ANGST EN TERREUR IN DOEL. Voor Ilse en Erik For Ilse and Erik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANGST EN TERREUR IN DOEL. Voor Ilse en Erik For Ilse and Erik"

Transcriptie

1

2 ANGST EN TERREUR IN DOEL Voor Ilse en Erik For Ilse and Erik

3 De voorpagina Doel heeft een belangrijke rol gespeeld bij het onderscheppen van de Duitse V-bommen die vanuit Nederland afgeschoten werden met de bedoeling om de haven van Antwerpen te vernietigen. Het polderdorp heeft daarvoor een zware tol moeten betalen, want niet minder dan 59 V1-bommen en 9 V2 s zijn op het grondgebied gevallen. Er vielen 13 doden en verschillende gewonden. Ook werden 35 huizen geheel of gedeeltelijk vernield. De foto op de voorzijde is een compilatie van Bruno Ndoj waarin we een ronkende V1 met een vuurpluim uit de staart zien naderen. De voorgestelde V1 is een afbeelding van een maquette van 30 cm. De vuurzee is gemaakt tijdens een brandweeroefening. Het dorp is weliswaar niet Doel maar het geeft een impressie van hoe het gelukkig niet is gegaan. De achtergrond bestaat uit een dreigende lucht: iets wat, gezien de aanwezigheid van de kerncentrale, niet echt uitzonderlijk is. Ingeweven een stukje handgeschreven tekst uit de persoonlijke correspondentie van Snip Coleman en de familie De Paepe. Drukkerij Partner Print bvb, Churchilllaan Schoten 2012 De Nul Consulting ISBN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n). All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission in writing of the authors.

4 Angst en Terreur in Doel Richard De Nul Samenstelling & Onderzoek & Fotografie Layout & Research & Photography

5 Inhoudstabel De Voorpagina 2 Inhoudstabel 5 Voorwoord 6 Doel en zijn Omgeving 8 My 'Little' War 10 Bij Mijn Grootouders in Kieldrecht 10 De Duitsers zijn in Aantocht 11 De Ondergang van het Schip Villes De Bruges 12 Moeilijke Tijden 15 Verhuis naar Doel 16 Uit 'Lessen over Beschutting tegen Luchtaanvallen' 17 Moord op Theofiel De Munck 18 Knorretje Dolf 19 De Duitse Luftwaffe zwakt af 21 Brieven aan het Nageslacht 23 Stilte voor de Storm 23 Spektakel aan de Overzijde 23 Te Gast op de Olifanthoef 24 Een invasie van Duitse Soldaten 24 Doelenaars onder de Tafel 28 Zoektocht naar voedsel 31 De Best Bewaarde 'Duitse' Kogel 32 Op Wacht 37 Het Lindenhof 38 Bezoek van Vluchtelingen 39 Een Hachelijke Onderneming 41 Vrijheidslied 42 Daden van Gastvrijheid 43 Paardenjacht en Huisarrest 45 Dood en Verderf 46 De Ontnuchtering 47 De Intocht van de Britse Bevrijders 47 De hoeve van Emeri Mussche - Meervis 48 De 'Life-Line' te Saeftinghe 52 De Redding van Jerome Brill, radiotelegrafist 57

6 De Heldin van Doel 59 Gebukt onder de Duitse Bezetting 59 De Gestapo en de Weerstand 59 Het Vertrek van de Duitsers 61 Een Onverwachte Duitse Inspectie 61 Eindelijk Rust Les Putains en de Koffer 63 Zoektocht naar de Koffer 65 Vergelding of Dankbaarheid 67 Vluchtende Duitsers 67 En Toen Waren de Duitsers Vertrokken Wilde Bendes naar Doel? 71 En Toen Kwam de Royal Artillerie 73 De Intocht van de Amerikanen 73 Als Bij Donderslag... Een V1-bom te Doel 75 De Schippers van Doel onder Vuur 77 Tijdens de Duitse Bezetting 77 De Schippers van Doel tijdens WO II 78 4 September Na de Bevrijding... Het Gevaar is nog niet Geweken 85 Iets over het 42 ste Searchlight Regiment 86 Sperballonnen - In Het Licht van de Duisternis 88 Het Brits Afweergeschut 91 Mist over De Schelde 92 Het Mysterie uit Goes 93 Het Nonneken 96 De Bevrijding van Doel - Errata 97 Duitsers op de Vlucht 101 Wie was Richard Specht 102 Misvattingen omtrent V1 en V2 107 Onthullingen over een Blindganger 109 Nabeschouwingen 113 De Duitse Bezetting 113 Het Ontstaan van 'Brieven aan het Nageslacht' 114 Toelichting en Duiding bij 'De Heldin van Doel' 115 Eerbetoon aan de Schippers / Schipperslied 118 De Schippersgilde 119 Waarom moest de Stroketen Verdwijnen? 120 Wie was Louis Voet of 'De Krol' 122 Dankbetuigingen 125 Bronnen 126 Herkomst van de Illustraties 127 Gezocht: Held of Heldin van Doel 128 Nawoord en De Achterkant 129

7 Voorwoord Door Louis D.H. Mussche Vertellingen uit onze jeugd begonnen steevast met 'Er was eens...' een openingszin die thans uitermate toepasselijk is bij de verhalen die over Doel handelen. Mijn leefwereld van weleer is inderdaad nagenoeg verdwenen. Een belangrijk deel van de roemrijke geschiedenis van de poldergemeente Doel ligt immers bedolven onder een meterhoge laag zand. Tientallen woningen in het pittoreske dorp, die elkaar eeuwen lang geschraagd hebben, werden verminkt of zijn met de grond gelijk gemaakt. Bulldozers en grijpkranen hebben het symetrisch aangelegd landschap en stratenpatroon uit balans gebracht. De toegang tussen woonkernen en de mensen die er leefden en werkten, werden verbroken. De helden uit mijn jeugd zijn spoorslags uit hun vertrouwde biotoop verdreven. Kortom, de verhalen over Doel missen een happy-end. De bewoning van 'het eiland den Doel' begon zowat 800 jaar geleden. Uit de lezing van historische naslagwerken (zie bronnen) weten wij dat vissers, herders, moerdelvers en dijkenbouwers toen reeds invallen van plunderaars en roversbenden moesten trotseren. De geschiedschrijving over het leven in de Scheldepolders is verder doorspekt met strijdverhalen over troepen die er hun twisten hebben uitgevochten. Enkele vestingen en forten die in de loop der eeuwen langs de vloedlijn van de Schelde gebouwd werden, zijn vandaag nog tastbare getuigen van de belangrijke strategische betekenis van het Scheldebekken. Om het achterland te beschermen of om de tegenstrever van de Schelde weg te houden werd om de haverklap WATER als taktisch wapen gebruikt. In 1944 heeft het moderne Duitse leger eveneens van dit aloude wapen gebruikgemaakt en werd de polder gedurende acht maanden geïnundeerd. Op de schaarse drooggebleven landerijen werden zware boomstammen in de grond gepoot: dit alles om de landing van de geallieerde vliegtuigen te beletten. Gedurende acht maanden hebben de Doelenaren ervaren wat het betekent om midden in een drijfnatte polder te moeten leven. Vele inwoners werden uit hun overstroomde huizen verdreven. Slechts enkele 'gelukkigen' zijn erin geslaagd om op hoger gelegen eilandjes te overleven. De strategische beslissing om de Scheldepolders onder water te zetten, is tijdens de aftocht in september 1944 als een boemerang over de Duitse troepen teruggekeerd. Duizenden vluchtende soldaten zaten op een smalle landstrook langs de Schelde als ratten in een val. In hun pogingen om de rechteroever te bereiken, werden de troepen dag en nacht door de geallieerden aangevallen. De nog levende getuigen die de bezettingsperiode hebben meegemaakt, hebben net zoals ik een respectabele ouderdom bereikt. Voor de geschiedschrijver die de ooggetuigen van Wereldoorlog II zelf aan het woord wil laten, wordt het dus de hoogste tijd om aan de slag te gaan. Richard De Nul heeft dit blijkbaar ingezien en is voor de redactie van dit boek 'Angst en Terreur in Doel' koortsachtig op zoek gegaan naar authenticiteit. In het nawoord van zijn vorig boek 'De Bevrijding van Doel' schrijft de auteur terecht 'dat zoveel nog niet gezegd is: er is nog zoveel informatie...' 6

8 Tijdens zijn zoektocht naar nieuw feitenmateriaal heb ik Richard voor het eerst ontmoet. Onze kennismaking heeft als het ware een lawine van nog meer nieuwe contacten op gang gebracht. De lezing van 'Angst en Terreur in Doel' leert ons dat de septemberdagen 1944 diep in de herinnering van de getuigen, die in het boek aan het woord komen, gegrift staan. In tegenstelling tot de onderdrukking die onze (groot)ouders tijdens de 'Grote Oorlog '14-'18 in het 'étappengebied' hebben ondergaan, is het in Doel gedurende de Tweede Wereldoorlog relatief rustig gebleven. De 18-daagse veldtocht in mei 1940, en vooral de bevrijding van het Scheldebekken in september 1944 maken hierop evenwel een belangrijke uitzondering. Tijdens de septemberdagen van het jaar 1944 werden ongeveer vluchtende soldaten van het 15 de Duitse leger door de geallieerden samengedreven op een smalle landstrook langsheen de Westerschelde in Zeeuws-Vlaanderen en langs de Schelde in de noordwesthoek van Vlaanderen. Het waren deze troepen die chaos, angst en terreur veroorzaakt hebben bij de polderbevolking. Na 14 lange dagen en nachten hield de stroom vluchtende Duitse militairen plotseling op. De Doelenaren kwamen bevreesd uit hun schuilplaatsen en zagen hoe de straten herschapen waren in een inferno. Honderden hongerige paarden doolden in het rond op zoek naar voedsel. De dorpsbewoners waren opgelucht toen de bezetting definitief voorbij was. Van euforie was evenwel geen sprake. Enkel op het gemeentehuis heerste er een uitgelaten stemming. Onbekende gewapende verzetstrijders riepen luid dat hun tijd aangebroken was 'om af te rekenen met de zwarten'. De overheid had nauwelijks de tijd om het rondslingerende legermateriaal op te ruimen, want plots kwamen onbemande vliegende bommen vanuit het noorden, met bestemming Antwerpen, overgevlogen. Om de moorddadige V1 "Vergeltungswaffen" tijdens hun vlucht te onderscheppen, werden de poldergemeenten andermaal bezet, ditmaal door bevriende Britse troepen. Als huldebetoon werd op 20 juni 1948 het Brits Oorlogsmonument opgericht. Het is mijn overtuiging dat de 'Septembergebeurtenissen' in het geheugen van iedere toenmalige polderbewoner gebrand staan. Schippers, burgers en landbouwers hebben elk vanuit hun specifieke leefwereld de aftocht van de Duitse troepen in 1944 beleefd. Helaas waren ons tot voor kort enkel 'flarden' van individuele verhalen bekend. Het is de verdienste van Richard De Nul dat de afzonderlijke belevenissen thans in boekvorm samengebundeld zijn. De belangstellende lezer kan zich voortaan een samenhangend beeld vormen over de dramatische aftocht van het Duitse bezettingsleger en de angst en terreur die de troepen veroorzaakt hebben. Tenslotte, en niet in het minst, geeft dit boeiend historisch naslagwerk een blijvende stem aan het bedreigde Scheldedorpje Doel. 7

9 Vijf Duitse soldaten poseren voor het haventje van Doel in 1940 tijdens hun uitstap. Ze staken de Schelde over vanaf Lillo. Ze behoorden tot het Heeres-Kraftfahr Park 15 in Antwerpen en herstelden de vrachtwagens van het Duitse Leger. De foto onderaan hebben ze genomen vanaf de Schelde. Op het dak van de molen zien we nog de originele koepel. 8

10 De Duitse Luftwaffe zwakt af Vanaf 1943 werd de kwaliteit van het brood erbarmelijk. Het was keihard en nog nauwelijks eetbaar. Tarwe was verkrijgbaar via de 'zwarte markt' en toen vader een kleine handmolen had gekocht, bakten we zelf ons brood. Alle schoolaktiviteiten gingen gewoon door en de meester las regelmatig voor uit een vaderlandslievend boek. Hierdoor werden we allemaal 'echte' patriotten. We kenden een hele reeks moppen en verhaaltjes op de kap van de Duitsers. We beseften heel goed aan wie we deze konden verder vertellen en dat was zeker niet aan onbekenden. Het zou overkomen als een vijandige houding tegenover Duitsland. Tijdens de vakanties brachten we veel tijd door in het kleine haventje van Doel. Er was plaats genoeg om te spelen en er was steeds wel iets spannends te beleven. Het navigatielicht aan de aanlegsteiger was verboden gebied omdat dit een geliefd doelwit was voor gevechtsvliegtuigen. Bij een luchtaanval was ons ook geleerd om niet op de loop te gaan, maar om ons gewoon schuil te houden achter de dijk of een muurtje. Na het luchtgevecht gingen we op zoek naar 'schrapnells'; ze waren zeer gegeerd als aandenken. Toen de Duitse 'Luftwaffe' verzwakte, verminderden ook de luchtaanvallen. De geallieerde legers kregen meer en meer de overhand in de lucht. Tijdens de schoolvakanties mocht ik regelmatig met vader mee gaan vissen op de Binnenschelde. Meermaals zag ik hoe Engelse gevechtsvliegtuigen in duikvlucht over het schip kwamen aanvliegen voor inspectie. Ze vlogen zo laag dat ik het aangezicht van de piloten kon waarnemen. We staken onze armen omhoog en maakten het V-teken. Ze reageerden door twee vingers op te steken en te wuiven met de vleugels van hun vliegtuig, waarna ze verdwenen in de verte. Geen enkele schipper is aangevallen omdat de Engelsen zeer goed wisten hoe belangrijk voeding voor de burgers was. In de oude windmolen van Doel waren 10 tot 20 soldaten van de Wehrmacht ingekwartierd, en op strategische punten rond het dorp hadden ze bunkers en luchtdoelbatterijen, 'flak' geïnstalleerd. Deze soldaten behoorden tot een andere eenheid en soms woonden ze de zondagsdienst bij in de kerk van Doel. Hun wapens lieten ze achter in de inkomhal van de kerk. Wat zou er gebeurd zijn als iemand van het verzet toen op een 'idee' was gekomen? De Duitse soldaten oefenden zeer regelmatig waarbij ze gebruik maakten van 'houten kogels'. Tijdens de oefeningen in de haven verzamelden we achter hen de lege hulzen. We vroegen ons steeds af, waarom de 'Feldwebel' (sergeant) brulde 'neer te liggen', uitgerekend op een plaats waar men in de modder plofte. Misschien was dit hun natuurlijke doen maar wij noemden hen 'Duitse varkens'! Weken gingen voorbij en de luchtgevechten verminderden. De bommenwerpers bleven onverminderd overvliegen en de frequentie ervan vermeerderde aanzienlijk. Er circuleerde een mopje over een Duitse officier. Elke morgen telde hij de vliegtuigen die overvlogen in de richting van Duitsland. Hij noteerde het aantal, en 's avonds telde hij de terugkerende toestellen. Hij noteerde tevreden het aantal 'Abgeschossen' toestellen en riep dan vrolijk 'Zwei, Fünf oder Zehn Abgeschossen'. Op een zekere dag keerden er vijf toestellen meer terug uit de richting van Duitsland. De officier zat met een probleem; hij krabde zich achter de oren en schreef: 'Fünf beigeschossen'. Toen kwam juli Terwijl we aan het spelen waren, stopte er een glanzende, zwarte Duitse limousine (later begrepen we dat het een 'Mercedes' was die gebruikt werd door prominente politiekers en officieren) aan de haven. Vier hogere officieren stapten uit en inspecteerden de kleine haven van Doel. Ze toonden interesse in Lillo, het dorp aan de overzijde van Doel. Na wat discussie en hevig gebarenspel klommen ze terug in hun auto en verdwenen in de richting van waar ze gekomen waren. Het was het begin van de aftocht... 9

11 Een eerste foto toont het oude haventje in het Paardenschor te Doel. Het was enkel toegankelijk bij hoge tij. Vandaag pompt de kerncentrale op deze plaats het koelwater uit de Schelde. Op de foto zien we Leon Van De Velde met zijn verloofde Lucienne Lis. Twintig meter verder naar het punt van het schor zien we hen zitten op de deksteen van de oude sluis in het Paardenschor. In deze deksteen stond ingebeiteld: 'Paardenschor ingedijkt in 1568'. Achter hen bevond zich een kleine waterkom met daarachter de Schelde. Tussen deze waterkom en de Schelde ging men vroeger het riet snijden. Voor hen, niet in beeld, ligt de desolate vlakte van het Paardenschor. De laatste foto geeft een zicht vanop de dijk tussen de Stroketen (links) en het Paardenschor (rechts). De vorige foto's zijn genomen rechts achter het standpunt van de fotograaf. De hoeve van Frans De Paepe ligt een twintigtal meter links achteraan. Het is op deze dijk, weliswaar iets meer naar achteren, dat na de terugtrekking van de Duitsers na de Tweede Wereldoorlog, het Engelse afweergeschut stond opgesteld. We zien Remi De Mulder (echtgenoot van Erna Van De Velde, zuster van Leon) genieten van het landschap. Twintig jaar later zal dit alles verdwenen zijn om plaats te maken voor de kerncentrale... De waterkom Na een ruzie met een Duitse officier heeft Adolf De Paepe (broer van Frans De Paepe) de officier uitgedaagd om het geschil te beslechten in de waterkom. De afrekening leidde ertoe dat er in het water een nieuw gevecht ontstond. Hierbij verloor de Duitser zijn broek en durfde niet meer uit het water komen... Het is een waargebeurd verhaal, maar dateert van een andere oorlog, nl Detail van een door de Duitsers achtergelaten bakelieten radio. 10

12 Een Hachelijke Onderneming Begin september is nog steeds een drukke periode voor de landbouwers. Op de akkers stonden de late aardappelen klaar om geoogst te worden. Papa was bezorgd voor de oogst van het uienzaad dat rijp op zijn akker stond en dat zonder ingrijpen zou verloren gaan. Tijdens het avondmaal werd afgesproken om de volgende dag een poging te wagen om de akkers te bereiken. Deze waren gelegen in de omgeving van de hoeve van oom Emeri Mussche - Meervis aan de Zoetenberm. Ondanks de beschietingen en de ontploffingen van projectielen in de omgeving van de haven waren wij reeds vroeg op stap, want het was ruim drie kwartier lopen. Het eerste gedeelte van het traject verliep probleemloos. Langs de weg stonden tientallen paarden te grazen maar verder bleef het rustig. Ter hoogte van de hoeve van Stefaan Creyne zagen wij voor het eerst gewapende soldaten staan. Papa besloot om toch verder te stappen want terugkeren zou enkel wantrouwen scheppen. Met een bang hart vervolgden wij onze tocht en begroetten we de soldaten met een hoofdbeweging. Op het erf achter de haag stond een vreemdsoortig tuig in schotelvorm opgesteld op het dak van een gesloten vrachtwagen. Slechts maanden later werd ons verteld dat het een nieuwe uitvinding betrof, nl. een radarantenne. Naarmate wij de dijk naderden, werd het drukker. Het 'Lindenhof' lag volledig volgestouwd met legermateriaal en troepen, maar ook deze hindernis konden wij probleemloos voorbijgaan. Beneden de Zoetendijk versnelden wij onze pas tot bij de hoeve van nonkel Emeri Mussche. Onze familie was dolblij ons te zien. Sinds vorige maandagavond hadden zij alle beschikbare plaatsen moeten afstaan aan de militairen. Melk en eieren werden opgeëist of geroofd door de vluchtende en uitgeputte soldaten. Wij spanden het paard voor de driewielkar en reden naar onze akker die bezijden de hoogstamboomgaard gelegen was. De uitgestrekte boomgaard was volgestouwd met legermateriaal. Enkele soldaten verdrongen zich rond de veldkeuken terwijl hun paarden zich tegoed deden aan het malse gras en gretig de bladeren en de appels van de laaghangende takken vraten. Doorheen de boomgaard lag een veldweg langswaar wij onze akker konden bereiken. Wij werden op geen enkel ogenblik door de Duitse soldaten verontrust. Zij liepen apatisch en vaak ongewapend in het rond of lagen uitgestrekt onder de fruitbomen te slapen. Aan de rand van de akker hadden de Duitsers al een gedeelte van onze aardappelen op een slordige wijze gerooid. Wij zouden eerst de rijpe zaadpoppen van de uien oogsten en daarna enkele zakken aardappelen met de riek uitsteken. Tijdens de werkzaamheden bleven wij de boomgaard in het oog houden. Het viel ons op dat de Duitsers zich angstvallig onder de bomen schuilhielden. Het was allerminst een strategische opstelling van vastberaden vechters, maar een ordeloze troep die ongetwijfeld al vele dagen op de vlucht was voor de oprukkende geallieerden. Gedurende enkele uren hadden wij ongestoord kunnen werken en we hadden de grote balen ongedorsen ajuinzaad reeds op de kar geladen. Het paard graasde, aangetuigd met gareel en oogkleppen, maar los van de kar in de grachtkant toen wij vanuit de verte vliegtuiglawaai hoorden. In minder dan geen tijd kwamen vanuit de richting Ouden Doel drie laagvliegende gevechtsvliegtuigen overgevlogen. Vliegensvlug doken wij naast de kar en zagen het verschrikte paard wild om zich heen springen. Aan het ronde embleem op de romp merkten wij dat het Engelse vliegtuigen van de RAF waren. In de boomgaard was het benauwend stil: het was net of de Duitse soldaten van de aardbol verdwenen waren. Na een tiental minuten hernam hetzelfde scenario zich en scheerden de vliegtuigen andermaal laag boven onze hoofden. Er werd andermaal geen schot gelost, noch vanuit de vliegtuigen, noch vanop de grond. Zodra wij het geronk in de verte hoorden verstommen, spanden wij het paard voor de kar en verdwenen richting hoeve. Wat er met de geoogste aardappelen is gebeurd kan ik mij niet meer te herinneren, maar wellicht zijn die toen op het veld achtergebleven. 11

13 Een trouwfoto (1930) van Frans De Paepe en Eulalie Adriaenssens. Samen hebben zij vijf kinderen. Op de foto hieronder zien we van links naar rechts: Emilienne, Omer, Leona, Jerome en Marie- Louise. Tijdens de bezetting van de Duitsers, zullen de neven van Frans, Leon, Dolf en Fons eveneens intrekken op de boerderij. Fons De Paepe, de grootste van het gezelschap, zal de leiding van de boerderij op zich nemen. De boerderij was gelegen aan de linkerzijde van de Molenstraat (nu Scheldemolenstraat) net voor de wijk 'de Stroketen'. Een familiefoto van het gezin De Paepe - Adriaenssens voor het woonhuis van de boerderij. De foto is genomen tijdens de Duitse bezetting. De woning zal kort nadien zwaar beschadigd worden door een V1 inslag, ongeveer 50 meter verderop in de boomgaard. Gelukkig vallen er geen slachtoffers en blijft de woning bewoonbaar. Alle ramen vallen echter aan diggelen. 12

14 De Heldin van Doel Naar een getuigenis van Omer De Paepe. Tekst: Louis D.H. Mussche en Richard De Nul Gebukt onder de Duitse Bezetting Vele maanden voor V-Dag werd de hoeve van Frans De Paepe en Eulalie Adriaensses door de Duitse troepen bezet. Hun overste, een oudere officier, had de opkamer in de woning voor zich opgeëist. Vanaf die dag was het een heen en weer geloop van militairen die het gezinsleven danig verstoorden. Om de rust en de samenhorigheid van het gezin te bewaren, bejegende Eulalie de ongenode gasten met respect. Vrij vlug bleek dit de goede strategie te zijn. Eulalie merkte dat het stroeve masker bij de officier langzaam afviel en er zowaar een gevoelige familieman te voorschijn kwam die nood had aan nestwarmte en geborgenheid. Toen de officier had opgemerkt dat het gezin, elke avond voor het slapengaan, de rozenkrans bad werd het hem droef te moede. Met tranen in de ogen diepte hij s anderendaags zijn eigen rozenkrans uit zijn broekzak te voorschijn en vertrouwde Eulalie toe dat de paternoster zijn sterkste wapen was waarmee hij de gruwelen van de oorlog kon trotseren en waarmee hij dagelijks om vrede bad. De ziekte van haar man Frans, die vaak bedlegerig was, baarde Eulalie grote zorgen. Naast haar bekommernis voor het voortbestaan van de boerderij was zij vooral begaan met de opvoeding van hun vijf jonge kinderen, drie meisjes en twee jongens. Goddank kon zij steunen op de hulp van haar familie en vrienden. Drie neven van Frans namen hun intrek bij het gezin aan de Molenstraat in Doel. De aanwezigheid van Fons, die officieel de plaats van zijn neef innam, stelde geen probleem. De Gestapo en de Weerstand Het verblijf van Leon en Dolf, neven van Frans De Paepe, was evenwel niet zonder gevaar. Beide mannen werden door de bezetter opgeëist om in Duitsland verplicht arbeid te gaan verrichten. Ze hadden alle drie hun woonplaats in St. Paulus verlaten om zich schuil te houden bij hun neef te Doel. Na een jaar werd Leon angstig en meldde zich met een smoes aan bij het arbeidsambt. Hij kreeg de zekerheid dat hij in Dresden zijn vak als bakker verder kon uitvoeren (+ Dresden 15/02/1945). Dolf bleef zich als werkweigeraar schuil houden in het hol van de leeuw midden van de Duitse soldaten die zich op het erf kwamen vestigen. Fons droeg tegenover zijn gastvrije familie een groot geheim met zich. Fons was lid van de weerstandsbeweging AS-GL (*). Hij gedroeg zich als een gewone landarbeider die zijn opdrachten op het veld en op de hoeve plichtsgetrouw uitvoerde. Zijn slaapstee bevond zich in het woonhuis onder de dakpannen. Met de verstekeling Dolf had Fons een geheim fluitsignaal afgesproken waarmee hij verwittigd werd telkens wanneer er gevaar dreigde. Normaal zocht Dolf zijn schuilplaats op in de schuur, maar bij hoge nood dook hij het wagenhok in om zich daar in de houten beerkuip te verschuilen. Te pas en te onpas, zowel bij dag als bij nacht, voerde de Gestapo inspecties uit bij de troepen. Blijkbaar hadden zij het vooral gemunt op de officieren. Zijn kamer werd talloze keren grondig doorzocht en werden er documenten meegenomen. Na dergelijke razia s zakte het humeur bij de troepen tot het nulpunt. Op een gegeven ogenblik vertrouwde de officier aan Eulalie toe dat de speurders zijn paternoster, die naast zijn bed op de grond was gevallen, ontdekt hadden. Hij vreesde voor een strenge ondervraging. Tot zijn verwondering had de Gestapo zijn dierbaar bezit terug op het bed gelegd en zijn de gevreesde sancties uitgebleven. *: AS-AL: Verzamelnaam van verzetsgroepen (Armée Secrète - Geheime Leger). 13

15 Een eerste foto toont de volledige bemanning van een RA artilleriekanon dat opgesteld stond op de Scheldedijk. Ook hier de vertrouwde gezichten van Frans, Eulalie, Marie-Louise en Rozeke. De tweede foto toont de bemanning van het andere kanon. Op deze foto zien we duidelijk aan de schoorsteen dat de manschappen staan opgesteld voor het oude woonhuisje. Dit zal weldra worden afgebroken (1946) om plaats te maken voor een nieuw, moderner en groter exemplaar. We zien nog net aan de rechterkant de Scheldedijk. De soldaat, rechts onderaan, is de allerkleinste van de groep. Het is Barny, de kok die zich onderscheidde door zijn kookkunsten. Men had daarvoor een groot fornuis van het pensionaat laten aanrukken. De man was zo klein van gestalte dat zijn kameraden hem tijdens de landing te Normandië aan land hebben moeten dragen, anders was hij verdronken! Er bestond een goede verstandhouding tussen de Engelse soldaten en het gezin De Paepe. Om de tijd te doden, hielpen ze op de boerderij waarbij ze steeds zeer nauwgezet te werk gingen. De voederbieten werden zo mooi opgestapeld dat er wel tweemaal zoveel biet kon worden gestockeerd. Een grap, een stukje toneel of wat toverkunstjes met muntjes van 25 centiemen bracht steeds hilariteit of leven in de brouwerij. Van drinken hadden ze ook verstand, want op een bepaald moment kwamen ze met hun drieën stomdronken thuis. Eén van hen viel van zattigheid als dood neer in de keuken voor de voeten van Eulalie. Moeder dacht dat hij dood was en wou hem naar buiten dragen. Het was wel schrikken toen hij plots luidruchtig opsprong! Eulalie was boos... 'Ikke komiek...', zei hij... 14

16 Wilde Bendes naar Doel? Verteld door Roger Herman. Tekst: Roger Herman en Richard De Nul De Duitsers waren vertrokken en Doel was bevrijd door de Britse strijdkrachten. Er heerste wanorde, en oude vetes werden afgerekend. Er was niet veel nodig om bestempeld te worden als collaborateur. De weerstand had zich gedurende de bezetting moeten schuilhouden en werd nu zonder enige hierarchie losgelaten op de bevolking. Velen van hen waren totaal onbekenden van het Doeldorp. Een nieuwe dreiging was ontstaan. Het begon allemaal door huizen te beschilderen met zwarte teer. Wie had geen appel of een stuk spek aangeboden aan een arme uitgeputte drommel? Het waren ook maar mensen. Verdiende je daarom gemerkt te worden met een zwarte swastika op uw voorgevel? Anderzijds was het alle dagen feest in Doel. De café's deden gouden zaken en de lokalen van de Parochiekring bulkten uit van plezier en vertier. Volk in overvloed, muziek, dans en natuurlijk de jonge dames en mannen van Doel waren er altijd wel present. Flt/Sgt Thomas Izzard had zowat de lokale leiding van de RAF soldaten. Een gespreksonderwerp was natuurlijk de steeds stijgende dreiging die uitging van de Witte Brigade. Niemand was er gerust op, want men wist dat er in sommige café's in de naburige dorpen opruiende taal werd gesproken. Op een bepaald moment blies Izzard alarm, stopte de muziek en sloot de Parochiale Kring. Hij gebood alle soldaten om onmiddellijk in volle gevechtsuitrusting paraat te staan op de speelplaats van de jongensschool. Vijftien minuten later brak daar de hel los onder het lawaai van de ronkende motoren van moto s en gevechtsvoertuigen. Iedereen stond klaar om gehelmd en gewapend ten strijde te trekken richting molen en Doelse polder. Nadien vertelde Flight Sergeant Izzard aan Roger Herman dat hij wist dat in aanpalende gemeenten allerlei bendes huisden en gebouwen vernielden. 'Dat kan in 'den Doel' niet gebeuren, dat wil ik niet', zei hij. Daarom had hij enkele van zijn soldaten naar Kieldrecht gestuurd om poolshoogte te nemen. Onze Engelse vrienden hadden extra centen meegekregen om het bier wat beter te laten vloeien en om de lippen wat losser te maken. Zo hadden ze vernomen dat er een groep zou worden samengesteld in Stekene om via Prosperpolder sommige inboedels in Doel kort en klein te slaan. Zo hebben ze inderdaad de bende in Prosperpolder tegengehouden en hen duidelijk gemaakt; 'Bekijk ons maar eens, mannen. Hier is geen doorkomen aan: keer maar onmiddellijk terug'. Gelukkig hebben ze dat gedaan en is er geen geweld gebruikt. Doel is opnieuw gespaard gebleven van groot onheil dankzij het kordaat optreden van onze 'Flight Sergeant'. Thomas Izzard heeft wel bekend dat hij een groot risico heeft genomen, beseffende dat hij zich heeft gemengd in een binnenlandse aangelegenheid. 15

17 De Schippers van Doel tijdens W.O. II Naam van het Schip Eigenaar / Schipper Type boot Elisabeth Verhaegen Adolf Binnenschip Lejo Verhaegen Gerard Binnenschip Emelie Van De Vijver Johannes Binnenschip Maria Van De Vijver Engelbert Binnenschip Irene Van Malder Henri Binnenschip Mathilde Dietens Frans Binnenschip Loam Camerman Jozef Spits (38m - 5.5m) Pefra Praet Petrus Stoomsleepboot Quarantaine Staatsboot - Veerboot D2 (Doel 2) Praet Richard Vissersboot Adrienne Cant Philemon Binnenschip Matrozen: Van Der Linden Leon Pefra Cant René Adrienne Van Malder François Irene De Caluwé Prosper Emelie en Maria Een zicht op de haven tijdens de Duitse bezetting. Op de kade bemerken we de magazijntjes van hotel De Graanhandel (pag. 102) en van de Flandria. Op bevel van de Duitsers zijn deze afgebroken. Ze belemmerden het zicht over de Schelde. Naast de aanlegsteiger zien we het schip Mathilde. De foto is gemaakt in 1940 door enkele soldaten van het Heeres-Kraftfahr Park

18 4 September 1944 Door het snel oprukken van het geallieerde leger bleef het schip Johanna, waar Leon Van Der Linden aan boord was, aan wal liggen in de Zuiderdokken te Antwerpen. De schippers hadden s morgens het dwingende bevel van de Duitse overheid gekregen om alle schepen te verlaten. De Duitse bezetters waren gedwongen om zich terug te trekken. Al wat niet kon worden meegenomen of van dienst kon zijn voor de geallieerden moest worden vernietigd. Voor onze schepen betekende dit het tot zinken brengen. Later bleek dat leden van het verzet dit gebeuren hadden kunnen voorkomen. Schipper, Antoine Camerman, raadde Leon aan om met de tram via Lillo, en dan met de veerboot naar Doel, terug huiswaarts te keren. Aangekomen te Lillo was er nergens een veerboot te bespeuren. De overzetdienst was in de voormiddag stopgezet. Er heerste algemene ontreddering en wanneer men hem vertelde dat alle jongens tussen 16 en 35 jaar werden opgeëist, moest hij toch zien om zo snel mogelijk thuis te geraken. Zijn zoektocht naar een roeiboot bleef vruchteloos tot hij een klein houten bootje zag liggen tegen de dijk. Vervolgens ging hij op zoek naar enkele potten of een emmer om het water eruit te scheppen. Toen hij ermee uit de haven wou vertrekken, zag hij nog twee Doelenaars aanlopen. Het waren schipper Tréfon Dietens en schoolmeester Jozef Stuer. Het bootje was overvol, maar er was geen alternatief. Ze moesten naar de overkant. Ze zouden het wel redden. Terwijl ze roeiden in de richting Liefkenshoek kwam bij elke trek aan de riemen het water in het bootje. De twee medereizigers moesten constant het water uithosen. Er vlogen regelmatig jachtvliegtuigen over maar gelukkig lieten ze het trio ongemoeid. Net voor ze de overkant bereikten, brak er een riem en al wrikkend moesten ze verder. De schrik zat er wel in bij de passagiers. Leon herinnert zich nog hoe hij telkens meester Stuer moed moest inspreken: 'Meester, niet bang wezen... we redden het wel'. Het gezelschap landde op een 200 meter bovenwaards de steiger van Liefkenshoek. Nadat ze het bootje zo hoog mogelijk op de dijk hadden getrokken, gingen ze langs de rivierzijde op stap naar hun dorpje Doel. Toen ze hun dorpje naderden, waren ze verrast om zoveel Duitsers te zien. Ze kwamen afgezakt naar de Schelde om te worden overgezet. In het haventje lagen de schippers te wachten op de bevrijding. Niemand had ooit gedacht om zo een toevloed van ontredderde Duitse soldaten te zien. Het Duitse leger had Doel uitgekozen voor hun terugtocht over de Schelde. Via de haventjes van Lillo en Frederick moesten de soldaten en het materiaal ingezet worden om Walcheren te ontzetten. Door de bezetter werden alle schepen en vissersvaartuigen opgeëist en werd de bemanning verplicht om soldaten, materiaal, voorraden en paarden over te varen. Zoals beschreven was het een heksenketel te Doel. De sleepboot van Petrus Josephus Praet ( , broer van Richard Praet) bevond zich in die periode wegens omstandigheden in het haventje van Doel. Wegens de grote diepgang van de sleepboot Pefra kon deze, gehinderd door de plaat van Lillo en het wrak van het gezonken schip 'Ville de Bruges' ter hoogte van deze plaat, slechts ingezet worden met hoogwater. De hoge boeiing liet ook niet toe om zware legeruitrustingen zoals kanonnen en vrachtwagens te verschepen. De vracht beperkte zich alleen tot manschappen en lichte bewapening. 17

19 De doorbraakpoging van de 346 ste Infanterie Divisie liep vast, en er werd beslist om de terugtrekkende kolonnes vanaf Eeklo en Sas van Gent te splitsen. Het zware materiaal zou via Terneuzen en Breskens worden overgezet. Het lichtere materiaal moest overgezet worden via Doel. Hier spreekt men over een voetveer te Doel...(*1). In Terneuzen en Breskens hadden ze veerponten van ton geschikt voor zware vrachtauto's artillerie en tanks. In het kanaal tussen Gent en Terneuzen werd zwaar materiaal met kranen op lichters geladen dat via Terneuzen over de Schelde werd gesleept door sleepboten. Op 9 september waren de overzetdiensten in Terneuzen onder de leiding van de Kriegsmarine Sonderstaf Knuth. De overzet van Doel functioneerde niet meer, en achtergelaten stukken van materiaal lagen her en der verspreid. Naar verluidt zouden ook de burgerlijke vaartuigen onbruikbaar zijn (*). Er moest een alternatief gezocht worden en Majoor Stadelbauer vond een perfecte oplossing te Walsoorden. Overzetboten werden vaarklaar gemaakt. Later bleek het haventje toch onbruikbaar te zijn omdat er mijnversperringen waren aangebracht. De overtocht te Doel verliep zeer moeilijk met tal van slachtoffers met als redenen: gebrekkige overzet, afhankelijkheid van getijden, luchtaanvallen en artilleriegeschut vanuit Antwerpen. Ondanks dit alles lezen we toch dat duizenden soldaten met materiaal werden overgezet. Vooral de 346 ste Duitse Infanterie Divisie artillerie-eenheid werd te Doel overgezet, desondanks de talrijke offers van het overzetpersoneel, zo lezen we... *1 Met het voetveer bedoelde men de 'Quarantaine I' staatsboot. *2 Slechts twee boten waren toen intact, nl. het binnenschip 'Emelie' van Johannes Van De Vijver en de 'Mathilde' van Frans Dietens. Twee andere bootjes waaronder de 'Loam' van Jozef Camerman waren in het riet verstopt aan de Spuikom van de Hedwigepolder. Dit werd vroeger gebruikt als bietenhaventje. Vier andere boten waren moedwillig beschadigd en konden alleen nog maar op sleeptouw worden genomen. 18

20 Vanuit Breskens dirigeerde generaal Schwalbe de, vooral nachtelijke, overtochten van de ontmoedigde troepen. Later zou blijken dat een inschattingsfout van Generaal Montgomery dit huzarenstukje heeft mogelijk gemaakt. Zijn beslissing om een rustpauze in te bouwen, is evenwel te begrijpen. De opmars van zijn troepen was dermate snel verlopen dat de bevoorradingseenheid grote moeite had om gelijke tred te houden met de voorhoede die op 4 september 1944 Antwerpen bevrijd heeft. Dankzij de steun van het verzet kregen de Duitsers geen kans om in de strategische haven grote vernielingen aan te brengen. De geallieerde bevrijders hadden een korte rustpauze meer dan verdiend. Ongetwijfeld hebben de Duitsers de adempauze, die de Britse legerbevelhebber had bevolen, handig uitgebuit om te ontsnappen. En toch... een bedenking... Het is maar zeer de vraag hoe nauwkeurig de Duitse rapporten uiteindelijk zijn. De grote lijnen worden inderdaad bevestigd door verschillende getuigenissen van o.a. de schippers. Details zullen we natuurlijk nooit te weten komen, maar het is mijns inziens toch heel belangrijk om deze informatie mee op te nemen in dit boek. Het grootste vraagteken over het exact aantal Duitsers dat daadwerkelijk is overgezet, zal nooit worden geweten. Een opmerkelijke foto aan het Paardenschor, anno Het landbouwersgezin Mussche - Meervis is aan het werk op hun akker. Achter hen zien we een sperballon liggen en spijtig genoeg niet helemaal in beeld, maar net achter de staart van het paard, een mistkanon. De dreigende wolken zullen weldra (voor enkele jaren) verdwijnen. Oorlog zal het niet meer worden, maar onherroepelijke vernietiging staat eraan te komen... Wat oorlog niet kon, zal de oprukkende industrie dan wel voor elkaar krijgen! Wat er dan nog overblijft in 2012, de gehuchten Oude Doel en Rapenburg zijn gedoemd om ook weldra voorgoed te verdwijnen... 19

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel

Jozef Rulof. De Kringloop der Ziel Jozef Rulof De Kringloop der Ziel www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof De Kringloop der Ziel Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus Verantwoording

Nadere informatie

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord

Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22. Voorwoord Geschiedenis trekt zo zijn sporen - Leo Mossink Pagina 1 van 22 Voorwoord Mijn vader, Leo Mossink, schreef, bij gelegenheid van zijn 75 ste verjaardag en mede op aandringen van zijn kinderen, februari

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Eenzaam maar niet alleen

Eenzaam maar niet alleen Eenzaam maar niet alleen Wilhelmina prinses der Nederlanden bron. W. ten Have, Amsterdam 1959 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/wilh001eenz01_01/colofon.htm 2007 dbnl / de Erven van Wilhelmina

Nadere informatie

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs

Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog. Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 1: Harderwijk in de Tweede Wereldoorlog Lesbrief voor de bovenbouw van het basisonderwijs 2: Colofon Opdrachtgever Auteur Recente foto s Samenwerking met Comité 70 jaar Bevrijding Harderwijk Liek Mulder

Nadere informatie

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991.

Als oorlog echt is. Dolf Verroen. bron Dolf Verroen, Als oorlog echt is. Leopold, Amsterdam 1991. Als oorlog echt is Dolf Verroen bron. Leopold, Amsterdam 1991. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/verr010also01_01/colofon.htm 2004 dbnl / Dolf Verroen 6 Voor mijn moeder omdat ik het geluk

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Verhalen die we niet mogen vergeten. Over oorlog én vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend

Verhalen die we niet mogen vergeten. Over oorlog én vrijheid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend Verhalen die we niet mogen vergeten Over oorlog én vrijheid Vrijheid is niet vanzelfsprekend Woonzorg Flevoland Voorwoord Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod

Nadere informatie

Als boeren overleven wordt

Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Ten geleide v Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land-

Nadere informatie

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn

Waarom het de moeite waard is Christen te zijn. Norbert Lieth. Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn 1 2 Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Norbert Lieth Waarom het de moeite waard is Christen te zijn Uitgeverij Middernachtsroep

Nadere informatie

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor

Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor U kent mij niet. Toch richt ik mij tot u om mijn grote dankbaarheid te uiten voor de beslissing die u hebt

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

Het Verslag van Veurne 14-18

Het Verslag van Veurne 14-18 Het Verslag van Veurne 14-18 Educatief Pakket 3 de GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Voorwoord Op 4 augustus 1914 is het precies 100 jaar geleden dat Duitse troepen het leven in België volledig op zijn kop hebben

Nadere informatie

1 / De meeste Aarschottenaren vluchten pas als het te laat is

1 / De meeste Aarschottenaren vluchten pas als het te laat is 1 / De meeste Aarschottenaren vluchten pas als het te laat is A. Vluchtelingenstroom doet onrust stijgen Dinsdag 18 augustus was een snikhete zomerdag. Al de hele voormiddag hoorden de Aarschottenaren

Nadere informatie

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I

Vragen over vroeger. Jelle Hagen. Handleiding voor het maken van historische interviews. Handleidingenreeks I Handleidingenreeks I Vragen over vroeger Jelle Hagen Handleiding voor het maken van historische interviews Nederlands Centrum voor Volkscultuur, F.C. Dondersstraat 1, 3572 JA Utrecht Vragen over vroeger

Nadere informatie

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG

EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG EEN NA TWAALF DOOR DAVE NIEUWENBURG 2 e editie Omslagontwerp: Dave Nieuwenburg ISBN 978-1-4716-1842-0 2009-2012 Dave Nieuwenburg, Voorschoten 2 INHOUD De kerk van je hart... 7 Hel en gevolgen... 13 De

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

Anton de Lange en de fatale achtervolging op 7 mei 1945

Anton de Lange en de fatale achtervolging op 7 mei 1945 Anton de Lange en de fatale achtervolging op 7 mei 1945 (verschenen in Amstel Mare, sep 2014, nr 3, p. 9-27) W.J. Groeneweg In 2015 vieren we 70 jaar bevrijding van geheel Nederland. Reden om weer eens

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam

Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam Wees dan waakzaam i ii Winand F. Breuer Wees dan waakzaam www.debazuin.nu 2015 Herziende 2 de druk in PDF formaat, maart 2015 Copyright 2014 by Winand F. Breuer Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato - Politeia PLATOON VERZAMELD WERK Plato - Politeia Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

Over het verstrijken van de tijd

Over het verstrijken van de tijd Over het verstrijken van de tijd a n na l e n va n h e t t h i j mge no o t s c h a p jaargang 90 (2002), aflevering 4 Onder redactie van de wetenschappelijke raad prof.dr. Paul J.M. van Tongeren (red.-voorzitter)

Nadere informatie

1 De geschiedenis. De ondiepte Pampus

1 De geschiedenis. De ondiepte Pampus Pampus in zicht Weet je waar het eiland Pampus ligt? Het ligt in het IJsselmeer voor de kust bij Muiden. Tweehonderd jaar geleden wist niemand het. Want toen was het eiland er nog niet. Het eiland is namelijk

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie