Ik ben optimistischer over de woningmarkt dan eerst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik ben optimistischer over de woningmarkt dan eerst"

Transcriptie

1 Interview met NVMvoorzitter Ger Hukker 2 Inspirerend jaarcongres NVM over verandering 6 Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst Ik ben optimistischer over de woningmarkt dan eerst De Rotterdam: 150 meter hoge icoon op de kop van Zuid 7 Ruim een jaar geleden trad hij aan: Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst. Hij werd bij zijn aantreden getypeerd als hyperactief en gedreven. Een politieke hardloper met een enorme longinhoud. Ondanks veel kritiek heeft Blok in dat hoge tempo een groot aantal hervormingen doorgevoerd. NVMagazine sprak met Blok over zijn verwachtingen over de woningmarkt, het maatwerk op de hypotheekmarkt, de NHG, zijn opvallende rol bij de hypotheekrenteaftrek en de doorgevoerde hervormingen. In decennia is er niet zoveel gebeurd op de woningmarkt. Rubrieken Makelen in een moeilijke markt 4 Begin 2013 stelde minister Blok dat er voor de woningmarkt licht aan het eind van de tunnel was. De positieve berichten van de afgelopen maanden hebben dit volgens hem nog eens bevestigd. Ik blijf bij deze uitspraak. Ik baseer me hierbij niet alleen op de aantrekkende cijfers van de afgelopen maanden, maar kijk ook naar wat allerlei deskundigen hierover schrijven. Zoals het ratingbureau Standard & Poors, dat stelt dat in 2015 de prijzen ook weer echt gaan stijgen. Dat is opnieuw een bevestiging van de trend. Ik ben zelfs nog optimistischer dan aan het begin van het jaar, omdat we zien dat het beleid begint te werken. Volgens Blok was er een duidelijke roep vanuit de bevolking om een aantal maatregelen op de woningmarkt door te voeren. Er werd gevraagd om duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek en de huren. Die duidelijkheid hebben we in het regeerakkoord gegeven. Om ervoor te zorgen dat de huizenmarkt weer vlug ging aantrekken hebben we die maatregelen heel snel genomen. Sommige partijen vonden dat we die maatregelen moesten uitstellen, maar als ik kijk naar de cijfers van de laatste maanden, dan zie ik een bevestiging dat het verstandig was om zo snel duidelijkheid te verschaffen. De huizenkoper weet nu waar hij aan toe is: in dertig jaar aflossen. En de huurder, zeker met een middeninkomen, weet dat de huren omhoog gaan. Lees verder op pagina 3 Faits divers 5 De eerste woning van Annemarie van Gaal 12 In de kantlijn: De eerste wolkenkrabber van Europa 12

2 VOORWOORD Agrarisch makelaar: een heel bijzonder vak Als NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed zijn wij de hele dag bezig in het buitengebied. Het is een heel specialistische tak. Veel mensen, die dagelijks van het buitengebied gebruik maken, hebben niet door wat er allemaal gebeurt. Daarbij gaat het niet alleen om agrariërs, maar ook om natuurorganisaties. Ook consumenten weten nauwelijks wat er in het buitengebied gebeurt. Ze denken dat alles uit een fabriek komt. Maar internationaal gezien wordt de Nederlandse landbouw als een hoogstandje beschouwd. We zitten aan de internationale top. Ger Hukker: Wij zijn open in de communicatie, daar is niks mis mee. NVM-voorzitter Ger Hukker: Financieringsprobleem leeft onvoldoende in politiek Den Haag de makelaarsorganisatie. Het afgelopen jaar was het opnieuw fors aanpoten om in constant overleg met politiek en maatschappelijke partners te zorgen dat de vastgoedmarkt weer uit het dal komt. Wat wil Ger Hukker het komend jaar bereiken? Wat zijn de speerpunten voor Bij ons lopen allemaal specialisten rond. Hun specialisme is heel breed. Je hebt te maken met grond die aan natuurorganisaties wordt verkocht en met grond die van boer naar boer gaat. Je moet de kwaliteit van grond kunnen beoordelen, het voortbrengend vermogen van de grond kunnen inschatten etc. Het is dus een bijzonder vak, met veel facetten. En het is van belang dat je de taal van de ondernemers spreekt. Daarom zie je dat veel leden van onze vakgroep een agrarische afkomst hebben. Wij hebben bijna 150 leden, terwijl het aantal kantoren ongeveer 80 bedraagt en we zijn behoorlijk aan het groeien. Het gaat vaak om hardwerkende eenpitters, zonder overheadkosten. Terugkijkend op 2013 constateer ik aantal belangrijke punten voor onze vakgroep: Dat leidt tot vraag naar landbouwgrond en melkquotum. Glastuinbouw en varkenshouderij bevinden zich in een grote dip, wat heeft geleid tot executieveilingen en dalende verkopen. voornamelijk te maken met reëlere vraagprijzen. stijgend, en sterk regionaal afhankelijk. De huidige vraag naar grond door melkveehouderij en akkerbouw is prijsstellend. ondanks dat het einde van het melkquotum in zicht is (2015). Dit houdt met name verband met de grote vraag. worden door lang niet alle gemeenten met een aanzienlijk deel buitengebied opgepakt. Hier liggen kansen voor burgers die in het buitengebied willen wonen. profileren als specialisten. Arjan van der Waaij, Sinds 2008 heeft de woningmarkt in zwaar weer verkeerd. Dat is een groot deel van de voorzittersperiode van Hukker. Maar hij constateert nu ook dat er gelukkig weer licht aan het eind van de tunnel is. Dat is helder. Het gaat beter. Alleen camoufleert dat nog wel de nodige problemen, aldus Hukker. Speerpunten Een belangrijk punt voor Hukker is dat gemeenten wat moeten doen aan de hoge grondprijzen. Die hoge grondprijzen zetten de markt op slot. De gemeenten lopen naar mijn idee achter de markt aan en zitten vaak nog in een ontkenningsfase: als we het maar iets anders doen, dan komt het allemaal wel goed. Een verkeerde keuze. Juist in deze tijden moet je slim en met de juiste grondpolitiek de doorstroming, werkgelegenheid, leefbaarheid een impuls geven. Maak gebruik van de kennis is het veld, werk op een creatieve manier samen en kijk vooral realistisch aan tegen de grondopbrengsten. Ook komend jaar gaan wij die missie als NVM bij gemeenten uitdragen. Doorstroming geblokkeerd Ook het probleem van de krimpende leencapaciteit, het gebrek aan maatwerk bij banken, blijft voor de NVM-voorzitter in 2014 een belangrijk speerpunt. Dit probleem geldt zowel voor het commercieel vastgoed als voor consumenten. Je ziet dat de kredietverstrekking niet goed verloopt, waardoor de doorstroming wordt geblokkeerd. Dit komt onder meer door een gebrek aan maatwerk en het feit dat banken zich anders positioneren in de markt. Ook zijn er onvoldoende alternatieven. Dit moet anders. Volgend jaar gaan we daarom een stevige lobby inzetten om hier wat aan te doen. Dan laten we ook zien hoe het op een verantwoorde manier anders kan, hoe je het instrument van de Nationale Hypotheek Garantie anders kan inzetten en niet eenzijdig hoeft af te breken. Hukker vindt ook dat het financieringsprobleem onvoldoende leeft in politiek Den Haag. MKB ers en consumenten vinden dat ze niet gehoord worden. Dat is de afstand die de politiek creëert. Ondernemers en consumenten hebben niet het gevoel dat die empathie is ontwikkeld. Ze vinden dat het probleem wordt gebagatelliseerd. De hoge grondprijzen van gemeenten zetten de markt op slot Gerommel Een journalist van NRC Handelsblad heeft de afgelopen maanden in een paar artikelen aandacht besteed aan gerommel binnen de NVM. Hukker kijkt hier met een gemengd gevoel naar. Je wilt nooit dat er ergens zomaar geschreven wordt dat er gerommel in jouw club is. Vooral als je weet dat het niet zo is. Dat maakt je aan de ene kant opstandig. Aan de andere kant denk ik: ik vind het ook helemaal niet erg. De NVM heeft ook een andere kant. We hebben een democratisch ingestelde vereniging en zijn open in de communicatie. Dat levert boeiende vergaderingen op met soms uiteenlopende meningen, daar is niks mis mee. Vergelijk het met een goed huwelijk. Ook zijn we aandeelhouder in twee succesvolle ondernemingen. Ook in die rol vindt gedachtewisseling met andere betrokkenen plaats over de koers. Maar in de kern moet je constateren dat die de consument, onze professionele opdrachtgevers en onze achterban succes brengt en daar gaat het toch eigenlijk om. Beter dat hoge bomen wind vangen dan helemaal niet. 2

3 Je moet niet ieder jaar de woningmarkt blijven verbouwen Maatwerk voor zzp ers Een belangrijk thema van de NVM is dat hypotheekverstrekkers meer maatwerk leveren aan mensen met een onregelmatig inkomen, zoals zzp ers. Als banken op dit punt weer wat scheutiger worden, zorgt dat volgens de NVM voor een betere doorstroming. Blok vindt echter dat er op dit punt al openingen zijn gecreëerd. We hebben, ook begin dit jaar, meer ruimte geboden voor mensen met goede inkomensperspectieven. De klacht, die ik het meeste hoorde, ging over de net afgestudeerde tandarts met zicht op een hoger inkomen, maar die met zijn begininkomen geen of een heel klein huis kan kopen. Daar hebben we ruimte gecreëerd. Banken waren natuurlijk jarenlang te scheutig. Het was niet gezond. Je kon 125 procent van de waarde van je huis lenen. Ik vind het niet gek dat er nu voorzichtiger wordt gehandeld. We hebben in de NHG een goede methode om de zwakkere op de woningmarkt te helpen. INTERVIEW Blok voelt weinig voor het idee van de NVM om ook in krimpgebieden meer maatwerk op het gebied van hypotheekverstrekking toe te passen. Of je nou in Amsterdam of in Appelscha een huis koopt, je kunt binnen de NHGgrenzen, zeker in krimpgebieden, een behoorlijk huis kopen. Dan wordt de rente gebaseerd op de NHG. Dus in die zin zorgen we er ook met die overheidsregeling voor dat die verschillen niet oplopen. Verandering hypotheekrenteaftrek Een belangrijke verandering volgend jaar is dat de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Vanaf 1 januari 2014 wordt het maximale percentage van de aftrek verlaagd van 52 procent naar 38 procent. Dit gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procentpunt. In ruil komt er een belastingteruggave. Dat dit onder het bewind van Stef Blok gaat plaatsvinden, is opvallend. In de zomer van 2010 richtte hij als VVD-campagneleider nog een website op, ter bescherming van de hypotheekrenteaftrek. Het was toen een speerpunt van de liberalen. Nederland is een coalitieland. Je moet tot zaken komen en dat lukt niet, als iedereen zijn eigen verkiezingprogramma blijft voorlezen. Een regeerakkoord bevat altijd zuur en zoet voor beide partijen. De slechtste keuze die je kunt maken, als je met elkaar gaat regeren, is dat we allebei niets doen. Dan loopt het land vast. Je kunt binnen NHG-grenzen een behoorlijk huis kopen Bodem Blok meent dat de huurverhogingen een bodem in de koopwoningmarkt leggen. Die middeninkomens maken de som dat je met een maandlast van 700 euro een annuïteitenhypotheek van euro kunt krijgen. Daar kun je een knap huis voor kopen. Die beweging van de huur- naar de koopmarkt zie je gebeuren. Dat hoor ik van de NVM-leden, maar ook van de corporaties. We willen natuurlijk allemaal dat de volumes nog verder toenemen. Maar het feit dat al een aantal maanden de cijfers de goede kant opgaan, bevestigt dat mijn aanpak juist is. Blok ziet de restschulden nog als het grootste probleem op de woningmarkt. Dit blokkeert de doorstroming. Als je ergens blijft wonen en je lost gewoon je hypotheek af, dan geniet je van het huis waar je gelukkig woont. Dan is het een papieren schuld. Maar op het moment dat je moet verhuizen, omdat je een andere baan vindt, of je relatie loopt stuk, dan is het een probleem. Daarom hebben we in het regeerakkoord de rente op restschulden aftrekbaar gemaakt. In samenspraak met de Kamer kan die rente nu tien jaar lang worden afgetrokken. Dat is een belangrijke maatregel. Per 1 januari wordt het daarnaast mogelijk om bij een verhuizing naar een andere koopwoning restschulden onder een NHG-hypotheek mee te financieren. Dit moet ook de doorstroming bevorderen. Begrip Volgens Blok krijgt hij op straat geen applaus voor maatregelen als de invoering van de verplichte annuïteitenhypotheek of de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Maar toch is er begrip voor, zo meent hij. De komende jaren zullen er geen ingrijpende hervormingen op de woningmarkt meer plaatsvinden. Wat heel belangrijk is: dit is het! Dat hebben we ook in het regeerakkoord afgesproken. In decennia is er niet zoveel gebeurd op de woningmarkt. In het vorige kabinet is, ook tot vreugde van de NVM, de overdrachtsbelasting verlaagd. Dat maakt de noodzaak om geld te lenen kleiner. Daar komen de maatregelen, die we nu hebben genomen, bovenop. Maar je moet niet ieder jaar de woningmarkt blijven verbouwen. Wat we nu hebben gedaan, is heel ingrijpend. Blok: De slechtste keuze die je kunt maken, als je met elkaar gaat regeren, is dat we allebei niets doen. Dan loopt het land vast. Grens Nationale Hypotheekgarantie De grens van de Nationale Hypotheekgarantie wordt de komende jaren verder verlaagd. Die grens bedraagt nu nog euro (koopsom en bijkomende kosten), maar gaat volgend jaar juli verder omlaag naar euro. Is deze verlaging niet schadelijk voor de woningmarkt? Blok: De NHG gaat terug naar normaal. De NHG was tot de crisis gebaseerd op de gemiddelde huizenprijs. In 2009 is als stimulans voor de huizenmarkt de NHG-grens verhoogd naar drieënhalve ton. Het gevolg was dat ongeveer 80 procent van de huizen onder NHG kwam. We zijn met z n allen tot de conclusie gekomen dat die maatregel niet de impuls heeft gegeven, die we gehoopt hadden. De Nederlandse overheid staat ook te veel garant. Dat hebben het IMF en de Europese Unie ook geconstateerd. We willen terug naar de oorspronkelijke situatie, via een rustig afbouwtraject. Ook de verlaging van de loan to value ratio (de verhouding tussen hypotheek en de waarde van de woning) naar op termijn 100 procent beschouwt Blok als een terugkeer naar een gezonde situatie. Huizenkopers moeten in de toekomst spaargeld meenemen om de kosten koper te bekostigen. Daar is niets mis mee. Banken waren natuurlijk jarenlang te scheutig CV Stef Blok Stef Blok is in 1964 geboren in Emmeloord en studeerde Bedrijfskunde in Groningen. Hij kwam aan het begin van zijn loopbaan in dienst bij ABN Amro, waar hij verschillende functies heeft bekleed. In de gemeente Nieuwkoop leidde hij de raadsfractie van , waarna hij in 1998 de Tweede Kamer betrad. Blok was in de zomer van 2010 de architect van de VVD-campagne voor de kamerverkiezingen. Daarna werd hij unaniem door de fractie gekozen tot VVD-fractievoorzitter. In november 2012 trad hij vervolgens aan als minister voor Wonen en Rijksdienst. Blok geldt als vertrouweling van premier Rutte. December

4 SERIE Makelen in een moeilijke markt MAKELEN IN EEN MOEILIJKE MARKT In deze serie vertellen makelaars over hoe ze met ondernemerschap, innovaties, klantbenadering en nieuwe diensten succesvol opereren in deze moeilijke markt. In dit zevende deel een gesprek met Lennart van Oosterhout van De Boer, Storimans en partners. Dit allround makelaarskantoor uit Breda probeert in alle opzichten onderscheidend te zijn en zet in deze moeilijke woningmarkt in op kwaliteit. Ondernemen met nieuwe diensten Lennart van Oosterhout van De Boer, Storimans en partners: De markt verandert en de makelaar móet mee. Wij proberen in alle opzichten onderscheidend te zijn. Zo werken wij sinds 2008, de kentering in de markt, nog met dezelfde bezetting. We hebben ervoor gekozen om niet alleen naar het kostenniveau te kijken, maar ook hoe we meer uit onszelf, uit de organisatie kunnen halen. Kun je je dienstverlening anders of beter inrichten, waardoor je toch misschien net wat succesvoller kunt worden, ondanks dat je in een dalende markt zit. Daarnaast hebben we een redelijk duidelijke lijn in hoe wij werken en willen werken. Daar willen wij geen concessies in doen. We hebben de afgelopen jaren heel kritisch naar onszelf gekeken. Naar onze manier van communiceren, onze marketing, de presentatie van onze objecten, naar de fotografie, de advisering, prijsstelling van objecten. Kortom, wij zetten in op kwaliteit. De dienstverlening van de makelaar zit m in het werk dat hij elke dag doet. In hoe je met je contacten omgaat, hoe flexibel je bent in het maken van afspraken. Ik merk te vaak dat makelaars zich verschuilen achter allerlei andere zaken. Zo werd er de afgelopen jaren heel vaak naar geldverstrekkers gewezen, en allerlei andere veranderende omstandigheden. Ik denk weleens dat we af en toe voorbij gaan aan de basis. En dat is wat wij gewoon elke dag moeten doen. De crisis heeft ons een spiegel voorgehouden Het werk toen en nu De markt toen en nu Visie op de toekomst Ten opzichte van een aantal jaren geleden is niet alleen de dynamiek in de markt veranderd, maar ook de houding van kopers en verkopers. De markt wordt steeds transparanter. Kopers kunnen steeds meer informatie tot zich nemen en zijn daardoor steeds beter voorbereid. Daarnaast veranderen de marketingmogelijkheden continu. Funda wordt steeds transparanter en toont een steeds breder aanbod. Wij spelen op ontwikkelingen in door anders, beter te communiceren. Op veranderende omstandigheden in de markt moet je je houding aanpassen. Maar ook onze opdrachtgevers moeten dat doen, wil je in samenwerking met elkaar een zaak doen. Ik zie en hoor makelaars in het land die zich verzetten tegen bepaalde ontwikkelingen zoals bij Funda. Het tonen van aanbod van niet-nvm-makelaars, klantbeoordelingen en het wel of niet tonen van nieuwbouw. Ik vind dat niet altijd terecht en denk dat makelaars zich weleens iets te conservatief opstellen in dit soort situaties. Als je een moeilijke periode door wilt komen, moet je ook misschien eens kritisch naar jezelf kijken. Naar je houding ten opzichte van de markt en naar je houding ten opzichte van je opdrachtgevers, Funda en internet/media in het algemeen. De markt verandert en de makelaar móet mee. Het aanbod is de laatste jaren enorm gegroeid en de vraag is afgenomen. De houding van partijen die actief zijn in de markt is ook veranderd. Je ziet aan de kant van verkopers grofweg twee groepen: een groep die realistisch is en een groep die dat niet kan of wil zijn. Ik vind dat makelaars een heel belangrijke verantwoordelijkheid hebben en moeten nemen door realistisch te adviseren en niet mee te gaan in absurde vraagprijzen. Wil de verkoper hier niet in mee, dan moet je als makelaar afscheid nemen van zo n opdracht of deze niet aanvaarden. Ik ben ervan overtuigd dat een stukje van de problematiek in de huidige woningmarkt zit in het heel moeilijk verkoopbare, zo niet onverkoopbare aanbod. Als dát aanbod van de markt zou verdwijnen door intrekking, of men de bereidheid heeft om de prijs naar een realistisch niveau terug te brengen, krijg je een kleiner en kwalitatief beter aanbod en een betere balans tussen vraag en aanbod. Dat is waar we weer naartoe moeten. Als makelaarskantoor zijn wij dan ook kritisch op zowel nieuwe als bestaande opdrachten. We zullen nog wel één tot anderhalf jaar nodig hebben voordat het aantal transacties weer een beetje op niveau komt. Het sentiment in de markt wordt absoluut beter, maar ik denk dat makelaars zelf ook een heel belangrijke sleutel in handen hebben door te zorgen dat mensen reëel worden. Nog elke dag komen panden te koop voor prijzen waarbij je weet dat ze niet verkocht gaan worden op basis van die vraagprijs. Het optelsommetje van al die huizen die al heel lang te koop staan, doet iets met de beleving van kopers en de manier waarop zij tegen de markt aankijken. Als makelaarskantoor zien wij de toekomst positief in. Er zijn altijd kansen, mogelijkheden en manieren om je te profileren. Kritisch op jezelf zijn en blijven is daarbij belangrijk. Wat dat betreft is het misschien nog niet eens zo slecht dat we de afgelopen jaren wat mindere tijden hebben. Het heeft ons in ieder geval nog eens een spiegel voorgehouden. Ik denk dat we daarmee uiteindelijk ons voordeel doen. Want de dienstverlening is anders en op een hoger niveau gekomen. Waar de markt om vraagt. Geen uitgeklede diensten, maar kwaliteit. Dat wil ik absoluut handhaven en daar wil ik nooit concessies in doen. Op veranderende omstandigheden in de markt moet je je houding aanpassen 4

5 Toen dit kabinet in november vorig jaar aantrad, trof het een koopwoningmarkt weliswaar een forse piek in het aantal transacties, maar dat kwam omdat veel kopers nog snel wilden profiteren van de laatste mogelijkheid van een aantal fiscale voordelen. Nu we een jaar verder zijn, lijkt het erop dat de koopwoningmarkt stabiliseert. Ondertussen heeft het kabinet een pakket maatregelen in koopsector doorgevoerd. Tijd voor een balans. te verdwijnen. Globaal één miljoen huishoudens staan met hun hypotheek onder water en het merendeel kan of wil niet verhuizen. De daling van de beoordeling van Nederland door Standaard and Poor s van AAA naar AA+ hangt rechtstreeks samen met problemen op koopwoningmarkt. De achterblijvende binnenlandse consumptie komt in belangrijke mate door eigenaar-bewoners die weer boven water willen komen. Blok is geen tovenaar. Twintig jaar slecht beleid is niet in één jaar ongedaan te maken. Binnen zijn mogelijkheden is zijn beleid voor de koopsector in balans. COLUMN Johan Conijn, buitengewoon hoogleraar Woningmarkt Universiteit van Amsterdam, verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate g e et sca e ste se ee t e ded gd e a gee e sto e de werking wilde weten. Ondertussen was duidelijk dat de voordelen van het fiscale stelsel uitnodigden tot maximering van de hypotheekschuld, niet alleen bij de aankoop van de woning, maar gedurende de gehele looptijd van de lening. Crisis of geen crisis, een dergelijk pervers stelsel diende zo snel mogelijk ontmanteld te worden. Starters Minister Blok heeft niet alleen bij starters minimaal een annuïtaire aflossing verplicht als voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid van de rente. Ook de kapitaalverzekering eigen woning, die de eigenaar-bewoner in staat stelt onbelast vermogen te vormen, is voor nieuwe gevallen beëindigd. De hoogte van de lening neemt geleidelijk af tot 100 procent van de waarde van de woning in Voorts daalt het percentage waartegen de hypotheekrente in de hoogste schijf kan worden afgetrokken in 28 jaar van 52 procent naar 38 procent, en de extra inkomsten worden via een lagere De reacties op het beleid van Blok zijn wisselend. Aan de ene kant zijn er pleidooien om de starters verder te ondersteunen. Logisch zijn dergelijke pleidooien niet omdat de starter nu goedkoper uit is dan voordat de crisis begon, ook als rekening wordt gehouden met de aflossingsplicht. Het zijn ook niet de starters die het massaal laten afweten op de koopwoningmarkt, maar de doorstromers. Aan de andere kant zijn er voorstanders van verdergaande maatregelen. Zeker, met het pakket van Blok is het laatste woord niet gezegd, maar het dient geen nut om nu verdere stappen te bepleiten. In alle hervormingsvoorstellen van de afgelopen jaren is de geleidelijkheid van de aanpassingen als belangrijke randvoorwaarde genoemd. Die geleidelijkheid vereist nu een pas op de plaats. Nog niet gezond Hiermee is de koopwoningmarkt nog lang niet gezond. Het aanbod van hypothecaire leningen blijft problematisch. Het al lang gewenste Nationaal Hypotheek Instituut dreigt uit het zicht De voordelen van het fiscale stelsel nodigden uit tot maximering van de hypotheekschuld LIMOENGEUR OM JE HUIS TE VERKOPEN Enige tijd terug kwam er een kaars op de markt die de geur van appeltaart moest imiteren. De verkoper van de kaars meldde met trots dat veel makelaars de kaars al besteld hadden. De geur van versgebakken appeltaart staat in de makelaarswereld al tijden bekend als een goede manier om een huis sneller te verkopen. Ook interieurstylisten hameren op het belang van de juiste geur. Maar hoe goed werkt het bakken van een appeltaart of het imiteren van de geur werkelijk? FAITS DIVERS Nou, niet zo goed, zeggen Amerikaanse wetenschappers. Zij onderzochten de invloed van verschillende geuren op het koopgedrag van consumenten. Wat bleek? Appeltaart, vers gebakken koekjes en andere geurmengsel zorgden er helemaal niet voor dat mensen meer kopen. Hoe dat kan? Eric Sprangenberg, één van de onderzoekers, zegt dat bij het verwerken van een geur die bestaat uit verschillende delen (zoals deeg, appel en suiker), meer informatie door de hersenen verwerkt moet worden dan bij een enkele geur. Net zoals mensen maar een bepaalde afstand FAITS DIVERS kunnen wandelen of rennen, kunnen zij ook maar een bepaalde hoeveelheid informatie verwerken. Hebben mensen te weinig ruimte om meer informatie te verwerken, dan is het moeilijk nog ee hing. En zo werkt beslissingen te nemen. Dat is ook de reden dat de Amerikaanse president Obama steevast met een chicken sandwich. Als hij niet over zijn broodje hoeft te beslissen, kan hij betere politf lunf beslissingen nemen. Geen appeltaart dus, maar welke geuren je dan wel moet hebben? Geuren als limoen, sinaasappel, dennenhout, vanille, groene thee, of gewoon frisse buitenlucht werken goed. Het voordeel is dat die Sinaasappelgeur Ook bij de koop van een huis moet dus veel informatie verwerkt worden. Het winkel waar enkel een sinaasappelgeur hing, kochten mensen gemiddeld 20 procd klindiverseurkaars December

6 ACTUEEL Inspirerend jaarcongres NVM over veranderende marktomstandigheden Wat ga jij morgen anders doen? Over veranderen en meer. Dat was het thema van van de gemeente Utrecht. Het werd andermaal een zeer inspirerende en informatieve de vakgroepen Business, A&LV en Wonen. Ook was er op het congres ruimte voor humor. veranderingen in het Nederlandse medialandschap. De Persgroep is uitgever van onder meer de Volkskrant, het AD, Het Parool en Trouw. De Persgroep besloot enkele jaren geleden deze dagbladen over te nemen, ondanks de bedenkingen over de toekomst van de gedrukte media. Van Thillo ziet zowel voor internet als voor de gedrukte media een toekomst weggelegd. Het algemeen bestuur van de NVM op weg naar het jaarcongres in Utrecht. Van links naar rechts: Ger Hukker, Arjan van der Waaij, Anke Bodewes, Robert Das en Cees Kimmel. Ik ben nú die ene econoom die gelijk heeft gekregen! De markt verandert constant en de makelaardij moet meebewegen om aan de bal te blijven. Maar welke nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen? Welke nieuwe verdienmodellen zijn er en hoe gaan andere branches om met verandering en nieuwe ontwikkelingen? De talrijke deelnemers aan het congres werden op dit vlak ruimschoots van inspiratie voorzien. Het werd een programma met veel interactie, workshops en inspirerende sprekers van binnen en buiten de sector. Dagvoorzitter was Sven Kockelmann. Hij is bekend van de KRO-programma s Brandpunt en Oog in oog. Hij leidde het programma zeer professioneel met veel humor en rake vragen en opmerkingen. Hij verwelkomde allereerst op het podium de vijf leden het algemeen bestuur van de NVM: algemeen voorzitter Ger Hukker, Arjan van der Waaij (voorzitter A&LV), Anke Bodewes (voorzitter Wonen), Robert Das (voorzitter Business) en Cees Kimmel (holding- en lidmaatschapszaken en financiën). Het bestuur werd door de zaal met een groot applaus verwelkomd. Kikker Na een kort gesprek van Kockelmann met de bestuursleden kwam als eerste spreker Christian van Thillo, topman van de Belgische Persgroep, aan het woord. Hij sprak over de Een overzicht van een klein deel van het grote aantal deelnemers aan het congres. Bij zijn betoog over veranderingen had hij het over een kikker die in een pan blijft zitten, die langzaam wordt opgewarmd. De kikker springt er niet uit en gaat dood. Hij springt er wel uit, als hij in een pan kokend heet water wordt gegooid. Soms houd je te lang vast aan iets. Kranten hebben jarenlang geteerd op personeelsadvertenties. Daar is heel veel geld mee verdiend, met name bij de Volkskrant. En dan komt het internet en ben je de kikker, die te lang in de pan blijft zitten. Dan ga je dood. Wij waren dood, maar we hebben besloten om acquisities op het internet te doen. We gaan het doen, maar wel op een andere manier. Ik ben positief gestemd en behoor niet tot de categorie doemdenkers. Het wordt allemaal veel beter, aldus Van Thillo. Restschulden Na Van Thillo was het de beurt aan Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). In zijn betoog stipte hij een aantal problemen op de woningmarkt aan, zoals de restschuldenproblematiek. Als primeur kondigde hij de oprichting van een speciaal meldpunt voor restschulden aan. Consumenten met vragen hierover kunnen hier vanaf volgend jaar terecht. Dat geeft de banken beter zicht op de eventuele knelpunten. Na zijn betoog kreeg Buijink een paar kritische vragen over het beleid van banken bij maatwerk. Als derde spreker voor de pauze fungeerde journalist en econoom Mathijs Bouman. Hij nam met veel gedrevenheid onder meer de ontwikkeling van de huizenprijzen van de afgelopen jaren onder de loep. Zijn presentatie, met veel humor doorspekt, sloeg duidelijk bij het publiek aan. Ik heb in 2012 voor Het Financieele Dagblad een column geschreven en daarin stelde De presentatie van econoom Mathijs Bouman, met veel humor doorspekt, sloeg duidelijk bij het publiek aan. Workshops Na de pauze namen de bezoekers deel aan een viertal inspirerende en informatieve workshops. Hier was ook ruimte voor interactie en stonden vragen centraal als: Wat is de rol van de makelaar in de markt van morgen? Ontwikkelt de makelaar zich steeds meer tot gebiedsadviseur? En: Krijgt hij een spilfunctie bij herbestemming? Daarna werd de bijeenkomst weer plenair voortgezet. Dagvoorzitter Kockelmann nam de Kamerleden Barbara Visser (VVD) ( een FIOD-inspecteur met Slavisch bloed ) en de studentikoze Kees Verhoeven (D66) met een aantal directe vragen over de woningmarkt onder vuur. Thema s waren de hypotheekrenteaftrek, het grote aanbod van woningen op de markt, de krimpregio s en het gebrek aan transparantie in de vastgoedbranche. Na de uitreiking van de NVM Scriptieprijs aan winnaar Joris Tieleman (zie ook het prikbord op pagina 10) werd de zeer geslaagde bijeenkomst met een zeer grappige cabaretact van de heren Tom de Ket en George van Houts en een dankwoord van NVM-voorzitter Ger Hukker afgesloten. Een FIODinspecteur met Slavisch bloed Christian van Thillo, topman van de Belgische Persgroep, aan het woord over de veranderingen in het medialandschap. Sven Kockelmann leidde het programma zeer professioneel met veel humor en rake vragen en opmerkingen. ik dat de huizenprijzen in 2013 best eens zouden kunnen gaan stijgen. Dit tegen de verwachtingen van de banken in. Ik ben nú die ene econoom die gelijk heeft gekregen! We gaan het doen, maar wel op een andere manier 6

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog

Consumentenbond-directeur Bart Combée De hypotheekrente is veel te hoog Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 2 april 2013 zie ook: www.nvm.nl Econoom Frank Kalshoven Een slecht getimede, maar moedige stap 7 Jan Kamminga Geliberaliseerde huren

Nadere informatie

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9.

Optimisme over komende verkiezingen 6. De crisis heeft stof tot nadenken gegeven 7. Rondetafeldebat NVM en LTO over herbestemming 9. Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 2 maart 2014 zie ook: www.nvm.nl D66-wethouder Berend de Vries (Tilburg): Optimisme over komende verkiezingen 6 BNA-directeur Fred

Nadere informatie

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 8 december 2014 zie ook: www.nvm.nl

Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 8 december 2014 zie ook: www.nvm.nl Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 8 december 2014 zie ook: www.nvm.nl SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen: Ook toegang voor makelaars tot aandeelhoudersregister 2 Minister

Nadere informatie

Identiteitsfraude is van alle tijden

Identiteitsfraude is van alle tijden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 1 februari 2015 zie ook: www.nvm.nl Positieve stemming op nieuwjaarsreceptie NVM 2 Nieuw energielabel kwestie van wennen 3 Speerpunten

Nadere informatie

Een huurwoning moet een slimme keuze worden

Een huurwoning moet een slimme keuze worden Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 9 nr 4 mei 2015 zie ook: www.nvm.nl Dorine van Basten (HDN): Zeer de vraag of we topjaar 2006 weer zullen bereiken 2 funda helpt de business

Nadere informatie

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel

Sibylla Bantema, directeur Hypotheken Aegon: Vergroting van marktaandeel is niet ons doel Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 3 april 2014 zie ook: www.nvm.nl Kamerfracties over hun speerpunten in 2014 2 Schimmige praktijken van huurbemiddelaars 7 Sibylla Bantema,

Nadere informatie

2014 wordt het jaar van de transitie

2014 wordt het jaar van de transitie Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 8 nr 1 februari 2014 zie ook: www.nvm.nl Kamerleden over hun speerpunten in 2014 2 We hebben het dal achter ons gelaten 7 2014 wordt het

Nadere informatie

Kleine stapjes zijn onvoldoende om de markt echt in beweging te brengen

Kleine stapjes zijn onvoldoende om de markt echt in beweging te brengen Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars Jaargang 7 nr 4 juli 2013 zie ook: www.nvm.nl Taco van Hoek: Vooruitzichten voor woningmarkt zijn goed 2 Elco Brinkman: Bouw wordt een onderdeel

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 3 juni 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 3 juni 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Minister Blok: Kopers en huurders weten nu waar ze aan toe zijn Energielabel: een hoofdpijn die maar niet weg gaat VBO Makelaar legt vinger op gebrekkig functioneren huurmarkt Drenthe

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 2 april 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Drs. Chris Buijink, voorzitter NVB: We komen uit onze ivoren torens! BKR: Op weg naar integrale registratie van schulden Vinger aan de pols bij achterstallig onderhoud Social media: Verloren

Nadere informatie

Voor huurwoningen. te ontwikkelen. 04 Boodschap verkondigen. 20 Opvallend. 09 Momentum. 24 In beweging. jaargang 4 juni 2014 11

Voor huurwoningen. te ontwikkelen. 04 Boodschap verkondigen. 20 Opvallend. 09 Momentum. 24 In beweging. jaargang 4 juni 2014 11 jaargang 4 juni 2014 11 04 Boodschap verkondigen 09 Momentum 20 Opvallend 24 In beweging Buitenlandse investeerders laten kansen in Nederland liggen Tekort aan huurwoningen biedt beleggers perspectief

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. 7 oktober s-hertogenbosch. jaargang 28, nummer 5 oktober 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. 7 oktober s-hertogenbosch. jaargang 28, nummer 5 oktober 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Hans de Boer, VNO-NCW: Het gaat wat beter op de woningmarkt, maar het moet harder Big Data en makelaardij: een nieuwe revolutie dient zich aan Danny Mekić, opiniemaker: Vergeet in veranderende

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 1 februari 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Dylan Dresens: NHG voor duurzaam woningbehoud Wel of geen huizenzeepbel Stoplichtconvenant tegen criminaliteit in huurmarkt Uw verdienmodel verdient meer aandacht WOZ moet actueel en

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 2 april 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 2 april 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Elco Brinkman: Helaas ziet de overheid de woningmarkt nog altijd als een melkkoe Particuliere erfpacht: drama duurt voort Kamerleden tankten kennis bij, en nu? Tweeluik over Vastgoedgetal

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 4 september 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 27, nummer 4 september 2013. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Rien Nagel, directeur Particulieren Rabobank Nederland: Geleerd van de economische crisis Nieuwe sectie Huur/verhuur van start Toekomstbeeld Rabobank voor woningmarkt Onderhands.nl: nieuw

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER

FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER FGH Vastgoedbericht 2013 FGH Real Estate Report 2013 ORDE OP ZAKEN PUTTING AFFAIRS IN ORDER Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed Met kennis van zaken en passie voor

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 29, nummer 1 februari 2015. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 29, nummer 1 februari 2015. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Senator Adri Duivesteijn: Nu momentum voor werkelijke hervorming woningmarkt Alle taxateurs onder één dak Het rijtjeshuis biedt tal van mogelijkheden voor de toekomst VvE s in beweging:

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 3 juni 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 3 juni 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Roger Messenger, voorzitter TEGoVA: Europa heeft de European Valuation Standards nodig Scholingstraject REV: vertaling EVS-standaard naar Nederlandse marktsituatie Revival van het gemeentelijk

Nadere informatie

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 4 augustus 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar

VASTGOED ADVISEUR. jaargang 28, nummer 4 augustus 2014. vakblad voor makelaars en taxateurs een uitgave van VBO Makelaar VASTGOED ADVISEUR Paul Schuiling, AFM: Verantwoorde kredietverstrekking biedt voordelen Hypotheekmarkt kwetsbaar, maar ook robuust Allemaal naar de stad? Maar hoe moet die er dan uitzien? Lancering EVS

Nadere informatie

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt

Welvaartsverlies door verdere verlaging LTV Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans Schilder Johan Conijn Jan Rouwendal 2015-06 April 2015 Effecten van de verlaging van de maximale LTV op de koopwoningmarkt Frans

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS COLOFON Auteur: Marco Florijn december 2014, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013.

Een openhartig. onder water. Woonfonds. Bijzondere mensen Vertrouwde hypotheken Onderdeel van Achmea. viert 40 jarig. vlaai. voorjaar 2013. Een openhartig interview over de betrouwbaarheid van Achmea Bank Woonfonds de hypotheek onder water. Wat nu? Woonfonds viert 40 jarig jubileum met Woonfonds Doet en trakteert op vlaai Bijzondere mensen

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

toekomst Online advies heeft de thema Onderzoek Schade Vermogen en beleggen Consumenten zoeken naar bevestiging Beleggingsadvies

toekomst Online advies heeft de thema Onderzoek Schade Vermogen en beleggen Consumenten zoeken naar bevestiging Beleggingsadvies Nr. 17 jaargang 14 30 november 2011 thema Vermogen en beleggen Onderzoek Beleggingsadvies Consumenten zoeken naar bevestiging Peter-Jan van de Venn Schade Online advies heeft de toekomst Zie pagina 2 En

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen

Klanten zijn niet geïnteresseerd in integrale financiële plannen Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 4 Bestuursvergadering Persoonlijke

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie