PROJECT. CSI Ontmaskerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT. CSI Ontmaskerd"

Transcriptie

1 PROJECT CSI Ontmaskerd [1] PROJECT [Technasium] september 2014

2 O&O - PROJECT Informatie voor de leerlingen De CSI series zijn tegenwoordig niet meer van de televisie weg te denken. Elke aflevering weer een moord die opgelost moet worden en aan het einde van de aflevering wordt de moordenaar ontmaskerd en ingerekend. Tijdens deze afleveringen zijn de moeilijke termen en ingewikkelde onderzoekstechnieken niet van de lucht, maar in hoeverre is dit alles realistisch? Gaat het onderzoek werkelijk zo snel? En zijn de resultaten die met deze technieken gevonden worden onomstotelijke bewijzen? In deze opdracht gaan jullie je verdiepen in verschillende onderzoekstechnieken. De opdracht bestaat uit drie deelopdrachten die zeer aan elkaar verwant zijn. Dat betekent ondermeer, dat als je de eerste opdracht goed doet, je de tweede opdracht ook beter doet, en daardoor ook de derde. De eerst deelopdracht doe je op school en heeft als doel om alvast wat technieken en termen van forensisch onderzoek te leren kennen en om het beroep te analyseren. De tweede deelopdracht voer je uit op de Hanzehogeschool. Daar onderzoek je een moordzaak als forensisch onderzoeker. De derde deelopdracht doe je weer op school. Hierbij ga je de moordzaak, en de daarbij behorende onderzoeksgegevens, als advocaat kritisch analyseren. Kun jij voor vrijspraak zorgen? Tip: Bekijk op youtube de door leerlingen gemaakte voorlichtingsfilm over dit keuzecollege: Link voor in de adresbalk: Titel: Lab onderzoek bij het keuzecollege CSI ontmaskerd. Inhoud 1 De opdracht 2 Uitwerking van de opdracht 3 Vaktaalveld 4 Het beroep 5 De organisatie 6 Begeleiding 7 Beoordeling en evaluatie A Plan van Aanpak B Persoonlijk verslag C Evaluatie van mezelf D Evaluatie van een ander teamlid [2] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

3 1 DE OPDRACHT CSI Ontmaskerd Waar je werkt Je werkt - in deelopdracht 1 als docent Life Sciences and Technology aan de Hanzehogeschool - in deelopdracht 2 als forensisch onderzoeker - in deelopdracht 3 als advocaat Situatie Zoals je in elke CSI serie kan zien, is forensisch onderzoek gericht op het verzamelen van bewijsmateriaal. Ook bij vliegtuigrampen is forensisch onderzoek nodig voor het identificeren van slachtoffers. De situatie waar jij mee te maken krijgt is een moordzaak. De opdrachtgever Edmond de Cuba, docent Life Science and Technology aan de Hanzehogeschool in Groningen. De opdracht Verzamel (vooral technologische) bewijzen voor het oplossen van een moordzaak. [3] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

4 2 UITWERKING VAN DE OPDRACHT Orientatieopdracht Zoek, bijvoorbeeld op internet, een aantal afleveringen van CSI. Noteer wat er allemaal aan onderzoek gedaan wordt, welke vaardigheden een forensisch onderzoeker moet hebben en wat voor bewijsmateriaal er verkregen wordt. Deelopdracht 1: op school Je krijgt van de Hanzehogeschool de opdracht om een reeks practica te maken, waarmee je middelbare scholieren inzicht kan geven met betrekking tot vaardigheden die je moet beheersen om goed uit de voeten te kunnen in het forensisch onderzoeksveld. Gebruik hierbij je verworven kennis uit de oriëntatieopdracht Ga bij de practica na of ze tot bruikbare/juiste uitkomsten leiden en stel een materialenlijst op. Je mag bij deze opdracht gebruik maken van bestaande practica (op school/internet). Deelopdracht 2: op de Hanzehogeschool Deze opdracht wordt uitgevoerd op de Hanzehogeschool. Daar krijg je ook de benodigde uitleg en het materiaal. Deelopdracht 3: op school In deelopdracht 3 ga je bezig met de verwerking van je verkregen bewijsmateriaal. Je gaat een zitting voorbereiden waarin jij probeert de verdachte vrij te pleiten. Vraag je bij deze opdracht onder andere de volgende dingen af: - Wat houdt mijn bewijsmateriaal in? - Wat kan er allemaal fout zijn gegaan in het onderzoek? - Wat stelt mijn bewijsmateriaal voor? Afronding en eisen Deelopdracht 1: Deze opdracht wordt afgerond met een practicummap. Aan de hand van deze map moeten leerlingen die interesse hebben in forensisch onderzoek, kunnen ontdekken of dat echt iets voor ze is. De volgende onderdelen moeten zeker in de map zitten: - Introductie over de bouw van DNA, met uitleg over de volgorde van nucleotiden (sequenties) - Practicum: Het isoleren van DNA - Practicum: Fingerprinting - Practicum: Chromatografie - Practicum: Fotospectrometrie Deelopdracht 3: De opdracht wordt afgerond met een posterpresentatie. Aan de hand van je verzamelde bewijsmateriaal geef je een pleidooi om de verdachte vrij te pleiten. Beantwoord hierin de volgende vragen: - Hoe ben je aan het bewijsmateriaal gekomen? - Op grond waarvan pleit jij de verdachte vrij? De uitspraak wordt uiteindelijke verricht door de toehoorders van je presentatie. Zij zijn de jury! [4] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

5 [5] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

6 3 VAKTAALVELD [6] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

7 4 HET BEROEP Forensisch onderzoeker Het beroep Wanneer er een ongeval, overtreding of misdrijf heeft plaatsgevonden, ben je als forensisch onderzoeker in staat scenario s te bedenken over wat er gebeurd kan zijn. Je probeert het technisch bewijs voor het antwoord op de (schuld)vragen te geven en gaat aansprakelijkheid na. Je weet welke onderzoeken je moet doen en welke deskundigen je daar eventueel bij in moet schakelen. Je beschikt over veel theoretische kennis van chemie, biologie en natuurkunde en kunt dat ook toepassen Als forensisch onderzoeker vorm je vaak de schakel tussen twee partijen - bijvoorbeeld tussen de recherche en wetenschappelijke onderzoekers - of je voert de regie over de plaats-delict. Daarom moet je naast je onderzoekskwaliteiten ook beschikken over een optimaal communicatievermogen en managementvaardigheden. Het werk Als forensisch onderzoeker kun je op verschillende plekken aan de slag: - politiecorpsen - Nederlands Forensisch Instituut - andere forensische laboratoria - verzekeringsmaatschappijen (gericht op brandonderzoek) - advocatenkantoren Je kan daarbij de volgende functies vervullen: - forensisch-technisch rechercheur - forensisch analist - proces- of kwaliteitsmanager - adviseur forensisch onderzoek Waar kan je de opleiding volgen? De bacheloropleiding Life Science and Technology is gericht op (het toepassen van) celonderzoek. Om te achterhalen wat er zich afspeelt in een cel, heb je niet alleen kennis nodig van celbiologie maar ook van technologie om jouw bevindingen op grote schaal te kunnen toepassen. Kenmerkend is dat de opleiding veel raakvlakken heeft met andere vakgebieden, zoals biologie, natuurkunde, farmacologie, scheikunde, farmacie, procestechnologie, wiskunde en informatica. Na deze opleiding kun je aan de slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding. Deze vierjarige hbo-opleiding is verdeeld in een major en een minor. De major is het hoofddeel van je studie en een minor is een keuzeprogramma. In dit keuzeprogramma van driekwart jaar kun je je verder gaan specialiseren in een richting binnen je opleiding door het volgen van keuzevakken. Maar je kunt je ook gaan verbreden door het kiezen van een minorrichting zoals onderwijs, management of forensisch onderzoek. [7] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

8 Beroepsprofiel Forensisch onderzoeker Competentie Belang voor de functie nauwelijks behoorlijk erg speciaal Teamwork Netwerken 3 Teambuilding 3 Omgaan met conflicten 3 Omgaan met belangen 3 Communiceren met collega s 4 Productgericht werken Communiceren met de klant 2 Opdracht vertalen naar product 4 Ontwerp verdedigen 4 Omgaan met druk 4 Keuzes maken 4 Plannen & organiseren Kennis van ontwerpproces en product 3 Projectmatig werken 4 Faseren 3 Analyseren van problemen 4 Documenteren 4 Inventiviteit Openstaan voor andere invalshoeken 4 Eigenwijs zijn 3 Maatschappelijke interesse 3 Technisch en ruimtelijk inzicht 4 Technisch-creatief vaardig 4 [8] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

9 5 DE ORGANISATIE Rooster Week 1 Week 2 Week 3 Dagdeel 1 Dagdeel 2 Deelopdracht 1 Deelopdracht 1 Deelopdracht 1 Keuzecollege Deelopdracht 1: afronding practicummap Keuzecollege Week 4 keuzecollege keuzecollege Week 5 Week 6 Deelopdracht 3 Deelopdracht 3 Deelopdracht 3 Deelopdracht 3 Materiaalvoorziening Deelopdracht 1 en 3 worden op school uitgevoerd. Overleg als je specifieke materialen nodig hebt. Deelopdracht 2 wordt op de Hanzehogeschool uitgevoerd. Zij stellen het materiaal hiervoor beschikbaar. [9] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

10 6 BEGELEIDING Begeleidende docenten Life Science and Technology Patricia van der Veek Ronald Wedema Marian Egberts Plan van aanpak en groen licht Aan het begin van elke week maak je met je team een plan van aanpak (zie het formulier Plan van Aanpak achterin deze handleiding). Daarin schrijf je op wat je deze week gaat doen en hoe jullie team de taken verdeelt. De begeleidende docent moet een handtekening onder het plan van aanpak zetten, dan krijg je groen licht en pas dan kunnen jullie met het werk aan de slag. Persoonlijk verslag/logboek Iedereen maakt elke week een persoonlijk verslag. Je beschrijft nauwkeurig hoe het werk verlopen is en wat jouw bijdrage is geweest. Doe dit steeds aan het eind van de week. Je verzamelt op deze manier gegevens die je later kunt gebruiken voor de procesbeoordeling en de evaluatie. De docent kan op elk moment je persoonlijke verslagen opvragen zodat hij kan zien of het bijgewerkt is en om te zien wat er in staat. De persoonlijke verslagen worden via It s Learning ingevuld. Op donderdagmiddag, na de O&O lessen zal het bestandje op It s Learning beschikbaar zijn. Gedurende enkele dagen heb je vervolgens de tijd deze in te vullen. Bij ziekte of afwezigheid met een andere reden, MOET je ook een persoonlijk verslag invullen. Wanneer het persoonlijke verslag 2 keer niet wordt ingeleverd, is het niet mogelijk een procesbeoordeling te doen en kunnen voor dit onderdeel geen punten meer worden verkregen. Ruzie of vastlopen Als het team vastloopt of ruzie krijgt, blijf er dan niet mee rondlopen. Verberg het niet voor de docenten, daar verlies je een heleboel tijd mee. Stap op tijd op de docent af en maak een afspraak om over de problemen te praten. De docent kan je helpen om weer op het goede spoor te komen. [10] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

11 7 BEOORDELING EN EVALUATIE Productbeoordeling (de punten voor dit onderdeel krijg je als team) Onderdeel Maximaal te Behaalde punten behalen punten 1 De eindpresentatie 20 punten punten 2 De poster 10 punten punten 3 Gebruik van vaktaal 10 punten 4 Practicummap 10 punten punten Totaal 50 punten punten Procesbeoordeling (de punten voor dit onderdeel krijg je individueel) Onderdeel Maximaal te Behaalde punten behalen punten 1 Samenwerken 10 punten punten 2 Productgerichtheid 10 punten punten 3 Vaardigheden 10 punten punten 4 Plannen en organiseren 10 punten punten 5 Algemene werkhouding 10 punten punten Totaal 50 punten punten Evaluatie (hier krijg je geen punten voor, maar het is een verplicht onderdeel van je verslag) Onderstaande vaardigheden worden door werktuigbouwkundigen het belangrijkst gevonden voor het uitoefenen van hun beroep. Daarom zijn dit de vaardigheden waar je naar kijkt bij het evalueren. Hoe goed kun jij dit? Hoe graag doe jij dit? Waar zou je beter in kunnen en willen worden? Communiceren met collega s Je werkt in een klein team. In zo n team is het heel belangrijk dat je naar elkaar luistert en overlegt. Zorg er dus voor dat je samen de beste oplossing kiest. Opdracht vertalen naar product Je neemt de eisen van de opdrachtgever serieus en je gaat niet met je eigen fantasie aan de haal. Je kijkt tussentijds steeds of wat je maakt nog klopt met de eisen. Kennis van ontwerpproces en product Je kunt stap-voor-stap werken en je zorgt ervoor dat je elke stap op tijd af hebt. Je bent nieuwsgierig en geïnteresseerd in het product waaraan je werkt en je zorgt dat je er zoveel mogelijk over te weten komt. Technisch creatief vaardig Je zult bij het ontwikkelen van jullie oplossing tegen problemen aanlopen die een bijzondere oplossing vraagt. De oplossing ligt dan niet voor de hand of juist wel? Je zult dus soms samen nieuwe technische oplossingen moeten bedenken. [11] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

12 A PLAN VAN AANPAK Teamleden: Begeleider: Periode: Naam van het project: Papier of afval? Onderdeel Aan welk onderdeel of onderdelen gaan jullie werken? Werkzaamheden Taakverdeling Planning Materialen Welke werkzaamheden Hoe verdelen jullie de Hoe plan je de Welke materialen heb je gaat het team uitvoeren? taken? werkzaamheden? nodig? Overleg Wanneer overlegt het team en waarover? Resultaten Wat wil het team aan het einde van de periode af hebben? Groen licht door de docent: (paraaf) [12] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

13 B PERSOONLIJK VERSLAG Naam: Begeleider: Periode: Naam van het project: Papier of afval? Wat heb ik deze week bereikt? Kijk naar de punten uit het plan van aanpak Hoe heb ik deze week gewerkt? Kijk naar de punten uit het beroepsprofiel en de procesbeoordeling [13] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

14 C EVALUATIE VAN MEZELF Projectnaam Beroep Klas Project Papier of afval? Industrieel ontwerper Paraaf docent Naam Lijkt het beroep mij iets? Ja /nee, omdat Onderdeel Omgaan met belangen Communicatie met de klant Opdracht vertalen naar product Kennis van ontwerpproces en product Openstaan voor andere invalshoeken Ruimte voor een opmerking: Hoe goed was ik hierin? Slecht Niet zo goed Best goed Heel goed Onderdeel Omgaan met belangen Communicatie met de klant Opdracht vertalen naar product Kennis van ontwerpproces en product Openstaan voor andere invalshoeken Wat vinden anderen van mij? Slecht Niet zo goed Best goed Heel goed Wat ik me voorneem voor een volgend project [14] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

15 D EVALUATIE VAN EEN ANDER TEAMLID Projectnaam Project Klas Mijn naam Naam teamlid Onderdeel Omgaan met belangen Communicatie met de klant Opdracht vertalen naar product Kennis van ontwerpproces en product Openstaan voor andere invalshoeken Ruimte voor een opmerking: Hoe goed was hij/zij hierin? Slecht Niet zo goed Best goed Heel goed [15] PROJECT CSI Ontmaskerd [Technasium] september 2014

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten

Voortgezet onderwijs. Junior company 1. starten Voortgezet onderwijs Junior company 1. starten Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie

Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Abstract Introductie Verwachtingen en doeltreffendheid van het vak science Nicole J. P. Smits Universiteit Utrecht, Centrum voor Onderwijs en Leren, Bèta cluster (start aug 2012) juli, 2013 Abstract In dit onderzoek is gekeken

Nadere informatie

1 Persoonlijk profiel

1 Persoonlijk profiel Het persoonlijk profiel bestaat uit vier manieren om naar jezelf te kijken plus een samenvatting van het totaal, een curriculum vitae (cv) en een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP.) Vijf onderdelen dus. Dat

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA

Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Handboek Maatschappelijke stage Handen uit de mouwen voor ZOA Dit document helpt je om een actie voor ZOA op te zetten. Je kan met een maatschappelijke stage voor ZOA 15 tot 30 uur maken. Wat vind je in

Nadere informatie

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND Multimovez En het bevorderen van sociale vaardigheden S. Timmerman BEd, N. Tip MSc, Dr. H. Ritzen. S A X I O N U N I V E R S I T Y O F A P P L I E D S C I E N C E, H

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T

ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T ECONOMIE IN CONTEXT ILL STRUCTURED OPDRACHTEN VOOR VMBO-T Colofon 2012 Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, Amsterdam Een samenwerkingsverband van: Onderwijscentrum Vrije Universiteit, Interfacultaire

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010

Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 3 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2004 2010 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 3 Cohort 2010 StuderenICTFlex 3 2010-rev.doc/19 oktober 2010 2 Het ICT-Flex

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

LOB-dossier. Leerjaar 4

LOB-dossier. Leerjaar 4 LOB-dossier Leerjaar 4 2014 2015 Inhoudsopgave Deel 1: De instructie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 De LOB-module 4 1.2.1 Een vak zonder leraar 4 1.2.2 De eisen 4 1.2.3 De verslaggeving 4 1.2.4 De controle 4 1.2.5

Nadere informatie

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Opdrachten Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Geert Grote College Klas 10 VMBO-tl 2011-2012 NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht 1: Het kiezen van een onderwerp 4 Opdracht

Nadere informatie

BEROEPSPRAKTIJKVORMING

BEROEPSPRAKTIJKVORMING BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische informatie Recreatie Frontoffice schooljaar 2014-2015 BEROEPSPRAKTIJKVORMING handleiding voor de student Reizen en toeristische

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010

Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 Studeren bij ICT-Flex Studiegids BOL Niveau 4 Cohort 2010 Deltion College ICT-Flex 2007, 2008, 2009, 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12 oktober 2010 2 Studeren bij ICT-Flex BOL Niveau 4 Cohort 2010 StuderenICTFlex4[2010]-rev/12

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding

Business Ondernemingsplan opstellen en uitvoeren. Inleiding Inleiding Nederland heeft meer ondernemers nodig, zeker nu met de economische crises. Jongeren worden in Nederland vooral opgeleid om te werken voor een baas, maar in werkelijkheid wordt 1 op de 8 jongeren

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage MAVO leerjaar 4 2011-2012 NEWMANCOLLEGE BREDA Verviersstraat 4, 4826 HT BREDA telefoon 076-5810450 Inhoudsopgave Algemeen bladzijde Inleiding 3 Draaiboek 4 Uitleg stappenplan en

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie