Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus AB Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl"

Transcriptie

1

2 Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus AB Utrecht House of Sharing Springweg 184 Postbus BK Utrecht CIVIQ, Utrecht 2004 House of Sharing, Utrecht, 2004 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van CIVIQ en House of Sharing. * House of Sharing is een onderdeel van House of Performance bv. 2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Hoe dit model te gebruiken... 5 Filosofie achter het model... 5 Inzicht in kenmerken van maatschappelijke organisaties... 6 Deel 1: Van Wens naar Werkelijkheid... 8 Fase 1: De weg naar commitment Het concretiseren van de wens... 8 Stap 1: Specificeer je kennis en kunde... 8 Stap 2: Specificeer je interesses... 9 Stap 3: Concretiseer je wens Communiceer de wens Vorm een team van supporters Bereid het commitmentgesprek met de beslissingnemer voor Vraag commitment...12 Fase 2: Focus Leg het commitment vast Verdiep je in de organisatie(s) Communiceer je plannen breed...15 Fase 3: Contact leggen met de organisatie van je keuze Bepaal met wie het eerste contact plaatsvindt Maak een afspraak Bereid de eerste afspraak voor Na de eerste afspraak Impact voor de eigen organisatie...18 Deel 2: Projectmanagement...19 Fase 4: Projectvoorbereiding Stel een werkgroep samen met afgevaardigden van beide organisaties Stel een plan van aanpak op Creëer commitment Stel een contract van samenwerking op Stel een communicatieplan op...22 Fase 5: De uitvoering Kennisoverdracht Voortgangsbewaking Afsluiten traject...24 Fase 6: Evaluatie...25 Bijlage 1: Checklists per fase...27 Bijlage 2: TOR (Terms of Reference)...28 Bijlage 3: Communicatieplan...29 Bijlage 4: Contract van samenwerking...30 Bijlage 5: Actielijst...31 Bijlage 6: Besluitenlijst...32 Bijlage 7: Evaluatieformulier

4 Inleiding Ken je dat? Je bent succesvol in je werk, je carrière verloopt voorspoedig, leuke collega s en je leidt een comfortabel leventje. En dan hoor of lees je een verhaal, waar een bedrijf met z n medewerkers aan de slag is gegaan voor het goede doel. Handen uit de mouwen op een kinderboerderij, wilgen knotten of eenzame bejaarden een dagje mee uit nemen. Lijkt je leuk, zeker voor een keertje, maar je ambitie kriebelt. Er moet toch iets te doen zijn met alle vakkennis, die je ondertussen hebt opgedaan? Maar hoe, bij wie en met wie? Met welk goede doel heb je iets, zou je iets voor willen betekenen? En heb je collega s die op hetzelfde zitten te broeden? Hoe krijg je je baas mee en word je niet van de klus afgetrokken, zodra die grote commerciële klant aan de bel trekt? Anderhalf jaar geleden wilden wij, vanuit ons consultancy bedrijf iets doen met onze kennis. En we ontdekten, dat je kennis inzetten om niet gemakkelijker gezegd dan gedaan was, daarom hebben we een stappenplan geschreven, zoals we dat normaal doen voor en met onze commerciële klanten, een stappenplan met aandacht voor eerst denken, dan doen, met een belangrijke rol voor verwachtingsmanagement en communicatie, maar vooral met aandacht voor het plezier, dat je hebt, wanneer het lukt. Wij dachten vooraf, dat we kennis gingen brengen, maar kregen inmiddels van verschillende projecten zoveel terug, dat we er meer uit halen, dan we kwamen brengen. Niet in geld, maar in inspiratie, teamspirit, trots, enthousiasme. Bij ons is het initiatief van één collega inmiddels uitgegroeid naar een vast onderdeel in ons bedrijf. Voor je ligt een stappenplan dat hopelijk ook jou inspireert om aan de slag te gaan. Met vriendelijke groet, Matthijs Terpstra Thijs Otto van Es Renée de Boo House of Sharing 4

5 Hoe dit model te gebruiken Dit model is een handreiking aan (commerciële) organisaties die in contact willen komen met maatschappelijke organisaties om wederzijdse kennisoverdracht te bereiken. Ergens in jouw organisatie is de wens ontstaan (bij een of meer medewerkers) om een samenwerkingsverband aan te gaan met een maatschappelijke organisatie. Er zijn drie niveaus waarop zo n wens kan ontstaan: 1. De concrete wens: ik wil met mijn PR-bedrijf presentatietrainingen gaan geven aan de voorlichters van het Wereld Natuur Fonds, zodat zij nog beter het belang van de natuur onder woorden kunnen brengen. 2. De algemene wens: ik wil als bankmedewerker iets met mijn financiële kennis doen bij maatschappelijke organisaties. 3. De vage wens: ik wil vanuit mijn bedrijf iets doen voor maatschappelijke organisaties. Dit model is geschikt voor al deze niveaus. In situaties dat er een concrete wens is, kunnen bepaalde stappen worden overgeslagen. Wanneer stappen worden overgeslagen, loont het wel de moeite om de checklist aan het einde van de fase te doorlopen, voordat je verder gaat. Filosofie achter het model Elk mens beschikt over kennis en vaardigheden waar een ander iets aan kan hebben. Deze kennis kan worden ingezet om anderen te helpen maar ze kan ook worden overgedragen. Door kennis en vaardigheden over te dragen aan maatschappelijke organisaties worden deze organisaties op den duur minder afhankelijk van de gunsten van externen. Kennis overdragen of een ander vaardigheden aanleren mag echter niet beschouwd worden als het aanbieden van een cadeau waarbij je verwacht dat de ontvanger, conform de etiquette, het gegeven paard niet in de bek kijkt. Deze houding resulteert in een scheve machtsverhouding waarbij de aanbieder zogenaamd bovengedrag gaat vertonen. In eerste instantie is het dan ook zaak een relatie op te bouwen waarin wederzijds vertrouwen heerst. Het investeren in de relatie kost tijd en moeite van beide betrokken partijen en resulteert uiteindelijk in een evenwichtige samenwerking. In deze samenwerking neemt eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid en komt niet slechts een overdracht maar een uitwisseling van kennis tot stand op basis van gelijkwaardigheid. Dit houdt in dat beide partijen een inbreng hebben in de samenwerking waar de ander zijn voordeel mee kan doen. Tevens betekent het dat beide partijen de intentie hebben ook hun deel uit de samenwerking te halen. 5

6 Wens Just share it! Samenwerking met een maatschappelijke organisatie Halen Brengen Trots Persoonlijke ontwikkeling Innovatie Goed gevoel Motivatie bij eigen medewerkers Inspiratie Kennis Competenties Tijd Frisse blik Inspiratie Grafisch kan deze samenwerking op basis van gelijkwaardigheid als volgt gevisualiseerd worden: De lijst van halen en brengen is verre van volledig en dient door iedereen zelf te worden ingevuld. Om een helder beeld te krijgen welke zaken je komt halen en brengen is het raadzaam de volgende zinnen aan te vullen: Halen: Met het aangaan van deze samenwerking wil ik bij mijn eigen collega s bereiken dat. Brengen: Door het brengen van organisatie versterken. wil ik het doel (of de doelgroep) van deze maatschappelijke Inzicht in kenmerken van maatschappelijke organisaties Gelijkwaardigheid ontstaat pas wanneer beide partijen oog hebben voor de verschillen die er bestaan en daar adequaat en met respect mee om weten te gaan. Bij de beschrijving van de diverse stappen zal ingegaan worden op de aandachtspunten die deze verschillen met zich meebrengen, in deze paragraaf worden de belangrijkste verschillen tussen maatschappelijke en commerciële organisaties alvast op een rijtje gezet. Veel meer dan bij een commerciële organisatie staat bij een maatschappelijke organisatie de missie centraal. De keuze om te gaan werken bij een dergelijke organisatie wordt grotendeels ingegeven door de betrokkenheid bij de ideologie en de doelstelling van de organisatie en niet zozeer door de specifieke competenties van de medewerker. Dit onderscheid is cruciaal wanneer het gaat om het tot stand brengen van een effectieve samenwerking. Als aanbieder van kennis om niet zal van jou verwacht worden dat je deze passie voor de goede zaak deelt. Een ander verschil dat opgemerkt kan worden is het feit dat maatschappelijke organisaties vaak minder hiërarchisch opereren. Besluiten worden veelal groepsgewijs genomen. Dat betekent dat je alle betrokkenen moet overtuigen van de meerwaarde van jouw aanbod en niet alleen de directeur. In het besluitvormingsproces wordt vervolgens niet op de eerste plaats aandacht geschonken aan het gedrag van de markt, maar voeren normen, waarden, ideologieën en overheidsbeleid de boventoon. 6

7 Een laatste punt van belang is de aard van de interne organisatie van de maatschappelijke organisatie. In tegenstelling tot een commerciële organisatie bestaat de maatschappelijke organisatie vaak uit een mengvorm van bureaucratie, vrijwillige verbanden en informele sociale systemen. Zorg dat je goed zicht krijgt op de verhoudingen binnen de organisatie wanneer je aan jouw project begint. Met deze opmerkingen nemen we je mee naar het stappenplan en gaan we beginnen aan de reis die moet leiden tot een geslaagde samenwerking met een maatschappelijke organisatie. 7

8 Deel 1: Van Wens naar Werkelijkheid Fase 1: De weg naar commitment Eigenlijk is het traject dat je nu bent ingeslagen nog het beste te vergelijken met een verkooptraject, zij het met gesloten beurzen. In eerste instantie zal je het project aan de beslissingnemer in jouw organisatie moeten verkopen, zodat deze tijd en middelen vrij maakt. Ook wanneer je in gesprek raakt met je gewenste maatschappelijke organisatie zul je op zoek moeten naar de match. Is de meerwaarde die jij in de samenwerking ziet ook de meerwaarde, die je gesprekspartner er in ziet?. En wil hij/zij net als jij daar in investeren? 1.1 Het concretiseren van de wens Allereerst focussen we op het concretiseren van jouw idee iets te willen doen met je kennis en vaardigheden voor de goede zaak. Een vage wens geeft onvoldoende focus voor het realiseren van een succesvol project. Stap 1: Specificeer je kennis en kunde Welke specifieke kennis en vaardigheden heb je in huis die waardevol kunnen zijn voor anderen? De inventarisatie van je eigen mogelijkheden brengt je een stap dichter bij een concreet plan. Laat de volgende zaken de revue passeren en rond deze stap af door zo specifiek mogelijk op te schrijven wat je een ander te bieden hebt. Welke opleidingen heb je gevolgd? Welke cursussen heb je gedaan? In wat voor functies heb je gewerkt? Welke aspecten van je functie spreken je het meeste aan? In welke aspecten van je functie bent je het meest bedreven? Met welke vragen kloppen anderen bij je aan? 8

9 Het kan helpen om voor jezelf de volgende zinnen aan te vullen: Ik kan anderen leren. Ik kan anderen helpen om.. Ik kan anderen inzicht geven in.. Stap 2: Specificeer je interesses Alleen weten waar je expertise ligt is niet voldoende. De volgende stap is in kaart brengen waar je interesses liggen in het maatschappelijk veld. Bedenk dat geld in dit traject niet de beloning vormt voor je inspanningen. De beloning moet dus te vinden zijn in de uitvoering van het project. De aard van de organisatie en waar zij zich voor inzet moet je daarom persoonlijk aanspreken anders kun je de motivatie niet blijven opbrengen om je om niet in te zetten. We raden je aan een aantal weken bij te houden welke zaken in het nieuws, in de krant of gewoon op straat je raken. De volgende vragen kunnen je helpen helder te krijgen waar je hart ligt. Wat vind ik interessant? Waar wind ik me over op? Waar maak ik me boos over? Wat ergert mij? Waar voel ik me emotioneel bij betrokken? Wat is onrecht? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen kunt je een aantal thema s distilleren en zal blijken dat een groot deel van de maatschappelijke organisaties niet binnen je interessegebied valt. Kies voor jezelf de belangrijkste thema s die je hebt gedefinieerd alvorens naar de volgende stap te gaan. Thema s De volgende thema s zijn naar voren gekomen in mijn zoektocht naar wat me raakt en wat ik interessant vind:

10 Stap 3: Concretiseer je wens Tip Internet is een zeer rijke bron van informatie. Surf eens naar de volgende sites wanneer je rond de door jou gekozen thema s organisaties inventariseert: In deze stap gaan we de uitkomsten van stap 1 en 2 bundelen. Je kunt nu voor jezelf in een aantal zinnen omschrijven welke kennis/vaardigheden je wilt overdragen. Tevens kun je aangeven aan wat voor soort maatschappelijke organisaties je deze kennis wilt overdragen. Om je wens nog een slag concreter te maken ga je nu eerst een inventarisatie maken van de maatschappelijke organisaties die aansluiten bij de thema s die je in de vorige stap hebt geformuleerd. Selecteer uiteindelijk maximaal twee maatschappelijke organisaties. Inventariseer de maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de door jou geselecteerde thema s. Bepaal voor jezelf welke organisaties het beste aansluiten op jouw kennis en interesses. Formuleer jouw wens in maximaal 5 regels. Ik wil mijn kennis over. overdragen aan. Stap 4: Daag je wens uit De wens om een samenwerking aan te gaan met een maatschappelijke organisatie moet kort en bondig worden vastgelegd. Jouw motivatie is daarbij van groot belang. Lees nu de wens die je hebt geformuleerd nogmaals door en geef antwoord op de vraag: Waarom heb je deze wens? Pas als je een helder antwoord kunt formuleren op deze vraag, weet je dat je wens krachtig genoeg is om verder mee aan de slag te gaan. 1.2 Communiceer de wens Nu je zo n duidelijk beeld hebt van wat je wilt en wat je kunt betekenen voor de door jou geselecteerde maatschappelijke organisatie wordt het tijd om over je wens te gaan communiceren. Immers, een project doe je samen en je bent vast niet de enige die zich druk maakt over maatschappelijke problemen. Het is tijd om een team van supporters samen te 10

11 stellen, een groep van collega s die net als jij een bijdrage wil leveren aan de realisatie van de doelen van een maatschappelijke organisatie. Er zijn ongetwijfeld meer maatschappelijk betrokken collega s. Praat eens met hen over jouw wens. Stuur hen de door jou vastgelegde wens toe en let goed op de reacties. Maatschappelijke betrokkenheid wordt over het algemeen gewaardeerd, maar alleen wanneer een collega echt enthousiast reageert, is dit een kandidaat voor je team van supporters. Let op: communiceer niet alleen met collega s van je eigen afdeling, betrek ook mensen uit andere disciplines. 1.3 Vorm een team van supporters Na het communiceren van je wens moet je collega s die enthousiast reageren de expliciete vraag stellen of ze bij dit traject betrokken willen worden. Het is belangrijk een team samen te stellen dat de basis kan leggen voor een breed gedragen initiatief in de organisatie. Let bij het vormen van het team op een aantal zaken: De grootte van het team: een groot team straalt uit dat het idee breed gedragen wordt; een klein team vergroot de daadkracht en besluitvorming; probeer hierin een balans te vinden. De samenstelling van het team: een daadkrachtig team bestaat uit verschillende typen mensen, bijvoorbeeld: denkers, doeners, planners, verkopers (van het idee); voor het verkrijgen van commitment (bij het management) is het van belang dat er mensen uit verschillende disciplines in het team zitten. 1.4 Bereid het commitmentgesprek met de beslissingnemer voor Inmiddels heb je zelf een concreet beeld van je wens en heb je een team van supporters om je heen verzameld. Dit is het moment om de nodige middelen vrij te krijgen zodat je daadwerkelijk aan de slag kunt. De eerste stap is daarbij om met het team te inventariseren welke middelen nodig zij om je wens uit te kunnen voeren. Om hiervan een helder beeld te krijgen is het verstandig je wens te vertalen in een concreet projectvoorstel. Gebruik de vragen in de box als leidraad en stel het voorstel op schrift. Je kunt hiervoor een Terms of Reference document (TOR) gebruiken. Een TOR geeft in één pagina een overzicht van de wens, de doelen, de resultaten en de impact. Een voorbeeld van een TOR vind je in de bijlagen. 11

12 Onze wens is:.. Waarom willen we dit? Wat willen we precies? (Bij een algemene wens: denk na over hoe specifiek deze vraag beantwoord moet worden om het idee te verkopen.) Wat kost dit? (Tijd/geld verdeling inspanning in werktijd/privé-tijd) Wat gaat het opleveren? Hoe beïnvloedt dit project ons huidige werk? Welke barrières zou het management kunnen opwerpen? Hoe nemen we deze barrières weg? Wanneer er een helder verhaal op papier staat is het zaak te achterhalen wie de beslissingsnemer binnen jouw organisatie is. Elke organisatie heeft een andere structuur. Daarom is het lastig in algemeenheden te spreken als het over de beslissingnemer gaat. Er zijn een aantal criteria waaraan een beslissingnemer minimaal moeten voldoen: een beslissingnemer is budgetverantwoordelijk. een beslissingnemer heeft mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in personeelscapaciteit. een beslissingnemer is meestal een lijnfunctionaris. 1.5 Vraag commitment Na het afronden van de vorige stap, ben je klaar voor het vragen om commitment. Het projectvoorstel staat op papier, je weet wie de beslissingnemer is, nu is het zaak een afspraak te maken met de beslissingnemer en het voorstel te presenteren. Een aantal zaken zijn daarbij van belang: Timing Voorbereiding Afvaardiging Beslissing Bedenk wanneer je de beslissingnemer het beste kunt spreken. Een dag na de aankondiging over een reorganisatie is niet het meest ideaal. Voordat je het gesprek voert stuur je de beslissingnemer de Terms of Reference van het project toe zodat hij zich kan voorbereiden op jouw vraag en zich niet voor het blok gezet voelt. Ga naar het gesprek met een afvaardiging uit het team van supporters maar houd de grootte van de afvaardiging beperkt. Denk goed na over de samenstelling van de afvaardiging, wie is het beste in staat om de beslissingsnemer te overtuigen? 12

13 Het is belangrijk dat de bijeenkomst afgerond wordt met het nemen van een (voorlopige) beslissing. Een dergelijk beslissing kan drie kanten op: Beslissing Nee Twijfel Acties Vraag naar motivatie van het nee Evalueer met team van supporters waarom het verkrijgen van commitment niet gelukt is Wanneer de opgeworpen barrières niet onoverkomelijk zijn, doe stap 1.4 overnieuw Doorvragen: Wat heeft u nog nodig om ja te kunnen antwoorden? Formuleren antwoorden op gestelde vragen Geef de beslissingnemer bedenktijd Zorg dat hem/haar enthousiaste signalen (over de wens) bereiken tijdens de bedenktijd Ja Ga door naar de volgende fase. 13

14 Fase 2: Focus 2.1 Leg het commitment vast De beslissingnemer heeft ja gezegd tegen het projectvoorstel. Maak van dit gesprek een verslag waarin vermeld wordt welke punten besproken zijn en waar de beslissingnemer exact ja tegen gezegd heeft. Vermeld ook de vragen die nog open staan, bij voorkeur vertaald in acties. (Zie bijlagen voor een voorbeeld van een actielijst.) 2.2 Verdiep je in de organisatie(s) In de eerste fase heb je reeds een aantal maatschappelijke organisaties geselecteerd die aansluiten bij jouw interesses. Nu je groen licht hebt gekregen om je project te gaan uitvoeren is de eerste stap de selectie te verkleinen tot één maatschappelijke organisatie waar je je op gaat richten. Maatschappelijke organisaties zijn er (net als commerciële) in vele soorten en maten. Bij het selecteren van een bepaalde organisatie zal onderzocht moeten worden welke activiteiten deze organisatie uitvoert. In praktijk zal waarschijnlijk de diversiteit aan activiteiten groter zijn dan je vooraf had gedacht. Daarom zal er op dit punt verder gefocust moeten worden. Ga voor elk van geselecteerde organisaties de vragen en issues in het onderstaande kader na en schets een beeld van de organisaties: Verdieping Kengetallen en basisgegevens: - wat is de missie van deze organisatie? - hoeveel mensen werken er voor deze organisatie? - hoe is de organisatie gestructureerd (nationaal; internationaal)? - hoe groot is het budget van deze organisatie? - in welke omgeving acteert deze organisatie? Welke projecten heeft deze organisatie in de afgelopen jaren uitgevoerd? Welke link bestaat er tussen datgene waar je je over opwindt en het doel/de doelgroep van deze organisatie? Hoe kan kennis delen met deze organisatie er uitzien? Wat kunnen wij deze organisatie leren? Wat kan deze organisatie ons leren? Aan de hand van de antwoorden en je geformuleerde wens ben je nu in staat een weloverwogen keuze te maken voor de specifieke maatschappelijke organisatie die je wilt gaan benaderen met jouw aanbod. 14

15 2.3 Communiceer je plannen breed De wens is geconcretiseerd, de middelen zijn beschikbaar en de organisatie is geselecteerd. Dit is het moment om je plannen te communiceren binnen je organisatie, breder dan alleen het team van supporters. Doel hiervan is enerzijds te achterhalen of er binnen je organisatie reeds connecties bestaan met de door jou geselecteerde maatschappelijke organisatie en anderzijds de betrokkenheid te vergroten. Wellicht zijn er op dit moment nog andere collega s die zich voor het initiatief willen inzetten. 15

16 Fase 3: Contact leggen met de organisatie van je keuze 3.1 Bepaal met wie het eerste contact plaatsvindt Je hebt één maatschappelijke organisatie geselecteerd waarmee je kennis wilt gaan delen. De eerste stap is nu het achterhalen van de gegevens van de beslissingnemer in deze organisatie. In de vorige fase heb je de wens breed gecommuniceerd binnen je eigen organisatie. Wellicht zijn er daarbij connecties tussen jouw organisatie en de maatschappelijke organisatie aan het licht gekomen. Als dat zo is, heb je in deze fase een voorsprong. Is dit niet het geval dan is het zaak te achterhalen bij wie je jouw plan kunt gaan presenteren. De basisgegevens die je in fase 2 over de maatschappelijke organisatie hebt verzameld kunnen uitkomst bieden. Wanneer uit de gegevens niet blijkt wie je zou kunnen benaderen voor het opstarten van een dergelijk project is het verstandig te bellen met het secretariaat van de organisatie en de vraag neer te leggen. Bepaal welke informatie paraat moet zijn tijdens het telefoongesprek. Denk daarbij aan de vragen die voorbereid zijn voor het commitmentgesprek bij je eigen beslissingnemer. Zet de benodigde informatie op papier, zodanig dat je snel een antwoord kunt formuleren als er vragen gesteld worden. Formuleer een elevator pitch: Stel je voor dat je met je contactpersoon in de lift stapt en vijf verdiepingen omhoog gaat. Welke volzin heb je paraat op de vraag: Wat komt u doen?? Deze volzin dient grotendeels de lading van de wens te dekken. 3.2 Maak een afspraak Wanneer je eenmaal hebt achterhaald wie de beste persoon is om het plan aan te presenteren is het tijd om een afspraak te maken. Het maken van een afspraak kun je het beste telefonisch en persoonlijk doen. Bel zelf met de persoon die je wilt spreken en leg hem in dit telefoongesprek globaal uit wat je bedoeling is. Je geeft als het ware een telefonische reclameboodschap die krachtig genoeg moet zijn om de ander te overtuigen van het nut je te ontmoeten. Een gedegen voorbereiding is dus noodzakelijk. Met behulp van de checklist in het onderstaande blok kun je je optimaal voorbereiden. 16

17 Checklist voorbereiding eerste gesprek Formuleer gezamenlijk antwoorden op de vragen die de contactpersoon reeds telefonisch heeft gesteld; zet deze antwoorden op papier. Bepaal welke resultaten je in het eerste gesprek wilt bereiken, de volgende zaken komen daarbij aan bod: het realiseren van een goed contact met je gesprekspartner; het positioneren van je organisatie: wie zijn wij? wat komen we brengen? wat komen we halen? waarin verschilt dit voorstel van andere initiatieven? het creëren van commitment aan het idee. Neem de Terms of Reference -document (TOR) nogmaals door en scherp dit waar nodig aan; neem dit document mee naar het gesprek zodat je je gesprekspartner een goed beeld kunt geven van je plannen. Benadruk je passie en betrokkenheid bij de doelstellingen van de maatschappelijke organisatie. Vertaal bovenstaande punten in een korte presentatie die je tijdens het gesprek kunt geven. Bepaal wie er meegaan naar het eerste gesprek. Wanneer je de betreffende persoon aan de telefoon hebt is het raadzaam naast je reclameboodschap aan te geven hoeveel tijd je in eerste instantie van deze persoon nodig hebt en wat je in het gesprek van hem verwacht. Schets zo helder mogelijk een beeld van hoe het gesprek eruit gaat zien zodat je contactpersoon weet waar hij ja tegen zegt. Omdat in maatschappelijke organisaties beslissingen veelal democratisch genomen worden, is het raadzaam de contactpersoon te vragen of er nog andere personen geïnteresseerd zijn in het voorstel. Wanneer dat het geval is, vraag je de contactpersoon ook deze geïnteresseerden uit te nodigen voor het eerste gesprek. 3.3 Bereid de eerste afspraak voor Op het moment dat de afspraak gemaakt is, start de voorbereiding. Wanneer er tijdens het maken van de afspraak vragen gesteld zijn, zet je deze nu op papier. Deze vragen geven waarschijnlijk al een indicatie van de bereidheid tot samenwerken en de eventuele knelpunten. Het is raadzaam om de het hele team van supporters te betrekken in de voorbereidingen voor het eerste gesprek. 3.4 Na de eerste afspraak Aan het einde van het eerste gesprek inventariseer je welke van de vooraf gestelde resultaten behaald zijn. Wanneer je niet het resultaat hebt weten te behalen dat je vooraf bepaald had, plan je, indien mogelijk, een vervolggesprek. Maak het doel van dit vervolggesprek duidelijk. Hoe gedegen je alle voorgaande stappen ook hebt doorlopen het kan gebeuren dat de vertegenwoordiger van de maatschappelijke organisatie niet ingaat op je voorstel. De tabel uit de eerste fase wordt dan weer relevant: 17

18 Beslissing Nee Twijfel Ja Ga door naar stap 3.5. Acties Vraag naar motivatie van het nee. Evalueer met team van supporters waarom het verkrijgen van commitment niet gelukt is. Wanneer de opgeworpen barrières niet onoverkomelijk zijn, ga terug naar stap 3.3 en plan een nieuwe afspraak. Doorvragen: Wat heeft u nog nodig om ja te kunnen antwoorden? Formuleer antwoorden op de gestelde vragen, zet deze op papier. Geef de beslissingnemer bedenktijd. Zorg dat hem/haar enthousiaste signalen bereiken tijdens de bedenktijd. 3.5 Impact voor de eigen organisatie Nu er concrete stappen zijn gezet om een traject van kennis delen aan te gaan met een maatschappelijke organisatie, kunnen we in kaart gaan brengen wat de samenwerking ons daadwerkelijk kan gaan brengen. Al in de eerste fase heb je geformuleerd wat je wens is, waarom je deze wens hebt en wat je in dit licht wilt brengen naar de maatschappelijke organisatie. Ook heb je gespecificeerd wat je uit de samenwerking wilt halen. Dit is het moment om de resultaten van de samenwerking vast te leggen. Dit is het startsein voor het opzetten van de projectorganisatie. Beide partijen formuleren de resultaten die zij willen bereiken. Stel dat we in de samenwerking ons eerder geformuleerde doel gaan bereiken Wat levert het op o voor mij persoonlijk? o voor ons project? o voor onze organisatie? o op langere termijn? Kan dit traject verandering brengen in de medewerkertevredenheid? 18

19 Deel 2: Projectmanagement De nu volgende stappen gaan in op de inrichting, uitvoering en evaluatie van het project dat je gaat opstarten. Wanneer je bekend bent met projectmanagement is deze informatie wellicht ten overvloede. Per stap hebben we een aantal punten geformuleerd die specifiek van belang zijn in het geval van samenwerking met een maatschappelijke organisatie. Fase 4: Projectvoorbereiding Een eerste waarschuwing vooraf: blijf je er voortdurend van bewust dat de samenwerking een afgebakend project betreft, met een begin en een einde. Op deze manier houd je grip op de tijd die je besteedt aan het project en kun je het afronden van een fase ook echt vieren. De werkwijze van een maatschappelijke organisatie is veeleer organisch, daar waar je vanuit het bedrijfsleven waarschijnlijk een meer procesmatige insteek gewend bent. Wanneer je teveel meegaat in het organische denken zal het project voortdurend bijgesteld worden en zullen er geen duidelijke mijlpalen geïdentificeerd kunnen worden. Een goed begin is het halve werk. Dat geldt voor veel dingen en in ieder geval ook voor trajecten van kennis delen. Daarom is het goed om onderstaande aandachtspunten in het achterhoofd te houden. Tips bij de projectvoorbereiding Neem voldoende tijd voor de voorbereiding. Let op de afbakening van het traject: traject heeft een duidelijk begin en eind; wat doen we wel en wat niet? Houd steeds kennis delen als rode draad vast; Let bij grotere of complexere maatschappelijke organisaties extra op de beslissingsbevoegdheden, wie beslist er bijvoorbeeld over de inzet van de medewerkers in de werkgroep? Valkuil: een maatschappelijke organisatie heeft vaak een organische manier van werken, houd daarom goed de rode draad van het project in de gaten en werk conform planning. 19

20 4.1 Stel een werkgroep samen met afgevaardigden van beide organisaties We gaan een traject van samenwerking aan; dat wil zeggen dat er ook samen gewerkt gaat worden. Het is verstandig vast te leggen welke medewerkers vanuit jouw organisatie tijd gaan steken in het traject. In eerste instantie zullen dit in ieder geval de leden uit je team van supporters zijn. Afhankelijk van de omvang van het project kunnen ook anderen uit jouw organisatie deelnemen aan het projectteam. Dit is ook het moment om vast te stellen welke medewerkers van de maatschappelijke organisatie zich actief met het project zullen gaan bezighouden. Vraag je contactpersoon, die inmiddels de opdrachtgever is geworden, je een aantal suggesties aan de hand te doen en plan kennismakingsgesprekken met deze mensen. 4.2 Stel een plan van aanpak op Wanneer de werkgroep is samengesteld, moet het plan van aanpak voor het project gemaakt worden. Wanneer er in jouw bedrijf of in de maatschappelijke organisatie een standaardmethode wordt gehanteerd om een plan van aanpak te schrijven voor een project, hanteer deze dan. Is een dergelijke methode niet aanwezig dan moeten de volgende punten in ieder geval in het plan worden vastgelegd: Welken resultaten willen we behalen met het project? Welke kennis gaan we delen? Hoe gaan we dit doen? Wie is waar verantwoordelijk voor? Welke inzet (tijd) is er per lid van de werkgroep nodig en beschikbaar? Hoe ziet de fasering in de tijd eruit: startpunt, eindpunt, mijlpalen? 4.3 Creëer commitment Het traject van kennis delen heeft naar alle waarschijnlijkheid een impact op het werk van de medewerkers van de maatschappelijke organisatie. Probeer zoveel mogelijk te voorkomen dat het traject als bedreiging wordt gezien. Dit kun je bereiken door het plan van aanpak te presenteren op een bijeenkomst met alle medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst vertel je kort en bondig wat je tot dit project heeft gebracht en wat het project kan gaan brengen. We noemen dit voorfilmen of in het Engels: pre-presenten. Aandachtspunt: er is een verschil in inrichting van beslissingsbevoegdheden en hiërarchische structuren tussen commerciële en maatschappelijke organisaties. Luister daarom goed naar de leden van de werkgroep en ga niet klakkeloos uit van de je welbekende structuren uit de commerciële wereld. 20

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid Toolkit Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die langdurige

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk

Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk Solliciteren... doe je zo! Wetgevingswijzer 2008 voor P&O: Wat verandert er? Handleiding voor de praktijk V e r a B o t Solliciteren doe je zo! Vera Bot Solliciteren doe je zo! kluwer 2009 ISBN 978 90

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie