Internet ellende Wat kun je doen om verkeer op de elektronische snelweg zo veilig mogelijk te laten verlopen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internet ellende Wat kun je doen om verkeer op de elektronische snelweg zo veilig mogelijk te laten verlopen?"

Transcriptie

1 Nieuwe vleugel op CC Op zondag 16 mei wordt de nieuwe vleugel op passende wijze ingewijd. Sinds kort beschikt onze school over een prachtige nieuwe vleugel, zeer grotendeels dankzij een forse financiële bijdrage van de Oudervereniging. Natuurlijk willen we dat mooie instrument graag op passende wijze gaan inwijden. Dat doen we met een speciaal koffieconcert, en wel op zondag 16 mei van uur tot ongeveer uur. Het belooft een aantrekkelijk en gevarieerd programma te worden. Bij dezen nodig ik u van harte uit voor dit bijzondere concert. De toegang is gratis, evenals een kopje koffie o.i.d. Als u als ouder, al dan niet samen met uw zoon of dochter, een bijdrage zou willen leveren aan dit concert kunt u contact opnemen met onze collega Jos Mineur ( ) of met Willem Wijnakker ( ). Overigens zullen we uiteraard ook in de toekomst regelmatig koffieconcerten hebben. Er zijn al plannen om in het volgende schooljaar een concert met min of meer beroemde oud-leerlingen te gaan organiseren. Internet ellende Wat kun je doen om verkeer op de elektronische snelweg zo veilig mogelijk te laten verlopen? Nu internet niet meer uit onze samenleving is weg te denken, komen er steeds meer berichten binnen van ongewenst gedrag op de elektronische snelweg. 100% beveiligen is niet mogelijk, maar door verstandig te computeren kan er wel veel ellende voorkomen worden. Hier volgen een paar tips: Wees voorzichtig online. Klik meteen weg als er toch iets op het scherm komt waar je van schrikt. Stuur zelf geen vervelende of gemene mails. Geef nooit persoonlijke informatie door. Dus ook geen foto s van jezelf of anderen op het net laten slingeren. Je weet nooit wat ermee gebeurt. Stop met chatten als het vervelend wordt. Neem bekenden in vertrouwen. Meld het als je op internet iets tegenkomt dat je niet vertrouwt, bedreigend, smerig of vervelend vindt. Reageer niet op pestmail. Maak geen afspraken met internetvrienden. Doe je het toch, meldt dit dan aan je ouders en/of vrienden. Meer informatie over veiligheid op de snelweg: Boekenprijzen. Er is landelijk een duidelijke prijsstijging voor schoolboeken te zien. Dit blijkt uit het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gedaan naar schoolkosten in het voortgezet onderwijs en waarvan in februari 2004 de resultaten zijn gepubliceerd. Het onderzoek naar de boekenprijzen bestrijkt de laatste drie jaar. De conclusie is een gemiddelde stijging van zo n 15% per jaar. In vergelijking met drie jaar geleden komen we dan uit op een stijging van meer dan 50%. Als de belangrijkste oorzaken voor de stijging worden genoemd:

2 Onderwijsvernieuwingen en de actualisatie zoals studiehuis, vmbo, competentieleren en de invoering van de euro. Het gebruik van geïntegreerde ICT in de leermiddelen(cd-rom!) Het toenemend gebruik van werkboeken (eenmalig!) De toenemende vraag van scholen naar maatwerkoplossingen. Hoe ziet de gemiddelde prijsstijging eruit voor het komende schooljaar voor de leerlingen op het Canisius College? De firma Iddink, die voor de levering van de boeken zorgt, schat de stijging op basis van de conceptboekenlijst op gemiddeld zo n 7 à 8%. Dit is het gemiddelde over alle leerjaren. Het zegt dus nog weinig hoe dit per afdeling of per leerjaar uitvalt. Zolang de boekenlijst nog niet definitief is vastgesteld is uitsplitsing niet zinvol. Naar het zich laat aanzien zal de gemiddelde prijsstijging op onze school dus aanmerkelijk lager liggen dan het landelijk gemiddelde. Mocht de definitieve versie van de boekenlijst toch nog verrassingen opleveren dan hoort u weer van mij. Mw. Wibier-van Mechelen. Medezeggenschapsraad Voor het schooljaar zijn 3 vacatures voor de oudergeleding locatie Berg en Dalseweg van de Medezeggenschapsraad van het Canisius College beschikbaar. Ouders die bereid zijn om medezeggenschap van met name de locatie Berg en Dalseweg meer inhoud te geven en daar ongeveer tien keer per jaar een avond voor vrij willen maken kunnen zich kandidaat stellen. Kandidaatstelling geschiedt door het sturen van een brief waaruit blijkt dat u, bij verkiezing, de plaats wilt bekleden als oudervertegenwoordig(st)er van locatie Berg en Dalseweg. Bij aanmelding van meer kandidaten dan er vacatures zijn vinden eind mei of begin juni verkiezingen plaats. De aanmeldingen dienen bij de secretaris van de Medezeggenschapsraad, Berg en Dalseweg 207, 6522 BK Nijmegen, vóór 22 april 2004 binnen te zijn. "Wat ik je te vertellen heb" Leerlingen vullen koffer met alledaagse schooldag Initiatiefnemer van dit project met een duur van drie jaar waren twee docenten van een school in Hamburg onder de titel: "Was ich dir zu erzählen habe". De andere deelnemers aan dit project zijn leerlingen en docenten van scholen uit Wismar (vroegere Oost-Duitsland), uit Ettelbruck (Luxemburg) en onze school. Het doel van dit intercultureel project is leerlingen laten kennis maken met de drie landen d.m.v. zelfgemaakt materiaal van allerlei soort (teksten, liederen, video, recepten, kunst). Er is dus bewust gekozen voor een grote vrijheid van invulling. Dit materiaal wordt verzameld in een "koffer", letterlijk en figuurlijk. Het is de bedoeling dat de koffer langs de scholen gaat en dan weer wordt doorgegeven. De koffer is nog niet vol en zal ook nooit volkomen, er kunnen zich namelijk steeds meer scholen aansluiten. Marieken en Minne Bakker en David Claaszen, leerlingen uit 6 VWO van onze school hebben de koffer gevuld met een "alledaagse" schooldag -fotoreportage op cd-rom en een uitgebreid verslag over Go, een eeuwenoud spel, de geschiedenis ervan, spelregels en een partij,voorzien van commentaar. Een "tastbare" afsluiting van dit project is een houten bank in alle vier scholen. Elke deelnemende school maakt en schildert één steun / armleuning voor alle vier banken. Op deze bank kan de leerling straks in alle rust de inhoud van de koffer bekijken. Op de foto zijn de vier leerlingen uit 1B te zien die onze steunen voor de vier banken hebben geschilderd.

3 Dick Volmer, docent Duits Pakket - en sectorkeuze voor 3 vmbo-t Nadat de leerlingen van 3TA en 3TB in maart tijdens en na een voorlichtingsavond over pakket- en sectorkeuze een voorlopige keuze gemaakt hebben zal er samen met het rapport de lijst meegegeven worden waarop ze de definitieve keuze moeten aangeven. Tijdens de rapportvergadering zal er ook gesproken worden over de adviezen en de eventuele wijzigingen die bij een enkeling nodig zijn. De mentor zal dat dan met de betreffende leerling en ouders telefonisch of op de tafeltjesavond bespreken. Herkansingen SE 4 vmbo-t De leerlingen van 4TA en 4TB zullen uiterlijk woensdag 28 april hun SE resultaten met de vakdocenten moeten bekijken. Op donderdag 29 april voor uur moeten zij hun herkansingsformulier bij Peter Verstraelen invullen. Te laat aanmelden voor herkansing betekent uitsluiting! Op maandag 10 mei zal dan de herkansing om uur plaatsvinden. De plaats van handeling zal die ochtend bekend gemaakt worden. Hockeytoernooi Ook dit jaar heeft het Canisius College weer deelgenomen aan het school hockey toernooi georganiseerd door de Koninklijke vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) Nadat verschillende jongens- en meisjesteams eerst enkele voorrondes gespeeld hadden, mochten uiteindelijk 2 teams door naar de finale rondes in Arnhem: 1 team middenbouw jongens en 1 team bovenbouw jongens Deze finale rondes werden op 14 april gespeeld. Ondanks al het harde zwoegen, zweten en doorbijten hebben beide teams geen prijs binnen kunnen halen. Misschien volgend jaar weer? De sectie L.O. bedankt de ouderraad voor de financiële bijdrage aan het toernooi. Het eindexamen De eindexamens komen eraan. Dit betekent dat er voor velen weer spannende weken aanbreken

4 Voor de eindexamenleerlingen (en hun familie!) gaat het nu heel snel: eind april de laatste schoolexamens, meteen na de vakantie de eventuele herkansingen en op woensdag 19 mei beginnen de centrale examens. Op 6 juni is het laatste examen: tekenen/ kunstbeschouwing voor de vwoleerlingen. Dan is het druk voor alle docenten en tweede correctoren, terwijl de leerlingen en ouders niets anders kunnen dan afwachten. Op woensdag 16 juni krijgen de leerlingen van 4 vmbo-t hun uitslag en een dag later de overige leerlingen. Op woensdag 23 juni is het zogenaamde tweede tijdvak: herkansen en verbeteren is dan mogelijk. De schoolcarrière wordt afgesloten met een feestelijke diploma-uitreiking. Voor elk van de drie schoolsoorten organiseert het Canisius College een aparte uitreiking: op 1 juli voor vmbo-t, op 2 juli voor de havo en op 6 juli voor de geslaagden van het vwo. Tijdens de diploma-uitreikingen krijgen de leerlingen onder andere het jaarboek. Al maanden is een enthousiaste groep leerlingen onder begeleiding van de mediathecaris Marcel Kaekebeke en een extern bureau bezig om een prachtig jaarboek te maken. Een mooi document zodat iedereen later een tastbare herinnering heeft aan de geweldige schooltijd op het Canisius College! Aanmeldingen nieuwe brugklassers Meer dan 600 aanmeldingen, 350 eerste keus aanmeldingen. Een geweldig resultaat waar we trots op zijn. De negen geplande brugklassen komen er. Twee vmbot/havo klassen, 5 h/v-klassen en 2 gymnasiumklassen. Precies het aantal dat van tevoren als de ideale verdeling gepland was. De vernieuwde procedure heeft als grote winst opgeleverd dat het aantal afmeldingen vergeleken met andere jaren beduidend minder was. Dit jaar hebben zich ongeveer 15 leerlingen afgemeld tegen 70 vorig jaar. De afmeldingen kwamen voornamelijk van leerlingen van scholen die buiten het samenwerkingsverband vallen. Dit zijn scholen die (nog) niet aan de vernieuwde procedure hebben meegedaan. Op 2 juni heten we alle nieuwe brugklassers van harte welkom op onze kennismakingsmiddag. de vraagbaak voor ouders over onderwijs Voor alle vragen over onderwijs kunt u sinds 15 april terecht op de website Ook kunt u uw vragen stellen via het gratis telefoonnummer is bedoeld voor ouders en verzorgers. Of ze nu kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs hebben. Praktische vragen, maar ook ingewikkelde vragen worden door specialisten beantwoord. Bavo Het herontwerp van de vernieuwde basisvorming gaat 1 augustus 2006 van start. De landelijke Taakgroep Vernieuwing Basisvorming zit met zijn werk in een afrondende fase. In het voorjaar gaat hun definitieve voorstel naar de Tweede Kamer. En dan beslist verder de politiek. Duidelijk is wel dat er binnen de gestelde kaders veel ruimte voor scholen is om hun onderwijs in de eerste drie leerjaren in te richten.

5 De projectgroep onderbouw (pgo) van het CC is hard bezig de mogelijkheden te bekijken en te onderzoeken die de vernieuwingen mogelijk maken. Uitgangspunt is en blijft: hoe kunnen we het onderwijs op het Canisius College nog beter maken voor onze leerlingen? De leerlingen moet actief en zelfstandig werken en samen met anderen. De samenhang tussen de verschillende vakken moet voor hem duidelijk zijn. Natuurlijk moet er ook gezorgd worden dat de overgang van onderbouw naar bovenbouw probleemloos verloopt. En dit allemaal op een school waar de leerling zich prettig en veilig voelt. Met deze opdracht is de werkgroep aan de slag. De lestijden van 50 minuten, clustering van vakken, de lessentabel zijn o.a. items die zeker aan bod zullen komen. Volgens planning moet het ontwerp voor het Canisius College op 1 augustus 2005 klaar zijn. Dan kunnen we op 1 augustus 2006 de vernieuwingen / aanpassingen invoeren. We houden u op de hoogte. Digitale huiswerkbegeleiding Voor de leerling met concentratieproblemen, de chaotische leerling, de ongemotiveerde leerling, de onzekere of faalangstige leerling, de dyslectische leerling. Dus eigenlijk voor iedereen. Door je aan te melden via de website kun je gebruik maken van deze dienst. De leerling krijgt een persoonlijke begeleider, er vindt controle plaats, het is leerlingvriendelijk en past natuurlijk in dit computertijdperk. Uiteraard zijn er wel kosten aan verbonden. Brugklassers op speurtocht door de Bieb Donderdag en vrijdag, `15 en 16 april, zijn alle brugklassers op speurtocht geweest door de Openbare Bibliotheek Mariënburg. Dit jaarlijks terugkerende bezoek aan de bibliotheek is ontstaan nadat is gebleken dat steeds minder leerlingen na de basisschool de bibliotheek bezoeken. Omdat het zelfstandig zoeken van informatie in het voortgezet onderwijs een steeds belangrijkere plaats krijgt, is in samenwerking met de Openbare Bibliotheek een informatief bezoek opgezet. Gedurende 2 ochtenden zijn we zeer gastvrij ontvangen door de medewerkers van de bibliotheek en hebben zo n 150 à 160 leerlingen per ochtend, nog voor openingstijd, aan de hand van een aantal opdrachten een speurtocht door de gehele bibliotheek gehad. Zodoende hebben ze een idee gekregen waar, welke informatie te verkrijgen is. Het enthousiasme waarmee de leerlingen op zoek gingen naar de gevraagde informatie beloofd veel goeds voor de komende jaren. Het is dan ook de bedoeling dat er een herhaling komt van een dergelijk bibliotheekbezoek in de 4 e klas, die dan meer gericht zal zijn op de 2 e Fase, het meer onderzoeksgericht zoeken van informatie.

6 Namens alle leerlingen uit de brugklas willen we medewerkers van de bibliotheek nogmaals hartelijk bedanken voor hun gastvrij onthaal. Meer foto s: ESPAÑOL PARA ALUMNOS SPAANS VOOR LEERLINGEN Spaans is een wereldtaal en wordt niet alleen in Spanje gesproken: bijna heel Zuid-Amerika, grote delen van de Verenigde Staten (Texas, California, Florida) en zelfs enkele enclaves in Afrika zijn Spaanstalig! En deze prachtige taal kan nu wederom op het Canisius College geleerd worden. Dit schooljaar hebben twee groepen leerlingen uit klas 2 en 3 van het Canisius College de cursus Spaans gevolgd. Ook volgend schooljaar hebben leerlingen uit deze jaarlagen de mogelijkheid Spaans te leren of de taal verder te leren beheersen, middels een particuliere cursus die verzorgd wordt door dhr. Espínola Vázquez. De cursus omvat 25 lessen (in reguliere lesweken) waarin een tiental hoofdonderwerpen aan bod komen. Deze onderwerpen worden aangevuld met basiswoordenschat en -grammatica die via allerlei (internet-)opdrachten verworven worden, waarbij mettertijd steeds meer de nadruk wordt gelegd op de communicatieve vaardigheden (luisteren en spreken). Na elke drie hoofdstukken volgt er een korte zelftoets, teneinde de vorderingen van de leerling te kunnen bepalen. Mocht u/jij belangstelling hebben en aanvullende informatie wensen omtrent cursusgeld, toetsen, groepsindeling, lesdagen, huiswerk of anderszins, dan verzoek ik een te sturen naar onder vermelding van cursus Spaans CC Ik hoop in schooljaar een even enthousiaste groep leerlingen de beginselen van de Spaanse taal met even veel plezier te kunnen bijbrengen als ik dit schooljaar heb mogen doen. Un saludo cordial, Juan Espínola ESPAÑOL PARA ADULTOS SPAANS VOOR VOLWASSENEN

7 Niet alleen de leerlingen van het Canisius College kunnen een cursus Spaans volgen. Vanaf september 2004 bestaat ook voor ouders van leerlingen en andere belangstellenden de mogelijkheid een cursus Spaans te volgen, zowel voor beginners als (half)gevorderden. Tijdens de lessen voor beginners zal een eerste nadruk liggen op de verwerving van de basisgrammatica en basiswoordenschat die men nodig heeft om zich in alledaagse situaties zowel mondeling als schriftelijk te kunnen uitdrukken. De lessen voor gevorderden staan in het teken van een verdieping van de verworven grammatica in samenhang met verwerving van een uitgebreidere woordenschat die het mogelijk maken ook een gesprek op een abstracter niveau te volgen. Voor beide groepen geldt dat de communicatieve vaardigheden centraal staan, waarbij aandacht voor de prachtige Zuid-Amerikaanse en Spaanse cultuur zeer zeker niet ontbreekt. Mocht u belangstelling hebben en informatie wensen, dan verzoek ik u een te sturen naar onder vermelding van cursus Spaans volwassenen. Colofon Collage is de nieuwsbrief voor alle ouders van de leerlingen van het Canisius College. Jaargang 6, april 2004 Oplage: 1500 Frequentie: 5 maal per jaar Deadline collage 5: 24 mei 2004 Redactie: René Heijnen Marcel Kaekebeke Adviseur: Tine Verheij-van der Linden Kopij: De redactie heeft zich het recht voorbehouden om wijzigingen in de kopij aan te brengen. Daar waar de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm bedoeld zijn

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014

INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 INFORMATIE VAN HET ANDREAS COLLEGE, LOCATIE PIETER GROEN 45 e Jaargang, no. 01 Volgende nummer: Vrijdag 26 september 2014 Vrijdag 31 oktober 2014 VAN DE LOCATIEDIRECTEUR Allereerst heet ik u, ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave: hoofdstuk 1 schooljaar 2013 2014 1.1 Welkom 1.2 Hoe deze informatiegids te gebruiken 1.3 Het Rembrandt College 1.4 De missie van het Rembrandt College 1.5 Cultuurprofielschool

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) JUNIORCOLLEGE vmbo, leerjaar 1 en 2 havo / atheneum / gymnasium,

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Sintermeertencollege

Sintermeertencollege Sintermeertencollege Schoolgids 2014-2015 v5_front11092014 Verleg je grenzen! 1 SINTERMEERTEN ABC, inhoudsopgave A B C D E F G H I J Academische Opleidingsschool (AOS) Adressen Afdelingsleider Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave:

Informatie 4 e klassen mavo pagina 1. Inhoudsopgave: Informatie 4 e klassen mavo pagina 1 Inhoudsopgave: Voorwoord... 3 Dit stellen wij ons tot doel... 3 Adres van de school... 4 schoolorganisatie... 4 Bevoegd gezag... 4 Inspectie... 4 Vertrouwensinspecteur...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool School Gids 2014-2015 Oranje Nassauschool 1. Voorwoord 2. Stichting Salomo Schoolgegevens 3. Kennismaking met de Oranje Nassauschool 3.1 Algemeen 3.2 Uitgangspunten en doelstellingen 3.3 Een christelijke

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid!

SCHOOLGIDS 2015 2016. Utrecht, 6 juli 2015. Op je toekomst voorbereid! SCHOOLGIDS 2015 2016 Utrecht, 6 juli 2015 Op je toekomst voorbereid! Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De school 1.1. Vernieuwend en eigentijds onderwijs...4 1.2. Visie... 4 1.3. Missie...4 1.4.

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Ga maar op weg

Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl. Ga maar op weg Lieven de Keylaan 58, 1222 LH Hilversum Tel. 035 683 15 57 E-mail: info@hilfertsheem.nl Nummer 348 2011-2012 01 juli 2012 Eindredactie: Hanneke Strankinga Ga maar op weg Ga maar op weg met je kennis en

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs:

Nadere informatie

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015

OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 OUDERINFO Cursusjaar 2014/2015 nr. 3 Februari 2015 Met deze keer: Voorwoord Examendata Uit de ouderraad Fotobedreigingen Doorstroomrichtlijnen Hoe nu verder? Belangrijke data Geachte Ouders In dit magazine

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie