Bijlagen 1. Beschikbare methoden 2. Beschrijving kerndoelen 3. Kerndoelen primair onderwijs 4. Kerndoelen voortgezet onderwijs. Inhoudsopgave!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen 1. Beschikbare methoden 2. Beschrijving kerndoelen 3. Kerndoelen primair onderwijs 4. Kerndoelen voortgezet onderwijs. Inhoudsopgave!"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Werkwijze 5. Leerbronnen 6. Kerndoelen 7. Teamsamenstelling 8. Besluitvorming 9. Schooltijden 10. Dagritme 11. Activiteiten 12. Lunchbijdrage 13. Administratie & ICT 14. Duurzaamheid 15. Locatie 16. Veiligheid 17. Aannameprocedure 18. Leerlingenzorg 19. Verzuimregels 20. Ouderbetrokkenheid 21. Bezoekersregeling 22. Kwaliteitsborging 23. Financiën Bijlagen 1. Beschikbare methoden 2. Beschrijving kerndoelen 3. Kerndoelen primair onderwijs 4. Kerndoelen voortgezet onderwijs Schoolplan Flowschool - conceptversie - 1

2 Inleiding Flowschool biedt gevoelige kinderen van 4 t/m 16 jaar leerondersteuning op maat op een kleinschalige sfeervolle buitenlocatie. Het onderwijs wordt verzorgd door gekwalificeerde begeleiders, die gespecialiseerd zijn in omgang met gevoelige kinderen en vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor Flowschool. Flowschool speelt in op de natuurlijke basisbehoeftes van gevoelige kinderen door het anders te doen: Kleine leergemeenschap met kinderen van verschillende leeftijden, dat maakt leren op je eigen tempo en niveau mogelijk. Manier van leren is afgestemd op je favoriete leerstijl, die we samen ontdekken. Er is keuzevrijheid in gebruik van tablet/laptop/werkboekjes, zolang het in balans blijft. Dit vergroot je zelfvertrouwen en je succeservaringen. Gelijkwaardige omgang, je mag zelf meebeslissen binnen de inspectiekaders, dit stimuleert ondernemerschap en vergroot je welbevinden. Veel ruimte voor buiten zijn en bewegen, dit helpt je natuurlijke balans te behouden en dichtbij jezelf te blijven. Je bent binnen kaders verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Je ontvangt geen cijfers en beoordelingen in vergelijking tot anderen maar stuurt en volgt actief je eigen ontwikkeling. Voortgangsregistratie & stimulatie gebeurt aan de hand van de landelijke kerndoelen, je plant en registreert dagelijks je activiteiten en maandelijkse vinden ontwikkelgesprekken plaats met jou en je begeleider. Je ouders mogen altijd aanschuiven. Visie Wij geloven dat je het beste kunt leren als je op school je hart kunt volgen. Daarom krijg je op school de tijd en de ruimte om op jouw manier te leren. We stemmen de lesstof binnen de wettelijke mogelijkheden zoveel mogelijk af op jouw wensen. Dan zit je lekker in je vel en gaat leren vanzelf. Missie Wij bieden passend onderwijs aan hooggevoelige kinderen. Kinderen die zich op een gewone school niet fijn voelen of ziek worden van alle prikkels en prestatiedruk en toch graag willen leren, kunnen bij ons terecht. Werkwijze Bij Flowschool mag je natuurlijk leren. Je leert samen met maximaal 15 andere kinderen van verschillende leeftijden (4 t/m 16 jaar) in een sfeervolle leuke ruimte dicht bij de natuur. Je leert zelf je werk in te plannen en doet veel zelfstandig, maar we doen ook elke dag iets leuks met elkaar. Je mag hier meebeslissen over wat en hoe je wilt leren maar wel binnen de wetten en regels van het land. Jij, je ouders en je begeleiders kunnen zelf afvinken wat je allemaal al geleerd hebt. Zo weet je wat je nog te doen staat en kun je hier zo veel mogelijk zelfstandig aan werken. Kom je er zelf niet uit, dan helpen we elkaar. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 2

3 Je mag op school zelf kiezen hoe je wilt leren. Je mag leren met je tablet, een laptop of met schoolboeken. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Ook hebben we een speciale aanpak voor beelddenkers of kinderen met dyslexie. Zij kunnen alles makkelijker onthouden door plaatjes te maken van de lesstof en dit op te slaan in hun hoofd. Leerbronnen We hebben een leerlingvolgsysteem waarmee je online je eigen ontwikkeling kunt volgen en sturen. Flowschool heeft verschillende soorten leerbronnen die ervoor zorgen dat je kennis en vaardigheden kunnen opdoen op een manier die bij jou past: Uitdagende omgeving en schoolklimaat Materiaal/leermiddelen (overzicht in bijlage 1) De aanwezigheid van andere kinderen waar je van kunt leren De begeleiders, leerkracht en vrijwilligers Kerndoelen Aan het einde van je schoolperiode moet je voldoen aan de kerndoelen voor de basis- of middelbare school, zoals die vastgesteld zijn door de overheid. Naast veel praktijkvakken bereiden basisschool leerlingen zich voor op de eind cito en werken middelbare scholieren onder begeleiding zelfstandig aan de voorbereiding van staatsexamens. In bijlage 2 beschrijven we hoe deze kerndoelen geleerd kunnen worden bij Flowschool. In het leerlingenvolgsysteem gebruiken we die kerndoelen ook als leidraad. Maandelijks zullen we tijdens de ontwikkelgesprekken de vorderingen die gemaakt zijn samen met jou vastleggen. De kerndoelen van de overheid zijn in bijlage 3 en 4 volledig overgenomen. Teamsamenstelling Dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door Mirjam van Diemen, in samenwerking met andere professionals. Greetje van den Heiligenberg is onze vaste inval leerkracht. Zorgcoördinator: Mariska van der Voort Maarschalk, psycholoog HSP en psychomotorisch kindertherapeut Organisatie adviseur: No Sijben, klinisch psycholoog en organisatieadviseur Bestuursleden: Greetje van den Heiligenberg, leerkracht primair onderwijs en socioloog Mirjam van Diemen, dagelijkse leiding en leerkracht primair onderwijs Besluitvorming Bij Flowschool gebruiken we sociocratische besluitvorming om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord en gezien wordt. Elke kring beslist over verschillende onderwerpen en iedereen mag meebeslissen. Besluiten nemen we met consent. Dat betekent dat niemand een overwegend, beargumenteerd bezwaar heeft. We starten met een informele schoolkring voor alle leerlingen en begeleiders die tijdens de lunch bij elkaar komt en een bestuurskring voor de schoolleiding en bestuursleden die tweemaal per jaar bij elkaar komt. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 3

4 Schooltijden Flowschool is gedurende 40 weken per jaar geopend op ma, di, do, vr van uur met uitzondering van zon- en feestdagen en landelijke schoolvakanties. In totaal verzorgen we 960 uur voor basisonderwijs en 1040 uur voorgezet onderwijs. Op woensdag is de school gesloten. Alle activiteiten lesvoorbereiding, kringgesprekken (vergaderingen), ontwikkelgesprekken (soms met ouders) vinden zo veel mogelijk plaats tijdens schooltijd, kinderen mogen hieraan deelnemen. Dagritme Werkplanning, werkruimte & ontwikkelgesprekken Fruitmoment Gezamenlijke groepsactiviteiten Schoolkring & lunch Werkruimte, ontwikkelgesprekken & werkregistratie Opruimen & schoonmaken Afsluiting Leer-vormingsgebied Talentontwikkeling 4 Je krijgt zoveel vrijheid als je zelf aankan. We bieden een vaste structuur waarbinnen je de ruimte en keuzevrijheid krijgt. We streven binnen de geboden structuur naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. Je maakt zelf een werkplanning en noteert vervolgens samen met de leerkracht in het leerlingvolgsysteem wat je hebt gedaan. Bovenstaande urenverdeling is hierbij een voorlopig het globale uitgangspunt maar zal in de praktijk gaan variëren per kind. Kinderen volgen hun natuurlijke leerlijn en worden niet onder druk gezet. Lesinstructie en tutor leren op maat n.a.v. leervraag/ontwikkelstap. Ontwikkeling wordt aan de hand van de landelijke kerndoelen gestimuleerd en geregistreerd. Activiteiten Uren per week Spelling/talen 4 Wereldorientatie 6 Rekenen/wiskunde 4 Persoonlijke vorming 6 Groepsactiviteiten worden georganiseerd door begeleiders, vrijwilligers of door de kinderen zelf. Samen bepalen we welke activiteiten er op welke dagen en op welk tijdstip worden aangeboden. Deelname aan de activiteiten is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als je hebt gezegd dat je mee doet, dan vertrouwen we erop dat je erbij bent. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 4

5 Lunchbijdrage We lunchen gezamenlijk op school, de lunchbijdrage per leerling bedraagt 2,50 per dag. Deze bijdrage kan wekelijks contant worden betaald. De kinderen beheren het lunchbudget en bepalen gezamenlijk wat er zal worden ingekocht. We geven de voorkeur aan biologische voedingswaren & natuurlijke suikers om de stressbelasting op je lichaam te beperken. Dagelijks eten we vers fruit en drinken we vruchtensap zonder toevoegingen. Administratie & ICT Flowschool maakt gebruik van een leerlingvolg- en administratiesysteem met behulp van Spectrovita waarin alle leerdoelen zijn opgenomen. Je kunt samen met je begeleiders, leerkracht en ouders input leveren in het systeem dat via internet toegankelijk is. Zo maak je een eigen portfolio en registreer je aan de hand van de leerlijnen je eigen ontwikkeling. Je mag een eigen laptop/tablet meenemen om op school te gebruiken mits je zorgt voor voldoende balans met andere activiteiten. Internet, leerzame games op school, overige games zijn voor thuis. Duurzaamheid Duurzaam denken is volledig geïntegreerd in Flowschool. We gebruiken bij voorkeur tweedehands materialen van goede kwaliteit. We scheiden afval, geven het groen aan de dieren of maken compost voor bemesting van de kruiden- en moestuin. We geven de voorkeur aan biologische voedingswaren & natuurlijke suikers om de stressbelasting op je lichaam te beperken. Ook met traktaties houden we daar rekening mee. We zorgen goed voor mens & milieu. We delen het wifi-gebruik om de stralingsbelasting te beperken. Locatie We maken gebruik van een kleinschalige sfeervolle locatie met ruimte voor: Koken Tuinieren Buiten zijn Dieren verzorgen Muziek Techniek Lezen Studeren Creativiteit Sport en spel Dansen en bewegen We gaan veel naar buiten, zodat je je natuurlijke balans kunt behouden. Uit onderzoek is gebleken dat een groene, natuurlijke omgeving een gunstige uitwerking heeft op je concentratie en je leervermogen. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 5

6 Veiligheid Om te zorgen voor een veilige schoolomgeving wordt om de vier jaar en bij verhuizing een risico inventarisatie en evaluatie gedaan. Als het nodig is nemen we maatregelen om de veiligheid op de locatie te verbeteren. Op school is een verbanddoos aanwezig en binnen loopafstand bevindt zich een huisartsenpost. Een EHBO cursus is onderdeel van het onderwijsaanbod in het eerste schooljaar. Alle begeleiders zijn in bezit van een verklaring van goed gedrag. Aannameprocedure Na een intake gesprek volgen minimaal vier ervaringsdagen waarin je kunt kennismaken met Flowschool. Parallel daaraan wordt een psychologisch onderzoek uitgevoerd naar je ondersteuningsbehoeften in het onderwijs. We doen dit op een laagdrempelige manier waarbij de belasting voor jou minimaal is. Na de kennismaking met de groep zittende kinderen gaan we overleggen of dit een leuke en passende school voor je is. De kosten van de ervaringsdagen bedragen 40 per dag. Daarna bespreken we wanneer je officieel gaat starten bij Flowschool. Je krijgt dan een eigen kist voor al je spullen en een maatje die je een beetje wegwijs maakt op school. Leerlingenzorg Binnen Flowschool tref je een unieke combinatie van onderwijs en zorg. Je wordt binnen Flowschool zorgvuldig begeleid, maandelijks hebben we ontwikkelgesprekken waarbij je welzijn ter sprake komt. Voorafgaand aan je start bij Flowschool heb je meegewerkt aan een psychologisch onderzoek naar je onderwijsbehoeften en je welbevinden en is eventuele psychosomatische problematiek in beeld gebracht. Van dit psychologisch onderzoek vindt elk half jaar een update plaats, zodat we je welbevinden kunnen monitoren en kunnen werken aan verbetering daarvan. Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door Mariska van der Voort Maarschalk, universitair afgestudeerd psycholoog en psychomotorisch kindertherapeut onder supervisie van een GZ-psycholoog. Mariska is tevens onze vertrouwenspersoon. Diagnose en begeleiding van enkelvoudige dyslexie wordt vergoed door de zorgverzekeraar en kan op Flowschool onder schooltijd worden ingezet. Daarnaast werken we samen met CJG Breda Zuid Oost, indien je gezinssituatie aanvullende ondersteuning nodig heeft. Ook werken we samen met andere partners binnen de gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld Centrum Le Bon Départ. We onderhouden nauwe contacten met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Als je ondersteuningsbehoefte verandert, zorgen we voor een soepele overgang naar het regulier onderwijs of speciaal onderwijs. Speciale aandacht is er voor het jonge kind, het jonge kind krijgt volop de ruimte om te spelen en de wereld te ontdekken. We volgen de ontwikkeling actief met het leerlingvolgsysteem samen met de ouders. De ontwikkeling verloopt vaak sprongsgewijs. We stimuleren van jongs af aan zelfsturing, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling binnen een veilige sfeer. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 6

7 Verzuimregels De verplichte onderwijstijd voor basisschoolleerlingen bedraagt 940 uur, voor middelbare schoolleerlingen geldt een minimum van 1040 per schooljaar. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een leerling buiten de schoolvakanties verzuimt. Voor dit verlof moet toestemming gevraagd worden aan de schoolleiding. Bij langere perioden van verlof beslist de Leerplichtambtenaar van de gemeente Breda. Ziekmeldingen kunnen telefonisch of via worden doorgegeven aan de schoolleiding. Ouderbetrokkenheid Je ouders zijn van harte welkom om Flowschool mede vorm te geven. Je ouders kunnen aanschuiven bij de maandelijkse ontwikkelgesprekken en kunnen je ontwikkeling volgen via het online leerlingvolgsysteem. We nodigen ouders en andere belangstellenden van harte uit om actief hun talenten te delen door het initiëren van groepsactiviteiten. Daarnaast worden ouders ook gevraagd de verantwoordelijkheid te nemen voor een sponsorbijdrage ter financiële ondersteuning van de school. Bezoekersregeling Belangstellenden zijn in het nieuwe schooljaar welkom om Flowschool een dagje te komen ervaren. Bezoekers draaien gewoon mee op deze dag en mogen in afstemming met Flowschool een groepsactiviteit verzorgen voor de kinderen. De kosten van de ervaringsdagen bedragen ook voor bezoekers 40 per dag. Kwaliteitsborging Flowschool werkt binnen de kaders van de onderwijsinspectie. Voor de kwaliteitsborging is een kwaliteitshandhoek opgesteld. Hierin is de manier van werken en het lerend vermogen van Flowschool vastgelegd. Dit handboek is online toegankelijk. Hierin vind je onder andere hoe we omgaan met de medewerkers (personeelsbeleid), waar je terecht kunt voor klachten en complimenten (klachtenregeling). Financiën De kosten voor een onderwijs- en zorgarrangement bij Flowschool bedragen 40 per kind per schooldag met een maximum van per kind per schooljaar. Er vindt overleg plaats met de directeur van het samenwerkingsverband regio Breda omtrent de vraag of de Flowschool op termijn een onderwijsvoorziening kan worden ten behoeve van een tijdelijke opvang van leerlingen, waarvoor het samenwerkingsverband (nog) geen adequate voorzieningen heeft. Een psychologisch onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van de leerling in het onderwijs kan worden aangevraagd bij psychologenpraktijk Klavertje vier. Psychologenpraktijk Klavertje vier werkt onder supervisie van de GZ-psycholoog. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 7

8 Bijlage 1 Beschrijving methoden Spelling/taal Methode Ik leer anders voor beelddenkers Methode Krachtig anders leren voor beelddenkers Methode Veilig leren lezen Methode Goed begrepen Methode Taaltijd Methode Spelling in de lift Methode Schrijven voor de basisschool Website Exova LetterRijk Website Taalzee Website Ambrasoft Woordpakketten Spellingsregels Boeken/strips School TV Voortgezet onderwijs: voorbereiding staatsexamen Wereldoriëntatie Methode WO Leefwereld Methode WO Bij de tijd Methode WO Grote reis Methode Wijzer door verkeer Groen onderhoud Dieren verzorgen Handvaardigheid Technisch lego Electrotechniek Fietsen maken Voortgezet onderwijs: voorbereiding staatsexamen Rekenen/wiskunde Methode Ik leer anders voor beelddenkers Methode Krachtig anders leren voor beelddenkers Methode De wereld in getallen Methode Pluspunt Website Exova M4th Website Rekentuin Website Ambrasoft Wegen en meten Gouden materiaal Budgetbeheer Boekhouden School TV Darten Voortgezet onderwijs: voorbereiding staatsexamen Persoonlijke vorming Ontwikkelgesprekken Schoolkring/activiteitenkring Schoolplan Flowschool - conceptversie - 8

9 Leren omgaan met HSP Psychomotorische kindertherapie/bewegen Organiseren en plannen Opruimen en schoonmaken Talentontwikkeling Werkstukken Projecten Presentatie Ondernemerschap Aandacht voor nieuwe apps & tools Schoolplan Flowschool - conceptversie - 9

10 Bijlage 2 Beschrijving Kerndoelen Nederlandse taal; mondelinge taalvaardigheid Communicatie is, naast spelen in de ruimste zin van het woord, het belangrijkste element om te kunnen functioneren binnen een gemeenschap. Op Flowschool wordt dan ook veel met elkaar gepraat niet alleen met woorden. Communicatie is ook laten zien wie je bent en hoe het met je gaat. Er wordt veel overlegd met elkaar, omdat we beseffen dat we samen de school zijn. Overleg is ook nodig voor het nemen van besluiten in de schoolkring, waarin zowel je samen met anderen kinderen en begeleiders beslissen over alle schoolzaken. Hierdoor leer je je eigen ideeën, wensen, gevoelens en meningen onder woorden brengen. Als je hier moeite mee hebt, dan helpen we je hierbij. Zo leren we naar elkaar te luisteren. Leren luisteren is belangrijk in het voeren van een goede mondelinge communicatie. Nederlandse taal; schriftelijke taalvaardigheid Het is lastig als je niet kunt lezen als je nieuwsgierig bent. Alle kinderen willen daarom op een gegeven mogen leren lezen. Bij Flowschool hebben we veel lees- en informatieve boeken en we kunnen ook naar bibliotheek. Er zijn veel spelletjes en leermaterialen op school waarmee het lezen geoefend kan worden. Voor bijna alles in het leven heb je leesvaardigheid nodig. Ook om op de computer bezig te zijn heb je leesvaardigheid nodig. Je hebt het nodig als je wilt koken en als je spelletjes doet. Op al die momenten moet je kunnen lezen. Als je andere kinderen bezig ziet die dat wel kunnen, wil je dat ook. Dat is het moment waarop je je zich gaat inspannen om ook te kunnen lezen. Bij elk kind gebeurt dat op een andere moment of leeftijd. Zo heb je ook het schrijven nodig. Als je een boodschappenbriefje wilt maken, als je iets op wilt zoeken op de computer. Al deze dingen helpen je om te willen schrijven en op onze school dragen we er zorg voor dat er allerlei hulpmiddelen voor het schrijven aanwezig zijn. Engels en andere vreemde talen Engelse termen komen in onze maatschappij heel veel voor. In het gebruik van computers maar ook in de teksten van liedjes, via de televisie en op vakantie kom je in aanraking met allerlei vreemde talen. Allemaal redenen voor jou om een vreemde taal te willen leren. We helpen je hier graag bij. Op school hebben we boeken en anderen hulpmiddelen voor het leren van een nieuwe taal. Rekenen en wiskunde Bij ontzettend veel dingen in het leven heb je te maken met rekenen of wiskunde. Het afwegen van ingrediënten bij het koken, we hebben te maken met inhoudsmaten en gewichten. Het verdelen van dingen tussen meerderen personen. Uitrekenen in de winkel of je genoeg geld bij je hebt en hoeveel wisselgeld je moet krijgen. Hoe lang zijn de planken waarvan je een boomhut wilt maken en hoeveel heb je er dan nodig. Het is bijna onmogelijk om niet te leren rekenen want je hebt het nodig. Daarnaast zijn er leermiddelen aanwezig die de kinderen helpen hun vaardigheden te vergroten. Aardrijkskunde Andere landen, kaarten, natuurverschijnselen, actualiteiten in Nederland of andere landen; het zijn voor ons altijd boeiende onderwerpen. Op radio en televisie horen we van vulkaanuitbarstingen, wateroverlast, sneeuwbuien en actualiteiten in Nederland en andere landen. Dit kan een aanleiding voor je zijn om op zoek te gaan naar de plaats van de gebeurtenissen. Zo kunnen we boeken of atlassen raadplegen om te weten te komen waar die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Je kunt internet raadplegen voor foto s Schoolplan Flowschool - conceptversie - 10

11 en filmpjes van dit soort gebeurtenissen. Een vakantie van één van de kinderen kan aanleiding zijn op de wereldkaart op te zoeken waar het land ligt waar het kind op dat moment is. En als die kaart er dan eenmaal ligt, heeft iedereen wel een verhaal over een land in de wereld. Zo passeren verschillende landen de revue, leer je legenda lezen en dit geeft weer aanleiding om andere dingen in boeken of op internet te gaan opzoeken. Geschiedenis Veel verhalen over vroeger vinden we vaak interessant. Je wilt van opa of oma horen hoe het in de oorlog was en ook hoe het was toen mama en papa nog klein waren. De vraag hoe is de wereld geworden zoals het nu is speelt bij iedereen. Hierop wordt ingegaan als het speelt. We zoeken via internet de antwoorden en verdiepende materialen films of boeken. Ook via ander les- en speelmateriaal kun je kennis maken met geschiedenis. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevoeligheid van de kinderen We bieden informatie over gevoelige onderwerpen aan op het gewenste niveau aanbieden zodat angst nachtmerries eventueel voorkomen wordt. Natuur en techniek Techniek begint met blokken bouwen, later (technisch) lego, apparaten in en uit elkaar halen, constructies voor hutten bedenken, stoeltjes maken, een vliegdekschip bouwen, fietsen repareren. Hiervoor moet je leren omgaan met diverse materialen, leren zagen, boren, spijkers inslaan, lijmen, bouwconstructies bedenken, berekeningen maken. En daarna natuurlijk testen of dat vliegdekschip ook echt wil blijven drijven...naast de leermomenten uit de praktijk werken we op school ook met verschillende boeken over bouwwerken, apparaten en grote uitvinders. Er zijn materialen om kleine natuurkundige of scheikundige experimenten te doen, waarbij we steeds proberen te doorgronden waaróm iets reageert zoáls het reageert. Ook op de computer zijn legio voorbeelden te vinden van beschrijvingen en hulpmiddelen om zelf dingen te maken. Samenleving Onze school staat midden in de samenleving. Er komen allerlei invloeden van buitenaf de school binnen via de leerlingen en begeleiders, via televisie en kranten en hierdoor worden er discussies gevoerd over situaties die zich voordoen in onze maatschappij. Wij hechten veel waarde aan respect opbrengen voor mensen en situaties die anders zijn dan de eigen, aan een brede tolerantie voor anderen om ieder de vrijheid te geven die hij nodig heeft om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven en de keuzes die hij of zij maakt. Respect voor de keuzes van een ander is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving op Flowschool. Vanuit dat respect voor de keuze van de ander laten we op onze school de ander dan ook in zijn waarde en beoordelen we hem of haar niet. Beweging Bewegen kunnen en doen de leerlingen op elk moment van de dag met de voorzieningen die er op dat gebied zijn. Flowschool is vlakbij het bos met speelweide, kabelbaan en klimrekken op loopafstand. De hele omgeving nodigt uit tot bewegen. Ook kunnen we ons samen bezig houden met het in stand houden en mooi houden van onze plek en de kruidentuin. Samen zijn we verantwoordelijk voor de omgeving waar we ons in bevinden. Regelmatig zijn er sport- en spelactiviteiten die begeleid worden door een psychomotorisch kindertherapeut. Je leert manier om door beweging emoties te verwerken. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 11

12 Creatieve vakken Je hebt honderden manieren om zich uit te drukken. Activiteiten als toneelspelen, zingen, muziek maken, dansen zijn daar prachtige voorbeelden van. Maar ook tekenen en schilderen geven je de gelegenheid ons te vertellen wat je bezig houdt. Daarnaast leer je werken met verschillende materialen. We kunnen werken met fijne materialen maar ook met grove materialen. Plezierige bijkomstigheid is dat dan tevens de grove en fijne motoriek kan worden geoefend. Voor al deze onderdelen is er ruimte in onze school. Kinderen kunnen alleen of met elkaar muziek maken. Er is in het bos arena waar eventueel uitvoeringen gegeven kunnen worden. ICT Computertechniek is niet meer weg te denken uit onze samenleving. In bijna alle gezinnen is er wel een computer, ipad, smartphone of laptop. Op vele manieren wordt de computer ingezet. Om spelletjes te doen, om dingen op te zoeken of te bestuderen, om foto s te bewerken en films te kijken. Alles is op het internet te vinden. Natuurlijk is het belangrijk dat je opgroeit met de mogelijkheden van het internet. Daarom geven we je ook op Flowschool de mogelijkheid de verschillende apparaten te gebruiken en we vertrouwen erop dat ze gebruikt worden binnen de doelstellingen van Flowschool, met mate en met respect voor anderen. Mens zijn Alle hiervoor genoemde leergebieden hebben als doel het mens zijn meer invulling te geven. Je beter toe te rusten zodat je uit kunt vinden wie je bent zijn en wat je belangrijk en interessant vindt, zodat jij je plaats in de maatschappij ten volle in kunnen nemen. Wij willen je veel meer meegeven dan de kennis die hoort bij de gebieden die hier boven staan beschreven. Naast die kennis willen wij je een veilige basis en vertrouwen meegeven in jezelf en creativiteit om oplossingen te vinden die niet altijd voor de hand liggen. Wij willen dat mensen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor zichzelf, voor hun situatie en de wereld om hen heen. Dat je leert dat datgene wat je doet ook gevolgen heeft die je niet altijd kunt voorzien. Ook als de consequenties van je keuze niet leuk zijn, horen ze wél bij de keuze die je hebt gemaakt en daar moet je iets mee doen. We vinden het belangrijk dat ieder op haar of zijn eigen manier leert functioneren in een samenleving en zelfstandig leert denken en handelen. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 12

13 Bijlage 3 Kerndoelen Primair onderwijs <Tekst invoegen> Schoolplan Flowschool - conceptversie - 13

14 Bijlage 4 Kerndoelen Voortgezet onderwijs <Tekst invoegen> Schoolplan Flowschool - conceptversie - 14

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl Schoolgids 2015/2016 Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl VOORWOORD Dit is de schoolgids van Basisschool Bösdael in Reuver. Met peuterspeelzaal Pinkeltje en kindercentrum

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Godsdienstonderwijs... 33 Burgerschap... 33 6 Volgen van ontwikkeling en toetsing... 34 Wat is Spectrovita?... 35 Voor wie is Spectrovita?...

Godsdienstonderwijs... 33 Burgerschap... 33 6 Volgen van ontwikkeling en toetsing... 34 Wat is Spectrovita?... 35 Voor wie is Spectrovita?... Schoolgids Onze missie Het bieden van een inspirerende leeromgeving waarin jonge mensen zich op basis van gelijkwaardigheid ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve wereldburgers op hun eigen manier bijdragen

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst

Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst Schoolgids 2015-2016 OBS de Tarthorst Wij leren met plezier! Waarom een schoolgids? In de schoolgids schrijven we over de sfeer op school, over wat wij uw kind leren en waarom we dat doen en op welke manier.

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen.

Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Alstublieft! Voor u ligt de nieuwe schoolgids van De Ark. Met plezier bied ik u deze gids aan en vertel ik u kort wat u in de gids kunt lezen. Van visie tot praktische zaken In deze gids leest u waar wij

Nadere informatie

Peuterspeelzaal De Vallei

Peuterspeelzaal De Vallei Peuterspeelzaal De Vallei Spelend de wereld verkennen Pedagogisch Beleidsplan Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 Doelstelling... 6 Samen opvoeden... 8 Pedagogische driehoek... 8 Volgen van ontwikkeling...

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012

Schoolgids 2011-2012 Schoolgids 2011-2012 1 Inhoud Woord vooraf De school Het schoollied Het bestuur Waar staan we voor? Een katholieke identiteit Het schoolgebouw De groepen De plattegrond Blz. Het onderwijs Basisontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie

Basisschool De Vlinderboom. Rietkampen Ede

Basisschool De Vlinderboom. Rietkampen Ede Basisschool De Vlinderboom Rietkampen Ede Schoolgids 2013-2014 De Vlinderboom Een school voor kinderen van nu De Vlinderboom is een méér dan bijzondere basisschool in de wijk de Rietkampen van Ede. De

Nadere informatie

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016

KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 KATHOLIEKE JENAPLAN BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG SCHOOLGIDS 2015-2016 katholieke Jenaplan basisschool de Zevensprong Snijdelwijklaan 4c, 2771 SX Boskoop Telefoon 0172-213 886 www.zevensprongboskoop.nl Inhoud

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie