Lelystad kijkt verder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lelystad kijkt verder"

Transcriptie

1 Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste gezicht lijkt. Daarom houden medewerkers van Onderzoek en Statistiek van de gemeente zich elke dag bezig met feiten en cijfers over Lelystad. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei bronnen, en waar nodig wordt zelf onderzoek gedaan. De gemeente houdt op die manier haar ogen goed open, om te weten wat er precies in de stad leeft en wat er volgens de Lelystedelingen moet gebeuren. Er wordt regelmatig naar de mening van de inwoners gevraagd, door middel van enquêtes onder een steekproef van de bevolking en door het LelyStadsPanel bijvoorbeeld. Het LelyStadsPanel is een vaste groep van ruim 1300 Lelystedelingen die haar mening geeft over allerlei onderwerpen. Zo is het panel in april gevraagd naar gewenste openingstijden van de Stadswinkel in het stadhuis en is eerder dit jaar gevraagd naar de mening over het Verkeer en Vervoer in Lelystad. Trouwlocatie Stadhuis? De aula van de Ölandshorst is nog gezelliger! Het Lelystadse oordeel over openbare ruimten In het voorjaar van 2005 vond het eerste onderzoek plaats onder het LelyStadsPanel. Er werd de Lelystedelingen gevraagd naar een oordeel over openbare ruimten. De antwoorden liegen er niet om. De gemeente heeft ongeveer 150 gebouwen in beheer. Voor het eerst is gevraagd wat inwoners eigenlijk vinden van een aantal ruimten in gemeentelijke gebouwen. Opvallend is de grote kritiek op de trouwlocatie van het stadhuis. Slechts een derde van de inwoners is hier positief over. Het gebrek aan sfeer is het grootste kritiekpunt, zo blijkt uit de reacties: Uitgesproken Lelystad Een compilatie van onderzoeken in Lelystad wordt vanaf nu jaarlijks gepubliceerd in het bulletin Uitgesproken Lelystad. Daarin staat wat de belangrijkste bevindingen zijn van het afgelopen jaar en vooral wat de gemeente concreet doet met deze nieuwe informatie. In deze eerste editie staat een uitgebreid aantal onderzoeken beschreven; van Lelystadse trouwlocaties tot verkeersveiligheid, en van bevolkingsprognoses tot tevredenheid over gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast wordt door betrokkenen aangegeven wat zij met onderzoeksresultaten doen; een onderzoek wordt immers niet voor niets gehouden. Ook in 2006 wordt er verder gegaan met onderzoek onder de inwoners. Zo staan er onderzoeken gepland met jongeren in de hoofdrol; wat doen zij als ze niet meer verplicht naar school moeten? Verder zal het Lely- StadsPanel weer regelmatig naar haar mening gevraagd worden. De gemeente wil graag weten wat Lelystedelingen belangrijk vinden, om in die wensen en behoeften te kunnen voorzien. Dus kijkt Lelystad verder De meeste feiten en cijfers over Lelystad en volledige onderzoeksrapportages zijn via te downloaden of in gedrukte vorm te bestellen bij Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad; zie het Colofon aan het eind van dit bulletin. trouwlocatie absoluut niet gezellig op welke manier dan ook, doet koud en steriel aan, de aula van de Ölandshorst is nog gezelliger, trouwzaal: eerste remedie tegen het huwelijk!, andere bezoekers lopen dwars door de stoet heen, trouwlocatie lijkt op een fabriekskantine. Ook de wachtruimten van Sociale Zaken en Publiekszaken komen er niet best af. Hier wordt het gebrek aan privacy regelmatig genoemd: Balie sociale zaken zeer weinig privacy. Wachtruimte kun je alles horen van de balie, de wachtruimte boezemt angst in, de spreekkamer is net een cel, is donker en armoedig, maakt een muffe indruk. het lijkt in de hal af en toe op een kippenhok, geen comfortabele stoelen, gehorig, matige verlichting en geen koffi e of thee automaat voorhanden of zelfs een beetje water, al die verschillende codes en nummers er zit geen logica in. Bij elk nieuw nummer kijkt iedereen hoopvol op en zie je daarna weer teleurgesteld afwachten. Conclusies De opdrachtgever van het onderzoek, Hans Wormer, heeft de resultaten aandachtig bekeken en heeft begrip voor de reacties. De opmerkingen van de burgers aangaande de openbare ruimten zijn volstrekt terecht. Dit geldt voor het gebrek aan sfeer, het gemis aan structuur en onvoldoende kwaliteit van de wachtruimten. Het College heeft op basis van signalen van de afdeling Facilitaire Zaken inmiddels 14 grote knelpunten vastgesteld die grotendeels aansluiten bij de uitkomsten van het onderzoek. De gemeente gaat nu bekijken in 1 zie verder op pagina 2... Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:12

2 vervolg van pagina 1... hoeverre het aanpassen van de trouwlocatie in het Stadhuis kan worden meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan om diverse ruimten in het Stadhuis aan te pakken, waaronder bijvoorbeeld ook de publieksbalies en participatieruimten. Bestuurlijke keuzes en de wijze van fi nanciering ten aanzien van de uitvoering van dit plan moeten nog gemaakt worden. Het is ons streven dat in 2007 in ieder geval de benedenverdieping qua sfeer, structuur, etc. aanmerkelijk beter scoort dan in 2005 en er moet tenminste één trouwlocatie in Lelystad zijn waarover iedereen vol lof is. WEETJES Wist u dat... Lelystad op 1 januari inwoners had? Lelystad in ton restafval heeft verzameld? De verwerkingskosten hiervan meer dan 2 miljoen euro kostte? In maart % van de Lelystadse beroepsbevolking niet-werkend werkzoekende was (en in heel Flevoland 10%)? Lelystedelingen heel sportief zijn: 66% van de 18-jarige Lelystedelingen en ouder sport regelmatig (landelijk is dit 62%)? In 2005 er 260 woningen zijn bijgebouwd (waarvan 126 op particuliere kavels)? En dat per 1 januari 2006 Lelystad woningen heeft? Eind 2005 de helft van alle 2- tot 3-jarigen op een van de 2 peuterspeelzalen in Lelystad zat? Dit in totaal 995 peuters zijn? Op naar de honderdduizend Hoe bereidt Lelystad zich voor op deze groei? Ondanks een periode van stilstand en zelfs achteruitgang eind jaren 80, groeit het aantal inwoners van Lelystad gestaag. Om een idee te geven: in 1970 had Lelystad inwoners, in 1980 waren het er en in Per 1 januari 2006 telt Lelystad zelfs inwoners. Hoe gaat dit verder? Is Lelystad onderweg naar de ? Om bijvoorbeeld te kunnen voorspellen hoeveel voorzieningen er nodig zijn, maakt Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad regelmatig een bevolkingsprognose. Volgens de laatste prognose zal Lelystad in 2012, dus over een jaar of zes, de tachtigduizendste inwoner kunnen verwachten. Maar dan houdt de groei nog niet op: de negentigduizendste bewoner zou in 2022 al zijn intrek kunnen hebben genomen. In 2030, zouden het er meer dan zijn. Lelystad gaat dus in een kwart eeuw aardig richting de ! Bevolkingsontwikkeling Lelystad Per 1 januari totaal De bevolkingspiramide van Lelystad 2005 en 2020 Dat totale aantal is niet alleen interessant; ook van belang is welke leeftijdsgroepen in die periode het snelst en welke het langzaamst groeien. Net als in de rest van Nederland gaat de vergrijzing toeslaan. Nu maken de 65-plussers nog 9% van de Lelystadse bevolking uit, in 2020 zal dat al 14% zijn. Dat betekent dat de gemeente daar steeds meer rekening mee zal moeten houden, bijvoorbeeld door de hoeveelheid ouderenvoorzieningen. Het laatste bouwprogramma dat de gemeente heeft opgesteld, telt in tien jaar tijd ruim woningen voor ouderen. Op basis van de bevolkingsprognose kan ook berekend worden hoeveel basisschoolleerlingen en peuters er de komende jaren in Lelystad zullen zijn en dus heel belangrijk hoeveel schoollokalen en peuterspeelzalen er in iedere wijk nodig zijn. Zo is de gemeenteraad onlangs akkoord gegaan met het voorstel om een extra lokaal te bouwen bij de Driemaster, 8 schoolwoningen in De Landerijen toe te voegen en vier semi-permanente groepsruimten in de Landstrekenwijk te realiseren. Ook komen er hoogstwaarschijnlijk peuterspeelzalen bij in Lelystad-Haven en de Waterwijk. Duidelijk is dat de gemeente vooruit kijkt en inspeelt op verwachte veranderingen in bewonersaantal. Lelystad bereidt zich voor op de toekomst, en op de groei! Procentuele bevolkingsgroei Lelystad ten opzichte van 2005, naar leeftijdsgroep 2 Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:15

3 De ambtenaren zijn vriendelijk, Woont u in een verkeersveilige omgeving? In maart 2006 heeft het onderzoek Verkeer en Vervoer onder het LelyStadsPanel plaatsgevonden. Doel van dit onderzoek was het inventariseren van de wensen en meningen van bewoners over verkeer en vervoer. De inwoners werd onder andere gevraagd naar positieve en negatieve aspecten op het gebied van verkeer en vervoer. De Lelystedelingen blijken erg tevreden over het gescheiden verkeerssysteem; auto s gescheiden van voetgangers en fi etsers wordt als zeer positief ervaren. Daarnaast zijn veel inwoners te spreken over de structuur en doorstroming in de stad, en over de fi etspaden en brede wegen. De top 3 van onderwerpen die de gemeente de komende jaren zou moeten verbeteren, bestaat volgens Lelystedelingen uit: maar de wachttijden veel te lang Wat vinden burgers van de dienstverlening van ambtenaren? In 2003 is er onderzoek gedaan naar de dienstverlening van ambtenaren, per gemeentelijke dienst. In 2005 werd een dergelijk onderzoek herhaald, zodat er ook vergeleken kon worden. Het gemiddelde oordeel over de dienstverlening van ambtenaren is iets afgenomen: in 2003 was 64% van de ondervraagden (zeer) tevreden over de contacten die ze met de gemeente hadden, in 2005 is dat 59%. Oordeel burgers over contact gemeentelijke diensten 1. Een verkeersveiligere omgeving 2. Meer parkeergelegenheid in het stadscentrum 3. Meer parkeergelegenheid in de wijken Tijdens het ontwikkelen van dit onderzoeksbulletin is de gemeente nog druk bezig met het verwerken van de rest van de uitkomsten en het opstellen van plannen naar aanleiding daarvan. WEETJES Wist u dat... In 2000 nog 5,6% van de woningen leeg stond? Dit nu nog maar 1,8% is? Er in inbraken in woningen zijn gepleegd? Dit er vier jaar geleden nog maar 371 waren? Het aantal verkeersongevallen in 2005 laag was: 983? Voorheen kwam dit aantal niet onder de Op 1 januari 1980 Lelystad een zelfstandige gemeente werd, maar de eerste bewoners van Lelystad al in 1951 arriveerden op het toenmalige werkeiland Lelystad-Haven? Circa 39% van de werkzame beroepsbevolking buiten Lelystad werkt, terwijl 33% van het aantal bezette arbeidsplaatsen in Lelystad wordt bezet door mensen van buiten Lelystad? In Lelystad behalve Lelystedelingen vooral mensen uit Dronten, Almere en Noordoostpolder werken? Lelystedelingen die niet in Lelystad werken, werken vooral in Amsterdam, Almere en Utrecht / Amersfoort (bron: Batavia Stad in 2004 op nummer 5 stond van de meest bezochte toeristische attracties in Nederland? Maar liefst 1,8 miljoen mensen bezochten Batavia Stad. De Beverwijkse Bazaar werd het meest bezocht, gevolgd door De Efteling, de rondvaarten in Amsterdam en het McArthurGlen Designer Outlet in Roermond (bron: De top drie van de meest populaire sporten onder de Lelystadse volwassenen bestaat uit (1) fitness-conditietraining, (2) fietssport (wielrennen, mountainbiken, toerfietsen) en (3) fitness-krachttraining. De top drie onder de jongeren is (1) fitness-krachttraining, (2) fitness-conditietraining en (3) veldvoetbal? Fitnessen kan in één van de tien fitnesscentra die Lelystad rijk is? Wat betreft het overall beeld (de totale procedure) is te zien dat echter maar een kleine groep (18%) ontevreden is over het contact tussen gemeente en burger. De dienst waarvan de ontevredenheid het meest is toegenomen is die onder woonomgeving. Bewoners zijn in 2005 een stuk minder tevreden dan in 2003 over de contacten met de gemeente over onderwerpen die te maken hebben met de woonomgeving, parkeren en onderhoud. Nicolette Berns, hoofd afdeling Stedelijk beheer en Aziz Manar, hoofd afdeling Wijkbeheer lichten de verbeterplannen naar aanleiding van de resultaten toe: Ten eerste gaat de gemeente Lelystad de telefonische bereikbaarheid verbeteren. Daarnaast gaan we werken aan de reactietijd op brieven en . Het criterium om binnen 6 weken de brieven defi nitief af te handelen is een must. Een derde verbeterpunt is het kritisch kijken naar de schrijfstijl van onze brieven. We gaan nog beter ons best doen om heldere taal gebruiken bij onze correspondentie! Behalve naar afdelingen, is er ook naar aspecten gekeken. Waar zijn mensen precies (on)tevreden over? Van alle aspecten is men het meest ontevreden met de wachttijden aan het loket en met de afhandeling van de vraag, klacht of melding. Onlangs heeft de gemeente Lelystad dan ook ingevoerd dat bij langer dan 20 minuten wachten bij burgerzaken, de burger recht heeft op een cadeaubon ter waarde van 10,-. Algemene tevredenheid over contact per aspect 3 Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:19

4 Onderzoek naar het Stadsbulletin Goed leesbare artikelen Eind november 2005 heeft Onderzoek en Statistiek onder het Lely- StadsPanel een onderzoek gehouden over het Stadsbulletin en de laatste pagina daarin: de raadspagina. Wat waren opvallende resultaten en wat is er mee gebeurd? Gerben Hart (eindredacteur Stadsbulletin en schrijver van de Raadspagina) en Eduard Ehrhardt (hoofd afdeling Communicatie) geven hun reacties: Wat vinden jullie het meest opvallende resultaat van het onderzoek? Eduard Ehrhardt : De bekendheid met het Stadsbulletin en dat het door zo veel mensen wordt gelezen! Gerben Hart: ja, is toch opvallend. Ook dat het een goed waarderingscijfer krijgt en dat het merendeel er ook veel uit leest. Wat ik ook opvallend vond is dat 88% zegt dat de artikelen goed leesbaar zijn. Blijkbaar slaan we de juiste toon aan! Een ander opvallend resultaat vond ik ook wel dat het Wijknieuws veel gelezen wordt. Bij ons heerste het idee dat dit stuk juist minder werd gewaardeerd, doordat er zoveel tekst en weinig plaatjes in stonden. Blijkbaar vindt men dit onderdeel toch erg belangrijk! Wat hebben jullie inmiddels verbeterd en wat is nog voor verbetering vatbaar? Eduard Ehrhardt : We moeten streven naar een hoger rapportcijfer voor het Stadsbulletin dan een 6,8. Dit kunnen we onder meer bereiken door luchtiger en kleurrijker te verschijnen. Ook moeten de lange verhalen achterwege blijven. Gerben Hart: Inderdaad: meer kleur, dit werd aangegeven door de mensen die meededen met het onderzoek. Daarnaast is het nieuws vanuit de wijkposten teruggebracht tot één pagina, zodat er een hele pagina overblijft om ander wijknieuws meer aantrekkelijk weer te geven met artikelen of foto s. Zijn er nog goede tips gegeven om het Stadsbulletin te verbeteren? Gerben Hart: Ja, heel veel nuttige tips! Bijvoorbeeld dat de inwoners meer betrokken moeten worden bij het bulletin. Naar aanleiding hiervan hebben we de vaste vraag- en antwoordrubriek verder uitgewerkt. Ook voor de raadspagina zijn nuttige tips binnengekomen. Vooral het gegeven dat artikelen korter kunnen, dat de raad duidelijker geprofi leerd kan worden en de standpunten beter naar voren moeten komen, heeft tot nieuwe inzichten geleid. In hoeverre wordt het Stadsbulletin aangepast naar aanleiding van dit onderzoek? Eduard Ehrhardt : het Stadsbulletin is al aangepast! Het verschijnt nu in fullcolour en de foto s zijn groter en de koppen krachtiger. Gerben Hart: en op de Raadspagina zijn ook al de eerste wijzigingen zichtbaar. De berichten zijn korter, inwoners komen meer aan het woord, technische begrippen worden uitgelicht en de standpunten van de partijen/ leden worden duidelijker weergegeven. Hebben jullie nog een afsluitende opmerking? Eduard Ehrhardt : Dit onderzoek was een prima stimulans om door te gaan met het Stadsbulletin, ondanks de toenemende vraag naar digitale informatie! Gerben Hart: We zijn de leden van het LelyStadsPanel erg dankbaar voor hun reacties en tips. We maken een bulletin vanuit ons vak met de overtuiging dat we een goed product maken, maar je moet altijd je ogen en oren open houden voor je doelgroep. Met deze uitkomsten weet je pas echt waarvoor je het doet en wat er veranderd kan worden aan het blad. We nemen de uitkomsten dan ook zeer serieus! 4 Met stip op 1 in de ergernissen top 10: Hondenpoep In de zomer van 2005 heeft het onderzoek naar vervuiling en andere overlast in Lelystad onder de leden van het LelyStadsPanel plaatsgevonden. Met stip op 1 ergeren de inwoners van Lelystad zich aan hondenpoep. Zwerfafval komt op de tweede plaats; daarna fout geparkeerde voertuigen. Als de Lelystedelingen gevraagd wordt wat ze de meest effectieve manier vinden om zwerfafval aan te pakken antwoorden ze: De vervuilers op hun gedrag aanspreken en de vervuilers beboeten. Jack van Asselt (Wijkbeheer), opdrachtgever voor het onderzoek naar zwerfafval in Lelystad, verklaart wat er met de uitkomsten van de top 3 gedaan wordt: Nummer 1: Hondenpoep Het verbaast mij vooral dat dit nog de grootste ergernis is, omdat we in Lelystad behoorlijk voorop lopen als het gaat om hondenpoep verwijderen. Er zijn overal in Lelystad uitlaatroutes die met regelmaat schoongehouden worden door de poepzuiger. Op sommige plekken liggen de uitlaatroutes op wat grotere afstand. Er loopt momenteel een proef in Lelystad Haven waarbij hondeneigenaren gevraagd worden om de hondenpoep op te ruimen en in speciale prullenbakken te doen. Ze hebben daarvoor speciale zakjes gekregen. Als dat goed blijkt te werken kunnen we het ook op andere locaties toepassen. Verplichten zou ook een optie zijn maar daarbij moet je meteen vaststellen dat het handhaven van dergelijke regels een probleem is. Nummer 2: Zwerfafval Ik vind het heel gek dat mensen achteloos hun afval op straat gooien. Toch gebeurt dat volop en het blijkt haast onmogelijk om daar vanaf te komen. Jongeren doen het vaker dan ouderen. We richten onze aandacht dan ook regelmatig op scholen. Op basisscholen begrijpen de leerlingen allemaal zonder problemen dat je afval niet op straat moet gooien. Kennelijk gaat er in de puberteit een knop om waardoor je gedrag verandert. Misschien omdat je gedachten door andere zaken in beslag genomen worden of omdat het stoer is om de boel gewoon op straat te gooien? In de loop van de jaren komt dat dan wel weer goed. Maar soms ook niet. Bekeuringen uitschrijven wordt door veel mensen als een goede methode gezien om goed gedrag af te dwingen. Dat zal ook echt wel werken maar dan moet je daar wel massaal op inzetten. Ook in andere gemeenten is het geen gebruik om regelmatig zwerfvuilboetes uit te delen. Er zijn een paar uitzonderingen, Emmen bijvoorbeeld waar structureel de McDonalds-vervuilers worden aangepakt. We zijn van plan om binnenkort eens op bezoek te gaan in Emmen om de mogelijkheden te beoordelen. Nummer 3: Foutgeparkeerde voertuigen Jaarlijks houden we in het najaar een caravan-actie waarbij we proberen om alle aanhangers en caravans uit het openbaar gebied te laten verwijderen. We zijn nu bovendien een stuk strenger geworden. Als er een melding binnenkomt over een aanhanger of caravan die langer dan drie dagen op de openbare weg staat, dan treden we op. Heel simpel, het mag niet en daarmee uit! Top 10 Ergernissen van Lelystedelingen! Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:26

5 Paspoort kopen op koopavond en op zaterdag? Lelystedelingen willen ruimere openingstijden! Begin april is het tweede panelonderzoek van 2006 gehouden, over de openingstijden van de Stadswinkel. Het betrof een korte meningspeiling. Sociale staat van Lelystad In de Stadswinkel kan men sinds 1 mei 2006 voor allerlei zaken terecht: het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, het aanvragen van bijzondere bijstand of een voorziening in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten, het betalen van gemeentelijke belastingen of het aanvragen van bouwvergunningen. Het op één plaats concentreren van deze producten en diensten wordt gedaan om het de inwoners van Lelystad gemakkelijker te maken. Om precies aan te kunnen sluiten bij de wensen van de bewoners is het LelyStadsPanel gevraagd aan te geven of zij ruimere openingstijden (van voorheen de afdeling Publiekszaken) wensen en zo ja wanneer dan. Driekwart van de panelleden is van mening dat de huidige openingstijden (veel) te krap zijn. De meest geliefde openingstijd is donderdagavond (koopavond). Dan is de gemeente Lelystad al open. Daarna is de meest gewilde openingstijd op zaterdagochtend. Maar liefst de helft van alle respondenten geeft hier de voorkeur aan. In het huidige systeem is er altijd vrije inloop (inwoners kunnen altijd bij de balies terecht maar moeten wel wachten tot ze aan de beurt zijn. Tweederde zou het een goed idee vinden om over te gaan op een systeem van vrije inloop (de helft van de dag - bijvoorbeeld s ochtends) gecombineerd met (de andere helft van de dag - bijvoorbeeld s middags) afspraken uitsluitend op een vooraf afgesproken tijdstip. Op dit moment is de gemeente Lelystad in overleg over de uitkomsten van het onderzoek. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de Stadswinkel binnenkort ook op de zaterdagochtend open zal gaan. Hoe scoren Lelystedelingen op de landelijke leefsituatie-index? Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft eerder een vragenlijst aan de Nederlandse bevolking voorgelegd en op basis van de antwoorden een zogenaamde index ontwikkeld die iets zegt over de leefsituatie (wonen, sport, cultuur, op vakantie gaan, gezondheid) van de Nederlanders. Daar kwamen resultaten uit voor Nederland als één geheel. Een aantal steden heeft een dergelijk onderzoek gedaan om gegevens te verkrijgen van die specifieke stad, Lelystad is daar één van. In 2004 hebben bijna 1300 Lelystedelingen meegedaan aan een leefsituatieonderzoek. Nu kan ook specifiek in Lelystad worden nagegaan hoe de leefsituatie is en die index kan vergeleken worden met de Nederlandse uitkomsten. Wat blijkt? De leefsituatie van Lelystedelingen ligt ietsje boven het landelijke gemiddelde. De gemiddelde score op de Lelystadse leefsituatie-index is 100. Hoe hoger de score, hoe beter de leefsituatie. Hoe lager de score, hoe slechter de leefsituatie. Autochtone mannen die hoogopgeleid zijn en een hoog inkomen hebben, met vrouw en kinderen scoren in principe het hoogst. Met 100 als gemiddelde van het totaal scoren de groepen vrouwen, ouderen, lage inkomens, allochtonen, eenoudergezinnen en gehandicapten lager. Niet alleen Lelystad heeft apart een dergelijk onderzoek gedaan. Deze leefsituatie-index is ook toegepast in Dordrecht, Purmerend en Amsterdam. Wat blijkt: De leefsituatie van lokale jongeren en ouderen lijkt iets slechter in Lelystad, terwijl de andere leeftijdsgroepen goed meelopen met de andere steden. De bevindingen uit de Sociale Staat van Lelystad worden gebruikt bij het maken en evalueren van lokaal sociaal beleid (denk hierbij ook aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). In 2006 zal vlak na de zomervakantie een nieuwe burgerpeiling over Leefsituatie worden gehouden. Interessant is hoe de leefsituatie van Lelystedelingen zich in de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld. Liggen we wederom boven het landelijke gemiddelde? Welke groepen hebben hun leefsituatie zien verbeteren? Ruim 1300 inwoners denken al regelmatig mee over Lelystad! Minder verloedering en minder fietsendiefstallen In de steden die onder het Grotestedenbeleid (GSB) vallen worden enquêtes gehouden naar de beleving van leefbaarheid en veiligheid, om de effecten van beleid te kunnen volgen. Ook Lelystad behoort tot de GSBsteden. Sinds 1999 wordt iedere twee jaar een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Hoe? Door actief te zijn in het LelyStadsPanel! De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met het opzetten van het LelyStadsPanel. Het LelyStadsPanel bestaat intussen uit een vaste groep van ruim 1300 Lelystedelingen. Deze leden geven ongeveer zes keer per jaar hun mening over allerlei onderwerpen. Tweederde van de panelleden vult digitaal de enquêtes in, de rest ontvangt een schriftelijke vragenlijst. Panelleden zijn over het algemeen zeer tevreden over hun deelname, zoals blijkt uit het volgende citaat van één van hen: Meer tevreden over buurtvoorzieningen Bewoners zijn in 2005 meer tevreden over de buurtvoorzieningen dan twee jaar daarvoor (2003). Vooral over kinderopvang, de speelmogelijkheden en het schoonhouden van de buurt zijn Lelystedelingen positiever geworden. Met het opzetten van dit panel geeft de gemeente aan dat zij wil luisteren naar de behoeftes, wensen en meningen van de burgers. Perceptie verloedering Minder verloedering Een maat voor de fysieke kwaliteit van de woonomgeving is het kengetal voor verloedering. Dit kengetal is opgebouwd uit de waarneming van Lelystedelingen van bekladding van muren/gebouwen, vernieling van telefooncellen, vernieling aan bus/stationshokjes, rommel op straat en hondenpoep. De grafiek laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de stadsdelen: in Noordwest wordt veel meer verloedering waargenomen dan in Zuidwest. Vergeleken met hetzelfde onderzoek vier jaar geleden is de mate van verloedering over geheel Lelystad afgenomen van 4,0 naar 3,8. In andere GSB-steden wordt bovendien nog altijd meer verloedering waargenomen. Gemiddeld kwam de score in andere steden neer op 4,3. In 2005 en 2006 is de mening van het panel ingeschakeld bij de volgende onderwerpen: (1) de dienstverlening van ambtenaren en oordeel openbare ruimten in gemeentelijke gebouwen, (2) zwerfafval in Lelystad, (3) wonen, leefbaarheid en veiligheid, (4) informatievoorziening van gemeente en raad, (5) verkeer en vervoer en (6) openingstijden Stadswinkel. In dit Onderzoeksbulletin worden enkele resultaten toegelicht. Op de internetsite staan ook alle andere resultaten. Wilt u ook meedenken over Lelystad en uw mening geven over allerlei onderwerpen die te maken hebben met uw wijk en stad? Word dan lid van het LelyStadsPanel. Voor meer informatie, ga naar: of vraag een schriftelijk aanmeldformulier aan bij Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad, telefoonnummer Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:34

6 Optimistische en pessimistische verwachtingen Hoe denken Lelystedelingen over de toekomst? Totaal in Lelystad is 27% van mening dat de eigen buurt vooruit zal gaan de komende jaren en 19% dat deze achteruit zal gaan. Het overige deel denkt dat de buurt gelijk zal blijven. Bewoners in het Stadshart en de Waterwijk zien de toekomst het positiefst; bewoners uit de Schepenwijk zijn het somberst over de ontwikkeling van hun buurt. Minder fietsdiefstallen Fiets weg? Het lijkt minder vaak te gebeuren dan in het verleden. Dit geldt alleen zeker niet voor delicten aan auto s: 26% zegt daar het afgelopen jaar mee te maken hebben gehad! Over Onderzoek en Statistiek In Uitgesproken Lelystad staan veel bevindingen en conclusies uit burgerpeilingen. Onderzoek en Statistiek doet, naast het verzamelen en doorgeven van inwonerssignalen aan het gemeentelijke bestuur, nog veel meer. Een belangrijke basistaak is het beheren en publiceren van feiten en cijfers over Lelystad. Informatie over aantallen inwoners, woningen, museabezoekers, werkgevers of misdaden die de stad door de jaren heen kent, is te verkrijgen bij Onderzoek en Statistiek. Die statistieken worden doorlopend bijgehouden en on-line op geplaatst. Voor al die feiten en cijfers is Onderzoek en Statistiek afhankelijk van andere bronnen, bijvoorbeeld intern bij Burgerzaken of Vastgoedinformatie, extern bij de Hulpverleningsdienst of de Provincie. Ook meer landelijke instellingen zoals CBS en CWI leveren statistieken over Lelystad. Alleen informatie die niet via andere bronnen verzameld kan worden, wordt bij de inwoners zelf gehaald. Onderzoek en Statistiek probeert peilingen zoveel mogelijk af te stemmen met andere instellingen die bevolkingsenquêtes in Lelystad uitvoeren. Idealiter kunnen de verzamelde gegevens niet alleen vergeleken worden met eerdere metingen, maar ook met andere gemeenten. Hiervoor wordt regelmatig overlegd met gemeentelijke onderzoekers in landelijk verband. Op de website van die Vereniging voor Onderzoek en Statistiek, is veel vergelijkingsmateriaal te vinden. Interessant is bijvoorbeeld het werk van Werkgroep Meetlat, dat als verslag op de VSO website kan worden gevonden. Daarin is te zien hoe Lelystad op tientallen onderwerpen scoort ten opzichte van andere gemeenten met inwoners of meer. Wat leeft er onder de Lelystadse jongeren? Al eerder zijn er onderzoeken verricht met jongeren als onderwerp, Onderzoek en Statistiek is op dit moment druk bezig met het voorbereiden van nieuwe onderzoeken. In 2004 heeft Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad een zeer uitgebreide enquête gehouden onder jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Daar zijn de resultaten van bekend en gebruikt in beleidsplannen. Zo is er bijvoorbeeld uit de enquête gekomen dat geldproblemen steeds meer voorkomen onder jongeren. Vandaar dat vanaf 1 mei een cursus omgaan met geld is gestart voor alle jongeren die een uitkering krijgen. Ook is op dit moment een actie bezig om van jongeren die niet meer verplicht naar school moeten te achterhalen wat ze nu doen. Zitten ze nog wel op school? Werken ze al? Hebben ze een opleiding afgerond? Wat kan de gemeente voor jongeren betekenen die geen opleiding en geen werk hebben? Niet alleen Onderzoek en Statistiek houdt zich met jongeren bezig; dit jaar nog zal de GGD weer een jongerenenquête houden. Zij hebben dit in 2002 voor het laatst gedaan. De GGD zet een enquête op voor jongeren in heel Flevoland en daarin zijn de Lelystadse jongeren ook goed vertegenwoordigd. Feiten en cijfers beheren is niet alleen interessant; het is vooral relevant voor de evaluatie van gemeentelijk beleid. Dit wordt duidelijk in de vele zogeheten monitoren die Onderzoek en Statistiek ontwikkelt en bijhoudt. Via een monitor worden, rondom een bepaald thema, stedelijke ontwikkelingen systematisch en periodiek gevolgd. Uit de bevindingen kan worden vastgesteld of bepaalde doelstellingen zijn gehaald. Een voorbeeld is de vragenlijst Leefbaarheid en Veiligheid die in het najaar 2005 onder panelleden en andere inwoners is verspreid. Die vragenlijst wordt al vele jaren in alle steden betrokken bij het Grotestedenbeleid (GSB) en op dezelfde wijze herhaald. Sinds 2000 krijgt Lelystad ook GSB-gelden van het Rijk en is al voor de derde keer een Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor hier gehouden. De enquête geeft indicaties waar het in Lelystad goed gaat en waar de gemeente zich meer moet inspannen. Een monitor is iets anders dan een rapportage van een burgerpeiling. Hij moet een overzicht geven van wat de gemeente doet rondom een lokaal thema, daarnaast moet hij aangeven of een situatie in de gewenste richting verandert. In het afgelopen jaar heeft Onderzoek en Statistiek aan de volgende monitoren gewerkt: GSB Met een bescheiden rijkssubsidie zijn enkele projecten in de Bos- en Waterwijk uitgevoerd. Het rapport geeft aan op welke beleidsterreinen de situatie in dit aandachtsgebied beter is geworden. Integraal Jeugdbeleid De gemeentelijke initiatieven voor de doelgroep jeugd zijn over een 11-tal doelstellingen te verdelen. Per doelstelling wordt beoordeeld hoe het met de lokale jeugd gaat en wat de uiteenlopende inspanningen hieraan hebben bijgedragen. Meerjaren Ontwikkelings Programma (MOP) Het MOP is een soort overkoepelend geheel van beleidsambities over verschillende terreinen. In een monitor wordt voor de jaren een overzicht geboden van de behaalde prestaties. Bij het MOP is Onderzoek en Statistiek vanaf het begin betrokken. Woningmarktmonitor Dit rapport biedt een grondige analyse van lokale ontwikkelingen op de woningmarkt, zowel gerelateerd aan landelijke trends als aan de ambities en doelstellingen van de gemeente. Wijkmonitor 2005 Alle beschikbare gegevens zijn naar de acht stadswijken geordend en aan een vergelijkende analyse onderworpen. Voor elke wijk is een deelrapport waarin uitgebreid wordt besproken op welke terreinen deze sterk en zwak staat (vergeleken met vijf jaar geleden en ten opzichte van andere stadswijken). In een kaderrapportage worden de belang rijkste bevindingen over alle stadswijken samengevat. De verschillende monitoren zijn onder de rubriek onderzoeksrapporten op te vinden. C O L O F O N Uitgave: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek Postbus AB Lelystad Telefoon: Website: Oplage: exemplaren Nummer: 1 (2006) Redactie: Neeske Abrahamse Nancy Vink Jeannet Celosse Peter Reinsch Johan Groenewoud Imke Wittebrood Productie: afdeling Communicatie Ontwerp, vormgeving en fotografi e: grafi sch ontwerpburo de Zaak, Rudolf Martin bno, Lelystad Drukwerk: Drukkerij Cabri bv 6 Het overnemen van gegevens behoudens fotografi e, uit het bulletin Uitgesproken Lelystad is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:37

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties

Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Onderzoeksverantwoording en vragenlijstfrequenties Evaluatie over het functioneren van het LelyStadsPanel De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met de oprichting van het LelyStadsPanel. Inmiddels

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN

BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN BURGERS DIE VAN ZICH LATEN HOREN Wie zitten er in het burgerpanel? Het burgerpanel telt 645 actieve leden. Aan het klanttevredenheidsonderzoek van 2011 hebben 264 burgers deelgenomen. Dit is 41% van de

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger)

Gemeentelijke dienstverlening. *gematigde tevredenheid over dienstverlening score 6,5 (54% score 7 of hoger) Resultaten per thema Woon en leefomgeving Relatie burgergemeente Gemeentelijke dienstverlening Zorg en Welzijn burgerparticipatie *tevredenheid eigen buurt scoort 7,9 (90% score 7 of * tevredenheid leefbaarheid

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek

Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Stad en raad Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik 13 Juni 2016 Laura de Jong www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de bruidsparen gepeild. Huwelijksvoltrekkingen 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de bruidsparen gepeild Huwelijksvoltrekkingen 2006 Bij de gemeente Lelystad heeft het gehele jaar 2006 een klanttevredenheidsonderzoek huwelijksvoltrekking plaatsgevonden.

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Rapportage voor: Gemeente Den Haag directie POI

Rapportage voor: Gemeente Den Haag directie POI Rapportage voor: Gemeente Den Haag directie POI Betreft panelronde: oktober 2008 Onderwerp: Excellente dienstverlening Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag die met enige

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Acht vragen over de SCP leefsituatie-index voor gemeenten. Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken

Acht vragen over de SCP leefsituatie-index voor gemeenten. Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken Acht vragen over de SCP leefsituatie-index voor gemeenten Onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken Acht vragen over de SCP leefsituatie-index voor gemeenten Vraagt u zich ook wel eens af: hoe gaat

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek

Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Auteur: Thomas Peters Opdrachtgever: Gezondheidscentrum Velserbroek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 2 Geslacht/Leeftijd... 4 Assistentes... 4 Huisartsen... 5 Algemeen... 6 Aandachtspunten

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

Advies aan college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Advies aan college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren Advies aan college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren Portefeuillehouder(s) F. Veenstra Datum voorstel: 19 april 2016 Besluit Raad: Nee T.k.n. Raad: Ja Zaaknummer: 194024846 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Afdeling KlantContactCentrum

Afdeling KlantContactCentrum Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling KlantContactCentrum team Staf ons kenmerk

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15

Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 Samenvatting rapportage tevredenheidsonderzoek leerlingen schooljaar 14-15 In januari is er een tevredenheidsonderzoek gehouden onder de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van De Dijk. Uiteindelijk hebben

Nadere informatie

Onderzoek. Dienstverlening

Onderzoek. Dienstverlening Onderzoek Dienstverlening en en Openbare Openbare Ruimten Ruimten 2005 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 5 1.1 Het LelyStadsPanel... 5 1.2 Dienstverlening ambtenaren en oordeel openbare

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Continumeting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen

Continumeting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen Continumeting Klanttevredenheid dienstverlening Sittard-Geleen Oktober-November-December 2012 4 maart 2013 1. Het onderzoek Dit onderzoek is gehouden van oktober tot en met december 2012. In die periode

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst "waar staat je gemeente"

Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Uitkomst waar staat je gemeente Gemeente Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Datum: 15 mei 2013 Sector: Middelen Team : Juridische Zaken, Belasting & Controlling Ingekomen d.d. Adviesnr. 75284 Voorliggend zaaknr. Verseon Ontworpen

Nadere informatie

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009)

Samenvatting resultaten. Rapportage Waarstaatjegemeente.nl (najaar 2009) Samenvatting resultaten Rapportage Waarstaatje.nl (najaar 2009) 22 februari 2010 1 1. Resultaten totaaloverzicht Burgerrollen vergelijking gemiddelde cijfers Waarstaatje.nl gaat uit van 6 burgerrollen:

Nadere informatie

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen

Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen Groningen, 1 maart 2011 Persbericht nr. 34 Sociaal Rapport en de Jeugdmonitor Provincie Groningen SPECIALE AANDACHT VOOR KRIMPGEBIEDEN EN VOOR JEUGD De Groninger bevolking groeit nog door tot 2020, en

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo

Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Samenvatting basisbenchmark en cliënttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen Wmo Inleiding Hoewel het gaat om twee afzonderlijke onderzoeken is vanwege de samenhang (de Wmo) ervoor gekozen om

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie