Permanente Vorming KU Leuven Opleiding Kwaliteitszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Permanente Vorming KU Leuven Opleiding Kwaliteitszorg"

Transcriptie

1 Permanente Vorming KU Leuven Opleiding Kwaliteitszorg Bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiënten zorg, in biomedische en biotechnologische omgevingen Vernieuwde opleiding Behalen van een universitair getuigschrift Mogelijkheid om aparte dagdelen te volgen Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg

2 Inleiding Kwaliteitszorg is geen louter theoretisch concept, maar heeft een concrete impact op het leven van mensen. De samenleving stelt hoge verwachtingen rond kwaliteit en veiligheid en dus legt de overheid steeds vaker verplichtingen op met betrekking tot kwaliteitszorg in laboratoria, zorgorganisaties of bedrijven. Dit vraagt niet alleen vaktechnische en administratieve aanpassingen. Het is een integraal proces dat de betrokkenheid vereist van alle medewerkers in een organisatie. In de praktijk blijkt verbetering op korte termijn regelmatig succesvol, maar blijvend verbeteren is een notoir lastige uitdaging. Voorbeelden van vragen waar de opleiding op ingaat zijn: Wat zijn de basisprincipes van kwaliteitszorg? Welke vereisten stelt de regelgeving en wat betekent dat in de praktijk? Hoe ga je te werk bij het invoeren en onderhouden van systemen voor kwaliteitsmanagement? Wat is de betekenis van nationale en internationale kwaliteitsnormen (ISO, GXP, ICH )? Hoe kunnen procesbeheersing en verbetering de kwaliteitszorg ondersteunen? Hoe pak je een verbeteringsproject aan in de eigen praktijk of omgeving? Welke theorieën of modellen helpen bij verbeterplannen? Hoe kunnen we de patiëntveiligheid verhogen? Is weerstand bij verandering normaal? Doelstelling De doelstelling is medewerkers en leidinggevenden uit zorgorganisaties, de biomedische sector en eerstelijnszorg samen te doen nadenken, kennis uit te wisselen en nieuwe inzichten te geven over de talrijke uitdagingen met betrekking tot de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid en kwaliteitszorg. Doelgroep De opleiding is bestemd voor medewerkers en stafleden uit zorgorganisaties, zoals algemene, regionale, universitaire, psychiatrische en revalidatie ziekenhuizen, en eerste lijnsorganisaties, woon- en zorgcentra, laboratoria, biomedische, biotechnologische of farmaceutische industrie. Concept De opleiding is multidisciplinair en praktijkgericht, en speelt in op de groeiende vraag naar kwaliteitszorg en -bewaking. Hierbij worden wetenschappelijk gefundeerde denk kaders, procedures, technieken en werkwijzen aangereikt die de kwaliteit van het professionele handelen kunnen verhogen. De dagdelen worden geleid door een team van ervaren docenten in samenwerking met experten uit zorgorganisaties, geaccrediteerde laboratoria, industrie en beleidsorganen. De lessen worden plenair gegeven, maar wel met aandacht voor interacties met de deelnemers en groepsdiscussies. De dagdelen zijn verspreid over een academiejaar, er wordt nooit tijdens schoolvakanties lesgegeven.

3 Attesten en getuigschriften Een universitair getuigschrift van de KU Leuven voor de permanente vorming Kwaliteitszorg, bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg, in biomedische en biotechnologische omgevingen kan behaald worden door het volgen van de 7 verplichte dagdelen, aangevuld met 5 keuzedagdelen en het uitwerken en succesvol verdedigen van een paper rond een kwaliteitsverbeterproject. (7 + 5 ) (12 dagdelen 54 contacturen + uitwerken paper) Een certificaat kwaliteitszorg kan behaald worden na het volgen van de verplichte dagdelen. ( ) (7 dagdelen 32 contacturen) Een attest Kwaliteit van zorg in de eerstelijn kan behaald worden na het volgen van de aangeduide dagdelen voor deze groep. ( ) (4 dagdelen 18 contacturen) Een attest van deelname wordt uitgereikt voor elk dagdeel dat apart gevolgd kan worden. ( ) (per dagdeel 4,5 contacturen) 16/10/2014 Inleiding in kwaliteitsbeleid en kwaliteitszorg (B1) 23/10/2014 Normen en kwaliteitsmanagement (K1) 6/11/2014 ISO Normen en Kwaliteitsmanagement deel 1 (V1) 13/11/2014 Wetgeving voor zorgorganisaties en kwaliteitsmanagement (K2) 20/11/2014 ISO normen en kwaliteitsmanagement deel 2 (V2) 27/11/2014 Kwaliteitszorg : De grondleggers (B2) 4/12/2014 Kan het Elektronisch Medisch Dossier me helpen om de kwaliteit van de huisartspraktijk te verbeteren? (V8) 11/12/2014 Wetgeving laboratoria en kwaliteitsmanagement (K3) 18/12/2014 Point-of-Care testen (POCT) een meerwaarde voor iedereen (V3) 8/1/2015 Patiëntveiligheid en leren uit incidenten (B3) 15/1/2015 Essentiële elementen van kwaliteitsmanagement (K4) 22/1/2015 Accreditatie, Certificatie en Erkenningen (B4) 29/1/2015 Normen en vereisten voor klinische studies (V4) 12/2/2015 Logistiek management (K5) 5/3/2015 Klinisch onderzoek en klinische studies (V5) 12/3/2015 Kwaliteitsindicatoren (B5) 12/3/2015 Kwaliteitsverbeteringsproject in de eigen huisartspraktijk (V9) 19/3/2015 Analyse van kwaliteitsgegevens (K6) 26/3/2015 Risk management en risico analyse (V6) 23/4/2015 Naar effectieve kwaliteitsverbetering (B6) 30/4/2015 Ruimte en kwaliteitsvereisten (K7) 7/5/2015 Toestellen en kalibratie (V7) 21/5/2015 De plaats van de patiënt bij kwaliteitsprojecten (K8) 28/5/2015 Procesmanagement (B7)

4 Inhoud VERPLICHTE DAGDELEN VOOR UNIVERSITAIR GETUIGSCHRIFT EN CERTIFICAAT KWALITEITSZORG INLEIDING IN KWALITEITSBELEID EN KWALITEITSZORG (B1) Overzicht over kwaliteitszorg en kwaliteit van zorg Wie zijn de stakeholders? Belangrijke onderzoeksresultaten Institute for Healthcare Improvement (IHI) KWALITEITSZORG: DE GRONDLEGGERS (B2) Ideeën van kwaliteitsgoeroes en huidige kwaliteitsinitiatieven Theorie van W Shewhart, E Deming, A Feigenbaum, P Crosby Deming en PDCA cyclus Toepassen in praktijk PATIËNTVEILIGHEID EN LEREN UIT INCIDENTEN (B3) Patiëntveiligheid, wat is het en waarom is het belangrijk? Human error. Waarom maken mensen fouten? Incidentanalyse. Het leren analyseren van eenvoudige incidenten. Begrip Second Victim ACCREDITATIE, CERTIFICATIE EN ERKENNINGEN (B4) Accreditatie & certificatie, wat zijn de verschillen? Welk systeem is het meest geschikt in welke organisatievorm? Is er een keuze mogelijk? Erkenning en visitatie Verwachtingen, valkuilen, praktijkvoorbeelden Hoe bereiden we ons voor op een externe audit? KWALITEITSINDICATOREN (B5) Wat zijn kwaliteitsindicatoren? Wanneer zijn indicatoren nuttig? Wat zijn goede indicatoren en hoe zijn ze te gebruiken? Praktijkvoorbeelden uit zorgorganisaties, laboratoria, eerstelijnszorg NAAR EFFECTIEVE KWALITEITSVERBETERING (B6) Wat hindert of bevordert kwaliteitsverbetering? Op theorie & evidentie gebaseerde verbeterplannen Hoe een verandering tot een goed einde brengen? Welke knelpunten kunnen we verwachten tijdens een verbeteringstraject? Het hoe en wat van een veranderingstraject. PROCESMANAGEMENT (B7) Kwaliteits- en procesmanagement? Waar liggen de verschillen? Hoe samen gebruiken voor hetzelfde doel? Concept en theorie van verschillende proces management systemen: Lean, 6 sigma, EFQM-model,...

5 AANVULLENDE KEUZEDAGDELEN NORMEN EN KWALITEITSMANAGEMENT (K1) ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025, JCI, NIAZ, GXP,... Welke normen zijn er en voor wie zijn ze van toepassing? Toelichting van de belangrijkste overeenkomsten en verschillen Praktijkvoorbeelden WETGEVING VOOR ZORGORGANISATIES EN KWALITEITSMANAGEMENT (K2) Europese, federale en regionale wetgeving m.b.t. kwaliteitsbeleid voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. Welke verschillende inspectievormen zijn er? Wat is de wettelijke rol van de verschillende spelers (raad van bestuur, directieleden, artsen en andere medewerkers) m.b.t. het kwaliteitsbeleid? WETGEVING VOOR LABORATORIA EN KWALITEITSMANAGEMENT (K3) Wetgeving van diagnostische laboratoria in België Werking en rol van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Weefsels en cel directieve en het verdere gebruik van diagnostische stalen Richtlijn van medische hulpmiddelen IVD directieve ESSENTIËLE ELEMENTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT (K4) Soorten documenten en beheer Implementeren en onderhouden van een kwaliteitssysteem Registratie en omgaan met klachten Interne en externe audits Jaarverslagen, directiebeoordeling en managementreview LOGISTIEK MANAGEMENT (K5) Goederenstroom en voorraadbeheer Transportmanagement Tranceerbaarheid van goederen en lotregistraties Basisbegrippen van logistiek management en mogelijke valkuilen ANALYSE VAN KWALITEITSGEGEVENS (K6) Soorten kwaliteitsgegevens Bestaande gegevens gebruiken of zelf verzamelen? Verwerken en analyseren van kwantitatieve en kwalitatieve data Opstellen van validatierapporten RUIMTE EN KWALITEITSVEREISTEN (K7) Vereisten voor ruimte en infrastructuur (steriele ruimten, keuken, laboratoriumruimten, ziekenhuiskamer, cleanrooms,...) Opvolging van metingen (temperatuur, luchtwisselingen, druk,...) Correcte afvoer en verwerking van afval Beschermkledij en hygiëne DE PLAATS VAN DE PATIENT BIJ KWALITEITSPROJECTEN (K8) Welke rol kunnen patiënten spelen in kwaliteitsprojecten? Hoe organiseer je een focusgroep, een spiegelgesprek, een diepte-interview, een walk-through? Wat is evidence-based co-design? Kan je patiënten ook een plaats geven in een stuurgroep kwaliteit en wat zijn de voor- en nadelen? En welke rol spelen het Vlaams Patiëntenplatform en Test-Aankoop binnen het kwaliteitsbeleid?

6 VERDIEPINGSDAGDELEN PROGRAMMACOÖRDINATOR: PROF. DR. ELS DEQUEKER ISO NORMEN EN KWALITEITSMANAGEMENT (V1) ISO normen in detail bekeken Proces van ontwikkeling van een ISO norm ISO NORMEN EN KWALITEITSMANAGEMENT (V2) Begrijpen van de ISO taal en interpretatie van een norm Praktijkoefeningen met verschillende ISO normen: ISO 15189, ISO 17025, ISO 17020, ISO 9001 en EN POINT-OF-CARE TESTEN EEN MEERWAARDE VOOR IEDEREEN (V3) Toelichting van de ISO norm voor POCT Hoe implementeren conform de wetgevende vereisten? Wisselwerking met zorgverstrekkers en laboratorium Praktijkvoorbeelden NORMEN EN VEREISTEN VOOR KLINISCHE STUDIES (V4) Toelichting van GLP, GMP, GCP vereisten ISO Protocol van een klinische studie Juridische aspecten van studies, EU directive en Belgische Wetgeving KLINISCH ONDERZOEK EN KLINISCHE STUDIES (V5) Van pre-klinisch onderzoek naar early clinical drug development Soorten klinische studies Rol van FAGG en GCP monitoring en inspecties Praktijkvoorbeeld RISK MANAGEMENT EN RISICO ANALYSE (V6) Risico s en risicoanalyse. Een risicovol proces beschrijven en risico s inventariseren. Sleutelrollen in risk management Praktijkvoorbeelden TOESTELLEN EN KALIBRATIE (V7) Gebruik en beheer van apparatuur Kalibratie, wanneer en wat is er vereist? Traceerbaarheid van meetgegevens PROGRAMMACOÖRDINATOR: PROF. DR. PATRIK VANKRUNKELSVEN KAN HET ELEKTRONISCH MEDISCH DOSSIER ME HELPEN OM DE KWALITEIT VAN DE HUISARTSPRAKTIJK TE VERBETEREN? (V8) Kwaliteit op verschillende niveaus: geregistreerd coderen, Evidence Linker (real time oefening), medicatiebewaking ('decision support') Hoe maak ik een audit? Call-recallsysteem Hoe identificeer ik mijn diabetespatiënten in mijn EMD? Chronic Care Model KWALITEITSVERBETERINGSPROJECT IN DE EIGEN HUISARTSPRAKTIJK (V9) Ontwikkeling en gebruik van indicatoren Accreditatie van de huisartspraktijk: het EPA-instrument Pay for Performance Hoe realiseer je zelf kwaliteitsverbetering in eigen praktijk? Praktische oefeningen en toepassen PDCA cyclus

7 Praktische gegevens Docenten De docenten zijn experten uit onderwijs, industrie en overheid, met een uitgebreide ervaring in kwaliteitszorg en/of in een speci - fiek domein van de opleiding. Een overzicht van de docenten vindt u op de website. Inschrijving De uiterste datum van inschrijving is 1 oktober Inschrijven voor aparte dagdelen kan ook nog in de loop van het academiejaar. Inschrijven gebeurt via een formulier op de website. Wij bevestigen uw vraag tot in - schrijving en sturen een factuur. Indien u een volledige opleiding met getuig schrift volgt, ontvangt u bij aanvang een KU Leuven - studenten kaart waarmee u kunt genieten van verschillende voordelen, waaronder toe gang en korting in faciliteiten van de KU Leuven (bibliotheken, studenten restaurants ). De opleiding gaat door bij minimum 20 inschrijvingen voor het behalen van een uni versitair getuigschrift, definitieve beves - tiging op 21 september 2014; voor de verdiepings dagdelen moeten er minimum 15 deel nemers 14 dagen vóór aanvang van het betreffende dagdeel ingeschreven zijn. Tijdstip De opleiding wordt gegeven op donder dagen van u. tot u. en start op 16 oktober Tijdens school vakanties is er geen les. De evaluatiesessie volgt in het najaar Locatie De opleiding vindt plaats in Leuven op een plaats die vlot bereikbaar is met auto en open - baar vervoer. Parkeergelegenheid is voorzien. Accreditatie Ten behoeve van de deelnemers-artsen en apothekers-biologen wordt erkenning tot accreditatie aangevraagd bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, onder de rubriek Ethiek en Economie. Educatief verlof Een verlenging van de erkenning in het kader van betaald educatief verlof is aangevraagd. Dit is enkel van toepassing voor de opleiding die leidt tot een universitair getuigschrift of het certificaat Kwaliteitszorg (Er moeten minstens 32 contact uren zijn). Evaluatie Voor de eindevaluatie schrijven en verdedigen de deelnemers, bij voorkeur per twee, een paper. Deelnemers die met succes de volledige opleiding volgen (7 basisdag delen + 5 keuze dagdelen + paper), ontvangen een getuigschrift van de KU Leuven. Hierbij is aanwezigheid gedurende minstens 80% van de lestijd noodzakelijk. Deelnemers die geen paper schrijven maar wel minstens 80% van de lestijd aanwezig waren, ontvangen een attest van deelname. Deelnameprijs en betaling Een universitair getuigschrift van de KU Leuven voor de permanente vorming Kwaliteitszorg, bewaken en bevorderen van kwaliteit in de patiëntenzorg, in biomedische en biotechnologische omgevingen (54 u.) 2750 EUR. Een certificaat Kwaliteitszorg na het volgen van de 7 verplichte dagdelen. (32 u.) 1650 EUR. Een attest van deelname wordt uitgereikt voor elk dagdeel dat apart gevolgd kan worden. (per dagdeel 4,5 u.) 255 EUR. Een attest Kwaliteit van zorg in de eerstelijn na het volgen van de aangeduide dagdelen voor deze groep. (18 u.) prijs zie website Annuleringsvoorwaarden Annulering van een inschrijving dient steeds schriftelijk te gebeuren (per gewone of aangetekende brief, per fax of per ). Bij annulering tot 1 oktober 2014 wordt 10% van de inschrijvingsprijs in rekening gebracht voor de gemaakte administratie - kosten. Bij annulering vanaf 1 oktober 2014 blijft het volledige bedrag verschuldigd. Wel kunt u de documentatiebundel aan - vragen, of kunt u zich laten vervangen na schriftelijke melding uiterlijk 2 werkdagen vóór aanvang van de opleiding.

8 Meer info DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Kapucijnenvoer 35, blok d, bus LEUVEN med.kuleuven.be/pv/kwaliteitszorg Coördinatie Academisch coördinatoren Prof. dr. Els Dequeker (Onderzoekseenheid Biomedische Kwaliteitszorg, KU Leuven) Prof. dr. Theo van Achterberg (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU Leuven) Dr. Kris Vanhaecht (Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap, KU Leuven) Prof. dr. Patrik Vankrunkelsven (Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven) Administratieve medewerkers Elke Hombroeckx Anja Bruers Martine Goossens Programmacomité Het vormingsprogramma staat onder supervisie van het programmacomité Prof. dr. Bert Aertgeerts (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Em. prof. dr. Marc De Ley (Faculteit Wetenschappen, KU Leuven) Prof. dr. Katelijne De Nys (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Prof. dr. Els Dequeker (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Dr. Harrie Dewitte (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Em. prof. dr. Karel De Witte (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven) Dr. Geert Goderis (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Prof. Rosella Hermens (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Prof. dr. Johan Kips (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Prof. dr. Birgitte Schoenmakers (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Prof. dr. Walter Sermeus (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Dr. Ir. Paul Timmermans (UZ Leuven) Prof. dr. Theo van Achterberg (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) Dr. Christel Van Campenhout (Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) Dr. Kris Vanhaecht (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven - UZ Leuven) Prof. dr. Patrik Vankrunkelsven (Faculteit Geneeskunde, KU Leuven) v.u.: Prof. dr. Els Dequeker, Herestraat 49 bus 602, 3000 Leuven

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg

Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg AANBOD 2013-2014 Permanente Vorming KU Leuven - Opleidingen Kwaliteitszorg DEPARTEMENT MAATSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN EERSTELIJNSZORG Welkomstwoord Het verlenen van hoogstaande kwalitatieve zorg

Nadere informatie

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg Kwaliteitszorg 2010-2011 Inschrijven voor aparte modules mogelijk NIEUW bijkomende opleiding klinisch onderzoek een multidisciplinaire aanpak in een biomedische, biotechnologische of farmaceutische omgeving

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. postgraduaat. Geestelijke Gezondheidszorg. Januari december Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Januari 2014 - december 2014 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Postgraduaat Geestelijke Gezondheidszorg Dit postgraduaat wordt georganiseerd

Nadere informatie

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx

Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx ICURO 04 12 2014 Op weg naar een geïntegreerd kwaliteitsbeleid? Gert Peeters Seppe Deckx LEUVEN KORTENBERG UPC KULEUVEN : Definition Merger of mental health-care / mental care units of different hospital

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

Prijs Klinische Paden 2015

Prijs Klinische Paden 2015 Prijs Klinische Paden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN CBO A TNO COMPANY De NKP Prijs Klinische Paden is een initiatief van het

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk

2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Postinitieel masteronderwijs Epidemiologie EMGO Instituut en afd. Klinische Epidemiologie en Biostatistiek 2-daagse cursus Patiëntveiligheidsonderzoek: theorie en praktijk Conferentiecentrum Kontakt der

Nadere informatie

Apotheker in de administratie

Apotheker in de administratie Apotheker in de administratie Bijkomend diploma niet noodzakelijk op federaal en Europees niveau Apothekers een belangrijke rol spelen in de diverse commissies betrokken bij registratie en terugbetaling

Nadere informatie

P R O G R A M M A I N F O R M A T I E D A G. 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3

P R O G R A M M A I N F O R M A T I E D A G. 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 P R O G R A M M A 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 I N F O R M A T I E D A G Meerjarenplan 2013-2017 K w a l i t e i t e n p a t i ë n t v e i l i g h e i d Experten aan het woord en praktijkvoorbeelden Toelichting

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be

Nadere informatie

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg

Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Master in het management en het beleid van de gezondheidszorg Afstudeerrichtingen: gezondheidszorgbeleid ziekenhuismanagement Faculteit Geneeskunde De zorgverlening is uitgegroeid tot een van de belangrijkste

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA. RvA-F004-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER MEDISCHE LABORATORIA RvA-F004-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen Dit formulier

Nadere informatie

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Opleiding van 1 jaar Start: dinsdag, 26 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 26/09/2017 ( 08:30-12:00

Nadere informatie

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg

NFU-master. Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg NFU-master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg 2016-2018 De master Kwaliteit en Veiligheid in de Patiëntenzorg De zorg heeft initiatiefnemers en leiders in kwaliteit en veiligheid van zorg nodig.

Nadere informatie

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming

Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming Draaiboek voor opvolging van een lopende permanente vorming CPV 2011-2012-005 Dit document kan je gebruiken als draaiboek om het ganse verloop van je permanente vorming op te volgen en in goede banen te

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

DIAGNOSTIEK LICHAAMSSAMENSTELLING; EEN PRAKTISCHE NASCHOLING OVER BIO-ELEKTRISCHE IMPEDANTIE

DIAGNOSTIEK LICHAAMSSAMENSTELLING; EEN PRAKTISCHE NASCHOLING OVER BIO-ELEKTRISCHE IMPEDANTIE DIAGNOSTIEK LICHAAMSSAMENSTELLING; EEN PRAKTISCHE NASCHOLING OVER BIO-ELEKTRISCHE IMPEDANTIE Beste collega, Het gebruik van de bio-elektrische impedantiemeter in de diëtististische praktijk is in opkomst.

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2016 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2016 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK

DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DEELNEMEN AAN ONDERZOEK DRAAG BIJ AAN DE WETENSCHAP Een bijdrage leveren aan de wetenschap? Dat kan! De KU Leuven doet onderzoek naar cognitieve beperkingen ten gevolge van een beroerte. Wij zijn steeds

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2014-2015 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Rechtstreekse

Nadere informatie

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH

POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen. Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH POSTGRADUAAT Pediatrische revalidatie bij neurologische aandoeningen Academiejaar 2013-2014 ABBV BOBATH Inschrijving en inschrijvingsgeld Het studiegeld bedraagt 123 euro per studiepunt plus een vast jaarlijks

Nadere informatie

Artesis PlAntijn HogescHool AntwerPen

Artesis PlAntijn HogescHool AntwerPen Academiejaar 2013/2014 POSTGRADUAAT Diabeteseducator oktober 2013 tot juni 2014 Navorming Referentieverpleegkundige Diabeteszorg oktober 2013 tot februari 2014 Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen postgraduaat

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2016

Opleiding Zorgpaden 2016 Opleiding Zorgpaden 2016 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN LEUVENS INSTITUUT VOOR GEZONDHEIDSZORGBELEID KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de Opleiding Zorgpaden 2016 volgens het 7

Nadere informatie

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015

Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Patiëntenparticipatiecultuur in ziekenhuizen Implementatietrajecten 2015 Ondersteuningsplan Meerjarenplan 2013 2017 Prof. dr. Ann Van Hecke Prof. dr. Kristof Eeckloo Simon Malfait Doel van de begeleidingssessies

Nadere informatie

Praktisch Kwaliteitsmanagement

Praktisch Kwaliteitsmanagement Praktisch Kwaliteitsmanagement Een praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau voor (aankomend) kwaliteitsmanagers 1 Inhoud... 1 Inleiding... 3 Leerdoelen... 3 Doelgroep en toelatingseisen... 3 Niveau...

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij hulpverleners Colloquium psychosociale risico s Brussel, 23-09-2014 dr Sofie Vandenbroeck 2 Opdrachtgevers Federale

Nadere informatie

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011

Innovaties en uitdagingen. Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Innovaties en uitdagingen Prof. Pascal Verdonck 18 maart 2011 Economische ontwikkeling 20 10 00 90 80 70 Duurzame ontwikkeling Cleantech Innovatie Globaliseren ICT Kwaliteit 60 Massaproductie Snelheid

Nadere informatie

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK

REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK REGELGEVING EN ETHIEK IN DE MEDISCHE PRAKTIJK Medische fouten, incidenten en meldingsplicht voor specialisten en AIOS Vrijdag 8 juni 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert op 8 juni 2012 de cursus

Nadere informatie

Het medische deel van uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden

Het medische deel van uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Het medische deel van uw apotheekhoudende huisartsenpraktijk certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Certificering Wat zijn de ervaringen met het certificeren van het medische deel van de apotheekhoudende

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2016 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES bemedtech nodigt u uit om in te schrijven op het concept van opleidingen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering ~Beroepsopdracht 27 ~

Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering ~Beroepsopdracht 27 ~ Werkproces 2.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering van het beroep en 2.2 werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg Kwaliteitszorg en eigen deskundigheids bevordering

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector

MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013. Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES Opleidingen 2013 Een overzicht over de werking van de medische hulpmiddelen sector MASTERCLASS MEDICAL DEVICES 2013 UNAMEC nodigt u uit om in te schrijven op het concept van

Nadere informatie

Een verbeterplan schrijven voor een praktijk of afdeling of verloskundige samenwerkingsverband t.a.v. kwaliteit van zorg

Een verbeterplan schrijven voor een praktijk of afdeling of verloskundige samenwerkingsverband t.a.v. kwaliteit van zorg KET 13 (Stageopdracht 3.2): Een verbeterplan schrijven voor een verloskundige praktijk, een afdeling verloskunde in het ziekenhuis of VSV t.a.v. kwaliteit van zorg (micro of mesoniveau) (2 EC) Leerdoelen:

Nadere informatie

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers Ben je geboeid door wetenschappelijk onderzoek? Voel je je uitgedaagd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de minister hiermee te ondersteunen bij het

Nadere informatie

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven

Over de lijnen heen. Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven Over de lijnen heen Daan Aeyels Departement maatschappelijke gezondheidszorg & eerstelijnszorg KU Leuven daan.aeyels@med.kuleuven.be @daanaeyels Romeo & Julia 1929: geboren 1943: oorlogswonde 1950: trouw

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen Nationale Dagen Arbeidsgeneeskunde 29-11-2013 Dr Sofie

Nadere informatie

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE

VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE WINTERSCHOOL ACADEMISCH PROGRAMMA VASCULAIRE KINESITHERAPIE EN ONCOLOGIE POSTACADEMISCHE VORMINGSREEKS VOOR KINESITHERAPEUTEN multidisciplinaire aanpak interactief OPZet evidence based Practice INHOUD

Nadere informatie

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen

Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Master in de logopedische en audiologische wetenschappen Faculteit Geneeskunde De masteropleiding logopedische en audiologische wetenschappen is vandaag meer dan ooit een noodzaak. Onze maatschappij is

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A OPLEIDING ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Contactpersoon (inhoudsdeskundige): via campus Dirk Martens te Aalst: tel.: 053 72 71 70 of per e-mail: dany.verhertbrugge@odisee.be Vanaf het academiejaar 2012-2013

Nadere informatie

Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES. 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar.

Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES. 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar. Opleidingsbudget ASO DEEL 1: ALGEMENE PRINCIPES 1. De regeling gaat in vanaf 1/8/2013, en loopt per academiejaar. 2. Alle ASO (ASO = de artsen-specialisten in opleiding met een goedgekeurd stageplan via

Nadere informatie

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC

Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019. Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Werkgroep Ziekenhuisgeneeskunde 2015-2019 Dr. K. Magerman voorzitter werkgroep ZHgeneeskunde BAPCOC Strategische visie Strategische visie: visie over langere termijn (5 jaar) keuze uit

Nadere informatie

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Nadere informatie

Chronische pijn en zingeving

Chronische pijn en zingeving ksgv-studiebijeenkomst Chronische pijn en zingeving Leuven, dinsdag 19 mei 2015, 13.00 17.00 uur Provinciehuis, Provincieplein 1, 3010 Leuven Pijn heeft een impact op je ganse zijn. Pijn beïnvloedt je

Nadere informatie

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014

SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 SEMINAR 4 NOVEMBER 2014 Professioneel opzetten en uitvoeren van klinisch onderzoek www.deresearchmanager.nl Striksteeg 7 7411 KR Deventer 0570 594 789 info@deresearchmanager.nl Ontwikkeling Afdeling Innovatie

Nadere informatie

Postgraduaat Douane en Accijnzen

Postgraduaat Douane en Accijnzen Postgraduaat Douane en Accijnzen Deze opleiding werd ontwikkeld in het kader van het Interreg IV A Project Oost West Poort en met de steun van: 1 Startdatum: vrijdag 25 september 2015 Met de steun van

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen

Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Invloed van het Belgische vergoedingssysteem voor medische ongevallen op het gedrag van artsen Tom Vandersteegen Wim Marneffe Tom De Gendt Irina Cleemput UHasselt Symposium Patiëntveiligheid en Medische

Nadere informatie

Bijzondere beroepstitel:

Bijzondere beroepstitel: 2012 2013 Bijzondere beroepstitel: Verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie Hogeschool West-Vlaanderen Departement Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 Wouter.Decock@howest.be Situering van

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Advanced Life Support Provider Course (ALS)

Advanced Life Support Provider Course (ALS) Advanced Life Support Provider Course (ALS) Doelstelling Het grondig inoefenen van de nieuwe richtlijnen en technieken voor gevorderde reanimatie van volwassenen. Deze werden verspreid door de Europese

Nadere informatie

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015

BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 BANABA ZORGMANAGEMENT 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba zorgmanagement 06 Situering 09 Algemene informatie VOORWOORD Het personeel en de studenten van de bachelor na bachelor opleiding

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Vragenlijst Intakegesprek. Postgraduaat Bemiddeling specialisatie familiale bemiddeling

Vragenlijst Intakegesprek. Postgraduaat Bemiddeling specialisatie familiale bemiddeling Vragenlijst Intakegesprek Postgraduaat Bemiddeling specialisatie familiale bemiddeling Academiejaar 2015-2016 Persoonsgegevens (Schrijf uw naam met hoofd- en kleine letters zoals op uw identiteitskaart

Nadere informatie

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen

Aanvraagformulier toelatingsprocedure Faculteit Theologie en Religiewetenschappen AANVRAAGFORMULIER TOELATINGSPROCEDURE FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN NEDERLANDSTALIG PROGRAMMA 2016-2017 Bachelor met verminderde studieomvang Certificaat voor het godsdienstonderwijs Schakelprogramma

Nadere informatie

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved.

Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? www.dnvba.nl/informatiebeveiliging. DNV Business Assurance. All rights reserved. 1 Informatiebeveiliging, noodzakelijk kwaad of nuttig? Mike W. Wetters, Lead Auditor DNV Albertho Bolenius, Security Officer GGzE Informatiebeveiliging. Noodzakelijk kwaad of nuttig? 3 Wat is informatiebeveiliging?

Nadere informatie

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015

HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 HKZ-norm voor ketens en netwerken in de zorg en het sociale domein versie 2015 Versiebeheer Datum Activiteit Versie 27 februari Niveau 2 losgekoppeld van overige niveaus 0.1 5 maart 2015 Input projectoverleg

Nadere informatie

Een meld- en leersysteem: stand van zaken

Een meld- en leersysteem: stand van zaken 1 Een meld- en leersysteem: stand van zaken M. Haelterman DG1 FOD VVVL margareta.haelterman@health.fgov.be 2 overzicht kort overzicht strategische beleidsnota participatie contract coördinatie kwaliteit

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE

ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN ONDERZOEKSGROEP KLINISCHE PSYCHOLOGIE TIENSESTRAAT 102 B 3000 LEUVEN Brochure Permanente Vorming in de Psychologische Interventies 1. Wat is de Permanente

Nadere informatie

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen

In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen In vuur en vlam Hoe voorkom je uit te doven? Een onderzoek naar burn-out en bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen in Belgische ziekenhuizen Studiedag pijnverpleegkundigen NVKVV 28/03/2014 Mevr. Stefanie

Nadere informatie

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP?

UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? UW KIND INSCHRIJVEN BIJ DE TOEGANGSPOORT VAN INTEGRALE JEUGDHULP? Erkend MDT voor opmaak aanvraagdocument Integrale Jeugdhulp Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen COS Leuven campus Sint-Rafaël Kapucijnenvoer

Nadere informatie

50 Jaar Overheidsmanagement 35 Jaar ex-vcob 10 Jaar Instituut voor de Overheid

50 Jaar Overheidsmanagement 35 Jaar ex-vcob 10 Jaar Instituut voor de Overheid 50 Jaar Overheidsmanagement 35 Jaar ex-vcob 10 Jaar Instituut voor de Overheid Prof. Dr. Geert Bouckaert Een stand van zaken In welke sectoren zijn we actief? Met hoeveel zijn we? Hoeveel publiceren we?

Nadere informatie

Hersteldenken en zinzorg

Hersteldenken en zinzorg ksgv-studiebijeenkomst Hersteldenken en zinzorg dinsdag 3 juni 2014, 12.30 17.00 uur Vormingscentrum Guislain Jozef Guislainstraat 43 9000 Gent België In de gezondheidszorg legt het hersteldenken de klemtoon

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem

Kwaliteitszorg UHasselt. Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Kwaliteitszorg UHasselt Voorstelling intern kwaliteitszorgsysteem Inhoud Kwaliteitszorgsysteem UHasselt: kader Interne kwaliteitszorg: PLAN: Beleidsdocumenten DO: Actoren (instelling/faculteit/opleiding)

Nadere informatie

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf.

Opleiding. Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf. Opleiding Hoe succesvol jaarlijkse evaluatie/functioneringsgesprekken voeren? Verandert het onderhoud van evaluatie in hoeksteen van het individuele management! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

Klinische psychodiagnostiek

Klinische psychodiagnostiek Een Vlaamse Interuniversitaire Samenwerking Dossier vernieuwing PEV klinische psychodiagnostiek optie volwassenen PERMANENTE VORMING met de: Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Belgische

Nadere informatie

NIAZ-accreditatie in het Jessa Ziekenhuis

NIAZ-accreditatie in het Jessa Ziekenhuis NIAZ-accreditatie in het Jessa Ziekenhuis Elke De Troy Apotheker hoofd van dienst PUO - 8 september 2015 Overzicht 1. Evolutie NIAZ 2. Aanpak in Jessa tijdens de voorbereidingsfase Kwaliteitsteam Zelfevaluatie

Nadere informatie

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding

Expertdocent. Omgaan met cliënten met een psychische aandoening. Opleiding Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 21 januari 2011 in Antwerp Expo Met aanwezigheidsattest permanente bijscholing erkende bemiddelaars 3 uren erkende permanente

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk

Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten binnen de multidisciplinaire praktijk TRANSCARE-pijn www.transcare.nl Transcare-pijn en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion organiseren een Symposium Chronische pijn als uitdaging: hedendaagse neurowetenschappelijke inzichten

Nadere informatie

Audiologen en audiciens

Audiologen en audiciens Audiologen en audiciens Alles wat u wilt weten over uw erkenning 2 Audiologen en audiciens Inhoudsopgave De erkenning of de toelating om het beroep uit te oefenen...5 De audioloog en de audicien volgens

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden Uw openbare apotheek certificeren: veel gestelde vragen en antwoorden Wat zijn de voordelen? Hoe werkt certificering via DEKRA? Ik wil me laten certificeren. Aan welke eisen moet ik voldoen? Hoe kan ik

Nadere informatie

DIABETESZORG * Referentieverpleegkundige diabeteszorg * Diabeteseducator

DIABETESZORG * Referentieverpleegkundige diabeteszorg * Diabeteseducator DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2011-2012 DIABETESZORG *

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden De (NEN-EN 15224): veel gestelde vragen en antwoorden Wat is de? Wat beschrijft de? Wat zijn de voordelen van de? Voor wie is de geschikt? De verschillende normen voor zorg en welzijn vergeleken Bent u

Nadere informatie

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. LEUVEN t

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. LEUVEN t Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen LEUVEN t Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je

Nadere informatie

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk

Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk Faculteit Rechtsgeleerdheid Het overheidsbegrip in (theorie en) praktijk woensdag 17 maart 2004 Vakgebied Bestuursrecht U. Gent i.s.m. GANDAIUS Permanente Vorming Het overheidsbegrip (in theorie) en praktijk

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie