Projectplan Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge"

Transcriptie

1 Projectplan Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge Atelier M.O.I. Jelmer van der Zweep Jeroen de Boer Nynke Telgenhof Ylze Lindeboom Projectplan Afstudeeropdracht Begeleider: Dhr. H.T. Haagsma, Bbe, M-arch. (Hanzehogeschool Groningen) Lezer: Mw. drs. J. Rozema (Hanzehogeschool Groningen) Groningen, 19 januari 2012 Atelier Mens en Omgeving Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek Hanzehogeschool Groningen Studiejaar

2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond Over Nieuw-Balinge Geschiedenis van het landschap Opbouw van het dorp Samenstelling bevolking Voormalige C.B.S. De Morgenster Plaatselijk belang De Vooruitgang Opdracht Aanleiding Probleemstelling Doel Onderzoeksvragen Eindproducten Parallelle opdrachten door externe partijen Activiteiten Producten Tussenproducten Eindproducten Projectorganisatie Organisatie Interne communicatie Externe communicatie Kosten Kwaliteit

3 Inleiding 3 1. Inleiding In dit projectplan wordt beschreven hoe Jelmer van der Zweep, Jeroen de Boer, Nynke Telgenhof en Ylze Lindeboom van Atelier M.O.I. (de Morgenster Opnieuw Ingericht), de afstudeeropdracht Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge (hierna: XYZ) zullen gaan aanpakken. Allereerst worden de achtergronden van het project toegelicht. Hierop volgend wordt de opdracht omschreven, de opdracht wordt opgedeeld in de volgende onderdelen: de aanleiding, de probleemstelling, het doel en onderzoeksvragen. In het hoofdstuk activiteiten zal worden uiteengezet welke onderzoeken en taken worden uitgevoerd. Ook zullen hier de projectgrenzen worden aangegeven waar de afstudeergroep zich aan dient houden. Het hoofdstuk activiteiten worden gevolgd door een overzicht van de tussen- en eindproducten. Dit overzicht omvat alle stukken, rapporten, uitwerkingen en dergelijke die worden geleverd aan de opdrachtgever Woonservice en aan de begeleider en lezer van de Hanzehogeschool Groningen. Het hoofdstuk projectorganisatie omvat de gehele organisatie van het project. In dit hoofdstuk worden zowel de interne- als externe communicatie beschreven. Overige afspraken die van belang zijn binnen het project, zoals financiën en afwezigheid, komen als laatste onderdeel van dit hoofdstuk aan bod. De tijdsplanning wordt als bijlage toegevoegd, deze bevat een overzicht van het complete afstudeertraject met deadlines en overige belangrijke data. 3

4 Achtergrond 4 2. Achtergrond Figuur 1. Bovenaanzicht dorp Nieuw-Balinge 2.1. Over Nieuw-Balinge Nieuw-Balinge ligt in de provincie Drenthe. Deze provincie is opgedeeld in 12 gemeenten, waarbij Nieuw- Balinge binnen de gemeente Midden-Drenthe valt. Het dorp ligt tussen Hoogeveen en Emmen en telt 930 inwoners. Het is een erg levendig dorp met een groot aantal verenigingen. Het dorp telt twee kerken, één Hervormde en één Christelijk gereformeerde. Er is één basisschool, de O.B.S. Meester Sieberingschool. Voor de hulpbehoevende ouderen is het dichtstbijzijnde verzorgingstehuis in een nabijgelegen dorp Westerbork (woonzorgcentrum t Derkhuus). Voor de dagelijkse boodschappen gaan de meeste dorpelingen naar Hoogeveen, dit omdat er in het dorp zelf geen supermarkt aanwezig is. In Hoogeveen zijn supermarkten als de Jumbo, Super de Boer, Albert Heijn en C1000 aanwezig Geschiedenis van het landschap Het dorp is zo n 650 jaar geleden ontstaan tijdens de periode van de veenontginningen. Er woonden in die tijd veel turfgravers die hun turf per boot vervoerden via de Middenraai. Tegenwoordig is de Middenraai niet meer bevaarbaar. Waar het veen werd afgegraven ontstond vruchtbare landbouwgrond. Rond 1992 heeft Natuurmonumenten veel boeren uitgekocht om samen met Plan Goudplevier het Mantingerzand, Achtersteveld, t Hulle zand, het Lenzeveen en Martensplek tot een groot aaneengesloten natuurgebied terug te brengen; het Mantingerveld. Door de mooie natuurplekken waar het dorp middenin ligt is het zeer aantrekkelijk om in deze streek te wonen. Het ten westen gelegen bungalowpark, dat in eerste instantie als recreatiepark diende, wordt tegenwoordig grotendeels gebruikt voor permanente bewoning. Bron: Opbouw van het dorp In de structuur van het dorp is terug te zien dat Nieuw-Balinge als lintdorp is ontstaan. Door kleinschalige nieuwbouw heeft het dorp een eigen dorpskern gekregen. Nieuw-Balinge bestaat veelal uit rustige straten met veel boerderijen en vrijstaande huizen, enkel in de kern van het dorp zijn rijtjeswoningen te vinden. Het dorp heeft voor de toekomst nog veel plek om uit te breiden. Het Bungalowpark de Breistroeken ligt westelijk in het dorp. Het dorpshuis (de Heugte) waar verschillende activiteiten plaatsvinden staat aan het dorpsplein. Het dorpsplein is de plek waar het zomerfeest en andere activiteiten die zich in de buitenlucht afspelen, plaatsvinden. 4

5 Achtergrond Samenstelling bevolking De verhouding tussen mannen en vrouwen in Nieuwe Balinge is ongeveer gelijk. De bewoners in de leeftijdscategorie tussen de 45 en 65 jaar vertegenwoordigen 29% van de totale bevolking. Een kwart van de bewoners zitten in de leeftijdscategorie tussen 25 en 45 jaar. Er wonen relatief weinig jongeren in Nieuw-Balinge, namelijk 11%. Het percentage kinderen ligt op 18%. Een vijfde van de inwoners is alleenstaand, 35% is een paar zonder kinderen en bijna 45% is een gezin met kinderen. In totaal telt het dorp 370 huishoudens. Het gemiddelde besteedbare inkomen ligt rond de euro. Er zijn relatief veel huishoudens met lage inkomens; 46%. Er wonen relatief weinig mensen met hoge inkomens, iets meer dan 10%. In Nieuw-Balinge staan 295 woningen en de gemiddelde woningwaarde bedraagt euro. Bron: Centraal Bureau van de Statistiek 2.5. Voormalige C.B.S. De Morgenster De C.B.S. De Morgenster was de christelijke basisschool van Nieuw-Balinge en gelegen nabij de vaart de Middenraai. In de laatste jaren van haar bestaan volgden ongeveer 35 leerlingen onderwijs op deze basisschool. Volgens de laatste directeur Rob woedde er een soort schoolstrijd tussen De Morgenster en de Meester Sieberingschool waardoor driekwart naar de openbare basisschool ging. Door het sluiten van De Morgenster kwam er na 93 jaar een einde aan christelijk basisonderwijs in het dorp. Bron: Dagblad van het Noorden 2.6. Plaatselijk belang De Vooruitgang Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw-Balinge is in 1913 opgericht en heeft als doel het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Nieuw-Balinge en het verbeteren van de leefbaarheid. Dit proberen ze te bereiken door het opzetten van projecten, overleg met de gemeente en het initiatief nemen in, of ondersteuning bieden bij het opzetten van voorzieningen. Ze volgen de plannen van de gemeente Midden-Drenthe en hebben waar nodig kritische opmerkingen in het belang van Nieuw-Balinge. Plaatselijk belang zet zich op positieve wijze in voor de leefbaarheid in het dorp. Dit willen ze doen door zelf voorstellen te doen om knelpunten op te lossen of door deel te nemen aan projecten die iets toe te voegen hebben aan de leefbaarheid. Ook helpt plaatselijk belang andere verenigingen met het opzetten of uitvoeren van plannen of projecten. Plaatselijk belang heeft de werkgroep Veuruutkieken opgericht. Om de leefbaarheid van het dorp te hanteren. Doel is dat de werkgroep eerst gaat inventariseren wat er allemaal aan voorzieningen is in het dorp. Daarna gaat de groep met elkaar en de dorpsbewoners in gesprek om te kijken hoe het dorp er in bijvoorbeeld 2020 moet uitzien. Welke voorzieningen moeten er dan nog zijn. Ook de buurdorpen worden betrokken. Bron: Figuur 2. De voormalige christelijke basisschool De Morgenster 5

6 Opdracht 6 3. Opdracht 3.1. Aanleiding In het Drentse dorp Nieuw-Balinge staat sinds medio 2010 de C.B.S. De Morgenster leeg. Vanuit Plaatselijk Belang De Vooruitgang (hierna: Plaatselijk Belang) heeft Woonservice uit Westerbork benaderd om een plan te schrijven voor het leegstaande schoolgebouw. Op haar beurt heeft Woonservice de Hanzehogeschool Groningen benaderd om de opdracht (deels) uit te laten voeren door studenten met verschillende disciplines. De opdracht omvat een onderzoek naar wat de meest geschikte nieuwe functie voor het schoolgebouw (XYZ) zou kunnen worden en welke doelgroep hier aan verbonden kan zijn. Daaropvolgend wordt een Programma van Eisen opgesteld en een ontwerp uitgewerkt. Vanuit Plaatselijk Belang is de hypothese opgesteld dat er behoefte is aan ouderenwoningen waarin zorg zou kunnen worden verleend door de inwoners van Nieuw-Balinge. In het vooronderzoek moet onderzocht worden welke huisvestingsbehoefte het dorp heeft. Uit het vooronderzoek zal dan worden geconcludeerd moeten worden of de opgestelde hypothese correct is. Een externe partij, Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen (hierna: Kenniscentrum Noorderruimte), zal onderzoeken of de inwoners van Nieuw-Balinge de zorg kunnen faciliteren wanneer XYZ een zorgfunctie krijgt. De input vanuit het dorp is bij de opdracht onmisbaar, omdat Nieuw-Balinge een erg levendig dorp is. De dorpsbewoners zullen daarom ook veel betrokken worden bij het onderzoek, het Programma van Eisen en het ontwerp Probleemstelling Hoe ziet het nieuwe ontwerp voor XYZ eruit? 3.3. Doel Het leveren van een Programma van Eisen, uitgewerkt ontwerp en haalbaarheidsanalyse van XYZ Onderzoeksvragen Hoe ziet de status quo van de huidige locatie, Voornweg 1 te Nieuw-Balinge, eruit? Aan welke voorwaarden moet het ontwerp van XYZ voldoen? In welke mate is de huidige locatie geschikt voor het realiseren van XYZ? Is het financieel haalbaar om het ontwerp van XYZ te realiseren? 3.5. Eindproducten Het adviesrapport, dat door Atelier M.O.I. geleverd wordt aan Woonservice, bevat de volgende eindproducten: Programma van Eisen van XYZ Uitgewerkt ontwerp (op VO-niveau) van XYZ Financiële haalbaarheidsanalyse van het uitgewerkte ontwerp van XYZ Parallelle opdrachten door externe partijen Naast de opdracht herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster waar door Atelier M.O.I. aan gewerkt wordt, lopen er een aantal parallelle projecten in Nieuw-Balinge. Er wordt een dorpsonderzoek gedaan door het Kenniscentrum Noorderruimte onder leiding van Jannie Rozema. Het Kenniscentrum Noorderruimte wordt ondersteund door vier studenten van Vastgoed en Makelaardij (hierna: V&Mstudenten). In het dorpsonderzoek wordt de waardering van de leefomgeving van de dorpsbewoners onderzocht aan de hand van een kwantitatief onderzoek. De V&M-studenten stellen in samenwerking met het Kenniscentrum Noorderruimte een enquête op en verwerken de data tot een onderzoeksrapport. Atelier M.O.I. levert een vragenlijst gericht op de herbestemming van De Morgenster aan het Kenniscentrum Noorderruimte/V&M-studenten voor het kwantitatieve onderzoek om inzicht te krijgen in de doelgroep voor XYZ. Het Kenniscentrum Noorderruimte (Jannie Rozema) zal naast het kwantitatieve dorpsonderzoek naar de leefbaarheid, een diepteonderzoek doen naar zorgverlening door inwoners van Nieuw-Balinge en een onderzoek naar duurzaamheid in Nieuw-Balinge (Tineke van Schoor). 6

7 Opdracht 7 De mogelijkheid bestaat dat er instanties of verenigingen uit Nieuw-Balinge baat hebben bij de resultaten van het overkoepelende onderzoek van het Kenniscentrum Noorderruimte, hiervoor kan contact worden opgenomen met Jannie Rozema. In Projectvoorstel Nieuw-Balinge (kort) wordt het bovenstaande uitgebreider toegelicht. 7

8 Activiteiten 8 4. Activiteiten Om het adviesrapport te kunnen opstellen, worden de onderstaande activiteiten uitgevoerd. Voorbereiding - Informatie vergaren over opdracht Nieuw-Balinge o Gesprekken met Plaatselijk Belang aangaan o Vergaderen met betrokken partijen. - Concept projectplan opstellen - Concept planning opstellen - Bespreking concept projectplan met begeleider - Definitief projectplan opstellen - Definitieve planning opstellen - Bespreking definitief projectplan met begeleider en Woonservice Vooronderzoek naar doelgroep huisvesting van XYZ - Kwalitatief onderzoek middels interviews met bewoners Nieuw-Balinge afnemen - Onderzoeksvragen voor enquête Kenniscentrum Noorderruimte/V&M-studenten opstellen - Conclusies trekken uit verkregen onderzoeksgegevens Gebouw analyseren - Bekijken/bezoeken van het gebouw - Foto s maken van het gebouw - Foto s maken terrein - Verkrijgen bouwkundige tekeningen gebouw - Verkrijgen bestemmingsplan gebouw - Draagstructuur bepalen - Kwaliteit gebouw bepalen - Bouwfysische eigenschappen gebouw bepalen - Maatvoering gebouw bepalen - Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties bepalen - Vluchtroutes bepalen - Routing bepalen Programma van Eisen (PvE) opstellen - Randvoorwaarden opstellen (wetgeving/regelgeving, technische aspecten, financiële aspecten) - Karakteristiek van de te huisvesten doelgroep opstellen - Eisen van het gebouw opstellen - Opstellen van PvE - PvE toetsen aan het bestemmingsplan - PvE toetsen bij Woonserviece - PvE toetsen bij Plaatselijk Belang - Scenariokeuze maken: hergebruik/hergebruik+nieuwbouw/nieuwbouw Stedenbouwkundige analyse maken - Morfologische kaarten maken - Breukzones, breuklijnen, barrières bepalen - Routes en knooppunten bepalen - Zichtlijnen en zichtassen bepalen - Structuurbepalende ruimtes bepalen - Bijzondere elementen bepalen - Architectuurtypen van de omgeving bepalen - Structurele knelpunten bepalen - Structurerende aanknopingspunten bepalen - Achterhalen van de historie van de locatie 8

9 Activiteiten 9 Schetsontwerp (SO) maken - Meerdere schetsontwerpen opstellen op basis van de ontwerpuitgangspunten - Bijeenkomst in De Morgenster organiseren voor dorpsbewoners om input te leveren voor het ontwerp (nader te bepalen) - Bouwkundige tekeningen op SO-niveau maken - Impressies van de schetsontwerpen maken - Presentaties maken - Overeenstemming krijgen met Plaatselijk Belang en Woonservice - Schetsontwerp toetsen aan het PvE Voorlopig ontwerp (VO) maken - Bouwkundige tekeningen op VO-niveau maken - Impressies van het voorlopig ontwerp maken - Presentaties maken - Overeenstemming krijgen met Plaatselijk Belang en Woonservice - Voorlopig ontwerp toetsen aan het PvE - Voorlopig ontwerp toetsen aan het huidige bouwbesluit (Gedeeltelijk) definitief ontwerp maken - Bouwkundige tekeningen op DO-niveau maken - Impressies van het (gedeeltelijk) definitief ontwerp maken - Presentaties maken - (Gedeeltelijk) definitief ontwerp toetsen aan het PvE Haalbaarheidsanalyse opstellen - Gastcollege bijwonen van Robert Kuiper over haalbaarheidsanalyse - Investeringsbegroting opstellen - Het uitgewerkte ontwerp toetsen aan het puntensysteem - Indicatie voor koopprijs/verhuurprijs opstellen - Exploitatieberekening opstellen Projectcommunicatie - Teamvergaderingen houden - Voortgangsoverleggen met begeleider houden - Vergaderingen met opdrachtgever houden - Website en blog bijhouden voor belangstellenden - Zelfcontrole/reflectie uitvoeren - Urenverantwoording bijhouden - Archivering van verslagen, documenten, rapporten, etc. 9

10 Producten Producten 5.1. Tussenproducten De tussenproducten dienen als middel om tot de eindproducten te komen. De tussenproducten zijn in eerste instantie niet van belang voor Woonservice, maar kunnen de eindproducten echter wel verduidelijken. Deze producten kunnen worden ingezien tijdens bijeenkomsten en zijn tevens digitaal op te vragen. In het adviesrapport voor Woonservice zullen de tussenproducten bijgevoegd worden als bijlagen. Projectplan Het projectplan van de opdracht Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge van Atelier M.O.I. dient als contract tussen de opdrachtgever (Woonservice) en de opdrachtnemer (Atelier M.O.I.). Indien Woonservice instemt met de inhoud van het projectplan, dienen opdrachtgever en opdrachtnemer zich te houden aan de beschreven afspraken in het document. Het projectplan is een levend document en kan (waar nodig) aangepast worden door één van de betrokken partijen. Dit dient echter wel te gebeuren in overeenstemming met alle betrokken partijen. Het projectplan zal door Woonservice niet worden uitgeleverd aan Plaatselijk Belang. Voor Plaatselijk Belang is Projectvoorstel Nieuw-Balinge (kort) leidend voor het algehele onderzoek dat zal plaatsvinden in Nieuw-Balinge, zoals besproken in paragraaf 3.6. Het projectplan dient ook als plan van aanpak van Atelier M.O.I. aan de begeleider vanuit de Hanzehogeschool (Henk Haagsma). In deze vorm omschrijft het projectplan alle werkzaamheden die de studenten zullen uitvoeren tijdens hun afstudeerproject aan de Academie van Architectuur, Bouwkunde en Civiele Tecniek aan de Hanzehogeschool Groningen. Het projectplan in deze vorm dient echter niet als beoordelingscriteria voor het afstuderen van de studenten; daarvoor wordt apart per student een competentieset opgesteld. Het projectplan kan door belangstellenden opgevraagd worden om in te lezen. Het projectplan mag niet worden verveelvoudigd, gewijzigd of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder toestemming van Atelier M.O.I. Gebouwanalyse De gebouwanalyse zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horende kwaliteit: - Rapportage over de huidige draagconstructie - Rapportage over de bouwkundige kwaliteit van het huidige gebouw - Rapportage over de bouwfysische kwaliteit van het huidige gebouw - Rapportage over de gebruikte materialen van het huidige gebouw - Rapportage over de gebruikte afwerking van het huidige gebouw - Rapportage over de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties die in het gebouw aanwezig zijn en de kwaliteit/bruikbaarheid ervan Deze analyse word uitgevoerd door te observeren en veel foto s te maken, door kaarten en tekeningen te analyseren en door informatie van experts op te vragen. De uitkomsten van de gebouwanalyse worden verwerkt in een rapport waar aan de hand van foto s, tekeningen en tekstuele beschrijvingen duidelijk de staat van het gebouw wordt weergegeven. De gebouwanalyse dient als ontwerpmiddel voor XYZ en kan worden ingezien door alle personen en partijen die daar belang bij hebben. Omdat rapport is een middel is om tot het ontwerp te komen, is het geen eindproduct dat geleverd zal worden aan Woonservice. Stedenbouwkundige analyse De stedenbouwkundige analyse zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horende kwaliteit: - Morfologische kaarten: o Topografie o Bebouwing (bebouwd onbebouwd) o Groen en water o Bebouwingshoogte o Domeinen (privé openbaar) o Wegenstructuur en uitvalswegen 10

11 Producten 11 o Functies (wonen, industrie, voorzieningen) - Rapportage over de structuur van de locatie en de omliggende omgeving - Rapportage over de architectuurtypen van de locatie en de omliggende omgeving - Rapportage over de structurele knelpunten van de locatie en de omliggende omgeving - Rapportage over de structurerende aanknopingspunten van de locatie en de omliggende omgeving - Rapportage over de historie van de locatie en de omliggende omgeving De stedenbouwkundige analyse wordt uitgevoerd door middel van het maken van (morfologische) tekeningen die duidelijk de verschillende onderdelen belichten. De tekeningen worden ondersteund aan de hand van foto s en tekstuele beschrijvingen. De stedenbouwkundige analyse dient als één van de ontwerpmiddelen voor XYZ. Het is in te lezen door alle personen en partijen die daar belang bij hebben. Omdat rapport is een middel is om tot het ontwerp te komen, is het geen eindproduct dat geleverd zal worden aan Woonservice. Schetsontwerp (SO) Het schetsontwerp zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horende kwaliteit: - Meerdere schetsontwerpen met verschillende ontwerpuitgangspunten: o Bouwtekeningen op SO-niveau o 3D-impressies (gecreëerd met ArchiCAD/maquettes; n.t.b.) o Powerpointpresentatie van de schetsontwerpen - Rapportage over commentaar dat betrokken partijen (n.t.b.) tijdens workshop hebben geleverd over meerdere schetsontwerpen - Rapportage over het gekozen schetsontwerp - Rapportage over de overeenstemming van het gekozen schetsontwerp met Plaatselijk Belang en Woonservice - Rapportage van de toetsing aan het PvE van het gekozen schetsontwerp Het schetsontwerp zal een rapport zijn dat ondersteund zal worden aan de hand van tekeningen, foto s, schetsen en tekstuele beschrijvingen. Het schetsontwerp is slechts een globale opzet van het ontwerp waarin veel ontwerpkeuzes nog niet zijn gemaakt. De bouwtekeningen zullen laten zien wat de hoofdvorm van het ontwerp zal worden, hoe de belangrijkste ruimten met elkaar verbonden zijn en hoe het terrein globaal ingericht zal worden. Ontwerpkeuzes als bouwmethodiek, materialen en dergelijke worden gemaakt in het verdere ontwerpproces; het voorlopig ontwerp. Omdat het schetsontwerp een middel is om tot het uitgewerkte ontwerp (op VO-niveau) te komen, is het schetsontwerp geen eindproduct dat zal worden geleverd aan Woonservice. Het schetsontwerp is in te lezen door alle personen en partijen die daar belang bij hebben Eindproducten De eindproducten zullen aan de opdrachtgever overhandigd worden als advies. Dit bevat de volgende rapporten: Programma van Eisen van XYZ Het Programma van Eisen zal worden opgesteld aan de hand van referentieprojecten, interviews met experts (toekomstige bewoners?), bouwbesluit en overige wet- en regelgeving. Tevens zullen Woonservice en Plaatselijk Belang hun wensen kunnen uiten. Wanneer het concept is opgesteld, zal er een beoordeling plaatsvinden gezamenlijk met Woonservice en Plaatselijk Belang. De beoordeling van het PvE door Woonservice en De Vooruitgang zal gelden als Go/No Go-moment. Stemmen de genoemde partijen in met het PvE, zal er door Atelier M.O.I. een ontwerp voor XYZ gemaakt worden. Gaan Woonservice en Plaatselijk Belang niet akkoord met het PvE, dan werkt Atelier M.O.I. op fictieve basis een ontwerp voor XYZ uit aan de hand van het geschreven PvE. Het PvE zal in deze situatie door een externe partij verder uitgewerkt en/of aangepast worden. Het uitgewerkte ontwerp van Atelier M.O.I. zal als afstudeerdocument erkend worden door de Hanzehogeschool en geen publicatie naar buiten krijgen. 11

12 Producten 12 Het Programma van Eisen opgesteld worden volgens NEN Het PvE zal de volgende gegevens bevatten: - Randvoorwaarden o Van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving o Technische aspecten - Karakteristiek van te huisvesten doelgroep(en) o Wat zijn de doelstellingen in verband met de te realiseren huisvesting o Wat zijn de gebruikers en hun activiteiten, alsmede hun relaties zowel onderling als met de andere doelgroep(en) o Wat zijn de diensten die worden geleverd en/of wat zijn de producten, die worden vervaardigd, samengesteld en/of geleverd, alsmede de productiemiddelen, productieprocessen, te verwerken materialen en afvalproducten o Wat zijn de organisatorische, economische, functionele en ecologische aspecten, voor zover ze niet volgens de bovenstaande punten niet te beschrijven zijn o De verwachtingen op lange termijn, met het oog op onder andere uitbreiding of inkrimping, van het bedrijf, de organisatie of de instelling, alsmede verandering van bestemming van het gebouw of de gebouwen. - Eisen aan het object o Locatie o Gebouw of gebouwen als geheel o Ruimtedelen o Gebouwdelen o Voorzieningen op het terrein Uitgewerkt ontwerp (op VO-niveau) van XYZ Het voorlopig ontwerp zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horen kwaliteit: - Bouwkundige tekeningen op VO-niveau: o Situatietekening 1:500 o Plattegronden 1:100 o Gevels 1:100 o Doorsneden 1:100 o Beeldbepalende details 1:5/1:10 - Rapportage over de ontwerpuitgangspunten van Atelier M.O.I. - Rapportage over bouwmethodiek - Rapportage over materiaalkeuze/kleurkeuze - Rapportage over E&W-installaties - Rapportage over draagconstructie Het voorlopig ontwerp zal een rapport zijn dat ondersteund zal worden aan de hand van tekeningen, foto s schetsen en tekstuele beschrijvingen. Het voorlopig ontwerp van XYZ is een eindproduct voor de opdrachtgever. Woonservice zal aan de hand van het voorlopig ontwerp beslissen of het ontwerp verder uitgewerkt zal worden door een externe partij. Atelier M.O.I. zal in de toekomst door Woonservice op de hoogte gehouden worden met betrekkingen tot verdere ontwikkelen van het project Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge. Haalbaarheidsanalyse van XYZ De haalbaarheidsanalyse zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horende kwaliteit: - Investeringsbegroting - Rapportage over toetsing uitgewerkte ontwerp aan het puntensysteem - Rapportage over indicatie voor koopprijs/verhuurprijs opstellen - Exploitatieberekening De haalbaarheidsanalyse zal worden opgesteld aan de hand van de eisen van Woonservice. De diepte van het onderzoek naar de haalbaarheid zal worden bepaald na overeenstemming tussen Atelier M.O.I., de begeleider en Woonservice. Dhr. Robert Kuiper van Woonservice zal Atelier M.O.I. voorzien informatie met betrekking tot de haalbaarheidsanalyse. Via mailverkeer zal een afspraak worden gemaakt voor deze bijeenkomst. 12

13 Projectorganisatie Projectorganisatie 6.1. Organisatie Atelier M.O.I. (de Morgenster Opnieuw Ingericht): Jelmer van der Zweep Moesstraat 53A 9717 JV Groningen Beschikbaarheid: ma-vr, 09:00-17:00 Nynke Telgenhof Parkweg 85A 9725 ED Groningen Beschikbaarheid: ma-vr, 09:00-17:00 Jeroen de Boer Bothniakade BL Sneek Beschikbaarheid: ma-vr, 09:00-17:00 Ylze Lindeboom Billitonstraat 12A 9715 ES Groningen Beschikbaarheid: ma-vr, 09:00-17:00 Infomail: Begeleiders Hanzehogeschool: Begeleider: Dhr. Henk Haagsma, Bbe, M-arch. Coördinator praktijkoriëntatie Hanzehogeschool Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek Opdrachtgever: Woonservice Westeinde 52A Postbus AA Westerbork Externe partijen: Kenniscentrum Noorderruimte Mw. drs. Jannie Rozema Onderzoeker Lezer: Mw. drs. Jannie Rozema Coördinator Atelier Mens en Omgeving Contactpersoon: Marian Duiven Vastgoed en makelaardijstudenten Contactpersoon: Jeroen Cappelle

14 Projectorganisatie 14 Plaatselijk Belang Woonservice Henk Haagsma Jannie Rozema Atelier M.O.I. V&M studenten Figuur 3. Organigram van de organisatie 6.2. Interne communicatie Vergaderen Regelmatig terugkerende bijeenkomsten Planningsoverleg Atelier M.O.I.: elke maandagochtend om 9:15 uur. Voortgangsoverleg met begeleider Henk Haagsma: elke donderdag. Overleg met opdrachtgever (Woonservice): tweewekelijks in de even weken op donderdag (of andere dag in overleg). Voorwaarde: Atelier M.O.I. stuurt 48 uur voor de bijeenkomst een agenda; Woonservice beoordeelt deze of de bijeenkomst zal plaatsvinden. Urenverantwoording Er zal door elke afstudeerder een urenverantwoording worden bijgehouden. Hierin wordt beschreven welke activiteiten er zijn gedaan en hoeveel tijd dit in heeft genomen. Daarnaast is het tevens van belang dat bij afwezigheid goed gecommuniceerd wordt. Wanneer iemand door ziekte afwezig is, dient dit voor 9u aan de overige afstudeerders gecommuniceerd worden. Productverantwoording Op elk gemaakt product zal komen te staan wie de auteur is. Tevens is iedereen verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen, zal het desbetreffende groepslid een waarschuwing ontvangen. Na drie waarschuwingen zal in overleg met de overige afstudeerders de consequentie worden bepaald. Archief Alle gemaakte documenten zullen digitaal en in hardcopy bewaard worden. Op de Dropbox van Atelier M.O.I. zijn de digitale documenten te vinden Externe communicatie Informatieverspreiding Het is van belang de bewoners van Nieuw-Balinge op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. Dit zal gebeuren middels social media (facebook, blog), daarnaast zullen de afstudeerders een aantal momenten in De Morgenster aanwezig zijn zodat de bewoners langs kunnen gaan om vragen te stellen, ideeën kenbaar te maken. Een vergelijkbare opzet is te vinden in Rotterdam, de veldacademie (voor meer informatie: Aanwezig in Nieuw-Balinge Op maandag de even weken Blog Nieuw-balinge.blogspot.com Facebook Kosten Eventueel gemaakte kosten zullen via worden afgehandeld. Het invoeren hiervan is voor eigen verantwoordelijkheid. Bonnetjes dienen te worden gearchiveerd in de dossiermap onder de desbetreffende tab. Gemaakte reiskosten kunnen worden gedeclareerd bij Woonservice. 14

15 Projectorganisatie Kwaliteit De kwaliteit van de producten zal op de volgende wijze worden gewaarborgd: De gemaakte producten zullen door de begeleiders worden gecontroleerd waarna er eventuele aanpassingen worden gedaan. Daarna zullen de producten aan de opdrachtgever worden aangeboden. Door deze controleronde zullen niet alleen de afstudeerders maar ook de begeleiders verantwoordelijk zijn voor het product en kunnen zij achter de gemaakte afspraken staan. Daarnaast zullen de producten ook door de afstudeerders onderling gecontroleerd en besproken worden. Software De software waar naar verwachting mee gewerkt wordt, zijn de volgende: Microsoft Word 2007 Microsoft Excel 2007 Microsoft Project 2003/2007 ArchiCAD 13/14 Standaard opmaak Er zal een standaard opmaak gemaakt worden voor worddocumenten, presentaties en ArchiCADbestanden. Competenties Tijdens het onderzoek zal er gewerkt worden met competenties. Deze zijn gekoppeld aan de opleiding en zullen in de eerste weken per student worden vastgesteld. In de bijlage worden de competenties per afstudeerder verder toegelicht. 15

AFSTUDEERONDERZOEK Gezamenlijk wonen in het Groene Spoor

AFSTUDEERONDERZOEK Gezamenlijk wonen in het Groene Spoor 2010. Atelier Mens en Omgeving, Hanzehogeschool Groningen AFSTUDEERONDERZOEK Gezamenlijk wonen in het Groene Spoor EEN CONCEPT OM WONINGEN AAN TE LATEN SLUITEN OP DE TRENDS VAN 2030 ONDERZOEKSGROEP DE

Nadere informatie

Social Action Research Plan

Social Action Research Plan Social Action Research Plan Social media project Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Opdrachtgever Stal te Bokkel Daniëlle

Nadere informatie

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV

Plan van aanpak. Project : Let s Drop. Bedrijf : DropCo BV Plan van aanpak Project : Let s Drop Bedrijf : DropCo BV Plaats, datum: Horn, 28 september 2012 Opgesteld door: 1205366 1205366smit@zuyd.nl Plan van Aanpak project Let s Drop pagina 1 Inhoudsopgave plan

Nadere informatie

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door:

Installatietechniek. Beroepsproduct: Groep: Periode: Blok H1.2. Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00. Projectleden: Ingeleverd door: Installatietechniek TISD WH1.2 Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: Blok H1.2 Ingeleverd op: Vrijdag 18 november 2011 om 12.00 Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk

Nadere informatie

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1

Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759. 24 september 2013 Versie 1 Editorial Media Design Guido Hildebrand - 1582968 Talisa van Dreven - 1582766 Alexander Ringnalda - 1547759 24 september 2013 Versie 1 Aanleiding en probleemomschrijving: Het project wordt uitgevoerd omdat

Nadere informatie

Karakteristieke gebouwen

Karakteristieke gebouwen Karakteristieke gebouwen Pagina 1 Oud Gebouw, Nieuw Gebruik Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) Steunpunt Dorpshuizen Drenthe (SDD) Kampsweg 4, 9418 PE WIJSTER tel.: 0592 31 51 21 / E. info@bokd.nl

Nadere informatie

Vierhuizen Vooruit! Vanavond. Dorpsonderzoeken. Onderzoeksmodel. Doel van het onderzoek. Tussentijdse presentatie onderzoeksresultaten

Vierhuizen Vooruit! Vanavond. Dorpsonderzoeken. Onderzoeksmodel. Doel van het onderzoek. Tussentijdse presentatie onderzoeksresultaten Vanavond Vierhuizen Vooruit! Tussentijdse presentatie inwonersonderzoek Vierhuizen 2012 Kenniscentrum NoorderRuimte Dorpsonderzoeken Doel van het onderzoek en het onderzoeksmodel Voortgang en eerste resultaten!

Nadere informatie

Plan van aanpak. Conceptipedia. Animatie. Michael Hofhuis. Joost Noordink EKT1VA

Plan van aanpak. Conceptipedia. Animatie. Michael Hofhuis. Joost Noordink EKT1VA P.V.A. Plan van aanpak Conceptipedia Animatie Michael Hofhuis Joost Noordink EKT1VA Inhoud 1. Conceptipedia 1.1 Achtergrond 1 1.2 Conceptbeschrijving 1 1.3 Opdracht omschrijving 1 2. Project resultaat

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is.

Een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen geeft problemen als de vuilnisbak vol is. Of als de vuilniszak te zwaar is. Plan van aanpak Achtergrond van het project Wat is het probleem Het probleem is een vuilniszak uit een vuilnisbak krijgen. Iedereen kent het wel, in elk huishouden komt het voor. De vuilnisbak moet geleegd

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR SEPTEMBER 2016

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR SEPTEMBER 2016 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR SEPTEMBER 2016 Titel van de opdracht Voor en met bewoners: ruimtelijke transformatie in het centrum van Paddepoel. Korte omschrijving van de onderzoeksopdracht De Groningse wijk

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor

U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor HERBESTEMMINGSSCAN Herbestemmingsscan U beschikt over bijzonder en waardevol vastgoed, maar heeft er geen goede bestemming meer voor U heeft te maken met een leegkomend of leegstaand pand Uw kosten voor

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Samen ontwerpen aan je dorp! Karlijn Looman Student Wageningen Universiteit Landschapsarchitectuur

Samen ontwerpen aan je dorp! Karlijn Looman Student Wageningen Universiteit Landschapsarchitectuur Samen ontwerpen aan je dorp! Karlijn Looman Student Wageningen Universiteit Landschapsarchitectuur 6 oktober 2012 Waar begin je met het ontwerp? Kan je wel samen ontwerpen? Wat is een goed ontwerp? Wat

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie

Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding Communicatie 7 september 2010 Versie 1 Opdrachtgever: School: Instituut: Opleiding: Vak: Will Goderie Hogeschool Rotterdam Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie Communicatie Digitale Media Inleiding

Nadere informatie

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp

Projectformat Aangepast sporten. Projectgroep 1. Annemiek Dirksen Marco Hendriks Rashida de Vries Lyanca Verrijp Projectformat Aangepast sporten Projectgroep 1 Annemiek Dirksen 507903 Marco Hendriks 515241 Rashida de Vries 496096 Verrijp 509150 Projectbegeleider: Leonie te Loo Datum van inlevering: 3 september 2014

Nadere informatie

Architecture Governance

Architecture Governance Architecture Governance Plan van aanpak Auteur: Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 14 november 2003 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Offerte. Inleiding. Projectopdracht

Offerte. Inleiding. Projectopdracht Offerte aan van Directeur MEVA drs. C.E. M., Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Centrum voor Beleidsstatistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek onderwerp Offerte Inkomenspositie Chronisch

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers PLAN VAN AANPAK Tom van de Grift - 479064, Glenn Dibbets - 531454, Yorick Strijthagen - 5174700, Özgur Ünal - 492545, studiejaar 2013/2014 Guus Visser - 531494 & Jurriën Sprenkeler - 530427 opdrachtgever:

Nadere informatie

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11

Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Project Kwantitatief onderzoek Module 12 HDT H830-11 Onderzoeksplan Bernice Havermans 10016112 b.l.havermans@gmail.com Esmee Kramer 10012478 esmeeschiedam@hotmail.com Birgit Nieuwenburg 09035168 birgit-nieuwenburg@hotmail.com

Nadere informatie

iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing.

iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Kenniscentrum NoorderRuimte 22 mei 2014 iage is een Europees samenwerkingsverband van landen en regio s rondom de Noordzee die te maken hebben met krimp en vergrijzing. Kenniscentrum NoorderRuimte 22/5/2014

Nadere informatie

Bijlage aangeboden straatbeelden

Bijlage aangeboden straatbeelden Bijlage aangeboden straatbeelden figuur 1 Schermweergaves van via Internet aangeboden straatbeelden De deelnemers aan de enquête is gevraagd om 16 straatbeelden te waarderen met een rapportcijfer gegeven

Nadere informatie

Opbouw presentatie. Aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag Opzet onderzoek Glastuinbouw Recreatie Beoordeling (De Lier) Conclusies Vragen

Opbouw presentatie. Aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag Opzet onderzoek Glastuinbouw Recreatie Beoordeling (De Lier) Conclusies Vragen Opbouw presentatie Aanleiding onderzoek Onderzoeksvraag Opzet onderzoek Glastuinbouw Recreatie Beoordeling (De Lier) Conclusies Vragen Aanleiding onderzoek Concentratiegebied glastuinbouw Tinte tussen

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0

Plan van Aanpak. Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Auteur: Roel Konieczny Docent: Stijn Hoppenbrouwers Plaats, datum: Nijmegen, 7 mei 2004 Versie: 1.0 Plan van Aanpak Roel Konieczny Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 PROBLEEMGEBIED EN DOELSTELLING...

Nadere informatie

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1

Project. 3D-Fraggel. Plan van aanpak. Door: IH1T08 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Door: 1/1 Project 3D-Fraggel Plan van aanpak Datum: 07-05-2001 Plaats: Enschede Opdrachtgever: Saxion Hogeschool Enschede Instituut ICT Afdeling Hogere Informatica Contactpersoon

Nadere informatie

Limosterrein Nijmegen

Limosterrein Nijmegen 44 Het einde van de koude oorlog betekende ook het einde van de Luchtmacht Instructie en Militaire Opleidingen School. Een opleiding met 3000 studenten op een terrein van 16,4 ha. De gemeente Nijmegen

Nadere informatie

ENQUÊTE BASISONDERWIJS Z W A R T E B R O E K - T E R S C H U U R

ENQUÊTE BASISONDERWIJS Z W A R T E B R O E K - T E R S C H U U R ENQUÊTE BASISONDERWIJS Z W A R T E B R O E K - T E R S C H U U R Onderzoek naar de wensen van de ouders over de toekomst van het basisonderwijs in de dorpen Zwartebroek en Terschuur Onderdeel van COLOFON

Nadere informatie

Stirlingmotor project

Stirlingmotor project Stirlingmotor project Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: H1.1 Ingeleverd op: Vrijdag 2 september 2011 om 12:00 uur Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk de Jong(10071482),

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen

Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Plan van aanpak implementatie WMO-dienstverlening gemeente Drimmelen Auteur : drs. Natasja de Bruin Datum : Donderdag 16 februari 2006 Versie : 2.0 (definitief) LEGAL FINANCE PROCESS Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Brabant Water Periode B. Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999

Plan van Aanpak. Brabant Water Periode B. Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999 Plan van Aanpak Brabant Water Periode B Namen en studentnummers: Eline Meijerink 1642932 Erwin van Soolingen 1572415 Heine Pol 1641999 Klant: Brabant Water Opdrachtgever: Arno van de Ven Begeleider: Paul

Nadere informatie

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9

Auteurs: Baarda e.a. isbn: 978-90-01-80771-9 Woord vooraf Het Basisboek Methoden en Technieken biedt je een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van empirisch kwantitatief onderzoek. Je stelt door waarneming vast wat zich in de werkelijkheid

Nadere informatie

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. Nieuwe koloniewoningen in beschermd dorpsgezicht Frederiksoord-Wilhelminaoord. De kernkwaliteiten landschap en cultuurhistorie. De kernen Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn in de 19 e eeuw ontstaan en

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek

Plan van aanpak. Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Plan van aanpak Communicatieonderzoek Groep: Vision Versie: 1.0 Datum: Donderdag 23 april 2015 Cursusnummer: JBC-COMON.1V-13 Namen: Studentnummer: Max van der Vlugt

Nadere informatie

Plastic soep in de Sloterplas, werkversie

Plastic soep in de Sloterplas, werkversie School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Plastic soep in de Sloterplas, werkversie Opdrachtgever Dhr. A. Schaap projectleider zwerfafval bij het stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam. Situatie Het stadsdeel

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

Linge s Zorglandgoed en ons dorp. Rumpt, 20 september 2011 Dorpshuis Albertine

Linge s Zorglandgoed en ons dorp. Rumpt, 20 september 2011 Dorpshuis Albertine Linge s Zorglandgoed en ons dorp Rumpt, 20 september 2011 Dorpshuis Albertine Welkom U allen, inwoners van Rumpt Het Kontakt Nieuwsblad Geldermalsen 2 Agenda Wie zijn wij 20.00 uur Doel van deze avond

Nadere informatie

30 OKI 2008. en Albert Davenschot. Oktober 2008

30 OKI 2008. en Albert Davenschot. Oktober 2008 VAN QVERUUSEL 30 OKI 2008 a.d. Routing Bijl.: Oktober 2008 te Hilde en Albert Davenschot In van: www.heino-online.nl info@heino-online.nl Tel 06-11230914 of 0572-391085 Postbankreknr. 9604547 K.v.K.numiner:

Nadere informatie

Methodologie & Profielwerkstukken

Methodologie & Profielwerkstukken Methodologie & Profielwerkstukken Erik Heijmans, WUR Arjen Nawijn, STOAS Sander Poort, CLV September 2014 Christelijk Lyceum Veenendaal, 2014 1. Onderzoeksprojecten soorten en doelen Twee soorten onderzoeksprojecten:

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Plan van Aanpak: Modern Choclate

Plan van Aanpak: Modern Choclate Pag. 0/ 11 Inhoudsopgave Achtergronden... 2 Projectresultaat... 3 Projectactiviteiten... 4 Projectgrenzen... 5 Kwaliteit... 6 Projectorganisatie... 7 Planning... 8 Begroting... 9 Risico s... 10 Pag. 1

Nadere informatie

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel.

Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Het (Boxtels) landschap is de leesbare biografie van Boxtel. Erfgoednota gemeente Boxtel COMMUNICATIE Erfgoednota communicatie gemeente Boxtel 1 Inleiding en leeswijzer Boxtel is een prachtige gemeente

Nadere informatie

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen:

Het profielwerkstuk. 2. Eisen en voorwaarden Het profielwerkstuk moet aan een aantal eisen en voorwaarden voldoen: -1- Het profielwerkstuk 1. Inleiding Hier staat hoe u te werk gaat bij het maken van het profielwerkstuk. Ook de eisen waaraan het moet voldoen zijn opgesomd. Verder geeft het u een voorbeeld van een plan

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

algemeen gebou, bouwkundige ontwerpen en uitwerkingen t: 06 26 102 791, e: info@mgarchit.nl, w: www.mgarchit.nl, a: vasteland 29, 3011 bj, rotterdam

algemeen gebou, bouwkundige ontwerpen en uitwerkingen t: 06 26 102 791, e: info@mgarchit.nl, w: www.mgarchit.nl, a: vasteland 29, 3011 bj, rotterdam algemeen Dank u voor interesse in gebou. Gebou is een jong buro dat esthetische bouwkundige ontwerpen en uitwerkingen maakt. Wij richten ons vooral op het segment kleinschalige nieuwbouw en renovatie van

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE OUDER(S)/VOOGD

INFORMATIE VOOR DE OUDER(S)/VOOGD Studie 2: Taken Versie informatiebrief: 3.1b INFORMATIE VOOR DE OUDER(S)/VOOGD Tweede taal acquisitie bij slechthorende jongeren N.B. Een samenvatting van deze informatiebrief is te vinden op pagina 5

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d

PLAN VAN AANPAK. Project conceptipedia animatie. Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d PLAN VAN AANPAK Project conceptipedia animatie Kimberly ten Bras Eline de Lange EKT1d inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Het project...3 1.1 Achtergronden...3 1.2 Conceptbeschrijving...3 1.3 Opdrachtomschrijving...3

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao

Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Beleef Côte d'or Laat je inspireren door de exotische wereld van cacao Marketingproject periode 2 projectgroep E5 Liza Klok Ayla Teunissen Nicole Tjan Sam de Vuijst Vincent van der Zandt Inhoudsopgave

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK PROJECT WEBSHOP VOOR NATIONAAL BUREAU DE ZONNEBLOEM & GEMEENTE AMSTERDAM VERSIE 1 3-12-2012. Patrick Haring IV2A

PLAN VAN AANPAK PROJECT WEBSHOP VOOR NATIONAAL BUREAU DE ZONNEBLOEM & GEMEENTE AMSTERDAM VERSIE 1 3-12-2012. Patrick Haring IV2A PLAN VAN AANPAK PROJECT WEBSHOP VOOR NATIONAAL BUREAU DE ZONNEBLOEM & GEMEENTE AMSTERDAM VERSIE 1 3-12-2012 IV2A Inhoudsopgave Achtergronden... 3 Projectopdracht... 4 Projectactiviteiten... 5 Projectgrenzen

Nadere informatie

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem

Fietsknooppuntensysteem 2.0. Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Fietsknooppuntensysteem 2.0 Rapportage van het onderzoek naar verbetermogelijkheden van het Zeeuwse fietsknooppuntensysteem Achtergrond onderzoek Als onderdeel van de businesscase recreatieve infrastructuur

Nadere informatie

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders

De nazorg van pleegzorg voor pleegouders 2014 Onderzoek en Innovatie Projectresultaat Dit onderzoek is verricht ten behoeve van het studieonderdeel Onderzoek &innovatie van de opleiding Pedagogiek aan de HAN te Nijmegen De nazorg van pleegzorg

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

Intentieovereenkomst De Groene Corridor De groene loper van Allure Versie.4 definitief

Intentieovereenkomst De Groene Corridor De groene loper van Allure Versie.4 definitief Intentieovereenkomst De Groene Corridor De groene loper van Allure Versie.4 definitief Juni 2012 Auteur Stichting het Noordbrabants Landschap De Ondergetekenden: De Gemeente Eindhoven, gevestigd te Eindhoven,

Nadere informatie

Wijkhuis West, Roosendaal

Wijkhuis West, Roosendaal Wijkhuis West, Roosendaal Gesprek Met wie: Lesly Konings en Hans van den Engel, voormalig welzijnsmanagers (nu vrijwilliger resp. 16 uur ingeschakeld door de sociale buurtonderneming i.o) van Wijkhuis

Nadere informatie

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom

Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool. Welkom Nieuwbouwproject AMG Schmidtschool Welkom Partijen en betrokkenen project Het schoolbestuur De gemeente De schooldirectie Het schoolteam De kinderopvang De ouders De buurt Architect, adviseurs Kaders en

Nadere informatie

DORPSSCHOOL NOORDHORN. Een voorziening met perspectief

DORPSSCHOOL NOORDHORN. Een voorziening met perspectief DORPSSCHOOL NOORDHORN Een voorziening met perspectief Vereniging Groninger Dorpen Dieuwke Visser en Nienke Vellema 28 mei 2013 Dorpsschool Noordhorn, een voorziening met perspectief, 28 mei 2013 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport BSO MAM's Kinderopvang De Kring (BSO) Voldersdreef CA APELDOORN Registratienummer

Inspectierapport BSO MAM's Kinderopvang De Kring (BSO) Voldersdreef CA APELDOORN Registratienummer Inspectierapport BSO MAM's Kinderopvang De Kring (BSO) Voldersdreef 304 7328 CA APELDOORN Registratienummer 221093357 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Apeldoorn Datum

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor in onze Kids on tour werkgroep: Stichting Welzijn Baarn Stichting Welzijn Baarn is de brede welzijnsinstelling in de gemeente Baarn. Welzijn Baarn zet zich in voor activiteiten op het gebied van ontspanning, ontmoeting, informatie en

Nadere informatie

Leefbaarheidonderzoek Sluis

Leefbaarheidonderzoek Sluis Leefbaarheidonderzoek Sluis Presentatie Concept rapportage 26 mei 2009 Concept rapportage 26 mei 2009 Inwoneraantal 2009 Aanpak van het onderzoek Demografische ontwikkelingen prognose per kern Veronderstelde

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum

Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum Notitie nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog Datum 9 april 2008 Onderwerp notitie betreffende nieuwbouwlocatie Oosterreeweg te Schiermonnikoog 1. Historie vanaf 2001 Woonplan 2001 Er is al

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers PLAN VAN AANPAK Tom van de Grift - 479064, Glenn Dibbets - 531454, Yorick Strijthagen - 5174700, Özgur Ünal - 492545, Guus Visser - 531494 & Jurriën Sprenkeler - 530427 opdrachtgever: hogeschool van arnhem

Nadere informatie

Inleiding. Plan Van Aanpak

Inleiding. Plan Van Aanpak Inleiding. Er zijn verschillende mensen en bedrijven betrokken bij dit project. Het bedrijf Chess heeft een grote rol bij dit project. Het geeft de opdracht direct aan de studenten en verzorgt workshops

Nadere informatie

Onderzoeksreglement Deliver studie

Onderzoeksreglement Deliver studie 1. Algemeen 1.1 Doel onderzoeksreglement Dit onderzoeksreglement regelt de rechten en verplichtingen van de bij de Deliver-studie betrokken partijen voor zover het betreft het verwerken van de onderzoeksgegevens

Nadere informatie

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer

Inspectie rapport. Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo. Ing. B. Wortelboer Inspectie rapport Opname rapport Bosrand 16 Dwingeloo Ing. B. Wortelboer 28 mei 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Historische weging... 5 1.1. Opname binnenzijde voorhuis... 5 1.2. Opname

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden

UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN. Waar woonwensen werkelijkheid worden UW DROOMWONING IN TIEN STAPPEN Waar woonwensen werkelijkheid worden 1 2 DROOMPLEK GEVONDEN? OF ZOEKT U NOG? HOE WORDT UW DROOMWONING WERKELIJKHEID? Iedereen heeft dromen. Zeker als het om wonen gaat. Maar

Nadere informatie

Graduation Plan. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences

Graduation Plan. Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences Graduation Plan Master of Science Architecture, Urbanism & Building Sciences Graduation Plan: All tracks Submit your Graduation Plan to the Board of Examiners (Examencommissie- BK@tudelft.nl), Mentors

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link)

Afstudeeronderzoek van E. van Bunningen BSc (Het volledige Engelstalige onderzoeksrapport kunt downloaden via deze link) CONCENTRATIE VAN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTEN IN GEMEENTELIJK VASTGOED NAAR AANLEIDING VAN DEMOGRAFISCHE TRANSITIE Een casestudie in landelijke gemeenten in Noord-Brabant, Nederland Afstudeeronderzoek van

Nadere informatie

Projectplan streekgebonden architectuur in Noord-Groningen BINNEN HET GASWINNINGSGEBIED

Projectplan streekgebonden architectuur in Noord-Groningen BINNEN HET GASWINNINGSGEBIED Projectplan streekgebonden architectuur in Noord-Groningen BINNEN HET GASWINNINGSGEBIED D.D. 9 MEI 2017 Projectplan streekgebonden architectuur in Noord-Groningen Bestaat er zoiets als een specifieke Noord-Groningese

Nadere informatie

C H I B B. Onderwijstopics CHIBB. Concept House IBB/RDM Rotterdam. leerbedrijf CHIBB 2 e semester

C H I B B. Onderwijstopics CHIBB. Concept House IBB/RDM Rotterdam. leerbedrijf CHIBB 2 e semester Onderwijstopics CHIBB Concept House IBB/RDM Rotterdam leerbedrijf CHIBB 2 e semester 2011-2012 Versie: 15 december 2011 Auteurs: Annette Detzel, Kees van Kranenburg en Arjan Karssenberg kenniscentrum Sustainable

Nadere informatie

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase.

De werkzaamheden zullen hierna per fase worden toegelicht, in fig.1 is een globaal overzicht te zien van de werkzaamheden per fase. Bijlage C: Fasering 1 Inleiding Het ontwerpproces kent een aantal fasen die elkaar opvolgen tot het moment dat daadwerkelijk wordt begonnen met de uitvoering van het ontwerp door een aannemer. Bij het

Nadere informatie

Memo. Geachte leden van de raad,

Memo. Geachte leden van de raad, Memo Aan : Gemeenteraad Van : Henk Veldhuizen Doorkiesnummer : (0343) 56 57 00 Datum : 23-10-2015 Afschriften : Beja Burema, Jan Pieters, Alies Oprel, Roel Rutten en Hans Zijp Betreft : Quick scan alternatief

Nadere informatie

het plan in hoofdlijnen

het plan in hoofdlijnen an badhoevedorp het plan in hoofdlijnen vhet toekomstbeeld De A9 gaat om! Een langgekoesterde wens van de inwoners van Badhoevedorp en de gemeente Haarlemmermeer gaat in vervulling. Het nieuwe tracé van

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

SOCIAL INFORMATION SYSTEM

SOCIAL INFORMATION SYSTEM De SIS is een tool die oplossingen biedt voor uitdagingen en vragen in de wijk. Het product is vooral sterk in het verbinden van belangen. Zo stelt het organisaties in staat makkelijk en efficiënt met

Nadere informatie

Aangepast wonen voor senioren in de historische binnenstad van Zutphen. Mariaschool. Een onderzoek naar herbestemming

Aangepast wonen voor senioren in de historische binnenstad van Zutphen. Mariaschool. Een onderzoek naar herbestemming Aangepast wonen voor senioren in de historische binnenstad van Zutphen Mariaschool Een onderzoek naar herbestemming Opdrachtgevers: Parochie HH. Twaalf Apostelen Het Zorghofje Han van Zwieten Architect

Nadere informatie

Release datum: 11 juni 2012

Release datum: 11 juni 2012 Highlights 1 HSExpert versie 5.2 Begin juni is versie 5.2 van HSExpert gereleased. In versie 5.2 zijn vooral wijzigingen op het RiAxion (Arbo) dossier doorgevoerd. Daarnaast zijn er wat kleinere wijzigingen

Nadere informatie

Inspectierapport Groei (BSO) Emmastraat 6 4941AX Raamsdonksveer

Inspectierapport Groei (BSO) Emmastraat 6 4941AX Raamsdonksveer Inspectierapport Groei (BSO) Emmastraat 6 4941AX Raamsdonksveer Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Geertruidenberg Datum inspectie: 18-02-2016 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

WONEN IN HOUWERZIJL 18-11- 2010. Vind je heil in Houwerzijl!

WONEN IN HOUWERZIJL 18-11- 2010. Vind je heil in Houwerzijl! WONEN IN HOUWERZIJL 18-11- 2010 Vind je heil in Houwerzijl! Wonen in Houwerzijl VIND JE HEIL IN HOUWERZIJL! Coach: Dhr. J van Omme Auteurs: M.Bakker R. van Diermen W.Dijkstra A.C.H. Koolhaas Opdrachtgevers:

Nadere informatie

23 DEC 20H. GEMEENTE ASTEN inqekomen. vereniging l f f \ Gemeente Asten t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus AG ASTEN

23 DEC 20H. GEMEENTE ASTEN inqekomen. vereniging l f f \ Gemeente Asten t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus AG ASTEN vereniging l f f \ ons middelbaa r onderwijs \^ J GEMEENTE ASTEN inqekomen Gemeente Asten t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders Postbus 29 572 AG ASTEN nr; 23 DEC 2H Afd.: Tilburg, 16 december

Nadere informatie

Inspectierapport De Wijde Wereld Kinderopvang (KDV) Hoofdstraat CB Terheijden

Inspectierapport De Wijde Wereld Kinderopvang (KDV) Hoofdstraat CB Terheijden Inspectierapport De Wijde Wereld Kinderopvang (KDV) Hoofdstraat 41 4844CB Terheijden Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Drimmelen Datum inspectie: 08-03-2016 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie

Manifeste lokale woningbehoefte. Vraag zoekt locatie Manifeste lokale woningbehoefte Vraag zoekt locatie 10-3-2015 Inleiding In de gemeentelijke Visie op Wonen en Leefbaarheid (2012) is uitgesproken dat de gemeente in principe in alle kernen ruimte wil zoeken

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2017

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2017 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2017 Titel van de opdracht (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Klimaatbestendige stad: stresstesten in grote steden zoals Groningen, Leeuwarden, Bergen (Noorwegen),

Nadere informatie