Alles betaald? Alles is betaald. Brabant krijgt complimenten voor de snelle afhandeling.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles betaald? Alles is betaald. Brabant krijgt complimenten voor de snelle afhandeling."

Transcriptie

1 16 e bijeenkomst OV-Reisinformatie 22 november Connekt Delft Aanwezig: Paul Potters (PP) Cachelot Stefan de Koning (SdK) Bliksem Paul Jansen (PJ) Bradon, Projectleider Ronald Letema (RL) Bradon Edwin Meijn (EM)- Goudappel Frans Tillema (FT) MinIenM (Verslag) Michel Boerrigter (MB) Plannerstack, Projectleider Gerbrand Klijn (GK) provincie Noord-Brabant Lourens Klok (LK) HP Rob Huijbers (RH) Andes Gert Jan Kamerik (GJK) NDOV Jacco Lammers (JL) Go About 1) Mededelingen Alles betaald? Alles is betaald. Brabant krijgt complimenten voor de snelle afhandeling. Perscontacten (o.a. Verkeer in Beeld, OV-mag, Metro/spits, Infrasite) Bijlage in Verkeer in Beeld (n.a.v. BB-ITS bijeenkomst 28 november 2013, Houten) Artikel in Metro & Spits (Ruben Eg): één artikel voor 12/12, één n.a.v. 12/12 en daarna kijken we verder. SdK en JL zijn benaderd. SdK meldt dat hij is benaderd door OV-mag Infrasite 2 artikelen voor (Calendar42, en 2 artikelen na 12/12 Perscontacten HP (Vernon) Vernon niet aanwezig Houten 28/11 Mini symposium Beter Benutten Stand met de BB ITS-werkstromen: MMRI is er één van Flyers gemaakt Consortia worden uitgenodigd om in de Expo en de stand aanwezig te zijn. Gesprekken Veolia en Arriva 10 December Arriva (in Utrecht) 16 December Veolia (in Breda) Noord-Holland (provincie)

2 NH wil aanhaken en meebetalen aan MMRI proces conform andere regio s hun wens daarbij is, dat er een integrale planner met weg/p&r wordt ontwikkeld. NS feed Ariene van der Blink contact gehad met JL en SdK Vanuit NS doelstelling voor 1 december, (oude) Ritinfo ontsluiten naar consortia: er bestaat een positieve grondhouding 9292 levert deze feed per 1 december Nog geen documentatie Voorstel SdK aan opdrachtgeversoverleg NDOV: opnemen in bijlage 1 Conceptmail vanuit SdK en JL naar Gerbrand. Gerbrand stuurt dit vervolgens door naar NS en neemt contact op: ACTIE City SDK (MB) JL en MB uitgebreid gesproken met CitySDK Overlap in doelen (laag 2) Vervolggesprekken staan gepland 2) Verslag 1/11 Vastgesteld verslag 15 e marktconsultatie 3) NDOV Terugkijken op gesprek Michiel Beck op 1 november RL: Vertrouwen in dat het er uiteindelijk gaat komen. Maar wanneer is niet duidelijk. Onduidelijke en weinig harde planning. Iteratief proces. Meerwaarde om richting NDOV gezamenlijk op te treden. Duidelijk dat Michiel Beck afscheid aan het nemen is. GK: Correct dat data vervoerders in concessies moeten worden geregeld. Maar je moet wel organiseren om deze specialistische kennis bij concessieopstellers te krijgen. Dit vergt de wil tot probleemeigenaarschap. PP: Ooit via KpVV uitgezet, maar is stil komen te vallen GK: Welke garantie hebben we vanuit NDOV? Geen garantie vanuit Michiel Beck/NDOV. Procesmatig is het afgehecht, maar qua concrete resultaten is het niet helder. Dit signaal wordt vanuit provincie Brabant, namens de samenwerkende partijen, ook afgegeven aan Ministerie van IenM. JL: Opening zit in budgetten en lopende concessies. Kan er ingebroken worden in lopende concessies. Hoe Michiel Beck heeft beschreven is werkzaam: GOVI namens DO s kunnen gaan bepalen of zaken goed gaan of niet richting DO s. Wat we missen is het proces naar NS. JL: Zaak om alert te zijn wanneer afspraken worden gemaakt binnen NDOV. En daar ook fanatiek op drukken. Zorgen voor feedback op de kwaliteit, richting GOVI. SdK: Belangrijk dat het substantiële inzet zal vergen vanuit GOVI: Meer dan een uur per week. RL: Nu reisplanners die x% goed zijn (80%?). Ultieme data krijg je niet voor elkaar. Maar we zijn al wel als groep een stap verder.

3 SdK: Is het een optie dat provincie Noord Brabant uniforme leveringsvoorwaarden trekt binnen Bison werkgroep? PP: Dat was de taak van Michiel Beck binnen het NDOV: 'ongoing proces'. Als groep blijven drukken naar I&M en NDOV. En richting GOVI blijven signaleren (o.a. over uniforme leveringsvoorwaarden). RL: Duidelijk dat het voor bestuurders meer gaat om # bussen dan om reisinformatie. DRU (dienstregeling uren) zijn belangrijker. Brief provincie Brabant aan Beter Benutten GK: Laat de brief zien die vanuit Brabant richting Beter Benutten wordt gestuurd. GK: Laten zien dat het een landelijke taak is vanuit IenM. Laten zien welk risico er is bij BB door het uitblijven van realisatie van ND-OV. FT: Duidelijke doelen van de brief: 1. BB op de hoogte brengen van de problemen bij NDOV en de gevolgen voor het programma. 2. Activeren BB om intern de zaken op te pakken Perscontacten GK: wees oprecht kritisch in de pers. De goede weg is bewandeld naar NDOV. Jullie mogen aangeven hoe dit jullie raakt in de dienstverlening. Governance: vanuit mailwisseling SdK SdK: 9292 geeft aan dat Bison standaarden niet voorzien in het laten zien van wijzigingen in dienstregeling. SdK: Dit is wel degelijk geagendeerd binnen Bison. Verder denkt 9292 dat een andere governance voor Bison noodzakelijk is. Aanwezigen nemen deze stellingen van 9292 voor kennis aan. GJ Kamerik is aanwezig (15:00 uur): hoe kunnen we elkaar versterken? GK: Graag ontvangen we toelichting. We hebben vernomen dat er een beheerorganisatie in oprichting is. Kan er nader toelichting worden gegeven over wat de taak- en rolopvatting is. GJK: Benoemd het nu nog een 'projectfase' (bouwen in 2014) in plaats van 'beheerfase.' Januari 2014 geven alle DO s akkoord op het NDOV. Minimaal 5 jaar een beheerorganisatie: - Ge van Toorenburg - Stadsregio s - Provincies Met als taken: - Aansturen DO s - GOVI: Kwaliteitsverbetering beheren, Haltedatabeheer JL: kunnen we hier in meepraten. GJK: dit is inderdaad wel het moment om een signaal af te geven. Kwaliteitsverbetering: KPI s worden bekeken en wordt door GOVI maandelijks over gerapporteerd (stad, streek en spoor) KPI s worden gedeeld met MMRI. GOVI overheden rechtstreeks via vervoerders, en liever niet via SSC s. - Haltedatabeheer: Unieke nummeren en locatiebepaling haltes, inclusief attributen over toegankelijkheid. - Wanneer vervoerders met dienstregeling komen, worden ook unieke nummers haltes meegegeven (KV1) Financiering wordt door IenM gedaan (2Mln). Wordt geaccordeerd in het opdrachtgeversoverleg. - haltedatabheer (180K) - Kwaliteitsbeheer (200K), met ruimte voor feedback vanuit de loketten

4 - Schouwen van haltes (500K) - Kosten voor vervoerders (...K) In 2014 wordt de slag gemaakt om NDOV/GOVI onder te brengen bij Rijkswaterstaat. Zorgen: - meerdere rollen van partijen, zoals bij worden BISON standaarden wel aangeleverd door vervoerders? Geen escape. - Kwaliteitsverbetertraject rechtstreeks via vervoerder, niet via intermediair - Krijg je als NDOV mandaat om namens DO s op te treden naar vervoerders? Mandaat krijg je niet. GOVI gaat vanuit kwaliteitsbeheer wel met DO s om de tafel. PP: Wel aandacht hebben voor laag 4 partijen? GJK: Zijn gedwongen om naar de markt te gaan dus moeten aandacht hebben voor de markt. GOVI voelt zich verantwoordelijk voor de DRIS panelen en ook voor de loketten (en de ingang bij de loketten). PP: Kan niet dat wanneer DRIS panelen het hebben, loketten het niet hebben? GJK: Dat kan inderdaad (technisch) niet. JL: Kan er snel gereageerd worden bij niet-govi-overheden? GJK: Wordt bij vervoerder wel gereageerd, maar zeker ook bij DO s. Geen vanzelfsprekendheid dat er direct antwoorden komen. Maar het proces begint wel te lopen (vertrouwen). De druk is ook duidelijk: wanneer panelen niet werken, is er druk vanuit de klant. GK: Vervolgfase van MMRI gaat zich wellicht richten op Feedback, transparantie in de beschikbaarheid en kwaliteit van data en ook op aggregatie van data. Daarbij is transparantie belangrijk: wat is nu al beschikbaar. Is dat een taak voor NDOV/GOVI? GJK: ja, is een taak die zeker belegd moet worden bij NDOV. We gaan het breed oppakken vanaf Januari. PJ: ook hard maken voor het spoor? GJK: spoor is lastig. KMS system van spoor transparant genoeg? GOVI: krijgt rapportages over de KPI s van het spoor. Er worden geen kv1 en KV6 geleverd vanuit GOVI. GJK: niet wenselijk dat het een status aparte ontstaat voor het spoor. Maar het is een lastig proces. IenM moet dat organiseren, maar is nalatig! PP: graag in dialoog blijven. GJK: graag. Zorg ook dat je een directe lijn krijgt met NDOV als project. Bv binnen TOPDESK een plaats krijgen. 4) Evenement 12/12 GK: Licht toe dat er een aantal zaken zijn die concreet moeten worden afgesproken. Is regelmatig contact met Teun en Maartje (Brabant). Een aantal zaken is niet duidelijk. Vandaar een stukje feedback nodig. - Plannerstack en GOabout zetten mooie zaken neer - Bliksem: mag meer focus krijgen en aandacht voor visuele aspect - HP en Goudappel: Ideeën zijn goed, maar hoe wordt het gevisualiseerd. Is niet helder. GK: gemiddelde deelnemer aan 12/12 niet inhoudelijk zwaar deskundig. Dus concreet en visueel maken is van essentieel belang. Dat mag ook al in de Labsessies. Leg niet teveel een zware hypotheek op de verdiepingssesie. GK: afspraak, in plaats van vrijdag 6, donderdag 5 december (12:00) materialen voor evenement opleveren. Dat maakt de coördinatie vanuit Brabant makkelijker. ACTIE

5 RL, JL: Urgentiebesef aanwezig en wordt serieus opgepakt. Wordt professioneel opgepakt. Denk aan tijdbeslag en of het continu gemonitord moet worden. PP: Regio s zitten heel sterk op de eindgebruiker en willen daar ook het podium pakken met hun resultaten. Waarom dan niet resultaten vanuit MMRI tonen? Dus meer tastbaar/voelbaar? We moeten deze kans niet laten liggen. GK: Wees zo concreet mogelijk. JL: oké, maar zijn wel Lab-sessies, en daar spelen alle partijen op in. Dus niet fixen in sessies. GK: verdiepingssessie worden ingevuld vanuit het productperspectief. Maar is parallel ook een belangrijke data-sessie, relevant voor jullie denstverlening. Dat moet elkaar niet gaan bijten. Data-debat op 12/12 Consortia komen met opties wie daarbij aanwezig kan zijn. JL: jullie hebben toch ook wel andere geschikte mensen op het oog. GK: jazeker, maar serviceprovider-geluid moet aanwezig zijn. ACTIE Planners GK: Planners voor de website 12/12. Bezoekers moeten via planners kunnen reizen. MB: uiterlijk 5 december leveren de consortia de planners en/of links aan. ACTIE 5) Tweede fase MMRI Presentaties per consortium dat van tevoren een voorstel heeft aangeleverd. GoAbout: - Plannen over 'Hubs' (P+R, HOV, Modaliteitswissels) - Looproutes (rond haltes en hubs) - Fietsen als voor- en natransport (PP: nu versnippering?) - Laag-2 parkeerdata - Open source laag-2 toolbox (technisch/functioneel en organisatorisch) - End-to-end testen RL: zijn het sterk eens met de laag 2 focus. LK: Komen ook sterk terug in de focus van HP. Plannerstack - Datakwaliteit (correctheid en feedback mogelijkheden) - Transparantie (totale keten meer toegankelijk en inzichtelijk maken, inclusief beschikbaarheid van data) - Nut van goede data aantonen: Procesmatig KIP-EI probleem oplossen, gezamenlijk proces - Stimuleren van vernieuwende services (door een laagdrempelige en goed gedocumenteerde SDK voor laag 4 partijen) HP-Andes - Laag1: Continu inzicht in wat loket levert (per vervoerder, regio, actueel/statisch) - Gezamenlijk belang op laag 2 als gezamenlijk project uitvoeren o Conversie dataformaten o Uitfilteren overlappende periodes o Unieke halte namen GOVI - Toolbox die open source beschikbaar is en toe te passen is in de eigen omgeving - Op laag 3 eventueel verbreding van het eigen product (tarieven, parkeerinfo, deur tot deur, HUB routering).

6 - Laag 4 out of scope Opmerking: Ketenmobiliteit is iets anders als fiets/auto/lopen als voor of natransport. Er worden teveel verschillende termen gebruikt zoals HUB, overstappunt, transferium, intermodale aansluiting en cross-modaal, ketenmobiliteit, integrale planning e.d. Conclusies: PP: Niet ieder apart hetzelfde ontwikkelen maar aantal genoemde punten voor collectief belang oppakken in 1 project. Goed en voor iedereen beschikbaar. Gezamenlijk op Laag 2: laag 2 open source OV-toolbox (zichtbaar maken van beschikbaarheid, datakwaliteit) idem: Fietsen, lopen idem: Parkeren idem: Overstappunten Laag 3: 'Integrale multimodale planning': een ketenplanner, waarbij we nog iets scherper moeten definiëren wat het ambitieniveau is GK: Projectleiding stelt nu op korte termijn een voorstel op en deelt dit met de groep van consortia. ACTIE 6) Europa (niet verder behandeld vanwege tijd) - netwerken in Helsinki: special/strategic session via Ertico - indruk van 'calls' Horizon globale planning 7) Vervolgoverleg 18 december om 14:30 Dit maal eenmalig in UTRECHT, Seats2Meet

1. Opening en mededelingen GK opent de vergadering. Er is voldoende ruimte voor het laten zien van de resultaten en voldoende ruimte voor discussie.

1. Opening en mededelingen GK opent de vergadering. Er is voldoende ruimte voor het laten zien van de resultaten en voldoende ruimte voor discussie. 13 e bijeenkomst OV-Reisinformatie 6 september 2013 Connekt Delft Aanwezig: Joost Cassee (JC) GoAbout, Projectleider Paul Potters (PP) Cachelot Jacco Lammers (JL) GoAbout Jaap Koelewijn (JC) Goudappel

Nadere informatie

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5

BETER BENUTTEN. Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur. Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners. Data Verbeter Top 5 BETER BENUTTEN Intelligente Transport Systemen: slim van deur tot deur Beter Benutten ITS: waar staan we? Mijlpaal bereikt met multimodale reisplanners Data Verbeter Top 5 Blauwe Golf: betere doorstroming

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6

Inhoudsopgave. 1 Inleiding en hoofdlijnen 4. 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 Beheerplan 2015 Beheerplan 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en hoofdlijnen 4 2 Beleidsprioriteiten 2015 6 2.1 Naar een betrouwbare operatie 6 2.2 Verbetering kwaliteit en beschikbaarheid infrastructuur

Nadere informatie

Projectplan. Informatie Uitwisseling Kabels en Leidingen December 2014. Frans van Efferen, dossierhouder K&L, PZH. Kirstin Stalman-Lentz, PZH

Projectplan. Informatie Uitwisseling Kabels en Leidingen December 2014. Frans van Efferen, dossierhouder K&L, PZH. Kirstin Stalman-Lentz, PZH Naam Projectplan Datum December 2014 Datum akkoord Opdrachtgever Frans van Efferen, dossierhouder K&L, PZH Coördinator Kirstin Stalman-Lentz, PZH Projectteamlid Rudi Zoet, PZH Projectteamlid Dennis vantilburg,

Nadere informatie

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Dienstverlening@Breda

Dienstverlening@Breda Vastgesteld door het College d.d. 26 november 2013 2 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 1 2 Deregulering: wat kan er gedereguleerd worden?... 3 2.1 Wat is er de afgelopen ren gedereguleerd? 4 2.2 Welke vergunningsverplichtingen

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland

Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland Startdocument communicatie programma decentralisaties West-Friesland INLEIDING Aanleiding Taken vanuit de Jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet worden in 2015 overgeheveld naar gemeenten. Gemeenten

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Projectbeheersingssystemen 1 2 Projectbeheersingssystemen 3 Colofon Eindredactie Enrico Kraijo

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD

VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD VERSLAG VERGADERING REIZIGERS ADVIES RAAD D a t u m : O p g e s t e l d d o o r : 30 januari 2014 J. van den Heuvel Allround Office Management BV A a n w e z i g : R. Schoonveld (voorzitter), B. vd Meulen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Verslag C-ITS, Interactieve coöperatieve Use cases Vrijdag 1 mei 9.30 12.00. Waar werken we naartoe?

Verslag C-ITS, Interactieve coöperatieve Use cases Vrijdag 1 mei 9.30 12.00. Waar werken we naartoe? Dit gesprek is een inhoudelijke round up van de eerder gevoerde gesprekken tussen de overheden en geselecteerde ITS-bedrijven. Onderstaande is de door alle deelnemers gedeelde samenvatting op hoofdlijnen

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN

PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN D E S I G N & V I S U A L I S A T I O N PLAN VAN AANPAK EEN RECEPT TOT MEER WAARDE RONALD ZEILSTRA - ZN DESIGN UIT EERBEEK & BERT WENSINK - BUREAU BAS UIT KLARENBEEK LOCATIE KERSTEN versie 06-05-2013 Voorwoord

Nadere informatie

Strategische communicatie in netwerkprogramma s

Strategische communicatie in netwerkprogramma s DE NETWERKENDE OVERHEID Strategische communicatie in netwerkprogramma s Het werken in netwerken verandert het werk van de ambtenaar. Maar betekent dit dan dat er een complete systeemverandering nodig is

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie