BIJLAGE SCHOOLGIDS Praktische punten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE SCHOOLGIDS 2015-2016 Praktische punten"

Transcriptie

1 BIJLAGE SCHOOLGIDS Praktische punten o.b.s. Oeboentoe Zambezilaan PN Purmerend telefoon: fax:

2 INHOUD BIJLAGE SCHOOLJAAR praktische punten van a tot z aantal uren onderwijs batterijbak bewegingsonderwijs centrum voor jeugd en gezin buitenschoolse opvang in de brede school foto s intern zorgoverleg internet protocol jeugdgezondheidszorg klassendienst kleuterfeest / schoolreis / werkweek kosteloos materiaal lesactiviteiten buiten de school luizencontrole medezeggenschapsraad mobiele telefoontjes overige kleding en schoeisel personeel ruzies schoolmelk / gezond hapje schooltijden school video interactie begeleiding sport en recreatie studiedagen team tussen de middag opvang vakantierooster vakanties buiten de reguliere vakanties verjaardagen verlof leerkrachten vrije dagen vrijwillige ouderbijdrage ziekte leerkracht ziekteverzuim belangrijke telefoonnummers en adressen 2

3 PRAKTISCHE PUNTEN VAN A TOT Z AANTAL UREN ONDERWIJS In alle groepen wordt per week 25 ¾ lesuur gegeven. De berekening van het totaal aan lesuren per jaar is: Aantal weken (52) X het aantal uren onderwijs per week + 30 september (5 of 5,5 uur) vakantie uren leerlingen = aantal lesuren onderwijs per jaar. De minimum onderwijstijd over 8 schooljaren is 7520 uur. Dit betekent dat er minimaal 940 lesuren per schooljaar zijn. BATTERIJBAK Lege batterijen kunt u deponeren in de batterijbak. Deze staat bij de hoofdingang van de school. BEWEGINGSONDERWIJS Groepen 1/2 De kinderen hebben iedere dag bewegingsonderwijs in het speellokaal van het hoofdgebouw aan de Zambezilaan. Wanneer het mooi weer is spelen ze tijdens de uren bewegingsonderwijs buiten. Binnen gymmen de kinderen in het ondergoed. Wij raden u aan om uw kind gymschoenen te geven welke uw zoon of dochter zelf kan aan- of uittrekken. Bijvoorbeeld schoenen met een elastieken band over de wreef. Het geeft de kinderen een stuk zelfvertrouwen wanneer zij zich zelf kunnen aan- en uitkleden. Het is daarom aan te raden uw kind "handige" kleding naar school aan te laten trekken. Groepen 3 t/m 8 De kinderen krijgen les in de sportzaal van het hoofdgebouw aan de Zambezilaan. Tijdens de lessen dragen de kinderen een korte broek met T-shirt of een gympak. In de sportzaal is het verplicht gymschoenen te dragen, die niet buiten gebruikt zijn en geen zwarte zool hebben. Sporten op blote voeten is ook niet toegestaan. Laat de kinderen geen sieraden, horloges en telefoons meenemen naar de sportzaal. Er raakt namelijk wel eens iets kwijt en dat is natuurlijk heel vervelend. Wanneer er niet deelgenomen kan worden aan de bewegingslessen, moet u dit aan de leerkracht vertellen of uw zoon of dochter een briefje meegeven. De kinderen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. De kinderen kunnen na het sporten douchen en/ of zich wassen. 3

4 BUITENSCHOOLSE OPVANG IN DE BREDE SCHOOL Kinderopvang Purmerend is een professionele organisatie, die verschillende vormen van opvang biedt in Purmerend en hierin meer dan 25 jaar ervaring heeft. Binnen Brede School de Kraal heeft de stichting een buitenschoolse opvang. De naam van deze opvang is Anansi. De buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar en is gehuisvest in de silo van het hoofdgebouw. Doordat de buitenschoolse opvang plaatsvindt binnen het schoolgebouw, sluiten de tijden goed aan bij de openingstijden van de scholen. Kinderen hoeven niet te worden vervoerd, zodat de tijd binnen de opvang optimaal benut kan worden voor de vrije tijd van de kinderen. Deze samenwerking is één van de manieren waarop er aan de Brede School gedachte gestalte wordt gegeven. Samen met de Speeltuinvereniging en de afdeling Sport en Recreatie zijn er buiten schooltijd meerdere vormen van samenwerking. Het kind zal steeds centraal staan in deze samenwerking. De Kinderopvang Purmerend vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving. Zij dragen hiervoor zorg binnen hun eigen omgeving, maar vinden het belangrijk ook daarbuiten mee te denken en te praten over de belangen van de kinderen in de wijk. Om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen is in de Weidevenne een buurtnetwerk opgestart, waarin de belangen van het kind uit de wijk centraal staan. Binnen dit buurtnetwerk nemen verschillende partijen deel, zoals het sociaal cultureel werk, de politie en de jeugdgezondheidszorg. De Kinderopvang participeert ook in het buurtnetwerk. Indien u meer informatie wenst over buitenschoolse opvang Anansi of als u uw kind aan wilt melden dan kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van uur tot uur op het telefoonnummer CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Iedereen heeft weleens vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen, wil meer weten over de gezondheid van een kind of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dit kan met familie of een goede vriend(in), maar ook via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het CJG kan iedereen - (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals - terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het CJG bent u op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. Het CJG werkt met verschillende organisaties samen. Zo werken er in het CJG consultatiebureauartsen, schoolartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen, MEE consulenten en maatschappelijk werkers. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk worden geholpen. 4

5 Het CJG biedt verschillende vormen van hulp en advies aan. Zo kunt u terecht op het inloopspreekuur, bieden we telefonisch en online advies, kunt u een afspraak maken voor een opvoedspreekuur en kunt u deelnemen aan een (opvoed) cursus of themabijeenkomst. FOTO S Onder schooltijd worden er door de leerkrachten regelmatig foto s gemaakt van de activiteiten waar de kinderen mee bezig zijn. Deze foto s gebruiken we om ouders te kunnen laten zien wat er zoal op school plaatsvindt. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto s van uw zoon of dochter worden genomen, neem dan contact op met de directie van de school. INTERN ZORGOVERLEG Binnen Brede school de Kraal bestaat zorgoverleg, waarbij gegevens over kinderen zonodig uitgewisseld kunnen worden. Aan dit overleg nemen deel Peuterspeelzaal Watoto, Tussenschoolse Opvang Pogoro, Naschoolse Opvang Anansi en de beide basisscholen Kawama en Oeboentoe. Indien u bezwaar heeft tegen uitwisseling van informatie, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij een van de partners in het zorgoverleg. INTERNETPROTOCOL Om in school misbruik van Internet en sociale media tegen te gaan, vragen we de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ons Internetprotocol te ondertekenen. JEUGDGEZONDHEIDSZORG Wat kunt u verwachten van de GGD Jeugdgezondheidszorg? De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zaanstreek-Waterland is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen vanaf 4 jaar. Elke school heeft contacten met een Jeugdgezondheidszorgteam bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. In de meeste gevallen is het eerste contact met het Jeugdgezondheidszorgteam op de leeftijd van ongeveer 5 jaar. 5

6 De individuele jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het basisonderwijs omvat: Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen Alle leerlingen geboren in 2010 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het PGO wordt uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts. De doktersassistente onderzoekt de zintuigen. Dit onderzoek vindt plaats op school. De doktersassistente neemt contact met u op voor het plannen van het onderzoek. Daarna volgt het medische onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op een GGD locatie. Hiervoor neemt de administratie medewerker contact met u op. Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7 Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een GGD locatie. Hiervoor neemt de administratie medewerker contact met u op. De spraaktaal screening 5-jarigen Bij alle leerlingen geboren in 2 e helft 2010 en eerste helft 2011 wordt een spraaktaal screening afgenomen. De screening wordt uitgevoerd door een logopedist en vindt plaats op school. De administratie medewerker neemt contact met u op voor het plannen van de screening. Onderzoek op indicatie Leerkrachten, IB-ers, ouders en verzorgers kunnen altijd cotact opnemen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist voor consultatie of onderzoek van een leerling met problemen. Bij het aanvragen van een onderzoek kan gebruik worden gemaakt van het signaleringsformulier. Het signaleringsformulier Het signaleringsformulier kan gebruikt worden voor: het geven van informatie over leerlingen met problemen, voorafgaand aan het PGO (5- jarigen en groep 7). Het aanmelden van kinderen voor onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige buiten het PGO. De jeugdarts of verpleegkundige rapporteert de bevinden en aanbevelingen mondeling of via het formulier. Verder kunt u in Purmerend iedere woensdag, m.u.v. de school vakanties, van tot uur op de afdeling Jeugdgezondheidszorg kosteloos de ogen en/of oren van uw kind laten controleren. Ook kunt u er terecht met overige vragen bijvoorbeeld over hoofdluis. 6

7 Adres Jeugdgezondheidszorg: GGD Zaanstreek-Waterland (Hoofdlocatie) Vurehout EC Zaandam Telefoon: (0900) via de mail: website: Samenstelling JGZ team: Jeugdarts: Jeugdverpleegkundige: Doktersassistente Logopediste: Opvoedadviseur: Petra Jaarsma Wendy Slort Anneke de Haan Karin Meijn Claudia Hamersma Tevens is er via deze dienst een schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan onze school. Zij ondersteunt school en ouders om de juiste weg te vinden binnen de hulpverlening. KLASSENDIENST Wij vinden dat de school ook aandacht moet besteden aan het netjes houden van de omgeving. Wij verwachten van iedereen dat rommel niet zomaar achtergelaten wordt, maar dat wij samen proberen de school en omgeving van de school zo netjes mogelijk te houden. De kinderen van groep 1 en 2 doen dit samen met de leerkracht. Dit gebeurt onder schooltijd. Vanaf groep 3 zijn dit 2 kinderen. Zij geven de planten water, maken het bord schoon, vegen de vloer enz. Deze dienst duurt ongeveer 10 minuten na schooltijd. KLEUTERFEEST / SCHOOLREIS / WERKWEEK In het schooljaar gaan de verschillende bouwen een dagje erop uit of vinden er andere activiteiten plaats. De kinderen uit de bovenbouw (groep 7 / 8) gaan een aantal dagen op werkweek. De kosten van deze evenementen worden ruim van tevoren bekend gemaakt. KOSTELOOS MATERIAAL Ter ondersteuning van spel- en expressieactiviteiten zijn er vele materialen die bij u thuis misschien richting vuilnisemmer gaan, maar waar bij ons op school nog mee gewerkt kan worden. Wij denken dan aan: lege doosjes, doppen, kralen, knopen, restjes kant, stof, wol, katoen, hout, oude gordijnen en kussens. 7

8 In de huishoeken en bij het buitenspelmateriaal is er altijd een tekort aan oude potten en pannen, oud serviesgoed, bestek, spiegels, oude kastjes, bankjes enz. Verder zijn stekjes van planten ook altijd welkom in de school. LESACTIVITEITEN BUITEN DE SCHOOL Tijdens onze lesuren kan het zijn dat er ook echte activiteiten buiten de school plaatsvinden. Dit kan zijn met de hele groep of in kleine groepjes onder leiding van een ouder of ouders. Wij vinden dat kinderen in echte situaties het meest betrokken zijn bij hun werk waardoor zij betere leerervaringen opdoen. LUIZENCONTROLE Eén van de meest resistente diertjes die wij kennen is de hoofdluis. Het beestje lijkt zich iedere keer weer aan te kunnen passen aan iedere nieuw ontwikkelde methode van behandelen dan ook. Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Voor deze controles zijn er bij iedere groep zogeheten luizenouders. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind aanmelden als hulpouder. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Volgens de wet op het basisonderwijs moet de school een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Deze MR heeft als taak de interne communicatie op school, tussen ouders en leerkrachten, te bevorderen. In de MR zitten de gekozen vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij geven adviezen aan het bestuur en aan de schoolleiding over bijvoorbeeld: personeelsbeleid, schoolactiviteiten, het schoolplan, lumpsum e.d. De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. MOBIELE TELEFOONTJES Gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is binnen schooltijd niet toegestaan. Uitzondering op deze regels is wanneer de leerkracht vraagt aan de kinderen een eigen device mee te nemen om te gebruiken bij het onderzoek. OVERIGE KLEDING EN SCHOEISEL Wij verzoeken u vriendelijk de jassen regelmatig te controleren of de lussen er nog wel aanzitten. De jassen liggen anders meer op de grond dan dat ze aan de kapstok hangen. Verder is het handig om in de rubberlaarzen, de schoenen, de wanten, de jasjes en in de sjaals van uw kind de naam te schrijven. 8

9 Dan iets over de kleding van de kleuters. Op school werken de kinderen regelmatig met verf. Het is natuurlijk zonde als er op de kleren verf komt. Laat uw kind daarom niet al te mooie kleren aantrekken naar school. PERSONEEL Petra ten Hagen ma, di leerkracht groep 1 2 Melkweg Sonja van Heeringen woe, do, vrij leerkracht groep 1 2 Melkweg José Pasmans ma, di, woe leerkracht groep 1 2 Zambezilaan Sonja Greuters do, vrij leerkracht groep 1 2 Zambezilaan Joyce IJsselstijn ma, di, woe leerkracht groep 3 4 Melkweg Wilma van Gent do, vrij (woe) leerkracht groep 3 4 Melkweg Rhea Henger ma, di, (woe) leerkracht groep 3 4 Zambezilaan Amanda Vronik woe, do, vrij leerkracht groep 3 4 Zambezilaan Sheena Venverloo hele week leerkracht groep 3 4 Melkweg Angelique Huizinga ma, di(vrij), leerkracht groep 5 6 Zambezi Dorien Schipper woe, do, vrij(di) leerkracht groep 5 6 Zambezi Phuong Nguyen hele week leerkracht groep 5 6 Zambezi Gea Doorhof-Walburg hele week leerkracht groep 5 6 Zambezi Kim Riepen-v.d.Meer ma, di, woe leerkracht groep 7 8 Schoolplein Ingrid Paap do, vrij leerkracht groep 7 8 Schoolplein Inez Krijt ma, di, woe leerkracht groep 7 8 Schoolplein Astrid Schoonenberg do, vrijdag leerkracht groep 7 8 Schoolplein Nicole Kaper woe, do, vrij leerkracht groep 7 8 Schoolplein Sanne Doets ma, di, woe leerkracht groep 7 8 Schoolplein (+IB) Eveline Schulte woe, do, vrij onderwijsassistent Marion Lesmeister woe zorgteam Ton Bax ma, di, woe, do adjunct directeur Judith van Pagee di, woe, do IB Cees van den Berg hele week directeur Petra van Hulsen do middag management administratie RUZIES De school moet een veilige plaats zijn voor de kinderen. Dit komt in het geding wanneer er conflicten zijn tussen kinderen. Het kan voorkomen dat een conflict zich voortzet buiten de schooluren, hetgeen niet wenselijk is. Het is voor ons van belang om te weten wat er zich dan verder afspeelt zodat wij hier op een juiste manier mee kunnen omgaan. 9

10 SCHOOLMELK / GEZOND HAPJE Elke ochtend wordt er voor de kleine pauze (rond tien uur) iets gegeten en/of gedronken. De dinsdag en de donderdag zijn de fruitdagen. De kinderen nemen dan iets gezonds mee. Bij de conciërge kunt u een inschrijfformulier krijgen om uw kind mee te laten doen aan de schoolmelkvoorziening door Campina. U heeft de keuze uit: volle melk, halfvolle melk, chocolademelk of drinkyoghurt. U kunt uw kind ook zelf een beker melk, chocolademelk, drinkyoghurt meegeven voor de ochtendpauze. (geen prik!) Het is wel aan te raden de beker en eventueel het gezonde hapje (bijv. fruit) te voorzien van de naam van uw kind. SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn als volgt: groepen 1 t/m 8 ochtend middag maandag t/m vrijdag woensdag Tijdens de schooltijden is er voor de groepen 3 t/m 8 dagelijks een vaste kleine pauze. Groepen 1 2 hebben geen vaste tijd voor de kleine pauze, Groepen 3 t/m 8 hebben s ochtends volgens een rooster een kleine pauze. Wij vinden dat iedereen op tijd op school moet zijn. Het kan natuurlijk wel een keertje voorkomen dat het niet lukt, maar het is heel vervelend als kinderen steeds te laat op school komen. De deuren van de school gaan tien minuten voor aanvang van de school open. Bij slecht weer is dat natuurlijk anders. SCHOOL VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een methode van begeleiding die onze school gebruikt om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de kinderen. Het wordt voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Belangrijke aandachtspunten zijn: sfeer in de groep, de manier waarop de groep werkt, de wijze waarop de leerkracht lesgeeft en hulp geeft aan individuele leerlingen. Aan onze school is een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden. De SVIB-er heeft een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De videobeelden die in de groep gemaakt worden blijven onder het beheer van de SVIB-er. Wanneer de methode wordt ingezet bij 10

11 specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. SPORT EN RECREATIE Sport en Recreatie van de gemeente Purmerend is ook één van de partners binnen Brede School De Kraal. Op de woensdagmiddag is er in en bij De Kraal de sportinstuif voor de basisschoolleerlingen uit de Weidevenne. Tijdens de sportinstuif is er ruimte voor sportverenigingen om de kinderen gedurende een aantal weken kennis te laten maken met hun sport. Verder zijn er tijdens de schoolvakanties vele sport- en spelactiviteiten, deze zijn bekend onder de naam Purvak. De beweegmanager van De Kraal is naast vakleerkracht op o.b.s. Oeboentoe ook de coördinator van bovengenoemde activiteiten. STUDIEDAGEN TEAM In dit schooljaar zijn een studiedagen voor de teamleden van de school ingeroosterd. De kinderen zijn op deze dagen vrij. De data zijn: woensdag maandag donderdag (bovenschools) TUSSEN DE MIDDAG OPVANG. Tussen de middag is er op school de mogelijkheid om uw zoon of dochter te laten overblijven. Wanneer u gebruik wilt maken van deze overblijfmogelijkheid, kunt u bij de school een strippenkaart kopen. Op deze kaart zitten 10 strippen, waarmee uw kind tien keer kan overblijven. Een strippenkaart kost 25,00 of 12,50 voor vijf keer overblijven. De achterstand met betalen mag niet meer dan 25 bedragen. Uw kind moet wel een lunchpakketje meenemen. Het drinken wordt door de overblijf verzorgd. De strippenkaarten kunt u op de maandag- en woensdagochtend vanaf uur tot uur verkrijgen bij Anneke van Smirren in de ouderkamer van het hoofdgebouw. Wanneer uw kind overblijft, vragen wij u om op de overblijflijst, welke hangt bij de ingang van de groep, aan te geven op welke dag(-en) uw zoon of dochter overblijft. VAKANTIEROOSTER herfstvakantie t/m kerstvakantie t/m voorjaarsvakantie t/m paasvakantie t/m

12 meivakantie / hemelvaart t/m pinkstervakantie zomervakantie t/m VAKANTIE - AANVRAAG BUITEN DE REGULIERE VAKANTIES Vakanties moeten binnen de reguliere schoolvakanties geregeld worden. In uitzonderingsgevallen, met redenen omkleed, is het mogelijk om ontheffing van de leerplicht aan te vragen. U moet dan een speciaal formulier invullen, waarop u en/of uw werkgever aantoont dat u in geen enkele reguliere vakantie op vakantie kunt gaan. Iedere andere vorm van verlof moet eveneens aangevraagd worden. U kunt pas afspraken maken als het verlof is toegestaan. Formulieren minimaal zes weken van tevoren inleveren. VERJAARDAGEN Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Andere traktaties dan snoep blijven onze voorkeur hebben. Fruit, een aangekleed stukje kaas of worst, gaat er zeker met net zoveel plezier in. De leerkrachten krijgen graag dezelfde traktatie als de kinderen. Voorbeelden van traktaties vindt u in de mappen, uitgegeven door de Jeugdgezondheidszorg, welke u op school kunt inzien. VERLOF LEERKRACHTEN Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep, indien mogelijk, door een invalkracht overgenomen. VRIJE DAGEN vrijdag vrijdag VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Aan het begin van het schooljaar zal u om een vrijwillige bijdrage in het ouderfonds gevraagd worden. Deze bijdragen zullen gebruikt worden om zaken te bekostigen die niet door de gemeente aan de school verstrekt worden. Voorbeelden zijn: kosten m.b.t. festiviteiten, zoals Sinterklaas, kerst, afscheidsavond groep 8 e.d., maar ook de schoolongevallenverzekering en de aanschaf van duurzame artikelen t.b.v. de school. Een totaal overzicht van de uitgaven krijgt u tijdens de jaarvergadering van de medezeggenschapsraad. 12

13 U zult begrijpen dat uw bijdrage erg belangrijk voor de school is en dat het bedrag volledig aan de kinderen ten goede komt. De vrijwillige ouderbijdrage is 40,00 per kind. Wanneer uw zoon of dochter na januari de school komt bezoeken geldt er een bedrag naar rato. De ouderbijdrage kan gestort worden op girorekeningnummer t.n.v. Stichting Beheer Oudergelden Oeboentoe. ZIEKTE LEERKRACHT Bij ziekte van de meester of juf komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. Dit betekent dat de kinderen de eerste dag op school worden verdeeld over de overige groepen en dat daarna wisselend groepen een dag vrij zijn. ZIEKTEVERZUIM Als uw kind ziek is of naar de dokter / tandarts moet, horen wij dit graag voor aanvang van de school. U kunt een mail sturen naar Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. We hopen dat u dan later het kind kunt overnemen. 13

14 BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS Brede School De Kraal locatie De Zambezi locatie De Nijl o.b.s. Oeboentoe o.b.s. Oeboentoe o.b.s. Oeboentoe Zambezilaan 278 Nijlstraat 160 Nijlstraat PN Purmerend 1448 NZ Purmerend 1558 NZ Purmerend Stichting Maatschappelijke Dienstverlening tussen en 13.00, telefoon verder op dinsdag van Overlanderstraat, telefoon (de dienstverlening is kosteloos) Steunpunt Opvoeding Waterland telefoon Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland Wielingenstraat ZN Purmerend Tel Schoolcontactpersoon Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Dorien Schipper Purmerend / Bureau Management Ond. Wildschutweg 37 Gedempte Singelgracht AD Neck 1441 AP Purmerend Vertrouwenspersoon Hoofdkantoor Inspectie van het Onderwijs Mw. L.C. de Jong Park Voorn 4 Kleverparkweg AC Utrecht 2023 CJ Haarlem t: e: Landelijke klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Purmerend (BJAA) Onderwijsgeschillen Postbus 1254 Postbus AG Zaandam 3508 AD Utrecht t: e: 14

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol Kleutergids 2015-2016 bruisend, krachtig, waardevol Woord vooraf Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op CBS De Fontein. Deze kleutergids is een korte samenvatting van onze

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

Voorwoord. Beste ouders/ verzorgers,

Voorwoord. Beste ouders/ verzorgers, Voorwoord Beste ouders/ verzorgers, We hebben alle belangrijke informatie voor het schooljaar 2013-2014 voor u bij elkaar gezet. Deze informatie hoort bij de schoolgids. We raden u aan om deze kalender

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Welkom. Jaargang 03 nummer 7 Augustus 2015 Schoolleider: Wilma Veldman

Welkom. Jaargang 03 nummer 7 Augustus 2015 Schoolleider: Wilma Veldman Jaargang 03 nummer 7 Augustus 2015 Schoolleider: Wilma Veldman De Sirene wordt elke laatste vrijdag van de maand verstuurd per digiduif of meegegeven aan het oudste kind uit een gezin en is te lezen op

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Overblijven

Nieuwe schooltijden. Overblijven Informatie 2015/2016 Inhoud Nieuwe schooltijden Overblijven Ouderbijdrage Vakanties / vrije dagen Activiteiten Telefoonnummers Ziekmelden Op tijd / te laat Eerder weg onder schooltijd Lekker Fit Gym- en

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS O.B.S. De Pijlstaart Beste ouders, verzorgers, In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten September 2015 1 2 MR 3 4 5 6 37 7 Informatieavond Zuid 8

Nadere informatie

Nieuwsbrief 19 8 juni 2016

Nieuwsbrief 19 8 juni 2016 Nieuwsbrief 19 8 juni 2016 Inhoud: Avondvierdaagse en onweer ANWB-Streetwise Sportdag groep 8 Juf Norma op bezoek 20 en 21 juni studiedagen 22 juni ouderavond 20.00 uur Juf Anneke Juf Ingrid Informatie

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl

Koos Meindertsschool. A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl Koos Meindertsschool A.Kortekaasplantsoen 125 2552 GS Den Haag Tel: 070-3971756 www.koosmeindertsschool.nl au g u s t u s 2 0 1 5 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de jaarplanner van de Koos

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Bijlage Schooljaar OBS Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen 0528-270080, info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl 1. VILLA KAKELBONT 1.1 Schoolgrootte Bijlage schoolgids

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 KALENDER 0-0 0-JARIG JUBILEUM - 0 Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad PX Rozenburg T 0- Dependance OBS De Phoenix Gruttostraat TC Rozenburg T 0- E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl AUGUSTUS

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Jaargegevens 2014/2015

Jaargegevens 2014/2015 Jaargegevens 2014/2015 C.b.s.Het Baken Kreek 125 3206 HK Spijkenisse 0181-680155 www.hetbaken-vcpo.nl In dit deel van de schoolgids vindt u de gegevens die elk schooljaar kunnen veranderen. Elk jaar ontvangt

Nadere informatie

AUGUSTUS. Adresinformatie. Nieuwe leerlingen

AUGUSTUS. Adresinformatie. Nieuwe leerlingen AUGUSTUS Adresinformatie Kindcentrum Het Festival Sportlaan 044PG Zwolle 0-4 E- mail Directie d.bremmer@ooz.nl Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaal De Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaal wordt verzorgd

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen!

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen! Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 11e nieuwsbrief, vrijdag 30 januari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de nieuwsbrief van deze week. Hierin leest u de

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Tarieven 2014 Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Voor het jaar 2014 hanteren wij de volgende tarieven: (Geldig per 1 januari 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

agenda belangrijk kleutergroepen lunchpakket mee tijdens schoolreis (pt. 1)

agenda belangrijk kleutergroepen lunchpakket mee tijdens schoolreis (pt. 1) agenda do. 2 juni schoolreis kleuters (pt. 1) ma. 13 juni spreekavond groep 1 en 7 (pt. 4) ma. 13 juni en do. 16 juni spreekavond groep 7 (pt. 5) ma. 27 juni t/m vr. 1 juli schoolkamp groep 8 (pt. 7) ma.

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016

De Muldersteeg. Informatiekalender 2015-2016 De Muldersteeg Informatiekalender 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de informatiekalender voor het schooljaar 2015-2016 In deze kalender vindt u veel informatie. Het betreft algemene en

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Aanvulling Schoolgids Deel 2

Aanvulling Schoolgids Deel 2 Aanvulling Schoolgids Deel 2 2014 2015 OBS De Koempoelan Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend 0299-472048 administratie@koempoelan.nl www.koempoelan.nl Schoolgids De Koempoelan - deel 2 2014-2015 Pagina 1 Een

Nadere informatie

Vakantierooster komend schooljaar en de extra vrije dagen voor de kinderen:

Vakantierooster komend schooljaar en de extra vrije dagen voor de kinderen: Van de oudercommissie prijsvraag Welkom thuis iedereen, Fijn vakantie gehad en weer helemaal fris en fruitig voor het nieuwe jaar? We gaan er dit jaar lekker tegen aan. En we beginnen met de prijsvraag!

Nadere informatie

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein. Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 of 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.nl Kleuterinformatie 2 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten.

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Kopij inleveren uiterlijk woensdag bij Jan Buijtenhuijs of zenden aan nieuwsbrief@hietweide.nl 19 juni Nr. 17-35 Agenda 23 juni Swim to play

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 Even voorstellen: Fenna van de Meerakker 1-2a gedurende het Vivian Rebergen 1-2a jaar in alle + stagiaire Rian (4e jaars Pabo) groepen stagiaires Juliette

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie

3 september 2014. 17 juni 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 12 3 september 2014 Schooljaar 2014-2015 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Overig nieuws Verjaardagen Informatie van derden Kalender 17 juni 2015 de directie Alweer het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Het. Onderbouw. infoboekje

Het. Onderbouw. infoboekje Het Onderbouw infoboekje Voorburg, Geachte ouders/verzorgers, Wij heten u en uw kind heel hartelijk welkom op onze school. Dit informatieboekje is bestemd voor ouders met een kind in de onderbouw. Naast

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. mei 2014 Geachte ouders / verzorgers. Hierbij ontvangt u de maandbrief van mei, o.a. door de vakantie, iets later dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor eventueel ongemak. In de nieuwsbrief vindt

Nadere informatie

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6

Kalender 2015 2016. Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Joh. van Oldenbarneveldtstraat 48 a, 5301 GZ ZA telefoon 0418 512 306 fax 0418 6 Kalender 2015 2016 OBS De Walsprong, Prins Clausstraat 2a 5301 RT Zaltbommel 0418 512306 Beste ouders/ verzorgers, In deze

Nadere informatie

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam Schoolgids supplement schooljaar 2015-2016 Veel informatie vindt u op: www.wilgenstam.nl Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Telefoon: 010 4 18 56 80 Mail: directie@wilgenstam.nl Wilgenlei 149 3052 CG

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

DE KLAPPER nr 13. Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012

DE KLAPPER nr 13. Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012 DE KLAPPER nr 13 Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012 st.michael@rvko.nl www.st-michael.nl Brede schoolactiviteiten Ook na de voorjaarsvakantie kunnen

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Nummer 03 18 september 2014

Nummer 03 18 september 2014 Nummer 03 18 september 2014 Agenda 19 september konvooi Market Garden 24 september rondgang vertrouwenspersonen 01 oktober ontruimingsoefening BHV 02 oktober Molenveldnieuws nr. 4 verschijnt 03 oktober

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Flevoparkschool Soembawastraat 61 1095VX Amsterdam Postbus 92105 1090AC Amsterdam t 0206942591 e directie@flevoparkschool.nl www.flevoparkschool.nl Bestuur:

Nadere informatie

2014-2015. Informatiegids

2014-2015. Informatiegids 2014-2015 Informatiegids Beste ouder/verzorger, De informatiegids wordt elk jaar opnieuw gemaakt en bevat vooral praktische informatie zoals namen van de teamleden, de schooltijden, de groepsverdeling,

Nadere informatie

Schooltijden, vakanties, roosters,enz schooljaar 2015/2016

Schooltijden, vakanties, roosters,enz schooljaar 2015/2016 Hierbij wordt u geïnformeerd over de wijzigingen in de Schoolgids. U kunt deze informatie bij de jaarkalender bewaren. Het betreft wijzigingen in het vakantierooster, de gymtijden en de adressen van diverse

Nadere informatie

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1

basisschool De Wiekslag / Goudhaanstraat 38 / 0316-262860 / www.dewiekslag.com / info@dewiekslag.com 1 NIEUWSBRIEF 1 4 september 2015 DATA OVERZICHT: Woensdag 16 september Informatieavond Woensdag 23 september Studiedag (alle leerlingen vrij) Woensdag 23 september Schoolvoetbaltoernooi groep 7/8 Woensdag

Nadere informatie

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen, zodat u zich samen met uw kind snel thuis zult voelen op De Gantel.

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen, zodat u zich samen met uw kind snel thuis zult voelen op De Gantel. Beste ouders/verzorgers, Uw kind is of wordt 4 jaar en mag naar school! Voor u ligt de eerste schriftelijke kennismaking met basisschool De Gantel. In dit boekje kunt u allerlei informatie lezen over het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Nieuwsbrief 1 keer op papier De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd via

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2013 2014 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2013-2014 A

Nadere informatie

Overblijfgids 2010-2011

Overblijfgids 2010-2011 Overblijfgids 2010-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Bereikbaarheid overblijfcoördinator... 3 Overblijfdagen en tijden... 3 Overblijfruimtes... 3 Spelmaterialen... 3 Kosten en mogelijkheden...

Nadere informatie