UW ZAAK. Nysingh Nieuws2014 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW ZAAK. Nysingh Nieuws2014 2"

Transcriptie

1 Nysingh Nieuws ZEKER VAN UW ZAAK marktgroep insurance transitie jeugdzorg niet zorgeloos mediation wint terrein even apeldoorn bellen verzekering van windmolens partnerschap oxfam novib

2 Genoeg aan een woord. Begrip. Nysingh weet er meer van. U wilt het beste juridische advies, van de beste juristen. Gedegen en onderbouwd als het moet. Snel en kort als het kan. Prettig en pragmatisch. Dat vereist adviseurs die u en uw branche écht kennen. Die oprechte interesse hebben in u, uw zaak en in de belangen die spelen. Daarom investeren we bij Nysingh veel in persoonlijke relaties. Zodat we uiteindelijk aan een half woord genoeg hebben om tot het beste resultaat te komen. Daardoor weten we er meer van.

3 Vakantie is voor de meeste mensen een heerlijke periode van ontspanning en bezinning. Dit jaar worden wij er echter op een zeer pijnlijke manier mee geconfronteerd dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat een reis veilig terugvoert naar huis en haard. De menselijke beschaving blijkt fragiel: aanzwellende vluchtelingenstromen, vergaande criminaliteit en talloze slachtoffers, niet zelden ten gevolge van conflicten die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan. De sprong van deze verdrietig makende omstandigheden naar verzekeringen is natuurlijk enorm, maar dat het een groot voorrecht is om te kunnen vertrouwen op zekerheden, besef je daardoor wel terdege. ZEKER VAN UW ZAAK Wilma van Ingen is Bestuurder bij nysingh. Voor ons is het vanzelfsprekend dat een jaarlijkse premie garant staat voor compensatie van gedupeerde of slachtoffer. Deze geïnstitutionaliseerde saamhorigheid spreekt misschien niet zo tot de verbeelding (je betaalt er immers voor) maar als je er over nadenkt is het erg belangrijk en geeft het ons zekerheid en comfort als het tegen zit. In deze Nysingh Nieuws werken we dit thema Zeker van uw zaak uit. De verzekeringssector maakt een turbulente ontwikkeling door. Onder andere uitspraken van het Europese Hof, de bereidheid van grote partijen om hogere risico s te nemen, maar ook het groeiende claimbewustzijn zorgen ervoor dat onze cliënten tegen ingewikkelde juridische verzekeringskwesties aanlopen. Ons kantoor heeft de ervaringen van de afgelopen decennia gestructureerd in de marktgroep insurance met een multidisciplinair team van advocaten en notarissen. Nysingh Actueel 04 uitgelicht 06 Verzekeren 08 cliënt aan het woord 12 verzekeren 16 Maatschappij 18 NYsingher 22 Nagerecht 23 Bij veel mensen in onze wereld glippen de zekerheden als zand tussen de vingers door. Daarom ondersteunen wij als legal partner van Oxfam Novib het project Delivery of Justice. Lees het interview met Farah Karimi, directeur van deze wereldwijde ontwikkelingsorganisatie. Haar drijfveren om onrechtvaardigheden in de wereld op een realistische manier te bestrijden kunnen ons allen dienen ter inspiratie. We zullen ons blijven inzetten om zaken recht te zetten, allereerst voor onze cliënten, maar ook voor een betere samenleving.

4 Marktgroep Insurance Nysingh Actueel 04 Nysingh is een full service kantoor gericht op de zakelijke markt. Zoals alle grote kantoren is zij ingericht in secties gericht op de inhoud van een bepaald rechtsgebied en alles wat daarmee samenhangt. Onze cliënten zijn alleen in het algemeen niet zo geïnteresseerd in rechtsgebieden, maar zij zitten met een probleem dat moet worden opgelost door iemand die verstand van zaken heeft en die weet hoe het werkt in de markt waarin zij opereren. Daarom hebben wij naast onze secties ook marktgroepen die zo zijn ingericht dat de deelnemers uit de verschillende secties ook kennis van en ervaring met de verschillende markten hebben. De verzekeringssector is sterk in ontwikkeling, het aantal claims is de laatste jaren sterk toegenomen en er worden steeds meer eisen gesteld aan het toezicht op de sector. Met onze marktgroep Insurance, die over de secties heenloopt, kunnen wij onze cliënten gerichter adviseren over problemen waar zij (met name verzekeraars, herverzekeraars, onderlinge verzekeraars, assurantietussenpersonen, schade experts en ondernemingen met Tjalling Dorhout Mees advocaat Aansprakelijkheidsrecht nysingh.nl/dorhout-mees een eigen verzekeringsafdeling) tegenaan lopen. De marktgroep Insurance bestaat uit leden van verschillende secties, dus niet alleen uit de sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer maar ook uit onder meer de secties Ondernemingsrecht, Marktordening, Arbeidsrecht, Gezondheidsrecht en Vastgoed. In de marktgroep wordt kennis en ervaring gedeeld over de ontwikkelingen in de verzekeringssector en worden concrete problemen van cliënten besproken. Zo garanderen wij een vlotte, gestroomlijnde dienstverlening, waarbij onze verschillende deskundigen meer bieden dan alleen kennis en ervaring van één rechtsgebied. Als bijvoorbeeld een ondernemingsrechtadvocaat

5 Eenvoudig op de hoogte: volg ons op LinkedIn, Twitter en Facebook Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van actualiteiten, relevante ontwikkelingen of evenementen in úw en onze praktijk? Volg Nysingh dan op LinkedIn, Twitter en Facebook. Of word lid van Nieuwe advocaten Nysingh Actueel 05 Per 25 juli 2014 Marleen Holthuis advocaat Special Contracts (locatie Apeldoorn) een fusie tussen onderlinge verzekeraars begeleidt, is het belangrijk dat hij, en ook zijn collega van de sectie marktordening, weet dat een onderlinge niet alleen risico s draagt, maar ook bemiddelt bij de totstandkoming van verzekeringen bij andere verzekeraars als het gaat om risico s die hij niet zelf dekt. Voor die risico s treedt de onderlinge dus op als assurantie tussenpersoon en niet als verzekeraar met weer andere regels en zorgplichten dan voor verzekeraars. Per 1 september Erin Speelman advocaat Vastgoed & Overheid (locatie Arnhem) Daarnaast treden wij met de marktgroep Insurance actief naar buiten door het geven van lezingen, het uitbrengen van publicaties en door deel te nemen aan bijeenkomsten.

6 Transitie jeugdzorg niet zorgeloos Uitgelicht 06 De positie van instellingen in de jeugdzorg wijzigt ingrijpend als gevolg van de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de overheveling van jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari Gemeenten hebben lang gewacht met de inkoop van de zorg en veel jeugdzorginstellingen verkeren nog in onzekerheid over de wijze waarop zij de op papier gegarandeerde continuïteit moeten vormgeven. Brigit van de Ven advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/van-de-ven Verantwoordelijkheid voor jeugdzorg nu en per 1 januari 2015 Gemeenten en provincies zijn nu nog samen verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (Wjz). Uitgangspunt van de Wjz is de hulpvraag van kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders. Doel van de wet is een vraaggerichte jeugdzorg. Elke provincie krijgt geld van het Rijk. De provincie financiert met dat geld Bureau Jeugdzorg en daarmee de toegang tot de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz), jeugdbescherming en jeugdreclassering. De provincie koopt zorg voor kinderen, jongeren en ouders in bij de jeugdzorginstellingen. De provincie maakt resultaatgerichte afspraken over de verantwoordelijkheden voor jongeren met problemen. Vanaf 2015 wijzigt dit systeem en wordt de jeugdzorg helemaal

7 ondergebracht bij de gemeenten. De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Met de transitie wordt in drie jaar tijd 450 miljoen bezuinigd, te beginnen met 120 miljoen in 2015 (gemiddeld drie ton per gemeente). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) zorgen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor ondersteuning van de gemeenten. Een belangrijk gevolg van de jeugdzorgtransitie is het verdwijnen en veranderen van banen. Deadline duidelijkheid zorginkoop Veel jeugdzorgaanbieders verkeerden lange tijd in onzekerheid over de inkoop van jeugdzorg door de gemeenten. Concrete afspraken met zorgaanbieders lieten (en laten soms nog altijd) op zich wachten. Nadat onder meer de Bureaus Jeugdzorg daarover de noodklok hebben geluid, hebben de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J) 1 augustus 2014 genoemd als deadline. Dan moesten gemeenten duidelijkheid hebben gegeven aan jeugdhulporganisaties over de inkoop van zorg in 2015 en moest voor iedere zorgaanbieder duidelijk zijn welke zorg de gemeente (of regio) inkoopt en voor welk budget. Getekende contracten tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders worden pas rond 1 november 2014 verwacht. Jeugdzorgaanbieders die problemen voorzien, zijn door de staatssecretarissen opgeroepen zich te melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). De TAJ, die de bevoegdheid krijgt om uit zichzelf actie te ondernemen richting regio s. Voorheen kon de TAJ pas in actie komen na een formele melding door een jeugdhulpaanbieder. Maar die blijken in de praktijk echter terughoudend te zijn met het doen van een melding, zo lang zij nog in gesprek zijn met gemeenten over de inkoop van zorg. Gevolgen voor werknemers Een belangrijk gevolg van de jeugdzorgtransitie is het verdwijnen en veranderen van banen. Wanneer rekening wordt gehouden met de gemiddelde doorlooptijd van een ontslagprocedure en gezien de (soms lange) opzegtermijnen, wordt al snel duidelijk dat de gestelde deadline van 1 augustus 2014 aan de late kant is. Nadat de gemeenten de jeugdzorgaanbieders duidelijkheid hebben verschaft en de jeugdzorgaanbieders bekend zijn geworden met de budgetten die hen ter beschikking zullen staan, zullen de organisaties waar arbeidsplaatsen komen te vervallen in hoog tempo moeten reorganiseren. Daar komt heel wat bij kijken. Zo zullen de ondernemingsraad en de bonden veelal en vroegtijdig bij de reorganisatie(plannen) betrokken moeten worden en zal die wijze van compensatie van de sociale gevolgen voor het personeel meestal in een sociaal plan worden beschreven. Vervolgens zullen de arbeidsovereenkomsten met de werknemers moeten worden beëindigd (door middel van een vaststellingsovereenkomst of na toestemming van UWV AJD door middel van opzegging) of gewijzigd. Prangende vraag is wie opdraait voor de frictiekosten zeker wanneer die na 1 januari 2015 moeten worden genomen. Jeugdzorgaanbieders, gemeenten en het Rijk wijzen naar elkaar. Andere knelpunten De transitie van de jeugdzorg kent ook andere dan arbeidsrechtelijke knelpunten, die nog om een oplossing vragen, zoals: de wijze van bevoorschotting en voorfinanciering privacyvraagstukken rond de gegevensoverdracht aan gemeenten en de noodzakelijke beveiliging van systemen. Al deze knelpunten verdienen acute aandacht van de betrokken staatssecretarissen, zodat de nieuwe jeugdzorg de toekomst heeft. Uitgelicht 07

8

9 Verzekeren 09 Mediation wint terrein in verzekeringsbranche Mediation is van oudsher bekend binnen het familierecht in de vorm van echtscheidingsbemiddeling. Mediation had in die tijd een enigszins soft imago. Rond de eeuwwisseling stond mediation nadrukkelijk op de politieke agenda en ging het onderzoeksproject Mediation naast Rechtspraak van start met als doel te komen tot een effectieve geschilafdoening op maat. Dit leidde uiteindelijk tot de implementatie van de doorverwijzingsvoorziening bij rechtbanken, met als doel partijen ook in handelszaken en bestuurszaken te gaan verwijzen naar een mediator, indien het geschil zich daarvoor leent. Nu mediation in die periode in de spotlights kwam te staan, ontwikkelden zich binnen verschillende marktgebieden initiatieven gericht op de inzet van mediation als oplossing van conflicten; zo ook in de verzekeringsbranche. Nadat in 2003 het rapport van de Nationale Ombudsman: Onderhandelen met het mes op tafel of een zoektocht naar de redelijkheid was verschenen, werd de Vereniging van Letselschademediators (LetMe) opgericht in Enkele jaren later volgde de Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV). Beide verenigingen hebben nauwe banden met de markt en zullen dit jaar samengaan, zodat de verzekeringsbranche één poort zal hebben waarmee toegang wordt verkregen tot mediators met ervaring en kennis van het vakgebied. Maarten Spronck advocaat Aansprakelijkheidsrecht en MfN registermediator nysingh.nl/spronck

10 Binnen de verzekeringsmarkt worden veel procedures gevoerd. Die procedures zijn veelvuldig complex van aard, met forse financiële belangen en strekken zich regelmatig uit over vele jaren. Voor beide partijen kan dat onwenselijk zijn en bovendien zijn zij afhankelijk geworden van de uiteindelijke beslissing die in rechte wordt gegeven en waarop hun invloed relatief beperkt is. Is mediation dan een goed alternatief? Vaak is dat wel het geval, maar onbekend maakt soms onbemind. Bovendien heeft mediation nog wel eens last van het oude imago, danwel wordt de toegevoegde waarde van mediation niet gezien. De belangrijkste basisprincipes van mediation (vastgelegd in de mediationovereenkomst) zijn de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de inspanningsverplichting. De vertrouwelijkheid creëert ruimte voor partijen om meer open en vrijuit met elkaar het gesprek aan te gaan. De vrijwilligheid geeft partijen de mogelijkheid om op elk moment de mediation te beëindigen, hetgeen enerzijds een stuk vrijheid met zich meebrengt, anderzijds voelen partijen zich gebonden aan het proces om er samen uit te komen. De inspanningsverplichting brengt met zich mee dat partijen zichzelf verplichten zich in te spannen om een oplossing te bereiken. Het gesprek tussen partijen wordt geleid door de mediator die onafhankelijk en neutraal is. Naar schatting wordt zo n 85% van de geschillen die in mediation worden gebracht ook daadwerkelijk opgelost. Het mediationproces kent een aantal fases, te weten de voorbereidingsfase (I), de openingsfase (II) de exploratiefase (III) de draai- en categorisatiefase (IV), de onderhandelingsfase (V) en de afsluitingsfase (VI). Indien de mediator partijen in het juiste tempo en op de juiste manier door de fases weet te begeleiden, zal het mediationproces ervoor kunnen zorgen dat partijen weer in staat zijn constructief te onderhandelen waarbij zij hun werkelijke belangen voorop stellen. Deze bijdrage laat geen ruimte om alle fases van het proces uitgebreid de revue te laten passeren. De voorbereidingsfase en de openingsfase zijn met name van belang voor de mediator om te werken aan zijn neutraliteit en onafhankelijkheid en het winnen van vertrouwen van de partijen. In de exploratiefase komt de inhoudelijke kant van de zaak aan de orde en zijn de interventies van de mediator met name gericht op de-escalatie van het conflict, het veranderen van het gedrag van partijen (de psychologische kant van de mediation) en het destilleren van de belangen van partijen zowel uit de inhoud als uit de emoties. Voorts dient de mediator zich ervan te vergewissen of

11 er nog (juridische) barrières bestaan die beslecht dienen te worden alvorens partijen binnen het mediationproces voort kunnen. In de draai- en categorisatiefase maakte de mediator de door hem gedestilleerde belangen aan partijen inzichtelijk, waarna partijen in de onderhandelingfase opties 2 aan 2 gaan formuleren in de vorm van oplossingsrichtingen die zoveel als mogelijk recht doen aan de door partijen geformuleerde belangen. Binnen de mediation kan de mediator gebruik maken van het inzetten van caucusgesprekken (een op een gesprekken met partijen) indien dat ter bevordering van het proces is. Ook deze gesprekken kenmerken Wetgeving op het gebied van mediation is ophanden. In juni 2014 werd het wetsvoorstel van kamerlid Van der Steur, zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State, ingediend in de Tweede Kamer. Indien deze wet uiteindelijk wordt aangenomen, zal dat betekenen dat registermediator een wettelijk beschermde titel wordt en voor partijen duidelijk is dat een registermediator de juiste opleiding heeft gehad en beschikt over het vereiste aantal vlieguren. Daarnaast zal een mediation geleid door een registermediator de verjaring stuiten en verkrijgt de registermediator een verschoningsrecht. Verzekeren 11 De belangrijkste basisprincipes van mediation (vastgelegd in de mediationovereenkomst) zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de inspanningsverplichting. zich door vertrouwelijkheid. Zij geven de mediator een beter inzicht in de positie van partijen, de mogelijkheid partijen daar waar nodig een spiegel voor te houden, hen in het spoor te houden van onderhandelen vanuit belangen en met hen te spreken over de wegloopalternatieven. Indien partijen met elkaar een oplossing bereiken, wordt deze in de afsluitingsfase vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het succes van mediation heeft zich de afgelopen tien jaar binnen de verzekeringsbranche bewezen. Naar schatting wordt zo n 85% van de geschillen die in mediation worden gebracht, ook daadwerkelijk opgelost. De kosten van een mediationproces zijn in vergelijking met de kosten van een juridische procedure relatief beperkt, alsmede wordt grote tijdwinst geboekt omdat doorgaans een mediation niet meer dan een of twee bijeenkomsten in beslag neemt. Bovendien kan de registermediator tijdens een mediation aan de rechter vragen op een bepaald onderdeel van het geschil een deelbeslissing te nemen, alsmede kan hij de rechter verzoeken een gesloten vaststellingsovereenkomst van een executoriale titel te voorzien. Indien deze wetgeving er komt, zal dat mediation nog verder verankeren in de wereld van geschiloplossing en zal de inzet van mediation ook binnen de verzekeringsbranche ongetwijfeld in de loop der tijd verder toenemen.

12

13 Verzekerings- Wereld maakt sterke ontwikkelingen door Cliënt aan het woord 13 Achmea is de grootste verzekeraar in Nederland. Ruim twee eeuwen geleden, in 1811, werd Achmea in het Friese dorpje Achlum opgericht met als motto samen het risico dragen als iemand schade heeft om de kosten van bijvoorbeeld een afgebrande boerderij te dekken. Inmiddels is Achmea vele malen groter, maar het is nog steeds een onderneming met een coöperatief karakter. Solidariteit is een belangrijke pijler van Achmea en de basis voor alle keuzes die het maakt is gezamenlijk een voorziening treffen in het belang van ieder afzonderlijk en in het belang van het collectief. Dat ziet men ook terug in het sponsoren van activiteiten die bijdragen aan een gezonde samenleving. De helft van de Nederlandse huishoudens is via één van de Achmea-merken verzekerd voor schade, zorg en inkomen. Al sinds lange tijd werkt Nysingh op tal van vlakken samen met Achmea. Maykel de Vries, specialist aansprakelijkheid bij Achmea, vertelt over deze bijzondere samenwerking.

14 Een groot deel van de overheid, waaronder 95% van de gemeenten, is bij Achmea verzekerd voor overheidsaansprakelijkheid. Dat is een groot werkveld dat varieert van letsel door een loszittende stoeptegel tot CAR-schade en tijdelijke huisverboden. Of onrechtmatige bestuurs dwang-besluiten ten gevolge waarvan een bedrijf bijvoor beeld onterecht gesloten wordt wegens het niet voldoen aan de milieuregels. Bij het beoordelen wie hier aansprakelijk voor is en de bepaling van de hoogte van de schade komt veel kijken. Nysingh is onze partner voor beroepsaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, CAR-verzekeringen en grootzakelijke brandverzekeringen. Ook de politie is een belangrijke klant van ons. Bij deze klant kunnen wij de hulp van Nysingh vaak goed gebruiken, bijvoorbeeld bij inbeslagnames, geweld bij aanhouding, schiet incidenten, maar natuurlijk ook letsel bij de politieagenten zelf, waaronder gevallen van posttraumatische stressstoornis (PTSS). bij alle aanbestedingen van diensten zou kwaliteit een belangrijke factor moeten worden maar ook bij verzekeringen Zal de prijs vaak doorslaggevend zijn. Nysingh is een beschaafde partij met kennis van zaken. Het zijn beslist geen straatvechters en de bedrijfscultuur van Nysingh past in veel opzichten bij die van Achmea. Bovendien durven de advocaten van Nysingh ons tegen te spreken als zij van mening zijn dat een bepaald standpunt van ons niet juridisch houdbaar is. Ook zeer belangrijk is hun oog voor de menselijke maat. Procederen is duur en schikken is vaak de beste oplossing. Dat is altijd een

15 moeilijke afweging, waarbij zakelijk moet worden opgetreden, maar zeker ook aandacht dient te worden geschonken aan de omstandigheden van de benadeelde partij. Discussies over de mate van dekking van de verzekering zijn niet altijd te vermijden, maar deze proberen we uiteraard altijd tot een minimum te beperken. De verzekeringswereld maakt sterke ontwikkelingen door. Een van die ontwikkelingen is de recente uitspraak van het Europese Hof over de vrije keuze van een advocaat voor polishouders van rechtsbijstandverzekeraars, ook bij procedures waar een advocaat niet verplicht is. Deze uitspraak veroorzaakt de discussie over de reikwijdte van de polisbepaling waarin het verweer met Een andere ontwikkeling binnen de verzekeringsmarkt is de aanbesteding van verzekeringsdiensten. Vanuit de verzekeraars is een duidelijke verschuiving te zien van premie-omzet naar rendement. Acceptatie op basis van de daadwerkelijke risico s zal weer de boventoon gaan voeren. Bij alle aanbestedingen van diensten zou kwaliteit een belangrijkere factor moeten worden, maar ook bij verzekeringen zal de prijs vaak doorslaggevend zijn. Gezien de focus op rendement zal een lage prijs zich moeten vertalen in beperkende voorwaarden. Cliënt aan het woord 15 Het claimbewustzijn van mensen is de laatse jaren sterk gegroeid. toestemming van en onder leiding van de verzekeringsmaatschappij dient plaats te vinden. Als de verzekeraar niet altijd zijn eigen juristen of netwerk van advocaten kan inzetten, dreigen de kosten van een procedure veel hoger uit te vallen. In de toekomst zullen we grote veranderingen zien in de aard van ons werk. Dat komt onder andere door de clustering van overheid sinstanties. Grote overheidspartijen neigen steeds meer naar dienst verleningsconcepten voor de afwikkeling van door hen gemaakte schade en zijn bereid om hoge eigen risico s te nemen. Onze taak verschuift daarbij van pure verzekeraar naar kennispartner. Maar dat betekent zeker niet dat wij hierdoor minder werk zullen hebben. Het claimbewustzijn van mensen is de laatste jaren sterk gegroeid. Maykel de Vries Specialist aansprakelijkheid bij Achmea.

16 Verzekering van windmolens Tjalling Dorhout Mees advocaat Aansprakelijkheidsrecht nysingh.nl/dorhout-mees

17 Vanaf 1 januari 2006 heeft Nederland een nieuw verzekeringsrecht. Eén van de zaken die daarin is geregeld is de duur van de verzekeringsovereenkomst. De Nederlandse wetgever heeft uit het oogpunt van consumentenbescherming verzeker den willen beschermen tegen de al te lange duur van verzekerings overeenkomsten. Daarom is in de wet opgenomen, dat ongeacht de afgesproken duur van de verzekering, de verzekeringnemer en de verzekeraar de verzekering tot vijf jaar kunnen terugbrengen als de verzekeringnemer of de verzekeraar dat willen (artikel 7:940 BW). Op grond van dat artikel kan de verzekerde steeds opzeggen tegen het eind van het vijfde jaar. Aanvankelijk had de wetgever deze regeling voor alle verzekeringnemers verplicht gemaakt. In de parlementaire behandeling is daar echter protest tegen gekomen, met name van verzekeraars. Die hadden betoogd dat bij grote infrastructurele projecten die voor lange duur worden gesloten een dergelijke opzegbevoegdheid onredelijk zou zijn, omdat meestal de grootste risico s aan het begin van de (bouw)periode liggen en de risico s daarna in het algemeen afnemen. Een grote onderneming die verzekerde is bij zo n bouwproject, zou daardoor na vijf jaar de polis kunnen opzeggen en het restrisico bij een ander voor een veel lagere premie kunnen verzekeren, terwijl de premie voor de gehele De nederlandse wetgever heeft uit oogpunt van consumentenbescherming verzekerden willen beschermen tegen de al te lange duur van verzekeringsovereenkomsten. periode nu juist was afgestemd op het feit dat in het begin het risico groter was en aan het eind kleiner. De oorspronkelijke verzekeraar zou daardoor benadeeld worden. In de definitieve wet is toen een uitzondering gemaakt voor grote ondernemingen; die mogen iets anders regelen dan de wettelijk gegeven opzegbevoegdheid na vijf jaar. Precies zo n geval deed zich in de praktijk voor. Een grote verzekeraar had de bouw en exploitatie van een windmolenproject in zee verzekerd met een CAR-verzekering tijdens de bouw en een exploitatieverzekering van tien jaar na de oplevering. Op dat moment was deze verzekeraar de enige die dit risico durfde te nemen, met De windmolens draaien vrolijk door EN ZIJN DUS Nog steeds bij mijn cliënte verzekerd. name ook omdat de verzekeringnemer stond op een verzekering van tien jaar voor de exploitatieperiode. In de polis was opgenomen dat de duur van die polis 120 maanden was na de oplevering van het windpark. De verzekeringnemer en exploitant van het windmolenpark wilde de polis echter na vijf jaar opzeggen en beriep zich erop dat in de polisbepalingen niet met zoveel woorden was opgenomen dat de partijen afwijken van artikel 7:940 lid 2 BW. Als de exploitant inderdaad na vijf jaar zou mogen opzeggen, zou dat de verzekeraar tientallen miljoenen aan premie schelen over de resterende vijf jaar. Namens deze verzekeraar heb ik mij tegen de vordering van de exploitant verzet. Onze stelling was dat in de polis wel degelijk van artikel 7:940 lid 2 BW was afgeweken, juist door de opname van een termijn van 120 maanden. Omdat er uitgebreid was onderhandeld over deze termijn en de verzekerde zelfs had geëist dat de polis onopzegbaar zou zijn, volgde de rechtbank ons standpunt dat de polis zo moet worden uitgelegd, dat de partijen door het opnemen van een policy period van 120 maanden tussentijdse opzegbaarheid over en weer (impliciet) hebben uitgesloten. De windmolens draaien vrolijk door en zijn dus nog steeds bij mijn cliënte verzekerd. Verzekeren 17

18 Aye Aye Win (32), een boerin, werkt op haar groenten akker naast haar huis in het dorp Mayan in Myanmar, ondersteund door Oxfam Novib via lokale partnerorganisatie Metta. Saikat Mojumder oxfam novib en nysingh Bij Nysingh willen we ondernemen met oog en aandacht voor de wereld om ons heen. Als onderdeel van ons MVO-beleid zijn wij onlangs een partnerschap aangegaan met Oxfam Novib. We spraken met Farah Karimi, algemeen directeur van deze wereldwijde ontwikkelingsorganisatie. U heeft zich uw gehele carrière beziggehouden met rechtvaardigheid, voornamelijk voor mensen die in landen wonen waar de rechtvaardigheid onder druk staat. Wat zijn uw drijfveren? Ik heb geen gemiddelde levensgeschiedenis. Ik ben in Iran geboren en opgegroeid in een woelige tijd van sociale onrust en revolutie. Mensen leefden in krottenwijken en er liepen arme kinderen op straat. Vriendinnen van de religieuze minderheid Baha i werden op school op een andere manier behandeld of zelfs de klas uitgezet. Dit beleefde ik in de jaren waarin men zich bewust wordt van zichzelf

19 en de omgeving. Ik werd iedere dag geconfronteerd met ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Voor mij is recht en onrecht meer dan een theoretisch verhaal, ik heb het van jongs af aan ondervonden en kwam er al vroeg achter: dat klopt niet. Later kwam de revolutie, de strijd en de vlucht uit Iran waarbij ik mij nog meer bewust werd van de mensenrechten. Dat heeft mijn overtuiging gevoed dat je daar iets tegen moet doen als je de mogelijkheid hebt. Ik heb het geluk gehad dat ik in Nederland, eerst in de politiek en nu bij Oxfam Novib, de kans heb gekregen om mij hier voor in te zetten. Er is enorm veel onrechtvaardigheid en armoede op de wereld. Je kunt niet alles op hetzelfde moment aanpakken, om iets te bereiken moeten keuzes worden gemaakt. Wat zijn de speerpunten van Oxfam Novib? Oxfam Novib heeft als uitgangspunt dat de oorzaak van armoede en onrechtvaardigheid bij mensen ligt. Het is geen natuurlijk verschijnsel en ook niet van God gegeven. Dat betekent dat mensen deze misstanden ook kunnen oplossen. In alle landen waar wij actief zijn werken wij samen met lokale organisaties en spelen vrouwenrechten een sleutelrol. Maar straks is er te weinig cacao. De prijzen die momenteel worden betaald zijn zo laag dat de kinderen van de huidige boeren niet in de voetsporen van hun ouders willen treden. Er is dus niet alleen sprake van onrechtvaardigheid, maar ook van een business-probleem. Een tweede punt voor Oxfam Novib is dat we ons niet moeten blind staren op liefdadigheid, maar op het feit dat mensen gewoon rechten hebben. We ondersteunen lokale organisaties die mensen helpen bij het bewust worden en opeisen van die rechten. In veel landen is het nodig om een bruisende, sterke civil society te creëren waarin die rechten vanzelfsprekend zijn. Als derde bieden wij humanitaire hulp. Voornamelijk in landen waar als gevolg van een explosieve combinatie van een slecht functionerende staat, conflicten en droogte sprake is van extreme armoede. Daar helpen we de bevolking om zichzelf te redden. Vaak zijn dat simpele oplossingen zoals het opzetten van graanbanken in Niger, zodat ze hun oogst kunnen bewaren voor tijden van droogte. Of watermanagement, het helpen van mensen om anders om te gaan met hun leefomgeving. Maatschappij 19 De meest schrijnende misstand is honger. Het is onnodig dat mensen honger lijden. Er wordt genoeg voedsel geproduceerd, in absolute aantallen is er genoeg voor iedereen op de wereld. Het gaat echter fout bij de verdeling ervan. Aan de ene kant is er sprake van overvloed. Er wordt enorm veel voedsel weggegooid. Aan de andere kant lijden veel mensen die dit voedsel produceren 500 miljoen boeren en hun gezinnen, in totaal 2 miljard mensen zelf honger. Dat klopt natuurlijk niet. Deze kleine boeren zijn de ruggengraat van de voedselproductie van arme landen. Daar moeten wij in investeren, en dat kan niet zonder de hulp van levensmiddelengiganten. Deze moeten betere prijzen gaan betalen voor die producten. Dat is overigens ook in hun eigen belang. Overal in de westerse wereld wordt chocolade gegeten. Floor Bloem advocaat arbeidsrecht nysingh.nl/bloem Nysingh en MVO Het MVO-beleid van Nysingh bestaat uit drie pijlers. Ten eerste geven wij kosteloos juridische bijstand aan een aantal goede doelenorganisaties. Daarnaast wil Nysingh onderdeel zijn van haar omgeving en ondersteunen wij diverse maatschappelijke organisaties en initiatieven bij ons in de buurt. De derde pijler bestaat uit duurzaam ondernemen. Wij proberen waar mogelijk groene keuzes te maken. Zo stimuleren wij videoconferencing, kiezen wij voor groene energie en duurzame kantoorartikelen en schenken wij koffie en thee die met respect voor mens en natuur is geproduceerd.

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden

RISICO S. Nysingh Nieuws. ondernemen in goede en in slechte tijden Nysingh Nieuws RISICO S MANAGEN ondernemen in goede en in slechte tijden Explosieve groei faillissementen verhoging griffierechten Ondernemerschap in barre tijden Kwaliteit als prioriteit Risicobewust

Nadere informatie

Het resultaat van jarenlange toewijding.

Het resultaat van jarenlange toewijding. Het resultaat van jarenlange toewijding. Nysingh is door incompany uitgeroepen tot beste advieskantoor van Nederland! op onze plek gezet zowel in de eigen categorie als over all nysingh weet er meer van

Nadere informatie

ONLINE NYSINGH NIEUWS OP ZOEK NAAR BALANS IN EEN DIGITALE SAMENLEVING

ONLINE NYSINGH NIEUWS OP ZOEK NAAR BALANS IN EEN DIGITALE SAMENLEVING NYSINGH NIEUWS ONLINE OP ZOEK NAAR BALANS IN EEN DIGITALE SAMENLEVING GEEN WAARLIJKE WIJSHEID SLIMME SAMENWERKING WIN EEN IPAD MINI WERKEN IN DE CLOUD PRACHTIG PIP INNOVATIES MET IMPACT WIJZIGING STAATSSTEUNREGELS

Nadere informatie

Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers

Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers Welkomstwoord mevr. J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga- Autsema, voorzitter Instituut Asbestslachtoffers Vandaag, 26 januari 2005, bestaat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) op de kop af vijf jaar. Dat is een

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten.

De beraadslaging wordt gesloten. De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag over de motie te stemmen. Daartoe wordt besloten. J.M. de Vries groot aantal waterwerken. Juist als je in de bodem van een rivier gaat werken, maakt dat je meer explosieven tegenkomt dan in het verleden. Maar de regeling geldt voor heel Nederland. Ook

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade

Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Invloed van het Nederlandse rechtssysteem en de juridische dienstverlening in de rechtsbescherming van niet-westerse allochtonen met letselschade Manon Arens juni 2011 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar

Nadere informatie

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade piv Bulletin 1 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 6 Werkgeversaansprakelijkheid & ingeleend personeel Pagina 8 4 Docenten over leergang MzL Pagina 10 Mediation in letselschade; praktijkervaring Pagina

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

door stevige jurisprudentie

door stevige jurisprudentie september 2013 magazine voor relaties Op deze cover maken we gebruik van Layar. Lees hoe het werkt op pagina 7. layar Opschudding in de zorgsector door stevige jurisprudentie Toegevoegd notaris? Hele verbetering

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie

Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie vakblad voor schoolleiders Pedagogisch Leiderschap: van controle naar visie Waar een kleine school groot in kan zijn Generaties in het onderwijs Groeien in leiderschap Schoolleidersregister voor professionalisering

Nadere informatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie

jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie jaar ABGP Dè onafhankelijke vakorganisatie ABGP magazine APRIL/MEI 2011 C O L O F O N Bondskantoor Langsom 3a 1066 EW Amsterdam Tel. 020-6672555 Fax 020-6194643 K.v.K. V 532048 ABN-AMRO: 49.47.70.791

Nadere informatie

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008

doen we MAAtschAppeliJk JAArverslAg 2008 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 2008 doen we Maatschappelijk Jaarverslag 28 1 Achmea Maatschappelijk Jaarverslag 28 inhoud VOORWOORD 5 1 ACHMEA IN DE SAMENLEVINg 7 1.1 Wie willen we zijn 7 2 thema 1 VERTROUWEN 15 2.1 Focus op lange termijn

Nadere informatie

Pensioen en Verzekeren

Pensioen en Verzekeren Pensioen en Verzekeren april 2014 Hoe maak je Pensioen onderdeel van je HR strategie? De verzekeraar van de toekomst Pensioen, ga je voor zekerheid of neem je risico? Arbeidsongeschiktheid en overlijdensrisico

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

Duurzaam succes. Nysingh Nieuws. 8 inspirerende succesverhalen

Duurzaam succes. Nysingh Nieuws. 8 inspirerende succesverhalen Nysingh Nieuws Duurzaam succes 8 inspirerende succesverhalen Ter inspiratie: 8 succesverhalen over innovatie Whitepapers over familiebedrijven en ICT Stichting Hospice Zwolle Bestrijding betalingsachterstanden

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OP WEG NAAR EEN BESTENDIG STELSEL VOOR LANGDURIGE ZORG EN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Op weg naar een bestendig stelsel

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie