Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV"

Transcriptie

1 Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn grote invloed op uw besteedbaar inkomen. De wetgever vindt goede advisering over hypothecaire geldleningen belangrijk en heeft daarom eisen gesteld aan de kwaliteit van dit advies. Deze eisen zijn opgenomen in de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Om u een goed inzicht te geven in hoe ons adviestraject is opgebouwd, hebben wij hieronder een overzicht gemaakt van de werkzaamheden die wij voor u verrichten. Wij doorlopen hierbij vier fases: Hypotheek Adviestraject toegelicht Fase 1 - Kennismaken Het adviesproces begint met de kennismaking. Wij inventariseren op hoofdlijnen uw doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie. Zowel voor u als voor ons is het van belang Pagina 1 van 5

2 om er tijdens deze fase achter te komen of wij iets voor u kunnen betekenen. Wij bieden een indicatieve hypotheekberekening aan en beoordelen de haalbaarheid van de financiering. Verder informeren wij u ook over de inhoud van onze dienstverlening (adviseren, bemiddelen en nazorg), de kosten van deze werkzaamheden en de wijze waarop deze worden gefinancierd. U krijgt hierbij de bijbehorende documenten zoals ons Dienstverleningsdocument en onze leveringsvoorwaarden. Dit kennismakingsgesprek bieden wij altijd kosteloos aan. Fase 2 - Inventariseren en Analyseren Inventarisatie In deze fase gaan wij verder met inventariseren, maar wel op een veel gedetailleerder niveau dan bij de kennismaking. Zowel op grond van de Wft als op grond van het privaatrecht zijn wij verplicht om ervoor te zorgen dat ons advies aansluit bij uw persoonlijke situatie. Dat kan alleen als wij voldoende informatie over u hebben. Wij winnen bij u informatie in over uw kennis en ervaring op het gebied van hypothecair krediet. Daarnaast inventariseren wij uw financiële positie, doelstelling en risicobereidheid; allemaal voor zover relevant voor het opstellen van een passend hypotheekadvies. Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie (nu en in de toekomst) zullen wij u tijdens deze fase in algemene zin informeren over de voor u mogelijk relevante hypotheekconstructies. Wij geven u graag een uitgebreide toelichting over de verschillende hypotheekvormen en waar u zoal rekening met dient te houden. Daarbij kunt u o.a. denken aan: Hypotheek, wel of niet aflossen en op welke manier, wel of geen levensverzekering etc.; Welke rentevast periode en de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden; Van belang zijnde fiscale aspecten (belastingaftrek, bijleenregeling, fiscaal partnerschap enz.) Indien van toepassing uitleg over Nationale Hypotheekgarantie, startersleningen en subsidieregelingen. Verder brengen wij in kaart welke financiële risico s u loopt en welke hiervan al zijn afgedekt. De financiële gevolgen van de volgende risico s worden voor u inzichtelijk gemaakt: Risico van overlijden en ouderdom/pensioen; Risico van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; Fiscale ontwikkeling hypotheek (bv beperking renteaftrek). Analyse In de fase van analyse vertalen wij de verzamelde informatie (zoals de doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring) naar de mogelijkheden voor een hypotheek. Wij werken de mogelijkheden die aansluiten bij het klantbeeld cijfermatig uit door klantspecifieke berekeningen te maken. Klantspecifiek wil hier zeggen, berekeningen gebaseerd op uw individuele gegevens. In dit geval dus geen berekeningen met cijfers gebaseerd op algemene trends of gemiddelden van een bepaalde doelgroep. Hierbij betrekken wij ook zoveel mogelijk uw toekomstige financiële positie. De gegevens die wij uit deze inventarisatie verkrijgen, verwerken wij in een persoonlijk profiel dat als uitgangspunt zal dienen voor het te geven financieel advies. Pagina 2 van 5

3 Oplossing (advies) Na het inventariseren en analyseren waarbij wij de eerder genoemde punten in kaart hebben gebracht en uw persoonlijke wensen aan ons kenbaar zijn gemaakt, gaan wij aan de slag om voor u een passend financieel advies te maken, dat het beste aansluit bij uw specifieke wensen. Hierbij zijn de volgende punten van belang: Berekening van wat uw maximale verantwoorde hypotheek bedraagt; Welke risico s (zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid) moet of wilt u verzekeren en wat zijn de bijbehorende oplossingen; Wat zijn de bruto en netto maandlasten; Met welke overige kosten dient u rekening te houden; Komt u in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG), of andere regelingen. Op basis van bovenstaande gegevens gaan wij beoordelen welke geldverstrekker - rekeninghoudende met uw persoonlijke voorkeuren - het beste bij uw wensen aansluit. In onze beoordeling nemen wij de volgende zaken mee: Geldende rente voor de verschillende rentevast periodes; Verplichte aflossing en mogelijkheden van aflossen; Kosten voor de vermogensopbouw. Denkt u hierbij aan premie voor een levensverzekering of de spaarinleg op een Spaarrekening Eigen Woning (SEW); Geldigheidsduur van een hypotheekofferte; Voorwaarden van de geldverstrekkers, hierbij kunt u denken aan boetevrij aflossen, rentemiddeling, verhuisregeling en boete bij aflossen na verkoop van de woning enz.; Overige verplichtingen; Verwerkingssnelheid van de maatschappij; Klantenservice van de maatschappij; Mogelijke toekomstige kosten (afkoopwaarde van een levensverzekering, boete bij aflossing). Voor het beoordelen van de benodigde verzekeringen die bij de financiering horen hanteren wij een vergelijkbare werkwijze. De betreffende verzekeraars beoordelen wij op: Voorwaarden en premies; Verschillen in acceptatiecriteria (roken, inkomen, bestaande aandoeningen); Betrouwbaarheid; Verwerkingssnelheid; Klantgerichtheid; Flexibiliteit; Overige aspecten. Zodra wij de naar onze mening best passende financiële constructie voor u in kaart hebben gebracht, zullen wij deze met een uitgebreide toelichting aan u presenteren. Het advies formuleren wij zo dat voor u inzichtelijk is hoe het advies aansluit op uw doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis en ervaring. Vervolgens lichten wij het advies toe. De benodigde informatie en het klantbeeld met de gegevens over de geadviseerde oplossing leggen wij vast in het klantdossier. U ontvangt dit klantbeeld en het advies op papier. Vervolgens heeft u zelf de vrijheid om het advies wel of niet op te volgen. Pagina 3 van 5

4 Dynamisch adviesproces Het adviesproces is een dynamisch proces waarbij inventariseren en analyseren nauw verbonden zijn en elkaar gedurende het proces kunnen afwisselen. Hetzelfde kan voorkomen tijdens de fase oplossing. Als u het advies niet (geheel) overneemt, heeft de adviseur aanvullende informatie van u nodig. Het kan voorkomen dat u een wens heeft die, na toetsing, financieel niet haalbaar blijkt. Als wij die keuze niet verstandig achten dan zullen wij u wijzen op de consequenties die uw keuze met zich mee brengt. Wanneer u toch wil afwijken van het ons advies dan leggen wij in het dossier vast dat u (op dat onderdeel) van het gegeven advies bent afgeweken. Als wij echt niet achter uw keuze staan dan zullen wij moeten besluiten het adviestraject te beëindigen. Fase 3 - Bemiddeling In deze fase gaan wij in onderhandeling en bemiddelen met de geldverstrekker en eventueel verzekeraars. In bepaalde situaties kan het zijn dat vooroverleg met geldverstrekker of verzekeraar gewenst is. U kunt hierbij denken aan: Onderhandeling over eventuele kortingen op basis van uw persoonlijke situatie; Bespreking en beperking van bepaalde voorwaarden. Begeleiding hypotheek en verzekeringsaanvraag. Als de keuze is gemaakt, zal door ons een offerte (of als de situatie daarom vraagt meerdere offertes) worden aangevraagd. Naast het zorgvuldig en correct opstellen van de aanvragen zorgen wij onder andere ook voor: Beoordeling van mogelijke probleempunten en het voorkomen daarvan; Een tijdige aanlevering van de offerte. Standaard zijn deze vaak maximaal 14 dagen geldig; Controle van de offerte(s). Bespreken van de offerte(s) Zodra wij de aangevraagde offertes van de geldverstrekkers en verzekeraar hebben ontvangen, nemen wij met u contact op om een afspraak in te plannen om alles met u door te spreken. Wij nemen dan stap voor stap de offerte(s) met u door en zullen nogmaals een toelichting geven op de van toepassing zijnde (beperkende) voorwaarden. Onze ervaring leert, dat er nog veel vragen komen over: De hoogte van de hypothecaire inschrijving; Opbouw leningdelen; Maandlasten; Fiscale aspecten; Benodigde documenten voor de beoordeling van de aanvraag; Opdracht tot betaling / partnerverklaring; Erfrechtelijke zaken; Gezondheidsverklaring. Pagina 4 van 5

5 Voortgangbewaking In de koopakte is een aantal deadlines opgenomen. U kunt hierbij denken aan de datum wanneer de ontbindende voorwaarden in verband met de hypotheekverstrekking vervallen of de datum waarvoor een eventuele bankgarantie bij de notaris binnen moet zijn en natuurlijk de geplande datum van transport. Het is van het grootste belang dat deze scherp in de gaten gehouden worden. Dit behoedt u voor financiële risico s en zorgt voor rust zowel voor u als voor de verkoper. Wij bespoedigen daarom zoveel mogelijk: Het verzamelen van de benodigde stukken ten behoeve van de offertes; De beoordeling van de stukken door de geldverstrekker; De beoordeling van de stukken door een eventuele verzekeraar. Daarnaast zullen wij u nauwgezet op de hoogte houden van de voortgang. Begeleiding bij het passeren van de hypotheekakte Wij informeren de notaris, zodra de geldverstrekker alle stukken positief heeft beoordeeld. Ruim voor het passeren van de akten bij de notaris zorgen wij voor: Controle van de (concept)hypotheekakte; Controle van de (financiële) nota afrekening; Aanpassing van de notarisstukken, indien nodig; Indien gewenst, bespreken wij (telefonisch) de bovengenoemde stukken met u door. Hiermee trachten wij te voorkomen dat u bij de notaris voor verrassingen komt te staan. Fase 4 - Nazorg Als het advies door u wordt opgevolgd, dan geeft de adviseur gedurende de looptijd van de hypotheek, indien noodzakelijk of wenselijk, nazorg. Zo kan hij ervoor zorgen dat u ook bij wijzigingen van bijvoorbeeld uw doelstellingen, risicobereidheid of financiële positie en/of bij tegenvallende opbouw van het vermogen, een redelijke kans blijft houden op het behalen van uw doelstellingen. Deze vorm van nazorg is van groot belang. Adviestraject moet reproduceerbaar zijn Een financiële dienstverlener moet kunnen aantonen dat hij op correcte wijze tot zijn advies is gekomen. Hiervoor dient hij in zijn dossier de relevante informatie over de consument te bewaren. Tevens moeten de gegevens over het aanbevolen en/of verkochte product in het dossier aanwezig zijn. Wij stellen dan ook een compleet dossier op waarin het complete adviesrapport aangevuld met alle bijbehorende bescheiden gedurende de gehele looptijd van het product (en enige tijd daarna). Op deze wijze is voor zowel u als voor ons het advies te allen tijde beschikbaar en inzichtelijk. Pagina 5 van 5

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies

Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Aflevering 1: De AFM helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere

Nadere informatie

Dienstenwijzer Invest Finance Groep

Dienstenwijzer Invest Finance Groep Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In dit document kunt u nalezen hoe wij werken en wat wij van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Welkom Wij van t Sorgh & Huis Bv staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij ons kantoor. Uw keuze voor t Sorgh & Huis Bv is een

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Den Braber & Ram assurantie adviseurs KVK 27058446 Treilerdwarsweg 83 WFT 12004249 2583 DA Den Haag KIFID 18000218 T. 070-3557483 SEH 17283 F. 070-3584067 E. info@braberram.nl

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V.

DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. DIENSTENWIJZER BANK- & GELDADVIES NEDERLAND B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen!

DIT DOEN WE VOOR U. de adviseurnl. Hypotheek. Alles wat u moet weten. gewoon lekker wonen! DIT DOEN WE VOOR U Alles wat u moet weten. Hypotheek de adviseurnl gewoon lekker wonen! 1 de Hypotheek adviseurnl gewoon lekker wonen! Inleiding U bent bezig informatie in te winnen over een financieel

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER en DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wegwijs bij Spaland Hypotheken Elke financieel adviseur is per 1 juli 2009 verplicht om schriftelijk een omschrijving van de dienstverlening aan u te overhandigen.

Nadere informatie

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 -

WEGWIJZER FINDIGO. Findigo Financiële Diensten Pagina 1 16-08-2012-1 - WEGWIJZER FINDIGO Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen

Nadere informatie

Tarieven per 1 augustus 2015

Tarieven per 1 augustus 2015 Tarieven per 1 augustus 2015 Product Vaste prijs Hypotheekadvies en bemiddeling 1.450,- Hypotheekbemiddeling execution only 750,- Overlijdensrisicoverzekering 150,- Toeslag Hypotheek bemiddeling ondernemer

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl

Voor meer informatie hieromtrent kunt u de website van de AFM raadplegen : www.afm.nl Dienstenwijzer 2015 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Van Zelst Hypotheken, Martensbongerd 31, 6836 EG Arnhem. Wij zijn aangesloten bij Serviceprovider Home Invest en FlexFront Service Partner

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LIFE & FINANCE FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dienstverleningsdocument Life & Finance Groep 1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie Life & Finance Groep is een allround financieel dienstverlener.

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011.

Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011. Dienstverleningsdocument Univé Midden-Drenthe / Ooststellingwerf. Versie 4 d.d. 15 februari 2011. Betreft; Informatie over onze dienstverlening, kosten voor u als consument, onze beloningsvorm en de hoogte

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Financieel adviseurs Postbus 303 3330 AH Zwijndrecht Burg. de Bruïnelaan 131 3331 AD Zwijndrecht t 078-610

Nadere informatie

"ALLES OVER FINDIGO" Wie zijn wij?

ALLES OVER FINDIGO Wie zijn wij? "ALLES OVER FINDIGO" Voor u ligt de dienstenwijzer van Findigo Financiële Diensten. In dit document geven wij u een zo duidelijk en compleet mogelijk beeld van elke stap van de dienstverlening die u van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Paraaf: 1

Dienstenwijzer. Paraaf: 1 Dienstenwijzer Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door Poundwise Financial Coaching B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Samengevat: Poundwise biedt u uitgebreide

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie