NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit"

Transcriptie

1 NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing Johan Smit

2 Doel Inzicht in: Methodiek van conditiemeting en risicobeoordeling van gebreken voor gebouwen. Toepassing van NEN 2767 deel 1 en 2 in prestatiecontracten. Dia 2 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

3 Agenda Inleiding NEN 2767 Toelichting Methodiek Conditiemeting NEN 2767 Risicobepaling onderhoudsgebreken Prestatieniveaus toegepast in prestatiecontracten Ten slotte Dia 3 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

4 Inleiding NEN 2767

5 Wat is Conditiemeting? Definitie NEN 2767 Objectieve methodiek voor de bepaling (gebaseerd op een gebrekenopname) van de conditie van een bouw- of installatiedeel Conditie is de technische toestand of staat waarin een bouw- of installatiedeel verkeert Dia 5 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

6 Visie op onderhoud Onderhoud is primair gericht op Instandhouding en Waarborgen Prestaties Het Meerjarenonderhoudsplan o.b.v. NEN 2767 is als hulpmiddel gericht op beheersen onderhoudskosten, -kwaliteit en -risico s in de tijd Conditiemeting NEN 2767 moet de effectiviteit van het onderhoudsproces optimaliseren en bijdragen aan beheersing van prestaties op korte en lange termijn Dia 6 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

7 Conditie van bouw- en installatiedelen en gebouwen Wanneer heeft een gebouw een uitstekende of een slechte conditie? Dia 7 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

8 Onderhoud van gebouwen Prestatieverloop De aanwezige gebreken bepalen de conditie waarin een gebouw verkeert. Dia 8 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

9 Opbouw NEN Conditiemeting NEN 2767-deel 1: Methodiek Algemeen Deel 4.1: Methodiek specifiek voor Infrastructuur (aanvulling op deel 1) NEN 2767-deel 2: Gebrekenlijst van bouw- en installatiedelen gebouwen Deel 4.2: Gebrekendatabase/demarcatie Infrastructuur Aanvullende relevante publicaties voor meerjarenplannen: NTA 8026 Vastgoedsturing en conditiemeting NTA 8027 Kwaliteitscriteria voor kwaliteitsverstrekking voor conditiemetingen en opstellen van onderhoudsbehoefte en meerjarenbegrotingen (concept) Dia 9 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

10 Doelstellingen gebouwbeheerder met Conditiemeting (1) In beeld brengen van de huidige conditie van de gebouwenvoorraad Meten en controleren van onderhoudscondities Kwantificeren van achterstallig of uitgesteld onderhoud Opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen korte en lange termijn Afstemming gewenste technische staat (prestaties) en huidige technische staat (instandhouding) Middel om over OH-beleid en gewenste prestatie te kunnen communiceren Dia 10 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

11 Doelstellingen gebouwbeheerder met Conditiemeting (2) Verdelen van onderhoudsbudgetten in relatie tot de risicoafweging - wat kunnen we betalen/wat heeft prioriteit Toetsing bijdrage onderhoudsactiviteiten aan doelstellingen Optimaliseren onderhoudsprognose, -kosten, kwaliteit en rendement efficiënt en effectief Kader voor afspraken (huurcontract) over onderhoudsverplichtingen huurder/verhuurder (kruisjeslijst) Basis voor prestatieafspraken t.b.v. contractvorming Dia 11 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

12 Conditieverloop zie deel 1 blz. 9 Conditie 1 Uitstekend Conditie 2 Goed Conditie 3 Redelijk Conditie 4 Matig Conditie 5 Slecht Conditie 6 Zeer slecht Dia 12 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

13 De norm Technische staat Corrigeren kwaliteitstekorten Narooikosten Corrigeren kwaliteitsverliezen Temporiseren kwaliteitsverliezen Bouwfase Gebruiksfase Calamiteiten Oplevering Tijd Dia 13 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

14 Inspecteur & Adviseur staan centraal in de Methodiek Informatie = input voor prestatieafspraken en beleid Dia 14 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

15 Toelichting methodiek Conditiemeting NEN 2767

16 Kader Conditiemeting en risico beoordeling Dia 16 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

17 STAP 1 Inventarisatie - Hoofdcode Voor input zie NEN 2767 deel 2 TOTAAL Overzicht STAP 2 STAP 3 STAP 4 Inventarisatie - Bouwdeelcode Inventarisatie - Beschrijving element en afwerking/type Inspectie Gebreken & Vaststellen Ernst Voor input zie NEN 2767 deel 2 Eigen uitwerking op basis van waargenomen feiten NEN 2767 deel 2, gebrekenlijsten INVENTA- RISATIE Ernstig Serieus Gering STAP 5 STAP 6 Vaststellen Intensiteit NEN 2767 deel 1 blz. 12, tabel 3 1=Laag 2=Midden 3=Hoog Vaststellen Omvang NEN 2767 deel 1 blz. 12, tabel 2 1=<2% 2=2-10% 3=1=-30% 4=30-70% 5=>70% CONDITIE- METING Let op in geval van Meerdere gebreken & Verval STAP 7 Bepaal Conditie NEN 2767 deel 1 blz. 13, tabel 4 (of zie het kaartje van NEN) STAP 8 Bepaal Risico in geval van het niet herstellen van het gebrek NEN 2767 Bijlage D (nader vast te stellen welke aspecten) blz. 21 RISICO BEPALING STAP 9 Bepaal Activiteit Eigen kennis op basis van inzicht, ervaring en specifiek kennis/expertise STAP 10 Bepaal Startjaar Zet uit met verouderingskromme in NEN 2767 deel 1 blz. 14 Meerjarenonderhoudsbehoefteraming STAP 11 Bepaal Herstelkosten Gebruik kengetallen of bereken arbeid/materiaal kosten STAP 12 Bepaal Conditie na uitvoeren onderhoud NEN 2767 deel 1 blz. 13 (rekening houden met eventueel rest gebreken) CONDITIE- METING Dia 17 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

18 Gebrek (zie deel 1 blz. 16 Bijlage A) Ernst Intensiteit Omvang Dia 18 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

19 ERNST van gebreken zie deel 1 blz. 16 Bijlage A en Uitwerking Deel 2 Mate van invloed van het gebrek op het functioneren Ernstige: Directe inbreuk op functioneren: houtrot, corrosie Serieuze: Degradatie: erosie, verwering Geringe: Esthetisch: vervuiling en dergelijke Dia 19 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

20 ERNST van gebreken Dia 20 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

21 INTENSITEIT van gebreken zie deel 1 blz. 12 Tabel 3 Beginstadium: Nauwelijks waarneembaar, beginnend Gevorderd stadium: Duidelijk waarneembaar Eindstadium Zeer duidelijk waarneembaar, kan niet verergeren Dia 21 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

22 OMVANG van gebreken zie deel 1 blz. 12 Tabel 2 Percentage van de totale hoeveelheid Uitgedrukt in omvangklassen: Incidenteel < 2% Plaatselijk 2-10% Regelmatig 10-30% Aanzienlijk 30-70% Algemeen 70% Bij installatie vaak op basis van % van de totale vervangingswaarde! Dia 22 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

23 Gebrek -> Conditiemetingmatrix zie deel 1 blz. 13 Tabel 4 Ernstige gebreken Omvang 1: Incidenteel 2: Plaatselijk 3: Regelmatig 4: Aanzienlijk 5: Algemeen Intensiteit (<2%) (2-10%) (10-30%) (30%-70%) (>=70%) 1: Begin Stadium 2: Gevorderd Stadium 3: Eind Stadium Serieuze gebreken Omvang 1: Incidenteel 2: Plaatselijk 3: Regelmatig 4: Aanzienlijk 5: Algemeen Intensiteit (<2%) (2-10%) (10-30%) (30%-70%) (>=70%) 1: Begin Stadium 2: Gevorderd Stadium 2 3: Eind stadium Geringe gebreken Omvang 1: Incidenteel 2: Plaatselijk 3: Regelmatig 4: Aanzienlijk 5: Algemeen Intensiteit (<2%) (2-10%) (10-30%) (30%-70%) (>=70%) 1: Begin Stadium 2: Gevorderd Stadium 3: Eind stadium Dia 23 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

24 Voorbeeld (1) Gebrek Ernst Intensiteit Omvang Conditie Gat ->lekkage Ernstig Eindstadium 2-10% 3: redelijk Dia 24 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

25 Voorbeeld (2) Gebrek Ernst Intensiteit Omvang Conditie Verzanding Serieus Gevorderd stadium 10-30% 2: goed Dia 25 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

26 Gebrek verspreid over oppervlak 10-30% van totaal Dia 26 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

27 Gebrek geconcentreerd 10-30% van totaal Dia 27 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

28 Conditie en restlevensduur Alleen bij verouderingsgebreken!!!!!! Voorbeeld: levensduur dakbedekking/koelmachine: 20 jaar bij conditie = 2 vervangen na 10 jaar bij conditie = 3 vervangen na 5 jaar Dia 28 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

29 Restlevensduur Voorbeeld: HWA van PVC en 20 jaar oud heeft nu conditie = 3. Theoretische levensduur is 20 jaar. Wanneer kosten opnemen voor vervanging? Na 5 jaar vervanging opnemen > Alleen toepassen bij verouderingsgebreken Dia 29 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

30 Restlevensduur (vervolg) PVC HWA: 20 jaar Conditie = 3 Wanneer vervangen? Manifeste gebrek: Direct een activiteit opnemen! Dia 30 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

31 Werkwijze meerdere gebreken aan een bouw- of installatiedeel Dia 31 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

32 Casus Dak Dia 32 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

33 Uitvoering casus Dak Drie mogelijke situaties! SITUATIE 1 - Afzonderlijke gebreken op exact hetzelfde deel De conditiescore wordt bepaald door het gebrek dat tot de slechtste conditie leidt Dia 33 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

34 Uitvoering casus Dak (1) SITUATIE 1 - Afzonderlijke gebreken op exact hetzelfde deel De conditiescore wordt bepaald door het gebrek dat tot de slechtste conditie leidt Waarneming ter plaatse op Dak: Afschot = Serieus Craquelé = Serieus Blazen = Serieus Vervuiling = Gering Afschot, Craquelé en Blazen zijn Ernstiger dus die zijn uitgangspunt voor het bepalen van de Conditie. Dia 34 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

35 Uitvoering casus Dak (2) SITUATIE 2 - Gebreken met dezelfde ernst en intensiteit en op verschillend gedeelte Op hetzelfde oppervlak - vlakke dakvlak Afschot /Blazen (Craquelé) = Serieus & Eindstadium (Begin) Op ander verschillend te onderscheiden deel - goot Blazen en Plooien = Serieus & Eindstadium Omvang van afzonderlijke gebreken optellen tot totale omvang waarmee de Conditie wordt bepaald. Dia 35 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

36 Uitvoering casus Dak (3) SITUATIE 3 - Gebreken met verschillende ernst en intensiteit op verschillend gedeelte => Splitsen We hebben al Afschot/Blazen zijn Serieuze Gebreken in Eindstadium op een groot deel van het vlakke dakoppervlak op diverse plaatsen in de goot.. daar komt bij: Lekkage, en dat is een Ernstig Gebrek in Eindstadium op één plaats in de goot En! Geen gebreken aan overige deel van het vlakke dakoppervlak en delen van de goot! Dia 36 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

37 Uitvoering casus Dak (4) Conditiebepaling diverse afzonderlijke gedeeltes van het dakvlak Uitgangspunt kiezen: vanuit Concrete hoeveelheid (m2) of vanuit Vervangingswaarde ( ) naar Percentage in % t.o.v. gehele bouwdeel dakbedekking Deel vlakke dakvlak + deel goot is 85% van het hele dakvlak Lekkage plek in goot is 1% van het hele dakvlak Overig deel dakbedekking is 14% van het hele dakvlak Totaal is dat 100% Dia 37 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

38 Uitvoering casus Dak (5) Conditiebepaling diverse afzonderlijke gedeeltes van het dakvlak De omvang voor het bepalen van de conditie van elk afzonderlijk deel van het dakvlak is dan 100% Deel vlakke dakvlak + deel goot - Serieus & Eindstadium : Conditie is 5 (o.b.v. 100%) Lekkage plek in goot - Ernstig & Eindstadium : Conditie is 6 (o.b.v. 100%) Overig deel dakbedekking - Geen gebreken : Conditie is 1 (o.b.v. 100%) Dia 38 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

39 Uitvoering casus Dak (6) Conditiebepaling van het bouwdeel vanuit het samenstel van de delen Elk deel met een bepaalde conditie vermenigvuldigen we met de correctiefactor in Tabel B1 Tabel B.1 (85% x 1,7 = 144,5) + (1% x 2 = 2) + (14% x 1 = 14) = 160,5% : 100% = 1,605 Dia 39 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

40 Uitvoering casus Dak (7) Conditiebepaling van het bouwdeel vanuit het samenstel van de delen Met de uitkomst uit Tabel B.1 wordt de totale conditie herleid van het bouwdeel vanuit het samenstel van delen. Tabel B.2 De uitkomst 1,605 zit tussen 1,4 en <= 1,78 = Conditie 5 Dia 40 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

41 Hoe werkt Conditie aggregatie? Zie einde film op You Tube Dia 41 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

42 Risico bepaling onderhoudsgebreken

43 Conditie- en risico gestuurd onderhoud Kwaliteit Onderhoudskosten in relatie tot herstel prioriteit Risico Dia 43 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

44 = input voor prioriteren!! 100% Kwaliteit 0% risico Dia 44 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

45 Aspecten (risico s) (1) Aspecten of risico parameters In te vullen o.b.v. wensen opdrachtgever In te vullen door inspecteur op basis van feitelijke situatie en los van beleid Directe relatie tussen risico van niet herstellen aangetroffen gebreken en gewenste minimale prestatie Dia 45 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

46 Aspecten (risico s) (2) (zie deel 1 Bijlage D) Belevingswaarde Esthetica, het aanzien Gebruik Gebruik en functionaliteit Binnenmilieu Binnenluchtkwaliteit, vocht, rookgassen of Wet- en regelgeving met betrekking tot technische staat Veiligheid Constructieve veiligheid, gevaar op letsel Verder: Vervolgschade, Toename Storingsonderhoud,, Milieu/Duurzaamheid, etc. Dia 46 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

47 Invulling risicoaspecten door inspecteur Mogelijke invullingen Het gebrek heeft geen/gering effect op het betreffende criterium (1) Het gebrek heeft een matig effect op het betreffende criterium (2) Het gebrek heeft een sterk/ernstig effect op het betreffende criterium (3) Gebrek Risico Aspect Geen/Gering effect Matig effect Sterk effect Beleving Gebruik Binnenmilieu Veiligheid Klachtenonderhoud Vervolgschade Dia 47 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

48 Toepassing in prestatiecontracten

49 Prestatienormering Bijvoorbeeld Conditie- en risicoscores o.b.v. NEN 2767 Functionele eisen -> Kritische Prestatie Indicatoren (KPI); Kwaliteitseisen die buiten de conditiemeting vallen Storingsgedrag, responstijden en maximaal aantal storingen Uitvoeringseisen en kwaliteit Aanvullende eisen zoals; aanleveren rapportages, keuringen, tijdstippen van onderhoud en maximale duur van onderhoud Dia 49 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

50 Prestatieafspraken o.b.v. NEN 2767 Essentieel voor succes: Transparante en objectieve methodiek conditiemeting NEN 2767 Aanwezigheid van een goed startniveau Ondergrens aan prestaties: conditie, functionaliteitseisen en acceptabele risico s = = waarde prestatie op einddatum contact Vastleggen duidelijke toetsmomenten en verdere samenwerkingsafspraken Dia 50 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

51 Prestatie-eisen Functionele prestatie-eisen Kwalitatieve eisen die aan de functie(s) van een bouw- of installatiedeel worden gesteld Beschikbaarheid Technische prestatie-eisen o.b.v. NEN 2767 Minimale technische staat = conditie Maximaal aanvaardbare risico s Dia 51 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

52 Conditieniveau 3 wat zegt dat nu? E r n s tig e g e b re k e n O m v a n g 1 : In c id e n te e l 2 : P la a ts e lijk 3 : R e g e lm a tig 4 : A a n z ie n lijk 5 : A lg e m e e n In te n s ite it (< 2 % ) (2-1 0 % ) ( % ) (3 0 % -7 0 % ) (> = 7 0 % ) 1 : B e g in S ta d iu m 2 : G e v o rd e rd S ta d iu m 3 : E in d S ta d iu m S e r ie u z e g e b re k e n O m v a n g 1 : In c id e n te e l 2 : P la a ts e lijk 3 : R e g e lm a tig 4 : A a n z ie n lijk 5 : A lg e m e e n In te n s ite it (< 2 % ) (2-1 0 % ) ( % ) (3 0 % -7 0 % ) (> = 7 0 % ) 1 : B e g in S ta d iu m 2 : G e v o rd e rd S ta d iu m 3 : E in d s ta d iu m G e r in g e g e b r e k e n O m v a n g 1 : In c id e n te e l 2 : P la a ts e lijk 3 : R e g e lm a tig 4 : A a n z ie n lijk 5 : A lg e m e e n In te n s ite it (< 2 % ) (2-1 0 % ) ( % ) (3 0 % -7 0 % ) (> = 7 0 % ) 1 : B e g in S ta d iu m 2 : G e v o rd e rd S ta d iu m 3 : E in d s ta d iu m Dia 52 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

53 Aanvaardbaarheid aanwezige gebreken Hoe omgaan met: Eis aan maximaal toegestane type gebreken en in welke hoeveelheid ze mogen voorkomen en waar wel en/of waar niet Niet toepassen van gebrek Verval bij bepaalde installaties (bijlage F deel 1) -> Conditie blijft hierdoor staat van onderhoud Categoriseer alle gebreken op risico s -> relatie tot managen van verwachtingen van de klant/gebouwgebruiker = communicatiemodel Dia 53 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

54 Voorbeeld bouwtechnisch basis prestatieniveau Risico Aspect Invulling Geen effect Matig effect Beleving Geringe afbreuk acceptabel Gebruik Geringe afbreuk acceptabel Binnenmilieu Afbreuk niet acceptabel Veiligheid Afbreuk niet acceptabel Klachtenonderhoud Geringe afbreuk acceptabel Vervolgschade Geringe afbreuk acceptabel Conditie Invulling Score Conditie Minimum conditie 3 3 Sterk effect Correctie cyclus Basiswaarde aanhouden Dia 54 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

55 Ten slotte.

56 Kennis en competenties inspecteur Beschikken over: Beheersen methodiek NEN 2767 (conditie en risicobeoordeling) en kunnen toepassen in de praktijk Materialenkennis, herkennen van gebreken en oorzaken van gebreken en bouwfouten e.d. Inzicht in veroudering en brede kennis van levensduren (oh. cycli) Kennis van opbouwen meerjarenonderhoudsplannen en software Inzicht kosten van onderhoudsactiviteiten Kunnen rapporteren Adviesvaardigheden Dia 56 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

57 Opleidingen in Nederland NEN NEN 2767 Basiskennis en Verdieping NEN 2767 E-Learning in ontwikkeling NEN 2767 Bedrijfstrainingen op Management en Uitvoerend niveau indien gewenst ook praktijktrainingen (maatwerk) Hogescholen/NVDO Integraal Inspecteur Vastgoed Stichting COMOG Examens Vastgoed (zie Onafhankelijk examens voor Methodiek en? Integraal Inspecteur (IIV) Adviseur (IAV) Vastgoed en Comog Onderhoudskundige Vastgoed (COV) Dia 57 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

58 Imagine the result Johan Smit, Senior Consultants Dia 58 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering Over het bepalen en bewaken van de kwaliteit van gebouwen SBR 1998 rapportage is niet meer leverbaar Conditiemeting van gebouwen en onderhoudsnormering

Nadere informatie

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud

Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Heldere taal in het Resultaatgerichte Vastgoedonderhoud Afstudeerrapport Enschede, 19-08-2010 Auteur: W.W. Hegeman Saxion Hogeschool Enschede Stichting Pioneering VERSIE 1.0 DEFINITIEF Voorwoord Voor u

Nadere informatie

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties

Deel 3 Van inspecties naar een MUP. 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3 Van inspecties naar een MUP 6 Handboek RgdBOEI-inspecties Handboek RgdBOEI-inspecties Deel 3. Van inspecties naar een MUP Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord Inleiding 4

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2012-2016

Beheerplan wegen 2012-2016 Beheerplan wegen 2012-2016 Definitief Gemeente Leeuwarderadeel Postbus 24 9050 AA STIENS Grontmij Nederland B.V. Assen, 2 september 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2012-2016 Subtitel : Projectnummer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beheer gemeentelijk vastgoed 2014-2018 1

Inhoudsopgave. Beheer gemeentelijk vastgoed 2014-2018 1 Gebouwenbeheerplan Inhoudsopgave Wat is gebouwenbeheer... 2 Facility management... 2 Instandhouding... 2 Aanpassing... 3 Gebouwenbeheerprogramma... 4 Conditiemethodiek... 4 Conditiescore... 4 Uitwerking

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing

Handreiking systeemgerichte contractbeheersing Handreiking systeemgerichte contractbeheersing INHOUDSOPGAVE Projectbureau Kwaliteitszorg... 3 Waarom deze Handreiking?... 5 Leeswijzer... 5 1. Naar een nieuwe relatie met de markt... 7 Nieuwe impuls

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Beheerplan wegen 2011-2015

Beheerplan wegen 2011-2015 Beheerplan wegen 2011-2015 Concept Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Assen, 21 april 2011 Verantwoording Titel : Beheerplan wegen 2011-2015 Subtitel : Projectnummer : 299547 Referentienummer : Revisie

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk

Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Demostraat 11 a 1111 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek inclusief VvE Keurmerk Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij

Nadere informatie

Gebouwgebonden installaties

Gebouwgebonden installaties Gebouwgebonden installaties Actualiteiten BV 2015 KPE bv Bassin 120 6211 AK Maastricht tel. (043) 325 77 10 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42

Pluskeuring NHG. tussenwoning. xxx xxx. DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 Pluskeuring NHG tussenwoning xxx xxx DIT IS EEN VOORBEELD OBJECT naam en adresgegevens zijn niet zichtbaar i.v.m. privacy 1/42 1. Algemene Objectgegevens Inhoudsopgave 1.1 Algemene Objectgegevensgegevens

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Infra Asset Management

Infra Asset Management Infra Asset Management Inleiding Al sinds 1988 ondersteunen wij organisaties bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen. Met behulp van onze modulair opgebouwde software voorzien wij u van een pasklare

Nadere informatie

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0

KCD. Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 KCD Kwaliteits- en capaciteitsdocument NV RENDO KCD RENDO 2014-2015 0 . Voorwoord Voor u ligt het kwaliteits- en capaciteitsdocument 2014-2015 (hierna: KCD) van NV RENDO conform de Gas- en Elektriciteitswet

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Oud Heiligeweg 21 4307 LA Oosterland Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit. Perfectbouw B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

flexibele onderhoudsprogrammatuur

flexibele onderhoudsprogrammatuur flexibele onderhoudsprogrammatuur Asset Facility Management B.V. info@asset.nl www.asset.nl Margrietstraat 1 Postbus 4 5400 AA Uden telefoon 0413 26 04 55 fax 0413 25 20 40 Homerun for Windows: dé software

Nadere informatie

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2

Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 2 Uitvoeringsstrategie vaste kunstwerken Mei 2013, versie 9.0 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 3 Uitvoeringsstrategie Kunstwerken, HB 1469361 4

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 16 Postcode : 3131 SM Plaats : VOORBEELDSTAD Woningtype Bouwjaar : 1900 : Woonhuis/Herenhuis Datum inspectie : 24-10-2014 Rapportnummer : 148123 Inspecteur

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

Handreiking voor het organiseren van inspecties

Handreiking voor het organiseren van inspecties Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Final l rereport Bouwstenen professionele inspecties Organisa/e deel Technisch deel Standaard Inspec/eplan rapport 2012 13 Handreiking voor het organiseren

Nadere informatie

MONITORING GEBOUWKWALITEIT ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

MONITORING GEBOUWKWALITEIT ALGEMENE ZIEKENHUIZEN College bouw zorginstellingen Postbus 3056 3502 GB Utrecht T (030) 298 31 00 F (030) 298 32 99 E cbz@bouwcollege.nl I www.bouwcollege.nl MONITORING GEBOUWKWALITEIT ALGEMENE ZIEKENHUIZEN age Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015

Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 Beleidsplan Openbare Verlichting gemeente Goirle 2012 tot 2015 06 Beleidsplan Openbare Verlichting.doc 1 Verantwoording Titel : Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Opdrachtgever : Gemeente Goirle

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Demostraat 1 te Probeerstad. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Demostraat 1 te Probeerstad bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620

Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 Toelichting voor de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem op basis van de NTA 8620 bij een opslagbedrijf voor gevaarlijke stoffen 30 juni 2006 Inhoudsopgave 1 Doel en achtergrond toelichting

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Hertshoornstraat 8 te BERGEN OP ZOOM bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn.

Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. Een afstudeeronderzoek naar financiële en juridische risico s voor resultaatgericht vastgoedonderhoud binnen woningcorporatie Domijn. In opdracht van Stichting Pioneering Een afstudeeronderzoek naar financiële

Nadere informatie