Dora Horjus: Geen enkele crisis verloopt volgens het draaiboek ER KAN MAAR ÉÉN PARTIJ DE REGIE HEBBEN IN HET SCHADEPROCES! interview.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dora Horjus: Geen enkele crisis verloopt volgens het draaiboek ER KAN MAAR ÉÉN PARTIJ DE REGIE HEBBEN IN HET SCHADEPROCES! interview."

Transcriptie

1 jaargang nr. 3 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs De stelling: ER KAN MAAR ÉÉN PARTIJ DE REGIE HEBBEN IN HET SCHADEPROCES! interview Dora Horjus: Geen enkele crisis verloopt volgens het draaiboek

2 Door Rolf van der Wal Voorzitter VNAB SCHADEREGELING VERDIENT MEER AANDACHT Ruim twee jaar geleden kon ik vanaf deze plaats met trots melding maken van het rapport van een VNAB-werkgroep Modernisering Schadeprocessen. In antwoord op een reactie vanuit de NARIM heeft de werkgroep aanbevelingen gedaan om het schadeproces te verbeteren en te versnellen. Daarin is voor alle betrokken partijen onder meer aangegeven wie waarvoor verantwoordelijk is en zijn ook per onderdeel doorlooptijden vastgesteld. Tijdens de najaarsvergadering in 2010 hebben wij als bestuur de makelaars- en verzekeraars aanbevolen de voorgedragen voorstellen over te nemen. Uit enkele artikelen in deze uitgave van de VNAB Visie, die geheel in het teken staat van het thema Schaderegeling, valt op te maken dat er sindsdien op dit vlak veel is verbeterd. Maar ook dat de aanbevelingen in het rapport van de VNAB-werkgroep niet zo marktbreed zijn omarmd als wenselijk is. Dat is om meerdere redenen jammer, maar vooral uit oogpunt van imago en klanttevredenheid. Schade is immers hét moment waarop de polis - en daarmee de gehele (co-assurantie)markt - zijn meerwaarde kan bewijzen. VNAB Event in teken van schaderegeling en crisismanagement Schaderegeling en crisismanagement. Die onderwerpen staat centaal tijdens het eerstvolgende VNAB-Event, dat op 7 februari 2013 zal worden gehouden. Daarbij zal Jan Mans, als burgemeester van Enschede destijds nauw betrokken bij de aanpak van de vuurwerkramp in 2000, als keynote-speaker optreden. Voorts zal aandacht worden besteed aan de aanbevelingen van de VNAB-werkgroep Optimalisering Schadeprocessen en vindt er een interactieve discussie plaats tussen alle bij de schadeafwikkeling betrokken partijen: makelaars, verzekeraars, schade-experts, advocaten en verzekerde bedrijven. De bijeenkomst, die wederom zal plaatsvinden in Hotel Van der Valk in Nootdorp, zal worden afgesloten met een netwerkborrel. MILJOENENBRANDEN 2012: HOGE FREQUENTIE; GEMIDDELD QUA SCHADELAST Wat in meerdere artikelen in deze Visie ook naar voren komt, is het belang als markt makelaars, verzekeraars en schade-experts de verwachtingen van de klant goed te managen en de verzekerde ook gedurende het schadeproces regelmatig te informeren over de voortgang. Daarnaast zouden partijen er goed aan doen om zowel de processen als de kwaliteit en snelheid van de geboden dienstverlening na een schade regelmatig te evolueren en lering te trekken uit de zaken die daarbij zoal niet goed gaan. Dat gebeurt zo nu en dan te weinig. En dat terwijl de praktijk leert dat een snelle, adequate schadeafwikkeling in hoge mate bijdraagt aan de tevredenheid van verzekerden en daarmee aan klantretentie. Met het oog hierop wil ik een ieder ook het risico van onderverzekering onder de aandacht brengen, niet in de laatste plaats vanwege de (vaak onverwachte) gevolgen daarvan voor een onderneming bij een schade. Dat geldt met name voor de bedrijfsschadeverzekering, waarvan de praktijk geregeld leert dat de dekking hiervoor meer dan eens niet toereikend is, met alle gevolgen van dien. Hierin vervullen uiteraard ook de accountants een belangrijke adviesrol richting klant, al leert de ervaring dat zij vanwege hun onbekendheid met de verzekeringsmaterie hiermee lang niet altijd even goed omgaan. Kortom, er zijn voldoende redenen om het onderwerp schaderegeling binnen uw organisatie de aandacht te geven die het verdient. In de eerste negen maanden van dit jaar hebben zich tot dusver 95 grote branden voorgedaan, waarbij de geraamde schade één miljoen euro of meer bedroeg. Zij zorgden gezamenlijk voor een schadelast van naar schatting 272 miljoen euro. Qua aantal heeft 2012 tot dusver het op twee na hoogste aantal miljoenenbranden in de afgelopen vijftien jaar. Alleen 2003 (107 branden) en 2001 (101) telden meer grote branden in de eerste drie kwartalen. Qua schadelast is 2012 tot nu toe een gemiddeld jaar; sinds 1998 viel de totale schade in dezelfde periode acht keer hoger uit en zes keer lager. Mede door de vuurwerkramp in Enschede (bijna 250 miljoen euro) was de schadelast in de eerste negen maanden van 2000 het hoogst: 571,7 miljoen euro, gevolgd door 2003 (459,3 miljoen euro) en 2008 (390,8 miljoen euro). Daarentegen veroorzaakten grote branden in de eerste negen maanden van 2010 de minste schade in de afgelopen 15 jaar: 174,1 miljoen euro, gevolgd door 2005 (191,3 miljoen euro) en 2006 (210,3 miljoen euro). Met afstand de grootste schade voor 2012 deed zich voor op 4 april jl. bij een telefoniebedrijf in Rotterdam, waarbij de schadelast werd geraamd op 30 miljoen euro. De op een na grootste schade vond plaats op 8 juli jl. als gevolg van een brandstichting bij het gemeentehuis van Waalre (12,5 miljoen euro), op de voet gevolgd door een brand bij een kunststoffenbedrijf in Nijkerk op 2 mei jl. (12 miljoen euro). De Top-5 wordt gecompleteerd door een brand in een aardappelverwerkingsfabriek in Ter Apel op 7 februari jl. (schade 8 miljoen euro) en door ex-aequo twee branden met een schade van zes miljoen euro: een brand op 25 februari in een opslaghal van een biomassacentrale in Steenwijk en een brand op 18 augustus jl. bij een bedrijf met geluidsdempingsmateriaal in Krimpen aan den IJssel. 2

3 NARIM PAKT ONDERWERP SCHADEAFWIKKELING WEER OP Binnen de NARIM, de Nederlandse Associatie van Risk- en Insurance Managers, wordt het onderwerp schadeafwikkeling weer nadrukkelijker opgepakt. Het verzoek hiervoor is vanuit de leden gekomen. De afwikkeling van schadeclaims is en blijft een onderwerp dat veel van onze leden blijft bezighoudt. We gaan in eerste instantie dan ook de dialoog met de leden aan over dit onderwerp om te kijken wat er leeft en waaraan behoefte is en om kennis en ervaringen met elkaar te delen. We sluiten een nadere dialoog met vertegenwoordigers van de verzekeringsbranche niet uit, integendeel, maar dat is niet onze primaire insteek, benadrukt Yvar van Weenen (Shell International BV, bestuurslid NARIM), die coördinator is van de NARIM Claim Projectgroep. Deze bestaat vooralsnog verder uit Katia Dejockheere (Philips), Dineke van den Eshof (Ballast Nedam), Denise Ozmis (AkzoNobel) en Arnold Schenk (Strukton). Een NARIM-werkgroep kwam enkele jaren geleden met aanbevelingen om te komen tot een efficiënter schadeproces, snellere doorlooptijden en een hogere servicekwaliteit. Schadevergoeding in Rusland onvoorspelbaar Duitse en andere Europese bedrijven die zaken willen doen met bedrijven in Rusland en andere CIS-landen, zoals Wit- Rusland, Oekraine etc., moeten er rekening mee houden dat de schaderegeling van de lokale verzekeraars onvoorspelbaar is en dat bedrijven hierop minder kunnen vertrouwen dan op West-Europese verzekeraars. Deze waarschuwing heeft Victor Tarasov, algemeen directeur van Marsh in Moskou, gedaan tijdens een bijeenkomst van de DVS, de Duitse organisatie van risk- en insurancemanagers. Wij doen als makelaar ons best om bedrijven de best mogelijke dekking te geven, maar als het op schaderegeling aankomt hebben we weinig controle op de uitkomst. We kennen voorbeelden van claims die overduidelijk onder de dekking vallen, maar die niet worden betaald. Tweederde zakelijke klanten tevreden over uitkomst schadeclaim Twee van de drie bedrijven zijn content over de uitkomst van een door hen ingediende schadeclaim, 74% is van mening dat men snel zijn geld ontving en 78% is tevreden over de uitbetaling. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek dat dit jaar in opdracht van het Verbond van Verzekeraars voor het eerst ook onder zakelijke klanten werd gehouden. Hieruit kwam verder naar voren dat 81% het eens is met de stelling dat het eenvoudig is om een claim in te dienen, 74% tevreden is over de behandeling door de verzekeraar en 60% het eens is met de stelling dat men gedurende het schadeproces goed op de hoogte werd gehouden over de voortgang. Zakelijks klanten geven hun verzekeraar het rapportcijfer: 7,3. Particuliere klanten zijn meer tevreden: 7,93 tegen 7.72 in Schadebehandeling verzekeraars frustreert Duitse makelaars steeds meer Makelaars in Duitsland zijn in sterk toenemende mate gefrustreerd over het schaderegelingsbeleid van de industriële en (groot)zakelijke verzekeraars, zo kwam aan het licht tijdens de bijeenkomst van de bijna 700 leden tellende Duitse makelaarsvereniging VDVM (Verband Deutscher Versicherungsmakler). We hebben als organisatie meer dan eens aangegeven problemen te hebben met de manier waarop verzekeraars met de afhandeling van schadeclaims omgaan. Zo hebben we bij hen te maken met callcenters die worden bemand door medewerkers die in onze ogen onvoldoende voor hun taak zijn opgeleid. Daarnaast hebben onze leden in de praktijk van alledag moeite om bij een schade bij verzekeraars de juiste medewerkers te bereiken, zegt VDMV-voorzitter Peter Wesselhoeft. Volgens hem neemt het aantal klachten bij zijn leden over de schaderegeling meer en meer toe, doorgaans omdat de handelwijze van verzekeraars hierbij indruist tegen de belangen van hun klanten, de verzekerden. Je vraagt je af of verzekeraars daadwerkelijk de huidige onverkwikkelijke situatie willen veranderen. Heldere informatie en goede voorlichting essentieel voor goede schaderegeling Uit klanttevredenheidscijfers blijkt dat 89 procent van de verzekerden tevreden is over zijn schadeafhandeling. Maar omdat de schaderegeling soms ook tot discussie leidt, hebben de verzekeraars zichzelf de opdracht gegeven te zoeken waar ruimte is voor verbetering. Heldere informatie en goede voorlichting over het verloop van de afhandeling van een verzekeringsclaim moeten de schaderegeling verder verbeteren. De taken, bevoegdheden en rollen van alle betrokken partijen moeten duidelijk zijn, evenals het recht op contra-expertise of een second opinion en de toegang tot klachtprocedures, schrijft het Verbond van Verzekeraars in de eerder dit jaar verschenen position paper Schaderegeling: goed geïnformeerd, goed geregeld. Begrijpelijke informatie voor de klant aan het begin van het schadeproces over wat er staat te gebeuren, met welke partijen de verzekerde te maken krijgt en wat daarin zijn rechten en plichten zijn, verstevigt volgens de verzekeraarsorganisatie de positie van de klant. Tevens dienen verzekeraars en experts altijd transparant te zijn over de rol van de expert in het schadebehandelingsproces. Ook indien een onafhankelijke expert het werk verricht, moet helder zijn dat de verzekeraar zijn opdrachtgever is. Ook acht het Verbond verbeteringen mogelijk op het gebied van de organisatiecultuur bij verzekeraars, die behalve bij verzekeringstechnische kennis ook gebaat zijn bij een constructieve en empatische schadeafhandeling, mede met het oog op een goede en duurzame klantrelatie. Verder zal het Verbond in samenspraak met het NIVRE de Gedragscode Expertiseorganisaties aanscherpen en actualiseren. Daarnaast gaan verzekeraars verder onderzoeken welke verbeteringen mogelijk zijn in het schaderegelingsproces zelf, door bijvoorbeeld slimme ICT-toepassingen. 3

4 GEEN ENKELE CRISIS VERLOOPT VOLGENS HET DRAAIBOEK De vuurwerkramp in Enschede, het neergestorte vliegtuig in de Bijlmer en van meer recente datum het schietdrama in Alphen aan den Rijn en de brand bij Chemie-Pack. Het zijn enkele voorbeelden van grote calamiteiten, waarbij crisismanagement een belangrijke rol speelt. Volgens Dora Horjus, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in Den Haag, wint crisismanagement aan belang bij overheden en bedrijfsleven. Je kunt vooraf risico s inventariseren, je adequaat voor bereiden op een crisis, maar het kenmerk van een crisis is juist dat er onverwachte wendingen zijn. Toch stellen wij als COT dat ruwweg 80% voorspelbaar is; de rest niet, maar dat zijn wel vaak de finesses. Dat onvoorspelbare is overigens ook weer het interessante aan een crisis. Alles doet er toe en er is geen enkele crisis die volgens het draaiboek verloopt. Horjus heeft een gemengde communicatie- en crisisachtergrond. Zij werkte 15 jaar als communicatieadviseur bij diverse bedrijven en organisaties. Sinds oktober 2008 is zij werkzaam bij het COT en geeft er nu een jaar leiding aan. Het instituut is eind jaren tachtig opgericht binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Leiden (vakgroep bestuurskunde) en hecht daarom nog steeds aan een gezonde inhoudelijke basis. In de afgelopen 25 jaar is het instituut, dat sinds 2008 een volle dochter is van Aon, uitgebouwd tot een bedrijf met 30 medewerkers. Het COT richt zich op het werkterrein veiligheids- en crisismanagement door middel van advisering, onderzoek en training. Het COT combineert beleidsonderzoek met specialismen als open orde en activisme, (lessen)onderzoek achteraf met trainen vooraf en advisering tijdens crisissituaties, vertelt Horjus. Over het raakvlak met de verzekeringsbranche, antwoordt zij desgevraagd: Schade is één van de 25 gedefinieerde processen die je tegen kunt komen bij een grote crisis. Bovendien kan de correcte afhandeling van schade niet los worden gezien van tal van andere zaken, zoals psychosociale zorg en publieke verantwoording. VAKER INGESCHAKELD DOOR BEDRIJVEN Vanwege vertrouwelijkheid mag zij alleen iets vertellen over de openbare, publieke calamiteiten waarbij het COT beroepshalve betrokken is, zoals de crash met het vliegtuig van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009, Koninginnedag in Apeldoorn in hetzelfde jaar, de Amsterdamse zedenzaak (Robert M.), het schietdrama en een flatexplosie in Alphen aan den Rijn en dit jaar de brandstichting bij het gemeentehuis in Waalre. Aanvankelijk waren we vooral actief in de publieke sector, maar sinds enkele jaren worden we steeds vaker door bedrijven ingeschakeld. Ik schat de verhouding nu in op fifty fifty. Hoe is dat te verklaren? Horjus noemt een aantal oorzaken. In de eerste plaats worden we in de huidige samenleving steeds afhankelijker van elkaar. We hebben organisaties gebouwd rond vitale processen, zoals energie en ICT, en hebben ingenieuze systemen opgezet, die ook zeer kwetsbaar zijn door outsourcing, just-in time-management en supply-chains. Bovendien krijgen bedrijven bij een calamiteit vrijwel altijd op de een of andere manier te maken met overheidsinstanties omdat die een wettelijke taak hebben in veel crisissituaties. Juist in dat speelveld hebben wij veel ervaring opgedaan, kennen daar dan ook de weg en weten hoe er gewerkt wordt. Daarnaast zie je dat bedrijven ook meer aandacht voor crisismanagement op strategisch niveau krijgen, een ontwikkeling de wij zeker toejuichen, aldus de COT-directeur. Crisismanagement hoort thuis op de bestuurstafel en zou ook veel meer aandacht moeten krijgen in managementtrajecten. Waar bestuurders in veel andere gevallen zaken terecht overlaten aan de rest van de organisatie, zijn ze tijdens een crisis vooral zelf aan zet. Dat maakt een groot verschil. Toch lijkt het erop dat overheden op dit vlak nog steeds een voorsprong hebben. In de afgelopen tien jaar is daar op het gebied van veiligheids- en crisismanagement veel gebeurd. Dat is in feite begonnen na de vuurwerkramp in Enschede. Daarna is dit onderwerp binnen alle lagen van de overheid opgepakt. Er zijn vaste alarmerings- en opschalingsstucturen in het leven geroepen, crisisteams geformeerd, er is vastgelegd wie welke bevoegdheden heeft om cruciale beslissingen te nemen en er zijn per veiligheidsregio risico- en crisisplannen gekomen. In het bedrijfsleven, bepaalde sectoren daargelaten, is men nog niet zover. Maar het begint wel te komen en er wordt in elk geval steeds meer over nagedacht. WAT IS CRISISMANAGEMENT? Volgens Horjus zijn er vele typen crisis: de klassieke rampen (brand, overstroming, grote ongevallen) en in het bedrijfsleven de business continuity gerelateerde verstoringen (ICT-storing, productiefout, e.d.), maar ook een reputatiecrisis, fouten in primaire processen, maatschappelijke issues, fraude en integriteitzaken. Het zijn allemaal risico s die veelal vooraf kunnen worden geïdentificeerd en waar een organisatie zich op diverse manieren op kan voorbereiden. Wat is uw definitie van een crisis? Haar antwoord: Datgene wat de reguliere organisatie te boven gaat, veel impact heeft en kritieke besluiten vraagt. In officiële definities hebben we het over een combinatie van dreiging, urgentie en onzekerheid. Vervolgens omschrijf ik crisismanagement vooral als een manier van werken, denken en structureren. Waarbij je in hoofdzaak twee dingen doet: de bron van het probleem aanpakken en de negatieve impact beperken. Het vertrouwen in organisaties en bestuurders kan door een crisis zwaar onder druk komen te staan. Een crisis legt het vergrootglas op een organisatie waardoor zelfs dagelijkse werkzaamheden niet volgens hun normale routine kunnen worden uitgevoerd. De ruimte die een organisatie krijgt - de license to operate - neemt daardoor snel af. Het heeft alles te maken met vertrouwen. 4

5 Dora Horjus, directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement Een crisis is datgene wat de reguliere organisatie te boven gaat, veel impact heeft en kritieke besluiten vraagt. In officiële definities hebben we het over een combinatie van dreiging, urgentie en onzekerheid. Vervolgens omschrijf ik crisismanagement vooral als een manier van werken, denken en structureren. Waarbij je in hoofdzaak twee dingen doet: de bron van het probleem aanpakken en de negatieve impact beperken. 5

6 OOK DE VERZEKERINGS- BRANCHE KAN BIJDRAGEN AAN RUST IN DE TENT NAFASE In crisismanagement gaat volgens haar veel aandacht en energie uit naar de acute fase, die eerste paar dagen. Het moment waarop er net iets ernstigs is gebeurd of aan het licht is gekomen. Veel minder aandacht krijgt de nafase, ook wel recovery genoemd. Terwijl juist deze fase zeer intensief kan zijn. Crisismanagement is een proces van lange adem. Een passende, eerste reactie op een incident of crisis is geen garantie dat het in de dagen, weken, maanden en soms jaren erna goed blijft gaan. Als de adrenaline weg is, moet er nog heel veel gebeuren dat afleidt van je gewone werk en bij alles scherpte en alertheid vraagt. Ook en juist in de nafase moet er op vele fronten hard worden gewerkt om verdere negatieve gevolgen te beperken. Daarbij kan volgens Horjus onder meer gedacht worden aan het voorkomen van nieuwe, vergelijkbare situaties, beperken van het leed voor slachtoffers en hun familie, herstellen van de bedrijfscontinuïteit, reduceren van de financiële schade, terugverdienen van vertrouwen en het herstel van installaties en gebouwen. In deze fase is alles erop gericht om terug te keren naar een normale situatie. Of liever gezegd het nieuwe normaal. Want in veel gevallen is dat niet de situatie van voor de crisis. Er ontstaat een nieuwe werkelijkheid. Met aangescherpte procedures, een andere cultuur, meer aandacht voor incidenten(registratie) of klanten, soms ook onder een nieuw management of bestuur. Afhankelijk van de aard en omvang van de ontstane situatie kan de nafase volgens haar zeer intensief zijn, waarbij een veelheid aan thema s langskomt: van strafrechtelijk en onafhankelijk onderzoek tot claim- en schadeafhandeling. Bij grote gebeurtenissen kan dit zomaar jaren in beslag nemen. Het olielek van BP, de brand bij Chemie-Pack en de Schipholbrand zijn hier voorbeelden van. Een goede diagnose van de nafase is daarom vereist. Dat begint met een totaaloverzicht van alle onderwerpen die kunnen (op)spelen en een goede inschatting van de intensiteit, aldus Horjus, volgens wie een systematische aanpak van een crisissituaties, inclusief die nafase, veel onnodige problemen kan voorkomen. Deze aanpak moet wel proportioneel zijn: je moet niet overdrijven en overreageren, maar een en ander ook niet onderschatten. Dat laatste zien we in de praktijk regelmatig gebeuren. Iedereen is blij dat het ergste achter de rug is en wil het liefst weer snel zijn gebruikelijke ritme oppakken. TRENDS Naast de toenemende aandacht voor dit onderwerp bij gemeenten, organisaties en bedrijven zijn er volgens Horjus nog enkele andere trends waarneembaar. Ons vakgebied wordt erg bepaald door actualiteiten. Tien jaar geleden was terrorisme een hot topic en dacht iedereen na over directe schaderisico s, zoals brand. Inmiddels staan cyberrisks hoog in de lijstjes en is er meer aandacht voor de indirecte, immateriele risico s. Nagenoeg elk jaar kent wel zijn eigen crisistrend. Zo zien we nu weer veel gezondheidscrises (denk aan zalm, asbest, de brand bij Moerdijk). Daarvoor zagen we bijvoorbeeld evenementenveiligheid (met Duisburg, Pukkelpop en Zwarte Cross) en situaties die worden veroorzaakt door eenlingen (Alphen aan den Rijn, Noorwegen, Luik). Zij deelt de mening dat er vandaag de dag wel snel het woord crisis in de mond wordt genomen. Het begrip devalueert een beetje. Niet elke asbestzaak is een crisis, elke recall of brand evenmin. De meeste recalls zijn prima af te doen met een standaard business continuity aanpak, maar bij een omvang van Toyota, waarbij wereldwijd een enorme hoeveelheid auto s naar de fabriek terugmoesten, kun je daarentegen wel spreken van een crisis. En bij de recente situatie met besmette zalm ook omdat daar slachtoffers vielen te betreuren. DO S & DON TS Hoewel zij eerder aangaf dat geen enkele crisis volgens het draaiboek verloopt, geeft Horjus desgevraagd een aantal tips met betrekking tot crisismanagement. Draag in de eerste plaats zorg voor een goede organisatie, waarbij helder is wie wat doet en wie de cruciale beslissingen kan nemen. Dat kun je vooraf doen. Tijdens een kritieke situatie helpt een ijzeren, bijna militaire discipline. Er is al iets fout gegaan, dus het enige wat je nu kunt doen is zorgen dat je adequaat reageert op die situatie. Zorg dat je goed op je omgeving let. Hoe wordt er gereageerd? Kritisch? Bezorgd? Welke vragen leven er? Worden je producten nog gekocht? Krijg je financieringen nog rond bij de bank? Kortom: hebben mensen nog vertrouwen in de organisatie? Je komt bovendien altijd partijen tegen die je niet kent en daardoor niet weet hoe ze denken en werken, is een andere tip van de COT-directeur. Daarbij noemt zij bijvoorbeeld de lokale autoriteiten, het OM en inspecties die allerlei verplichtingen en/of voorwaarden opleggen. Bereid je daar op voor of huur de benodigde expertise in om dit soort situaties te overzien. Realiseer je daarnaast dat er bij een crisis vaak een hoop psychologie om de hoek komt kijken. En dat de een in dit soort tijden floreert en de ander liever zo snel mogelijk terugkeert naar het gewone werk. Houvast en rust, vooral door eindverantwoordelijkheden, helpen in tijden van chaos. Het belang van goede communicatie vat ze samen met als je de juiste dingen doet, is het op zich niet moeilijk om naar buiten toe ook de juiste dingen te zeggen. En wat zijn de don ts? De COT-directeur noemt als grootste valkuil dat iedereen zich na een calamiteit in de doe-modus zet. Dat is op zich begrijpelijk, want mensen willen van alles doen om zo snel mogelijk uit de problemen te geraken. De praktijk van alledag leert dat dit lang niet altijd even effectief is. Mijn advies is dan ook: zorg dat je doeners én denkers aan de slag zet. Een ander misverstand is volgens haar te acteren alsof alles nieuw is. Vaak wel voor je eigen organisatie, maar bij de aanpak van een crisis hoeft zeker niet altijd het wiel opnieuw uitgevonden te worden. Het plezierige van dit vakgebied is dat er veel onderzocht en gedocumenteerd is. Dus een cyberaanval, een brand, een recall is misschien voor jouw organisatie de eerste keer, maar elders meestal niet. Tot slot, wat zou u de verzekeringsbranche willen meegeven? Horjus antwoordt: De verzekeringsbranche heeft uiteraard een belangrijke rol bij de aanpak van calamiteiten. Geef de klant snel duidelijkheid over het schadeproces (hoe werkt dat? hoe lang duurt het?) en over de definitieve afhandeling. Want twijfel vergroot de vaak toch al grote onzekerheid. Ook de verzekeringsbranche kan dus bijdragen aan rust in de tent. Verder zien wij een trend van schaderegistratie naar schademanagement. Welke groepen gedupeerden zijn er? Wat zijn de voorspelbare knelpunten? Kun je collectief optrekken als verzekeraars? En als laatste: hoe heb je zelf je voorbereidingen op crisis georganiseerd en in hoeverre zijn hierin verdere verbeteringen wenselijk? 6

7 Helmut Vissers en Paul van der Krogt (Lengkeek): EXPERTS ZIJN STEEDS HOGER OPGELEID EN WORDEN SPECIALISTISCHER Helmut Vissers (links) en Paul van der Krogt: De verzekeringsbranche is volop in beweging en daarmee veranderen de wensen van onze opdrachtgevers Schades zijn in de loop der jaren complexer geworden en de financiële belangen worden steeds groter. Dat is niet zonder veranderingen gebleven voor de schadeexpertisebranche. Het vak is specialistischer geworden en de generalisten van weleer hebben meer en meer plaats gemaakt voor experts die zich hebben gespecialiseerd in één of meer vakgebieden. Mede daardoor is ook het opleidingsniveau van het expertisekorps toegenomen. Nieuwe experts hebben vandaag de dag minimaal een HBO-opleiding, terwijl experts met een universitaire opleiding inmiddels ook geen zeldzaamheid meer vormen. Paul van der Krogt is daar een voorbeeld van. Na zijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven werkte hij enkele jaren bij een architectenbureau en als projectmanager in de bouw voordat hij in 2009 via een recruiter in aanraking kwam met Lengkeek Laarman & De Hosson voor de functie van bouwkundig expert. Ik wist niet wat het werk inhield en daarom zijn we een wederzijdse proefperiode overeengekomen. Het werk ligt me wel. Het is afwisselend, je krijgt vakmatig met interessante zaken te maken waarin je vaak als spin in het web optreedt en hebt daarbij, zeker in de co-assurantiemarkt, met meerdere partijen te maken. Daarnaast gaat het meestal om kortlopende, overzienbare projecten. Dat spreekt me bijzonder aan. Zo ook het werk dat ik salvagacoördinator verricht. Daarin kun je, direct na een calamiteit, heel veel betekenen voor gedupeerde particulieren en ondernemers. Helmut Vissers had een goede baan bij de Rabobank, maar ambieerde een wat meer avontuurlijke buitendienstfunctie. Welnu, die heeft hij gekregen. In 1986 viel zijn oog op een advertentie in de krant van het toenmalige Van Cappellen & Partners, die een expert zocht. Hij werd aangenomen en via GAB Robins Takkenberg en Crawford & Company kwam hij in 2001 bij zijn huidige werkgever, waar hij momenteel werkzaam is als vakgroepmanager brand. Het contrast met het geregelde bankleven is inderdaad erg groot, maar dat maakt dit vak juist zo leuk en boeiend. Geen dag en zaak is hetzelfde. VAK VERANDERT Het expertisevak verandert en daarmee het werk en de rol van de schade-expert. In de drie jaar dat ik nu als expert werkzaam ben, merk ik dat al. De verzekeringsbranche is volop in beweging en daarmee veranderen de wensen van onze opdrachtgevers. Denk bijvoorbeeld aan zaken als tele-expertise en verkorte rapportages, zegt Van der Krogt, die daarnaast waarneemt dat de schadeafdelingen van verzekeraars steeds krapper bezet worden. Dat biedt expertisebureaus kansen. Vissers verwacht dat tele-expertise binnen niet al te lange tijd ook zijn intrede zal doen in de co-assurantiebranche. Daarnaast zie ik de zwaarte van het gemiddelde dossier toenemen. Dat heeft wel een nadelig bijeffect voor de ontwik- keling van jonge, aankomende experts. Voor hen vormen de kleinere schades een goede leerschool, maar nu die groten- deels wegvallen moeten jongeren noodgedwongen eerder in het diepe worden gegooid. ZAKELIJKER In meer dan een kwart eeuw heeft Vissers ook de werkwijze in het beurssegment zien veranderen. Positief is dat er meer aandacht voor schaderegeling is gekomen en dat mede door de komst van e-abs de communicatie tussen partijen ver- sneld en verbeterd is en vooral transparanter is geworden. Begrijpelijk, maar op zich jammer vind ik dat de verhoudingen wat zakelijker zijn geworden. Het wederzijdse vertrouwen van weleer heeft plaats gemaakt voor SLA s. Het meest mis ik de beursvloeren, omdat je daar alle verantwoordelijken bij make- laars en verzekeraars ontmoette. Vandaag de dag moet je meer moeite doen om die contacten te onderhouden. Van der Krogt ziet een oplossing in skype. Door dit te kop- pelen aan bijvoorbeeld e-abs kun je toch persoonlijk, met oogcontact, overleggen met partijen over een schade dossier. Dat komt mijns inziens de snelheid en kwaliteit van de schadeafwikkeling ten goede. ERVARING Wat kunnen junioren en senioren van elkaar leren? Van der Krogt: In het huidige internettijdperk kun je veel zaken zelf uitzoeken, maar ervaring is nergens te vinden. Ik ervaar het als bijzonder prettig dat ik soms kan terugvallen op collega s die al eerder met een bepaalde schade of probleem te maken hebben gehad. Vissers noemt in de eerste plaats de frisse kijk die nieuwkomers hebben op het vak en manier van werken. Daarnaast wijst hij op de toepassingen van de hedendaagse communicatiemiddelen. Het gemak waarop de jongere generatie omgaat met computers, Excel-bestanden en overal allerlei relevante informatie vandaan weet te halen, verrast me keer op keer, aldus de ervaren schade-expert, die wel wijst op een risico van de nieuwe media. In die vluchtige informatie schuilt het gevaar dat deze een eigen leven gaat leiden nog vóórdat een en ander terdege is onderzocht. 7

8 Schaderegeling is en blijf door de jaren heen hot topic VAN NARIM-CONGRES TOT VNAB-RAPPORT Al sinds de verzekeringsbranche bestaat, heeft het onderwerp schaderegeling de gemoederen van alle betrokken partijen makelaars, verzekeraars, schadeexperts, advocaten en last but not least de verzekerde ondernemingen - danig beziggehouden. De laatste jaren staat dit onderwerp weer wat nadrukkelijker op de kaart. Het begon in 2008 met een workshop tijdens het NARIM-Congres in De Heerlijckheid in Ermelo. De beide zeer levendige sessies brachten veel teweeg en leidden er uiteindelijk toe dat zowel binnen de NARIM als de VNAB een werkgroep werd ingesteld ter verbetering van de schadeafwikkeling en bestaande schadeprocessen. Bijna 2,5 jaar later maken we een (tussen)balans op waartoe alle inspanningen op dit vlak tot dusver hebben geleid. Hoewel er door tal van marktpartijen zeker meer werk van schade is gemaakt en er tastbare resultaten zijn geboekt, zijn verdere verbeteringen nog altijd mogelijk en..ook nodig. Nimmer leidde een workshop tijdens het NARIMcongres tot zoveel commotie, interactie en discussie met de zaal als tijdens genoemde sessies in 2008 met als titel Iets doet boem en dan Onder leiding van NARIM s bestuurslid Yvar van Weenen (Shell International) discus sieerde een panel over de afwikkeling van schades: makelaar Peter de Koning (Willis), schadeexpert Peter van Rensen (Cunningham Lindsey), contra-expert Adriaan Westerhof (Troostwijk) en recondioneerder Leo Mulder (BELFOR). Het panel had daarvoor zelf vooraf een aantal prikkelende stellingen bedacht. Verder dan de eerste - de periode tussen het moment van schade en de uiteindelijke afwikkeling met betrokken partijen duurt te lang! - kwam men echter niet. Die ene stelling gaf al zoveel stof tot discussie met de zaal dat men aan de overige stellingen niet meer toekwam. Het gehele uur werd in beide sessies aan deze stelling gewijd. Het was niet de intentie van de NARIM om met deze workshop te zwartepieten of een kant-en-klare oplossing aan te dragen, maar meer om een denkrichting te geven en een dialoog op te starten met betrokkenen. Welnu, daarin zijn we zeker geslaagd, vertelde Van Weenen na afloop. Hoewel het overgrote deel van de (vooral kleinere) schades vrijwel probleemloos worden geregeld, is de afwikkeling van de wat grotere, meer complexe schades voor verbetering vatbaar, zo was de voornaamste uitkomst van de workshop. Als knelpunten werden onder meer aangevoerd dat er teveel inefficiencies in het schadeproces zitten doordat teveel partijen hetzelfde (schaderegelings) werk doen, het probleem geregeld naar een ander werd doorgeschoven (it seems no one wants to own the problem) en dat de communicatie met de klant vaak niet transparant is, met name over de dekkingsvraag en/of de voortgang van de schadeafwikkeling. Het is als bedrijf niet erg te moeten wachten, als je maar weet waarop en hoe lang het gaat duren, vatte de toenmalige NARIM-voorzitter Peter den Dekker destijds de gevoelens van zijn achterban samen. NARIM-WERKGROEP Het succes van de workshop was het NARIMbestuur niet ontgaan. Het onderwerp leefde sterk bij de leden en men vond unaniem dat hiermee iets moest worden gedaan. Vrijwel direct na afloop kreeg Van Weenen de opdracht een en ander verder uit werken. Zo ontstond de werkgroep Claims Management, waarin alle bij het schadeproces betrokken partijen klant, makelaars, experts, verzekeraars vertegenwoordigd waren. Behalve het NARIM-bestuurslid hadden hierin zitting de al eerder genoemde De Koning, Van Rensen en Westerhof, aangevuld met Michiel van Houten Yvar van Weenen: Als klant willen we standaard en als volwaardig gesprekspartner bij het schadeproces worden betrokken. (Allianz) als vertegenwoordiger van verzekeraars. Doel van de werkgroep was met voorstellen te komen tot een efficiënter en transparanter proces met snellere doorlooptijden, kortom tot een hogere servicekwaliteit. De werkgroep heeft een rapport uitgebracht, dat na toetsing in januari 2009 aan een 15-tal NARIMleden, voor de zomer van dat jaar werd toegezonden aan de VNAB. De belangrijkste aanbevelingen daarin waren: stel een tijdpad op, maak duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, schep kort na de schademelding (twee à drie dagen) duidelijkheid over de voortgang en benoem een proceseigenaar: één persoon die het gehele proces monitort, de voortgang en gemaakte afspraken bewaakt, partijen tijdig wijst op de afgesproken respons- en doorlooptijden en hen bij overschrijding ook aanspreekt. De werkgroep sprak de voorkeur uit voor de schade-expert als proceseigenaar vanwege zijn betrokkenheid bij het schadeproces van het begin tot het einde, maar gaf aan dat deze rol net zo goed door een andere partij kan worden opgepakt, bijvoorbeeld de makelaar. HET IS ALS BEDRIJF NIET ERG TE MOETEN WACHTEN, ALS JE MAAR WEET WAAROP EN HOE LANG HET GAAT DUREN VNAB-RAPPORT De VNAB achtte het onderwerp van dermate belangrijk dat er een eigen werkgroep werd samengesteld onder leiding van Nicolien Ketelaar: 8

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg

Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Twaalf terugkerende uitdagingen voor bestuurders Van calamiteitenbestrijding naar crisismanagement in de zorg Marco Zannoni & Annetta van Es Oktober 2012 Samenvatting Dit artikel gaat over crisismanagement

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade

Pagina 16 Agenda. Autoverzekeraars branchebreed aan de slag met Gedragscode Behandeling Letselschade piv Bulletin 1 Inhoud Pagina 2 Ten Geleide Pagina 6 Werkgeversaansprakelijkheid & ingeleend personeel Pagina 8 4 Docenten over leergang MzL Pagina 10 Mediation in letselschade; praktijkervaring Pagina

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Health Care Governance

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Health Care Governance EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Verhoogd risico Sluit een D&O verzekering af voor bestuursleden Health Care Governance Professionalisering van het

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Maatwerk. De risico s van het vak. Voorkom ingrijpende en onherstelbare pathologiefouten. Maatwerk in claimbehandeling: versnelling en transparantie

Maatwerk. De risico s van het vak. Voorkom ingrijpende en onherstelbare pathologiefouten. Maatwerk in claimbehandeling: versnelling en transparantie Kwartaalmagazine voor leden van MediRisk Najaar 2012 8e jaargang De risico s van het vak Maatwerk Voorkom ingrijpende en onherstelbare pathologiefouten Maatwerk in claimbehandeling: versnelling en transparantie

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl

Gedragscode Behandeling Letselschade. Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans. deletselschaderaad.nl Gedragscode Behandeling Letselschade 2012 Mr. A. Wilken Prof. mr. A.J. Akkermans deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

Doorrijden na een ongeval

Doorrijden na een ongeval Jaarverslag 2012 Het zal je maar gebeuren.. Je raakt betrokken bij een ongeval. Een ongeval waar je geen schuld aan hebt. Een ongeval dat plotseling gebeurt. Je rijdt rustig op je fiets naar huis en het

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 10 nummer 4 augustus 2012 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Lerend vermogen Nationale Cyber Security Strategie op koers Nationale Veiligheid in historisch perspectief Continuïteit

Nadere informatie

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen 12 februari 2015 2015/025 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En

Nadere informatie

2012 jaar verslag de huurcommissie

2012 jaar verslag de huurcommissie 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2012 jaar verslag d e h u u r c o m m i s s i e 2 de huurcommissie 3 voorwoord Een zorgvuldige en efficiënte dienstverlening, afgestemd op de wensen van

Nadere informatie

VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs

VAPblad. www.vap-onderwijs.nl. Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs 56e jaargang 4e kwartaal 2010 nr. 365/2010 Kwartaalblad van de vereniging van administratief personeel bij het onderwijs VAPblad www.vap-onderwijs.nl Orgaan van de vereniging van administratief personeel

Nadere informatie

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam

LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam LEREN VAN KLACHTEN Een opdracht in het kader van de Managementleergang Amsterdam Amsterdam, juni 2011 Auteurs: Mohammed Bensellam Sheila Chin Hester Veenhuijsen Begeleiding: Rik Peeters (Nederlandse School

Nadere informatie

Voorwoord Harry Crielaars Meerjarenbeleidsplan 10 Hulpverleningscijfers 18

Voorwoord Harry Crielaars Meerjarenbeleidsplan 10 Hulpverleningscijfers 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 2 Slachtofferhulp Nederland + Jaarverslag 2013 Voorwoord Harry Crielaars 4 Meerjarenbeleidsplan 10 Hulpverleningscijfers 18 MEER DAGELIJKS WERK 1. Aanmelding en Algemene

Nadere informatie

contra-expert? Wie is de 10 special Hij weer...

contra-expert? Wie is de 10 special Hij weer... 10 special 102e jaargang 12 oktober 2012 nr. Opinies en achtergronden voor de financiële professional Weinig beweging in dynamische schademarkt HDI-Gerling één jaar na de overname van Nassau Niet-gecombineerde

Nadere informatie

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie.

de onderlinge brief Veel belangstelling voor de Nieuws Leren is het wezen van sociale media en communicatie is innovatie. Nieuws brief jaargang # 23 nummer 7 december 2013 de onderlinge Uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekering maatschappijen in Nederland Onderwerpen PAG 1 2 FOV najaars bijeenkomsten Over social

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

10e jaargang april 2011 nummer. De actieve vereniging

10e jaargang april 2011 nummer. De actieve vereniging 10e jaargang april 2011 nummer 32 De actieve vereniging INHOUD ALGEMEEN 3 Geen avondlezing is hetzelfde Jan Willem Jansma 5 Waardestroom analyse Jos Groenendijk 7 De ontwikkeling van procesmanagement aan

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie