Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Trajectbegeleiding. Schooljaar 2011-2012"

Transcriptie

1 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Trajectbegeleiding Schooljaar

2 Inhoud 1 Trajectbegeleiding Integrale kwaliteitszorg (IKZ) en onderwijsvernieuwing Trajectbegeleiding IKZ: Organisatiecultuur Trajectbegeleiding IKZ: Beleidsplan opstellen Trajectbegeleiding IKZ: Procesmanagement Trajectbegeleiding IKZ: Zelfevaluatie Trajectbegeleiding IKZ: Projectmanagement Agogische en organisatorische ondersteuning Trajectbegeleiding Personeelstevredenheid Trajectbegeleiding Coachen van medewerkers Trajectbegeleiding Functioneringscyclus Trajectbegeleiding Timemanagement Trajectbegeleiding Efficiënt vergaderen Trajectbegeleiding Kennismanagement Trajectbegeleiding Communicatiemanagement Trajectbegeleiding Zorgbeleid Trajectbegeleiding Vorming Training Opleiding (VTO) Trajectbegeleiding Organisatiestructuur Ondersteuning bij het realiseren van de eindtermen en basiscompetenties Trajectbegeleiding Implementatie opleidingsprofielen (OP) en leerplannen (LP) 18 Aanbod begeleiding

3 1 Trajectbegeleiding 1.1 Integrale kwaliteitszorg (IKZ) en onderwijsvernieuwing Trajectbegeleiding IKZ: Organisatiecultuur Het ontdekken van de heersende cultuur in een organisatie en het eventueel introduceren van een aangepaste cultuur zijn de hoofdthema s in deze trajectbegeleiding. Het belang van organisatiecultuur is niet te onderschatten. Alles wat gebeurt in een organisatie wordt uit onderliggende waarden gestuurd. Kwaliteitssystemen invoeren betekent continu veranderen en verbeteren. Veranderingen of vernieuwingen, hoe goed bedoeld ook, vallen of slagen met de organisatiecultuur. Cultuur van de organisatie aanpassen kan, maar daarvoor moet je de heersende cultuur eerst onderkennen. Doelstellingen Medewerkers IKZ van CBE's en CVO's Na het traject: - kennen de deelnemers het belang van de organisatiecultuur voor de implementatie van IKZ - kennen de deelnemers de cultuur van hun organisatie - kunnen de deelnemers de Centrumorganiscoop gebruiken - kunnen de deelnemers een analyse maken van de Organiscoop - kunnen de deelnemers de verdere planning voor de implementatie van IKZ opstellen Mogelijke acties - Stap 1: introductieopleiding over organisatiecultuur (Q-box) - Stap 2: invullen van het instrument 'Centrumorganiscoop' - Stap 3: analyse door begeleider - Stap 4: indien geen consensus nodig, bespreking van de analyse Indien wel consensus nodig: consensusvergadering en bespreking van de analyse - Stap 5: bespreking van het advies aan de hand van de consensusresultaten en opstellen verdere planning Totaal 4 of 6 dagdelen Aanbod begeleiding

4 1.1.2 Trajectbegeleiding IKZ: Beleidsplan opstellen Leidinggevenden trachten de missie van hun organisatie te realiseren door het voeren van een beleid. Het beleidsplan (BP) is het sturingsmiddel waarmee de leidinggevenden de organisatie samenhouden. Aan de hand van het beleidsplan richten de leidinggevenden de werkzaamheden op het gemeenschappelijke doel, namelijk de opdracht of de bestaansreden van de organisatie. De concretisering van de missie in algemene en concrete doelstellingen vormt een goed referentiekader om de behaalde resultaten en de wijze waarop de organisatie functioneert te evalueren en waar nodig bij te sturen. Een gedeelde missie, een geëxpliciteerd beleid en actieplan zijn belangrijke hulpmiddelen voor wie de 'Plan Do Check Act-cirkel' op een systematische wijze wil toepassen. De ontwikkeling van een beleidsplan kan je dan ook opvatten als een eerste concrete stap om te komen tot integrale kwaliteitszorg binnen de organisatie. Het traject volgt de 7 fasen van de beleidsplanning van de Q-box. Doelstellingen Medewerkers IKZ van CBE's en CVO's Na het traject beschikt het centrum over een kwalitatief en gedragen beleidsplan. Mogelijke acties - Stap 1: inleidende opleiding over beleidsplanning (Q-box) o situering van het BP in IKZ o bespreking van de te volgen methode - Stap 2: analyse van de huidige missie en / of schrijven van nieuwe missie en visie - Stap 3: uitvoering van de gegevensverzameling - Stap 4: uitvoering van de gegevensanalyse - Stap 5: opstellen van de beleidsuitdagingen - Stap 6: formuleren van de beleidsopties - Stap 7: formuleren van de SMART strategische en operationele doelstellingen - Stap 8: opstellen van de strategie - Stap 9: slotbespreking van de inhoud en lay-out van het BP en de bijlagen 14 tot 20 dagdelen van 3 uur Aanbod begeleiding

5 1.1.3 Trajectbegeleiding IKZ: Procesmanagement Een van de pijlers van integrale kwaliteitszorg is het procesmatig werken. Kijk niet uitsluitend naar de output van een organisatie, maar hecht ook veel belang aan hoe die output tot stand komt. Worden de middelen efficiënt ingezet? Sluiten de verschillende activiteiten op elkaar aan? Kennen de medewerkers hun verantwoordelijkheid en bevoegdheid binnen de organisatie? Er is geen beste aanpak om aan kwaliteit te werken. Vaak is het belangrijker om op weg te gaan dan eindeloos te discussiëren over de exacte route. Het identificeren, beschrijven, sturen en verbeteren van processen is een mogelijke wegwijzer op die route. Dit traject biedt een antwoord op volgende vragen: - Hoe kan ik processen in mijn organisatie vorm geven? - Hoe beschrijf ik processen? - Wat kan de organisatie met processen nog meer bereiken? - Hoe zorg ik ervoor dat processen bijdragen tot een beter resultaat? Medewerkers IKZ van CBE's en CVO's Doelstellingen - Na het traject beschikken de centra over uitgeschreven processen. - Na het traject kennen de deelnemers de methodiek om processen volledig te beschrijven. Mogelijke acties - Stap 1: inleidende opleiding over procesmanagement (Q-box) - Stap 2: inventarisering van de bestaande processen - Stap 3: clustering van de bestaande processen in kernprocessen, deelprocessen, ondersteunende processen, beleidsprocessen - Stap 4: keuze van de te beschrijven processen - Stap 5: beschrijving van de processen - Stap 6: uittesten van de processen - Stap 7: evaluatie en aanpassing - Stap 8: implementatie van de processen 6 tot 12 dagdelen Aanbod begeleiding

6 1.1.4 Trajectbegeleiding IKZ: Zelfevaluatie Evaluatie neemt in het geheel van kwaliteitsverbetering een belangrijke plaats in. Hoe meer je de zwakke punten in de organisatie kan identificeren, hoe duidelijker de mogelijke verbeteringen zichtbaar worden. Het is belangrijk dat de interne organisatie op een gelijkaardige manier naar kwaliteit kijkt als een externe auditeur. De wijze waarop de kwaliteit binnen de organisatie wordt ingevoerd is best volledig compatibel met de vereisten van het decreet en de ingediende beleidsverklaring. De zelfevaluatie gebeurt best zo objectief mogelijk. Een zelfevaluatie kan een uitstekende start zijn voor de invoering van een kwaliteitssysteem. In dat geval zullen de evaluatieresultaten gebruikt worden als nulmeting. Medewerkers IKZ van CBE's en CVO's Doelstellingen - Na het traject is de zelfevaluatie volledig uitgevoerd - Na het traject beschikt het centrum over een prioriteitenlijst voor de verbeterprojecten - Na het traject kennen de deelnemers de methodiek van zelfevaluatie Mogelijke acties - Stap 1: inleidende opleiding over zelfevaluatie (Q-box) - Stap 2: de deelnemers vullen individueel de zelfevaluatie in - Stap 3: consensusvergadering van de zelfevaluatie en rapportage - Stap 4: opstellen van een prioriteitenlijst voor verbeterprojecten 3 tot 4 dagdelen Aanbod begeleiding

7 1.1.5 Trajectbegeleiding IKZ: Projectmanagement Kwaliteitszorg bestaat uit drie grote luiken: kwaliteitsplanning, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverbetering. Projectmanagement is de georganiseerde en systematische aanpak van verbeteringen. Een projectmatige aanpak vertrekt vanuit een goede analyse van de gegevens. Of het nu gaat om het opzetten van volledig nieuwe activiteiten of om het verhogen van de efficiëntie van bestaande activiteiten, in beide gevallen zal je alle voordeel hebben bij een projectmatige benadering. In deze trajectbegeleiding houden we rekening met verschillende benaderingsmogelijkheden van (verbeter)projecten. Daarnaast doorlopen we de verschillende stappen om tot een verbeterproject te komen. Medewerkers IKZ van CBE's en CVO's Doelstellingen - Na het traject hebben de medewerkers een volledig project afgewerkt; - Na het traject kennen de medewerkers de methodiek van projectmanagement. Mogelijke acties - Stap 1: inleidende opleiding over projectmanagement (Q-box) - Stap 2: knelpunt(en) detecteren en analyseren - Stap 3: verbeteracties bedenken - Stap 4: beste verbeteractie kiezen - Stap 5: verbeteractie uitvoeren - Stap 6: evalueren - Stap 7: borgen - Stap 8: feliciteren 10 tot 14 dagdelen Aanbod begeleiding

8 1.2 Agogische en organisatorische ondersteuning Trajectbegeleiding Personeelstevredenheid Het meten van medewerkerstevredenheid is belangrijk voor elke organisatie. Tevreden medewerkers presteren immers beter. Tevredenheid en motivatie gaan hand in hand. In deze trajectbegeleiding analyseren we de relatie tussen tevredenheid en motivatie en gaan we in op het gebruik van directe en indirecte metingen. We leren de resultaten te interpreteren en om te zetten in verbeterprojecten. Doelstellingen Leidinggevenden Na het traject: - kennen de deelnemers de procedure om medewerkerstevredenheid te meten - kunnen de deelnemers een vragenlijst opstellen / kiezen - kennen de deelnemers het verschil tussen directe en indirecte metingen - kunnen de deelnemers de resultaten samenvatten en interpreteren - beschikt het centrum over de resultaten van de tevredenheidsmeting Mogelijke acties - Stap 1: inleidende opleiding personeelstevredenheid - Stap 2: vragenlijst opstellen of kiezen - Stap 3: vragenlijst uittesten - Stap 4: vragenlijst aanpassen - Stap 5: enquête uitvoeren - Stap 6: gegevens analyseren - Stap 7: analyse voorstellen - Stap 8: verbeterprojecten kiezen en projectfiche opstellen 4 à 6 dagdelen Aanbod begeleiding

9 1.2.2 Trajectbegeleiding Coachen van medewerkers In dit traject krijgen de deelnemers tools aangereikt om medewerkers te begeleiden en te coachen. Wat is coaching en wat is het verschil met mentoring? Hoe kan je coachen en welke manier van coachen past het best in de organisatie? Tijdens de sessie bekijken we wie mentor kan zijn en hoe je opdrachten samenstelt. Is mentoring zinvol voor onze organisatie? Welke opdrachten kan de coach geven? Hoe communiceer je als coach en wat gebeurt er als de coach ook leiding geeft? We oefenen diverse vormen van coachen in verschillende coachingsituaties en leren hoe er gewerkt wordt met een coaching agenda. Medewerkers met een coaching opdracht Doelstellingen - Na het traject kennen de deelnemers het verschil tussen een coach en een mentor. - De deelnemers kennen de verschillende soorten coaching en weten wanneer je ze inzet. - De deelnemers kunnen een mentoropdracht opstellen voor nieuwe medewerkers. - Na het traject kunnen deelnemers beginnen met coaching in de organisatie. Mogelijke acties - Stap 1: inleidende opleiding coaching - Stap 2: werksessie met de coaches - Stap 3: terugkomdag 2 dagen + terugkomdag Aanbod begeleiding

10 1.2.3 Trajectbegeleiding Functioneringscyclus Deze begeleiding geeft een definitie aan het functioneringsgesprek (FG). We situeren het FG in het kader van Interne kwaliteitszorg en de PDCA-cirkel. We bespreken verschillende soorten functioneringsgesprekken, met hun doelstellingen: functiegesprek, planningsgesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek. Dan volgen verschillende stappen in het voeren van een FG: de grondige voorbereiding, het gesprek zelf en de opvolging. Ten slotte bespreken we een aantal valkuilen zoals onduidelijke doelstellingen, e.a. Aan de hand van situatie- en rollenspelen zetten we de theorie om in praktijk. Er is een terugkomdag voorzien met feedback en intervisie. Alle medewerkers die functioneringsgesprekken afnemen Doelstellingen - Na het traject kennen de deelnemers het belang van een functioneringsgesprek. - Na het traject weten de deelnemers hoe een functioneringsgesprek verloopt en kunnen zij een functioneringsgesprek voeren. Mogelijke acties - Stap 1: algemene inleiding functioneringscyclus - Stap 2: oefendag - Stap 3: terugkomdag 3 dagen Aanbod begeleiding

11 1.2.4 Trajectbegeleiding Timemanagement Timemanagement gaat over jouw tijd en het gebruik van je eigen tijd. We analyseren de kernprincipes en begrippen van timemanagement aan de hand van je eigen doelstellingen, activiteiten, prioriteiten, planning (agendabeheer). Na deze analyse met zelfreflectie, onderzoeken we je belangrijkste tijdrovers, m.a.w. waaraan verlies jij je tijd en hoe kan je dat omkeren (tijdwinners)? Van tijdplanning gaan we over naar zelfmanagement. Wat is zelfmanagement? Wat is de link met tijdplanning? Hoe kan ik nu een tijdwinplan implementeren. Wat belemmert dit plan? Wat stimuleert het? Hoe kom ik tot een evenwichtige work-life balance. We gaan op zoek naar remmers en bouwen we een strategie op om ons tijdwinplan efficiënt te implementeren. Alle medewerkers van de CBE s en CVO s Doelstellingen - Na het traject kennen de deelnemers het verschil tussen tijdrovers en tijdwinners en weten ze hoe ze hun tijd beter kunnen plannen. - Na het traject kennen de deelnemers de kernprincipes van timemanagement. - De deelnemers kunnen een tijdwinplan opstellen. Mogelijke acties - Stap 1: focus op timemanagement - Stap 2: focus op zelfmanagement - Stap 3: terugkommoment 2 dagen Aanbod begeleiding

12 1.2.5 Trajectbegeleiding Efficiënt vergaderen Het cliché zegt dat vergaderen saai is, maar het kan anders. Een constructief overlegmoment start bij een goede voorbereiding en eindigt met een afronding in stijl. Daartussen zit een wereld van inhoudelijke keuzes, goede vragen, aangepaste overlegvormen, participatieve besluitvorming,... Alle medewerkers van de CBE s en CVO s Doelstellingen - Na het traject kennen de deelnemers de verschillende soorten vergaderingen. - Na het traject kennen de deelnemers de structuur en de opbouw van de verschillende soorten vergaderingen. - Na het traject verlopen alle vergaderingen in het centrum volgens de afgesproken checklist. Mogelijke acties - Stap 1: inleidende vergadering vergadertechniek - Stap 2: participatief vergaderen inoefenen - Stap 3: checklists opstellen - Stap 4: checklists toepassen - Stap 5: terugkomdag 2 dagen + terugkomdag Aanbod begeleiding

13 1.2.6 Trajectbegeleiding Kennismanagement Elk van ons is een verzameling van kennis, ervaring, vaardigheden, netwerken, Kennis is begrijpen en weten. Onze kennis groeit continu door ervaring, denken, leren, intuïtie. Kennismanagement stimuleert de efficiëntie in een organisatie door alle kennis systematisch te delen en toegankelijk te maken voor anderen. Met kennismanagement wint een organisatie tijd. Kennisontwikkeling is een resultaat van interpersoonlijke contacten. De enige methode om deze kennis efficiënt te gebruiken is het creëren van een aangepaste omgeving waarin samenwerking de norm is en niet een uitzondering. Er zijn drie belangrijke actoren in kennismanagement: mensen, processen en technologie. In deze trajectbegeleiding komen deze drie actoren systematisch aan bod. We bieden een stappenplan aan voor een concrete implementatie van kennismanagement in de organisatie. We bieden daar ook de nodige tools voor aan, die we inoefenen. De klemtoon ligt op zachte tools (de medewerkers) eerder dan op harde tools (technologie en sofware). Alle medewerkers van de CBE s en CVO s Doelstellingen - Na het traject kennen de deelnemers de basisprincipes van kennismanagement (KM). - Na het traject kennen de deelnemers de kennismanagement tools. - Na het traject is een KM-systeem geïmplementeerd in het centrum. Mogelijke acties - Stap 1: inleidende opleiding Kennismanagement - Stap 2: bevraging - Stap 3: analyse - Stap 4; bepalen van KM-tools - Stap 5: bepalen van de nodige ICT-ondersteuning - Stap 6: testperiode - Stap 7: evaluatie - Stap 8: implementatie - Stap 9: felicitatie 10 à 14 dagdelen Aanbod begeleiding

14 1.2.7 Trajectbegeleiding Communicatiemanagement Interne communicatie is in een organisatie belangrijk. Interne communicatie verloopt soms gebrekkig en ondoordacht. Onzorgvuldige interne communicatie leidt tot ruis, ruis tot roddels. In deze trajectbegeleiding leer je de interne communicatie in de organisatie projectmatig aanpakken. Alle medewerkers van de CBE s en CVO s Doelstellingen - Na de begeleiding kennen de medewerkers de basisprincipes van een goede interne communicatie. - Na de begeleiding is de interne communicatie projectmatig verbeterd. Mogelijke acties - Stap 1: theoretische sessie interne communicatie - Stap 2: definiëren van het project - Stap 3: bestaande interne communicatiekanalen in kaart brengen - Stap 4: analyse van de bestaande toestand - Stap 5: oplossingen zoeken en kiezen - Stap 6: gekozen oplossing uittesten - Stap 7: feedback opvragen en het voorstel aanpassen - Stap 8: toepassen 10 à 14 dagdelen Aanbod begeleiding

15 1.2.8 Trajectbegeleiding Zorgbeleid Doelstellingen Trajectbegeleiding is een vorm van individuele begeleiding die erop gericht is dat elke cursist een gepast leertraject kan afleggen. Er bestaan verschillende manieren om trajectbegeleiding te organiseren. Vocvo beschikt over een stroomschema dat op maat van het centrum kan aangevuld worden. Trajectbegeleiders van de CBE s en CVO s Na het traject kunnen de deelnemers: - voor de trajectbegeleiding in hun centrum een systeem kiezen dat past binnen de integrale kwaliteitszorg van hun centrum - trajectbegeleiding in hun centrum implementeren - een draagvlak creëren voor het succesvol implementeren van de trajectbegeleiding. - de trajectbegeleiding in hun centrum beoordelen en waar nodig verbeteren Mogelijke acties - De beginsituatie van het centrum screenen - Een stappenplan bespreken - De implementatie opvolgen - Proces en product evalueren 4 of 5 halve dagen Aanbod begeleiding

16 1.2.9 Trajectbegeleiding Vorming Training Opleiding (VTO) In deze trajectbegeleiding definiëren we de termen vorming, training en opleiding (VTO). We maken een onderscheid tussen verschillende soorten opleidingen: gedragsgerichte, vernieuwingsgerichte, doelgerichte, functiegerichte en kennisgerichte opleidingen. De deelnemers werken in groep een oefening uit voor het opstellen van een opleidingsplan (OP) voor de organisatie en persoonlijke opleidingsplannen voor de individuele medewerkers (POP). Volgende aspecten komen aan bod: competenties op niveau van de medewerker, van de functie, van het team en van de organisatie. Hieruit leiden we een competentietabel of opleidingsnoden af. Via oefening leer je uit het beleidsplan de noodzakelijke competenties af te leiden en vertalen naar medewerkerscompetenties. Ten slotte leer je individuele opleidingen bepalen. Doelstellingen Leidinggevenden Na het traject: - ken je de soorten opleidingen - ken je de verschillende stappen om een opleidingsplan op te stellen en het verschil tussen een OP en een persoonlijk POP - heeft de organisatie een opleidingsplan en hebben de medewerkers een POP Mogelijke acties - Stap 1: inleidende opleiding Opleidingsbeleid - Stap 2: reeds gebeurde opleidingen inventariseren - Stap 3: deze opleidingen evalueren - Stap 4: opleidingsreglement opstellen - Stap 5: OP opstellen - Stap 6: POP s opstellen 10 dagdelen Aanbod begeleiding

17 Trajectbegeleiding Organisatiestructuur Doelstelling Veel centra hebben problemen met de structuur van hun organisatie. Het organigram stemt niet meer overeen met de realiteit. Een organigram aanpassen kan best in overeenstemming gebeuren met de organisatiecultuur en met inbreng en participatie van de medewerkers. Dit miniproject begeleidt het centrum bij de realisatie van een gedragen nieuwe structuur. Leidinggevenden Na het project beschikt het centrum over een nieuw organigram. Mogelijke acties - Stap 1: analyse van de organisatiecultuur - Stap 2: bevraging van de medewerkers - Stap 3: analyse van de bevraging - Stap 4: voorstelling van de nieuwe structuur en bespreking door de leidinggevenden - Stap 5: terugkoppeling naar de Raad van Bestuur - Stap 6: voorstelling aan de medewerkers + feedback - Stap 7: aanpassingen aan feedback - Stap 8: implementatie van het organigram 4 à 6 dagdelen Aanbod begeleiding

18 1.3 Ondersteuning bij het realiseren van de eindtermen en basiscompetenties Trajectbegeleiding Implementatie opleidingsprofielen (OP) en leerplannen (LP) Uit evaluatie blijkt dat centra vragende partij zijn om op maat dieper in te gaan op allerlei facetten die te maken hebben met implementatie van opleidingsprofielen en leerplannen. Daarop wil deze trajectbegeleiding ingaan. De centra hebben ongetwijfeld een bepaalde kijk op de implementatie van opleidingsprofielen en leerplannen. Tijdens het schooljaar verzorgde Vocvo een vorming over leerplan lezen, met een algemeen luik en een leergebied- en studiegebiedspecifiek gedeelte. Daarbij hoorde ook een handige bundel. Op basis van een eigen behoefteanalyse bepalen centrum en begeleider een stappenplan om te komen tot een systematiek voor kwalitatieve implementatie. We investeren voldoende tijd in concrete toepassingen voor het leergebied/studiegebied dat het centrum heeft gekozen. Het centrum bepaalt intern wat de behoeften zijn, voor welk leergebied/studiegebied uit het eigen aanbod toepassingen ontwikkeld worden en hoeveel tijd de deelnemers minimaal of maximaal kunnen investeren. Zoveel mogelijk educatieve medewerkers/leraars van het betrokken leergebied/studiegebied nemen aan de trajectbegeleiding deel. De deelnemers engageren zich voor het gehele traject dat het centrum en begeleider afspreken. Doelstellingen Mogelijke acties CBE: Lesgevers en coördinator van een leergebied CVO: Lesgevers en coördinator van een studiegebied Na het traject: 1. hebben de deelnemers inzicht in het wettelijk kader van opleidingsprofielen en leerplannen 2. hebben de deelnemers inzicht in een aantal toepassingen m.b.t. implementatie van opleidingsprofielen en leerplannen van het leergebied/studiegebied waarin zij tewerkgesteld zijn a. kunnen de deelnemers de aangeboden instrumenten gebruiken b. kunnen de deelnemers zelf instrumenten ontwikkelen 3. kunnen de deelnemers de opgedane kennis en vaardigheden op een adequate wijze doorgeven aan collega s Mogelijke stappen: - Stap 1: inzicht verwerven in het wettelijk kader van opleidingsprofielen en leerplannen Aanbod begeleiding

19 Focus op één leergebied of één studiegebied: - Stap 2: toepassingen maken op de vertaling van leerplandoelstellingen naar de onderwijspraktijk (lesdoelen) - Stap 3: toepassingen maken op didactische werkvormen - Stap 4: toepassingen maken op evaluatie van leerplandoelstellingen (formatieve en summatieve evaluatie) - Stap 5: mogelijkheden exploreren om de opgedane kennis en vaardigheden m.b.t. implementatie van opleidingsprofielen en leerplannen door te geven aan collega s Te bepalen in samenspraak tussen het centrum en de begeleider Aanbod begeleiding

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Deskundigheidsbevordering Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Deskundigheidsbevordering 3 1.1 Meerdaagse opleidingen 3 1.1.1 Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF.

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van een personeelstevredenheidsonderzoek op basis van het CAF. Albert De Smet Adelbrecht Haenebalcke Agenda korte voorstelling van

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid

Op de agenda. VIVO vzw. Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Het persoonlijk ontwikkelingsplan: een instrument binnen een kwalitatief VTO -beleid Aline Schelfaut Miranda Vermeiren 22 mei 2013 Op de agenda Intro Kwalitatief leer- en opleidingsbeleid Het persoonlijk

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling

IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling IMPLEMENTEREN KUN JE LEREN teamontwikkeling Observaties team/werkgroep in steekwoorden STARTNOTITIE LEERLIJN PROMOTIE Sterke punten Betrokkenheid, veel inzet, welwillendheid, improviserend vermogen, gretigheid,

Nadere informatie

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan

Inhoud. 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Verwachtingen? Inhoud 1. Het wat en hoe van een beleidsplan 2. De voorbereidingen voor het schrijven van een beleidsplan 3. Het opstellen van een beleidsplan Goed om weten Niet elke club kan / wil evenveel

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010)

Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Functiebeschrijving projectmedewerker ondersteuning coördinatoren onderwijs aan gedetineerden (mei 2010) Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs - Functiebeschrijving projectmedewerker curriculumontwikkeling

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen?

SOK-congres 5 juni 2015. Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? S-congres 5 juni 2015 Kwaliteitszorg op school: hoe zit dat in de praktijk? PDCA: Enkel voor directies. Of is er meer mee te doen? Dirk Lenaerts Inhoud 1. Kennismaking 3. PDCA op scholengemeenschapsniveau

Nadere informatie

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan

Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Stappenplan voor Brede Schoolcoördinatoren Het proces van een Brede School: van evaluatie tot afsprakenkader & actieplan Van evaluatie Evaluatie op actieniveau Wanneer? Heel het jaar door, op de momenten

Nadere informatie

Pas op: instrumenten!!

Pas op: instrumenten!! DE TOOLBOX VAN COMPETENTIEONTWIKKELING 2009 Dirk Vandecruys itineris bvba Hogedries 29 3990 PEER Tel.: 0497/441.365 1 Voor mens en organisatie Pas op: instrumenten!! Veiligheidswaarschuwing (lezen voor

Nadere informatie

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid

Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit beleidsplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Toelichting Aan

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

ware kanteling Van claimen naar

ware kanteling Van claimen naar Van claimen naar ware kanteling U ziet ze regelmatig voorbij komen; termen als De Kanteling, Het Gesprek, en ontschotting. Misschien wel vaker dan u lief is. Het zijn begrippen die onlosmakelijk zijn verbonden

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH Aanvullend op het mailverkeer dat de cursist wellicht spontaan zal versturen, beschrijven we in dit document de mailprocedure die de cursist dient te volgen

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was eens Inspiratiedag: Buitenschoolse Opvang - 20/03/14

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

PP5 Kwaliteitszorgsysteem in SLO in CVO s van expertisenetwerk School of Education

PP5 Kwaliteitszorgsysteem in SLO in CVO s van expertisenetwerk School of Education PP5 Kwaliteitszorgsysteem in SLO in CVO s van expertisenetwerk School of Education UITGANSPUNT Specifieke Lerarenopleidingen (SLO) visitatie in 2012. De SLO s binnen de Centra voor Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Bijscholing Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip!

Bijscholing Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip! Bijscholing Een beleidsplan voor je sportclub. Voorkom een stuurloos schip! Maandag 15 december 2014 Oudergem Spreker: Frank Bulcaen Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK

Zelfevaluatie. 1. Inleiding: er was eens Zelfevaluatie. 2. Zelfevaluatie gekaderd in de regelgeving. 3. Zelfevaluatie gekaderd in de ROK 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1. Inleiding: er was eens 2. gekaderd in de regelgeving 3. gekaderd in de ROK 4. Het -instrument 1 Er was

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Basis. Inhoud Onderwerpen die in de basiscursus aan bod komen zijn:

Basis. Inhoud Onderwerpen die in de basiscursus aan bod komen zijn: Basis Omschrijving De basiscursus biedt in korte tijd gedegen achtergrondkennis over de uitgangspunten van SWPBS en informatie over wat de implementatie van SWPBS voor de praktijk kan betekenen. De cursus

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie

ACT PLAN CHECK KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO. Algemeen. Organisatie KWALITEITSONTWIKKELING BINNEN VISO Algemeen Binnen VISO streven we kwaliteitsvol onderwijs na. Dit wil twee dingen zeggen: we willen dat onze leerlingen de wettelijk bepaalde eindtermen en leerplandoelstellingen

Nadere informatie

Gedifferentieerde leertrajecten

Gedifferentieerde leertrajecten Studiedag: Het volwassenenonderwijs en levenslang leren: een krachtige synergie VERSLAG WORKSHOP PCA / 4 februari 2015 Gedifferentieerde leertrajecten Dit verslag is een beknopte weergave van de gevoerde

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus

Samen naar een individueel opleidingsplan. Anouk Straus Samen naar een individueel opleidingsplan Anouk Straus Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan. Het individueel opleidingsplan in de praktijk Oefenen met IOP gesprek tussen aios en opleider Aan

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Visie. Kopschuif Een frisse kijk op professionalisering. Internationalisering. Kopschuif Arteveldehogeschool 14/05/2013. Soorten veranderingen

Visie. Kopschuif Een frisse kijk op professionalisering. Internationalisering. Kopschuif Arteveldehogeschool 14/05/2013. Soorten veranderingen Een frisse kijk op professionalisering Visie Internationalisering Comenius Individueel of collectief? Individueel = collectief Professionalisering Individueel collectief POP functioneringsgesprekken Oranisatiedoelen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 1 Wat verwacht men van een top - school? Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs Art 4.

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Studiedag VSV kwaliteitszorg in het lokale verkeersveiligheidsbeleid Karen Landuydt Antwerpen 20 juni 2014 Vier pijlers van de kwaliteitszorg

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst

CASEBESCHRIJVING. OPDIC analyse en uitkomst CASEBESCHRIJVING OPDIC analyse en uitkomst VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@implementatie-erp.nl Inleiding Dit is een voorbeeldproject, uitgevoerd door 1 of meerdere professionals van de

Nadere informatie

Rol: Coördinerend directeur

Rol: Coördinerend directeur Doel van de functie Opzetten en vertalen van een overkoepelend ondersteuningsbeleid en strategie voor de scholengemeenschap, verlenen van advies en ondersteuning ten aanzien van het bestuur en de directies

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Algemene inleiding... 9 Stilstaan om vooruit te komen... 9 Opzet van het boek... 9 Een woord van dank... 11 Tot slot... 12

Algemene inleiding... 9 Stilstaan om vooruit te komen... 9 Opzet van het boek... 9 Een woord van dank... 11 Tot slot... 12 Inhoudstafel Algemene inleiding... 9 Stilstaan om vooruit te komen... 9 Opzet van het boek... 9 Een woord van dank... 11 Tot slot... 12 Hoofdstuk 1 Kwaliteit in de publieke sector... 13 Inleiding... 13

Nadere informatie

NT2-docent, man/vrouw met missie

NT2-docent, man/vrouw met missie NT2docent, man/vrouw met missie Resultaten van de bevraging bij NT2docenten Door Lies Houben, CTOmedewerker Brede evaluatie, differentiatie, behoeftegericht werken, De NT2docent wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren:

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren: PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 1 PLANNING VAN RESULTATEN EN ONTWIKKELING GESPREKSCYCLUS bestaande uit ten minste 2 functioneringsgesprekken en een evaluatiegesprek. Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve

Nadere informatie

Jan Dijkmans. Competentiemanagement, wat? Competentiemanagement, wat?

Jan Dijkmans. Competentiemanagement, wat? Competentiemanagement, wat? ROL VAN DE LEIDINGGEVENDE BIJ COMPETENTIEMANAGEMENT Jan Dijkmans Inhoud Wat is een competentie? Wat is competentiemanagement? Hoe breng je competenties in kaart? Hoe ontwikkel je competenties? Wat is de

Nadere informatie

Succesvol leiderschap op uw school

Succesvol leiderschap op uw school Succesvol op uw school 2 Succesvol op uw school Succesvol op uw school De kwaliteit van schoolleiders en teamleiders is doorslaggevend voor de leerresultaten van leerlingen. Het vraagt excellent om te

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck

Didactische werkvormen in het hoger onderwijs. Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck Didactische werkvormen in het hoger onderwijs Sandra Heleyn, Isabelle Claeys, Ann Verdonck HoGent, een mix van werkvormen Uitgangspunten: Elk talent telt>>maatwerk gezien diversiteit in instroom Vraag

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Opleiding helpt werknemers om snel operationeel te worden en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer.

Opleiding helpt werknemers om snel operationeel te worden en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer. 1. Opleidingsbeleid Opleiding helpt werknemers om snel operationeel te worden en mee te kunnen met veranderingen op de werkvloer. Opleiding maakt een verschil. Het helpt werknemers om snel operationeel

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016

Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Evaluatiewijzer didactisch coachen Versie 1.1, juli 2016 Voor je ligt de evaluatiewijzer didactisch coachen in de lesgebonden situatie. Deze evaluatie is ontwikkeld in opdracht van het project Leerling

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding. Module. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Ondernemingscommunicatie Module Algemeen Management Code A1 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X

KNLTB Stappenplan. beleidsplan tennisvereniging X KNLTB Stappenplan beleidsplan tennisvereniging X Inleiding Iedere verenigingsbestuurder weet in het achterhoofd dat het belangrijk is om beleidsmatig en doelgericht te werken. Toch komen de meeste verenigingsbestuurders

Nadere informatie

In 10 stappen van project naar effect!

In 10 stappen van project naar effect! In 10 stappen van project naar effect! een handleiding voor slim zorgen > Betrek de belangrijke sleutelpersonen > Stel projectteam samen & kies pilotteams > Screen de huidige situatie > Organiseer een

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid

Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid Opleidingen voor P&O-ers in de zorg: Serious Game Training duurzame inzetbaarheid Leergang duurzame inzetbaarheid 1 Adres: Welnalaan 5, 7523 NG, Enschede Telefoon: 053-4776614 Website: www.fitform.nl Opleidingsaanbod;

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie