UW ZAAK. Nysingh Nieuws2014 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UW ZAAK. Nysingh Nieuws2014 2"

Transcriptie

1 Nysingh Nieuws ZEKER VAN UW ZAAK marktgroep insurance transitie jeugdzorg niet zorgeloos mediation wint terrein even apeldoorn bellen verzekering van windmolens partnerschap oxfam novib

2 Genoeg aan een woord. Begrip. Nysingh weet er meer van. U wilt het beste juridische advies, van de beste juristen. Gedegen en onderbouwd als het moet. Snel en kort als het kan. Prettig en pragmatisch. Dat vereist adviseurs die u en uw branche écht kennen. Die oprechte interesse hebben in u, uw zaak en in de belangen die spelen. Daarom investeren we bij Nysingh veel in persoonlijke relaties. Zodat we uiteindelijk aan een half woord genoeg hebben om tot het beste resultaat te komen. Daardoor weten we er meer van.

3 Vakantie is voor de meeste mensen een heerlijke periode van ontspanning en bezinning. Dit jaar worden wij er echter op een zeer pijnlijke manier mee geconfronteerd dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is dat een reis veilig terugvoert naar huis en haard. De menselijke beschaving blijkt fragiel: aanzwellende vluchtelingenstromen, vergaande criminaliteit en talloze slachtoffers, niet zelden ten gevolge van conflicten die ons voorstellingsvermogen ver te boven gaan. De sprong van deze verdrietig makende omstandigheden naar verzekeringen is natuurlijk enorm, maar dat het een groot voorrecht is om te kunnen vertrouwen op zekerheden, besef je daardoor wel terdege. ZEKER VAN UW ZAAK Wilma van Ingen is Bestuurder bij nysingh. Voor ons is het vanzelfsprekend dat een jaarlijkse premie garant staat voor compensatie van gedupeerde of slachtoffer. Deze geïnstitutionaliseerde saamhorigheid spreekt misschien niet zo tot de verbeelding (je betaalt er immers voor) maar als je er over nadenkt is het erg belangrijk en geeft het ons zekerheid en comfort als het tegen zit. In deze Nysingh Nieuws werken we dit thema Zeker van uw zaak uit. De verzekeringssector maakt een turbulente ontwikkeling door. Onder andere uitspraken van het Europese Hof, de bereidheid van grote partijen om hogere risico s te nemen, maar ook het groeiende claimbewustzijn zorgen ervoor dat onze cliënten tegen ingewikkelde juridische verzekeringskwesties aanlopen. Ons kantoor heeft de ervaringen van de afgelopen decennia gestructureerd in de marktgroep insurance met een multidisciplinair team van advocaten en notarissen. Nysingh Actueel 04 uitgelicht 06 Verzekeren 08 cliënt aan het woord 12 verzekeren 16 Maatschappij 18 NYsingher 22 Nagerecht 23 Bij veel mensen in onze wereld glippen de zekerheden als zand tussen de vingers door. Daarom ondersteunen wij als legal partner van Oxfam Novib het project Delivery of Justice. Lees het interview met Farah Karimi, directeur van deze wereldwijde ontwikkelingsorganisatie. Haar drijfveren om onrechtvaardigheden in de wereld op een realistische manier te bestrijden kunnen ons allen dienen ter inspiratie. We zullen ons blijven inzetten om zaken recht te zetten, allereerst voor onze cliënten, maar ook voor een betere samenleving.

4 Marktgroep Insurance Nysingh Actueel 04 Nysingh is een full service kantoor gericht op de zakelijke markt. Zoals alle grote kantoren is zij ingericht in secties gericht op de inhoud van een bepaald rechtsgebied en alles wat daarmee samenhangt. Onze cliënten zijn alleen in het algemeen niet zo geïnteresseerd in rechtsgebieden, maar zij zitten met een probleem dat moet worden opgelost door iemand die verstand van zaken heeft en die weet hoe het werkt in de markt waarin zij opereren. Daarom hebben wij naast onze secties ook marktgroepen die zo zijn ingericht dat de deelnemers uit de verschillende secties ook kennis van en ervaring met de verschillende markten hebben. De verzekeringssector is sterk in ontwikkeling, het aantal claims is de laatste jaren sterk toegenomen en er worden steeds meer eisen gesteld aan het toezicht op de sector. Met onze marktgroep Insurance, die over de secties heenloopt, kunnen wij onze cliënten gerichter adviseren over problemen waar zij (met name verzekeraars, herverzekeraars, onderlinge verzekeraars, assurantietussenpersonen, schade experts en ondernemingen met Tjalling Dorhout Mees advocaat Aansprakelijkheidsrecht nysingh.nl/dorhout-mees een eigen verzekeringsafdeling) tegenaan lopen. De marktgroep Insurance bestaat uit leden van verschillende secties, dus niet alleen uit de sectie Aansprakelijkheid, Verzekering & Vervoer maar ook uit onder meer de secties Ondernemingsrecht, Marktordening, Arbeidsrecht, Gezondheidsrecht en Vastgoed. In de marktgroep wordt kennis en ervaring gedeeld over de ontwikkelingen in de verzekeringssector en worden concrete problemen van cliënten besproken. Zo garanderen wij een vlotte, gestroomlijnde dienstverlening, waarbij onze verschillende deskundigen meer bieden dan alleen kennis en ervaring van één rechtsgebied. Als bijvoorbeeld een ondernemingsrechtadvocaat

5 Eenvoudig op de hoogte: volg ons op LinkedIn, Twitter en Facebook Wilt u eenvoudig op de hoogte blijven van actualiteiten, relevante ontwikkelingen of evenementen in úw en onze praktijk? Volg Nysingh dan op LinkedIn, Twitter en Facebook. Of word lid van Nieuwe advocaten Nysingh Actueel 05 Per 25 juli 2014 Marleen Holthuis advocaat Special Contracts (locatie Apeldoorn) een fusie tussen onderlinge verzekeraars begeleidt, is het belangrijk dat hij, en ook zijn collega van de sectie marktordening, weet dat een onderlinge niet alleen risico s draagt, maar ook bemiddelt bij de totstandkoming van verzekeringen bij andere verzekeraars als het gaat om risico s die hij niet zelf dekt. Voor die risico s treedt de onderlinge dus op als assurantie tussenpersoon en niet als verzekeraar met weer andere regels en zorgplichten dan voor verzekeraars. Per 1 september Erin Speelman advocaat Vastgoed & Overheid (locatie Arnhem) Daarnaast treden wij met de marktgroep Insurance actief naar buiten door het geven van lezingen, het uitbrengen van publicaties en door deel te nemen aan bijeenkomsten.

6 Transitie jeugdzorg niet zorgeloos Uitgelicht 06 De positie van instellingen in de jeugdzorg wijzigt ingrijpend als gevolg van de invoering van de nieuwe Jeugdwet en de overheveling van jeugdzorg naar gemeenten per 1 januari Gemeenten hebben lang gewacht met de inkoop van de zorg en veel jeugdzorginstellingen verkeren nog in onzekerheid over de wijze waarop zij de op papier gegarandeerde continuïteit moeten vormgeven. Brigit van de Ven advocaat Arbeidsrecht nysingh.nl/van-de-ven Verantwoordelijkheid voor jeugdzorg nu en per 1 januari 2015 Gemeenten en provincies zijn nu nog samen verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Deze verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (Wjz). Uitgangspunt van de Wjz is de hulpvraag van kinderen, jongeren en hun ouders en opvoeders. Doel van de wet is een vraaggerichte jeugdzorg. Elke provincie krijgt geld van het Rijk. De provincie financiert met dat geld Bureau Jeugdzorg en daarmee de toegang tot de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz), jeugdbescherming en jeugdreclassering. De provincie koopt zorg voor kinderen, jongeren en ouders in bij de jeugdzorginstellingen. De provincie maakt resultaatgerichte afspraken over de verantwoordelijkheden voor jongeren met problemen. Vanaf 2015 wijzigt dit systeem en wordt de jeugdzorg helemaal

7 ondergebracht bij de gemeenten. De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Met de transitie wordt in drie jaar tijd 450 miljoen bezuinigd, te beginnen met 120 miljoen in 2015 (gemiddeld drie ton per gemeente). Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) zorgen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor ondersteuning van de gemeenten. Een belangrijk gevolg van de jeugdzorgtransitie is het verdwijnen en veranderen van banen. Deadline duidelijkheid zorginkoop Veel jeugdzorgaanbieders verkeerden lange tijd in onzekerheid over de inkoop van jeugdzorg door de gemeenten. Concrete afspraken met zorgaanbieders lieten (en laten soms nog altijd) op zich wachten. Nadat onder meer de Bureaus Jeugdzorg daarover de noodklok hebben geluid, hebben de staatssecretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (V&J) 1 augustus 2014 genoemd als deadline. Dan moesten gemeenten duidelijkheid hebben gegeven aan jeugdhulporganisaties over de inkoop van zorg in 2015 en moest voor iedere zorgaanbieder duidelijk zijn welke zorg de gemeente (of regio) inkoopt en voor welk budget. Getekende contracten tussen gemeenten en jeugdzorgaanbieders worden pas rond 1 november 2014 verwacht. Jeugdzorgaanbieders die problemen voorzien, zijn door de staatssecretarissen opgeroepen zich te melden bij de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). De TAJ, die de bevoegdheid krijgt om uit zichzelf actie te ondernemen richting regio s. Voorheen kon de TAJ pas in actie komen na een formele melding door een jeugdhulpaanbieder. Maar die blijken in de praktijk echter terughoudend te zijn met het doen van een melding, zo lang zij nog in gesprek zijn met gemeenten over de inkoop van zorg. Gevolgen voor werknemers Een belangrijk gevolg van de jeugdzorgtransitie is het verdwijnen en veranderen van banen. Wanneer rekening wordt gehouden met de gemiddelde doorlooptijd van een ontslagprocedure en gezien de (soms lange) opzegtermijnen, wordt al snel duidelijk dat de gestelde deadline van 1 augustus 2014 aan de late kant is. Nadat de gemeenten de jeugdzorgaanbieders duidelijkheid hebben verschaft en de jeugdzorgaanbieders bekend zijn geworden met de budgetten die hen ter beschikking zullen staan, zullen de organisaties waar arbeidsplaatsen komen te vervallen in hoog tempo moeten reorganiseren. Daar komt heel wat bij kijken. Zo zullen de ondernemingsraad en de bonden veelal en vroegtijdig bij de reorganisatie(plannen) betrokken moeten worden en zal die wijze van compensatie van de sociale gevolgen voor het personeel meestal in een sociaal plan worden beschreven. Vervolgens zullen de arbeidsovereenkomsten met de werknemers moeten worden beëindigd (door middel van een vaststellingsovereenkomst of na toestemming van UWV AJD door middel van opzegging) of gewijzigd. Prangende vraag is wie opdraait voor de frictiekosten zeker wanneer die na 1 januari 2015 moeten worden genomen. Jeugdzorgaanbieders, gemeenten en het Rijk wijzen naar elkaar. Andere knelpunten De transitie van de jeugdzorg kent ook andere dan arbeidsrechtelijke knelpunten, die nog om een oplossing vragen, zoals: de wijze van bevoorschotting en voorfinanciering privacyvraagstukken rond de gegevensoverdracht aan gemeenten en de noodzakelijke beveiliging van systemen. Al deze knelpunten verdienen acute aandacht van de betrokken staatssecretarissen, zodat de nieuwe jeugdzorg de toekomst heeft. Uitgelicht 07

8

9 Verzekeren 09 Mediation wint terrein in verzekeringsbranche Mediation is van oudsher bekend binnen het familierecht in de vorm van echtscheidingsbemiddeling. Mediation had in die tijd een enigszins soft imago. Rond de eeuwwisseling stond mediation nadrukkelijk op de politieke agenda en ging het onderzoeksproject Mediation naast Rechtspraak van start met als doel te komen tot een effectieve geschilafdoening op maat. Dit leidde uiteindelijk tot de implementatie van de doorverwijzingsvoorziening bij rechtbanken, met als doel partijen ook in handelszaken en bestuurszaken te gaan verwijzen naar een mediator, indien het geschil zich daarvoor leent. Nu mediation in die periode in de spotlights kwam te staan, ontwikkelden zich binnen verschillende marktgebieden initiatieven gericht op de inzet van mediation als oplossing van conflicten; zo ook in de verzekeringsbranche. Nadat in 2003 het rapport van de Nationale Ombudsman: Onderhandelen met het mes op tafel of een zoektocht naar de redelijkheid was verschenen, werd de Vereniging van Letselschademediators (LetMe) opgericht in Enkele jaren later volgde de Nederlandse Vereniging van Mediators in de Verzekeringsbranche (NVMV). Beide verenigingen hebben nauwe banden met de markt en zullen dit jaar samengaan, zodat de verzekeringsbranche één poort zal hebben waarmee toegang wordt verkregen tot mediators met ervaring en kennis van het vakgebied. Maarten Spronck advocaat Aansprakelijkheidsrecht en MfN registermediator nysingh.nl/spronck

10 Binnen de verzekeringsmarkt worden veel procedures gevoerd. Die procedures zijn veelvuldig complex van aard, met forse financiële belangen en strekken zich regelmatig uit over vele jaren. Voor beide partijen kan dat onwenselijk zijn en bovendien zijn zij afhankelijk geworden van de uiteindelijke beslissing die in rechte wordt gegeven en waarop hun invloed relatief beperkt is. Is mediation dan een goed alternatief? Vaak is dat wel het geval, maar onbekend maakt soms onbemind. Bovendien heeft mediation nog wel eens last van het oude imago, danwel wordt de toegevoegde waarde van mediation niet gezien. De belangrijkste basisprincipes van mediation (vastgelegd in de mediationovereenkomst) zijn de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de inspanningsverplichting. De vertrouwelijkheid creëert ruimte voor partijen om meer open en vrijuit met elkaar het gesprek aan te gaan. De vrijwilligheid geeft partijen de mogelijkheid om op elk moment de mediation te beëindigen, hetgeen enerzijds een stuk vrijheid met zich meebrengt, anderzijds voelen partijen zich gebonden aan het proces om er samen uit te komen. De inspanningsverplichting brengt met zich mee dat partijen zichzelf verplichten zich in te spannen om een oplossing te bereiken. Het gesprek tussen partijen wordt geleid door de mediator die onafhankelijk en neutraal is. Naar schatting wordt zo n 85% van de geschillen die in mediation worden gebracht ook daadwerkelijk opgelost. Het mediationproces kent een aantal fases, te weten de voorbereidingsfase (I), de openingsfase (II) de exploratiefase (III) de draai- en categorisatiefase (IV), de onderhandelingsfase (V) en de afsluitingsfase (VI). Indien de mediator partijen in het juiste tempo en op de juiste manier door de fases weet te begeleiden, zal het mediationproces ervoor kunnen zorgen dat partijen weer in staat zijn constructief te onderhandelen waarbij zij hun werkelijke belangen voorop stellen. Deze bijdrage laat geen ruimte om alle fases van het proces uitgebreid de revue te laten passeren. De voorbereidingsfase en de openingsfase zijn met name van belang voor de mediator om te werken aan zijn neutraliteit en onafhankelijkheid en het winnen van vertrouwen van de partijen. In de exploratiefase komt de inhoudelijke kant van de zaak aan de orde en zijn de interventies van de mediator met name gericht op de-escalatie van het conflict, het veranderen van het gedrag van partijen (de psychologische kant van de mediation) en het destilleren van de belangen van partijen zowel uit de inhoud als uit de emoties. Voorts dient de mediator zich ervan te vergewissen of

11 er nog (juridische) barrières bestaan die beslecht dienen te worden alvorens partijen binnen het mediationproces voort kunnen. In de draai- en categorisatiefase maakte de mediator de door hem gedestilleerde belangen aan partijen inzichtelijk, waarna partijen in de onderhandelingfase opties 2 aan 2 gaan formuleren in de vorm van oplossingsrichtingen die zoveel als mogelijk recht doen aan de door partijen geformuleerde belangen. Binnen de mediation kan de mediator gebruik maken van het inzetten van caucusgesprekken (een op een gesprekken met partijen) indien dat ter bevordering van het proces is. Ook deze gesprekken kenmerken Wetgeving op het gebied van mediation is ophanden. In juni 2014 werd het wetsvoorstel van kamerlid Van der Steur, zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State, ingediend in de Tweede Kamer. Indien deze wet uiteindelijk wordt aangenomen, zal dat betekenen dat registermediator een wettelijk beschermde titel wordt en voor partijen duidelijk is dat een registermediator de juiste opleiding heeft gehad en beschikt over het vereiste aantal vlieguren. Daarnaast zal een mediation geleid door een registermediator de verjaring stuiten en verkrijgt de registermediator een verschoningsrecht. Verzekeren 11 De belangrijkste basisprincipes van mediation (vastgelegd in de mediationovereenkomst) zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en de inspanningsverplichting. zich door vertrouwelijkheid. Zij geven de mediator een beter inzicht in de positie van partijen, de mogelijkheid partijen daar waar nodig een spiegel voor te houden, hen in het spoor te houden van onderhandelen vanuit belangen en met hen te spreken over de wegloopalternatieven. Indien partijen met elkaar een oplossing bereiken, wordt deze in de afsluitingsfase vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het succes van mediation heeft zich de afgelopen tien jaar binnen de verzekeringsbranche bewezen. Naar schatting wordt zo n 85% van de geschillen die in mediation worden gebracht, ook daadwerkelijk opgelost. De kosten van een mediationproces zijn in vergelijking met de kosten van een juridische procedure relatief beperkt, alsmede wordt grote tijdwinst geboekt omdat doorgaans een mediation niet meer dan een of twee bijeenkomsten in beslag neemt. Bovendien kan de registermediator tijdens een mediation aan de rechter vragen op een bepaald onderdeel van het geschil een deelbeslissing te nemen, alsmede kan hij de rechter verzoeken een gesloten vaststellingsovereenkomst van een executoriale titel te voorzien. Indien deze wetgeving er komt, zal dat mediation nog verder verankeren in de wereld van geschiloplossing en zal de inzet van mediation ook binnen de verzekeringsbranche ongetwijfeld in de loop der tijd verder toenemen.

12

13 Verzekerings- Wereld maakt sterke ontwikkelingen door Cliënt aan het woord 13 Achmea is de grootste verzekeraar in Nederland. Ruim twee eeuwen geleden, in 1811, werd Achmea in het Friese dorpje Achlum opgericht met als motto samen het risico dragen als iemand schade heeft om de kosten van bijvoorbeeld een afgebrande boerderij te dekken. Inmiddels is Achmea vele malen groter, maar het is nog steeds een onderneming met een coöperatief karakter. Solidariteit is een belangrijke pijler van Achmea en de basis voor alle keuzes die het maakt is gezamenlijk een voorziening treffen in het belang van ieder afzonderlijk en in het belang van het collectief. Dat ziet men ook terug in het sponsoren van activiteiten die bijdragen aan een gezonde samenleving. De helft van de Nederlandse huishoudens is via één van de Achmea-merken verzekerd voor schade, zorg en inkomen. Al sinds lange tijd werkt Nysingh op tal van vlakken samen met Achmea. Maykel de Vries, specialist aansprakelijkheid bij Achmea, vertelt over deze bijzondere samenwerking.

14 Een groot deel van de overheid, waaronder 95% van de gemeenten, is bij Achmea verzekerd voor overheidsaansprakelijkheid. Dat is een groot werkveld dat varieert van letsel door een loszittende stoeptegel tot CAR-schade en tijdelijke huisverboden. Of onrechtmatige bestuurs dwang-besluiten ten gevolge waarvan een bedrijf bijvoor beeld onterecht gesloten wordt wegens het niet voldoen aan de milieuregels. Bij het beoordelen wie hier aansprakelijk voor is en de bepaling van de hoogte van de schade komt veel kijken. Nysingh is onze partner voor beroepsaansprakelijkheid, overheidsaansprakelijkheid, CAR-verzekeringen en grootzakelijke brandverzekeringen. Ook de politie is een belangrijke klant van ons. Bij deze klant kunnen wij de hulp van Nysingh vaak goed gebruiken, bijvoorbeeld bij inbeslagnames, geweld bij aanhouding, schiet incidenten, maar natuurlijk ook letsel bij de politieagenten zelf, waaronder gevallen van posttraumatische stressstoornis (PTSS). bij alle aanbestedingen van diensten zou kwaliteit een belangrijke factor moeten worden maar ook bij verzekeringen Zal de prijs vaak doorslaggevend zijn. Nysingh is een beschaafde partij met kennis van zaken. Het zijn beslist geen straatvechters en de bedrijfscultuur van Nysingh past in veel opzichten bij die van Achmea. Bovendien durven de advocaten van Nysingh ons tegen te spreken als zij van mening zijn dat een bepaald standpunt van ons niet juridisch houdbaar is. Ook zeer belangrijk is hun oog voor de menselijke maat. Procederen is duur en schikken is vaak de beste oplossing. Dat is altijd een

15 moeilijke afweging, waarbij zakelijk moet worden opgetreden, maar zeker ook aandacht dient te worden geschonken aan de omstandigheden van de benadeelde partij. Discussies over de mate van dekking van de verzekering zijn niet altijd te vermijden, maar deze proberen we uiteraard altijd tot een minimum te beperken. De verzekeringswereld maakt sterke ontwikkelingen door. Een van die ontwikkelingen is de recente uitspraak van het Europese Hof over de vrije keuze van een advocaat voor polishouders van rechtsbijstandverzekeraars, ook bij procedures waar een advocaat niet verplicht is. Deze uitspraak veroorzaakt de discussie over de reikwijdte van de polisbepaling waarin het verweer met Een andere ontwikkeling binnen de verzekeringsmarkt is de aanbesteding van verzekeringsdiensten. Vanuit de verzekeraars is een duidelijke verschuiving te zien van premie-omzet naar rendement. Acceptatie op basis van de daadwerkelijke risico s zal weer de boventoon gaan voeren. Bij alle aanbestedingen van diensten zou kwaliteit een belangrijkere factor moeten worden, maar ook bij verzekeringen zal de prijs vaak doorslaggevend zijn. Gezien de focus op rendement zal een lage prijs zich moeten vertalen in beperkende voorwaarden. Cliënt aan het woord 15 Het claimbewustzijn van mensen is de laatse jaren sterk gegroeid. toestemming van en onder leiding van de verzekeringsmaatschappij dient plaats te vinden. Als de verzekeraar niet altijd zijn eigen juristen of netwerk van advocaten kan inzetten, dreigen de kosten van een procedure veel hoger uit te vallen. In de toekomst zullen we grote veranderingen zien in de aard van ons werk. Dat komt onder andere door de clustering van overheid sinstanties. Grote overheidspartijen neigen steeds meer naar dienst verleningsconcepten voor de afwikkeling van door hen gemaakte schade en zijn bereid om hoge eigen risico s te nemen. Onze taak verschuift daarbij van pure verzekeraar naar kennispartner. Maar dat betekent zeker niet dat wij hierdoor minder werk zullen hebben. Het claimbewustzijn van mensen is de laatste jaren sterk gegroeid. Maykel de Vries Specialist aansprakelijkheid bij Achmea.

16 Verzekering van windmolens Tjalling Dorhout Mees advocaat Aansprakelijkheidsrecht nysingh.nl/dorhout-mees

17 Vanaf 1 januari 2006 heeft Nederland een nieuw verzekeringsrecht. Eén van de zaken die daarin is geregeld is de duur van de verzekeringsovereenkomst. De Nederlandse wetgever heeft uit het oogpunt van consumentenbescherming verzeker den willen beschermen tegen de al te lange duur van verzekerings overeenkomsten. Daarom is in de wet opgenomen, dat ongeacht de afgesproken duur van de verzekering, de verzekeringnemer en de verzekeraar de verzekering tot vijf jaar kunnen terugbrengen als de verzekeringnemer of de verzekeraar dat willen (artikel 7:940 BW). Op grond van dat artikel kan de verzekerde steeds opzeggen tegen het eind van het vijfde jaar. Aanvankelijk had de wetgever deze regeling voor alle verzekeringnemers verplicht gemaakt. In de parlementaire behandeling is daar echter protest tegen gekomen, met name van verzekeraars. Die hadden betoogd dat bij grote infrastructurele projecten die voor lange duur worden gesloten een dergelijke opzegbevoegdheid onredelijk zou zijn, omdat meestal de grootste risico s aan het begin van de (bouw)periode liggen en de risico s daarna in het algemeen afnemen. Een grote onderneming die verzekerde is bij zo n bouwproject, zou daardoor na vijf jaar de polis kunnen opzeggen en het restrisico bij een ander voor een veel lagere premie kunnen verzekeren, terwijl de premie voor de gehele De nederlandse wetgever heeft uit oogpunt van consumentenbescherming verzekerden willen beschermen tegen de al te lange duur van verzekeringsovereenkomsten. periode nu juist was afgestemd op het feit dat in het begin het risico groter was en aan het eind kleiner. De oorspronkelijke verzekeraar zou daardoor benadeeld worden. In de definitieve wet is toen een uitzondering gemaakt voor grote ondernemingen; die mogen iets anders regelen dan de wettelijk gegeven opzegbevoegdheid na vijf jaar. Precies zo n geval deed zich in de praktijk voor. Een grote verzekeraar had de bouw en exploitatie van een windmolenproject in zee verzekerd met een CAR-verzekering tijdens de bouw en een exploitatieverzekering van tien jaar na de oplevering. Op dat moment was deze verzekeraar de enige die dit risico durfde te nemen, met De windmolens draaien vrolijk door EN ZIJN DUS Nog steeds bij mijn cliënte verzekerd. name ook omdat de verzekeringnemer stond op een verzekering van tien jaar voor de exploitatieperiode. In de polis was opgenomen dat de duur van die polis 120 maanden was na de oplevering van het windpark. De verzekeringnemer en exploitant van het windmolenpark wilde de polis echter na vijf jaar opzeggen en beriep zich erop dat in de polisbepalingen niet met zoveel woorden was opgenomen dat de partijen afwijken van artikel 7:940 lid 2 BW. Als de exploitant inderdaad na vijf jaar zou mogen opzeggen, zou dat de verzekeraar tientallen miljoenen aan premie schelen over de resterende vijf jaar. Namens deze verzekeraar heb ik mij tegen de vordering van de exploitant verzet. Onze stelling was dat in de polis wel degelijk van artikel 7:940 lid 2 BW was afgeweken, juist door de opname van een termijn van 120 maanden. Omdat er uitgebreid was onderhandeld over deze termijn en de verzekerde zelfs had geëist dat de polis onopzegbaar zou zijn, volgde de rechtbank ons standpunt dat de polis zo moet worden uitgelegd, dat de partijen door het opnemen van een policy period van 120 maanden tussentijdse opzegbaarheid over en weer (impliciet) hebben uitgesloten. De windmolens draaien vrolijk door en zijn dus nog steeds bij mijn cliënte verzekerd. Verzekeren 17

18 Aye Aye Win (32), een boerin, werkt op haar groenten akker naast haar huis in het dorp Mayan in Myanmar, ondersteund door Oxfam Novib via lokale partnerorganisatie Metta. Saikat Mojumder oxfam novib en nysingh Bij Nysingh willen we ondernemen met oog en aandacht voor de wereld om ons heen. Als onderdeel van ons MVO-beleid zijn wij onlangs een partnerschap aangegaan met Oxfam Novib. We spraken met Farah Karimi, algemeen directeur van deze wereldwijde ontwikkelingsorganisatie. U heeft zich uw gehele carrière beziggehouden met rechtvaardigheid, voornamelijk voor mensen die in landen wonen waar de rechtvaardigheid onder druk staat. Wat zijn uw drijfveren? Ik heb geen gemiddelde levensgeschiedenis. Ik ben in Iran geboren en opgegroeid in een woelige tijd van sociale onrust en revolutie. Mensen leefden in krottenwijken en er liepen arme kinderen op straat. Vriendinnen van de religieuze minderheid Baha i werden op school op een andere manier behandeld of zelfs de klas uitgezet. Dit beleefde ik in de jaren waarin men zich bewust wordt van zichzelf

19 en de omgeving. Ik werd iedere dag geconfronteerd met ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Voor mij is recht en onrecht meer dan een theoretisch verhaal, ik heb het van jongs af aan ondervonden en kwam er al vroeg achter: dat klopt niet. Later kwam de revolutie, de strijd en de vlucht uit Iran waarbij ik mij nog meer bewust werd van de mensenrechten. Dat heeft mijn overtuiging gevoed dat je daar iets tegen moet doen als je de mogelijkheid hebt. Ik heb het geluk gehad dat ik in Nederland, eerst in de politiek en nu bij Oxfam Novib, de kans heb gekregen om mij hier voor in te zetten. Er is enorm veel onrechtvaardigheid en armoede op de wereld. Je kunt niet alles op hetzelfde moment aanpakken, om iets te bereiken moeten keuzes worden gemaakt. Wat zijn de speerpunten van Oxfam Novib? Oxfam Novib heeft als uitgangspunt dat de oorzaak van armoede en onrechtvaardigheid bij mensen ligt. Het is geen natuurlijk verschijnsel en ook niet van God gegeven. Dat betekent dat mensen deze misstanden ook kunnen oplossen. In alle landen waar wij actief zijn werken wij samen met lokale organisaties en spelen vrouwenrechten een sleutelrol. Maar straks is er te weinig cacao. De prijzen die momenteel worden betaald zijn zo laag dat de kinderen van de huidige boeren niet in de voetsporen van hun ouders willen treden. Er is dus niet alleen sprake van onrechtvaardigheid, maar ook van een business-probleem. Een tweede punt voor Oxfam Novib is dat we ons niet moeten blind staren op liefdadigheid, maar op het feit dat mensen gewoon rechten hebben. We ondersteunen lokale organisaties die mensen helpen bij het bewust worden en opeisen van die rechten. In veel landen is het nodig om een bruisende, sterke civil society te creëren waarin die rechten vanzelfsprekend zijn. Als derde bieden wij humanitaire hulp. Voornamelijk in landen waar als gevolg van een explosieve combinatie van een slecht functionerende staat, conflicten en droogte sprake is van extreme armoede. Daar helpen we de bevolking om zichzelf te redden. Vaak zijn dat simpele oplossingen zoals het opzetten van graanbanken in Niger, zodat ze hun oogst kunnen bewaren voor tijden van droogte. Of watermanagement, het helpen van mensen om anders om te gaan met hun leefomgeving. Maatschappij 19 De meest schrijnende misstand is honger. Het is onnodig dat mensen honger lijden. Er wordt genoeg voedsel geproduceerd, in absolute aantallen is er genoeg voor iedereen op de wereld. Het gaat echter fout bij de verdeling ervan. Aan de ene kant is er sprake van overvloed. Er wordt enorm veel voedsel weggegooid. Aan de andere kant lijden veel mensen die dit voedsel produceren 500 miljoen boeren en hun gezinnen, in totaal 2 miljard mensen zelf honger. Dat klopt natuurlijk niet. Deze kleine boeren zijn de ruggengraat van de voedselproductie van arme landen. Daar moeten wij in investeren, en dat kan niet zonder de hulp van levensmiddelengiganten. Deze moeten betere prijzen gaan betalen voor die producten. Dat is overigens ook in hun eigen belang. Overal in de westerse wereld wordt chocolade gegeten. Floor Bloem advocaat arbeidsrecht nysingh.nl/bloem Nysingh en MVO Het MVO-beleid van Nysingh bestaat uit drie pijlers. Ten eerste geven wij kosteloos juridische bijstand aan een aantal goede doelenorganisaties. Daarnaast wil Nysingh onderdeel zijn van haar omgeving en ondersteunen wij diverse maatschappelijke organisaties en initiatieven bij ons in de buurt. De derde pijler bestaat uit duurzaam ondernemen. Wij proberen waar mogelijk groene keuzes te maken. Zo stimuleren wij videoconferencing, kiezen wij voor groene energie en duurzame kantoorartikelen en schenken wij koffie en thee die met respect voor mens en natuur is geproduceerd.

20 Yeak Oun, 34 (links) verbouwt rijst in Cambodja. Ik ben zo blij nu ADHOC gekomen is. Grote problemen zijn kleine problemen geworden, die we zelf op kunnen lossen. Kimlong Meng Een vierde speerpunt is onderwijs en gezondheidszorg. Wij hebben samen met andere organisaties bereikt dat ouders zich bewust zijn van het belang van onderwijs voor hun kinderen, ook voor hun dochters. Helaas is er een tekort aan 30 miljoen geschoolde leraren. Daarom werken wij samen met vakbonden om goede opleidingen en arbeidsvoorwaarden voor leraren te krijgen. Een belangrijk thema in de gezondheidszorg betreft de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen. Dat is de basis van een gezonde samenleving. society van onderop op te bouwen, dwars door etnische, politieke of religieuze lijnen heen. Zij zijn in staat om het verschil te maken omdat zij de situatie kennen. Het is heel moeilijk en gevaarlijk, maar als mensen zich niet organiseren kom je nergens. In Somalië heb ik een jonge vrouw leren kennen die voormalige kindsoldaten helpt om een vak te leren waardoor zij een perspectief voor de toekomst krijgen. Ik sprak daar kinderen die vreselijke dingen hebben meegemaakt maar dolgraag automonteur wilden worden en bezig waren met hun toekomst. Het is overigens niet altijd gemakkelijk om met die jongens een gesprek te beginnen. Ik kwam er snel achter dat je het ijs kunt breken door met ze over voetbal te praten. Daar zijn ze gek op. Ik heb mezelf dus een beetje in voetbal verdiept. Het noemen van de namen van Nederlandse spelers is een mooie binnenkomer. De 85 rijkste personen hebben samen net zoveel geld als de armste helft van de wereldbevolking. Oxfam Novib onderscheidt zich door samenwerking met lokale organisaties te combineren met een krachtige internationale lobby. Hans Paul Alting von Geusau Veel van de landen waar extreme armoede en onrechtvaardigheid heersen zijn failed states, zoals Somalië en DRC of anderszins landen waar de regering de bevolking onderdrukt of sprake is van (burger) oorlogen. Hoe slagen jullie erin om in dit soort landen te opereren? Onze kracht is dat wij samenwerken met lokale organisaties. Overal, zelfs in een land als Somalië waar warlords de dienst uitmaken, zijn dappere mensen te vinden die zich willen inzetten om een civil Farah Karimi, algemeen directeur van Oxfam Novib (l.) Wilma van Ingen, bestuur Nysingh (r.) ondertekenen het samenwerkingscontract

Mediation bij Onderwijsgeschillen

Mediation bij Onderwijsgeschillen Mediation bij Onderwijsgeschillen In goed overleg tot een oplossing komen Onderwijsgeschillen biedt mediation aan bij alle soorten conflicten in het onderwijs. Alle scholen die bij Onderwijsgeschillen

Nadere informatie

De emoties op tafel / 6

De emoties op tafel / 6 De emoties op tafel / 6 Frans van Arem De emoties op tafel Frans van Arem is familierechter bij de rechtbank Zwolle- Lelystad. Hij is bovendien mede-eigenaar van Insprazi, dat zich bezighoudt met de ontwikkeling

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing op maat, als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt

Nadere informatie

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure.

Mediation. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure. Mediation is een vorm van conflicthantering waarbij de betrokken partijen zélf onderhandelen over het oplossen van hun geschil onder procesbegeleiding

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 253 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren

Nadere informatie

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 9 MEI 2013 Herengracht 551 Contactpersoon: 1017 BW Amsterdam Ellen Soerjatin T 020 530 5200 E ellen.soerjatin@steklaw.com

Nadere informatie

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure

Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Mediation: effectieve conflictoplossing als alternatief voor een juridische procedure Schilderij Het appeltje is speciaal gemaakt voor en eigendom van Randstad Mediation & Coaching Wie recht zoekt moet

Nadere informatie

stand van zaken en kansen voor de Registermediator

stand van zaken en kansen voor de Registermediator 1 De mediationwetgeving: stand van zaken en kansen voor de Registermediator Jaarvergadering NMV F. Schonewille 2 juni Nieuwegein 2 Drie wetsvoorstellen: I II III Wet Registermediator Wet bevordering van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Franchise informatie Quickmediator

Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie van Quickmediator Mediator Het beroep mediator is een vrij beroep, omdat iedereen zich zonder enige kennis of opleiding mediator mag noemen. 1 Velen

Nadere informatie

Rechtsbijstand. voor leden NVZD. Juridische Helpdesk & Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstand. voor leden NVZD. Juridische Helpdesk & Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstand voor leden NVZD Juridische Helpdesk & Rechtsbijstandverzekering 2012 Als bestuurder van een zorginstelling kunt u in de situatie terechtkomen dat er vraagstukken spelen rondom uw beloning

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist. Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation

2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist. Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation 2.9 Juridische hangijzers in mediations voor de niet-jurist Aai Schaberg Schaberg Advocatuur & Mediation MfN Mediation congres Juridische hangijzers in mediation voor de niet-jurist Mr. A. Schaberg 28

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea U kunt rekenen op juridische hulp en advies. Met de Rechtsbijstandverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Als u er zelf niet uitkomt 3 Daarom kiest u voor onze Rechtsbijstandverzekering! 4 U kiest

Nadere informatie

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Rechtsbijstand voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING 2011 Rechtsbijstand voor leden van NVZD Als bestuurder van een zorginstelling kunt u in de situatie terechtkomen dat er vraagstukken

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING. I Algemeen. 1. Inleiding Implementatie van de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken (Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een toenemende convergentie

Nadere informatie

Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur)

Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur) Arrest Gerechtshof s-gravenhage 10 december 2014 en implicaties initiatiefwetsvoorstellen Mediation (Van der Steur) Academie voor de Rechtspraktijk 11 maart 2015 Fred Schonewille Hof Den Haag 10 december

Nadere informatie

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Rechtsbijstand. voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Rechtsbijstand voor leden NVZD JURIDISCHE HELPDESK & RECHTSBIJSTANDVERZEKERING Als bestuurder van een zorginstelling kunt u in de situatie terechtkomen dat er vraagstukken spelen rondom uw beloning of

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief'

Datum 13 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht 'Aantal vechtscheidingen groeit explosief' 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur

Vastgoed-nieuws. 21 november 2013. Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Vastgoed-nieuws 21 november 2013 Huur woonruimte naar zijn aard van korte duur Essentie Verhuurders proberen vaak op creatieve manier onder dwingendrechtelijke huur(prijs)beschermingsbepalingen uit te

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden

Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Stappenplan voor werknemers die op het werk gepest worden Inleiding Pesten op het werk is een ernstige kwestie en heeft vaak een grote impact op de gepeste werknemer. Het vraagt echter wel om een standvastige

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure 1 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 162, d.d. 6 juli 2011 (mr. P.A. Offers, voorzitter, prof. mr. drs. M.L. Hendrikse en mr. B.F. Keulen) Samenvatting Betalingsbeschermingsverzekering.

Nadere informatie

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren

DAS Rechtsbijstandverzekering. Sterk staan als u het nodig hebt. Voor particulieren DAS Rechtsbijstandverzekering Sterk staan als u het nodig hebt Voor particulieren Rechtsbijstandverzekering van DAS Wat is een rechtsbijstandverzekering? En waarom heb ik die nodig? Van kleine huis-tuin-en-keukenvragen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2

Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 Mediation Inhoudsopgave 1. Wat is mediation... 2 2. Wat voor zaken pakken wij aan met mediation?... 2 3. Wanneer biedt mediation de meeste kans op een goede afloop?... 3 4. Spelregels en voorwaarden bij

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen

Voorwaarden. Inhoud. Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket. Verhaalshulp Motorrijtuigen Verhaalshulp Motorrijtuigenverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Verhaalshulp Motorrijtuigen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Verhaalshulp Motorrijtuigen

Nadere informatie

Resolute Mediation - onderzoek 2015

Resolute Mediation - onderzoek 2015 Resolute Mediation - onderzoek 2015 10 Februari 2015 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 2 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 3 Nieuw dashboard voor Resolute Mediation 4 Nieuw dashboard voor Resolute

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer

Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Productwijzer Rechtsbijstand in het verkeer Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering in het verkeer. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation.

Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. Informatie, werkwijze en de meest gestelde vragen over mediation. 1. Wat is mediation? Mediation is een door een mediator begeleid gespreksproces, waarin de betrokken partijen zelf verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401

Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Bekijk hier de uitspraak van de Commissie van Beroep GCHB 2010-401 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 89 d.d. 3 mei 2010 (mr. drs. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen

Nadere informatie

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg

Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RVP-M2 Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Particulier Medische Zorg We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden?

Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Scheiden? Uit elkaar? Wat dient er allemaal geregeld te worden? Bij scheiden dient u samen afspraken te maken op welke wijze u uw bestaande gemeenschap wenst te verdelen. Ook als u onder huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel

Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel Persoonlijke bijstand Verhaal van uw persoonlijke schade bij letsel 1 Juridische hulp met een warm hart Bent u buiten uw schuld slachtoffer van een ongeval? Zijn er bij een medische behandeling fouten

Nadere informatie

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met.

We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. N.V. Univé Schade Speciaal Reglement RBV-B1 Voorwaarden Rechtshulp Verkeer We leggen de onderstreepte woorden achterin de voorwaarden uit, bij Wat bedoelen wij met. Deze voorwaarden gelden samen met ons

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken Werken bij Lexence Wanneer je aan het begin staat van je carrière wil je graag weten welk kantoor het beste bij je ambitie- en ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders. Bij de meeste kantoren

Nadere informatie

Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn.

Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn. Waarom het voor u zo belangrijk is dat wij onafhankelijk zijn. 1 100% ONAFHANKELIJK 2 Er is een belangrijk verschil Verstand van zaken. Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis

Interpolis Alles in één Polis Interpolis Alles in één Polis Verzekeringsvoorwaarden (AV-02-171) Algemeen Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 1 Wie is de verzekeringnemer? 3 2 Met wie sluit u deze

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: 010 2816968 E-mail: zorgcontractering@nai-nl.org Website:

Nadere informatie

Woekertoer 2014. Veelgestelde vragen en antwoorden

Woekertoer 2014. Veelgestelde vragen en antwoorden Woekertoer 2014 Veelgestelde vragen en antwoorden Oktober 2014 Inleiding De eerste landelijke Woekertoer van de Vereniging Woekerpolis.nl ging 16 september 2014 van start. Met zes inloopbijeenkomsten door

Nadere informatie

Het Mediation Bureau. van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO)

Het Mediation Bureau. van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) Het Mediation Bureau van het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) 1 Crossborder mediation Bij internationale kinderontvoering duren de procedures vaak lang. Daarom start op 1 november

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunt u geen rechten ontlenen. Wilt u precies weten

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers

1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers 1 Het afsluiten van collectieve contracten door gemeenten voor hun werknemers De heer Heemskerk heeft mij verzocht na te gaan of een individuele gemeente zelfstandig dat wil zeggen los van binnen VNG-verband

Nadere informatie

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht

Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Samenvatting masterclass Arbeidsrecht Auteur: Jack Damen en Gerrit Jan Mulder Personeel & Organisatie Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Nadere informatie

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2

Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1. Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 ALGEMEEN 1 Conflicthantering Mediation 1 Mediation proces 1 Taken mediator 1 Oplossing? 1 SOORTEN MEDIATION TRAJECTEN 2 Re-integratie 2 Groepen / Teams 2 WERKWIJZE MEDIATION 3 Aanmelding 3 Intake 3 Eerste

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering)

Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Productwijzer Motorrijtuigenverzekering (WAM-verzekering) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de motorrijtuigenverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?)

Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Werkvel opdracht 9 (Onderhandelingsspel: hoe neem je samen moeilijke besluiten?) Toelichting op de opdracht Tijdens deze opdracht gaan jullie in kleine groepjes in onderhandeling met elkaar over een pakket

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl De Haan team personen- en familierecht Het personen- en familierecht is het onderdeel van het recht dat zich, kortweg, bezighoudt met alle juridische vragen

Nadere informatie

Waarom het voor u zo. BELANGRIJK is dat wij 100% onafhankelijk zijn!

Waarom het voor u zo. BELANGRIJK is dat wij 100% onafhankelijk zijn! Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij 100% onafhankelijk zijn! Onze ONAFHANKELIJKHEID is uw belang Ons kantoor is onafhankelijk. Alleen daardoor kunnen wij optimaal opkomen voor uw belangen. Dat doen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140 Rapport Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/140 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt, op basis

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren

Klaverblad Verzekeringen. Rechtsbijstandverzekering. particulieren Klaverblad Verzekeringen Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Algemene voorwaarden. Inhoud. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voor alle verzekeringen van het Compleet bij Elkaar Pakket Algemene voorwaarden Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Algemeen 1. Wie is de verzekeringnemer?...3 2. Bij wie heeft u de verzekering

Nadere informatie

News Update Labour & Employment

News Update Labour & Employment In deze News Update: Klik op de titel om door te gaan naar het hele artikel Uitsluiting van een OR lid mogelijk?... 1 Bij afwijken wettelijke opzegtermijn werknemer automatisch langere opzegtermijn werkgever?...

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Voorwoord. Amsterdam, oktober 2014 Mr. W.G.B. Neervoort cedr Accredited mfn Registermediator

Voorwoord. Amsterdam, oktober 2014 Mr. W.G.B. Neervoort cedr Accredited mfn Registermediator Voorwoord Mediation is voor watjes. Dat vond ik althans toen ik in het jaar 2000 een brief kreeg van de Rechtbank Rotterdam dat een aansprakelijkheidszaak, waarin ik één van de partijen vertegenwoordigde

Nadere informatie

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen

Ombudsman Verzekeringen. Raad van Toezicht Verzekeringen. Klachteninstituut Verzekeringen Ombudsman Verzekeringen Raad van Toezicht Verzekeringen Klachteninstituut Verzekeringen Postbus 93560 2509 AN Den Haag Telefoon: (070) 333 8 999 Fax: (070) 333 8 900 Internet: www.klachteninstituut.nl

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Team Arbeidsrecht. www.dehaanlaw.nl

Team Arbeidsrecht. www.dehaanlaw.nl Team Arbeidsrecht www.dehaanlaw.nl Team Arbeidsrecht Het arbeidsrecht, dat het geheel van de rechten en plichten tussen werkgever en werknemer in een arbeidsverhouding regelt, is actueel en continue in

Nadere informatie

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING

FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING & FAMILIE- & ERFRECHT ADVOCATUUR NOTARIAAT ESTATE PLANNING Familie- & Erfrecht - Advocatuur Onze advocaten zijn zeer ervaren en de meeste zijn ook scheidingsmediator. Wij treden veel op voor ondernemers

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2017-631 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter en mr. D.G. Rosenquist Msc, secretaris) Klacht ontvangen op : 16 januari 2017 Ingediend door

Nadere informatie

ABC Echtscheidingsbemiddeling

ABC Echtscheidingsbemiddeling ABC Echtscheidingsbemiddeling MAAK KENNIS MET ONZE DIENSTVERLENING Een goede scheiding is het begin van iets beters ABC Echtscheidingsbemiddeling 2013 Samenvatting Een goede scheiding is het begin van

Nadere informatie

ARAG ProRechtCombinatie

ARAG ProRechtCombinatie Rechtsbijstand ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt ARAG ProRechtCombinatie Zakelijke Markt Als ondernemer bent u van alle markten thuis. Om uw onderneming goed te laten draaien is dat ook van groot

Nadere informatie

Zurich bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een Vereniging van Eigenaars (VVE)

Zurich bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een Vereniging van Eigenaars (VVE) Zurich bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor een Vereniging van Eigenaars (VVE) Profiel Zurich Zurich in Nederland maakt deel uit van de Zurich Financial Services Group. De Zurich Financial Services

Nadere informatie

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012

Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 Geschillenregeling Arbeidsverhoudingen (GRA) 2012 De Rabobank heeft een regeling getroffen voor de behandeling van geschillen tussen een medewerker en de bank omtrent de arbeid, de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

De kracht van mediation

De kracht van mediation De kracht van mediation Hans Bekkers Edward Dijxhoorn Rondvraag Wie heeft er wel eens te maken met een conflict? Wie heeft deelgenomen aan mediation? Wie heeft zakelijke mediation overwogen? Wie kent het

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. Vereniging van Appartementseigenaren

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. Vereniging van Appartementseigenaren Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG ProRechtCombinatie Vereniging van Appartementseigenaren Headline Vereniging van Appartementseigenaren Sach-, ARAG ProRechtCombinatie Haftpflicht, Kfz etc. met

Nadere informatie