biomedische en biotechnologische omgevingen Vernieuwde opleiding Behalen van een universitair getuigschrift Mogelijkheid om aparte dagdelen te volgen Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg

2 Inleiding Kwaliteitszorg is geen louter theoretisch concept, maar heeft een concrete impact op het leven van mensen. De samenleving stelt hoge verwachtingen rond kwaliteit en veiligheid en dus legt de overheid steeds vaker verplichtingen op met betrekking tot kwaliteitszorg in laboratoria, zorgorganisaties of bedrijven. Dit vraagt niet alleen vaktechnische en administratieve aanpassingen. Het is een integraal proces dat de betrokkenheid vereist van alle medewerkers in een organisatie. In de praktijk blijkt verbetering op korte termijn regelmatig succesvol, maar blijvend verbeteren is een notoir lastige uitdaging. Voorbeelden van vragen waar de opleiding op ingaat zijn: Wat zijn de basisprincipes van kwaliteitszorg? Welke vereisten stelt de regelgeving en wat betekent dat in de praktijk? Hoe ga je te werk bij het invoeren en onderhouden van systemen voor kwaliteitsmanagement? Wat is de betekenis van nationale en internationale kwaliteitsnormen (ISO, GXP, ICH )? Hoe kunnen procesbeheersing en verbetering de kwaliteitszorg ondersteunen? Hoe pak je een verbeteringsproject aan in de eigen praktijk of omgeving? Welke theorieën of modellen helpen bij verbeterplannen? Hoe kunnen we de patiëntveiligheid verhogen? Is weerstand bij verandering normaal? Doelstelling De doelstelling is medewerkers en leidinggevenden uit zorgorganisaties, de biomedische sector en eerstelijnszorg samen te doen nadenken, kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten te geven over de talrijke uitdagingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en kwaliteitszorg. Doelgroep De opleiding is bestemd voor medewerkers en stafleden uit zorgorganisaties, zoals algemene, regionale, universitaire, psychiatrische en revalidatie ziekenhuizen, en eerste lijnsorganisaties, woon- en zorgcentra, laboratoria, biomedische, biotechnologische of farmaceutische industrie. Concept De opleiding is multidisciplinair en praktijkgericht, en speelt in op de groeiende vraag naar kwaliteitszorg en -bewaking. Hierbij worden wetenschappelijk gefundeerde denk kaders, procedures, technieken en werkwijzen aangereikt die de kwaliteit van het professionele handelen kunnen verhogen. De dagdelen worden geleid door een team van ervaren docenten in samenwerking met experten uit zorgorganisaties, geaccrediteerde laboratoria, industrie en beleidsorganen. De lessen worden plenair gegeven, maar wel met aandacht voor interacties met de deelnemers en groepsdiscussies. De dagdelen zijn verspreid over een academiejaar, er wordt nooit tijdens schoolvakanties lesgegeven.

3 Attesten en getuigschriften Een universitair getuigschrift van de KU Leuven voor de permanente vorming Kwaliteitszorg, bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg, in biomedische en biotechnologische omgevingen kan behaald worden door het volgen van de 7 verplichte dagdelen, aangevuld met 5 keuzedagdelen en het uitwerken en succesvol verdedigen van een paper rond een kwaliteitsverbeterproject. (7 + 5 ) (12 dagdelen 54 contacturen + uitwerken paper) Een certificaat kwaliteitszorg kan behaald worden na het volgen van de verplichte dagdelen. ( ) (7 dagdelen 32 contacturen) Een attest Kwaliteit van zorg in de eerstelijn kan behaald worden na het volgen van de aangeduide dagdelen voor deze groep. ( ) (4 dagdelen 18 contacturen) Een attest van deelname wordt uitgereikt voor elk dagdeel dat apart gevolgd kan worden. ( ) (per dagdeel 4,5 contacturen) 16/10/2014 Inleiding in kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg (B1) 23/10/2014 Normen en kwaliteitsmanagement (K1) 6/11/2014 ISO Normen en Kwaliteitsmanagement deel 1 (V1) 13/11/2014 Wetgeving voor zorgorganisaties en kwaliteitsmanagement (K2) 20/11/2014 ISO normen en kwaliteitsmanagement deel 2 (V2) 27/11/2014 Kwaliteitszorg : De grondleggers (B2) 4/12/2014 Kan het Elektronisch Medisch Dossier me helpen om de kwaliteit van de huisartspraktijk te verbeteren? (V8) 11/12/2014 Wetgeving laboratoria en kwaliteitsmanagement (K3) 18/12/2014 Point-of-Care testen (POCT) een meerwaarde voor iedereen (V3) 8/1/2015 Patiëntveiligheid en leren uit incidenten (B3) 15/1/2015 Essentiële elementen van kwaliteitsmanagement (K4) 22/1/2015 Accreditatie, Certificatie en Erkenningen (B4) 29/1/2015 Normen en vereisten voor klinische studies (V4) 12/2/2015 Logistiek management (K5) 5/3/2015 Klinisch onderzoek en klinische studies (V5) 12/3/2015 Kwaliteitsindicatoren (B5) 12/3/2015 Kwaliteitsverbeteringsproject in de eigen huisartspraktijk (V9) 19/3/2015 Analyse van kwaliteitsgegevens (K6) 26/3/2015 Risk management en risico analyse (V6) 23/4/2015 Naar effectieve kwaliteitsverbetering (B6) 30/4/2015 Ruimte en kwaliteitsvereisten (K7) 7/5/2015 Toestellen en kalibratie (V7) 21/5/2015 De plaats van de patiënt bij kwaliteitsprojecten (K8) 28/5/2015 Procesmanagement (B7)

4 Inhoud VERPLICHTE DAGDELEN VOOR UNIVERSITAIR GETUIGSCHRIFT EN CERTIFICAAT KWALITEITSZORG INLEIDING IN KWALITEITSBELEID EN KWALITEITSZORG (B1) Overzicht over kwaliteitszorg en kwaliteit van zorg Wie zijn de stakeholders? Belangrijke onderzoeksresultaten Institute for Healthcare Improvement (IHI) KWALITEITSZORG: DE GRONDLEGGERS (B2) Ideeën van kwaliteitsgoeroes en huidige kwaliteitsinitiatieven Theorie van W Shewhart, E Deming, A Feigenbaum, P Crosby Deming en PDCA cyclus Toepassen in praktijk PATIËNTVEILIGHEID EN LEREN UIT INCIDENTEN (B3) Patiëntveiligheid, wat is het en waarom is het belangrijk? Human error. Waarom maken mensen fouten? Incidentanalyse. Het leren analyseren van eenvoudige incidenten. Begrip Second Victim ACCREDITATIE, CERTIFICATIE EN ERKENNINGEN (B4) Accreditatie & certificatie, wat zijn de verschillen? Welk systeem is het meest geschikt in welke organisatievorm? Is er een keuze mogelijk? Erkenning en visitatie Verwachtingen, valkuilen, praktijkvoorbeelden Hoe bereiden we ons voor op een externe audit? KWALITEITSINDICATOREN (B5) Wat zijn kwaliteitsindicatoren? Wanneer zijn indicatoren nuttig? Wat zijn goede indicatoren en hoe zijn ze te gebruiken? Praktijkvoorbeelden uit zorgorganisaties, laboratoria, eerstelijnszorg NAAR EFFECTIEVE KWALITEITSVERBETERING (B6) Wat hindert of bevordert kwaliteitsverbetering? Op theorie & evidentie gebaseerde verbeterplannen Hoe een verandering tot een goed einde brengen? Welke knelpunten kunnen we verwachten tijdens een verbeteringstraject? Het hoe en wat van een veranderingstraject. PROCESMANAGEMENT (B7) Kwaliteits- en procesmanagement? Waar liggen de verschillen? Hoe samen gebruiken voor hetzelfde doel? Concept en theorie van verschillende proces management systemen: Lean, 6 sigma, EFQM-model,...

5 AANVULLENDE KEUZEDAGDELEN NORMEN EN KWALITEITSMANAGEMENT (K1) ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025, JCI, NIAZ, GXP,... Welke normen zijn er en voor wie zijn ze van toepassing? Toelichting van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen Praktijkvoorbeelden WETGEVING VOOR ZORGORGANISATIES EN KWALITEITSMANAGEMENT (K2) Europese, federale en regionale wetgeving m.b.t. kwaliteitsbeleid voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. Welke verschillende inspectievormen zijn er? Wat is de wettelijke rol van de verschillende spelers (raad van bestuur, directieleden, artsen en andere medewerkers) m.b.t. het kwaliteitsbeleid? WETGEVING VOOR LABORATORIA EN KWALITEITSMANAGEMENT (K3) Wetgeving van diagnostische laboratoria in België Werking en rol van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Weefsels en cel directieve en het verdere gebruik van diagnostische stalen Richtlijn van medische hulpmiddelen IVD directieve ESSENTIËLE ELEMENTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT (K4) Soorten documenten en beheer Implementeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem Registratie en omgaan met klachten Interne en externe audits Jaarverslagen, directiebeoordeling en managementreview LOGISTIEK MANAGEMENT (K5) Goederenstroom en voorraadbeheer Transportmanagement Tranceerbaarheid van goederen en lotregistraties Basisbegrippen van logistiek management en mogelijke valkuilen ANALYSE VAN KWALITEITSGEGEVENS (K6) Soorten kwaliteitsgegevens Bestaande gegevens gebruiken of zelf verzamelen? Verwerken en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data Opstellen van validatierapporten RUIMTE EN KWALITEITSVEREISTEN (K7) Vereisten voor ruimte en infrastructuur (steriele ruimten, keuken, laboratoriumruimten, ziekenhuiskamer, cleanrooms,...) Opvolging van metingen (temperatuur, luchtwisselingen, druk,...) Correcte afvoer en verwerking van afval Beschermkledij en hygiëne DE PLAATS VAN DE PATIENT BIJ KWALITEITSPROJECTEN (K8) Welke rol kunnen patiënten spelen in kwaliteitsprojecten? Hoe organiseer je een focusgroep, een spiegelgesprek, een diepte-interview, een walk-through? Wat is evidence-based co-design? Kan je patiënten ook een plaats geven in een stuurgroep kwaliteit en wat zijn de voor- en nadelen? En welke rol spelen het Vlaams Patiëntenplatform en Test-Aankoop binnen het kwaliteitsbeleid?

6 VERDIEPINGSDAGDELEN PROGRAMMACOÖRDINATOR: PROF. DR. ELS DEQUEKER ISO NORMEN EN KWALITEITSMANAGEMENT (V1) ISO normen in detail bekeken Proces van ontwikkeling van een ISO norm ISO NORMEN EN KWALITEITSMANAGEMENT (V2) Begrijpen van de ISO taal en interpretatie van een norm Praktijkoefeningen met verschillende ISO normen: ISO 15189, ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001 en EN POINT-OF-CARE TESTEN EEN MEERWAARDE VOOR IEDEREEN (V3) Toelichting van de ISO norm voor POCT Hoe implementeren conform de wetgevende vereisten? Wisselwerking met zorgverstrekkers en laboratorium Praktijkvoorbeelden NORMEN EN VEREISTEN VOOR KLINISCHE STUDIES (V4) Toelichting van GLP, GMP, GCP vereisten ISO Protocol van een klinische studie Juridische aspecten van studies, EU directive en Belgische Wetgeving KLINISCH ONDERZOEK EN KLINISCHE STUDIES (V5) Van pre-klinisch onderzoek naar early clinical drug development Soorten klinische studies Rol van FAGG en GCP monitoring en inspecties Praktijkvoorbeeld RISK MANAGEMENT EN RISICO ANALYSE (V6) Risico s en risicoanalyse. Een risicovol proces beschrijven en risico s inventariseren. Sleutelrollen in risk management Praktijkvoorbeelden TOESTELLEN EN KALIBRATIE (V7) Gebruik en beheer van apparatuur Kalibratie, wanneer en wat is er vereist? Traceerbaarheid van meetgegevens PROGRAMMACOÖRDINATOR: PROF. DR. PATRIK VANKRUNKELSVEN KAN HET ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER ME HELPEN OM DE KWALITEIT VAN DE HUISARTSPRAKTIJK TE VERBETEREN? (V8) Kwaliteit op verschillende niveaus: geregistreerd coderen, Evidence Linker (real time oefening), medicatiebewaking ('decision support') Hoe maak ik een audit? Call-recallsysteem Hoe identificeer ik mijn diabetespatiënten in mijn EMD? Chronic Care Model KWALITEITSVERBETERINGSPROJECT IN DE EIGEN HUISARTSPRAKTIJK (V9) Ontwikkeling en gebruik van indicatoren Accreditatie van de huisartspraktijk: het EPA-instrument Pay for Performance Hoe realiseer je zelf kwaliteitsverbetering in eigen praktijk? Praktische oefeningen en toepassen PDCA cyclus

7 Praktische gegevens Docenten De docenten zijn experten uit onderwijs, industrie en overheid, met een uitgebreide ervaring in kwaliteitszorg en/of in een speci - fiek domein van de opleiding. Een overzicht van de docenten vindt u op de website. Inschrijving De uiterste datum van inschrijving is 1 oktober Inschrijven voor aparte dagdelen kan ook nog in de loop van het academiejaar. Inschrijven gebeurt via een formulier op de website. Wij bevestigen uw vraag tot in - schrijving en sturen een factuur. Indien u een volledige opleiding met getuig schrift volgt, ontvangt u bij aanvang een KU Leuven - studenten kaart waarmee u kunt genieten van verschillende voordelen, waaronder toe gang en korting in faciliteiten van de KU Leuven (bibliotheken, studenten restaurants ). De opleiding gaat door bij minimum 20 inschrijvingen voor het behalen van een uni versitair getuigschrift, definitieve beves - tiging op 21 september 2014; voor de verdiepings dagdelen moeten er minimum 15 deel nemers 14 dagen vóór aanvang van het betreffende dagdeel ingeschreven zijn. Tijdstip De opleiding wordt gegeven op donder dagen van u. tot u. en start op 16 oktober Tijdens school vakanties is er geen les. De evaluatiesessie volgt in het najaar Locatie De opleiding vindt plaats in Leuven op een plaats die vlot bereikbaar is met auto en open - baar vervoer. Parkeergelegenheid is voorzien. Accreditatie Ten behoeve van de deelnemers-artsen en apothekers-biologen wordt erkenning tot accreditatie aangevraagd bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, onder de rubriek Ethiek en Economie. Educatief verlof Een verlenging van de erkenning in het kader van betaald educatief verlof is aangevraagd. Dit is enkel van toepassing voor de opleiding die leidt tot een universitair getuigschrift of het certificaat Kwaliteitszorg (Er moeten minstens 32 contact uren zijn). Evaluatie Voor de eindevaluatie schrijven en verdedigen de deelnemers, bij voorkeur per twee, een paper. Deelnemers die met succes de volledige opleiding volgen (7 basisdag delen + 5 keuze dagdelen + paper), ontvangen een getuigschrift van de KU Leuven. Hierbij is aanwezigheid gedurende minstens 80% van de lestijd noodzakelijk. Deelnemers die geen paper schrijven maar wel minstens 80% van de lestijd aanwezig waren, ontvangen een attest van deelname. Deelnameprijs en betaling Een universitair getuigschrift van de KU Leuven voor de permanente vorming Kwaliteitszorg, bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg, in biomedische en biotechnologische omgevingen (54 u.) 2750 EUR. Een certificaat Kwaliteitszorg na het volgen van de 7 verplichte dagdelen. (32 u.) 1650 EUR. Een attest van deelname wordt uitgereikt voor elk dagdeel dat apart gevolgd kan worden. (per dagdeel 4,5 u.) 255 EUR. Een attest Kwaliteit van zorg in de eerstelijn na het volgen van de aangeduide dagdelen voor deze groep. (18 u.) prijs zie website Annuleringsvoorwaarden Annulering van een inschrijving dient steeds schriftelijk te gebeuren (per gewone of aangetekende brief, per fax of per ). Bij annulering tot 1 oktober 2014 wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht voor de gemaakte administratie - kosten. Bij annulering vanaf 1 oktober 2014 blijft het volledige bedrag verschuldigd. Wel kunt u de documentatiebundel aan - vragen, of kunt u zich laten vervangen na schriftelijke melding uiterlijk 2 werkdagen vóór aanvang van de opleiding.

8 Meer info DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Kapucijnenvoer 35, blok d, bus LEUVEN med.kuleuven.be/pv/kwaliteitszorg Coördinatie Academisch coördinatoren Prof. dr. Els Dequeker (Onderzoekseenheid Biomedische Kwaliteitszorg, KU Leuven) Prof. dr. Theo van Achterberg (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU Leuven) Dr. Kris Vanhaecht (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU Leuven) Prof. dr. Patrik Vankrunkelsven (Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven) Administratieve medewerkers Elke Hombroeckx Anja Bruers Martine Goossens Programmacomité Het vormingsprogramma staat onder supervisie van het programmacomité Prof. dr. Bert Aertgeerts (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Em. prof. dr. Marc De Ley (Faculteit Wetenschappen, KU Leuven) Prof. dr. Katelijne De Nys (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Prof. dr. Els Dequeker (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Dr. Harrie Dewitte (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Em. prof. dr. Karel De Witte (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven) Dr. Geert Goderis (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Prof. Rosella Hermens (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Prof. dr. Johan Kips (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Prof. dr. Birgitte Schoenmakers (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Prof. dr. Walter Sermeus (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Dr. Ir. Paul Timmermans (UZ Leuven) Prof. dr. Theo van Achterberg (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Dr. Christel Van Campenhout (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) Dr. Kris Vanhaecht (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Prof. dr. Patrik Vankrunkelsven (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) v.u.: Prof. dr. Els Dequeker, Herestraat 49 bus 602, 3000 Leuven

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg AANBOD 2013-2014 Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg

Nadere informatie

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar

CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP 2011-2012. 49ste jaar ERMANENTE VORMING CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS- EN VERPLEGINGSWETENSCHAP Voor het 49ste opeenvolgende jaar valt, tegen het einde van de zomermaanden, de brochure Permanente Vorming van het Centrum voor Ziekenhuis-

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Disciplineoverstijgend onderwijs in de onderwijs- en opleidingsregio VUmc

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Voorjaar. Prevent Opleidingen

Voorjaar. Prevent Opleidingen Voorjaar 2009 Prevent Opleidingen Inhoud Wie we zijn 4 Een multidisciplinair kennisinstituut 4 Consultancy 4 Onze opleidingen 5 Praktijkgerichte opleidingen 5 In company 5 Lucina-Academy for Working Life

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

Eerste stappen in de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek voor huisartsen

Eerste stappen in de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek voor huisartsen Eerste stappen in de ontwikkeling van een kwaliteitshandboek voor huisartsen Joeri Eyckmans, Katholieke Universiteit Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, Katholieke Universiteit Leuven Master of

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN...1 1.1. Inleiding...1 1.2. Definities...2 1.3. Gehanteerde afkortingen...8 HOOFDSTUK 2: KWALITEITSDOELSTELLINGEN EN -BELEID...9 2.1. Kwaliteitsbeleid...9 2.2. Kwaliteitshandboek...11

Nadere informatie

HOE KAN UW BEDRIJF DE JUISTE TRAININGEN INZETTEN OM CONTINU TE BLIJVEN ONTWIKKELEN?

HOE KAN UW BEDRIJF DE JUISTE TRAININGEN INZETTEN OM CONTINU TE BLIJVEN ONTWIKKELEN? KNOWLEDGE TRANSFORMATION SKILLS RETENTION FURTHER EXCELLENCE BEHAVIOUR ENHANCED PERFORMANCE EXPERTISE ABILITY HOE KAN UW BEDRIJF DE JUISTE TRAININGEN INZETTEN OM CONTINU TE BLIJVEN ONTWIKKELEN? SGS ACADEMY

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012

UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 Quality Awareness bij Personeel op een Zware Medisch-Technische Ziekenhuisdienst Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden

Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Factoren die het bijscholingsgedrag van huisartsen beïnvloeden Stefanie Moermans, K.U. Leuven Promotor: Ann Roex, K.U. Leuven Co-promotor: Bert Aertgeerts, K.U. Leuven Praktijkopleider: Joke Van den Heuvel

Nadere informatie

2011-2012. Postgraduaten Bij- en nascholingen. www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel

2011-2012. Postgraduaten Bij- en nascholingen. www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel 2011-2012 Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming van de Erasmushogeschool Brussel

Nadere informatie

De opleiding heeft tot doel studenten op te leiden voor een specifieke maatschappelijke loopbaan in de ziekenhuisfarmacie.

De opleiding heeft tot doel studenten op te leiden voor een specifieke maatschappelijke loopbaan in de ziekenhuisfarmacie. Interuniversitaire opleiding Master in de ziekenhuisfarmacie Academiejaar 2014-2015 1 Inhoud Algemene informatie... 3 Doelstellingen... 3 Eindtermen Master in de Ziekenhuisfarmacie... 4 Samenstelling van

Nadere informatie

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen

2012-2013. Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen 2012-2013 Ontwikkel je talent, een leven lang! Postgraduaten Bij- en nascholingen www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoudstafel EhB +, Centrum voor Permanente Vorming

Nadere informatie

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise.

Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Voorlopige uitgave 2014-2015 wijzigingen voorbehouden Training catalogus. Maak van onze ervaring uw expertise. Inhoud. BSI Een introductie. BSI Een introductie 2 Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren

Nadere informatie

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012 Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis Beleidsplan 2007-2012 augustus 2007 Verantwoordelijken: ziekenhuisdirectie voorzitter Medische Staf directeur Facilities directeur Human Resources Auteurs: Benno

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

ICT voor Managers Technologie op maat van de manager

ICT voor Managers Technologie op maat van de manager ICT voor Managers Technologie op maat van de manager Een modulaire postacademische opleiding Module 1: Communicatietechnologie, 12 januari 2004 Module 2: Informatietechnologie, 19 januari 2004 Module 3:

Nadere informatie

geneesmiddelenontwikkeling

geneesmiddelenontwikkeling geneesmiddelenontwikkeling >> faculteit farmaceutische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen >> masteropleiding 2010-2011 1 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Onderwijscommissie Farmaceutische

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

Vormingsaanbod najaar 2015 Vormingscentrum Guislain - Gent

Vormingsaanbod najaar 2015 Vormingscentrum Guislain - Gent Vormingsaanbod najaar 2015 Vormingscentrum Guislain - Gent 1 Di 08/09 & Di 15/09 13.30u. - 16.30u. Basiscursus boekhouden voor medewerkers facturatie administratief departement 4 2 Do 10/09 13.30u. - 16.30u.

Nadere informatie

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg

MFO Medisch Farmaceutisch Overleg MFO Medisch Farmaceutisch Overleg Wat is een MFO en hoe kan het in de praktijk worden gerealiseerd in RVT s? 1 Inhoudstafel WAT VIND JE IN DIT DRAAIBOEK?... 3 INLEIDING... 4 1. WAT IS MFO?... 5 2. DOEL

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen

Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen Kwaliteitsrichtlijn voor Infectiepreventie in Ziekenhuizen versie 1, vastgesteld door de VHIG en NVMM per 20 november 2008 deze richtlijn is tot stand gekomen onder redactie van een landelijke werkgroep

Nadere informatie

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013

2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC. Jaardocument 2013 Radboudumc Jaardocument 2013 2 JAARDOCUMENT 2013 RADBOUDUMC Jaardocument 2013 Dit document bevat een integrale vastlegging van de financiële en maatschappelijke verantwoording, waarbij voor het eerst gebruik

Nadere informatie

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15

1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1. Kwaliteitsmanagement. p. 1-15 1.1. Wat is Kwaliteit? p. 1-5 De definitie van kwaliteit: Net iets meer dan voldoen aan de steeds toenemende uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne

Nadere informatie

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12

Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen Ebola? P. 12 Jaarverslag 2 014 " Namaak- en illegale geneesmiddelen duiken nog niet op in het Belgische legale circuit. Het fagg spant zich in om dat zo te houden." P. 11 Welke rol speelt het fagg in de strijd tegen

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG Evelien Demaerschalk Dr. Koen Hermans Dr. Guido Cuyvers Prof. dr. Chantal Van Audenhove

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie