Loonadministratie: de kalender 11. Inleiding 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loonadministratie: de kalender 11. Inleiding 1"

Transcriptie

1 MI Inhoudsopgave Inleiding 1 Linx opstarten en afsluiten 2 Opstarten 2 Afsluiten 2 Het scherm van Linx 2 Wijzigen van uw wachtwoord/taal 3 Beheer van gebruikers 4 Een gebruiker aanmaken 4 Een gebruiker raadplegen/wijzigen 4 Een gebruiker verwijderen 4 De blokkering van een gebruiker opheffen 4 Indeling in betaalgroepen 5 Een nieuwe betaalgroep creëren 5 Een betaalgroep raadplegen/wijzigen 5 Een betaalgroep verwijderen 5 Loonadministratie groep 6 Loonadministratie: Overzicht werknemers 7 Navigeren 7 Een werknemer opzoeken 8 Een werknemer raadplegen/wijzigen 8 Een nieuwe werknemer ingeven 8 Persoonlijke gegevens 9 Info werknemer 9 Eigen gegevens 9 Een werknemer kopiëren 9 De gegevens van een werknemer afdrukken 10 Loonadministratie: de kalender 11 Maandkalender 11 Raadplegen maandkalender 11 Wijzigen maandkalender 11 Gegevens uit de maandkalender verwijderen 13 Afdrukken van de maandkalender 13 Detail kalender 13 Cumul kalender 13 Telwerken 13 Vaste formules 13 Eenmalige bedragen 14 Speciale uren 14 Mededelingen 14 Jaarkalender 15 Kleuraanduidingen 15 Detailinformatie raadplegen 15 Wijzigen in de kalender 15 Loonadministratie: Loonopdracht voorschot 16 Type voorschot kiezen 16 Voorschotten afdrukken 16 Totaallijn voorschotten 16 Loonadministratie: administratie werkgever 17 Mededelingen aan SD 17 Tabel dagprestaties 17 Tabel vergoedingen 17 SD WORX-gegevens 17 Info ploegen 17 Transacties aanmaken 18 Overzicht geselecteerde werknemers 18

2

3 Internet-site SD 20 SD-site algemeen 20 Modeldocumenten 20 Boekhoudersnieuws 20 Handleiding Linx 20 Communicatie via TransX 21 TransX opstarten 21 Gegevens versturen 21 Gegevens ontvangen 21 Gegevens ontvangen en versturen 21 Noodgeval 22 Rapporten TransX 22 Een rapport opvragen 22 Inhoud overzicht transacties of journaal verwijderen 22 Rapport afdrukken 22 Algemeen beheer 23 Gegevens verwijderen 23 Enkel de historiek van de loongegevens verwijderen 23 Alle gegevens van een werkgever verwijderen 23 Alle gegevens van een bepaalde werknemer verwijderen 23 Weergave data 23 Vensters schikken 23 Afkortingen afrekening 24 Wijzigen knoppen maandkalender en groepskalender 24 Afdrukken in Euro of Belgische Frank 25 Uitbreidingen 26 MI Werken in euro 28 Dimona-aangifte 27 Wat is een Dimona-aangifte? 27 Dimona 27 Doelgroepen 27 Procedure 27

4

5 MI Inleiding Met deze handleiding willen we u wegwijs maken in Linx, het looninvoerpakket van SD WORX voor de KMO. Eerst en vooral leert u hoe Linx kan opstarten en beveiligen (zie p. 2 en 4). Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw werknemers kunt indelen in betaalgroepen (zie p. 5) en hoe u de loonadministratie van een groep ingeeft (p. 6). Hierna komen alle aspecten van de loonadministratie aan bod (zie p. 7 en verder): - inbrengen van een nieuwe werknemer - een bestaande werknemer kopiëren - raadplegen en wijzigen van de gegevens van bestaande werknemers - invoeren van voorschotten - invullen van de maandelijkse afrekening in de kalender en het raadplegen van de jaarkalender Deze handleiding geeft een introductie in Linx en gaat daarom niet in detail op alles in. Detailinformatie omtrent ieder onderwerp vindt u wel terug in de helpfunctie. Om deze help-informatie op te vragen, plaatst u zich op de rubriek waarover u informatie wenst en drukt u op de F1-toets (of gaat u naar het menu Help / Index). Mocht u toch nog iets onduidelijk blijven, aarzel dan niet en raadpleeg uw dossierbeheerder bij SD WORX, die steeds met raad en daad ter beschikking staat. Verder wordt u uitgelegd hoe u gegevens kunt versturen en ontvangen met TransX, de communicatie-software van SD WORX (zie ook p. 21). Tot slot krijgt u toelichting over het algemeen beheer van Linx (zie p. 23). Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 1 / 30

6 Titelbalk Sluiten Vorig formaat Minimaliseren Menubalk Knoppenbalk Statusbalk Figuur 1

7 MI Linx opstarten en afsluiten Opstarten Klik in de start-menu onder Programma s SD WORX op het Linxpictogram. Geef in het venster Toegangscontrole uw gebruikersnaam en wachtwoord in. U kunt dit wachtwoord zelf wijzigen (zie infra). Uit veiligheidsoverwegingen wordt het vak Wachtwoord blijvend door sterretjes gemaskeerd bij het ingeven van uw wachtwoord. Bevestig met de OK-knop. of Druk op ENTER. U kunt slechts vijf maal proberen om Linx op te starten. Na vijf mislukkingen (bijvoorbeeld intypen van een verkeerd paswoord) wordt uw gebruiker onmiddellijk geblokkeerd en dient u uw systeembeheerder te contacteren om de blokkering van uw gebruiker op te heffen. Afsluiten Om Linx te sluiten klikt u op de knop. Het scherm van Linx Het venster (in figuur 1) komt automatisch in beeld. U vindt in het scherm van Linx volgende onderdelen terug: - de titelbalk: bevindt zich helemaal bovenaan. Hierin staat de naam van de geopende module of functie die geactiveerd is. - de sluiten-knop: bevindt zich uiterst rechts in de titelbalk en met een klik op deze knop sluit u Linx af. - de maximaliseerknop en de vorig formaat-knop: bevindt zich links van de sluiten-knop en dient om het venster maximaal te vergroten of terug te brengen tot zijn vorige afmetingen. - de minimaliseerknop: bevindt zich links van de maximaliseer of vorig formaat-knop en dient om het venster te minimaliseren. Het venster plaatst zich als een knop op de taakbalk. Door een klik op deze knop kunt u het venster terug in zijn vorig formaat herstellen. - de menubalk: hier vindt u alle opdrachten en functies van Linx terug. - de knoppenbalk: via de knoppenbalk zijn een aantal frequent gebruikte opdrachten onmiddellijk beschikbaar. Een geel label op de knop geeft de functie van de knop weer. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 2 / 30

8 Figuur 2

9 - de statusbalk: in de statusbalk verschijnen meldingen in verband met de acties die u onderneemt in Linx. MI Wijzigen van uw wachtwoord/taal Elke gebruiker kan zelf zijn eigen wachtwoord en werktaal wijzigen. Sluit alle geopende vensters. Ga naar het menu Opties / Wijziging wachtwoord/taal. Het venster Verandering wachtwoord/taal verschijnt (zie figuur 2). Geef in het vak Oud wachtwoord uw huidig wachtwoord in en geef vervolgens tweemaal (ter controle) het nieuwe wachtwoord in. Maak eventueel een andere keuze bij Wijzigen taal (Nederlands / Frans). Druk tenslotte op de OK-knop. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 3 / 30

10 Overzicht gebruikers Figuur 3

11 MI Beheer van gebruikers Enkel de systeembeheerder heeft toegang tot deze toepassing Beheer gebruikers. Hij kan nieuwe gebruikers aanmaken, wijzigen en verwijderen via een speciaal paswoord dat door SD WORX aangeleverd wordt. Bij een elinx-opstelling worden de gebruikers beheerd door SD WORX. Klik in het openingsvenster op de bovenstaande knop. of Ga naar het menu Beeld / Beheer beveiliging. U komt in het venster Beheer gebruikers terecht (zie figuur 3). Een gebruiker aanmaken Klik op de knop en vul de volgende gegevens in: de gebruikersnaam (maximum 8 karakters) de volledige naam van de gebruiker het wachtwoord (maximum 8 karakters) de taal (Nederlands of Frans) toelating tot de loongegevens toegelaten werkgevers / groepen Klik op de knop OPMERKINGEN: om de gegevens te bewaren. 0 Wanneer u het aankruisvakje Toegang tot loongegevens uitschakelt, dan heeft de gebruiker geen toegang tot het brutoloon, uurloon, baremabrutoloon en barema-uurloon van de werknemers. 0 Ook in de module Rapportering (indien u over deze module beschikt) kan hij geen rapport met loongegevens samenstellen en/of uitvoeren. 0 Analoog kan u ook de toegang tot beveiligde vrije rubrieken beperken. U stelt dit in bij structuur vrije rubrieken. Enkel een gebruiker die toegang heeft tot de beveiligde vrije rubrieken kan de beveiliging van een rubriek wijzigen. 0 U bepaalt in het overzicht de werkgevers/groepen waartoe de gebruiker toegang krijgt. Het blauwe vinkje geeft aan dat een groep geselecteerd is en dat de gebruiker toegang heeft tot die groep. Klikken op een lijn betekent steeds een wijziging (selecteren of deselecteren) op dat niveau en de eventueel onderliggende niveaus. De drie niveaus zijn, van hoog tot laag, concern - werkgever - groep. Een gebruiker raadplegen/wijzigen Selecteer in het overzicht de gebruiker. De bestaande definitie wordt getoond. Breng de wijzigingen aan. U kunt alle onderdelen van de definitie wijzigen, behalve de gebruikersnaam zelf. Klik op de knop Een gebruiker verwijderen om de wijzigingen te bewaren. Selecteer in het overzicht van de gebruikers de gebruiker die u wilt verwijderen. Klik op de knop. De blokkering van een gebruiker opheffen Wanneer een gebruiker vijf maal na elkaar een verkeerd paswoord ingeeft (zie ook p. 2), wordt de gebruiker geblokkeerd en dient deze blokkering verwijderd te worden. Selecteer in het overzicht de geblokkeerde gebruiker. De bestaande definitie wordt getoond. Schakel het aankruisvakje Gebruiker geblokkeerd uit. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 4 / 30

12 Overzicht betaalgroepen Figuur 4 Figuur 5

13 Druk op de OK-knop. MI Indeling in betaalgroepen Voor alle taken in het kader van de loonadministratie zal u eerst moeten aanduiden voor welke werknemers (of voor welke betaalgroep) u een taak wenst uit te voeren. Een juiste samenstelling van uw betaalgroepen is van groot belang voor een vlotte loonadministratie. U groepeert immers de werknemers waarvan u steeds de loonadministratie samen verzorgt. Een eenvoudig voorbeeld hiervan is een indeling in arbeiders en bedienden (als u deze tenminste afzonderlijk afrekent). Standaard beschikt u reeds over twee betaalgroepen. - Alle werknemers met alle werkgevers/werknemers uit uw concern (werknemers uit dienst inbegrepen) - Alle werknemers in dienst met alle werkgevers/werknemers uit uw concern, voor zover ze niet uit dienst of geschorst zijn. Deze betaalgroepen en de betaalgroepen die u zelf aanmaakt, worden op de werkbalk in het overzicht Betaalgroepen getoond (zie figuur 4). Klik op bovenstaande knop om het beheer van de betaalgroepen te openen. Het venster Beheer betaalgroepen komt in beeld (zie figuur 5). Een nieuwe betaalgroep creëren Klik op de knop. Geef in het vak Naam de benaming van de nieuwe betaalgroep in. Bepaal in de rubriek Werkgevers/groepen in betaalgroep welke werknemers in de betaalgroep opgenomen worden. Standaard worden de werknemers, die reeds in een vorige maand uit dienst gingen, niet in de betaalgroep opgenomen. Wenst u deze uit diensten toch op te nemen, activeer dan het aankruisvakje Uit diensten mee selecteren. Klik op de knop bewaren. OPMERKING: om de gegevens van de nieuwe betaalgroep te 0 De werkgevers/groepen die u in de betaalgroep wilt weerhouden, dient u te selecteren. Een blauw vinkje geeft aan dat een groep geselecteerd is. Klikken op een lijn betekent steeds een wijziging (selecteren of deselecteren) in de status van deze lijn en de eventueel onderliggende niveaus; de drie niveaus zijn, van hoog tot laag, concern - werkgever - groep. Een betaalgroep raadplegen/wijzigen Selecteer in het overzicht van de betaalgroepen de betaalgroep. De bestaande definitie wordt getoond. Breng eventueel de wijzigingen aan. Klik op de knop om de wijziging(en) te bewaren. Een betaalgroep verwijderen Selecteer in het overzicht van de betaalgroepen de betaalgroep die u wilt verwijderen. Klik op de knop. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 5 / 30

14 Figuur 6

15 MI Loonadministratie groep Een aantal afwezigheden kunt u inbrengen op groepsniveau. De wijzigingen die u aanbrengt op groepsniveau worden automatisch overgezet in het werkschema van iedere werknemer die tot die groep behoort. Bijkomende rustdag bouwsector (RBN) Rustdag arbeidsduurvermindering bouwsector (RBG) Dag werkloosheid door staking bouwsector (DWS) Klik op de knop om de wijziging(en) te bewaren. Sluit tenslotte de kalender af. OPMERKINGEN: Klik op bovenstaande knop om de jaarkalender van de groep te openen. Selecteer de groep waarvoor u een of meer afwezigheden wilt inbrengen. Klik op de OK-knop. Het venster Jaarkalender met identificatie van de groep en de jaarkalender verschijnt (zie figuur 6). De dagen met gewone prestaties zijn wit of blanco. De inactiviteitsdagen zijn donkergrijs. De maanden die voorbij zijn lichtgrijs. Selecteer de periode waarvoor u een afwezigheid wilt bepalen. Klik op de knop met het type afwezigheid dat u wilt ingeven. U beschikt standaard over volgende afwezigheden: Vakantiedagen (VAK) Inhaalrustdagen (IR) Betaalde feestdagen (BF) Bijkomende vakantiedagen Paritair Comité (BVP) Economische werkloosheid (EW) Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 6 / 30 0 Om de wijzigingen te verwijderen, selecteert u de gewenste dagen en drukt op de Delete-toets. 0 De inhoud van de knoppen kunt u zelf bepalen (zie ook p. 24). 0 U kunt alleen plannen in een geldige kalenderperiode. Een kalenderperiode is geldig voor een bepaalde groep als alle werknemers die in die groep zitten zich in een uitgerolde en niet-berekende loonperiode bevinden. De begindatum van een geldige periode is dan ook de datum die net na de laatste loonberekening ligt van de laatst berekende werknemer. De einddatum van een geldige periode is de laatste dag die voor alle werknemers van de groep klaarstaat in de kalender. Bijvoorbeeld: Als voor één werknemer de kalender maar uitgerold is tot en de kalender is voor alle andere werknemers van de groep uitgerold tot , dan is de einddatum van de geldige kalenderperiode voor die groep Klik de knop om naar het vorige kalenderjaar te gaan. Klik de knop om naar het volgende kalenderjaar te gaan. Met de knop Afdrukken kunt u de kalender van een geselecteerde groep afdrukken.

16 Opzoekfunctie Betaalgroepen Figuur 7

17 MI Loonadministratie: Overzicht werknemers Klik op bovenstaande knop om het overzicht van de werknemers te openen. U moet eerst de betaalgroep te selecteren. Enkel de werknemers die tot de geselecteerde betaalgroep behoren, worden in dit overzicht weergegeven (zie figuur 7). Wanneer u een werknemer selecteert of aanklikt, krijgt u op het rechtse schermonderdeel de volgende detailinformatie (zie figuur 7): - de naam - het nummer van de groep waartoe de werknemer behoort - het nummer van de werknemer - het nummer van de werkgever - de datum uit dienst - de loonperiode waarvoor de kalender in voorbereiding staat - het aantal voorschotten dat voor de opgegeven loonperiode reeds via Linx werd berekend. Aan de hand van iconen wordt de status van een werknemer aangeduid: de werknemer is uit dienst (rode kleur). de werknemer is geschorst voor de loonberekening (blauwe kleur). er is een transactie voor deze werknemer aangemaakt, maar deze is nog niet naar SD WORX doorgestuurd. de aangemaakte transactie is naar SD WORX verstuurd - de kalender van de volgende maand werd echter nog niet opgehaald. er werden alleen transacties van vaste gegevens aangemaakt voor deze werknemer. de transacties van alleen vaste gegevens werden doorgestuurd naar SD WORX. het versturen van de transacties van afrekening of voorschot is mislukt. het versturen van de transacties van enkel vaste gegevens is mislukt. OPMERKINGEN: 0 In het overzicht staan de werkgevers steeds alfabetisch gerangschikt. Per werkgever worden de werknemers eerst per groep gerangschikt en binnen de groep kunt u opteren voor een alfabetische rangorde of voor een rangschikking op werknemernummer. Neem contact op met uw dossierbeheerder bij SD WORX om de rangorde binnen de firma te bepalen. 0 Wanneer u dubbelklikt op een betaalgroep of werkgever, dan vouwt u de betaalgroep of werkgever dicht of open. Door dit open- of dichtklappen wordt het geheel overzichtelijker. Navigeren In het overzicht kunt u onderstaande navigatieknoppen gebruiken om van het ene gegeven naar het andere te gaan. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 7 / 30

18 Figuur 9 Figuur 8

19 MI Wanneer u op firmaniveau staat, navigeert u naar de volgende of vorige firma. Heeft u een werknemer geselecteerd, dan gaat u naar de vorige of volgende werknemer. Een werknemer opzoeken U kunt de alfabetische zoekfunctie gebruiken om een werknemer op te zoeken in het overzicht (zie ook figuur 7). Typ het gezochte gegeven (of de eerste letters ervan) in het omlijnde veld. Klik vervolgens op de knop met het vergrootglas. De cursor verplaatst zich in het overzicht naar de werknemer die beantwoordt aan uw ingebrachte criteria in het opzoekvak. De gegevens van de werknemer kunnen opgedeeld worden in drie soorten (gespreid over een acht tabkaarten): - De persoonlijke gegevens, nodig voor de loonberekening van de werknemer: de persoonsgegevens (tabkaart Persoon ) de gezinsgegevens (tabkaart Gezin ) de contractgegevens (tabkaart Contract ) de administratiegegevens (tabkaart Administr. ) de gegevens bij uit dienst: enkel in te vullen wanneer de werknemer uit dienst gaat in de loonperiode die in voorbereiding staat (tabkaart Uit dienst ) - Info werknemer (tabkaart Info Werknemer ) - Eigen gegevens (tabkaarten Eigen 1 en Eigen 2 ) U kunt slechts één werknemer tegelijkertijd openen en raadplegen. U kunt ook een werkgever of groep opzoeken met deze zoekfunctie. Een werknemer raadplegen/wijzigen Een nieuwe werknemer ingeven Selecteer in het overzicht de gewenste werknemer. Druk op bovenstaande knop. Klik op de tabkaart waarvan u gegevens wilt raadplegen/wijzigen (zie figuur 8). Breng de wijzigingen aan. Klik op de knop om de gegevens te bewaren. Klik op bovenstaande knop. U krijgt een venster Lijst werkgevers aangeboden (zie figuur 9). Selecteer bij welke werkgever de nieuwe werknemer in dienst komt. Geef door middel van de pijltjes onder Eerste Loonperiode de maand en het jaar op waarvoor de eerste loonberekening moet gebeuren. Het dossier van de nieuwe werknemer wordt geopend en u kunt nu de gegevens van nieuwe werknemer inbrengen (zie figuur 10). Klik op de knop om de gegevens te bewaren. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 8 / 30

20 Figuur 11 Figuur 12

21 Persoonlijke gegevens Wanneer u op de F1-toets drukt, krijgt u helpinformatie over de tabkaart of het vak waar u gepositioneerd staat. Om een correcte loonadministratie te kunnen garanderen, worden de waarden van een aantal belangrijke velden gecontroleerd of gevalideerd. Info werknemer Hier vindt u een aantal nuttige adressen en aansluitingsnummers van officiële instanties - op basis van het paritair comité van de werknemer - terug. Deze informatie wordt automatisch ingevuld na het bewaren van het persoonsdossier van de werknemer. Eigen gegevens Voor eigen gegevens beschikt u in elk van de twee Eigen -tabkaarten over acht vrije rubrieken en een memoveld (zie figuur 11). In het memoveld kunt u vrij tekst ingeven (max. 420 karakters). De inhoud van de vrije rubrieken kunt u zelf definiëren: Sluit alle vensters af. Ga naar het menu Opties / Structuur vrije rubriek. In de rubriek Benaming tabbladen kunt u voor elk tabblad een titel invoeren. In de rubriek Eigenschappen vrije rubrieken kunt u voor elk van de 16 vrije rubrieken de omschrijving, de maximum lengte en het datatype bepalen (zie figuur 12). U kan aanduiden of een vrije rubriek al dan niet beschermd is. Beschermde rubrieken zijn niet zichtbaar voor gebruikers die daar niet de toestemming voor gekregen hebben. Klik tenslotte op de OK-knop. MI OPMERKINGEN: 0 De vrije gegevens van de werknemer worden standaard niet mee afgedrukt. Indien u deze "eigen gegevens" bij het afdrukken van de individuele gegevens van de werknemer (zie p. 10) wilt afdrukken, dan moet u het aankruisvakje Afdrukken vrije rubrieken bij afdruk vaste gegevens werknemer aanschakelen. 0 Vrije rubrieken zijn volledig in uw eigen beheer. Zij worden niet aan SD WORX doorgestuurd. 0 Beschikt u over de module Rapportering, dan kunt u de inhoud van alle vrije rubrieken in rapporten verwerken (met uitzondering van de memovelden). Bij aanwerving van een arbeider uit de bouwsector (Paritair Comité 124) of uit het vervoer, subsector van het gemeenschappelijk vervoer ten lande (Paritair Comité , en ) dient u een Dimona-aangifte te versturen. Voor meer informatie omtrent de Dimona-aangifte verwijzen we u naar p. 27 en verder). Een werknemer kopiëren U kunt een werknemer kopiëren om een werknemer die vroeger in dienst was terug aan te werven of een werknemer van een ene werkgever naar de andere werkgever over te brengen. Selecteer de werknemer die u wilt kopiëren in het venster Overzicht werknemers en druk op bovenstaande knop. Het vensters Lijst werkgevers komt in beeld. Selecteer de werkgever waarbij de werknemer in dienst komt. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 9 / 30

22

23 MI Als u een bestaande werknemer kopieert, worden de vaste gegevens van de 8 tabkaarten van het persoonsdossier gekopieerd, met uitzondering van de: de datum in dienst, de datum uit dienst, het werkschema, het bankrekeningnummer en de gegevens van de tabkaart Uit dienst. De gegevens van een werknemer afdrukken Open de werknemer waarvan u de gegevens wenst af te drukken (zie ook p. 8). Klik op de knop. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 10 / 30

24 Figuur 13

25 MI Loonadministratie: de kalender In de kalender kunt de afwijkende prestaties van een werknemer ingeven. Selecteer in het overzicht de gewenste werknemer en druk op bovenstaande knop. of Dubbelklik de werknemer in het overzicht waarvan u de kalender wilt invullen. De maandkalender verschijnt in beeld (zie figuur 13). U kunt in de maandkalender de prestaties van de werknemer raadplegen en wijzigen. Klik op de knop om de gegevens te bewaren. Onderaan in het scherm vindt u een aantal tabkaarten waarin u gegevens kunt raadplegen (Cumul kalender en telwerken) en loongegevens kunt ingeven (vaste formules, eenmalige bedragen, speciale uren en mededelingen). Deze tabkaarten worden hierna in detail besproken. Maandkalender Raadplegen maandkalender De datum van een prestatiedag staat in het zwart; een inactiviteitsdag is blauw gekleurd. U kunt de details van een dag raadplegen door op de dag te klikken; het aantal uren en de aard van de uren verschijnen in de detaillijnen onder het raster. Met de knop navigeert u naar de vorige maand en met de knop navigeert u naar de volgende maand. Als u dubbelklikt op een dag in de maandkalender, dan verschijnt het venster Detailkalender. Dit venster biedt u een overzicht van alle uren, aard van aan- of afwezigheid en eventueel ploegcodes. Wijzigen maandkalender Maanden die al berekend werden, kunt u niet wijzigen in de maandkalender. Als er correcties uitgevoerd moeten worden, dan moet u dit doorgeven in de tabkaart Mededelingen. Eerst selecteert u één of meer dagen in de maandkalender: - Een dag: Als u één dag wil selecteren, klik dan met de muis op de betreffende dag. In de maandkalender vindt u de prestaties op basis van het werkschema van de werknemer. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 11 / 30

26

27 - Een reeks opeenvolgende dagen: Om een reeks opeenvolgende dagen te selecteren, klik dan met de muis op de eerste dag van de reeks, sleep de muis naar de laatste dag van de reeks en laat de linkermuisknop los. of Selecteer de eerste dag van de reeks, hou de SHIFT-toets ingedrukt en klik op de laatste dag van de reeks. - Een reeks niet-opeenvolgende dagen: Als u verschillende, niet opeenvolgende dagen wil selecteren, klik dan met de muis op de eerste dag, hou de CTRL-toets ingedrukt en klik op de andere dagen. Daarna wijzigt u de inhoud van de geselecteerde dag(en). U kunt het aantal uren, de aard en eventueel de ploegcode wijzigen. Per dag kunt u maximum twee verschillende aan- of afwezigheden invullen. Per dagdeel kunt u het aantal uren, de aard van de afwezigheid en een andere ploegcode invullen in één van de twee detaillijnen. Als u de twee detaillijnen invult, dan vult Linx altijd automatisch DET(ail) in op de betreffende dag in de maandkalender. Aantal uren Als u het aantal uren wil wijzigen, dan moet u het aantal uren invullen in het eerste invulvakje van een detaillijn - wanneer u over ploegcodes beschikt, dan is het tweede invulvakje beschikbaar voor het aantal uren. MI OPMERKINGEN: 0 Als u een afwijkend aantal uren invult, dan vult Linx dit automatisch in de maandkalender in. 0 Als het aantal uren niet afwijkt, maar de aard van de aan- of afwezigheid wel, dan vult Linx automatisch de aard in. Wanneer u uren ingeeft in de detaillijnen dan dient u deze steeds te herrekenen naar het tiendeligstelsel en ook op die manier in te geven in de maandkalender. Bijvoorbeeld: 8u 30 min wordt 8,50 8u 15 min wordt 8,25 Ploegcode Wanneer u over ploegcodes beschikt, kunt u de gewenste ploegcode in het eerste invulvak van een detaillijn invullen. OPMERKINGEN: 0 Voor de vijf eerste ploegcodes zijn knoppen voorzien. 0 Wilt u voor het eerst met ploegen werken, raadpleeg dan eerst uw dossierbeheerder bij SD WORX. 0 De ploegwaarden kunt u raadplegen onder Info ploegen (zie p. 17). Type aan- of afwezigheid Als u de aard van de aan- of afwezigheid wil wijzigen, vul dan de gewenste aard in het tweede invulvak van een detaillijn in. Wanneer u over ploegcodes beschikt, geeft u het type in het derde invulvak in. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 12 / 30

28 Figuur 14 Figuur 15 Figuur 16 Figuur 17

29 OPMERKINGEN: 0 Voor de zes meest voorkomende afwezigheden - gewerkte dag (Gw), vakantie (Vak), ziekte (Zk), werkloosheid om economische redenen (Ew), betaalde feestdag (Bf) en inhaalrust bezoldigd (Ir) - zijn er standaardknoppen voorzien. Klik op voor een ander type afwezigheid. 0 Als u de aan- of afwezigheid van een deeltijdse werknemer wil vervangen door een inactiviteitsdag, druk dan op de Delete-toets. 0 U kunt de afkortingen van het kalenderraster veranderen (zie ook p. 24). Gegevens uit de maandkalender verwijderen Selecteer één of meerdere dagen waarvan u de prestatie of afwezigheid wilt verwijderen. U beschikt over de volgende mogelijkheden: - Klik op de knop Verblanken. of Druk op de Delete-toets om de ingezette ploegen, uren en dagcodes te verwijderen. - Klik op de knop Terugzetten planning om het oorspronkelijke werkschema terug te zetten. - Klik op de knop Wijzigingen ongedaan maken om de laatste wijziging die u heeft aangebracht ongedaan te maken. - Ga naar het menu Bewerken / Wijziging Ongedaan maken om alle wijzigingen die u aangebracht heeft (na de vorige keer bewaren) in alle tabkaarten van de maandkalender van een werknemer ongedaan te maken. Afdrukken van de maandkalender Klik op de knop. of Ga naar het menu Bestand / Afdrukken. Activeer het keuzerondje Loonopdracht Kalender Huidige Loonperiode of Loonopdracht Kalender Andere Loonperiode. MI Detail kalender Wilt u de details van de hele kalendermaand raadplegen, dubbelklik dan (eender waar) in het kalenderraster (zie figuur 14). U krijgt een overzichtsvenster aangeboden. Cumul kalender In deze fiche vindt u het totaal van dagen en uren per soort prestatie, zoals die in het maandkalender van de maand in kwestie aanwezig zijn (zie figuur 15). Telwerken Deze tabkaart is alleen aanwezig voor de maand in voorbereiding. Een telwerk laat u toe om (reeds berekende) loonelementen over het lopende kalenderjaar in cumul op te volgen (zie figuur 16). Standaard bevat de fiche reeds een telwerk voor de opvolging van de wettelijke vakantiedagen. Raadpleeg uw dossierbeheerder bij SD WORX voor de initiatie van bijkomende telwerken. Vaste formules Deze tabkaart is alleen aanwezig voor de maand in voorbereiding. In deze fiche vindt u bedragen (of de samenstelling ervan) terug die iedere maand opnieuw moeten berekend worden (zie figuur 17). Enkel Aard vergoeding, "Toep."en Bedrag kunt u zelf invullen / wijzigen. Voor andere invoer of wijzigingen raadpleegt u uw contactpersoon bij SD WORX. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 13 / 30

30 Figuur 18 Figuur 19 Figuur 20

31 Wilt u dat een formule eenmalig (voor de maand in voorbereiding) niet wordt toegepast, dan kiest u onder de kolom Toep (assen) voor Neen. U kunt een formule verwijderen door ieder vak (onderdeel) van de formule leeg te maken met de Delete-toets of door in ieder vak van de formule bovenaan in de keuzelijst de blanco-waarde te kiezen. Eenmalige bedragen Deze tabkaart is alleen aanwezig voor de maand in voorbereiding. Een bedrag, dat enkel moet opgenomen worden in de loonperiode die in voorbereiding staat, vult u in deze fiche in (zie figuur 18). Speciale uren Deze tabkaart is alleen aanwezig voor de maand in voorbereiding. In deze fiche vult u extra te betalen uren in die niet in de prestatiekalender thuishoren, bijvoorbeeld: overuren (zie figuur 19). Vult u geen uurloon in, dan geldt het vaste uurloon van de werknemer; vult u geen percentage in, dan geldt 100%. OPMERKING: 0 Indien u met automatische ploegtoeslagen werkt, kunt u ook het nummer van een ploeg ingeven. Mededelingen Deze tabkaart is alleen aanwezig voor de maand in voorbereiding. Indien u informatie over de persoonsgegevens of loongegevens van een werknemer niet in de standaard schermen/rubrieken kwijt kunt, dan kunt u ze in deze tabkaart ingeven (zie figuur 20). Vaste mededelingen loonsopdracht, zoals ingebracht bij de contractgegevens van de werknemer, worden hier ook vermeld. MI OPMERKINGEN: 0 Een op de tabkaart geeft aan dat er gegevens aanwezig zijn (enkel voor formules en vaste mededelingen). 0 Een op de tabkaart geeft aan dat er invoer of wijzigingen zijn gebeurd die nog niet aan SD WORX werden doorgestuurd. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 14 / 30

32 Figuur 21

33 Jaarkalender MI Wijzigen in de kalender Dubbelklik de dag waarvan u de kalender wil raadplegen of wijzigen. U begeeft zich naar de maandkalender waar u de wijziging kunt aanbrengen. Selecteer in het overzicht de gewenste werknemer. Klik op de bovenstaande knop. In de jaarkalender kunt u de prestaties van de werknemer enkel raadplegen. Kleuraanduidingen In de jaarkalender vindt u volgende kleuraanduidingen terug (zie ook figuur 21) - de dagen met gewone prestaties (looncode 0010) zijn blanco. - de inactiviteitsdagen (weekends) zijn grijs. - de jaarkalender van een geschorste werknemer is blauw. - de dagen waarop de werknemer niet in dienst is, zijn donkergrijs. - de dagen met afwijkende looncodes (afwezigheden) zijn in specifieke kleuren weergegeven. In de vakjes ziet u de afkortingen van deze afwezigheden. Detailinformatie raadplegen Wanneer u op een dag in de jaarkalender klikt, krijgt u een geel tekstvak met de datum, het aantal uren, het type aan- of afwezigheid en eventueel de ploegcode van die dag. Over de inactiviteitsdagen kunt u geen informatie raadplegen. Versie van: Handleiding - LINX Module Invoer 15 / 30

Klik op Aangifte met vrijstelling van RSZ bijdrage indienen

Klik op Aangifte met vrijstelling van RSZ bijdrage indienen Klik op Aangifte met vrijstelling van RSZ bijdrage indienen Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in of gebruik uw elektronische identiteitskaart. Dit scherm wordt enkel getoond wanneer u nog niet gekend

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school

Handleiding online inschrijven Kinderopvang. Met i-school Handleiding online inschrijven Kinderopvang Met i-school Inhoud 1. Reserveren 1.1 Schooldagen en schoolvrije dagen 1.2 Vakanties 2. Aanmelden 3. Homepagina 4. Kalender 5. Inschrijven 5.1 Via de kalender

Nadere informatie

e-twist e-twist handleiding 1

e-twist e-twist handleiding 1 e-twist Handleiding e-twist handleiding 1 Handleiding e-twist Copyright 2008 Acerta Opmerking Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd door middel van druk, fotokopie of op welke wijze ook, noch

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie via Netwerken

Opgave Loon en Premie via Netwerken Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie via Netwerken De uitvoering

Nadere informatie

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding

Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding Zalendatabank Installatie- en gebruikershandleiding de8 vzw Van Daelstraat 35-2140 Borgerhout T 03 270 33 33 F 03 235 89 78 info@de8.be Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Breughelstraat 31-33 - 2018

Nadere informatie

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart

IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart IDEP / GN8 (via OneGate) Quickstart VANAF VERSIE 2015 GENEREERT IDEP AANGIFTEN IN XML-FORMAAT DIE U KAN OPLADEN IN ONEGATE. DAT OPLADEN KAN MANUEEL OF AUTOMATISCH GEBEUREN. 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE EN UPGRADE Op de homepagina van Intrastat (www.intrastat.be) gaat u, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften" en het item "Idep/Gn8 voor Windows".

Nadere informatie

INGAVE PRESTATIES. Mijn Sodiwe

INGAVE PRESTATIES. Mijn Sodiwe INGAVE PRESTATIES Mijn Sodiwe Hieronder vindt u, stapsgewijs, een toelichting rond het ingeven van uw prestaties via onze online tool Ingave prestaties onder Mijn Sodiwe. 1. Aanduiden van periode en dossier

Nadere informatie

1. Aanmelden E-services

1. Aanmelden E-services 1. Aanmelden E-services www.sodalis.be Online diensten Login werkgevers Login + wachtwoord ingeven (let op het gebruik van hoofdletters) Klikken op ingave prestaties: 2. Module ingave prestaties Via onderstaand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

E-services: handleiding

E-services: handleiding : handleiding 1. Aanmelden 2. Menu 3. Aangifte dimona 4. Ingave prestaties 5. Aanvraag documenten 6. Werknemer 7. Aangifte eerste werkloosheidsdag 8. Documenten online (elektronische verzending) Sodalis

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE Idep installeert u het makkelijkst via het menu van de cd rom Intrastat. Indien u voor de eerste maal een Intrastat cd gebruikt op uw PC, wordt een korte

Nadere informatie

Handleiding Official Portal

Handleiding Official Portal SPORTLINK, MEER TIJD VOOR SPORT Handleiding Official Portal KNBSB DE HANDLEIDING In deze handleiding wordt u stap voor stap door de applicatie geleid. Aan de hand van afbeeldingen wordt elke handeling

Nadere informatie

Release Notes v 1.1 0.22

Release Notes v 1.1 0.22 1/17 Release Notes v 1.1 0.22 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 1.1 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

DGT Dynamics 2 - Handleiding

DGT Dynamics 2 - Handleiding DGT Dynamics 2 - Handleiding 1. Aanmelden 1. Ga naar http://dgtdynamics.digitopia.be/ (of http://www.pharmatopia.be voor apothekers) 2. Vul uw gebruikersnaam (e-mailadres) en uw paswoord in. De home pagina

Nadere informatie

Handleiding Primetime voor medewerkers

Handleiding Primetime voor medewerkers Handleiding Primetime voor medewerkers Inhoudstafel 1. Aanmelden. p 2 2. Opbouw homescherm p 3 3. Aanvragen versturen... p 4 Aanvraag vakantie, credit, klein verlet p 5 Aanvraag persoonlijke roosterwissel.

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEXI-SMS

HANDLEIDING FLEXI-SMS 1 HANDLEIDING FLEXI-SMS Index: 1. Algemeen... p 2 2. Activatie FLEXI-SMS... p 3 3. Hoe verstuur ik SMS en?... p 4 4. SMS en versturen aan een groep klanten (batch SMS)... p 6 5. Versturen van een SMS vanuit

Nadere informatie

SECRETZIP HANDLEIDING

SECRETZIP HANDLEIDING SECRETZIP COMPRESSIE & ENCRYPTIE programma (enkel voor Windows). Het programma bevindt zich op de USB Flash-drive. Raadpleeg a.u.b. de handleiding op de USB Flash-drive of bezoek integralmemory.com om

Nadere informatie

Handleiding: Gebruikersomgeving

Handleiding: Gebruikersomgeving Handleiding: Gebruikersomgeving Editie April 2012 Copyright Renson 2011 N.V. RENSON Ventilation S.A N.V. RENSON Sunprotection-Screens S.A N.V. RENSON Sunprotection-Projects S.A N.V. ARGENT ALU S.A www.renson-ereps.com

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven via i-school

Handleiding online inschrijven via i-school Handleiding online inschrijven via i-school Algemeen Om in te loggen surf je naar www.i-school.be/login. Geef je gebruikersnaam en paswoord in en klik op inloggen. Betekenis icoontjes: Inschrijven Inschrijving

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties

Handleiding Cubigo Verenigingen en Organisaties Handleiding Verenigingen en Organisaties Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Handleiding. EB Online en het Uitwisselingsplatform

Handleiding. EB Online en het Uitwisselingsplatform Handleiding EB Online en het Uitwisselingsplatform 2015 Allianz EB Online en het Uitwisselingsplatform - 2 Inhoud 3 Welkom op EB Online en het Uitwisselingsplatform 3 Aanmelden met uw digipass 4 Homepage

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA)

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Beknopte handleiding bij de wijziging van RSZ-aangiften (DmfA) Inhoud OVER DEZE BEKNOPTE HANDLEIDING... 3 EEN AANGIFTE WIJZIGEN... 4 BIJLAGEN... 16 Dmfa Beknopte handleiding

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding

De controlekaart volledige werkloosheid. Gebruikershandleiding De controlekaart volledige werkloosheid Gebruikershandleiding Inhoudstafel Voorwoord 4 Algemeen 5 Toegang 5 Algemene beschrijving 8 Bovenaan 9 Taalkeuze 9 Identificatiegegevens 9 Uitloggen 9 Het logo

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding KBC-Online Local

Gebruikershandleiding KBC-Online Local Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. INSTALLATIE VAN KBC-ONLINE LOCAL 3 1.1 Algemene info 3 4. ONDERSTEUNING 16 5. BIJLAGEN 17 5.1 Bijlage 1: Wat als uw internetprovider een proxyserver gebruikt? 17

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0

15/03/11. Handleiding MEA-server. Wendy Ranschaert. Ver 1.0 Handleiding MEA-server 15/03/11 Wendy Ranschaert Ver 1.0 Pagina 2 Inhoudstabel 1. Wat is de MEA-server? 2. Hoe krijg je toegang tot de MEA-server? 3. Aanvraag nieuwe gebruiker 4. Een nieuwe MEA maken 5.

Nadere informatie

Website voor leerkrachten

Website voor leerkrachten Website voor leerkrachten 13 augustus 2013 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Website voor leerkrachten 2 1.1 Algemene termen en iconen........................... 3 1.2 Inloggen......................................

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

TimeManager Handleiding

TimeManager Handleiding TimeManager Handleiding DOT SYS 1997-2012 I TimeManual Inhoudstafel Deel I Gebruikershandleiding TimePlan 1 1 Configuratie... TimePlan 1 2 Verlofaanvraag... invoeren 4 Verlofaanvraag... ASP-Klant 5 Verlofaanvraag...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

UltraGenda-Broka Online planningstool voor de klanten van CPS

UltraGenda-Broka Online planningstool voor de klanten van CPS UltraGenda-Broka Online planningstool voor de klanten van CPS Inhoud 1. Broka opstarten 2. Algemene opbouw 3. Opbouw snelkoppelingen 3.1. Dashboard 3.2. Afspraken en verwijzingen 3.3. Mijn profiel 3.4.

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST

WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST WERKEN MET ELEKTRONISCHE POST Naam Nr Klas Datum Met E-mail of elektronische post kan je berichten verzenden naar en ontvangen van andere computersystemen die aangesloten zijn op het Internet. De berichten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1

Inhoudsopgave. Orbak Automatisering B.V. pagina: 1 Inhoudsopgave...2 Werken met vensters...2 Handmatig aanpassen van de venstergrootte...2 Vergroten / verkleinen van vensters...2 Werken met meerdere vensters tegelijk...3 Werken met balken...3 Sneltoetsen...4

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM

HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM HANDLEIDING SMARTSCHOOL OUDERPLATFORM 1 Hoe inloggen op Smartschool? 1: Om in te loggen surf je naar https://piustien.smartschool.be. De gebruikersnaam (voornaam.achternaam van je zoon/dochter) en het

Nadere informatie

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS

HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS HANDLEIDING MY.TENTOO VOOR OPDRACHTGEVERS INHOUD 1. Inloggen op my.tentoo... 1 2. Nieuwe uitvoerder inschrijven... 2 3. Dimona-aangifte invoeren... 3 4. Werkbriefje invoeren... 5 5. Werkbriefjesoverzicht...11

Nadere informatie

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Inhoud UNIFACT2e... 1 Inleiding... 1 Online facturen van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (UniFact2)... 1 0.1. Inleiding... 1 0.2. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders

Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders Handleiding werkwijze e-bestel site Smulders - Aanmelden: Het aanmelden gebeurt door als eerste het adres in te vullen op uw microsoft internet explorer pagina. De naam van het adres is: http://www.smulders-bv.nl/

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

2.08. PERSOON CONTRACT - ALGEMEEN

2.08. PERSOON CONTRACT - ALGEMEEN 2.08. PERSOON CONTRACT - ALGEMEEN Wat De gegevens van de werknemer noodzakelijk voor de loonberekening en/of officiële aangiften vindt u terug in twee functies : Persoon & Contract. Persoon: Alle persoonlijke

Nadere informatie

Mijn verlof aanvragen via Yess

Mijn verlof aanvragen via Yess Mijn verlof aanvragen via Yess Opgemaakt : 10/02/2014 Aangevuld : 28/09/2015 1 Mijn verlof aanvragen via Yess Via dit programma kan je: - wijziging in je persoonlijke gegevens doorgeven (vervangt het gele

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.flamingo.be

Gebruikershandleiding www.flamingo.be Gebruikershandleiding www.flamingo.be Auteur : Web~IT Support and Consulting Datum : 19 december 2005 Opdrachtgever : Flamingo nv Pag. 2/27 Inhoudstafel Inhoudstafel 2 1. Starten 3 2. Pagina structuur

Nadere informatie

DE MODULE FOTOGALERIJ

DE MODULE FOTOGALERIJ DE MODULE FOTOGALERIJ Inhoudsopgave Inhoud Pagina 1. INLEIDING... 2 2. PROCEDURE... 3 2.1. De module Fotogalerij openen... 3 2.2. Een galerij creëren.....4 2.2.1 Een galerij openen....4 2.2.2 Een galerij

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding

Online aanvragen - Gebruikershandleiding. Online aanvragen Gebruikershandleiding Online aanvragen Gebruikershandleiding 01 / 11 Online aanvragen Gebruikershandleiding Inhoud Inloggen registreren Wachtwoord vergeten Mijn account Mijn account - Functies Het aanvraagformulier Het aanvraagformulier

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

iphone app - Timesheet

iphone app - Timesheet iphone app - Timesheet Timesheet - iphone app Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Stappenplan I-rent. Inloggen

Stappenplan I-rent. Inloggen Stappenplan I-rent Vanaf januari 2017 kan je reserveren voor het buurthuis, Rockhok of jeugdcentrum via het online platform I-rent. In deze handleiding kan je terugvinden hoe je kan inloggen, een reservatie

Nadere informatie

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl

Een toekomst voor ieder kind. www.altra.nl Een toekomst voor ieder kind www.altra.nl Excel Tips en trucs Knippen/kopiëren Kolommen verplaatsen Het is handig om de kolommen met de module en locatie als eerste twee in het overzicht te hebben. Selecteer

Nadere informatie

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be

HANDLEIDING. Dmfa Atlas. www.pdos.fgov.be HANDLEIDING Dmfa Atlas www.pdos.fgov.be 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2011 wordt de kwartaalaangifte van de werkgevers bij de sociale zekerheid (DmfA en DmfAPPL) uitgebreid om het individueel elektronisch

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) GIDS Online aanvraag fytolicentie (15/01/2015; v.2) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

RAPPORT BASISONDERWIJS

RAPPORT BASISONDERWIJS HANDLEIDING RBO V4.0 RAPPORT BASISONDERWIJS Auteur : Dirk Heyvaert SBO Anjelierenlaan 24 1730 ASSE 02 452 29 52 info@sbosoftware.be www.sbosoftware.be INHOUD 1. Installatie. 2. Gebruikershandleiding. 2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

Begin schooljaar basisonderwijs

Begin schooljaar basisonderwijs Begin schooljaar basisonderwijs 2 juli 2015 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Begin schooljaar basisonderwijs 2 1.1 Voorbereiden schoolstructuur.......................... 2 1.1.1 Klassen overdragen............................

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE 1.1 VIA HET INTERNET Op de homepagina van Intrastat (www.intrastat.be) gaat u, na de taalkeuze, naar het tabblad "Aangiften" en het item "Idep/Gn8 voor

Nadere informatie

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA

HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA HANDLEIDING ZET5 BANKPROGRAMMA 1 Inhoud Hoofdmenu 3 Omzetten tonen 4 Bankuittreksels 5 Orders 6 Overschrijvingen 6 Toelaten 8 Binnenlandse overschrijving 11 Globale overschrijving 12 Debetorders (domicilie

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

e-reps. 1.1 Welkom op de algemene inleiding Renson-eREPS... 2

e-reps. 1.1 Welkom op de algemene inleiding Renson-eREPS... 2 e-reps. 1.1 Welkom op de algemene inleiding Renson-eREPS.... 2 1.1.1 Browser instelling. 2 1.1.2 Afbeeldingen. 2 1.1.3 Help en tool-tips. 2 1.1.4 Beveiliging. 2 1.1.5 Verantwoordelijkheid Renson. 2 1.2

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie