REVIEW CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e en 2 e kwartaal 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVIEW CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e en 2 e kwartaal 2015"

Transcriptie

1 REVIEW CO2-REDUCTIEDOELSTELLINGEN VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. 1 e en 2 e kwartaal Projectgegevens Opsteller L. Deerns Versie Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars Directievertegenwoordiger G.M.M. Bervoets

2 Inhoud 1 INLEIDING VOORTGANG MAATREGELEN...4 OVERZICHT CO2-UITSTOOT KRITISCHE PRESTATIE INDICATOREN...5 KPI VOORTGANG ALGEMENE DOELSTELLING CO2-UITSTOOT...5 KPI S VOORTGANG SUBDOELSTELLING VESTIGINGEN...5 KPI S VOORTGANG SUBDOELSTELLING WAGENPARK...6 KPI VOORTGANG SUBDOELSTELLING PRIVÉ AUTO ZAKELIJKE KILOMETERS...7 KPI VOORTGANG SUBDOELSTELLING BEDRIJFSMIDDELEN...7 BIJLAGE...8 2/8

3 1 Inleiding Twee maal per jaar voert Van den Heuvel een review uit met betrekking tot de CO2-reductiedoelstellingen. Tijdens deze halfjaarlijkse reviews worden alle genoemde maatregelen beoordeelt op uitvoering. Tevens wordt gecontroleerd of aan de reductiedoelstellingen wordt voldaan. Dit document beschrijft deze review over het eerste halfjaar van. Deze review is uitgevoerd op 17 juli. Normartikel Deze review CO2-reductiedoelstellingen is gebaseerd op artikel 3.C.1. van handboek CO2-prestatieladder 2.2 De inschrijver communiceert structureel intern en extern over de CO₂ footprint (scope 1 & 2 emissies), de kwantitatieve reductiedoelstelling(en) en de maatregelen in het project. De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het project, mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig energiegebruik en trends binnen het project. 3/8

4 2 Voortgang maatregelen De voortgang van de maatregelen worden bijgehouden op het Overzicht initiatieven op gebied van de CO2- Prestatieladder. Dit document wordt bijgehouden en bewaakt door de Manager Bureau Ondersteuning. Dit document wordt besproken tijdens het reguliere KAM overleg tussen Manager Bureau Ondersteuning en KAM-coördinator. Dit document is als bijlage aan deze rapportage toegevoegd. Overzicht CO2-uitstoot In onderstaand overzicht is de totale CO2-uitstoot uitgedrukt in ton CO2 per jaar te zien. Voor de waarde van deze rapportageperiode van is de som van de CO2-uitstoot van het tweede halfjaar 2014 en het eerste halfjaar gebruikt. Totale CO2-uitstoot (ton) per jaar Q t/m Q2 doelstelling Op basis van de trent gegevens is de verwachting dat de totale CO2-uitstoot over geheel op ongeveer 2600 ton CO2 uitkomt. Dit is 8,7% minder dan in het basisjaar Dit is meer dan de doelstelling van 2,3%. In de volgende hoofdstukken zal deze vermindering nader worden toegelicht. In de algemene doelstellingen is aangegeven dat de CO2-uitstoot gerelateerd zal worden aan het aantal FTE. Omdat echter gebleken is dat het aantal FTE bij van den Heuvel weinig invloed heeft op de CO2-uitstoot is in deze rapportage slechts uitgegaan van de totale CO2-uitstoot. 4/8

5 3 Kritische prestatie indicatoren In dit hoofdstuk wordt kwantitatief aangegeven of de voortgang van de reductie in lijn loopt met de targets. Voor het bepalen van de realisatie is gebruik gemaakt van de registratie van de CO2-uitstoot van t/m KPI Voortgang algemene doelstelling CO2-uitstoot Tabel 1: Voortgang algemene doelstoelstellingen CO 2-uitstoot. De algemene doelstelling is de CO 2-uitstoot in met 2,3% te verminderen ten opzichte van referentiejaar Realisatie KPI (verandering t.o.v. 2012) Doelstelling Totale CO 2-uitstoot (-12,5%) De CO2-uitstoot is in de periode t/m groter dan de geplande vermindering. In onderstaande subdoelstellingen wordt deze vermindering verder toegelicht. KPI s Voortgang subdoelstelling Vestigingen Tabel 2: Voortgang subdoelstoelstellingen Vestigingen. Subdoelstelling Vestigingen (Scope 1 & 2) Elektriciteitsverbruik (scope 2): Het elektriciteitsverbruik zal met 2,5% gereduceerd worden te opzichte van referentiejaar % van de 2,5% zal gereduceerd worden middels groene stroom. Aardgasverbruik (scope 1): Het gasverbruik van de vestigingen zal met 2,3% gereduceerd worden ten opzichte van het referentiejaar KPI 2012 Realisatie (verandering t.o.v. 2012) Gasverbruik (-25,8%) 147 Doelstelling Elektriciteit (- 97,0%) 149 De CO2-uitstoot voor Gas- en Elektraverbruik zijn groter dan de geplande vermindering. De afname van de CO2-uitstoot van elektriciteit is tot stand gekomen door het gebruik van 100% Pure Energie geleverd door Raedhuys Energie BV en geproduceerd door Nederlandse windenergie. De afname van het gasverbruik over de gerapporteerde periode ten opzichte van het basisjaar 2012 is enerzijds te verklaren door de afname van het aantal graaddagen. Het gewogen aantal graaddagen van t/m in Volkel was 2803 (berekend volgens de website In 2012, het referentiejaar was dit Het aantal graaddagen is met 5,6% verminderd. De daling van de CO2-uitstoot door het gasverbruik is groter dan de daling door het aantal graaddagen. De afname in het gasverbruik is mede te verklaren door een aantal aangebrachte isolerende maatregelen op de vestigingen. 5/8

6 KPI s Voortgang subdoelstelling Wagenpark Tabel 3: Voortgang subdoelstoelstellingen Wagenpark. Subdoelstelling Wagenpark (Scope 1) Wagenpark overhead, groep 10: De subdoelstelling is de CO 2-uitstoot van het wagenpark overhead ten opzichte van het referentiejaar 2012 met 1,9% te reduceren. Wagenpark Projecten, groep 12 & 14: De subdoelstelling is de CO 2-uitstoot van het wagenpark projecten met 2,4% te reduceren. Realisatie KPI (verandering t.o.v. 2012) Doelstelling Bedrijfsauto s (groep 12 & 14) (-2,5%) Bedrijfsauto s (groep 10) (-37,7%) 646 Totaal bedrijfsauto s (-14,5%) 1906 De afname van het totale dieselverbruik voor bedrijfsauto s is met 14,5% groter dan de geplande vermindering. De CO2-uitstoot van het dieselverbruik bedrijfsauto s (groep 12 &14) is nagenoeg niet veranderd. De CO2- uitstoot van het dieselverbruik van de bedrijfsauto s (groep 10) is substantieel verminderd. In onderstaand overzicht is het aantal voertuigen dat in gebruik is bij van den Heuvel aangegeven. Hierbij is in een toename te zien van het aantal voertuigen. Dit komt door de toename van het aantal medewerkers. Hoewel er meer voertuigen zijn ingezet is er toch een afname van het dieselverbruik door het wagenpark. Deze verlaging van de CO2-uitstoot is mogelijk het gevolg van het vervangen van voertuigen door energiezuinige modellen en indien mogelijk carpoolen van medewerkers. Tevens is meer gebruik gemaakt van hotelovernachtingen als medewerkers verder van hun woonplaats ingezet worden waardoor minder kilometers verreden worden Personenauto's Bestelauto's Bussen Blauw Bussen Niet-Blauw Vrachtwagens TOTAAL /8

7 KPI Voortgang subdoelstelling Privé auto zakelijke kilometers Tabel 4: Voortgang subdoelstoelstellingen Privé auto zakelijke kilometers. Zakelijk gebruik privé auto s (Scope 2) Van den Heuvel zal het brandstofverbruik van de zakelijke km privé auto s met 0,6% reduceren ten opzichte van referentiejaar KPI 2012 Realisatie (verandering t.o.v. 2012) Zakelijk kilometers privé auto s (-26,3%) 94 Doelstelling De afname van de uitstoot van CO2 voor privé kilometers is groter dan de geplande doelstelling. Deze afname is te verklaren doordat medewerkers gestimuleerd worden auto s te gebruiken van de reservevloot van het wagenpark van Van den Heuvel. Deze voertuigen staan er immers voor. Daarnaast hebben meer medewerkers een voertuig van de zaak gekregen. KPI Voortgang subdoelstelling Bedrijfsmiddelen Tabel 5: Voortgang subdoelstoelstellingen Bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen De subdoelstelling is de CO 2-uitstoot van de bedrijfsmiddelen met 2,75% te verminderen ten opzichte van referentiejaar KPI 2012 Realisatie (verandering t.o.v. 2012) Bedrijfsmiddelen (diesel) (+31,2%) 437 Doelstelling Er is een toename van het brandstofverbruik voor de bedrijfsmiddelen. In 2014 was deze toename 73%. De toename is mogelijk het gevolg van een grotere omzet waardoor meer bedrijfsmiddelen worden ingezet. 7/8

8 BIJLAGE Overzicht initiatieven op gebied van de CO2-Prestatieladder. 8/8

9 Overzicht initiatieven op gebied van de CO 2 -Prestatieladder Initiatief Vestiging Omschrijving Aanvang Status initiatief Heesch Alle conventionele straatverlichting op het terrein van de vestiging Heesch is vervangen voor energiezuinige LEDverlichting Gereed Heesch Isolatie van de gehele voorgevel van gebouw G is vervangen. Hierdoor is de ruimte beter geïsoleerd wat bijdraagt Gereed aan een betere temperatuur huishouding van het gebouw. Innovatie & aanpassing mobiliteit Er is door PON-Nederland een scan uitgevoerd van het wagenpark om te onderzoeken waar mogelijke besparingen Gereed zijn te behalen in het wagenpark. Aan de hand van de scan is inzicht verkregen en zijn conclusies getrokken voor de aanpassingen en invullingen in het wagenpark. Innovatie & aanpassing mobiliteit Project Utrecht Voor diverse projecten in het centrum van Utrecht zijn fietsen aangeschaft. Hierdoor hoeft er minder gebruik Gereed gemaakt te worden van auto s en verplaatst men zich in het centrum van de stad per fiets. Heesch Verwijderen van woonhuis op terrein van Van den Heuvel. Woonhuis was oud en onvoldoende geïsoleerd Gereed Heesch Verwijderen van schoorsteen van gebouw K. In het gebouw is het archief gevestigd en daar dient de temperatuur constant te blijven. De schoorsteen veroorzaakt veel tocht waardoor er meer gestookt moet worden dan nodig Gereed materieel en middelen Preventie en bewustwording maatregel Training: Het nieuwe draaien (Keteninitiatief) Preventie en bewustwording maatregel Training: Het nieuwe rijden (Keteninitiatief) Preventie en bewustwording maatregel Preventie en bewustwording maatregel Innovatie & aanpassing mobiliteit Heesch Veenendaal Middels de herinrichting van de printeromgeving worden de stand alone (eigen) printers verwijderd. De printopdrachten worden verstuurd naar afdelingsprinters, waarbij het aantal printers in de sterk wordt gereduceerd. De vaste printinstellingen zijn aangepast zodat er bij een standaard printopdracht geen kleur gehanteerd wordt. Middels de herinrichting van het printerpark wordt een energie-, inkt- en papierbesparing verwacht. Conventionele verlichting van de toiletgroepen en voorraadkast zijn uitgerust met bewegingssensoren waardoor de verlichting automatisch aan- of uitspringt en niet meer handgeschakeld aan- of uit gezet moet worden. Tevens in enkele toiletten LED-verlichting aangebracht. Het nieuwe draaien is het slim toepassen van de ervaringen van het werken met graafmachines. De stijl van draaien en de werkaanpak blijken een grote invloed te hebben op het brandstofverbruik. Winst valt te halen uit een slimme inzet van het benodigde vermogen, het tijdig uitschakelen van de machines en een slimme werkaanpak en planning. Dit vraagt geen grote investeringen in materieel, maar wel een goede training en voldoende aandacht voor de prestaties binnen de, waardoor de machinisten in staat worden gesteld machines zuiniger te bedienen. Alle machinisten van Van den Heuvel hebben de training het Het Nieuwe Draaien gehad. Speciale trainingen voor de vrachtwagenchauffeurs om bewust te worden van de eigen stijl en rijgedrag en om de nodige aanpassingen aan te brengen in de rijtechniek. Het programma Het Nieuwe Rijden stimuleert onze beroepschauffeurs over te gaan tot een energie-efficiënter rij- en reisgedrag en dus een CO2-reductie. Middels een poster Samen zorgen voor minder CO2 willen wij onze medewerkers informeren en stimuleren zuiniger c.q. efficiënter om te gaan met energie. Er is de met energieleverancier Raedthuys een contract afgesloten voor alle vestigingen voor de levering van 100% pure groene energie opgewekt op Nederlandse bodem. Plaatsen van deurdrangers op alle tussen- en buitendeuren om te voorkomen dat deuren blijven openstaan en daarmee onnodig gestookt dient te worden. Aanschaf van een nieuwe hoogwerker met een Euro 6 motor en een hybride kraan (DAF FA LF 180 (EURO-6) T265-14,5 Hybride hoogwerker). De eerste hoogwerker in Nederland met een Euro 6 motor en een hybride kraan. D.w.z. dat tijdens het werken met de hoogwerker de motor van de vrachtwagen niet meer hoeft te draaien. Dit bespaart aanzienlijk brandstof en dus een sterke reductie van CO Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed Gereed

10 Overzicht initiatieven op gebied van de CO 2 -Prestatieladder Initiatief Vestiging Omschrijving Aanvang Status initiatief Preventie en bewustwording maatregel Alle vestigingen Van den Heuvel is lid geworden van Nederland CO2 Neutraal en woont jaarlijks de georganiseerde seminars bij en is Gereed (Keteninitiatief) tevens lid van de werkgroep Brandstof gebruik auto s. Innovatie & aanpassing mobiliteit Van den Heuvel heeft al jaren als vaste bestelauto de VW Caddy (uitstoot CO2: 136 g/km). In 2014 is van dit basis Gereed model afgestapt en overgestapt naar de bestelauto Ford Transit Connect (uitstoot CO2: 115 g/km). Deze heeft een veel lagere CO2 uitstoot en is zuiniger in het verbruik van brandstof. Heesch Vervangen van zeer verouderde en slechte lichtstraat op gebouw C. Met de nieuwe lichtstraat is er veel meer Gereed natuurlijk zonlicht in het gebouw, waardoor overdag verlichting niet noodzakelijk is. Heesch Vervangen van zeer verouderde en slechte lichtstraat op gebouw F. Met de nieuwe lichtstraat is er veel meer Gereed natuurlijk zonlicht in het gebouw, waardoor overdag verlichting niet noodzakelijk is. Innovatie & aanpassing mobiliteit Invoering nieuwe Ford-modellen, waarbij de CO2 uitstoot wordt teruggebracht van 217 g/km naar 201 g/km. Dit Gereed betreft een besparing van 16 g/km. Preventie en bewustwording maatregel Heesch Voor de vestiging Heesch is door een extern adviesbureau een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek zijn diverse besparingsmaatregelen weergegeven Gereed Preventie en bewustwording maatregel 7 vestigingen voorzien (m.u.v. groot verbruik vestigingen Heesch en Tiel) van slimme meters, waarbij twee maandelijks beter inzicht verkregen kan worden in verbruik van Energie d.m.v. rapportage van de energieleverancier. Bij 7 warmwater boilers op het terrein in Heesch zijn tijdklokschakelaars geplaatst waarbij veel efficiënter de boiler in- en uitgeschakeld wordt rekening houdend met het gebruik. In het magazijn zijn alle conventionele tl-verlichting vervangen voor energiezuinige LED-verlichting. Tevens is het magazijn voorzien van bewegingssensoren. De verlichting in de overkapping van de hoofdentree op de vestiging Heesch branden permanent (24/7). Deze is aangepast en voorzien van een tijdklok en schemerschakelaar. Vervanging van Mercedes-Benz Actros 2536 LENA / 450 PK 6x2 (EURO-3) voor een Mercedes-Benz Antos 2543 LENA 6x2 428 PK (Euro 6) Lopend materieel en middelen Heesch Gereed Nieuwegein I Gereed Heesch Gereed Innovatie & aanpassing mobiliteit Gepland mei Heesch Alle conventionele verlichting in de openbare ruimten vervangen voor energiezuinige LED-verlichting Gereed Heesch Alle bovengrondse cv-leidingen isoleren ter voorkoming van warmte verlies Gereed Tilburg De bestaande NEON reclameverlichting bij de vestiging is vervangen naar energiezuinige LED verlichting Gereed Preventie en bewustwording maatregel Heesch Middels onderzoek wordt geïnventariseerd welke reducerende maatregelen er toegepast kunnen worden tijdens het Gereed ontwerp en realisatie van het nieuwe gebouw leidinghuis op de vestiging in Heesch. Tilburg In alle kantoorruimten zijn alle conventionele tl-verlichting vervangen voor energiezuinige LED-verlichting en tevens Gereed is de nieuwbouw voorzien van Led-verlichting. Tevens zijn de toiletten voorzien van bewegingssensoren. Tilburg Toiletgroepen en voorportalen van de toiletten voorzien van Led-verlichting en bewegingssensoren Gereed Tilburg Delen van de verlichting per ruimte m.b.v. 2 schakelingen per ruimte Gereed Tilburg Alle conventionele buitenverlichting in het kantoor op de vestiging Tilburg vervangen voor energiezuinige LEDverlichting Gereed en tevens de verlichting voorzien van een tijdklok en schemerschakelaar.

11 Overzicht initiatieven op gebied van de CO 2 -Prestatieladder Initiatief Vestiging Omschrijving Aanvang Status initiatief Heesch Nieuwbouw Leidinghuis: plaatsen van 178 zonnepanelen van het A-merk Hyundai met een omvormer van het A Gereed merk SMA met een totaal vermogen van Wp en produceert naar verwachting circa kwh per jaar. Heesch Nieuwbouw Leidinghuis: plaatsen van een warmtepomp met vloerverwarming i.p.v. traditionele heaters in Gereed opslagloods en werkplaats. Heesch Nieuwbouw Leidinghuis: plaatsen van LED-verlichting in opslagloods, werkplaats en instructieruimte Gereed Heesch Conventionele verlichting van de reproruimte is uitgerust met bewegingssensoren waardoor de verlichting Gereed automatisch aan- of uitspringt en niet meer handgeschakeld aan- of uit gezet moet worden. Preventie en bewustwording maatregel Aanschaf en implementatie van energiemonitoring Erbis Online van Van Beek Gereed Innovatie & aanpassing mobiliteit Starten met bestelwagen en bussen park te voorzien van EURO-6 motoren Initiatief Veenendaal kantoor voorzien van LED-verlichting. Juni 2016 Initiatief Veenendaal Nishut vervangen voor een bedrijfshal. Juni 2016 Initiatief Veenendaal Oude airco installatie R22 vervangen voor nieuwe airco installatie. Juni 2016 Initiatief Nieuwegein 1 / Plaatsen van zonnepanelen op nevenvestigingen Initiatief Nieuwegein 2 / Oostzaan Innovatie & aanpassing mobiliteit Heesch Plaatsen van E-laadpalen op de hoofvestiging voor specifieke functies binnen de en t.b.v. bezoekers Initiatief Innovatie & aanpassing mobiliteit Onderzoeken en oriënteren op mogelijkheden voor hybride/elektrische auto s Initiatief / Onderzoek

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 18 maart 2015 versie definitief Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3.

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak.

Het energiemanagementprogramma bestaat uit een beschrijving van de reductiedoelstellingen, een besparingsplan en een Plan van Aanpak. 3.B.2 ENERGIEMANAGEMENTPROGRAMMA 2015 3.B.2. Energiemanagementprogramma Brouwers Groenaannemers 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers hecht veel waarde aan duurzaam ondernemen. Daarom wordt er een energiebeleid

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEPLAN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom

Nadere informatie

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V.

ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. ENERGIE MEETPLAN 2012-2015 VAN DEN HEUVEL AANNEMINGSBEDRIJF B.V. Projectgegevens Opsteller B. Ketelaars Versie 2013-2 Status Definitief Naam Datum Paraaf CO2 Verantwoordelijke B. Ketelaars 01-09-2013 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014

Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 Voortgangsrapportage Jelle Bijlsma BV 01-01-2014 tot en met 30-06-2014 Voortgangsrapportage over het eerste half jaar van 2014 CO2-PRESTATIELADDER, niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014

Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Nieuwe CO2 reductiedoelstellingen 2015 n.a.v. review eerste helft 2014 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen (09-01-2015) 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2011. Rapportage CO2 emissie Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2011 Rapportage CO2 emissie Auteur: J.H. van Mierlo Eindverantwoordelijke: J.H. van Mierlo Jansen Venneboer Datum: maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie beleid, reductiedoelstellingen

Energie beleid, reductiedoelstellingen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Directie verklaring CO 2 footprint HIG... 2 Energiebeoordeling... 2 Analyse vroeger en huidig energieverbruik... 2 Gebieden met significant energiegebruik en verbruik... 3

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan 2014 CO2 prestatieladder Opgesteld door : J. Braas / C. Admiraal / B. Rodenburg Datum : 05 mei 2014 Goedgekeurd door : J. Braas Handtekening:... Inhoud Inleiding... 3 1. Algemene

Nadere informatie

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 CO 2- emissie rapportage 2013 : januari t/m december Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 juli 2014 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015. N.C. Zwart Verhuur BV Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 N.C. Zwart Verhuur BV met de werkmaatschappijen: - Zwart Infracare BV - N.C. Zwart BV - Handelsonderneming De Pijp BV Wervershoof, januari 2015

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem Datum 2015-03-09 Versie

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014

Jaar 2014. CO2-reductie doelstellingen. Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014 CO2-reductie doelstellingen Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.22-5-2015, Geactualiseerd d.d. 28-5-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie