Handleiding Scholen VCA inschrijvingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Scholen VCA inschrijvingen 2014-2015"

Transcriptie

1 Handleiding Scholen VCA inschrijvingen Deze handleiding geeft een overzicht van de online inschrijvingsprocedure. Bij het ontwikkelen van deze online inschrijvingstoepassing is zorg besteed aan de gebruiksvriendelijkheid voor de inschrijvende instelling. We hopen dat deze betrachting ook uitgekomen is. RTC Netwerk staat open voor verbeteringen. In deze handleiding vindt u geen info over de doelgroep, noch over de prijzen voor de herexamens of enig ander element van de VCA regeling. Deze info vindt u terug op de website van uw RTC. Indien u verbeteringsvoorstellen hebt kan u dit altijd laten weten aan uw RTC. Bij vragen kan u ook altijd bij hen terecht. Welke info hebt u nodig voor u kan inschrijven? Voor u begint in te schrijven hebt u een aantal gegevens nodig. U verzamelt ze best voor u aan de inschrijving begint. Contactpersoon (liefst 1 per vestiging) Naam en voornaam Functie adres van de inschrijver dat regelmatig geraadpleegd wordt GSM-nummer Schoolgegevens (Deze zijn vooraf ingevuld voor zover ze gekend zijn gekend) Naam van de school Adres van de school Instellings- en vestigingsnummer (dit vindt u op de website van het departement onderwijs) Ondernemingsnummer (dit is het nummer zoals de school bekend is bij het ondernemingsloket). Dit nummer kan u vinden via het zoeken op adres op de website Het examencentrum heeft dit nummer nodig om facturen voor de school te kunnen opmaken. Leerlinggegevens (zowel VCA-B als herexamen VCA-B) Voor op het attest : Officiële voornaam Officiële achternaam Geboortedatum Geboorteplaats Verder : Studierichting en studiejaar (BSO-TSO) of Opleiding (DBSO, SYNTRA leertijd en BUSO) De leerlinggegevens kan u best in een Excel-file verzamelen (zie verder) Didactische ondersteuning Keuze tussen boek en online pakket (de opvolger van Safestart) voor zover uw RTC u de mogelijkheid laat om te kiezen. Indien u kiest voor online ondersteuning : coaches (dit zijn de leerkrachten die de leerlingen tijdens de lessen VCA online opvolgen). Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 1 van 19

2 BELANGRIJK : Voor u aan de inschrijving begint, raadpleegt u best het algemene overzicht van de door uw RTC georganiseerde VCA examensessies. Dit overzicht zal u helpen sneller de juiste sessie in de inschrijvingsmodule te vinden! Er zijn 4 inschrijvingsstappen Inschrijvingsstappen Registreren als gebruiker Aanpassen gegevens inschrijver en school Inschrijven leerlingen Bestelling didactische ondersteuning U dient de 4 stappen achtereenvolgens te doorlopen als u een nieuwe gebruiker bent. Eenmaal u geregistreerd bent, kan u zich na het inloggen beperken tot de laatste twee stappen. Indien u vorig jaar reeds leerlingen ingeschreven hebt, kan u uw inloggegevens van vorig jaar gebruiken. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kan u dat in het beginscherm opvragen. BUSO CVO - SYNTRA LEERTIJD OPGELET : BuSO scholen, Centra voor deeltijds onderwijs en SYNTRA vestigingen weten bij het begin van het schooljaar meestal niet hoeveel en welke leerlingen deel zullen nemen aan de VCA examens. Meestal wachten zij met het inschrijven van hun leerlingen. De RTC geven hen de gelegenheid didactische ondersteuning aan te vragen zonder dat ze al leerlingen inschrijven. Hiervoor moeten ze contact opnemen met hun RTC. STAP 1 : Registreren als gebruiker en inloggen Via de website van uw RTC komt u op onderstaand scherm terecht (figuur 1). U ziet een overzicht van de examenmomenten en een aanmeldgedeelte. Indien u vorig schooljaar reeds inschrijvingen deed, moet u zich niet opnieuw registreren. U kan uw login van vorig jaar gebruiken (= adres). Als u uw paswoord vergeten bent, dan kan u dat eenvoudig opvragen. Als u een nieuwe gebruiker bent, moet u zich eerst registreren (onder de knop Aanmelden). Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 2 van 19

3 Figuur 1 U komt op het registratiescherm terecht waar u eerst uw eigen gegevens moet invullen (figuur 2) Figuur 2 Nadat u uw eigen gegevens hebt ingevuld, dient u uw school of opleidingsinstelling te selecteren. Alle scholen uit uw provincie die hun leerlingen het gratis VCA examen kunnen aanbieden, zijn in de lijst opgenomen. De scholen zijn gerangschikt per postcode en vervolgens alfabetisch. Om de juiste vestiging te kunnen kiezen is ook het adres van de vestigingsplaats opgenomen. Indien uw school toch niet is opgenomen, gelieve uw RTC te waarschuwen. Wij brengen dit dan zo snel mogelijk in orde. Kies uw school (zie de blauwe balk in figuur 3) en de vooraf ingevulde gegevens verschijnen. U kan ze echter nog niet aanpassen. Tenslotte dient u nog akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en op Registreer te drukken. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 3 van 19

4 Figuur 3 Nadat u op de knop registratie drukt, worden automatisch 2 mails verzonden. De eerste mail (figuur 4) met uw login gegevens vertrekt naar het mailadres dat u opgaf. De tweede mail vertrekt naar uw school met de vraag om uw registratie te bevestigen. BELANGRIJK : Mogelijks komen de verzonden mails in de SPAM terecht. Al de mail niet in uw inbox terecht komt controleer dan uw SPAM folder en geef aan dat het adres van waaruit de mail verzonden is te vertrouwen is. Beste, U hebt zich net geregistreerd als beheerder van uw opleidingsinstelling voor de online VCA inschrijvingen via de RTC. Uw opleidingsinstelling moet u nog bevestigen als beheerder via de link in de mail die zij kregen op het adres Ook uw RTC kan u als beheerder bevestigen. U kan echter nu al inloggen op en inschrijvingen doen met volgende inloggegevens: Wachtwoord: sad87g3b Met vriendelijk groeten, RTC Netwerk Figuur 4 Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 4 van 19

5 In deze mail vindt u uw login gegevens. Het mailadres waarnaar de 2 de mail gestuurd is, vindt u eveneens in deze mail : in het voorbeeld is dit Dit adres is het algemene adres zoals het op het departement onderwijs gekend is. De tweede mail is om te voorkomen dat vreemden in naam van uw school inschrijvingen voor uw school. Indien het adres vermeld in uw mail niet meer gebruikt wordt, kan u contact opnemen met uw RTC. Ook zij kunnen u bevestigen als gemachtigd inschrijver voor uw school of opleidingsinstelling. Ter info vindt u de tekst van de bevestigingsmail aan uw school in figuur 5. Beste, InschrijverVoornaam InschrijverAchternaam heeft zich bij RTC geregistreerd om de VCA inschrijvingen voor uw onderwijs- of opleidingsinstelling te doen. Hij of zij deed dit met volgende gegevens: Voornaam: InschrijverVoornaam Naam: InschrijverAchternaam Functie: Voorbeeld Indien deze persoon voor uw onderwijs- of opleidingsinstelling de VCA inschrijvingen mag doen, klik hier om hem te activeren. Indien deze persoon u onbekend is, klik hier om hem te deactiveren. Met vriendelijk groeten, RTC Netwerk Figuur 5 U hebt de registratie afgerond en kan terugkeren naar de inschrijvingswebsite om eventueel de schoolgegevens of uw wachtwoord aan te passen en uw eerste inschrijving te doen. Zelfs als u (nog) niet bevestigd bent door uw school kan u al leerlingen inschrijven. STAP 2 : Eigen gegevens en schoolgegevens aanpassen BELANGRIJK : Voor u aan de inschrijving begint, raadpleegt u best het algemene overzicht van de door uw RTC georganiseerde VCA examensessies. Dit overzicht zal u helpen sneller de juiste sessie in de inschrijvingsmodule te vinden! Gewapend met uw gebruikersnaam (= uw adres) en het paswoord uit uw mail kan u zich vervolgens aanmelden. Na aanmelding komt u op het scherm met uw eigen en de schoolgegevens terecht (figuur 6). U kan daar uw eigen gegevens en de schoolgegevens aanpassen. Vul de schoolgegevens aan met het ondernemingsnummer van uw school. Dit nummer kan u vinden via het zoeken op adres op de website Ook de adresgegevens van uw school kan u aanpassen. BELANGRIJK : Verander in geen geval de naam van de school, ook al is die niet helemaal correct! Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 5 van 19

6 Indien u wenst kan u voor zichzelf ook een nieuw wachtwoord aanmaken. Indien u zich later uw wachtwoord niet meer herinnert, kan u nog altijd op Wachtwoord vergeten? op de aanmeldpagina (zie Figuur 1) drukken. Figuur 6 Nadat u de nodige gegevens veranderd hebt, kan u beginnen met uw eerste inschrijving. STAP 3 : Inschrijven Om uw eerste inschrijving te doen, drukt u op het tabblad Inschrijvingen. Het scherm in figuur 7 verschijnt. Figuur 7 Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 6 van 19

7 U ziet een overzicht van alle examensessies in uw provincie. Afhankelijk van het aantal examensessies vindt u deze verspreid over meerdere pagina s. Merk op dat één examensessie gekenmerkt is door de datum, het uur, de locatie, herexamen of niet en voorleesexamen of niet. De meeste provincies hebben een aparte herexamensessie in de maand juni. Indien u een eenvoudiger beeld wil van de door uw provincie geplande sessies, raadpleeg dan de website van uw RTC. BELANGRIJK : Indien u leerlingen in meer dan één sessie wil inschrijven moet u dit per sessie doen! Indien u bvb alle leerlingen op drie na wil inschrijven voor een schriftelijk examen en de drie overige voor het voorleesexamen op het zelfde moment, dan zal u de inschrijvingsprocedure tweemaal moeten doorlopen. Het schriftelijke examen en het mondelinge examen zijn immers twee verschillende examensessies. Zoek de eerste sessie waarop u leerlingen wil inschrijven en druk op Hier inschrijven. Het scherm in figuur 8 opent zich. Figuur 8 U dient eerst het totale aantal leerlingen dat u voor deze sessie wil inschrijven aan te geven. Vervolgens drukt u op Bevestig. Het scherm breidt zich wat uit (figuur 9) en u moet een studierichting kiezen. Indien u meerdere studierichtingen voor deze sessie wil inschrijven, zal u merken dat u de leerlingen per studierichting moet inschrijven. Kies de eerste studierichting die u wil ingeven voor deze sessie. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 7 van 19

8 Figuur 9 BELANGRIJK : Het aantal plaatsen per sessie is beperkt. Als u meer leerlingen wil inschrijven kan dat in principe niet. Meestal is er echter nog wat extra ruimte, maar die verschilt van sessie tot sessie. Neem contact op met uw RTC als u meer leerlingen wil inschrijven dan er nog vrije plaatsen zijn in een sessie. Een met als aantal vrije plaatsen een negatief getal, is een sessie waarbij het oorspronkelijke maximum reeds overschreden is. Schrijf voor deze sessies niet in. De Vlaamse regering heeft bepaald welke studierichtingen in aanmerking komen voor de gratis VCA examens. U dient verplicht de studierichting (BSO en TSO) of de opleiding (BuSO, DBSO en Syntra leertijd) van uw leerlingen aan te duiden. In de lijst zijn alle studierichtingen en opleidingen opgenomen die in aanmerking komen voor de gratis VCA examens en de gratis didactische ondersteuning via uw RTC ook al lijkt dit voor bepaalde studierichtingen niet altijd even zinvol. U merkt dat de studierichtingen alfabetisch geordend zijn per onderwijstype en opleidingsjaar. Voor BuSO, DBSO en Syntra Leertijd zijn geen opleidingsjaren aangeduid. Figuur 10 geeft een voorbeeld van deze lijst. Figuur 10 U kan ook andere leerlingen inschrijven (bvb voor het herexamen), maar dan zijn zowel de examens als de didactische ondersteuning te betalen. Raadpleeg de website van uw RTC voor de prijzen. Voor de 5 e, 6 e en 7 e jaren en voor BuSO, DBSO en Syntra Leertijd is telkens een richting Andere voorzien. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 8 van 19

9 U dient dus uw leerlingen per studierichting in te geven! Naast de studierichting moet u ook aangeven op welke wijze u uw leerlingen wil ingeven. U kan kiezen tussen manueel ingeven of een massa import. We behandelen ze beide. Manueel invoer Manuele invoer is geschikt indien u per studierichting voor deze sessie slechts enkele leerlingen wil ingeven. We raden u aan deze methode te gebruiken indien u minder dan 5 leerlingen voor de gekozen studierichting wil inschrijven. U merkt dat u evenveel invoerlijnen krijgt als u leerlingen in totaal voor deze sessie opgegeven hebt. Vul echter enkel de leerlingen voor de door u gekozen studierichting of opleiding in. In het voorbeeld werken we met zes leerlingen in totaal voor deze sessie, maar voor de eerste studierichting willen we slechts drie leerlingen inschrijven. De andere leerlingen komen uit andere studierichtingen. In het voorbeeld krijgen we voor de manuele invoer dus zes lijnen (figuur 11). Figuur 11 We willen 3 leerlingen ingeven en gebruiken daarvoor de eerste drie lijnen. De overige laten we blanco. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 9 van 19

10 Alle velden zijn verplicht! U zal bij de invoer misschien merken dat sommige velden zalmroze kleuren. Dit zijn waarschuwingen dat u misschien een fout gemaakt hebt. Indien dit zo is, kan u die eenvoudig verbeteren. Er wordt een waarschuwing gegeven bij een van volgende gebeurtenissen : De voornaam telt evenveel of meer letters als de achternaam. De meeste achternamen zijn langer dan de voornaam. Dit is dus een controle of u zich niet vergist heeft en de voornaam en de achternaam gewisseld heeft. De leerling is relatief oud of eigenlijk te jong. Dit is een controle op de geboortedatum. De correctheid van de gegevens van uw leerlingen is belangrijk. De door u ingevoerde gegevens worden immers op het VCA attest gebruikt. Om deze correctheid te bewaken zijn deze waarschuwingen ingebouwd. Een waarschuwing is echter niet blokkerend. Er zijn immers leerlingen wiens achternaam korten is dan hun voornaam. Een waarschuwing wil enkel uw aandacht op een mogelijke fout vestigen. Figuur 12 geeft een voorbeeld van deze waarschuwingen. Figuur 12 Nadat u alle leerlingen voor deze studierichting ingegeven hebt, klikt u onderaan op Volgende studierichting inschrijven. Indien u fouten gemaakt hebt (bvb 12/14/1994 als geboortedatum) of een veld niet invulde, zal u een blokkerende waarschuwing krijgen (figuur 13). De fouten worden rood. U dient ze te verbeteren voor u verder kan gaan. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 10 van 19

11 Figuur 13 Hebt u geen fouten gemaakt dan krijgt u de boodschap die getoond wordt in figuur 14. Deze boodschap waarschuwt u dat u de volledige invoer (6 leerlingen) van deze sessie moet voltooien. Onderbreekt u de invoer van deze sessie voortijdig, dan zijn de net ingevoerde leerlingen niet ingeschreven. Figuur 14 Nadat u de eerste studierichting ingegeven hebt kan u de volgende studierichtingen ingeven. Klik in het volgende scherm de volgende studierichting aan en ga tewerk zoals hierboven. Het aantal lijnen dat u krijgt voor de manuele invoer vermindert steeds met het aantal leerlingen dat u reeds ingaf. Als u de laatste studierichting ingegeven hebt voor deze sessie, kan u het didactische materiaal bestellen. De bestelling van het didactische materiaal wordt na de behandeling van de massa import beschreven. Massa import Massa import is geschikt indien u per studierichting voor deze sessie veel leerlingen wil ingeven. We raden u aan deze methode te gebruiken indien u meer dan 5 leerlingen voor de gekozen studierichting wil inschrijven. Bij het ingeven van de eerste studierichting kiest u voor massa import. Het scherm vervolledigt zoals afgebeeld in figuur 15. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 11 van 19

12 Figuur 15 Download eerst het Voorbeeldbestand. Dit is een excelbestand waar reeds twee fictieve leerlingen ingevuld zijn bij wijze van voorbeeld. In figuur 16 ziet u de inhoud van dit bestand. Figuur 16 Dit bestand is enkel een voorbeeldbestand. Het bevat geen kolomkoppen, maar wil enkel aangeven dat u in de eerste kolom de achternaam van de leerlingen moet zetten, vervolgens de voornaam, dan de geboortedatum (DD/MM/YYYY) en tenslotte de geboorteplaats. De meeste administratieve pakketten van scholen laten toe dat u leerlinggegevens per klas of studierichting omzet in een excelbestand. We raden u sterk aan dit te doen en meteen ook de studierichting in de exceltabel mee op te nemen. Dit zal het u gemakkelijk maken de leerlingen per studierichting in te geven. Sorteer de leerlingen op studierichting. Het resultaat moet lijken op het voorbeeld in figuur 17. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 12 van 19

13 Figuur 17 Kopieer vervolgens gewoon de leerlingen die u wil ingeven voor de eerste studierichting (enkel achternaam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats) en plak ze in het witte vak in het massa importgedeelte. Figuur 18 geeft het voorbeeld van de te kopieren gegevens voor de massa import van 3 leerlingen uit studierichting A, figuur 19 toont het resultaat nadat geplakt is. Figuur 18 Figuur 19 Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 13 van 19

14 Druk vervolgens op Automatische foutcontrole. Onderaan uw scherm krijgt u het resultaat van uw massaimport voor deze studierichting te zien. Als u fouten gemaakt hebt, krijgt u foutaanduidingen. Voor de beschrijving hiervan verwijzen we naar de beschrijving onder Manuele Invoer. Het is immers identiek. Nadat u eventuele fouten verbeterd hebt in het resultaat, drukt u op Volgende studierichting en brengt u de resterende studierichtingen in. STAP 4 : Bestellen van didactisch materiaal Nadat u de leerlingen ingegeven hebt, komt u op het scherm voor het aanvragen van het studiemateriaal terecht. Welk studiemateriaal u kan aanvragen is afhankelijk van het RTC waarvan u afhangt. De meest voorkomende fout vorig schooljaar was het vergeten aanvragen van studiemateriaal. In sommige RTC kan u kiezen tussen het boek of de online ondersteuning (opvolger van safestart), in andere RTC kan u niet voor het boek kiezen. Op de website van uw RTC vindt u meer informatie. Voor ons voorbeeld (enkel de online didactische ondersteuning kan aangevraagd worden) ziet u volgend scherm (figuur 20). Figuur 20 Standaard staat de keuze op Geen. U kan het studiemateriaal aanvragen per studierichting (klik dan op het keuzerondje in de titelbalk van een studierichting) maar ook per leerling (klik dan voor die leerling op het keuzerondje naast de leerling. Merk op dat u voor studierichtingen met Andere geen studiemateriaal kan bestellen. Wenst u dit toch, neem dan contact op met uw RTC om studiemateriaal tegen betaling te bestellen. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 14 van 19

15 Als u de bestelling gedaan hebt, klikt u op Studiemateriaal aanvragen. U krijgt dan een overzichtje dat u moet bevestigen (figuur 21). Hebt u een fout gemaakt, klik op Nee en verbeter. Is alles correct, klik dan op Ja Figuur 21 OPGELET : Eénmaal u op Ja geklikt heeft kan u voor deze leerlingen niet meer van keuze veranderen! U kan ook geen bijkomend didactische ondersteuning via deze online inschrijving meer aanvragen voor deze leerlingen. U dient dus zeker te zijn van uw bestelling van het didactische materiaal voor u op Ja drukt. Vergiste u zich toch, neem dan contact op met uw RTC. Als u online didactische ondersteuning besteld hebt, dient u ook de coaches nog op te geven. U krijgt dan nog volgend scherm (figuur 22). Dit scherm krijgt u niet indien u enkel boeken zou bestellen. Figuur 22 Per studierichting kan u slechts één coach opgeven. Meestal is dat de leerkracht die de lessen VCA geeft. Indien dit meerdere leerkrachten per studierichting zijn, kan u toch maar één leerkracht als coach aanduiden. U kan dit probleem oplossen door de inloggegevens die u later krijgt per coach te laten delen door meerdere leerkrachten. Op die wijze kunnen zij met meerdere leerkrachten de online prestaties van de leerlingen opvolgen. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 15 van 19

16 Druk op de knop Coach toevoegen en u krijgt een invulscherm waarin u de gegevens van de coach moet invullen ( figuur 23). Figuur 23 Vul de gegevens van de coach in en druk op coach toevoegen. De coach verschijnt bij de studierichting. Per studierichting kan u een nieuwe coach invullen of duidt u een reeds ingevulde coach aan via de keuzelijst. OPGELET : Indien u op het moment van de inschrijving de coaches niet kent of niet over hun gegevens beschikt, vul uzelf dan als coach in. U kan de inloggegevens altijd nog doorgeven aan uw collega s. Als u afbreekt zonder een coach in te geven, kunnen de login gegevens niet bezorgd worden!. Nadat u alle coaches hebt opgegeven, drukt u op Coach selectie opslaan. U hebt de inschrijving van de sessie succesvol beëindigd. Nadat het RTC uw inschrijving goedkeurt, ontvangt u een mail met de login gegevens van uw leerlingen. Indien u leerlingen in een volgende sessie wil ingeven, herhaalt u gewoon bovenstaande stappen voor een nieuwe sessie. Klik op het tabblad Inschrijvingen om te beginnen. Inschrijvingen bekijken en aanpassen Nadat u een inschrijving gedaan hebt kan u deze bekijken en desnoods aanpassen. U kan dit op elk gewenst moment doen tot ongeveer 1 week voor het examen. Enkele weken voor het examen zal u een mail krijgen met de uitdrukkelijke vraag de inschrijving van uw school na te kijken en indien nodig te verbeteren. Voor u uw inschrijvingen kan bekijken en verbeteren, moet u echter door uw school of het RTC bevestigd zijn (zie hoger). Is dit niet het geval, dan krijgt u volgende boodschap als u op de knop Vorige inschrijvingen onder het Tabblad Inschrijvingen klikt (figuur 24) Figuur 24 Neem in dat geval contact op et uw RTC om u te bevestigen als inschrijver voor uw school. Indien u wel bevestigd bent, ziet u onderstaand scherm (figuur 25) met het overzicht van alle sessies waarop u (of een collega van u) leerlingen ingeschreven heeft. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 16 van 19

17 Figuur 25 Kies de sessie die u wil bekijken en druk op Aanpassen. U krijgt dan een overzicht van de leerlingen die u ingeschreven hebt in deze sessie met ook een aanduiding van het bestelde didactische materiaal per leerling (figuur 26). Figuur 26 U kan via dit scherm de leerling gegevens aanpassen, leerlingen uit de sessie verwijderen (indien ze bvb uitgeschreven zijn) en nieuwe leerlingen toevoegen aan deze sessie via de knop Nieuwe leerlingen inschrijven. Kiest u voor aanpassen, dan opent zich het scherm in figuur 27. Merk op dat u enkel de leerling gegevens kan aanpassen. U kan geen veranderingen meer doen in het aangevraagde didactische materiaal voor deze leerling. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 17 van 19

18 Figuur 27 Excel export van inschrijvingen Vanaf hebt u als inschrijver de mogelijkheid om de leerlingen die u ingeschreven hebt onder de vorm van een cvs-bestand (te openen in Excel) te downloaden. U kan dit doen door op de knop Exporteer alle Inschrijvingen te drukken in het scherm met de vorige inschrijvingen van de school (zie figuur 28). Figuur 28 Wat bij moeilijkheden of vergissingen? Vergissingen moet u zoveel mogelijk vermijden, maar missen is menselijk. Bij moeilijkheden of vergissingen neemt u contact op met de VCA verantwoordelijke van uw RTC. U zal, in de mate van het mogelijke zo snel mogelijk geholpen worden. Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 18 van 19

19 Inhoudsopgave Handleiding Scholen VCA inschrijvingen Welke info hebt u nodig voor u kan inschrijven? Inschrijvingsstappen STAP 1 : Registreren als gebruiker en inloggen STAP 2 : Eigen gegevens en schoolgegevens aanpassen STAP 3 : Inschrijven Manueel invoer Massa import STAP 4 : Bestellen van didactisch materiaal Inschrijvingen bekijken en aanpassen Excel export van inschrijvingen Wat bij moeilijkheden of vergissingen? Inhoudsopgave Handleiding Inschrijvingen VCA : Scholen Pagina 19 van 19

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Handleiding online inschrijvingen

Handleiding online inschrijvingen Speelpleinwerking Sproet vzw Handleiding online inschrijvingen Inschrijven in een notendop De inschrijving gebeurt in een aantal stappen 1. Registreren Nieuwe gebruikers moeten zich eerst registreren.

Nadere informatie

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt).

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt). Handleiding website Energiejacht voor energiemeesters In deze handleiding vind je de nodige informatie over hoe je met de website van Energiejacht aan de slag kunt gaan. Met vragen over de website kun

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor werkgevers Inhoudstafel Account aanmaken Organisatiegegevens ingeven Een job posten Post uw job op Facebook Een job kopiëren Collega s uitnodigen Job onzichtbaar maken

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators

Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Handleidingen website & pool SVNL voor organisators Let op: Dit document bestaat uit twee handleidingen: Pagina 2: Handleiding voor de website voor organisators Pagina 14: Uitleg en handleiding voor de

Nadere informatie

Handleiding voor Werkgevers

Handleiding voor Werkgevers Handleiding voor Werkgevers Deze handleiding werd specifiek ontwikkeld voor werkgevers die vacatures willen plaatsen en/of op zoek zijn naar kandidaten. De meeste onderwerpen die in de handleiding beschreven

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Klantenloket

Handleiding Digitaal Klantenloket Handleiding Digitaal Klantenloket Datum: november 2013 Versie 5.02 Status: Definitief Inhoudsopgave 0. Voorwoord... 3 0.1. Document Versiebeheer... 3 1. Gebruik DKL... 4 1.1. Eisen aan uw PC... 4 1.2.

Nadere informatie

Handleiding 1loket-module rol: VO school

Handleiding 1loket-module rol: VO school Handleiding 1loket-module rol: VO school 2014-2015 Direct naar (muisklik) Stappenplan Korte uitleg Algemeen Inhoudsopgave Leerling invoeren Start Consult Aanvraag arr. Overdracht Uitvoering arr. Overzichten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING. - Digitverantwoordelijke -

HANDLEIDING. - Digitverantwoordelijke - HANDLEIDING - Digitverantwoordelijke - Inhoudstafel 1. Vereisten voor het gebruik van Digit... 5 2. Inloggen... 6 2.1. Loginscherm... 6 2.2. Openingsscherm... 7 3. Groepen... 8 3.1. Gegevens... 8 3.1.1.

Nadere informatie

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer

Handleiding. Eduscope ApplicatieBeheer Handleiding Eduscope ApplicatieBeheer INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 3 2 Eduscope ApplicatieBeheer 5 2.1 Inloggen....................................... 5 2.2 Algemeen......................................

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool

Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool 2014 Handleiding carpool.be registratie, matching & fiscale tool Met deze handleiding helpen wij jou om onze website www.carpool.be te gebruiken. We doorlopen met jou de registratie, de matching en het

Nadere informatie

Handleiding Express Modus

Handleiding Express Modus Handleiding Express Modus Copyright GraphicMail - All rights Reserved 2008 Express Modus 1. Checklist: 1.1 Maak een adresboek aan [Linkernavigatie: Beheer Adresboek] 1.2 Creëer uw eigen inschrijfformulier

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1

Handleiding. Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015. Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Handleiding Versie: 3.8 Datum: 10-04-2015 Handleiding TOP Internet V 3.8.Docx 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Gebruiksvoorwaarden... 4 1.2 Reserveringstermijn... 4 1.3 Quotum... 4 1.4 Automatisch

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE

HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE HANDLEIDING MIJNAFDELING.BE In het najaar van 2013 schakelde CD&V van het vroegere ledenadministratieprogramma over naar een modern CRM-systeem (ledenbeheersysteem). Inclusief een afdelingsportaal waar

Nadere informatie

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MTSO-INFO 11 DIMITRI MORTELMANS 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van:

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: ICWL Tureluur 13 telefoon: (0514) 569908 e-mail : info@icwl.nl 1 Handleiding Tangram 2000 2 Vooraf 2.1 Omschrijving

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool

Sint-Maarten Middenschool. Gebruikershandleiding Smartschool Sint-Maarten Middenschool Gebruikershandleiding Smartschool Inhoud Als je vragen hebt over het gebruik van Smartschool kan je in onderstaande vragenlijst jouw vraag misschien wel terug vinden. Website

Nadere informatie

T-Connect Handleiding

T-Connect Handleiding T-Connect Handleiding Versie 1.7 2000-2011 Takeaway.com Inhoudsopgave 1. Introductie 1.1 Woord vooraf 3 1.2 T-Connect zelf downloaden 3 1.3 T-Connect via Food Terminal met touchscreen 4 1.4 Installatie

Nadere informatie

Handleiding Cubigo MKB

Handleiding Cubigo MKB Handleiding MKB Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze.

Nadere informatie

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0

Chatfone gebruikershandleiding. Versie 2.0 Chatfone gebruikershandleiding Versie 2.0 1 Introductie Met behulp van deze handleiding kunt u gemakkelijk uw weg vinden binnen Chatfone. Elke functie van Chatfone wordt besproken in een apart hoofdstuk.

Nadere informatie