NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing. Johan Smit"

Transcriptie

1 NEN 2767 Conditiemeting en Risicosturing Johan Smit

2 Doel Inzicht in: Methodiek van conditiemeting en risicobeoordeling van gebreken voor gebouwen. Toepassing van NEN 2767 deel 1 en 2 in prestatiecontracten. Dia 2 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

3 Agenda Inleiding NEN 2767 Toelichting Methodiek Conditiemeting NEN 2767 Risicobepaling onderhoudsgebreken Prestatieniveaus toegepast in prestatiecontracten Ten slotte Dia 3 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

4 Inleiding NEN 2767

5 Wat is Conditiemeting? Definitie NEN 2767 Objectieve methodiek voor de bepaling (gebaseerd op een gebrekenopname) van de conditie van een bouw- of installatiedeel Conditie is de technische toestand of staat waarin een bouw- of installatiedeel verkeert Dia 5 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

6 Visie op onderhoud Onderhoud is primair gericht op Instandhouding en Waarborgen Prestaties Het Meerjarenonderhoudsplan o.b.v. NEN 2767 is als hulpmiddel gericht op beheersen onderhoudskosten, -kwaliteit en -risico s in de tijd Conditiemeting NEN 2767 moet de effectiviteit van het onderhoudsproces optimaliseren en bijdragen aan beheersing van prestaties op korte en lange termijn Dia 6 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

7 Conditie van bouw- en installatiedelen en gebouwen Wanneer heeft een gebouw een uitstekende of een slechte conditie? Dia 7 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

8 Onderhoud van gebouwen Prestatieverloop De aanwezige gebreken bepalen de conditie waarin een gebouw verkeert. Dia 8 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

9 Opbouw NEN Conditiemeting NEN 2767-deel 1: Methodiek Algemeen Deel 4.1: Methodiek specifiek voor Infrastructuur (aanvulling op deel 1) NEN 2767-deel 2: Gebrekenlijst van bouw- en installatiedelen gebouwen Deel 4.2: Gebrekendatabase/demarcatie Infrastructuur Aanvullende relevante publicaties voor meerjarenplannen: NTA 8026 Vastgoedsturing en conditiemeting NTA 8027 Kwaliteitscriteria voor kwaliteitsverstrekking voor conditiemetingen en opstellen van onderhoudsbehoefte en meerjarenbegrotingen (concept) Dia 9 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

10 Doelstellingen gebouwbeheerder met Conditiemeting (1) In beeld brengen van de huidige conditie van de gebouwenvoorraad Meten en controleren van onderhoudscondities Kwantificeren van achterstallig of uitgesteld onderhoud Opstellen van meerjarenonderhoudsplanningen korte en lange termijn Afstemming gewenste technische staat (prestaties) en huidige technische staat (instandhouding) Middel om over OH-beleid en gewenste prestatie te kunnen communiceren Dia 10 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

11 Doelstellingen gebouwbeheerder met Conditiemeting (2) Verdelen van onderhoudsbudgetten in relatie tot de risicoafweging - wat kunnen we betalen/wat heeft prioriteit Toetsing bijdrage onderhoudsactiviteiten aan doelstellingen Optimaliseren onderhoudsprognose, -kosten, kwaliteit en rendement efficiënt en effectief Kader voor afspraken (huurcontract) over onderhoudsverplichtingen huurder/verhuurder (kruisjeslijst) Basis voor prestatieafspraken t.b.v. contractvorming Dia 11 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

12 Conditieverloop zie deel 1 blz. 9 Conditie 1 Uitstekend Conditie 2 Goed Conditie 3 Redelijk Conditie 4 Matig Conditie 5 Slecht Conditie 6 Zeer slecht Dia 12 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

13 De norm Technische staat Corrigeren kwaliteitstekorten Narooikosten Corrigeren kwaliteitsverliezen Temporiseren kwaliteitsverliezen Bouwfase Gebruiksfase Calamiteiten Oplevering Tijd Dia 13 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

14 Inspecteur & Adviseur staan centraal in de Methodiek Informatie = input voor prestatieafspraken en beleid Dia 14 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

15 Toelichting methodiek Conditiemeting NEN 2767

16 Kader Conditiemeting en risico beoordeling Dia 16 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

17 STAP 1 Inventarisatie - Hoofdcode Voor input zie NEN 2767 deel 2 TOTAAL Overzicht STAP 2 STAP 3 STAP 4 Inventarisatie - Bouwdeelcode Inventarisatie - Beschrijving element en afwerking/type Inspectie Gebreken & Vaststellen Ernst Voor input zie NEN 2767 deel 2 Eigen uitwerking op basis van waargenomen feiten NEN 2767 deel 2, gebrekenlijsten INVENTA- RISATIE Ernstig Serieus Gering STAP 5 STAP 6 Vaststellen Intensiteit NEN 2767 deel 1 blz. 12, tabel 3 1=Laag 2=Midden 3=Hoog Vaststellen Omvang NEN 2767 deel 1 blz. 12, tabel 2 1=<2% 2=2-10% 3=1=-30% 4=30-70% 5=>70% CONDITIE- METING Let op in geval van Meerdere gebreken & Verval STAP 7 Bepaal Conditie NEN 2767 deel 1 blz. 13, tabel 4 (of zie het kaartje van NEN) STAP 8 Bepaal Risico in geval van het niet herstellen van het gebrek NEN 2767 Bijlage D (nader vast te stellen welke aspecten) blz. 21 RISICO BEPALING STAP 9 Bepaal Activiteit Eigen kennis op basis van inzicht, ervaring en specifiek kennis/expertise STAP 10 Bepaal Startjaar Zet uit met verouderingskromme in NEN 2767 deel 1 blz. 14 Meerjarenonderhoudsbehoefteraming STAP 11 Bepaal Herstelkosten Gebruik kengetallen of bereken arbeid/materiaal kosten STAP 12 Bepaal Conditie na uitvoeren onderhoud NEN 2767 deel 1 blz. 13 (rekening houden met eventueel rest gebreken) CONDITIE- METING Dia 17 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

18 Gebrek (zie deel 1 blz. 16 Bijlage A) Ernst Intensiteit Omvang Dia 18 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

19 ERNST van gebreken zie deel 1 blz. 16 Bijlage A en Uitwerking Deel 2 Mate van invloed van het gebrek op het functioneren Ernstige: Directe inbreuk op functioneren: houtrot, corrosie Serieuze: Degradatie: erosie, verwering Geringe: Esthetisch: vervuiling en dergelijke Dia 19 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

20 ERNST van gebreken Dia 20 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

21 INTENSITEIT van gebreken zie deel 1 blz. 12 Tabel 3 Beginstadium: Nauwelijks waarneembaar, beginnend Gevorderd stadium: Duidelijk waarneembaar Eindstadium Zeer duidelijk waarneembaar, kan niet verergeren Dia 21 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

22 OMVANG van gebreken zie deel 1 blz. 12 Tabel 2 Percentage van de totale hoeveelheid Uitgedrukt in omvangklassen: Incidenteel < 2% Plaatselijk 2-10% Regelmatig 10-30% Aanzienlijk 30-70% Algemeen 70% Bij installatie vaak op basis van % van de totale vervangingswaarde! Dia 22 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

23 Gebrek -> Conditiemetingmatrix zie deel 1 blz. 13 Tabel 4 Ernstige gebreken Omvang 1: Incidenteel 2: Plaatselijk 3: Regelmatig 4: Aanzienlijk 5: Algemeen Intensiteit (<2%) (2-10%) (10-30%) (30%-70%) (>=70%) 1: Begin Stadium 2: Gevorderd Stadium 3: Eind Stadium Serieuze gebreken Omvang 1: Incidenteel 2: Plaatselijk 3: Regelmatig 4: Aanzienlijk 5: Algemeen Intensiteit (<2%) (2-10%) (10-30%) (30%-70%) (>=70%) 1: Begin Stadium 2: Gevorderd Stadium 2 3: Eind stadium Geringe gebreken Omvang 1: Incidenteel 2: Plaatselijk 3: Regelmatig 4: Aanzienlijk 5: Algemeen Intensiteit (<2%) (2-10%) (10-30%) (30%-70%) (>=70%) 1: Begin Stadium 2: Gevorderd Stadium 3: Eind stadium Dia 23 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

24 Voorbeeld (1) Gebrek Ernst Intensiteit Omvang Conditie Gat ->lekkage Ernstig Eindstadium 2-10% 3: redelijk Dia 24 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

25 Voorbeeld (2) Gebrek Ernst Intensiteit Omvang Conditie Verzanding Serieus Gevorderd stadium 10-30% 2: goed Dia 25 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

26 Gebrek verspreid over oppervlak 10-30% van totaal Dia 26 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

27 Gebrek geconcentreerd 10-30% van totaal Dia 27 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

28 Conditie en restlevensduur Alleen bij verouderingsgebreken!!!!!! Voorbeeld: levensduur dakbedekking/koelmachine: 20 jaar bij conditie = 2 vervangen na 10 jaar bij conditie = 3 vervangen na 5 jaar Dia 28 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

29 Restlevensduur Voorbeeld: HWA van PVC en 20 jaar oud heeft nu conditie = 3. Theoretische levensduur is 20 jaar. Wanneer kosten opnemen voor vervanging? Na 5 jaar vervanging opnemen > Alleen toepassen bij verouderingsgebreken Dia 29 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

30 Restlevensduur (vervolg) PVC HWA: 20 jaar Conditie = 3 Wanneer vervangen? Manifeste gebrek: Direct een activiteit opnemen! Dia 30 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

31 Werkwijze meerdere gebreken aan een bouw- of installatiedeel Dia 31 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

32 Casus Dak Dia 32 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

33 Uitvoering casus Dak Drie mogelijke situaties! SITUATIE 1 - Afzonderlijke gebreken op exact hetzelfde deel De conditiescore wordt bepaald door het gebrek dat tot de slechtste conditie leidt Dia 33 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

34 Uitvoering casus Dak (1) SITUATIE 1 - Afzonderlijke gebreken op exact hetzelfde deel De conditiescore wordt bepaald door het gebrek dat tot de slechtste conditie leidt Waarneming ter plaatse op Dak: Afschot = Serieus Craquelé = Serieus Blazen = Serieus Vervuiling = Gering Afschot, Craquelé en Blazen zijn Ernstiger dus die zijn uitgangspunt voor het bepalen van de Conditie. Dia 34 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

35 Uitvoering casus Dak (2) SITUATIE 2 - Gebreken met dezelfde ernst en intensiteit en op verschillend gedeelte Op hetzelfde oppervlak - vlakke dakvlak Afschot /Blazen (Craquelé) = Serieus & Eindstadium (Begin) Op ander verschillend te onderscheiden deel - goot Blazen en Plooien = Serieus & Eindstadium Omvang van afzonderlijke gebreken optellen tot totale omvang waarmee de Conditie wordt bepaald. Dia 35 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

36 Uitvoering casus Dak (3) SITUATIE 3 - Gebreken met verschillende ernst en intensiteit op verschillend gedeelte => Splitsen We hebben al Afschot/Blazen zijn Serieuze Gebreken in Eindstadium op een groot deel van het vlakke dakoppervlak op diverse plaatsen in de goot.. daar komt bij: Lekkage, en dat is een Ernstig Gebrek in Eindstadium op één plaats in de goot En! Geen gebreken aan overige deel van het vlakke dakoppervlak en delen van de goot! Dia 36 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

37 Uitvoering casus Dak (4) Conditiebepaling diverse afzonderlijke gedeeltes van het dakvlak Uitgangspunt kiezen: vanuit Concrete hoeveelheid (m2) of vanuit Vervangingswaarde ( ) naar Percentage in % t.o.v. gehele bouwdeel dakbedekking Deel vlakke dakvlak + deel goot is 85% van het hele dakvlak Lekkage plek in goot is 1% van het hele dakvlak Overig deel dakbedekking is 14% van het hele dakvlak Totaal is dat 100% Dia 37 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

38 Uitvoering casus Dak (5) Conditiebepaling diverse afzonderlijke gedeeltes van het dakvlak De omvang voor het bepalen van de conditie van elk afzonderlijk deel van het dakvlak is dan 100% Deel vlakke dakvlak + deel goot - Serieus & Eindstadium : Conditie is 5 (o.b.v. 100%) Lekkage plek in goot - Ernstig & Eindstadium : Conditie is 6 (o.b.v. 100%) Overig deel dakbedekking - Geen gebreken : Conditie is 1 (o.b.v. 100%) Dia 38 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

39 Uitvoering casus Dak (6) Conditiebepaling van het bouwdeel vanuit het samenstel van de delen Elk deel met een bepaalde conditie vermenigvuldigen we met de correctiefactor in Tabel B1 Tabel B.1 (85% x 1,7 = 144,5) + (1% x 2 = 2) + (14% x 1 = 14) = 160,5% : 100% = 1,605 Dia 39 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

40 Uitvoering casus Dak (7) Conditiebepaling van het bouwdeel vanuit het samenstel van de delen Met de uitkomst uit Tabel B.1 wordt de totale conditie herleid van het bouwdeel vanuit het samenstel van delen. Tabel B.2 De uitkomst 1,605 zit tussen 1,4 en <= 1,78 = Conditie 5 Dia 40 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

41 Hoe werkt Conditie aggregatie? Zie einde film op You Tube Dia 41 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

42 Risico bepaling onderhoudsgebreken

43 Conditie- en risico gestuurd onderhoud Kwaliteit Onderhoudskosten in relatie tot herstel prioriteit Risico Dia 43 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

44 = input voor prioriteren!! 100% Kwaliteit 0% risico Dia 44 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

45 Aspecten (risico s) (1) Aspecten of risico parameters In te vullen o.b.v. wensen opdrachtgever In te vullen door inspecteur op basis van feitelijke situatie en los van beleid Directe relatie tussen risico van niet herstellen aangetroffen gebreken en gewenste minimale prestatie Dia 45 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

46 Aspecten (risico s) (2) (zie deel 1 Bijlage D) Belevingswaarde Esthetica, het aanzien Gebruik Gebruik en functionaliteit Binnenmilieu Binnenluchtkwaliteit, vocht, rookgassen of Wet- en regelgeving met betrekking tot technische staat Veiligheid Constructieve veiligheid, gevaar op letsel Verder: Vervolgschade, Toename Storingsonderhoud,, Milieu/Duurzaamheid, etc. Dia 46 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

47 Invulling risicoaspecten door inspecteur Mogelijke invullingen Het gebrek heeft geen/gering effect op het betreffende criterium (1) Het gebrek heeft een matig effect op het betreffende criterium (2) Het gebrek heeft een sterk/ernstig effect op het betreffende criterium (3) Gebrek Risico Aspect Geen/Gering effect Matig effect Sterk effect Beleving Gebruik Binnenmilieu Veiligheid Klachtenonderhoud Vervolgschade Dia 47 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

48 Toepassing in prestatiecontracten

49 Prestatienormering Bijvoorbeeld Conditie- en risicoscores o.b.v. NEN 2767 Functionele eisen -> Kritische Prestatie Indicatoren (KPI); Kwaliteitseisen die buiten de conditiemeting vallen Storingsgedrag, responstijden en maximaal aantal storingen Uitvoeringseisen en kwaliteit Aanvullende eisen zoals; aanleveren rapportages, keuringen, tijdstippen van onderhoud en maximale duur van onderhoud Dia 49 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

50 Prestatieafspraken o.b.v. NEN 2767 Essentieel voor succes: Transparante en objectieve methodiek conditiemeting NEN 2767 Aanwezigheid van een goed startniveau Ondergrens aan prestaties: conditie, functionaliteitseisen en acceptabele risico s = = waarde prestatie op einddatum contact Vastleggen duidelijke toetsmomenten en verdere samenwerkingsafspraken Dia 50 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

51 Prestatie-eisen Functionele prestatie-eisen Kwalitatieve eisen die aan de functie(s) van een bouw- of installatiedeel worden gesteld Beschikbaarheid Technische prestatie-eisen o.b.v. NEN 2767 Minimale technische staat = conditie Maximaal aanvaardbare risico s Dia 51 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

52 Conditieniveau 3 wat zegt dat nu? E r n s tig e g e b re k e n O m v a n g 1 : In c id e n te e l 2 : P la a ts e lijk 3 : R e g e lm a tig 4 : A a n z ie n lijk 5 : A lg e m e e n In te n s ite it (< 2 % ) (2-1 0 % ) ( % ) (3 0 % -7 0 % ) (> = 7 0 % ) 1 : B e g in S ta d iu m 2 : G e v o rd e rd S ta d iu m 3 : E in d S ta d iu m S e r ie u z e g e b re k e n O m v a n g 1 : In c id e n te e l 2 : P la a ts e lijk 3 : R e g e lm a tig 4 : A a n z ie n lijk 5 : A lg e m e e n In te n s ite it (< 2 % ) (2-1 0 % ) ( % ) (3 0 % -7 0 % ) (> = 7 0 % ) 1 : B e g in S ta d iu m 2 : G e v o rd e rd S ta d iu m 3 : E in d s ta d iu m G e r in g e g e b r e k e n O m v a n g 1 : In c id e n te e l 2 : P la a ts e lijk 3 : R e g e lm a tig 4 : A a n z ie n lijk 5 : A lg e m e e n In te n s ite it (< 2 % ) (2-1 0 % ) ( % ) (3 0 % -7 0 % ) (> = 7 0 % ) 1 : B e g in S ta d iu m 2 : G e v o rd e rd S ta d iu m 3 : E in d s ta d iu m Dia 52 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

53 Aanvaardbaarheid aanwezige gebreken Hoe omgaan met: Eis aan maximaal toegestane type gebreken en in welke hoeveelheid ze mogen voorkomen en waar wel en/of waar niet Niet toepassen van gebrek Verval bij bepaalde installaties (bijlage F deel 1) -> Conditie blijft hierdoor staat van onderhoud Categoriseer alle gebreken op risico s -> relatie tot managen van verwachtingen van de klant/gebouwgebruiker = communicatiemodel Dia 53 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

54 Voorbeeld bouwtechnisch basis prestatieniveau Risico Aspect Invulling Geen effect Matig effect Beleving Geringe afbreuk acceptabel Gebruik Geringe afbreuk acceptabel Binnenmilieu Afbreuk niet acceptabel Veiligheid Afbreuk niet acceptabel Klachtenonderhoud Geringe afbreuk acceptabel Vervolgschade Geringe afbreuk acceptabel Conditie Invulling Score Conditie Minimum conditie 3 3 Sterk effect Correctie cyclus Basiswaarde aanhouden Dia 54 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

55 Ten slotte.

56 Kennis en competenties inspecteur Beschikken over: Beheersen methodiek NEN 2767 (conditie en risicobeoordeling) en kunnen toepassen in de praktijk Materialenkennis, herkennen van gebreken en oorzaken van gebreken en bouwfouten e.d. Inzicht in veroudering en brede kennis van levensduren (oh. cycli) Kennis van opbouwen meerjarenonderhoudsplannen en software Inzicht kosten van onderhoudsactiviteiten Kunnen rapporteren Adviesvaardigheden Dia 56 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

57 Opleidingen in Nederland NEN NEN 2767 Basiskennis en Verdieping NEN 2767 E-Learning in ontwikkeling NEN 2767 Bedrijfstrainingen op Management en Uitvoerend niveau indien gewenst ook praktijktrainingen (maatwerk) Hogescholen/NVDO Integraal Inspecteur Vastgoed Stichting COMOG Examens Vastgoed (zie Onafhankelijk examens voor Methodiek en? Integraal Inspecteur (IIV) Adviseur (IAV) Vastgoed en Comog Onderhoudskundige Vastgoed (COV) Dia 57 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

58 Imagine the result Johan Smit, Senior Consultants Dia 58 Conditiemeting van gebouwen volgens NEN 2767: basis

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten

NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten NEN 2767 Goede kapstok en basis voor prestatiecontracten met inzet van automatiseringsconcepten 17 september 2013 Nationale Conferentie Gebouw Automatisering Bijdrage door: Johan Smit Stakeholdersmodel

Nadere informatie

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons

Conditiemetingen volgens NEN2767. To Simons Conditiemetingen volgens NEN2767 To Simons Probleem 1 Probleem 2 Vastgoedstrategie Van vastgoedbeleid naar uitvoering Van vastgoedbeleid naar uitvoering MeerJaren(onderhouds)Plan (MJP) Planmatig onderhoud

Nadere informatie

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013

Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Verantwoord gebouw onderhoud Conditie meting 16 mei 2013 Even voorstellen Opgericht in 2000 Onderdeel Liftinstituut Holding bv > 22 medewerkers Werkgebieden: liften e.d., gevelonderhoudsinstallaties, roltrappen,

Nadere informatie

Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN Presentatie door Jos Brouwer

Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN Presentatie door Jos Brouwer Workshop Conditiegestuurd onderhoud NEN 2767 Presentatie door Jos Brouwer bbn adviseurs Opgericht in 1968, bijna 5 jaar 12 medewerkers Kantoren in: Houten Amsterdam Rotterdam Complete dienstverlening Vastgoedadvies

Nadere informatie

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer.

Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Conditiemeting volgens de NEN 2767 uitleg NEN opgesteld door PIT Beheer. Inleiding De conditiemeting is als oorsprong ontstaan in Engeland. Dit is ontwikkeld door Housing Condition Surveys om de kwaliteit

Nadere informatie

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht

RAPPORT. Rapport. Inspectierapport NEN2767. Voorbeeld project Dordrecht. Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Inspectierapport NEN2767 RAPPORT Voorbeeld project Dordrecht Voorbeeld Vastgoed Dordrecht Rapport Nummer : 20142000 Datum : 23-01-2014 Status : Voorbeeldrapport Colofon Rapport voor Voorbeeld project Archimedesstraat

Nadere informatie

Gebruik conditiemeting voor

Gebruik conditiemeting voor NEN 2767 Gebruik als instrument voor vastgoedsturing en onderhoudsplanning Integratie van conditiemeting van gebouwen en infrastructuur Gebruik conditiemeting voor Het in beeld brengen van de technische

Nadere informatie

Conditie afhankelijk onderhoud

Conditie afhankelijk onderhoud Conditie afhankelijk onderhoud Inspectiemethodiek Vastgoedmanagement Conditie afhankelijk onderhoud dossier: F.05.140 datum: 01.08.2005 bouw- en vastgoedmanagement ago building Kempenstraat 9 3950 Bocholt

Nadere informatie

Welkom. Aggregatie van conditiescores en het berekenen van een conditiescore bij meer dan 1 gebrek Don Bezemer - (DON Bureau / NEN 2767)

Welkom. Aggregatie van conditiescores en het berekenen van een conditiescore bij meer dan 1 gebrek Don Bezemer - (DON Bureau / NEN 2767) Welkom Aggregatie van conditiescores en het berekenen van een conditiescore bij meer dan 1 gebrek Don Bezemer - (DON Bureau / NEN 2767) 1 Agenda 1. Intro + Agenda; 2. Methodiek NEN 2767; 3. Rekenmodel

Nadere informatie

Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen. To Simons

Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen. To Simons Van conditiemeting naar beleid: meerjaren(onderhouds)planning (MJOP) en hoe software kan helpen To Simons Even voorstellen CeDuBo: promotie duurzaam bouwen sinds 2001 CDG : Centrum duurzaam gebouwbeheer

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Accountgegevens Opdrachtnummer: CAS S9J3W2 Contractnummer: Systeemnummer: 1087LH

Accountgegevens Opdrachtnummer: CAS S9J3W2 Contractnummer: Systeemnummer: 1087LH Accountgegevens Opdrachtnummer: CAS-37669-S9J3W2 Contractnummer: 21000353 Systeemnummer: 1087LH0106.001.000 Extern objectnr: Inspectieadres: Wim Noordhoekkade 106 AMSTERDAM Inspecteur: Aaldrik Olinga Inspectiedatum:

Nadere informatie

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:.

Definitief 5/3/2010 Een gezamenlijke product van:. Inhoudsopgave 1 Welkom in de wereld van Technisch Beheer Inleiding NEN 2767: instrument voor het bepalen van de conditie Onderhoudniveaus 2 Voorbeelden Minimumniveau Basisniveau Plusniveau 3 Fotocollage

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie

Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie Meerjarenonderhoudsplan awzi NEN 2767: een evaluatie Het Team Onderhoud van Hoogheemraadschap van Rijnland heeft opdracht verleend een drietal afvalwaterzuiveringinstallaties (awzi s) te inspecteren op

Nadere informatie

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht

Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapportage voor 2015 S.M. Hugo van Gijnweg 1 t/m 215 te Dordrecht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014018 Datum : 04-10-2014 Status : Gereed

Nadere informatie

Workshop 7 Scenarioplanning met conditie en risico-inschatting van gebreken (bijlage D)

Workshop 7 Scenarioplanning met conditie en risico-inschatting van gebreken (bijlage D) Workshop 7 Scenarioplanning met conditie en risico-inschatting van gebreken (bijlage D) Programma Voorstellen MJOP s in de dagelijkse praktijk Tools van NEN 2767 bij scenarioplanning Scenario op basis

Nadere informatie

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012

Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 Bent u (wel) toe aan resultaatgericht onderhoud? Peter Gijbels CoSource Februari 2012 1 Voorstellen Agenda Ontwikkeling en trends m.b.t. resultaat gericht onderhoud Contractvormen Voor- en nadelen conditie

Nadere informatie

Conditiemetingen volgens NEN 2767. M.J.C. Heijmans MRE

Conditiemetingen volgens NEN 2767. M.J.C. Heijmans MRE Conditiemetingen volgens NEN 2767 M.J.C. Heijmans MRE Even voorstellen Marc Heijmans MRE Directeur PVM / Adviseur vastgoedmanagement Programmaleider / Docent: Opleiding RgdBOEI Vastgoedinspecteur/-adviseur.

Nadere informatie

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht

Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport 2014 VvE de Berk Van Godewijckstraat 157 275 te Hendrik Ido Ambacht Schouwrapport RAPPORT Inzake schouwresultaten van het benoemde object Rapport Nummer : 2014013 Datum : 21-09-2014 Datum

Nadere informatie

Trainingen NEN 2767. Johan Smit

Trainingen NEN 2767. Johan Smit Trainingen NEN 2767 Johan Smit INHOUD NEN Trainingen & Leergangen Gebouwen & Infra NVDO Cursussen & Leergangen Gebouwen & Infra Aansluiting met SCEV Examens Tenslotte NEN-leergang NEN 2767 voor gebouwen

Nadere informatie

NEN2767 certificatie & oplevering van werken. Peter Bockstaele, Afdelingshoofd Technisch Beheer, Het Facilitair Bedrijf

NEN2767 certificatie & oplevering van werken. Peter Bockstaele, Afdelingshoofd Technisch Beheer, Het Facilitair Bedrijf NEN2767 certificatie & oplevering van werken Peter Bockstaele, Afdelingshoofd Technisch Beheer, Het Facilitair Bedrijf Toelichting NEN2767 - Nederlandse norm voor conditiemeting van gebouwen en installaties

Nadere informatie

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767

Voorbeeldvragen Methodiek NEN 2767 Nb. Per vraag kunnen er meerdere gede antwrden zijn 1. Welke van de nderstaande bewering is juist? NEN 2767 is een: methdiek vr de bepaling van achterstallig nderhud bjectieve methdiek vr de bepaling van

Nadere informatie

NEN 6059. inzicht en samenhang in het naar wettelijke maatstaven brandveilig maken en houden van een gebouw

NEN 6059. inzicht en samenhang in het naar wettelijke maatstaven brandveilig maken en houden van een gebouw NEN 6059 inzicht en samenhang in het naar wettelijke maatstaven brandveilig maken en houden van een gebouw Marijke Tsoutsanis Benno Geerdink - Buffel Consultancy - Deerns Nederland NEN 6059-1&2: Waarom?

Nadere informatie

Een goede fundering voor uw bouwkennis

Een goede fundering voor uw bouwkennis Selectie trainingsaanbod NEN Training & Advies voor de bouwsector I Najaar 2016 Ga voor kwaliteit met NEN trainingen conditiemeting: Een goede fundering voor uw bouwkennis www.nen.nl/trainingbouw Meer

Nadere informatie

Case study NEN2767 Vlaamse Confederatie Bouw

Case study NEN2767 Vlaamse Confederatie Bouw Case study NEN2767 Vlaamse Confederatie Bouw Scholen van Morgen het project Scholen van Morgen is een PPS tussen AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse overheid. Het betreft het ontwerp, de bouw,

Nadere informatie

Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid

Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid Nieuwe NEN 2767: meer mogelijk voor vastgoedbeleid Nieuwe norm NEN 2767 Conditiemeting Gebouwde omgeving Begin 2017 is de nieuwe norm NEN 2767 Conditiemeting voor de Gebouwde omgeving gepubliceerd. Dit

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BRUG2010-01 Spoorbrug Hanzeboog 1 INLEIDING Iedere organisatie die bruggen, sluizen, tunnels, etc. beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder bouwdeel

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Rapport Projectnummer : 4522999 Datum : 01-01-2013 Inhoudsopgave Gebouwinformatie 3 Adresgegevens. 3 Gebouwkenmerken.. 3 Geconstateerde onderhoudsconditie 4 Doel meerjaren

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Projectnummer 16HBO Omschrijving werkwijze BBA. Actualiseren meerjaren- onderhoudsplannen Diverse objecten gemeente

Projectnummer 16HBO Omschrijving werkwijze BBA. Actualiseren meerjaren- onderhoudsplannen Diverse objecten gemeente Projectnummer Omschrijving werkwijze BBA Actualiseren meerjaren- onderhoudsplannen 2017 2026 Diverse objecten gemeente Voerendaal d.d. 23 september 2016 PROJECT: Omschrijving werkwijze BBA BETREFT: Omschrijving

Nadere informatie

RGVO. bij de Van Dijk Groep

RGVO. bij de Van Dijk Groep RGVO bij de Van Dijk Groep 2 Van. tot nu: Voorbeeld Project Spoorzone, Opdrachtgever De Woonplaats 2011, uit selectie verworven project 3 Van. tot nu: Nieuwbouw + 25 jaar onderhoud leveren (MJOP) Woningborg

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Planon Building Management

Planon Building Management FACTSHEET Planon Building Management Dienstverlening voor integraal technisch vastgoedbeheer Even voorstellen Planon Building Management is een innovatieve dienstverlener die organisaties ontzorgt en in

Nadere informatie

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer

Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Ondersteuning van professionals in vastgoedbeheer Onafhankelijk Bureau Onderhoud is een onafhankelijk adviesbureau. Wij geven advies, training en ondersteuning aan professionals in vastgoedbeheer en onderhoud

Nadere informatie

Professionele Bachelor Bouw

Professionele Bachelor Bouw Professionele Bachelor Bouw CONDITIESTAATMETING EN PLANMATIG ONDERHOUD BIJ OPENBARE BESTUREN IN BELGIË Promotoren: Guy Van der Veken Patricia Loenders Gemeente Heist-op-den-Berg Hogeschool PXL Bachelorproef

Nadere informatie

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen

Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Beschrijving en berekeningen achterstallig onderhoud & renovatie maatschappelijke accommodaties gemeente Roerdalen Team Vastgoed gemeente Roerdalen maart 2013 1 1. Achterstallig Onderhoud De afgelopen

Nadere informatie

HAGA Ziekenhuis. Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN Hans Heesen. Eef Bouman. HAGA - Onderhoudsniveaus

HAGA Ziekenhuis. Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN Hans Heesen. Eef Bouman. HAGA - Onderhoudsniveaus HAGA Ziekenhuis Techniek bedrijf Van Detail naar Regie met NEN 2767 Hans Heesen Eef Bouman HAGA - Onderhoudsniveaus Aard en omvang Dia 2 HAGA Onderhoudsniveaus Visie RvB Opdrachtgever wil het uitbesteden

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 28-09-2015 Startjaar rapport: 2015 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven

Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven Bouwtechnisch Rapport 1e Brandenburgerweg 17 Bilthoven 1 Vraagstelling; Opdrachtgever wil informatie over mogelijke gebreken, direct noodzakelijke kosten en kosten op termijn. Extra aandachtspunt; houtrot/aantasting

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan BOUW2013 Appartementen De Netelhorst 17 Hattem Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat

Nadere informatie

Conditiemeting kunstwerken 2012

Conditiemeting kunstwerken 2012 Conditiemeting kunstwerken 2012 Objectnaam Objectnummer Locatie : Brug Bartelsluis : BV0053 : Wormer Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier A.C. Smidt Movares Nederland B.V. Kenmerk OHM-HHNK

Nadere informatie

M.O.B. Consultancy bv

M.O.B. Consultancy bv M.O.B. Consultancy bv Meerjarenonderhoudsplan Verenigingsplein MOB Consultancy b.v. Jacob Catslaan 23 3705 BN Zeist www.mob.nl info@mob.nl 030-6940000 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert

Nadere informatie

Sessie 11. Doordachte onderhoudscontracten in zwembaden

Sessie 11. Doordachte onderhoudscontracten in zwembaden Sessie 11 Doordachte onderhoudscontracten in zwembaden ZWEMBADEN: DOORDACHTE ONDERHOUDSCONTRACTEN 2017-03-22 ir. Geert Verhelst Business Unit Manager Ingenium Commissioning & Maintenance AGENDA Voorstelling

Nadere informatie

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet.

Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. Bouwtechnische beoordeling Groeterschool Korhoendersweg 4 in Groet. rapport: 41402012 datum: Maart 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Bouwtechnische beoordeling 3 Conclusie bevindingen: 4 Kosten raming achterstallig

Nadere informatie

Inspectie Presentation management title, change View >> Header & Footer. Tata Steel Slide 1. Inspectie management

Inspectie Presentation management title, change View >> Header & Footer. Tata Steel Slide 1. Inspectie management Inspectie Presentation management title, change View >> Header & Footer Tata Steel Slide 1 Inspectie management Ko Nieuwenhuijse, Jaap van Tilborgh Lezing KIVI September 2016 Programma Tata Steel Slide

Nadere informatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie

Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Prestatiecontracten, de toekomst? Ap Borsje 06-51398334 Koert Meuldijk 06-51398322 Senior consultants exploitatie Quadrance Wat is Quadrance en wie zijn wij? Adviesbureau vastgoed exploitatie: 16 medewerkers,

Nadere informatie

TECHNIEK EN RGVO. Spreker Edwin Hollander

TECHNIEK EN RGVO. Spreker Edwin Hollander TECHNIEK EN RGVO Spreker Edwin Hollander Bij wie komt standaard 1X per jaar de onderhoudsmonteur op bezoek? Wie voert zelf de regie over het onderhoud? Algemene ontwikkelingen in de technische onderhoudsmarkt

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht

Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld_mjop Bedrijfspand Locomotiefstraat 50 Utrecht INLEIDING Zekerheid over uw vastgoed! Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van

Nadere informatie

STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN. [Invoegen foto]

STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN. [Invoegen foto] STAAT VAN ONDERHOUD SCHOOLGEBOUWEN IN 12 GEMEENTEN [Invoegen foto] COLOFON Opdrachtgever : Ministerie van OCW Project : Bouwkundige schouw schoolgebouwen in 12 gemeenten Projectnummer : B0099.01.01 Datum

Nadere informatie

WELKOM op de Kromhoutkazerne

WELKOM op de Kromhoutkazerne WELKOM op de Kromhoutkazerne Adri van Dien Hoofd Portefeuillemanagement Defensie RVB 18 september 2015 Fort Vossegat & Nieuwe Hollandse Waterlinie Bomvrije wachtruimte, brug met de 12 gaten & Tamboershut

Nadere informatie

Scope van het wijkonderhoud

Scope van het wijkonderhoud Bijeenkomst Wijkgericht onderhoud Pathmos Werkplaats RGVO 31 mei 2010 Scope van het wijkonderhoud Woningen en gebouwen: Buitenschil Binnenzijde Uitvoering door Methodiek: Resultaatgericht Vastgoedonderhoud

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Print datum: 24-06-2016 Startjaar rapport: 2016 Indexpercentage: 0.00 % Meerjarenonderhoudsplanning 1 Inhoudsopgave 1- Inleiding 2- Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3- Opmerkingen 4- Reserverings-

Nadere informatie

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden

Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden Meerjaren Onderhoud Plan VVE Velserbeek Sparrestraat IJmuiden INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren is. Ieder gebouw, groot of klein,

Nadere informatie

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO)

INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) INFORMATIE Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) O n d e r h o u d e n d g o e d NVT Onderhoudsgroep BV Hoefsmid 5-7 2631 RH Nootdorp Telefoon (015) 310 83 32 Fax (015) 310 56 23 www.onderhoudendgoed.nl

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS. Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR VASTGOEDBEHEERDERS Goede besluitvorming en afweging van prioriteiten voor meerjaren gebouwonderhoud De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN 2767-

Nadere informatie

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing

Ervaringen van Duurzaam Beheer en Onderhoud in relatie tot de implementatie nieuwe wetgeving. En dan ook nog duurzame energie en energiebesparing Ervaringen DBO Praktijkseminar Nieuwe wetgeving Duurzame energie en energiebesparing Consequenties voor installateurs en gebouwbeheerders 11 oktober 2011 Ronald van Nattem Hoofd B&O Vastgoed DH Aart de

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren UW DOELEN CENTRAAL zich

Nadere informatie

RWS Oost Nederland Algemene gegevens Opdrachtgever Inspectiebedrijf

RWS Oost Nederland Algemene gegevens Opdrachtgever Inspectiebedrijf RWS Oost Nederland Inspectierapportage Algemene gegevens Omschrijving Objectcode Beheerobject A15- KM 149,6 R - Parkeerplaats Leigraaf 015-0080-R Parkeerplaatsen Opdrachtgever Opdrachtgever Afdeling Contract-/opdrachtnummer

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplanning

Meerjarenonderhoudsplanning Meerjarenonderhoudsplanning 16-05-2014 Bladzijde 1 van 37 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene gegevens, object en opdrachtgever 3 Reserverings- en afschrijvingsoverzicht 4 Elementenlijst, met conditie

Nadere informatie

MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot

MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot Betreft... MJOP Kasteel Bijsterveld en Kapel, Montfortlaan 12 te Oirschot MJOP conform de NEN 2767 Siriusdreef 16 2132 WT Hoofddorp T 088 222 15 00 KvK 30102719 kontek.nl Kontek heeft vestigingen in Hoofddorp,

Nadere informatie

Examenreglement NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed

Examenreglement NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed Examenreglement NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed Hoofdstuk 5 Examen NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed (OIV) Artikel OIV 1 Toepassingsbereik De bepalingen van dit hoofdstuk zijn, in samenhang

Nadere informatie

Gebouwen beheerplan

Gebouwen beheerplan Gebouwen beheerplan 2015-2018 Afdeling Grondgebied Team Bouwen 4 november 2015 Inhoud 1. Inleiding en samenvatting blz. 3 1.1 Inleiding blz. 3 1.2 Samenvatting blz. 3 2. Onderhoudsbeleid/ Uitgangspunten

Nadere informatie

Cursussen 2016 Januari 2016

Cursussen 2016 Januari 2016 Cursussen 2016 Januari 2016 INHOUD Cursussen 3 O-Prognose SE 4 O-Prognose EE 5 Gebouwbeheer met O-Prognose 6 Nieuwe release O-Prognose 2015 7 O-Prognose inspectie-app voor ipad 8 NEN 2767 met O-Prognose

Nadere informatie

hijsen zonder hangen

hijsen zonder hangen Wagenweg 58 2012 NG Haarlem (023) 531 90 95 info@toornend.com www.toornend.com hijsen zonder hangen studiemiddag VSCD: instandhouding en garantie 26 april 2010 mevrouw ir. K. Lian The senior projectmanager

Nadere informatie

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan

Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan Voorbeeld Meerjarenonderhoudsplan VD12-012-2 DEMO Vasco de Gammastraat Amsterdam De Vastgoeddokter Westzijde 422 1506 GM ZAANDAM 075-631 03 75 www.vastgoeddokter.com info@vastgoeddokter.com Algemene Objectgegevens

Nadere informatie

Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en

Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en Startpagina / Praktijkboeken / Corporaties & Vastgoedsturing / Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en investeringsbegroting Het voorraadbeleid vertaald in onderhoud- en investeringsbegroting Bijlage

Nadere informatie

Renovatie van Hellende Daken, ook een kwestie van vogelhuisvesting

Renovatie van Hellende Daken, ook een kwestie van vogelhuisvesting Renovatie van Hellende Daken, ook een kwestie van vogelhuisvesting tijdelijke leegstand wegens renovatie Onderwerpen Korte introductie van Lafarge Roofing/Lafarge Dakproducten Traditioneel renoveren Conceptueel

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan AMSTERDAM Dit rapport is gemaakt met het meerjarenonderhoudsprogramma O-Prognose. De software is geschikt voor de NEN 2767 Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen, zoals

Nadere informatie

Examinering en Cer,ficering NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed

Examinering en Cer,ficering NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed Examinering en Cer,ficering NEN 2767 Onderhoudsinspecteur Vastgoed Samenva>ng Inleiding SCEV Overzicht examens - opleidingen Waarom examineren? Waarom een SCEV cer,ficaat? SCEV examen NEN 2767 Vragen SCEV

Nadere informatie

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd

Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd Meranti inmetselkozijn afm. 1.800 x 1.200 mm, dekkend geschilderd U vindt hier kosteninformatie over het in conditie houden / brengen van bouwkundige en installatietechnische componenten. Per component

Nadere informatie

Hartelijk dank voor deze ontvangst

Hartelijk dank voor deze ontvangst Hartelijk dank voor deze ontvangst Wie zijn wij? Andre van der Kraan Rob Withaar Patrick Bakker Doel van deze presentatie Brainstorm kennisdelen Waarom De Verduurzamers? De opgave waarvoor wij staan Hoe

Nadere informatie

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering

Drones voor Assetmanagement. Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Drones voor Assetmanagement Onafhankelijk uniform periodiek vaststellen status installaties/vastgoed en voortgang werk in uitvoering Programma 15.00 uur Welkom 15.05 uur De toepassing van Drones in de

Nadere informatie

RWS Oost Nederland. Inspectierapportage. Algemene gegevens. Omschrijving. A1- KM 163,8 R - Verzorgingsplaats Lonnekermeer. Objectcode R

RWS Oost Nederland. Inspectierapportage. Algemene gegevens. Omschrijving. A1- KM 163,8 R - Verzorgingsplaats Lonnekermeer. Objectcode R RWS Oost Nederland Inspectierapportage Algemene gegevens Omschrijving Objectcode Beheerobject A- KM 6,8 R - Verzorgingsplaats Lonnekermeer 00-00-R Verzorgingsplaats Opdrachtgever Opdrachtgever Afdeling

Nadere informatie

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767)

Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) Installatie onderhoudsplan (NEN 2767) VSGK_2013-01 Kantoorgebouw Industrielaan 2 Amsterdam De bedragen in deze begroting zijn niet geindexeerd. 1 INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Rapportnummer: K13.0008 NVO Bouwkeuringen kastanjelaan 14 3741 CN Baarn Tel: 06-17118016 Web: www.nvobouwkeuringen.nl Email: info@nvobouwkeuringen.nl Kvk: 32164287 Utrechtseweg 297 3818 EJ Amersfoort Inhoudsopgave

Nadere informatie

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer.

NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. NIEUWE INZICHTEN. VERFRISSENDE UITKOMSTEN. Condiplan. Adviseurs gebouwenbeheer. GRIP OP DE BEHEERSKOSTEN In de huidige economie is focus het sleutelwoord. Organisaties concentreren zich op hun kernactiviteiten:

Nadere informatie

Onderhoud als één stap naar verduurzaming

Onderhoud als één stap naar verduurzaming Onderhoud als één stap naar verduurzaming Bouwstenen voor Sociaal Pagina 1 Even voorstellen Bouwmanagement & adviesbureau uit Den Bosch 60 medewerkers Maatschappelijk vastgoed (onderwijs, gemeenten en

Nadere informatie

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen

Een kwaliteitsbeheersysteem. voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen Een kwaliteitsbeheersysteem voor verbetering van binnenmilieu en energiegebruik bij renovatie van sociale meergezinswoningen 1 Renovatie van meergezinswoningen met behulp van het kwaliteitsbeheersysteem

Nadere informatie

Meerjarenonderhoudsplan

Meerjarenonderhoudsplan Meerjarenonderhoudsplan 29-HKB Kapel Nistype Molenbergerweg-Steegstraat Herkenbosch Inhoudsopgave Inleiding Elementenoverzicht Bevindingen Overzicht 0 - jarenplan (Hoofdgroepen) 2 INLEIDING Iedere organisatie

Nadere informatie

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht

Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage. Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht Meerjaren onderhoudsplan parkeergarage Voorsterbeeklaan, Heycopstraat en Eeldendiephof Utrecht INLEIDING Iedere organisatie die gebouwen beheert weet dat onderhoud een belangrijk aspect van het beheren

Nadere informatie

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw

Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw 2/7 Toelichting Model vraagspecificatie bestaande bouw Inhoud Algemeen 1 INLEIDING 1.1 Projectomschrijving 1.2 Organisatie 1.3 Scope van het werk 1.4 Randvoorwaarden 1.5 Budget 1.6 Opzet van de Vraagspecificatie

Nadere informatie

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel

Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Bijlage 1 Van inspanningsverplichting naar prestatiecontract nieuwbouw MFG Kaatsheuvel Door Sunburst B.V. Ing. Joost de Roij en Ing. Joost Vermeer januari 2014 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 1. Van inspanningsverplichting

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam

MJOP 2014 VvE de Woning te Rotterdam MJOP 014 VvE de Woning te Rotterdam Inspectierapport NEN767 RAPPORT VvE de Woning Rotterdam Rapport Nummer : Datum : 17-06-014 Status : gereed Colofon Rapport voor VvE de Woning Rotterdam Rapport betreffende

Nadere informatie

PLANON BUILDING MANAGEMENT. Vastgoedinspecties, onderhoudsadvies en software voor onderhoud aan gebouwen, gebouwgebonden installaties en terreinen

PLANON BUILDING MANAGEMENT. Vastgoedinspecties, onderhoudsadvies en software voor onderhoud aan gebouwen, gebouwgebonden installaties en terreinen Vastgoedinspecties, onderhoudsadvies en software voor onderhoud aan gebouwen, gebouwgebonden installaties en terreinen De toegevoegde waarde van Planon Building Management Innovatieve specialist met meer

Nadere informatie

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement

PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS. Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement PLANON CONDITION ASSESSOR VOOR ADVIESBUREAUS Vergroot de kwaliteit van uw NEN 2767 of RgdBOEI inspecties en verbeter uw projectrendement De Planon Condition Assessor bevat onder andere: De volledige NEN

Nadere informatie

Conditiemeting conform de NEN2767

Conditiemeting conform de NEN2767 Conditiemeting conform de NEN767 31AM6 Voorstraat Voorstraat 6/6b Utrecht 30-07-014 1 Algemene Objectgegevens Code Code 31AM6 Object Naam Voorstraat Adres Voorstraat 6/6b Postcode Plaats 31 AM Utrecht

Nadere informatie

Vakwerk Onderhoud is behoud

Vakwerk Onderhoud is behoud Vakwerk Onderhoud is behoud jorritsmabouw.nl Sinds 1880 de bouw meester Jorritsma Bouw is al vijf generaties een modern, vooruitstrevend familiebedrijf. De historie van ons bedrijf gaat terug tot 1880,

Nadere informatie

PRESTATIES KOSTEN RISICO s

PRESTATIES KOSTEN RISICO s Leerervaringen in de driehoek PRESTATIES KOSTEN RISICO s Met Prestatiegestuurde Instandhoudingsplannen 5 November, AMC Congres 2015 Menno Nagelhout, Senior adviseur Asset Management, Workshop inhoud De

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD

TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD bijlage Algemeen Examenreglement BOB bv 9011.13 NADERE BEPALINGEN VOOR TECHNISCH BEHEERDER/OPZICHTER ONDERHOUD 1 Examencommissie (artikel 4) Technisch Beheerder/Opzichter

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

Aandacht voor onderhoud - een thema dat meer aandacht vraagt ir. Jitze Rinsma Keypoint Parking *)

Aandacht voor onderhoud - een thema dat meer aandacht vraagt ir. Jitze Rinsma Keypoint Parking *) Aandacht voor onderhoud - een thema dat meer aandacht vraagt ir. Jitze Rinsma Keypoint Parking *) Waarom aandacht aan onderhoud? Alle ingenieurs en ontwerpers zullen desgevraagd erkennen hoe belangrijk

Nadere informatie

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers

Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Onderzoek elektratechnische installaties bij ondernemers Inleiding Deze rapportage beschrijft de resultaten en conclusies van de uitgevoerde inspecties van de elektrotechnische installatie bij een groep

Nadere informatie

Plandatis Cursussen Hattem, december 2013

Plandatis Cursussen Hattem, december 2013 Plandatis Cursussen Hattem, december 2013 Inhoud Cursussen... 3 O-Prognose SE... 4 O-Prognose EE... 5 Gebouwbeheer met O-Prognose... 6 Nieuwe release O-Prognose 2014... 7 Inspectie-app O-Prognose voor

Nadere informatie

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013

Inspectierapport NEN2767. RAPPORT MJOP VvE de Berk. Rapport Nummer : 2013028 Datum : 17-07-2013 Inspectierapport NEN767 RAPPORT MJOP VvE de Berk Rapport Nummer : Datum : 17-07-01 Status : Gereed Rapport betreffende Het onderzoek naar de staat () en opstellen van een meerjaren onderhoudsplan van de

Nadere informatie

Vastgoedsturing bij Ymere.

Vastgoedsturing bij Ymere. Ymere Vastgoedsturing bij Ymere. Pablo van der Laan strategisch adviseur Kennisochtend NVDO Kwaliteitsborging en vastgoedsturing Utrecht, 18 september 2015 Groot stedelijke corporatie in Metropool Regio

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs

Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud. voor scholen in het Primair Onderwijs Een zorgeloze overgang van het buitenonderhoud voor scholen in het Primair Onderwijs worden de beslissingslijnen korter. Deze situatie kan voordelen opleveren, mits er voldoende strategische onderhoudskennis

Nadere informatie