Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART"

Transcriptie

1 Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART STATISTIEKEN 2001

2

3 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART 2001 Rijn- en Binnenvaartstatistieken

4 2

5 3 INHOUD INLEIDING VOORWOORD HOOFDSTUK 1 : Ontwikkelingen aan de vraagzijde 1.1 Algemene tendens 1.2 Ontwikkeling ten aanzien van de belangrijkste goederen 1.3 Containervervoer HOOFDSTUK 2: Ontwikkelingen aan de aanbodzijde HOOFDSTUK 3: Globaal overzicht van de economische situatie BIJLAGE 1: GOEDERENVERVOER A B Begripsbepalingen, methodes en goederennomenclatuur Goederenvervoer op de Rijn Vervoerstatistieken naar segment van de Rijn Tabel 1: Goederenvervoer en vervoersprestatie in ton-kilometer per sector en goederencategorie op de traditionele Rijn Grensverkeer Tabel 2: Goederenvervoer op de Rijn per meldpunt en vlag Tabel 3: Goederenvervoer op de Rijn bij de grenzen per vlag en goederensoort Tabel 4: Overzicht van de vervoerde goederensoorten op de Rijn tussen Rheinfelden en de duits-nederlandse grens Tabel 4b: Overzicht van het containervervoer op de Rijn en de daarmee verbonden vaarwegen (in TEU) Havenoverslag Tabel 5: Goederenoverslag in geselecteerde havens per goederensoort Internationaal verkeer Tabel 6: Goederenvervoer op de Rijn per soort vervoer (nationaal-internationaal) en vervoersrelatie ( ) Tabel 7: Goederenvervoer per vervoerswijze en soort vervoersrelatie ( ) BIJLAGE 2: OMVANG VAN DE VLOOT A Begripsbepalingen, methoden en nomenclatuur B C D Binnenvloten Tabel 8: Tabel 9: Tabel 10: Tabel 11: Rijnvloten Tabel 12: Tabel 13: Tabel 14: Tabel 15: Passagiersschepen Tabel 16: Tabel 17: Staat van de binnenvloot per scheepstype Staat van de binnenvloot op per scheepstype en tonnageklasse Staat van de binnenvloot op per scheepstype en vermogensklasse Staat van de binnenvloot op per scheepstype en bouwjaar Staat van de Rijnvloot per scheepstype Staat van de Rijnvloot op per scheepstype en tonnageklasse Staat van de Rijnvloot op per scheepstype en vermogensklasse Staat van de Rijnvloot op per scheepstype en bouwjaar Staat van de binnenvloot passagiersschepen op per scheepstype en bouwjaar Staat van de Rijnvloot passagiersschepen op per scheepstype en bouwjaar

6 4 INLEIDING Dit verslag met betrekking tot het jaar 2001 van de Centrale Commissie presenteert de statistieken van de Rijn- en Binnenvaart met betrekking tot vervoer en vloot. Het beantwoordt daarmee de opdracht in Artikel 45 van de Herziene Rijnvaartakte van 1868 (Akte van Mannheim) jaarlijks een verslag over de economische situatie van de Rijnvaart op te stellen. De statistieken zijn gebaseerd op de goederen- en vlootstatistieken, die door de statistische bureaus van de lidstaten van de CCR ter beschikking zijn gesteld. Het betreft hier voor: Duitsland: België: Frankrijk: Nederland: Zwitserland: Luxemburg: Statistisches Bundesamt te Wiesbaden Institut National de Statistique Voies Navigables de France te Béthune Centraal Bureau voor de Statistiek te Heerlen Rheinschifffahrtdirektion te Bazel Scheepvaartdienst

7 5 VOORWOORD Dit nieuwe statistische jaarverslag met betrekking tot de Rijnvaart krijgt ook zijn deel van het voortdurende streven de instrumenten die in staat stellen de economische werkelijkheid van deze vervoerswijze te verbeteren: het bevat nog de sporen van maatregelen ter verbetering van de registratie van de vloten, die vooruitlopen op de verbeteringen die voor volgend jaar zijn gepland met betrekking tot de waarneming van de goederenstromen. Parallel ontwikkelt de CCR haar contacten met Eurostat en de Donaucommissie met het oog op de vooruitgang van de Europese harmonisatie van de statistische referenties voor de binnenvaart. Deze overwegingen van methodologische aard raken de gegevens die in dit verslag kunnen worden gevonden en die in staat stellen de situatie in de Rijnvaart in 2001 en haar ontwikkeling ten opzichte van de voorgaande jaren in detail te volgen, slechts zijdelings. De binnenvaart is een voor de conjunctuur gevoelige sector, hetgeen de belangrijkste verklaring is voor de geconstateerde ontwikkeling aan de vraagzijde, die overigens door een grote stabiliteit van goederensoorten en vervoerde volume wordt gekenmerkt. Alleen het segment van de olieproducten vertoont opmerkelijke schommelingen. Aan de aanbodzijde zette de modernisering van de vloot zich voort en daarmee de toename van het gemiddelde tonnage, zonder dat daarbij sprake is van sprongen. Een gedetailleerde weergave van de passagiersvloot, een dynamische sector, is eveneens in het rapport opgenomen. De statistieken moeten in detail worden beoordeeld om de meest bepalende elementen te laten spreken, zoals de toename van de vervoersprestatie ten opzichte van het vervoerde volume, de toename van het vervoer van goederen met een hoge toegevoegde waarde, een alert inspelen op nieuwe kansen, etc Kortom, ondanks het bestaan van de zorgen en moeilijkheden, toont de Rijnvaart aan een sector te zijn, die traditie en aanpassing weet te combineren. Jean-Marie WOEHRLING Secretaris-generaal

8 6 120 Ontwikkeling van het traditionele Rijnverkeer in volume en prestatie (index 100 van 1990) 110 prestatie volume Ontwikkeling van de vervoerde volumes in de onderscheiden sectoren van de Rijn tussen 2000 en ,00 4,00 RHEINFELDEN- STRAATSBURG STRAATSBURG- NEUBURGWEIER- NEUBURGWEIER MANNHEIM MANNHEIM- BINGEN BINGEN- LULSDORF afvaart opvaart 2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 LULSDORF- ORSOY ORSOY- EMMERICH RHEINFELDEN- EMMERICH - 8,00-10,00-12,00

9 7 HOOFDSTUK 1: Ontwikkelingen aan de vraagzijde 1.1 ALGEMENE TENDENS In de loop van het jaar 2001 werd in alle landen een significante conjuncturele afzwakking zichtbaar, en zulks in weerwil van een breed uitgedragen optimisme. Bedroeg de economische groei in de lidstaten in 2000 nog ca. 3 %, in 2001 stak alleen Frankrijk gunstig af (+ 1,8%) tegen de zeer sterk teruggevallen economische groei in de VS (+ 0,3%) en in de Eurozone als geheel (+ 1,4%). De groeicijfers van de overige lidstaten bleven zelfs bij dit laatste gemiddelde achter (België + 0,8%; Nederland + 1,3%; Duitsland + 0,6%; Zwitserland + 0,9%). Deze teruggang kon vanaf het voorjaar worden waargenomen, maar manifesteerde zich overigens geleidelijk, waarbij de gebeurtenissen van 11 september iedere hoop op een snelle omslag deden verdwijnen. De conjunctuuromslag wordt overigens slechts ten dele in de cijfers van de overwegend op de grondstoffen en de basisindustrie georiënteerde vervoersmarkt van de binnenvaart weerspiegeld. Het vervoerde volume gaf wel een daling te zien (bijna 3%), maar bij een dergelijke teruggang van de economie zou een grotere sprong verwacht mogen worden. De vervoersprestatie, meer dan het volume maatstaf voor de vervoersvraag, stagneerde en bleef nagenoeg op het niveau van Deze relatief gunstige ontwikkeling kan ten dele verklaard worden door de als gevolg van incidentele factoren toegenomen vraag naar olieproducten. Gevreesd moet worden, dat de weerslag van de conjunctuuromslag in de binnenvaart pas in 2002 in volle omvang waarneembaar zal zijn en dat er dus met verdere verminderingen van het ladingaanbod rekening moet worden gehouden. In het totale Rijnverkeer werd het recordniveau van 2000 geëvenaard (317 mio t). De hiervoor gesignaleerde teruggang bij het traditionele Rijnverkeer kon worden gecompenseerd door een verder toegenomen binnenlands vervoer in Nederland (+ 7%) en een licht gestegen verkeer op de Noord-Zuid-as. Kennelijk hebben deze markten opnieuw een eigen dynamiek gevonden na de liberalisering van Totale rijnverkeer (1000 t) Internationaal vervoer op de NL sector van de Rijn Nationale rijnvaart in de NL Traditionele Rijnvaart

10 8 Goederencategorieën die de Nederlands-Duitse grens passeerden (in 1000 ton) Belangrijkste goederencategorieën die de Nederlands-Duitse grens passeerden in % 7 % 12 % 6 % Landbouwsector Diversen Staalindustrie Energie: kolen Energie: olieproducten Bouwsector Chemiesector 17 % 27 % 14 %

11 9 1.2 ONTWIKKELING TEN AANZIEN VAN DE BELANGRIJKSTE GOEDEREN Teneinde de grafische weergave te vereenvoudigen zijn bepaalde goederen van verwante categorieën, of waarvan de markten onderling verbonden zijn, gegroepeerd naar de desbetreffende economische sector. Zo werden de levensmiddelen, veevoer en meststoffen in de categorie landbouwsector ondergebracht. In de categorie staalindustrie werden ertsen, metaalschroot ondergebracht. De categorie energie is samengesteld uit de vaste minerale brandstoffen en de olieproducten, die afzonderlijk worden behandeld. In de categorie bouwmaterialen werden ruwe en bewerkte mineralen ondergebracht. In de rubriek diversen zijn de gerede producten en andere goederen, die niet in de voorgaande rubrieken werden opgenomen, ondergebracht. Deze rubriek omvat daarmee een groot deel van de per container vervoerde goederen. De hiernavolgende grafieken geven een overzicht van de ontwikkeling per economische sector tussen 2000 en 2001, in volume en in vervoersprestatie. Goederencategorieën die de Nederlands-Duitse grens passeerden in 2001 afvaart opvaart 8 % 7 % 9 % 20 % 6 % 4 % 10 % 22 % 42 % 33 % 15 % 4 % 1 % 19 % Landbouwsector Diversen Staalindustrie Energie: kolen Energie: olieproducten Bouwsector Chemiesector

12 Landbouwsector In deze sector, die bestaat uit stoffen van verschillende herkomst, is het vervoerde volume gedaald met 5% en de vervoersprestatie zelfs met 9%. Deze daling is met name te herleiden naar een afvoer van agrarische producten en die van kunstmeststoffen. Het segment van de veevoeders liet een toename van het volume, maar een afname van de vervoersprestatie zien. Bij afwezigheid van indicatoren die zouden wijzen op een structurele omslag na een periode van meerdere jaren van geleidelijke groei, wordt deze ontwikkeling als conjunctureel bestempeld landbouwproducten 1000 t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar Energie Olieproducten: energie: olieproducten 1000 t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar Het volume olieproducten dat over water werd vervoerd hangt nauw samen met het beleid met betrekking tot de raffinage- en opslagcapaciteit van de oliemaatschappijen, alsook met de distributie en het eigenlijke verbruik. Zo gingen een lichte stijging van het verbruik (+ 1,6%) en een nagenoeg stabiele productiecapaciteit van de raffinaderijen in Duitsland gepaard met een stijging van de import met bijna 4%. Deze wordt met name verklaard door een grotere aanvoer van huisbrandolie. In dit opzicht is het vervoerde volume over de Rijn zelfs met 6% toegenomen, en de vervoersprestatie met meer dan 7% dankzij een grote toename van het vervoer met bestemming Bazel (+ 14%). Deze toenemende vraag naar vervoer is terug te voeren op het aanhouden van reserves door talrijke distributeurs die daartoe werden aangezet door de sterke daling van de prijzen voor olieproducten.

13 11 Vaste minerale brandstoffen: Onder invloed van de laagconjunctuur en de daaruit vloeiende beperkte consumptie van primaire energiebronnen is de kolenaanvoer in het Duitse achterland, een voor het transport over de Rijn belangrijk afzetgebied, met 5% teruggelopen tot een volume van 65 mio ton SKE. Daarvan bedroeg de import ongeveer 35 mio ton SKE, d.i. 39,250 mio ton, die daarmee met bijna 16% gestegen is ten opzichte van Deze stijging kan onder meer worden verklaard door een versnelde teruggang van de Duitse steenkoolwinning. Zo komt dit jaar meer de helft van de in Duitsland verbruikte steenkool uit de import. Voor de komende jaren en meer bepaald tot 2005, het laatste jaar met betrekking tot het bestaande saneringsbeleid voor de mijnindustrie zullen de daling van de kolenproductie, alsmede de daaraan gekoppelde stijging van de importstroom van deze grondstof enigszins getemperd worden. In een marktsector die sterke concurrentie ondervindt van met name het spoor, kon de Rijnvaart haar positie nauwelijks handhaven. De vervoerde volumes zijn globaal gezien op het niveau van het voorgaande jaar gebleven, maar de vervoersprestatie is ten gevolge van een stijging van het vervoerde volume met bestemming het Middenrijngebied met meer dan 10% toegenomen energiedragers (kolen) 1000 t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar Staalindustrie staalindustrie (ertsen en staalproducten) t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar In deze sector heeft zich eveneens een dalende tendens voorgedaan met bijna 9% voor het vervoerde volume ertsen en metaalschroot. Het vervoer van staalproducten heeft zich min of meer gestabiliseerd op het niveau van het voorgaande jaar (- 1,5%), ondanks een daling in Duitsland ter hoogte van 3% ten opzichte van recordjaar De teruggang in dit segment, die voor het volume uitkomt op 7% en voor de vervoersprestatie op 5%, kan worden bestempeld als een indicator voor een conjuncturele daling, en zelfs als de voorbode van de economische recessie die zo werd gevreesd in Europa. Daar de kentering van een relatief positieve tendens enkel voor het beschouwde jaar werd geobserveerd, zou in de loop van de volgende jaren voor een verdere daling gevreesd kunnen worden in deze voor mondiale economische tendensen zeer gevoelige sector. De toegenomen concurrentie tussen de producerende regio's, die wordt bevestigd door de in de loop van 2002 ingevoerde protectionistische maatregelen, geeft eveneens aanleiding tot zorgen. Een bijkomende factor betreft de uitbreiding van de Europese Unie en de aanleiding die deze zou kunnen geven tot een verdere herstructurering van de Europese staalindustrie.

14 Bouwmaterialen bouwmaterialen In deze sector daalde het vervoerde volume ten opzichte van het voorgaande jaar met ongeveer 5%. De daling van de vervoersprestatie bedroeg slechts 1,6%. Meer nog dan aan een laagconjunctuur is de daling in deze sector te wijten aan een geleidelijke uitputting van de desbetreffende winplaatsen. Op lange termijn moet er rekening worden gehouden met een groter aandeel van uit de Noordzee gewonnen bouwmaterialen en dus met een verdere daling voor ontginning in het Rijngebied t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar Chemische producten chemische producten 1000 t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar De omslag in de conjunctuur van deze sector heeft zich, conform de verwachtingen in het jaar daarvoor, in 2001 voltrokken. Alhoewel in de EU-landen globaal gezien nog een geringe groei van de productie kon worden vastgesteld (+ 1,2%), nam deze met name in Duitsland (- 2,9%) en België (- 3,9%) af. De geringe toename in Frankrijk en Nederland, en zelfs de forse stijging in Zwitserland (7,2%), konden een conjuncturele terugslag in het vervoer over water, dat voornamelijk het segment van de basischemicaliën betreft, niet verhinderen. In dat segment was, onder invloed van de wereldeconomie en de zwakker wordende concurrentiepositie van Europa, over de gehele linie sprake van een stagnerende, respectievelijke teruggaande markt. Zo nam het volume met ruim 8%, en de vervoersprestatie in de Rijnvaart zelfs met meer dan 10% af. De vooruitzichten blijven daarbij vooralsnog somber, waarbij niet op een spoedig herstel hoeft te worden gerekend.

15 Diversen Deze goederencategorie bestaat in de binnenvaart bijna uitsluitend uit in containers vervoerde lading. Een belangrijke uitzondering hierop betreft het vervoer van rollende lading, waarbinnen de personenauto's een belangrijke plaats innemen. In dit segment was er sprake van een geringe toename van het vervoerde gewicht, maar cijfers over het vervoerde aantal eenheden, eerder te beschouwen als een maatstaf voor de vraagontwikkeling, ontbreken helaas. De in 2001 ten opzichte van 2000 nagenoeg onveranderd gebleven massa van de in de containers vervoerde goederen betekent tegen de achtergrond van de in het afgelopen decennium gerealiseerde groei van 14% gemiddeld per jaar een opmerkelijke teruggang. Deze stagnatie in de Rijnvaart komt overeen met hetgeen bij de zeehavens kan worden vastgesteld. Weliswaar groeide het in Antwerpen overgeslagen volume (in t) als gevolg van een sterkere concurrentie met Rotterdam, die een teruggang liet zien, maar het totaal van beide havens bleef achter bij dat van het jaar stukgoed (gerede producten) 1000 t voortschrijdend gemiddelde over drie jaar Verandering van de vervoerde volumes en prestaties op de traditionele Rijn tussen 2000 en Landbouwsector Staalindustrie Energie: kolen Energie: olieproducten Bouwsector Chemiesector Diversen verschillen in volume (1000 t) verschillen in prestatie ( mio tkm) -4000

16 CONTAINERVERVOER Het containervervoer heeft in 2001 voor het eerst sinds de ontwikkeling van deze markt een teruggang doorgemaakt. Ofschoon het op basis van de gegevens over dit jaar niet mogelijk is een vergelijking te trekken tussen de ontwikkeling van het vervoer van geladen en lege containers, kan op grond van de cijfers met betrekking tot de vervoerde volumes (in t) worden vastgesteld dat de rationalisatie bij de carriers zich heeft voortgezet en de waargenomen teruggang primair samenhangt met een geringer aantal vervoerde lege eenheden. Verder valt op dat het binnenlands vervoer in Nederland zich ongeveer op het niveau van de afgelopen jaren heeft gestabiliseerd, terwijl in Duitsland juist sprake is van een gestage groei en deze deelmarkt geleidelijk aan een interessante omvang krijgt. Ontwikkeling van het containervervoer naar regio van de Rijn (in TEU) gelost geladen TEU Benedenrijn Middenrijn Bovenrijn

17 15 Ontwikkeling in % van het containervervoer in de belangrijkste havens van de Beneden- en de Bovenrijn tussen 2000 en % 30 % 20 % 10 % 0 % Emmerich Duisburg Kehl Strasbourg Basel - 10 % - 20 % Düsseldorf Neuss Köln Mulhouse- Ottmarsheim Weil - 30 % - 40 % Ontwikkeling in % van het containervervoer in de belangrijkste havens van de Middenrijn tussen 2000 en % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Bonn Frankfurt Leverkusen Mainz- Wiesbaden Gernsheim Worms Ludwigshafen Germersheim Karlsruhe Wörth - 10 % - 20 % Koblenz Mannheim - 30 % - 40 %

18 16 Ontwikkeling van de binnenvloot in 1000 ton Tankschepen overig Tankvaart Rijnvloot Drogelading overig Drogelading Rijnvloot Structuur van de binnenvloot in % 13 % 22 % 62 % Drogelading Rijnvloot Drogelading overig Tankschepen Rijnvloot Tankschepen overig

19 17 HOOFDSTUK 2: Ontwikkelingen aan de aanbodzijde De omvang van de vloot is in 2001 nauwelijks gewijzigd. Zowel de binnenvloot als de Rijnvloot bleven in aantal schepen en tonnage op het niveau van het voorgaande jaar. Ook binnen de groep betrokken landen traden slechts geringe wijzigingen in de samenstelling van de 1 vloten op. Toch is sprake van een opmerkelijke toename van nieuwe schepen, met name in de categorieën motorschepen, die althans voor een deel samenhangt met de betrekkelijk gunstige conjunctuur in de jaren , met name in de tankvaart. Ontegenzeggelijk heeft ook de oud voor nieuw -regel, die in aansluiting op de structurele sanering in 1999 als overgangsmaatregel is voortgezet, een effect op het investeringsgedrag op de markt en het globale evenwicht tussen aanbod en vraag uitgeoefend. De volgende factoren kunnen daarbij worden genoemd. In de eerste plaats heeft de markt van de tweedehands tonnage lange tijd een steun in de rug gehad van de slooppremies in het kader van de structurele sanering, in de vorm van een referentiewaarde voor de slooprijpe schepen. Deze waarde heeft echter zijn uitwerking op de rest van de vloot niet gemist, waardoor de marktwaarde van de bestaande schepen in het algemeen positief werd beïnvloed. Als gevolg hiervan ontstonden ruimere financieringsmogelijkheden voor eigenaren van bestaande schepen, alsmede aantrekkelijke verkoopprijzen. Bij een gelijktijdige substantiële verlaging van de zogenaamde speciale bijdrage (sinds 1999, in stappen), is in deze context het aantal nieuwe schepen, dat in 2000 en 2001 in de registers is ingevoerd, ten opzichte van het gemiddelde van het afgelopen 2 decennium ongeveer verdubbeld. Tegen het einde van de regeling in april 2003 kan opnieuw zo'n effect worden verwacht. Hoewel door het wegvallen van de slooppremie de referentiewaarde ook verdwijnt en de verkoop van bestaande tonnage minder vlot zal verlopen, staat daar tegenover dat in vergelijking met het recente verleden de investeringskosten door de eveneens weggevallen speciale bijdrage zullen dalen. Omdat daarbij in de aanloop naar april 2003 de termijn waarbinnen de speciale bijdrage moet worden afgeschreven steeds korter wordt, zullen in 2002 en in het eerste kwartaal 2003 waarschijnlijk weinig nieuwe schepen in gebruik worden genomen, maar zal na april 2003 naar alle waarschijnlijkheid een ware nieuwbouwgolf optreden. Als verklaring voor de nagenoeg ongewijzigde globale omvang van de vloot komt daar voor het beschouwde jaar 2001 nog bij dat een deel van de nieuw in de vaart genomen schepen effectief in de vorm van gesloopte tonnage is gecompenseerd. Dit effect treedt na april 2003 ook niet meer op. Verdeling van de motorschepen (Rijnvaart) per tonnageklasse Percentage Rijndrogelading % Rijntankvaart % 0 tot 249 t t t t t t t t 3000 t en meer Klassen 1 Er wordt op gewezen dat wijzigingen zijn aangebracht in de statistische grondslag van de vloten van België en Duitsland, die aanleiding hebben geven tot afwijkende getallen; zie hiervoor de tabel De in de tabellen 11 en 16 genoemde aantallen hebben betrekking op het jaar van invoering in het register (kiellegging), dat kan afwijken van het jaar van in dienst neming.

20 18 Ontwikkeling naar laadvermogensklasse van motorvrachtschepen en tankschepen tussen begin 1980 en eind Percentage Rijndrogelading 1980 Rijndrogelading 1990 Rijndrogelading 2001 Rijntankvaart 1980 Rijntankvaart 1990 Rijntankvaart tot 249 t t t t t t 3000 t en meer Klassen 1600 Ontwikkeling van de gemiddelde tonnage van de schepen met eigen voorstuwing tonnage Drogelading binnenvloot Tankschepen binnenvloot Drogelading Rijnvloot Tankschepen Rijnvloot jaar

21 19 Nieuwe schepen tonnage droge lading tonnage tankvaart Ton (5m) 1989 (7m) Jaaren Nieuwe duwboten vermogen duwvaart KW (5m) 1989 (7m) Jaaren

22 20 Anteil der einzelnen Flaggen in Tonnen an der Rheingüterflotte 1990 an der Rheingüterflotte % 2 % 4 % 17 % 0 % 0 % 1 % 24 % 26 % 54 % Schweitz Frankreich Deutschland Niederlande Belgien Luxemburg 58 % an der Rheintankflotte 1990 an der Rheintankflotte % 9 % 1 % 15 % 3 % 6 % 1 % 29 % 34 % 43 % 46 %

23 Verdeling naar scheepstype en goederensoort bij de Nederlands-Duitse grens (en 1000 t) Tankschepen en Tankduwbakken Duwbakken Motovrachtschepen Vergelijking tussen de ontwikkeling van de vervoersprestatie en de omvang van de Rijnvloot index Rijnvloot (voortschrijdend gem.) index vervoersprestatie (voortschrijdend gem.) index Rijnvloot (tonnage) index vervoersprestatie jaar

24 Waterstand bij Maxau in Aantal dagen KWZ Hoogwatermerkteken 1 Hoogwatermerkteken Waterstand bij Kaub in 2001 Aantal dagen KWZ Hoogwatermerkteken 1 Hoogwatermerkteken

25 23 HOOFDSTUK 3: Globaal overzicht van de economische situatie Tegen de achtergrond van de inmiddels door vele indicatoren bevestigde economisch zwakke conjunctuur, die naar verwachting van velen niet op korte termijn in een opwaartse beweging zal worden omgebogen, kan 2001 voor de binnenvaart overwegend als een bevredigend jaar worden bestempeld. Het volume maar vooral de vervoersprestatie weerspiegelden de neerwaartse trend slechts ten dele en konden zich min of meer op het niveau van het voorgaande jaar een recordjaar - handhaven, ofschoon daarbij meteen opgemerkt moet worden, dat zéér verschillende ontwikkelingen konden worden waargenomen in de onderscheiden marktsegmenten. Zo was de situatie in het segment van de minerale olie bevredigend, terwijl die van de chemie zéér te wensen overliet. Ook in de droge lading stonden de staalindustrie en de dalende aanvoer van ertsen tegenover een toegenomen vervoersvraag in het segment van de kolen. In een bedrijfstak, die in een zekere mate is gesegmenteerd op basis van specialisaties, heeft een en ander natuurlijk zijn weerslag op de bedrijfsresultaten van de betreffende ondernemingen, die daarmee sterk uiteen kunnen lopen. Voor de gehele sector geldt daarentegen dat de brandstofkosten onverminderd zwaar in de exploitatiekosten hebben meegewogen. In dat verband wordt opgemerkt, dat de brandstofclausules in de vervoerscontracten in de praktijk de effecten van de scherpe fluctuaties op de oliemarkt niet geheel compenseren. De waterstand toonde zich grillig en kwam in de Middenen de Boven-Rijn regelmatig dicht bij de onder- en bovengrenzen. In het voorjaar moest de scheepvaart enkele keren wegens hoogwater voor korte perioden gestremd worden. Bijzondere aandacht verdient het containervervoer. Het betreft een marktsegment dat de potentie heeft uit te groeien tot de kern van het vervoer over water. Sinds in de Rijnvaart en later ook op de Noord-Zuid markt tussen Rotterdam en Antwerpen dit vervoer op basis van geregelde diensten tot ontwikkeling is gebracht, kon de groei bijna steeds in twee-cijferige percentages worden uitgedrukt. Ook in termen van het vervoerde gewicht kon het afgelopen decennium een gemiddelde jaarlijkse groei van 14% worden vastgesteld. Parallel groeide ook het marktaandeel van de binnenvaart ten opzichte van de overige vervoerswijzen, althans uitgaande van het maritiem-georiënteerde vervoer vanuit de zeehavens Rotterdam en Antwerpen. Die ontwikkeling gaf in 2001 een hapering te zien. Niet een vertraagde groei van het wereld-containervervoer, maar de scherpe concurrentie in de Antwerpen-Hamburg range, waarbij tussen de betrokken havens grote verschillen in de gerealiseerde overslag optraden, leidde tot een opmerkelijke stagnatie in het containervervoer over de Rijn. Nadat Antwerpen in 2000 de positie ten opzichte van Rotterdam kon versterken, stagneerde de overslag in beide havens in 2001 per saldo (Rotterdam - 2,8%; Antwerpen + 3,4%), waarmee de totale groei in deze range in Bremen (+ 6%), maar vooral in Hamburg werd gerealiseerd (+ 10%). Euro Ontwikkeling van de gasolieprijs (100 l) maand Deze ontwikkeling laat zien, in welke mate het vervoer over water afhankelijk is van externe factoren, in casu de concurrentieposities van de voor hun achterlandverbindingen op het vervoer over water aangewezen zeehavens. Dit alles neemt niet weg, dat het containervervoer op de Rijn in aantal TEU is afgenomen. Kennelijk ondervindt de binnenvaart zelf, binnen het vervoer over land, de concurrentie van met name het spoor, dat in de context van de geleidelijke liberalisering van die markt nieuwe kansen heeft om op basis van betrouwbare en goedkope diensten zich een plaats in dit vervoer te veroveren.

26 24

27 BIJLAGEN

28 2

29 3 BIJLAGE 1: GOEEEEDERENVERVOER A Begripsbepalingen, methodes en goederennomenclatuur BEGRIPSBEPALINGEN 1) Het totale Rijnverkeer omvat het goederenvervoer dat geheel of gedeeltelijk plaats heeft gevonden tussen Rheinfelden en de zee; dat wil zeggen het verkeer tussen twee Rijnhavens, tussen Rijnhavens en niet-rijnhavens evenals tussen twee niet-rijnhavens via de Rijn. Sinds 1946 bevat het jaarverslag gegevens over het totale Rijnverkeer. 2) Het traditionele Rijnverkeer betreft uitsluitend het vervoer van goederen, dat geheel of gedeeltelijk plaats heeft gevonden op de Rijn tussen Rheinfelden en de Nederlands-Duitse grens (Emmerich-Lobith), het Nederlands-Duitse grensverkeer daarbij inbegrepen. In tegenstelling tot het totale Rijnverkeer omvat het traditionele Rijnverkeer noch het verkeer tussen Nederlandse binnenlandse havens, noch dat tussen deze havens en de Belgische of Noord-Franse havens, noch het Rijn-zeeverkeer dat in ten opzichte van Emmerich stroomafwaarts liggende havens begint of eindigt. Dit verkeer blijft deel uitmaken van een aparte registratie, teneinde het te kunnen vergelijken met de cijfers van de periode vóór De statistieken van het goederenvervoer hebben geen betrekking op : a) de door de vrachtschepen vervoerde goederen in het kader het vletten binnen de havens - met uitzondering van het vletwerk in de havens van Duisburg, Düsseldorf, Keulen en Frankfurt, b) het vervoer met vaartuigen voor de visserij, voor baggerwerken of voor waterbouwwerkzaamheden. De laatstgenoemde worden wèl geregistreerd als de vervoerde goederen beschouwd worden als «handelswaar», c) de goederen voor het bevoorraden van de schepen evenals d) de per pont vervoerde goederen. METHODE De telling van het traditionele Rijnverkeer op het Duitse deel van de Rijn is gebaseerd op de meldingen ten aanzien van de goederenoverslag in de Duitse havens. Alle door de Duitse instanties opgestelde statistieken met betrekking tot de Rijnvaart zijn afgeleid van deze van de havens afkomstige gegevens. De gegevens over het Franse en Frans-Zwitserse Rijnverkeer zijn uit de Franse statistieken afgeleid. Uit de Nederlandse statistieken zijn de gegevens over het vervoer van goederen die uitsluitend plaatsvinden op de Rijn beneden de Nederlands-Duitse grens en over het vervoer tussen de Nederlandse Rijnhavens, de Belgische havens en die van Noord-Frankrijk (het Rijn-zeeverkeer daarbij inbegrepen) afgeleid. Deze statistieken zijn overwegend gebaseerd op bij de kunstwerken en bij de grensovergang verkregen gegevens. GOEDERENNOMENCLATUUR Aanvankelijk werden, sedert 1909, de statistieken van de vervoerde volumes naar goederencategorie verstrekt op basis van het Duitse goederenregister voor de statistieken van de binnenscheepvaart. Vervolgens werd dit goederenregister meerdere malen aan de nieuwe structuur van het goederenvervoer aangepast. Vanaf januari 1935 werden de verschillende categorieën aangeduid op basis van het nieuwe goederenregister, uitgegeven door het voormalige «Statistische Reichsamt für die Verkehrsstatistiken». Dit goederenregister, dat sinds 1935 vrijwel ongewijzigd voor de vervoersstatistieken werd gebruikt, werd in 1962 vervangen door het nieuwe uniforme Europese goederenregister voor vervoersstatistieken (NST = Nomenclature des marchandises pour les Statistiques de Transport). Het goederenregister is opgesteld door de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa, de CCR, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen en de Union Internationale des Chemins de Fer, Union Internationale des transports routiers et l Union Internationale de la Navigation fluviale. Het werd aan de goederenclassificatie voor de vervoersstatistieken in Europa (CSTE = Classification des marchandises pour les Statistiques de Transport en Europe) en aan de beknopte op basis van de CSTE opgestelde goederenlijst van de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa aangepast. De goederennomenclatuur is onderverdeeld in hoofdstukken (1 cijfer) groepen (2 cijfers) posities (3 cijfers). In overeenstemming met deze goederennomenclatuur beschrijft Tabel 4 de goederen die de Nederlands-Duitse grens zijn gepasseerd.

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART

Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART Centrale Commissie voor de Rijnvaart ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART STATISTIEKEN 2002 CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART (CCR) ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE RIJNVAART 2002 Rijn- en Binnenvaartstatistieken

Nadere informatie

Marktobservatie in de Europese binnenvaart Conjunctuurrapport 1. kwartaal 2010) (Bron: CCR-secretariaat)

Marktobservatie in de Europese binnenvaart Conjunctuurrapport 1. kwartaal 2010) (Bron: CCR-secretariaat) CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART Marktobservatie in de Europese binnenvaart Conjunctuurrapport 1. kwartaal 2010) (Bron: CCR-secretariaat) Drogeladingvaart: 1) Vraag: Met betrekking tot de bulkgoederen

Nadere informatie

0 ha Plancapaciteit Tot 2020: 43 ha 2020-2030: 72 ha 2030-2040: 0 ha Totaal tot 2040: 115 ha Handelingsperspectief Groeigebied

0 ha Plancapaciteit Tot 2020: 43 ha 2020-2030: 72 ha 2030-2040: 0 ha Totaal tot 2040: 115 ha Handelingsperspectief Groeigebied 5.4.2.2 Flevokust Type locatie Industrieterrein Eerste bouwjaar - Naam bestemmingsplan - Netto uitgegeven 0 ha Plancapaciteit Tot 2020: 43 ha 2020-2030: 72 ha 2030-2040: 0 ha Totaal tot 2040: 115 ha Handelingsperspectief

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART CCR

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART CCR www.ccr-zkr.org Kiel Hamburg Lübeck Bremen Amsterdam Rotterdam Nijmegen Hannover Münster Maagdenburg Londen Antwerpen Duisburg Duinkerken Lille Brussel Keulen Luik Valenciennes Koblenz Frankfurt am Main

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 214-1-21 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 213 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage

Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Overzicht van de Europese binnenvaart Rapportage Juli 2012 Drs. A.C.C. Hubens Oude Engelenseweg 25 5222 AB Den Bosch 073-6230120 06-17418733 www.ahadata.nl Inhoudsopgave LAND VAN REGISTRATIE... 1 SCHEEPSLENGTE...

Nadere informatie

Technische toelichting

Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-080 7 april 2000 10.30 uur Inflatie ook in maart stabiel De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen

Nederland importland. Landgebruik en emissies van grondstofstromen Nederland importland Landgebruik en emissies van grondstofstromen Vraagstelling en invulling Welke materiaalstromen naar en via Nederland veroorzaken wereldwijd de grootste milieudruk? Klimaat, toxische

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 212-1-22 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 211 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Internationale handel visproducten

Internationale handel visproducten Internationale handel visproducten Marktmonitor ontwikkelingen 27-211 en prognose voor 212 Januari 213 Belangrijkste trends 27-211 Ontwikkelingen export De Nederlandse visverwerkende industrie speelt een

Nadere informatie

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS

BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00. E-MELDPLICHT met BICS 4.00. Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. Instructies Melden met BICS BICS Instructiekaart E-MELDPLICHT MET BICS 4.00 Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. 1 Dit document bevat de beknopte (werk)instructies voor schippers die moeten voldoen aan de meldplicht (m.n. de elektronische

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag

Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag Trans-Atlantisch vrijhandels- en investeringsverdrag Deel I: Overzicht van de goederenhandel tussen België en de VS Burton Florence Claude Grégory De Groote Frederick Foguenne Marielle Van Liedekerke Gerrit

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie stabiel ondanks dure energie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie stabiel ondanks dure energie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-060 10 maart 2000 10.30 uur Inflatie stabiel ondanks dure energie De inflatie is in februari 2000 uitgekomen op 2,0 procent. Dat is gelijk aan de uitkomst

Nadere informatie

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014

Structuuronderzoek 23 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 Structuuronderzoek 23 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2005 2014 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/329 BIJLAGEN

30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/329 BIJLAGEN 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/329 BIJLAGEN 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/331 BIJLAGE I LIJST GENOEMD IN ARTIKEL 38 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-078 3 december 2009 9.30 uur Inflatie opnieuw hoger Benzineprijs verhoogt inflatie in november Inflatie in Nederland en eurozone nu vrijwel gelijk De

Nadere informatie

Plenaire herfstzitting 2013 van de CCR

Plenaire herfstzitting 2013 van de CCR Ref: CC/CP (13) 13 Plenaire herfstzitting 2013 van de CCR Straatsburg, 09.12.13 Op 5 december jongstleden heeft in Straatsburg onder voorzitterschap van mevrouw Edwige Belliard, hoofd van de Franse delegatie,

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-001 6 januari 2011 9.30 uur Inflatie gestegen naar 1,9 procent Duurdere autobrandstoffen verhogen inflatie Inflatie in 2010 gemiddeld 1,3 procent Inflatie

Nadere informatie

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014

Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 Export-update Noord- en Zuid-Amerika - juli 2014 1. Samenvatting en conclusies De Nederlandse uitvoerwaarde is in 2013 met 1,0% gestegen t.o.v. dezelfde periode in 2012 tot 433,8 miljard euro. De bescheiden

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Structuuronderzoek 22 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013

Structuuronderzoek 22 Samenvatting. De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013 Structuuronderzoek 22 Samenvatting De handel in grind, industriezand en aanverwante materialen in Nederland 2004 2013 1. Inleiding De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen "NVLB"

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Rabobank Cijfers & Trends Binnenvaart Visie Perspectief Branche-informatie Vooruitzicht 2016: gematigde groei in alle segmenten Het jaar 2015 is een goed jaar voor de binnenvaart. In alle vervoerscategorieën

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

Een goed 2015, een aarzelend

Een goed 2015, een aarzelend Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 Een goed 2015, een aarzelend 2016 Conjunctuurenquête Expeditiesector 1e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014

PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 7 november 2014 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL. Maritieme cluster 1 Niet-maritieme cluster Totaal 213-1-14 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 212 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-056 9 augustus 2007 9.30 uur Inflatie daalt, huurstijging historisch laag De inflatie is in juli 2007 gedaald naar 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 121 De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 18-12-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 25 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 25 18 juni 2015 Inhoud 1. Internationale handel 3 Internationale handel in goederen 3 I. Buitenlandse handel in goederen 3 II. Aandeel wederuitvoer in de Nederlandse

Nadere informatie

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen

Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Publicatiedatum CBS-website: 24 juli 2007 Buitenlandse vrachtwagens op de Nederlandse wegen Wegsstromen in relatie tot Nederlands grondgebied voor 2005 Pascal Ramaekers, Mathijs Jacobs en Marcel Seip Centraal

Nadere informatie

Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015

Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Optimisme houdt stand Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2015 Commentaren De 3-maandelijkse conjunctuurenquête van

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015

PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 13 mei 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-016 5 februari 2004 9.30 uur Inflatie in januari gedaald naar 1,4 procent De inflatie in Nederland is in januari 2004 uitgekomen op 1,4 procent. Dit

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Oktober - december 2014 n 20 T/1 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-064 7 oktober 2010 9.30 uur Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Inflatie iets omhoog door prijsontwikkeling benzine Nederlandse inflatie blijft lager

Nadere informatie

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Persbericht PB14 054 4 september 2014 9.30 uur CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Prijsontwikkeling vliegtickets en kleding verhoogt inflatie Weinig impact boycot Rusland op prijzen voor consument

Nadere informatie

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN

2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN Integrale versie 2. METHODOLOGISCHE AANPASSINGEN In vergelijking met de vorig jaar gepubliceerde reeksen 2 over de kapitaalgoederenvoorraad (KGV) en de afschrijvingen zijn er drie methodologische aanpassingen

Nadere informatie

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Protocol (CCR) Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Besluit I; CCR onder verwijzing naar haar Besluit 2000-II-5 en 2000-I-25 op voorstel van haar Comité voor gevaarlijke

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016

PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 19 januari 2016 Geharmoniseerde

Nadere informatie

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL

DIRECTE TOEGEVOEGDE WAARDE IN DE VLAAMSE HAVENS, HET LUIKSE HAVENCOMPLEX EN DE HAVEN VAN BRUSSEL 215-1-19 Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 214 Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

Nadere informatie

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME

HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME HANDELSBETREKKINGEN VAN BELGIË MET SURINAME De handelsbetrekkingen van België met Suriname 0 Bron: CIA World Factbook De handelsbetrekkingen van België met Suriname 1 1 Enkele economische indicatoren -

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 11 december 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - november 2015 De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex stijgt in november naar 1,4%, ten

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Marktobservatie 2013 MARKTOBSERVATIE N 17

Marktobservatie 2013 MARKTOBSERVATIE N 17 Marktobservatie 2013 MARKTOBSERVATIE N 17 De binnenvaartmarkt in 2012 1 Marktobservatie 2013 Aansprakelijkheidsbeperking Het gebruik van kennis, informatie of gegevens die in deze publicatie vermeld staan,

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Jaarverslag 2014 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong afgeleverd door de Belgische kamers van koophandel Jaarverslag 2014 De opdracht van de FOD

Nadere informatie

Prijzen stabiel vergeleken met november; inflatie 2015 is -0,5 procent

Prijzen stabiel vergeleken met november; inflatie 2015 is -0,5 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Inlichtingen: (+599 9) 461 1031 fax 461 1696 Adres: Fort Amsterdam z/n E-mail: info@cbs.cw Website: www.cbs.cw Persbericht Willemstad, 10 februari 2016 Consumentenprijzen

Nadere informatie

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 1: Kwantitatieve onderbouwing Klein Schip

Plan van aanpak klein Schip Bijlage 1: Kwantitatieve onderbouwing Klein Schip Plan van aanpak klein Schip Bijlage 1: Kwantitatieve onderbouwing Klein Schip zie hoofdstuk 3.1 Hoofdrapport M. de Gier M. Quispel Dit rapport is uitgebracht aan EICB. Kenmerk R211133/31625/MGI/MDU Conceptversie

Nadere informatie

Persbericht. Prijzen industrie hoger door dure aardolie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Prijzen industrie hoger door dure aardolie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-148 30 juni 2000 9.30 uur Prijzen industrie hoger door dure aardolie Het prijsniveau van Nederlandse industriële producten ligt in mei van dit jaar 2,2%

Nadere informatie

Moeilijk najaar, mindere verwachtingen

Moeilijk najaar, mindere verwachtingen Moeilijk najaar, mindere verwachtingen Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2016 Moeilijk najaar, mindere verwachtingen Conjunctuurenquête Expeditiesector 4e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in juni gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in juni gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-146 6 juli 2001 9.30 uur Inflatie in juni gedaald In juni is de inflatie gedaald tot 4,5 procent. Vorige maand bedroeg de inflatie nog 4,9 procent. De

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in juli 2,8 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in juli 2,8 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-179 4 augustus 2000 10.30 uur Inflatie in juli 2,8 procent CBS-Persdienst Postbus 4000 2270 JM Voorburg tel. (070) 337 58 16 fax (070) 337 59 71 E-mail:

Nadere informatie

95 Statistisch Jaarboek 2004 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

95 Statistisch Jaarboek 2004 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 95 verkeer vervoer 8 96 Verkeer en vervoer Verkeer: meer voertuigen en weer meer personenauto s Het aantal motorvoertuigen in Hengelo is tussen 2002 en 2003 met ruim 2 procent toegenomen tot ruim 42.000

Nadere informatie

93 Statistisch Jaarboek 2003 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

93 Statistisch Jaarboek 2003 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 93 verkeer vervoer 8 94 Verkeer, vervoer Verkeer: meer voertuigen en weer meer personenauto s Het aantal motorvoertuigen is in Hengelo het afgelopen jaar met ruim 2 procent toegenomen, tot 42.357 per 1

Nadere informatie

MARKT OBSERVATIE. Voor de Europese binnenvaart 2006-2

MARKT OBSERVATIE. Voor de Europese binnenvaart 2006-2 MARKT OBSERVATIE 2006-2 Voor de Europese binnenvaart Marktobservatie voor de Europese binnenvaart Marktobservatie 2006-2 Conjunctuurrapport medio 2007 1 Aansprakelijkheidsbeperking Het gebruik van kennis,

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015

PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 01/2010 05/2010 09/2010 01/2011 05/2011 09/2011 01/2012 05/2012 09/2012 01/2013 05/2013 09/2013 01/2014 05/2014 09/2014 01/2015 05/2015 09/2015 Inflatie (%) PERSBERICHT Brussel, 12 november 2015 Geharmoniseerde

Nadere informatie

Vervoer. Het goederenvervoer over de weg door Belgische voertuigen met minstens een ton laadvermogen

Vervoer. Het goederenvervoer over de weg door Belgische voertuigen met minstens een ton laadvermogen Vervoer Het goederenvervoer over de weg door Belgische voertuigen met minstens een ton laadvermogen De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie.

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015

PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 PERSBERICHT Brussel, 14 januari 2015 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - december 2014 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex daalt in december naar -0,4%,

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003

Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 M200410 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 Exportthermometer Jolanda Hessels Kees Bakker Zoetermeer, november 2004 Exportprestaties van het industriële MKB in 2003 In 2003 laat de export

Nadere informatie

95 Statistisch Jaarboek 2005 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo

95 Statistisch Jaarboek 2005 verkeer, vervoer verkeer vervoer 8 Onderzoek & Statistiek gemeente Hengelo 95 verkeer vervoer 8 96 Verkeer en vervoer Minder personenauto's Het aantal motorvoertuigen in Hengelo is in 2004 met 0,4 procent toegenomen tot ruim 42.500 stuks. Het aantal personenauto's daarentegen

Nadere informatie

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken

Persbericht. Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal Centraal Bureau voor de Statistiek. Kwartaal-op-kwartaalgroei aangetrokken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-103 1 juli 2004 9.30 uur Economie groeit 0,9 procent in eerste kwartaal 2004 De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2004 met 0,9 procent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-017 8 maart 2007 9.30 uur Inflatie in februari iets hoger De inflatie is in februari 2007 uitgekomen op 1,5 procent. Dat is iets hoger dan in januari.

Nadere informatie

CBS: inflatie blijft laag

CBS: inflatie blijft laag Persbericht PB14 039 10 juni 2014 9.30 uur CBS: inflatie blijft laag Inflatie in mei 0,8 procent Vakanties en voedingsmiddelen goedkoper Autobrandstoffen duurder De inflatie in mei was 0,8 procent. Na

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-014 10 februari 2005 9.30 uur Inflatie in januari hoger door energieprijzen De Nederlandse inflatie is in januari 2005 uitgekomen op 1,5 procent. In

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-071 30 maart 2001 9.30 uur Afzetprijzen industrie gestegen Na drie maanden van prijsdalingen zijn de prijzen van Nederlandse industrieproducten in februari

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Matige groei, grote bezorgdheid

Matige groei, grote bezorgdheid Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 Matige groei, grote bezorgdheid Conjunctuurenquête Expeditiesector 2e kwartaal 2016 De 3-maandelijkse conjunctuurenquête

Nadere informatie

IMPACTANALYSE RUSLAND

IMPACTANALYSE RUSLAND Studiedienst Stafmedewerkers Diestsevest 40 3000 Leuven T (016) 28 64 11 F (016) 28 64 09 PERSNOTA Datum 31 juli 2015 Betreft: IMPACTANALYSE RUSLAND 1 ALGEMENE CONTEXT De EU-28 exporteerde in 2013 voor

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 48 (1996) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 9 A. TITEL Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijnen binnenvaart; (met Bijlagen en Aanhangsels)

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016

PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 PERSBERICHT Brussel, 13 oktober 2016 Geharmoniseerde consumptieprijsindex - september 2016 o De Belgische inflatie volgens de Europees geharmoniseerde consumptieprijsindex bedraagt in september 1,8% ten

Nadere informatie

Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008

Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008 T R A F I E K 2 0 0 8 Verdeling van de trafiek aan de in- en uitgangspunten van het net 2008 nv De Scheepvaart Havenstraat 44 3500 Hasselt Tel: 011/ 28.84.00 Fax: 011/ 22.12.77 e-mail: statistiek@descheepvaart.be

Nadere informatie

De Raad van Bestuur en het personeel van het Instituut wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2014

De Raad van Bestuur en het personeel van het Instituut wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 2014 XXII ste jaar - Nr 8 / 4 de kwartaal 23 De Raad van Bestuur en het personeel van het Instituut wensen iedereen prettige eindejaarsfeesten en een voorspoedig 24 EDITO Naar het einde van het jaar toe lijkt

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 21.1.2003 L 14/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 91/2003 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 december 2002 betreffende de statistieken

Nadere informatie

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013

Internationale varkensvleesmarkt 2012-2013 Internationale varkensvleesmarkt 212-213 In december 212 vond de jaarlijkse conferentie van de GIRA Meat Club plaats. GIRA is een marktonderzoeksbureau, dat aan het einde van elk jaar een inschatting maakt

Nadere informatie

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË

KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË KUNSTSTOF- EN RUBBERINDUSTRIE BELGIË ECONOMISCH JAARRAPPORT 27 Federplast.be Vereniging van Producenten van Kunststof- en Rubberartikelen VZW Association des Producteurs d Articles en Matières Plastiques

Nadere informatie

Branche Update: Container terminals

Branche Update: Container terminals Branche Update: Container terminals Economisch Bureau Sector & Commodity Research Nadia Menkveld +31 206 286441 Concurrentiepositie haven van belang voor terminal Hoewel de overslag in de haven van Rotterdam

Nadere informatie

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export

Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Naam HAVEN ROTTERDAM import en export Als er één plek is die duidelijk maakt waarom Nederland in de moderne tijd zo n belangrijk handelsland is, dan is het Rotterdam wel. De haven ligt in de delta van

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Overzicht 2013 In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie,

Nadere informatie

Eindexamen economie havo II

Eindexamen economie havo II Opgave 1 Buitenland en overheid in de kringloop In de economische wetenschap wordt gebruikgemaakt van modellen. Een kringloopschema is een model waarmee een vereenvoudigd beeld van de economie van een

Nadere informatie

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT

Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Kerncijfers transportverzekering 2011 opgemaakt door de BVT Inhoud 1. Cargo: België blijft in top 15... 2 2. CMR blijft uit het rood... 3 3. Binnenvaart... 4 4. Zeevaart... 5 5. Conclusie... 5 Net voor

Nadere informatie

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research

Sectorupdate. Export bloemen en planten. 25 juni 2012. Economisch Bureau, Sector & Commodity Research Sectorupdate Export bloemen en planten Economisch Bureau, Sector & Commodity Research 25 juni 2012 Exportgroei ondanks crisis in de eurozone Rusland vierde exportbestemming door sterke toename van de export

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie

1.4 Factoren die bepalend zijn voor reële convergentie Productiviteit, concurrentiekracht en economische ontwikkeling Concurrentiekracht wordt vaak beschouwd als een indicatie voor succes of mislukking van economisch beleid. Letterlijk verwijst het begrip

Nadere informatie

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013

Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Evolutie van het arbeidsongevallenrisico in de privésector in België tussen 1985 en 2013 Verschillende factoren bepalen het aantal arbeidsongevallen. Sommige van die factoren zijn meetbaar. Denken we daarbij

Nadere informatie