Data om te onthouden. Vijf gelijke schooldagenmodel. februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Data om te onthouden. Vijf gelijke schooldagenmodel. februari 2015"

Transcriptie

1 Data om te onthouden februari februari De Meeander Varsseveld vrij (de locatie Heelweg met het Volksfeest) 16 t/m 20 februari voorjaarsvakantie 21 februari, oud papier In de week van 23 februari tien minuten gesprekken en luizencontrole 2 maart herdenking Rademakersbroek groep7/8 Heelweg 3 maart start project 9 maart inloopspreekuur jeugdverpleegkundige De Meeander Heelweg 12 maart kijkavond project 21 maart oud papier, met buitengebied 29 maart kerkdienst met school Vijf gelijke schooldagenmodel In Nederland gaan steeds meer scholen over op andere schooltijden. AccentScholengroep, de stichting waar onze school bij aangesloten is, ambieert het vijf gelijke schooldagenmodel voor al haar scholen. Binnen onze stichting is afgesproken dat we de oude schooltijden aanhouden of overstappen op het vijf gelijke schooldagenmodel en niet kiezen voor een ander model. Zoals u wellicht nog weet, hebben we enkele jaren geleden ook al stappen gezet om te komen tot het vijf gelijke schooldagenmodel. Aangezien het fusietraject toen al veel van ons vroeg, hebben we het proces toen stilgelegd. Nu de fusie achter ons ligt, willen we de mogelijkheden voor een overstap naar dit model nogmaals onderzoeken. Waarom willen we het vijf gelijke schooldagenmodel zo graag? Binnen het vijf gelijke schooldagenmodel kunnen de kinderen hun dagroutine beter vasthouden. De kinderen worden de gehele dag begeleid door de leerkracht en na schooltijd door de pedagogisch medewerker, met een eenduidige pedagogische aanpak, binnen onze brede school. In het vijf gelijke schooldagenmodel lunchen de kinderen en spelen ze buiten onder toezicht van professionals, de leerkrachten van school. De leerkrachten houden zicht op het sociaal functioneren van de kinderen en kunnen eerder interventies plegen als dit nodig is. Kinderen met behoefte aan structuur en duidelijkheid zullen meer rust ervaren, doordat de dag verloopt met minder wisselende situaties. Hoe ziet de dag eruit?

2 Kosten naschoolse opvang? De kosten van de tussenschoolse opvang vallen weg. Daarentegen zullen de kosten van de naschoolse opvang toenemen. De kosten van de naschoolse opvang zijn gedeeltelijk via de kinderopvangtoeslag terug te krijgen. Dat geldt voor de tussenschoolse opvang niet. Per saldo zal dit verschillend voor u uitvallen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u meer over wat het model betekent voor de naschoolse opvang binnen onze brede school. Gaat op Koers mee in dit proces? Afgelopen schooljaar is in overleg met Op Koers besloten om dit proces naar andere schooltijden niet samen aan te gaan. Ze geven aan dat ze hier net over beginnen na te denken en willen dit proces in eigen tempo doorlopen. Daar hebben we uiteraard alle begrip voor. Hoe zit het met het sporten na schooltijd? Toen we als school voor het eerst nadachten over een overstap naar het vijf gelijke dagenmodel, hebben we alle sportclubs hier in de buurt al benaderd. We vroegen hen toen of onze wens om de schooltijden te wijzigen voor problemen zou gaan zorgen met hun programma. Hun antwoord was toen Nee. Mocht dit naar uw mening nu anders liggen, geef dat dan even door op school Wij zullen dan contact opnemen met de betreffende vereniging, om de eventuele knelpunten te bespreken. Ervaringen van andere scholen met het model De scholen die al eerder overgegaan zijn op het vijf gelijke dagenmodel, geven aan dat het voornamelijk veel rust geeft, voor leerlingen en ouders. Bovendien is er minder heen en weer naar school in het verkeer, wel zo veilig! Ook leerkrachten ervaren meer rust, omdat ze na schooltijd meer tijd hebben voor voorbereiding, scholing en overleg. In de volgende nieuwsbrief leest u de ervaringen van onze collega school de Broekhof in Aalten. Hoe gaat het proces vanaf nu in zijn werk? o Het gehele schooljaar staat het thema vijf gelijke schooldagenmodel op de agenda van de MR; o Van februari t/m mei vindt de informatieverstrekking betreffende het vijf gelijke schooldagenmodel aan ouders en leerkrachten plaats; o In juni enquêteert de MR bij de leerkrachten en de ouders naar de bereidheid om over te stappen op het vijf gelijke dagenmodel. o De directie doet op basis van de uitslag van de enquêtes, wel of geen verzoek tot instemming aan de MR voor het over gaan naar het vijf gelijke schooldagenmodel. o Rond de zomervakantie is bekend of we per schooljaar gaan werken via het vijf gelijke schooldagenmodel en wordt u hierover geïnformeerd.

3 Informatieverstrekking over dit proces Informatieverstrekking willen we op maat verzorgen. Waar het voor de ene ouder fijn is om thuis op de bank geïnformeerd te worden via de nieuwsbrief en/of via de website wil de ander liever in gesprek. Vooralsnog kiezen we voor het informeren van u via de nieuwsbrief. Indien u via de nieuwsbrief niet genoeg informatie ontvangt om een bewuste keuze te kunnen maken in juni en u nog vragen of zorgen heeft, neem dan contact op met onze directrice, Petra Bruijl. Dat kan door haar aan te spreken tijdens de inloop of te mailen naar Graag gaat zij met u in gesprek om uw vragen te beantwoorden of uw zorgen te bespreken. Dit kunt u gelijk doen, u hoeft niet te wachten tot alle informatieverstrekking is geweest. Uw vragen helpen ons de verdere informatieverstrekking naar alle ouders te verbeteren. De Meeander, zelf denken, samen doen! Ook kinderen op Heelweg verdienen goed onderwijs! Wat moeten jongeren nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Verschillende organisaties wereldwijd hebben hiervoor verschillende modellen. Kennisnet heeft deze modellen vertaald naar de Nederlandse situatie. Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in de 21ste eeuw. Net als op vele andere scholen, willen we ook op de Meeander het computergebruik verder gaan uitbreiden. Dit is nodig, om onze leerlingen goed voor te bereiden op de steeds digitalere toekomst van de 21 e eeuw en omdat werken met de computer het onderwijs op maat steeds beter mogelijk maakt. Hiervoor is een goede internetverbinding een noodzakelijke randvoorwaarde. In Varsseveld hebben we een glasvezelverbinding en zijn we daarmee goed voorbereid op de toekomst. Helaas zijn er op onze vestiging op de Heelweg soms dagen dat er niet goed te werken is met de computers op school wegens de slechte verbinding. Vele onderwijsprogramma's zijn via het programma Basispoort toegankelijk, waarbij een internetverbinding noodzakelijk is. Niet alleen op school zelf is internet belangrijk, maar bij langdurige ziekte kan internet bijdragen aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind, waarbij het kind zelfs in contact kan blijven met klasgenoten. Dit kan via het KPN project KlasseContact. Het KPN project KlasseContact zorgt via een mobiele (4G) of vaste verbinding dat zieke leerlingen met school en klasgenoten worden verbonden. Dankzij deze techniek kunnen zieke leerlingen actief blijven deelnemen aan de lessen en via woord en beeld communiceren. Zelfs een vraag stellen is mogelijk, door virtueel een vinger op te steken. Snel internet is hiervoor wel vereist. De internetverbinding die we op de Heelweg hebben voldoet nu soms niet en in de toekomst zeker niet. Wij zijn van mening dat ook onze kinderen uit Heelweg recht hebben op goed onderwijs, dat hen optimaal voorbereidt op hun toekomst. Maar gelukkig is er zicht op een oplossing.

4 In november 2014 sprak de provincie Gelderland met tien gemeenten (waaronder de gemeente Oude IJsselstreek) de intentie uit om een breedbandbedrijf voor de aanleg van breedband-internet via glasvezel in het buitengebied te starten. Het college van burgemeester en wethouders in onze gemeente hebben hun akkoord gegeven voor deelname aan het project. Nu zal de raad nog een definitief besluit moeten nemen, dat zal gebeuren op 5 maart. Zodra de raad ook haar akkoord geeft, krijgen bewoners buiten de bebouwde kom de vraag gesteld of men een aansluiting wenst. Indien 50 % van de bewoners een aansluiting wenst gaat het door. Een kans voor onze Heelwegse kinderen! De Meeander gaat als het zover komt zeker ja zeggen. U toch ook? Voor meer informatie klikt u op de volgende link; heelwegopglas. Hier leest u waarom de aanleg van glasvezel niet alleen van groot belang is voor het onderwijs op Heelweg, maar ook voor het nieuwe werken, de zorg en nog veel meer. De aanleg van glasvezel is van belang voor Heelweg, ook voor u! Vijf gelijke dagen en BSO op De Meeander Wat betekent het vijf gelijke dagenmodel voor de BSO? Indien het model daadwerkelijk ingevoerd wordt op De Meeander houdt dit in dat uw kind iedere dag om uur uit school komt. Indien uw kind daarna naar de BSO gaat, betekent dit natuurlijk dat de BSO op dat moment start. Voor uw kind betekent dit een langer verblijf op de BSO. De extra tijd zullen wij volop benutten voor het doen van allerlei leuke activiteiten, zoals u al van ons gewend bent natuurlijk. Meer speeltijd dus! Wat dit voor uw maandelijkse kosten betekent berekenen wij te zijner tijd graag voor u in een offerte op maat. Mocht u nu al vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met Ilona Aalders, teamcoördinator van KDV en BSO De Sterrenkijkers, tel: Nieuwe website Zonnekinderen Vanaf 20 januari is onze nieuwe website in de lucht! Op deze website heeft iedere locatie een eigen pagina (bijvoorbeeld: waar de nieuwsberichten van de locatie te vinden zijn en de fotoalbums van de activiteiten die op de locatie worden gedaan met de kinderen. Daarnaast vindt u op onze website ook de activiteiten van de coaches en allerlei andere nieuwtjes en informatie over Zonnekinderen. Natuurlijk zullen wij u ook via Facebook op de hoogte houden van de activiteiten die wij met de kinderen ondernemen. Periodiek zal er een algemene nieuwsbrief verschijnen met algemeen nieuws over onze organisatie. Wij wensen u veel kijk- en leesplezier!

5 Aankleding schoolplein Varsseveld Zoals sommigen van jullie misschien al hebben opgemerkt, is in de kerstvakantie het schoolplein van de Meeander Varsseveld, rondom de zandbak opgesierd met drie prachtige moeraseiken. Een tijd geleden, kregen we als Oudervereniging de vraag of het mogelijk was om het schoolplein meer aan te kleden en of we tegelijkertijd iets konden bedenken waardoor er in de zomer meer schaduwplekken gecreëerd konden worden. Het schoolplein ligt namelijk zó, dat de kinderen in de zomer in de volle zon buiten spelen. De oudervereniging wilde daar uiteraard graag gehoor aan geven en heeft daarop een projectgroep samengesteld. In dit team zat een leerkracht, een ouder en vanuit de oudervereniging ondergetekende. Deze groep heeft onderzoek gedaan naar speeltoestellen, grondtekeningen en speelattributen. De bepaling van de doelgroep, de veiligheidseisen en het te besteden bedrag maakt de keuze voor meer aankleding van het schoolplein lastig. Daarom hebben we besloten om dit punt voorlopig nog even te parkeren totdat er meer financiële middelen beschikbaar zijn om dit goed in te vullen. Het creëren van meer schaduwplekken was wel financieel haalbaar en iets waar de hele school profijt van heeft. We wilden een oplossing die duurzaam en (hopelijk) niet aan vernieling onderhevig was. Er is gekozen voor een groene oplossing, namelijk een moeraseik in de vorm van een dakplataan. Op zaterdag 20 december hebben we met een groep vrijwilligers en de hulp van Hovenier Pim Wiggers de bomen geplant. Het was een bijzonder geslaagde ochtend. Het weer was goed, de sfeer erg gezellig en het werk werd ondersteund met oliebollen en lekkere broodjes. Namens de oudervereniging wil ik alle vrijwilligers en de mensen uit de projectgroep ontzettend bedanken voor hun tijd en inzet. We zijn enorm trots op het eindresultaat! Uiteraard blijft er nog wat te wensen over. We hebben nog het plan om zitplekken te maken onder de bomen, zodat men hier in de schaduw lekker kan vertoeven. Als iemand hiervoor een goed idee heeft/ dit zou willen maken/ zou willen helpen of zelfs zou willen sponsoren dan mag hij/zij hierover altijd contact opnemen met de oudervereniging of school. Alle hulp is welkom. Alvast bedankt namens de oudervereniging Varsseveld, Edwin Vet Zonnekinderen vakantiepaspoort Hij is er weer: het Zonnekinderen Vakantiepaspoort 2015 voor alle kinderen van 4-12 jaar. In dit paspoort staan de TOP activiteiten voor tijdens de vakanties: de leukste activiteiten op het gebied van Sport, Natuur & Avontuur, Cultuur en Multimedia, verzameld door onze coaches. Het afgelopen jaar hebben de kinderen op de BSO al kennis kunnen maken met dit paspoort, nu is het boekje breder van opzet en het hele jaar geldig! Wij wensen je alvast heel veel plezier! Ook zo n vakantiepaspoort hebben? Vraag ernaar op de BSO! De Meeander, zelf denken, samen doen!

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Heelweg Digitale Woestijn

Heelweg Digitale Woestijn Heelweg Digitale Woestijn Digitale Bereikbaarheid Op De Heelweg nu en in 2020 Geoff Coupe februari 2015 Heelwegs Belang februari 2015 i Inhoud 1 Samenvatting... 1 2 Introductie... 2 3 De Digitale Bereikbaarheid

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl

2014-2015. Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 2014-2015 Klipperstraat 2-4 1503 AM Zaandam 075-6163929 info@loopplank.nl www.loopplank.nl 1 1. Een woord vooraf Met deze schoolgids willen wij u een zo goed mogelijk beeld geven van onze school. U vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2015

Nieuwsbrief juli 2015 Nieuwsbrief juli 2015 Beste ouders en verzorgers, Bij deze de nieuwsbrief van de maand juli. Tijdens deze laatste schoolweken staan er nog enkele momenten op de planning die voor u als ouders belangrijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten

Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Praktijkonderwijs & Duale Trajecten Inhoud pagina pagina 1 Inleiding Project Duale Trajecten Wat mag u van het handboek verwachten? Website 2 Wat is een duaal traject: wat is het verschil met stage en

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

In dit Turfje 01 Vanuit het MT

In dit Turfje 01 Vanuit het MT In dit Turfje 01 Vanuit het MT 02 Vanuit de groepen 03 Even voorstellen 05 Vanuit de MR 07 Vanuit de OC 07 Vanuit de Kober 09 Prinses Christina Junior Concours 09 Kermiskorting 10 Stichting Jeugd en Rouw

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F C O N O D

N I E U W S B R I E F C O N O D N I E U W S B R I E F C O N O D 2012-2 0 1 3 N R. 3 M A A R T A L G E M E E N I N D I T N U M M E R : A L G E M E E N H U I S V E S T I N G P A S S E N D O N D E R W I J S PO- A C T I E F A A N P A S S

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. De school 1.1 Logo, naam en adresgegevens 1.2 Het gebouw, leerpleinen en entrees 1.3 Schoolgrootte en prognose 1.4 De geschiedenis van de school 2. Ons onderwijs 2.1 Missie/Visie

Nadere informatie

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren Nieuwsbrief BSO Tennisclinic de Geeren November 2013 Nieuwsbrief Buitenschoolse Opvang Na een heerlijke zomer, waarin we enorm hebben genoten van het prachtige weer, genieten we nu van de herfst en staat

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie