Altijd klantgericht JAARMAGAZINE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Altijd klantgericht JAARMAGAZINE 2013"

Transcriptie

1 Altijd klantgericht JAARMAGAZINE 2013

2 - Inhoudsopgave - Dit jaarmagazine 2013 is samengesteld uit artikelen die gepubliceerd zijn in EdeA Synergiek. Klik hieronder uw artikel aan. A. Klantgericht naar onze omgeving 1. naar onze klanten Concrete stappen in klantgerichtheid...februari 2013 Continue verbetering voor klantgerichte bedrijfscultuur...juni naar onze contractors SEC is synergie...februari 2013 Muurtjes weg en als een team werken aan de turnaround....juni 2013 Lekkage 26 bar stoomleiding...december naar de Chemelotsite Bijzondere onderhoudsklus op een tankenpark...december 2013 B. Klantgericht in onze business 1. in strategie en performance Goede samenwerking die leidt tot resultaat...december 2012 Op bezoek bij de Trade Floor RWE juni 2013 Performance management... september in productie en onderhoud Goed asset management voor een beter bedrijfsresultaat...april 2013 Doelgericht onderhoud...april in QESH LOTOTO, de sleutel tot nog meer veiligheid...november 2012 Veiligheid, hoe werkt ons brein?... oktober 2013 Verbeteren van de veiligheidsperformance...december in financiën Slim nadenken en gericht investeren...februari in techniek en projecten APC-systeem helpt bij optimaal bedrijven installaties... februari 2013 Kanaal- en bluswater vervangen voor er problemen zijn... mei 2013 Een megaklus die tot in de puntjes is voorbereid...juni 2013 Nog nooit zo n grote operatie meegemaakt... oktober in technologie Ultrafiltratie bij Demi-S optimaliseren via Six Sigma...juni 2013 Innovatie en duurzaamheid... oktober 2013 C. Commitment in onze organisatie 1. met structuur EdeA s wachtboek in de schijnwerpers op intern. SAP-congres....februari 2013 Heldere communicatie....mei qua werkplek Stap voor stap voorwaarts....februari 2013 Realisatie van een centrale meetwacht.... september met onze medewerkers Samenwerken... november 2012 Pittige simulatortraining Kraftwerksschule Essen...april 2013 Lean/E2E is geen verspilde moeite september 2013 Eerste ervaringen met het Commitmentmodel in de praktijk... mei 2013 Commitment in het DNA van EdeA... september 2013 Commmitmentcoaches...december naar de toekomst Praktische kennis... oktober 2013

3 Concrete stappen in klantgerichtheid Klantgerichtheid betekent volgens de Van Dale: afgestemd op de behoeften en wensen van de klant. Deze definitie sluit prima aan op onze missie waarin de klant centraal staat. Tijdens de laatste personeelsbijeenkomst is de goede performance door EdeA op het gebied van veiligheid, financiën, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de levering van producten in 2012 besproken. Aanvullend kwamen punten die onze klanten in een klanttevredenheidsonderzoek hebben aangegeven aan de orde. Het betreft hier zaken als verbeterpotentieel in de afstemming van activiteiten, respecteren van de planning, gestructureerde klachtafhandeling en een betere relatie en communicatie. Om knelpunten en uiteindelijk verbeteringen te genereren hebben we voor klantgerichtheid een lean-traject gestart. Maurice Kusters is leider van het project, waarbij een groot aantal medewerkers is betrokken. In het traject komt een groot aantal stappen aan de orde: definieer het probleem en de doelstelling, meet de feiten, analyseer de feiten, genereer verbeteringen, implementeer verbeteringen, controleer en borg de verbeteringen. Die stappen zullen we in de komende maanden gaan nemen. De eerste twee hebben we inmiddels al achter ons, met als probleemstelling: Hoe kunnen EdeA en USG de klanten eenduidige informatie verschaffen (conform het overeengekomen serviceniveau) over de beschikbaarheid van utilities en de uitvoering van werkzaamheden, met daaraan gekoppeld een duidelijke structurele klachtafhandeling waarbij de afgesproken verbeteringen worden geborgd? De praktijk is soms weerbarstig en kan qua klantgerichtheid spanningsvelden opleveren! Vanuit de business wil de ACN maximaal produceren om op tijd te kunnen voldoen aan de marktvraag. Om dat te bereiken moeten ze in hun proces vaker strippen om de gevraagde producten in de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Mede hierdoor ontstond er een verhoogde NOxuitstoot op ketel F3400. Met een overschrijding van de vergunde norm als gevolg. Dat is natuurlijk niet toelaatbaar. Veilig werken en onze bedrijfsvoering realiseren binnen de vergunde milieunormen, dat staat immers in onze missie. Hoe kun je als EdeA in dit soort situaties toch klantgericht zijn? Dat kan door het nemen van initiatieven om elkaars inzichten te delen elkaars zijde van de toren te belichten. En om na te gaan welk operating window het meest geschikt is in de diverse productiesituaties van de ACN. Met andere woorden: hoe kunnen we de business van de ACN optimaal ondersteunen zonder dat er milieuoverschrijdingen bij ketel F3400 ontstaan? En hoe communiceren we met elkaar om tot het optimale resultaat te komen? We zijn inmiddels gestart met constructief overleg en we gaan op korte termijn verschillende bedrijfsvoeringsituaties beproeven om de productieprocessen van de ACN en F3400 verbeterd op elkaar af te stemmen. Uiteindelijk gaat het om het resultaat en dat is de business van de ACN binnen de gestelde milieu- en veiligheidsnormen optimaal ondersteunen! Nummer 144 februari

4 Continu verbetering voor klantgerichte bedrijfscultuur Tijdens de customer survey van eind vorig jaar gaven onze klanten aan dat EdeA qua techniek haar zaakjes prima voor elkaar heeft. Maar op het vlak van operationele performance, klachtafhandeling en relatie & communicatie kunnen we nog belangrijke stappen maken. De focus bij operationele performance ligt op de afstemming van werkzaamheden, het respecteren van de planning en de planning in uitvoering. Klant centraal binnen EdeA Sinds de customer survey zijn er al verschillende stappen gezet. Een oplettende medewerker heeft kunnen zien dat de missie iets gewijzigd is en dat het woord klant duidelijker geformuleerd is. Ook hebben we een extra Synergiek voor onze klanten gemaakt onder de titel EdeA levert, voor u. Met deze speciale uitgave weten onze klanten nu beter bij welke contactpersonen ze terechtkunnen met vragen, opmerkingen, klachten en meldingen. Verbeteringen laten zien Samen met de klant en USG is een leantraject gestart om verbeteringen zichtbaar te maken. Voorbeelden van verbeteringen die benoemd zijn: duidelijke aanspreekpunten, een interne klantafstemming zodat iedereen geïnformeerd is, gestructureerd werken en het bedienen van battery limit afsluiters door medewerkers van de continudienst. Deze laatste actie is overigens tegenstrijdig aan een organisatiewijziging in het verleden. Om kosten te besparen is het bedienen van battery limit afsluiters jaren geleden ondergebracht in de dagdienst, inclusief consignatiedienst. Nu blijkt echter dat de klant hier een andere beleving bij heeft en dat wachttijden ook leiden tot productiederving. Tijdens de laatste stop van de Melamine en Ureumfabriek is het bedienen van de battery limit afsluiters daarom tijdelijk weer in de continudienst georganiseerd. Nog niet structureel, maar wel een eerste stap. Werkprocessen afstemmen op klant Belangrijke werkprocessen worden opnieuw in ogenschouw genomen en verbeterd door ze beter af te stemmen op de klant. Het werkproces Klachtafhandeling, bijvoorbeeld, bleek een intern werkproces te zijn, zonder dat op de cruciale momenten een afstemming met de klant in het proces was opgenomen. EdeA is gestart met een continu verbeterproces en is in beweging gekomen voor een verbeterde klantgerichtheid ofwel om vanuit A naar B te geraken. Maar er is nog veel werk aan de winkel om in samenwerking met USG te verbeteren. De mens maakt het verschil Binnenkort gaan we commitmenttrainingen organiseren die geheel gewijd zijn aan klantgerichtheid. Alle medewerkers die in een klantrelatie werken, gaan deze training volgen. Want naast systemen en werkprocessen is de menselijke factor doorslaggevend. Uiteindelijk maakt de mens het verschil en dat is zeker geen verbeelding, maar brengt ons wel een cruciale stap verder. Nummer 147 juni

5 Samenwerking SEC is synergie Erik Knarren is manager operations van A.Hak Industrie Born. Het bedrijf begon in 1963 met het aanleggen van pijpleidingen en bestaat dit jaar dus 50 jaar. Pijpleidingen en aanverwanten, zoals de aanleg van kabeltracés, vormen nog steeds de kernactiviteit van het bedrijf. Voor alles wat met de distributie van gas, water en elektra te maken heeft. A.Hak heeft zijn activiteiten inmiddels uitgebreid tot in Saudi-Arabië, Irak en Brazilië toe, maar focust zich in Zuid-Nederland al sinds midden jaren 70 op de Chemelot-site. Met vijf andere bedrijven werken EdeA en A.Hak Industrie intensief samen in de Safety Excellence Cooperation (SEC). Het samenwerkingsverband is nog jong, maar begint al vruchten af te werpen. Andere instelling en opstelling In het door EdeA geïnitieerde veiligheids platform SEC werken zeven partijen samen om de veiligheid bij alles wat ze doen op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Naast EdeA en A.Hak Industrie zijn dat Stork, Cofely, Hertel, VSH en Z-Safety Services. Als je met zeven organisaties samen wilt uitblinken in veiligheid, zoals de naam SEC aangeeft, heeft dat verstrekkende gevolgen voor je totale bedrijfsvoering, zegt Erik Knarren. Je kunt niet op dat ene punt intensief samenwerken en voor de rest je eigen gang gaan. Streven naar veiligheid stelt eisen aan alle werkprocessen en vooral ook aan je interne en externe communicatie. Het vraagt een andere instelling en opstelling. Gelijkwaardig en open Een van de afspraken binnen de samen werking is dat de partners gelijkwaardig zijn. Dat is mooi gezegd, maar hoe wordt de daad bij het woord gevoegd? Erik legt uit: Wij zijn nu een kleine twee jaar bezig en het gaat steeds beter. De onderlinge schermen verdwijnen: Dit is er gebeurd, wat hadden we anders of beter moeten doen? Zonder naar wie dan ook te wijzen. Maar er wel open met elkaar over durven praten en de resultaten delen. Verder te kijken dan je eigen werk en het we deden het altijd al zo opzij te zetten als dat nodig is. De nadruk ligt op leren en continu verbeteren. Bijvoorbeeld Zo n manier van denken en werken vergt investeren in mensen en in geld. Erik geeft een concreet voorbeeld. We werkten tot voor kort bij grondwerken altijd met een houten bekisting die moest voorkomen dat de grond ging verschuiven. Dat werkte niet altijd. Dus hebben we geïnvesteerd in een sleufbekistingssysteem van aluminium. Dat is veiliger, maar het aanbrengen duurt wel langer. Nou, dat is dan maar zo! Een ander voorbeeld van investeren in veiligheid is de grondzuigwagen die sinds vorig jaar permanent op de site aanwezig is. Schijnbaar duurder, maar zeker veiliger dan graven. Hoe efficiënt we bezig zijn, wordt onderstreept door het feit dat we al vier jaar geen leiding- of kabelbreuk hebben gehad. Overeenkomstig de nieuwe best-practicenorm die binnen de SEC op tafel is gekomen, kiezen we standaard voor grondzuigen. Daar staan we met zijn allen achter. Afgezet tegen de aantoonbare faalkosten die EdeA en haar klanten hadden als gevolg van leiding- of kabelbreuk door graven, levert dit een forse nettobesparing op. In elkaars verlengde Naast het realiseren van projecten zijn wij voor de ondergrondse OBL-leidingen EdeA s partner voor onderhoud en het verhelpen van storingen. Dat doen we in een principieel andere rol dan de ouderwetse aannemer of leverancier. We zijn veel meer dienstverlener geworden, waarbij onze werkprocessen en die van EdeA vergaand geïntegreerd zijn. We halen ons eigen werk op, hebben budgetverantwoordelijkheid en doen de hele werkvoorbereiding. Die veranderde rol zie je ook bij de voorgenomen grote investeringen voor de vervanging van de blusen kanaalwaterleidingen. Waarom doen we het zo? Door onze processen goed op elkaar af te stemmen halen we de dubbelingen eruit. In totaal levert dit weer een besparing in tijd en geld op. 14 Synergiek

6 SEC Reddings operatie als testcase Goede intenties zijn een goed begin, maar de mooie woorden in de praktijk brengen is de echte uitdaging. Het met hoge urgentie aanpakken van een lekkage in een kanaal-bluswaterleiding op de Nieuwe Postbaan onderstreept dat woorden omgezet kunnen worden in daden. Erik Knarren, Jan Kemper, Chef Onderhoud en Operaties OBL van EdeA, Martin In t Veld als locatiecoördinator door EdeA ingeleend van A.Hak, en Ruud Verbael, locatiecoördinator OBL van EdeA, vertellen kort en krachtig het verhaal van hun reddingsoperatie. Je kunt het inderdaad wel een reddingsoperatie noemen, want het tankstation in Stein dreigde zo n beetje weg te spoelen. Uiteraard komt zo n situatie onverwacht en dus stond het repareren of vervangen van de slechte leiding niet in de planning. Gezien de urgentie hebben we in overleg met de afdeling Projecten van EdeA besloten om A.Hak de noodreparatie uit te laten voeren en de oude leiding door een nieuwe te laten vervangen. In nauwe samenspraak met Onderhoud en Operaties OBL van EdeA. In september, direct na de bouwvak, zijn we samen aan de slag gegaan. Financiën, doorlooptijd, voeding naar het station van SABIC Petrochemical Pipeline Services (PPS), alle factoren die te maken hadden met het snel, veilig en efficiënt leggen van een nieuwe leiding werden bekeken, zodat een goed plan van aanpak kon worden gemaakt. En dan was er de vergunning nog! Op de dag van aanvraag was het gemeentehuis gesloten, maar de betreffende ambtenaar maakte speciaal voor ons de deur open! En de toestemming was binnen twee weken binnen, terwijl je normaal met minimaal acht weken moet rekenen. Staaltje van goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. De manier waarop we hier hebben gewerkt, kan alleen maar succesvol zijn als je elkaar volkomen vertrouwt. Zie het als een soort testcase. Het was een veel grotere klus dan een normale reparatie en we begonnen vanuit een andere kant, werkend vanuit de praktijk naar het papier. Het grote voordeel is dat we met A.Hak als SEC-partner een eind verder zijn dan met een willekeurige contractor. Op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld zitten we op één golflengte en is er geen enkele discussie: samen een zo hoog mogelijk veiligheidsniveau bereiken is de insteek. A.Hak heeft alles gedaan, van de engineering, het regelen van de wegafzetting en de uitvoering, tot en met het aanpassen van de as-builtdocumentatie. EdeA hield het toezicht, maar ook zijn we gezamenlijk naar PPS geweest om de werkzaamheden met hen af te stemmen. En elke morgen was er een bespreking over de voortgang van het werk en eventuele knelpunten. Zo is er een dikke 150 meter nieuwe leiding onder de Nieuwe Postbaan door gerealiseerd. Volgens afspraak vóór het eind van het jaar, in nauwe afstemming met een klant, binnen het budget en zonder incidenten. Erik Knarren en Martin In t Veld Jan Kemper en Ruud Verbael Toekomstgericht samenwerken EdeA heeft niet gekozen voor het klassieke aanbesteden in de markt, maar heeft ons ook uitgenodigd om deel te nemen in de tender. Meedenken, samen zoeken naar de beste oplossing is er een even goede, goedkopere manier, dan gaan we daarvoor. Continuïteit in samenwerking is hier voor ons het sleutelwoord. Uiteraard past daar van EdeA-kant openheid over de budgettering in. Maar ook dat we geen dubbel werk doen, maar bij elke klus kijken wie wat het beste kan. Erik besluit: Samen gaan we ervoor om elk project beter te maken, om voor hetzelfde geld op een veiligere manier meer meters te maken. Wederzijds vertrouwen en elkaar in een zo vroeg mogelijk stadium informeren zijn daarbij de toverwoorden. Als we daar voor honderd procent in slagen want daar ligt zeker nog een uitdaging dan kunnen we samen wonderen verrichten, daarvan ben ik overtuigd. Nummer 144 februari

7 Samenwerking binnen SEC Muurtjes weg en als één team werken aan de turnaround Grote onderhoudsprojecten zijn altijd complex. Er zijn veel bedrijven en medewerkers bij betrokken. En de klus moet in zeer korte tijd en onder de strengste veilig heidscondities gebeuren. Bij de voorbereiding van turnarounds betrekt EdeA tegenwoordig alle partijen in een vroeg stadium. Ook wordt minder topdown gewerkt en meer op basis van gelijk waardigheid. Roderick Soesman (Stork Technical Services), Glenn Konings (Z-Safety Services) en Rob Vroomen (Hertel Industrial Services) vertellen over hun ervaringen met geïntegreerde samen werking tijdens de turnaround van F3501. Hun eensluidende conclusie: deze aanpak leidt tot meer veiligheid en efficiency. 10 Synergiek

8 Stoomketel 3501 was toe aan een grote periodieke onderhoudsbeurt, een turnaround. Zoals gebruikelijk doet EdeA dan de voorbereiding en worden de stoppunten geïnventariseerd en opgenomen in een scope. In het verleden droeg EdeA de opdracht daarna over aan de maincontractor, in dit geval Stork, die de klus coördineert en samen met onderaannemers uitvoert. Roderick Soesman van Stork: Die overdracht was min of meer een papieren exercitie. Sinds EdeA een paar jaar geleden het initiatief nam voor de oprichting van het veiligheidsplatform SEC, Safety Excellence Cooperation, gaat dat inmiddels anders. We doen nu samen de voorbereidingen. We kijken met EdeA mee naar de scope en geven er ons advies over. We kijken samen naar het veiligheidsplan en brengen ook ons deel naar voren. Daardoor kun je de zaken veel beter op elkaar afstemmen en kom je minder voor verrassingen te staan. En dat bespaart uiteindelijk veel kosten én het is veiliger. Minder last minute beslissingen Rob Vroomen van Hertel vult aan: Vroeger zouden wij als onderaannemer alleen een schriftelijke opdracht van maincontractor Stork hebben gekregen om onze steigers bij de stoomketel te plaatsen. Dan gebeurde het meer dan eens dat de steigers toch niet 100% fit for purpose waren. Doordat we nu geïntegreerd samenwerken, lopen we vooraf in de installatie uitgebreid samen de zaken door. Minder verrassingen dus, minder incidenten, minder risico s, minder last minute beslissingen en minder stress. Alles loopt veel soepeler met deze nieuwe aanvliegroute. Glenn Konings van Z-Safety Services: De onderlinge schermen en traditionele rollen verdwijnen en de nadruk komt te liggen op samenwerken. Dat is de winst die we reeds bereikt hebben met het SEC-platform. We doen samen de voorbereiding en kunnen daardoor ook het verschil maken. Met de kick-off hebben we de veiligheid en netheid op een hoger niveau kunnen tillen. Kick-off Gebeurde een paar jaar terug alles min of meer topdown, nu wordt iedereen ook de jongens die het werk moeten doen al voordat het werk begint meegenomen in het proces. Voor de turnaround van F3501 gebeurde dit tijdens een speciale kick-offbijeenkomst. Op deze bijeenkomst werden de belangrijkste onderwerpen uit het veiligheidsplan uitgelegd en besproken met alle werkmensen. Glenn: We hadden een selecte groep medewerkers uitgenodigd die werkelijk een directe rol hadden in deze turnaround. Dus niet de managers of andere medewerkers die geen aandeel hebben in de stop. De bijeenkomst was ook niet vrijblijvend. Het was een open communicatie en de medewerkers konden vragen stellen, zorgen uiten en suggesties doen. Iedereen hoorde daar wat de risicovolle werken waren en welke zaken op het kritische pad liggen qua doorlooptijd. Ze konden zich daardoor ook beter inleven in de ander en ook de eventuele stress begrijpen. En dat zag je duidelijk terug in de praktijk van deze turnaround: iedereen was bereid om elkaar te helpen en mee te denken aan oplossingen. Ook het informele deel van zo n kick-off is belangrijk. Daardoor leer je elkaar beter kennen en weet je al wie de aanspreekpunten zijn. Daar hoef je niet meer aan te wennen als je begint. Met deze aanpak hebben we zeker de veiligheid, orde en netheid op een hoger niveau kunnen tillen. Eén gezamenlijke ploeg Roderick: Die bijeenkomst heeft toegevoegde waarde gehad. Iedereen was enthousiast. Het zorgde ervoor dat muurtjes weg gehaald werden, dat het één gezamenlijke ploeg werd. Mensen wezen niet meer met het vingertje naar elkaar, maar spraken elkaar open en eerlijk aan. Direct, dus niet via een rapportage aan de leidinggevende. Omdat je tijdens een turnaround onder grote tijdsdruk werkt, moet je snel beslissingen kunnen nemen. Gewoonlijk zie je dan dat mensen zich dan anders gaan gedragen of kunnen ontploffen. Dat gebeurde nu niet. Complimenten De samenwerking in SEC heeft volgens de drie heren echt meerwaarde. Complimenten ook voor EdeA die volgens hen met SEC een platform heeft gegeven waar niet alleen over geld en verantwoordelijkheden wordt gepraat, maar waar ook een hoger doel in is gelegd, namelijk veiligheid door geïntegreerde samenwerking. Roderick: We hebben echt stappen kunnen maken in efficiency en veiligheid. Een belangrijke voorwaarde is wel dat EdeA de scope tijdig aanlevert. Dat was in dit project nog niet helemaal optimaal, anders zou het een perfecte voorbereiding zijn geweest. Constructief Glenn: Alle partijen zijn positief over de samenwerking. We hebben in dit project constructief samengewerkt. Een volgende stap is nu om het SEC-platform te versterken. Ik denk daarbij aan het lopen van gezamenlijke veiligheidsrondes door EdeA en de contractors op verschillende niveaus om op die manier van elkaar te leren. Maar ook aan een jaarlijks event, waarmee we de contractors meer betrokken kunnen maken bij de veiligheid van de installaties. Al met al zijn we hiermee dus een mooie en leerzame ervaring rijker. Met name de voorbereiding en de kick-off zijn buitengewoon positief bij alle betrokkenen ontvangen. Roderick Soesman, Glenn Konings en Rob Vroomen Nummer 147 juni

9 Veiligheid Goede SEC-samenwerking Lekkage 26 bar stoomleiding Tweede paasdag, 1 april 2013, circa uur. Een geweldige klap op Noord. Al snel wordt duidelijk waar de klap vandaan komt: waterslag in een van de stoomleidingen waardoor verschillende lekkages ontstaan. De leiding is door de klap zo n dertig centimeter van z n plek verschoven en de betonnen kolommen zijn beschadigd. De hoofdwerktuigkundige belt de dienstdoende medewerkers van SECpartners Cofely, Hertel en Z-Safety om de stoomdistributie stil te leggen, totdat een definitief herstel- en controleplan is vastgesteld. Op die bewuste 1 april had Ruud Verbael, technicus W, zelf geen dienst, maar hij kan zich voorstellen hoe hard de klap moet zijn geweest: Gelukkig waren er geen persoonlijke ongelukken, want stoom is levensgevaarlijk. Ook een geluk bij een ongeluk dat Melaf uit bedrijf was. Dit bedrijf is afhankelijk van onze stoom voor hun productie. Naar twee andere bedrijven is de stoomtoevoer tijdelijk stilgelegd. Op maandag zijn onder supervisie van de HWTK alle attributen, zoals steigers, door Cofely en Hertel zodanig neergezet dat de situatie veilig was. EdeA en SEC Ruud: Dinsdagochtend kwam het crisisteam van EdeA bijeen, bestaande uit medewerkers van EdeA (onder anderen de chef O&O OBL en de manager Manufacturing) en vertegenwoordigers van de SEC-partners. Zij bespraken onder meer: Wat zijn de gevolgen? Welke bedrijven hangen eraan? Wie zijn er ingelicht? Waarom heeft dit incident plaatsgevonden? Vervolgens is een herstel- en controleplan opgesteld, waarbij we nadrukkelijk ook de mening en adviezen van de SEC-partners gevraagd hebben. Zij zijn onze partner en wij verwachten van hen ook dat ze met ons meedenken. Meedenken Mede dankzij de inbreng van SEC-partner Cofely werd gekozen voor een oplossing die ervoor zorgde dat de twee fabrieken die aan deze stoomleiding hingen niet nogmaals uit bedrijf hoefden. Lou Oberdorf, uitvoerder bij Cofely: Er hangen fabrieken aan, dus als die uit productie moeten, kost dat geld. We hebben naar een oplossing gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar waren. Het was fijn om te ervaren dat er ook wordt geluisterd naar mensen van buiten EdeA. Samen de klus klaren De firma Hertel plaatste steigers precies op de plekken waar de reparatie moest plaatsvinden. Frank Rademakers, assistentuitvoerder bij Hertel: Natuurlijk gebeurde dat op aanwijzen van toezichthouder EdeA, maar er wordt wel van je verwacht dat je met ze meedenkt. We kennen elkaar al jaren en dan weet je ook waar de ander over praat. Je moet de klus samen klaren! In totaal duurde het een week voordat alles hersteld was en de stoomleiding weer in bedrijf genomen kon worden. Maar het was wel hollen om het klaar te krijgen, vertelt Ruud. Lou en Frank kunnen dit alleen maar beamen: Het was een hele uitdaging! 8 Synergiek

10 Lou Oberdorf (Cofely), Frank Rademakers (Hertel) en Ruud Verbael (EdeA) Nummer 150 december

11 Titel Veiligheid Bijzondere onderhoudsklus op een tankenpark Op Tankenpark 3 van Sabic liggen allerlei vloeistoffen en gassen opgeslagen in tanks. Iedere tank is voorzien van een sprinklerinstallatie en blusvoorzieningen. Dat is wettelijk verplicht. Met deze installaties wordt de veiligheid gewaarborgd, maar daarnaast wordt een intensief inspectieprogramma uitgevoerd om de kwali teit van het leidingwerk te borgen. Na inspectie moeten leidingen soms vervangen worden. Dit gebeurt tij dig om de integriteit van het systeem te borgen. Vanuit een controle werd begin september geconstateerd dat een leidingdeel op Tankenpark 3 bij Sabic vervangen moest worden. Om precies te zijn: een bluswaterheader en battery limit afsluiters. Dit kan niet zonder meer en een plan van aanpak is door EdeA opgesteld, waarin staat hoe deze voorzieningen veilig uit bedrijf genomen en vervangen kunnen worden. Ron Dirrix, dayshift supervisor Sabic, vertelt: Voordat je dit gaat aanpakken, moet er eerst een noodvoorziening aangelegd worden, om te zorgen dat er bij calamiteiten toch genoeg bluswater met voldoende druk is. Voor dit tankenpark moet bijvoorbeeld altijd zo n 1,5 miljoen liter water per uur beschikbaar zijn. Daar zijn zeer strenge eisen binnen Chemelot voor, ook van overheidswege. Daarom werken EdeA en Sabic nauw samen met de brandweer, Sitech. Noodvoorziening Nico Thoen, senior werkvoorbereider Brandweer Sitech, vertelt: We zijn direct met EdeA en Sabic gaan nadenken hoe we een noodvoor ziening konden treffen. Er valt namelijk een hoop capaciteit weg en hoe compenseer je dat? Waar haal je het water vandaan en hoe krijg je het hier? Een hele verantwoordelijkheid! John Smid, senior werkvoorbereider manufacturing EC&P van EdeA, kwam op het ingenieuze idee om het water via slangen aan te voeren en via twee groot vermogen hydranten naar de headers te voeren. De vraag was natuurlijk: is dat wel mogelijk? Zo ja, hoeveel meter slangen van een bepaalde druk en hoeveel bluswaterpompen heb je daarvoor precies nodig? Daarvoor heeft product engineer Astrid Smeets van EdeA berekeningen gemaakt. Astrid: Het idee van John bleek inderdaad uitvoerbaar te zijn. Er was drie kilometer slang voor nodig, met een diameter van 150 mm. Plan van aanpak John stelde op basis van de berekeningen van Astrid een stopprogramma op waarin van A tot Z stond welke voorzieningen moesten worden getroffen, welke afsluiters wanneer dicht en open moesten, enzovoorts. Met huisbaas Sabic en de brandweer is vervolgens uitvoerig overlegd of het een veilig plan was. Op een aantal punten zijn daarom nog wat aanpassingen aangebracht. Ron Dirrix: Wij zijn als huisbaas verantwoordelijk voor de veiligheid op ons terrein. Daarom willen we dat de slangen netjes en veilig neergelegd worden en dat onze installaties veilig blijven. De slangen staan onder druk, dus is het belangrijk om te zorgen dat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Het bijzondere van deze klus is, dat er veel gediscussieerd is en dat er goed naar elkaar geluisterd is. Want je moet elkaar wel op één lijn zien te krijgen. Toen het plan helemaal definitief was, heb ik als huisbaas mijn handtekening eronder gezet en kon het circus gaan draaien. In één nacht tijd hebben we drie kilometer slangen over het terrein aangelegd Slangenpark Sitech had weliswaar een paar kilometer van de gewenste slangen op voorraad, maar niet voldoende, want er moesten ook meters slangen overblijven voor onvoorziene calamiteiten. Dus ging Nico elders op zoek naar slangen. Na een landelijke oproep via regionale brandweerkorpsen kwam hij terecht bij een bedrijf in het Friese 12 Synergiek

12 Lemmer. Nico: Daar hebben we in totaal twee kilometer slangen opgehaald. In één nacht tijd hebben we drie kilometer slangen over het terrein aangelegd en netjes afgewerkt. Het werk moest binnen twee weken klaar zijn, in verband met de stop van de Olefins 4 (NAK-4). Al met al was dit de grootste noodvoorziening die we ooit bij Sabic hebben uitgelegd. Overigens ging het oprollen van de slangen veel minder snel dan het uitleggen ervan. Dat kun je begrijpen. In de put De werkzaamheden moesten op heel slecht toegankelijke plekken gebeuren, namelijk in smalle putten. Locatiecoördinator Martin in t Veld had het toezicht over de operatie. De voorbereiding met Marco Decrauw, werkvoorbereider OSBL bij EdeA en A.HAK, en daarna de uitvoering van het karwei zijn allemaal goed en veilig verlopen. Wij waren ook nauw betrokken bij het overleg over de juiste aanpak. Mijn taak was met name toezien en controleren of alles goed verliep. Om de leidingen te vervangen, moesten de mensen van A.HAK de put in. A.HAK is het bedrijf dat voor EdeA ondergrondse lekkages oplost. Marco Decrauw: Op basis van de tekening van EdeA hebben we zelf twee grote verdelers (headers en manifolds) moeten maken. Het vervangen van het leidingdeel in de put was zeker geen gemakkelijke klus. Marcel Queis, installatiecoördinator OBL van EdeA, vult aan: Wij moesten de veiligheid waarborgen. Als er een calamiteit mocht optreden, dan is de veiligheid van de mensen in de put zorg nummer 1. Mijn taak als installatiecoördinator was vooral om de vergunning bij de huisbaas te regelen, de benodigde menskracht te regelen en de gesprekken te hebben met alle disciplines. Ik was de contactlijn voor iedereen. Geslaagde klus Ron: Veiligheid was en is de hoofdzaak. Het was goed om te zien dat iedereen begrip voor elkaar had. Af en toe moest A.HAK bijvoorbeeld wachten om verder te kunnen. Daar had niemand een probleem mee, want je doet het voor de veiligheid. Daar gaan we op Chemelot heel serieus mee om. En terecht. Martin vult aan: De klus is perfect geslaagd, mede dankzij het goede onderlinge contact en het juiste verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen. Van links naar rechts: Marco Decrauw, Astrid Smeets, Martin in t Veld, Marcel Queis, Ron Dirrix en Nico Thoen Nummer 150 december

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP

SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP SLIM WORKSHOP STORK LEAN IN MAINTENANCE WORKSHOP Agenda Stork Lean in Maintenance De stoommachine Evaluatie Doelstelling in een praktijksimulatie: kennismaken met lean principes, methoden en tools. toepassen

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Prestatiemanagement Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting inleiding Bedrijven die prestatiemanagement hebben doorgevoerd, presteren aanzienlijk beter dan organisaties die geen

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor?

Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Informatie de sleutel tot Excellente Service Logistiek! Zijn we er klaar voor? Jacques Adriaansen Director Every Angle UAMS Executive Professor Service Logistics Forum 24 april 2008 j.adriaansen@everyangle.com

Nadere informatie

Hands On Tools Time. Mogelijkheden tot een efficiëntere stop. Jean Walstock Delivery Manager

Hands On Tools Time. Mogelijkheden tot een efficiëntere stop. Jean Walstock Delivery Manager Hands On Tools Time Mogelijkheden tot een efficiëntere stop Jean Walstock Delivery Manager TACON BV Wie zijn wij? Groeiende Nederlandse Organisatie Complete Professionele Dienstverlener Actief in de sectoren:

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Werkvergunningen Permit to Work

Werkvergunningen Permit to Work Werkvergunningen Permit to Work Permit to Work Versie 1.1 2 van 9 Over Safety Analyse: Industriële veiligheid QHSE (Arboveiligheid) Certificeringen (ISO, VCA, VCU, etc.) QHSE advies Samenwerking met Academie

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren

De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren KPMG Lean Six Sigma De cruciale rol van cijfers voor Continu Verbeteren Landelijk Congres V&J 18 Februari 2016 Wij zijn wij? http://www.linkedin.com/in/sajburgers https://nl.linkedin.com/in/markkopmels

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding

Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding Efficiënte en Effectieve Uitvoering Het Resultaat van een Goede Voorbereiding Eric Commeren, Stork Technical Services Jan De Tremmerie, consultant Thema s 1. Efficiënte en effectieve uitvoering -> HoTT

Nadere informatie

Besparen op maatschappelijk vastgoed

Besparen op maatschappelijk vastgoed Besparen op maatschappelijk vastgoed Het gemeentehuis, de school, de brandweerkazerne, het zwembad, het buurthuis, begraafplaatsen, gemeentewerven, het gemaal en zelfs de kerktoren: het is allemaal eigendom

Nadere informatie

Hogere omzet met loyale klanten

Hogere omzet met loyale klanten m e t e n, w e t e n é n v e r b e t e r e n Hogere omzet met loyale klanten Luistert u naar uw klant? Staat uw klant écht centraal? Gaat u de dialoog aan met uw klant om verbeteringen te bespreken? In

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Optimizer+ is het revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van uw onderhoudsconcept. De softwaretool stelt

Nadere informatie

Managementkit rapportage

Managementkit rapportage Managementkit rapportage Naam: Mevrouw Lieke de Wit Geboortedatum: 1 januari 1970 Hoogstgenoten opleiding: HBO Adviseur: De heer Projectbureau Datum: 28 februari 2013 Inleiding Dit rapport gaat over de

Nadere informatie

Thermische prestatie contracten

Thermische prestatie contracten 10 november 2005 Thermische prestatie contracten Conform ISSO-publicatie 74 Bert Elkhuizen Chrit Cox TNO Bouw en Ondergrond te Delft Contactgegevens: 015 276 33 10 Bert.Elkhuizen@tno.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels.

Wat is marketing dan wel? De beste omschrijving komt uit het Engels. KENNETH NIEUWEBOER M arketing is meer dan het ontwikkelen van een logo en het bewaken van je huisstijl. Als er een goede strategie achter zit, levert marketing een wezenlijke bijdrage aan het rendement

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Veiligheidsaanpak onderhoudscontract Total Raffinaderij Antwerpen. Belgian Stakeholders meeting 22 maart 2010 ir. Werner VANCAYSEELE QSE manager

Veiligheidsaanpak onderhoudscontract Total Raffinaderij Antwerpen. Belgian Stakeholders meeting 22 maart 2010 ir. Werner VANCAYSEELE QSE manager Veiligheidsaanpak onderhoudscontract Total Raffinaderij Antwerpen Belgian Stakeholders meeting 22 maart 2010 ir. Werner VANCAYSEELE QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator

Nadere informatie

Site Regelgeving. Best Practice Incident Communication. Event Maatregelen bij harde win. Pag. 2 van 7

Site Regelgeving. Best Practice Incident Communication. Event Maatregelen bij harde win. Pag. 2 van 7 Event Maatregelen bij harde win Site Regelgeving Best Practice Incident Communication Event Pag. 1 van 7 Incident Communication Event Doel: 1. Delen van feiten over incidenten die hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

PMT PARTNERS MEDISCHE TECHNIEK

PMT PARTNERS MEDISCHE TECHNIEK Doelstelling en budget Klant Technisch management Effectiviteit en zekerheid Serviceovereenkomst Onderhoudsplanning Contractbeheer Uitvoering Efficiëncy Kwaliteit service PMT Partners Medische Techniek

Nadere informatie

Medewerkers met schulden

Medewerkers met schulden Medewerkers met schulden oplossen en voorkomen Financieel inzicht met de digitale loonstrook We verkeren wereldwijd in een financiële crisis. Deze economische situatie heeft z n weerslag op ieder persoonlijk.

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN.

SPORT FRYSLÂN. Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. SPORT FRYSLÂN Informatiemanager Allard Donker: IK WIL COLLEGA S STIMULEREN ZELF ZAKEN OP TE PAKKEN EN DE VOORDELEN VOOR HUN WERK LATEN ERVAREN. INHOUDSOPGAVE EEN AGILE PROJECTAANPAK 3 INLEIDING 3 4 EEN

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

MetaScope CRM-software met rendement

MetaScope CRM-software met rendement MetaScope CRM-software met rendement voor een efficiënte, servicegerichte organisatie houdt de organisatie op koers geeft grip op complexe organisaties en processen gebruiksvriendelijk snel operationeel

Nadere informatie

Water, wij halen eruit wat erin zit

Water, wij halen eruit wat erin zit Water, wij halen eruit wat erin zit U ziet papier......wij zien water Samen met u... Als uw afvalwaterzuiveringsinstallatie aan vernieuwing toe is, staat u voor belangrijke keuzes. Strategische, operationele

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Milieu Management V1.4

Milieu Management V1.4 V1.4 Milieu Management Pagina 1 van 6 V1.4 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. INLEIDING 3 3. DOELSTELLING 3 4. BEPALEN PRIORITEITEN 3 5. INKOOP 4 6. MANAGEMENT INFORMATIE 4 7. COMMUNICATIE 5 8. EVALUATIE 6

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN

CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN CONSTANT ONDERHANDEN WERK ZORGT VOOR STABIELE DOORLOOPTIJDEN Klanten verwachten tegenwoordig een grotere leverbetrouwbaarheid, tegen lagere kosten, met betere kwaliteit en dat allemaal tegelijk. Diegenen

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu

TECHNISCH BEHEER. Zorgeloze kwaliteit. vandorp.eu TECHNISCH BEHEER Zorgeloze kwaliteit TECHNISCH BEHEER Onze samenleving verandert snel. Waar in het verleden volstaan kon worden met een eenvoudig inspanningscontract voldoet dit veelal niet meer aan de

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud

Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken. LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011. Inhoud Onderhoud kan productieprocessen LEAN-er maken LEAN en onderhoud in de voedingsmiddelen industrie 16 september 2011 Rob Brager 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Waarom productieprocessen? 3. Traditioneel productieproces

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Training Within Industry WERK RELATIE. Deelnemers handboek. TWI Institute. TWI-Institute.org. #441Rev01

Training Within Industry WERK RELATIE. Deelnemers handboek. TWI Institute. TWI-Institute.org. #441Rev01 Training Within Industry WERK RELATIE Deelnemers handboek TWI Institute TWI-Institute.org #441Rev01 twi covers.indd 72 10/12/12 8:19 AM TWI Institute 445 Electronics Pkwy., Ste. 206 Liverpool, New York

Nadere informatie

Informatiebrochure 1

Informatiebrochure 1 Informatiebrochure 1 Wat kan Blokss Training en Consultancy voor uw bedrijf doen? Ons antwoord hierop is kort samen te vatten in de volgende omschrijving. Blokss Training en Consultancy kan uw medewerkers

Nadere informatie

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Wim Hoyer Arnhem 28 mei 2009 Opzet Presentatie Introductie Interaction Interim Performance management Balanced Scorecard Basisprincipes Wat kun je ermee Game

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelt Groei & Efficiency Wie wij zijn: is een adviesdienst die actief is in de bloemenen plantensector. De sector is dynamisch en de ontwikkelingen gaan steeds sneller, mede door de opkomst van internet

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord Groeien 2.0 Studentenbedrijf wordt volwassen Waarom wachten? De oprichters van Dirict ontdekten dat er voor groei meer nodig is dan alleen technische kennis. Met hulp van een coach hebben ze hun ambities

Nadere informatie

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma

Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Sm@rt Congres 2013 Succesvolle Marketing en Lean Six Sigma Jeroen van Schreven Onze drive Kwaad over verspilling en daar wat aan willen doen! Oog voor verbeterpotentieel Hoe effectief en efficient is jullie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006

Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 Hoe intelligent of dom is Nederland? De resultaten van het Nationaal BI Survey 2006 in samenwerking met: dinsdag 11 december 2007 Passionned 2003-2007 1 Uitleg De diapresentatie toont de meest opmerkelijke

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

7. Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen 7. Conclusies en aanbevelingen 7.1 Algemeen Op CBS Het Galjoen worden al goede initiatieven genomen om de ouderbetrokkenheid te stimuleren en te vergroten, ook al kan er nog het één en ander aan uitgebreid

Nadere informatie

Training Within Industry JOB RELATIONS. Deelnemers Handboek. TWI Institute. TWI-Institute.org. #441Rev03 (Dutch)

Training Within Industry JOB RELATIONS. Deelnemers Handboek. TWI Institute. TWI-Institute.org. #441Rev03 (Dutch) Training Within Industry JOB RELATIONS Deelnemers Handboek TWI Institute TWI-Institute.org #441Rev03 (Dutch) twi covers.indd 72 2014-07-12 9:11 AM TWI Institute 445 Electronics Pkwy., Ste. 206 Liverpool,

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Impact Masters Checklist

Impact Masters Checklist Impact Masters Checklist Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vliegwiel van Impact 4 3. Checklist 6 4. Vervolgvragen 8 Blz. 2 Inleiding Impact Masters helpt ondernemers nieuwe kansen te ontdekken voor hun bedrijf

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier

Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Beheer en onderhoud Nationaal Muziekkwartier Nihad Mesevic Coördinator onderhoud Bereikbaar: Gemeente Enschede Hengelosestraat 51 Postbus 20 7500 AA Enschede 053-4818424 06-13695226 n.mesevic@enschede.nl

Nadere informatie

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink

Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Social Key Performance Indicators en meetbare resultaten Door: Rob van den Brink Wat is de ROI van sociale media? Dat is misschien wel de meest gestelde vraag in zakelijke media het afgelopen jaar. Er

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Energiezorg management systeem. Symposium Groene ICT

Energiezorg management systeem. Symposium Groene ICT Energiezorg management systeem Symposium Groene ICT Voorstellen Marco Kappe Directeur Service Delivery Vancis 2 fysieke datacenters Housing van de (nationale supercomputer) Leveren van Co locatie Leveren

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177

Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Rapport opvolging bevindingen burgervisitatiecommissie 14ini03177 Inleiding De burgervisitatiecommissie heeft haar bevindingen gedeeld over hoe wij onze visie over onze veranderende rol van de gemeente

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012

Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 www.evides.nl Onderhoud met de D van Duurzaam B. Neefjes Maart 2012 Agenda 1 Introductie 2 Asset Management Blauwdruk 3 PAS55; leerpunten 4 Conclusie Introductie Evides NV - Credentials Zowel drinkwater

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie