Verslag algemene deel vergadering Sectie Inspectie te Doetinchem op maandag 2 april

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag algemene deel vergadering Sectie Inspectie te Doetinchem op maandag 2 april"

Transcriptie

1 Verslag algemene deel vergadering Sectie Inspectie te Doetinchem op maandag 2 april Na een warm welkom in het nieuwe Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem door Femia Siero, opent voorzitter Allow Frings de vergadering en dankt hij Femia voor haar gastvrijheid. De hoge opkomst van 44 leden laat zien dat de noodzaak om elkaar bij te praten en gezamenlijk op te trekken in ons snel veranderende vakgebied belangrijk is. In het algemene deel van de vergadering wordt er door diverse personen een terugkoppeling gegeven vanuit de diverse werkgroepen/commissies/besturen waarin leden van de sectie vertegenwoordigt zijn. Allow geeft een toelicht omtrent de voortgaan van de in de jaarplanning 2012 genoemde onderwerpen. Een van de speerpunten die binnenkort zal worden opgepakt is hoe de communicatie tussen Brain bestuur, secties Brain onderling maar vooral ook naar de leden verbeterd kan worden. Voor de eerste volgende reguliere bestuursvergadering van het bestuur ( 29 mei a.s.) zullen Rens Fromme, Jeanine Nolen en Margreet Winthorst een voorstel opstellen hoe de website beter en interactiver gebruikt kan worden voor het delen en uitwisselen van kennis. De inventarisatie van de depotcapaciteit in Nederland behoeft nog een nadere en preciezere opdracht formulering voordat zij kan worden uitgevoerd. Wat zijn nu precies de uitgangspunten van het onderzoek, wat moet er gemeten worden, onder wie en wat is het doel van deze meeting. Wat gaat BRAIN doen met de uitkomsten. Samen met de Haagse Hogeschool ( HHS) zal er een speciale cursus Internal Auditing worden georganiseerd voor archiefinspecteurs. Door het zelf regelen van de leslocaties en het aanleveren van zoveel deelnemers is er een aardige korting bedongen voor de leden van BRAIN, die de opleiding willen volgen. Zoals het zich nu laat aanzien zal de cursus starten in het najaar van Er zijn al 18 deelnemers die zich hebben aangemeld. Hiermee is het maximum aantal deelnemers bereikt. Wel kunnen mensen die zich nog willen aanmelden op de reservelijst worden geplaatst, zodat het misschien nog loont om eventueel een tweede cursus serie te starten in het voorjaar van Wil je je nog aanmelden voor de reservelijst dan kan dit via Verdere details over de opleiding zullen volgen na het gesprek met de HHS wat gepland staat op 8 mei In samenwerking met o.a. de LOPAI en KVAN zal er een aanvullende reactie worden geleverd op de wijziging van het archiefbesluit o.a. de intrekking van de machtiging van vervanging, en het niet waarborgen van de rol van de archivaris. Er wordt voor de definitieve reactie nog gewacht op mede-input van het Nationaal Archief. Verder is er binnen het LOPAI werkgroep gevormd die op korte termijn zullen kijken wat er allemaal geregeld moet worden t.a.v. de archieven bij het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende overheden en eventueel externe partijen bij het uitbesteden van eigen taken en bevoegdheden o.a. de vorming van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) is hier een goed voorbeeld van.

2 Het IPO heeft het aanvullende beleidskader ( Nieuwe Schoenen) van uit de provincies klaar in concept. De interventieladder zoals deze straks gaat gelden is ook toegelicht. In de Adviescommissie archieven van de VNG wordt er o.a. gesproken of er een andere opzet mogelijkheid is voor de selectielijsten, een meer één die gericht is op de processen. De huidige update van de gemeentelijke selectie lijst ligt bij de Raad van Cultuur en wacht op reactie. Binnen de commissie wordt er verder gekeken of er een mogelijkheid is om samen met KING uitgaande van het Rijksprofiel metadata, een toepassingprofiel Metadata gemaakt kan worden voor gemeenten. De uitkomsten hiervan worden in de loop van 2013 verwacht. Binnen de VNG subwerkgroep KPI wordt momenteel aan de hand van diverse bevindingen van het gebruik van de KPI s, de toepasbaarheid van de KPI s in hun huidige vorm geëvalueerd. Daarnaast moet er nog een algemene toelichting op de KPI s worden gemaakt en leeft er het idee om te komen tot een model dat de jaarlijkse rapportage aan het College en de Raad kan vergemakkelijken. De Werkgroep Vormgeving Inspectie nieuwe Stijl staat even on hold. Ze wacht met het verder oppakken van haar opdracht totdat de KPI s zijn geëvalueerd zodat deze uitkomsten kunnen worden meegenomen. Werkgroep Politiearchieven is het afgelopen half jaar heel druk bezig geweest met het verzamelen van inspectiegegevens van recent geïnspecteerde politiekorpsen in de regio evenals het alsnog inspecteren van enkele van hen. De bevindingen van al deze inspecties zijn kort samengevat in o.a. een brief aan de regionale kwartiermakers Nationale Politie. Daarnaast is er ook een brief gegaan naar de minister met eveneens de hoofdlijnen uit de landelijke archiefinspectie die door de provinciale en gemeentelijke archiefinspecties is uitgevoerd. Tijdens de vergadering werd aangegeven dat er een hogere verwachting van de werkgroep was over wat er nu uiteindelijk ging gebeuren met de uitkomsten van de inspecties bij de verschillende regiokorpsen. Om als nog hier wat aan te doen zal Peter Diebels hier nog op terugkomen bij de werkgroep. Binnen de Bouwcommissie is men bezig met het ( her) inspecteren van die inrichtingen waarvan de goedkeuring van de archiefruimte gebaseerd is op de oude regelgeving. Via de leden van de bouwcommissie kunnen er door archiefinspecteurs de meest recente gegevens worden opgevraagd. De werkgroep Kwaliteitsmodel zal haar werkzaamheden voort zetten om zoveel mogelijk bestaande tools te koppelen aan het model, in welk staduim deze het beste kunnen worden toegepast en welke samenhang er is. Daarnaast wil men ook praktijkvoorbeelden van het gebruik van het model gaan verzamelen. Verder zal het kwaliteitsmodel onder de aandacht worden gebracht door diverse publicaties o.a. in het a.s. SAP jaarboek. Rondje langs de velden Egbert Brink introduceert zich als nieuwe collega werkzaam voor het Drents Archief en o.a. belast met de inspectie van de gemeente Assen. Jan Bos stelt zich eveneens voor, hij is de nieuwe gemeentearchivaris van het Drents Archief. Josje Everse ( GAR) vraagt of de enquête politiearchieven nog een vervolg gaat krijgen de noodzaak hiervan wordt door aanwezige collega s onderschreven. Verder wil zij aandacht vragen voor de vernieuwde website van de GAR kennisbank en zijn alle reacties hierop welkom.

3 Richard van den Belt meldt dat het E-depot van A dam is geïnspecteerd en goedgekeurd door de provinciaal archiefinspecteur van NH. Verder is de Metadatastandaard va A dam zo goed als afgerond en zal volgende maand gepubliceerd worden. Hans Janssen ( Regionaal archief West Brabant) zou graag van collega s willen weten wat nu de concrete voorwaarden zijn voor een digitale handtekening. Er wordt aangegeven dat hier door Frans van Donsdorp ( Decos) uitgebreid onderzoek naar is gedaan. Louis Scheuneman ( DIEP) geeft aan dat er bij hen een reorganisatie gaat plaatsvinden waarbij er samengegaan wordt met partners binnen het cultureel kwartier. Theo Vermeer ( Delft) geeft aan dat zij de inspectietaak aan het vormgeven zijn. Huib Geuze ( Vlaardingen) vraagt of er inspecteurs zijn waarvan de gemeenten DIV-werkzaamheden al hebben of gaan onderbrengen bij het Klant Contact Centrum (KCC) binnen hun gemeente. Wil degene die hier ervaring mee heeft of weet welke gemeente hier al ver mee zijn dit delen met Huib graag via ( ) Uitwerking middaggedeelte Workshop Tools voor de inspectie Tijdens de bijeenkomst van Archiefinspecteurs in Doetinchem is in de workshop samengewerkt aan het bijeenbrengen van de tools voor de inspectie. Hieronder wordt alle input uit de workshop weergegeven in de stappen van het procesmodel. Met deze input gaat de sectie Inspectie samen met de werkgroep kwaliteitsmodel BRAIN weer verder en kan er een roadmap ontwikkeld worden voor de producten die inspecteurs nodig hebben. Wij willen alle deelnemers hartlelijk danken voor de input. Planning: Contact historie Jarenplanning, ongeveer 3 jaar. Excell overbrengingen Jaarplanning maken Voorkennis geven aan wethouder of portefeuille houder + hoofd middelen diensthoofd + hoofd DIV tijdens jaarbespreking Brief aan gemeentesecretaris. Uniform antwoord op de rol en verantwoordelijkheden van een inspecteur Plan van Aanpak (Nijmegen) Graag een tool voor de 0-meting Stappenplan INK 0-meting 0-meting (wel regelmatig herhalen) Excell overb Vooronderzoek: Baseline Kennistool vooronderzoek. archiefvormer, - zorgdrager beheerder. Checklist opvraag Documenten (WFA) Organogram gemeente Kengetallen voor normen, ook dienstverlening voor de burger Welke criteria heb je nodig? Checklist?

4 Baseline denkkader Beheerplan (=DSP) Kengetallen De vragenlijst (Amsterdam) met heel veel vragen, een waardering (rapportcijfer) per vraag en een (gewogen) eindcijfer (ook per categorie vragen) (buiten gebruik!) Veldwerk: (met verwijzing) Checklist Archiefruimte (Wouter ten Have) Kennisbank met checklist en vragenlijsten. ED3 Analyse proces - document X digitaal - papier Overzicht van software pakketen, laatste versie Buitenstaander onderdeel maken van door tastbaar te maken weer is en wat kan. 7 vragen maar dan vanuit de beleving bestuurder, risico s, assurances, praktisch Vragenlijst integrale kwaliteitsinspectie (GAR) Tool van Hein = steekproef Baseline, praktisch (onderbouwing) Checklists voor: o Archiefruimten o Quickscans o Rechtmatigheid o Etc. Rapportage: Metadata standaard Amsterdam s Kengetallen Voorbeeld opbouw auditrapportage (Huib Geuze, Vlaardingen) rapportage tool Formats rapportages Alternatieve rapportage vormen met behulp van visuele middelen, zoals Prezi. Managementrespond in inspectierapport opnemen (Jan Beens) INK model Concept bespreken met : o Contactpersonen o Gemeentesecretaris o Toezenden aan college B&W o Vragen om reactie van college B&W

5 Beheerplan informatiehuishouding (Amsterdam) Evaluatie: Set criteria voor evaluatie van de inspectie Jaarverslag Functioneringsgesprekken inspecteur Ook aan de hand van gebeurde incidenten of calamiteiten de risico s bespreken. Hoe meet je succes! Follow-up: Tabel actiepunten + reactie (Wouter ten Have) Procesbeschrijving In inspectieplan opnemen: 1. reactie op rapport omzetten in daden. 2, controleren na een half jaar en naar toe gaan. Model voor escalatieladder. Interventieladder Hoe gaan we de monitoring vorm geven WVTTK: Kwestie: Scheiding van advies &inspectie Planning: of 1 voor je eigen dienst of 2 voor een individuele inspectie De foto s van de posters van de workshop zijn op te vragen bij

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008

Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 1 Verslag van de provinciale archiefinspecteurs Drenthe, Fryslân en Groningen 2008 Mei 2009 drs. D.M. Bunskoeke drs. J.

Nadere informatie

PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q 1 9 FEB 2014. Dat. ontv.: Routing

PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q 1 9 FEB 2014. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel PROV1NC8ÄLE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P5/llOlu/!0Q ~Plstbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Bezoekadres Postadres Gemeentehuis Kerkbuurt4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1 530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan E-maii Kerkbuurt

Nadere informatie

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek

Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek 11 JUL m Waterlands AfcKìef centrum voor regionaal historisch onderzoek Postbus 188 1440 AD Purmerend Wielingenstraat 75 1441 ZN Purmerend tel. 0299-411530 fax 0299-411548 directeur -archivaris: mevr.

Nadere informatie

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving

Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Projectplan Atelier Documenteren van de Samenleving Erika Hokke, versie 1.0 definitief 11 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-03- 25 Opzet projectplan 1 t/m 4 Praktijkorganisaties en docenten 2014-04-

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u ter informatie het Jaarverslag van de provinciale archiefinspecties over het jaar 2007.

Hierbij ontvangt u ter informatie het Jaarverslag van de provinciale archiefinspecties over het jaar 2007. Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 29 oktober 2008 Ons kenmerk 44/6.3/2008012583 Behandeld door de heer D.M. Bunskoeke (0592) 36 52 37 Onderwerp: Jaarverslag archiefinspecteurs

Nadere informatie

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013

PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE 1 3 MRT 2013 PROVINCIALE STATED VAN OVERUSSE Reg.nr. Dat. 1 3 MRT 2013 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie

UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie UITVOERINGSPLAN 2014 Archief 2020 Innovatieprogramma voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie en een toekomstbestendige archieffunctie Programmabureau Archief 2020 Status definitief concept

Nadere informatie

Inventarisatie klanttevredenheidsonderzoek POKB 2009

Inventarisatie klanttevredenheidsonderzoek POKB 2009 Inventarisatie klanttevredenheidsonderzoek POKB 2009 Colofon Dit rapport is opgesteld door Werkgroep klanttevredenheidsonderzoek Datum 15-05-2009 Kenmerk Status Inventarisatie klanttevredenheidsonderzoek.doc

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. Onderwerp: Verslag provinciale archiefinspectie en provinciearchivaris Overijssel 2014 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Dat. ontv.: 8 MRT 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@>overijssel. nl Provinciale

Nadere informatie

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader

Baseline Informatiehuishouding Gemeenten. Deel 2a: Het Denkkader Baseline Informatiehuishouding Gemeenten Deel 2a: Het Denkkader 0 Auteur: KING Datum: 5 december 2011 Versie: 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 5 1.3 Doelgroep... 5 1.4

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet

Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet Stappenplan voor een veiliger gebruik van Suwinet VEILIG SUWINET: ACHTERGROND Stappenplan: de basis voor veilig gebruik Suwinet Dit Stappenplan biedt gemeenten een handvat om een start te maken met een

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD

Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Eindrapportage Impactanalyse ICT-beveiligingsassessment DigiD Impact- en risicoanalyse van de ICTbeveiligingsassessments webapplicaties gemeenten met een DigiD-koppeling [Geef tekst op] 2 Dit document

Nadere informatie

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t.

Ons kenmerk IA80/13.0009137. Datum uw brief N.v.t. Informatiemanagement & Automatisering Ingekomen stuk D41 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 30 15 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014.

Hierbij stuur ik u als waterschapsarchivaris het Archief KPI-verslag toe van 2014. Wjlprich.ip [ j Rijn en Ij'.snl 15.03649 Waterschap Rijn en IJssel t.a.v. Dijkgraaf en Heemraden Liemersweg 2 7006 GG DOETINCHEM Waterschap Rijn en IJssel ingekomen - 8 APR, 2015 Doetinchem Ons kenmerk

Nadere informatie

Videotulen voor de eeuwigheid? Over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet

Videotulen voor de eeuwigheid? Over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet Videotulen voor de eeuwigheid? Over het spanningsveld tussen Gemeente- en Archiefwet Inhoudsopgave 1. Voor wie is dit advies? 2 2. Trend van papier naar digitaal 3 3. Wettelijk kader (min of meer) duidelijk

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017

Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 1 Inhoudsopgave 1. 3 2. Missie, visie, doelstellingen en positionering 4 2.1 Missie, visie en doelstellingen 2.2 Positionering 3. Organisatie(structuur) ` 6 3.1 Bestuur 3.2 Dagelijkse leiding 3.3 Freelancers

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM

Tussenevaluatie programma BeteRZO. Opdrachtgever Ministerie van VROM Referentie Rapport Van Postbus 60055, 6800 JB Arnhem Velperplein 8, 6811 AG Arnhem Telefoon (026) 355 13 55 Fax (026) 355 13 99 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Tussenevaluatie programma BeteRZO Opdrachtgever

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Monitor Actieplan Kinderen veilig 2012-2016 en Acties Rijk Samson. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik 1 Monitor mei 2014 Actieplan Kinderen Veilig en Acties Rijk Samson Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Monitor Actieplan Kinderen veilig 20122016 en Acties Rijk Samson Mei 2014 Taskforce

Nadere informatie