Vokabeln Niederländisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vokabeln Niederländisch"

Transcriptie

1 Vokabeln Niederländisch Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 1 het recht hebben hetwelk, welk, welke, wie wie d'r, wie z'n, van wie, wiens na, na verloop van drie gering zullen aanvatten, nemen vent (m), manspersoon (m) en hetgeen komen tien zelve, zelf opdat bekend zijn met, kennen een zeker, een of ander, iemand allemaal opkomen waar... heen, waarheen, waar... naar toe zonder te, zonder, verstoken van, ontbloot van, gespeend van tussen nee, neen ginds, ginder, d'r, aldaar, 'r, daarginds, er à dürfen der, die, das; welcher, welche, welches; wer deren, dessen, wessen hinter, nach drei gering, klein; gelinde; wenig müssen, sollen fassen, nehmen Mann und was kommen zehn selber, selbst damit, dass kennen ein gewisser, einer, irgend einer, irgendwer, jemand alles; alle entstehen, werden; aufgehen, sich erheben, steigen wohin ohne unter, mitten unter, zwischen kein, nicht; nein da, dort à, je, zu Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 2 twee achttal (n), acht dat mens (m) ten huize van in echter een terwijl, tijdens, staande zwei acht der, die, das; welcher, welche, welches; dass; wer; dies, jenes Mensch an, bei, zu in, nach, zu; um aber, allein, dagegen, sondern; doch, dennoch, jedoch ein gewisser, einer, irgend einer, irgendwer, jemand; ein, eine, eins während

2 die rijden ze, je, men, we beloning (f) uithuwelijken beminnen, liefhebben medisch geen enkele, geen enkel moeder (f) dulden snerpend totdat informatie (f), inlichting (f) voorspelen limonade (f) maffen, slapen der, die, das; welcher, welche, welches; wer reiten; fahren man Belohnung, Lohn heiraten gern haben, lieben, mögen medizinisch keiner, keine, keines; kein, keinerlei; niemand Mutter aushalten, ausstehen, ertragen; dulden grell, herb, scharf bis Auskunft, Bericht, Bescheid spielen Limonade schlafen Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 3 vanmiddag spreekbeurt nieuw mededeling (f) van dienst zijn jawel, ja wijzing (f), beslissing (f) allooi (n), kwaliteit (f) o Rijn wel eens kunst alle twee de, beide, allebei discussie (f) ambtgenoot (m), collega (m) louwmaand, januari (m) rijst verwelkomen, welkom heten sprookje (n) lachwekkend, ridicuul, belachelijk flard (f), tod, vodje (n), vod, lor gaan zitten jegens plantsoen, park, warande op een andere manier heute Nachmittag Vortrag neu Bericht, Mitteilung, Nachricht dienen, bedienen ja, doch Beschluss, Entschluss Beschaffenheit, Güte, Qualität ach, oh Rhein einmal, einst, irgendwann, jemals; manchmal Kunst beide Besprechung, Diskussion Amtsbruder, Amtsgenosse, Genosse, Kollege Januar Reis willkommen heißen, begrüßen Märchen lächerlich Fetzen, Lappen sich setzen um; an, gegen, gegenüber, wider Park anders

3 Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 4 derhalve folglich; also, daher, darum, deshalb wijzen angeben, weisen, hinweisen, zeigen waar... vandaan, van waar, waarvandaan woher bitter bitter zout (n) Salz daadwerkelijk effektiv, tatsächlich, wirklich; real fundament (n) Fundament, Grundlage willen wollen vuren, paffen, schieten feuern, schießen pasmunt Kleingeld kammen kämmen negen neun onrustig, woelig, rusteloos heftig, unruhig middelste, centraal zentral wegnemen abholen, abnehmen; entnehmen, ergreifen; abräumen, fortnehmen, entziehen, wegnehmen verliefd raken, verliefd worden sich verlieben in allerijl flugs, geschwind, schnell twijfel, twijfeling (f) Bedenken, Zweifel komen achter entdecken, erfinden beërving (f) Erbe zich sich overtuigen überreden, überzeugen funest, noodlottig fatal, verhängnisvoll bijeenkomst (f), meeting (f), samenkomst Versammlung, Zusammenkunft eucharistieviering (f) Gottesdienst, Messe Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 5 de weg wijzen, rondleiden afhalen uitgesproken begroeten Chinees (m) misdaadverhaal obligatie (f) rivier smoken link, hachelijk, gevaarlijk kunnen toeschietelijkheid (f), bereidvaardigheid (f), führen, leiten, lenken warten, erwarten, harren; abholen, abnehmen; mitnehmen augenscheinlich, ersichtlich, offenbar; anschaulich, bestimmt, deutlich, klar willkommen heißen, begrüßen; grüßen Chinese Krimi Obligation, Schuldverschreibung, Verpflichtung Fluss rauchen besorglich, gefährlich dürfen, können, vermögen Gefälligkeit

4 schikkelijkheid (f) toestand, situatie (f) spel heet, smoorheet, snikheet handeling (f) afgewerkt, beëindigd gelukwensen, feliciteren plein groot aantal donderdag (m) accompagneren, vergezellen bouwwerk (n) verloofde Fassung, Lage, Situation, Zustand; Stand Aufführung, Spiel heiß Handlung, Tat fertig beglückwünschen, gratulieren Platz Menge Donnerstag begleiten Bau, Bauwerk, Gebäude Braut; Bräutigam Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 6 bruikbaar reiziger daarom geluid (n) vandaag kopje (n) deur (f) daarop echtverbintenis (f), echt (m) minder thermometer, warmtemeter bijstaan, ter zijde staan pips, flets, bleek, vaal woud vier uitnodigen, inviteren, noden statie (f) winter evenzeer naar huis, huiswaarts daarbeneden lommer, zweem, afspiegeling (f) medeweten naar voren, voorover, vooruit, voorwaarts doornemen tauglich, tüchtig Reisende dafür, darum, deshalb; also, daher Hall, Klang, Laut, Schall, Ton heute Tasse Tür danach Ehe weniger Thermometer assistieren, beistehen, helfen blass, bleich, fahl Forst, Wald vier einladen Haltestelle, Station Winter auch, ebenfalls, gleichfalls; gleich nach Hause unten Schatten Kenntnis, Wissen, Wissenschaft hervor, vorwärts wiederholen Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 7 keelgat, strot verkoper Gurgel, Kehle Ladengehilfe, Verkäufer

5 noorden kous veertig bankbiljet (n) vermits bewonderenswaardig amuseren bij nacht water (n) gewoon zorgen voor, verplegen internationaal celebreren pauze welterusten, goeienacht, goedenacht dank (m), dankzegging (f) dagblad (n), courant (f) nauwelijks, amper, ternauwernood hof (m), tuin (m) leerschool, kunstrichting (f) vijf verkoudheid (f), neusverkoudheid (f), druipneus (m) wijn Norden Strumpf vierzig Banknote, Schein; Bon da, weil; denn bewundernswert, wunderbar amüsieren, belustigen, ergötzen, unterhalten in der Nacht, nachts Wasser geläufig, üblich; gewöhnlich pflegen, warten international feiern Pause Gute Nacht Dank Journal, Zeitung kaum Anlage, Garten Schule fünf Erkältung Wein Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 8 keuring (f) ros (n), paard (n) ander Engels fantasie (f), verbeeldingskracht althans, tenminste invullen, volschenken aankomst (f) in wezen, in essentie tevergeefs Oostenrijks stuk vee, bruut (m) aan de praat krijgen enkel motor godsdienst, religie (f) burcht (m), kasteel, plecht begin (n) Zensur; Examen Gaul, Pferd anderer, anders, sonst englisch Einbildungskraft, Phantasie wenigstens ausfüllen, erfüllen Ankunft, Eintreffen wesentlich umsonst, vergebens, vergeblich österreichisch Vieh anstellen allein, bloß, erst, lediglich, nur; einfach Motor Glaube, Religion Burg, Schloss Beginn, Anfang

6 weetgierig cent (m) sprietig lichtend viering (f) gedogen, vergunnen, toestaan, veroorloven accepteren, aanvaarden Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 9 schouwburg, theater, toneelwezen diep eenmaal befaamd, welbekend, vermaard, alom bekend vaneen plezier hebben, in zijn schik zijn wonen, gevestigd zijn, huizen appel (m) blauw Duitse (f) zes onmiddellijk roep mist, nevel ergens, hier of daar pakje (n) bijgevolg bewonen, inwonen nuance, nuancering (f), schakering (f) snerpen kleindochter (f) vaderlands, nationaal ongelegen komen, in verlegenheid brengen, ontrieven huwelijkse staat <top van driehoek> neugierig Cent mager hell Feier erlauben, gestatten annehmen, empfangen, genehmigen Theater tief einmal, einst, irgendwann, jemals berühmt besonders, eigens sich vergnügen wohnen Apfel blau Deutsche sechs direkt; gleich, sogleich Gerücht, Ruf; Ansehen, Reputation Nebel irgendwo Bündel, Päckchen, Paket; Ballen also, folgerichtig, folglich, demzufolge, mithin, konsequent, schlüssig bewohnen Abstufung, Nuance, Schattierung, Ton schneiden Enkelin national verhindern Ehe Spitze abstellen; beenden, unterbrechen oberer, obere, oberes; Ober- hindurch wissen; Kenntnis, Wissen, Wissenschaft Äußerung, Gesinnung, Meinung halb Basiswortschatz: Abschnitt 1 bis 10: Abschnitt 10 stopzetten boven-, bovenste door... heen, via, doorheen weten zienswijze, visie (f), opinie (f), dunk (m) half

7 naast twaalf muis (f) Zuid-Amerika (n) in dubio staan, twijfelen vliegtocht paspoort operatie (f), bewerking (f) dans (m) eigentijds meisje (n) sla, latuw, kropsla arbeidzaam liefst, bij voorkeur reëel zuster (f), zus (f) aanvang (m) creëren achteruit Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 11 participeren neef (m) klas bewustzijn (n), bezinning (f) dus cinema (m) zoëven, zojuist, straks vastgrijpen, bemachtigen wonderwel kort spraak apropos (n), thema meerdere druif (f) slaatje (n) 't, degene, de, die... daar, het, 'ie, diegene kosten om... heen rad, wiel genoemd worden winkelen, boodschappen doen grandioos, groots, overweldigend bloes (f) reuk an, bei, neben zwölf Maus Südamerika zweifeln, bezweifeln Flug Pass, Reisepass Operation Tanz gegenwärtig; gleichzeitig Braut; Mädchen Kopfsalat, Salat arbeitsam, geschäftig am liebsten, lieber real, wirklich Schwester Anfang, Beginn schaffen, erschaffen zurück, rückwärts mitmachen, teilnehmen Cousin, Vetter; Neffe Klasse Bewusstsein also, daher, denn, doch, folglich, jedoch, somit, wohl Kino eben, gerade, just, soeben greifen, angreifen, ergreifen sehr gut, hervorragend bündig, gedrängt, kurz Wort Thema Chef Traube, Weintraube Salat der, die, das kosten um, um... herum Rad heißen shoppen, einkaufen gehen grandios, großartig Bluse Geruch

8 september (m) September Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 12 ernaast zitten, een fout maken, zich vergissen sich irren daarbuiten äußerlich, draußen welgeteld insgesamt numero Nummer middelpunt, binnenste (n) Mittelpunkt, Zentrum waarin worin alreeds, reeds, alvast bereits, schon zich bekommeren, zorgen, zorg dragen, bezorgd zijn Sorge tragen, sorgen krant (f) Zeitung; Journal Oostenrijk (n) Österreich jeugdigheid (f) Jugend gooien, keilen, uitspelen, werpen schleudern, werfen hierzo da, hier, hier ist, siehe rust Pause; Ruhe; Schweigen, Stille remedie (f) Mittel hoofd, kop (m) Kopf wanneer als, wann, wenn; falls Brits britisch haten hassen bedoeling (f), voornemen, toeleg Absicht, Plan doodgaan, sterven sterben ziezo, ziedaar da, hier, hier ist, siehe opa (m), grootvader (m) Großvater gebruikelijk geläufig, üblich over... heen, overheen jenseits, über, hinüber Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 13 praeterium insect (n) ingang gebeuren vijftig meubel één keer beetpakken gedruis (n), gerommel overlijden, verscheiden hout herfst, najaar een gevolgtrekking maken, concluderen Vergangenheit Insekt Eingang geschehen, vorkommen, werden; passieren, sich ereignen, stattfinden fünfzig Möbel einmal greifen, ergreifen Geräusch sterben; Tod Holz Herbst folgern, schließen

9 draadloze (f) in bad doen niets, niks, niemendal remmen, afremmen invloed (m) vrede zwaarwichtig, belangrijk werktuig galant (m), bruidegom (m) opnieuw dorp (n) bont (n), pels Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 14 zede bazin (f), meesteres (f) stemgeluid, inspraak huishouding (f), menage (f) directeur (m) storm revue, tijdschrift spoorweg elektriciteit (f) reizen stilist dansen vandaar thee angst (m) beter worden lijdzaamheid (f), geduld (n) tezamen zodoende rijtoer stilhouden badpak (n), zwemkostuum groente op het kookpunt zijn, zieden Engeland (n) Radio baden nichts; gar nichts bremsen Einfluss Friede arg, bedeutend, bedeutsam, beträchtlich, erheblich, ernst, wichtig Mittel, Werkzeug; Instrument Bräutigam abermalig, abermals, von neuem, wieder Dorf, Ort Pelz Brauch, Sitte Gebieterin, Herrin Stimme Wirtschaft Direktor, Leiter, Vorsteher Sturm Revue, Zeitschrift Bahn, Eisenbahn Elektrizität reisen Schriftsteller, Verfasser tanzen daher; dafür, darum, deshalb Tee Angst; Beklemmung genesen, heilen Geduld gemeinsam; aneinander, beisammen, gesamt, insgesamt, zugleich, zusammen also, daher, denn, doch, folglich, jedoch, somit, wohl; folgerichtig, demzufolge, mithin, konsequent, schlüssig; dafür, darum, deshalb Fahrt halten, anhalten, Halt machen, stocken, stoppen; verschweigen Badeanzug Gemüse kochen, sieden, brausen England Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 15 expositie (f), tentoonstelling (f) benauwen, verontrusten Ausstellung beängstigen, beunruhigen

10 olijf over geste, gebaar (n) cirkel (m) later vervatten spreken overal heen taart meenemen, meebrengen geloven lucht beroerd veroordelen fuiven, feestvieren maëstro, grootmeester (m) debiteren, verhalen, vertellen ontvreemden, stelen, gappen ingenieur vergeefs voorwerp voorlichting (f) bad (n) Olive ab, dahin, fort, heraus, weg, hinweg; hinter, nach; anbelangt, betreffend, über, von; oberhalb; jenseits, hinüber Gebärde, Geste Kreis nachträglich, später einschließen, enthalten reden, sprechen; Wort überallhin Torte mitbringen, mitnehmen glauben; dafür halten, erachten, meinen Luft; Atmosphäre; Geruch; Himmel böse, schlecht verdammen, verurteilen feiern Meister erzählen entwenden, stehlen Ingenieur nutzlos; vergebens, vergeblich Ding, Gegenstand, Objekt Information Bad; Badewanne Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 16 oorlog, krijg smaken niemand, geen overkomen, toeschijnen summa, somma, bedrag (n), som, totaalbedrag, totaalcijfer aggregatie (f), aggregaat (n) stad (f) westen zonder succes, onverrichterzake termijn, tijdslimiet repareren, verhelpen dag (m) bruid (f) naar waarheid straatweg, rijweg, eenbaansweg (m), heerbaan dochter (f) hotel aard, geaardheid, natuur (f) daarin wereld Krieg schmecken; kosten keiner, keine, keines; niemand scheinen Betrag, Summe Aggregat, Haufen Ort, Stadt Abendland, Okzident, Westen umsonst, vergeblich Termin reparieren Tag Braut fürwahr, wahrhaftig, wahrlich, wirklich Landstraße Tochter Hotel Natur darin Welt

11 kleding erop nahouden scène, tableau karren, chaufferen badkuip (f) Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 17 bedenker (m), schepper zonder verwijl, terstond, op stel en sprong inspanning (f) feestelijk inhalen tegenwoordige tijd kommer, bekommernis (f) ouderdom niet langer koers rechter-, vandehands laten Belgische (f) opleggen slaapwagen, slaaprijtuig zich interesseren voortbrengsel, gewrocht drommel (m), Satan (m), boze (m), droes (m) natuur avondnovember (m), slachtmaand ondertekening (f), handtekening (f) westelijk, Westers apotheek (f) op geen enkele wijze, in geen geval, geenszins praktisch Anzug, Gewand, Kleid besitzen, haben, innehaben Bühne, Szene fahren Bad; Badewanne Autor, Urheber, Verfasser gleich, sogleich Anstrengung willkommen heißen Gegenwart Besorgnis, Sorge Alter nicht mehr Kurs, Richtung; Kursus rechter machen, veranlassen; lassen, überlassen, unterlassen, zurücklassen Belgierin anziehen Schlafwagen sich interessieren Erzeugung, Produktion Teufel Natur Abend-, abendlich November Unterschrift westlich Apotheke auf keiner Weise, gar nicht, in keiner Weise, keineswegs praktisch Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 18 zich zetten, plaatsnemen muzieknoot, notitie (f) toneelspeler, acteur (m) redeneren strand onopgesmukt, onbedekt, bloot, naakt doch beemd (m), weiland, weide (f) beknopt, bondig sich setzen Aufzeichnung, Notiz Schauspieler räsonieren, schließen, urteilen Strand bloß, nackt aber, allein, dagegen, sondern Anger, Aue, Wiese; Weide bündig, gedrängt, kurz

12 gelaatstrek (m), karaktertrek Part liever gisteren inlichten, voorlichten huiskamer vel (n) anders maken hand (f) brok (n) tot portee hoest vrijdom, vrijheid (f) aflaten, langzamerhand ophouden platteland, open veld Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 19 vallei, dal ondienstig maan stadhuis een paar (n) aarzelen, schoorvoeten, weifelen berichten vroegtijdig aan de hand zijn, geschieden, voorvallen wijk verschuilen, verbergen, ontveinzen, verhelen publiek (n) droom (m) rundvlees zielsangst (m), grote angst (m), beklemming (f), benauwdheid (f) uitraken haven arbeiden kritiseren onwaar hen administratiekantoor (n), administratie goedemorgen, goeiemorgen bekend Gesichtszug, Zug Anteil, Teil lieber; am liebsten gestern Auskunft geben, benachrichten, informieren, mitteilen Wohnzimmer Haut ändern, umändern, verändern Hand Bruch, Bruchstück, Fragment, Stück; Fleck an, in, nach, zu; um; bis Bezeichnung, Meinung, Bedeutung Husten Freiheit aufhören Land Tal nutzlos Mond Rathaus ein paar, einige, etliche, manche schwanken, zaudern, zögern Auskunft geben, benachrichten, informieren, mitteilen; anschließen, verbinden früh geschehen, passieren, sich ereignen, stattfinden, vorkommen Graben, Kanal; Stadtviertel, Viertel bergen, verbergen, verhehlen, verheimlichen, verstecken Publikum Traum Rindfleisch Angst enden, endigen; brechen Hafen arbeiten begutachten, kritisieren falsch; unwahr Henne Verwaltung Guten Morgen bekannt

13 gebergte (n) Basiswortschatz: Abschnitt 11 bis 20: Abschnitt 20 over het algemeen, in het algemeen zomertijd, zomer tarwe, weit griep (f), influenza sinds hoofdpijn moeite doen, trachten mes bijeen, ineen bezingen breed intellect terug museum (n) dat wil zeggen alweer, wederom, van voren af aan af, gereed zeggen miljard ongerekend verongelijken technisch totaal joelen instrument Gebirge generell, überhaupt Sommer Weizen Grippe seit Kopfschmerzen trachten nach, sich anstrengen, sich bemühen Messer aneinander, beisammen, gesamt, insgesamt, zugleich, zusammen singen breit, weit Geist, Intellekt, Verstand zurück Museum das heißt, das ist abermalig, abermals, von neuem, wieder; wiederholt, zurück bereit, fertig erwähnen, sagen; Äußerung Milliarde ausgenommen, außer beleidigen, kränken, verletzen technisch völlig; voll; Betrag, Summe; ganz, gänzlich, gar; Ganze, Gesamtheit schreien Instrument, Werkzeug Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 21 licht geven te studio (m) bureel (n) ingrijpend, vergaand evenmin, noch, nog bijhouden wijl modus, mode (f) hart (n) vliegtuig, vliegmachine (f) nieuwsgierig leuchten in, nach, zu; um; zu sehr, zu viel Studium Amt, Büro radikal noch folgen; halten, aufhalten Augenblick, Moment; da, denn, weil Mode, Weise Gemüt, Herz Flugzeug, Flugmaschine neugierig; gespannt

14 koekeloeren dichtbij, nabij laatst, jongstgeleden reputatie (f) vervolg, voortzetting (f), bestendiging (f) onweer, donderbui (f) tachtig broodbezorger (m) wensdroom, dagdroom (m) jaar zich vervelen gevogelte buiten werking stellen Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 22 meer personage (f), persoon tussenin ontroeren Chinees sport-, sportief nat dagbladschrijver (m) veld superieur ceintuur (f) vreedzaam, vredig etenswaar (f), spijs februari (m), sprokkelmaand passerbeen, been enig laat speech, oratie (f) Grieks slachter, vleeshouwer, slager stip van nature, uiteraard branche (f) leder jeugdig Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 23 überhaupt school besichtigen, betrachten an, bei, neben; nahe letzter, letzte, letztes Gerücht, Ruf; Ansehen, Reputation Fortsetzung Gewitter achtzig Bäcker Traum Jahr sich langweilen Geflügel abstellen mehr; ferner, weiter Person inmitten bewegen, erschüttern, rühren; ergreifen, erregen, berühren chinesisch sportlich nass Journalist Acker, Feld, Flur, Land höher, überlegen; Chef Gurt, Gürtel Friedens-, friedlich, gemütlich Gericht, Speise Februar Arm etwas; allein, alleinig, bloß, einzig spät Rede, Vortrag griechisch Fleischer Punkt natürlich Abteilung, Fach Leder jugendlich, jung überhaupt; generell Schule

15 armelijk, armoedig zo'n, zulk, dergelijk, zo een, zulk een daarenboven in verzoeking brengen mieteren opendoen, openmaken zich herinneren stormwind mevrouw, dame onderwerp schaduw kleingeld stadscentrum (n) Amerikaanse (f) gedeputeerde (m) handschoen familienaam (m), achternaam (m) toehoren, beluisteren, aanhoren, toeluisteren om niet, pro Deo achter kliniek (f) lens achterste Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 24 wachten, verbeiden, te wachten staan boek (n) ober kool (f) wol meloen laten afvloeien, wegvoeren, wegleiden Griekenland (n) nieuwheid (f) heersen, de scepter zwaaien goedkoop schoon hetzelfde, dezelfde prijs experiment (n), proefneming (f) zorgvuldig arm solcher, solche, solches; derartiger, derartige, derartiges andernteils; außerdem; fort, weiter in Versuchung führen, versuchen stürzen aufmachen, öffnen behalten, gedenken, sich erinnern; sich besinnen, sich entsinnen Sturm Frau Ding, Gegenstand, Objekt; Subjekt; Thema Schatten Kleingeld Stadtmitte Amerikanerin Abgeordneter Handschuh Familienname, Nachname anhören, horchen, aushorchen, zuhören gratis, umsonst hinter; hinten; nach Klinik leer letzter, letzte, letztes; nachträglich, später warten, erwarten, harren Buch Ober Kohl; Kohle Wolle Melone fortführen, wegbringen Griechenland Neuheit herrschen, beherrschen, regieren billig hübsch, schön; blank, rein, reinlich, sauber derselbe, dieselbe, dasselbe Prämie, Preis Experiment, Versuch akkurat, genau; bestimmt, bündig, exakt, präzis, präzise, pünktlich; sorgfältig, sorgsam; besorgt

16 dichtdoen Oostenrijker ten tweede zilver tussenschot luttel of gesticht, kostschool, instituut republiek (f), vrijstaat schließen, verschließen, zumachen Österreicher zweitens Silber Wand gering, klein; wenig oder; ob Anstalt, Institut Freistaat, Republik Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 25 koel verontschuldiging (f) geborgen, safe haardos (m), haar (n), beharing rijgveter, veter, nestel overmorgen ontbijt sneeuw schilder daardoor kerk mate behoeden missive Jezus Christus (m) bul (m) woonkamer, zitkamer sponde (f), legerstede (f) afzetgebied (n) serie (f) tippel hopen studeren, bestuderen nieuwtje (n), nieuwigheid (f) wandeling (f) Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 26 wet soep kalfsvlees lampje (n), ampul (f), lamp (f), gloeilamp pantalon, lange broek alhier kühl Entschuldigung sicher Haar Schnur übermorgen Frühstück Schnee Maler dafür, darum, deshalb Kirche Grad, Staffel, Stufe; Maß wahren; begünstigen, schützen, beschützen, beschirmen; bergen, schirmen Brief Jesus Christus Stier Wohnzimmer Bett Markt Kette, Reihe, Serie Spaziergang hoffen studieren Neues, Neuheit, Neuigkeit Spaziergang Gesetz Suppe Kalbfleisch Birne, Glühbirne Hose hier

17 kilogram, kilo wind zulks, dat daarginds gewijd, heilig, geheiligd, sacraal verdienen in het geval dat opperste, prevalent terdege schijnsel toedekken, bedekken logies, onderkomen, woning (f) grasmaand, april (m) kilheid (f), kou, koude (f), kilte alstublieft, alsjeblieft Europees centimeter (m) dertien kam roem Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 27 vasthouden regen zon pension, kosthuis verhandelen gevoelen, aanvoelen doctor (m) voortvarend, energetisch vijftien bevatten Duits zich ophouden aanhef (m) chocolade (m), chocola (m) citroen (m) zanger kaas tracé, traject, cursus (m), leergang zaak verderop staking (f), werkstaking (f) affaire (f) volksvertegenwoordiging (f), parlement Kilogramm Wind das, dies, jenes heilig erringen, gewinnen; verdienen falls höher, überlegen eindringlich; sehr; massig, viel, arg, eine Menge Schein; Licht belegen, decken, bedecken, einhüllen, verhüllen, zudecken Wohnhaus, Wohnung April Kälte bitte; da, hier, hier ist, siehe europäisch Centimeter, Zentimeter dreizehn Kamm Gerücht, Ruf; Berühmtheit halten, aufhalten Regen Sonne Fremdenheim, Pension behandeln; veräußern, verkaufen empfinden, fühlen Doktor forsch, tüchtig fünfzehn enthalten; einschließen; begreifen, erfassen, verstehen deutsch sich aufhalten, sich befinden Anfang, Beginn Schokolade Zitrone Berufssänger, Kantor, Sänger Käse Kurs, Kursus Angelegenheit, Ding, Sache, Werk; Geschäft, Laden, Kramladen; Fall; Kasus weiter Streik Angelegenheit, Ding, Sache, Werk Parlament

18 middelmaat kelder (m) Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 28 vrouwelijk jonkvrouw, vrouwe geleiden, leiden begrijpen wereldruim vogelwereld, vogelstand bevriend, amicaal België (n) schifting (f), clausuur (f), detachement (n) overdoen vordering (f) weiblich Dame, Ober [germana bildo], Dame [franca bildo] führen, leiten, lenken begreifen, erfassen, verstehen Raum Geflügel freundlich, freundschaftlich Belgien Abteilung veräußern, verkaufen Anforderung, Begehr, Forderung, Verlangen; Fortschritt; Requisition un- Gewissen wickeln, einwickeln ganz, gänzlich, gar freilich, tatsächlich; fürwahr, wahrhaftig, wahrlich, wirklich Lust, Wunsch Ausdruck, Terminus, Wort Gericht belgisch Café Ding, Gegenstand, Objekt Fach interessant blank, rein, reinlich, sauber on-, in-, imgeweten baken, inbakeren helemaal inderdaad wens vakterm rechtszaal Belgisch bistro (m), café (n), koffiehuis lijdend voorwerp, object, mikpunt specialiteit (f) interessant, belangwekkend proper, zindelijk Mitte, Mittel Keller Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 29 metaal dokter (m), arts (m), medicus, geneesheer afgestorven, overleden, ter ziele in elk geval onnuttig goedenavond, goeienavond televisie (f), televisietoestel Nederland (n) vorm hanglamp opbreken, stelpen commando (n) Metall Arzt, Doktor gestorben, tot, verstorben allenfalls, jedenfalls unnütz; nutzlos Guten Abend Fernsehapparat, Fernsehgerät Niederlande, die Niederlande Form, Gestalt Ampel beenden, unterbrechen Befehl

19 adresseren in slaap vallen, inslapen, onder zeil gaan hedenavond, vanavond ochtend maaltijd bedankt, dank u afschilderen, uitschilderen afsnijden vork gebeurde (n), voorgevallene bijkans, bijna, vrijwel, schier, zo goed als achterover feit (n) Basiswortschatz: Abschnitt 21 bis 30: Abschnitt 30 achterlaten Engelsman (m) bezig, in gesprek, volhandig, bezet op zaterdag, zaterdags spaarzaam Frans arriveren onderkleding (f), lijfgoed beschutten aankomend stukgaan lachen beschermen tal, aantal (n), getal befaamdheid (f) bestaanbaar gemeenschap (f) bezonken, belegen oppositie (f) afhuren, charteren klimaat speelman (m), toonkunstenaar, musicus (m), muzikant (m) gelaat (n), aangezicht (n) wetenschap (f) voorspreker, advocaat (m) adressieren einschlafen heute abend Frühe, Morgen Essen, Fraß, Mahlzeit danke malen abschneiden Gabel Begebenheit, Ereignis beinahe, fast, nahezu, schier, ungefähr rückwärts; zurück Tatsache hinterlassen Engländer besetzt sonnabends haushälterisch, ökonomisch, sparsam, wirtschaftlich französisch ankommen, eintreffen, gelangen, zukommen, herzukommen Wäsche bergen, schirmen, beschirmen, beschützen kommender, nächster verderben; brechen lachen begünstigen, schützen, beschützen, beschirmen; bergen, schirmen Anzahl, Zahl Gerücht, Ruf möglich Gemeinde; Gesellschaft reif Opposition mieten Klima Musiker Angesicht, Antlitz, Gesicht Wissenschaft Advokat, Anwalt, Rechtsanwalt Basiswortschatz: Abschnitt 31 bis 40: Abschnitt

20 31 eten (n) opvoeden groeten logen zeventig vensterglas doden, doodmaken, ombrengen toeval, toevalligheid (f) term converseren, een gesprek voeren titel, onderschrift lelijk rissen, ritsen vloer (m) uitnodiging (f), invitatie (f) geboortedag (m) vaarwel censuur (f) ding (n) rondborstigheid (f), trouwhartigheid (f), openhartigheid (f), oprechtheid (f) omdat, aangezien veelal, dikwijls, menigmaal, vaak, veeltijds doorgaans rug sneeuwen Essen; Gericht, Speise; Fraß, Mahlzeit aufziehen, bilden, erziehen, züchten grüßen, begrüßen waschen siebzig Fensterscheibe ermorden, töten Zufall Antrieb, Beweggrund, Grund, Motiv; Ausdruck, Terminus, Wort; Glied sich unterhalten Titel hässlich abholen, abnehmen Boden, Diele, Fußboden Einladung Geburtstag adieu, auf Wiedersehen, lebe wohl; Abschied Zensur Angelegenheit, Ding, Sache, Werk; Gegenstand, Objekt Aufrichtigkeit da, weil; denn häufig, oft gewöhnlich; generell, überhaupt Rücken schneien Basiswortschatz: Abschnitt 31 bis 40: Abschnitt 32 ouders, ouderpaar kokkin (f), keukenmeid provincie (f) wat Portugal (n) schiereiland daarboven kelner denken wensen, trek hebben in concours (n), wedstrijd saffiaantje (n), sigaret weer gaan, teruggaan <duim als lengtemaat> speld Eltern Köchin Provinz ein wenig, etwas, ziemlich, ein bisschen; ein paar, einige, etliche, manche; was; als, wie, inwiefern; irgendetwas Portugal Halbinsel oben Kellner denken wünschen Preisausschreiben, Wettbewerb Zigarette zurückkehren Zoll Stecknadel

21 zakdoek maar ziek beambte (m), ambtenaar (m) 's avonds koningin (f), vorstin (f) effen Augustus (m), augustus (m), August (m), oogstmaand spiegel (m) zakje (n) Taschentuch allein, bloß, erst, lediglich, nur; aber, dagegen, sondern; doch, dennoch, jedoch krank Beamter abends Königin eben, glatt, flach; geläufig August Spiegel Beutel Basiswortschatz: Abschnitt 31 bis 40: Abschnitt 33 datering (f), datum (m), dagtekening (f) Datum serveren, opdienen auftragen onderzoek, examen (n), nauwkeurig onderzoek Examen geroosterd brood Toast weer-, re-, her-, terug- rück-, wieder, wieder-, zurück, zurückglimlachen lächeln vaartuig Schiff spichtig hager, mager in staat zijn fähig sein (zu), können China (n) China tegenkomen, ontmoeten, tegemoet treden antreffen, begegnen helft Hälfte hachelijkheid (f), gevaarlijkheid (f) Gefahr zoon (m) Sohn gezwind geschwind, hurtig, rasch, schnell toch also, daher, denn, doch, folglich, jedoch, somit, wohl; allerdings, freilich, immerhin, ja, ja doch, zwar; aber, dennoch kleinzoon (m) Enkel boos, nijdig, vertoornd, verstoord, arg, böse toornig mathematica (f), wiskunde Mathematik lijvig dick landkaart Karte bezorgd ängstlich; besorgt, unruhig onecht, vervalst falsch vader (m) Pater, Vater woede Grimm, Wut Basiswortschatz: Abschnitt 31 bis 40: Abschnitt 34

22 poort, doelpunt (n), dwaas (m), malloot Tor werkplaats Atelier, Werkstatt over het algemeen genomen, alles wel überhaupt beschouwd warmte Wärme nationaliteit (f) Staatsangehörigkeit telkens à, je, zu; allemal, jedesmal wezen Essenz, Wesen; Existenz; Lebewesen; Natur; sein nogal ein wenig, etwas, ziemlich, ein bisschen; inmitten; genug, genügend, hinlänglich schaap (n) Hammel, Schaf Europeaan (m) Europäer bedroefd betrübt, traurig liefelijk süß doordringend sauer; grell, herb, scharf fooi (f), drinkgeld (n), douceurtje (n) Trinkgeld in elkaar lopen, in verbinding staan verkehren mooi, fraai hübsch, schön reisbureau Reisebüro konijn (n) Kaninchen niettemin trotzdem; aber, doch, dennoch, jedoch uitnemen, uitlichten entnehmen, ergreifen capabel, kundig begabt, fähig, imstande, tüchtig boerin (f) Bäuerin betreffende, aangaande betreffs; anbelangt, betreffend, über, von; bezüglich natuurlijk verständlich; natürlich al te, te veel, te zeer zu, zu sehr, zu viel Basiswortschatz: Abschnitt 31 bis 40: Abschnitt 35 mensen, lieden eer (f), hulde, eerbewijs (n) brems (f), paardehorzel, daas (f) bom (f) vertegenwoordiging (f) daar... vandaan identiek nu, nou weerom tentoonspreiden zeventien een beetje, enigszins, een weinig eindigen rit crisis (f) ontmoeting (f) Leute Ehre Bremse Bombe Vertretung, Vorstellung daher selber, selbe, selbes; gleicher, gleiche, gleiches; gleich, gleichbedeutend, identisch, völlig übereinstimmend nun; jetzt, gegenwärtig zurück vorzeigen; angeben, weisen, hinweisen, zeigen siebzehn ein wenig, etwas, ziemlich, ein bisschen enden, endigen Fahrt Krise Begegnung

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les

Delftse methode. Woordenlijst. Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2. A.G. Sciarone, P.J. Meijer. Nederlands - Duits. nieuwe woorden per les Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst Nederlands - Duits nieuwe woorden per les Technische Universiteit Delft Uitgeverij Boom Nederlands Duits deel

Nadere informatie

Lektionswortschatz LEKTION 1

Lektionswortschatz LEKTION 1 LEKTION 1 LEKTION 1 aangenaam angenehm allemaal alle de Amerikaan, Amerikaanse Amerikaner, Amerikanerin de beginner Anfänger de beginners Anfänger (Pl.) de Belg, Belgische [ˈ-ɣ iˑsə ] Belgier, Belgierin

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel

Vertalingen Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kapitel 1 Service D Redemittel Kennst du eine gute Autowerkstatt? Warum? Hast du einen Unfall gehabt? Ich hatte eine Panne mit meinem Scooter. Brauchst du Hilfe bei der Reparatur? Ich helfe gerne. Der

Nadere informatie

Contrastief woordenboek. Oefeningen

Contrastief woordenboek. Oefeningen Contrastief woordenboek Nederlands Duits Siegfried Theissen Caroline Klein C.I.P.L., Liège, 2008, 212 blz. Oefeningen I. Valse vrienden... 1 II. Uitdrukkingen... 9 III. Spreekwoorden... 13 IV. Vormverschillen

Nadere informatie

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen!

Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Havo 3 Kapitel 1 Wieder sehen! Redemittel E Schön dich wieder zu sehen! Ich habe dich auch vermisst! Wie waren deine Ferien? Toll. Ich bin in Italien gewesen. Habt ihr tolles Wetter gehabt? Natürlich,

Nadere informatie

Vereniging van Merenpoortzeilers

Vereniging van Merenpoortzeilers Uitgave 3/2009 Vereniging van Merenpoortzeilers Merenpoort Clubblad Officieel orgaan van de Belangenvereniging van Merenpoorteigenaren 32 e jaargang nr. 3 oktober 2009 Adressen: Vorzitter: Piet-Jean Boegem

Nadere informatie

Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied

Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied Platzen Sie sich Het komische Duits van Nederlanders, opgetekend uit het leven van alledag in een grensgebied Rob Meijer Inhoud 1 Vooraf 4 2 Fatale vertalingen 7 3 Vertalingen vertaald 10 4 Zaken doen

Nadere informatie

Beruf im Tourismus. Docentenhandleiding

Beruf im Tourismus. Docentenhandleiding eruf im Tourismus 1 Docentenhandleiding eruf im Tourismus 1 Samenstelling en eindredactie Peter Schols Lay-out Ontwerp omslag, DVD-opdruk, grafische vormgeving studie-werkboek Rick Schols, Martha Schols-Lardinois,

Nadere informatie

AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS

AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS 16. LITERARISCHER SOMMER 16e LITERAIRE ZOMER AACHEN BEDBURG-HAU DÜSSELDORF KREFELD MÖNCHENGLADBACH NEUSS KERKRADE VAALS VOM 28.6.2015 BIS 9.9.2015 VAN 28-6-2015 TOT 9-9-2015 WWW.LITERARISCHER-SOMMER.EU

Nadere informatie

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding Genießen pur in Oeding Puur genieten in Oeding Nederlands en Duits De meeste gasten bij Sicking s Wirtshaus komen uit de Euregio en kunnen zich prima redden met zowel het Duits als het Nederlands. Zij

Nadere informatie

Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr.

Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr. Deelvertaling naar het Nederlands Scriptie aangeboden tot het verkrijgen van het diploma Licentiaat Vertaler Door: Griet Van Gorp Academiejaar 2006 2007 Promotor: Dr. Henri Bloemen Dankwoord Ik zou graag

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

De mens-machine. Die Mensch-Maschine. Special Seite / Pagina 42 INDUSTRIE 4.0

De mens-machine. Die Mensch-Maschine. Special Seite / Pagina 42 INDUSTRIE 4.0 Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.2 2014 INDUSTRIE 4.0 Die Mensch-Maschine De mens-machine Special Seite / Pagina 42 Our G erman pr esence boosts

Nadere informatie

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U

Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P L A N N I N G E N - I N R I C H T I N G. Ganz viel Raum L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.5 2014 L A N D S C H A F T S P L A N U N G U N D B A U Ganz viel Raum Heel veel ruimte L A N D S C H A P S P

Nadere informatie

KOSTENLOS GRATIS. MeineLebensArt. www.meine-lebens-art.de www.mijn-leef-stijl.nl. MijnLeefStijl KREIS VIERSEN & LIMBURG

KOSTENLOS GRATIS. MeineLebensArt. www.meine-lebens-art.de www.mijn-leef-stijl.nl. MijnLeefStijl KREIS VIERSEN & LIMBURG KOSTENLOS GRATIS MeineLebensArt www.meine-lebens-art.de www.mijn-leef-stijl.nl MijnLeefStijl KREIS VIERSEN & LIMBURG DIE NÄCHSTE AUSGABE ERSCHEINT IM JUNI 2015 DE VOLGENDE EDITIE ZAL JUNI 2015 VERSCHIJNEN

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m e n t

Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m e n t Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.2 2015 F o R s c h u n g & e n t w i c k l u n g Kluge Köpfe Knappe koppen R e s e a R c h & D e v e l o p m

Nadere informatie

37 Grad - Intrigerende Duitse documentaires bij Teleac

37 Grad - Intrigerende Duitse documentaires bij Teleac Teleac & DaF Kees van Eunen/Arjan Krijgsman/Maja Broekema 37 Grad - Intrigerende Duitse documentaires bij Teleac 37 Grad bestaat uit intrigerende documentaires van ZDF over mensen en thema s die in de

Nadere informatie

52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente

52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente 52 weken verlangd. Een jaar lang gewacht. En dan komt met de lente Deze teaser hadden de NT2-collega s opgehangen in de cafetariahall om de nakende taartenweek van 19 maart aan te kondigen. Hij kon evengoed

Nadere informatie

Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND

Aan de waterkant. An der Waterkant SÜDHOLLAND & SEELAND ZUID-HOLLAND & ZEELAND Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.4 2014 SÜDHOLLAND & SEELAND An der Waterkant Aan de waterkant ZUID-HOLLAND & ZEELAND Thuis in Nederland. Thuis

Nadere informatie

Praktische informatie

Praktische informatie Praktische informatie Treintijden heenreis; We vertrekken, gezamelijk, vanaf Hengelo. 10:58 uur vertrek Internationale trein naar Berlin Gesundbrunnen, treinnummer 143. 15:19 uur aankomst in Berlijn. Treintijden

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 1tijdvak e 1 woensdag 26 mei 9.00 10.30 uur DUITS CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 35 vragen.

Nadere informatie

Noch immer arm und sexy? Nog steeds arm en sexy?

Noch immer arm und sexy? Nog steeds arm en sexy? Das deutsch-niederländische Wirtschaftsmagazin Het Nederlands-Duitse economisch magazine Nr.3 2014 B E R L I N & B R A N D E N B U R G Noch immer arm und sexy? Nog steeds arm en sexy? Thuis in Nederland.

Nadere informatie

VERHOOR ADVOCAAT DE VOS DOOR KOEHN Bijlage 3 uit DLG/1994/3

VERHOOR ADVOCAAT DE VOS DOOR KOEHN Bijlage 3 uit DLG/1994/3 VERHOOR ADVOCAAT DE VOS DOOR KOEHN Bijlage 3 uit DLG/1994/3 Unterredung mit Advokat, Senator De Vos, Jooris in Dendermonde in dessen Wohnung, Kerkstraat 70, Tel. 141 Dendermonde, in der Zeit van 10.00-13.30.

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

WOORDKOMPAS Z pagina 1

WOORDKOMPAS Z pagina 1 WOORDKOMPAS Z pagina 1 de z(et) van Zacharias en van Zaandam het zaad/ de -en Ik wil lavendel in mijn tuin. Breng je uit Frankrijk een

Nadere informatie

DR. F. DE GRAAFF ALS GODEN STERVEN. De crisis van de westerse cultuur. Aan mijn vader en mijn moeder. Ter gedachtenis.

DR. F. DE GRAAFF ALS GODEN STERVEN. De crisis van de westerse cultuur. Aan mijn vader en mijn moeder. Ter gedachtenis. DR. F. DE GRAAFF ALS GODEN STERVEN De crisis van de westerse cultuur Aan mijn vader en mijn moeder. Ter gedachtenis. 1 Inhoud 1 De vraag naar het wezen van de westerse cultuurcrisis 6 Uitleg van het lied

Nadere informatie

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding

Genießen pur in Oeding. Puur genieten in Oeding Genießen pur in Oeding Puur genieten in Oeding Bewaarexemplaar! - Diese Ausgabe ist zum aufbewahren! 5 e editie De meeste artikelen in de vijfde editie van deze krant zijn tweetalig. Die meisten Artikel

Nadere informatie

SNT info. Volwassenenonderwijs aan SNT: Een waaier aan opleidingen! Editie april 2011. SNT Volwassenenonderwijs overdag en s avonds

SNT info. Volwassenenonderwijs aan SNT: Een waaier aan opleidingen! Editie april 2011. SNT Volwassenenonderwijs overdag en s avonds SNT info Editie april 2011 Volwassenenonderwijs aan SNT: Een waaier aan opleidingen! Arsenaalstraat 4 8000 Brugge 050 33 76 69 adm@snt.be www.snt.be Beste Cursist(e) Beste Infolezer(es) Tevreden Ons gevoel

Nadere informatie