Op 10 scholen is de ict coördinator geinterviewd over het wel/niet gebruiken van een contentfilter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op 10 scholen is de ict coördinator geinterviewd over het wel/niet gebruiken van een contentfilter."

Transcriptie

1 Interview s scholen Op 10 scholen is de ict coördinator geinterviewd over het wel/niet gebruiken van een contentfilter. 4 basisscholen o 2 geen filter o 2 wel filter 4 voortgezet onderwijs o 2 geen filter o 2 wel filter 1 praktijkschool o wel filter 1 ROC o wel filter De respondenten zijn zodanig geselecteerd dat een zo n breed mogelijk beeld verkregen wordt van meningen en wensen uit het onderwijsveld t.a.v. internetfiltering. Uit de interviews komt naar voren dat de meeste scholen een gezamenlijke beslissing maken om wel of niet te filteren. Het zijn overwegend de ict er en de directie die uiteindelijk de knoop doorhakken. Leerkrachten worden over het algemeen wel betrokken bij de discussie, maar het ligt vooral aan de grootte van de school en de inschatting van de ict er of leerkrachten wel voldoende know how hebben of het uitgebreid aan bod komt. Er is maar 1 school die zelf meerdere filters heeft getest in de schoolsituatie. Zij hebben hun keuze gebaseerd op deze test. Alle andere scholen laten hun keuze afhangen van andere factoren. Opvallend is dat de keuze van twee basisscholen voor het filter Webfilter gebaseerd is op de reformatorische achtergrond van de aanbieder. Dit lijkt belangrijker te zijn dan een vergelijking in prijs/kwaliteit/functionaliteit. Andere redenen zijn het gebruik van een filter door een fusie school. Na de fusie werd op alle locaties het zelfde filter in gebruik genomen. Daarnaast met name interne ervaring met een filter en ervaringen van collega scholen. De keuze om wel/niet te filteren heeft niet alleen te maken met het willen beschermen van de leerlingen tegen ongewenste sites of leerlingen leren omgaan met de ongewenste sites, maar steeds vaker maken scholen de keuzen om te gaan filteren om het netwerk schoon te houden. Dat wil zeggen dat bepaalde bestanden niet gedownload kunnen worden of websites die veel spyware achterlaten worden geweerd. Hierbij is de beheersbaarheid van het onderhoud en technische beveiliging van het netwerk een belangrijke factor. Vijf van de tien scholen geven aan de log files die bijgehouden worden per leerling erg belangrijk te vinden. Twee scholen geven zelfs aan de log files belangrijker te vinden dan een filter. Door het bijhouden van logfiles kan bekeken worden op welke sites de leerlingen surfen en zonodig aangesproken worden op hun surfgedrag. Pagina 1 van 8

2 Alle scholen zijn bezig met of hebben een internetprotocol voor de leerlingen. Ook de scholen die gebruik maken van een filter hebben een internetprotocol opgesteld. De leerlingen op de scholen zijn op de hoogte dat er wel of niet gefilterd wordt. Hieronder de resultaten van de interviews. Basisschool A Basisschool B Basisschool C Basisschool D (speciaal onderwijs: rec4) Voortgezet speciaal onderwijs (praktijkschool) Voortgezet Onderwijs A Voortgezet Onderwijs B Voortgezet onderwijs C Voortgezet Onderwijs D ROC ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Basisschool A filter: Webfilter leerlingen: 225 docenten: 11 pc s: 50 (draadloos netwerk) De school maakt gebruik van een filter vanwege hun reformatorische grondslag. Ze hebben vanwege deze achtergrond gekozen voor het filter van Kliksafe: Webfilter. De keuze voor dit filter was een logisch gevolg op de diensten die al afgenomen werden bij Kliksafe. Het bestuur heeft geopperd een filter te gaan gebruiken. De schoolleiding en ict er hebben de uiteindelijke keuze gemaakt. De eerste versie van Webfilter werkte prima. Onlangs is overgestapt naar een tweede versie en daarmee zijn nogal wat problemen. De ict coördinator is niet tevreden over de huidige versie. Het filter doet zijn werk té goed. De juiste instellingen zijn lastig te vinden in de engelstalige handleiding. Groep 7 en 8 mogen gebruik maken van internet op school. Volgens de ict coördinator komen er nog nauwelijks ongewenste sites door het filter. Hooguit wanneer gezocht wordt op afbeeldingen of video s via zoekmachines. De leerlingen weten dat er gefilterd wordt op school. Ze zijn zich ervan bewust dat er websites zijn waar je volgens de regels niet mag komen. Bij overtreding van de regels kan het voorkomen dat een leerling een maand geen gebruik mag maken van internet. Een internetprotocol is er nog niet, daar wordt hard aan gewerkt. Momenteel worden regels besproken met groep 7 en 8, maar nog niet op schrift gesteld. De ouders zijn op de hoogte dat er gebruik gemaakt wordt van een filter. Tijdens een ouderavond is voorlichting gegeven over het thema internet. Pagina 2 van 8

3 Basisschool B filter: Webfilter leerlingen: 14 docenten: 7 pc s: 14 De keuze om te gaan filteren is gemaakt door bestuur in overleg met de ict coördinator. De reden om te gaan filteren heeft te maken met de reformatorische achtergrond van de school. De school had al contact met Kliksafe (welke organisatie ook vanuit reformatorische inslag is opgericht) en logischerwijs werd de keuze gemaakt om ook het internetfilter van Kliksafe af te nemen. Het huidige filter liet in eerste instantie te weinig websites door. Na lang zoeken naar de juiste instellingen en verhoudingen tussen white /blacklist is er dan toch een werkbare situatie ontstaan. Er wordt met name gefilterd op porno/sex en geweld. Internet wordt alleen gebruikt in de bovenbouwklas. De ict coördinator is van mening dat internet een middel is om leren om te gaan met het verwerken van informatie. Voor de leerkrachten is het filter met name gemak. Ze kunnen de leerlingen onbekommerd op internet laten surfen en rustig werken. Leerlingen zijn op de hoogte dat er op school gefilterd wordt. Er is een stappenplan gemaakt hoe ze informatie kunnen zoeken (gericht zoeken) en verwerken. Leerkrachten kunnen meekijken met leerlingen via het programma Synchronise. De school heeft geen expliciete informatie aan ouders verstrekt over risico s en valkuilen op internet. De school is van mening dat christelijke ouders de risico s kennen. Kliksafe geeft vanuit reformatorische insteek voorlichtingsavonden over het onderwerp welke ouders bij kunnen wonen. Basisschool C filter: geen leerlingen: 300 docenten: 25 pc s: 25 De school maakt geen gebruik van een filter. De ict coördinator is van mening dat het belangrijk is om de leerlingen bewust te maken van de risico s van internet en hen daarmee te leren omgaan. Ervaring is dat leerlingen het filter weten te omzeilen en het filter dan dus geen zin heeft. Er is een internetprotocol voor leerlingen. Leerlingen vragen toestemming aan de leerkracht om gebruik te mogen maken van internet en vertellen daarbij wat ze gaan doen. De zoekmachine Netwijs < > wordt als standaard zoekmachine gebruikt. Leerkrachten zijn niet betrokken bij het besluit niet te gaan filteren. Dit heeft met name te maken met de onbekendheid van filtering en daarom geen weloverwogen beslissingen kunnen nemen. De ict coördinator is van mening dat er nog geen goede terugkoppeling naar leerkrachten is geweest over het internetprotocol. Daar moet nog aan gewerkt worden. De ouders van leerlingen zijn in gelegenheid gesteld een ouderavond over veilig internetten bij te wonen. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pagina 3 van 8

4 Basisschool D filter: geen, overwegen te gaan filteren leerlingen: 200 docenten: 60 pc s: 60 De school werkt momenteel nog niet met een filter. Dit is tot op heden geen bewuste keuze geweest. Hier wil men verandering in brengen. De school wil overgaan tot filtering, met name om de leerlingen te beschermen tegen invloeden van internet. De hardware leverancier van de school zal filters vergelijken en advies uitbrengen aan de school. Vanuit school wil men niet alleen websites met porno en geweld blokkeren, maar ook de mogelijkheid hebben om Chatsites, downloaden van.exe bestanden en videofilmpjes tegengaan. De voorkeur gaat uit naar een filter waarbij de ict coördinator zelf de black / whitelist kan aanpassen naar de wensen van leerkrachten. Internet wordt op deze school nauwelijks ingezet tijdens de lessen. Internet wordt met name gebruikt buiten de lesuren om. Met leerlingen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van internet. Deze afspraken zijn echter nog niet vastgelegd in een protocol. Ook leerkrachten zijn niet allemaal op de hoogte van de afspraken. Het internetprotocol moet nog vorm gegeven worden. Ouders zijn op de hoogte dat leerlingen gebruik maken van internet op school. Daarbij is niet expliciet verteld dat er geen gebruik wordt gemaakt van een filter. School wil ouders graag meer informatie verstrekken over de risico s en valkuilen van internet. Hoe dit vorm gegeven gaat worden is nog niet duidelijk. Voortgezet speciaal onderw ijs (praktijkschool) filter: surfcontrol leerlingen: 250 docenten: 60 pc s: 100 De school maakt gebruik van het Surfcontrol filter. Dit is geen bewuste keuze, maar voortvloeiend uit een fusie waarbij de fusieschool reeds gebruik maakte van Surfcontrol. De school is tevreden over het filter en zeer tevreden over de helpdesk van Surfcontrol. De ict coördinator is van mening dat de school verantwoordelijkheden heeft en die ook dient te nemen. Vanwege de achtergrond van de leerlingen (en impulsief gedrag) vindt men het belangrijk om als school grenzen aan te geven aan wat wel/niet mag op internet. Alhoewel men tevreden is over het filter, vindt de ict coördinator de logfiles belangrijker. Door regelmatig de logfiles door te nemen kan bekeken worden op welke sites er gesurft wordt. In het begin van het schooljaar wordt intensief meegekeken in de logfiles. Indien er sites bezocht worden die niet door de beugel kunnen, worden leerlingen daarop aangesproken. Meestal is intensieve controle na een paar maanden al niet meer nodig. Ook de nieuwe leerlingen (brugklassers) zijn zich dan bewust van de strenge controle. Alle leerlingen hebben een eigen account met wachtwoord. De leerlingen zijn zich ervan bewust dat er streng wordt gecontroleerd en zullen daardoor hun wachtwoord niet zomaar aan een ander doorgeven. Pagina 4 van 8

5 In afgelopen twee jaar is het hooguit drie keer voorgekomen dat er sancties opgelegd zijn aan een leerling. Het filter wordt niet alleen ingezet om ongewenste websites tegen te gaan, maar ook om het downloaden van filmpjes en muziek tegen te gaan. Daarnaast wordt het e mailverkeer binnen school gefilterd. Zo mogen berichten met bijlage hooguit 2 mb groot zijn, er mogen geen filmpjes en muziek verstuurt worden en worden mails met daarin scheldwoorden er uit gevist. De berichten die te groot zijn of bestanden bevatten die niet toegestaan zijn komen wel aan, alleen de bijlage ontbreekt. Bij de berichten waarin scheldwoorden staan wordt een cc naar de ict coördinator gestuurd. Hij kan de leerling aanspreken op de inhoud van het bericht. Leerlingen zijn op de hoogte van het gebruik van een filter. In het begin van het jaar worden regels (internetprotocol) en gebruik van het filter per klas besproken. De leerlingen weten zelf vaak wel aan te geven waarom iets wel/niet mag. Waarom chatten niet mag vinden ze echter wel moeilijk. Door gebruik van internet kunnen leerlingen op eigen niveau werkstukken opzoeken, het maakt het onderwijs aantrekkelijker waardoor motivatie onder de leerlingen stijgt. De ouders zijn op de hoogte dat de school gebruik maakt van een filter. In het begin van het schooljaar zijn er bijeenkomsten met ouders waarin dit ter sprake komt. Voortgezet Onderw ijs A filter: Kliksafe leerlingen: 1700 docenten: 150 pc s: 300 Vanuit docenten werd verzocht om meer pc s voor leerlingen. Om niet overal toezicht te hoeven organiseren is gekozen voor het gebruik van een filter. Met een filter, is de mening van de ict coördinator, is geen streng toezicht meer nodig. De ict coördinator is zeer selectief te werk gegaan als het gaat om keuze van het filter. Schoolleiding en begeleiding mediatheek zijn betrokken bij besluitvorming. Verschillende filters zijn in de schoolsituatie getest. Kliksafe kwam daarbij als beste uit de test. De school heeft gekozen voor een server van Kliksafe binnen de school, waardoor ze volledige controle hebben over het filter en zelf aanpassingen kunnen doorvoeren. Het komt wel eens voor dat websites onterecht geblokkeerd worden. Dit kan door de beheerder aangepast worden. De instellingen vanuit Kliksafe zijn erg streng, de school heeft het filter iets milder ingesteld. Naast de filtering van bepaalde websites wordt het filter ook ingezet om het spelen van spelletjes en downloaden van software tegen te gaan. Uit oogpunt van beveiliging van het netwerk. De school is tevreden over het filter en zou het willen aanraden bij collega scholen. Het enige waar nog aan gewerkt zou kunnen worden is de prijs en het integreren van een firewall. Het filter heeft gezorgd voor een stuk rust binnen school. Leerlingen weten dat ze niet kunnen/mogen surfen naar websites die niets te maken hebben met schoolzaken. Het voordeel van het filter is in deze dat de school meer pc s heeft aangesloten en leerlingen dus meer mogelijkheden hebben om achter een pc te werken. Pagina 5 van 8

6 Met leerlingen zijn afspraken gemaakt m.b.t. internetgebruik. Deze zijn echter niet vastgelegd in een protocol. Docenten geven aan dat leerlingen na installeren van het filter serieuzer aan de slag gaan met internet. Ouders zijn door middel van de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van het gebruik van een filter. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Voortgezet Onderw ijs B filter: geen leerlingen: 1000 docenten: 120 pc s: 180 Deze school maakt geen gebruik van internetfiltering. De belangrijkste reden daarvoor is dat ervaring leert dat leerlingen altijd de mazen in het filter gaan zoeken en weten te vinden. Het besluit om niet meer te filteren is 5 jaar geleden genomen. Het filter lokte meer ongewenst gedrag uit dan dat het gewenst gedrag opriep. Alle leerkrachten zijn betrokken bij besluitvorming over wel/niet filteren van internet. Brugklassers wordt in het begin van het jaar verteld hoe er op de school met internet omgegaan wordt en wat de regels zijn (deze regels zijn naast elke computer zichtbaar). De regels worden besproken tijdens informatiekunde. Tijdens de lessen en in de mediatheek kunnen leerlingen gebruik maken van internet. Om misbruik van internet op te sporen wordt een log bijgehouden, zodat de ict coördinator kan zien welke leerlingen op welke sites surft. Leerlingen weten niet beter dan dat ze alles kunnen opzoeken op internet. MSN is echter niet toegestaan. Het komt wel eens voor dat een leerling wordt geschorst vanwege overtreden van de regels. De school zet internet zelf in als communcatiemiddel naar leerlingen. Alle informatie over school, roosters, lokaal, wijzigingen staan op internet. Zo wordt er ook een politiek dagboek bijgehouden op de schoolwebsite. Voortgezet onderw ijs C filter: geen leerlingen: 1000 docenten: 90 pc s: 260 Deze school heeft voorheen gebruik gemaakt van een internetfilter. Hierbij werden url s in een blacklist verzameld. Dit was té arbeidsintensief. Daarbij is de school van mening dat de leerlingen moeten leren omgaan met mogelijkheden van internet en bewust worden van hun eigen internetgedrag. Alle docenten zijn betrokken bij de discussie wel of niet filteren op school. Het is de directie geweest die de doorslag heeft gegeven. Docenten geven aan liever wel te filteren, maar begrijpen waarom het goed is om niet te filteren. Leerlingen zijn zich bewust dat er op school niet gefilterd wordt. Er is een internetprotocol opgesteld welke naast elke pc ligt. Pagina 6 van 8

7 Er wordt gewerkt met Senaco Study, hiermee kan docent meekijken met de leerlingen en er kan zelfs via projectiescherm meegekeken worden. Door de sociale controle van leerlingen onderling is al snel duidelijk of er sites worden bekeken die tegen de regels ingaan. Wanneer leerlingen de regels overtreden mogen ze gedurende twee weken niet op internet en gaat er een brief naar de ouders. De ouders zijn op de hoogte dat er op school geen gebruik wordt gemaakt van een filter. Tijdens een thema avond voor ouders is hier aandacht aanbesteedt. Voortgezet Onderw ijs D filter: Websense leerlingen: 3000 docenten: 250 pc s: 525 Deze 2 scholen werken naar volle tevredenheid met het filter Websense. Soms moeten websites worden vrijgeven en dit kan altijd heel snel. De kosten van het pakket zijn relatief hoog. De keuze is op dit filter gevallen na bestuderen van diverse websites van aanbieders en ervaringen van collega scholen. Het hoofd ICT is tevreden over het filter en zou het willen aanraden aan collega scholen. De docenten weten dat er een filter draait en moeten daar met hun lesvoorbereiding rekening mee houden. Zij hebben de ervaring dat er bijna geen ongewenste websites door het filter heen komen. Hoewel ze vorige jaar een aantal jongens hebben moeten straffen omdat zij op het schoolnetwerk een mp3 download mogelijkheid hadden gecreeerd. (soort kazaa). De leerlingen zijn niet blij dat er op school gefilterd wordt. Het internet protocol voor leerlingen en docenten is in concept klaar maar zal zo snel mogelijk definitief vorm krijgen. Het protocol wordt na vaststelling door de directie geplaatst op intranet. De ouders zijn op de hoogte van het gebruik van een filter d.m.v. de nieuwsbrief en hebben een ouderavond over het thema aangeboden gekregen. ROC filter: Novell Bordermanager leerlingen: 8000 docenten: 450 pc s: 2200 Novell Bordermanager is het tweede filter waar dit ROC mee werkt. Voorheen werd gebruik gemaakt van Surfcontrol. Vanwege de hoge kosten is er gezocht naar een alternatief. Het hoofd Ict is niet gelukkig met het filter. De indruk heerst dat docenten het filter willen vanwege orde problemen in de klas. Het onderhouden en bijhouden van de black / whitelist van het filter is arbeidsintensief. Daarnaast wisselt het per opleiding welke sites wel/niet geblokkeerd dienen te worden. Vanuit zorgopleidingen is vraag naar uitgebreidere mogelijkheden dan de techniekopleidingen. Dit resulteert in discussies tussen de verschillende opleidingen wat er wel/niet gefilterd dient te worden. MSN is in ieder geval geblokkeerd op school. Pagina 7 van 8

8 Momenteel worden logfiles bijgehouden, zodat altijd achterhaalt kan worden op welke websites leerlingen zich opgehouden hebben. Het hoofd Ict van zou het filter niet adviseren bij collega scholen. Er is een internetprotocol wat voor leerlingen zichtbaar is als ze inloggen op school. Docenten zijn d.m.v. een interne memo op de hoogte gesteld van het internetprotocol. Ouders d.m.v. nieuwsbrief en de schoolgids. Als het aan het hoofd Ict ligt wordt er gestopt met filteren van internet. Dit scheelt een hoop tijd en frustratie. Pagina 8 van 8

Protocol Nieuwe media

Protocol Nieuwe media Protocol Nieuwe media Afspraken over internet, email, website en mobiele telefoon. Kinderen, personeel en ouders van onze school kunnen gebruik maken van internet. Iedereen heeft de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

time-out : Protocol :

time-out : Protocol : Protocol : time-out : S P E C I A A L B A S I S O N D E R W I J S computers en internet 1. Waarom dit protocol Met dit protocol met betrekking tot het gebruik van computers en internet, beschrijven we

Nadere informatie

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon

Protocol. Internet. Email. Mobile telefoon Protocol Internet Email Mobile telefoon Directie ICT Marianne Boschman Paul van Aken Basisschool De Mijlpaal Brabantring 1 5672 EE Nuenen Tel: 040-2952279 E-mail info@obsdemijlpaal.nl Website www.obsdemijlpaal.nl

Nadere informatie

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch

Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol digitaal werken Voor leerlingen van Het Hooghuis Heesch Protocol voor het gebruik van de computers, het internet en alle andere netwerkgerelateerde apparatuur. Heesch april 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier

INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier INTERNETPROTOCOL van bs de Hovenier Versie april 2010 Waarom een internetprotocol? Een protocol is een lijst afspraken die je met iemand maakt. In een internetprotocol staan regels waar ieder zich aan

Nadere informatie

Uitgangspunten. Mediaprotocol

Uitgangspunten. Mediaprotocol Mediaprotocol Op De Saenparel leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Handleiding My Bee voor de Mac

Handleiding My Bee voor de Mac Handleiding My Bee voor de Mac Inhoud MyBee in vogelvlucht Basisprincipes Het whitelist-principe Twee whitelists Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng Privacy De MyBee-redactie MyBee downloaden

Nadere informatie

Internetbeveiliging. Dienstbeschrijving

Internetbeveiliging. Dienstbeschrijving Internetbeveiliging Dienstbeschrijving Per april 2014 Inhoudsopgave 1. Wat is Internetbeveiliging? 4 1.1 Waarom Internetbeveiliging? 4 1.2 Pakketten Internetbeveiliging 4 1.2.1 Anti-virus 5 1.2.2 Anti-spyware

Nadere informatie

Versie 1 juni Mediaprotocol

Versie 1 juni Mediaprotocol Mediaprotocol Document voor ouders/verzorgers en personeel Inhoudsopgave Doel van dit mediaprotocol blz. 1 1 Uitgangspunten blz. 1 2 Afspraken blz. 1 2.1 gebruik van internet blz. 1 2.2 schoolwebsite blz.

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel.

Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Veilig internetgebruik OBS Uilenspiegel. Binnen de stichting OOG, waar OBS Uilenspiegel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Mediaprotocol. Uitgangspunten

Mediaprotocol. Uitgangspunten Mediaprotocol Op de Korenaar leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te beoordelen op hun

Nadere informatie

Internetprotocol De Omnibus Januari 2011

Internetprotocol De Omnibus Januari 2011 Internetprotocol De Omnibus Januari 2011 Versie 1, januari 2011 - - 1 - - Inleiding Sinds de school televisie, video en internetfaciliteiten heeft, kunnen er beelden en programma' s de school binnenkomen,

Nadere informatie

BESTAAT VEILIG INTERNETTEN?

BESTAAT VEILIG INTERNETTEN? Hyves Identiteit Facebook Leergierig Filter Alles te vinden De Toekomst Twitter Geweld Chatten Sex BESTAAT VEILIG INTERNETTEN? De Uitslag Donatushof en Internet; teambespreking Waarom zijn kinderen Online?

Nadere informatie

Internet-protocolversie 1201

Internet-protocolversie 1201 Internet-protocolversie 1201 R.K. Basisschool De Lusthof. Lusthofstraat 11 2271 XV Voorburg telefoon: 070 3860872 fax: 070 3860873 email: algemeen@lusthofschool.nl internet: www.lusthofschool.nl De Lusthof

Nadere informatie

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

Vrije Basisschool de Regenboog

Vrije Basisschool de Regenboog + Vrije Basisschool de Regenboog Binnen onze school komen steeds meer computers, niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten wordt het werken met de computer steeds belangrijker, hierdoor

Nadere informatie

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum

Internetprotocol. Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum Internetprotocol Basisschool De Dobbelsteen Raadhuisplein 1a 5975 BK Sevenum E- Internet- en e-mailprotocol Inhoudsopgave E- Internet- en e-mailprotocol... 2 Inhoudsopgave... 2 E-mail en internetgebruik...

Nadere informatie

Internet protocol November 2014

Internet protocol November 2014 Internet protocol November 2014-1- Internet op school Het Internet is een wereldwijd samenstel van tienduizenden computers en computernetwerken, zonder centrale controle of eigenaar. Een onbegrensde informatiebron

Nadere informatie

Internet en elektronische informatie- en communicatiemiddelen protocol

Internet en elektronische informatie- en communicatiemiddelen protocol Internet en elektronische informatie- en communicatiemiddelen protocol Handreiking voor leerlingen en ouders over internet, e-mail, mobieltjes e.d. Wij, Widdonckschool vallend onder Aloysius stichting

Nadere informatie

Mediaprotocol versie 2014-10-17

Mediaprotocol versie 2014-10-17 Mediaprotocol versie 2014-10-17 Op de Baayaert leren wij onze leerlingen op een verantwoorde wijze in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, de betreffende informatie te ordenen en te

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol Vastgesteld 3 juli 2017 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te

Nadere informatie

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1

Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail. Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Mediaprotocol: Internet Mobiele telefoon Overige mobiele gadgets Sociale media E-mail Protocol mediagebruik Odaschool Weert november 2011 1 Inhoud: 1. Dit protocol 2. Afspraken voor alle kinderen 3. Praktisch

Nadere informatie

Reader Veilig ICT (Weet wat je kind doet)

Reader Veilig ICT (Weet wat je kind doet) Reader Veilig ICT (Weet wat je kind doet) Samenstelling: Radboud Prinsen september 2007 (versie 2) - 1 - Inhoud Inleiding... blz. 3 Artikel Surfen zonder risico's bestaat niet... blz. 4 Zoeken op internet...

Nadere informatie

Internetprotocol SBO Diekmaat

Internetprotocol SBO Diekmaat Hoofdstuk 7 Internetprotocol SBO Diekmaat 7.1 Inleiding De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen deze mogelijkheid te bieden. Jonge kinderen

Nadere informatie

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1

Safe surfen. www.safesurfen.be. Safe surfen juf Lies 1 Safe surfen www.safesurfen.be Safe surfen juf Lies 1 INLEIDING 1. WAAROVER GAAT DEZE BUNDEL? Deze bundel wil je op weg helpen om veilig op het internet te surfen. In de bundel staan gevaren van het internet

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol

Beleidsplan mediawijsheid en Internet Protocol In ontwikkeling 1. Inleiding In het onderwijs hebben we dagelijks te maken met verschillende vormen van mediagebruik. Om dit toenemend gebruik te reguleren is het wenselijk een aantal afspraken en keuzes

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

i112oir62bru H 2fl J2I_ flterflet

i112oir62bru H 2fl J2I_ flterflet Troelstrastraat 39 PETRA SCHOOL 8072 AL Nunspeet Q 0341 253 667 info@petraschool.net voor Christelijk Basisonderwijs i112oir62bru H 2fl J2I_ flterflet bit document bevat de volgende onderdelen; Implementotie

Nadere informatie

Versie: Opdrachtgever: Auteur: Datum vaststelling: Datum evaluatie: Documentbeheerder:

Versie: Opdrachtgever: Auteur: Datum vaststelling: Datum evaluatie: Documentbeheerder: Naam document: Soort document: Toepassingsgebied: Te vinden in: RMPI ZEI kader nr.: Status: Protocol internet- en e- mailgebruik in Yulius Onderwijs Richtlijn Yulius Onderwijs Handboek Onderwijs Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen-

Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Regeling elektronische informatie- en communicatiemiddelen - leerlingen- Vaststelling bevoegd gezag: 10 maart 2009 Artikel 1 Doel en werkingssfeer van deze regeling 1.1 Deze regeling geeft de wijze aan

Nadere informatie

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren.

1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. Stellingen doelen 1. Een ELO of dagplan gebruiken om de planning met de leerlingen te delen. 2. Een ELO, e-mail of chat gebruiken om met de leerlingen te communiceren. 3. Instructielessen maken voor het

Nadere informatie

INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL

INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL INTERNETPROTOCOL DE PEPPEL versie 2.0 najaar 2006 Inhoudsopgave: Deel A: Formeel. Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Hoofdstuk II Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Hoofdstuk III Artikel 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00

Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 Aanbod Trajekt januari 2013 T 043-763 00 00 1. Morele dilemma discussie methode 50 minuten Maximale groepsgrootte: 15 leerlingen Benodigdheden: klaslokaal of andere ruimte, stoelen in kring, ruimte in

Nadere informatie

Gedragscode voor leerlingen ivm het gebruik van laptops, computers en internet op school

Gedragscode voor leerlingen ivm het gebruik van laptops, computers en internet op school Gedragscode voor leerlingen ivm het gebruik van laptops, computers en internet op school 1. Gedragscode: Wat is dat? Waarom is ze er? 2. Regels en afspraken ICT-lokaal. 3. Regels en afspraken internetgebruik

Nadere informatie

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0

Leerling reglement. Protocol. Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders. Leerling reglement 0 Leerling reglement Protocol Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders Leerling reglement 0 Inhoud: Modelgedragscode leerlingen en ouders... 2 Inleiding... 2 1 Algemene aanpak... 2 2 Afspraken

Nadere informatie

Mediaprotocol De Haagse Beek. Mediaprotocol voor leerlingen

Mediaprotocol De Haagse Beek. Mediaprotocol voor leerlingen Mediaprotocol voor leerlingen Inhoud Protocol Mediagebruik voor leerlingen 1. Wat is een protocol 2. Afspraken Gebruik tablets Internet E-mail en chatten Mobiele telefoons 3. Eventuele maatregelen Protocol

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig? 8 Hoe werkt u met dit boek? 9 Uw voorkennis Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig?... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 9 Uw voorkennis... 10 De website bij het boek... 10 Toets uw kennis... 10

Nadere informatie

het Troubadourtje Een gelukkig nieuwjaar Agenda: Daarom nog eens voor iedereen: een heel gelukkig en gezond 2015!!

het Troubadourtje Een gelukkig nieuwjaar Agenda: Daarom nog eens voor iedereen: een heel gelukkig en gezond 2015!! het Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2014-2015 Datum: 09-01-2015 Inhoud: Gelukkig Nieuwjaar Typecursus Bouw IKC Citotoetsen Internetprotocol Wensen groep 3 Agenda:

Nadere informatie

Internetprotocol. Internet op school

Internetprotocol. Internet op school Internetprotocol Internet op school De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de leerlingen van alle klassen die mogelijkheid te bieden. Wij volgen de strategie

Nadere informatie

Mediaprotocol Obs de Hasselbraam

Mediaprotocol Obs de Hasselbraam Mediaprotocol Obs de Hasselbraam Algemeen Het gebruiken van moderne media binnen scholen is op dit moment gemeengoed. We zijn ons bewust van de voordelen, maar ook van de mogelijke nadelen. Als school

Nadere informatie

Gedragsregels. ICT-voorzieningen

Gedragsregels. ICT-voorzieningen Gedragsregels ICT-voorzieningen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Jac. P. Thijsse College 1. Algemeen De onderstaande regels zijn geldig voor iedereen die gebruik maakt van de ICT-voorzieningen van

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel.

Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Veilig internetgebruik OBS De Cirkel. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Cirkel een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Protocol veilig internetgebruik. [naam school]

Protocol veilig internetgebruik. [naam school] Protocol veilig internetgebruik [naam school] bron X Automatisering Financiën, Facilitair, Huisvesting Informatie en Communicatie Onderwijs Opleiden en Begeleiden Personeel en Organisatie behandeld Raad

Nadere informatie

Handleiding Webportal. Schooljaar 2014-2015

Handleiding Webportal. Schooljaar 2014-2015 Handleiding Webportal Schooljaar 2014-2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Stap 1: Inloggen op webportal... 4 Stap 2: het vandaag-scherm... 5 Stap 3: de agenda... 5 Stap 4: Cijfers... 7 Stap 5: Aanwezigheid...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie: 18 maart 2013 Multrix Desktop Portal Toegang tot uw applicaties via het internet Handleiding Multrix Desktop Portal - NED Pagina 1 van 12 Inleiding Dit document biedt u een

Nadere informatie

Voordelen voor leerlingen en leerkrachten:

Voordelen voor leerlingen en leerkrachten: Pass for schools is een totaaloplossing voor het eenvoudig beheren van het computer- en netwerkplatform in onderwijsinstellingen. Pass voorziet in basistechnologie, waarop alle technologische middelen

Nadere informatie

Onze leerlingen en verantwoord internetgebruik

Onze leerlingen en verantwoord internetgebruik P R O T O C O L Onze leerlingen en verantwoord internetgebruik Internet en onderwijs In onze huidige samenleving is internet niet meer weg te denken. Internet is vandaag-de-dag de grootste informatiebron

Nadere informatie

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken:

Overeenkomst i- Pads. Stevensbeek. Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: Overeenkomst i- Pads Bij het tekenen van deze overeenkomst, ga ik akkoord met de volgende afspraken: De i- Pad is en blijft eigendom van de school. Op school, ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen i-

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit

GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS. Esprit GEBRUIKERSREGLEMENT ICT VOOR SCHOLIEREN EN MEDEWERKERS Esprit Vastgesteld d.d. 11 juni 2002 GEBRUIKERSREGLEMENT ICT SCHOLIEREN De Esprit scholengroep stelt aan haar scholieren ICT-voorzieningen (ICT: Informatie-

Nadere informatie

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen

Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Protocol gebruiksvoorwaarden Internet leerlingen Inhoud Inleiding... 2 1. Algemene aanpak... 3 2. Afspraken met leerlingen... 4 2.1 Algemene afspraken... 4 2.2 Afspraken over privacy... 4 2.3 Afspraken

Nadere informatie

Mediaprotocol voor leerlingen

Mediaprotocol voor leerlingen Mediaprotocol voor leerlingen Inhoud Protocol mediagebruik voor leerlingen 1) Wat is een protocol 2) Afspraken Gebruik Ipads Internet Email en chatten Mobiele telefoons 3) Eventuele maatregelen Protocol

Nadere informatie

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren

Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Gedragscode Internet, Sociale Media, GAFE (Google Apps For Education), BYOD (Bring Your Own Device) voor de leerlingen en de ouders van Jong Leren Visie op onderwijs Bij Jong Leren geven we onderwijs waar

Nadere informatie

Reglement Netwerk-, - en Internetgebruik Winkler Prins 2017

Reglement Netwerk-,  - en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Reglement Netwerk-, e-mail- en Internetgebruik Winkler Prins 2017 Inhoud Artikel 1. Begripsbepaling... 3 Artikel 2. Algemene uitgangspunten... 3 Artikel 3. Gebruikersnaam en wachtwoord... 3 Artikel 4.

Nadere informatie

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding.

Aanpassingen per school worden doorgegeven aan de ict-kring. Inleiding. Onderstaand protocol is onderdeel van het veiligheidsplan. Dit protocol is een richtlijn voor de SKOL scholen vanaf januari 2008. Kleine aanpassingen kunnen per school worden gemaakt. Daarna moet de MR

Nadere informatie

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a

Schoolportret. Lotte Oosterhof. HAVT3a Schoolportret Lotte Oosterhof 48 73 52 HAVT3a 1 De beschikbare hardware en het gebruik De school beschikt over computers, digiborden en printers. Computers De computers bevinden zich in de klaslokalen

Nadere informatie

ICT, werk en maatschappij. door Anouk Pieter Ronny

ICT, werk en maatschappij. door Anouk Pieter Ronny ICT, werk en maatschappij door Anouk Pieter Ronny Inleiding Invloeden van ICT in onze maatschappij Automatisch verwerken van gegevens ICT en Maatschappij School en jongeren Inleiding Voorbeelden van hoe

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O.

GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. GEDRAGSCODE VOOR HET GEBRUIK VAN COMMUNICATIEMIDDELEN DOOR LEERLINGEN BINNEN DE OMO SCHOLENGROEP BERGEN OP ZOOM E.O. Besproken CD d.d. februari 2011 Instemming MR d.d. 4 juli 2011 Vastgesteld CD d.d. 5

Nadere informatie

Les 2 ... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is. Leerkrachten

Les 2 ... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is. Leerkrachten Les 2... Hoe in alle veiligheid surfen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom?

Nadere informatie

Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (CML, IVKO, MCO, MLA) Juli 2013

Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (CML, IVKO, MCO, MLA) Juli 2013 Magister voor leerlingen en ouders/verzorgers Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (CML, IVKO, MCO, MLA) Juli 2013 Inleiding Leerlingen en ouders hebben via internet toegang tot Magister; het leerling-administratiepakket

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn

Protocol bij gebruik internet en sociale media. obs De Barkentijn Protocol bij gebruik internet en sociale media obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom het gebruik van Internet en Sociale Media op de Barkentijn 1-9-2017 Gebruik internet O.B.S. De Barkentijn

Nadere informatie

9. Internetgebruik op school en thuis

9. Internetgebruik op school en thuis 9. Internetgebruik op school en thuis Aart Bitter MR SWS Oostermoer Waarom computers op school Computers verhogen de kwaliteit van het onderwijs. leerlingen leren meer, sneller en met meer plezier; toename

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u:

Windows Defender. In dit hoofdstuk leert u: 7 Windows Defender Veel internetgebruikers downloaden wel eens een gratis programma van internet. Vaak realiseren zij zich niet dat sommige programma s onderdelen bevatten die informatie over de gebruikers

Nadere informatie

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen

Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College. 1.1 Algemeen Gedragsregels gebruik ICT-voorzieningen Bonhoeffer College 1.1 Algemeen Ieder die gebruik maakt van het Bonhoeffer College (haar gebouwen, terreinen en andere voorzieningen) daaronder begrepen materiële-,

Nadere informatie

Sint-Maartenscollege - Maastricht

Sint-Maartenscollege - Maastricht Aanvulling Begrensd gedrag, naar gedragsregels op school Gedragscode voor internet en e-mail Schooltype Doelgroep Terrein Detaillering Formulering Handhaving Voortgezet onderwijs. Gebruikers van internet

Nadere informatie

U kunt dit pakkket aanvragen via

U kunt dit pakkket aanvragen via 1 Kinderen op internet In deze tijd weten opgroeiende kinderen niet beter dan dat er internet is. E-mails versturen, een eigen pagina op Hyves, online games spelen: het is een alledaagse zaak. Het is mooi

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Model Leerling reglement OOH

Model Leerling reglement OOH Model Leerling reglement OOH Protocol Internet en E-mailgebruik door leerlingen en ouders OOH Model Leerlingreglement 0 Inhoud: Modelgedragscode leerlingen en ouders... 2 Inleiding... 2 1 Algemene aanpak...

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert.

Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Veilig internetgebruik OBS De Wizzert. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Wizzert een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

Stap 1. Stichting Veilig Online

Stap 1. Stichting Veilig Online Ouderlijk toezicht is beschikbaar op Microsoft Windows Vista zorgt ervoor dat u controle heeft over het doen en laten van uw kinderen op de computer. Het is mogelijk om een tijdslimiet in te stellen, webfilters

Nadere informatie

Social media is in de loop van de jaren zo gegroeid dat het bijna niet meer weg te denken is uit het dagelijkse leven binnen het onderwijs.

Social media is in de loop van de jaren zo gegroeid dat het bijna niet meer weg te denken is uit het dagelijkse leven binnen het onderwijs. Social media is in de loop van de jaren zo gegroeid dat het bijna niet meer weg te denken is uit het dagelijkse leven binnen het onderwijs. Bron a;eelding: h=p://wij- leren.nl/social- media- school.php

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik.

Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik. Veilig internetgebruik OBS De Leeuwerik. Binnen de stichting OOG, waar OBS De Leeuwerik een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc.

CBS De Akker Protocol  , internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. CBS De Akker Protocol E-mail, internetgebruik, mobiele telefoons, tablets etc. Datum eerste versie Maart 2010 Datum laatste versie 23-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker & De Tjongerwerven CPO Datum

Nadere informatie

Veilig internetgebruik OBS Camelot.

Veilig internetgebruik OBS Camelot. Veilig internetgebruik OBS Camelot. Binnen de stichting OOG, waar OBS Camelot een onderdeel van is, wordt gebruik gemaakt van netwerken die via de eigen server op school verbonden zijn met het internet.

Nadere informatie

KINDEREN, MUZIEK & FILM EN HET INTERNET

KINDEREN, MUZIEK & FILM EN HET INTERNET KINDEREN, MUZIEK & FILM EN HET INTERNET Een folder voor ouders over p2p, file-sharing en downloaden Wat is P2P? Als ouder of verzorger heeft u uw kinderen vast wel eens horen praten over file-sharing,

Nadere informatie

Mediawijsheid en Internet Protocol

Mediawijsheid en Internet Protocol Mediawijsheid en Internet Protocol In ontwikkeling 1. Inleiding Kinderen moeten mediawijs worden gemaakt om ervoor te zorgen dat ze met behulp van media zichzelf kunnen uiten en kunnen meedoen in de samenleving.

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoud Inloggen... 3 Werken met een dossier... 4 Websites zoeken... 6 Inloggen Start op het schoolnetwerk een computer op en log in zoals je dat altijd doet. Klik op het bureaublad

Nadere informatie

Internet beveiliging instellen onder Windows XP. Start Internet Explorer op en doe volgende handelingen:

Internet beveiliging instellen onder Windows XP. Start Internet Explorer op en doe volgende handelingen: Internet beveiliging instellen onder Windows XP Start Internet Explorer op en doe volgende handelingen: 1. Klik in de menubalk van Internet Explorer op het menu "Extra" en kies "Internet Opties" 2. Klik

Nadere informatie

1. Beveiligen. In dit hoofdstuk leert u:

1. Beveiligen. In dit hoofdstuk leert u: 15 1. Beveiligen Beveiliging is essentieel voor computers die verbinding maken met internet. Een goed beveiligingssysteem verkleint het risico op virussen of andere schadelijke software op uw computer.

Nadere informatie

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de

Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] (Sportaneous). Sportaneous is de Privacybeleid Sportaneous B.V. [i.o] Algemeen Dit is de privacy- en cookie policy van Sportaneous B.V. [i.o] ("Sportaneous"). Sportaneous is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

SMS2chat. SMS2chat in 13 stappen... Hoe installeer ik SMS2chat?

SMS2chat. SMS2chat in 13 stappen... Hoe installeer ik SMS2chat? SMS2chat SMS2chat in 13 stappen... Hoe installeer ik SMS2chat? 1. Installeer het programma Op de website http://chat.sms2screen.nl/bestellen/create_account kun u uw eigen account aanmaken. Er wordt een

Nadere informatie

Installatiehandleiding Aequos Online

Installatiehandleiding Aequos Online Installatiehandleiding Aequos Online Inleiding Aequos Online is een internetapplicatie die productinformatie bevat over duizenden financiële producten. Afhankelijk van uw abonnementsvorm heeft u toegang

Nadere informatie

Toegang Educatieve ICT Systemen

Toegang Educatieve ICT Systemen Kenmerk: ICT20070612-03444 Datum: 12 juni 2007 Toegang Educatieve ICT Systemen Beste deelnemer, In de bijgaande brief ontvang je je gebruikersnaam en wachtwoord. Deze heb je nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Protocol Internetgebruik leerlingen

Protocol Internetgebruik leerlingen Protocol Internetgebruik leerlingen Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door een overvloed aan informatie die op eenvoudige wijze bereikbaar is. Sommige beelden en programma s zijn ongeschikt voor

Nadere informatie

VEILIGHEID EN AUTEURSRECHT een handleiding voor overheid en bedrijven

VEILIGHEID EN AUTEURSRECHT een handleiding voor overheid en bedrijven VEILIGHEID EN AUTEURSRECHT een handleiding voor overheid en bedrijven INTRODUCTIE Mensen die muziek maken zijn, net als in iedere andere bedrijfstak, afhankelijk van een redelijke vergoeding voor hun creativiteit

Nadere informatie

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014

Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Mediaprotocol RK de Hoeksteen 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 De website van de school..4 Hoofdstuk 2 Kinderen en veilig internet.5 Hoofdstuk 3 E-mail 6 Hoofdstuk 4 Nieuwe media 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

s t u d i e Jongeren en internet Jongeren en internet OIVO, januari 2010

s t u d i e Jongeren en internet Jongeren en internet OIVO, januari 2010 s t u d i e Jongeren en internet Jongeren en internet OIVO, januari 2010 Agenda 1. Doelstellingen 2. Methodologie 3. Jongeren en internet 4. Conclusies 5. Aanbevelingen 2 Doelstellingen Het doel van deze

Nadere informatie

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door

- Ter instemming door MR. MTHL/ MAC/Drs.C.H.M.Bentlage. Drs.C.H.M.Bentlage. Gewijzigd 14 maart 2012 door Mediaprotocol Mediaprotocol Naam document: Status: Versie: Mediaprotocol - Ter goedkeuring door 14 maart 2012 directie - Juridische toetsing nodig: 11 mei 2012 16 mei 2012 - Ter instemming door MR 21 mei

Nadere informatie

Protocol Mediagebruik:

Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik: Protocol Mediagebruik:... 1 Inleiding... 1 Uitgangspunten bij tv-gebruik, videogebruik, omgang met social media en internetten... 1 Afspraken met de kinderen... 2 Afspraken met de

Nadere informatie

Dit document is bedoeld om de verschillen in beeld te brengen tussen. Revit Server en Globalscape WAFS.

Dit document is bedoeld om de verschillen in beeld te brengen tussen. Revit Server en Globalscape WAFS. %HWUHIW 3ULQWGDWXP 21-10-2010 %HVWDQGVQDDP _Revit_server_SCS_21-10-2010.doc 3DJLQD Dit document is bedoeld om de verschillen in beeld te brengen tussen Revit Server en Globalscape. Geprobeerd wordt om

Nadere informatie

Gedragscode computergebruik. Erfgooiers College Huizen

Gedragscode computergebruik. Erfgooiers College Huizen Gedragscode computergebruik Erfgooiers College Huizen Deel A. Gedragscode computergebruik Erfgooiers College Huizen. Leerlingen. Vooraf. Deze gedragscode is bedoeld als leidraad voor alle locaties binnen

Nadere informatie

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen

Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Gedragscode leerlingen voor computergebruik en communicatiemiddelen Goedgekeurd in MR 28 november 2011 Versie definitief december 2011 Waalwijk J. van Pelt algemeen directeur Pagina 1 van 5 Gedragscode

Nadere informatie

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting

Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Protocol Social Media Dr. Schaepmanstichting Inleiding Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af?

Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af? Wat te doen tegen verborgen software op je computer en hoe kom ik ervan af? 1 van 6 Doet uw computer ineens anders dan normaal? Verschijnen er willekeurig internetschermen of pop-ups in beeld, waarvan

Nadere informatie