Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang"

Transcriptie

1 Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Alkmaar, juni 2012

2 Colofon Titel: Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang Datum: juni 2012 Auteurs: Reinoud Bliek, Stefan van der Veen Adres: Linkin Kinderopvang, onderdeel van Linkin Business B.V. Linkin Business B.V. Van der Kaaijstraat VM Alkmaar Postbus KB Alkmaar (T) (F) l Deze rapportage mag u niet commercieel gebruiken, maar u mag u het wel gebruiken voor uw werkzaamheden mits u bronvermelding toepast. Auteur sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte gevolgen van het toepassen van hetgeen in dit rapport is beschreven. Copyright 2012 Linkin Business BV Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 2

3 Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 6 1. Inleiding Aanleiding tot onderzoek Onderzoeksopzet en verantwoording Leeswijzer 8 2. Onderzoeksresultaten Bezettingsgraad Maatregelen Gevoel Toekomst Aanvullingen en opmerkingen Conclusies en aanbevelingen 17 Bijlagen 19 Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 3

4 Samenvatting Deze rapportage is geschreven uit eigen beweging door Linkin Business. Wij hebben in november een nulmeting gehouden onder kinderopvangorganisaties en ondernemers. Centraal hierin stond of en in hoeverre de kinderopvang last heeft van de komende bezuinigingen. De conclusie uit dat onderzoek was dat het rommelde in de markt en bij organisaties maar dat er eigenlijk nog weinig concrete veranderingen (of afname) waren te signaleren. Nu, een half jaar later, is de verwachting dat er meer contouren van de maatregelen zichtbaar zijn. Vandaar dat deze effectmeting is verricht aan de hand van de centrale doelstelling: Vaststellen of de bezetting in de kinderopvang is veranderd ten opzichte van 2011 Het artikel in het juni-nummer van Management Kinderopvang is gebruikt als samenvatting van dit onderzoek en volgt hieronder. De schouders eronder Linkin Business peilde opnieuw de stemming onder ondernemers in de kinderopvang. In november 2011 was er al een nulmeting en de voorspelling was toen dat 2012 een zwaar jaar zou worden. Die voorspelling is uitgekomen. Ondernemers zoeken nu naar manieren het hoofd boven water te houden. In november 2011 tekenden de contouren van een nieuw kinderopvanglandschap zich af. Vanaf 1 januari 2012 zouden ouders minder kinderopvangtoeslag ontvangen en bovendien werd dit gekoppeld aan de gewerkte uren van de ouder die het minste werkt. Ondernemers in de kinderopvang zagen de bui al hangen: 2012 wordt een zwaar jaar was de conclusie van een onderzoek onder 68 ondernemers in de kinderopvang, uitgevoerd door Linkin Business. 68 procent van de respondenten (hoofdzakelijk directeuren en managers in de kinderopvang) voelde toen al het effect van de aangekondigde bezuinigingen. Slechts 18 procent zag de toekomst positief in. Nu het gevreesde jaar 2012 al een aardig eind op gang is, vond Linkin Business het tijd voor een vervolgonderzoek onder kinderopvangondernemers. Hierin opnieuw veel aandacht voor de te nemen maatregelen om op vraaguitval in te spelen. De vraaguitval kwam er inderdaad in 2012: 81 procent ervaart een lagere bezetting dan vorig jaar, deze varieert van een lichte terugval (-3 procent) tot een forse (-35 procent). Maar gelukkig is de afname nog altijd de helft lager dan in november 2011 voorspeld werd. Uit een peiling onder de leden van de Brancheorganisatie begin dit jaar, blijkt zich een vraaguitval tot 20 procent te manifesteren in de kinderopvang. Dit vraagt om beleidsmatige ingrepen. En ingrijpen deed u de afgelopen maanden, zo blijkt uit het onderzoek. In de nulmeting in november 2011 werd al voorspeld dat het werknemersgebied een potentiële post zou zijn om op te bezuinigen. Nu geeft meer dan de helft van de ondernemers aan aflopende contracten van medewerkers niet te verlengen. Ruim 13 procent heeft zelfs één of meerdere collega s ontslagen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Iemand noemt het pijnlijk om goede krachten weg te moeten laten gaan. Het aanpassen van de uurtarieven is ook een veelgenoemde maatregel. Maar moeten ze nu omhoog om onderaan de streep meer over te houden, of omlaag om Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 4

5 ouders niet nog meer te ontmoedigen? U kiest opvallend vaak voor het verhogen van de uurtarieven (40 procent van de respondenten). Vaak gebeurt dit in combinatie met het uitbreiden van flexibele kinderopvang. Zoals deze ondernemer: Mensen zijn niet langer verplicht twee dagdelen af te nemen en als ze tot uur hun kind(eren) komen ophalen, hoeven ze minder te betalen. Kinderopvangorganisatie Kinderstad uit Tilburg is een voorbeeld van een organisatie die juist kiest voor een verlaging van de uurtarieven (van 6 euro 70 naar 6 euro 35 per uur). Door meer opvang te realiseren in grotere verticale groepen van 16 kinderen kunnen nog lagere uurtarieven worden berekend van 5 euro 70 per uur. Ook veelgenoemde maatregelen zijn minder investeren in marketingdoeleinden en het sluiten van locaties. Er wordt ook bezuinigd op opvallende zaken zoals de ondernemer die geen fruit en brood meer inkoopt maar dit ouders en kinderen voortaan zelf laat meenemen van huis. Daar tegenover staan marketingstunts zoals de directeur die iedere nieuwe klant beloont met 100 euro. Net als in de nulmeting wordt de rol van de media in de beeldvorming over kinderopvang met argusogen bekeken. Zo merkt een ondernemer dat ouders door de negatieve berichtgeving niet eens meer op zoek gaan naar kinderopvang maar direct zoeken naar alternatieven zoals opvang door grootouders, vrienden en buren. Iemand anders stelt zelfs dat de media hebben bijgedragen aan de stand van zaken in de kinderopvang en zegt: Ik hoop dat de positieve kanten van de kinderopvang weer in beeld gaan komen. Maatregelen nemen vanwege vraaguitval is de harde kant van de effectmeting van Linkin Business. Maar Reinoud Bliek van het onderzoeksbureau wil ook de zachte kant aantonen. In de media circuleren veel prognoses op basis van rekenmodellen. Wij hebben in deze metingen juist de ondernemers en organisaties centraal gesteld. Linkin Business legde de ondernemers de vraag voor welk gevoel zij hebben bij de genomen maatregelen die vaak grote consequenties hebben. Hieruit blijkt een enorme betrokkenheid, maar ook machteloosheid: Ik weet niet op welke manier ik ouders nog moet binnen halen. Ik heb een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor medewerkers. Kunnen zij hun baan behouden? Er is onbegrip over de steeds wisselende overheidsvisie op kinderopvang. Eerst wordt er in de kinderopvang geïnvesteerd, nu worden alle investeringen teniet gedaan. Een kleine ondernemer ontving eerder nog subsidie om uit te breiden, en moet het nu maar financieel zelf oplossen. Iemand zegt: Kinderopvang is het slachtoffer van korte termijn denken van de overheid. Dat veel kinderopvangondernemers ook maatschappelijk betrokken zijn, blijkt uit de reacties. Ik maak me grote zorgen over de onderkant van de maatschappij qua arbeidsmogelijkheden. Er zijn niet alleen maar zorgen. Een ondernemer verwacht het ook in afgeslankte vorm prima te redden. Een ander ervaart dat eerder gemaakte keuzes om zich meer te onderscheiden van andere aanbieders nu z n vruchten afwerpt. Dat er organisaties afhaken in deze zware tijden betekent niet altijd slecht nieuws: Een zuivering van een deel van de aanbieders kan ook goed zijn, zie ook voorbeelden uit andere branches. Wij zijn echter overtuigd van onze toegevoegde waarde. Veruit de meeste ondernemers zijn gematigd positief over de toekomst (bijna 60 procent). Opvallend is dat het aantal ondernemers dat negatief naar de toekomst kijkt flink is afgenomen, van 43 procent in 2011 naar 21 procent in Reinoud Bliek: Het is goed om te zien dat mensen positiever zijn dan de harde cijfers doen vermoeden. Ondanks dat bezuinigingen nooit leuk zijn, zie je ook een positieve ontwikkeling, namelijk dat organisaties zichzelf onder de loep nemen. Eerder gemaakte keuzes worden kritisch bekeken en de creativiteit lijkt ook toe te nemen met het ontwikkelen van nieuwe producten, bijvoorbeeld flexibele opvang. Dit zorgt in de branche dan ook voor een professionaliseringsslag. Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 5

6 Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het rapport van Linkin Business ten behoeve van ondernemers en organisaties die actief en/of geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen in de kinderopvang. Dit rapport toont hoe de effecten van de aankomende bezuinigingen worden gezien door de ogen van de ondernemers en organisaties. Adviesbureau Linkin Business werkt sinds de oprichting in 2007 voor ondernemers en organisaties in het MKB, waaronder de kinderopvang. Door de opdrachten voor regionale kinderopvangorganisaties en de jarenlange samenwerking met het landelijke initiatief Netwerkbureau Kinderopvang hebben wij gekozen om een specifieke kinderopvang tak op te zetten, Linkin Kinderopvang. Voor meer informatie, zie: Dit concept heeft er mede aan bijgedragen om dit onderzoek, alsmede de nulmeting zie bijlage 1, uit eigen beweging uit te voeren. Het team van Linkin Kinderopvang heeft het werken aan dit onderzoek als plezierig ervaren en hoopt dat wij u als lezer met behulp van dit rapport nuttig inzicht hebben gegeven. We willen alle betrokkenen graag bedanken voor hun medewerking aan de totstandkoming van dit rapport. Wij wensen u veel plezier bij het lezen! Reinoud Bliek Namens het team van Linkin Kinderopvang Linkin Kinderopvang Onderdeel van Linkin Business B.V. Van der Kaaijstraat VM Alkmaar Postbus KB Alkmaar (T) (F) Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 6

7 1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt de aanleiding en verantwoording van het onderzoek uiteengezet. 1.1 Aanleiding tot onderzoek Vanaf de eerste jaarlijkse bijdrage in 1975 zijn de overheidsuitgaven aan kinderopvang de afgelopen jaren van 1 miljard euro naar 3 miljard euro in 2010 gegaan. Dit is gevolgd van de groei die de kinderopvang in de jaren heeft door gemaakt. In deze jaren heeft de kinderopvang zich ontwikkeld tot een volwaardige branche. Het totale gebruik van de verschillende kinderopvangdiensten is sinds de Wet Kinderopvang in 2005 verdubbeld, zie onderstaande grafiek. Grafiek 1.1.: ontwikkeling gebruik kinderopvang Bron: Netwerkbureau Kinderopvang Gezien de economische situatie waar Nederland in verkeert zijn er bezuinigingen op komst. Kort gezegd houdt het in dat ouders zelf meer zullen moeten bijdragen, wat een mogelijk effect heeft op de afname van kinderopvang. In media horen zijn er geluiden te horen van een afname tot 25%. Maar hoe zien de kinderopvangorganisaties de toekomst? Merken zij al iets van maatregelen? En wat dan precies? En spelen zij hier al op in? En welke (preventieve) maatregelen worden dan genomen? De nieuwsgierigheid om dit te achterhalen heeft aan de basis gelegen van het eerste onderzoek in november, de nulmeting. De nulmeting is gebruikt als input voor het artikel in het januarinummer van Management Kinderopvang (zie bijlage 1). Doorgaans gezien als hét vaktijdschrift voor managers, toezichthouders en bestuurders van kinderopvangcentra. De conclusie uit dat onderzoek was dat het rommelde in de markt en bij organisaties maar dat er eigenlijk nog weinig concrete veranderingen (of afname) waren te signaleren. Nu, een half jaar later, is de verwachting dat er meer contouren van de maatregelen zichtbaar zijn. Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 7

8 Vandaar dat deze effectmeting is verricht aan de hand van de centrale doelstelling: Vaststellen of de bezetting in de kinderopvang is veranderd ten opzichte van 2011 De resultaten worden teruggekoppeld naar de kinderopvangbranche. 1.2 Onderzoeksopzet en verantwoording Het onderzoek is verricht onder een steekproef van kinderopvangorganisaties. Willekeurig is er een selectie gemaakt ongeacht grootte en geografische ligging. Er zijn vanuit het netwerk van Linkin Kinderopvang 27 interviews afgenomen door een combinatie van face-to-face en telefonische gesprekken. Aanvullend is er een online enquête uitgezet. Hier hebben 49 personen op gereageerd. In totaal hebben 76 personen meegewerkt. De resultaten geven hiermee een goede indicatie van de effecten van de bezuinigingen en het gevoel van beslissers in de kinderopvangbranche. De functie van de respondenten zijn als volgt te typeren: Directeur /(mede-)eigenaar 38,2% Directeur 32,4% Manager 20,6% Teamleider 3,1% Lid van Raad van bestuur / commissaris 2,9% Beleidsmedewerker 2,8% 1.3 Leeswijzer Deze rapportage bestaat uit 3 hoofdstukken. Het rapport begint met een managementsamenvatting met de belangrijkste resultaten. Hoofdstuk 1 bevat de achtergrond en verantwoording van het onderzoek. In hoofdstuk 2 zijn de resultaten van dit onderzoek opgenomen. Waar mogelijk, is de vergelijking gemaakt met het de nulmeting van november. Tot slot zijn er op basis van dit onderzoek conclusies geformuleerd en zijn er vanuit de ervaring van Linkin Business vrijblijvende aanbevelingen geformuleerd. Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 8

9 2. Onderzoeksresultaten In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksresultaten uiteengezet. Er is gekozen voor een combinatie van kengetallen en kwalitatieve uitspraken. 2.1 Bezettingsgraad Een meerderheid van 81,6% van alle respondenten geeft aan dat de bezetting lager is dan vorig jaar. In de nulmeting van oktober 2011 was dit nog ruim een kwart (27%). De gemiddelde bezetting is 13,2% lager ofwel ruim één op de acht. Gelukkig is dit slechts de helft van de afname dat werd verwacht door verschillende bronnen eind vorig jaar. De procentuele afname verschilt van een relatief kleine deel van -3% tot een afname van ruim één derde (-35%). 5,2% heeft aangegeven een hogere bezetting te hebben. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat er enkele kinderopvangorganisaties hun activiteiten, al dan niet genoodzaakt, hebben beëindigd waardoor de markt voor deze organisaties groter is geworden. Een andere reden kan zijn dat deze organisaties in groeigebieden zijn gevestigd, bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk. Dit is echter niet specifiek meegenomen in dit onderzoek en daarom niet hard te maken. Minimaal is de bezetting met 10% gestegen en maximaal met 20%. Het gemiddelde komt op 15%. De overige deelnemers aan het onderzoek geven aan dat de bezetting min of meer gelijk is gebleven (15,8%). Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 9

10 2.2 Maatregelen In deze paragraaf is gevraagd naar de maatregelen die door de organisatie zijn genomen en welke maatregelen met van plan is. De meest genoemde maatregel is het niet verlengen van aflopende contracten (56,8%). Niet verrassend gezien de uitslag van de nulmeting waarin ongeveer hetzelfde percentage aan gaf te gaan bezuinigingen, en dan als eerste op het. werknemersgebied. Vier op de tien organisaties geven aan de prijs te hebben verhoogd (40,5%), een kwart (24,3%) investeert minder in marketingactiviteiten. Drie andere redenen komen relatief vaak terug Er zijn één of meer medewerkers ontslagen 13,5% Wij hebben één of meer locaties gesloten 13,5% Wij hebben geen specifieke maatregelen genomen 10,8% Ook zijn andere maatregelen genomen (het grijze vlak in de taart), waaronder: Wij zijn flexibeler geworden. Mensen zijn niet verplicht twee dagdelen af te nemen. als ze tot komen halen hoeven ze alleen twee uren kort opvang te betalen. Waardoor ouders minder opvang afnemen en het voor beide nog haalbaar is Investeringen zijn over grotere tijdslijn uitgezet zo min mogelijk extra inval te regelen. Geen investeringen in nieuwe meubels e.d. Uurtarief dagopvang verhoogd, bso niet verhoogd. Nieuwe dienst gestart: flexibele opvang Openingstijden met een half uur verruimd van naar Geen investeringen, bezuinigen op posten waar dag mogelijk is o.a. goedkopere leveranciers, boodschappen bij goedkopere winkels e.d. Fietsenplan tijdelijk gestopt. Efficiënter plannen van kinderen en personeel Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 10

11 Vakantie korting geven, dus ouders betalen niet voor de weken dat ze op vakantie zijn Waar mogelijk nog flexibeler in de contracten. als de baan van een ouder van maandag naar woensdag verhuis dan proberen wij de opvang mee te verhuizen Voor klantenbinding hebben we de tarieven niet verhoogd dit jaar Meer opvangmogelijkheden voor ouders gecreëerd, onder ander verlengde openingstijden en opvang op feestdagen. Gratis studiedagen mits op eigen opvangdag Medewerkers inzetten op andere locaties, groepen samenvoegen. efficiënter roosteren, als leidinggevende zelf meer doen Groepen samengevoegd Ouders bon gegeven wanneer zij nieuw kind aanbrengen 100,- krijgen Geen brood en fruit meer ouders geven dit nu mee Medewerkers gestimuleerd om door te stromen naar een opleiding in de zorgsector Groepen samenvoegen Op de vraag welke maatregelen organisaties nog gaan nemen, zijn de volgende antwoorden gegeven Aflopende contracten niet (of niet allemaal) verlengen 51,6% Een of meer locaties sluiten of samenvoegen 29,0% Wij gaan (vooralsnog) geen specifieke maatregelen nemen 29,0% Medewerkers ontslaan 22,6% Uurtarief verhogen 12,9% Minder investeren in onze marketingactiviteiten 6,5% Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 11

12 Andere antwoorden en citaten zijn hieronder beknopt weergegeven: Minder oproepkrachten inzetten, meer stagiaires inzetten Vakantie-opvang aanbieden (voor bepaalde tijd) In vakantieperioden samenvoegen van groepen BSO. Ook vanwege 4 ogen principe. Zoeken naar samenwerking met jeugdzorg> mogelijk start opvang aan kinderen met een beperking in geïntegreerde groepen Uurprijs verlagen/aanpassen voor de duur van de crisis. Ruimere openingstijden, die beter aansluiten aan de werktijden van ouders. Gastouderbureau starten, veel flexibelere tijden w.o evt de weekenden Nieuwe markten aanboren Meer investeren in marketingactiviteiten Aanbod veranderen... Goedkopere huisvesting zoeken Nog niet duidelijk Oriënteren of we de leegstaande panden in het wekend een andere functie kunnen geven om zo een andere bron van inkomsten kunnen aanboren We gaan ons voorbereiden op verdere terugloop voor het geval er nog verdere bezuinigingsmaatregelen worden afgekondigd Vaste medewerkers laten werken als invaller bij ziekte/verlof van collega's Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 12

13 2.3 Gevoel Kunt u omschrijven wat uw gevoel is ten aanzien van de genomen maatregelen en de consequenties die dat heeft voor uw organisatie? Ouders stoppen met werken omdat ze bijna al hun geld afgeven als ze meer kinderen hebben. Ouders met één kind kunnen het nog wel betalen met meer wordt het al moeilijk. Ouders proberen met opa's oma's te regelen terwijl zij het eigenlijk niet meer aankunnen omdat ze al op leeftijd zijn. Net nu ze mogen genieten van hun pensioen worden ze bijna verplicht door schuldgevoelens om op de kleinkinderen te passen omdat kind het anders moeilijk heeft financieel. Dit gaat en koste van de kinderdagverblijven en van de gezondheid van ouderen leidt tot een aanzienlijke vraaguitval. het beeld is dat het goedkoper is om thuis te zitten dan te werken. Hier zou de overheid een campagne op los kunnen laten dat dit beeld onjuist is Bij ons zijn de wachtlijsten opgeschoond maar de grote vraaguitval is uitgebleven. Ik denk dat het ook komt doordat wij al jaren bezig zijn om ons te onderscheiden van andere aanbieders, en dan met name van de stichting (het kindje van de gemeente in ons geval). Wij investeren en innoveren veel meer in onze mensen, bedrijfsvoering maar ook in praktische zaken. Dat lijkt, zeker nu, zijn vruchten af te werpen Boos gevoel, onbegrijpelijk Hopen dat het genoeg is Vervelend investeringen warren onderdeel van strategie waarmee we ons kunnen onderscheiden van concurrent We proberen de kwaliteit hoog te houden ondanks dat we geen extra mensen kunnen inzetten. Jammer dat we juist in deze tijd geen marketing kunnen doen om ons te profileren. In het verleden veel geïnvesteerd in kwaliteit en personeel en nu wordt het teniet gedaan door de maatregelen en bezuinigingen van de overheid Kwaliteitsverlies terwijl op papier met GGD regeltje wordt getracht het tegendeel te bewijzen Dat er te lang gewacht wordt met actie ondernemen Ik was nog vergeten dat we in de overhead (administratie, staf en management) een fors aantal uren vermindert hebben. Deels via UWV en deels in overleg met medewerkers Vier jaar geleden tijdens de verkiezingen riep elke partij wel iets over de kinderopvang, van geheel GRATIS, enkele dagdelen gratis, basisvoorziening etc. etc. Nu, word de gehele sector waar miljoenen euro's in geïnvesteerd zijn totaal afgebroken. De bezuinigingen behaald door minder K.O.T, word teniet gedaan door straks 8 á PM ers een uitkering te moeten verlenen. Ook ouders stoppen met werken, maar ook mensen met een minimum inkomen van per maand en dienen in te burgeren, haken af en gaan ook niet inburgeren. De eisen aan de ondernemers worden steeds zwaarder, terwijl de inkomsten drastisch terug lopen. De gehele sector gaat KAPOT Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 13

14 Gevoel: we moeten knokken voor nieuwe aanmeldingen en behoud van kwaliteit. Tijdelijke contracten worden niet meer vervelend, soms moet je de echt goede mensen laten gaan en hoop je dat ze over een jaar (of eerder!) terug kunnen komen De opvang en kwaliteit zijn het zelfde gebleven; -we zijn scherper in contracten en betalingen; -wegen investeringen nog beter af; -we accepteren dat het sommige dagen drukker is met minder medewerkers omdat we weten dat we dan kunnen blijven bestaan; -invalkrachten tot een minimum beperken Hopelijk overleeft onze organisatie dankzij de genomen maatregelen Duidelijk is dat vrouwen minder zijn gaan werken wat betekend dat ze minder opvang nodig hebben. Ook de media heeft veel paniek veroorzaakt en de branche heeft hier ook onder geleden Tegenstrijdige gevoelens. Economisch misschien (tijdelijk) noodzakelijk. Gaat ten koste van continuïteit en kwaliteit en dus ten koste van kinderen (en ouders) Het geeft onrust onder de medewerkers, kwaliteitsverlies omdat er meer wisselend personeel op de groepen staan Desastreus! niet op te vangen als kleine organisatie, veel te laat ingezet, niet nagedacht over de consequenties voor de ouders en de kinderopvang. eerder nog subsidie gekregen voor uitbreiding nu zelf maar zien hoe je het financieel op gaat lossen, gedwongen ons over te laten nemen, hoezo marktwerking? de groeten. Zij worden nog groter, monopolie-positie?! Machteloos omdat ik zelf hier geen invloed op heb Wat we merken is dat door de negatieve berichtgeving vanuit de media over duurdere Kinderopvang, ouders niet eens meer gaan kijken naar Kinderopvang, maar gelijk alternatieve opvang zoeken. Voor de meeste ouders blijkt Kinderopvang nog best betaalbaar. Voor een aantal ouders geldt dat ze qua uren in de problemen komen omdat ze in de zorg werken en weinig uren maken op een dag die buiten ons dagdeel vallen. Als wij niet meer met dagdelen zouden kunnen werken, maar alleen met opvang uren zou dit ten koste gaan van de Stichting Onvrede onder de medewerkers, minder motivatie en dus kwaliteitsverlies Machteloos gevoel. Weet niet op welke manier ik ouders nog moet binnen halen. Hoge verantwoordelijks gevoel voor medewerkers, kunnen zij hun baan behouden? Heel erg balen ben gastouder en kan bijn mijn verplichtingen niet meer betalen Ik maak me grote zorgen over de onderkant van de maatschappij qua arbeidsmogelijkheden. Wij als organisatie kunnen in principe ook verder in afgeslankte vorm, alhoewel het een zware klus is. Oneerlijk Pijnlijk om goeie krachten weg te moeten laten gaan Jammer dat het personeel dat gekwalificeerd is aan gehouden kan blijven nu de mensen eruit gaan die nog geen vast contract hebben. Als het weer aantrek blijf het personeel die nog niet gecertificeerd zijn aan het werk en de mensen die wel gecertificeerd zijn staan op straat Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 14

15 2.4 Toekomst Naast de vragen over de huidige situatie is de toekomst natuurlijk van belang. Hoe zien ondernemers en organisaties de toekomst in? Een meerderheid (59,5%) van de beslissers in de branche geeft aan gematigd positief te zijn. Uit de meting van november was dit nog slechts 36%. Het aantal dat de toekomst negatief tot erg negatief in ziet bedraagt 21,6%. Dit is ruim 20% minder dan de 43% uit de meting van november. Bijna een op de vijf is positief tot erg positief (18,9%). Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 15

16 2.5 Aanvullingen en opmerkingen Tot slot is gevraagd of men nog aanvullingen of opmerking voor wat betreft dit onderzoek en onderwerp heeft. Deze zijn hieronder uiteengezet. Prima dat jullie dit ininitieren en het onderzoek kosteloos uitvoeren en teruggeven aan de branche. Geeft goed inzicht voor veel ondernemers en organisaties Benieuwd hoe de markt zich verder gaat ontwikkelen en een zuivering van (een deel) de aanbieders kan ook goed zijn, zie ook voorbeelden uit andere branches. Wij blijven hard werken ondanks de tegenwind maar wij zijn wel positief. Wij zijn overtuigd van onze toegevoegde waarde Jammer dat alles wat we bereikt hebben de afgelopen jaren in een keer teniet wordt gedaan. Kinderopvang wordt nog steeds niet als volwaardig bekeken Ik hoop echt dat ouders toch hun kinderen blijven/gaan brengen naar de opvang, en dat er nog veel vrouwen blijven werken (ook in de opvang) ondanks de bezuinigingen van de overheid. Dat de overheid niet vanwege één incident heel veel nieuwe regels gaat maken die onwerkbaar blijken te zijn en de kosten voor de opvang de pan uit rijzen waardoor er velen moeten gaan sluiten Met goed management is deze tweevoudige storm (financieel en regelbrij) ook wel weer te overwinnen Kinderopvang is het slachtoffer van korte termijn denken van de overheid! Het worden zware tijden met vooral de focus op kostenbeheersing om te overleven als zelfstandige organisatie. De hoop blijft dat de overheid tot inzicht komt en daar haar beleid op af zal stemmen. De economische recessie waarbij veel ouders banen verliezen, we in onze gemeente een flinke krimp in de bevolkingsgroei doormaken en de sociale cohesie (opa's en oma's, buren, familie die uitkomst bieden) speelt ons parten. Toch blijven we zoeken naar kansen Positief, wanneer onze aanvullingen/wijzigingen daadwerkelijk aanslaan en het beoogde resultaat opleveren. Mocht dit niet lukken, ziet de toekomst voor onze 62 medewerkers er niet goed uit Nogmaals de hele branche heeft het erg zwaar te verduren momenteel, mede door de negativiteit in de media. Ik hoop dat ook de positieve kanten van de kinderopvang weer in beeld gaan komen Ik geloof in de toekomst van kinderopvang! Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 16

17 3. Conclusies en aanbevelingen Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken. Centraal in dit onderzoek staat in hoeverre de bezetting ten opzichte van 2011 is veranderd. Er kan worden geconcludeerd dat bij het grootste deel van de kinderopvangorganisaties een afname is te zien. Gemiddeld bedraagt de afname 13% ten opzichte van het voorgaande jaar. Omdat de bezetting lager is en hiermee de inkomsten, geeft bijna de helft van de organisaties aan de prijs te hebben verhoogd. Hiernaast wordt er minder geinvesteerd in marketing. Maatregelen die in het verschiet liggen, is dat aflopende contracten niet (of niet allemaal) worden verlengd en dat een of meer locaties worden gesloten, dan wel worden samengevoegd. Positief is dat een meerderheid aan geeft positief gestemd te zijn en ervan overtuigd is dat ook deze fase wordt overwonnen. Hieronder hebben wij vrijblijvend vier aandachtspunten aangegeven die u als ondernemer of organisatie kunt gebruiken in professionalisering van uw bedrijf. 1) Kengetallen Het is voor organisaties belangrijk om te kunnen sturen op feiten en cijfers. Dit geeft houvast en duidelijkheid voor alle stakeholders. Het is daarom aan te bevelen om Key performance indicators (ook wel Kritieke prestatie-indicatoren), afgekort KPI's voor uw organisatie (en per vestiging) vast te stellen, hier op te sturen en deze periodiek in kaart te brengen en te delen met belanghebbenden. Voorbeelden hiervan zijn: bezetting, klant- en medewerkertevredenheid et cetera. Niet zelden zien wij dat een goed lopende vestiging andere vestigingen onderhoudt. Een dergelijke situatie hoort niet bij een gezonde bedrijfsvoering. 2) Marketing Marketing is in onze ogen het zichtbaar zijn in de markt. Blijf daarom investeren in het zichtbaar zijn in uw regio! Juist in minder goede tijden is het extra belangrijk om onder de aandacht van potentiële klanten te blijven staan. Want uw (potentiële) klanten zijn niet dom en weten ook dat het een moeilijke tijd voor u is. Uw zichtbaarheid wordt uiteindelijk beloont. Effectieve marketing hoeft hiernaast lang niet altijd veel te kosten. Het creëren van free publicity en het gebruik van Social Media zijn hiervan goede voorbeelden. 3) Onderscheidend vermogen In de kinderopvang valt het ons op dat organisaties zich nog niet altijd goed van elkaar kunnen onderscheiden. Dit wordt onderschreven door het onderzoek wat wij onder ouders hebben verricht. Zij kiezen blind voor de dichtstbijzijnde opvang. Er kan winst worden behaald door het merk te laden en de opvang goed te positioneren in de markt en ten opzichte van de andere aanbieders. Antwoord geven op de vraag: waarom zou ik als ouder mijn kind bij uw opvang moeten onderbrengen en niet bij uw concurrent? Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 17

18 Een mogelijkheid is om de dialoog aan te gaan met uw klanten en zodoende te achterhalen wat er zo uniek is aan uw organisatie. 4) Dienstverlening In het vervolg van punt drie liggen er in onze ogen kansen de dienstverlening breder in te zetten. De focus ligt hierbij wel altijd op het kind. Maar wat kan er nog meer gedaan worden waardoor het kind zich optimaal kan ontwikkelen? Of wat soms nog belangijker kan zijn; wat kan er gedaan worden om ouders/verzorgers te ontlasten zodat het kind de volledige aandacht krijgt? De kinderopvang kan hierin een rol vervullen voor die ouders die hieraan behoefte hebben en last but not least, het kan een extra inkomstenstroom bieden. Mogelijk (latente) behoeften kunnen zijn: Kapper; Was- en strijkservice; Boodschappenservice; Het aanbieden van specifieke voeding of cursussen op dit gebied (warm eten, biologisch, Halal, etc.); Opvoedcoach en/of -shops; Zwemmen (met mogelijkheid tot behalen van het zwemdiploma). Traditioneel beperkt kinderopvang zich tot de leeftijd van twaalf jaar. Echter, het kind ontwikkelt zich ook na deze leeftijd en kan behoefte hebben aan begeleiding. Deze kan gegeven worden door de kinderopvangorganisatie. Te denken valt aan: Begeleiding van kinderen van basisschool naar middelbare school; Tot slot Huiswerkbegeleiding (in leeftijd van 12 t/m 16 jaar); Het trainen van ouders/verzorgers om hun kind(eren) te helpen bij het maken van hun huiswerk. Zoals eerder in dit rapport aangegeven hebben wij dit onderzoek uit eigen beweging verricht. Daarom wil ik graag van u weten wat u van deze rapportage vindt. Op basis hiervan kunnen wij de keuze maken of we dergelijke onderzoeken vaker gaan uitvoeren. Ook indien u graag iets wilt weten, kunt u dat aangeven. Het kan dan zijn dat wij uw onderwerp in een later stadium gaan onderzoeken. Ik ben erg benieuwd! U kunt uw reactie, suggesties of vragen ook direct naar mij mailen: U kunt mij/ons verder ook vinden op Linkedin en Twitter. Leuk als u mij, Linkin Business of Linkin Kinderopvang wilt toevoegen of volgen! Linkedin: Twitter: Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 18

19 Bijlagen Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 19

20 Bijlage 1: artikel januari Een spannend jaar, Management Kinderopvang Hoe reageert u op de bezuinigingen, de krimp en de toegenomen concurrentie? Heel verschillend zo blijkt uit een onderzoek van Linkin Business onder 68 kinderopvangondernemers. Wordt het bezuinigen of investeren? Uurtarieven bevriezen of laten stijgen? 2012 wordt een spannend jaar. Onderzoeksbureaus duikelen over elkaar heen met cijfers over het effect van bezuinigingen op de kinderopvang. Sommige media spreken van een te verwachten afname in de kinderopvang van 25 procent. Polls geven aan dat kinderopvangorganisaties al vanaf november 2011 te maken hebben met krimpende wachtlijsten en een afnemende vraag van ouders. Onderzoekers van bureau Linkin Business wilden van kinderopvangondernemers zelf horen hoe zij omgaan met de (verwachte) tegenslagen en stelden 68 personen de vraag Kinderopvang, hoe nu verder? De uitkomsten van het onderzoek geven een goed beeld van hoe verschillend ondernemers reageren in tijden van tegenspoed. Waar de één flink bezuinigt en uurtarieven verhoogt, kiest de ander juist voor investeringen in kwaliteit en het verlagen van uurprijzen. Wat zal werken weet natuurlijk niemand, het is ook sterk afhankelijk van wat concurrenten doen en in welke regio en setting een kinderopvangorganisatie gevestigd is. In november voelde 68 procent van de deelnemers aan het onderzoek al effect van de bezuinigingen. Ruim een kwart (27%) zag een terugloop van het aantal kinderen en een kwart zag een terugloop in het aantal aanmeldingen. Bij één op de vijf van de organisaties werden minder uren afgenomen. Wij zien dat de wachtlijsten afnemen zegt een deelnemer. Maar Reinoud Bliek van Linkin Business merkt dat wachtlijsten nog altijd worden overschat. Men vergeet dat 90 procent van de wachtlijsten vervuild is door dubbele inschrijvingen. Ondernemers zagen de wachtlijsten als een belangrijk mechanisme om op te sturen. Nu blijkt dat te rooskleuriger gedacht. De werkelijke situatie is anders: wachtlijsten drogen sneller op dan verwacht. De verwachtingen voor de toekomst lopen nogal uiteen. De rol van de media in de beeldvorming wordt niet altijd gewaardeerd. Voor kindervangorganisaties en ondernemers mag het allemaal een stuk positiever. Toch ziet 43 procent van de deelnemers aan het onderzoek de toekomst negatief in, 36 procent denkt dat de bezetting gelijk blijft en 18% ziet de toekomst juist positief in. Bliek: Er zijn twee kampen. Een kamp dat behoudend reageert en afwacht en een kamp dat juist nu de schouders eronder zet om zich beter in de markt te profileren. Zij zien deze situatie als kans om sterke punten nog beter te uiten en zien bezuinigen als een uitdaging anders te gaan ondernemen. Zoals deze deelnemer: Wij worden nu gestimuleerd om ouders vast te houden en nieuwe ouders aan te trekken. Dit is juist een enorme uitdaging voor ons. Je durven en kunnen onderscheiden lijkt een slimme investering, maar dan moet je wel weten wat er leeft binnen het potentiële klantenbestand. Dat laatste ontbreekt er in de meeste gevallen aan. Wie zijn relevante samenwerkingspartijen? Waar liggen kansen en wat doen andere aanbieders? 39 procent doet geen marktonderzoek. 71 procent van de deelnemers brengt het marktaandeel en de marktpotentie op gemeentelijk- en wijkniveau niet in kaart. Zo weet bijna niemand welk aanbod een gat in de markt zou kunnen zijn. Linkin Business doet in het onderzoek aanbevelingen die daadkracht en ondernemerschap vereisen. Maak gebruik van lokale mogelijkheden. Zie de buren niet al concurrent maar werk (zeker in krimpgebieden) op een aantal vlakken met elkaar samen. Heeft een organisatie één goed draaiende vestiging die de andere verliesgevende locaties moet compenseren. Breng dan per vestiging relevante kengetallen in kaart zodat je beleidsmatig kan sturen op de reële potentie van een Linkin Business Effectmeting naar bezuinigingen in de kinderopvang 20

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers,

Winterswijk, 1 januari 2015. Beste ouders en verzorgers, Winterswijk, 1 januari 2015 Beste ouders en verzorgers, Met ingang van 1 januari 2015 hebben wij nieuwe tarieven doorgevoerd. Hierbij krijgt u als ouder of verzorger meer keuzemogelijkheden. Met de bijgevoegde

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine

Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Kinderopvang Rivierenland Informatie Magazine Nieuw in 2014: 48 weken contract BSO KDV opvang van 08:00-16:00 uur Strippenkaart BSO Vakantie ruilen: Wegens succes voortgezet Overheid draagt extra bij!

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit

Tarievenkrant 2015. Stichting Kinderopvang Barendrecht. Samen op ontdekkingsreis. Inhoud. Betaalbare kwaliteit Tarievenkrant 2015 Stichting Kinderopvang Barendrecht Inhoud Hele dagopvang: overzicht van alle pakketten en tarieven VSO/NSO/BSO: Overzicht van alle pakketten en tarieven Onze sluitingsdagen, facturering

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven

Vragen en antwoorden rond de start van. Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Vragen en antwoorden rond de start van Kinderopvang Bimbola in basisschool Park 16hoven Tijdelijke huisvesting basisschool Park 16hoven Start de BSO ook in het tijdelijke gebouw? Ook in de tussenperiode

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Andere Tijden

Uitkomsten enquête Andere Tijden Uitkomsten enquête Andere Tijden Een peiling van de wensen en behoeften onder Zeeuwse ouders met jonge kinderen op het gebied van schooltijden, schoolvakantie, school en opvang Voorjaar 2012 Uitkomsten

Nadere informatie

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket).

SWW Kinderopvang. Hieronder een voorbeeld van twee werkende ouders die hun kinderen naar de kinderopvang op de Springplank brengen (zorgeloos pakket). Tarieven en toeslagen Met ingang van 1 januari 2017 hebben wij nieuwe tarieven. Hieronder vindt u de mogelijkheden voor: Kinderopvang Buitenschoolse opvang (inclusief voorschoolse opvang) Peuteropvang

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V.

Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Verslag Gastouderonderzoek Ziezo B.V. Mark Paardekooper 1 Inleiding Voor u ligt het verslag van het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van gastouderbureau Ziezo B.V. onder haar gastouders. De gastouderopvang,

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN

HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN HET GEBRUIK VAN EN DE BEHOEFTE AAN KINDEROPVANG IN DE GEMEENTE NIJMEGEN - eindrapport - Drs. Janneke Stouten Dr. Marga de Weerd

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012

De uitgebreide resultaten van het onderzoek zijn hieronder beschreven. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Economische crisis april 2012 Achtergrond onderzoek & respons Van 26 maart tot en met zondag 8 april 2012 is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Vervolgonderzoek financieel-economische crisis

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Door de indexatie gaan de maximale uurprijzen voor kinderopvang met 2% omhoog:

Door de indexatie gaan de maximale uurprijzen voor kinderopvang met 2% omhoog: De proefberekeningen voor de kinderopvangtoeslag via www.toeslagen.nl van 2015 zijn inmiddels vrijgegeven. U kunt nu een proefberekening maken en kijken wat de kosten zijn voor kinderopvang in 2015. Mocht

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2016

KindeRdam PakketWijzer 2016 KindeRdam PakketWijzer 2016 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en Buitenschoolse opvang (BSO) overzichtelijk voor u op een rij. De informatie in deze PakketWijzer geldt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang

Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Huishoudelijk reglement van KOK kinderopvang Ingangsdatum 1 november 2017 Laatste wijzigingsdatum: 27 oktober 2017 Versie 1.1 Inhoudsopgave Aanvullingen op Algemene Voorwaarden Brancheorganisatie Kinderopvang...

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door

Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Kinderopvang tot 2015: krimp en yuppificatie zet door Utrecht, 20 april 2012 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN-

-PERSBERICHT- -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- -PERSBERICHT- Utrecht, 10 december 2013 -HELFT ZORGINSTELLINGEN VERWACHT GEDWONGEN ONTSLAGEN- De omzet van zorginstellingen staat onder druk. Met name de wijzigingen in de GGZ en de langdurige zorg (VVT

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Special. Het volledige onderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u op www.kinderopvang.nl. Het (economisch) belang van kinderopvang

Special. Het volledige onderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u op www.kinderopvang.nl. Het (economisch) belang van kinderopvang Special Het volledige onderzoek van SEO Economisch Onderzoek vindt u op www.kinderopvang.nl Het (economisch) belang van kinderopvang 2 Het (economisch) belang van kinderopvang Voorwoord Wat levert kinderopvang

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers & ontwikkelingen

Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers & ontwikkelingen Publieksversie Brancherapport 2015 Het volledige Brancherapport 2015 vindt u op www.kinderopvang.nl Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers & ontwikkelingen 2 Sector Kinderopvang 2015: feiten, cijfers

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken

Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Hoe gaat Nederland met pensioen? In vergelijk met België, Zweden en Denemarken Onderzoek van GfK september 2015 Inleiding Delta Lloyd doet doorlopend nieuwe kennis op over ontwikkelingen rondom pensionering

Nadere informatie

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten

Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten M200602 Inkoopgedrag van het MKB in geliberaliseerde markten Betere kwaliteiten en lagere prijzen in geliberaliseerde markten? drs. P.Th. van der Zeijden Zoetermeer, mei 2006 Inkoopgedrag van het MKB

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Klanttevredenheidsonderzoek 2016 Kinderdagverblijf (KDV) Resultaten & Aanbevelingen Inhoudsopgave Inleiding Blz. 2 Vragenlijsten klanttevredenheidsonderzoek 2016. Blz. 4 Totaal beoordeling Kindercentrum

Nadere informatie

MONITOR WERK Meting mei 2013

MONITOR WERK Meting mei 2013 MONITOR WERK Meting mei 2013 32663 Mei 2013 Peter Mulder Tim Vermeire Intomart GfK 2013 32663 Achmea Volgens Nederland Werk Mei 2013 1 Inhoud 1. Management summary 2. Resultaten De Achmea Stemmingsindex

Nadere informatie

Aanbod en tarieven, buitenschoolse opvang Uden e.o.

Aanbod en tarieven, buitenschoolse opvang Uden e.o. Aanbod en tarieven, buitenschoolse opvang Uden e.o. U krijgt wellicht meer terug dan u denkt! Dit voorbeeld betreft een gezin dat in 2016 gebruik gaat maken van 1 buitenschoolse opvang (3 uur), voor 1

Nadere informatie

Grote dag voor kleine kinderopvangorganisaties

Grote dag voor kleine kinderopvangorganisaties Financiële bedrijfsvoering, managementinformatie en kengetallen Grote dag voor kleine kinderopvangorganisaties 3 oktober 2012 Tony Weggemans & Nand de Galan Even voorstellen AYIT Consultancy, Tilburg Al

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 PRIJSLIJST Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van5 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel

KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Krimpen aan den IJssel Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op

Nadere informatie

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag

uur uur uur uur Halve dagopvang ook mogelijk! Flexibele tijden; minimaal 4 uur per dag KLANTWIJZER 2018 De kosten voor kinderopvang worden berekend in bruto tarieven. Wat je netto betaalt is afhankelijk van je belastbaar (gezins)inkomen. Wanneer je werkt of een studie volgt kan je bij de

Nadere informatie

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen.

Doel van het onderzoek Inzicht bieden in de gevolgen van de Wet kinderopvang voor de verschillende gebruikersgroepen. SAMENVATTING 1. Doel en onderzoeksopzet De invoering van de Wet kinderopvang per 1 januari 2005 heeft veel veranderingen gebracht voor de gebruikers van formele kinderopvang in kinderdagverblijven (KDV),

Nadere informatie

Klanttevredenheids onderzoek 2012

Klanttevredenheids onderzoek 2012 Klanttevredenheids onderzoek 2012 Ook dit jaar heeft TMCDAS weer een klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In dit document vindt u de uitkomsten hiervan, de feedback, de bevindingen en de daarop gestelde

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2017

KindeRdam PakketWijzer 2017 KindeRdam PakketWijzer 2017 locaties Rotterdam Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang, Buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang overzichtelijk voor u op een rij. Versie

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek

Partner in kinderopvang. Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Locatie : Kinderopvang Tamboerijn, Utrecht Ondernemer : Judith van der Voet Datum : Februari / Maart 26 Aantal respondenten : Beste Judith, Zelfs in een organisatie, waarin

Nadere informatie

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang

Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Overleven in zwaar weer Jaarcongres 2012 van het vakblad Management Kinderopvang Workshop 1 Managementinformatie voor een nieuwe koers Tony Weggemans Directeur AYIT Consultancy en coördinator Netwerk Professionals

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

De weg naar toekomstbestendige kinderopvang

De weg naar toekomstbestendige kinderopvang Publieksversie Brancherapport 2014 Het volledige brancherapport 2014 vindt u op www.kinderopvang.nl De weg naar toekomstbestendige kinderopvang 2 De sector bruist van ondernemerschap en innovatie De kinderopvangsector

Nadere informatie

Financiële bedrijfsvoering

Financiële bedrijfsvoering Financiële bedrijfsvoering Grote dag voor kleine kinderopvangorganisaties 23 november 2011 Tony Weggemans coördinator Netwerk Professionals Kinderopvang Even voorstellen Tony Weggemans AYIT Consultancy

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

Tarieven 2016. Inleiding

Tarieven 2016. Inleiding Tarieven 2016 Inleiding Bij het bepalen van tarieven zijn voor Kinderopvang De Bilt de volgende uitgangspunten leidend: de organisatie weer financieel gezond krijgen, zodat het benodigde rendement van

Nadere informatie

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8

augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioen krant augustus 2015 Ik bouw ook pensioen op voor mijn kinderen pagina 6 AOW-leeftijd sneller omhoog pagina 4 Doe de quiz! pagina 8 Pensioenheld Nieuws Ik vind het leuk om iets nieuws te leren

Nadere informatie

Kinderopvang Winschoten

Kinderopvang Winschoten eropvang Winschoten Inhoud 1. Netto prijs per uur kinderopvang & buitenschoolse opvang 2. Aanbod KiWi 3. Korting bij baanverlies 4. Netto prijs per uur bij korting baanverlies www.kinderopvangwinschoten.nl

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Uitkomsten van het klantonderzoek.

Uitkomsten van het klantonderzoek. Uitkomsten van het klantonderzoek. Zoals sommigen van jullie misschien wel gemerkt hebben, is er in de afgelope periode een klantonderzoek uitgevoerd onder de klanten van Meijer Biologisch Specialist.

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Bij Kibeo kunt u kiezen

Bij Kibeo kunt u kiezen Bij Kibeo kunt u kiezen Mogelijkheden en tarieven 2012 Kinderdagverblijf Buitenschoolse opvang Peutergroep Gastouderopvang Dichtbij, vertrouwd, Kom bij Kibeo! goed verzorgd Dichtbij, en vertrouwd, leuk.

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

MKB investeert in kennis, juist nu!

MKB investeert in kennis, juist nu! M201016 MKB investeert in kennis, juist nu! drs. B. van der Linden drs. P. Gibcus Zoetermeer, september 2010 MKB investeert in kennis, juist nu! MKB-ondernemers blijven investeren in bedrijfsopleidingen,

Nadere informatie

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem

Waarom VVE? Overleg tussen leiding en ouders. Het Peutervolgsysteem Waarom VVE? Omdat het goed is de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, daar waar nodig te stimuleren en bij de oudste kinderen gericht met voorbereiding voor de basisschool aan de slag te gaan. Kinderdagverblijf

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag

Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Rapportage enquête Leidse winkeliers over openstelling op zondag Strategie en Onderzoek, september 2013 Inleiding Begin september 2013 is onder Leidse winkeliers een enquête gehouden over de openstelling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GOB SPRING Juli 2016

NIEUWSBRIEF GOB SPRING Juli 2016 NIEUWSBRIEF GOB SPRING Juli 2016 Nog maar een dikke week te gaan en de officiële zomervakantie van de basisschool kinderen staat alweer voor de deur. Net voor de vakantie nog maar even een nieuwsbrief.

Nadere informatie

Interne Nieuwsbrief februari 2013

Interne Nieuwsbrief februari 2013 Interne Nieuwsbrief februari 2013 Een korte update van het nieuws op kinderopvanggebied: RIVM start onderzoek gezondheidsvignet kinderdagverblijven Ruben Fukkink bijzonder hoogleraar kinderopvang hoe kies

Nadere informatie

KindeRdam PakketWijzer 2015

KindeRdam PakketWijzer 2015 KindeRdam PakketWijzer 2015 Alle informatie over onze opvangpakketten voor hele en halve dagopvang en buitenschoolse opvang, tarieven, nieuwe tijden BSO, opvang op schoolsluitingsdagen, regels rondom ruilen,

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Kinderopvang in de Drechtsteden

Kinderopvang in de Drechtsteden Kinderopvang in de Drechtsteden Ouders over kinderopvang en hun betrokkenheid daarbij Inhoud: 1. Samenvatting en conclusies 2. Gebruik van kinderopvang 3. Tevredenheid over kinderopvang 4. Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School

Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Enquête leertijduitbreiding en continurooster Cornelis Haak School Adviesrapport MR Cornelis Haak School januari 2013 versie : 3 classificatie : Openbaar INHOUD BLAD 1 INTRODUCTIE EN AANLEIDING 2 2 WERKWIJZE

Nadere informatie

Datum 25 februari 2013 Betreft Onderzoek kostprijs kinderopvang en effecten vergroten vrijheid voor ouders op de kostprijs

Datum 25 februari 2013 Betreft Onderzoek kostprijs kinderopvang en effecten vergroten vrijheid voor ouders op de kostprijs > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2012 Voorschoolse opvang (start bij minimaal 3 aanmeldingen) Naschoolse opvang Vakantieopvang Kijk voor meer informatie op: www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015

Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Aanbod & Tarieven Buitenschoolse opvang 2015 Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantieopvang Opvang tijdens studiedagen www.kinderwereldvenray.nl KinderWereld Venray Postbus 234 5800 AE Venray 0478

Nadere informatie

Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Oorzaken prijsstijging kinderopvang Deloitte & Touceh Rijksoverheid Management & ICT Consultants Stationsplein 6 Voorburg Postbus 90721 2509 LS Den Haag Telefoon (070) 300 66 00 Telefax (070) 300 66 05 Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Nadere informatie

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015

Cijfers kinderopvang derde kwartaal Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 2 e. 3 e. heel kwartaal kwartaal 2015 Cijfers kinderopvang derde 1. Gebruik kinderopvangtoeslag Tabel 1: Gemiddelde aantallen met kinderopvangtoeslag 12 heel 2013 2014 2015 2015 2015 Aantal kinderen (x 1000) Totaal 3 622 620 641 631 638 682

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af)

Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Tarieven de Kinderkei 2015 Kinderopvang. (Alle genoemde prijzen zijn brutobedragen, hier gaat de kinderopvangtoeslag nog van af) Dagopvang van 0 tot 4 jaar Prijs per uur 6,67 vergoeding belastingdienst

Nadere informatie