HET NIEUWE LEVEN EN WERKEN BESPAREN VAN GELD, TIJD EN ENERGIE IN ÉÉN CONCEPT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET NIEUWE LEVEN EN WERKEN BESPAREN VAN GELD, TIJD EN ENERGIE IN ÉÉN CONCEPT"

Transcriptie

1 36 HET NIEUWE LEVEN EN WERKEN BESPAREN VAN GELD, TIJD EN ENERGIE IN ÉÉN CONCEPT

2 37

3 38 3. HET NIEUWE LEVEN EN WERKEN DOELEN EN RESULTATEN Resultaat 2010 Doel 2011 Resultaat 2011 Doel 2012 Doel 2013 en verder Maatschappelijk debat KPN nam 50 keer deel aan maatschappelijke debatten m.b.t. Het 50% van de 500 grootste organisaties van Nederland beschouwen KPN Corporate Market als opinieleider van Het Geen betrouwbare meting Het Nieuwe Werken bij KPN Geen betrouwbare data voor % spitskilometers Ontwikkeling van een CO 2 -reductie meetmethode voor Het KPN Bespaarmeter ontwikkeld medewerkers van KPN Nederland medewerkers van KPN Nederland medewerkers van KPN Nederland 85% van de medewerkers van KPN Nederland vinden dat zij Het Nieuwe Werken bij klanten Forse toename contactpersonen (anders dan ICT-inkoop) bij zakelijke klanten 15% groei in gebruik door klanten van 3 typische Het - diensten 71% groei in Nederland van gebruik door klanten van 3 typische Het - diensten 10% groei in Nederland van gebruik van diensten die Het Nieuwe Leven en Werken mogelijk maken

4 ONZE VISIE: BESPAREN VAN GELD, TIJD EN ENERGIE IN ÉÉN CONCEPT Mede dankzij onze dienstverlening is Het mogelijk. Daarmee willen we mensen in staat stellen hun werk zodanig in te richten dat het optimaal bij hun levenssituatie past. Daarom spreken we ook wel over het Nieuwe Leven én Werken. Zo bevorderen we een optimale en productieve balans tussen privé en werk voor onze klanten en voor onze eigen medewerkers. En besparen we tegelijkertijd kosten en verminderen we CO 2 -uitstoot. 3.2 OPLOSSINGEN VOOR KLANTEN Op het gebied van teleconferencing, videoconferencing en cloudcomputing zijn we goed uitgerust om Het Nieuwe Leven en Werken voor andere organisaties mogelijk te maken. Voor 2011 wilden we een groei van minimaal 15 procent realiseren voor de diensten die typisch zijn voor Het. Door de actieve inzet van onze campagnes voor Het haalden we deze doelstelling in 2011 ruimschoots met 71 procent. We wilden dat de helft van de vijfhonderd grootste organisaties KPN in 2011 zou beschouwen als de opinieleider op het gebied van Het. Het is ons echter niet gelukt dit betrouwbaar te meten. In 2011 hebben we de voordelen van Het nadrukkelijker met elkaar verbonden. Zo ontwikkelden we de KPN Bespaarmeter (www.kpnbespaarmeter.nl) die bedrijven en andere organisaties laat zien hoe ze via ICT kunnen besparen. Vanuit verschillende invalshoeken analyseert de KPN Bespaarmeter de potentiële energie- en tijdswinst en de financiële voordelen. Zo berekent de tool de besparingen van werkplekken, reiskilometers en tijd. Daarnaast berekent de KPN Bespaarmeter de winst als organisaties hun totale ICT-systeem bij ons zouden onderbrengen, inclusief cloudcomputing, housing en hosting. Zo zien klanten ook de voordelen van onze groene datacenters en het groene netwerk. In 2012 gaan we actief de markt op met de KPN Bespaarmeter. In 2011 onderzochten we onder meer samen met het Telewerkforum, Rabobank, Philips en TNO of Het Nieuwe Werken de productiviteit, vitaliteit en het milieu positief beïnvloeden. Dit bleek inderdaad het geval. Belangrijkste conclusies van het onderzoek: motiverende managers en leidinggevenden dragen het meeste bij aan de bedrijfsdoelstellingen. Daarnaast bleek dat ICT-middelen een positieve invloed hebben op de bevlogenheid en productiviteit van werknemers. In 2012 willen we deze onderzoekstool beschikbaar stellen aan Nederlandse bedrijven en organisaties. Ook in 2011 benaderden we de grootzakelijke markt voor de omslag naar Het. We lanceerden de website waarmee we organisaties uitnodigen om Het zelf te ervaren, bijvoorbeeld door een bezoek aan ons Experience Center in Zoetermeer. Zo ontvingen we het afgelopen jaar ruim honderd organisaties die de voordelen van Het in het Experience Center beleefden. In 2011 begeleidden we grote klanten bij de invoering van Het. Voor tienduizend medewerkers van PostNL introduceerden we het kantoorconcept WerkplekOnline. Zo bespaart PostNL jaarlijks substantieel op energiekosten. Ook bij Achmea en het Ministerie van Binnenlandse Zaken liepen vergelijkbare trajecten. We zetten onze deelname aan het maatschappelijke debat over Het voort. Binnen het platform van beeldbepalende werkgevers (B50) deelden we onze ervaringen. Deze werkgevers zijn koplopers op het gebied van slim werken en reizen, of hebben de ambitie dit te worden. Een slimme manier van werken en reizen draagt bij aan een betere bereikbaarheid in Nederland. Ook levert het een bijdrage aan de concurrentiepositie van Nederland als kenniseconomie, verbetering van het vestigingsklimaat en de arbeidsparticipatie. In dit verband onderzochten we de mogelijkheden om elkaars werkplekken te benutten: het Werken Onder Weg-initiatief. Als bestuurslid van ECP-EPN, Platform voor de Informatiesamenleving, stimuleren we Het Nieuwe Werken. Via dit platform wisselen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties kennis uit en werken ze samen om de ontwikkeling van de Nederlandse informatiesamenleving te bevorderen. In 2011 liet het platform onderzoek uitvoeren naar de potentiële winstpunten van een grootschalige toepassing van Het. Als in procent van de Nederlandse beroepsbevolking een dag per week zou thuiswerken, levert dit jaarlijks bijna twee miljard euro op. Bij wekelijks twee thuiswerkdagen is de winst bijna drie miljard euro. Belangrijkste reden: het aantal auto s op de weg daalt dan met per werkdag. Dus minder kilometers, minder vervuiling en lagere kosten voor kantoorruimte. In het samenwerkingsverband ICT-Office was KPN de initiatiefnemer van Binas, een naslagwerk dat milieueffecten van ICT-producten en -diensten weergeeft. Dit biedt ons de mogelijkheid om als ICT-branche onze milieubijdrage in beeld te brengen en te zorgen voor eerlijke en transparante informatie. We gebruiken deze cijfers ook in onze klantcommunicatie, bijvoorbeeld via de eerder genoemde KPN Bespaarmeter. In het eerste kwartaal van 2011 richtten we ons met onze reclamecampagnes op de winst van Het. Met de campagne De Zaak op Zak lieten we ondernemers de praktische winst en voordelen van mobiel werken zien. Uit deze en andere campagnes van Het ontvingen we tientallen klantvragen.

5 40 Eind 2011 organiseerden we een stakeholderdialoog over Het, waarin stakeholders KPN vijf belangrijke boodschappen meegaven: Speel een hoofdrol bij Het. Hiervoor is wel een nieuwe, ruimere definitie nodig. Leg meer nadruk op culturele aspecten. Maak een betere verbinding tussen Het Nieuwe Werken en de klantbeloftes. Maak gebruik van de techniek, de driver voor Het. Connectiviteit en duurzaamheid (energie) maken KPN onderscheidend ten opzichte van andere aanbieders. Laat zien dat KPN er klaar voor is en start ambitieuze, externe communicatie, ook over aantrekkelijk werkgeverschap. Veel goede dingen die KPN doet, zijn nog niet of onvoldoende bekend. Ook in 2012 blijven we onverminderd doorgaan met het stimuleren van Het bij organisaties. We verwachten een minimale groei van 10 procent, waarbij we ons vooral richten op de zogenaamde kenniswerkers en de zorgsector, waarbij Het goed toepasbaar is. We gaan ons nadrukkelijk richten op de gebruiker, de medewerker binnen de organisatie. Voor hen gaan we Het als aantrekkelijk alternatief positioneren, in de verwachting dat ook binnen de organisaties een vraag naar Het ontstaat. We kijken daarbij naar mogelijkheden om ICTdienstverlening en hardware beter met elkaar te verbinden. Zo verkennen we de mogelijkheden voor bringyourown IT, waarbij medewerkers hun ideale laptop, pc of tablet aanschaffen met de software en de applicaties van de werkgever. Dit zorgt voor een kosten- en een milieukundige besparing, omdat een medewerker niet meer over privé- én zakelijke apparatuur hoeft te beschikken. Bovendien levert dit meer gemak op. Overigens vraagt dit wel een behoorlijke omslag in de manier waarop ICT binnen organisaties is ingericht en ontstaan er nieuwe uitdagingen op securitygebied. Met onze ICT-kennis en -ervaring willen we hieraan zo goed mogelijk bijdragen. Het eerder genoemde onderzoek dat we met Telewerkforum en TNO uitvoerden helpt ons om dergelijke investeringen te onderbouwen. We zullen dit in toenemende mate naar de markt communiceren, in combinatie met de kosten- en milieuvoordelen als ze hun ICT-activiteiten bij KPN onderbrengen. Dan kunnen ook klanten profiteren van de voordelen van onze groene, veilige en kostenefficiënte datacenters. 3.3 HET NIEUWE LEVEN EN WERKEN BIJ KPN Uiteraard geven we binnen onze eigen organisatie actief vorm aan Het. Nu al telt KPN elfduizend Nieuwe Werkers. In het voorjaar van 2011 evalueerden we hoe KPN ers zelf beleefden, waarbij we vijfduizend medewerkers enquêteerden. Ruim 60 procent vulde de enquête in. Zelfstandigheid, vitaliteit, werk/privé-balans, plezier en uitdaging werden het vaakst als positieve aspecten genoemd. Ook de besparing van tijd en kilometers bleek aanzienlijk: Nieuwe Werkers besparen wekelijks maar liefst 131 minuten en 139 spitsautokilometers. Daarmee droegen we ook bij aan het Convenant Haaglanden, waarin we in 2008 beloofden in procent minder spitskilometers te maken. Medewerkers beoordeelden hun fysieke werkplek als ruim voldoende. De stijl van leidinggeven bleek echter nog (te) weinig veranderd. Ook bleken medewerkers nog onvoldoende bekend met de middelen die Het mogelijk maken. Om dit te verbeteren startten we in de Nederlandse week van Het een interne campagne over de middelen die mogelijk maken, zoals flexplekken, videoconferencing, cloudcomputing en teleconferencing. In België zetten we in 2011 een belangrijke stap in Het, waarvoor we in 2011 de erkenning oogsten. Getronics Belgium werd onderscheiden met de prestigieuze IFMA Facility Award 2011, een prijs voor het beste facilitymanagementproject van het jaar. Twee jaar geleden verhuisde Getronics Belgium naar een nieuw, multifunctioneel pand, waarin de principes van Het werden verwerkt. Jaarlijks levert dit ons een besparing van 1 miljoen euro op.

6 UITDAGINGEN EN DILEMMA S Betrokkenheid bij de organisatie Het kent grenzen. Zo experimenteerden we in één van onze callcenters met (bijna) fulltime thuiswerken. Weliswaar nam de productiviteit van het werk toe, maar de medewerkers misten het persoonlijke contact met collega s zodanig dat ze dit concept niet zouden adviseren. Dit betekent voor ons dat Het Nieuwe Leven en Werken niet moet leiden tot volledig thuiswerken, maar gecombineerd moet zijn met werken op locaties waar je ook collega s ontmoet. Scheiden werk en privé Daarnaast beseffen we dat Het ertoe kan leiden dat mensen altijd met hun werk bezig zijn, waardoor het moeilijker wordt privé en werk van elkaar te scheiden. Wij herkennen dit fenomeen, maar weten niet hoe omvangrijk dit is. Daarom willen we in 2012, in samenwerking met stakeholders, een onderzoek starten dat nagaat onder welke omstandigheden Het Nieuwe Werken voor de werk/privé-balans bevorderend werkt en wanneer juist niet.

KPN. Maatschappelijk verslag 2011 Duurzaam verbonden

KPN. Maatschappelijk verslag 2011 Duurzaam verbonden KPN Maatschappelijk verslag 2011 Duurzaam verbonden KPN, in Nederland toonaangevend in ICT-diensten, biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. In de zakelijke markt verzorgt

Nadere informatie

INVESTEREN IN DE SAMENLEVING

INVESTEREN IN DE SAMENLEVING INVESTEREN IN DE SAMENLEVING ONZE MAATSCHAPPELIJKE THEMA S Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons een logisch onderdeel van onze bedrijfsvoering, dat we steeds meer integreren. Daarom investeren

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Invoering nieuwe werken in het MKB

Het Nieuwe Werken. Invoering nieuwe werken in het MKB Het Nieuwe Werken Invoering nieuwe werken in het MKB Jaarlijkse enquête ECP-EPN naar flexibilisering werkvormen om innovatie, ondernemingsgeest en productiviteitsgroei te bevorderen. Editie november 2011

Nadere informatie

ZUINIG MET ENERGIE ICT IS ONMISBAAR VOOR EEN ENERGIEZUINIGE TOEKOMST

ZUINIG MET ENERGIE ICT IS ONMISBAAR VOOR EEN ENERGIEZUINIGE TOEKOMST 42 ZUINIG MET ENERGIE ICT IS ONMISBAAR VOOR EEN ENERGIEZUINIGE TOEKOMST 43 44 4. ZUINIG MET ENERGIE DOELEN EN RESULTATEN Resultaat 2010 Doel 2011 Resultaat 2011 Doel 2012 Doel 2013 en verder Energieverbruik

Nadere informatie

Het nieuwe werken. Vandaag de dag is informatiewerk een intrinsiek onderdeel van een groot aantal banen en werkstijlen. Deze groei van het

Het nieuwe werken. Vandaag de dag is informatiewerk een intrinsiek onderdeel van een groot aantal banen en werkstijlen. Deze groei van het Het nieuwe werken Het nieuwe werken KPN is van mening dat er een echte nieuwe manier van werken aan het ontstaan is. De organisaties die hiervan zullen profiteren, zijn die organisaties die hierbij stil

Nadere informatie

MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN

MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN 50 MENSEN IN VERBINDING ONZE KRACHT IS MENSEN VERBINDEN 51 52 5. MENSEN IN VERBINDING DOELEN EN RESULTATEN Resultaat 2010 Doel 2011 Resultaat 2011 Doel 2012 Doel 2013 en verder Activering medewerkers in

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen

#trendingtopics. Geen bits & bytes, maar mensen #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Juni 2014 Geen bits & bytes, maar mensen 10 Het Nieuwe Samenwerken Zo werkt HNW wél 18 Business Simulations Veranderen is mensenwerk 22

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM

Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Aanleiding en aanpak 10 1.1 Aanleiding 10 1.2 Onderzoeksvraag 11

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011.

Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Samen duurzaam. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2011. Inhoudsopgave Voorwoord Thomas Berlemann 4 MVO highlights 2011 6 1 Introductie 8 2 Kernwaarden T-Mobile Netherlands 11 3 MVO-beleid,

Nadere informatie

Enterprise Social Media. Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen!

Enterprise Social Media. Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen! Enterprise Social Media Social media in het hart van uw organisatie: gewoon doen! Enterprise Social Media Social media krijgen vaak het verwijt louter geklets voort te brengen. Leuk misschien voor privégebruik,

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat!

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Werken waar en wanneer jou het uitkomt. Dat klinkt goed, en het is nog slim ook! Want je bent het productiefst op de momenten dat jij je het lekkerste voelt. En

Nadere informatie

Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden

Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Bijlage bij Handboek Mobiliteitsmanagement bij wegwerkzaamheden 21 april 2007 Deelmodule 2 Inzet van ewerken bij wegwerkzaamheden Bijlage bij handboek

Nadere informatie

Whitepaper. Videoconferencing

Whitepaper. Videoconferencing 2012 Whitepaper Videoconferencing Anders Werken, Anders Organiseren, Anders Vergaderen... Lees in deze whitepaper wat videoconferencing voor u kan betekenen en welke (kleine) stappen nodig zijn om videoconferencing

Nadere informatie

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst?

Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Onderwijs & Digitalisering Zijn scholen klaar voor de toekomst? Health & Public Service Delivering Public Service For The Future Copyright 2015 Accenture All Rights Reserved. 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Groene ICT volgens KPN

Groene ICT volgens KPN Groene ICT volgens KPN Groene ICT volgens KPN Voorwoord Door groene ICT te integreren in het eigen programma voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), heeft KPN talrijke opvallende en meetbare

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN IN ALLE KETENS

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN IN ALLE KETENS MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN IN ALLE KETENS ONZE MEDEWERKERS EN LEVERANCIERS Zeker in een veranderende organisatie wordt van medewerkers en leveranciers veel flexibiliteit verwacht. Een goede, open en duurzame

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Microsoft Volop flexibiliteit met Het Nieuwe Werken

Microsoft Volop flexibiliteit met Het Nieuwe Werken A great place to work Het Nieuwe Werken is eigenlijk al heel oud. Iedereen die heeft gestudeerd, is er al aan gewend. Vreemd is juist dat je na je studie opeens van 9 tot 5 achter een bureau moet zitten.

Nadere informatie

Energie geef je door Jaarverslag 2014

Energie geef je door Jaarverslag 2014 Energie geef je door Jaarverslag 2014 Alliander Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Over dit verslag 3 Over Alliander 6 Over ons bedrijf 7 Onze missie en visie 10 Trends en marktontwikkelingen

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID

COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID COMMUNICATIEPLAN DUURZAAMHEID 2015 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1. ACHTERGROND: DUURZAAMHEID BIJ ORDINA... 3 1.1. Visie Duurzaamheid... 3 1.2. Doelstellingen Duurzaamheid (KPI s)... 3 1.2.1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie