Projectplan Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge"

Transcriptie

1 Projectplan Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge Atelier M.O.I. Jelmer van der Zweep Jeroen de Boer Nynke Telgenhof Ylze Lindeboom Projectplan Afstudeeropdracht Begeleider: Dhr. H.T. Haagsma, Bbe, M-arch. (Hanzehogeschool Groningen) Lezer: Mw. drs. J. Rozema (Hanzehogeschool Groningen) Groningen, 19 januari 2012 Atelier Mens en Omgeving Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek Hanzehogeschool Groningen Studiejaar

2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond Over Nieuw-Balinge Geschiedenis van het landschap Opbouw van het dorp Samenstelling bevolking Voormalige C.B.S. De Morgenster Plaatselijk belang De Vooruitgang Opdracht Aanleiding Probleemstelling Doel Onderzoeksvragen Eindproducten Parallelle opdrachten door externe partijen Activiteiten Producten Tussenproducten Eindproducten Projectorganisatie Organisatie Interne communicatie Externe communicatie Kosten Kwaliteit

3 Inleiding 3 1. Inleiding In dit projectplan wordt beschreven hoe Jelmer van der Zweep, Jeroen de Boer, Nynke Telgenhof en Ylze Lindeboom van Atelier M.O.I. (de Morgenster Opnieuw Ingericht), de afstudeeropdracht Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge (hierna: XYZ) zullen gaan aanpakken. Allereerst worden de achtergronden van het project toegelicht. Hierop volgend wordt de opdracht omschreven, de opdracht wordt opgedeeld in de volgende onderdelen: de aanleiding, de probleemstelling, het doel en onderzoeksvragen. In het hoofdstuk activiteiten zal worden uiteengezet welke onderzoeken en taken worden uitgevoerd. Ook zullen hier de projectgrenzen worden aangegeven waar de afstudeergroep zich aan dient houden. Het hoofdstuk activiteiten worden gevolgd door een overzicht van de tussen- en eindproducten. Dit overzicht omvat alle stukken, rapporten, uitwerkingen en dergelijke die worden geleverd aan de opdrachtgever Woonservice en aan de begeleider en lezer van de Hanzehogeschool Groningen. Het hoofdstuk projectorganisatie omvat de gehele organisatie van het project. In dit hoofdstuk worden zowel de interne- als externe communicatie beschreven. Overige afspraken die van belang zijn binnen het project, zoals financiën en afwezigheid, komen als laatste onderdeel van dit hoofdstuk aan bod. De tijdsplanning wordt als bijlage toegevoegd, deze bevat een overzicht van het complete afstudeertraject met deadlines en overige belangrijke data. 3

4 Achtergrond 4 2. Achtergrond Figuur 1. Bovenaanzicht dorp Nieuw-Balinge 2.1. Over Nieuw-Balinge Nieuw-Balinge ligt in de provincie Drenthe. Deze provincie is opgedeeld in 12 gemeenten, waarbij Nieuw- Balinge binnen de gemeente Midden-Drenthe valt. Het dorp ligt tussen Hoogeveen en Emmen en telt 930 inwoners. Het is een erg levendig dorp met een groot aantal verenigingen. Het dorp telt twee kerken, één Hervormde en één Christelijk gereformeerde. Er is één basisschool, de O.B.S. Meester Sieberingschool. Voor de hulpbehoevende ouderen is het dichtstbijzijnde verzorgingstehuis in een nabijgelegen dorp Westerbork (woonzorgcentrum t Derkhuus). Voor de dagelijkse boodschappen gaan de meeste dorpelingen naar Hoogeveen, dit omdat er in het dorp zelf geen supermarkt aanwezig is. In Hoogeveen zijn supermarkten als de Jumbo, Super de Boer, Albert Heijn en C1000 aanwezig Geschiedenis van het landschap Het dorp is zo n 650 jaar geleden ontstaan tijdens de periode van de veenontginningen. Er woonden in die tijd veel turfgravers die hun turf per boot vervoerden via de Middenraai. Tegenwoordig is de Middenraai niet meer bevaarbaar. Waar het veen werd afgegraven ontstond vruchtbare landbouwgrond. Rond 1992 heeft Natuurmonumenten veel boeren uitgekocht om samen met Plan Goudplevier het Mantingerzand, Achtersteveld, t Hulle zand, het Lenzeveen en Martensplek tot een groot aaneengesloten natuurgebied terug te brengen; het Mantingerveld. Door de mooie natuurplekken waar het dorp middenin ligt is het zeer aantrekkelijk om in deze streek te wonen. Het ten westen gelegen bungalowpark, dat in eerste instantie als recreatiepark diende, wordt tegenwoordig grotendeels gebruikt voor permanente bewoning. Bron: Opbouw van het dorp In de structuur van het dorp is terug te zien dat Nieuw-Balinge als lintdorp is ontstaan. Door kleinschalige nieuwbouw heeft het dorp een eigen dorpskern gekregen. Nieuw-Balinge bestaat veelal uit rustige straten met veel boerderijen en vrijstaande huizen, enkel in de kern van het dorp zijn rijtjeswoningen te vinden. Het dorp heeft voor de toekomst nog veel plek om uit te breiden. Het Bungalowpark de Breistroeken ligt westelijk in het dorp. Het dorpshuis (de Heugte) waar verschillende activiteiten plaatsvinden staat aan het dorpsplein. Het dorpsplein is de plek waar het zomerfeest en andere activiteiten die zich in de buitenlucht afspelen, plaatsvinden. 4

5 Achtergrond Samenstelling bevolking De verhouding tussen mannen en vrouwen in Nieuwe Balinge is ongeveer gelijk. De bewoners in de leeftijdscategorie tussen de 45 en 65 jaar vertegenwoordigen 29% van de totale bevolking. Een kwart van de bewoners zitten in de leeftijdscategorie tussen 25 en 45 jaar. Er wonen relatief weinig jongeren in Nieuw-Balinge, namelijk 11%. Het percentage kinderen ligt op 18%. Een vijfde van de inwoners is alleenstaand, 35% is een paar zonder kinderen en bijna 45% is een gezin met kinderen. In totaal telt het dorp 370 huishoudens. Het gemiddelde besteedbare inkomen ligt rond de euro. Er zijn relatief veel huishoudens met lage inkomens; 46%. Er wonen relatief weinig mensen met hoge inkomens, iets meer dan 10%. In Nieuw-Balinge staan 295 woningen en de gemiddelde woningwaarde bedraagt euro. Bron: Centraal Bureau van de Statistiek 2.5. Voormalige C.B.S. De Morgenster De C.B.S. De Morgenster was de christelijke basisschool van Nieuw-Balinge en gelegen nabij de vaart de Middenraai. In de laatste jaren van haar bestaan volgden ongeveer 35 leerlingen onderwijs op deze basisschool. Volgens de laatste directeur Rob woedde er een soort schoolstrijd tussen De Morgenster en de Meester Sieberingschool waardoor driekwart naar de openbare basisschool ging. Door het sluiten van De Morgenster kwam er na 93 jaar een einde aan christelijk basisonderwijs in het dorp. Bron: Dagblad van het Noorden 2.6. Plaatselijk belang De Vooruitgang Plaatselijk Belang "De Vooruitgang" Nieuw-Balinge is in 1913 opgericht en heeft als doel het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Nieuw-Balinge en het verbeteren van de leefbaarheid. Dit proberen ze te bereiken door het opzetten van projecten, overleg met de gemeente en het initiatief nemen in, of ondersteuning bieden bij het opzetten van voorzieningen. Ze volgen de plannen van de gemeente Midden-Drenthe en hebben waar nodig kritische opmerkingen in het belang van Nieuw-Balinge. Plaatselijk belang zet zich op positieve wijze in voor de leefbaarheid in het dorp. Dit willen ze doen door zelf voorstellen te doen om knelpunten op te lossen of door deel te nemen aan projecten die iets toe te voegen hebben aan de leefbaarheid. Ook helpt plaatselijk belang andere verenigingen met het opzetten of uitvoeren van plannen of projecten. Plaatselijk belang heeft de werkgroep Veuruutkieken opgericht. Om de leefbaarheid van het dorp te hanteren. Doel is dat de werkgroep eerst gaat inventariseren wat er allemaal aan voorzieningen is in het dorp. Daarna gaat de groep met elkaar en de dorpsbewoners in gesprek om te kijken hoe het dorp er in bijvoorbeeld 2020 moet uitzien. Welke voorzieningen moeten er dan nog zijn. Ook de buurdorpen worden betrokken. Bron: Figuur 2. De voormalige christelijke basisschool De Morgenster 5

6 Opdracht 6 3. Opdracht 3.1. Aanleiding In het Drentse dorp Nieuw-Balinge staat sinds medio 2010 de C.B.S. De Morgenster leeg. Vanuit Plaatselijk Belang De Vooruitgang (hierna: Plaatselijk Belang) heeft Woonservice uit Westerbork benaderd om een plan te schrijven voor het leegstaande schoolgebouw. Op haar beurt heeft Woonservice de Hanzehogeschool Groningen benaderd om de opdracht (deels) uit te laten voeren door studenten met verschillende disciplines. De opdracht omvat een onderzoek naar wat de meest geschikte nieuwe functie voor het schoolgebouw (XYZ) zou kunnen worden en welke doelgroep hier aan verbonden kan zijn. Daaropvolgend wordt een Programma van Eisen opgesteld en een ontwerp uitgewerkt. Vanuit Plaatselijk Belang is de hypothese opgesteld dat er behoefte is aan ouderenwoningen waarin zorg zou kunnen worden verleend door de inwoners van Nieuw-Balinge. In het vooronderzoek moet onderzocht worden welke huisvestingsbehoefte het dorp heeft. Uit het vooronderzoek zal dan worden geconcludeerd moeten worden of de opgestelde hypothese correct is. Een externe partij, Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen (hierna: Kenniscentrum Noorderruimte), zal onderzoeken of de inwoners van Nieuw-Balinge de zorg kunnen faciliteren wanneer XYZ een zorgfunctie krijgt. De input vanuit het dorp is bij de opdracht onmisbaar, omdat Nieuw-Balinge een erg levendig dorp is. De dorpsbewoners zullen daarom ook veel betrokken worden bij het onderzoek, het Programma van Eisen en het ontwerp Probleemstelling Hoe ziet het nieuwe ontwerp voor XYZ eruit? 3.3. Doel Het leveren van een Programma van Eisen, uitgewerkt ontwerp en haalbaarheidsanalyse van XYZ Onderzoeksvragen Hoe ziet de status quo van de huidige locatie, Voornweg 1 te Nieuw-Balinge, eruit? Aan welke voorwaarden moet het ontwerp van XYZ voldoen? In welke mate is de huidige locatie geschikt voor het realiseren van XYZ? Is het financieel haalbaar om het ontwerp van XYZ te realiseren? 3.5. Eindproducten Het adviesrapport, dat door Atelier M.O.I. geleverd wordt aan Woonservice, bevat de volgende eindproducten: Programma van Eisen van XYZ Uitgewerkt ontwerp (op VO-niveau) van XYZ Financiële haalbaarheidsanalyse van het uitgewerkte ontwerp van XYZ Parallelle opdrachten door externe partijen Naast de opdracht herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster waar door Atelier M.O.I. aan gewerkt wordt, lopen er een aantal parallelle projecten in Nieuw-Balinge. Er wordt een dorpsonderzoek gedaan door het Kenniscentrum Noorderruimte onder leiding van Jannie Rozema. Het Kenniscentrum Noorderruimte wordt ondersteund door vier studenten van Vastgoed en Makelaardij (hierna: V&Mstudenten). In het dorpsonderzoek wordt de waardering van de leefomgeving van de dorpsbewoners onderzocht aan de hand van een kwantitatief onderzoek. De V&M-studenten stellen in samenwerking met het Kenniscentrum Noorderruimte een enquête op en verwerken de data tot een onderzoeksrapport. Atelier M.O.I. levert een vragenlijst gericht op de herbestemming van De Morgenster aan het Kenniscentrum Noorderruimte/V&M-studenten voor het kwantitatieve onderzoek om inzicht te krijgen in de doelgroep voor XYZ. Het Kenniscentrum Noorderruimte (Jannie Rozema) zal naast het kwantitatieve dorpsonderzoek naar de leefbaarheid, een diepteonderzoek doen naar zorgverlening door inwoners van Nieuw-Balinge en een onderzoek naar duurzaamheid in Nieuw-Balinge (Tineke van Schoor). 6

7 Opdracht 7 De mogelijkheid bestaat dat er instanties of verenigingen uit Nieuw-Balinge baat hebben bij de resultaten van het overkoepelende onderzoek van het Kenniscentrum Noorderruimte, hiervoor kan contact worden opgenomen met Jannie Rozema. In Projectvoorstel Nieuw-Balinge (kort) wordt het bovenstaande uitgebreider toegelicht. 7

8 Activiteiten 8 4. Activiteiten Om het adviesrapport te kunnen opstellen, worden de onderstaande activiteiten uitgevoerd. Voorbereiding - Informatie vergaren over opdracht Nieuw-Balinge o Gesprekken met Plaatselijk Belang aangaan o Vergaderen met betrokken partijen. - Concept projectplan opstellen - Concept planning opstellen - Bespreking concept projectplan met begeleider - Definitief projectplan opstellen - Definitieve planning opstellen - Bespreking definitief projectplan met begeleider en Woonservice Vooronderzoek naar doelgroep huisvesting van XYZ - Kwalitatief onderzoek middels interviews met bewoners Nieuw-Balinge afnemen - Onderzoeksvragen voor enquête Kenniscentrum Noorderruimte/V&M-studenten opstellen - Conclusies trekken uit verkregen onderzoeksgegevens Gebouw analyseren - Bekijken/bezoeken van het gebouw - Foto s maken van het gebouw - Foto s maken terrein - Verkrijgen bouwkundige tekeningen gebouw - Verkrijgen bestemmingsplan gebouw - Draagstructuur bepalen - Kwaliteit gebouw bepalen - Bouwfysische eigenschappen gebouw bepalen - Maatvoering gebouw bepalen - Elektrotechnische en Werktuigbouwkundige installaties bepalen - Vluchtroutes bepalen - Routing bepalen Programma van Eisen (PvE) opstellen - Randvoorwaarden opstellen (wetgeving/regelgeving, technische aspecten, financiële aspecten) - Karakteristiek van de te huisvesten doelgroep opstellen - Eisen van het gebouw opstellen - Opstellen van PvE - PvE toetsen aan het bestemmingsplan - PvE toetsen bij Woonserviece - PvE toetsen bij Plaatselijk Belang - Scenariokeuze maken: hergebruik/hergebruik+nieuwbouw/nieuwbouw Stedenbouwkundige analyse maken - Morfologische kaarten maken - Breukzones, breuklijnen, barrières bepalen - Routes en knooppunten bepalen - Zichtlijnen en zichtassen bepalen - Structuurbepalende ruimtes bepalen - Bijzondere elementen bepalen - Architectuurtypen van de omgeving bepalen - Structurele knelpunten bepalen - Structurerende aanknopingspunten bepalen - Achterhalen van de historie van de locatie 8

9 Activiteiten 9 Schetsontwerp (SO) maken - Meerdere schetsontwerpen opstellen op basis van de ontwerpuitgangspunten - Bijeenkomst in De Morgenster organiseren voor dorpsbewoners om input te leveren voor het ontwerp (nader te bepalen) - Bouwkundige tekeningen op SO-niveau maken - Impressies van de schetsontwerpen maken - Presentaties maken - Overeenstemming krijgen met Plaatselijk Belang en Woonservice - Schetsontwerp toetsen aan het PvE Voorlopig ontwerp (VO) maken - Bouwkundige tekeningen op VO-niveau maken - Impressies van het voorlopig ontwerp maken - Presentaties maken - Overeenstemming krijgen met Plaatselijk Belang en Woonservice - Voorlopig ontwerp toetsen aan het PvE - Voorlopig ontwerp toetsen aan het huidige bouwbesluit (Gedeeltelijk) definitief ontwerp maken - Bouwkundige tekeningen op DO-niveau maken - Impressies van het (gedeeltelijk) definitief ontwerp maken - Presentaties maken - (Gedeeltelijk) definitief ontwerp toetsen aan het PvE Haalbaarheidsanalyse opstellen - Gastcollege bijwonen van Robert Kuiper over haalbaarheidsanalyse - Investeringsbegroting opstellen - Het uitgewerkte ontwerp toetsen aan het puntensysteem - Indicatie voor koopprijs/verhuurprijs opstellen - Exploitatieberekening opstellen Projectcommunicatie - Teamvergaderingen houden - Voortgangsoverleggen met begeleider houden - Vergaderingen met opdrachtgever houden - Website en blog bijhouden voor belangstellenden - Zelfcontrole/reflectie uitvoeren - Urenverantwoording bijhouden - Archivering van verslagen, documenten, rapporten, etc. 9

10 Producten Producten 5.1. Tussenproducten De tussenproducten dienen als middel om tot de eindproducten te komen. De tussenproducten zijn in eerste instantie niet van belang voor Woonservice, maar kunnen de eindproducten echter wel verduidelijken. Deze producten kunnen worden ingezien tijdens bijeenkomsten en zijn tevens digitaal op te vragen. In het adviesrapport voor Woonservice zullen de tussenproducten bijgevoegd worden als bijlagen. Projectplan Het projectplan van de opdracht Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge van Atelier M.O.I. dient als contract tussen de opdrachtgever (Woonservice) en de opdrachtnemer (Atelier M.O.I.). Indien Woonservice instemt met de inhoud van het projectplan, dienen opdrachtgever en opdrachtnemer zich te houden aan de beschreven afspraken in het document. Het projectplan is een levend document en kan (waar nodig) aangepast worden door één van de betrokken partijen. Dit dient echter wel te gebeuren in overeenstemming met alle betrokken partijen. Het projectplan zal door Woonservice niet worden uitgeleverd aan Plaatselijk Belang. Voor Plaatselijk Belang is Projectvoorstel Nieuw-Balinge (kort) leidend voor het algehele onderzoek dat zal plaatsvinden in Nieuw-Balinge, zoals besproken in paragraaf 3.6. Het projectplan dient ook als plan van aanpak van Atelier M.O.I. aan de begeleider vanuit de Hanzehogeschool (Henk Haagsma). In deze vorm omschrijft het projectplan alle werkzaamheden die de studenten zullen uitvoeren tijdens hun afstudeerproject aan de Academie van Architectuur, Bouwkunde en Civiele Tecniek aan de Hanzehogeschool Groningen. Het projectplan in deze vorm dient echter niet als beoordelingscriteria voor het afstuderen van de studenten; daarvoor wordt apart per student een competentieset opgesteld. Het projectplan kan door belangstellenden opgevraagd worden om in te lezen. Het projectplan mag niet worden verveelvoudigd, gewijzigd of gebruikt worden voor andere doeleinden zonder toestemming van Atelier M.O.I. Gebouwanalyse De gebouwanalyse zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horende kwaliteit: - Rapportage over de huidige draagconstructie - Rapportage over de bouwkundige kwaliteit van het huidige gebouw - Rapportage over de bouwfysische kwaliteit van het huidige gebouw - Rapportage over de gebruikte materialen van het huidige gebouw - Rapportage over de gebruikte afwerking van het huidige gebouw - Rapportage over de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties die in het gebouw aanwezig zijn en de kwaliteit/bruikbaarheid ervan Deze analyse word uitgevoerd door te observeren en veel foto s te maken, door kaarten en tekeningen te analyseren en door informatie van experts op te vragen. De uitkomsten van de gebouwanalyse worden verwerkt in een rapport waar aan de hand van foto s, tekeningen en tekstuele beschrijvingen duidelijk de staat van het gebouw wordt weergegeven. De gebouwanalyse dient als ontwerpmiddel voor XYZ en kan worden ingezien door alle personen en partijen die daar belang bij hebben. Omdat rapport is een middel is om tot het ontwerp te komen, is het geen eindproduct dat geleverd zal worden aan Woonservice. Stedenbouwkundige analyse De stedenbouwkundige analyse zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horende kwaliteit: - Morfologische kaarten: o Topografie o Bebouwing (bebouwd onbebouwd) o Groen en water o Bebouwingshoogte o Domeinen (privé openbaar) o Wegenstructuur en uitvalswegen 10

11 Producten 11 o Functies (wonen, industrie, voorzieningen) - Rapportage over de structuur van de locatie en de omliggende omgeving - Rapportage over de architectuurtypen van de locatie en de omliggende omgeving - Rapportage over de structurele knelpunten van de locatie en de omliggende omgeving - Rapportage over de structurerende aanknopingspunten van de locatie en de omliggende omgeving - Rapportage over de historie van de locatie en de omliggende omgeving De stedenbouwkundige analyse wordt uitgevoerd door middel van het maken van (morfologische) tekeningen die duidelijk de verschillende onderdelen belichten. De tekeningen worden ondersteund aan de hand van foto s en tekstuele beschrijvingen. De stedenbouwkundige analyse dient als één van de ontwerpmiddelen voor XYZ. Het is in te lezen door alle personen en partijen die daar belang bij hebben. Omdat rapport is een middel is om tot het ontwerp te komen, is het geen eindproduct dat geleverd zal worden aan Woonservice. Schetsontwerp (SO) Het schetsontwerp zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horende kwaliteit: - Meerdere schetsontwerpen met verschillende ontwerpuitgangspunten: o Bouwtekeningen op SO-niveau o 3D-impressies (gecreëerd met ArchiCAD/maquettes; n.t.b.) o Powerpointpresentatie van de schetsontwerpen - Rapportage over commentaar dat betrokken partijen (n.t.b.) tijdens workshop hebben geleverd over meerdere schetsontwerpen - Rapportage over het gekozen schetsontwerp - Rapportage over de overeenstemming van het gekozen schetsontwerp met Plaatselijk Belang en Woonservice - Rapportage van de toetsing aan het PvE van het gekozen schetsontwerp Het schetsontwerp zal een rapport zijn dat ondersteund zal worden aan de hand van tekeningen, foto s, schetsen en tekstuele beschrijvingen. Het schetsontwerp is slechts een globale opzet van het ontwerp waarin veel ontwerpkeuzes nog niet zijn gemaakt. De bouwtekeningen zullen laten zien wat de hoofdvorm van het ontwerp zal worden, hoe de belangrijkste ruimten met elkaar verbonden zijn en hoe het terrein globaal ingericht zal worden. Ontwerpkeuzes als bouwmethodiek, materialen en dergelijke worden gemaakt in het verdere ontwerpproces; het voorlopig ontwerp. Omdat het schetsontwerp een middel is om tot het uitgewerkte ontwerp (op VO-niveau) te komen, is het schetsontwerp geen eindproduct dat zal worden geleverd aan Woonservice. Het schetsontwerp is in te lezen door alle personen en partijen die daar belang bij hebben Eindproducten De eindproducten zullen aan de opdrachtgever overhandigd worden als advies. Dit bevat de volgende rapporten: Programma van Eisen van XYZ Het Programma van Eisen zal worden opgesteld aan de hand van referentieprojecten, interviews met experts (toekomstige bewoners?), bouwbesluit en overige wet- en regelgeving. Tevens zullen Woonservice en Plaatselijk Belang hun wensen kunnen uiten. Wanneer het concept is opgesteld, zal er een beoordeling plaatsvinden gezamenlijk met Woonservice en Plaatselijk Belang. De beoordeling van het PvE door Woonservice en De Vooruitgang zal gelden als Go/No Go-moment. Stemmen de genoemde partijen in met het PvE, zal er door Atelier M.O.I. een ontwerp voor XYZ gemaakt worden. Gaan Woonservice en Plaatselijk Belang niet akkoord met het PvE, dan werkt Atelier M.O.I. op fictieve basis een ontwerp voor XYZ uit aan de hand van het geschreven PvE. Het PvE zal in deze situatie door een externe partij verder uitgewerkt en/of aangepast worden. Het uitgewerkte ontwerp van Atelier M.O.I. zal als afstudeerdocument erkend worden door de Hanzehogeschool en geen publicatie naar buiten krijgen. 11

12 Producten 12 Het Programma van Eisen opgesteld worden volgens NEN Het PvE zal de volgende gegevens bevatten: - Randvoorwaarden o Van toepassing zijnde wetgeving en regelgeving o Technische aspecten - Karakteristiek van te huisvesten doelgroep(en) o Wat zijn de doelstellingen in verband met de te realiseren huisvesting o Wat zijn de gebruikers en hun activiteiten, alsmede hun relaties zowel onderling als met de andere doelgroep(en) o Wat zijn de diensten die worden geleverd en/of wat zijn de producten, die worden vervaardigd, samengesteld en/of geleverd, alsmede de productiemiddelen, productieprocessen, te verwerken materialen en afvalproducten o Wat zijn de organisatorische, economische, functionele en ecologische aspecten, voor zover ze niet volgens de bovenstaande punten niet te beschrijven zijn o De verwachtingen op lange termijn, met het oog op onder andere uitbreiding of inkrimping, van het bedrijf, de organisatie of de instelling, alsmede verandering van bestemming van het gebouw of de gebouwen. - Eisen aan het object o Locatie o Gebouw of gebouwen als geheel o Ruimtedelen o Gebouwdelen o Voorzieningen op het terrein Uitgewerkt ontwerp (op VO-niveau) van XYZ Het voorlopig ontwerp zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horen kwaliteit: - Bouwkundige tekeningen op VO-niveau: o Situatietekening 1:500 o Plattegronden 1:100 o Gevels 1:100 o Doorsneden 1:100 o Beeldbepalende details 1:5/1:10 - Rapportage over de ontwerpuitgangspunten van Atelier M.O.I. - Rapportage over bouwmethodiek - Rapportage over materiaalkeuze/kleurkeuze - Rapportage over E&W-installaties - Rapportage over draagconstructie Het voorlopig ontwerp zal een rapport zijn dat ondersteund zal worden aan de hand van tekeningen, foto s schetsen en tekstuele beschrijvingen. Het voorlopig ontwerp van XYZ is een eindproduct voor de opdrachtgever. Woonservice zal aan de hand van het voorlopig ontwerp beslissen of het ontwerp verder uitgewerkt zal worden door een externe partij. Atelier M.O.I. zal in de toekomst door Woonservice op de hoogte gehouden worden met betrekkingen tot verdere ontwikkelen van het project Herbestemming voormalige C.B.S. De Morgenster te Nieuw-Balinge. Haalbaarheidsanalyse van XYZ De haalbaarheidsanalyse zal bestaan uit de volgende onderdelen met een daarbij horende kwaliteit: - Investeringsbegroting - Rapportage over toetsing uitgewerkte ontwerp aan het puntensysteem - Rapportage over indicatie voor koopprijs/verhuurprijs opstellen - Exploitatieberekening De haalbaarheidsanalyse zal worden opgesteld aan de hand van de eisen van Woonservice. De diepte van het onderzoek naar de haalbaarheid zal worden bepaald na overeenstemming tussen Atelier M.O.I., de begeleider en Woonservice. Dhr. Robert Kuiper van Woonservice zal Atelier M.O.I. voorzien informatie met betrekking tot de haalbaarheidsanalyse. Via mailverkeer zal een afspraak worden gemaakt voor deze bijeenkomst. 12

13 Projectorganisatie Projectorganisatie 6.1. Organisatie Atelier M.O.I. (de Morgenster Opnieuw Ingericht): Jelmer van der Zweep Moesstraat 53A 9717 JV Groningen Beschikbaarheid: ma-vr, 09:00-17:00 Nynke Telgenhof Parkweg 85A 9725 ED Groningen Beschikbaarheid: ma-vr, 09:00-17:00 Jeroen de Boer Bothniakade BL Sneek Beschikbaarheid: ma-vr, 09:00-17:00 Ylze Lindeboom Billitonstraat 12A 9715 ES Groningen Beschikbaarheid: ma-vr, 09:00-17:00 Infomail: Begeleiders Hanzehogeschool: Begeleider: Dhr. Henk Haagsma, Bbe, M-arch. Coördinator praktijkoriëntatie Hanzehogeschool Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele techniek Opdrachtgever: Woonservice Westeinde 52A Postbus AA Westerbork Externe partijen: Kenniscentrum Noorderruimte Mw. drs. Jannie Rozema Onderzoeker Lezer: Mw. drs. Jannie Rozema Coördinator Atelier Mens en Omgeving Contactpersoon: Marian Duiven Vastgoed en makelaardijstudenten Contactpersoon: Jeroen Cappelle

14 Projectorganisatie 14 Plaatselijk Belang Woonservice Henk Haagsma Jannie Rozema Atelier M.O.I. V&M studenten Figuur 3. Organigram van de organisatie 6.2. Interne communicatie Vergaderen Regelmatig terugkerende bijeenkomsten Planningsoverleg Atelier M.O.I.: elke maandagochtend om 9:15 uur. Voortgangsoverleg met begeleider Henk Haagsma: elke donderdag. Overleg met opdrachtgever (Woonservice): tweewekelijks in de even weken op donderdag (of andere dag in overleg). Voorwaarde: Atelier M.O.I. stuurt 48 uur voor de bijeenkomst een agenda; Woonservice beoordeelt deze of de bijeenkomst zal plaatsvinden. Urenverantwoording Er zal door elke afstudeerder een urenverantwoording worden bijgehouden. Hierin wordt beschreven welke activiteiten er zijn gedaan en hoeveel tijd dit in heeft genomen. Daarnaast is het tevens van belang dat bij afwezigheid goed gecommuniceerd wordt. Wanneer iemand door ziekte afwezig is, dient dit voor 9u aan de overige afstudeerders gecommuniceerd worden. Productverantwoording Op elk gemaakt product zal komen te staan wie de auteur is. Tevens is iedereen verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken. Wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen, zal het desbetreffende groepslid een waarschuwing ontvangen. Na drie waarschuwingen zal in overleg met de overige afstudeerders de consequentie worden bepaald. Archief Alle gemaakte documenten zullen digitaal en in hardcopy bewaard worden. Op de Dropbox van Atelier M.O.I. zijn de digitale documenten te vinden Externe communicatie Informatieverspreiding Het is van belang de bewoners van Nieuw-Balinge op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. Dit zal gebeuren middels social media (facebook, blog), daarnaast zullen de afstudeerders een aantal momenten in De Morgenster aanwezig zijn zodat de bewoners langs kunnen gaan om vragen te stellen, ideeën kenbaar te maken. Een vergelijkbare opzet is te vinden in Rotterdam, de veldacademie (voor meer informatie: Aanwezig in Nieuw-Balinge Op maandag de even weken Blog Nieuw-balinge.blogspot.com Facebook Kosten Eventueel gemaakte kosten zullen via worden afgehandeld. Het invoeren hiervan is voor eigen verantwoordelijkheid. Bonnetjes dienen te worden gearchiveerd in de dossiermap onder de desbetreffende tab. Gemaakte reiskosten kunnen worden gedeclareerd bij Woonservice. 14

15 Projectorganisatie Kwaliteit De kwaliteit van de producten zal op de volgende wijze worden gewaarborgd: De gemaakte producten zullen door de begeleiders worden gecontroleerd waarna er eventuele aanpassingen worden gedaan. Daarna zullen de producten aan de opdrachtgever worden aangeboden. Door deze controleronde zullen niet alleen de afstudeerders maar ook de begeleiders verantwoordelijk zijn voor het product en kunnen zij achter de gemaakte afspraken staan. Daarnaast zullen de producten ook door de afstudeerders onderling gecontroleerd en besproken worden. Software De software waar naar verwachting mee gewerkt wordt, zijn de volgende: Microsoft Word 2007 Microsoft Excel 2007 Microsoft Project 2003/2007 ArchiCAD 13/14 Standaard opmaak Er zal een standaard opmaak gemaakt worden voor worddocumenten, presentaties en ArchiCADbestanden. Competenties Tijdens het onderzoek zal er gewerkt worden met competenties. Deze zijn gekoppeld aan de opleiding en zullen in de eerste weken per student worden vastgesteld. In de bijlage worden de competenties per afstudeerder verder toegelicht. 15

Plan van Aanpak DEFINITIEF

Plan van Aanpak DEFINITIEF Plan van Aanpak DEFINITIEF Het plan van aanpak van het afstudeeronderzoek naar de haalbaarheid van de transformatie van het leegstaande kantoorgebouw naar kluswoningen aan de Junostraat 35-37 te Den Haag

Nadere informatie

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?]

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] 2010 Gemeente De Marne Hanzehogeschool Groningen J.A. van Dijk [ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] De invloed van bedrijvigheid op de leefbaarheid in Ulrum Ulrum leefbaar door middel van bedrijvigheid?

Nadere informatie

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel

Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Plan van Aanpak Social Media project Stal te Bokkel Studenten Dennis Visschedijk 438332 Aileen Temming 474094 Stefan Ortsen 481295 Niels Konings 449822 Renee Preijde 482835 Versie 2.4 Datum 28 november

Nadere informatie

Bijlageboek groep: Notulenboek

Bijlageboek groep: Notulenboek Bijlageboek groep: Notulenboek Alle besprekingen binnen het afstudeerproject Met alle betrokken deskundigen DENNIS IN T VELD 08024219 +31 (0) 6 5182 3727 MARK WIJMANS 08081719 +31 (0) 6 3041 0334 www.markwijmans.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012

Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Auteur: Onderzoeksbureau E.E.E.N. Datum: 27 januari 2012 Onderzoeksrapport Versie: Definitief Namen auteurs: Studentnummer: Edwin Barth 312809 Erwin Buls 330967 Elwin

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

G10 advies. Conversie Coberco Melkhal te Enschede

G10 advies. Conversie Coberco Melkhal te Enschede G10 advies Conversie Coberco Melkhal te Enschede Beautykamp: Stedelijke schoonheid Saxion Hogescholen e 4 jaars ROP en V&M Inleverdatum: 13 januari 2011 Versie: 1.0 Auteurs: Mandy Kloos Jan Jaap van Lente

Nadere informatie

SCIENCE CLUB. Adviesrapport SCIENCE CLUB. Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010

SCIENCE CLUB. Adviesrapport SCIENCE CLUB. Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010 SCIENCE CLUB Adviesrapport SCIENCE CLUB Nadya Doudnik, KNCV communicatiestagiaire Loes Pors, KNCV beleidsmedewerker onderwijs Januari 2010 KNCV Bezoekadres: Loire 150 2491 AK Den Haag Postadres: Postbus

Nadere informatie

Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp

Plan van aanpak. Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen. Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp Plan van aanpak Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp Opdrachtnemer: Informatica en Communicatie Academie Gert Goossens Nijmegen,

Nadere informatie

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris

Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Fundament Cursus Combinatiefunctionaris Een onderzoek naar de kennisbasis en behoefte aan bijscholing van de combinatiefunctionaris. Onderzoeksrapport Individueel afstuderen - Specialisatie Datum 15 mei

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden?

Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? Gemeente Hoogezand-Sappemeer Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? De Foxhol 2014 Hanzehogeschool 1 Hoe kan de exploitatie geoptimaliseerd worden? De Foxhol Naam: Linda van Stee Opdrachtgever:

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray

Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbeteren leverbetrouwbaarheid bij Timmerfabriek Peter van Duijnhoven te Venray Verbetering efficiency intern proces Opdrachtgever: Timmerfabriek Peter van Duijnhoven, Hans Hendriks M3 project groep S2:

Nadere informatie

Project- en Programmamanagement Methodiek

Project- en Programmamanagement Methodiek Native Project- en Programmamanagement Methodiek drs. Kees van den Tempel, MBA Native Consulting Nov 2013 Specialisten in Informatiemanagement, bedrijfsvoering en politiek bestuur Strategische bedrijfsvoering,

Nadere informatie

HET LAST PLANNER SYSTEEM

HET LAST PLANNER SYSTEEM HET LAST PLANNER SYSTEEM Toepassingsmogelijkheden voor het Last Planner Systeem binnen de ontwerpfase van bouwprojecten bij een groot ingenieursbureau: randvoorwaarden & obstakels Thomas Schonk 12 mei

Nadere informatie

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar?

Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Onderzoek en ontwikkeling van Android applicatie Waar is mijn eigenaar? Scriptie Bijlagen Afdeling Studie Schooljaar Afstudeerblok Startdatum Einddatum Begeleider/examinator Expert/examinator Versie Datum

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum

Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Bacheloropdracht Besturingsverandering binnen de gemeente Tubbergen: Regievoeren door het Klant Contact Centrum Naam: Mathias Baveld Studentnummer: S0170496 Opleiding: Bedrijfswetenschappen Examinator:

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken

PROJECT INITIATIE DOCUMENT. Project: Outfit. Project Initiation Document. Opdrachtgever: Bestandsnaam: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken PROJECT INITIATIE DOCUMENT Project: Outfit Opdrachtgever: Dick Heinhuis & Marco Duinkerken Bestandsnaam: Project Initiation Document Project: Versie: 1.0.0 Auteur: Team 5 Datum: 26-11-12 Documentnaam:

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie