Bijlagen 1. Beschikbare methoden 2. Beschrijving kerndoelen 3. Kerndoelen primair onderwijs 4. Kerndoelen voortgezet onderwijs. Inhoudsopgave!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen 1. Beschikbare methoden 2. Beschrijving kerndoelen 3. Kerndoelen primair onderwijs 4. Kerndoelen voortgezet onderwijs. Inhoudsopgave!"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Werkwijze 5. Leerbronnen 6. Kerndoelen 7. Teamsamenstelling 8. Besluitvorming 9. Schooltijden 10. Dagritme 11. Activiteiten 12. Lunchbijdrage 13. Administratie & ICT 14. Duurzaamheid 15. Locatie 16. Veiligheid 17. Aannameprocedure 18. Leerlingenzorg 19. Verzuimregels 20. Ouderbetrokkenheid 21. Bezoekersregeling 22. Kwaliteitsborging 23. Financiën Bijlagen 1. Beschikbare methoden 2. Beschrijving kerndoelen 3. Kerndoelen primair onderwijs 4. Kerndoelen voortgezet onderwijs Schoolplan Flowschool - conceptversie - 1

2 Inleiding Flowschool biedt gevoelige kinderen van 4 t/m 16 jaar leerondersteuning op maat op een kleinschalige sfeervolle buitenlocatie. Het onderwijs wordt verzorgd door gekwalificeerde begeleiders, die gespecialiseerd zijn in omgang met gevoelige kinderen en vrijwilligers die hun talenten willen inzetten voor Flowschool. Flowschool speelt in op de natuurlijke basisbehoeftes van gevoelige kinderen door het anders te doen: Kleine leergemeenschap met kinderen van verschillende leeftijden, dat maakt leren op je eigen tempo en niveau mogelijk. Manier van leren is afgestemd op je favoriete leerstijl, die we samen ontdekken. Er is keuzevrijheid in gebruik van tablet/laptop/werkboekjes, zolang het in balans blijft. Dit vergroot je zelfvertrouwen en je succeservaringen. Gelijkwaardige omgang, je mag zelf meebeslissen binnen de inspectiekaders, dit stimuleert ondernemerschap en vergroot je welbevinden. Veel ruimte voor buiten zijn en bewegen, dit helpt je natuurlijke balans te behouden en dichtbij jezelf te blijven. Je bent binnen kaders verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Je ontvangt geen cijfers en beoordelingen in vergelijking tot anderen maar stuurt en volgt actief je eigen ontwikkeling. Voortgangsregistratie & stimulatie gebeurt aan de hand van de landelijke kerndoelen, je plant en registreert dagelijks je activiteiten en maandelijkse vinden ontwikkelgesprekken plaats met jou en je begeleider. Je ouders mogen altijd aanschuiven. Visie Wij geloven dat je het beste kunt leren als je op school je hart kunt volgen. Daarom krijg je op school de tijd en de ruimte om op jouw manier te leren. We stemmen de lesstof binnen de wettelijke mogelijkheden zoveel mogelijk af op jouw wensen. Dan zit je lekker in je vel en gaat leren vanzelf. Missie Wij bieden passend onderwijs aan hooggevoelige kinderen. Kinderen die zich op een gewone school niet fijn voelen of ziek worden van alle prikkels en prestatiedruk en toch graag willen leren, kunnen bij ons terecht. Werkwijze Bij Flowschool mag je natuurlijk leren. Je leert samen met maximaal 15 andere kinderen van verschillende leeftijden (4 t/m 16 jaar) in een sfeervolle leuke ruimte dicht bij de natuur. Je leert zelf je werk in te plannen en doet veel zelfstandig, maar we doen ook elke dag iets leuks met elkaar. Je mag hier meebeslissen over wat en hoe je wilt leren maar wel binnen de wetten en regels van het land. Jij, je ouders en je begeleiders kunnen zelf afvinken wat je allemaal al geleerd hebt. Zo weet je wat je nog te doen staat en kun je hier zo veel mogelijk zelfstandig aan werken. Kom je er zelf niet uit, dan helpen we elkaar. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 2

3 Je mag op school zelf kiezen hoe je wilt leren. Je mag leren met je tablet, een laptop of met schoolboeken. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Ook hebben we een speciale aanpak voor beelddenkers of kinderen met dyslexie. Zij kunnen alles makkelijker onthouden door plaatjes te maken van de lesstof en dit op te slaan in hun hoofd. Leerbronnen We hebben een leerlingvolgsysteem waarmee je online je eigen ontwikkeling kunt volgen en sturen. Flowschool heeft verschillende soorten leerbronnen die ervoor zorgen dat je kennis en vaardigheden kunnen opdoen op een manier die bij jou past: Uitdagende omgeving en schoolklimaat Materiaal/leermiddelen (overzicht in bijlage 1) De aanwezigheid van andere kinderen waar je van kunt leren De begeleiders, leerkracht en vrijwilligers Kerndoelen Aan het einde van je schoolperiode moet je voldoen aan de kerndoelen voor de basis- of middelbare school, zoals die vastgesteld zijn door de overheid. Naast veel praktijkvakken bereiden basisschool leerlingen zich voor op de eind cito en werken middelbare scholieren onder begeleiding zelfstandig aan de voorbereiding van staatsexamens. In bijlage 2 beschrijven we hoe deze kerndoelen geleerd kunnen worden bij Flowschool. In het leerlingenvolgsysteem gebruiken we die kerndoelen ook als leidraad. Maandelijks zullen we tijdens de ontwikkelgesprekken de vorderingen die gemaakt zijn samen met jou vastleggen. De kerndoelen van de overheid zijn in bijlage 3 en 4 volledig overgenomen. Teamsamenstelling Dagelijkse begeleiding wordt verzorgd door Mirjam van Diemen, in samenwerking met andere professionals. Greetje van den Heiligenberg is onze vaste inval leerkracht. Zorgcoördinator: Mariska van der Voort Maarschalk, psycholoog HSP en psychomotorisch kindertherapeut Organisatie adviseur: No Sijben, klinisch psycholoog en organisatieadviseur Bestuursleden: Greetje van den Heiligenberg, leerkracht primair onderwijs en socioloog Mirjam van Diemen, dagelijkse leiding en leerkracht primair onderwijs Besluitvorming Bij Flowschool gebruiken we sociocratische besluitvorming om ervoor te zorgen dat iedereen gehoord en gezien wordt. Elke kring beslist over verschillende onderwerpen en iedereen mag meebeslissen. Besluiten nemen we met consent. Dat betekent dat niemand een overwegend, beargumenteerd bezwaar heeft. We starten met een informele schoolkring voor alle leerlingen en begeleiders die tijdens de lunch bij elkaar komt en een bestuurskring voor de schoolleiding en bestuursleden die tweemaal per jaar bij elkaar komt. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 3

4 Schooltijden Flowschool is gedurende 40 weken per jaar geopend op ma, di, do, vr van uur met uitzondering van zon- en feestdagen en landelijke schoolvakanties. In totaal verzorgen we 960 uur voor basisonderwijs en 1040 uur voorgezet onderwijs. Op woensdag is de school gesloten. Alle activiteiten lesvoorbereiding, kringgesprekken (vergaderingen), ontwikkelgesprekken (soms met ouders) vinden zo veel mogelijk plaats tijdens schooltijd, kinderen mogen hieraan deelnemen. Dagritme Werkplanning, werkruimte & ontwikkelgesprekken Fruitmoment Gezamenlijke groepsactiviteiten Schoolkring & lunch Werkruimte, ontwikkelgesprekken & werkregistratie Opruimen & schoonmaken Afsluiting Leer-vormingsgebied Talentontwikkeling 4 Je krijgt zoveel vrijheid als je zelf aankan. We bieden een vaste structuur waarbinnen je de ruimte en keuzevrijheid krijgt. We streven binnen de geboden structuur naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. Je maakt zelf een werkplanning en noteert vervolgens samen met de leerkracht in het leerlingvolgsysteem wat je hebt gedaan. Bovenstaande urenverdeling is hierbij een voorlopig het globale uitgangspunt maar zal in de praktijk gaan variëren per kind. Kinderen volgen hun natuurlijke leerlijn en worden niet onder druk gezet. Lesinstructie en tutor leren op maat n.a.v. leervraag/ontwikkelstap. Ontwikkeling wordt aan de hand van de landelijke kerndoelen gestimuleerd en geregistreerd. Activiteiten Uren per week Spelling/talen 4 Wereldorientatie 6 Rekenen/wiskunde 4 Persoonlijke vorming 6 Groepsactiviteiten worden georganiseerd door begeleiders, vrijwilligers of door de kinderen zelf. Samen bepalen we welke activiteiten er op welke dagen en op welk tijdstip worden aangeboden. Deelname aan de activiteiten is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Als je hebt gezegd dat je mee doet, dan vertrouwen we erop dat je erbij bent. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 4

5 Lunchbijdrage We lunchen gezamenlijk op school, de lunchbijdrage per leerling bedraagt 2,50 per dag. Deze bijdrage kan wekelijks contant worden betaald. De kinderen beheren het lunchbudget en bepalen gezamenlijk wat er zal worden ingekocht. We geven de voorkeur aan biologische voedingswaren & natuurlijke suikers om de stressbelasting op je lichaam te beperken. Dagelijks eten we vers fruit en drinken we vruchtensap zonder toevoegingen. Administratie & ICT Flowschool maakt gebruik van een leerlingvolg- en administratiesysteem met behulp van Spectrovita waarin alle leerdoelen zijn opgenomen. Je kunt samen met je begeleiders, leerkracht en ouders input leveren in het systeem dat via internet toegankelijk is. Zo maak je een eigen portfolio en registreer je aan de hand van de leerlijnen je eigen ontwikkeling. Je mag een eigen laptop/tablet meenemen om op school te gebruiken mits je zorgt voor voldoende balans met andere activiteiten. Internet, leerzame games op school, overige games zijn voor thuis. Duurzaamheid Duurzaam denken is volledig geïntegreerd in Flowschool. We gebruiken bij voorkeur tweedehands materialen van goede kwaliteit. We scheiden afval, geven het groen aan de dieren of maken compost voor bemesting van de kruiden- en moestuin. We geven de voorkeur aan biologische voedingswaren & natuurlijke suikers om de stressbelasting op je lichaam te beperken. Ook met traktaties houden we daar rekening mee. We zorgen goed voor mens & milieu. We delen het wifi-gebruik om de stralingsbelasting te beperken. Locatie We maken gebruik van een kleinschalige sfeervolle locatie met ruimte voor: Koken Tuinieren Buiten zijn Dieren verzorgen Muziek Techniek Lezen Studeren Creativiteit Sport en spel Dansen en bewegen We gaan veel naar buiten, zodat je je natuurlijke balans kunt behouden. Uit onderzoek is gebleken dat een groene, natuurlijke omgeving een gunstige uitwerking heeft op je concentratie en je leervermogen. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 5

6 Veiligheid Om te zorgen voor een veilige schoolomgeving wordt om de vier jaar en bij verhuizing een risico inventarisatie en evaluatie gedaan. Als het nodig is nemen we maatregelen om de veiligheid op de locatie te verbeteren. Op school is een verbanddoos aanwezig en binnen loopafstand bevindt zich een huisartsenpost. Een EHBO cursus is onderdeel van het onderwijsaanbod in het eerste schooljaar. Alle begeleiders zijn in bezit van een verklaring van goed gedrag. Aannameprocedure Na een intake gesprek volgen minimaal vier ervaringsdagen waarin je kunt kennismaken met Flowschool. Parallel daaraan wordt een psychologisch onderzoek uitgevoerd naar je ondersteuningsbehoeften in het onderwijs. We doen dit op een laagdrempelige manier waarbij de belasting voor jou minimaal is. Na de kennismaking met de groep zittende kinderen gaan we overleggen of dit een leuke en passende school voor je is. De kosten van de ervaringsdagen bedragen 40 per dag. Daarna bespreken we wanneer je officieel gaat starten bij Flowschool. Je krijgt dan een eigen kist voor al je spullen en een maatje die je een beetje wegwijs maakt op school. Leerlingenzorg Binnen Flowschool tref je een unieke combinatie van onderwijs en zorg. Je wordt binnen Flowschool zorgvuldig begeleid, maandelijks hebben we ontwikkelgesprekken waarbij je welzijn ter sprake komt. Voorafgaand aan je start bij Flowschool heb je meegewerkt aan een psychologisch onderzoek naar je onderwijsbehoeften en je welbevinden en is eventuele psychosomatische problematiek in beeld gebracht. Van dit psychologisch onderzoek vindt elk half jaar een update plaats, zodat we je welbevinden kunnen monitoren en kunnen werken aan verbetering daarvan. Het psychologisch onderzoek wordt uitgevoerd door Mariska van der Voort Maarschalk, universitair afgestudeerd psycholoog en psychomotorisch kindertherapeut onder supervisie van een GZ-psycholoog. Mariska is tevens onze vertrouwenspersoon. Diagnose en begeleiding van enkelvoudige dyslexie wordt vergoed door de zorgverzekeraar en kan op Flowschool onder schooltijd worden ingezet. Daarnaast werken we samen met CJG Breda Zuid Oost, indien je gezinssituatie aanvullende ondersteuning nodig heeft. Ook werken we samen met andere partners binnen de gezondheidszorg zoals bijvoorbeeld Centrum Le Bon Départ. We onderhouden nauwe contacten met het samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Als je ondersteuningsbehoefte verandert, zorgen we voor een soepele overgang naar het regulier onderwijs of speciaal onderwijs. Speciale aandacht is er voor het jonge kind, het jonge kind krijgt volop de ruimte om te spelen en de wereld te ontdekken. We volgen de ontwikkeling actief met het leerlingvolgsysteem samen met de ouders. De ontwikkeling verloopt vaak sprongsgewijs. We stimuleren van jongs af aan zelfsturing, ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling binnen een veilige sfeer. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 6

7 Verzuimregels De verplichte onderwijstijd voor basisschoolleerlingen bedraagt 940 uur, voor middelbare schoolleerlingen geldt een minimum van 1040 per schooljaar. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat een leerling buiten de schoolvakanties verzuimt. Voor dit verlof moet toestemming gevraagd worden aan de schoolleiding. Bij langere perioden van verlof beslist de Leerplichtambtenaar van de gemeente Breda. Ziekmeldingen kunnen telefonisch of via worden doorgegeven aan de schoolleiding. Ouderbetrokkenheid Je ouders zijn van harte welkom om Flowschool mede vorm te geven. Je ouders kunnen aanschuiven bij de maandelijkse ontwikkelgesprekken en kunnen je ontwikkeling volgen via het online leerlingvolgsysteem. We nodigen ouders en andere belangstellenden van harte uit om actief hun talenten te delen door het initiëren van groepsactiviteiten. Daarnaast worden ouders ook gevraagd de verantwoordelijkheid te nemen voor een sponsorbijdrage ter financiële ondersteuning van de school. Bezoekersregeling Belangstellenden zijn in het nieuwe schooljaar welkom om Flowschool een dagje te komen ervaren. Bezoekers draaien gewoon mee op deze dag en mogen in afstemming met Flowschool een groepsactiviteit verzorgen voor de kinderen. De kosten van de ervaringsdagen bedragen ook voor bezoekers 40 per dag. Kwaliteitsborging Flowschool werkt binnen de kaders van de onderwijsinspectie. Voor de kwaliteitsborging is een kwaliteitshandhoek opgesteld. Hierin is de manier van werken en het lerend vermogen van Flowschool vastgelegd. Dit handboek is online toegankelijk. Hierin vind je onder andere hoe we omgaan met de medewerkers (personeelsbeleid), waar je terecht kunt voor klachten en complimenten (klachtenregeling). Financiën De kosten voor een onderwijs- en zorgarrangement bij Flowschool bedragen 40 per kind per schooldag met een maximum van per kind per schooljaar. Er vindt overleg plaats met de directeur van het samenwerkingsverband regio Breda omtrent de vraag of de Flowschool op termijn een onderwijsvoorziening kan worden ten behoeve van een tijdelijke opvang van leerlingen, waarvoor het samenwerkingsverband (nog) geen adequate voorzieningen heeft. Een psychologisch onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van de leerling in het onderwijs kan worden aangevraagd bij psychologenpraktijk Klavertje vier. Psychologenpraktijk Klavertje vier werkt onder supervisie van de GZ-psycholoog. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 7

8 Bijlage 1 Beschrijving methoden Spelling/taal Methode Ik leer anders voor beelddenkers Methode Krachtig anders leren voor beelddenkers Methode Veilig leren lezen Methode Goed begrepen Methode Taaltijd Methode Spelling in de lift Methode Schrijven voor de basisschool Website Exova LetterRijk Website Taalzee Website Ambrasoft Woordpakketten Spellingsregels Boeken/strips School TV Voortgezet onderwijs: voorbereiding staatsexamen Wereldoriëntatie Methode WO Leefwereld Methode WO Bij de tijd Methode WO Grote reis Methode Wijzer door verkeer Groen onderhoud Dieren verzorgen Handvaardigheid Technisch lego Electrotechniek Fietsen maken Voortgezet onderwijs: voorbereiding staatsexamen Rekenen/wiskunde Methode Ik leer anders voor beelddenkers Methode Krachtig anders leren voor beelddenkers Methode De wereld in getallen Methode Pluspunt Website Exova M4th Website Rekentuin Website Ambrasoft Wegen en meten Gouden materiaal Budgetbeheer Boekhouden School TV Darten Voortgezet onderwijs: voorbereiding staatsexamen Persoonlijke vorming Ontwikkelgesprekken Schoolkring/activiteitenkring Schoolplan Flowschool - conceptversie - 8

9 Leren omgaan met HSP Psychomotorische kindertherapie/bewegen Organiseren en plannen Opruimen en schoonmaken Talentontwikkeling Werkstukken Projecten Presentatie Ondernemerschap Aandacht voor nieuwe apps & tools Schoolplan Flowschool - conceptversie - 9

10 Bijlage 2 Beschrijving Kerndoelen Nederlandse taal; mondelinge taalvaardigheid Communicatie is, naast spelen in de ruimste zin van het woord, het belangrijkste element om te kunnen functioneren binnen een gemeenschap. Op Flowschool wordt dan ook veel met elkaar gepraat niet alleen met woorden. Communicatie is ook laten zien wie je bent en hoe het met je gaat. Er wordt veel overlegd met elkaar, omdat we beseffen dat we samen de school zijn. Overleg is ook nodig voor het nemen van besluiten in de schoolkring, waarin zowel je samen met anderen kinderen en begeleiders beslissen over alle schoolzaken. Hierdoor leer je je eigen ideeën, wensen, gevoelens en meningen onder woorden brengen. Als je hier moeite mee hebt, dan helpen we je hierbij. Zo leren we naar elkaar te luisteren. Leren luisteren is belangrijk in het voeren van een goede mondelinge communicatie. Nederlandse taal; schriftelijke taalvaardigheid Het is lastig als je niet kunt lezen als je nieuwsgierig bent. Alle kinderen willen daarom op een gegeven mogen leren lezen. Bij Flowschool hebben we veel lees- en informatieve boeken en we kunnen ook naar bibliotheek. Er zijn veel spelletjes en leermaterialen op school waarmee het lezen geoefend kan worden. Voor bijna alles in het leven heb je leesvaardigheid nodig. Ook om op de computer bezig te zijn heb je leesvaardigheid nodig. Je hebt het nodig als je wilt koken en als je spelletjes doet. Op al die momenten moet je kunnen lezen. Als je andere kinderen bezig ziet die dat wel kunnen, wil je dat ook. Dat is het moment waarop je je zich gaat inspannen om ook te kunnen lezen. Bij elk kind gebeurt dat op een andere moment of leeftijd. Zo heb je ook het schrijven nodig. Als je een boodschappenbriefje wilt maken, als je iets op wilt zoeken op de computer. Al deze dingen helpen je om te willen schrijven en op onze school dragen we er zorg voor dat er allerlei hulpmiddelen voor het schrijven aanwezig zijn. Engels en andere vreemde talen Engelse termen komen in onze maatschappij heel veel voor. In het gebruik van computers maar ook in de teksten van liedjes, via de televisie en op vakantie kom je in aanraking met allerlei vreemde talen. Allemaal redenen voor jou om een vreemde taal te willen leren. We helpen je hier graag bij. Op school hebben we boeken en anderen hulpmiddelen voor het leren van een nieuwe taal. Rekenen en wiskunde Bij ontzettend veel dingen in het leven heb je te maken met rekenen of wiskunde. Het afwegen van ingrediënten bij het koken, we hebben te maken met inhoudsmaten en gewichten. Het verdelen van dingen tussen meerderen personen. Uitrekenen in de winkel of je genoeg geld bij je hebt en hoeveel wisselgeld je moet krijgen. Hoe lang zijn de planken waarvan je een boomhut wilt maken en hoeveel heb je er dan nodig. Het is bijna onmogelijk om niet te leren rekenen want je hebt het nodig. Daarnaast zijn er leermiddelen aanwezig die de kinderen helpen hun vaardigheden te vergroten. Aardrijkskunde Andere landen, kaarten, natuurverschijnselen, actualiteiten in Nederland of andere landen; het zijn voor ons altijd boeiende onderwerpen. Op radio en televisie horen we van vulkaanuitbarstingen, wateroverlast, sneeuwbuien en actualiteiten in Nederland en andere landen. Dit kan een aanleiding voor je zijn om op zoek te gaan naar de plaats van de gebeurtenissen. Zo kunnen we boeken of atlassen raadplegen om te weten te komen waar die gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Je kunt internet raadplegen voor foto s Schoolplan Flowschool - conceptversie - 10

11 en filmpjes van dit soort gebeurtenissen. Een vakantie van één van de kinderen kan aanleiding zijn op de wereldkaart op te zoeken waar het land ligt waar het kind op dat moment is. En als die kaart er dan eenmaal ligt, heeft iedereen wel een verhaal over een land in de wereld. Zo passeren verschillende landen de revue, leer je legenda lezen en dit geeft weer aanleiding om andere dingen in boeken of op internet te gaan opzoeken. Geschiedenis Veel verhalen over vroeger vinden we vaak interessant. Je wilt van opa of oma horen hoe het in de oorlog was en ook hoe het was toen mama en papa nog klein waren. De vraag hoe is de wereld geworden zoals het nu is speelt bij iedereen. Hierop wordt ingegaan als het speelt. We zoeken via internet de antwoorden en verdiepende materialen films of boeken. Ook via ander les- en speelmateriaal kun je kennis maken met geschiedenis. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevoeligheid van de kinderen We bieden informatie over gevoelige onderwerpen aan op het gewenste niveau aanbieden zodat angst nachtmerries eventueel voorkomen wordt. Natuur en techniek Techniek begint met blokken bouwen, later (technisch) lego, apparaten in en uit elkaar halen, constructies voor hutten bedenken, stoeltjes maken, een vliegdekschip bouwen, fietsen repareren. Hiervoor moet je leren omgaan met diverse materialen, leren zagen, boren, spijkers inslaan, lijmen, bouwconstructies bedenken, berekeningen maken. En daarna natuurlijk testen of dat vliegdekschip ook echt wil blijven drijven...naast de leermomenten uit de praktijk werken we op school ook met verschillende boeken over bouwwerken, apparaten en grote uitvinders. Er zijn materialen om kleine natuurkundige of scheikundige experimenten te doen, waarbij we steeds proberen te doorgronden waaróm iets reageert zoáls het reageert. Ook op de computer zijn legio voorbeelden te vinden van beschrijvingen en hulpmiddelen om zelf dingen te maken. Samenleving Onze school staat midden in de samenleving. Er komen allerlei invloeden van buitenaf de school binnen via de leerlingen en begeleiders, via televisie en kranten en hierdoor worden er discussies gevoerd over situaties die zich voordoen in onze maatschappij. Wij hechten veel waarde aan respect opbrengen voor mensen en situaties die anders zijn dan de eigen, aan een brede tolerantie voor anderen om ieder de vrijheid te geven die hij nodig heeft om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen leven en de keuzes die hij of zij maakt. Respect voor de keuzes van een ander is een voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving op Flowschool. Vanuit dat respect voor de keuze van de ander laten we op onze school de ander dan ook in zijn waarde en beoordelen we hem of haar niet. Beweging Bewegen kunnen en doen de leerlingen op elk moment van de dag met de voorzieningen die er op dat gebied zijn. Flowschool is vlakbij het bos met speelweide, kabelbaan en klimrekken op loopafstand. De hele omgeving nodigt uit tot bewegen. Ook kunnen we ons samen bezig houden met het in stand houden en mooi houden van onze plek en de kruidentuin. Samen zijn we verantwoordelijk voor de omgeving waar we ons in bevinden. Regelmatig zijn er sport- en spelactiviteiten die begeleid worden door een psychomotorisch kindertherapeut. Je leert manier om door beweging emoties te verwerken. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 11

12 Creatieve vakken Je hebt honderden manieren om zich uit te drukken. Activiteiten als toneelspelen, zingen, muziek maken, dansen zijn daar prachtige voorbeelden van. Maar ook tekenen en schilderen geven je de gelegenheid ons te vertellen wat je bezig houdt. Daarnaast leer je werken met verschillende materialen. We kunnen werken met fijne materialen maar ook met grove materialen. Plezierige bijkomstigheid is dat dan tevens de grove en fijne motoriek kan worden geoefend. Voor al deze onderdelen is er ruimte in onze school. Kinderen kunnen alleen of met elkaar muziek maken. Er is in het bos arena waar eventueel uitvoeringen gegeven kunnen worden. ICT Computertechniek is niet meer weg te denken uit onze samenleving. In bijna alle gezinnen is er wel een computer, ipad, smartphone of laptop. Op vele manieren wordt de computer ingezet. Om spelletjes te doen, om dingen op te zoeken of te bestuderen, om foto s te bewerken en films te kijken. Alles is op het internet te vinden. Natuurlijk is het belangrijk dat je opgroeit met de mogelijkheden van het internet. Daarom geven we je ook op Flowschool de mogelijkheid de verschillende apparaten te gebruiken en we vertrouwen erop dat ze gebruikt worden binnen de doelstellingen van Flowschool, met mate en met respect voor anderen. Mens zijn Alle hiervoor genoemde leergebieden hebben als doel het mens zijn meer invulling te geven. Je beter toe te rusten zodat je uit kunt vinden wie je bent zijn en wat je belangrijk en interessant vindt, zodat jij je plaats in de maatschappij ten volle in kunnen nemen. Wij willen je veel meer meegeven dan de kennis die hoort bij de gebieden die hier boven staan beschreven. Naast die kennis willen wij je een veilige basis en vertrouwen meegeven in jezelf en creativiteit om oplossingen te vinden die niet altijd voor de hand liggen. Wij willen dat mensen verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor zichzelf, voor hun situatie en de wereld om hen heen. Dat je leert dat datgene wat je doet ook gevolgen heeft die je niet altijd kunt voorzien. Ook als de consequenties van je keuze niet leuk zijn, horen ze wél bij de keuze die je hebt gemaakt en daar moet je iets mee doen. We vinden het belangrijk dat ieder op haar of zijn eigen manier leert functioneren in een samenleving en zelfstandig leert denken en handelen. Schoolplan Flowschool - conceptversie - 12

13 Bijlage 3 Kerndoelen Primair onderwijs <Tekst invoegen> Schoolplan Flowschool - conceptversie - 13

14 Bijlage 4 Kerndoelen Voortgezet onderwijs <Tekst invoegen> Schoolplan Flowschool - conceptversie - 14

Schoolplan 2015-2016

Schoolplan 2015-2016 Schoolplan 2015-2016 Schoolplan Flowschool - schooljaar 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Werkwijze 5. Leerbronnen 6. Kerndoelen 7. Teamsamenstelling 8. Besluitvorming 9. Schooltijden

Nadere informatie

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015

Suc6 Cursussen voor mensen. Suc6 Cursusboek 2014/2015 Cursussen voor mensen Suc6 Cursusboek 2014/2015 Inleiding Leren is leuk. Als je iets leert, weet je meer of kun je meer! In dit boekje staan alle cursussen die je bij Suc6 kunt leren. Je kunt samen met

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS

EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS EEN SCHOOL MET TALENTUITDAGEND ONDERWIJS Een school met talentuitdagend onderwijs Een basisschool kiezen is moeilijk. Er is zoveel om op te letten. Is de school wat zij lijkt? Van buiten kan een schoolgebouw

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

De Schoolwerkplaats school van nu

De Schoolwerkplaats school van nu 2015 De Schoolwerkplaats school van nu Visie en uitgangspunten Manon van der Linde Ilse Overzier Marjan van Baekel- Kan 1. Waar de Schoolwerkplaats voor staat Missie Wat we willen is dat alle kinderen

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Informatieboekje 2015-2016

Informatieboekje 2015-2016 Informatieboekje Groep het Landkaartje In dit boekje leest u informatie over de gang van zaken in onze groep. 2015-2016 De groep: De groep bestaat uit 16 kinderen, 5 meisjes en 11 jongens. We besteden

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.

O.B.S. Merseberch. Van Beuningenlaan 28a. 3953 BR Maarsbergen. tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz. O.B.S. Merseberch Van Beuningenlaan 28a 3953 BR Maarsbergen tel. 0343-431676 e-mail: info@merseberch.nl http://merseberch.wereldkidz.nl/ Verantwoording eten is lestijd op de Merseberch, versie januari

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Technologie ipad Jij de baas Loopbaan Oriëntatie Begeleiding met mavo of mavo + op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel

Presentatie VTOI 8 april 2016. Paul Schnabel Presentatie VTOI 8 april 2016 Paul Schnabel Visie Ingrediënten voor het eindadvies Resultaten dialoog Wetenschappelijke inzichten Internationale vergelijkingen Huidige wet- en regelgeving en onderwijspraktijk

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Het Palet: Onderwijs + Jij

Het Palet: Onderwijs + Jij Infogids Het Palet: Onderwijs + Jij Het Palet is één van de 50 basisscholen van de Almeerse Scholen Groep in Almere. Het Palet heeft als doel kinderen te helpen kennis en vaardigheden te ontwikkelen, die

Nadere informatie

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang

STICHTING DE BROODTROMMEL. Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang STICHTING DE BROODTROMMEL Pedagogisch Beleid Tussenschoolse Opvang Inleiding Tijdens de TSO (tussenschoolse opvang) houden wij rekening met het beleid van de basisschool St. Joseph. Om verwarring te voorkomen,

Nadere informatie

BROCHURE TIENER COLLEGE

BROCHURE TIENER COLLEGE BROCHURE TIENER COLLEGE School is niet een voorbereiding op het leven, maar is het leven zelf. John Dewey loopbaan wilt vervolgen. Door het werken met een speciaal voor jou samengesteld programma willen

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt

De Klankhof t Kofschip waar iedereen tot zijn recht komt Positionering De Klankhof en t Kofschip, Etten-Leur Kernwoorden: Je mag er zijn Vertrouwen Positief kijken naar jezelf en anderen Meervoudige intelligentie Samen de merkbelofte van De Klankhof t Kofschip:

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking

Psychotherapie. anders denken anders voelen anders doen. ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking ASVZ Touwbaan 1 Postbus 121 3360 AC Sliedrecht t 0184 491200 info@asvz.nl www.asvz.nl ASVZ is er voor mensen met een verstandelijke beperking anders denken anders voelen anders doen Psychotherapie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stap je toekomst in... Informatie voor de leerlingen. Compleet onderwijs voor vmbo-t havo vwo

Stap je toekomst in... Informatie voor de leerlingen. Compleet onderwijs voor vmbo-t havo vwo Stap je toekomst in... Informatie voor de leerlingen Compleet onderwijs voor vmbo-t havo vwo Op zoek Je zoekt een nieuwe school, want op de basisschool ben je (bijna) klaar. De basisschool was wel erg

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, dan kunt u ons op woensdag bereiken op Het Koloriet Patrijsstraat 4 tel. In dit boekje vindt u informatie over de plusklas. Zo worden o.a. de lessen die in de plusklas gegeven worden, kort beschreven. Ook is de kalender voor de komende periode toegevoegd. Hierop staan de lesdata

Nadere informatie

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten.

completer is beter Meer weten? = leren + U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Meer weten? completer is beter U heeft nu een beeld van onze school, en misschien wilt u daarom nog meer weten. Op onze website www.rscollege.nl vindt u alle informatie. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk

Nadere informatie

Informatie boekje groep 5

Informatie boekje groep 5 Informatie boekje groep 5 Groepsinformatie groep 5 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 5 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO

Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO 1.1. Communicatieve voorwaarden 1.1. Communicatieve voorwaarden 1.2. Zinsbouw 3.5. Zinsbouw 1.3. Woordvorming 3.6. Woordvorming

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

5M Anders Leren. Aanvullende informatie schooltype 5M. Meer weten over 5M? Lees goed het boekje door en kom naar de voorlichtingsbijeenkomst

5M Anders Leren. Aanvullende informatie schooltype 5M. Meer weten over 5M? Lees goed het boekje door en kom naar de voorlichtingsbijeenkomst 5M Anders Leren Aanvullende informatie schooltype 5M Meer weten over 5M? Lees goed het boekje door en kom naar de voorlichtingsbijeenkomst Inleiding 5M Anders Leren (vanaf nu 5M) Bij 5M vinden wij het

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS LIBERTAD TE BREDA

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS LIBERTAD TE BREDA UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD VOORTGEZET ONDERWIJS LIBERTAD TE BREDA School/vestiging: Libertad Plaats: Breda BRIN-nummer: 31AB Datum uitvoering onderzoek: 27 november 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest

Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Nota: de identiteit van het Kleurenorkest Januari 2015 1 INHOUD De identiteit van het Kleurenorkest... 3 Het Didactische uitgangspunt:... 4 Natuurlijk Leren... 4 De Pedagogische PIJLERS:... 6 NLP: taalkracht...

Nadere informatie

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM In het FLL World Class SM Project zal jullie team: Een onderwerp kiezen waar jullie enthousiast over zijn of altijd al meer over hebben willen weten. Een innovatieve oplossing

Nadere informatie

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur

Annemieke Huizinga. Een basisschool kies je met zorg. directeur Een basisschool kies je met zorg De basisschooltijd is een belangrijke tijd. Niet alleen voor uw kind, maar ook voor u. Acht jaar lang vertrouwt u uw kind toe aan de leerkrachten op school. Elke school

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind Op Openbare Basisschool De Eendragt zijn alle kinderen van harte welkom. Met elke culturele

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Lingewaal College

Groepsplan Yulius Lingewaal College Groepsplan Yulius Lingewaal College Klas D VMBO TL 4 Mentor Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan 2 september 2014 Didactische leerlijnen Leerlijn Doelen Aanpak / Organisatie Materiaal Evaluatie

Nadere informatie

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat

Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat Wanneer moeten we dat nog doen? We hebben vandaag, tijdens een andere vergadering, ons de vraag gesteld : waar moeten we naar toe om te melden dat het programma in het eerste leerjaar te zwaar is We raken

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Hulp ouders bij rekenen deel 2.

Hulp ouders bij rekenen deel 2. Hulp ouders bij rekenen deel 2. Als ouder kunt u de rekenontwikkeling van uw kind op allerlei eenvoudige manieren stimuleren. Daarvoor is het niet nodig dat u zelf een rekenwonder bent of dat u de rekenlessen

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

ENGELS als Tweede Taal

ENGELS als Tweede Taal ENGELS als Tweede Taal o.b.s. De Drift de Pol 4a 9444 XE Grolloo 0592-501480 drift@primah.org Inhoudsopgave Inhoud: 1. Inleiding 2. Keuze voor de Engelse taal (Why English?) 3. Vroeg vreemde talenonderwijs

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016

Schets van het onderwijsprogramma. Route 2, 16+ mbo 2. april 2016 Schets van het onderwijsprogramma De leerlingen in route 2 uitstroomprofiel mbo 2 worden voorbereid op instroom in een niveau 2 opleiding op het mbo. De school moet voor deze leerlingen een veilige plek

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Activiteitenbeleid 2013

Activiteitenbeleid 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Pedagogisch beleid TintelTuin De 6 competenties Visie Activiteitenbeleid binnen het (dag)programma Laat zien

Nadere informatie

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen

Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Info boekje voor ouders Gastouderbureau MIAvoorgezinnen Inhoudsopgave 1. Verantwoorde kinderopvang... 2 2. Pedagogisch beleid... 2 3. Kind/gastouder ratio... 4 4. Bemiddelingswerkwijze... 4 5. Begeleiding

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.

leerling elke OBS de Bongerd Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd. OBS de Bongerd Elke leerling leert anders Boomgaardlaan 102 1036 KJ Amsterdam T 020-3372192 M 06-57937370 E info@obsbongerd.nl W www.obsdebongerd.info leerling elke leert anders Onze school is een gemeenschap

Nadere informatie

VACATURES Shalom Creatief

VACATURES Shalom Creatief VACATURES Creatief Atelier zoekt 2 rechterhanden Creatief bezig zijn voor ca. 4 uur per week Ben je actief met hout of kan je goed schilderen? Dan zijn wij op zoek naar jou. We zoeken twee actieve, creatieve

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS

Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit. Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl KUNSTHUIS Leeswijzer bij www.reizenindetijd.nl Reizen in de tijd Leren van de plek waar je opgroeit Reizen in de Tijd is een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. De activiteiten gaan over de leerlingen en de plek

Nadere informatie

SLO PILOT VVE/PO Utrecht

SLO PILOT VVE/PO Utrecht Van observatie naar overdracht (Kijk op ontwikkeling) Tussen voorschoolse instelling en basisschool Kindgegevens Voornaam... Achternaam... Geslacht... Geboortedatum... - geboorteplaats... - geboorteland...

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Actief Burgerschap. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen Actief Burgerschap Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen OBS De Hobbitstee Leerdam 2010 Met open vizier.. 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 : Actief Burgerschap: een nadere kennismaking

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

1) ipad als persoonlijk gereedschapskist. 2) Inzet creatieve apps. 3) Veilige afspraken

1) ipad als persoonlijk gereedschapskist. 2) Inzet creatieve apps. 3) Veilige afspraken ipads Laterna Magica: persoonlijk- creatief- veilig 1 1) ipad als persoonlijk gereedschapskist 2) Inzet creatieve apps 3) Veilige afspraken Werken op een ipad. Wat het betekent dit vanuit het perspectief

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht

en zelfbeeld Lichamelijke ontwikkeling Lesdoelen: Werkvormen: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht I Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld Les 1: Wie ben ik Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen worden zich meer bewust van eigen talenten en eigenschappen en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Kinderen kunnen

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina. Praktijk werkt!

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina. Praktijk werkt! Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 de Groene Hart Praktijkschool volgens Roy, Ramon, Wendy en Of ina Praktijk werkt! Leren door doen Praktijk werkt! over de Groene Hart Praktijkschool Praktijk

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Terugblik. De lesstof

Terugblik. De lesstof Nieuwsbrief Groep 7 - Oktober 2013 Beste ouders, De herfstvakantie ligt alweer achter ons en voor ons ligt een drukke en gezellige periode. Via deze nieuwsbrief willen wij hierover nader informeren. Maar

Nadere informatie