inschrijfformulier kavels Blok 59

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inschrijfformulier kavels Blok 59"

Transcriptie

1 KIES JE KAVEL! inschrijfformulier kavels Blok 59 INSCHRIJFFORMULIER KAVELS BLOK 59 Persoonlijke gegevens inschrijver: Achternaam Voornamen (voluit) Postcode / Woonplaats Geboorteplaats+datum Telefoon privé / mobiel adres Burgerlijke staat man/vrouw Ongehuwd; of gehuwd in algehele gemeenschap van goederen met / gehuwd op huwelijkse voorwaarden met / samenwonend met/ geregistreerd partnerschap met: * Persoonlijke gegevens partner/mede- inschrijver: Achternaam Voornamen (voluit) Postcode / Woonplaats Geboorteplaats+datum Telefoon privé / mobiel adres man/vrouw Inschrijver woont thans in een: Huurwoning Koopwoning Inwonend Gezinssamenstelling: 1- persoons 2- persoons gezin met kinderen Op welke wijze bent u op de kavels van Blok 59 geattendeerd: Funda advertentie in... De Key verkoopbord op locatie Hallie & Van Klooster Makelaardij via familie/vrienden/kennissen/buren flyer Amsterdam Woont woonmarkt Amsterdam zelfbouwmarkt Amsterdam niki.nl nieuwbouw.com nieuwbouw- in- amsterdam.nl woonachtig in de buurt langsfietsen/lopen/rijden mva.nl overig, nl.... Partijen kunnen aan dit formulier geen rechten en/of plichten ontlenen. Zowel de ingeschrevene als de verkopende partij verplichten zich niet tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

2 Mijn / onze interesse gaat uit naar de volgende kavels in volgorde van voorkeur (u kunt maximaal 20 voorkeuren aangeven): Straatkavels Uw voorkeur Tuinkavels Uw voorkeur Kadekavels Jan Vrijmanstraat Nico Jessekade 31C (hoek 7,55 m breed) 69X (hoek 5,7 m breed) 63F (hoek 8,1 m breed) 30A (5,4 m breed) 70X (5,4 m breed) 62D(6,6 m breed) 29A (5,4 m breed) 71X (hoek 5,7 m breed) 61D(6,6 m breed) 28A (5,4 m breed) 60E (7 m breed) 27B (5,7 m breed) 59D(6,6 m breed) 26B (5,7 m breed) 58D(6,6 m breed) 25B (5,7 m breed) 57D(6,6 m breed) 24A (5,4 m breed) 56D(6,6 m breed) 23A (5,4 m breed) 55D(6,6 m breed) 22A (5,4 m breed) 54E (7 m breed) 21A (5,4 m breed) 53D(6,6 m breed) 20B (5,7 m breed) 52D(6,6 m breed) P. Martensstraat 51D(6,6 m breed) 35A (hoek 5,7 m breed) 36A (5,4 m breed) 37A (hoek 5,7 m breed) Uw voorkeur Financieringsverklaring Bij inschrijving moet u kunnen aantonen dat u over een minimum bedrag kunt beschikken om een kavel te kunnen kopen en deze kavel ook te bebouwen conform de voorwaarden. Dat doet u middels de financieringsverklaring. De financieringseis die wordt gesteld is een indicatie van het minimaal benodigde investeringsbedrag voor de aankoop van de kavel en bouw van de woning inclusief bijkomende kosten, zoals daar zijn architect, adviseurs en leges voor de omgevingsvergunning. De ondergrens van de benodigde financieringsverklaring is per kavel verschillend. De rekenformule die gehanteerd wordt is: 2 x de kavelprijs van de aangegeven voorkeurskavel De werkelijke kosten kunnen hoger uitvallen dan de vermelde financieringseis. U kunt aan de minimale financieringseis en de gehanteerde rekenmodule geen rechten ontlenen. Voor de financieringsverklaring wordt de financieringsruimte berekend op basis van uw inkomen. Dit zal op basis van een recente loonstrook of jaarcijfers van een eigen bedrijf gebeuren, alsmede een hypotheek rekenrente ter hoogte van 5%. Zo nodig kan dit worden aangevuld met eigen vermogen, overwaarde van de woning e.d. Uitstaande leningen (BKR controle) zullen bij de toets betrokken moeten worden. Vervolgens dient de financieel adviseur te verklaren dat inschrijver voldoet aan de gestelde financieringseisen. Als een lening wordt aangegaan bij een derde (natuurlijk persoon), dan dient deze persoon te verklaren hoe hoog het bedrag is dat hij/zij bereid is te lenen aan u. Ook moet deze derde vervolgens kunnen aantonen over de middelen te beschikken eveneens middels een financieringsverklaring. Tot slot, ook als u geen hypothecair krediet wenst is een financieringsverklaring nodig. Partijen kunnen aan dit formulier geen rechten en/of plichten ontlenen. Zowel de ingeschrevene als de verkopende partij verplichten zich niet tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

3 Toewijzing & voorwaarden Wilt u meedoen in de eerste ronde toewijzingen dan dienen wij uw inschrijving uiterlijk op de kavelmanifestatie van 8 november a.s. te hebben ontvangen. Alleen volledige inschrijvingen worden in behandeling genomen, dat wil zeggen dat wij naast het inschrijvingsformulier ook de financieringsverklaring dienen te ontvangen; U dient bij inschrijven een volgorde van voorkeur van kavelnummers op te geven waarop u wilt worden toegewezen. Indien er meerdere deelnemers hun eerste voorkeur hebben opgegeven voor hetzelfde kavelnummer dan zal er voor dit kavelnummer geloot worden. Onder de niet toegewezen inschrijvers wordt vervolgens geloot op naam. De volgorde van die loting is bepalend bij de toewijzing van de overige beschikbare kavels. Indien alle kavels zijn toegewezen zal loting de volgorde op de eventuele reservelijst bepalen; Wanneer het aantal ingeleverde inschrijvingen lager is dan de aanvankelijk beschikbare gestelde rijkavels dan zal er mogelijk een beperktere aaneengesloten rij worden bepaald, aangepast op het aantal definitieve inschrijvers per 8 november. Dit wordt gedaan om de kavels zoveel mogelijk vanaf de oostzijde (Peter Martensstraat) aaneengesloten uit te geven. Hiermee worden hinderlijke gaten in de ontwikkelingsfase zoveel mogelijk bij aanvang beperkt; Per huishouden mag slechts één inschrijvingsformulier worden ingeleverd met maximaal 20 voorkeurnummers. Voor ieder gewenst kavelnummer dient een opvolgend voorkeurnummer te worden ingevuld (1 tot en met 20); Het koopcontract wordt op naam gesteld van degene die is genoemd op het inschrijvingsformulier welke ook gelijkluidend dient te zijn met de namen van de financieringsverklaring; Uiterlijk 14 november berichten wij u over de toewijzing; Na de toewijzing wordt u uitgenodigd om een reserveringsovereenkomst te tekenen. Dan betaalt u ook de reserveringsvergoeding ter hoogte van 500,-. De reservering loopt gedurende zes weken na afsluiten reserveringsovereenkomst. De vergoeding wordt niet geretourneerd als u na de periode van zes weken alsnog afziet van aankoop van de kavel. Gaat u over tot het tekenen van de koopovereenkomst dan wordt de vergoeding verrekend met de waarborgsom; Naar verwachting kunnen vanaf december 2014 de eerste koopovereenkomsten worden getekend. Bij tekenen van de koopovereenkomst doet u een aanbetaling (waarborgsom) ter hoogte van 5% van de koopsom v.o.n. van de kavel; Na tekenen van de koopovereenkomst tot aan levering van de kavel bij de notaris geldt er een rente van 5% op jaarbasis over de koopsom v.o.n. De rente wordt gehalveerd wanneer u binnen één jaar na tekendatum van de koopovereenkomst naar de notaris gaat voor de levering; Levering kan pas plaatsvinden nadat een bouwplan binnen het kavelpaspoort is ontwikkeld en de omgevingsvergunning is verleend (en onherroepelijk is geworden); Zowel de ingeschrevene als de verkopende partij verplichten zich niet tot koop of verkoop. Getekend te: d.d. Handtekening(en): U kunt het formulier met de financieringsverklaring inleveren op de kavelmanifestatie op 8 november van in het IJburg College, Pampuslaan 1 te Amsterdam IJburg. Hallie & Van Klooster Makelaardij IJburglaan GJ AMSTERDAM E: vanklooster.nl T: Partijen kunnen aan dit formulier geen rechten en/of plichten ontlenen. Zowel de ingeschrevene als de verkopende partij verplichten zich niet tot koop of verkoop. De op dit formulier ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. meld je vast aan!

4 Financieringsverklaring ten behoeve van de aankoop van een kavel in Blok 59. Dit is een voorbeeld van de gevraagde inhoudelijke gegevens. Het is de gevraagde financieel adviseur van de financieringsverlener toegestaan hiervoor zijn eigen format te hanteren (en eventuele voorbehouden te benoemen), onderstaande gegevens dienen in ieder geval te zijn opgenomen. De verklaring dient te worden afgedrukt op briefpapier van de betreffende instelling en ondertekend. Graag ontvangen wij het origineel met bedrijfsstempel, wij adviseren u een kopie te behouden. Persoonsgegevens inschrijver Voor- en achternaam Postcode Telefoonnummer overdag (bij voorkeur mobiel) Burgerlijke staat adres Geboortedatum Persoonsgegevens partner (indien van toepassing Woonplaats Geboorteplaats dhr./mevr Voor- en achternaam Postcode Telefoonnummer overdag (bij voorkeur mobiel) Burgerlijke staat adres Geboortedatum Woonplaats Geboorteplaats dhr./mevr De minimaal vereiste investering* voor uw voorkeurskavel met kavelnummer... is door u berekend op het bedrag van. In te vullen door medewerker bank of hypotheekadviseur: -Het minimaal vastgestelde hypotheekbedrag dat op uw inkomen** mogelijk is bedraagt:. -Het minimaal vastgestelde vermogen dat ingebracht kan worden voor de aankoop/bebouwing van de kavel bedraagt:. De gehanteerde gegevens in dit overzicht zijn in overleg met de aanvrager tot stand gekomen. * De ondergrens van de benodigde financieringsverklaring is per kavel verschillend. In te vullen rekenformule: 2 x. (kavelprijs van de aangegeven voorkeurskavel) = ; **Het inkomen wordt bij loondienst vastgesteld op basis van een recente salarisstrook. Bij inkomen uit een zelfstandig bedrijf wordt dit vastgesteld op basis van de laatste drie jaarrapporten; Nb. de financieringsruimte is getoetst op basis van een financiering tegen een rekenrente van 5% Ondertekening Bovenstaande gegevens heb ik naar waarheid ingevuld. Datum: Plaats: Datum: Plaats: Handtekening aanvrager: Handtekening medewerker bank of hypotheekadviseur: Handtekening partner: Bedrijfsstempel

5 prijslijst zelfbouw Blok 59 Kavelnummer =bouwnummer type breedte kavel (in meters) diepte kavel (in meters) Kaveloppervlak m 2 bouwenvelop maximaal m2 bvo Koopsom VON Straatkavels Jan Vrijmanstraat 20 B 5,7 25, ,7x12x A 5,4 25, ,4x12x A 5,4 25, ,4x12x A 5,4 25, ,4x12x A 5,4 25, ,4x12x B 5,7 25, ,7x12x B 5,7 25, ,7x12x B 5,7 25, ,7x12x A 5,4 25, ,4x12x A 5,4 25, ,4x12x A 5,4 25, ,4x12x C 7,55 25, ,35x13x Straatkavels Peter Martensstraat 35 A 5,7 25, ,7x12x A 5,4 25, ,4x12x A 5,7 25, ,7x12x Kadekavels Nico Jessekade 51 D 6, ,6x16,1x D 6,6 31, ,6x15,9x D 6,6 31, ,6x15,7x E 7 31, ,0x15,5x D 6,6 31, ,6x15,3x D 6, ,6x15,1x D 6,6 30, ,6x14,9x D 6,6 30, ,6x15,9x D 6,6 30, ,6x15,7x E 7 30, ,0x15,5x D 6,6 30, ,6x15,3x D 6,6 29, ,6x15,1x F 8,1 29, ,9x15,0x Tuinkavels 69 x 5, ,7x12x x 5, ,4x12x x 5, ,7x12x

6 prijslijst zelfbouw Blok 59 Opgegeven maten zijn inclusief margestrook en eventueel achterpad de margestrook voor de kadekavels meet 3 m. De margestrook voor de straatkavels meet 1,2 m De koopsom v.o.n. is inclusief 50 jaar afkoop erfpachtcanon en inclusief bouwrijp maken van de grond; De koopsom van de kavel is vrij op naam, hetgeen wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van de kavel gemoeid gaan in de koopsom zijn inbegrepen: - Notariskosten voor de leveringsakte - Verkoopkosten - Omzetbelasting (op dit moment 21% BTW) Vanaf tekenen koopovereenkomst tot aan levering zijn rentekosten verschuldigd ten hoogte van 5% op jaarbasis. Genoemde prijzen zijn geldig tot Wijzigingen voorbehouden. Deze prijslijst is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.

7 stappenplan zelfbouwkavels Blok 59 Betreft: Concept Stappenplan Doe het Selfie. Volg het stappenplan en realiseer je eigen woning. Richtlijn planning termijnen Uiterste doorlooptermijn weergegeven in maanden vanaf tekenen Koopovereenkomst. Financieel. Overige kosten Afspraak bij makelaar. 1. Kies uw kavel en maak uw keuze kenbaar bij de makelaar. weergegeven in weken vanaf tekenen reserverings overeenkomst. 2. Bekijk het kavelpaspoort en kies uw architect + bouwplan. Financieringsverklaring 3. Sluit een reserveringsovereenkomst op uw kavel ,5. 5oo reserveringsvergoeding (wordt verrekend bij levering kavel) 4. Maak uw eigen plan uit het bouwboek definitief. 5. Sluit uw koopovereenkomst % waarborgsom (wordt verrekend bij levering kavel) Ingangsdatum grondrente Afspraak bij Welstand. 6. Ontwerpfase: Werk uw schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp en toets aan welstand. 14. Vooronderzoeks&Ontwerp kosten (geheel afhankelijk van afspraken met je architect/aannemer) Toetsing door De Key 7. Dien uw uitgewerkte omgevingsvergunning aanvraag in bij de gemeente en De Key Bouwleges (ca 3,9% vd bruto bouwkosten) 8. Omgevingsvergunning, definitieve aanneemovereenkomst en afsluiten hypotheek Kosten Hypotheekadvies Toets door De Key 9. Dien uw verzoek tot levering van de kavel in bij De Key Omgevingsvergunning wordt onherroepelijk, bouwplan binnen kavelpaspoort, bestuurlijk besluit met ingangsdatum erfpacht wordt door gemeente vastgesteld. Notaris maakt afspraak voor levering van de grond Betaling Kavelprijs + grondrente (2,5 of 5%) U kunt starten met de bouw van uw woning. U dient binnen 18 maanden vanaf levering de woning te voltooien en zelf te bewonen. Bouwkosten volgens het door u afgesproken termijnschema in de aanneemovereenkomst

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING 1a. Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Geboortedatum Voorna(a)m(en) voluit Postcode / woonplaats Geboorteplaats Geslacht man vrouw Nationaliteit

Nadere informatie

Kerspel 32 - Zwanenburg

Kerspel 32 - Zwanenburg - Koopgarant koopsom 144.375,-- kosten koper Omschrijving Kerspel 32 - INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 28 NOVEMBER A.S. OM 11:00 UUR Dit is een unieke kans voor starters! Bij deze woning zijn de regels en bepalingen

Nadere informatie

Bruggestraat 32 - Harderwijk

Bruggestraat 32 - Harderwijk Huurprijs 800,-- per maand Omschrijving Bruggestraat 32, 3841 CP HARDERWIJK In hartje binnenstad gelegen HUURAPPARTEMENT op de 1e en 2e verdieping met dakterras en berging. De ligging is uitstekend op

Nadere informatie

Vosbergerhout 89 - Harderwijk

Vosbergerhout 89 - Harderwijk Huurprijs 789,55 per maand (incl. 4,50 servicekosten) Omschrijving EENGEZINSWONING TE HUUR IN DE WOONWIJK DRIELANDEN: Vosbergerhout 89, 3845 EP Harderwijk Fijne TUSSENWONING met vrijstaande houten berging

Nadere informatie

Biedingsformulier project de Beukels

Biedingsformulier project de Beukels Biedingsformulier project de Beukels Deze biedingsformulieren hebben betrekking op de verkoop van de volgende woningen: Willem Beukelsstraat 11-1, Willem Beukelsstraat 11-hs, Willem Beukelsstraat 13-hs,

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen

Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Vrijblijvende objectinformatie VESTIA-woningen Contactpersoon : Robert Kuiper Dedemsvaartweg Hackfortstraat/Verwoldestraat Jacob Schorerlaan Burgemeester Jansenstraat Gasseltestraat Hellendoornstraat E-mail

Nadere informatie

WEGWIJZER BIJ AANKOOP

WEGWIJZER BIJ AANKOOP WEGWIJZER BIJ AANKOOP Dank voor jouw belangstelling voor de verkoop van de eengezinswoningen met tuin in het nieuwbouwproject Carte Blanche Amsterdam. Dit ontwerp van architectenbureau Inbo wordt ontwikkeld

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Machiel Vrijenhoeklaan 450-71, 2555 NW DEN HAAG Omschrijving

Nadere informatie

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier

Aanvraagformulier Varend Monument-Lening voor particulier voor particulier Met dit formulier kunt u als particulier een aanvraag indienen voor een Varend Monument-Lening. Voor rechtspersonen is een afzonderlijk formulier beschikbaar. Het VSBfonds en het Nationaal

Nadere informatie

Inschrijfformulier Huurwoningen

Inschrijfformulier Huurwoningen Inschrijfformulier Huurwoningen Waar kunt u huren? Oudstraat in te IJsselstein. Indicatie Inkomen Eenverdiener : 4 x de kale huurprijs bruto per maand Tweeverdieners : 6 x de kale huurprijs bruto per maand

Nadere informatie

Hulststraat 55 DEN HAAG

Hulststraat 55 DEN HAAG Hulststraat 55 DEN HAAG Contactpersoon : M. Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Hulststraat 55, 2563 GC DEN HAAG Omschrijving Pak uw kans om eigenaar te worden

Nadere informatie

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet

Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet Prospectus ABN AMRO Doorlopend Krediet De flexibele leenoplossing van ABN AMRO Consumer Finance Waarom deze prospectus ABN AMRO Consumer Finance N.V. hierna te noemen ABN AMRO Consumer Finance is een financiële

Nadere informatie

Aanvraagset voor particulieren

Aanvraagset voor particulieren Aanvraagset voor particulieren Zo vraagt u de lening aan U gaat aan de slag met een aantal werkzaamheden aan uw woning. Met uw gemeente of provincie heeft u gesproken over de investering die daarvoor nodig

Nadere informatie

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap INFORMATIEBROCHURE November 2014 HAVENSTRAAT 183-185 Rotterdam Zelfbouw in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap pakjeruimte.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Kopen en klussen in de Havenstraat,

Nadere informatie

Gevers Deynootweg 994 DEN HAAG

Gevers Deynootweg 994 DEN HAAG Gevers Deynootweg 994 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Frisia Makelaars Javastraat 1 a 2585 AA DEN HAAG Tel : 070-3420101 E-mail : info@frisiamakelaars.nl Website : www.frisiamakelaars.nl Fotopresentatie

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Algemeen De woningen worden gebouwd volgens het Bouwbesluit en de Modelbouwverordening, voorschriften van de nutsbedrijven, de bepalingen van Woningborg, zoals deze ten tijde

Nadere informatie

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand.

De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode geldt een huuropzegtermijn van één maand. Inschrijfformulier te verzenden aan: Perumal de Roo Makelaars Eindhovenseweg 111 5552 AA Valkenswaard De minimale huurperiode is 1 (één) jaar, hiervan kan niet worden afgeweken. Na de eerste huurperiode

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: 1. Gegevens aanvrager huurwoning. 2. Gegevens partner. 3. Gezinssamenstelling INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING: Maak hieronder uw keuze: O Betreft inschrijving t.b.v. woningzoekenden bestand O Betreft inschrijving voor het volgende object/de volgende objecten:...... 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel;

de gemeente Zwolle; degene die is geïnteresseerd in de reservering van een bouwkavel; Lotingreglement twee-onder-één-kap bouwkavels Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: bouwkavel: een nader omschreven perceel bouwgrond, bestemd voor de oprichting van een twee-onder-één-kapwoning

Nadere informatie

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour. INSCHRIJFFORMULIER Geachte heer, mevrouw, Bijgaand het inschrijfformulier. Graag ontvangen wij het formulier volledig ingevuld en voorzien van de gevraagde bijlage(n), retour.

Nadere informatie

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek

Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek versie juli 2012 Voorwaarden bij uw Nationale- Nederlanden Hypotheek BankSpaar Plus Hypotheek Inhoud Servicekaart 3 1 Leeswijzer 5 2 De hoogte van uw hypotheek 6 2.1 De waarde van het huis 6 2.2 Taxatie

Nadere informatie

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek

voor een Regionale Restauratiefonds-hypotheek voor een egionale estauratiefonds-hypotheek Aanvraagformulier Inzenden naar: Nationaal estauratiefonds, Antwoordnummer 34, 3860 VE HOEVELAKEN Leeswijzer De aanvrager is de eigenaar van het pand. Voor een

Nadere informatie

Informatiebrochure Informatiebrochure

Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Informatiebrochure Als huurders willen kopen van Woonpartners Informatiebrochure Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom verkoopt Woonpartners Midden-Holland woningen? 3. Een huurwoning

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015

HYPOTHEEK. Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring. Versie direct - mei 2015 HYPOTHEEK Lloyds Bank Hypotheek (1) Toelichting op de offerte Algemene Voorwaarden Akkoordverklaring Versie direct - mei 2015 U heeft een offerte aangevraagd voor een Lloyds Bank Hypotheek (1). In dit

Nadere informatie

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.)

ALGEMENE OMSCHRIJVING. Project Megenseind te Afferden (Gld.) ALGEMENE OMSCHRIJVING Project Megenseind te Afferden (Gld.) Datum: 03-12-2012 / Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 3 2. Algemeen... 4 3. Koopsom Vrij Op Naam (VON)... 4 4. Een woning met

Nadere informatie