Onderzoeksprojecten ( van 785)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (400-450 van 785)"

Transcriptie

1 Sep :08:08 Onderzoeksprojecten ( van 785) Zoekfilter: Classificaties: Farmacologie, formacognosie, farmacie, toxicologie Mechanismen van neurodegeneratie veroorzaakt door peroxisomale beta-oxidatie deficiëntie. Cellulair Metabolisme Myriam Baes Paul Van Veldhoven Mechanismen van symptoomontwikkeling in refractaire gastro-oesofagale refluxziekte Jan Tack Ans Pauwels Charlotte Broers Mechanisms of afferent nerve sensitization underlying visceral hypersensitivity Mira Wouters Eluisa Perna Mechanistisch onderzoek naar de predictie van de farmacokinetiek van geneesmiddelen bij kinderen Abstract: In dit project zal nagegaan worden in welke mate physiologically based pharmacokinetic (PBPK)-modeling kan gebruikt worden om de klinische farmacokinetiek van geneesmiddelen te voorspellen in pediatrische populaties. De bestaande kennis over PBPK-modelling bij kinderen zal hiervoor verder uitgebreid worden en het verkregen model zal getest en gevalideerd worden aan de hand van de modelgeneesmiddelen tramadol en propofol. Vakgroep Bioanalyse Koen Boussery Medicinale chemie - drug discovery. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de. De promotor levert de de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit. Medicinale chemie (UAMC) Louis Maes Achiel Haemers Anne-Marie Lambeir Koen Augustyns Jurgen Joossens Medicinale chemie open innovatie doctoraten (OpenMedChem). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Medicinale chemie (UAMC) Pieter Paula Frans Van Der Veken Koen Augustyns Menselijke blootstelling aan opkomende fenolische milieucontaminanten. Abstract: Doelstellingen: De eerste doelstelling van dit project is de ontwikkeling van selectieve en gevoelige analysemethoden die toepasbaar zijn op de relevante matrices (voeding, drinkwater, huisstof, serum, vet en urine). In de tweede doelstelling zullen de voornaamste blootstellingroutes van triclosan en bisphenol-a voor de mens (voeding, drinkwater en huisstof) onderzocht worden. De derde doelstelling is de contaminatie met triclosan en bisphenol-a van de Vlaamse bevolking te onderzoeken. Belangrijk hierbij is het vaststellen van de achtergrondconcentraties,accumulatiepatronen en de evolutie doorheen de tijd. Dit project zal leiden tot een beter begrip van de blootstelling en de accumulatie van NEC's in het milieu en het zal onderzoek rond de (toxische) effecten van NEC's in zowel mens als dier stimuleren. Het voorgestelde project heeft ook tot doel het analytische spectrum van het Toxicologisch

2 Centrum uit te breiden met nieuwe contaminanten. Toxicologie Hugo Neels Tinne Geens Metaboliet profilering en isolatie van actieve componenten van transgene Maesa cellijnen. Abstract: Om een verhoogde synthese van medisch interessante saponinen in Maesa te bekomen zullen hybride Maesa/BY2 cellijnen aangemaakt worden. De analyse van deze cellijnen zal gebeuren op UPLC-MS en het metabolietprofiel van verschillende cellijnen zal vergeleken worden via PCA. Op deze manier zullen er op een efficiëntere manier actieve saponinen aangemaakt en geïdentificeerd worden dan met de klassieke farmacognosie. De anti-angiogene activiteit van de componenten zal getest worden. Farmacognosie, Functionele voeding en Farmaceutische Analyse (NatuRA) Sandra Apers Metabolisch potentieel van humaan intestinale microbiota t.a.v. oraal opgenomen arseen en consequenties voor de microbe-gastheer interactie Abstract: Dit onderzoek zal leiden tot een meer complete risico-evaluatie bij orale blootstelling van arseen. Een nieuwe in vitro module met de cocultuur van micro-organismen en Caco-2 cellen zal unieke en nieuwe informatie opleveren mbt As speciatie wijzigingen. Het ophelderen van het mechanisme achter microbieel As metabolisme in de spijsvertering kan leiden tot strategieën die de risico?s van orale As-blootstelling beperken. Vakgroep Biochemische en microbiele technologie Nico Boon Methodologie en richtlijnen voor de kwaliteitscontrole van plantaardige geneesmidellen uit fingerprintchromatogrammen Abstract: Plantaardige geneesmiddelen worden sinds lang therapeutisch gebruikt. Sinds kort bestaat er interesse om deze natuurlijke bestanddelen te karakteriseren teneinde hun activiteit te controleren. Wegens hun complexe samenstelling is het moeilijk alle bestanddelen te identificeren. Daarom wordt vaak slechts een aantal componenten bepaald, wat niet altijd toelaat de kwaliteit van het produkt te evalueren. Dit gebrek aan karakterisatie is een limiterende factor voor meer algemene toepassing. Sinds kort wordt fingerprint chromatografie gebruikt als identificatie- en kwaliteit-evaluerende tool. In 2000 besliste de Chinese State Drug Administratie fingerprints te ontwikkelen als kwaliteitscontrolestandaarden voor Traditionele Chinese Geneesmiddelen. De fingerprint chromatogrammen zijn echter meestal complex en bevatten overlappende pieken. Het is niet evident, zelfs met de huidige scheidingstechnieken, alle bestanddelen te scheiden. Daarenboven zijn de huidige richtlijnen voor kwaliteitscontrole van deze bestanddelen ongeschikt. Het doel van dit project is het opstellen van een methodologie om fingerprints te ontwikkelen en het definiëren van richtlijnen voor de kwaliteitscontrole van plantaardige geneesmiddelen. Yvan VANDER HEYDEN Micellaire vloeistof chromatografie, een alternatief voor geïmmobiliseerde artificiële membranen bij de screening van potentiële geneesmiddelen. Abstract: Bij de screening van kandidaat geneesmiddelen is de kennis van hun mogelijkheid om bio-membranen te passeren essentieel, hun farmacologisch effect wordt erdoor bepaald. De in-vitro modellen van de intestinale membranen zijn wel adequaat, maar niet geschikt voor highthroughput screening. Daarom wordt aandacht besteed aan chroatografische methodes. Met klassieke omkeerfase chromatografie wordt via de retentie veelal en correlatie gelegd met de log P van een stof. Deze log P is een parameter die verondersteld wordt een vertegenwoordiger te zijn van het voornaamste membranpassage mechanisme. Een recente chromatografische ontwikkeling is het gebruik van geïmmobiliseerde artificiële membraan (IAM) kolommen. Schijnbaar kunnen deze vaste modellen van membranen beschouwd worden als nog betere screeners van bioactiviteit. Omdat er een aantal technische nadelen aan verbonden zijn, lijkt micellaire vloeistof chromatografie (MLC) die ook beschikt over interfaciale eigenschappen een alternatief te zijn. Het doel is MLC operationeel te maken als alternatief voor de IAM methode bij de voorspelling van de bioactiviteit van kandidaat geneesmiddelen en ze te evalueren in een kwantitatieve structuur retente relatie (QSRR) context. DESIRE MASSART Migratiewegen van vlamvertragers in het milieu - screening voor vlamvertragers aanwezig in materialen en gebruikersproducten Abstract: Dit voorstel is een verlenging van een doctoraatsproject in het bredere kader van het INFLAME Marie Curie Curie Initial Training Network (ITN) De voornaamlijkste doelstelling van INFLAME is te begrijpen hoe en in hoeverre mate de humane blootstelling aan de vlamvertrager chemicaliën gebruikt in allerlei producten en materialen gebeurt en wat zijn de risico's die met deze blootstelling geassocieerd zijn. Dit voorsteel, met naam "Migratiewegen van vlamvertragers in het milieu - screening voor vlamvertragers aanwezig in materialen en gebruikersproducten", beoogt het onderzoek naar de aanwezigheid en de karakterisatie van vlamvertragers in een breede gamma van producten (elektronische tostellen, meubelen, tapijten, gordijnen, plastiek speelgoed, etc) en constructiematerialen met analytische screening technieken zoals chromatografie gekoppeld aan massaspectrometrie (GC-MS and LC-TOFMS). De nadruk valt op de identificatie en kwantificatie van vlamvertragers die tot nu toe niet of zelden gerapporteerd zijn gewest. Deze "opkomende" of "nieuwe" vlamvertragers die in de producten gedetecteerd worden zijn verder onderzocht in verschillende matrices van het indoormilieu (stof en lucht). Hiermee zijn er ook analytische methoden voor deze vlamvertragers opgesteld en gevalideerd. Speciale aandacht is besteed aan directe analytische methoden (direct probe) en aan "leaching" testen. Toxicologie

3 Adrian Covaci Alin Constantin Ionas Moleculaire aangrijpingspunten van Angiotensine IV. Abstract: Het hexapeptide Angiotensine IV (Ang IV) is recent in de belangstelling gekomen omwille van zijn vermogen om leer- en geheugenprocessen te stimuleren. Bindingplaatsen voor dit peptide zijn nu geïdentificeerd als het Cystinyl aminopeptidase (EC ). Aangezien vasopressine en somatostatine leer- en geheugenprocessen vergemakkelijken wordt dan ook vooropgesteld dat de fysiologische effecten van Ang IV te wijten zijn aan de remming van dit enzym. Ook zijn er aanwijzingen dat een in het bloed gesecreteerde vorm van dit enzym (onder de naam placental leucine aminopeptidase) bijdraagt tot een normale zwangerschap door verlaging van de plasmaconcentratie van oxytocine en vasopressine We wensen de potentiele betrokkenheid van EC en eventuele andere cellulaire aangrijpingspunten in de signaaloverdracht van Ang IV grondig te bestuderen. Hiervoor hebben we als eersten een cellulair modelsysteem (CHO-K1 cellen) ontwikkeld waarin EC endogeen aanwezig is en waarin zowel de enzymactiviteit als de binding van [125I]Ang IV in parallel bestudeerd kan worden. Naast zijn enzymatische werking, zou EC ook kunnen instaan voor Ang IV-gemedieerde signaaloverdracht. Daarom zal bijzondere aandacht besteed worden aan de invloed van dit peptide of transductiewegen (o.a. inositol fosfaten, intracellulaire calcium, camp, PI3 kinase, MAPK-kinasen) in verschillende celsystemen in functie van de translocatie van EC naar het celoppervlak. Anderzijds bieden bindingstudies (tot het apo-enzym) de mogelijkheid tot een verbeterde detectie en kwanticicatie van EC Dit zou toelaten om het gebruik van EC als biomerker tijdens de zwangerschap en type 2 diabetes beter te evalueren. Toegepaste Biologische Wetenschappen Heidi DEMAEGDT GEORGES VAUQUELIN Moleculaire karakterisering en valorisatie van natuurlijke producten uit Cuba, in het bijzonder Vimang en zijn natuurlijk voorkomend glucoxylsanthone mangiferine, voor therapeutische toepassingen tegen kanker en inflammatie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie (PPES) Wim Vanden Berghe Moleculaire karakterisering en valorisatie van natuurlijke producten uit Cuba, in het bijzonder Vimang en zijn natuurlijk voorkomend glucoxylsanthone mangiferine, voor therapeutische toepassingen tegen kanker en inflammatie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Proteïnechemie, proteoomanalyse en epigenetische signalisatie (PPES) Wim Vanden Berghe Moleculaire mechanismen van interactie tussen neurotoxines en kalium en natrium kanalen. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Moleculaire biofysica, fysiologie en farmacologie Alain J F E Labro Dirk Snyders Moleculaire structuur-functie analyse van een nieuwe klasse schorpioentoxines die kalium kanalen blokkeren. Abstract: De algemene doelstelling van dit project kadert in de identificatie van ionenkanalen als targets van deze nieuwe toxines. De specificiteit van de interactie maakt het tevens mogelijk om deze toxines te gebruiken om een structuur-functie analyse uit te voeren op deze ionenkanalen en toxines. Specifieke doelstellingen: 1. Het biologisch target van k-hefutoxin1 2A. Structuur-functie analyse van kanalen met een hoge bindingsaffiniteit voor k-hefutoxin1 2B. Structuur-functie analyse van het k-hefutoxin1 3. Biologische targets en structuur-functie analyse van nieuwe toxines Moleculaire biofysica, fysiologie en farmacologie Dirk Snyders mtor inhibitie als een veelbelovende strategie voor de regressie van atherosclerotische plaques in muizen. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Fysiofarmacologie (FAR) Hidde Bult Wim Martinet

4 Dorien Schrijvers Mucosale integriteit en mast cell activatie in de ontwikkeling van viscerale hypersensitiviteit Mira Wouters Morgane Florens Multidisciplinair overleg in het kader van een medisch-farmaceutisch zorgbeleid in rustoorden voor bejaarden (ROB) en rust- en verzorgingstehuizen (RVT). Klinische Farmacologie & Farmacotherapie Veerle Foulon Naar een universeel op mrna-gebaseerd therapeutisch vaccin tegen HIV. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH) Guido Vanham Nanodeeltjes- geïnduceerde autofagie : ontrafelen van de impact op de toxiciteit van nanodeeltjes en de therapeutische werkzaamheid Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Geneesmiddelenleer Joseph Demeester NanoLC-ESI-MS/MS voor de absolute in vivo kwantificatie van neuromedine U en neuromedine S Abstract: Neuropeptides seem to play an important role when the central nervous system is challenged. In order to obtain better insights into the central peptidergic effects, it is essential to monitor their concentration in the brain. Quantification of neuropeptides in dialysates is challenging due to their low extracellular concentrations (low pm range), their low microdialysis efficiencies, the need for acceptable temporal resolution, the small sample volumes, the complexity of the matrix and the tendency of peptides to stick to glass and polymeric materials. The quantification of neuropeptides in dialysates therefore necessitates the use of very sensitive nanolc-ms/ms methods. A number of LC-MS/MS and microdialysis parameters need to be optimized to achieve maximal sensitivity. In this project, we focus on the development of nanolc-ms/ms methods for the quantification of 2 larger peptides (20-40 amino acids) in brain microdialysates. Both peptides belong to the neuromedin family and are involved in the regulation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis, which in turn is involved in the neurobiology of depression. Therefore, the optimized and validated methods will be used to investigate the in vivo neuromedin U and neuromedin S release in two rodent models for depression, in this way initiating new and immense challenges for the development of new drugs. Ann VAN EECKHAUT Nanomaterialen voor geneesmiddeltoediening. Abstract: De wetenschappelijke hoofddoelstelling van de onderzoeksgemeenschap is fundamenteel te begrijpen waarom bepaalde nanoscopische dragers, beladen met biologische actieve molecules (proteïnen, antisense oligonucleotiden, RNAi, plasmid DNA,...) in sommige celsoorten wel leiden tot een biologisch effect terwijl ze falen in andere celsoorten. Het is zonder meer duidelijk dat het verwerven van inzichten in dergelijke materie enkel kan bekomen worden indien het probleem multidisciplinair bestudeerd (i.e. vanuit een biologische, farmaceutische, materiaalkundige, fysisch-chemische, biofysische,... invalshoek) wordt. Laboratorium voor Farmaceutische Technologie en Biofarmacie Annick Ludwig "Natte" Cheometrie: methodeontwikkeling en extractie van informatie uit snelle en/of geminiaturiseerde scheidingsmethoden. Abstract: In de farmaceutische en biomedische analyse is er een tendens om enerzijds gemimiaturiseerde en anderzijds snelle methodes te ontwikkelen. De eerste vereisen slecht minimale hoeveelheden staal en besparen enorm in de verbruikte solventen. Dit is van belang enerzijds wat milieuproblematiek betreft en anderzijds wanneer dure producten, zoals cyclodextrines bij chirale scheidingen, gebruikt worden in de mobiele fase van een chromatografie. Een eerste doel van dit project bestaat uit het ontwikkelen, op een traditioneel HPLC toestel (kostprijs micro-hplc instrument ,-), van geminiaturiseerde HPLC methodes voor o.a. chirale scheidingen, en vervolgens de performantie ervan te vergelijken met traditionele technieken op een statistisch en chemometrisch correcte manier. Snelle chromatografische methodes zijn van belang bij de logp bepalingen in drug recovery waar men zoekt naar high-throughput screening methodes die toelaten veel metingen uit te voeren in een korte tijd. Daarnaast zouden snelle methodes toelaten om HPLC on-line in een proces te gaan koppelen, waarbij b.v. om de 2 minuten een chomatogram gemeten wordt. Het behandelen van dergelijke chromatogrammen analoog aan spectra moet toelaten om het arsenaal chemometrische

5 technieken, gebruikt in spectroscopie toe te passen om b.v. vast te stellen wanneeer een bepaald proces afgelopen is (b.v. einde van een reactie, van een mengeling). Het is eveneens de bedoeling om de mogelijkheden van on-line HPLC te verkennen gedurende de loop van dit project. Yvan VANDER HEYDEN Nazicht van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten BIODERMAL en eventueel aan te passen volgens de voorschriften van de Europese Cosmetische Wetgeving. Abstract: Nazicht van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten BIODERMAL en aan te passen volgens de voorschriften van de Europese Cosmetische Wetgeving. Toxicologie, Dermato-cosmetologie en Farmacognosie MARLEEN PAUWELS VERA ROGIERS Nazicht van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten GALENCO en aanpassen volgens de voorschriften van de Europese Cosmetische Wetgeving. Abstract: Nazicht van veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten GALENCO en aanpassen volgens de voorschriften van de Europese Cosmetische Wetgeving. Toxicologie, Dermato-cosmetologie en Farmacognosie MARLEEN PAUWELS VERA ROGIERS Nazicht veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten GALENCO en aanpassing volgens voorschriften van de Europese cosmetische wetgeving. Abstract: Nazicht van de veiligheids- en efficiëntiedossiers van de cosmetische producten van de firma Galenco en ze aanpassen volgens de voorschriften van de Europese cosmetische wetgeving Toxicologie, Dermato-cosmetologie en Farmacognosie MARLEEN PAUWELS VERA ROGIERS NEOMODELS: Platwormen als nieuwe model organismen voor stamcelbiologie, carcinogenese en medicinale ontdekking (type 3) Abstract: In dit project zal men trachten om platwormen als nieuwe modelorganismen te valideren en om een proof of concept te krijgen van hun toepasbaarheid als preklinisch modelsystemen. Eerst zal men een in vivo stamcelproliferatie-assay ontwikkelen. Deze assay zal specifiek worden gebruikt om de stamceldynamiek te testen onder invloed van carcinogene agentia en anti-kanker medicijnen. Men zal beginnen met het testen van bekende agentia om de assay te valideren. De centraal zenuwstelsel en gedrags-assay zal worden gebruikt om de algehele neuromusculaire toestand van het dier te testen. Vervolgens zal men een kankerworm assay ontwikkelen en valideren. Men zal een RNA-interentie (RNAi) screening voor kanker specifieke genen uitvoeren. Deze zal informatie geven over de functie van mogelijk nieuwe genen, maar ook over het verkrijgen van een worm met een kanker/tumor fenotype. Vervolgens zal deze worm gebruikt worden in combinatie met de in vivo stamcelproliferatie-assay om de effectiviteit te testen van antikanker medicijnen. Vervolgens zal men platwormen verder ontwikkelen als modellen voor stamcelepigenetica. Platwormen bieden de mogelijkheid om stamcellen op genetische en epigenetische veranderingen te testen in parallel. Men zal de epigenetische veranderingen in de stamcellen meten en de genen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen functioneel analyseren (RNAi). Tenslotte wil men platwormen verder ontwikkelen als model voor preklinische ontwikkeling van geneesmiddelen. Eenvoudige modelorganismen bieden aantrekkelijke platforms voor het ontwikkelen en stroomlijnen van efficiënte drug discovery en drug target identificatiemethoden. Vakgroep Geneesmiddelenleer Jean Remon Netwerk-gebaseerde benaderingen voor de identificatie en mode-of-action bepaling van antibacteriële middelen Abstract: Men wil een platform opzetten voor het versnellen van: de herbestemming ("repurposing") van geneesmiddelen, de bepaling van het moleculair werkingsmechanisme (MMOA) van geneesmiddelen en het ontwerp van polypharmacologische en op drug-cocktailinggebaseerde strategieën. Vakgroep Informatietechnologie Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica Jan Fostier Kathleen Marchal Neurochemische en neurofarmacologische studies in diermodellen voor de ziekte van Parkinson en focale epilepsie. Abstract: Diermodellen worden alom gebruikt in de studie van de pathofysiologie en de farmacotherapie van ziektes. Niettegenstaande er steeds zou moeten getracht worden om alternatieve experimentele methodes aan te wenden, is het dierexperimenteel onderzoek niet weg te denken uit preklinisch geneesmiddelenonderzoek. In ons laboratorium werden diermodellen ontwikkeld voor een aantal majeure neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson en psychomotorische epilepsie. Ze worden aangewend voor de fundamentele studie van pathofysiologische

6 veranderingen in de hersenen op niveau van de neurotransmittervrijstelling en voor de studie van receptor agonisten, antagonisten, opnameinhibitoren e.d. als therapeutisch arsenaal. De huidige aanvraag omvat twee delen, enerzijds de verdere studie van de biotransformatie van L-DOPA in de hemi-parkinson rat, anderzijds neurofarmacologische studies in het pilocarpine model voor focale limbische epilepsie. 1. In vivo biotransformatie van L-DOPA in de basale ganglia van intacte en hemi-parkinsonratten. 2. Neurochemische en neurofarmacologische studies bij pilocarpine-geïnduceerde focale epilepsie. We ontwikkelden in het onthaallaboratorium een origineel chemisch dierfarmacologisch model voor psychomotorische focale epilepsie. Hiertoe werd pilocarpine, een niet-selectieve muscarine agonist, locaal toegediend in de dorsale hippocampus van vrij bewegende ratten. Om de biochemische effecten van de pilocarpinetoediening te bestuderen werden een aantal neurotransmitterstoffen gemeten in de hippocampus en het cerebellum van het proefdier. Dit gebeurde via intracerebrale microdialyse gekoppeld aan microbore vloeistofchromatografie. Veranderingen in de electrische activiteit van de cortex werden geregistreerd via electrocorticografie. Aldus werd bijgedragen tot het begrijpen van de rol van de extracellulaire hippocampale en cerebellaire glutamaat-, GABA- en dopaminevrijgave in het ontstaan en het in stand houden van limbische convulsies. De farmacologische en biochemische karakterisatie van het pilocarpinemodel leverde ons gegevens die eventueel kunnen aanzetten tot de ontwikkeling van nieuwe klassen van anti-epileptica. Bovendien is in vele gevallen het fundamentele werkingsmechanisme van geneesmiddelen nog niet of slechts deels opgehelderd en verkrijgen we door het screenen van farmaca in het diermodel inzicht in hun effectiviteit, aangrijpingspunten en werkingsmechanismen. Vooreerst zouden we graag de effectiviteit van diazepam en de eventuele hiermee gepaard gaande transmitterveranderingen evalueren in het pilocarpinemodel. Dit voornamelijk omwille van de klinische relevantie van het gebruik van dit benzodiazepine. Diazepam onderdrukt immers zeer efficiënt zware epileptische crisissen en dit reeds enkele minuten na de intraveneuze injectie. Biochemische karakterisatie van deze effecten ontbreekt echter in de literatuur. Verder willen we de effectiviteit bepalen van enkele nieuwe generatie anti-epileptica in ons diermodel. We denken hier aan topiramaat, felbamaat, gabapentin, valpromide, valnoctamide,... Hun werkingsmechanismen zijn zeker niet helemaal gekend en in vivo studies over veranderingen in extracellulaire transmitterconcentraties na toediening van deze farmaca zijn zeer schaars. Tijdens de pilocarpine-geïnduceerde convulsies bemerkten we stijgingen van de extracellulaire glutamaat concentraties. We toonden ook aan dat blokkage van NMDA receptoren de pilocarpine-geïnduceerde aanvallen onderdrukt. NMDA antagonisten bezitten echter belangrijke neveneffecten zoals het onderdrukken van leer- en geheugenprocessen, en worden daarom voorlopig niet klinisch aangewend in de behandeling van epilepsie. Daarom zal in de toekomst gezocht worden naar alternatieven om de glutamaat gemedieerde processen te onderdrukken. Baanbrekend werk kan worden verricht rond de metabotrope glutamaat receptoren, aangezien hun activatie geen invloed heeft op de snelle excitatoire neurotransmissie maar modulerend is. Dit kan een voordeel zijn voor chronische therapieën. Verder kan door de ontwikkeling van subtype-selectieve liganden eindelijk een farmacologisch onderscheid worden gemaakt tussen AMPA en kainaatreceptoren. Ook hier ligt een vrij onontgonnen terrein en het is zeer interessant om uit te zoeken welke de fysiologische rol is van de kainaatreceptoren en welke subtypes van kainaat- en AMPA receptoren eigenlijk betrokken zijn in limbische epilepsie. Overstimulatie van glutamaatreceptoren leidt tot excessieve Ca2+ influx vanuit het exctracellulair milieu en stelt ook Ca2+ vrij vanuit de intracellulaire opslagruimtes, zodat intraneuronale toxische Ca2+ concentraties kunnen worden bereikt. Daarom kunnen Ca2+ antagonisten en moleculen die de mobilisatie van intracellulair Ca2+ verminderen (i.e. ryanodinereceptor antagonisten, inositolfosfaatreceptor antagonisten) eveneens een nieuwe therapeutische aanpak betekenen voor epilepsie. Adenosine wordt beschouwd als de natuurlijke, endogene anticonvulsieve neuromodulator. In vitro werk demonstreerde een tegenovergestelde modulatie via A1 en A2 adenosinereceptoren in de controle van de hippocampale excitabiliteit. Selectieve A1 adenosinereceptor agonisten en selectieve A2 adenosinereceptor antagonisten zouden dus neuroprotectieve eigenschappen kunnen bezitten in modellen voor focale epilepsie. We willen ons onderzoek ook toespitsen op het begrijpen van de rol van de verschillende adenosine receptoren in epilepsie en gelijktijdig de biochemische veranderingen karakteriseren. YVETTE MICHOTTE Neurochemische neurofarmacologische studie naar de rol van glutamaattransporters in limbische opilepsie en de ziekte van Parkinson. Abstract: Met behulp van glutamaattransporter specifieke antilichamen, specifieke inhibitoren en glutamaattransporter deficiente muizen wordt de betrokkenheid van hoge-affiniteit Na/K-afhankelijke glutmaattransporters, vesiculaire glutamaattransporters en de cystine/glutamaat antiporter bestudeerd in diermodellen voor de ziekte van Parkinson en limbische epilepsie. Ann MASSIE YVETTE MICHOTTE Neuro-immune interactie in postoperatieve ileus: nieuwe behandelingsdoelwitten Abstract: Postoperative ileus (POI) is de voorbijgaande onderdrukking van de darmbeweeglijkheid na een buikoperatie met als gevolg vertraagde passage vande darminhoud en/of het niet kunnen verdragen van voedselinname en de onbekwaamheid tot ontlasting. De huidige behandeling voor POI richt zich op het verkorten van het ziektebeeld door het aanmoedigen van voedselinname kort na de operatie, door het gebruik van optimale pijnstilling en door de keuze voor laparoscopische i.p.v. gebruikelijke open operaties. Bijkomend worden er prokinetica of geneesmiddelen die de samentrekking van de gladde spiercellen van de darm stimuleren toegediend. Deze behandelingsmethoden zijn echter niet optimaal effectief om POI op te lossen omdat ze niet ingrijpen op het voornaamste onderliggende pathofysiologischemechanisme van POI, nl. ontsteking van de darmspierwand. Gedurende de laatste decennia hebben verschillende onderzoeksgroepen duidelijk aangetoond dat manipulatie van de darm tijdens operatie leidt tot activati Andrea Némethova Neuromodulatie van het immuunsysteem als een nieuwe anti-inflammatoire behandeling in de mens

7 Gianluca Matteoli Nathalie Stakenborg Neuromodulatie van intestinale macrofagen Evelien Labeeuw Neuro-TARGET : integrated platform for target identification, validation and drug discovery with applications for neurodegenerative diseases. Abstract: In light of the ever increasing incidence of neurodegenerative diseases, such as Alzheimer's and Parkinson's disease, in our ageing population in the western world, we propose to establish an integrated platform for target identification, validation and drug discovery to foster the development of novel therapeutics for neurodegeneration. Using cutting-edge technologies we will identify new disease-related genes from human biosamples and humanized yeast models. Generic and strategic research tools for identification and validation of novel targets will be developed. Functional genomics will be carried out in different model systems, including yeast, mammalian neuronal cell lines and rodent models to unravel the pathogenic pathways and potential interactions of the corresponding proteins with the objective to validate key molecular events and therapeutic targets. Targets that define the onset of pathology will constitute prime markers for early diagnosis. Both validated targets and new assays will foster a drug discovery platform. Although most of the generated models and tools are generic in nature, in this project we will focus primarily on applications for Parkinson's disease (PD). Our proposal is subdivided in 4 work packages. WP1: Identification of novel genes and targets Novel potential disease targets will be provided to the project from two different sources. First, we will exploit the genetic power of humanized yeast model systems to identify novel genes modulating _-synuclein (_-SYN) toxicity and to elucidate the pathogenic pathways of 2 recently identified familial PD genes, PINK1 and LRRK2. Second, we will identify new genes linked to PD from human biosamples using a dual strategy. We will identify novel chromosomal loci and causal genes for PD using a positional cloning strategy in PD families. In addition we will perform genetic association studies in a large group of PD patients to identify novel genetic risk and protective factors, focusing on variants influencing the expression of known PD genes. WP2 Development of novel generic technologies, assays and disease models Validation of new disease targets and testing of novel therapeutic strategies is highly dependent on the availability of quantitative, reliable and sensitive technologies in cell culture and in animal models. * We will develop quantifiable assays to correlate _-SYN phosphorylation and aggregation with cell death in yeast * We will establish a medium-throughput, multiparametric assay using a high-content analyzer to measure _-SYN aggregation, apoptosis, mitochondrial and proteasomal dysfunction and oxidative stress in neuronal cell lines. * We will perform a kinase substrate search using a novel "chemical genetic" strategy to identify substrates of two PD-linked kinases, PINK1 and LRRK2. * We will generate two in vivo reporter systems to monitor respectively proteasomal function and apoptosis in the rodent brain. * We will combine (lenti)viral vector technology with micro-rna based technology to generate novel transgenic mouse and rat models. * Novel disease models will be generated for each novel disease-related gene identified in WP1 WP3: Platform for target validation In the newly developed model systems (WP2) we will validate novel targets from WP1 as well as a number of previously identified, non-validated targets. Initial target validation will be performed in yeast and in mammalian cells. For a limited set of genes final validation will be done in rodent brain. WP4: Platform for drug discovery For each validated target an assay based on a screenable phenotype in yeast or in cell culture will be established for drug testing. We will initiate a drug discovery pipeline in newly developed and available model systems in yeast and neuronal cell lines to identify novel hits from the CD3 library. Medicinal chemistry will support hit to lead development. Toxicology and pharmacokinetics studies will further improve the efficacy of the ligands. We will also incorporate in silico-selected ligands in the drug discovery program. The final stage will consist of testing selected novel compounds in the available animal models and in vivo ADMETox studies. In conclusion, the NEURO-TARGET consortium offers an integrated 'start-to-end' approach to identify novel targets and develop novel models and therapeutics to combat Parkinson's Disease and related neurodegenerative disorders. Mustafa VARCIN YVETTE MICHOTTE SOPHIE SARRE NEWRAPTOR - Blootstelling en de effecten van nieuwe contaminanten in mariene en terrestrische roofvogels. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de opdrachtgever. UA levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Toxicologie Adrian Covaci New sampling and detection techniques in gas chromatography applied to a pharmaceutical context

8 Farmaceutische Analyse Erwin Adams Adissu Alemayehu Asfaw Niet-virale mrna gemedieerde reprogrammatie van fibroblasten tot pluripotente stamcellen: het vermijden van immunogeniciteit en de nood voor herhaaldelijke toedieningen Abstract: Dit project behandelt de optimalisatie van mrna gemedieerde reprogrammatie door a) de tijdsduur van van mrna-expressie te verhogen om het aantal herhaalde toedieningen te verminderen, b) de nodige dosis mrna te verminderen om immuunstimulatie te vermijden en c) de intracellulaire aangeboren immuunresponsen te omzeilen of inhiberen. Hiertoe is een fundamenteel inzicht nodig in de intracellulaire processen die de eiwitexpressie bepalen. Vakgroep Geneesmiddelenleer Stefaan De Smedt Katrien Remaut Nieuwe azaheterocyclische verbindingen en starre aminozuren met potentiële agrochemische en farmaceutische toepassingen. Abstract: Recent werd door de RUG partner een nieuwe efficiënte methode ontwikkeld voor de synthese van azaheterocyclische verbindingen dmv de elektrofiel-geïduceerde cyclisatie van alkenyliminen (zowel C-alkenyl als N-alkenyminen). Het ligt in de bedoeling deze zeer potentiële methode uit te werken tot doelgerichte eindproducten met interesse in de agrochemie, met inbegrip van aandacht voor fundamentele aspecten van deze reacties. Daaruit moet blijken dat deze methode veel voordelen biedt ten opzichte van aanverwante elektrofiel-geïnduceerde cyclysaties. Organische Chemie DIRK TOURWE Nieuwe azaheterocyclische verbindingen en starre aminozuren met potentiële agrochemische en farmaceutische toepassingen. Abstract: Recent werd door de RUG partner een nieuwe efficiënte methode ontwikkeld voor de synthese van azaheterocyclische verbindingen dmv de elektrofiel-geïduceerde cyclisatie van alkenyliminen (zowel C-alkenyl als N-alkenyminen). Het ligt in de bedoeling deze zeer potentiële methode uit te werken tot doelgerichte eindproducten met interesse in de agrochemie, met inbegrip van aandacht voor fundamentele aspecten van deze reacties. Daaruit moet blijken dat deze methode veel voordelen biedt ten opzichte van aanverwante elektrofiel-geïnduceerde cyclysaties. Organische Chemie DIRK TOURWE Nieuwe chemometrie technieken voor farmaceutische en biomedische analyse.. Abstract: Kennissystemen worden ontwikkeld inhplc en AAS met de bedoeling de experlmentator te begeleiden in de drie stappen van de methoden ontwikkeling, namelijk de initiële keuze van de methode, de optimisatie van deze methode en tenslotte de validatie. Het kennis systeem ontwikkeld voor HPLC is meer gericht op stappen 1 en 2, het systeem in AAS bestudeert vooral stap 3. Initiële chromatografische condities worden geselecteerd op basis van een structuur-retentie relatie. Voor wat betreft de optimisatie wordt momenteel gebruik gemaakt van D-optimale designs en algoritmes om een set experimenten te selecteren. Ter evaluatie van de chromatogrammen worden multicriteria decision making methoden gebruikt. Voor de volledige validatie van M S methoden wordt een systeem ontwikkeld dat de calibratieprocedure valideert, interferenties opspoort, beslissings-, detectie- en determinatielimieten vastlegt en de repeteerbaarheid onderzoekt. De implementatie van de systemen gebeurt d.m.v. object georienteerde software zoals Toolbook en Visual Basic. DESIRE MASSART Nieuwe in vitro en in vivo modellen om de vaginale opname van microbiciden te bestuderen Abstract: Nieuwe in vitro en in vivo modellen om de vaginale opname van microbiciden te bestuderenanti-hiv microbiciden zijn componenten die vaginaal of rectaal worden aangebracht om de transmissie van het viruste voorkomen. Onvoldoende opname van het geneesmiddel doorheen de vaginale mucosa zou de beoogde bescherming kunnen ondermijnen wat voornamelijk het geval is voor microbiciden die werkzaam zijn op het niveau van de HIV doelwitcellen, hoofdzakelijk gelokaliseerd in de lamina propria. Om het weefseltransport van vaginaal gedoseerde geneesmiddelen te evalueren, werd een eenvoudig in vitro model op punt gesteld, bestaande uit een apicale en basale kamer die gescheiden worden door een HEC-1A cellaag. Deze procedure werd gevalideerd aan de hand van vier modelmicrobicidennamelijk tenofovir, darunavir, saquinavir en dapivirine. De oplosbaarheid en weefselpermeabiliteit van componenten werden geïdentificeerd als belangrijkste determinanten voor vaginale opname. Saquinavir en dapivirine permeëerden Farmacotechnologie en Biofarmacie Patrick Augustijns Carolien Grammen Nieuwe modellen voor het delen van data en materiaal in klinische onderzoekssamenwerkingen Klinische Farmacologie & Farmacotherapie

9 Isabelle Huys Stefanie Broes Nieuwe strategieën in de strijd tegen bacteriële biofilms. Abstract: Het onderzoek handelt over biofilmen, populaties bacteriën ingebed in een organische polymere matrix, vastgehecht op een bepaald oppervlak. Door deze matrix zijn de bacteriën moeilijk te verwijderen van de geïnfecteerde oppervlakken (bv. catheters, nierdialyseapparatuur, brandwonden, tanden). Bovendien zijn ze heel resistent zowel tegen het afweersysteem van de gastheer als tegen antibiotica en antiseptica. Dit doctoraatsonderzoek wordt uitgevoerd met het oog op het vinden van strategieën die biofilmen enerzijds kunnen voorkomen en anderzijds reeds gevormde biofilmen kunnen verwijderen. Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH) Dirk Vanden Berghe Kim Toté Nieuwe toepassingsdomeinen voor 5-HT4 receptor agonisten Abstract: De invloed van selectieve 5-HT4 receptor agonisten op de vrijstelling van acetylcholine uit hersenschijfjes wordt nagegaan voor eventuele toepassing bij degeneratieve hersenaandoeningen gekenmerkt door geheugenverlies. Parallel wordt de invloed van de agonisten op perifere 5-HT4 receptoren in de gastro-intestinale tractus en in het hart nagegaan, ter selectie van de substanties met zo weinig mogelijk perifeer effect. Vakgroep Farmacologie Romain Lefebvre Nieuw financieringsmodel onderzoek: ZAP-startkrediet 2012 Abstract: Toekenning startkrediet aan nieuw lid ZAP VUB Ann VAN EECKHAUT Nieuw in vitro model voor screening van niet-genotoxische hepato- carcinogenen tijdens vroeg preklinisch geneesmiddelenonderzoek. Abstract: Niet-genotoxische carcinogene activiteit in de lever wordt voor kandidaat geneesmiddelen getest op levende proefdieren, namelijk in ratten. Wetenschappelijke en ethische argumenten pleiten voor het ontwikkelen van geschikte in vitro technologie in dit domein. Daarom wordt in het huidige project getracht om een mechanistisch-gebaseerde in vitro alternatieve methode op punt te stellen die gebruik maakt van stabiele primaire hepatocytenculturen. deze worden verkregen vie innovatieve cultuurtechnieken (PCT/EP2004/ ) waarbij chromatine modificatie door specifieke op hydroxamaat-gebaseerde histon deacetylase inhibitoren centraal staat. Meer bepaald zal worden nagegaan welke merkers belangrijk zijn en het set parameters, zijnde inhibitie van gap junctional intercellulaire communicatie samen met verhoogde DNA replicatie, verminderde apoptose en een downregulatie van transforming growth factor voor beta stimulating clone 22 (TSC-22), typische in vitro eindpunten kunnen voorstellen voor niet-genotoxische levercarcinogenen. Toxicologie, Dermato-cosmetologie en Farmacognosie Tamara VANHAECKE Non-peptide inhibitors of DPP IV and type II diabetes. Abstract: Non-peptide inhibitors of DPP IV and type II diabetes. Medicinale chemie Medicinale chemie (UAMC) Achiel Haemers Normen en aanbevelingen voor de foutbepaling bij analytische metingen. Abstract: Het doel van het projcet is de ontwikkeling van standaarden en richtlijnen voor de evaluatie van de onzekerheid van meetresultaten van farmaceutische en bioanalytische bepalingen. De beschouwde methodes zijn hoofdzakelijk capillaire elektroforese en hogedruk vloeistofchromatografie. De standaarden en richtlijnen moeten kostenbesparend zijn en kunnen toegepast worden in een industriele omgeving DESIRE MASSART JOHANNA VERBEKE

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Wat verandert er in het zenuwstelsel als een dier iets leert? Hoe worden herinneringen opgeslagen in de hersenen? Hieraan ten grondslag ligt het vermogen van het zenuwstelsel om

Nadere informatie

157 De ontdekking van de natuurlijke aanwezigheid van antisense oligonucleotiden in eukaryote cellen, die de expressie van specifieke eiwitten kunnen reguleren, heeft in de afgelopen tientallen jaren gezorgd

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting 2015245. 1 Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015245 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project De rol van Nucleaire Hormoon Receptoren in de regulatie van het glucose- en lipidemetabolisme en de ontwikkeling van type

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting 185 Substance P and the Neurokinin 1 Receptor: from behavior to bioanalysis Affectieve stoornissen zoals angst en depressie zijn aandoeningen die een grote

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22544 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22544 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22544 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Speksnijder, Niels Title: Determinants of psychosis vulnerability : focus on MEF2

Nadere informatie

Biodistributie, kinetiek, centraal zenuwstelsel, oogziekten, huidaandoeningen

Biodistributie, kinetiek, centraal zenuwstelsel, oogziekten, huidaandoeningen Niet-technische samenvatting 2016788 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Onderzoek naar de biodistributie van nieuwe, op oligonucleotiden gebaseerde, teststoffen voor de behandeling van zeer

Nadere informatie

Samenvatting. Ontwerp en synthese van kleine liganden voor de door humaan cytomegalovirus gecodeerde receptor US28

Samenvatting. Ontwerp en synthese van kleine liganden voor de door humaan cytomegalovirus gecodeerde receptor US28 Ontwerp en synthese van kleine liganden voor de door humaan cytomegalovirus gecodeerde receptor US28 Verschillende DA virussen, zoals herpesvirussen en pokkenvirussen, hebben chemokine receptoren van hun

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015246 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het ontrafelen van de rol die darmflora speelt in het ontstaan van hart- en vaatziekten 1.2 Looptijd van het project 1.3

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33222 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Braak, Bas ter Title: Carcinogenicity of insulin analogues Issue Date: 2015-06-18

Nadere informatie

Samenvat ting en Conclusies

Samenvat ting en Conclusies Samenvat ting en Conclusies Samenvatting en Conclusies 125 SAMENVAT TING EN CONCLUSIES In dit proefschrift werd de invloed van viscerale obesitas en daarmee samenhangende metabole ontregelingen, en het

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Inleiding

Nederlandse samenvatting. Inleiding Nederlandse samenvatting 157 Inleiding Het immuunsysteem (afweersysteem) is een systeem in het lichaam dat werkt om infecties en ziekten af te weren. Het Latijnse woord immunis betekent vrijgesteld, een

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/44385 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Ayata, C. Title: Spreading depolarizations : the missing link between mirgraine

Nadere informatie

Synopsis in Dutch. Nederlandse samenvatting

Synopsis in Dutch. Nederlandse samenvatting Synopsis in Dutch Nederlandse samenvatting Algemene inleiding en doel van het onderzoek Het onderzoek in dit proefschrift heeft betrekking op de rol van plasma eiwitbinding op de werking van farmaca in

Nadere informatie

Biologie in het lab van de toekomst

Biologie in het lab van de toekomst Biologie in het lab van de toekomst Frank Schuren TNO Microbiologie Conventionele microbiologie met state of the art genomics technologie en viability assays Conventional Microbiology Genomics technologies

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35942 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35942 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35942 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Ent, Wietske van der Title: In vivo modelling of Ewing sarcoma in zebrafish Issue

Nadere informatie

Samenvatting. Nederlandse samenvatting

Samenvatting. Nederlandse samenvatting Page 143 Samenvatting Onder normale omstandigheden inhaleert een volwassen menselijke long zo n 11.000 liter lucht per dag. Naast deze normale lucht worden er ook potentieel toxische stoffen en micro-organismen,

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Type 2 diabetes, obesitas, metabool syndroom, epigenetica, metabool programmeren

Type 2 diabetes, obesitas, metabool syndroom, epigenetica, metabool programmeren Niet-technische samenvatting 2016484 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het ontrafelen van het mechanisme achter metabool programmeren door voeding vroeg in het leven 1.2 Looptijd van het project

Nadere informatie

Celtesten voor de risicobeoordeling van giftige stoffen in water

Celtesten voor de risicobeoordeling van giftige stoffen in water Celtesten voor de risicobeoordeling van giftige stoffen in water Sander van der Linden Biodetection Systems Waarom biologische testen? Huidige monitoring strategie bijna volledig gebaseerd of chemische

Nadere informatie

Een nieuwe onderzoekslijn Organen op Chips Menselijke ziektemodellen op chips Introductie, Anja van de Stolpe

Een nieuwe onderzoekslijn Organen op Chips Menselijke ziektemodellen op chips Introductie, Anja van de Stolpe Minisymposium KNAW Een nieuwe onderzoekslijn Organen op Chips Menselijke ziektemodellen op chips Introductie, Anja van de Stolpe Wat is een Orgaan- of menselijk ziektemodel -op-een chip? Is het een stukje

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/18671 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Albers, Harald Title: Development of ATX and DUSP inhibitors : inhibiting phosphate

Nadere informatie

Summary 136

Summary 136 Summary 135 Summary 136 Summary The objectives of this thesis were to develop of a mouse model of neuropathic pain and spinal cord stimulation (SCS) and to increase the efficacy of spinal cord stimulation

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Introductie Wat zijn T cellen? T cellen zijn witte bloedcellen die een cruciale rol spelen bij het beschermen tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën. Dit doen zij door middel van

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/23854 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Marel, Sander van der Title: Gene and cell therapy based treatment strategies

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Moleculaire en cellulaire neuroplasticiteit in diermodellen voor depressie Depressie is een veelvoorkomende psychiatrische aandoening die vaak diep in het leven van mensen ingrijpt.

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/40898 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Elis, A.S. Title: Identification of therapeutic targets and antisense oligonucleotide

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel is een langdurig en kostbaar proces. Een belangrijke reden voor het stoppen van de ontwikkeling van een kandidaat-geneesmiddel is het

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Schistosomen en het immuunsysteem van de gastheer De parasieten van de schistosoma familie zoals Schistosoma mansoni en Schistosoma haematobium veroorzaken de ziekte schistosomiasis, ook wel

Nadere informatie

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING Dutch Summary / Nederlandse Samenvatting Sinds de ontdekking van de ADAM eiwitfamilie, twee decennia geleden, heeft het ADAM onderzoek zich voornamelijk gericht op

Nadere informatie

Samenvatting. Chapter 8

Samenvatting. Chapter 8 Samenvatting Chapter 8 154 Het dopaminerge systeem is betrokken bij de controle over een heel scala aan fysiologische functies, variërend van motorische activiteit tot de productie van hormonen en het

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 3 Projectbeschrijving

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. 3 Projectbeschrijving Niet-technische samenvatting 2016491-2 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Effecten van ijzer op een hormoon dat betrokken is bij het calcium- en fosfaatmetabolisme (FGF23) bij chronische nierpatiënten.

Nadere informatie

Biotransformatie en toxiciteit van

Biotransformatie en toxiciteit van Biotransformatie en toxiciteit van paracetamol 062 1 Biotransformatie en toxiciteit van paracetamol Inleiding Paracetamol is het farmacologisch actieve bestanddeel van een groot aantal vrij en op recept

Nadere informatie

ipsc-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties Oliver Härschnitz

ipsc-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties Oliver Härschnitz Nederlandse samenvatting proefschrift ipsc-derived insights into Motor Neuron Disease and Inflammatory Neuropaties, 15 september 2017, UMC Utrecht Stamcellen zijn in staat tot het veranderen, oftewel differentiëren,

Nadere informatie

Chapter 10 Samenvatting (Dutch Summary)

Chapter 10 Samenvatting (Dutch Summary) Samenvatting (Dutch Summary) Het onderzoek beschreven in dit proefschrift was erop gericht om de regulatie van de expressie van eiwitten die betrokken zijn bij het metaboliseren en het transport van geneesmiddelen

Nadere informatie

Algemene Samenvatting

Algemene Samenvatting Algemene Samenvatting e vitamine metaboliet 1,25-dihydroxyvitamine ( ) speelt een sleutelrol bij het handhaven van de calcium homeostase door middel van effecten op de darm, het bot en de nier. e metaboliet

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project. Voedselallergie, melk, preventie, behandeling Niet-technische samenvatting 2016605 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Het identificeren en karakteriseren van nieuwe concepten voor koemelkallergische patienten. 1.2 Looptijd van het project

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Glutamaat heeft een essentiële functie in het energiemetabolisme, maar daarnaast is het de belangrijkste excitatoire (stimulerende) neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 169 Nederlandse samenvatting Het aantal ouderen boven de 70 jaar is de laatste jaren toegenomen. Dit komt door een significante reductie van sterfte op alle leeftijden waardoor een toename van de gemiddelde

Nadere informatie

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO

Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten. Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Ontwikkeling van genezende medicijnen tegen ouderdomsgerelateerde ziekten Ad W. van Gorp, oprichter en CEO Agenda 1. Historie 2. Strategie 3. Projecten 10/28/2013 2 Historie Spin off bedrijf van het Hubrecht

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting Marihuana, endocannabinoïden en acute hersenschade

Nederlandse samenvatting Marihuana, endocannabinoïden en acute hersenschade Nederlandse samenvatting Marihuana, endocannabinoïden en acute hersenschade Marihuana en haar ingrediënten: de cannabinoïden Marihuana is het meest gebruikte illegale genotmiddel ter wereld en heeft aanleiding

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/25850 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/25850 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/25850 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Beek, Erik te Title: Neuropharmacology of novel dopamine modulators Issue Date:

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

Cannabinoid Receptor Function in the Medial Prefrontal Cortex F.S. den Boon

Cannabinoid Receptor Function in the Medial Prefrontal Cortex F.S. den Boon Cannabinoid Receptor Function in the Medial Prefrontal Cortex F.S. den Boon Nederlandse samenvatting Het lichaamseigen cannabis-systeem, oftewel het endocannabinoïde systeem, is vernoemd naar de cannabis

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/48860 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Rotman, M. Title: Crossing barriers, delivery of llama antibody fragments into

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting / Dutch summary

Nederlandse samenvatting / Dutch summary Eiwitbiomarkers voor klinische toepassingen in dikkedarmkanker Kanker van de dikke darm en de endeldarm (colorectaal carcinoom; CRC) vormt wereldwijd een belangrijk gezondheidsprobleem vanwege de hoge

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 853)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 853) www.researchportal.be - 29 Jan 2016 13:02:29 Onderzoeksprojecten (1-500 van 853) Zoekfilter: Classificaties: Neurologie, neuropsychologie, neurofysiologie Een exploratieve studie naar psychologisch functioneren

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/26922 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/26922 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/26922 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Shah, Dipen M. Title: NMR structural studies of protein-small molecule interactions

Nadere informatie

146

146 145 146 Bij genetische modificatie door middel van transgenese worden met behulp van biotechnologische technieken erfelijke eigenschappen veranderd of van het ene naar het andere organisme overgebracht.

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Chromatografische analyse van kleine metabolieten in biologische matrixen Metabolieten zijn kleine moleculen (doorgaans < 1 kda) die het moleculair fundament van het leven vormen en het resultaat zijn

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22947 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Ghotra, Veerander Paul Singh Title: Identification of novel targets in prostate

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting

Niet-technische samenvatting Niet-technische samenvatting 2016403 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Geneesmiddelenontwikkeling voor malaria 1.2 Looptijd van het project 1-4-2016-1-4-2021 1.3 Trefwoorden (maximaal 5) malaria,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Sinds enkele decennia is de acute zorg voor brandwondenpatiënten verbeterd, hetgeen heeft geresulteerd in een reductie van de mortaliteit na verbranding, met name van patiënten

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cao, Lu Title: Biological model representation and analysis Issue Date: 2014-11-20

Nadere informatie

Glia in Alzheimer's Disease and Aging. Molecular Mechanisms Underlying Astrocyte and Microglia Reactivity A.M. Orre

Glia in Alzheimer's Disease and Aging. Molecular Mechanisms Underlying Astrocyte and Microglia Reactivity A.M. Orre Glia in Alzheimer's Disease and Aging. Molecular Mechanisms Underlying Astrocyte and Microglia Reactivity A.M. Orre Nederlandse Samenvatting De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie

Nadere informatie

Willy van Heumenprijs voor digitaal proefdier

Willy van Heumenprijs voor digitaal proefdier Willy van Heumenprijs voor digitaal proefdier Dr. ir. Jochem Louisse Assistant professor Division of Toxicology, Wageningen University, jochem.louisse@wur.nl De Willy van Heumenprijs is een prijs die eens

Nadere informatie

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen Johan Paul FLAMAC, a division of SIM 1 Overzicht Inleiding Activiteiten van FLAMAC High-throughput formulatie onderzoek

Nadere informatie

behandeling van de ziekte van Parkinson maar is zo gevoelig voor metabolisme dat het alleen effectief kan zijn bij co-medicatie van metabolisme

behandeling van de ziekte van Parkinson maar is zo gevoelig voor metabolisme dat het alleen effectief kan zijn bij co-medicatie van metabolisme 6DPHQYDWWLQJ De ziekte van Parkinson is een ernstige aandoening aan het centraal zenuwstelsel die zich gewoonlijk openbaart na het 55-ste levensjaar. Er vindt een boven normaal snelle afbraak plaats van

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting In het menselijk lichaam heeft het maagdarmstelsel de belangrijke taak om het voedsel te verteren en voedingsstoffen tot zich te nemen. Om deze functie uit te voeren bestaat het

Nadere informatie

Geboorte van een nieuwe molecule Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen Omar Pivetta M.D.

Geboorte van een nieuwe molecule Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen Omar Pivetta M.D. Wetenschappelijk/Medisch onderwerp: Geboorte van een nieuwe molecule Onderzoek naar de ontwikkeling van nieuwe medicijnen Omar Pivetta M.D. Het feit dat men zich moet houden aan een strikt kader i.v.m.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 171 172 Nederlandse samenvatting NEDERLANDSE SAMENVATTING Met vaccinaties kunnen veel ziektes voorkomen worden, zoals de mazelen, de rode hond en de griep. Echter een vaccin voor het voorkomen van kanker

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/47897 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: He, M. Title: Systems diagnosis of chronic diseases, explored by metabolomics

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding 241 Inleiding Dit proefschrift gaat over darmschade, inflammatie en wondgenezing rondom grote maag-darmchirurgie, met als doel nieuw inzicht te krijgen in het voorkomen, detecteren en behandelen van complicaties.

Nadere informatie

Samenvatting CHAPTER9

Samenvatting CHAPTER9 Samenvatting CHAPTER9 Samenvatting Primaire hooggradige hersentumoren vormen een ernstig probleem voor zowel volwassenen als kinderen. Ondanks de multimodale behandeling van deze hersentumoren, bestaande

Nadere informatie

Immuunreactie tegen virussen

Immuunreactie tegen virussen Samenvatting Gedurende de laatste eeuwen hebben wereldwijde uitbraken van virussen zoals pokken, influenza en HIV vele levens gekost. Echter, vooral in de westerse wereld zijn de hoge sterftecijfers en

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35287 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35287 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35287 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Poortvliet, Rosalinde Title: New perspectives on cardiovascular risk prediction

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Chapter 9 Inleiding Het dengue virus (DENV) en het West Nijl virus (WNV) behoren tot de Flaviviridae, een familie van kleine sferische virussen met een positief-strengs RNA genoom.

Nadere informatie

BIJLAGE I. Blz. 1 van 5

BIJLAGE I. Blz. 1 van 5 BIJLAGE I LIJST MET NAMEN, FARMACEUTISCHE VORM, STERKTE VAN HET DIERGENEESMIDDEL, DIERSOORTEN, TOEDIENINGSWEG(EN), HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN IN DE LIDSTATEN Blz. 1 van 5 Lidstaat

Nadere informatie

Toepassing van Farmacogenetica

Toepassing van Farmacogenetica Toepassing van Farmacogenetica Kansen en uitdagingen Marjolein Weda Centrum voor Gezondheidsbescherming; RIVM Aanleiding 2 Personalised medicine PM is een containerbegrip 3 Personalised therapy Factoren

Nadere informatie

Stage mogelijkheid in brandwondenonderzoek. Preklinisch onderzoek. Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland

Stage mogelijkheid in brandwondenonderzoek. Preklinisch onderzoek. Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland Stage mogelijkheid in brandwondenonderzoek Preklinisch onderzoek Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland 1/5 De Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland (VSBN) (engelse naam:

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting Het immuunsysteem van de huid De vernuftige krijgsmacht van Langerhans cellen

Nederlandse samenvatting Het immuunsysteem van de huid De vernuftige krijgsmacht van Langerhans cellen Chapter ten Nederlandse samenvatting Het immuunsysteem van de huid De vernuftige krijgsmacht van Langerhans cellen 10.1 inleiding De huid is het grootste orgaan van het menselijk lichaam en vormt de eerste

Nadere informatie

Verkoudheid; virale infectie; respiratoir syncytieel virus; vaccins; antivirale middelen

Verkoudheid; virale infectie; respiratoir syncytieel virus; vaccins; antivirale middelen Niet-technische samenvatting 2015107 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Dierstudies in het kader van ontwikkeling van medicijnen voor het behandelen en voorkomen van virale infecties aan de

Nadere informatie

Janneke Horn. Calcium Antagonists in Stroke Wasted experiments on humans and animals

Janneke Horn. Calcium Antagonists in Stroke Wasted experiments on humans and animals Janneke Horn Calcium Antagonists in Stroke Wasted experiments on humans and animals Martien Limburg Destijds Established Clinical Investigator Nederlandse Hartstichting Janneke Horn 1994 Artsexamen, cum

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING Alle levende organismen zijn afhankelijk van energie; zonder energie is er geen leven mogelijk. Uit de thermodynamica is bekend dat energie niet gemaakt kan worden, maar ook niet

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/45885 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Kersten, K. Title: Pulling the strings on anti-cancer immunity Issue Date: 2017-02-07

Nadere informatie

Predicting peptide interactions using protein building blocks

Predicting peptide interactions using protein building blocks Faculty of Science and Bio-engineering Sciences Department of Bio-engineering Sciences Predicting peptide interactions using protein building blocks Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/5 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame bestanddelen: Per 500 ml: 95,0 g calciumgluconaat 22,5 g calciumgluceptaat

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6. Samenvatting, discussie en toekomstperspectieven

HOOFDSTUK 6. Samenvatting, discussie en toekomstperspectieven HOOFDSTUK 6 Samenvatting, discussie en toekomstperspectieven Samenvatting, discussie en toekomstperspectieven 89 SAMENVATTING INFLAMMATOIRE DARMZIEKTEN De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn beide

Nadere informatie

Chirale scheidingsstrategieën voor de analyse van aminozuren, kleine peptiden en peptidegebaseerde geneesmiddelen (Andres Ceuterick, 1 student)

Chirale scheidingsstrategieën voor de analyse van aminozuren, kleine peptiden en peptidegebaseerde geneesmiddelen (Andres Ceuterick, 1 student) Thesisvoorstellen FABI-academiejaar 2016-2017 Chirale scheidingsstrategieën voor de analyse van aminozuren, kleine peptiden en peptidegebaseerde geneesmiddelen (Andres Ceuterick, 1 student) Peptiden zijn

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting 121 Samenvatting Antioxidanten spelen een belangrijke rol in tal van biochemische processen, variërend van het ontstaan van ziekten tot het verouderen van voedingsmiddelen. Om deze rol accuraat te kunnen

Nadere informatie

Same m nva v tt t ing n

Same m nva v tt t ing n De ziekte van Parkinson (PD) is één van de belangrijkste chronische en progressieve neurodegeneratieve aandoeningen gekenmerkt door het verlies van dopaminerge neuronen in het bijzonder in de substantia

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project

Niet-technische samenvatting Algemene gegevens. 2 Categorie van het project Niet-technische samenvatting 2015185 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Ontwikkeling van vaccins voor de behandeling en ter voorkoming van human papilloma virus (HPV) infecties en HPVgerelateerde

Nadere informatie

SAMEN ME VAT A T T I T N I G

SAMEN ME VAT A T T I T N I G SAMENVATTING 186 Inleiding Het renine-angiotensine-aldosteron-systeem (RAAS) is een hormonaal systeem dat in belangrijke mate betrokken is bij de regulatie van bloeddruk en nierfunctie. Het RAAS is een

Nadere informatie

Chapter 9. Nederlandse samenvatting Curriculum vitae List of publications

Chapter 9. Nederlandse samenvatting Curriculum vitae List of publications Chapter 9 Nederlandse samenvatting Curriculum vitae List of publications Nederlandse samenvatting Bij orgaan transplantatie patiënten is een goede onderdrukking van de immunologische reactie tegen het

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting EJA van Wanrooij Hart en vaatziekten zijn de meest voorkomende doodsoorzaak in de westerse wereld. De onderliggende oorzaak van infarcten en beroertes

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Om te kunnen overleven moeten micro-organismen voedingsstoffen opnemen uit hun omgeving en afvalstoffen uitscheiden. Het inwendige van een cel is gescheiden

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De rol van proteïne kinase A in de vorming van galkanaaltjes door levercellen Een mens is opgebouwd uit cellen. Iedere cel is omgeven door een membraan die de inhoud van de cel

Nadere informatie

SKP NL versie Clindabuc 200

SKP NL versie Clindabuc 200 BIJLAGE A SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN - 1 - 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL CLINDABUC 200 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Per in vieren deelbare tablet: 226,67 mg clindamycine

Nadere informatie

antidepressivum, rat, overerfbaar, mechanismen, gedrag

antidepressivum, rat, overerfbaar, mechanismen, gedrag 1 Algemene gegevens 1.1 Titel van het project Effecten van het antidepressivum vortioxetine op hersenmechanismen in genetische diermodellen voor depressie 1.2 Looptijd van het project 1.3 Trefwoorden (maximaal

Nadere informatie

te onderscheiden valt van FSHD (FSHD2). Omdat deze patiënten echter meer dan 10 D4Z4 repeats hebben kon eerder de diagnose van FSHD in een DNA test

te onderscheiden valt van FSHD (FSHD2). Omdat deze patiënten echter meer dan 10 D4Z4 repeats hebben kon eerder de diagnose van FSHD in een DNA test SAMENVATTING Facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD) is een erfelijke spierziekte die wordt gekenmerkt door verzwakking van de aangezichtspieren (facio), de spieren rond de schouderbladen (scapulo)

Nadere informatie

MYCOBACTERIËLE FACTOREN BETROKKEN BIJ GRANULOOMVORMING

MYCOBACTERIËLE FACTOREN BETROKKEN BIJ GRANULOOMVORMING Nederlandse samenvatting MYCOBACTERIËLE FACTOREN BETROKKEN BIJ GRANULOOMVORMING Tuberculose Tuberculose (TBC) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium tuberculosis. Infectie

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting 139 Staphylococcus aureus is één van de belangrijkste bacteriën verantwoordelijk voor implantaat gerelateerde infecties. Biomateriaal gerelateerde infecties beginnen met reversibele hechting van bacteriën

Nadere informatie

Chapter 9. Samenvatting

Chapter 9. Samenvatting Samenvatting Hart- en vaatziekten zijn de meest voorkomende doodsoorzaak in de Westerse wereld. Atherosclerose, ook wel aderverkalking genoemd, is de belangrijkste onderliggende oorzaak van hart- en vaatziekten.

Nadere informatie

Chapter 12. Samenvatting in het nederlands

Chapter 12. Samenvatting in het nederlands Samenvatting in het nederlands INLEIDING EN ACHTERGROND PIJN Weinig belevingen zijn zo angstaanjagend voor een individu als pijn. Pijn heeft sterke psychologische en emotionele componenten, zoals ook wordt

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting - voor niet ingewijden

Nederlandse samenvatting - voor niet ingewijden Nederlandse samenvatting - voor niet ingewijden Blootstelling aan contaminanten kan gebeuren door het inslikken van verontreinigde grond. Grond kan samen met voedsel ingenomen worden. Daarnaast krijgen

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische

Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische Nederlandse samenvatting Optimalisatie van de eerste klinische studies in bi ondere patie ntengroepen: op weg naar gebruik van semifysiologische farmacokinetische modellen Algemene inleiding Klinisch onderzoek

Nadere informatie

Figuur 1. Representatie van de dubbele helix en de structuren van de verschillende basen.

Figuur 1. Representatie van de dubbele helix en de structuren van de verschillende basen. Het DNA molecuul is verantwoordelijk voor het opslaan van de genetische informatie die gebruikt wordt voor de ontwikkeling en het functioneren van levende organismen. Aangezien het de instructies voor

Nadere informatie

Vitaminen. Definitie. Classificatie en functie

Vitaminen. Definitie. Classificatie en functie Vitaminen Definitie Vitaminen zijn essentiële organische voedingsstoffen, die in tegenstelling tot andere voedingsstoffen (koolhydraten, vetten, eiwitten) geen energie of bouwstoffen leveren, maar die

Nadere informatie