Eind goed al goed? SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Januari 2013, NR. 1. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eind goed al goed? SEQUOIA NIEUWSBRIEF. Januari 2013, NR. 1. Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F."

Transcriptie

1 Eind goed al goed? Het jaar 2012 was allesbehalve saai te noemen. Zoals verwacht, werd het een bijzonder roerig jaar, dat werd gekenmerkt door zijn vele hoogte- en dieptepunten. Het was ook het jaar van de grote onzekerheden. Op diverse plaatsen in de wereld staken economische problemen de kop op, die vanzelfsprekend hun uitwerking hadden op de financiële markten. Zo stond het nieuws bol van de Griekse schuldenproblema ek en de daarmee gepaard gaande onrust. Zowel na onaal als interna onaal laaide de discussie weer op of het wel zin had om de Grieken massaal een helpende hand toe te steken. Uiteindelijk slaagde men erin om tot een (voorlopig) akkoord te komen, waarmee Griekenland binnen de euro kon worden gehouden. Het jaar 2012 was ook het jaar van de verkiezingen en het doorgeven van de estafe estokjes. Naast wisselingen van de wacht in Groot Bri annië en Griekenland, moest in Frankrijk president Sarkozy het veld ruimen voor zijn opvolger Francois Hollande. De verkiezingen in eigen land kenden ook een enigszins verrassende uitkomst, die gestalte kreeg in de vorm van een coali e tussen de socialis sche Samsom en de liberale Ru e. President Obama vormde het sluitstuk door zijn tweede ambtstermijn veilig te stellen. Zo kan misschien wel de conclusie worden getrokken, dat we naast het jaar 2012 ook de ergste zorgen achter ons hebben gelaten. Dit betekent echter niet, dat hiermee alle problemen zijn opgelost. Maar voor het afgelopen jaar lijkt het er een beetje op dat we voorzich g kunnen zeggen: eind goed al goed? SEQUOIA NIEUWSBRIEF Januari 2013, NR. 1 Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F.

2 Total cost of ownership In een vorig ar kel werd door ons uitgebreid aandacht besteed aan de verborgen kosten bij beleggingsfondsen. De toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt zich momenteel gelukkig ook bezig met alle mogelijke kosten waarmee u als belegger kunt worden geconfronteerd. Kosten kunnen een grote impact hebben op het uiteindelijke beleggingsresultaat. Dit is gebleken uit een onderzoek dat door de AFM zelf werd gehouden in de periode van januari 2012 tot en met november Zij vindt het dan ook van wezenlijk belang, dat consumenten een eenvoudig inzicht moeten krijgen in de totale kosten van beleggingsdienstverlening. Alleen dán zijn zij naar haar mening in staat om een goede prijs/kwaliteitsvergelijking te maken en de aangeboden beleggingsdienstverlening eenvoudig te beoordelen. De totale kosten zouden dan tot uitdrukking moeten worden gebracht in de total cost of ownership (TCO), een kostenmaatstaf, die door alle par jen op dezelfde manier moet worden berekend. De AFM richt zich echter niet alleen op de beleggingsondernemingen, die deel uitmaakten van het onderzoek, maar zij acht het wenselijk dat een TCO wordt ingevoerd voor alle vormen van vermogensopbouw met een beleggingscomponent. In een discussiedocument hee de AFM de markt uitgenodigd om over dit plan mee te denken. Tot uiterlijk 18 januari 2013 kunnen sugges es, ideeën of bezwaren worden ingediend. Wat deed Sequoia? De bekende beleggingswebsite IEX.nl lanceerde onlangs een rubriek, waarin ze haar lezers laat kennismaken met negen beleggingsfondsen. Het betre hier een selec e van beleggingsfondsen, die in het kader van transparan e bereid zijn om een kijkje in hun keuken te laten nemen. Want, zo stelt IEX, transparan e gaat tenslo e verder dan alleen een brochure en een prospectus. Misschien leuk om te weten, dat één van deze beleggingsfondsen het Sequoia Quantum Sa s Fund betre. Inderdaad, een beleggingsfonds van Sequoia Vermogensbeheer! Hieronder vindt u de le erlijke tekst van het ar kel, dat afgelopen kwartaal op IEX.nl werd gepubliceerd. Wereldwijd en laagdrempelig Quantum Sa s betekent zoveel als de benodigde hoeveelheid. De naam hee niet zozeer te maken met het beleggingsbeleid van het Fundsharefonds van de Oosterbeekse vermogensbeheerder Sequoia, maar meer met het doel waarvoor het fonds is opgericht. Sequoia bedient vooral vermogende klanten, maar desondanks komt het regelma g voor dat de vermogensbeheerders ook wat kleinere bedragen moeten beleggen voor klanten. Voor die situa es is een dagelijks verhandelbaar en laagdrempelig fonds een ideale oplossing, stelt Jos Scholer, die namens Sequoia mede het beleggingsbeleid van het Quantum Sa s-fonds bepaalt. Scholer hee net als een aantal collega s bij Sequoia een private bankingachtergrond, maar vertrok bij de grootbank waar hij werkte uit onvrede met de wijze waarop klanten werden behandeld. Je moet je klanten recht in de ogen kunnen kijken, blikt hij terug. Dat was daar niet meer zo. De ene maand moest dit product worden verkocht, de volgende maand weer een ander. Naar de klant werd te weinig gekeken. Voor het eerst zichtbaar Voor Sequoia is het voor het eerst dat het bedrijf een voor iedereen zichtbaar fonds op de markt hee, met een dagelijks te volgen rendement. Dat is goed voor de focus en de discipline, zegt Scholer. Ons verhaal moet goed zijn. De zichtbaarheid op een breed pla orm als IEX houdt ons scherp. En op deze manier kunnen we onze rus ge aanpak ook laten zien. We zijn beleggers, geen traders. Sequoia Quantum Sa s is een wereldwijd aandelenfonds, dat kwaliteitsaandelen selecteert. Scholer: we gaan niet voor grote, extreme rendementen, maar voor stabiele groei. De aandelen die daarbij horen kan het fonds overal ter wereld vinden; de enige geografische restric e is de eis dat het fonds in elk van de drie grote werelddelen (Europa, Amerika, Azië) al jd minstens 10% van de portefeuille hee belegd.

3 BENCHMARKS Ko ers Y T D Ook in sectoren is er een minimale spreiding. Van de en sectoren die het fonds volgt - financials zijn bij voorbaat uitgesloten - moet er in minimaal drie verschillende worden belegd. Maar we spreiden bij voorkeur over ongeveer vijf sectoren, zegt Scholer. Er zijn nogal wat wereldwijde aandelen; hoe komt het Quantum Sa s-fonds uiteindelijk tot een selec e? Om te beginnen beleggen we niet in te kleine bedrijven, legt Scholer uit. We beginnen met de MSCI AC World Daily TR Index en van daar uit filteren we met behulp van kwalita eve criteria terug tot zo n honderd kandidaten. Die honderd gaan we dan uitgebreid verder onder de loep nemen om te bepalen of ze geschikt voor de portefeuille zijn. Zo kijken we momenteel sterk naar schuldposi es. Of je wel of geen financiering kunt krijgen moet niet a angen van je rela e met de bank. Voor eigen rela es van Sequoia Vermogensbeheer wordt de management fee van het Quantum Sa s fonds verrekend zodat er geen kostenstapeling plaats vindt. Fondsgegevens: Terugfilteren tot honderd FundShare Sequoia Quantum Sa s Fund Fondsmanager: Jos Scholer Huis: Sequoia Vermogensbeheer Startdatum fonds: 1 november 2012 Munteenheid: euro Strategie: Aandelen wereldwijd (largecaps) Minimale inleg: nvt In- en uitstappen: dagelijks In- en uitstapkosten: instap 0%, uitstap 0% Management fee: 1% Performance fee: 0% TER: 1% Jos Scholer Ind ices M SCI World 1366,91 2,12 S&P ,89 2,50 DJ Euro Stoxx ,24 2,63 AEX Index 350,97 2,41 Nikkei 10508,06 1,09 DJ UBS Commodity Index 137,97-0,79 M SCI Europe 98,68 2,46 M SCI Emerging M arkets 1075,76 1,95 The Stoxx Europe ,32 2,73 Swiss M arket Index 7081,41 3,80 IBEX 35 Index 8468,40 3,68 CAC 40 Index 3727,09 2,36 DAX Index 7737,55 1,64 Hang Seng Index 23111,19 2,00 BSE Sensex 30 Index 19742,52 1,63 Shanghai SE Composite 2276,07 0,31 V alut a EUR / USD 1,3076-0,89 EUR / JPY 114,4400 0,02 EUR / GBp 0,8145-0,31 EUR / CHF 1,2090-0,11 Grondstof fen Goud 1653,08-1,33 Zilver 30,34-0,03 Palladium 674,45-4,27 Dated Brent 111,27 1,45 WTI Crude 93,55 1,88 B ulkscheep vaart Baltic Dry Index 712,00 1,86 R ent e EONIA 0,07-49,62 1 M Euribor 0,11 0,92 3 M Euribor 0,19 2,67 6 M Euribor 0,33 1,88 12 M Euribor 0,55 1,66 2 YR Euro Swap 0,42 13,01 5 YR Euro Swap 0,87 13,36 7 YR Euro Swap 1,24 9,88 10 YR Euro Swap 1,69 7,92 15 YR Euro Swap 2,13 6,48 30 YR Euro Swap 2,36 5,64 Koers update van: :49 YTD geeft de rendementsontwikkeling aan ten opzichte van 1 januari dit jaar.

4 De wereld draait door Nu het einde van de wereld weer eens is uitgebleven en sommigen onder ons hiermee met een zucht van verlich ng het jaar 2012 achter zich hebben gelaten, kunnen we ons met een gerust hart weer gaan opmaken voor een nieuw jaar. Uiteraard met de daarbij behorende nieuwe kansen. Maar of 2013 ook werkelijk zal gaan brengen waar velen van ons zo op hopen, is nog maar de vraag. Het lijkt er in ieder geval wél op, dat het zeker geen saai jaar zal worden! Samen met de rest van de wereld hield Amerika, naarmate de jaarwisseling dichterbij kwam, de adem in. Op de valreep bereikten de Democraten en de Republikeinen een akkoord, wat inhoudt dat er een belas ngverhoging komt voor de rijkste twee procent van de Amerikanen. Door deze maatregel hoe er door de Amerikaanse middenklasse, die erg belangrijk is voor de binnenlandse economie, minder te worden bezuinigd. Het behaalde resultaat betekent natuurlijk winst voor president Obama, die hiermee zijn belangrijkste verkiezingsbelo e hee ingelost. Maar ook voor de verdere ontwikkeling van de wereldeconomie was het voorkomen van de fiscal cliff een onvervalste halszaak. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa vonden belangrijke ontwikkelingen plaats. Al vanaf 2011 bestond de angst voor het uiteenvallen van de eurozone, wat ongetwijfeld desastreuze gevolgen zou hebben gehad. De meeste economen voorspelden dan ook al een ware depressie als dit rampscenario zich zou voordoen. De president van de Europese Centrale Bank (ECB), Mario Draghi, wist het een en ander echter te voorkomen, door met een grootschalig reddingsplan op de proppen te komen. Met zijn plan om de ECB de bevoegdheid te geven, om op de secundaire markt onbeperkt schatkistpapier met een maximale loop jd van drie jaar op te kunnen kopen, maakte hij een voorlopig einde aan het zich alsmaar herhalende verschijnsel van s jgende rentes en oplopende begro- ngstekorten. Vanwege zijn doortastende optreden werd Mario Draghi door Financial Times dan ook verkozen tot persoon van het jaar. Hoewel 2012 natuurlijk een crisisjaar was, bleek weer eens te meer, dat beleggen loont. Terwijl de spaarder de infla e in de loop van 2012 niet meer kon bijbenen, sloten de beurzen het jaar posi ef af. Zo behaalde de AEX een jaarrendement van bijna 10%! En ook voor 2013 lijken met name de kwaliteitsaandelen de beste kanshebbers te zijn. Het is zeker niet uitgesloten, dat de combina e van een lage rente, een rela ef hoge infla e en een gema gd op misme over de aandelenmarkt de aandelenbelegger opnieuw in de kaart zal spelen. Hoe het nieuwe jaar zich verder werkelijk zal gaan ontwikkelen, laat zich echter raden en blij, nét als in het afgelopen jaar, voor talloze vermeende deskundigen en beleggingsgoeroes, koffiedik kijken en tasten in het duister. Van één ding ben ik sinds het verstrijken van de Maya kalender inmiddels wel overtuigd: de wereld draait (gewoon) door! Ron de Haas

5 Een (te) klein appeltje voor de dorst Voor een groot deel gedreven door angst, bracht de Nederlander in 2012 maar liefst 20 miljard euro meer naar de spaarbank dan in Toch blijkt angst ook hier weer een slechte raadgever te zijn. Want menig spaarder zal de afgelopen dagen toch wel wat zuur gekeken hebben, toen hij vanuit diverse media mocht vernemen, dat de AEX het crisisjaar 2012 met een plus van bijna 10% had afgesloten. Ruimschoots voldoende om de toegenomen infla e te compenseren! Naar verwach ng wordt het er in 2013 zéker niet beter op voor de spaarders. Een aantal banken verlaagde aan de vooravond van het nieuwe jaar de toch al belabberde rentevergoeding naar een niveau van 2% of zelfs nét daaronder, waarmee de dalende tendens van de rentestand over het afgelopen jaar nog maar eens werd beves gd. Deskundigen verwachten, dat het er in de loop van 2013, met het oog op de extreem lage Euriborrente, alleen maar minder leuk op zal worden voor sparend Nederland. Met een infla e van 2,8% (november 2012) geraken spaarders en zekerheidszoekers namelijk steeds verder achterop bij hun beleggende medemens, waardoor hun spaarzin uiteindelijk zou kunnen leiden tot wel een héél klein appeltje voor de dorst. Reden te meer om nog eens goed achter de oren te krabben. Sparen via de tradi onele spaarrekening blijkt immers niet meer voldoende te zijn om de koopkracht van het vergaarde vermogen in stand te houden. Hiermee pakt het fenomeen sparen voor velen vreemd genoeg toch een stuk minder risicoloos uit, dan aanvankelijk door hen werd aangenomen Om het infla espook met succes te kunnen bestrijden, zal de spaarder bij de huidige stand van zaken zijn toevlucht moeten zoeken bij spaarvormen, waarbij er minimaal drie jaar niet over het tegoed kan worden beschikt. Pas dan kan hij rekenen op een rentevergoeding die de geldontwaarding min of meer compenseert. Voorwaarde is dan wel, dat het gespaarde vermogen nog binnen de vrijstelling valt van box 3, want anders moet er naar een rendement van minimaal 4% worden gezocht. Een bijkomend nadeel van veel spaardeposito s is, dat de afgesproken rentevergoeding niet mees jgt, als de algehele rentestand onverhoopt weer mocht s jgen. Al met al blijkt sparen, in deze voor veel mensen tóch al moeilijke jden, een te dure aangelegenheid te zijn. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar, dat een toenemend aantal spaarders het geluk weer eens zal willen beproeven op de effectenbeurzen. Dezelfde effectenbeurzen, die zij nog niet zo lang geleden massaal de rug toekeerden, maar die het bij nader inzien nog niet zo slecht hebben gedaan

6 Copyright 2013, Sequoia Vermogensbeheer V.O.F. Disclaimer: Sequoia Vermogensbeheer is een ona ankelijke financiële instelling waarvan de aandelen in het bezit zijn van de partners. Sequoia hee vergunningen van de AFM & DNB en staat onder controle van beide toezichthouders. Het eigen vermogen van Sequoia is meer dan toereikend om doorlopend aan de pruden ële kapitaalvereisten van DNB te voldoen. Jaarlijks maakt de Accountant de jaarrekening op en doet de controle conform eisen van DNB. De jaarstukken worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, waar de stukken voor iedereen raadpleegbaar zijn. Sequoia onderhoudt geen handelsportefeuille en neemt zelf geen posi es in en hee geen belangen in providers van ETF s. Het risico van onvoldoende financiële soliditeit is beperkt, omdat Sequoia uitsluitend voor rekening en risico van klanten acteert. De belangen van Sequoia lopen parallel met de belangen van de klanten omdat de omzet van Sequoia en de vermogensgroei van de klanten direct aan elkaar zijn gekoppeld. Bij tegenvallende inkomsten worden de uitgaven direct aangepast. De financiële soliditeit van Sequoia blij daarmee voldoen aan de eisen die DNB daaraan stelt. De research is samengesteld door Sequoia. Er kunnen aan de totale publica e geen rechten worden ontleend. Sequoia is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van beleggingsbeslissingen die u maakt op basis van deze publica es. Sequoia staat niet in voor de juistheid en volledigheid van informa e en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Aan beleggingen zijn risico s verbonden. De waarde van uw beleggingen kunnen fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garan e voor de toekomst.

... Woordenlijst FOMC:

... Woordenlijst FOMC: Een goede start! Bijna niets is leuker dan om een beursjaar, en daarmee ook een nieuwsbrief te kunnen beginnen met goed nieuws! Maar het zal ook u niet zijn ontgaan, dat 2012 als beursjaar een flitsende

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop De angst voor de tapering die de Fed had aangekondigd, zorgde kort na de jaarwisseling voor enige druk op de aandelenkoersen. Tevens deden beleggers risicovolle beleggingen

Nadere informatie

HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP

HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP HET KWARTAAL IN EEN NOTENDOP Sinds Fed voorzi er Ben Bernanke op 22 mei in een speech sprak over een mogelijk minder ruim monetair beleid in de VS, zijn niet alleen de kapitaalmarktrentes wereldwijd opgelopen,

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Kwan ta eve verruiming In maart star e de Europese Centrale Bank met de kwan ta eve verruiming. Daarmee wordt bedoeld het maandelijks opkopen van voornamelijk staatobliga-

Nadere informatie

Het kwartaal in een notendop

Het kwartaal in een notendop Het kwartaal in een notendop Aan het begin van het kwartaal waarschuwde de BIS (Bank for Interna onal Se lements) voor financiële onevenwich gheden. Zij wees met name op de gevaren van een (te) ruim monetair

Nadere informatie

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.

Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby. 2015 Sparen levert niks meer op door extreem lage rente* Aantrekkelijke alternatieven voor uw spaargeld! Copyright: Q2 2015 OXBY www.oxby.nl info@oxby.nl 0 1. Sparen levert niks meer op door extreem lage

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE?

Mei 2011 AANDACHT VOOR WIE REDT WIE? Mei 2011 AANDACHT VOOR...Het Finles Lotus Fonds (FLF)! Het FLF is voor velen van u een oude bekende. In 1996 zijn wij het FLF gestart en sinds die tijd heeft het fonds roerige periodes gekend. In de afgelopen

Nadere informatie

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR.

Mei 2010 KILL THE MONSTER WHILE IT IS LITTLE AANDACHT VOOR. Mei 2010 AANDACHT VOOR....De Hollandse Hedge Fund Tracker! Met gepaste trots hebben wij 3 mei jongstleden de Hollandse Hedge Fund Tracker gelanceerd. Het begon allemaal op 1 januari 2009. In samenwerking

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers

Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers VOOR PARTICULIERE BELEGGERS ``ik wil beleggen in aandelen ``ik zie dat de markt volatiel kan zijn ``ik zoek naar meer evenwicht Minimum Volatility ETF s Gids voor beleggers In het huidige onzekere beleggingsklimaat

Nadere informatie

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II

AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? DEEL II AANDACHT VOOR...... het jongste fonds van Finles! Op 1 oktober jongstleden vierde het Finles Alternative Bond Fund (FABF) zijn eerste verjaardag. Het behaalde rendement, zowel absoluut als in vergelijking

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Augustus 2011 AANDACHT VOOR GO AWAY IN MAY BUT

Augustus 2011 AANDACHT VOOR GO AWAY IN MAY BUT Augustus 2011 AANDACHT VOOR..het Finles Liquid Macro Fund (FLMF). Het FLMF is het enige single manager hedge fund in het assortiment van Finles Capital Management. Het FLMF belegt volgens de global macro

Nadere informatie

Een-op-een. Samenvatting jaarverslag 2010. Private Equity. Pensioenblad voor het vliegend personeel van KLM Jaargang 10 Juli 2011

Een-op-een. Samenvatting jaarverslag 2010. Private Equity. Pensioenblad voor het vliegend personeel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Pensioenblad voor het vliegend personeel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Samenvatting jaarverslag 2010 Hoe heeft het fonds 2010 afgesloten? Private

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE

NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE jaargang 2 tweede kwartaal 2013 NIEUWSBRIEF INDEX CAPITAL IN DEZE UITGAVE 1. BELEGGINGSFONDSEN: DRAMA S 2. RENDEMENTEN INDEX CAPITAL 2013 3. INDEX CAPITAL IN DE MEDIA 4. OP WEG NAAR VIJF STERREN! 5. MACRO-ECONOMISCHE

Nadere informatie

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust?

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Kwartaal Focus 3 e kwartaal 2015 Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Het afgelopen kwartaal stond vooral in het teken van de beslissing van de Fed over de langverwachte renteverhoging en de

Nadere informatie

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards

3 cirkels + 1 strategie = 9 awards INVESTMENT OPPORTUNITY Mei 2014 For professional investors ROBECO GLOBAL PREMIUM EQUITIES FUND 3 cirkels + 1 strategie = 9 awards Ondergewaardeerde aandelen blijken steeds te outperformen Bedrijven hebben

Nadere informatie

HERSTELLEN VAN DE KLAP PUBLIEKSJAARVERSLAG STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS

HERSTELLEN VAN DE KLAP PUBLIEKSJAARVERSLAG STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS HERSTELLEN VAN DE KLAP 6 PUBLIEKSJAARVERSLAG STICHTING PENSIOENFONDS HOOGOVENS 2 PUBLIEKSJAARVERSLAG Inhoud TIJD NODIG OM TERUG TE KOMEN 6 LESSEN TREKKEN UIT DE CRISIS 11 DE KREDIETCRISIS VAN MAAND TOT

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel

Stichting Pensioenfonds AkzoNobel. APF Bericht 2010 3. Op weg naar herstel Stichting Pensioenfonds AkzoNobel APF Bericht 2010 3 Op weg naar herstel Van de Voorzitter Pensioenland is volop in beweging. Neem de voorgenomen verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Dat levert

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst

jaarversla 2010 Een-op-een Wat is er in 2010 gebeurd? Beleggen met het oog op de toekomst Pensioenblad voor het grondpersoneel van KLM Jaargang 10 Juli 2011 Een-op-een Pensioendeelnemer in gesprek met bestuurslid Wat is er in 2010 gebeurd? samenvatting van het jaarverslag Hier graag een inleiding

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen

Resultaten 2011 April 2012. Lagere rente, hogere verplichtingen Aan de andere kant stegen onze pensioenverplichtingen JAARBERICHT Resultaten 2011 April 2012 Rendement van 13% door afdekken risico s Dekkingsgraad toch omlaag Het jaar 2011 stond in het teken van een sterk afnemend vertrouwen in de overheidsfinanciën van

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Beleggers

Nieuwsbrief voor Beleggers Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 11, nummer 1 april 2009 AANDACHT VOOR. Het Finles Liquid Macro Fund. Op 31 maart 2009 lanceerden wij dit fonds. In de huidige marktomstandigheden zien wij dat macro-economische

Nadere informatie