GESCAND OP 2 0 JUNI Gemeente Oostzaan. Gebied en wijkzaken 1511 BD Oostzaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESCAND OP 2 0 JUNI 2013. Gemeente Oostzaan. Gebied en wijkzaken 1511 BD Oostzaan"

Transcriptie

1 GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Aan de gemeenteraad van de gemeente Kerkbuurt JUNI 2013 B Gemeente Oostzaan kadres Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan t.dres Postbus 20, 1530 AA Wormer Fe lefoon Fax Internet Gebied en wijkzaken 1511 BD Oostzaan Uw kenmerk / Uw brief Ons kenmerk Behandelend ambtenaar Datum 18 juni 2013 A. de Neef/R. Gorter Onderwerp overzicht inzet BOA januari tot en met mei Afdeling Gebied en wijkzaken 2013 Geacht raadslid, Bijgaand treft u een vijftal maandoverzichten aan inzake de inzet van de BOA van januari tot en met mei De BOA is op 4 april beedigd en heeft vanaf dit moment ook bekeuringen kunnen schrijven. Dat wil niet zeggen dat er alleen maar gewaarschuwd is tot 4 april. Bootjes en aanhangers in de openbare buitenruimte zijn gestickerd, waarna ze zijn gepubliceerd. Veel eigenaren hebben een andere plaats voor hun eigendom gezocht. In de overzichten zult u meldingen meerdere keren tegenkomen. Dit heeft to maken met het feit dat de afhandeling van een meldingen langer duurt of dat de overtreding zelf is gestopt, maar dat bijvoorbeeld de rommel er nog van moet worden opgeruimd. Een onderwerp kan ook meerdere keren per jaar terugkomen. Van veel bewoners ontvangen wij positieve berichten over de komst van de BOA. De bewoners zijn blij dat zij hun klachten over de openbare ruimte kwijt kunnen bij de gemeente en dat deze hierop actie onderneemt. Daarnaast zien wij dat bewoners ook gevolg geven aan een waarschuwing en de overtreding zelf ongedaan maken. Met vriendelijke groet, burgem ster n wethouder R. Schaatsbe en secretaris nn burg: eester Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

2 ' :1 1)1'.'1,A4 A - 4c \ rro 4. ^ ds :i'',4".0%;ftwz;;. ". _,e4!fi,' : ;, Lk-3),.t4 fr..31" _ 3.,..4 irt 6. $';;),:17'4,,-;,,._.,,,) A" ''1. _igt,,,,,s4-r;-1, r 1.?..,,,a,,I.V:11,..., t,,, 3` 7.../ei-7.4,417414i.,Art.-' ).i.14ittrir:v45..:' ' '. 71",.,.c.... i '"1-_,1-,, -,! [.1.f -,, -'"7 IC., 1,...10,:.!, r 4, :',,,.: -, 1:t,i- 4 WY- I.ts,: _ ;. 0' -,..4.Hel..7.4.t,k.:,..,..-e0,Ar,r...04a.7.1.t? ḳ Ppik'N..! ; 1, 1, > t47,.f.s.y--! A.- k - K'. _ '.2',11"7.41,'.V -.'''''jel' -ro,s. '.4,0 ';1;1; Wrs t..t,k1r...e.-ats--pv -. :., - )--..-7_,,i34.,.- -,,,, --,-did.,- ' lic `2,2'." C-A-7-.:fD,,6' g- -s1w1 74V 'e-- --X ;TY -..., -,,.,,...,.,...-,.0. _,.. d. Tr.1 N- f` Th st,t- 145, 41, ;,-,14:.; 1.0. s:. ro4.; s r.,--',r.p,:ls.:.".',..'.' :' i--- 7, A r'!1+;,,..!!. 'L ITO _t. -s r.,::,a,so itḟ, -, ;), jvt,'... -, ".-rs- If.,t,.,..,.-,,..:...,,,,,., :"..:4.,..44.;-.02.,,,,,:1, el'-1-1.,...,..i,:-; 1, l's's: '4,,--'.2,'''. 4' rir I h-r : V,1 Tr'r A 11,M '14 -s r 'A,' 'A A ';' UA:,"1 S'A;: ' '-1ftf A 49;*q. ft 4.4

3 Evaluatie BOA Oostzaan Januari t/m Mei 2013 Juni 2013 Steller: R.Gorter 1

4 1.Inleiding In dit document zullen de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden door de Bijzonder opsporing ambtenaar (hierna to noemen Boa) weergegeven worden. Allereerst zal er ingegaan worden op de inventarisatie die heeft plaats gevonden. Hierna zal per maand een overzicht weergegeven worden van de werkzaamheden van de Boa. 2

5 2.Inventarisatie Overzicht constateringen De constateringen zijn geinventariseerd vanaf 17 januari t/nn 12 februari In totaal zijn er in de maand januari 63 en februari 29 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder to verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Handhavings gebied Januari Februari totaal Openbare orde 1 1 Hotspots Openbare orde vergunningen 7 7 Evenementen 0 Winkeluitstraling/ reclame 1 1 Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Hieronder zal per handhavingonderdeel beschreven worden wat er speelt binnen Oostzaan. 2.1 Openbare orde In januari is contact opgenomen met de buitendienst omtrent de zelfgemaakte ijsbaan op de Dors. Er is actie ondernomen omdat er een onveilige situatie ontstond vanwege het weglekken van water in de directe omgeving. Er is overleg geweest met omwonende en hierna is de ijsbaan ontmanteld. Naast de garages liggen de rollen plastic en papier en de houten constructie is losgehaald. De buitendienst houdt het in de gaten of de rollen plastic en papier worden aangeboden bij de gemeentewerf. (Helaas is er niets ingeleverd). 3

6 2.2 Hotspots In de gemeente Oostzaan hebben we twee hotspots kunnen constateren. (Hotspots zijn aandachtsgebieden die veel aandacht vereisen) Door de BOA, wijkagent en aan de hand van meldingen is geconstateerd dat er rondom de school de Kweekvijver verkeersoverlast plaats vindt tijdens de breng en haat momenten van de kinderen. Hier zal extra aandacht aan besteed worden. Ter hoogte van de Wakerstraat (oude gemeentewerf) is geconstateerd dat er nog steeds geregeld afval wordt gedumpt. Gemiddeld drie keer in de week vindt dit plaats en dit is dan ook een hotspot op het gebied van afvaldumpingen. 2.3 Openbare orde, vergunningen Tijdens de rondes is opgevallen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de meldingsplicht die er is voor het plaatsen van bouwketen / containers op openbare grond en of weg. Tevens worden er geen vergunningen aangevraagd voor langdurig gebruik van de openbare ruimte. Er zal besproken moeten worden hoe de gemeente Oostzaan hier meer omgaat. Tot op heden wordt hier geen aandacht aan besteed en heerst er een gedoogbeleid. De vraag is of dit wenselijk is. 2.4 Evenementen Tot op heden heeft de boa nog geen evenementen gecontroleerd. In de planning van de uren van de boa zal er rekening gehouden worden met de plaatselijke evenementen, zodat de BOA hier ook haar gezicht kan laten zien. 2.5 Winkeluitstraling en reclame Tijdens de inventarisatie is op het Zuideinde geconstateerd dat er een uitstalling gerealiseerd is op een deet van het voetpad langs de weg, waardoor normale doorgang niet plaats kan vinden. Dit houdt in dat mensen met een rollator, kinderwagen over de weg moeten om er langs te kunnen. Dit zal besproken worden met de ondernemer zodat de onveilige situatie verholpen wordt. 2.6 Venten en standplaatsen Er zijn geen overtredingen geconstateerd op het gebied van venten en de controle op standplaatsen binnen de gemeente Oostzaan. Er zal in overleg met de medewerker vergunningen en openbare orde en veiligheid in een later stadium controles worden gepland. 2.7 Caravanstalling (boottrailers, aanhangers, autowrakken en overige) Tijdens de inventarisatie zijn er veel aanhangers, trailers en vouwwagens aangetroffen die langer dan drie dagen op de openbare weg staan. Totaal zijn er 15 aanhangers, 8 trailers en twee vouwwagens geconstateerd. Bij deze constateringen zal getracht worden de eigenaren te achterhalen zodat deze aanschreven kunnen worden. Bij de overige constateringen waarbij geen eigenaar te achterhalen is, is er door middel van een publicatie getracht om de eigenaar te achterhalen. Indien er binnen 14 dagen geen reactie volgt, is er contact opgenomen met Hoogwout om de aanhangers en overige objecten weg te slepen. De eigenaren konden dan alsnog de middelen ophalen bij Hoogwoud tegen betaling van de gemaakte kosten. Onderstaand wordt een overzicht gegeven. 4

7 Straat Ambacht Rietschoot Terrein achter Begoniastraat Parkeerplaats achter begraafplaats DS Nanne Zwiepsingel Groenstrook achter Anemoonstraat Groenstrook achter Dahliasingel Parkeerterrein achter Lisweg Parkeerplaats Grashof Grashof Lisweg Parkeerterrein achter Posthoornstraat Bartel Jacobzstraat Dokter Keijzerstraat Hooispaad /Waterput Kolkplantsoen Kerkstraat Hooispaad Slaperstraat 1 aanhangwagen 2 aanhangwagens 1 trailer met boot 1 aanhangwagen 1 Trailer met boot 1 Trailer met boot 1 aanhangwagen en 1 motortrailer 1 Trailer met boot 1 vouwwagen en 2 botentrailer 2 aanhangwagens 1 aanhangwagen 1 aanhangwagen 1 vouwwagen 1 aanhangwagen 2 aanhangwagens en 1 paardentrailer 1 aanhangwagen 1 aanhangwagen 1 aanhangwagen 2.8 Overlast honden/hondenpoep Het niet aangelijnd los laten lopen van honden vergt binnen de gemeente nog enige aandacht. Er zijn drie constateringen geweest van inwoners die hun honden buiten de losloop gebieden niet aangelijnd uitlaten. Aan deze burgers is een waarschuwing gegeven en is een kaart overhandigd waar de losloopplaatsen op zijn aangegeven. 2.9 Illegale stalling boten (vaartuigwrakken en dergelijke ) Tijdens de inventarisatie ronde zijn er zeven vaartuigwrakken aangetroffen die half gezonken in het water liggen. Tevens is er ook 1 boot gevonden die in het openbaar groen ligt op een grasveldje zonder de directe nabijheid van enige vorm van water. De zeven vaartuigwrakken zijn gestickerd en gepubliceerd worden waarna bij Been reactie deze wrakken verwijderd zijn. Boten Groenstrook achter Anemoonstraat Burg. Teerstraat Sloot van Pronk Sloot naast Leertouwerstraat Sloot Dokter Keijzerstraat Sloot Waterput / Hoper 1 boot op schragen in openbaar groen 2 boten half gezonken 2 boten half gezonken 1 boot half gezonken 1 boot halfgezonken 1 boot halfgezonken 5

8 2.10 Parkeeroverlast en verkeershandhaving De Kweekvijver is geregeld parkeeroverlast op de haal en breng momenten van de schoolkinderen. Gebleken is dat als er handhaving noodzakelijk is om structuur aan te brengen en de verkeersoverlast terug te dringen. Ook is met de burgemeester gekeken of het noodzakelijk is om ook andere mogelijkheden in te zetten om de verkeersoverlast terug te dringen. Tijdens de inventarisatie is ook vaak geconstateerd dat veel voertuigen binnen de gemeente foutief parkeren. Hieronder is een overzicht weergegeven; aantal straat delict 1 Lisweg gevaarlijk stilstaan 1 Zonnedauw verkeerd geparkeerd 1 Kerkstraat parkeren op de stoep (vrachtwagen gemeente Oostzaan) 2 Bartel Jacobzstraat parkeren op de stoep 1 Dr.de Boerstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Bartel Jacobzstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Dr. Keijzerstraat parkeren op de stoep 1 Kerkbuurt parkeren op de stoep 1 Swartstraat parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 2 Voorn parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 1 Dromerstraat hinderlijk parkeren 2 Wering parkeren op de stoep 1 Waterput parkeren op de stoep 18 Totaal Gezien de hoeveelheid constateringen die gedaan zijn in een zeer korte tijd kan de veiligheid verbeterd worden door hier handhavend op te treden. Dit kan bereikt worden door waarschuwingen te geven en de auto eigenaren op hun gedrag te attenderen. In een later stadium kan bij herhaling een boete geschreven worden Zwerfafval Tijdens de inventarisatie zijn in de gemeente Oostzaan de volgende constateringen gedaan: Onjuist aanbieden afval en of afvaldumping Wakerstraat ter hoogte van de glasbakken Kolkplantsoen ter hoogte van de glasbakken Lisweg op de openbare weg langs de kant Buiten de bovenstaande constateringen om zijn er ook diverse afvalbakken / containers die op de openbare weg staan zonder vergunning en of melding naar de gemeente toe. Om dit aan te pakken zal er eenduidig afgesproken moeten worden hoe hiermee wordt om gegaan binnen de gemeente. 6

9 3. Maandrapportage Maart 3.1 Overzicht constateringen De constateringen zijn gefriventariseerd vanaf 17 januari t/m 31 maart In totaal zijn er in de maand januari 63, februari 83 en Maart 62 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder te verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Handhavings gebied januari februari maart totaal Openbare orde Hotspots Openbare orde vergunningen Evenementen 0 Winkeluitstraling/ reclame 1 1 Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Hieronder zal per handhavingonderdeel beschreven worden wat er speelt binnen Oostzaan. 3.2 Openbare orde Geen constateringen Februari / Maart De Boa heeft geconstateerd dat er geregeld auto's geparkeerd staan op de Lisweg bij een waterwinplek van de brandweer. Er heerste onduidelijkheid of de waterwinplek reeds nog in gebruik was. Dit is uitgezet bij de brandweer en die heeft te kennen gegeven dat deze nog steeds gebruikt wordt en dus vrij moet blijven van auto's en dergelijke. Er is nu een bord geplaatst bij de waterwinplaats waarop aangeduid is dat er een verkeersverbod geldt op die plek. Er is op de Bartel Jacobszstraat een probleem geconstateerd door de Boa met betrekking op de toegankelijkheid van nooddiensten. Auto's staan dusdanig geparkeerd dat noodhulpdiensten er niet door kunnen. Er is gekeken naar de situatie en er is besloten om op dat stuk doodlopende weg alleen Canadees parkeren toe te staan. 7

10 3.3 Hotspots Tijdens de inventarisatie in de gemeente Oostzaan hebben we twee hotspots kunnen constateren. (Hotspots zijn aandachtsgebieden die veel aandacht vereisen). 1 Op het gebied van verkeersoverlast is geconstateerd door de BOA, wijkagent en aan de hand van meldingen dat er rondom de school de Kweekvijver verkeersoverlast plaats vindt tijdens de breng en haal momenten van de kinderen. Hier zal extra aandacht aan besteed worden. (januari) 2 Ter hoogte van de Wakerstraat (oude gemeentewerf) is geconstateerd dat er nog steeds geregeld afval wordt gedumpt. Gemiddeld drie keer in de week vindt dit plaats en dit is dan ook een hotspot op het gebied van afvaldumpingen. Gedurende de werkzaamheden hebben wij in februari - maart nog twee hotspots vast kunnen stellen. 1 Op de Dors is geconstateerd dat men erg hard rijdt tijdens de ochtend en avondspits. Door diverse constateringen kan geconcludeerd worden dat dit een structureel probleem is waar wij adviseren meer aandacht aan te besteden. 2 Ter hoogte van Kerkbuurt in de bocht staan zeer vaak auto's geparkeerd op de stoep en op het fietspad. 3.4 Openbare orde, vergunningen Tijdens de rondes is opgevallen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de meldingsplicht die er is voor het plaatsen van bouwketen / containers op openbare grond en of weg. Tevens worden er geen vergunningen aangevraagd voor langdurig gebruik van de openbare ruimte. Er zal besproken moeten worden hoe de gemeente Oostzaan hier meer omgaat. De burgemeester heeft te kennen gegevens dat het wenselijk is dat de meldingsplicht voor het plaatsen van bouwcontainers nageleefd wordt. Er heeft overleg plaats gevonden met de vergunningverlener om dit te bespreken en te organiseren. Er zal nog contact opgenomen worden door de wethouder om de woningbouwcooperatie te informeren over het plaatsen van bouwcontainers over deze meldingsplicht. Constateringen Er is een schaftkeet aangetroffen. Contact geweest met de eigenaar en gemeente. Dit heeft geleid tot een aanvraag/melding en deze is verleend. In de geheie gemeente zijn meerdere constateringen gedaan van bouwcontainers, bouwketen, zeecontainers, aanhangers met toiletten en hekken. De eigenaren/bedrijven zijn door onze boa verzocht om voortaan een melding te doen bij de gemeente voor het plaatsen van een container of aanhanger voor opslagdoeleinden op de openbare weg voor een langdurige tijd. 8

11 3.5 Evenementen Tot op heden heeft de boa nog geen evenementen bijgewoond. In de planning van de uren van de boa is er rekening gehouden met de volgende evenementen; Moederdagbraderie Zondag 12 mei 2013 Kermis Oostzaan Woensdag t/m zondag 31 juli - 4 augustus Wave festival Zaterdag 17 augustus Indien er nog evenementen zijn die onze aandacht vereisen zullen deze ook in de planning meegenomen worden. 3.6 Winkeluitstraling en reclame Tijdens de inventarisatie is op het Zuideinde geconstateerd dat er een uitstalling gerealiseerd is op een deet van het voetpad langs de weg, waardoor normale doorgang niet plaats kan vinden. Dit houdt in dat mensen met een rollator, kinderwagen over de weg moeten om er langs te kunnen. Dit is besproken met de ondernemer en die heeft er zorg voor gedragen dat dit niet meer voorkomt. Nieuwe ondernemer eetcafe Oostzaan De boa heeft de nieuwe eigenaar geholpen met het uitzoeken van de afspraken die geldend zijn omtrent de terrasuitstalling. 3.7 Venten en standplaatsen Er zijn geen overtredingen geconstateerd op het gebied van venten en de controle op standplaatsen binnen de gemeente Oostzaan. Wel zijn er meldingen binnengekomen van inwoners over een containerreinigingsbedrijf. Zij melden in naam van de gemeente Oostzaan werkzaamheden te verrichten. Dit is besproken met de politie en zij pakken dit op. Het gaat hier om een landelijk bekend bedrijf bij de politie. 3.8 Caravanstalling (boottrailers, aanhangers, autowrakken en overige) Tijdens de inventarisatie zijn er veel aanhangers, trailers en vouwwagens aangetroffen die!anger dan Brie dagen op de openbare weg staan. Totaal zijn er 15 aanhangers, 8 trailers en twee vouwwagens geconstateerd. Bij deze constateringen is geprobeerd om de eigenaren te achterhalen. Bij de overige constateringen waarbij geen eigenaar is getraceerd, is er door middel van een publicatie getracht om de eigenaar te achterhalen. Na 14 dagen geen reactie volgt contact met de Firma Hoogwout B.V om de aanhangers en overige objecten te verwijderen. De eigenaren kunnen dan alsnog de objecten ophalen bij Hoogwoud tegen betaling van de gemaakte kosten. (max 1 maand) In totaal zijn er al 9 aanhangers, trailers en overige door de eigenaar zelf verwijderd na het stickeren en of persoonlijk contact door de BOA. Er is op 28 februari een publicatie uitgegaan in de kompas waar 4 objecten met foto en omschrijving zijn gepubliceerd. Deze objecten moesten voor 9 april verwijderd zijn van de openbare weg in Oostzaan. Geven zij geen gehoor zal de aanhanger weggesleept worden door Hoogwout berging B.V. Ook is er een brief gestuurd naar zeven eigenaren met het verzoek om deze weg te halen voor 8 april. Indien geen gehoor zullen deze aanhangers verwijderd worden. Twee inwoners hebben telefonisch bezwaar gemaakt en de gemeente Oostzaan heeft gezamenlijk gekeken naar een correcte oplossing. De aanhangers stonden op eigen grond, maar deze grond heeft een openbaar karakter waardoor wij vooralsnog voldoende gemotiveerd zijn om te handhaven. De eigenaren zullen het openbaar karakter van de eigen grond aanpassen zodat wij geen motivatie meer hebben om te handhaven. 9

12 3.9 Overlast honden/hondenpoep Het niet aangelijnd los laten lopen van honden vergt binnen de gemeente nog enige aandacht. Er zijn drie constateringen geweest van inwoners die hun honden buiten de losloop gebieden niet aangelijnd uitlaten. Deze burgers hebben een waarschuwing gekregen en is een kaart overhandigd waar de losloopplaatsen op zijn aangegeven Illegale stalling boten (vaartuigwrakken en dergelijke ) Tijdens de inventarisatieronde zijn er zeven vaartuigwrakken aangetroffen die half gezonken in het water liggen. Tevens is er ook 1 boot gevonden die in het openbaar groen ligt op een grasveldje zonder de directe nabijheid van enige vorm van water. De zeven vaartuigwrakken zullen gestickerd worden en gepubliceerd worden waarna bij geen reactie deze wrakken verwijderd zullen worden. Constaterina ian-feb Boten Groenstrook achter Anemoonstraat Burg. Teerstraat Sloot van Pronk Sloot naast Leertouwerstraat Sloot Dokter Keijzerstraat Sloot Waterput / Hoper Aanvulling feb/maart dr de Boerstraat Dr Keijzerstraat Bartel Jacobsstraat Starstraat / Posthoornstraat De Hoper De Dors Kemphaan Snoek achter Brasem 1 boot op schragen in openbaar groen 2 boten half gezonken 2 boten half gezonken 1 boot half gezonken 1 boot halfgezonken 1 boot halfgezonken 3 boten op de kant 5 boten op de kant 1 half gezonken 2 boten op de kant 3 boten op de kant 1 half gezonken 5 boten op de kant 2 half gezonken 10 boten op de kant 2 half gezonken 5 surfplanken 2 boten op de kant 3 boten op de kant 1 half gezonken In maart is er een publicatie geweest met het bericht dat de boten weer te water moeten voor 1 april. Dit bericht is er uitgegaan om ervoor te zorgen dat er goed gemaaid kan worden. Wij zijn voornemend om vanaf 1 april handhavend op te treden tegenover aile boten die nog op het openbaar groen liggen. Alle boten zullen worden gestickerd en indien niet verwijderd binnen twee weken zullen zij afgevoerd worden door Hoogwout berging B.V. 10

13 3.11 Parkeeroverlast en verkeershandhaving De Kweekvijver is geregeld parkeeroverlast op de haal en breng momenten van de schoolkinderen. Gebleken is dat als er handhaving noodzakelijk is om structuur aan te brengen en de verkeersoverlast terug te dringen. Ook zal na overleg met de burgemeester gekeken worden of het noodzakelijk is om ook andere mogelijkheden aan te snijden om de verkeersoverlast terug te dringen. Tijdens de inventarisatie zijn er ook veel constateringen geweest omtrent het foutief parkeren van auto's binnen de gemeente. Hieronder is een overzicht weergegeven; aa nta I straat delict 1 Lisweg gevaarlijk stilstaan 1 Zonnedauw verkeerd geparkeerd 1 Kerkstraat parkeren op de stoep (vrachtwagen gemeente Oostzaan) 2 Bartel Jacobzstraat parkeren op de stoep 1 Dr.de Boerstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Bartel Jacobzstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Dr. Keijzerstraat parkeren op de stoep 1 Kerkbuurt parkeren op de stoep 1 Swartstraat parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 2 Voorn parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 1 Dromerstraat hinderlijk parkeren 2 Wering parkeren op de stoep 1 Waterput parkeren op de stoep 18 Totaal Gezien de hoeveelheid constateringen die gedaan zijn in een zeer korte tijd kan de veiligheid verbeterd worden door hier handhavend in op te treden. Dit kan bereikt worden door waarschuwingen te geven en de auto eigenaren op hun gedrag te attenderen. In een later stadium kan bij herhaling een bon geschreven worden. In de maand maart zijn er 17 waarschuwingen uitgedeeld voor Mulderzaken. Op de Dors zijn 2 waarschuwingen gegeven in verband met het parkeren op een plek waar een parkeerverbod geldt. Uit eigen constatering en na melding van diverse bewoners - omwonenden van de Dors blijft dat er tijdens de ochtend en avondspits behoorlijk hard gereden wordt. Dit is tevens aangewezen als een hotspot en hier zal extra aandacht aan besteedt worden. De Doktersbuurt wordt regelmatig geparkeerd op de stoep.hier zijn ook al diverse waarschuwingen gegeven. Op Skoon wordt op de groenstrook geparkeerd en langs gele doorgetrokken streep. Waarschuwingen zijn uitgedeeld en mensen worden persoonlijk aangesproken. Op de Kerkbuurt zijn al meerdere mondelinge waarschuwingen uitgedeeld en verzocht de auto direct laten verwijderen door bestuurders. Dit is een aandachtspunt 11

14 3.12 Zwerfafva I In maart zijn de volgende meldingen gedaan - geconstateerd: 1 Melding zwerfvuil door jongeren aan de Kieviet 1 melding van zakken met blikken die naast de container worden gezet op het Hannie Schaftplein. 1 blijvende melding regelmatig grofvuil dumping op de Wakerstraat bij de glasbakken. Buiten de bovenstaande constateringen om zijn er ook diverse afvalbakken / containers die op de openbare weg staan zonder vergunning en of melding naar de gemeente toe. Dit is reeds besproken met de Burgemeester en afspraken over gemaakt. (zie 3.4 openbare orde, vergunningen) 12

15 4. Maandrapportage April Overzicht meldingen De constateringen zijn geinventariseerd vanaf 1 april t/m 31 april In totaal zijn er in de maand april 157 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder te verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Handhavings gebied januari februari maart april totaal Openbare orde Hotspots Openbare orde vergunningen Evenementen 2 2 Winkeluitstraling/ reclame Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Openbare orde Twee meldingen gehad van omwonende van de Lisweg naast "de Lishof". Er liggen deksels van de straatkolken los. De boa is langs geweest en heeft geconstateerd dat het een gevaarlijke situatie oplevert voor oudere mensen met een rollator. Er is een melding gemaakt naar de buitendienst om de gevaarlijke situatie te bekijken en op te lossen. 4.2 Hotspots Tijdens de inventarisatie in de gemeente Oostzaan hebben we twee hotspots kunnen constateren. (Hotspots zijn aandachtsgebieden die veel aandacht vereisen) 1 Op het gebied van verkeersoverlast is geconstateerd door de BOA, wijkagent en aan de hand van meldingen dat er rondom de school de Kweekvijver verkeersoverlast plaats vindt tijdens de breng en haal momenten van de kinderen. Hier zal extra aandacht aan besteed worden. (januari) Gedurende de gehele periode januari tot en met april is er extra aandacht besteed aan de verkeersoverlast en deze is teruggedrongen tot een acceptabel niveau. Er zal nog steeds aandacht aan besteed worden om de situatie acceptabel te houden. De boa loopt in de huidige situatie minimaal een maal per week langs deze school, waarvan een maal in de twee weken tijdens haal en breng tijden van de kinderen. 13

16 2 Ter hoogte van de Wakerstraat (oude gemeentewerf) is geconstateerd dat er geregeld afval werd gedumpt. Gemiddeld drie keer in de week vonden er afvaldumpingen plaats. In de huidige situatie is dit teruggedrongen door intensief te controleren. Het blijft de aandacht houden maar het is geen hotspot meer. Gedurende de werkzaamheden hebben wij in februari maart nog twee hotspots vast kunnen stellen. 1 Op de Dors is geconstateerd dat men erg hard rijdt tijdens de ochtend en avondspits. Door diverse constateringen kan geconcludeerd worden dat dit een structureel probleem is waar wij adviseren meer aandacht aan te besteden. Er is contact geweest met de politie en er zal tijdens het politieoverleg afspraken gemaakt worden hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden. Tijdens het politie overleg is besloten dat er snelheidsmetingen uitgevoerd gaan worden tijdens de ochtend- en avondspits om de snelheid omlaag te krijgen. 2 Op de Kerkbuurt in de bocht staan zeer vaak auto's geparkeerd op de stoep en op het fietspad. Door geregeld te controleren is dit terug gedrongen. Enkele keren wordt er nog een auto aangetroffen, maar de eigenaren worden meteen aangesproken dat bij herhaling zij een bon krijgen. Gedurende de werkzaamheden hebben wij in april nog een hotspot vast kunnen stellen. 1 Momenteel wordt er met enige regelmaat afval aangetroffen bij de glasbakken op de Wakerstraat. (papier, glaswerk, kozijnen, blikjes) Er zullen regelmatig controles ingepland worden om het verkeerd aanbieden van afval tegen te gaan. 4.3 Openbare orde en vergunningen Tijdens de ronde van de Boa is geconstateerd dat er een zeer grote tent gesitueerd stond voor het café aan het Hanie Schaftplein. Er is contact geweest met de vergunningverstrekker en met de milieudienst om te controleren of alles conform is. In opdracht van juridische zaken heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de diverse boothuizen die gesitueerd zijn langs de groenstrook van de slaperstraat. Er is een fotorapportage gemaakt door de Boa en deze is aangeboden aan Juridische zaken. 4.4 Evenementen Verkeersexamen Woensdag 24 april heeft de Boa het verkeersexamen voor scholieren bijgewoond. De boa is die gehele dag aanwezig geweest om tijdens het examen de medeweggebruikers er op te attenderen om zich aan de geldende verkeersregels te houden en het juiste voorbeeld te geven aan de jeugdigen. Tijdens het verkeersexamen zijn er circa vijftien mensen aangesproken op hun verkeersgedrag bij het zebrapad op de Lisweg, bij de huisartsenpraktijk en op het Zuideinde. Al met al is het een succesvolle dag geweest waarbij geen ongelukken gebeurd zijn en de kinderen hebben laten zien dat zij zich kunnen houden aan de geldende regels bij deelname aan het verkeer. 14

17 Dodenherdenking Tijdens de dodenherdenking is de boa aanwezig geweest om ervoor te zorgen dat de herdenking goed en vredig verliep. De boa heeft geholpen met het afzetten van de wegen en heeft tijdens de herdenking een oog in het zeil gehouden in kader van de veiligheid gezamenlijk met de politie. 4.5 Winkeluitstalling en reclame Er is bij de snackbar aan het Zuideinde geconstateerd dat er door de plaatsing van twee reclamezuilen op de openbare weg bij een voetgangersoversteekplaats er een gevaarlijke situatie ontstaat. Deze situatie is niet wenselijk omdat de borden het zicht belemmeren voor automobilisten. Door de belemmering is het hierbij mogelijk om zo kleine overstekende kinderen over het hoofd te zien. De eigenaar zal worden aangesproken door de Boa. 4.6 Venten en standplaatsen Er zijn geen meldingen/constateringen gedaan op het gebied van venten en standplaatsen. 4.7 Caravanstalling (boottrailers, aanhangers, autowrakken en overige) In de maand april een boottrailer inclusief boot en een vouwwagen verwijderd door de Hoogwout Berging B.V in opdracht van de gemeente. Zie onderstaande foto's 15

18 Omliggende buurtbewoners waren blij dat de boottrailer eindelijk verwijderd werd. Zij gaven aan dat de boot al een paar jaar op de parkeerplaats stond. Beide eigenaren hebben zich tot op heden nog niet gemeld. Er zijn binnen de gemeente Oostzaan ook nog vier caravans, een paardentrailer, twee aanhangers en een motortrailer aangetroffen die!anger dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd stonden, deze zijn gestickerd en de eigenaren worden verzocht deze te verwijderen. 4.8 Overlast honden / hondenpoep Er is een melding gedaan van los lopende honden op het oude terrein van de gemeentewerf. De Boa heeft op diverse tijdstippen controles gedaan en heeft tot op heden nog niets kunnen constateren. De boa zal dit in de gaten blijven houden. 4.9 Illegale stalling boten Eind maart heeft er een publicatie plaatsgevonden in de Kompas waarbij is gevraagd of de booteigenaren hun boten voor 1 april uit het openbaar groen willen verwijderen. Dit is noodzakelijk zodat het openbaar groen gemaaid kan worden. Er zijn gedurende de maand april 113 boten gestickerd met het verzoek deze binnen twee weken van het openbaar groen te verwijderen. (Ook zijn er diverse mensen aangesproken). Indien er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep zullen deze gepubliceerd worden in de kompas met reeds nog een termijn van twee weken. Na deze datum zal de gemeente de opdracht aan Hoogwout Berging B.V geven om de vaartuigen te verwijderen. Bij dit bedrijf kan de eigenaar zich alsnog melden om de combinatie tegen de gemaakte kosten vrij te kopen. Als er geen eigenaar komt, zal Hoogwout Berging B.V de combinatie na een maand vernietigen en of doorverkopen. Naast de boten op het openbaar groen zijn er ook in het water 17 boten geconstateerd die half of hellemaal gezonken zijn. Deze boten /wrakken zullen gepubliceerd worden waarna na een periode van twee weken deze zullen worden verwijderd door de Firma Hoogwout Berging B.V in opdracht van de gemeente. Er is eind april is er ook een verzoek binnengekomen van een lid van de visclub om diverse boten in het groen te verwijderen nabij de Rietschoot. Meneer heeft aangegeven dat de boten al jaren in het openbaar groen liggen. Er is contact geweest en meneer is op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden van de gemeente Parkeeroverlast en verkeershandhaving Op de burgemeester Teerstraat is er een defect voertuig geconstateerd door de Boa. Het voertuig had Iekke banden, geen verzekering en de APK was verlopen. Het is bij de wet verboden op een voertuig zonder Apk en verzekering op de openbare weg te stallen. De eigenaar is op de hoogte gebracht door middel van een brief en verzocht om het voortuig binnen 14 dagen te verwijderen van de openbare weg. Indien het voertuig niet weggehaald wordt zal het voertuig op kosten van de eigenaar weggesleept worden door Hoogwout Berging B.V in opdracht van de gemeente. Bij de Kweekvijver is er een waarschuwing gegeven voor hinderlijk parkeren op een stoep en fietspad. Bij de Zonnedauw (CBS De Korenaar) zijn er twee ouders aangesproken over hun parkeerged rag. 16

19 Op verzoek van een medewerker beleid en regie (team verkeer en vervoer) wordt er momenteel gedurende een periode onderzocht hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en dergelijke op de ambacht. Via collega's intern is de melding binnengekomen dat een bewoner op de Begoniastraat een groot wit kruis aan het schilderen is voor zijn uitrit. De Boa heeft contact opgenomen met de bewoners en heeft uitgezocht dat het hierbij een bestaand kruis betrof die door weersinvloeden aan het vervagen was. Er bleek reeds in het verleden een afspraak gemaakt te zijn met de bewoner dat hij zelfstandig met speciale wegenverf het kruis bijhoudt. In de Wakerstraat is er een melding binnengekomen dat er geregeld een uitrit wordt geblokkeerd en dat de eigenaar hier hinder van ondervindt. Meneer wilde graag dat er een paaltje geplaatst werd voor zijn uitrit. Gezien de smalle straat is het helaas niet mogelijk om aan deze eis te voldoen zonder dat de overige omwonende hier hinder van ondervinden. Er is overeengekomen met de eigenaar dat hij zijn uitrit duidelijker zichtbaar maakt en dat de Boa hier regelmatig even langsloopt. Ook is de afspraak gemaakt dat mocht de situatie niet verbeteren dat meneer weer contact met de gemeente op neemt. Meerdere meldingen binnengekomen van overlast van vrachtwagens die op zeer vroege tijdstippen met draaiende motor of koelmotor geparkeerd staan op de tijdelijke bushalte die is gecreeerd op de Kolkweg gelegen vlak bij de kruising met het Zuideinde. Er is contact geweest met de onwonende en zij zullen proberen om een kenteken te noteren zodat de desbetreffende bestuurder en of bedrijf aangeschreven kan worden. Ook is er een melding gedaan naar de politie met het verzoek of zij dit ook in de gaten willen houden Zwerfafva I Er is een constatering gedaan van gedumpt afval op de Dromerstraat, de Boa heeft dit onderzocht en er is geconstateerd dat dit afval afkomstig is van een van de bewoners van de straat. Er zal regelmatig een controle plaats vinden door de Boa. Op de gemeentegrond achter de Dr. Keijzerstraat is houtafval aangetroffen en de eigenaar is niet te traceren. Er is een melding gedaan naar de buitendienst en die hebben het afval verwijderd. 17

20 5. Boa rapportage Overzicht constateringen De constateringen zijn geinventariseerd vanaf 1 mei t/nn 31 mei In totaal zijn er in de maand mei 70 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder te verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. (inclusief voorgaande maanden) Handhavings gebied Januari Februari maart april Mei totaal Openbare orde Hotspots Openbare orde vergunningen Evenementen Winkeluitstraling/ reclame Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Openbare orde Geen constateringen 5.2 Hotspots Binnen de gemeente Oostzaan is momenteel nog maar een hotspot vast te stellen en dit is de afvaldumping op wakerstraat. Met enige regelmaat wordt daar nog afval aangetroffen bij de glasbakken. (papier, glaswerk en blikjes) De controles op de Wakerstraat zullen gestructureerd door blijven gaan om het verkeerd aanbieden van afval tegen te gaan. De overige plekken komen niet meer in aanmerking als hotspot omdat deze dusdanig structureel niet meer voorkomen. 5.3 Openbare orde, vergunningen Er zijn in de gemeente diverse werkketen/bouwcontainers aangetroffen (vijf) die geen melding hebben gedaan bij de gemeente voor langdurig gebruik van openbare ruimte. De desbetreffende bedrijven zijn gecontacteerd en zullen in vervolg melding doen. Kampioensrit OFC Er was op 8 mei een vergunning afgegeven voor de kampioensrit van OFC Oostzaan op een platte wagen met trekker. Deze was afgegeven voor 12 mei van tot uur met de aangegeven route in de Doktersbuurt. Volgens de vergunning moesten ze zich 18

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Parkeeractie 3e tranche

Parkeeractie 3e tranche Parkeeractie 3e tranche Utrechtsestraat e.o. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving 08 maart 2017 Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Gebiedsoverzicht... 2 2 Controles per jaar... 3 3 Controles per maand...

Nadere informatie

Evaluatie Inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Datum: 26 november 2009 Auteur: E.J.W. Philipse. Evaluatie BOA s

Evaluatie Inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren. Datum: 26 november 2009 Auteur: E.J.W. Philipse. Evaluatie BOA s Evaluatie 2009 Inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren Datum: 26 november 2009 Auteur: E.J.W. Philipse Evaluatie BOA s 2009 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De BOA s in Kapelle... 3 1.1 Inleiding... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht

Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Plan van aanpak Excessen voor tijdens en na optocht Deelnemende gemeenten: Achtkarspelen Dantumadiel Dongeradeel Kollumerland c.a. Politie Fryslân team 01 Openbaar Ministerie Aanleiding. Vanuit de driehoek

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West

Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Daklift: Wel of geen vergunning? Gemeente Amsterdam Stadsdeel West 2 mei 2012 RA120655 Samenvatting Een daklift staat al tijden bij een vrouw op straat voor de deur weg

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de eigenaar/gebruiker van objecten op het terrein ten oosten van de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf Oost

Gemeente Amsterdam. Aan de eigenaar/gebruiker van objecten op het terrein ten oosten van de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf Oost Gemeente Amsterdam Bezoekadres Weesperplein 8 1018 XA Amsterdam Postbus 1104 1000 BC Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.nl Retouradres; Postbus 1104, looo BC Amsterdam Aan de eigenaar/gebruiker van objecten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

3ostzaan Buiten gewoon

3ostzaan Buiten gewoon Gemeente 3ostzaan Buiten gewoon Aan de leden van de raad van Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1 530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244

Nadere informatie

Wijkagenten nemen deze plek bijna dagelijks in de avonduren mee in hun controles evenals de surveillancedienst.

Wijkagenten nemen deze plek bijna dagelijks in de avonduren mee in hun controles evenals de surveillancedienst. Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT mevrouw N. de Smoker-van Andel en de heer P.J.T. Tiebosch van de fractie D66 p/a Voorstraat 367 3311 CT

Nadere informatie

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen

parkeeroverlast Mondriaanpark Vlijmen Samenvatting: Inleiding: Op 30 juni 2009 heeft u besloten de bewoners van het Mondriaanpark een oplossing voor te leggen om het parkeren in deze wijk in betere banen te leiden. Destijds is, na overleg

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2010 / 078. Naam Wegsleepverordening gemeente Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 078 Naam Nijmegen (2004) Publicatiedatum 21 juli 2010 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 9 juni 2004 (raadsvoorstel nummer

Nadere informatie

BIJLAGE bij OPMERKINGEN BIJ DE EVALUATIE EUROPRIDE

BIJLAGE bij OPMERKINGEN BIJ DE EVALUATIE EUROPRIDE P a g i n a 1 / 5 BIJLAGE bij OPMERKINGEN BIJ DE EVALUATIE EUROPRIDE KLACHT OVER PARTYBOOT: de zogenaamde afhandeling, en de voor leken onbegrijpelijke verantwoordelijkheden. E-mailwisseling mw. V bewoner

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

HONDENBELEID BRIELLE

HONDENBELEID BRIELLE HONDENBELEID BRIELLE April 2005 Inhoudsopgave Inleiding Doelstelling Wettelijke instrumentarium Mogelijkheden Kosten, baten, dekking Overwegingen Voorstel Tijdsplanning 2 Inleiding De overlast van honden,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord

Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Dorpsraad komt naar je toe.. Bezoek Centrum-Noord Zaterdag 6 mei 2017 1 Algemeen Op zaterdag 6 mei heeft de Dorpsraad een bezoek gebracht aan het centrumnoord, het gebied is begrensd door de Hoofdweg,

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen;

dat bij Koninklijk Besluit van 12 augustus 1978, Staatsblad 458, is vastgesteld het Besluit wegslepen van voertuigen; De burgemeester van Ferwerderadiel, overwegende: dat bij Wet van 30 juni 1976, Staatsblad 412, wijzigingen in de Wegenverkeerswet zijn aangebracht, ertoe strekkende nieuwe voorzieningen te treffen, teneinde

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 63 onderwerp: Wegsleepregeling iz-nummer 480773 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 juni

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk Dorpsraad komt naar je toe deze zomer Verslag bezoek Molenwijk Zaterdag 26 september 2015 1 Park rondom Kinderboerderij Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en

Nadere informatie

de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders 13 december Realisatie JOP in Groot-Ammers nabij sporthal De Reiger

de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders 13 december Realisatie JOP in Groot-Ammers nabij sporthal De Reiger collegebrief aan de raad Aan Van Datum Zaaknummer Onderwerp de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders 13 december 2014 168693 Realisatie JOP in Groot-Ammers nabij sporthal De Reiger Geachte

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Assen

Toezicht en Handhaving in Assen Toezicht en Handhaving in Assen Een veilige en leefbare gemeente Als er iets mis gaat in de samenleving, gaat de vinger al snel naar de gemeente. Waren de vergunningen en het toezicht daarop in orde? En

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6) APV In elke gemeente gelden weer andere regels, voorschriften en verboden. De meeste daarvan zijn vastgelegd in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook onze gemeente heeft zo'n APV. De APV wordt

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg

Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Onderwerp Aansprakelijkheidsstelling door bewoners Zwembadweg Voorgesteld besluit 1. Afwijzen van aansprakelijkheid en het bijbehorend verzoek tot schadeloosstelling; 2. Niet in te stemmen met het verzoek

Nadere informatie

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe

Beleidsregel Tijdelijke Reclame. Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken. Gemeente Neder-Betuwe Beleidsregel Tijdelijke Reclame Aankondigings-, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken Gemeente Neder-Betuwe d.d. 1 juli 2010 1. Inleiding Aankondigings, sandwich- en driehoeksborden en spandoeken

Nadere informatie

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade Sector Stedelijke Ontwikkeling ćv Beheer Bezoekadres: Markt 33 Fractie SP Kerkrade Mevr. M. Laumann Ambtenaar Kaardebol 26 W. Bosten 6467HS KERKRADE Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Wegsleepverordening 2003

Wegsleepverordening 2003 Wegsleepverordening 2003 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Dordrecht Officiële naam regeling Wegsleepverordening 2003 Citeertitel Wegsleepverordening 2003

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 44 RvO ONDERWERP:

Schriftelijke vragen ex art. 44 RvO ONDERWERP: Schriftelijke vragen ex art. 44 RvO ONDERWERP: FYSIEKE OMGEVING DATUM INGEDIEND OP: 1 MAART 2011 DATUM BEANTWOORDING : 24 MAART 2011 Met betrekking tot de fysieke omgeving heeft de fractie van GroenLinks

Nadere informatie

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte)

Verontschuldigd: Johan Groven (brandweer), Tom Geunes (Technische dienst), Diego Nogales (Clustercoördinator Ruimte) : : Schoolomgeving Sint-Michiel Aanwezig ig: Op de bijeenkomst van de Gecomove van 31 maart 2017 werd de schoolomgeving van Sint-Michiel besproken. De Gecomove heeft toen volgend advies geformuleerd: De

Nadere informatie

Medewerkersbalie. Zwolle, 5 april Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel. Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden,

Medewerkersbalie. Zwolle, 5 april Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel. Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden, Zwolle, 5 april 2017 Betreft: aanvullende informatie Bevrijdingsfestival Overijssel Geachte bewoner(s) rondom Park de Wezenlanden, Op dit moment zijn wij druk bezig met de organisatie van Bevrijdingsfestival

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 2006, bijlage nr. : ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 2006, bijlage nr. : ; De raad van de gemeente Son en Breugel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 2006, bijlage nr. : 48-2006; gelet op de Gemeentewet en de Wegenverkeerswet 1994;

Nadere informatie

handhaving door BOA s

handhaving door BOA s De wijze van invulling van toezicht en handhaving door BOA s Presentatie commissie S&B 7 maart 2017 1 Wie zijn wij Peter de Greef teamleider Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving binnen de werkorganisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT P11 R M i «v 1 O RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1182112 Datum: 4 augustus 2015 Behandeld door: Elles Lankhof Afdeling / Team: BEDV/ BJVZ Onderwerp: Wijziging Algemeen plaatselijke

Nadere informatie

III II III I IIIIIIII llllll II

III II III I IIIIIIII llllll II Gemeente ř Bergen op Zoom De heer S. Ergec Boeieraak 56 4617 GB Bergen op Zoom III II III I IIIIIIII llllll II Uw kenmerk Uw brief 29-05-2016 Onderwerp: beantwoording brief "Asbestgevaar Coehoomstraaf

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: B en W-nummer 15.0614; besluit d.d. 30-6-2015 Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: 1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. van den Berg (SP) inzake het fietspad Nieuw

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht De heer E. klaagt erover dat de gemeente Bergen niets doet aan de overlast die hij ondervindt als gevolg van de situatie op de weg vóór zijn woning, waardoor het hem nagenoeg onmogelijk

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt

Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt Bijlage 2: Handhavingstabel Te handhaven activiteit Grondslag handhaving Op de kleedjesmarkt Kleedjesverkoop buiten toegestane

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk te Ridderkerk. Datum: 23 november 2012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk te Ridderkerk. Datum: 23 november 2012 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk te Ridderkerk. Datum: 23 november 2012 Rapportnummer: 2012/189 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat

Nadere informatie

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht.

Hieronder de reactie op de vragen die u gesteld heeft over de bewoning van Roestuin 43 te Hendrik- Ido-Ambacht. Aan: Van: Betreft: Ary Cramer namens de fractie Gemeente Belangen Burgemeester J. Heijkoop Roestuin 43; n.a.v. vraag artikel 37 Reglement van Orde Datum: 16 juli 2012 Beste heer Cramer, Hieronder de reactie

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad

Postbus AA Bleskensgraaf T Aan de leden van de gemeenteraad Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 680407 Datum: 14 maart 2017 Portefeuillehouder: burgemeester D.R. (Dirk) van der Borg Bijlage:

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

2.2.1.2a lid1 en 2.2.1.2b lid 1. APV Helmond 2008. APV Helmond 2008. 2.1.4.3 120 Team Handhaving. APV Helmond 2008.

2.2.1.2a lid1 en 2.2.1.2b lid 1. APV Helmond 2008. APV Helmond 2008. 2.1.4.3 120 Team Handhaving. APV Helmond 2008. Lijst I Overlastfeiten bestuurlijke strafbeschikking gemeente zonder vergunning van de burgemeester - op of aan de weg een evenement, feest of wedstrijd te geven of te houden als straatartiest, straatfotograaf,

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Aandachtspunten Als centrumbewoners ervaren wij meerdere vormen van overlast die rechtstreeks te herleiden zijn tot de markt.

Aandachtspunten Als centrumbewoners ervaren wij meerdere vormen van overlast die rechtstreeks te herleiden zijn tot de markt. Almere, 21 november 2013 Gemeente Almere t.a.v. de heer M. Lolkema Postbus 200 1300 AE ALMERE Betreft: toezicht en handhaving markt Geachte heer Lolkema, Vertegenwoordigers van Bewonerscommissies The Jewel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Secretariaat: Europaplein 17, Tel: 398266 Inleiding In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Het dumpen van afval in

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

Wat blijkt het toch keer op keer lastig te zijn voor gemeenteambtenaren en gemeentelijke politieke ambtsdragers om te communiceren.

Wat blijkt het toch keer op keer lastig te zijn voor gemeenteambtenaren en gemeentelijke politieke ambtsdragers om te communiceren. Inwoner gemeente Teylingen, kern Sassenheim Nou ja zeg, wat is er toch allemaal aan de hand bij/binnen die gemeente Teylingen! Ik werd zojuist gebeld door een medewerker van de gemeente Teylingen. Hij

Nadere informatie

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer 5 april 2013 RA130569 Samenvatting Een inwoner van Almere woont aan een voetpad van het Bizonplantsoen. Bewoners

Nadere informatie

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 organiseert de deelgemeente Noord weer het festival Het

Op zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 organiseert de deelgemeente Noord weer het festival Het OMWONENDE BRIEF Aan de omwonende aan het Noordplein Bruisende Park aan de Rotte Zaterdag 28 en zondag 29 augustus 2010 Bezoekadres Postadres Website E-mail Inlichtingen Telefoon Datum Eudokiaplein 35 3037

Nadere informatie

Verslag DPK Schouw van zaterdag, 19 september 2009

Verslag DPK Schouw van zaterdag, 19 september 2009 Verslag DPK Schouw van zaterdag, 19 september 2009 1 Voorbereiding Tineke Mees, Edith Voets en Annette Noya hebben op 2 september j.l. de voorschouw gedaan. Met dank aan Edith die de foto s heeft gemaakt.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal

VUURWERKBESLUIT. Beschikking. Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit. : Parkeerplaats Tijmweg te Nijverdal VUURWERKBESLUIT Ontbrandingstoestemming Vuurwerkbesluit Beschikking Aanvrager Aangevraagde activiteiten Locatie Datum evenement : 27 december 2011 Datum beschikking : 20 september 2011 Kenmerk beschikking

Nadere informatie

i. doorkiesnr. (040) Ontwerp openbare ruimte WC Coevering VERZONDEN 2 3 MEI 2006

i. doorkiesnr. (040) Ontwerp openbare ruimte WC Coevering VERZONDEN 2 3 MEI 2006 Geldrop -Mierlo Wijkoverleg Coevering 2000 De heer R. Biesters Postbus 146 5660 AC GELDROP uw brief behandeld door Stefan van Bogget Geldrop 23 mei 2006 ons kenmerk i. doorkiesnr. (040) 289 37 60 onderwerp

Nadere informatie

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden.

Verkeersbesluit voor het evenement Brielle Blues op 27 juli 2014, zodat het evenement kan plaatsvinden. Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: Datum: 16 juni 2014 Sector/stafafdeling: BZM/BOA Portefeuillehouder: Wethouder Schoon Ontworpen door: M.Roelfzema/ D. Dubach par.: par. Afd.hfd. par.

Nadere informatie

Evaluatie Oud op Nieuw

Evaluatie Oud op Nieuw Evaluatie Oud op Nieuw 2014 2015 De jaarwisseling is redelijk rustig verlopen. Dat is gebleken uit een evaluatie van politie, brandweer en gemeente. Zij werkten dit jaar voor de vijfde keer met een integraal

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min.

1182 JR Amstelveen Lijn 186/187, halte Dorpsstraat + 4 min. Objectgebonden handhaving Uw contact de heer J. van de Grootevheen T (020) 540 46 92 F (020) 540 45 59 gemeente@amstelveen.nl aan de leden van de gemeenteraad Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Vermeld bij

Nadere informatie

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4

Avondwandeling Weizigtpark. Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 Avondwandeling Weizigtpark Inhoud Algemeen 2 Overlastgevers 2 Verloedering, afval en zwerfvuil 3 Aanpassingen in de openbare ruimte 3 Groen 4 Verkeer 4 De stadsboerderij is een leuke aanvulling op het

Nadere informatie

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING

AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING Te verzenden aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum t.a.v. de heer J.N. Wijnstok Postbus 2 9363 ZG Marum 1 Algemeen 1.1 De vergunning wordt aangevraagd door

Nadere informatie

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord

Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen Bloemenweide Noord #1 Gestart: zondag 12 juli 2015 13:28:37 Laatst gewijzigd: zondag 12 juli 2015 13:44:01 Bestede tijd: 00:15:24 Helaas is bij alle varianten tot nu steeds een onhaalbare ingang getekend vanaf het pleintje

Nadere informatie

Opbrengst straatparkeren

Opbrengst straatparkeren Rapportage gereguleerd parkeren 1e half jaar 2017 Dit bericht bevat informatie over de belangrijkste indicatoren voor het gereguleerd parkeren in Vlaardingen. Het doel is om de raad, het college en het

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans

Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans Route Bekijk het door de ogen van leerlingen! Kevin Clijmans Meldingen + advies Meldingen Aantal ontvangen meldingen: 25 Aantal dubbele meldingen: 7 Aantal unieke meldingen: 18 Type meldingen Type Aantal

Nadere informatie

Besluitenlijst wijkgesprek Urmond Oost 22 november 2005 Pater Kolbehuis te Urmond

Besluitenlijst wijkgesprek Urmond Oost 22 november 2005 Pater Kolbehuis te Urmond Besluitenlijst wijkgesprek Urmond Oost 22 november 2005 Pater Kolbehuis te Urmond Aanwezig: Burgemeester A. Barske, de wethouders P. Claessen, H. Govers, M. Gommers. Ongeveer 75 inwoners van Urmond Oost.

Nadere informatie

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913

DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 DIGITAAL AFSCHRIFT 2014_BW_00913 OPSCHRIFT Vergadering van 16 december 2014 Bevoegde portefeuillehouder: Bas Brekelmans Betrokken portefeuillehouder(s): Carla Breuer Onderwerp Beantwoording raadsvragen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 www.utrecht.nl Aan: de Commissie Stad en Ruimte Behandeld door X. Verduijn Doorkiesnummer 06-39 89 71 64 E-mail x.verduijn@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Stand van zaken Monitor Sociaal Domein Steller S. Sadler De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 06-16955391 Bijlage(n) -- Ons kenmerk 6481021 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Evaluatie proef brengvoorziening voor plastic verpakkingsafval Hertogenwijk te Tiel

Evaluatie proef brengvoorziening voor plastic verpakkingsafval Hertogenwijk te Tiel Van Avri, Nol Macleane Aan Gemeente Tiel, Henk Bergsma Datum 13 juli 2015 Betreft Evaluatie proef brengvoorziening voor plastic verpakkingsafval Hertogenwijk te Tiel EVALUATIE Probleem: Bijplaatsingen

Nadere informatie

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen en/of mogelijke risico s van de artikelen die niet worden opgenomen of zijn aangepast Artikel 2:6 Artikel 2:7 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel 2:9 Artikel 2:10 Handhaving: Verwerkingstijd: Artikel

Nadere informatie

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht.

Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag van de ter visie legging van het schetsontwerp Lange Tiendweg te Papendrecht. Bijlage 3: Ingekomen zienswijze en gemeentelijke reactie Ingekomen zienswijzen: Gemeentelijke

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen. 29 mei 2006 GR mei 2006 BOV D66 Hans van Zijst Admiraalsborch 12 3992 CP HOUTEN PvdA Houten Jocko Rensen Randhoeve 7 3992 XA HOUTEN Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 29 mei 2006 GR06.00121 18 mei 2006 BOV-5858 1

Nadere informatie

Evaluatie pilot. Maine booiles

Evaluatie pilot. Maine booiles Evaluatie pilot Maine booiles RO/EZ-SBH Groningen, 15 augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omwonenden 4 3. Eigenaren bootjes 6 4. Uitkomst en opiossingen 8 5. Conclusie 9 1. Inleiding In mei 2008 heeft

Nadere informatie

GESCAND OP 1 0 JUNI 2013. Gemeente Oostzaan P '

GESCAND OP 1 0 JUNI 2013. Gemeente Oostzaan P ' Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 0 JUNI 2013 Bezoe kadres Gemeente Oostzaan P ' Te Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan tadres Postbus 20, 1530 AA Wormer efoon 075

Nadere informatie

Wegsleepverordening Dordrecht

Wegsleepverordening Dordrecht Wegsleepverordening Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie