Onze belangrijkste taak ligt in Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onze belangrijkste taak ligt in Den Haag"

Transcriptie

1 Onze belangrijkste taak ligt in Den Haag GGZ Oost Brabant: GGZ, zorg voor mensen nu en in de toekomst De geestelijke gezondheidszorg is geen luxeproduct

2 Ideale bereikbaarheid voor GGZ Oost Brabant Optimaal contact in een dynamische omgeving: ook voor u? UPC Business zorgt ervoor dat alle 40 locaties van GGZ Oost Brabant optimaal bereikbaar zijn. Dit kunnen wij ook voor u realiseren. Want wij weten dat u altijd bereikbaar moet zijn en dat uw klanten u altijd moeten kunnen bereiken. Of dat nu via telefoon, , sms of twitter is. Wij stemmen alle communicatiekanalen optimaal op elkaar af. Verandert uw situatie? Dan sluiten wij eenvoudig aan bij uw nieuwe wensen. Zo heeft u altijd optimaal contact. Wilt u ook optimaal bereikbaar zijn? Ga naar grootzakelijk.upc.nl/ of bel met onze Key Account Manager Zorg Marcel Hendriks op voor een kennismakingsgesprek. U kunt hem ook mailen: Internet - Telefonie Televisie - Netwerk

3 Inhoudsopgave 2 Onze belangrijkste taak ligt in Den Haag 5 Issues & Insights 7 GGZ, zorg voor mensen nu en in de toekomst 10 De geestelijke gezondheidszorg is geen luxeproduct 14 Positieve psychologie heeft de toekomst 16 Adverteerdersindex Inleiding door Ernst Delfos, uitgever De geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland levert een onmisbare bijdrage aan een veilige, gezonde en veerkrachtige samenleving, waarin zorg op maat beschikbaar is voor iedereen. In het hoofdartikel van deze Medical Insights lezen we het verhaal van GGZ Oost-Brabant. Een organisatie die staat voor: betrokken bij de mens, betrouwbaar als partner in behandeling en ambitieus in het voortdurend verbeteren van zorg. Directeur Paul van Rooij van GGZ Nederland sluit zich bij de visie aan en vertelt in deze editie: Ook al zijn er forse bezuinigingen in de ggz, Nederland mag trots zijn op de zorg die geboden wordt. We zijn een van de koplopers in de wereld. Naast genoemde partijen komt ook Prof. dr. Ernst Bohlmeijer aan het woord over de groeiende aandacht voor narratieve psychologie. Jan Tromp jarenlang werkzaam geweest in diverse functies in de ggz vertelt onder andere over het project Zichtbare Zorg. De ontwikkelingen in de ggz zijn aanleiding voor het redactieteam van Medical Insights om deze branche uitgebreid te belichten. Het resultaat leest u. Een informatieve uitgave die inzicht geeft over wat de toekomstverwachtingen in de zorg zijn en hoe hierop ingespeeld wordt. 1

4 Onze belangrijkste taak ligt in Den Haag In Nederland wordt het grootste deel van alle geestelijke gezondheidszorg aangeboden vanuit instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. GGZ Nederland is de vereniging van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) en verslavingszorg. Met ongeveer honderd leden zijn zij de grootste werkgeversorganisatie in deze zorgdiscipline die gezamenlijk ongeveer 90% van de ggz-zorg leveren. We spreken met Paul van Rooij, sinds 1 januari 2011 directeur van de koepelorganisatie. Kerntaken GGZ Nederland Belangenbehartiging GGZ Nederland behartigt de belangen van haar leden op nationaal niveau. De vereniging streeft ernaar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen. Daarnaast is GGZ Nederland ondertekenaar van de CAO voor de geestelijke gezondheidszorg. Sectorontwikkeling GGZ Nederland houdt zich bezig met kennisoverdracht, kennisontwikkeling en onderzoeksinformatie naast haar taken in de belangenbehartiging. De ggz-sector is goed voor een omzet van vijf en een half miljard euro en biedt werk aan mensen. GGZ Nederland is een belangenorganisatie die zich inzet voor goede ggz-zorg, een betere profilering van de branche en voor maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. Lobbyen richting de politiek en overheid neemt dan ook een prominente plaats in binnen het werkveld van GGZ Nederland. We zijn in gesprek met het ministerie van VWS en Justitie, maar ook met Sociale en Binnenlandse Zaken en Onderwijs. Ook hebben we contact met zorgautoriteit, daar waar het gaat over het maken van beleidsregels. En met andere stakeholders als proffesionals, patiënten, gemeenten en zorgverzekeraars, vertelt Paul van Rooij. Europese agenda Alvorens we praten over de rol van GGZ Nederland in ons land, maken we even de overstap naar Europa. Een rol die, zoals Van Rooij vertelt, slechts een klein deel van het werk maar wel belangrijk van GGZ Nederland is. Wij zijn lid van de Europese koepelorganisatie voor ggz, Mental Health Europa, en van VNO-NCW. Zelf zijn we actief in Brussel op het gebied van belangenbehartiging van onze leden. We volgen wat er in Europa gebeurt op het gebied van wet- en regelgeving. Kijken naar de gevolgen voor onze leden. Daarnaast richten we ons op thema s als ambilantisering, meer zorg in de eerste lijn, destigmatisering, innovatie en ontwikkelen van ehealth. Ook proberen we subsidiemogelijkheden te creëren voor onze leden, onder andere op het gebied van lifesciences en e-health. Tot slot is interessant om te vermelden, dat GGZ Nederland deel neemt aan ontwikkelingsprojecten gericht op de ontplooiing van de ggz in met name Oost- en Midden Europa en Azië. De ggz staat daar echt nog in de kinderschoenen. De schrikbeelden die je er soms bij bedenkt, komen werkelijk voor, vertelt Paul van Rooij. Lobbyen De belangrijkste taak voor GGZ Nederland ligt in Den Haag. Wat staat er op de agenda? Van Rooij: Een meerjarenafspraak met het ministerie stond en staat op de agenda. Dit, onder andere om financiële rust te creëren. Dit jaar moeten we 600 miljoen bezuinigen. We willen volgend jaar niet nog een keer inleveren. Echter, het kabinet is gevallen. Het maken van afspraken is nu lastig. Maar we gaan door. Onder andere over de eigen bijdrage van 200 euro per persoon per behandeling. Alleen mensen in de ggz moeten dit betalen, voor andere zorg is deze bijdrage niet nodig. Dat is discriminerend. Wat Den Haag zegt? Ze zijn het met ons eens. De minister vertelde: Ik wil overal wel een eigen bijdrage invoeren. Het draagvlak in de coalitie ligt echter alleen bij de ggz. Daar moet ik mij aan houden. Het is verbijsterend. Zeker omdat onze doelgroep veelal kwetsbare mensen zijn met een lager inkomen dan de gemiddelde Nederlander. Maar gelukkig is in het stabiliteitsakkoord nu een deel van de eigen bijdrage terug gedraaid. Voor zover ik nu weet, met name voor de Paul van Rooij Ledenservice Een derde belangrijke taak van de vereniging is het bieden van ledenservice. Collectief en soms ook individueel. Wilt u meer weten over de taken van GGZ Nederland voor 2012? Bekijkt u dan het filmpje op: ggz-nederland-in-2012.html Meer informatie GGZ Nederland: kwetsbaren. Een derde punt van aandacht is de decentralisatie van de jeugdzorg. De jeugdhulpverlening wordt naar het domein van de gemeentes overgeheveld. Het is risicovol dat ook de jeugd-ggz hierin wordt mee genomen, zegt Paul van Rooij. Ben je ziek, dan is er nu een zorgverzekering. In een systeem waarbij 400 gemeentes zelf zorg moeten inkopen, vraag ik me af hoe het recht op zorg, de toegang en de kwaliteit van zorg geborgd worden. Kans Ook al zijn er forse bezuinigingen in de ggz, Nederland mag trots zijn op de zorg die geboden wordt, volgens Paul van Rooij. We zijn een van de koplopers in de wereld. We hebben goed opgeleide professionals die volgens richtlijnen werken. Patiëntgerichtheid staat voorop. Is er ook iets dat beter kan? Jawel, is het antwoord. We moeten ons naast de ziekte van de patiënt nog meer verplaatsen in zijn sociale omstandigheden. Samen met andere partijen, zoals de eerste lijn en gemeenten. Dit om problemen en herhaling te voorkomen. Daar ligt onze kans. 2 3

5 Issues & Insights één project één contact WITS ZUID B.V. De geestelijke gezondheidszorg in Nederland levert een onmisbare bijdrage aan een veilige, gezonde en veerkrachtige samenleving, waarin zorg op maat beschikbaar is voor iedereen. Om kwalitatief hoogwaardige, beschikbare en toegankelijke psychische zorg te kunnen bieden zijn voldoende goed gekwalificeerde medewerkers nodig. Echter, een toename van de zorgvraag door onder andere vergrijzing in combinatie met een afname van de omvang van de beroepsbevolking dreigt op de middellange termijn een groot tekort aan werknemers in de zorg te veroorzaken. Hiervan zal ook de GGZ de gevolgen ondervinden. Om die reden heeft GGZ Nederland voor de periode Arbeidsmarkt als één van de beleidsprioriteiten benoemd. Jonge artsen ontdekken de psychiatrie! Na afloop van mijn studie Geneeskunde, was voor mij duidelijk dat ik graag wilde werken met de doelgroep kinderen (en hun ouders). Tijdens mijn studie ben ik alleen in aanraking gekomen met het specialisme kindergeneeskunde. Ik wilde me eerst breder oriënteren op de gezondheidszorg, alvorens een keuze te maken voor een specialisatie. Het traineeship van BKV bij GGZ Oost Brabant biedt mij een mooie kans hiertoe. Marieke Klessens, trainee binnen circuit Kinder en Jeugd Oss We zagen Marieke groeien in functie en groeien qua persoon. Dit alles ten gunste van een hoge productiviteit en zeer tevreden cliënten.. Danny Struif, programmaleider a.i. Neem contact op T (073) Wits goo.indd : (0) of Kijk voor voor meer informatie op Belangrijkste ziektebeelden De meest voorkomende psychische aandoeningen zijn stemmingsstoornissen, angststoornissen, middelenstoornissen en aandachtstekort- en gedragsstoornissen. Psychische stoornissen komen frequent voor. Vier op de tien volwassenen krijgt ooit in het leven een van deze aandoeningen (47,2%). Over het leven gerekend komen stemmingsstoornissen, angststoornissen en middelenstoornissen bijna even vaak voor (19,1-20,1%). De mate van voorkomen van psychische aandoeningen is in de afgelopen 10 jaar stabiel gebleven. (Nemesis-2 onderzoek De psychische gezondheid van de Nederlandse bevolking, uitgevoerd door het Trimbosinstituut, 2010). Kerncijfers De ruim 100 lidinstellingen van GGZ Nederland leveren naar schatting zo n 90% van de specialistische geestelijke gezondheidszorg. In totaal behandelen zij jaarlijks bijna een miljoen patiënten. Top tien psychische aandoeningen in de Nederlandse bevolking (18-64 jaar), in de afgelopen 12 maanden (Bron: Trimbos instituut): depressieve stoornis (5,2%), specifieke fobie (5,0%), alcoholmisbruik (3,8%), sociale fobie (3,8%), ADHD (2,1%), gegeneraliseerde angststoornis (1,8%), paniekstoornis (0,9%), drugsmisbruik (0,9%), dysthemie (0,9%), bipolaire stoornis (0,8%). Financiering geestelijke gezondheidszorg naar financier (x euro ) Geneeskundige GGZ (ZVw) Langdurige GGZ (AWBZ) Forensische zorg (Justitie) 668 WMO (gemeenten)* 118 (* schatting op basis van 2% van het budget) Meer feiten en cijfers: Sectorrapport GGZ 2010, sectorrapport-2010.pdf GGZ Oost Brabant GGZ Oost Brabant biedt hulp en zorg aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Kort als het kan en langdurig als het nodig is. Jaarlijks kloppen mensen bij GGZ Oost Brabant aan. Ruim medewerkers en vrijwilligers bieden hulp vanuit locaties in Boekel, Boxmeer, Helmond, Rosmalen, Oss, Uden en Veghel óf gewoon bij de cliënt thuis. BKV goo.indd :24 5

6 Eén loket voor ontwerpen, bouwen en onderhouden Bouw Totaal Onderhoud en Bouwbedrijf Ponjé zijn ervan overtuigd dat een integrale aanpak van ontwerpen, bouwen en onderhouden alleen maar voordelen biedt. Het leidt tot een betere kwaliteit, tegen een lagere prijs met maximale klanttevredenheid. En dat een gebouwleven lang! Hoe we dat doen? Door het resultaat als uitgangspunt te nemen en prestaties meetbaar te maken. Door optimale samenwerking met alle ketenpartners. Door al onze inspanningen af te stemmen op de levensduur van gebouwen. Door blijvend te leren, zowel intern als met onze opdrachtgevers. Samen met u werken we graag aan het ontwerpen, (ver)bouwen/renoveren en onderhouden van uw gebouwen! Lees alles over onze krachtige combinatie op: Bouwbedrijf Ponjé T (0492) E W Bouw Totaal Onderhoud T (0492) E W Ponje goo.indd :10 GGZ, zorg voor mensen nu en in de toekomst Er gebeurt heel veel in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Voor een deel noodgedwongen door bezuinigingen, vergrijzing en een in de toekomst dreigend tekort aan mensen die in de zorg werkzaam zijn. Het beeld van de GGZ als black box, waarin alle psychiatrische zorg is verankerd, behoort tot het verleden. Meer dan ooit maakt iedere GGZ-instelling keuzes in wat ze doet en wil ze aantoonbaar maken hoe goed ze dat doet. Om te voorkomen dat cliënten daarbij tussen wal en schip geraken, is een goede samenwerking met andere organisaties noodzakelijk. Een gesprek met Ronnie van Diemen, voorzitter Raad van Bestuur van GGZ Oost Brabant. De GGZ Oost Brabant verleent met ruim 2200 medewerkers in de wijken en regio behandeling aan burgers met complexe psychische zorgvragen in verschillende vormen: van een (poli)kliniek tot zorgteams in de wijk. Zo dicht mogelijk bij mensen in hun woonomgeving. Het werkgebied strekt zich uit van Wijchen bij Nijmegen tot Oss, Rosmalen, Helmond en tot Noord- Ronnie van Diemen Limburg. Daarnaast heeft GGZ Oost Brabant een groot aantal woonvoorzieningen voor mensen die langdurige psychiatrische zorg en ondersteuning nodig hebben. Je eigen familie Kenmerk van de GGZ Oost Brabant is dat ze er is voor mensen met ernstige complexe psychische zorgvragen, vertelt Ronnie van Diemen, de voormalig kinderarts die vanaf 2008 voorzitter is van de Raad van Bestuur. Het gaat om mensen die hierdoor in meer of mindere mate problemen hebben met maatschappelijke participatie. Het kan zijn dat ze niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, relationele problemen hebben of een gevaar voor zichzelf en anderen zijn. We behandelen een grote variatie aan ziektebeelden, bijvoorbeeld schizofrenie of angsten stemmingsstoornissen. De essentie van ons bestaan als GGZ is dat we die zorg willen leveren die je je eigen familie gunt. We willen mensen weer laten deelnemen aan de samenleving. Van Diemen ziet veel veranderen in de geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt er steeds meer evidence based gewerkt. Dankzij wetenschappelijk onderzoek weten we welke behandelmethoden het beste resultaat opleveren in de verbetering van de gezondheid van mensen en kunnen we de kwaliteit van onze zorg aantoonbaar maken. Cliënten en verzekeraars vragen daar om en zo zijn we in staat duidelijke zorgprogramma s te ontwikkelen voor bijvoorbeeld mensen met een ernstige depressie of angststoornis. Iedereen krijgt dan de zorg op dezelfde manier aangereikt en weet waar hij aan toe is. Naamloos :35:26 7

7 Werken in de wijk Zorg bij de cliënt thuis Goede ondersteuning van informele zorg Duurzame zorg De veranderingen die nu in de GGZ plaatsvinden, zijn door allerlei externe ontwikkelingen noodzakelijk, zoals de economische crisis, vergrijzing, de toegenomen mondigheid van cliënten en de vraag naar zorg op maat. Van Diemen noemt ook de behoefte om psychische zorg en zorg gericht op somatische klachten niet meer los van elkaar te zien. We willen veel meer integraal zorg gaan leveren, zegt ze. Als we dat kunnen, dan wordt de zorg in zijn geheel efficiënter, doelmatiger en beter. Een andere grote uitdaging is, dat we meer kwaliteit bieden met minder mensen en middelen. Over tien tot vijftien jaar hebben we in de zorg een tekort aan specialisten en verzorgenden. Alleen op die manier kunnen we aan de toekomstige generaties duurzame zorg leveren. Ambulant Een van de gevolgen is dat er binnen de GGZ Oost Brabant een verschuiving plaatsvindt naar ambulante zorg. De zorg vindt dankzij wijkteams steeds meer en zo veel mogelijk plaats bij de cliënt thuis. Van Diemen: Tot voor kort werd iemand met een psychische crisis opgenomen, nu wordt dat zoveel mogelijk in de thuissituatie opgevangen. Dat kan dankzij de wijkteams die al vroegtijdig een crisis bij een cliënt zien aankomen en kunnen handelen. Dat is een totaal andere manier van denken en werken die veel vraagt van de zorgverleners. Daarom wordt veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering. Professionals moeten bijvoorbeeld een inschatting maken hoe gevaarlijk het is voor de cliënt, zijn omgeving en henzelf om de cliënt niet op te nemen. De eerste resultaten van deze aanpak zijn positief, zegt Van Diemen. Het aantal opnames is enorm afgenomen en de cliënten zijn erg tevreden over deze aanpak. Er is wel een andere kant van de medaille. Zorg die meer in de thuissituatie plaatsvindt, heeft wel tot gevolg dat het zwaarder wordt voor de gezinsleden en andere betrokkenen van de cliënt. Van dit informele circuit wordt veel meer dan vroeger verwacht dat ze een bijdrage leveren aan de zorg. Van Diemen: Het is goed dat we meer ambulante zorg leveren, maar het vraagt wel van ons en welzijnsorganisaties dat we de informele hulp goed ondersteunen. Appartementen Huize Padua Gezamenlijke verantwoordelijkheid Met de verschuiving van opnames in klinieken naar ambulante zorg is volgens Van Diemen de ontmanteling van de GGZ ingezet. De GGZ is geen black box meer, de samenwerking met ziekenhuizen, welzijnsorganisaties in de wijk en gemeenten wordt steeds belangrijker. Zo heeft GGZ Oost Brabant in de regio Boxmeer besloten geen nieuwe kliniek te bouwen, wat aanvankelijk het idee was. In plaats daarvan werd afgesproken de zorg ambulant te verlenen met thuiszorg en crisisteams. Als cliënten toch moeten worden opgenomen, gebeurt dat nu buiten die regio. Dit zorgconcept kan volgens Van Diemen alleen succesvol zijn als er een goede samenwerking en communicatie is met andere instellingen zoals het ziekenhuis, welzijnsorganisaties, de gemeente en de politie. Alleen door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en op te treden kunnen we de gezondheid en vitaliteit van mensen beïnvloeden. Dat kan niet alleen vanuit de GGZ. Iedere organisatie brengt zijn eigen expertise in en het mooie is, zeker hier in Brabant, dat al die mensen van de verschillende hulporganisaties elkaar heel goed kennen. Domotica Omdat in de toekomst het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg afneemt, wordt ook e-health en domotica, het leveren van zorg op afstand, belangrijker. Van Diemen: Dat is een ontwikkeling waar we midden in zitten. Het is ook nodig omdat steeds meer mensen tot zeer hoge leeftijd op zichzelf blijven wonen. In vrijwel elke behandelingsstrategie kunnen we in principe gebruikmaken van e-health. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. Daar moeten we de komende tien jaar een slag in slaan. Ze noemt als voorbeeld een cliënt die een crisis meemaakt en via skype contact maakt met een psychiater die daarvoor dag en nacht bereikbaar is. GGZ Oost Brabant heeft nu drie crisisteams voor haar hele werkgebied, maar Van Diemen betwijfelt of dat op termijn haalbaar is: Daarom zijn de wijkteams belangrijk. Die hebben een signaleringsfunctie en kunnen juist voorkomen dat een cliënt een crisis krijgt. Maar dan nog zullen we samen met andere organisaties moeten bekijken hoe we op termijn crisiszorg kunnen waar borgen. Van Diemen noemt zichzelf een idealist. Haar visie is in de eerste plaats positief. Ze begrijpt dat politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hun weerslag hebben op de zorg, maar ze signaleert tegelijk een verschraling van de geestelijke gezondheidszorg door allerlei maatregelen. Vooral door de snelheid waarmee ze moeten worden genomen. Van Diemen: Het beeld dat politici in Den Haag van de geestelijke gezondheidszorg hebben, is een karikatuur van wat we in werkelijkheid waar kunnen maken. 8 9

8 Ministerie VWS De geestelijke gezondheidszorg is geen luxeproduct Jan Tromp heeft een lange loopbaan in de ggz achter de rug. Hij begon 37 jaar geleden als arts-psychotherapeut in het Willem Arntsz huis in Utrecht, richtte de psychotherapeutische gemeenschap De Juttenhof op en werd in 1983 hoofd van de afdeling Systeemtherapie van de Riagg. Achttien jaar geleden werd hij bestuurder, eerst van deeltijdkliniek het Dercksen Centrum in Amsterdam, later van het Sinai Centrum en tenslotte van GGz Breburg. Vorig jaar is hij daar, vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd, vertrokken. Dat betekende niet dat hij met een goed boek bij de openhaard ging zitten. Tromp zocht nieuwe uitdagende functies in zijn carrière 2.0, zoals hij het zelf noemt. Hij is onder andere bestuursadviseur bij bureau P5COM, dat zich bezighoudt met performance verbetering in zorginstellingen en bij HumanConcern, een Zelfstandig Behandelcentrum voor eetstoornissen. One flew over the cuckoo s nest Tromp heeft veel zien veranderen in de geestelijke gezondheidszorg. Tromp: Toen ik begon waren er instellingen die in de Jan Tromp In politiek onzekere tijden en met nog meer bezuinigingen in het vooruitzicht moeten ggz-instellingen zorgen dat de kwaliteit van hun dienstverlening verder verbetert. Een lastige klus. Vijf jaar geleden startten tien samenwerkingsverbanden van stakeholders in de zorg met een project binnen het bureau Zichtbare Zorg van het ministerie van VWS. Dit zal in 2013 worden overgenomen door het Nederlands Kwaliteitsinstituut voor de zorg, wat mede hiervoor wordt opgericht. Een goed moment om samen met Jan Tromp, onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Geestelijke Gezondheidszorg van Zichtbare Zorg, terug en vooruit te kijken. buurt kwamen van wat we kennen van de film One flew over the cuckoo s nest. Mensen met afwijkend gedrag werden met elkaar en zonder veel begeleiding in een zaaltje gestopt. Soms met z n twintigen. Vaak kregen ze teveel medicijnen. Als je nu kijkt naar de behandelmogelijkheden, bejegening van patiënten en kwaliteit van zorg, dan zie je dat de ggz in Nederland zich enorm heeft ontwikkeld. Praatje met de buurman Tegelijk constateert Tromp dat de ggz in de afgelopen jaren een aantal keren negatief in het nieuws kwam. Enerzijds is die aandacht goed, zegt Tromp, omdat we ons inspannen om incidenten te voorkomen, maar er is helaas weinig waardering voor de positieve verhalen en de duizenden hulpverleners die zich met hart en ziel inzetten voor mensen die het psychisch zwaar hebben. Daar wordt volgens Tromp vooral door het huidige kabinet te weinig bij stilgestaan. Het kabinet denkt dat psychische aandoeningen geen ernstige ziektes zijn. Ze denken dat een depressie op te lossen is met een praatje met de buurman. Dat is, gezien de bezuinigingen vooral op de ggz, blijkbaar de grondgedachte van dit kabinet. Er wordt gesuggereerd dat geestelijke gezondheidszorg een luxeproduct is. Tromp vindt dat onterecht en is bezorgd over het niveau van de ggz in de toekomst. Zichtbare zorg Tromp is onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep Geestelijke Gezondheidszorg, één van de tien stuurgroepen van het Sinai Centrum bureau Zichtbare Zorg. Zichtbare zorg is een initiatief dat volgens hem past in de trend van de afgelopen jaren om de zorg kwalitatief beter en veiliger te maken. Dat is in de ggz nog niet zo eenvoudig. Tromp: Het is bij een knieoperatie gemakkelijker om kwaliteitsindicatoren vast te stellen dan bij een psychiatrische aandoening. Een knie is een knie maar de geest is niet zo gemakkelijk in een standaardhokje te stoppen. Een depressie van een vluchteling uit Afghanistan is anders dan die van een manager met een gezin en kleine kinderen. De sociale context is belangrijk in de psychiatrie en dat maakt het lastig om eenduidige indicatoren vast te stellen. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, GGZ Nederland, professionele organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut voor Psychologen, cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars. Tromp: Met elkaar stellen we kwaliteitsindicatoren vast die een beeld geven van de kwaliteit van de ggz en daarmee worden mogelijke verbeteringen die we kunnen doorvoeren inzichtelijk. Eind 2012 moet Zichtbare Zorg zijn opgeheven en moet het Nederlands Kwaliteitsinstituut voor de zorg deels het werk overnemen. Dat instituut zal straks de professionele standaarden moeten bepalen en deze bewaken, vertelt Tromp. De instellingen blijven verantwoordelijk voor het aanleveren van prestatie-indicatoren. Verzuiling doorbreken Een van de nieuwe uitdagingen is het kwalitatief verbeteren van de samenwerking tussen zorgaanbieders in de keten. Tromp: Mensen met een ernstige depressie hebben vaak niet alleen met de ggz te maken. Het ideaalbeeld is dat de verzuiling wordt doorbroken. Een andere vraag waar hij bij betrokken is luidt: hoe kun je de ggzinstelling en een ziekenhuis beter laten samenwerken bij patiënten met zowel ernstige psychische klachten als een fysieke aandoening? Meer en beter integraal behandelen is hier het credo. Het wordt een spannende tijd, beseft Tromp. Het risico bestaat dat door de bezuinigingen de verdere professionele ontwikkeling binnen de ggz stopt, terwijl de behoefte eraan binnen de maatschappij juist groter wordt

9 Marianne Holleman, directeur HRM bij GGZ Oost Brabant: Mijn leaseauto belde zelf de hulpdiensten Kardinaal de Jongstraat BG Oss Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de Centrale Toegang: SMO Verdihuis is een instelling waar kwetsbare burgers voor opvang of ondersteuning terecht kunnen. Het gaat dan zowel over gezinnen, jongeren als volwassenen. We bieden crisisopvang & diverse vormen van woonbegeleiding. EINDHOVEN S-HERTOGENBOSCH TILBURG W E Marianne Holleman De advocaten van het team Zorg & Welzijn binnen Holla Advocaten hebben jarenlange ervaring binnen de gezondheidszorg. Niet alleen beschikken zij over de nodige juridische kennis, gebied van zorg en welzijn. Daardoor kennen zij de branche als geen ander. Gered worden door je gloednieuwe leaseauto, nadat je er een zwaar ongeluk mee hebt gehad: Marianne Holleman kan er over meepraten. De dealer had mij de vorige dag nog over die speciale SOS-voorziening verteld. GGZ logo goo.indd :32 McKesson Nederland richt zich op de ontwikkeling, verkoop, implementatie en het onderhoud van informatiesystemen voor ziekenhuizen en GGZinstellingen. In Nederland werken ongeveer 105 enthousiaste professionals. Het productaanbod bevat ziekenhuisinformatiesystemen (xcare en xmcare), een transmuraal Elektronisch Patiënten Dossier (HorizonWP ), een product ter ondersteuning van de elektronische statusvoering (SDE) en een oplossing voor de voedingslogistiek (FoodCare). Ter ondersteuning van deze oplossingen levert McKesson projectmanagement, implementatieconsultancy en diensten voor onderhoud en beheer. Ter completering van ons product- en dienstenaanbod werken wij samen met groot aantal leveranciers en partners die hun sporen op deelgebieden hebben verdiend. McKesson Nederland maakt deel uit van McKesson Corporation. McKesson Corporation staat op de 15e plaats in the FORTUNE 500 en is genoteerd aan de New York Stock Exchange. Met een omzet van meer dan USD 108 miljard en een personeelsbestand van circa medewerkers is McKesson één van de mondiale marktleiders binnen de zorg. McKesson Nederland B.V. Weverstede 35 Postbus AS Nieuwegein T +31 (0) F +31 (0) E I Marianne Holleman is sinds 1 januari 2011 directeur HRM bij GGZ Oost Brabant, een medewerkers tellende organisatie voor geestelijke gezondheidszorg. Een van mijn grootste uitdagingen voor de komende jaren is de verandering die het meerjarenbeleid van de organisatie en onze medewerkers vraagt, naast de uitstroom van oudere medewerkers en daardoor ook de vraag naar nieuwe collega s. Het zal flink wat energie vergen om de kwalitatief goede zorg waarvoor wij staan optimaal te kunnen bieden. Marianne bezoekt geregeld de regiokantoren van haar werkgever. Ik rijd zo n kilometer per jaar. Gelukkig in een stevige, comfortabele auto. Meteen op mijn eerste werkdag had onze leasemaatschappij MKB Lease die voor mij neergezet. Dat was een zogenaamde voorloopauto; ik kreeg even de tijd om een eigen leaseauto uit te zoeken. Het werd de nieuwe Peugeot 508. Ik zal nooit vergeten dat ik hem op een vrijdag in mei bij Nefkens Den Bosch ging ophalen, want de dag daarna zou ik met mijn man en dochter op vakantie gaan. De verkoper wees mij nog op het ingebouwde Peugeot Connect SOS-systeem, dat automatisch hulpdiensten alarmeert als er een airbag afgaat. De volgende morgen zoefde de splinternieuwe auto met 120 km/h over de A2 richting Schiphol. Marianne: Een vroege zaterdagochtend, het was zo stil op die brede weg, wij leken wel de enigen daar. Alles ging heerlijk, totdat onze auto keihard van achteren werd aangereden. Ik herinner mij alleen een bruine draaikolk: dat was de binnenbekleding van onze auto, die wild tollend over de weg schoot. We kwamen met een enorme klap tegen de pilaar van een matrixbord tot stilstand. Marianne verloor haar bewustzijn en verbleef drie dagen in het ziekenhuis. Pas drie maanden later kon zij voorzichtig weer aan het werk gaan, maar het duurde nog eens twee maanden voordat zij volledig was hersteld. Haar man hield aan het ongeluk een reeks blauwe plekken over, haar dochtertje van zeven kwam met de schrik vrij. De veroorzaker reed onder invloed van drank en drugs en was oververmoeid. Hij reed vermoedelijk 160 km/h. Marianne is blij dat MKB Lease direct weer een auto op haar privéadres kwam afleveren. Ik kon zelf niet rijden, maar vrienden en familie die voor mij zorgden hadden die auto hard nodig. Tja, en zo rijd ik weer in een voorloopauto. Hopelijk brengt mijn nieuwe leaseauto mij meer geluk. Al heeft die Peugeot ons uitstekend beschermd! MKB Lease B.V. Siliciumweg SX Amersfoort T E I

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving

erstellen ondersteune oorkomen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving erstellen Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving oorkomen ondersteune Juli 2014 Novadic-Kentron Groep Zorgbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verslaving en verslavingszorg 5 2.1 Wat is verslaving?

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie

Ik mag er zijn en doe mee!

Ik mag er zijn en doe mee! Ik mag er zijn en doe mee! Jaarverslag2013 2 JAARVERSLAG 2013 KORAAL GROEP Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Onze organisatie Wat bieden we? Onze strategie Onze missie & visie Kernwaarden

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Als je kijkt langs de lijnen van kwaliteit, geldt dat hoe vaker een arts een behandeling uitvoert, hoe beter hij erin wordt.

Als je kijkt langs de lijnen van kwaliteit, geldt dat hoe vaker een arts een behandeling uitvoert, hoe beter hij erin wordt. Winter 2011 2012 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 32 Bron: De Friesland Zorgverzekeraar Als je kijkt langs de lijnen van kwaliteit, geldt dat hoe

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM

LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM LEKKER OUD WORDEN THIJS DEKKER PAMEIJER VO MOB 2006-2008 TRANSFERGROEP ROTTERDAM 1 INLEIDING - Voor u ligt de scriptie Lekker Oud Worden als afsluiting van de Voortgezette Opleiding Management, Organisatie

Nadere informatie

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE:

Signaal MENSELIJK CONTACT DANKZIJ ICT GERLACH CERFONTAINE: 04 DECEMBER 2009 Signaal KWARTAALUITGAVE NICTIZ Antonius Ziekenhuis Sneek: profileren op veiligheid De business case van het EPD e GGZ: online therapie thuis GERLACH CERFONTAINE: MENSELIJK CONTACT DANKZIJ

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2010

Nieuwsbrief najaar 2010 Nieuwsbrief najaar 2010 1 Belangrijke Telefoonnummers Stichting ~ Organisatie van familieleden en direct betrokkenen van psychiatrische patiënten 030-2546803 werkdagen van 10.00-12.30 Advies en Hulplijn:

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van

leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl een uitgave van een uitgave van leo kannerhuis nederland www.leokannerhuisnederland.nl De partners van Leo Kannerhuis Nederland Parnassia Groep regio Zuid-Holland en Zeeland www.parnassia.nl GGZ Noord-Holland-Noord regio

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

Inhoudsopgave deel II: Doelgroepen boerderijzorg

Inhoudsopgave deel II: Doelgroepen boerderijzorg Inhoudsopgave deel II: Doelgroepen boerderijzorg 1 Mensen met een verstandelijke beperking... 2 2 Mensen met een lichamelijke beperking... 7 3 Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)... 10 4 Mensen

Nadere informatie

S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG

S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG S B W U JA A R B E R IC H T IN 20 12 AAN DE SLAG NHOUD/ Voorwoord 3 1 Aan de slag voor onze cliënten 4 I N T E R V I E W Martijn Ross Ik heb nu vruchtbare grond onder mijn voeten 8 2 Aan de slag met onze

Nadere informatie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie

GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald. Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo. Actief aan de slag met suïcidepreventie jaargang 10 nummer 2 2015 www.ggze.nl GGzE De Catamaran heeft TOPGGz keurmerk behaald Cliënten doen arbeidservaring op bij GGzE Promenzo Actief aan de slag met suïcidepreventie Colofon Dit magazine verschijnt

Nadere informatie

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar

Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Nieuw Portfolio. Tugba, 12 jaar Het lijkt hier meer op een gezinnetje. Tugba, 12 jaar Nieuw Portfolio Hans Karstel: De veranderingen brengen nieuwe kansen met zich mee. het portret van Esmiralda Meertens in gesprek met Hoefsloot &

Nadere informatie

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan

Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan Werken aan het nu! Strategisch beleidsplan 2014-2016 Als je niet weet waar je naar toe gaat, zou je weleens ergens anders terecht kunnen komen (Dr. L.J. Peter) Strategisch beleidsplan Baalderborg Groep

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein

Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Gezamenlijke visie & opgaven rond de 3 decentralisaties in het Maatschappelijke Domein Visie & opgaven rond Werken naar Vermogen, Begeleiding&Dagbesteding en Jeugdzorg Zaanstad, maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning van belang voor Sociale Psychiatrie?

Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning van belang voor Sociale Psychiatrie? Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning van belang voor Sociale Psychiatrie? 24e jaargang, nummer 77, november 2005 COLOFON Sociale Psychiatrie is het verenigingsblad van de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

Thuisbegeleiding heeft de toekomst!

Thuisbegeleiding heeft de toekomst! Thuisbegeleiding heeft de toekomst! 4 Helder zorgplan, concreet doel 6 Niet meer bevroren op de bank 8 Weg van de platgetreden paden 10 GezinSter 12 Terugbrengen van eigen regie en dan weer weg 15 Meer

Nadere informatie