Hulpverleningscijfers Inzetverslagen Evenementen Opleiding en oefening Materiaal Binding & verenigingsactiviteiten PR & Sponsoring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hulpverleningscijfers Inzetverslagen Evenementen Opleiding en oefening Materiaal Binding & verenigingsactiviteiten PR & Sponsoring"

Transcriptie

1 Hulpverleningscijfers Inzetverslagen Evenementen Opleiding en oefening Materiaal Binding & verenigingsactiviteiten PR & Sponsoring

2 Verenigingsgegevens Statutaire naam : Vereniging Reddingsbrigade Paal 13 Datum oprichting : 10 mei 1962 Statutaire zetel : Callantsoog, gemeente Zijpe Kamer van Koophandel nr. : V Rechtsvorm : vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Postadres : Postbus 13 Postcode / vestigingsplaats : 1759 ZG Callantsoog Contactgegevens Post Callantsoog : Post Groote Keeten : Loods : algemeen Website : : Verenigingsbestuur Voorzitter : Hans Haver Secretaris : Harrie Bijpost (t/m oktober 2014) Vacant (vanaf november 2014) Penningmeester : Natascha Buitenhuis Repressie : Mark Peeters Preparatie : Roy Seising (t/m april 2014) Ewout Wagt (vanaf mei 2014) Personeelszaken : Daniëlla Timmers (vanaf mei 2014) Preventie & nazorg : Wilco van de Streek Dagelijks bestuur Penningmeester Voorzitter Secretaris Algemeen bestuur Preparatie Repressie Personeelszaken Preventie & nazorg Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 2

3 Inhoudsopgave 1.0 Verenigingsomschrijving Doelstelling vereniging Visie van de vereniging Kerntaken vereniging Hulpverleningscijfers Strandploeg Alarmploeg P2000 alarmeringen Registratie rijden met Optische & Geluidssignalen Overzicht strandbewaking Registratie werkzaamheden en hulpverleningen Specificatie uitgevoerde hulpverleningen en bewakingen Verslag Strandploeg Verslag hulpverleningen Overzicht Alarmploeg Hulpverleningsverslagen Alarmploeg Evenementen bewakingen Verslagen evenementen bewakingen Werkgroep Repressie Chauffeurs reddingsbrigade voertuigen Opleiding & oefening Lifeguard opleidingen en examens Materiaal Personeelszaken Preventie en nazorg Binding & verenigingsactiviteiten Bindingsactiviteiten Wervingsactiviteiten Overige verenigingsactiviteiten PR & Sponsoring Sponsoring Giften & collectes Media & website Om even stil bij te staan 33 Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 3

4 Voorwoord Voor u ligt het operationeel jaarverslag 2014 van Reddingsbrigade Paal 13. Het jaarverslag geeft een overzicht van de meeste activiteiten in 2014 binnen de vereniging. De verwachting voor 2014 was dat het een lastig strandseizoen zou worden voor de dit jaar jonge en nog weinig ervaren strandploeg. Terugkijkend bleek de ploeg als het er om ging daadwerkelijk zijn mannetje (vrouwtje) te staan. Het scheppen van een veilige werkomgeving, goed materiaal, goede opleiding en gedegen oefening zorgen voor een duidelijke structuur die belangrijk is als het er om spant. De vele hulpverleningen die wij ook dit jaar weer op het strand hebben verzorgd geeft de strandploeg belangrijke ervaringsuren. Ook het onderhoud aan ons materiaal wordt voor een deel onder leiding van professionals door de vrijwilligers gedaan. Dit is zeer leerzaam en bij problemen kan men vaak zelf een eerste eenvoudige reparatie doen. Dit bespaart kosten en het materiaal blijft in topconditie. Onze nieuwe brigadeloods is, na een traject van ruim 10 jaar, op feestelijke wijze in gebruik genomen. Ook zijn er volop voorbereidingen getroffen voor een ander grootschalig project, te weten de vervanging van beide reddingsposten in De alarmploeg is een belangrijk potentieel aan inzetbare vrijwilligers, die het gehele jaar door 24/7 opgeroepen kan worden. Ook dit jaar heeft de alarmploeg meerdere malen assistentie verleend bij calamiteiten onder andere in het voor en naseizoen aan de strandposten wanneer er een groter incident op het strand plaats vond waarbij extra bemanning nodig was. Het doet ons genoegen dat er voor het eerst sinds jaren weer groei zit in het aantal jeugdleden die in de wintermaanden deelnemen aan de opleidingen zwemmend redden. Het is de basis van de vereniging en het is voor de jeugd uit een kustdorp zeer belangrijk om de gevaren van het zwemmen in zee te onderkennen. Aan de uitvoering van het convenant tussen de 14 reddingsbrigades van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades Noord Holland Noord (RVR-NHN) is ook gestalte gegeven. Dit convenant heeft geleid tot nadere samenwerking tussen de reddingsbrigades onderling, met Reddingsbrigade Nederland en nauwere samenwerking met de gemeente en alle hulpdiensten op schaal van de Veiligheidsregio. Er is binnen de RVR-NHN hard gewerkt aan de gezamenlijke doelen zoals reguliere bewaking, evenementen, grootschalige hulpverlening, opleiding, enz. Reddingsbrigade Paal 13 is een vereniging met veel jeugd die bijna iedere week te vinden in ons mooie clubgebouw om te werken, te oefenen, te leren en voor een gezellig samenzijn. Dank aan alle vrijwilligers die in het afgelopen jaar weer een bijdrage hebben geleverd aan de vereniging. We kunnen met recht trots zijn op onze vereniging! Namens het bestuur, Hans Haver, voorzitter Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 4

5 1.0 Verenigingsomschrijving 1.1 Doelstellingen vereniging 1. De vereniging heeft ten doel hulp te verlenen en maatregelen te treffen in de ruimste zin van het woord om verdrinking en andere ongevallen te voorkomen. 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: a. de praktische opleiding in het elementaire en reddend zwemmen, alsmede in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken; b. conditietraining; c. het houden van cursussen en voordrachten; d. het stationeren van redding apparatuur; e. andere wettelijke middelen, die voor het bereiken van dit doel bevorderbaar zijn; f. door op het strand preventief op te treden met aller ten doel staande middelen. 1.2 Visie van de vereniging Reddingsbrigade Paal 13 is een vereniging die haar doelstellingen op een kwalitatieve goede en professionele manier wil bereiken. Reddingsbrigade Paal 13 bewaakt gedurende de zomermaanden dagelijks het strand van de badplaatsen Callantsoog en Groote Keeten. In geval van calamiteiten op lokaal en/of op landelijk niveau kan het gehele jaar 24 uur per dag een beroep worden gedaan op de alarmploeg. Bij (water)hulpverlening en rampen kan het specifieke reddingsbrigade materiaal door de alarmploeg worden ingezet voor de incident bestrijding. Middels het organiseren van (internationaal) erkende opleidingen en cursussen probeert de vereniging zoveel mogelijk mensen op te leiden naar zwemmend redder. Bij alle activiteiten staan de leden van de vereniging centraal die op geheel vrijwillige basis een bijdrage leveren om de doelstellingen van de vereniging te realiseren. 1.3 Kerntaken vereniging De activiteiten van Reddingsbrigade Paal 13 vinden plaats binnen drie belangrijke pijlers, ook wel de kerntaken van de vereniging genoemd. Deze kerntaken zijn opleidingen, strandbewaking en alarmploeg (waterhulpverlening & rampenbestrijding). Deze kerntaken zijn geen losstaande componenten binnen de vereniging, maar vullen elkaar continu aan. Door het opleiden van de leden kan een kwalitatief goede strandbewaking worden georganiseerd met voldoende bezetting van de strandposten. Door de ervaring die de leden opdoen bij de strandbewaking en de genoten opleidingen kan de alarmploeg in stand worden gehouden. De actieve leden bij de strandbewaking en alarmploeg volgen in aanvulling op de behaalde diploma s en certificaten nog periodieke bijscholing en herhalingslessen. Zowel de alarmploeg en strandbewaking genereren op hun beurt ook externe aandacht voor de reddingsbrigade. Dit leidt weer tot instroom van nieuwe leden die starten met de opleidingen. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 5

6 2.0 Hulpverleningscijfers De hulpverleningscijfers over het jaar 2014 zijn gebaseerd op de hulpverleningsverslagen van de twee operationele diensten binnen de vereniging, te weten de Strandploeg en de Alarmploeg. Reddingsbrigade Paal 13 heeft een eigen rapportage systeem, de zogenaamde Key Performance Indicator (KPI) rapportage. Hiermee wordt dagelijkse stuurinformatie verkregen over de belangrijkste gegevens ten aanzien van de strandbewaking en (redding)acties. De KPI rapportage sluit aan op de uniforme landelijke registratie. Vanuit de KPI rapportage wordt gedurende de zomermaanden wekelijks gerapporteerd aan Reddingsbrigade Nederland. De KPI rapportage alsmede de inzetverslagen van de dienstdoende bevelvoerder alarmploeg vormen tevens de bron van de hulpverleningscijfers Strandploeg De strandbewaking vindt plaats gedurende het Hemelvaarts- en Pinksterweekeinde alsmede dagelijks vanaf 01 juni tot en met medio half september. De bewakingsperiode wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de gemeente. De Strandploeg draagt zorg voor strandbewakingen en bestaat uit een vast (kern)team van betaalde strandwachten ondersteund door een grote groep van vrijwilligers. Tijdens het bewakingsseizoen zijn de reddingsposten 7 dagen per week geopend van uur tot uur. De Strandploeg bewaakt daarbij de gepachte stranden van Callantsoog en Groote Keeten. De werkzaamheden van de Strandploeg hebben een preventief karakter, echter moeten de strandwachten ook in actie komen bij ongevallen of incidenten op het strand. Hulpverleningen Strandploeg 2014 Reddingen 9 Hulp aan baders / zwemmers 53 Hulp aan opvarenden / watersporters 7 Vermissingen / gevonden kinderen 25 EHBO 105 Doorverwijzing huisarts 7 Aanvraag KNRM 0 Aanvraag ambulance 10 Aanvraag politie 0 Aanvraag brandweer Alarmploeg De Alarmploeg wordt bemand door 23 volledig opgeleide vrijwilligers met jarenlange ervaring bij de reddingsbrigade. Deze vrijwilligers zijn via de meldkamer Alkmaar en het Kustwacht Centrum het gehele jaar door 24 uur per dag oproepbaar bij calamiteiten op het strand, zee of duingebied. Daarnaast kan tijdens de strand bewaking een beroep op deze groep vrijwilligers worden gedaan bij grote drukte, calamiteiten of dreigende onderbezetting op de reddingsposten. Daarnaast verleent de alarmploeg assistentie aan Reddingsbrigade Nederland bij landelijke calamiteiten. Hulpverleningen Alarmploeg 2014 Assistentie ambulance 1 Assistentie politie 3 Assistentie reddingspost 3 Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 6

7 2.3 P2000 alarmeringen Naast eigen observatie en (telefonische) meldingen op de reddingspost komen er ook via het landelijke alarmnummer 112 meldingen van calamiteiten op het strand binnen. Via de regionale alarmcentrale in Alkmaar en via het Kustwacht Centrum in Den Helder kunnen de Strandploeg en Alarmploeg worden opgeroepen middels P2000. In 2014 is Reddingsbrigade Paal 13 via P2000 opgeroepen voor navolgende incidenten. Alarmeringen Strandploeg Nr. Datum Melding Prio 2 BYZ STRAND CALLANTSOOG CALLANTSOOG - CLG Prio 2 (-,dir) Strandpaviljoen De Stern Assistentie Ambu CLG120 CLG Prio 1 (-) STRANDSLAG KIEFTEGLOP Assistentie Ambu CLG Prio 1 Strandslag Julianadorp Julianadorp Drenkeling Prio 1 Strandslag Groote Keeten Callantsoog Dienstverlening CLG Prio 1 Op 't Landtweg 22 Callantsoog Vermissing CLG Prio 2 (dir) Strandslag Groote Keeten Callantsoog Vermissing CLG Prio 2 (dir,-) Strandslag Voordijk Callantsoog Assistentie Ambu CLG Prio 2 (SNH-RMG-06) Strandpaviljoen Woest Callantsoog Vermissing CLG110 Alarmeringen Alarmploeg Nr. Datum Melding Prio 1 BYZ ZWANENWATER NAT.RES. CALLANTSOOG - CLG110 zoekaktie Prio 1 Strandpaviljoen Zee & Zo Strandpaal PTN PETTEN Vermissing Prio 1 Alarmploeg verzamelen RB post Prio 1 herstel melding opkomen STRANDPOST Prio 2 opkomen strandpost Prio 2 (-,dir) (srt vtg: fiets) (val) Strandslag Falga Den Helder Ongeval CLG Prio 2 Opkomen kazerne, daar volgt nadere berichtgeving 2.4 Registratie rijden met Optische & Geluidssignalen Op basis van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de Brancherichtlijn mogen daartoe opgeleide en aangestelde bestuurders van reddingsbrigade voertuigen gebruik maken van optische en geluidssignalen (blauw zwaailicht en sirene) bij een dringende taak zijnde een voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulp van hulpverleningsdiensten vergt. In 2014 hebben chauffeurs van Reddingsbrigade Paal 13 bij navolgende incidenten met optische en geluidssignalen gereden in opdracht van de regionale meldkamer en/of commandant reddingspost. Nr. Datum Tijdstip Voertuigen Melding CLG 110 & CLG 120 Onwel wording CLG 110 & CLG 120 Hartklachten CLG 110 Toxine reactie CLG 110 Hartklachten CLG 120 Reanimatie drenkeling CLG 110 & CLG 120 Assistentie politie Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 7

8 3.0 Overzicht strandbewaking 2014 De strandbewaking wordt georganiseerd vanuit de reddingsposten in Callantsoog en Groote Keeten. De strandbewaking is gericht op de preventie van ongevallen. Vanuit de radiokamer van de reddingspost wordt het strand permanent geobserveerd. Op het strand vinden er looppatrouilles plaats en zijn er vaste badmeesters bij gevaarlijke strandgedeeltes (zogenaamde vak bewaking). Beide reddingsposten beschikken over minimaal een snelle boot en een terreinwagen die worden ingezet voor patrouilles en bij hulpverleningen. Daarnaast heeft de reddingspost in Callantsoog de beschikking over een snelle patrouilleboot en een reddingvlet voor opleidingsdoeleinden. Het streven is om tijdens bewakingsuren op de bewaakte stranden binnen 3 minuten na melding ter plaatsen te zijn met een reddingsboot en/of voertuig voor de eerste inzet. 3.1 Registratie werkzaamheden en hulpverleningen De postcommandant en/of de centralist van de reddingspost registreert dagelijks alle activiteiten van de strandwachten. Voorbeelden hiervan zijn het aantal beschikbare strandwachten (betaald/vrijwillig) per bewaking, aantal gehouden vaar-, rij-, looppatrouilles alsmede het aantal verrichte acties en hulpverleningen. In navolgende overzichten zullen deze werkzaamheden en hulpverleningen nader worden gespecificeerd. Voor wat betreft de hulpverleningen volgt eerst een korte toelichting per categorie: Reddingen; een levensreddende handeling of het voorkomen van potentieel ernstig(er) of blijvend letsel. Hulp aan baders/zwemmers; persoon kan zelfstandig onder begeleiding van de strandwacht het water uit komen. Hieronder valt ook afgedreven klein drijvend materiaal zoals een opblaasband of luchtbed (niet zijnde waarschuwing maar daadwerkelijke hulpactie). Hulp opvarenden/watersport; hulp aan groter varend of ander materiaal (bijvoorbeeld motorboot, catamaran, wind/kite surfer, kano, jetski). Hierbij wordt tevens het totaal aantal opvarenden geregistreerd. Vermissingen / gevonden; Alle vermiste/aangebrachte personen (jong en oud). EHBO; Elke vorm van relevante Eerste Hulp (onderkoeling, beet/steek, wond, onwel, reanimatie, enz.). Hulpverlening per reddingspost Reddingen Hulp bader/zwemmer Hulp watersport Vermist/gevonden EHBO Post Callantsoog Post Groote Keeten Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 8

9 Langjarig overzicht hulpverleningen (totaal van beide posten) Reddingen Hulp bader/zwemmer Hulp watersport Vermist/gevonden EHBO Huisarts of ambulance Opmerking:geen data 2008 beschikbaar Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 9

10 3.2 Specificatie uitgevoerde hulpverleningen en bewakingen EHBO 2014 Callantsoog Groote Keeten Totaal Schaafwond Snijwond Blaren Kwallenbeet Insectenbeet Splinter Kneuzing / verstuiking Botbreuk Onderkoeling Onwel wording Reanimatie Overige Totaal Patrouilles totaal 2014 Callantsoog Groote Keeten Totaal Δ 13 Aantal rijpatrouilles Aantal vaarpatrouilles Aantal looppatrouilles Aantal vakbewakingen Uitgevoerde patrouilles Rijpatrouilles Vaarpatrouilles Looppatrouilles Vakbewaking Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 10

11 3.3 Specificatie voertuigen Inzet voertuigen Callantsoog Groote Keeten Totaal CLG 110 voertuig 4x CLG 120 voertuig 4x CLG 130 trekker Totaal Werkzaamheden voertuigen Callantsoog Groote Keeten Totaal Patrouille Verwijzen Hulpverlening / Assistentie Overige Toelichting werkzaamheden voertuigen Patrouille; reguliere rijpatrouille, omroepen mededelingen, bevoorrading badmeesters, etc. Verwijzen; verwijzen van zwemmers / baders / vliegers / watersporters dan wel overige verwijzingen ter afwendiging eventuele gevaren. Hulpverlening / Assistentie; elke vorm van directe hulpverlening zoals hulp aan zwemmers / watersporters, EHBO, vermiste kinderen, assistentie aan collega brigades / ambulance / KNRM (ook voor vrijmaken strandopgang). Overige; vlaggen hangen, over duin, werkzaamheden zwemlijnen, boodschappen, bezoeken strandpaviljoens / buurtbrigades, oefeningen, etc. 3.4 Specificatie vaartuigen Inzet vaartuigen Callantsoog Groote Keeten Totaal CLG 119 snelle boot CLG 129 snelle boot CLG 139 patrouille boot CLG 118 reddingsvlet Totaal Specificatie looppatrouille & vakbewaking Looppatrouille Callantsoog Noord 75 Zuid 117 Opmerking: ¹ post Groote Keeten geen onderscheid looppatrouilles Vakbewaking Callantsoog Noord 1 CLG Noord 2 CLG Zuid 1 CLG Zuid 2 CLG Zuid 3 CLG Opmerking: ¹ vakbewaking Zuid 2 / Zuid 3 overwegend gecombineerd d.m.v. looppatrouille. ² post Groote Keeten geen onderscheid vakbewakingen Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 11

12 Bezetting reddingsposten 2014 Bezetting Callantsoog Dagen open Vaste kracht Vrijwilliger Totaal Gem. per dag Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Totaal bezetting Bezetting Groote Keeten Dagen open Vaste kracht Vrijwilliger Totaal Gem. per dag Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Week Totaal bezetting Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 12

13 Aantal strandwachten Aantal strandwachten Bezetting per week post Callantsoog Gem. langjarig Bezetting per week post Groote Keeten Gem. langjarig Gem. verhouding bezetting vast & vrijwillig % 80% 60% 40% 20% % Vaste kracht Vrijwillig Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 13

14 4.0 Verslag Strandploeg 4.1 Verslag hulpverleningen Drie drenkelingen bij Julianadorp Datum: 31 juli 2014 Op donderdag 31 juli 2014 is bij de onbewaakte strandslag Drooghe Weert in Julianadorp een vrouw om het leven gekomen toen ze twee jongens uit het water probeerde te redden. De vrouw ging te water, nadat ze had gezien dat de twee jongens afdreven en niet op eigen kracht terug konden zwemmen. In het water werd ze onwel en kwam als gevolg daarvan zelf in de problemen. De alarmmelding kwam rond kwart over vier binnen bij de Kustwacht. Er werd direct groot ingezet. Tw ee boten van de Reddingsbrigade Den Helder, een reddingsboot en een 4x4 voertuig van de Reddingsbrigade Callantsoog, een boot van de KNRM Callantsoog, de brandweer en een traumaheli werden ingezet. Ook kwamen meerdere ambulances ter plaatse. De vrouw werd lang gereanimeerd, maar dat bleek uiteindelijk tevergeefs. De twee kinderen zijn door ambulancepersoneel onderzocht. Met hen was verder niets aan de hand. Drenkeling strandslag Abbestee Callantsoog Datum: 06 augustus 2014 Op woensdagochtend 06 augustus 2014 heeft er een reddingsactie plaatsgevonden op het strand van Callantsoog nabij strandslag Abbestee. Omstreeks uur werd de reddingsbrigadepost in Callantsoog gealarmeerd door paviljoen De Stern met de melding dat een zwemmer in de problemen was gekomen. Het betrof een man van Duitse nationaliteit die onwel was geworden tijdens het zwemmen met zijn kleinkind. Hij heeft het kind instructie gegeven om terug te zwemmen naar de kant om hulp te halen. Na de alarmering is de Reddingsbrigade uitgerukt met een snelle reddingsboot en een reddingsbrigade voertuig. Ter plaatsen is het slachtoffer door de strand exploitant en enkele strandwachten uit het water gehaald en is er door de strandwachten direct gestart met reanimatie. De reddingspost heeft daarbij de medische assistentie ingeroepen van de ambulance alsmede is door de meldkamer Alkmaar de trauma helikoter ingezet. Gezien de aard van de hulpverlening is er tevens opgeschaald met het tweede reddingsbrigade voertuig van Reddingsbrigade Paal 13 alsmede is de alarmploeg gealarmeerd voor extra ondersteuning. Voorts waren er enkele politie eenheden betrokken bij het incident. Ondanks de inzet en inspanningen van alle betrokken hulpverleners is het slachtoffer helaas overleden. Het kind is door de politie opgevangen. Man vlucht in zee bij aanhouding Datum: 11 augustus 2014 Een man is bij Callantsoog de zee ingevlucht toen de politie hem wilde aanhouden. Agenten zagen de verdachte op het strand bij Groote Keeten lopen en spraken hem aan. Hij weigerde echter mee te gaan en rende de zee in. De politie heeft vervolgens nog een tijdje op hem ingepraat, maar hij weigerde de zee uit te komen. Agenten zijn toen maar het water ingegaan om hem eruit te halen en te arresteren. De politie kreeg hierbij hulp van Reddingsbrigade Paal 13 en de KNRM. In totaal heeft de man ongeveer drie kwartier in het water gestaan. Hij is met onderkoelingsverschijnselen naar het politiebureau gebracht. Daar heeft hij een warme douche gekregen. Hij is door een arts nagekeken en bleek ongedeerd, wel was hij onder invloed van drugs. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 14

15 5.0 Overzicht Alarmploeg 2014 Het onderdeel waterhulpverlening en rampenbestrijding is belegd bij de werkgroep Repressie, met als belangrijkste onderdeel de organisatie van de Alarmploeg. De Reddingsbrigade is erkend als landelijke officiële hulpdienst. De Reddingsbrigade wordt hierbij gezien als partner in de hulpverleningsketen. De Reddingsbrigade beschikt onder andere over specialistisch materiaal zoals 4x4 voertuigen en boten die een welkome aanvulling zijn op de behoefte van collega hulpdiensten. Voorts is de Reddingsbrigade opgenomen in bijvoorbeeld het Regionaal Crisisplan Noord-Holland Noord en het protocol Natuurbrand bestrijding. Voor dergelijke incidenten heeft Reddingsbrigade Paal 13 de Alarmploeg welke wordt bemand door 23 volledig opgeleide vrijwilligers met jarenlange ervaring bij de reddingsbrigade. Deze vrijwilligers zijn het gehele jaar door 24 uur per dag oproepbaar. Inzetten alarmploeg Incident nr. Datum Omschrijving Assistentie politie; zoekactie vermist persoon Assistentie politie; zoekactie vermist persoon Assistentie reddingspost; reanimatie drenkeling Assistentie reddingspost; hulpverlening bij arrestatie door politie Assistentie reddingspost; zoekactie vermist persoon Assistentie ambulance; ongeval strandslag Falga Den helder Assistentie politie; zoekactie verdachte pakketjes op het strand Opkomst bemanning en inzet materiaal Incident nr. Opkomst CLG 110 4x4 voertuig CLG 120 4x4 voertuig CLG 130 trekker CLG 018 NRV vlet CLG 119 snelle boot CLG 129 snelle boot CLG 139 snelle boot Aantal uitrukken alarmploeg Aantal Uitrukken Gemiddeld Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 15

16 5.1 Operationeel alarmploeg 2014 Omschrijving Norm 2014 Status Inzet potentieel lokale uitruk Behaald Inzet potentieel landelijke uitruk Behaald Opkomst bemanning bij alarmering 2 4 Behaald Uitruk tijd in minuten 10 7 Behaald Minimale inzet voertuig(en) 1 2 Behaald Gemiddeld aantal uitrukken 6 7 Behaald Omschrijving 2014 Intredend alarmploeg 1 Uittredend alarmploeg 5 Opkomst ploegleden bij alarm 11 Opkomst overige leden bij alarm Opleiding en oefeningen alarmploeg Omschrijving Norm 2014 Status Bijscholingsdagen 6 4 Deels behaald Lokale oefening 1 1 Behaald Regionale oefening 1 0 n.v.t. Landelijke oefening 1 0 n.v.t. In 2014 heeft er geen regionale oefening binnen de RVR-NHN plaatsgevonden. In 2014 is Reddingsbrigade Paal 13 niet uitgenodigd voor deelname aan een landelijke oefening in het kader van de Nationale Redding Vloot. 5.3 Opleiding en oefeningen Reddingsbrigade Liaisons Binnen het operationele kader van Reddingsbrigade Paal 13 vervullen drie bevelvoerders tevens de functie van Reddingsbrigade Liaison. De Reddingsbrigade Liaison heeft grote kennis van maritieme hulpverlening en multidisciplinaire samenwerking. In de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord maakt een liaison van de Reddingsbrigade deel uit van de hulpverleningsstructuur. In het kader van opleiding en oefening hebben de liaisons deelgenomen aan de e-learning cursus Basiskennis Crisisbeheersing alsmede waren zij in november 2014 aanwezig bij een regionale netwerkbijeenkomst ketenpartners georganiseerd door de veiligheidsregio NHN. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 16

17 6.0 Hulpverleningsverslagen Alarmploeg Zoekactie in het Zwanenwater Datum: 27 maart 2014 Gealarmeerd door de meldkamer Alkmaar op verzoek van de politie. Een ouder echtpaar was wezen wandelen in natuurgebied Het Zwanenwater echter waren zij elkaar uit het oog verloren. De man heeft reeds geruime tijd gezocht naar zijn (76 jarige) vrouw. Aangezien de vrouw een medische achtergrond had was hij danig ongerust en heeft hierop contact opgenomen met de politie. Aangezien het 4x4 voertuig van de politie niet beschikbaar was alsmede gezien de verstreken tijd en het ruime zoekgebied is er opgeschaald met de reddingsbrigade voertuigen van Callantsoog en Petten. Uitgerukt met de reddingsbrigade voertuigen CLG 110 en CLG 120. Het eerste voertuig heeft een zoekslag over het strand gemaakt van Callantsoog richting Petten. Het tweede voertuig is het Zwanenwater ingereden. Na een klein half uurtje is de vrouw gevonden nabij de strandopgang van Petten en overgedragen aan de politie. Hierop zijn de voertuigen huiswaarts gegaan. Zoekactie op het strand van St. Maartenszee Datum: 10 april 2014 s Avonds om even over half elf komt er bij de politie een melding binnen van de vermissing van twee 60 jarige vrouwen die rond uur voor het laatst waren gesignaleerd op het strand van St. Maartenszee. De politie start een zoekactie op en roept de hulp in van de reddingsbrigade voertuigen van Callantsoog en Petten. Een politieagent is met een warmte camera naar Callantsoog gereden en in een van de reddingsbrigade voertuigen gestapt. Enkele minuten nadat de voertuigen waren uitgerukt kwam de melding binnen dat beide vrouwen gezond en wel waren aangetroffen bij hun vakantiewoning in St. Maartenszee. Hierop werd einde actie gegeven en zijn de voertuigen onder dankzegging van de politie retour loods gegaan. Zoekactie persoon met medische indicatie Datum: 20 augustus 2014 Rond half twee in de middag werd de strandploeg gealarmeerd in verband met de vermissing van een 80 jarige man welke sinds uur deze ochtend werd vermist. De man heeft een medische indicatie en door de politie is een zoekactie opgezet. Aangezien de man verblijft in een huis aan de Lepelaarsweg heeft de politie de hulp van de reddingsbrigade ingeroepen. Gezien de krappe bezetting van de strandploeg en de gevaarlijke stroming is opgeschaald met de alarmploeg. Na enkele zoekslagen over het strand te hebben gemaakt komt het bericht binnen dat de politie de mobiele telefoon van de man heeft gepeild. Uiteindelijk bleek de man nabij een sloot in het weiland aan de Uitlandseweg te liggen. De man is opgevangen door de een voertuig van de reddingsbrigade en een politie eenheid. Aangezien de man last had van zijn arm en onderkoelingsverschijnselen had is een ambulance aangevraagd voor een medische check up. Na overdracht van het slachtoffer aan de ambulance zijn de eenheden retour post gegaan. Assistentie ambulance strandslag Falga Datum: 03 september 2014 Gealarmeerd door de meldkamer in verband met een assistentie ambulance. Het betrof een man die met zijn fiets was gevallen aan de strandzijde van strandslag Falga te Den Helder. Het slachtoffer klaagde over pijn in de heup en been. De ambulance was reeds ter plaatsen, maar kon de man niet vanaf het strand vervoeren en verzocht derhalve assistentie van een reddingsbrigade voertuig. Aangezien even daarvoor het voertuig van Reddingsbrigade Den Helder was gealarmeerd voor een ander incident op het Noord-Hollands Kanaal heeft de meldkamer een beroep gedaan op het voertuig van Paal 13. Het slachtoffer is met het voertuig CLG 110 van het strand naar de ambulance gereden en overgedragen aan ambulance personeel. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 17

18 7.0 Evenementen bewakingen De vereniging is ook actief op het gebied van het bewaken van evenementen. Naast evenementen die plaats vinden op de stranden van Callantsoog en/of Groote Keeten wordt tevens assistentie verleend aan evenementen op aangrenzende stranden in samenwerking met de buurtbrigades. Daarnaast wordt de vereniging dikwijls gevraagd voor evenementen bewakingen in de gemeente en zelfs buiten de regio. Overzicht evenementen bewakingen 2014 Evenement Datum Bemanning Materiaal Nieuwjaarsduik CLG 110, CLG 120 Beachbiking Dijk tot Dijk CLG 120 Bloeiend Zijpe CLG 120 Reddingbootdag CLG 110, CLG 120, CLG 119, CLG 129 Open strand dag Groote Keeten CLG 120 Triathlon Schagen CLG 018 Openwater wedstrijden Hoorn CLG 018 Callantsoog on Wheels CLG 110, CLG 120, CLG 130 Beachmarathon HvH - DHD CLG 110, CLG 120 Voor de evenementen bewakingen wordt aan de betreffende organisatie veelal een kleine onkosten vergoeding in rekening gebracht. In 2014 hebben de evenementenbewakingen een totaalbedrag van 500,- opgeleverd. Evenementen bewakingen Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 18

19 7.1 Verslagen evenementen bewakingen Nieuwjaarsduik 2014 Datum: 01 januari 2014 Traditiegetrouw vindt er ook op 01 januari een Nieuwjaarduik plaats op het strand van Callantsoog. Dit spektakel werd jarenlang georganiseerd door het strakke huidje onder leiding van Leo Wissink uit Nieuwe Niedorp. Maar omdat deze organisatie ermee is gestopt is het initiatief dit jaar overgenomen door Vincent Vos van strandpaviljoen De Toko. In samenwerking met de vrijwilligers van Reddingsbrigade Paal 13 en KNRM station Callantsoog werd deze happening in goede banen geleid. Vele honderden mensen, jong en oud, verzamelden zich al vroeg in de middag bij het strandpaviljoen. Het zeewater was met ongeveer 7 graden relatief warm, maar er stond een frisse wind. De deelnemers konden zich onder de strandtent omkleden en voorbereiden op de duik in zee. Vanwege de drukte op het strand met deelnemers en toeschouwers werd door de Reddingsbrigade en KNRM een vak afgezet waar binnen de deelnemers veilig de duik konden nemen. Vanuit het water en op het strand hielden de strandwachten de aanwezigen nauwlettend in de gaten. Tevens stonden er twee reddingvoertuigen van de Reddingsbrigade alsmede het Kust Hulpverlenings Voertuig en de reddingboot van de KNRM standby voor eventuele incidenten. Om precies uur werd het startsein gegeven voor de duik en rende de honderden deelnemers het water in voor een frisse start van het nieuwe jaar. Koud maar voldaan kwam iedereen snel het water weer uit. Hierna was het voor de deelnemers omkleden en genieten van de warme chocomel. Er deden zich gedurende de bewaking geen ongelukken voor. Derhalve kan weer worden teruggekeken op een geslaagde start van het nieuwe jaar met een goede samenwerking tussen Reddingsbrigade Paal 13, KNRM Callantsoog en de nieuwe organisator! Dat deze mooie traditie ook in de komende jaren mag worden voortgezet. Reddingbootdag 2014 groot succes Datum: 03 mei 2014 Op zaterdag 03 mei 2014 vond de jaarlijkse Reddingbootdag plaats. Reddingbootdag is dé dag voor het publiek om actief kennis te maken met het werk, de vrijwilligers en het materieel van het KNRM station Callantsoog en Reddingsbrigade Paal 13. Nabij strandslag 11 Seinpost kon tussen uur en uur het rijdend en varend materiaal van beide organisaties worden bezichtigd alsmede was het botenhuis aan de Lepelaarsweg geopend voor publiek. Al vroeg in de ochtend melden zich de eerste bezoekers en mede door de fraaie weersomstandigheden kwamen er uiteindelijk enkele honderden belangstellenden op het evenement af. Donateurs konden zelfs op zee mee varen met de reddingboten. In de loop van de middag ontstond er door de grote toestroom zelfs even een korte wachttijd om aan boord te stappen van de reddingboten. Desondanks kwam iedereen na een mooie en spectaculaire vaartocht weer met een brede glimlach terug op het strand. Voor velen was de vaartocht toch echt het hoogtepunt van de dag en voor de meevarende jeugd een indrukwekkende ervaring om na de vakantie op school over te vertellen. Rond de klok van drie uur maakte de in Den Helder gestationeerde NHV reddingshelikopter nog een korte flyby langs Callantsoog, wat op groot enthousiasme van de bezoekers kon rekenen. En dit leverde tevens de nodige mooie foto s en video beelden op. De dag werd traditiegetrouw afgesloten met een gezamenlijke barbecue om zo de goede samenwerking tussen de KNRM Callantsoog en Reddingsbrigade Paal 13 te onderstrepen. Alle vrijwilligers bedankt voor jullie inzet tijdens deze geslaagde dag! Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 19

20 8.0 Repressie; waterhulpverlening & rampenbestrijding De werkgroep Repressie draagt zorg voor het in stand houden van de organisatie ten behoeve van de operationele inzet van de strandploeg en de alarmploeg, het maken en actueel houden van inzetprotocollen, het maken van werkafspraken met overige hulpdiensten, verzorgen van specialistische opleidingen, trainingen & bijscholing. In 2014 zijn naast de standaard werkzaamheden onderstaande onderwerpen behandeld: Periodiek overleg met KNRM station Callantsoog - Afstemming werkzaamheden en procedures - Organiseren gezamenlijke EHBO oefening - Organiseren gezamenlijke vaar- & rijtrainingen (3 oefenavonden) - Organiseren gezamenlijke evenementen bewakingen Organiseren cursussen voor Alarmploeg en Strandploeg - Reanimatie cursus - Cursus Optische & Geluidssignalen - Rijvaardigheidstrainingen - Cursus Vaarbewijs deel I & II Overige werkzaamheden - Aanschaf en implementatie Hansaboard. - Actualiseren protocollen Stoffelijk overschot en Vangnet KNRM. - Actualiseren KPI rapportage voor strandploeg - Opstellen samenvatting protocollen Wat te doen bij - Onderzoek gebruik programma Reddingsbrigade Hulpverlening Registratie. - Onderzoek en advies nieuwe overlevingspakken (in samenwerking met preparatieploeg). - Onderzoek en advies nieuwe kledinglockers (in samenwerking met preparatieploeg). - Informatievoorziening strandploeg betreffende Kustwacht samenwerking. - Implementatie nieuwe procedure Vermissingen op het strand. - Implementatie OOV Alert ten behoeve van alarmploeg. 8.1 Chauffeurs reddingsbrigade voertuigen De Reddingsbrigade is landelijk erkend als officiële hulpdienst en mogen de reddingsbrigade voertuigen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van blauwe zwaailichten en sirene, ook wel genaamd de Optische en Geluids Signalen (O&G). Voor de bevoegdheid voor het rijden met O&G zijn in de afgelopen jaren een groot aantal chauffeurs opgeleid via Reddingsbrigade Nederland. Daarnaast heeft de vereniging een groep chauffeurs die de basis opleiding volledig hebben afgerond en zelfstandig mogen rijden voor alle dagelijks voorkomende werkzaamheden. Overzicht chauffeurs 2014 Chauffeur Voorrangsvoertuig (met O&G bevoegdheid) 26 Chauffeur Reddingsbrigade voertuig (zonder O&G bevoegdheid) 19 Chauffeur Aspirant (in opleiding) 5 Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 20

21 9.0 Opleiding en oefeningen Het verzorgen van opleidingen is één van de kerntaken van de vereniging. Opleidingen vormt een bron van aanwas van nieuwe leden en draagt bij aan de kwaliteit van dienstverlening bij de andere kerntaken. De vereniging verzorgt diverse erkende Reddingsbrigade Nederland opleidingen in het kader van zwemmend redden en strandwacht. 9.1 Lifeguard opleidingen & examens Lifeguards Paal 13 geslaagd voor examen chauffeur Datum: 22 juli 2014 Op dinsdag 22 juli 2014 vond bij Reddingsbrigade Paal 13 voor de eerste keer het examen plaats voor de specialisatie Lifeguard Chauffeur. Deze module is onderdeel van de nieuwe opleiding Waterhulpverlening van de overkoepelende organisatie Reddingsbrigade Nederland. De opleidingen van Reddingsbrigade Nederland zijn internationaal erkend door de Internationale Life Saving Federation. Bij de opleiding Lifeguard Chauffeur komen diverse aspecten van het rijden met een reddingsbrigade voertuig aan bod. Veel aandacht wordt besteed aan de rijvaardigheid met een 4x4 voertuig. De chauffeur moet in alle omstandigheden het voertuig veilig kunnen manoeuvreren op het strand en moeilijk begaanbaar terrein. Voorts moet de chauffeur bekend zijn met verschillende werkprocessen op het strand en het kunnen uitvoeren van een hulpverleningsactie met het voertuig. Na vele uren te hebben geoefend met de vaste rij instructeurs konden vanuit Reddingsbrigade Paal 13 drie kandidaten opgaan voor het examen. Het examen bestond uit een theorie gedeelte, een planningsinterview, een praktijkopdracht en een afrondende evaluatie. Nadat alle onderdelen waren behandeld kon de examinator met vreugde meedelen dat alle kandidaten waren geslaagd. Lynke Bijpost, Lacina Thirij en Mick Zomerdijk van harte gefeliciteerd met het diploma en veel veilige kilometers op het strand. Tevens dank aan de instructeurs die veel tijd hebben geïnvesteerd in de rij opleiding van deze lifeguards. Examens Junior beach patrol en Lifeguard Datum: augustus 2014 Gedurende het zomerseizoen is er door de strandwachten weer volop getraind voor de diverse diploma s. Vele onderwerpen voor de kleine en grotere redders stonden op het programma; werken op de reddingspost, communicatie, knopen, inzet van de auto en boten, looppatrouilles, vervoers- en bevrijdingsgrepen, gebruik van reddingsmiddelen, etc. Voorts is er veel geoefend met diverse praktijk cases zoals vermiste kinderen, chemische stoffen, ruziënde ouders die hun kind kwijt waren tot te verre zwemmers. Redder wordt je dan ook niet zomaar, er wordt veel van de kandidaten gevraagd zowel fysiek als mentaal! Er kan worden teruggekeken op een zeer geslaagd seizoen, met een succesvol afgesloten examenperiode. Veel dank gaat hierbij uit naar de instructeurs en praktijk begeleiders die ook dit jaar weer een hele zomer hebben lesgegeven; Arie Veuger, Piet de Boer, Ben van Kuringen, Renee de Vries, Desiree Smits. En alle kandidaten van harte gefeliciteerd met jullie diploma s! Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 21

22 Overzicht geslaagde kandidaten 2014 Diploma Junior Beach Partol B Junior Beach Partol C Junior Lifegaurd Lifeguard Lifeguard module post werk Lifeguard Chauffeur Kandidaat Ruben van Duijn Joris Molenaar Beike Bijpost Quinten Hallensleben Henk v/d Ploeg Janneke Semplonius Arjan van Ammers Marion van den Bulk Joost van Duijn Timothy van der Steen Gerian Strijk Anke Rinsma Feline Thirij Max Lohr Lynke Bijpost Lacina Thirij Mick Zomerdijk Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 22

23 10.0 Materiaal Om goed en snel te kunnen reageren als de hulp van Reddingsbrigade Paal 13 ingeroepen wordt, moet naast goede training en opleiding, het materiaal gebruiksklaar zijn. Voldoende en up to date materiaal is van levensbelang zowel voor de hulpverleners als voor de slachtoffers. Binnen de vereniging wordt onder preparatie met name de technische dienst verstaan. Naast advies en aanschaf van nieuw materiaal wordt er ruimschoots aandacht besteed aan het onderhoud van het materiaal. Feestelijke opening nieuwe brigade loods Datum: 04 oktober 2014 Op zaterdagmiddag 04 oktober 2014 is onder grote belangstelling de nieuwe loods van Reddingsbrigade Paal 13 officieel geopend door burgemeester Marjan van Kampen. Samen met Hans Haver, voorzitter van de vereniging, en twee strandwachten ontvouwde de burgemeester een speciale Reddingsbrigade vlag in de nok van het nieuwe onderkomen. Leden van het jeugd roei team knalden vervolgens met confetti vuurwerk als feestelijke afsluiting van de ceremonie. Na jarenlange voorbereidingen is in 2013 gestart met de uitbouw, verbouwing en modernisering van de brigade loods aan de Jeweldijk. Met behulp van vele vrijwilligers en sponsoren uit het bedrijfsleven is de brigade loods in de afgelopen maanden volledig ingericht. Door alle geleverde inspanningen beschikt Reddingsbrigade Paal 13 nu over een grotere ruimte voor de opslag van het reddingmateriaal, een instructie lokaal voor de opleidingen en een bemanningsverblijf. Reddingsbrigade Paal 13 is zeer verheugd met dit nieuwe onderkomen die past bij haar taken als erkende hulpverleningsorganisatie. Tijdens de opening ontvingen enkele betrokkenen uit handen van de voorzitter een attentie als dank voor hun diensten bij de ontwikkeling van de nieuwe loods. Raymond van Mourik, directeur van Reddingsbrigade Nederland, complimenteerde de vereniging met het nieuwe onderkomen. Verder vroeg hij aandacht voor het belang van de Reddingsbrigade in de regio en het stimuleren van de onderlinge samenwerking. Namens de koepel organisatie overhandigde hij aan de voorzitter een naambord voor bij de deur van het nieuwe verenigingsgebouw. Erevoorzitter Ger de Haan ging in zijn toespraak in op het verleden van de vereniging en de eerste materiaalloods aan de Abbestederweg. Ook stond hij stil bij de professionalisering van het reddingswerk en het materiaal. Zo memoreerde hij dat de leden in de jaren tachtig van de vorige eeuw aan het einde van de middag op de parkeerplaats stonden om geld op te halen zodat het materiaal onderhouden kon worden. Het bestuur wil alle betrokkenen bedanken voor hun inzet tijdens de verbouwing van de loods en de organisatie van de openingsdag. We kunnen met trots terugkijken op een succesvolle verbouwingsperiode en een geslaagde middag! Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 23

24 In gebruik name Hansaboard Datum: 21 februari 2014 Op vrijdag 21 februari 2014 vond de officiële presentatie plaats van het nieuwste reddingsmiddel van Reddingsbrigade Paal 13, het May-Day Hansaboard. Door een substantiële gift van Rabobank Schagen-Wieringerland is het mogelijk geworden om deze innovatieve redplank voor waterongevallen aan te schaffen. De specifieke eigenschappen van dit unieke reddingmiddel stelt de redders van Paal 13 in staat om op plaatsen in de binnen wateren (sloten, kanalen, plassen en meren) te komen waar een gewone reddingboot niet of moeilijk kan worden ingezet. Daarnaast is de redplank speciaal ontworpen voor het redden van drenkelingen bij ijsongevallen en gewonden transport vanaf het ijs. Reddingsbrigade Paal 13 is de eerste hulpdienst in de Kop van Noord- Holland die het Hansaboard voor operationele inzet beschikbaar heeft. Na een intensieve trainingsperiode zal het Hansaboard behoren tot de standaard uitrusting van de alarmploeg. Het Hansaboard is daarmee het gehele jaar 24 uur per dag inzetbaar voor calamiteiten. Veel belangstellenden waaronder afgevaardigden van de ijsvereniging Callantsoog en collega s van de brandweer, KNRM en de RVR-NHN waren bij de presentatie aanwezig. De heer Zwart benadrukte de lange geschiedenis tussen de Rabobank en Reddingbrigade Paal 13 waarbij diverse reddings- en hulpmiddelen ter beschikking zijn gesteld. Daarnaast uitte hij veel lof en waardering voor het goede werk en de professionele instelling van Reddingsbrigade Paal 13 en haar leden. De maatschappelijke betrokkenheid van Rabobank sluit hier goed bij aan. Na deze toespraak werden de heer Zwart, mevrouw Annet Broers (afgevaardigde van de ledenraad Rabobank) en Hans Haver uitgenodigd om het Hansaboard officieel te onthullen. Na dit feestelijke moment werd de presentatie vervolgd door Mark Peeters, bestuurslid Repressie. Aan de hand van enkele foto s en een video werd een impressie gegeven van de verschillende inzet mogelijkheden van het Hansaboard. Ter afsluiting van de avond was er de gelegenheid voor een hapje en een drankje alsmede kon op informele wijze nader worden ingegaan op de samenwerking tussen de verschillende aanwezige hulpdiensten in het algemeen en het Hansa board in het bijzonder. Voorbereiding nieuwe reddingsposten Na de verbouwing en verhuizing van de brigadeloods in 2013/2014 zal in 2015 jaar een ander groot project worden afgerond, namelijk de vervanging van de beide reddingsposten van Reddingsbrigade Paal 13. Ruim twee jaar geleden is het bestuur samen met enkele leden gestart met het project en is er ook in 2014 veel werk verricht; er is een plan van eisen en wensen opgesteld, zijn er werkbezoeken gebracht aan diverse reddingsposten langs de kust, zijn er schetsen en bouwtekeningen gemaakt alsmede is er veelvuldig overleg geweest met de gemeente en andere externe partijen. Dit alles om optimale onderkomens voor de komende jaren te realiseren die aansluit bij de verenigings- en bewakingsactiviteiten, een uitstraling en herkenbaarheid heeft die past bij een hulpverleningsorganisatie, een prettige werkomgeving is voor de strandwachten en rekening houdt met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Na een openbare aanbestedingsprocedure is de opdracht door de gemeente Schagen (eigenaar van de reddingsposten) verstrekt aan de firma Barli. De planning is dat de nieuwe posten in Callantsoog en Groote Keeten voor 15 april 2015 op het strand zullen staan. Na uitvoerig overleg met de gemeente, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat is tevens het bericht ontvangen dat beide reddingsposten jaar rond op het strand mogen blijven staan, althans voor een periode van vijf jaar. Voorts zullen de nieuwe posten naar voren worden verplaatst in verband met de duin aangroei. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 24

25 11.0 Personeelszaken Personeelszaken vormt een belangrijk onderdeel voor de totstandkoming van de strandbewaking, maar draagt secundair ook bij aan de werving van nieuwe leden, binding van bestaande leden, naamsbekendheid en de maatschappelijke uitstraling van de vereniging. De kwaliteit van de strandwachten is van cruciaal belang. De vereniging voert daarom een gedegen werving, selectie, opleiding, coaching en ontwikkelingsbeleid gericht op het vasthouden van de juiste strandwachten (zowel betaald als vrijwilligers). Ook voor toekomstige strandwachten wenst de vereniging een zeer aantrekkelijke partij te zijn. Selectieprocedure Op 01 februari 2014 is de sollicitatieprocedure gestart voor het zomerseizoen Er is dit jaar wederom gekozen om alleen social media in te zetten als communicatiemiddel, dit om ook dit jaar weer de vacatures te verspreiden binnen de actieve leden en hun sociale groep. Het doel was wederom personeel aan te trekken voor de langere termijn. Ook de eigen website van de vereniging en het mail register van de leden is hiervoor gebruikt. Dit heeft geleid tot een 25 tal aanmeldingen. Al deze kandidaten zijn uitgenodigd voor het trainingsweekend in mei Uiteindelijk zijn er 19 kandidaten aangenomen. Dit had mede te maken met het feit dat kandidaten zichzelf teruggetrokken hadden maar ook met het feit dat de selectie commissie ze niet voldoende geschikt bevonden of niet geschikt te maken vonden. Gezien de selectieprocedure van 2014 wordt er overwogen om volgend jaar weer breder te gaan werven om meer kandidaten te krijgen. Trainingsweekeinde Het jaarlijkse trainingsweekeinde in mei is weer een succesvol evenement gebleken. Tijdens dit weekeinde zijn de volgende zaken aan bod gekomen: Kennismaking met de nieuwe kandidaten en de daarbij behorende selectie AED en zuurstof training Zwemtraining en reddings- en vervoersgrepen in zee Uitleg van de protocollen Uitleg van het materiaal Wederom is uit de evaluatie gebleken dat het trainingsweekeinde een erg effectief middel is voor zowel de personeelswerving als de algehele cohesie binnen de vereniging. Naast de kandidaten hebben ook dit jaar weer een aantal leden geholpen bij het trainingsweekeinde, waarvoor hartelijk dank! Bewakingsseizoen en conclusie Uiteindelijk is de bezetting neergekomen op 1 vaste commandant en 3 vrijwillige vervangende commandanten, 6 Senior Lifeguards, 5 Lifeguards, 4 Junior Lifeguards en 3 Aspirant Lifeguards. Hiermee waren bij de bewakingen de functies van vrijwilliger tot aan Senior Lifeguards goed gewaarborgd. Een zorg voor de toekomst is nog wel de functie van Commandant. Ook dit zal volgend jaar weer als prioriteit worden meegenomen in de sollicitatieprocedure. De verspreiding van de vacature via social media en de leden is deels geslaagd te noemen, daar er van de 25 toch 19 geschikte dan wel geschikt te maken kandidaten bij zaten. Voor volgend jaar zal er gekeken moeten worden of dit niet weer breder verspreid moet worden. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 25

26 12.0 Preventie en nazorg Hulpverleners worden beroepsmatig blootgesteld aan ernstige en mogelijke traumatische gebeurtenissen en hebben in die zin een hoog risico beroep. Inzet bij calamiteiten behoort tot de taakstelling van hulpverleners. Het meemaken van een calamiteit kan voor alle betrokkenen, getroffenen en hulpverleners, een ingrijpende en schokkende gebeurtenis zijn die grote invloed kan hebben op de lichamelijke en/of psychische gezondheid. Goede voorbereiding en voorlichting voorkomt dat de eigen veiligheid in gevaar komt. Daarnaast vormt nazorg een belangrijke stap om eventuele traumatische gebeurtenissen goed te kunnen verwerken zodat de leden hier geen hinder van ondervinden tijdens hun dagelijks leven. Reddingsbrigade Paal 13 vindt deze aspecten dermate belangrijk dat er binnen het bestuur een bestuurslid Preventie en nazorg is die zich volledig richt op de onderwerpen Medische Infrastructuur, ARBO, BOT en nazorg. Het afgelopen jaar heeft de vereniging op gebied van preventie en nazorg niet stil gezeten. EHBO lessen Begin februari 2014 is gestart met een basis cursus EHBO. Gedurende zeven zaterdag ochtenden zijn 7 leden van onze reddingsbrigade klaargestoomd voor het examen welke plaats vond op 05 april Alle kandidaten zijn daarbij met vlag en wimpel geslaagd. In april, mei en september zijn in totaal zeven herhalingslessen EHBO georganiseerd. Het is nog steeds jammer dat weinig leden gebruik maken van deze bijscholingsmogelijkheid. Het is nu vaak een klein select groepje van 3 tot 7 personen die de gehele herhalingscyclus volgen. Tijdens de herhalingslessen vindt een verdieping plaats van de vorig jaar geïntroduceerde nieuwe EHBO en lesstof, het zogenaamde ABCDE-protocol. Het voordeel van deze methode is dat men op een gestructureerde wijze snel de vitale functies kan controleren en veilig stellen. Een ander voordeel is dat de strandwachten nu dezelfde taal spreken als de professionele hulpverleners (ambulance personeel). Vooral bij overdracht van slachtoffers aan het ambulance personeel is dit functioneel. Er heeft nog geen evaluatie over het afgelopen jaar met de lifeguards plaatsgevonden of dit in de praktijk goed heeft gefunctioneerd. Tevens zijn er twee reanimatie cursussen georganiseerd, waarvan er één is gegeven tijdens het jaarlijkse trainingsweekend. Het was plezierig dat gebruik kon worden gemaakt van de nieuwe loods en instructieruimte. Hierdoor konden de deelnemers dus prettig oefenen. Meer dan voldoende ruimte om instructie te geven en casussen te draaien. Een groot voordeel is tevens dat de EHBO materialen en instructie materialen mooi overzichtelijk opgeborgen kunnen worden in een aparte ruimte in het verenigingsgebouw. In navolging op het vorige seizoen, hebben we op 16 juni 2014 samen met de KNRM een gezamenlijke EHBO-oefening gehouden op het strand voor de post van Callantsoog. De opkomst was weer groter dan vorig jaar en de reacties na afloop waren wederom erg positief. Het plan is om het in 2015 nog groter aan te pakken en ook de EHBO-vereniging en wellicht de brandweer erbij te betrekken. EHBO activiteiten In het zomerseizoen hebben we meerdere malen EHBO moeten toepassen. Het betrof in de meeste gevallen om kleine kwalen of ongelukjes waarbij we de badgasten terplekke konden helpen zodat ze daarna verder konden met hun activiteiten. Twee maal werd er uitgerukt voor een onwel geworden badgast die daarna gereanimeerd moest worden. Dit had grote impact op onze brigadeleden die hierbij betrokken waren en dat kwam bij de evaluatie ook duidelijk naar voren. Kennisniveau was ruim voldoende, de betrokkenen wisten precies wat ze moesten doen. Daarmee kan worden geconcludeerd dat men voldoende is opgeleid en kon men het geleerde in praktijk brengen en daarmee vergroten zij hun ervaring en kon men dit zien als leerervaring. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 26

27 Ook bleek dat de ingezette EHBO materialen effectief waren. Men kon efficiënt werken omdat er voldoende en prima functionerend materiaal voor handen was. De samenwerking met de professionele hulpverleners was op de plek van het incident prima te noemen. In de communicatie met de verschillende hulpverleningsinstanties bleken er aandachtspunten te zijn geweest wat voor verbetering vatbaar is. Dit lag echter met name buiten de invloedsfeer van onze brigadeleden. Omdat deze incidenten de nodige aandacht trok van de landelijke en lokale media, betekende dit voor een aantal brigadeleden een nieuwe ervaring. We hebben het afgelopen jaar weer extra flessen O² ingehuurd van een bedrijf uit Lelystad. Ook hebben we ons EHBO materiaal laten leveren door een nieuwe leverancier te weten Instructie op maat uit Den Helder. B.O.T. Tijdens het trainingsweekend is in samenwerking met Sharon Pijnenburg en Stephanie Lenstra voorlichting gegeven over BOT-protocol. Deze dames zijn begin mei 2014 benaderd om het BOT te komen versterken en ze hebben daar positief op geantwoord. Eind juni is er door de organisatie IVP (gespecialiseerd in opvang na een schokkende gebeurtenis) een cursus georganiseerd waarbij Reddingsbrigade Paal 13 optrad als initiator en gastheer in de brigadeloods. Aan deze cursus namen vijf leden van ons BOT deel alsmede leden van een aantal andere reddingsbrigades uit de regio. Onze BOT leden hebben de cursus met een goed resultaat afgesloten. Naar aanleiding van de cursus hebben we geleerd dat we de 1 ste activiteiten in ons proces BOT een beetje moesten aanpassen. In het zomerseizoen hebben de strandwachten twee keer gebruik moeten maken van het (aangepaste) BOT-protocol. Beide incidenten noopten ons om dit protocol op te starten maar gelukkig was het niet zo ernstig, zodat we het met 1 à 2 gesprekken af konden doen. De nazorg gesprekken met onze brigadeleden die bij de calamiteit betrokken waren, werd goed gewaardeerd. Ook werden familieleden van betrokken leden ingeschakeld en geïnformeerd. ARBO Een groot nadeel van de nieuwe instructie ruimte is het lage plafond aan de zijkanten. Een van de cursisten EHBO stootte zijn hoofd aan één van de lage balken. Op ARBO-vlak (voorzorg) blijft dit een van de grootste pijnpunten. De hoop is dat we dit zo snel mogelijk kunnen voorkomen door afscheidingswandjes of bloembakken aldaar te plaatsen. Tevens hebben de omstandigheden van met name post Groote Keeten de nodige Arbo aandacht gehad. Voorts is het materiaal gecontroleerd en zijn de periodieke keuringen uitgevoerd. Pre- en nazorg kader Natuurlijk zijn in de uitvoering van de Pre- en nazorg heel veel van onze brigadeleden verantwoordelijk. Ook namens het bestuur, hartelijke dank hiervoor. Het bestuur wil in het bijzonder Dimitri Schilperoord en Sebastiaan Wagt bedanken voor hun inzet voor dit mooie onderdeel van Paal 13 (EHBO zaken). Beide leden hebben om verschillende redenen plaats gemaakt. Madelaine Kiekebos heeft echter dit stokje sinds halverwege 2014 overgenomen. Voorts zijn Sharon Pijnenburg en Stephanie Lenstra zoals eerder al vermeldt toegetreden tot het BOT team. Ook gaat er natuurlijk een woord van dank naar deze dames uit voor hun inzet tot nu toe. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 27

28 13.0 Binding & verenigingsactiviteiten Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de vereniging. Daarom hecht Reddingsbrigade Paal 13 zeer veel waarde aan het vrijwilligerswerk en voert een actief beleid hierin. Het zijn de vrijwilligers die zorgen voor het realiseren van de verenigingsdoelstellingen. Veel leden leveren een belangrijke bijdrage aan de activiteiten binnen de vereniging en worden er tal van activiteiten georganiseerd Bindingsactiviteiten Velocitas race 2014 Datum: 01 augustus 2014 Op vrijdag 01 augustus 2014 vonden de jaarlijkse onderlinge wedstrijden plaats tussen de strandwachten van Reddingsbrigade Paal 13. De wedstrijd (en tevens oefening) heeft als doel om een drenkeling met een reddingboot zo snel mogelijk, foutloos te redden waarbij tevens een competitief element aanwezig is. Gedurende de wedstrijd komen de vaardigheden op het gebied van uithoudingsvermogen, materiaal kennis, procedurekennis en samenwerking aan bod. In totaal hadden 12 strandwachten zich ingeschreven voor de race. Evenals vorig jaar stelde Johan Thirij, erelid van de vereniging, door middel van een loting 6 teams samen, elk team bestaande uit een schipper en een opstapper. Na de loting en de briefing startte het eerste team om uur onder ideale weersomstandigheden. Met een buitenlucht temperatuur van rond de 23 graden, nagenoeg windstil waardoor er een vlakke zee was en bij opkomend tij was de verwachting dat de parcours tijden dan ook zeer dicht bij elkaar zouden liggen. Dit betekende dat de deelnemende teams de wedstrijd zo foutloos mogelijk moesten afleggen om in aanmerking te komen voor het erepodium. Nadat de 6 teams het parcours hadden afgelegd ging de jury in beraad om te bepalen welk team de Velocitas wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Tijdens het overleg bleken de jury leden unaniem tevreden over de verrichtte prestaties van de strandwachten. Dit is zeker ook een compliment aan alle vaarinstructeurs die ook dit jaar weer veel tijd in de vaar opleidingen hebben gestoken. Daarnaast werden er ook enkele aandachtspunten naar voren gebracht. Nadat de deelnemers en overige aanwezige leden zich tegoed hadden gedaan aan een gezamenlijke avondmaaltijd kon om uur de prijsuitreiking plaatsvinden. Jury voorzitter Mark Peeters gaf kort de algemene indruk van de jury weer alsmede werden de aandachtspunten besproken. Tevens werd opgemerkt dat zoals verwacht de tijden erg dicht bij elkaar lagen en twee teams het parcours foutloos hadden gevaren. Uiteindelijk werd het team van schipper Kees Zomerdijk en opstapper Jelte Bijpost door de jury uitgeroepen als winnaars van de race om de Velocitas Trofee Uit handen van Johan Thirij kregen zij de felbegeerde wisselbeker uitgereikt. Voor zowel Kees als voor Jelte is het de tweede keer dat zij zich winnaar van de Velocitas race mogen noemen. Volledige einduitslag Velocitas Kees Zomerdijk Jelte Bijpost 2. Jelle Kleijwegt Rick van Kampen 3. Luke v/d Veer Jelle Stam 4. Lacina Thirij Anke Rinsma 5. Mick Zomerdijk Jimmi Thirij 6. Sebastiaan Wagt Marion v/d Bulk Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 28

29 13.2 Wervings activiteiten De leden zijn van onschatbare waarde voor de vereniging. Per jaar verrichten zij samen enkele duizenden uren aan vrijwilligerswerk waardoor de vereniging haar doelstellingen kan realiseren. De vereniging kent al geruime tijd een stabiel ledenaantal van circa 150 leden. Het is echter van belang om dit ledenaantal te behouden en liefst uit te breiden. Met name de instroom van jonge leden tussen de 6 en 12 jaar is van belang voor het voortbestaan van de vereniging. Ledenwerving en ledenbehoud vormen een structureel onderdeel van het verenigingsbeleid. Werkbezoek Jeugd en jongerenwerk Schagerbrug Datum: 21 juni 2014 Op zaterdag 21 juni 2014 bracht een groep van in totaal 13 jongeren en hun begeleiders van Jeugd en jongerenwerk Schagerbrug een werk bezoek aan de reddingspost in Callantsoog. Om uur werd de groep welkom geheten door de strandwachten en volgde er een informatief en actief programma. Allereerst werd er een rondleiding gegeven in de reddingspost waarbij de strandcommandant uitleg gaf over de diverse werkzaamheden van Reddingsbrigade Paal 13. Hierna volgde een bezichtiging van de diverse reddingsboten en de reddingsbrigade 4x4 voertuigen. Na deze kennismaking werd het tijd om zelf in actie te komen. De jongeren konden zo ervaren wat het is om een strandwacht te zijn. Er werd een demonstratie met het rescue board gegeven en leerden ze hoe zij een reddingsvest moesten omdoen (eigen veiligheid staat natuurlijk altijd voorop). Met de hele groep werd op het strand geoefend hoe zij met behulp van een kettinggreep een zwin kunnen afzoeken naar een vermiste drenkeling. Tot slot werden er twee team building opdrachten met de reddingvlet gedaan. Rond uur werd het programma afgesloten. De groep was zeer enthousiast waarbij 5 jongeren zelfs hebben aangegeven om binnenkort deel te gaan nemen aan de lifeguard beach opleidingen 13.3 Overige verenigingsactiviteiten Jeugd roei team Callantsoog Reddingsbrigade Paal 13 heeft in haar ruim 50 jarig bestaan een rijk verleden opgebouwd als het gaat om het wedstrijd onderdeel vlet roeien en daarbij vele prijzen behaald. In de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de vereniging zelf ook drie grote landelijke Vletten racen op het strand van Callantsoog georganiseerd. Na een lange periode van stilte rondom het roei team is in 2014 onder leiding van Peter de Haan de oude traditie van het vlet roeien weer in ere hersteld. Doelstelling van het nieuwe (jeugd)roei team Paal 13 is het verbreden van de saamhorigheid, werken in teamverband en het overwinnen van de weers- en water condities. Het roei team bestaat uit; Jelte Bijpost, Beike Bijpost, Daan van Daele, Wouter Piek, Arjan van Ammers, Timothy v/d Steen, Mees Bakker, Sil Bakker en Jelle Stam. Het jaar 2014 stond in het teken van het samenstellen van het team en vooral heel veel trainen, zodat de roeiers in 2015 kunnen deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap vlet roeien. Aangezien het NK op verschillende wateren wordt gehouden (zowel op open water als op zee) is in de zomer vooral op zee geroeid en in het naseizoen op het Oude Veer bij Anna Pawlowna. Het nieuwe Vlet roeiteam Callantsoog is zeer gedreven en gereed voor het NK 2015! Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 29

30 Deelname Serious Rescue 2014 Datum: 20 t/m 22 december 2014 Op dinsdag 26 november komt er een appje binnen, met de vraag of er iemand zo enthousiast is om de deelname aan Serious Rescue te organiseren. Twee dagen later wordt er in de loods druk gepraat over deze deelname en wordt er een organisatie samen gesteld. Frank van Lienden en Lacina Thirij gaan vrijdag naar de loods en spreken alles door. De conclusie uit deze bespreking; super tof deze deelname maar er moet nog aardig wat geregeld worden binnen drie weken. Gelukkig waren er al aardig wat redders dol enthousiast en konden de gegevens van de deelnemers voor zondag 30 november, ja twee dagen later, verzonden worden. Ons team bestond uit: Mees Bakker, Jelle Stam, Sil Bakker, Arjan van Ammers, René Bakker, Wouter Piek, Daan van Daele, Feline Thirij, Marion v/d Bulk, Lacina Thirij en Frank van Lienden. Het team was samengesteld, formulieren ingevuld en dan rustte er de volgende vraag; hoe komen wij aan geld. Zonder geld kunnen wij niet aankomen bij het glazen huis. Gelukkig konden wij op onze penningmeester, Natascha, rekenen en heeft zij voor ons een vergunning geregeld bij de gemeente Schagen. Met deze vergunning mochten wij collecteren en hebben wij vijf collecte bussen meegekregen. In het weekend van 12 tot en met 14 december hebben wij hard gebruik gemaakt van onze vergunning en hebben wij bijna 800,- euro opgehaald. Heel blij waren wij ook met de hulp van andere leden die niet mee zouden varen maar wel hebben gecollecteerd. De laatste paar weken voor het vertrek zijn we verder nog bezig geweest met de boot, de kleding en de auto, want een goede voorbereiding is het halve werk! En dan was het zover, zaterdag 20 december 6:15 stonden we allemaal half slaperig klaar in de loods om te vetrekken. Frank en Sil waren trouwens al eerder vetrokken vanwege de briefing. Het was donker, het was koud maar we hadden er zin in. Na lang wachten in Medemblik konden we eindelijk van start en wat een super mooi gezicht was dat! En rond een uur of half 4 waren we eigenlijk alweer in Nieuwe Niedorp, waar alle boten nacht klaar werden gemaakt en wij weer op naar Callantsoog konden. De dag erna ging eigenlijk precies hetzelfde, alleen was de afstand nu wat langer; van Nieuwe Niedorp naar Zaandam. Toen we in Zaandam aankwamen was het al donker en stond er aardig wat volk en een drumband ons op te wachten. Het was een lange dag dus snel de boot klaar maken, verdeling maken voor de laatste dag en op naar huis. Het was goed dat we van te voren een verdeling hadden gemaakt voor de laatste dag, want we waren eerlijk gezegd aan de late kant in Zaandam(verdwaald) en we hadden maar 15 minuten voor vertrek. De samenwerking ging erg soepel en we waren niet eens als laatste klaar, op naar Haarlem! Een leuke verassing was het Noordzeekanaal met aardig wat tegenwind, golven en regen. Na de wissel op naar Haarlem, waar het een uur uitliep, omdat er een boot omwas geslagen en er dus aardig wat geregeld moest worden. Na lang wachten waren ze daar eindelijk, een super tof moment! Nadat alle boten rustig waren aangemeerd werd het bedrag bekend gemaakt, meer dan 18,000 euro voor Serious Request. Wij hebben van deze winterse activiteit genoten en iedereen bedankt die ons geholpen heeft! Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 30

31 14.0 PR & Sponsoring Reddingsbrigade Paal 13 voert een actief PR en sponsor beleid. De vereniging heeft een eigen PR commissie die belast is met ontwikkelen en uitvoeren van het PR en sponsorbeleid van de vereniging. Jaarlijks ondernemen zij diverse initiatieven op dit werkterrein Sponsoring Door de media aandacht is de vereniging een aantrekkelijke partner als het gaat om sponsoring vanuit het bedrijfsleven en charitatieve instellingen. De basis voorzieningen voor de uitvoering van de verenigingstaken moet immer gefinancierd worden vanuit de gemeentelijke subsidies, daar deze basisvoorzieningen van levensbelang zijn voor een goede uitvoering van haar preventieve en repressieve taken. Deze primaire taken mogen niet afhankelijk worden van de goodwill vanuit het bedrijfsleven. De vereniging zorgt naast de ontvangen subsidie al jaren voor extra inkomsten door middel van het aantrekken van sponsoren. Met deze middelen kunnen extra voorzieningen worden gerealiseerd die ook verband houden met de primaire taken. Ondanks de economische moeilijke tijden kon Reddingsbrigade Paal 13 ook in 2014 ondersteuning tegemoet zien van het bedrijfsleven; t Coraaltje vliegers, Harry's Tweewielers, Rabobank, Forbo, Brunel, Bakker Van der Ploeg, H&G Export Tractors. Daarnaast waren er in het afgelopen jaar weer een aantal opmerkelijke initiatieven: Brood- en Banketbakkerij P. v.d. Ploeg; sponsoring strandploeg Reddingsbrigade Paal 13 heeft sinds de start van het bewakingsseizoen een nieuwe sponsor mogen verwelkomen, Brood- en Banketbakkerij P. v.d. Ploeg uit Callantsoog. De binding tussen Reddingsbrigade Paal 13 en de lokale ondernemers is van groot belang. In de afgelopen jaren kon de vereniging al op incidentele basis een beroep doen op bakkerij Van der Ploeg. De vereniging is dan ook zeer verheugd met het initiatief van Peter van der Ploeg om de strandploeg nu structureel te ondersteunen. Gedurende het bewakingsseizoen (juni t/m begin september) levert de bakkerij met aanzienlijke korting brood voor de dagelijkse lunch van de strandwachten. Hiermee krijgen de hoofdzakelijk vrijwillige strandwachten een kleine tegemoetkoming in de onkosten die zij maken voor de bijdrage die zij leveren aan de veiligheid van de badgasten. Tevens ontvangt de vereniging een mooie financiële donatie voor de clubkas. Brood- en Banketbakkerij P. v.d. Ploeg gevestigd aan het Dorpsplein in Callantsoog is een dynamische brood- en banketbakkerij waarin dagelijks (in de zomerperiode 7 dagen per week) verse en kwalitatief hoogstaande brood- en banketbakkersproducten op ambachtelijke wijze wordt vervaardigd. De bakkerij staat bekend om z'n heerlijke specialiteiten en kwaliteitsgebak. En in de gezellige croissanteriecorner kunt u een kopje koffie of thee drinken. Voor meer informatie kijk op Giften & collectes De vereniging benut ook andere bronnen om aanvullende financiële middelen te verkrijgen door middel van giften en collectes. Op dit vlak worden er verschillende initiatieven genomen. De vereniging is iedereen dankbaar die bij deze acties een financiële donatie heeft gedaan. Collectes Van oudsher maakt onze reddingsbrigade gebruik van brigadepaaltjes voor het genereren van extra giften. Deze collectepaaltjes staan bij diverse ondernemers in Callantsoog en omstreken. Daarnaast heeft een collecte door de jeugdleden op het strand een mooi bedrag opgeleverd. De opgebrachte gelden van deze initiatieven zullen volledig besteed worden aan jeugd activiteiten, opleiding en lesmateriaal. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 31

32 14.3 Media De vereniging onderhoud een goede en structurele relatie met zowel lokale, regionale en landelijke media. Naast veelvuldige publicaties in kranten en nieuws gerelateerde internetsites vinden er bijna jaarlijks televisie opnames op de reddingsposten plaats en worden er geregeld radio interviews gegeven. Bij belangrijke gebeurtenissen in de vereniging of na calamiteiten worden persberichten opgesteld en verzonden. Naast het verkrijgen van aandacht voor het werk van Reddingsbrigade Paal 13 staan bij deze PR activiteiten tevens het promoten van het strand en kustrecreatie van de badplaatsen Callantsoog en Groote Keeten centraal. Ook in 2014 hebben de diverse media weer ruimschoots aandacht besteed aan Reddingsbrigade Paal 13. Onderstaande enkele voorbeelden: 14.4 Social Media & website De vereniging heeft een eigen website voor de interne en externe communicatie. De website wordt druk bezocht en bevat naast informatie over de vereniging en haar activiteiten ook ruimschoots informatie voor de strandbezoekers en tips voor een veilig verblijf op het strand. Om iedereen op de hoogte te houden van nieuws, foto's en andere belangrijke zaken is Reddingsbrigade Paal 13 ook te volgen via social media zoals Facebook en Twitter. Met deze middelen wil de vereniging tevens snel een groot publiek kunnen bereiken om bijvoorbeeld te waarschuwen voor gevaarlijke stroming of aflandige wind. Op het eigen Youtube kanaal van Reddingsbrigade Paal 13 staan diverse filmpjes over de vereniging. In 2014 is veelvuldig gebruik gemaakt van deze moderne communicatie mogelijkheden. Reddingsbrigade Paal 13 Jaarverslag 2014 Page 32

Hulpverleningscijfers Inzetverslagen Evenementen Opleiding en oefening Materiaal Binding & verenigingsactiviteiten PR & Sponsoring

Hulpverleningscijfers Inzetverslagen Evenementen Opleiding en oefening Materiaal Binding & verenigingsactiviteiten PR & Sponsoring Hulpverleningscijfers Inzetverslagen Evenementen Opleiding en oefening Materiaal Binding & verenigingsactiviteiten PR & Sponsoring Verenigingsgegevens Statutaire naam : Vereniging Reddingsbrigade Paal

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade

Zandvoortse Reddingsbrigade se Reddingsbrigade Workshop Netwerk Brandweervrouwen 18 November 2016 Programma Welkom! se Reddingsbrigade Reddingsbrigades Taken reddingsbrigades RVR Regionale voorziening reddingsbrigades Nationale Rampenvloot

Nadere informatie

Reddingsbrigade Paal 13 Callantsoog & Groote Keeten. Jaarverslag 2011

Reddingsbrigade Paal 13 Callantsoog & Groote Keeten. Jaarverslag 2011 Reddingsbrigade Paal 3 Callantsoog & Groote Keeten Jaarverslag Inhoudsopgave Algemeen 3 Hulpverleningscijfers strandploeg / alarmploeg 4 Overzicht strandploeg 3 Hulpverleningsverslagen strandploeg Overzicht

Nadere informatie

Je wordt niet zomaar een goede strandwacht. Je moet cursussen volgen om te leren hoe je iemand moet redden zonder dat je zelf in de problemen raakt.

Je wordt niet zomaar een goede strandwacht. Je moet cursussen volgen om te leren hoe je iemand moet redden zonder dat je zelf in de problemen raakt. informatie boekje 2 Heb je altijd al graag een strandwacht willen worden of ben je benieuwd naar het werk van een strandwacht? In dit boekje vertellen we je informatie over de Katwijkse Reddingsbrigade

Nadere informatie

Beleidsplan (samenvatting tbv ANBI)

Beleidsplan (samenvatting tbv ANBI) Beleidsplan 2017-2020 (samenvatting tbv ANBI) Verenigingsgegevens Statutaire naam: s-gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade Datum oprichting: 28 februari 1950 Statutaire zetel: s-gravenzande (Gemeente

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2016-2017 Versie: 1.1 Datum: 24-10-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.0 Datum: 07-02-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleid korte termijn... 4 2.1. Vereniging... 4 2.1.1. Bestuur... 4 2.1.2. Commissies...

Nadere informatie

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016

Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Beleidsplan Reddingsbrigade Heerhugowaard 2015-2016 Versie: 1.1 Datum: 23-09-2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 3. Missie... 3 4. Beleid korte termijn... 4 4.1. Vereniging... 4 4.1.1.

Nadere informatie

Strandwachtbespreking. Bewakingsseizoen 2014

Strandwachtbespreking. Bewakingsseizoen 2014 Strandwachtbespreking Bewakingsseizoen 2014 maandag 26 mei 2014 Onderwerpen ter behandeling Mededelingen Strandwachtroosters Dagelijkse gang van zaken Aandachtspunten Protocollen en procedures Opleiden,

Nadere informatie

STRANDWACHTBESPREKING seizoen 2013

STRANDWACHTBESPREKING seizoen 2013 Nederland Egmond aan Zee STRANDWACHTBESPREKING seizoen 2013 maandag 13 mei 2013 aanvang 19.30 uur Agenda Mededelingen Materieel Procedures Opleidingen, trainingen en oefeningen Dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2014 Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2014 1 Inleiding Begroting 2014 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring

Nadere informatie

Reddingsbrigade Paal 13 Callantsoog & Groote Keeten. Jaarverslag 2010

Reddingsbrigade Paal 13 Callantsoog & Groote Keeten. Jaarverslag 2010 Reddingsbrigade Paal 3 Callantsoog & Groote Keeten Jaarverslag 00 Inhoudsopgave Algemeen 3 Hulpverleningscijfers strandploeg / alarmploeg 4 Overzicht strandploeg 0 Hulpverleningsverslagen strandploeg Overzicht

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Concept Begroting 2016

Zandvoortse Reddingsbrigade. Concept Begroting 2016 Zandvoortse Reddingsbrigade Concept Begroting 2016 1 Inleiding Begroting 2016 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke

Nadere informatie

Dagelijks bestuur. Algemeen bestuur. Preparatie Repressie Personeelszaken Preventie & nazorg

Dagelijks bestuur. Algemeen bestuur. Preparatie Repressie Personeelszaken Preventie & nazorg Verenigingsgegevens Statutaire naam : Vereniging Reddingsbrigade Paal 13 Datum oprichting : 10 mei 1962 Statutaire zetel : Callantsoog, gemeente Zijpe Kamer van Koophandel nr. : V40634738 Rechtsvorm :

Nadere informatie

Regionale Voorziening Reddingsbrigade Noord-Holland Noord (RVR-NHN)

Regionale Voorziening Reddingsbrigade Noord-Holland Noord (RVR-NHN) Regionale Voorziening Reddingsbrigade Noord-Holland Noord (RVR-NHN) Jaarbericht 2015 Dokweg 149 t. 0255 54 58 58 info@reddingsbrigade.nl ING bank 7625 t.n.v. KNBRD 1976 CA IJmuiden f. 0255 51 25 84 www.reddingsbrigade.nl

Nadere informatie

Reddingsbrigade AMSTELVEEN

Reddingsbrigade AMSTELVEEN Reddingsbrigade AMSTELVEEN LIFE SAFER 1 NOVEMBER 2015 lifesafer 1 LIFESAVER 1 JEROEN GUIDO ARIAN MAURITS TIANNA RENS STEFAN MIRTHE MARCO THIJS TIJMEN RENS BENJAMIN PRANAV JIKKE-JANNE BARBARA LAURA TON

Nadere informatie

Regionale Voorziening Reddingsbrigade Noord-Holland Noord

Regionale Voorziening Reddingsbrigade Noord-Holland Noord Regionale Voorziening Reddingsbrigade Noord-Holland Noord Jaarbericht 2014 Dokweg 149 t. 0255 54 58 58 info@reddingsbrigade.nl ING bank 7625 t.n.v. KNBRD 1976 CA IJmuiden f. 0255 51 25 84 www.reddingsbrigade.nl

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Versie januari 2011. Waterhulpverlening

Versie januari 2011. Waterhulpverlening Waterhulpverlening Waarom omzetten De huidige KNBRD bonds(strandwacht)diploma s A en B en de varendredden lijn zijn al vanaf voor de jaren tachtig in gebruik binnen Reddingsbrigade Nederland, waardoor

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2015

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2015 Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2015 1 Inleiding Begroting 2015 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft Koninklijke goedkeuring

Nadere informatie

Activiteiten en financiering reddingsbrigades

Activiteiten en financiering reddingsbrigades A.7 1. Samenvatting voorstel Deze notitie geeft een overzicht van de reddingsbrigades in Hollands Midden, de activiteiten die men uitvoert en de wijze waarop de reddingsbrigades worden gefinancierd. De

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig

Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Certificeringssysteem voor rijinstructeurs bestuurder voorrangsvoertuig Instituut Fysieke Veiligheid Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Colofon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7796 20 maart 2015 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/51943, houdende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

JAARVERSLAG 2010. Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JAARVERSLAG 2010 Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! VOORWOORD Ik heb het genoegen u het jaarverslag 2010 van de s-gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade te mogen aanbieden. Het jaarverslag geeft u een

Nadere informatie

Brancherichtlijn Optische & Geluidssignalen

Brancherichtlijn Optische & Geluidssignalen Brancherichtlijn Optische & Geluidssignalen Reddingsbrigade Nederland april 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Toepassingsbereik... 4 3 Omschrijving dringende taak... 5 4 Prioriteitstelling meldingen...

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Datum 30 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over ongevallen met voorrangsvoertuigen van de politie, brandweer en ambulance

Datum 30 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over ongevallen met voorrangsvoertuigen van de politie, brandweer en ambulance 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec

Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Projectplan Zes Minuten Zone Gemeente Stede Broec Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel... 3 3. Samenwerking... 3 4. AED s... 4 5. Alarmeringssysteem... 5 6. Trainingen... 6 7. Financiën... 6 8. Communicatie...

Nadere informatie

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool

02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool. 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht. De Regenboogschool HERHALINGSLESSEN - EHBO NOOTDORP - SEIZOEN 2015 / 2016 GROEP 1 LESTIJD: 19:30 - ± 21:30 UUR 02-09-15 Opening seizoen, jaarvergadering en lezing. De Regenboogschool 09-09-15 Les 1 Communicatie en overdracht.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Verdrinkingen

Hoofdstuk 1 Verdrinkingen Hoofdstuk 1 Verdrinkingen 1-8-2016 Handleiding Life Saver 1 Introductie 100 200 mensen overlijden per jaar door verdrinking. Meestal jongeren (

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE Missie Visie Doelstelling

ALGEMENE INFORMATIE Missie Visie Doelstelling JAARVERSLAG 2013 ALGEMENE INFORMATIE Missie De s-gravenzandse Vrijwillige Reddingsbrigade streeft ernaar haar overeengekomen taken zijnde preventieve en repressieve (strand)hulpverlening op een kwalitatief

Nadere informatie

Reddingsbrigade Notwin 2011

Reddingsbrigade Notwin 2011 Reddingsbrigade Notwin 2011 Reddingsbrigade Notwin 2011 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Search And Rescue afdeling van Reddingsbrigade Notwin. Door middel van dit verslag geven wij een opsomming

Nadere informatie

Genieten aan het water? Tips van Zuma!

Genieten aan het water? Tips van Zuma! Genieten aan het water? Tips van Zuma! 01 Ga alleen zwemmen op plaatsen waar dat is toegestaan en waar toezicht door de Reddingsbrigade (lifeguards) wordt gehouden. 02 Kun je niet zwemmen? Ga dan maximaal

Nadere informatie

Reddingsbrigade Notwin 2013

Reddingsbrigade Notwin 2013 Reddingsbrigade Notwin 2013 Reddingsbrigade Notwin 2013 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Varend Redden afdeling van Reddingsbrigade Notwin. Jaarlijks brengen wij u door middel van een kort

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inho ud: 1. Doelstelling pag. 4 2. Realisatie pag. 5 3. Begrippen pag. 6 4. Verantwoordelijkheid pag. 7 5. Pastorale verzorger pag. 8 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Begroting 2017 Versie 1.0 Mei 2016

Begroting 2017 Versie 1.0 Mei 2016 Versie 1.0 Mei 2016 Zandvoortse Reddingsbrigade http://www.zrb.info bestuur@zrb.info Penningmeester Zandvoortse Reddingsbrigade Wilhelminaweg 32 2042 NP Zandvoort penningmeester@zrb.info Secretariaat Zandvoortse

Nadere informatie

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland

Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland 30 mei tot en met 2 juni 2017 Calamiteitenplan Avondvierdaagse Hoogland Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Organisatie... 4 3. Risico inventarisatie... 5 3.1.

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2013-2014 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Waterongevallenbestrijding en brandweerduiken

Specialisten van de VRU. Waterongevallenbestrijding en brandweerduiken Specialisten van de VRU Waterongevallenbestrijding en brandweerduiken Het grootste deel van het brandweerwerk speelt zich af op het land, maar de brandweer heeft ook een natte specialisatie: waterongevallenbestrijding.

Nadere informatie

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland

Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland Maak jij het uit? Informatiebijeenkomst Brandweer IJsselland vrijdag 6 februari 2015 Welkom! Doel van de informatiebijeenkomst Vooraf informatie delen Wat wordt er van je verwacht als brandweervrijwilliger

Nadere informatie

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers

Voorzitters van 1969 tot 2013 Grote oefening, veel toeschouwers Voorzitters van 1969 tot 2013. Grote oefening, veel toeschouwers ~ 81 ~ 71 ste jaarvergadering afsluiting jubileumjaar Sluiting jubileumjaar: de 7 en 0 werden weer uit elkaar gehaald door de Burgmeester

Nadere informatie

Informatiedocument. Pilot alarmering reddingsbrigades Noordzeekust door het Kustwachtcentrum juli t/m augustus 2011

Informatiedocument. Pilot alarmering reddingsbrigades Noordzeekust door het Kustwachtcentrum juli t/m augustus 2011 Informatiedocument Pilot alarmering reddingsbrigades Noordzeekust door het Kustwachtcentrum juli t/m augustus 2011 Opgesteld door: Reddingsbrigade Nederland Kustwachtcentrum KNRM Versie 05, 16 juni 2011

Nadere informatie

Opleiding waterhulpverlening. Werkgroep Opl. Waterhulpverl. Werkgroep Opl. Waterhulpverl. Even terug: oude diplomalijn. Even terug: oude diplomalijn

Opleiding waterhulpverlening. Werkgroep Opl. Waterhulpverl. Werkgroep Opl. Waterhulpverl. Even terug: oude diplomalijn. Even terug: oude diplomalijn Opleiding waterhulpverlening Implementatie Opleiding Waterhulpverlening 22 febrauri 2012 Presentatie werkgroep Harry Vrielink Gerlof Wijnja Agenda Werkgroep "Implementatie opleiding waterhulpverlening

Nadere informatie

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015

Voorbeeld. Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 2; 18 juni 2015 Naam opleider en registratienummer CBR, registratienummer 0000H0 Versienummer en datum Opleidingsplan versie ; 18 juni 0 Code en type training Code: U1-1 EHBO Type: Regulier, en in dagdelen (=opgeknipt)

Nadere informatie

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe

Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe. Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Concept Projectplan Zes Minuten Zones Gemeente Zijpe Concept Projectplan AED s in de gemeente Zijpe Inhoudsopgave: 1. Inleiding..3 2. Doel.3 3. Samenwerking..3 4. AED s.4 5. Alarmeringssysteem.4 6. Trainingen..4

Nadere informatie

GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen

GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen GRIP 1, partyboot Egmond aan Zee 9 april 2017, gemeente Bergen 1. Overzicht Incident 9 april 2017 Ongeval partyboot, Egmond aan Zee Gemeente Bergen GRIP 1 Omschrijving Op zondag 9 april 2017 krijgt het

Nadere informatie

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Reddingsbrigade. Versie 1.0, november 2007

Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Reddingsbrigade. Versie 1.0, november 2007 Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Reddingsbrigade Versie 1.0, november 2007 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toepassingsbereik 4 3. Omschrijving dringende taak 5 4. Prioriteitstelling meldingen 6 5.

Nadere informatie

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2012

Zandvoortse Reddingsbrigade. Begroting 2012 Zandvoortse Reddingsbrigade Begroting 2012 1 Inleiding Begroting 2012 1. Algemeen De Zandvoortse reddingsbrigade (ZRB) is een op 27 maart 1922 opgerichte vereniging. De vereniging heeft koninklijke goedkeuring

Nadere informatie

IJsbaan open voor inline-skaten!

IJsbaan open voor inline-skaten! IJsbaan open voor inline-skaten! Vanaf 1 april is de multifunctionele ijsbaan open als inline-skatebaan. Vanaf dat moment wordt er op de baan volop ge-inline-skatet oftewel geskeelerd. Inlineskaten is

Nadere informatie

In de interim periode als voorzitter van 5 december 2000 tot 20 april 2001 heb ik naar eer en geweten de lopende zaken behartigd.

In de interim periode als voorzitter van 5 december 2000 tot 20 april 2001 heb ik naar eer en geweten de lopende zaken behartigd. Voorzitter Verdiessen neemt afscheid als voorzitter Helaas door drukke werkzaamheden ziet dhr. Cor Verdiesen zich genoodzaakt zijn functie als voorzitter in november 2000 neer ter leggen. Het bestuur vraag

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015

Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 Onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen voor 2014-2015 In 2011 en 2012 heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) onderzoek uitgevoerd naar voorrangsvoertuigen. Sinds 2013 wordt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF De nieuwsbrief die hier voor je ligt is samengesteld door het bestuur van de EHBO vereniging afdeling Smilde.

NIEUWSBRIEF De nieuwsbrief die hier voor je ligt is samengesteld door het bestuur van de EHBO vereniging afdeling Smilde. NIEUWSBRIEF De nieuwsbrief die hier voor je ligt is samengesteld door het bestuur van de EHBO vereniging afdeling Smilde. De nieuwsbrieven worden in augustus en in maart van elk jaar per mail verstuurd.

Nadere informatie

Informatie van de Poolse ambassade en Reddingsbrigade Nederland voor de Poolse gemeenschap in Nederland om veilig van het water te kunnen genieten

Informatie van de Poolse ambassade en Reddingsbrigade Nederland voor de Poolse gemeenschap in Nederland om veilig van het water te kunnen genieten Informatie van de Poolse ambassade en Reddingsbrigade Nederland voor de Poolse gemeenschap in Nederland om veilig van het water te kunnen genieten Afgelopen week zijn 5 personen van Poolse afkomst omgekomen

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015

Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 Uithoornse Reddingsbrigade Nieuwsbrief: 44 september 2015 19 t/m 23 augustus : Sail Amsterdam 22 oktober : herfstvakantie gewoon zwemmen 22 oktober : met kleding aan zwemmen 29 oktober : proefzwemmen en

Nadere informatie

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012

Woensdag. februari. Wat doet BOT-MI? Brandweerscheurkalender 2012 Woensdag 15 Wat doet BOT-MI? februari Het BOT-mi is een samenwerkingsverband van zes ministeries en de daaraan verbonden kennisinstellingen. Het heeft expertise in huis op diverse gebieden zoals het uitvoeren

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

1. Aanpassingen van het beleid: De evaluatie heeft geleid tot de volgende aanpassing van het beleid:

1. Aanpassingen van het beleid: De evaluatie heeft geleid tot de volgende aanpassing van het beleid: 1 Evaluatie strandbeleid eind 2016/begin 2017 Op 25 november 2016 hebben we een avond gehouden om de gang van zaken bij het nieuwe strand van Petten en het strandbeleid te evalueren. Diverse deelnemers

Nadere informatie

Beleidsplan Utrechtse ReddingsBrigade 2014-2019

Beleidsplan Utrechtse ReddingsBrigade 2014-2019 Beleidsplan Utrechtse ReddingsBrigade 2014-2019 En nu verder Bestuur URB Sep 2014 Bestuur Utrechtse vrijwillige brigade tot het redden van drenkelingen. Opgericht 21 januari 1918 Postbus 9922 KvK 40476125

Nadere informatie

Versie 4 januari 2013

Versie 4 januari 2013 Versie 4 januari 2013 STRAND - Wie is hoofdelijk aansprakelijk bij ongevallen veroorzaakt door brigadeleden? Kan dit ook de betreffende dagcommandant of meest ervaren brigadelid zijn? - Zijn personen die

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Achtergronden bij Simulaties van optreden bij een waterongeval

Achtergronden bij Simulaties van optreden bij een waterongeval Achtergronden bij Simulaties van optreden bij een waterongeval Bewerking van een Engelse tekst gemaakt door Janet Castro (RLSS en lid internationale ILS Sportcommissie) over trainingsmodules voor SERC.

Nadere informatie

(bijna) Ongevallenregistratieformulier

(bijna) Ongevallenregistratieformulier (bijna) Ongevallenregistratieformulier Toelichting bij het ongevallenregistratieformulier Als erkend en geregistreerd gastouderbureau is Gastouderbureau Vip wettelijk verplicht om alle bijna ongevallen

Nadere informatie

Inhoud. Calamiteitenprotocol Hoe om te gaan met ongevallen tijdens de training.

Inhoud. Calamiteitenprotocol Hoe om te gaan met ongevallen tijdens de training. Inhoud 1. Inleiding 2. Organisatie gegevens - Trainingshallen - Bevoegd gezag - De mensen - Bereikbaarheid 3. Alarmeringen 3.1. Interne alarmering 3.2. Externe alarmering 4. Stroomschema s 4.1. Fase 1:

Nadere informatie

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten

FAQ s ZES MINUTEN ZONE KOUDENHOVEN. 1. Wat is een zes minuten zone? 2. Waarom wordt een Zes Minuten Zone ingericht? 3. Hoe werkt een Zes Minuten In de nieuwsbrief van de wijkvereniging kon u vorige week lezen over de voortgang van de Zes Minuten Zone in Koudenhoven. We hebben u in die brief een uitgebreide uitleg beloofd naar aanleiding van de

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

Oefenen met optische en geluidssignalen op de openbare weg

Oefenen met optische en geluidssignalen op de openbare weg Oefenen met optische en geluidssignalen op de openbare weg Met ingang van 1 april 2015 geldt er een permanente vrijstelling voor het oefenen op de openbare weg in het besturen van een voorrangsvoertuig.

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Nieuwsbrief december 2015 Openingswoord van de voorzitter Geachte lezer, Hierbij onze 2e nieuwsbrief van de EHBO vereniging Westerbork. In deze nieuwsbrief staan de activiteiten die geweest zijn en die

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Jaarafspraken Gemeente Bergen Reddingsbrigaden 1 april 2013 tot en met april 2016

Jaarafspraken Gemeente Bergen Reddingsbrigaden 1 april 2013 tot en met april 2016 Jaarafspraken Gemeente Bergen Reddingsbrigaden 1 april 2013 tot en met april 2016 Bijlage bij dienstverleningsovereenkomst Gemeente Bergen Reddingsbrigaden In dit document is informatie en uitleg te vinden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Het Scheiend Boerderijnummer: 564 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Ouddorpse Reddingsbrigade

Ouddorpse Reddingsbrigade Ouddorpse Reddingsbrigade Beleidsplan 2013-2016 1 Verenigingsgegevens Statutaire naam : Ouddorpse Reddingsbrigade Datum oprichting : 5 april 1950 Statutaire zetel : Gemeente Goedereede Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Radiocommunicatieles strandleden

Radiocommunicatieles strandleden Radiocommunicatieles strandleden Reddingsbrigades: Bergen Egmond Schoorl Marc van Duin 2008 Aangepast voor VRB door R. Wolthuis 1 Welkom Reddingsbrigade Bergen Radiocommunicatieles nieuwe strandleden Even

Nadere informatie

Beleidsplan Inhoud: Inleiding

Beleidsplan Inhoud: Inleiding Beleidsplan 2017-2021 Inhoud: Inleiding 1.1 Visie 1.2 doelstelling 1.3 strategie 2.0 huidige situatie 3.0 organisatie 3.1 bestuur 3.2 vrijwilligers 4.0 financiën Bijlage 1: begroting 2017 Bijlage 2: investeringsbegroting

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Radiocommunicatie les / gebiedskennis Reddingsbrigade Heerhugowaard

Radiocommunicatie les / gebiedskennis Reddingsbrigade Heerhugowaard Radiocommunicatie les / gebiedskennis Verbale en non-verbale communicatie Verbaal: Telefoon Communicatieapparatuur Face-to-face Collega s Badgasten Non-verbaal Kleding Houding Gedrag Organisatie 180 reddingsbrigades

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed

Datum 22 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over de uitzending Ongelukkige Spoed 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Inzetprotocol. Reddingsbrigades en KNRM Lifeguards door het Kustwachtcentrum

Inzetprotocol. Reddingsbrigades en KNRM Lifeguards door het Kustwachtcentrum Inzetprotocol Reddingsbrigades en Lifeguards door het Kustwachtcentrum Opgesteld door: Reddingsbrigade Nederland Kustwachtcentrum Versie 2014-1.0 d.d. 1 mei 2014 Alarmering Reddingsbrigades en Lifeguards

Nadere informatie

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar GRIP 1, ongeval gevaarlijke stoffen (OGS) Alkmaar 17 mei 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 1, OGS Alkmaar, 17 mei 2016 Incident 17 mei 2016 Ongeval gevaarlijke stoffen aan de Kogerpolder 10, Starnmeer

Nadere informatie

UW KLACHT KAN ONS ADVIES ZIJN!

UW KLACHT KAN ONS ADVIES ZIJN! UW KLACHT KAN ONS ADVIES ZIJN! AMBULANCEZORG ROTTERDAM-RIJNMOND IS ER VOOR U! Heeft u onlangs te maken gehad met onze zorgverlening en bent u hier niet tevreden over? Of heeft u een vraag, opmerking, compliment

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1

Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Opleidingscatalogus: Bedrijfshulpverlening V15.1 Bedrijfshulpverlener Medewerkers die binnen het bedrijf werkzaam zijn en een taak hebben of krijgen als bedrijfshulpverlener. 2 dagen of 4 dagdelen Inhoud

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. EHBO Vereniging St Camillus Vogelenzang - De Zilk Datum: 3 februari 2014 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom in de vernieuwde Duinpan Buiten de aanwezigheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016

Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Nieuwsbrief 17 van het RBIJ bestuur februari 2016 Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers, Voor je ligt de nieuwsbrief 17 van het bestuur van Reddingsbrigade IJsselstein. Met deze nieuwsbrief vertelt

Nadere informatie

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig

Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Succesvolle warming-up bijeenkomst Kerkrade hartveilig Op donderdagavond 2 oktober jl. vond er in het raadhuis in Kerkrade een bijeenkomst plaats voor alle mensen die zich als vrijwilliger hebben aangemeld

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2014-2015 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Richtlijn. ambulancezorg op het water

Richtlijn. ambulancezorg op het water Richtlijn ambulancezorg op het water Versie: 1.0, augustus 2009 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur Vereniging Ambulancezorg Nederland op 26 augustus 2009 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Besloten Ruimten

Arbocatalogus pkgv- industrie Besloten Ruimten Arbocatalogus pkgv- industrie Besloten Ruimten Bijlage 6 Redding uit besloten ruimte 1. BHV en redding uit besloten ruimten 1.1 De rol van de BHV bij hulpverlening in besloten ruimten Werkzaamheden in

Nadere informatie

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING

INFORMATIE RIJ-OPLEIDING INFORMATIE RIJ-OPLEIDING VRACHTWAGEN & AANHANGWAGEN ACHTER VRACHTWAGEN Voor persoonlijke informatie Openingstijden kantoor Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag REGULIERE RIJOPLEIDING CATEGORIE C

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Zeeland Domburg

Jaarverslag 2008 Zeeland Domburg Zeeland Domburg 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave & colofon 2 Voorwoord 3 Strandwachtseizoen 4 Demonstraties 10 Opleiden en trainen 12 Strandwachtexamens 13 Evenementen 14 Materiaal 16 Totalen 18 Informatie

Nadere informatie