BIJLAGE SCHOOLGIDS Praktische punten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE SCHOOLGIDS 2015-2016 Praktische punten"

Transcriptie

1 BIJLAGE SCHOOLGIDS Praktische punten o.b.s. Oeboentoe Zambezilaan PN Purmerend telefoon: fax:

2 INHOUD BIJLAGE SCHOOLJAAR praktische punten van a tot z aantal uren onderwijs batterijbak bewegingsonderwijs centrum voor jeugd en gezin buitenschoolse opvang in de brede school foto s intern zorgoverleg internet protocol jeugdgezondheidszorg klassendienst kleuterfeest / schoolreis / werkweek kosteloos materiaal lesactiviteiten buiten de school luizencontrole medezeggenschapsraad mobiele telefoontjes overige kleding en schoeisel personeel ruzies schoolmelk / gezond hapje schooltijden school video interactie begeleiding sport en recreatie studiedagen team tussen de middag opvang vakantierooster vakanties buiten de reguliere vakanties verjaardagen verlof leerkrachten vrije dagen vrijwillige ouderbijdrage ziekte leerkracht ziekteverzuim belangrijke telefoonnummers en adressen 2

3 PRAKTISCHE PUNTEN VAN A TOT Z AANTAL UREN ONDERWIJS In alle groepen wordt per week 25 ¾ lesuur gegeven. De berekening van het totaal aan lesuren per jaar is: Aantal weken (52) X het aantal uren onderwijs per week + 30 september (5 of 5,5 uur) vakantie uren leerlingen = aantal lesuren onderwijs per jaar. De minimum onderwijstijd over 8 schooljaren is 7520 uur. Dit betekent dat er minimaal 940 lesuren per schooljaar zijn. BATTERIJBAK Lege batterijen kunt u deponeren in de batterijbak. Deze staat bij de hoofdingang van de school. BEWEGINGSONDERWIJS Groepen 1/2 De kinderen hebben iedere dag bewegingsonderwijs in het speellokaal van het hoofdgebouw aan de Zambezilaan. Wanneer het mooi weer is spelen ze tijdens de uren bewegingsonderwijs buiten. Binnen gymmen de kinderen in het ondergoed. Wij raden u aan om uw kind gymschoenen te geven welke uw zoon of dochter zelf kan aan- of uittrekken. Bijvoorbeeld schoenen met een elastieken band over de wreef. Het geeft de kinderen een stuk zelfvertrouwen wanneer zij zich zelf kunnen aan- en uitkleden. Het is daarom aan te raden uw kind "handige" kleding naar school aan te laten trekken. Groepen 3 t/m 8 De kinderen krijgen les in de sportzaal van het hoofdgebouw aan de Zambezilaan. Tijdens de lessen dragen de kinderen een korte broek met T-shirt of een gympak. In de sportzaal is het verplicht gymschoenen te dragen, die niet buiten gebruikt zijn en geen zwarte zool hebben. Sporten op blote voeten is ook niet toegestaan. Laat de kinderen geen sieraden, horloges en telefoons meenemen naar de sportzaal. Er raakt namelijk wel eens iets kwijt en dat is natuurlijk heel vervelend. Wanneer er niet deelgenomen kan worden aan de bewegingslessen, moet u dit aan de leerkracht vertellen of uw zoon of dochter een briefje meegeven. De kinderen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs. De kinderen kunnen na het sporten douchen en/ of zich wassen. 3

4 BUITENSCHOOLSE OPVANG IN DE BREDE SCHOOL Kinderopvang Purmerend is een professionele organisatie, die verschillende vormen van opvang biedt in Purmerend en hierin meer dan 25 jaar ervaring heeft. Binnen Brede School de Kraal heeft de stichting een buitenschoolse opvang. De naam van deze opvang is Anansi. De buitenschoolse opvang biedt opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar en is gehuisvest in de silo van het hoofdgebouw. Doordat de buitenschoolse opvang plaatsvindt binnen het schoolgebouw, sluiten de tijden goed aan bij de openingstijden van de scholen. Kinderen hoeven niet te worden vervoerd, zodat de tijd binnen de opvang optimaal benut kan worden voor de vrije tijd van de kinderen. Deze samenwerking is één van de manieren waarop er aan de Brede School gedachte gestalte wordt gegeven. Samen met de Speeltuinvereniging en de afdeling Sport en Recreatie zijn er buiten schooltijd meerdere vormen van samenwerking. Het kind zal steeds centraal staan in deze samenwerking. De Kinderopvang Purmerend vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving. Zij dragen hiervoor zorg binnen hun eigen omgeving, maar vinden het belangrijk ook daarbuiten mee te denken en te praten over de belangen van de kinderen in de wijk. Om de belangen van de kinderen zo goed mogelijk te behartigen is in de Weidevenne een buurtnetwerk opgestart, waarin de belangen van het kind uit de wijk centraal staan. Binnen dit buurtnetwerk nemen verschillende partijen deel, zoals het sociaal cultureel werk, de politie en de jeugdgezondheidszorg. De Kinderopvang participeert ook in het buurtnetwerk. Indien u meer informatie wenst over buitenschoolse opvang Anansi of als u uw kind aan wilt melden dan kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van uur tot uur op het telefoonnummer CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Iedereen heeft weleens vragen over het opgroeien en opvoeden van kinderen, wil meer weten over de gezondheid van een kind of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dit kan met familie of een goede vriend(in), maar ook via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Bij het CJG kan iedereen - (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals - terecht met vragen over opgroeien en opvoeden. Bij het CJG bent u op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat u advies krijgt en als u dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. Het CJG werkt met verschillende organisaties samen. Zo werken er in het CJG consultatiebureauartsen, schoolartsen, jeugdverpleegkundigen, pedagogen, MEE consulenten en maatschappelijk werkers. Deze samenwerking zorgt ervoor dat kinderen, jongeren en ouders zo snel en efficiënt mogelijk worden geholpen. 4

5 Het CJG biedt verschillende vormen van hulp en advies aan. Zo kunt u terecht op het inloopspreekuur, bieden we telefonisch en online advies, kunt u een afspraak maken voor een opvoedspreekuur en kunt u deelnemen aan een (opvoed) cursus of themabijeenkomst. FOTO S Onder schooltijd worden er door de leerkrachten regelmatig foto s gemaakt van de activiteiten waar de kinderen mee bezig zijn. Deze foto s gebruiken we om ouders te kunnen laten zien wat er zoal op school plaatsvindt. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat er foto s van uw zoon of dochter worden genomen, neem dan contact op met de directie van de school. INTERN ZORGOVERLEG Binnen Brede school de Kraal bestaat zorgoverleg, waarbij gegevens over kinderen zonodig uitgewisseld kunnen worden. Aan dit overleg nemen deel Peuterspeelzaal Watoto, Tussenschoolse Opvang Pogoro, Naschoolse Opvang Anansi en de beide basisscholen Kawama en Oeboentoe. Indien u bezwaar heeft tegen uitwisseling van informatie, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij een van de partners in het zorgoverleg. INTERNETPROTOCOL Om in school misbruik van Internet en sociale media tegen te gaan, vragen we de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 ons Internetprotocol te ondertekenen. JEUGDGEZONDHEIDSZORG Wat kunt u verwachten van de GGD Jeugdgezondheidszorg? De Jeugdgezondheidszorg van de GGD Zaanstreek-Waterland is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen vanaf 4 jaar. Elke school heeft contacten met een Jeugdgezondheidszorgteam bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. In de meeste gevallen is het eerste contact met het Jeugdgezondheidszorgteam op de leeftijd van ongeveer 5 jaar. 5

6 De individuele jeugdgezondheidszorg voor kinderen in het basisonderwijs omvat: Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) 5-jarigen Alle leerlingen geboren in 2010 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het PGO wordt uitgevoerd door de doktersassistente en de jeugdarts. De doktersassistente onderzoekt de zintuigen. Dit onderzoek vindt plaats op school. De doktersassistente neemt contact met u op voor het plannen van het onderzoek. Daarna volgt het medische onderzoek door de jeugdarts. Dit onderzoek vindt plaats op een GGD locatie. Hiervoor neemt de administratie medewerker contact met u op. Het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) groep 7 Alle leerlingen van groep 7 worden met hun ouders/verzorgers uitgenodigd voor een PGO. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige en vindt plaats op een GGD locatie. Hiervoor neemt de administratie medewerker contact met u op. De spraaktaal screening 5-jarigen Bij alle leerlingen geboren in 2 e helft 2010 en eerste helft 2011 wordt een spraaktaal screening afgenomen. De screening wordt uitgevoerd door een logopedist en vindt plaats op school. De administratie medewerker neemt contact met u op voor het plannen van de screening. Onderzoek op indicatie Leerkrachten, IB-ers, ouders en verzorgers kunnen altijd cotact opnemen met de jeugdarts, jeugdverpleegkundige of logopedist voor consultatie of onderzoek van een leerling met problemen. Bij het aanvragen van een onderzoek kan gebruik worden gemaakt van het signaleringsformulier. Het signaleringsformulier Het signaleringsformulier kan gebruikt worden voor: het geven van informatie over leerlingen met problemen, voorafgaand aan het PGO (5- jarigen en groep 7). Het aanmelden van kinderen voor onderzoek door de jeugdarts of jeugdverpleegkundige buiten het PGO. De jeugdarts of verpleegkundige rapporteert de bevinden en aanbevelingen mondeling of via het formulier. Verder kunt u in Purmerend iedere woensdag, m.u.v. de school vakanties, van tot uur op de afdeling Jeugdgezondheidszorg kosteloos de ogen en/of oren van uw kind laten controleren. Ook kunt u er terecht met overige vragen bijvoorbeeld over hoofdluis. 6

7 Adres Jeugdgezondheidszorg: GGD Zaanstreek-Waterland (Hoofdlocatie) Vurehout EC Zaandam Telefoon: (0900) via de mail: website: Samenstelling JGZ team: Jeugdarts: Jeugdverpleegkundige: Doktersassistente Logopediste: Opvoedadviseur: Petra Jaarsma Wendy Slort Anneke de Haan Karin Meijn Claudia Hamersma Tevens is er via deze dienst een schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan onze school. Zij ondersteunt school en ouders om de juiste weg te vinden binnen de hulpverlening. KLASSENDIENST Wij vinden dat de school ook aandacht moet besteden aan het netjes houden van de omgeving. Wij verwachten van iedereen dat rommel niet zomaar achtergelaten wordt, maar dat wij samen proberen de school en omgeving van de school zo netjes mogelijk te houden. De kinderen van groep 1 en 2 doen dit samen met de leerkracht. Dit gebeurt onder schooltijd. Vanaf groep 3 zijn dit 2 kinderen. Zij geven de planten water, maken het bord schoon, vegen de vloer enz. Deze dienst duurt ongeveer 10 minuten na schooltijd. KLEUTERFEEST / SCHOOLREIS / WERKWEEK In het schooljaar gaan de verschillende bouwen een dagje erop uit of vinden er andere activiteiten plaats. De kinderen uit de bovenbouw (groep 7 / 8) gaan een aantal dagen op werkweek. De kosten van deze evenementen worden ruim van tevoren bekend gemaakt. KOSTELOOS MATERIAAL Ter ondersteuning van spel- en expressieactiviteiten zijn er vele materialen die bij u thuis misschien richting vuilnisemmer gaan, maar waar bij ons op school nog mee gewerkt kan worden. Wij denken dan aan: lege doosjes, doppen, kralen, knopen, restjes kant, stof, wol, katoen, hout, oude gordijnen en kussens. 7

8 In de huishoeken en bij het buitenspelmateriaal is er altijd een tekort aan oude potten en pannen, oud serviesgoed, bestek, spiegels, oude kastjes, bankjes enz. Verder zijn stekjes van planten ook altijd welkom in de school. LESACTIVITEITEN BUITEN DE SCHOOL Tijdens onze lesuren kan het zijn dat er ook echte activiteiten buiten de school plaatsvinden. Dit kan zijn met de hele groep of in kleine groepjes onder leiding van een ouder of ouders. Wij vinden dat kinderen in echte situaties het meest betrokken zijn bij hun werk waardoor zij betere leerervaringen opdoen. LUIZENCONTROLE Eén van de meest resistente diertjes die wij kennen is de hoofdluis. Het beestje lijkt zich iedere keer weer aan te kunnen passen aan iedere nieuw ontwikkelde methode van behandelen dan ook. Na iedere schoolvakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Voor deze controles zijn er bij iedere groep zogeheten luizenouders. U kunt zich bij de leerkracht van uw kind aanmelden als hulpouder. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Volgens de wet op het basisonderwijs moet de school een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Deze MR heeft als taak de interne communicatie op school, tussen ouders en leerkrachten, te bevorderen. In de MR zitten de gekozen vertegenwoordigers van de ouders en de leerkrachten. Zij geven adviezen aan het bestuur en aan de schoolleiding over bijvoorbeeld: personeelsbeleid, schoolactiviteiten, het schoolplan, lumpsum e.d. De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. MOBIELE TELEFOONTJES Gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is binnen schooltijd niet toegestaan. Uitzondering op deze regels is wanneer de leerkracht vraagt aan de kinderen een eigen device mee te nemen om te gebruiken bij het onderzoek. OVERIGE KLEDING EN SCHOEISEL Wij verzoeken u vriendelijk de jassen regelmatig te controleren of de lussen er nog wel aanzitten. De jassen liggen anders meer op de grond dan dat ze aan de kapstok hangen. Verder is het handig om in de rubberlaarzen, de schoenen, de wanten, de jasjes en in de sjaals van uw kind de naam te schrijven. 8

9 Dan iets over de kleding van de kleuters. Op school werken de kinderen regelmatig met verf. Het is natuurlijk zonde als er op de kleren verf komt. Laat uw kind daarom niet al te mooie kleren aantrekken naar school. PERSONEEL Petra ten Hagen ma, di leerkracht groep 1 2 Melkweg Sonja van Heeringen woe, do, vrij leerkracht groep 1 2 Melkweg José Pasmans ma, di, woe leerkracht groep 1 2 Zambezilaan Sonja Greuters do, vrij leerkracht groep 1 2 Zambezilaan Joyce IJsselstijn ma, di, woe leerkracht groep 3 4 Melkweg Wilma van Gent do, vrij (woe) leerkracht groep 3 4 Melkweg Rhea Henger ma, di, (woe) leerkracht groep 3 4 Zambezilaan Amanda Vronik woe, do, vrij leerkracht groep 3 4 Zambezilaan Sheena Venverloo hele week leerkracht groep 3 4 Melkweg Angelique Huizinga ma, di(vrij), leerkracht groep 5 6 Zambezi Dorien Schipper woe, do, vrij(di) leerkracht groep 5 6 Zambezi Phuong Nguyen hele week leerkracht groep 5 6 Zambezi Gea Doorhof-Walburg hele week leerkracht groep 5 6 Zambezi Kim Riepen-v.d.Meer ma, di, woe leerkracht groep 7 8 Schoolplein Ingrid Paap do, vrij leerkracht groep 7 8 Schoolplein Inez Krijt ma, di, woe leerkracht groep 7 8 Schoolplein Astrid Schoonenberg do, vrijdag leerkracht groep 7 8 Schoolplein Nicole Kaper woe, do, vrij leerkracht groep 7 8 Schoolplein Sanne Doets ma, di, woe leerkracht groep 7 8 Schoolplein (+IB) Eveline Schulte woe, do, vrij onderwijsassistent Marion Lesmeister woe zorgteam Ton Bax ma, di, woe, do adjunct directeur Judith van Pagee di, woe, do IB Cees van den Berg hele week directeur Petra van Hulsen do middag management administratie RUZIES De school moet een veilige plaats zijn voor de kinderen. Dit komt in het geding wanneer er conflicten zijn tussen kinderen. Het kan voorkomen dat een conflict zich voortzet buiten de schooluren, hetgeen niet wenselijk is. Het is voor ons van belang om te weten wat er zich dan verder afspeelt zodat wij hier op een juiste manier mee kunnen omgaan. 9

10 SCHOOLMELK / GEZOND HAPJE Elke ochtend wordt er voor de kleine pauze (rond tien uur) iets gegeten en/of gedronken. De dinsdag en de donderdag zijn de fruitdagen. De kinderen nemen dan iets gezonds mee. Bij de conciërge kunt u een inschrijfformulier krijgen om uw kind mee te laten doen aan de schoolmelkvoorziening door Campina. U heeft de keuze uit: volle melk, halfvolle melk, chocolademelk of drinkyoghurt. U kunt uw kind ook zelf een beker melk, chocolademelk, drinkyoghurt meegeven voor de ochtendpauze. (geen prik!) Het is wel aan te raden de beker en eventueel het gezonde hapje (bijv. fruit) te voorzien van de naam van uw kind. SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn als volgt: groepen 1 t/m 8 ochtend middag maandag t/m vrijdag woensdag Tijdens de schooltijden is er voor de groepen 3 t/m 8 dagelijks een vaste kleine pauze. Groepen 1 2 hebben geen vaste tijd voor de kleine pauze, Groepen 3 t/m 8 hebben s ochtends volgens een rooster een kleine pauze. Wij vinden dat iedereen op tijd op school moet zijn. Het kan natuurlijk wel een keertje voorkomen dat het niet lukt, maar het is heel vervelend als kinderen steeds te laat op school komen. De deuren van de school gaan tien minuten voor aanvang van de school open. Bij slecht weer is dat natuurlijk anders. SCHOOL VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een methode van begeleiding die onze school gebruikt om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de kinderen. Het wordt voornamelijk ingezet om de leerkrachten te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Belangrijke aandachtspunten zijn: sfeer in de groep, de manier waarop de groep werkt, de wijze waarop de leerkracht lesgeeft en hulp geeft aan individuele leerlingen. Aan onze school is een gespecialiseerde School Video Interactie Begeleider (SVIB-er) verbonden. De SVIB-er heeft een beroepscode, waarin o.a. staat dat de gemaakte opnames niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De videobeelden die in de groep gemaakt worden blijven onder het beheer van de SVIB-er. Wanneer de methode wordt ingezet bij 10

11 specifieke begeleidingsvragen van één of meer leerlingen worden de ouders / verzorgers hiervan in kennis gesteld en om toestemming gevraagd. SPORT EN RECREATIE Sport en Recreatie van de gemeente Purmerend is ook één van de partners binnen Brede School De Kraal. Op de woensdagmiddag is er in en bij De Kraal de sportinstuif voor de basisschoolleerlingen uit de Weidevenne. Tijdens de sportinstuif is er ruimte voor sportverenigingen om de kinderen gedurende een aantal weken kennis te laten maken met hun sport. Verder zijn er tijdens de schoolvakanties vele sport- en spelactiviteiten, deze zijn bekend onder de naam Purvak. De beweegmanager van De Kraal is naast vakleerkracht op o.b.s. Oeboentoe ook de coördinator van bovengenoemde activiteiten. STUDIEDAGEN TEAM In dit schooljaar zijn een studiedagen voor de teamleden van de school ingeroosterd. De kinderen zijn op deze dagen vrij. De data zijn: woensdag maandag donderdag (bovenschools) TUSSEN DE MIDDAG OPVANG. Tussen de middag is er op school de mogelijkheid om uw zoon of dochter te laten overblijven. Wanneer u gebruik wilt maken van deze overblijfmogelijkheid, kunt u bij de school een strippenkaart kopen. Op deze kaart zitten 10 strippen, waarmee uw kind tien keer kan overblijven. Een strippenkaart kost 25,00 of 12,50 voor vijf keer overblijven. De achterstand met betalen mag niet meer dan 25 bedragen. Uw kind moet wel een lunchpakketje meenemen. Het drinken wordt door de overblijf verzorgd. De strippenkaarten kunt u op de maandag- en woensdagochtend vanaf uur tot uur verkrijgen bij Anneke van Smirren in de ouderkamer van het hoofdgebouw. Wanneer uw kind overblijft, vragen wij u om op de overblijflijst, welke hangt bij de ingang van de groep, aan te geven op welke dag(-en) uw zoon of dochter overblijft. VAKANTIEROOSTER herfstvakantie t/m kerstvakantie t/m voorjaarsvakantie t/m paasvakantie t/m

12 meivakantie / hemelvaart t/m pinkstervakantie zomervakantie t/m VAKANTIE - AANVRAAG BUITEN DE REGULIERE VAKANTIES Vakanties moeten binnen de reguliere schoolvakanties geregeld worden. In uitzonderingsgevallen, met redenen omkleed, is het mogelijk om ontheffing van de leerplicht aan te vragen. U moet dan een speciaal formulier invullen, waarop u en/of uw werkgever aantoont dat u in geen enkele reguliere vakantie op vakantie kunt gaan. Iedere andere vorm van verlof moet eveneens aangevraagd worden. U kunt pas afspraken maken als het verlof is toegestaan. Formulieren minimaal zes weken van tevoren inleveren. VERJAARDAGEN Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard trakteren. Andere traktaties dan snoep blijven onze voorkeur hebben. Fruit, een aangekleed stukje kaas of worst, gaat er zeker met net zoveel plezier in. De leerkrachten krijgen graag dezelfde traktatie als de kinderen. Voorbeelden van traktaties vindt u in de mappen, uitgegeven door de Jeugdgezondheidszorg, welke u op school kunt inzien. VERLOF LEERKRACHTEN Een enkele keer volgen leerkrachten cursussen onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep, indien mogelijk, door een invalkracht overgenomen. VRIJE DAGEN vrijdag vrijdag VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Aan het begin van het schooljaar zal u om een vrijwillige bijdrage in het ouderfonds gevraagd worden. Deze bijdragen zullen gebruikt worden om zaken te bekostigen die niet door de gemeente aan de school verstrekt worden. Voorbeelden zijn: kosten m.b.t. festiviteiten, zoals Sinterklaas, kerst, afscheidsavond groep 8 e.d., maar ook de schoolongevallenverzekering en de aanschaf van duurzame artikelen t.b.v. de school. Een totaal overzicht van de uitgaven krijgt u tijdens de jaarvergadering van de medezeggenschapsraad. 12

13 U zult begrijpen dat uw bijdrage erg belangrijk voor de school is en dat het bedrag volledig aan de kinderen ten goede komt. De vrijwillige ouderbijdrage is 40,00 per kind. Wanneer uw zoon of dochter na januari de school komt bezoeken geldt er een bedrag naar rato. De ouderbijdrage kan gestort worden op girorekeningnummer t.n.v. Stichting Beheer Oudergelden Oeboentoe. ZIEKTE LEERKRACHT Bij ziekte van de meester of juf komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, zoeken we intern naar een oplossing. Dit betekent dat de kinderen de eerste dag op school worden verdeeld over de overige groepen en dat daarna wisselend groepen een dag vrij zijn. ZIEKTEVERZUIM Als uw kind ziek is of naar de dokter / tandarts moet, horen wij dit graag voor aanvang van de school. U kunt een mail sturen naar Uw kind kan natuurlijk ook tijdens de schooluren ziek worden of gewond raken. Als een kind op school ziek wordt, proberen we de ouders of verzorgers van het kind te bereiken. Dit gebeurt meestal telefonisch. We vragen u dan het kind op school te komen ophalen. We sturen kinderen niet zelf naar huis. Als we geen gehoor krijgen, blijft het kind dus op school. Als het zodanig ziek is, dat verzorging onmiddellijk nodig blijkt, dan schakelen we medische hulp in. Als uw kind meteen naar de dokter of naar het ziekenhuis moet, proberen we uiteraard eerst u als ouders te bellen, zodat u met uw kind naar arts of ziekenhuis kunt gaan. Dat is prettiger voor uw kind en de leerkracht kan dan zijn aandacht blijven besteden aan de andere kinderen van de groep. Als we u niet kunnen bereiken, gaan we zelf als begeleiding mee. We hopen dat u dan later het kind kunt overnemen. 13

14 BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS Brede School De Kraal locatie De Zambezi locatie De Nijl o.b.s. Oeboentoe o.b.s. Oeboentoe o.b.s. Oeboentoe Zambezilaan 278 Nijlstraat 160 Nijlstraat PN Purmerend 1448 NZ Purmerend 1558 NZ Purmerend Stichting Maatschappelijke Dienstverlening tussen en 13.00, telefoon verder op dinsdag van Overlanderstraat, telefoon (de dienstverlening is kosteloos) Steunpunt Opvoeding Waterland telefoon Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland Wielingenstraat ZN Purmerend Tel Schoolcontactpersoon Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Dorien Schipper Purmerend / Bureau Management Ond. Wildschutweg 37 Gedempte Singelgracht AD Neck 1441 AP Purmerend Vertrouwenspersoon Hoofdkantoor Inspectie van het Onderwijs Mw. L.C. de Jong Park Voorn 4 Kleverparkweg AC Utrecht 2023 CJ Haarlem t: e: Landelijke klachtencommissie Bureau Jeugdzorg Purmerend (BJAA) Onderwijsgeschillen Postbus 1254 Postbus AG Zaandam 3508 AD Utrecht t: e: 14

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.

Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie. Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45 2719HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821 e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Infokalender Schooljaar 2013-2014

Infokalender Schooljaar 2013-2014 OBS De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden Tel: 076-5938218 info@obsdewindhoek.nl www.obsdewindhoek.nl www.facebook.com/obsdewindhoek www.twitter.com/obsdewindhoek Infokalender Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s

Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin Schoolgids deel B 2014-2015 B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s Informatiebulletin - algemene informatie inleiding Voor u ligt het informatiebulletin. In deze info vindt

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Adres : Hoflaan 113 3062 JE Rotterdam Telefoonnummer : 010-2430140 Website : www.nprs.nl E-mail : directie@nprs.nl Directie Directeur : Dhr. C.A.

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort

SBO Kingmaschool. Schoolgids 2011-2012. Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort SBO Kingmaschool Schoolgids 2011-2012 Adres: Dorresteinseweg 7, 3817 GA Amersfoort Voorwoord Deze schoolgids is een hulpmiddel om u uitgebreid te informeren over onze school. De Kingmaschool is een school

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje

SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje SCHOOLGIDS Interconfessionele Basisschool TOERMALIJN Schooljaar 2010/2011 Toermalijn Basisschool en Toermalijn Peuterspeelzaal t Clowntje Adres: Marktstraat 22 1521 DZ Wormerveer Telefoon: 075-6282467

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

A Aansprakelijkheidsverzekering 26 Activiteiten in de woonplaats 18 Administratief medewerker 8 Adressen 29-32 Algemeen 4

A Aansprakelijkheidsverzekering 26 Activiteiten in de woonplaats 18 Administratief medewerker 8 Adressen 29-32 Algemeen 4 Schoolgids SBO De Wissel Veghel 2009-2010 telefoon 0413 364732 (internetuitgave) Inhoudsopgave A Aansprakelijkheidsverzekering 26 Activiteiten in de woonplaats 18 Administratief medewerker 8 Adressen 29-32

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Informatie Krant. O.b.s. t Tilletje

Informatie Krant. O.b.s. t Tilletje Informatie Krant O.b.s. t Tilletje 2015-2016 Openbare basisschool t Tilletje. Warder 126, 1473 PH Warder tel. 0299-401303. directie@tilletje.nl www.tilletje.nl Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de

Nadere informatie

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Adressen

Hoofdstuk 1: Adressen Voor u ligt de jaarkalender met de belangrijkste informatie voor het komende schooljaar. In deze schoolgids deel b vindt u in hoofdstuk 1 alle adressen die met de school te maken hebben; in hoofdstuk 2

Nadere informatie