Lelystad kijkt verder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lelystad kijkt verder"

Transcriptie

1 Nieuwsbulletin van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad Uitgesproken Lelystad Jaargang 1 Nummer 1 Juni 2006 Lelystad kijkt verder De gemeente weet dat er meer te zien is dan soms op het eerste gezicht lijkt. Daarom houden medewerkers van Onderzoek en Statistiek van de gemeente zich elke dag bezig met feiten en cijfers over Lelystad. Er wordt gebruik gemaakt van allerlei bronnen, en waar nodig wordt zelf onderzoek gedaan. De gemeente houdt op die manier haar ogen goed open, om te weten wat er precies in de stad leeft en wat er volgens de Lelystedelingen moet gebeuren. Er wordt regelmatig naar de mening van de inwoners gevraagd, door middel van enquêtes onder een steekproef van de bevolking en door het LelyStadsPanel bijvoorbeeld. Het LelyStadsPanel is een vaste groep van ruim 1300 Lelystedelingen die haar mening geeft over allerlei onderwerpen. Zo is het panel in april gevraagd naar gewenste openingstijden van de Stadswinkel in het stadhuis en is eerder dit jaar gevraagd naar de mening over het Verkeer en Vervoer in Lelystad. Trouwlocatie Stadhuis? De aula van de Ölandshorst is nog gezelliger! Het Lelystadse oordeel over openbare ruimten In het voorjaar van 2005 vond het eerste onderzoek plaats onder het LelyStadsPanel. Er werd de Lelystedelingen gevraagd naar een oordeel over openbare ruimten. De antwoorden liegen er niet om. De gemeente heeft ongeveer 150 gebouwen in beheer. Voor het eerst is gevraagd wat inwoners eigenlijk vinden van een aantal ruimten in gemeentelijke gebouwen. Opvallend is de grote kritiek op de trouwlocatie van het stadhuis. Slechts een derde van de inwoners is hier positief over. Het gebrek aan sfeer is het grootste kritiekpunt, zo blijkt uit de reacties: Uitgesproken Lelystad Een compilatie van onderzoeken in Lelystad wordt vanaf nu jaarlijks gepubliceerd in het bulletin Uitgesproken Lelystad. Daarin staat wat de belangrijkste bevindingen zijn van het afgelopen jaar en vooral wat de gemeente concreet doet met deze nieuwe informatie. In deze eerste editie staat een uitgebreid aantal onderzoeken beschreven; van Lelystadse trouwlocaties tot verkeersveiligheid, en van bevolkingsprognoses tot tevredenheid over gemeentelijke dienstverlening. Daarnaast wordt door betrokkenen aangegeven wat zij met onderzoeksresultaten doen; een onderzoek wordt immers niet voor niets gehouden. Ook in 2006 wordt er verder gegaan met onderzoek onder de inwoners. Zo staan er onderzoeken gepland met jongeren in de hoofdrol; wat doen zij als ze niet meer verplicht naar school moeten? Verder zal het Lely- StadsPanel weer regelmatig naar haar mening gevraagd worden. De gemeente wil graag weten wat Lelystedelingen belangrijk vinden, om in die wensen en behoeften te kunnen voorzien. Dus kijkt Lelystad verder De meeste feiten en cijfers over Lelystad en volledige onderzoeksrapportages zijn via te downloaden of in gedrukte vorm te bestellen bij Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad; zie het Colofon aan het eind van dit bulletin. trouwlocatie absoluut niet gezellig op welke manier dan ook, doet koud en steriel aan, de aula van de Ölandshorst is nog gezelliger, trouwzaal: eerste remedie tegen het huwelijk!, andere bezoekers lopen dwars door de stoet heen, trouwlocatie lijkt op een fabriekskantine. Ook de wachtruimten van Sociale Zaken en Publiekszaken komen er niet best af. Hier wordt het gebrek aan privacy regelmatig genoemd: Balie sociale zaken zeer weinig privacy. Wachtruimte kun je alles horen van de balie, de wachtruimte boezemt angst in, de spreekkamer is net een cel, is donker en armoedig, maakt een muffe indruk. het lijkt in de hal af en toe op een kippenhok, geen comfortabele stoelen, gehorig, matige verlichting en geen koffi e of thee automaat voorhanden of zelfs een beetje water, al die verschillende codes en nummers er zit geen logica in. Bij elk nieuw nummer kijkt iedereen hoopvol op en zie je daarna weer teleurgesteld afwachten. Conclusies De opdrachtgever van het onderzoek, Hans Wormer, heeft de resultaten aandachtig bekeken en heeft begrip voor de reacties. De opmerkingen van de burgers aangaande de openbare ruimten zijn volstrekt terecht. Dit geldt voor het gebrek aan sfeer, het gemis aan structuur en onvoldoende kwaliteit van de wachtruimten. Het College heeft op basis van signalen van de afdeling Facilitaire Zaken inmiddels 14 grote knelpunten vastgesteld die grotendeels aansluiten bij de uitkomsten van het onderzoek. De gemeente gaat nu bekijken in 1 zie verder op pagina 2... Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:12

2 vervolg van pagina 1... hoeverre het aanpassen van de trouwlocatie in het Stadhuis kan worden meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan om diverse ruimten in het Stadhuis aan te pakken, waaronder bijvoorbeeld ook de publieksbalies en participatieruimten. Bestuurlijke keuzes en de wijze van fi nanciering ten aanzien van de uitvoering van dit plan moeten nog gemaakt worden. Het is ons streven dat in 2007 in ieder geval de benedenverdieping qua sfeer, structuur, etc. aanmerkelijk beter scoort dan in 2005 en er moet tenminste één trouwlocatie in Lelystad zijn waarover iedereen vol lof is. WEETJES Wist u dat... Lelystad op 1 januari inwoners had? Lelystad in ton restafval heeft verzameld? De verwerkingskosten hiervan meer dan 2 miljoen euro kostte? In maart % van de Lelystadse beroepsbevolking niet-werkend werkzoekende was (en in heel Flevoland 10%)? Lelystedelingen heel sportief zijn: 66% van de 18-jarige Lelystedelingen en ouder sport regelmatig (landelijk is dit 62%)? In 2005 er 260 woningen zijn bijgebouwd (waarvan 126 op particuliere kavels)? En dat per 1 januari 2006 Lelystad woningen heeft? Eind 2005 de helft van alle 2- tot 3-jarigen op een van de 2 peuterspeelzalen in Lelystad zat? Dit in totaal 995 peuters zijn? Op naar de honderdduizend Hoe bereidt Lelystad zich voor op deze groei? Ondanks een periode van stilstand en zelfs achteruitgang eind jaren 80, groeit het aantal inwoners van Lelystad gestaag. Om een idee te geven: in 1970 had Lelystad inwoners, in 1980 waren het er en in Per 1 januari 2006 telt Lelystad zelfs inwoners. Hoe gaat dit verder? Is Lelystad onderweg naar de ? Om bijvoorbeeld te kunnen voorspellen hoeveel voorzieningen er nodig zijn, maakt Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad regelmatig een bevolkingsprognose. Volgens de laatste prognose zal Lelystad in 2012, dus over een jaar of zes, de tachtigduizendste inwoner kunnen verwachten. Maar dan houdt de groei nog niet op: de negentigduizendste bewoner zou in 2022 al zijn intrek kunnen hebben genomen. In 2030, zouden het er meer dan zijn. Lelystad gaat dus in een kwart eeuw aardig richting de ! Bevolkingsontwikkeling Lelystad Per 1 januari totaal De bevolkingspiramide van Lelystad 2005 en 2020 Dat totale aantal is niet alleen interessant; ook van belang is welke leeftijdsgroepen in die periode het snelst en welke het langzaamst groeien. Net als in de rest van Nederland gaat de vergrijzing toeslaan. Nu maken de 65-plussers nog 9% van de Lelystadse bevolking uit, in 2020 zal dat al 14% zijn. Dat betekent dat de gemeente daar steeds meer rekening mee zal moeten houden, bijvoorbeeld door de hoeveelheid ouderenvoorzieningen. Het laatste bouwprogramma dat de gemeente heeft opgesteld, telt in tien jaar tijd ruim woningen voor ouderen. Op basis van de bevolkingsprognose kan ook berekend worden hoeveel basisschoolleerlingen en peuters er de komende jaren in Lelystad zullen zijn en dus heel belangrijk hoeveel schoollokalen en peuterspeelzalen er in iedere wijk nodig zijn. Zo is de gemeenteraad onlangs akkoord gegaan met het voorstel om een extra lokaal te bouwen bij de Driemaster, 8 schoolwoningen in De Landerijen toe te voegen en vier semi-permanente groepsruimten in de Landstrekenwijk te realiseren. Ook komen er hoogstwaarschijnlijk peuterspeelzalen bij in Lelystad-Haven en de Waterwijk. Duidelijk is dat de gemeente vooruit kijkt en inspeelt op verwachte veranderingen in bewonersaantal. Lelystad bereidt zich voor op de toekomst, en op de groei! Procentuele bevolkingsgroei Lelystad ten opzichte van 2005, naar leeftijdsgroep 2 Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:15

3 De ambtenaren zijn vriendelijk, Woont u in een verkeersveilige omgeving? In maart 2006 heeft het onderzoek Verkeer en Vervoer onder het LelyStadsPanel plaatsgevonden. Doel van dit onderzoek was het inventariseren van de wensen en meningen van bewoners over verkeer en vervoer. De inwoners werd onder andere gevraagd naar positieve en negatieve aspecten op het gebied van verkeer en vervoer. De Lelystedelingen blijken erg tevreden over het gescheiden verkeerssysteem; auto s gescheiden van voetgangers en fi etsers wordt als zeer positief ervaren. Daarnaast zijn veel inwoners te spreken over de structuur en doorstroming in de stad, en over de fi etspaden en brede wegen. De top 3 van onderwerpen die de gemeente de komende jaren zou moeten verbeteren, bestaat volgens Lelystedelingen uit: maar de wachttijden veel te lang Wat vinden burgers van de dienstverlening van ambtenaren? In 2003 is er onderzoek gedaan naar de dienstverlening van ambtenaren, per gemeentelijke dienst. In 2005 werd een dergelijk onderzoek herhaald, zodat er ook vergeleken kon worden. Het gemiddelde oordeel over de dienstverlening van ambtenaren is iets afgenomen: in 2003 was 64% van de ondervraagden (zeer) tevreden over de contacten die ze met de gemeente hadden, in 2005 is dat 59%. Oordeel burgers over contact gemeentelijke diensten 1. Een verkeersveiligere omgeving 2. Meer parkeergelegenheid in het stadscentrum 3. Meer parkeergelegenheid in de wijken Tijdens het ontwikkelen van dit onderzoeksbulletin is de gemeente nog druk bezig met het verwerken van de rest van de uitkomsten en het opstellen van plannen naar aanleiding daarvan. WEETJES Wist u dat... In 2000 nog 5,6% van de woningen leeg stond? Dit nu nog maar 1,8% is? Er in inbraken in woningen zijn gepleegd? Dit er vier jaar geleden nog maar 371 waren? Het aantal verkeersongevallen in 2005 laag was: 983? Voorheen kwam dit aantal niet onder de Op 1 januari 1980 Lelystad een zelfstandige gemeente werd, maar de eerste bewoners van Lelystad al in 1951 arriveerden op het toenmalige werkeiland Lelystad-Haven? Circa 39% van de werkzame beroepsbevolking buiten Lelystad werkt, terwijl 33% van het aantal bezette arbeidsplaatsen in Lelystad wordt bezet door mensen van buiten Lelystad? In Lelystad behalve Lelystedelingen vooral mensen uit Dronten, Almere en Noordoostpolder werken? Lelystedelingen die niet in Lelystad werken, werken vooral in Amsterdam, Almere en Utrecht / Amersfoort (bron: Batavia Stad in 2004 op nummer 5 stond van de meest bezochte toeristische attracties in Nederland? Maar liefst 1,8 miljoen mensen bezochten Batavia Stad. De Beverwijkse Bazaar werd het meest bezocht, gevolgd door De Efteling, de rondvaarten in Amsterdam en het McArthurGlen Designer Outlet in Roermond (bron: De top drie van de meest populaire sporten onder de Lelystadse volwassenen bestaat uit (1) fitness-conditietraining, (2) fietssport (wielrennen, mountainbiken, toerfietsen) en (3) fitness-krachttraining. De top drie onder de jongeren is (1) fitness-krachttraining, (2) fitness-conditietraining en (3) veldvoetbal? Fitnessen kan in één van de tien fitnesscentra die Lelystad rijk is? Wat betreft het overall beeld (de totale procedure) is te zien dat echter maar een kleine groep (18%) ontevreden is over het contact tussen gemeente en burger. De dienst waarvan de ontevredenheid het meest is toegenomen is die onder woonomgeving. Bewoners zijn in 2005 een stuk minder tevreden dan in 2003 over de contacten met de gemeente over onderwerpen die te maken hebben met de woonomgeving, parkeren en onderhoud. Nicolette Berns, hoofd afdeling Stedelijk beheer en Aziz Manar, hoofd afdeling Wijkbeheer lichten de verbeterplannen naar aanleiding van de resultaten toe: Ten eerste gaat de gemeente Lelystad de telefonische bereikbaarheid verbeteren. Daarnaast gaan we werken aan de reactietijd op brieven en . Het criterium om binnen 6 weken de brieven defi nitief af te handelen is een must. Een derde verbeterpunt is het kritisch kijken naar de schrijfstijl van onze brieven. We gaan nog beter ons best doen om heldere taal gebruiken bij onze correspondentie! Behalve naar afdelingen, is er ook naar aspecten gekeken. Waar zijn mensen precies (on)tevreden over? Van alle aspecten is men het meest ontevreden met de wachttijden aan het loket en met de afhandeling van de vraag, klacht of melding. Onlangs heeft de gemeente Lelystad dan ook ingevoerd dat bij langer dan 20 minuten wachten bij burgerzaken, de burger recht heeft op een cadeaubon ter waarde van 10,-. Algemene tevredenheid over contact per aspect 3 Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:19

4 Onderzoek naar het Stadsbulletin Goed leesbare artikelen Eind november 2005 heeft Onderzoek en Statistiek onder het Lely- StadsPanel een onderzoek gehouden over het Stadsbulletin en de laatste pagina daarin: de raadspagina. Wat waren opvallende resultaten en wat is er mee gebeurd? Gerben Hart (eindredacteur Stadsbulletin en schrijver van de Raadspagina) en Eduard Ehrhardt (hoofd afdeling Communicatie) geven hun reacties: Wat vinden jullie het meest opvallende resultaat van het onderzoek? Eduard Ehrhardt : De bekendheid met het Stadsbulletin en dat het door zo veel mensen wordt gelezen! Gerben Hart: ja, is toch opvallend. Ook dat het een goed waarderingscijfer krijgt en dat het merendeel er ook veel uit leest. Wat ik ook opvallend vond is dat 88% zegt dat de artikelen goed leesbaar zijn. Blijkbaar slaan we de juiste toon aan! Een ander opvallend resultaat vond ik ook wel dat het Wijknieuws veel gelezen wordt. Bij ons heerste het idee dat dit stuk juist minder werd gewaardeerd, doordat er zoveel tekst en weinig plaatjes in stonden. Blijkbaar vindt men dit onderdeel toch erg belangrijk! Wat hebben jullie inmiddels verbeterd en wat is nog voor verbetering vatbaar? Eduard Ehrhardt : We moeten streven naar een hoger rapportcijfer voor het Stadsbulletin dan een 6,8. Dit kunnen we onder meer bereiken door luchtiger en kleurrijker te verschijnen. Ook moeten de lange verhalen achterwege blijven. Gerben Hart: Inderdaad: meer kleur, dit werd aangegeven door de mensen die meededen met het onderzoek. Daarnaast is het nieuws vanuit de wijkposten teruggebracht tot één pagina, zodat er een hele pagina overblijft om ander wijknieuws meer aantrekkelijk weer te geven met artikelen of foto s. Zijn er nog goede tips gegeven om het Stadsbulletin te verbeteren? Gerben Hart: Ja, heel veel nuttige tips! Bijvoorbeeld dat de inwoners meer betrokken moeten worden bij het bulletin. Naar aanleiding hiervan hebben we de vaste vraag- en antwoordrubriek verder uitgewerkt. Ook voor de raadspagina zijn nuttige tips binnengekomen. Vooral het gegeven dat artikelen korter kunnen, dat de raad duidelijker geprofi leerd kan worden en de standpunten beter naar voren moeten komen, heeft tot nieuwe inzichten geleid. In hoeverre wordt het Stadsbulletin aangepast naar aanleiding van dit onderzoek? Eduard Ehrhardt : het Stadsbulletin is al aangepast! Het verschijnt nu in fullcolour en de foto s zijn groter en de koppen krachtiger. Gerben Hart: en op de Raadspagina zijn ook al de eerste wijzigingen zichtbaar. De berichten zijn korter, inwoners komen meer aan het woord, technische begrippen worden uitgelicht en de standpunten van de partijen/ leden worden duidelijker weergegeven. Hebben jullie nog een afsluitende opmerking? Eduard Ehrhardt : Dit onderzoek was een prima stimulans om door te gaan met het Stadsbulletin, ondanks de toenemende vraag naar digitale informatie! Gerben Hart: We zijn de leden van het LelyStadsPanel erg dankbaar voor hun reacties en tips. We maken een bulletin vanuit ons vak met de overtuiging dat we een goed product maken, maar je moet altijd je ogen en oren open houden voor je doelgroep. Met deze uitkomsten weet je pas echt waarvoor je het doet en wat er veranderd kan worden aan het blad. We nemen de uitkomsten dan ook zeer serieus! 4 Met stip op 1 in de ergernissen top 10: Hondenpoep In de zomer van 2005 heeft het onderzoek naar vervuiling en andere overlast in Lelystad onder de leden van het LelyStadsPanel plaatsgevonden. Met stip op 1 ergeren de inwoners van Lelystad zich aan hondenpoep. Zwerfafval komt op de tweede plaats; daarna fout geparkeerde voertuigen. Als de Lelystedelingen gevraagd wordt wat ze de meest effectieve manier vinden om zwerfafval aan te pakken antwoorden ze: De vervuilers op hun gedrag aanspreken en de vervuilers beboeten. Jack van Asselt (Wijkbeheer), opdrachtgever voor het onderzoek naar zwerfafval in Lelystad, verklaart wat er met de uitkomsten van de top 3 gedaan wordt: Nummer 1: Hondenpoep Het verbaast mij vooral dat dit nog de grootste ergernis is, omdat we in Lelystad behoorlijk voorop lopen als het gaat om hondenpoep verwijderen. Er zijn overal in Lelystad uitlaatroutes die met regelmaat schoongehouden worden door de poepzuiger. Op sommige plekken liggen de uitlaatroutes op wat grotere afstand. Er loopt momenteel een proef in Lelystad Haven waarbij hondeneigenaren gevraagd worden om de hondenpoep op te ruimen en in speciale prullenbakken te doen. Ze hebben daarvoor speciale zakjes gekregen. Als dat goed blijkt te werken kunnen we het ook op andere locaties toepassen. Verplichten zou ook een optie zijn maar daarbij moet je meteen vaststellen dat het handhaven van dergelijke regels een probleem is. Nummer 2: Zwerfafval Ik vind het heel gek dat mensen achteloos hun afval op straat gooien. Toch gebeurt dat volop en het blijkt haast onmogelijk om daar vanaf te komen. Jongeren doen het vaker dan ouderen. We richten onze aandacht dan ook regelmatig op scholen. Op basisscholen begrijpen de leerlingen allemaal zonder problemen dat je afval niet op straat moet gooien. Kennelijk gaat er in de puberteit een knop om waardoor je gedrag verandert. Misschien omdat je gedachten door andere zaken in beslag genomen worden of omdat het stoer is om de boel gewoon op straat te gooien? In de loop van de jaren komt dat dan wel weer goed. Maar soms ook niet. Bekeuringen uitschrijven wordt door veel mensen als een goede methode gezien om goed gedrag af te dwingen. Dat zal ook echt wel werken maar dan moet je daar wel massaal op inzetten. Ook in andere gemeenten is het geen gebruik om regelmatig zwerfvuilboetes uit te delen. Er zijn een paar uitzonderingen, Emmen bijvoorbeeld waar structureel de McDonalds-vervuilers worden aangepakt. We zijn van plan om binnenkort eens op bezoek te gaan in Emmen om de mogelijkheden te beoordelen. Nummer 3: Foutgeparkeerde voertuigen Jaarlijks houden we in het najaar een caravan-actie waarbij we proberen om alle aanhangers en caravans uit het openbaar gebied te laten verwijderen. We zijn nu bovendien een stuk strenger geworden. Als er een melding binnenkomt over een aanhanger of caravan die langer dan drie dagen op de openbare weg staat, dan treden we op. Heel simpel, het mag niet en daarmee uit! Top 10 Ergernissen van Lelystedelingen! Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:26

5 Paspoort kopen op koopavond en op zaterdag? Lelystedelingen willen ruimere openingstijden! Begin april is het tweede panelonderzoek van 2006 gehouden, over de openingstijden van de Stadswinkel. Het betrof een korte meningspeiling. Sociale staat van Lelystad In de Stadswinkel kan men sinds 1 mei 2006 voor allerlei zaken terecht: het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, het aanvragen van bijzondere bijstand of een voorziening in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten, het betalen van gemeentelijke belastingen of het aanvragen van bouwvergunningen. Het op één plaats concentreren van deze producten en diensten wordt gedaan om het de inwoners van Lelystad gemakkelijker te maken. Om precies aan te kunnen sluiten bij de wensen van de bewoners is het LelyStadsPanel gevraagd aan te geven of zij ruimere openingstijden (van voorheen de afdeling Publiekszaken) wensen en zo ja wanneer dan. Driekwart van de panelleden is van mening dat de huidige openingstijden (veel) te krap zijn. De meest geliefde openingstijd is donderdagavond (koopavond). Dan is de gemeente Lelystad al open. Daarna is de meest gewilde openingstijd op zaterdagochtend. Maar liefst de helft van alle respondenten geeft hier de voorkeur aan. In het huidige systeem is er altijd vrije inloop (inwoners kunnen altijd bij de balies terecht maar moeten wel wachten tot ze aan de beurt zijn. Tweederde zou het een goed idee vinden om over te gaan op een systeem van vrije inloop (de helft van de dag - bijvoorbeeld s ochtends) gecombineerd met (de andere helft van de dag - bijvoorbeeld s middags) afspraken uitsluitend op een vooraf afgesproken tijdstip. Op dit moment is de gemeente Lelystad in overleg over de uitkomsten van het onderzoek. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de Stadswinkel binnenkort ook op de zaterdagochtend open zal gaan. Hoe scoren Lelystedelingen op de landelijke leefsituatie-index? Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft eerder een vragenlijst aan de Nederlandse bevolking voorgelegd en op basis van de antwoorden een zogenaamde index ontwikkeld die iets zegt over de leefsituatie (wonen, sport, cultuur, op vakantie gaan, gezondheid) van de Nederlanders. Daar kwamen resultaten uit voor Nederland als één geheel. Een aantal steden heeft een dergelijk onderzoek gedaan om gegevens te verkrijgen van die specifieke stad, Lelystad is daar één van. In 2004 hebben bijna 1300 Lelystedelingen meegedaan aan een leefsituatieonderzoek. Nu kan ook specifiek in Lelystad worden nagegaan hoe de leefsituatie is en die index kan vergeleken worden met de Nederlandse uitkomsten. Wat blijkt? De leefsituatie van Lelystedelingen ligt ietsje boven het landelijke gemiddelde. De gemiddelde score op de Lelystadse leefsituatie-index is 100. Hoe hoger de score, hoe beter de leefsituatie. Hoe lager de score, hoe slechter de leefsituatie. Autochtone mannen die hoogopgeleid zijn en een hoog inkomen hebben, met vrouw en kinderen scoren in principe het hoogst. Met 100 als gemiddelde van het totaal scoren de groepen vrouwen, ouderen, lage inkomens, allochtonen, eenoudergezinnen en gehandicapten lager. Niet alleen Lelystad heeft apart een dergelijk onderzoek gedaan. Deze leefsituatie-index is ook toegepast in Dordrecht, Purmerend en Amsterdam. Wat blijkt: De leefsituatie van lokale jongeren en ouderen lijkt iets slechter in Lelystad, terwijl de andere leeftijdsgroepen goed meelopen met de andere steden. De bevindingen uit de Sociale Staat van Lelystad worden gebruikt bij het maken en evalueren van lokaal sociaal beleid (denk hierbij ook aan de Wet Maatschappelijke Ondersteuning). In 2006 zal vlak na de zomervakantie een nieuwe burgerpeiling over Leefsituatie worden gehouden. Interessant is hoe de leefsituatie van Lelystedelingen zich in de afgelopen twee jaar heeft ontwikkeld. Liggen we wederom boven het landelijke gemiddelde? Welke groepen hebben hun leefsituatie zien verbeteren? Ruim 1300 inwoners denken al regelmatig mee over Lelystad! Minder verloedering en minder fietsendiefstallen In de steden die onder het Grotestedenbeleid (GSB) vallen worden enquêtes gehouden naar de beleving van leefbaarheid en veiligheid, om de effecten van beleid te kunnen volgen. Ook Lelystad behoort tot de GSBsteden. Sinds 1999 wordt iedere twee jaar een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Hoe? Door actief te zijn in het LelyStadsPanel! De gemeente Lelystad is begin 2005 begonnen met het opzetten van het LelyStadsPanel. Het LelyStadsPanel bestaat intussen uit een vaste groep van ruim 1300 Lelystedelingen. Deze leden geven ongeveer zes keer per jaar hun mening over allerlei onderwerpen. Tweederde van de panelleden vult digitaal de enquêtes in, de rest ontvangt een schriftelijke vragenlijst. Panelleden zijn over het algemeen zeer tevreden over hun deelname, zoals blijkt uit het volgende citaat van één van hen: Meer tevreden over buurtvoorzieningen Bewoners zijn in 2005 meer tevreden over de buurtvoorzieningen dan twee jaar daarvoor (2003). Vooral over kinderopvang, de speelmogelijkheden en het schoonhouden van de buurt zijn Lelystedelingen positiever geworden. Met het opzetten van dit panel geeft de gemeente aan dat zij wil luisteren naar de behoeftes, wensen en meningen van de burgers. Perceptie verloedering Minder verloedering Een maat voor de fysieke kwaliteit van de woonomgeving is het kengetal voor verloedering. Dit kengetal is opgebouwd uit de waarneming van Lelystedelingen van bekladding van muren/gebouwen, vernieling van telefooncellen, vernieling aan bus/stationshokjes, rommel op straat en hondenpoep. De grafiek laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de stadsdelen: in Noordwest wordt veel meer verloedering waargenomen dan in Zuidwest. Vergeleken met hetzelfde onderzoek vier jaar geleden is de mate van verloedering over geheel Lelystad afgenomen van 4,0 naar 3,8. In andere GSB-steden wordt bovendien nog altijd meer verloedering waargenomen. Gemiddeld kwam de score in andere steden neer op 4,3. In 2005 en 2006 is de mening van het panel ingeschakeld bij de volgende onderwerpen: (1) de dienstverlening van ambtenaren en oordeel openbare ruimten in gemeentelijke gebouwen, (2) zwerfafval in Lelystad, (3) wonen, leefbaarheid en veiligheid, (4) informatievoorziening van gemeente en raad, (5) verkeer en vervoer en (6) openingstijden Stadswinkel. In dit Onderzoeksbulletin worden enkele resultaten toegelicht. Op de internetsite staan ook alle andere resultaten. Wilt u ook meedenken over Lelystad en uw mening geven over allerlei onderwerpen die te maken hebben met uw wijk en stad? Word dan lid van het LelyStadsPanel. Voor meer informatie, ga naar: of vraag een schriftelijk aanmeldformulier aan bij Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad, telefoonnummer Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:34

6 Optimistische en pessimistische verwachtingen Hoe denken Lelystedelingen over de toekomst? Totaal in Lelystad is 27% van mening dat de eigen buurt vooruit zal gaan de komende jaren en 19% dat deze achteruit zal gaan. Het overige deel denkt dat de buurt gelijk zal blijven. Bewoners in het Stadshart en de Waterwijk zien de toekomst het positiefst; bewoners uit de Schepenwijk zijn het somberst over de ontwikkeling van hun buurt. Minder fietsdiefstallen Fiets weg? Het lijkt minder vaak te gebeuren dan in het verleden. Dit geldt alleen zeker niet voor delicten aan auto s: 26% zegt daar het afgelopen jaar mee te maken hebben gehad! Over Onderzoek en Statistiek In Uitgesproken Lelystad staan veel bevindingen en conclusies uit burgerpeilingen. Onderzoek en Statistiek doet, naast het verzamelen en doorgeven van inwonerssignalen aan het gemeentelijke bestuur, nog veel meer. Een belangrijke basistaak is het beheren en publiceren van feiten en cijfers over Lelystad. Informatie over aantallen inwoners, woningen, museabezoekers, werkgevers of misdaden die de stad door de jaren heen kent, is te verkrijgen bij Onderzoek en Statistiek. Die statistieken worden doorlopend bijgehouden en on-line op geplaatst. Voor al die feiten en cijfers is Onderzoek en Statistiek afhankelijk van andere bronnen, bijvoorbeeld intern bij Burgerzaken of Vastgoedinformatie, extern bij de Hulpverleningsdienst of de Provincie. Ook meer landelijke instellingen zoals CBS en CWI leveren statistieken over Lelystad. Alleen informatie die niet via andere bronnen verzameld kan worden, wordt bij de inwoners zelf gehaald. Onderzoek en Statistiek probeert peilingen zoveel mogelijk af te stemmen met andere instellingen die bevolkingsenquêtes in Lelystad uitvoeren. Idealiter kunnen de verzamelde gegevens niet alleen vergeleken worden met eerdere metingen, maar ook met andere gemeenten. Hiervoor wordt regelmatig overlegd met gemeentelijke onderzoekers in landelijk verband. Op de website van die Vereniging voor Onderzoek en Statistiek, is veel vergelijkingsmateriaal te vinden. Interessant is bijvoorbeeld het werk van Werkgroep Meetlat, dat als verslag op de VSO website kan worden gevonden. Daarin is te zien hoe Lelystad op tientallen onderwerpen scoort ten opzichte van andere gemeenten met inwoners of meer. Wat leeft er onder de Lelystadse jongeren? Al eerder zijn er onderzoeken verricht met jongeren als onderwerp, Onderzoek en Statistiek is op dit moment druk bezig met het voorbereiden van nieuwe onderzoeken. In 2004 heeft Onderzoek en Statistiek van de gemeente Lelystad een zeer uitgebreide enquête gehouden onder jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Daar zijn de resultaten van bekend en gebruikt in beleidsplannen. Zo is er bijvoorbeeld uit de enquête gekomen dat geldproblemen steeds meer voorkomen onder jongeren. Vandaar dat vanaf 1 mei een cursus omgaan met geld is gestart voor alle jongeren die een uitkering krijgen. Ook is op dit moment een actie bezig om van jongeren die niet meer verplicht naar school moeten te achterhalen wat ze nu doen. Zitten ze nog wel op school? Werken ze al? Hebben ze een opleiding afgerond? Wat kan de gemeente voor jongeren betekenen die geen opleiding en geen werk hebben? Niet alleen Onderzoek en Statistiek houdt zich met jongeren bezig; dit jaar nog zal de GGD weer een jongerenenquête houden. Zij hebben dit in 2002 voor het laatst gedaan. De GGD zet een enquête op voor jongeren in heel Flevoland en daarin zijn de Lelystadse jongeren ook goed vertegenwoordigd. Feiten en cijfers beheren is niet alleen interessant; het is vooral relevant voor de evaluatie van gemeentelijk beleid. Dit wordt duidelijk in de vele zogeheten monitoren die Onderzoek en Statistiek ontwikkelt en bijhoudt. Via een monitor worden, rondom een bepaald thema, stedelijke ontwikkelingen systematisch en periodiek gevolgd. Uit de bevindingen kan worden vastgesteld of bepaalde doelstellingen zijn gehaald. Een voorbeeld is de vragenlijst Leefbaarheid en Veiligheid die in het najaar 2005 onder panelleden en andere inwoners is verspreid. Die vragenlijst wordt al vele jaren in alle steden betrokken bij het Grotestedenbeleid (GSB) en op dezelfde wijze herhaald. Sinds 2000 krijgt Lelystad ook GSB-gelden van het Rijk en is al voor de derde keer een Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor hier gehouden. De enquête geeft indicaties waar het in Lelystad goed gaat en waar de gemeente zich meer moet inspannen. Een monitor is iets anders dan een rapportage van een burgerpeiling. Hij moet een overzicht geven van wat de gemeente doet rondom een lokaal thema, daarnaast moet hij aangeven of een situatie in de gewenste richting verandert. In het afgelopen jaar heeft Onderzoek en Statistiek aan de volgende monitoren gewerkt: GSB Met een bescheiden rijkssubsidie zijn enkele projecten in de Bos- en Waterwijk uitgevoerd. Het rapport geeft aan op welke beleidsterreinen de situatie in dit aandachtsgebied beter is geworden. Integraal Jeugdbeleid De gemeentelijke initiatieven voor de doelgroep jeugd zijn over een 11-tal doelstellingen te verdelen. Per doelstelling wordt beoordeeld hoe het met de lokale jeugd gaat en wat de uiteenlopende inspanningen hieraan hebben bijgedragen. Meerjaren Ontwikkelings Programma (MOP) Het MOP is een soort overkoepelend geheel van beleidsambities over verschillende terreinen. In een monitor wordt voor de jaren een overzicht geboden van de behaalde prestaties. Bij het MOP is Onderzoek en Statistiek vanaf het begin betrokken. Woningmarktmonitor Dit rapport biedt een grondige analyse van lokale ontwikkelingen op de woningmarkt, zowel gerelateerd aan landelijke trends als aan de ambities en doelstellingen van de gemeente. Wijkmonitor 2005 Alle beschikbare gegevens zijn naar de acht stadswijken geordend en aan een vergelijkende analyse onderworpen. Voor elke wijk is een deelrapport waarin uitgebreid wordt besproken op welke terreinen deze sterk en zwak staat (vergeleken met vijf jaar geleden en ten opzichte van andere stadswijken). In een kaderrapportage worden de belang rijkste bevindingen over alle stadswijken samengevat. De verschillende monitoren zijn onder de rubriek onderzoeksrapporten op te vinden. C O L O F O N Uitgave: Gemeente Lelystad Onderzoek en Statistiek Postbus AB Lelystad Telefoon: Website: Oplage: exemplaren Nummer: 1 (2006) Redactie: Neeske Abrahamse Nancy Vink Jeannet Celosse Peter Reinsch Johan Groenewoud Imke Wittebrood Productie: afdeling Communicatie Ontwerp, vormgeving en fotografi e: grafi sch ontwerpburo de Zaak, Rudolf Martin bno, Lelystad Drukwerk: Drukkerij Cabri bv 6 Het overnemen van gegevens behoudens fotografi e, uit het bulletin Uitgesproken Lelystad is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Nieuwsbulletin stat.onderzoek.indd :05:37

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht

Sociale (wijk)teams in vogelvlucht Sociale (wijk)teams in vogelvlucht State of the art najaar 2014 Auteur(s) Datum Movisie Silke van Arum en Rosanna Schoorl Utrecht, februari 2015 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Reizen in tijd Een onderzoek naar het fietsen openbaar vervoergebruik in Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie