GESCAND OP 2 0 JUNI Gemeente Oostzaan. Gebied en wijkzaken 1511 BD Oostzaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESCAND OP 2 0 JUNI 2013. Gemeente Oostzaan. Gebied en wijkzaken 1511 BD Oostzaan"

Transcriptie

1 GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Aan de gemeenteraad van de gemeente Kerkbuurt JUNI 2013 B Gemeente Oostzaan kadres Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan t.dres Postbus 20, 1530 AA Wormer Fe lefoon Fax Internet Gebied en wijkzaken 1511 BD Oostzaan Uw kenmerk / Uw brief Ons kenmerk Behandelend ambtenaar Datum 18 juni 2013 A. de Neef/R. Gorter Onderwerp overzicht inzet BOA januari tot en met mei Afdeling Gebied en wijkzaken 2013 Geacht raadslid, Bijgaand treft u een vijftal maandoverzichten aan inzake de inzet van de BOA van januari tot en met mei De BOA is op 4 april beedigd en heeft vanaf dit moment ook bekeuringen kunnen schrijven. Dat wil niet zeggen dat er alleen maar gewaarschuwd is tot 4 april. Bootjes en aanhangers in de openbare buitenruimte zijn gestickerd, waarna ze zijn gepubliceerd. Veel eigenaren hebben een andere plaats voor hun eigendom gezocht. In de overzichten zult u meldingen meerdere keren tegenkomen. Dit heeft to maken met het feit dat de afhandeling van een meldingen langer duurt of dat de overtreding zelf is gestopt, maar dat bijvoorbeeld de rommel er nog van moet worden opgeruimd. Een onderwerp kan ook meerdere keren per jaar terugkomen. Van veel bewoners ontvangen wij positieve berichten over de komst van de BOA. De bewoners zijn blij dat zij hun klachten over de openbare ruimte kwijt kunnen bij de gemeente en dat deze hierop actie onderneemt. Daarnaast zien wij dat bewoners ook gevolg geven aan een waarschuwing en de overtreding zelf ongedaan maken. Met vriendelijke groet, burgem ster n wethouder R. Schaatsbe en secretaris nn burg: eester Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

2 ' :1 1)1'.'1,A4 A - 4c \ rro 4. ^ ds :i'',4".0%;ftwz;;. ". _,e4!fi,' : ;, Lk-3),.t4 fr..31" _ 3.,..4 irt 6. $';;),:17'4,,-;,,._.,,,) A" ''1. _igt,,,,,s4-r;-1, r 1.?..,,,a,,I.V:11,..., t,,, 3` 7.../ei-7.4,417414i.,Art.-' ).i.14ittrir:v45..:' ' '. 71",.,.c.... i '"1-_,1-,, -,! [.1.f -,, -'"7 IC., 1,...10,:.!, r 4, :',,,.: -, 1:t,i- 4 WY- I.ts,: _ ;. 0' -,..4.Hel..7.4.t,k.:,..,..-e0,Ar,r...04a.7.1.t? ḳ Ppik'N..! ; 1, 1, > t47,.f.s.y--! A.- k - K'. _ '.2',11"7.41,'.V -.'''''jel' -ro,s. '.4,0 ';1;1; Wrs t..t,k1r...e.-ats--pv -. :., - )--..-7_,,i34.,.- -,,,, --,-did.,- ' lic `2,2'." C-A-7-.:fD,,6' g- -s1w1 74V 'e-- --X ;TY -..., -,,.,,...,.,...-,.0. _,.. d. Tr.1 N- f` Th st,t- 145, 41, ;,-,14:.; 1.0. s:. ro4.; s r.,--',r.p,:ls.:.".',..'.' :' i--- 7, A r'!1+;,,..!!. 'L ITO _t. -s r.,::,a,so itḟ, -, ;), jvt,'... -, ".-rs- If.,t,.,..,.-,,..:...,,,,,., :"..:4.,..44.;-.02.,,,,,:1, el'-1-1.,...,..i,:-; 1, l's's: '4,,--'.2,'''. 4' rir I h-r : V,1 Tr'r A 11,M '14 -s r 'A,' 'A A ';' UA:,"1 S'A;: ' '-1ftf A 49;*q. ft 4.4

3 Evaluatie BOA Oostzaan Januari t/m Mei 2013 Juni 2013 Steller: R.Gorter 1

4 1.Inleiding In dit document zullen de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden door de Bijzonder opsporing ambtenaar (hierna to noemen Boa) weergegeven worden. Allereerst zal er ingegaan worden op de inventarisatie die heeft plaats gevonden. Hierna zal per maand een overzicht weergegeven worden van de werkzaamheden van de Boa. 2

5 2.Inventarisatie Overzicht constateringen De constateringen zijn geinventariseerd vanaf 17 januari t/nn 12 februari In totaal zijn er in de maand januari 63 en februari 29 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder to verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Handhavings gebied Januari Februari totaal Openbare orde 1 1 Hotspots Openbare orde vergunningen 7 7 Evenementen 0 Winkeluitstraling/ reclame 1 1 Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Hieronder zal per handhavingonderdeel beschreven worden wat er speelt binnen Oostzaan. 2.1 Openbare orde In januari is contact opgenomen met de buitendienst omtrent de zelfgemaakte ijsbaan op de Dors. Er is actie ondernomen omdat er een onveilige situatie ontstond vanwege het weglekken van water in de directe omgeving. Er is overleg geweest met omwonende en hierna is de ijsbaan ontmanteld. Naast de garages liggen de rollen plastic en papier en de houten constructie is losgehaald. De buitendienst houdt het in de gaten of de rollen plastic en papier worden aangeboden bij de gemeentewerf. (Helaas is er niets ingeleverd). 3

6 2.2 Hotspots In de gemeente Oostzaan hebben we twee hotspots kunnen constateren. (Hotspots zijn aandachtsgebieden die veel aandacht vereisen) Door de BOA, wijkagent en aan de hand van meldingen is geconstateerd dat er rondom de school de Kweekvijver verkeersoverlast plaats vindt tijdens de breng en haat momenten van de kinderen. Hier zal extra aandacht aan besteed worden. Ter hoogte van de Wakerstraat (oude gemeentewerf) is geconstateerd dat er nog steeds geregeld afval wordt gedumpt. Gemiddeld drie keer in de week vindt dit plaats en dit is dan ook een hotspot op het gebied van afvaldumpingen. 2.3 Openbare orde, vergunningen Tijdens de rondes is opgevallen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de meldingsplicht die er is voor het plaatsen van bouwketen / containers op openbare grond en of weg. Tevens worden er geen vergunningen aangevraagd voor langdurig gebruik van de openbare ruimte. Er zal besproken moeten worden hoe de gemeente Oostzaan hier meer omgaat. Tot op heden wordt hier geen aandacht aan besteed en heerst er een gedoogbeleid. De vraag is of dit wenselijk is. 2.4 Evenementen Tot op heden heeft de boa nog geen evenementen gecontroleerd. In de planning van de uren van de boa zal er rekening gehouden worden met de plaatselijke evenementen, zodat de BOA hier ook haar gezicht kan laten zien. 2.5 Winkeluitstraling en reclame Tijdens de inventarisatie is op het Zuideinde geconstateerd dat er een uitstalling gerealiseerd is op een deet van het voetpad langs de weg, waardoor normale doorgang niet plaats kan vinden. Dit houdt in dat mensen met een rollator, kinderwagen over de weg moeten om er langs te kunnen. Dit zal besproken worden met de ondernemer zodat de onveilige situatie verholpen wordt. 2.6 Venten en standplaatsen Er zijn geen overtredingen geconstateerd op het gebied van venten en de controle op standplaatsen binnen de gemeente Oostzaan. Er zal in overleg met de medewerker vergunningen en openbare orde en veiligheid in een later stadium controles worden gepland. 2.7 Caravanstalling (boottrailers, aanhangers, autowrakken en overige) Tijdens de inventarisatie zijn er veel aanhangers, trailers en vouwwagens aangetroffen die langer dan drie dagen op de openbare weg staan. Totaal zijn er 15 aanhangers, 8 trailers en twee vouwwagens geconstateerd. Bij deze constateringen zal getracht worden de eigenaren te achterhalen zodat deze aanschreven kunnen worden. Bij de overige constateringen waarbij geen eigenaar te achterhalen is, is er door middel van een publicatie getracht om de eigenaar te achterhalen. Indien er binnen 14 dagen geen reactie volgt, is er contact opgenomen met Hoogwout om de aanhangers en overige objecten weg te slepen. De eigenaren konden dan alsnog de middelen ophalen bij Hoogwoud tegen betaling van de gemaakte kosten. Onderstaand wordt een overzicht gegeven. 4

7 Straat Ambacht Rietschoot Terrein achter Begoniastraat Parkeerplaats achter begraafplaats DS Nanne Zwiepsingel Groenstrook achter Anemoonstraat Groenstrook achter Dahliasingel Parkeerterrein achter Lisweg Parkeerplaats Grashof Grashof Lisweg Parkeerterrein achter Posthoornstraat Bartel Jacobzstraat Dokter Keijzerstraat Hooispaad /Waterput Kolkplantsoen Kerkstraat Hooispaad Slaperstraat 1 aanhangwagen 2 aanhangwagens 1 trailer met boot 1 aanhangwagen 1 Trailer met boot 1 Trailer met boot 1 aanhangwagen en 1 motortrailer 1 Trailer met boot 1 vouwwagen en 2 botentrailer 2 aanhangwagens 1 aanhangwagen 1 aanhangwagen 1 vouwwagen 1 aanhangwagen 2 aanhangwagens en 1 paardentrailer 1 aanhangwagen 1 aanhangwagen 1 aanhangwagen 2.8 Overlast honden/hondenpoep Het niet aangelijnd los laten lopen van honden vergt binnen de gemeente nog enige aandacht. Er zijn drie constateringen geweest van inwoners die hun honden buiten de losloop gebieden niet aangelijnd uitlaten. Aan deze burgers is een waarschuwing gegeven en is een kaart overhandigd waar de losloopplaatsen op zijn aangegeven. 2.9 Illegale stalling boten (vaartuigwrakken en dergelijke ) Tijdens de inventarisatie ronde zijn er zeven vaartuigwrakken aangetroffen die half gezonken in het water liggen. Tevens is er ook 1 boot gevonden die in het openbaar groen ligt op een grasveldje zonder de directe nabijheid van enige vorm van water. De zeven vaartuigwrakken zijn gestickerd en gepubliceerd worden waarna bij Been reactie deze wrakken verwijderd zijn. Boten Groenstrook achter Anemoonstraat Burg. Teerstraat Sloot van Pronk Sloot naast Leertouwerstraat Sloot Dokter Keijzerstraat Sloot Waterput / Hoper 1 boot op schragen in openbaar groen 2 boten half gezonken 2 boten half gezonken 1 boot half gezonken 1 boot halfgezonken 1 boot halfgezonken 5

8 2.10 Parkeeroverlast en verkeershandhaving De Kweekvijver is geregeld parkeeroverlast op de haal en breng momenten van de schoolkinderen. Gebleken is dat als er handhaving noodzakelijk is om structuur aan te brengen en de verkeersoverlast terug te dringen. Ook is met de burgemeester gekeken of het noodzakelijk is om ook andere mogelijkheden in te zetten om de verkeersoverlast terug te dringen. Tijdens de inventarisatie is ook vaak geconstateerd dat veel voertuigen binnen de gemeente foutief parkeren. Hieronder is een overzicht weergegeven; aantal straat delict 1 Lisweg gevaarlijk stilstaan 1 Zonnedauw verkeerd geparkeerd 1 Kerkstraat parkeren op de stoep (vrachtwagen gemeente Oostzaan) 2 Bartel Jacobzstraat parkeren op de stoep 1 Dr.de Boerstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Bartel Jacobzstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Dr. Keijzerstraat parkeren op de stoep 1 Kerkbuurt parkeren op de stoep 1 Swartstraat parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 2 Voorn parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 1 Dromerstraat hinderlijk parkeren 2 Wering parkeren op de stoep 1 Waterput parkeren op de stoep 18 Totaal Gezien de hoeveelheid constateringen die gedaan zijn in een zeer korte tijd kan de veiligheid verbeterd worden door hier handhavend op te treden. Dit kan bereikt worden door waarschuwingen te geven en de auto eigenaren op hun gedrag te attenderen. In een later stadium kan bij herhaling een boete geschreven worden Zwerfafval Tijdens de inventarisatie zijn in de gemeente Oostzaan de volgende constateringen gedaan: Onjuist aanbieden afval en of afvaldumping Wakerstraat ter hoogte van de glasbakken Kolkplantsoen ter hoogte van de glasbakken Lisweg op de openbare weg langs de kant Buiten de bovenstaande constateringen om zijn er ook diverse afvalbakken / containers die op de openbare weg staan zonder vergunning en of melding naar de gemeente toe. Om dit aan te pakken zal er eenduidig afgesproken moeten worden hoe hiermee wordt om gegaan binnen de gemeente. 6

9 3. Maandrapportage Maart 3.1 Overzicht constateringen De constateringen zijn gefriventariseerd vanaf 17 januari t/m 31 maart In totaal zijn er in de maand januari 63, februari 83 en Maart 62 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder te verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Handhavings gebied januari februari maart totaal Openbare orde Hotspots Openbare orde vergunningen Evenementen 0 Winkeluitstraling/ reclame 1 1 Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Hieronder zal per handhavingonderdeel beschreven worden wat er speelt binnen Oostzaan. 3.2 Openbare orde Geen constateringen Februari / Maart De Boa heeft geconstateerd dat er geregeld auto's geparkeerd staan op de Lisweg bij een waterwinplek van de brandweer. Er heerste onduidelijkheid of de waterwinplek reeds nog in gebruik was. Dit is uitgezet bij de brandweer en die heeft te kennen gegeven dat deze nog steeds gebruikt wordt en dus vrij moet blijven van auto's en dergelijke. Er is nu een bord geplaatst bij de waterwinplaats waarop aangeduid is dat er een verkeersverbod geldt op die plek. Er is op de Bartel Jacobszstraat een probleem geconstateerd door de Boa met betrekking op de toegankelijkheid van nooddiensten. Auto's staan dusdanig geparkeerd dat noodhulpdiensten er niet door kunnen. Er is gekeken naar de situatie en er is besloten om op dat stuk doodlopende weg alleen Canadees parkeren toe te staan. 7

10 3.3 Hotspots Tijdens de inventarisatie in de gemeente Oostzaan hebben we twee hotspots kunnen constateren. (Hotspots zijn aandachtsgebieden die veel aandacht vereisen). 1 Op het gebied van verkeersoverlast is geconstateerd door de BOA, wijkagent en aan de hand van meldingen dat er rondom de school de Kweekvijver verkeersoverlast plaats vindt tijdens de breng en haal momenten van de kinderen. Hier zal extra aandacht aan besteed worden. (januari) 2 Ter hoogte van de Wakerstraat (oude gemeentewerf) is geconstateerd dat er nog steeds geregeld afval wordt gedumpt. Gemiddeld drie keer in de week vindt dit plaats en dit is dan ook een hotspot op het gebied van afvaldumpingen. Gedurende de werkzaamheden hebben wij in februari - maart nog twee hotspots vast kunnen stellen. 1 Op de Dors is geconstateerd dat men erg hard rijdt tijdens de ochtend en avondspits. Door diverse constateringen kan geconcludeerd worden dat dit een structureel probleem is waar wij adviseren meer aandacht aan te besteden. 2 Ter hoogte van Kerkbuurt in de bocht staan zeer vaak auto's geparkeerd op de stoep en op het fietspad. 3.4 Openbare orde, vergunningen Tijdens de rondes is opgevallen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de meldingsplicht die er is voor het plaatsen van bouwketen / containers op openbare grond en of weg. Tevens worden er geen vergunningen aangevraagd voor langdurig gebruik van de openbare ruimte. Er zal besproken moeten worden hoe de gemeente Oostzaan hier meer omgaat. De burgemeester heeft te kennen gegevens dat het wenselijk is dat de meldingsplicht voor het plaatsen van bouwcontainers nageleefd wordt. Er heeft overleg plaats gevonden met de vergunningverlener om dit te bespreken en te organiseren. Er zal nog contact opgenomen worden door de wethouder om de woningbouwcooperatie te informeren over het plaatsen van bouwcontainers over deze meldingsplicht. Constateringen Er is een schaftkeet aangetroffen. Contact geweest met de eigenaar en gemeente. Dit heeft geleid tot een aanvraag/melding en deze is verleend. In de geheie gemeente zijn meerdere constateringen gedaan van bouwcontainers, bouwketen, zeecontainers, aanhangers met toiletten en hekken. De eigenaren/bedrijven zijn door onze boa verzocht om voortaan een melding te doen bij de gemeente voor het plaatsen van een container of aanhanger voor opslagdoeleinden op de openbare weg voor een langdurige tijd. 8

11 3.5 Evenementen Tot op heden heeft de boa nog geen evenementen bijgewoond. In de planning van de uren van de boa is er rekening gehouden met de volgende evenementen; Moederdagbraderie Zondag 12 mei 2013 Kermis Oostzaan Woensdag t/m zondag 31 juli - 4 augustus Wave festival Zaterdag 17 augustus Indien er nog evenementen zijn die onze aandacht vereisen zullen deze ook in de planning meegenomen worden. 3.6 Winkeluitstraling en reclame Tijdens de inventarisatie is op het Zuideinde geconstateerd dat er een uitstalling gerealiseerd is op een deet van het voetpad langs de weg, waardoor normale doorgang niet plaats kan vinden. Dit houdt in dat mensen met een rollator, kinderwagen over de weg moeten om er langs te kunnen. Dit is besproken met de ondernemer en die heeft er zorg voor gedragen dat dit niet meer voorkomt. Nieuwe ondernemer eetcafe Oostzaan De boa heeft de nieuwe eigenaar geholpen met het uitzoeken van de afspraken die geldend zijn omtrent de terrasuitstalling. 3.7 Venten en standplaatsen Er zijn geen overtredingen geconstateerd op het gebied van venten en de controle op standplaatsen binnen de gemeente Oostzaan. Wel zijn er meldingen binnengekomen van inwoners over een containerreinigingsbedrijf. Zij melden in naam van de gemeente Oostzaan werkzaamheden te verrichten. Dit is besproken met de politie en zij pakken dit op. Het gaat hier om een landelijk bekend bedrijf bij de politie. 3.8 Caravanstalling (boottrailers, aanhangers, autowrakken en overige) Tijdens de inventarisatie zijn er veel aanhangers, trailers en vouwwagens aangetroffen die!anger dan Brie dagen op de openbare weg staan. Totaal zijn er 15 aanhangers, 8 trailers en twee vouwwagens geconstateerd. Bij deze constateringen is geprobeerd om de eigenaren te achterhalen. Bij de overige constateringen waarbij geen eigenaar is getraceerd, is er door middel van een publicatie getracht om de eigenaar te achterhalen. Na 14 dagen geen reactie volgt contact met de Firma Hoogwout B.V om de aanhangers en overige objecten te verwijderen. De eigenaren kunnen dan alsnog de objecten ophalen bij Hoogwoud tegen betaling van de gemaakte kosten. (max 1 maand) In totaal zijn er al 9 aanhangers, trailers en overige door de eigenaar zelf verwijderd na het stickeren en of persoonlijk contact door de BOA. Er is op 28 februari een publicatie uitgegaan in de kompas waar 4 objecten met foto en omschrijving zijn gepubliceerd. Deze objecten moesten voor 9 april verwijderd zijn van de openbare weg in Oostzaan. Geven zij geen gehoor zal de aanhanger weggesleept worden door Hoogwout berging B.V. Ook is er een brief gestuurd naar zeven eigenaren met het verzoek om deze weg te halen voor 8 april. Indien geen gehoor zullen deze aanhangers verwijderd worden. Twee inwoners hebben telefonisch bezwaar gemaakt en de gemeente Oostzaan heeft gezamenlijk gekeken naar een correcte oplossing. De aanhangers stonden op eigen grond, maar deze grond heeft een openbaar karakter waardoor wij vooralsnog voldoende gemotiveerd zijn om te handhaven. De eigenaren zullen het openbaar karakter van de eigen grond aanpassen zodat wij geen motivatie meer hebben om te handhaven. 9

12 3.9 Overlast honden/hondenpoep Het niet aangelijnd los laten lopen van honden vergt binnen de gemeente nog enige aandacht. Er zijn drie constateringen geweest van inwoners die hun honden buiten de losloop gebieden niet aangelijnd uitlaten. Deze burgers hebben een waarschuwing gekregen en is een kaart overhandigd waar de losloopplaatsen op zijn aangegeven Illegale stalling boten (vaartuigwrakken en dergelijke ) Tijdens de inventarisatieronde zijn er zeven vaartuigwrakken aangetroffen die half gezonken in het water liggen. Tevens is er ook 1 boot gevonden die in het openbaar groen ligt op een grasveldje zonder de directe nabijheid van enige vorm van water. De zeven vaartuigwrakken zullen gestickerd worden en gepubliceerd worden waarna bij geen reactie deze wrakken verwijderd zullen worden. Constaterina ian-feb Boten Groenstrook achter Anemoonstraat Burg. Teerstraat Sloot van Pronk Sloot naast Leertouwerstraat Sloot Dokter Keijzerstraat Sloot Waterput / Hoper Aanvulling feb/maart dr de Boerstraat Dr Keijzerstraat Bartel Jacobsstraat Starstraat / Posthoornstraat De Hoper De Dors Kemphaan Snoek achter Brasem 1 boot op schragen in openbaar groen 2 boten half gezonken 2 boten half gezonken 1 boot half gezonken 1 boot halfgezonken 1 boot halfgezonken 3 boten op de kant 5 boten op de kant 1 half gezonken 2 boten op de kant 3 boten op de kant 1 half gezonken 5 boten op de kant 2 half gezonken 10 boten op de kant 2 half gezonken 5 surfplanken 2 boten op de kant 3 boten op de kant 1 half gezonken In maart is er een publicatie geweest met het bericht dat de boten weer te water moeten voor 1 april. Dit bericht is er uitgegaan om ervoor te zorgen dat er goed gemaaid kan worden. Wij zijn voornemend om vanaf 1 april handhavend op te treden tegenover aile boten die nog op het openbaar groen liggen. Alle boten zullen worden gestickerd en indien niet verwijderd binnen twee weken zullen zij afgevoerd worden door Hoogwout berging B.V. 10

13 3.11 Parkeeroverlast en verkeershandhaving De Kweekvijver is geregeld parkeeroverlast op de haal en breng momenten van de schoolkinderen. Gebleken is dat als er handhaving noodzakelijk is om structuur aan te brengen en de verkeersoverlast terug te dringen. Ook zal na overleg met de burgemeester gekeken worden of het noodzakelijk is om ook andere mogelijkheden aan te snijden om de verkeersoverlast terug te dringen. Tijdens de inventarisatie zijn er ook veel constateringen geweest omtrent het foutief parkeren van auto's binnen de gemeente. Hieronder is een overzicht weergegeven; aa nta I straat delict 1 Lisweg gevaarlijk stilstaan 1 Zonnedauw verkeerd geparkeerd 1 Kerkstraat parkeren op de stoep (vrachtwagen gemeente Oostzaan) 2 Bartel Jacobzstraat parkeren op de stoep 1 Dr.de Boerstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Bartel Jacobzstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Dr. Keijzerstraat parkeren op de stoep 1 Kerkbuurt parkeren op de stoep 1 Swartstraat parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 2 Voorn parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 1 Dromerstraat hinderlijk parkeren 2 Wering parkeren op de stoep 1 Waterput parkeren op de stoep 18 Totaal Gezien de hoeveelheid constateringen die gedaan zijn in een zeer korte tijd kan de veiligheid verbeterd worden door hier handhavend in op te treden. Dit kan bereikt worden door waarschuwingen te geven en de auto eigenaren op hun gedrag te attenderen. In een later stadium kan bij herhaling een bon geschreven worden. In de maand maart zijn er 17 waarschuwingen uitgedeeld voor Mulderzaken. Op de Dors zijn 2 waarschuwingen gegeven in verband met het parkeren op een plek waar een parkeerverbod geldt. Uit eigen constatering en na melding van diverse bewoners - omwonenden van de Dors blijft dat er tijdens de ochtend en avondspits behoorlijk hard gereden wordt. Dit is tevens aangewezen als een hotspot en hier zal extra aandacht aan besteedt worden. De Doktersbuurt wordt regelmatig geparkeerd op de stoep.hier zijn ook al diverse waarschuwingen gegeven. Op Skoon wordt op de groenstrook geparkeerd en langs gele doorgetrokken streep. Waarschuwingen zijn uitgedeeld en mensen worden persoonlijk aangesproken. Op de Kerkbuurt zijn al meerdere mondelinge waarschuwingen uitgedeeld en verzocht de auto direct laten verwijderen door bestuurders. Dit is een aandachtspunt 11

14 3.12 Zwerfafva I In maart zijn de volgende meldingen gedaan - geconstateerd: 1 Melding zwerfvuil door jongeren aan de Kieviet 1 melding van zakken met blikken die naast de container worden gezet op het Hannie Schaftplein. 1 blijvende melding regelmatig grofvuil dumping op de Wakerstraat bij de glasbakken. Buiten de bovenstaande constateringen om zijn er ook diverse afvalbakken / containers die op de openbare weg staan zonder vergunning en of melding naar de gemeente toe. Dit is reeds besproken met de Burgemeester en afspraken over gemaakt. (zie 3.4 openbare orde, vergunningen) 12

15 4. Maandrapportage April Overzicht meldingen De constateringen zijn geinventariseerd vanaf 1 april t/m 31 april In totaal zijn er in de maand april 157 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder te verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Handhavings gebied januari februari maart april totaal Openbare orde Hotspots Openbare orde vergunningen Evenementen 2 2 Winkeluitstraling/ reclame Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Openbare orde Twee meldingen gehad van omwonende van de Lisweg naast "de Lishof". Er liggen deksels van de straatkolken los. De boa is langs geweest en heeft geconstateerd dat het een gevaarlijke situatie oplevert voor oudere mensen met een rollator. Er is een melding gemaakt naar de buitendienst om de gevaarlijke situatie te bekijken en op te lossen. 4.2 Hotspots Tijdens de inventarisatie in de gemeente Oostzaan hebben we twee hotspots kunnen constateren. (Hotspots zijn aandachtsgebieden die veel aandacht vereisen) 1 Op het gebied van verkeersoverlast is geconstateerd door de BOA, wijkagent en aan de hand van meldingen dat er rondom de school de Kweekvijver verkeersoverlast plaats vindt tijdens de breng en haal momenten van de kinderen. Hier zal extra aandacht aan besteed worden. (januari) Gedurende de gehele periode januari tot en met april is er extra aandacht besteed aan de verkeersoverlast en deze is teruggedrongen tot een acceptabel niveau. Er zal nog steeds aandacht aan besteed worden om de situatie acceptabel te houden. De boa loopt in de huidige situatie minimaal een maal per week langs deze school, waarvan een maal in de twee weken tijdens haal en breng tijden van de kinderen. 13

16 2 Ter hoogte van de Wakerstraat (oude gemeentewerf) is geconstateerd dat er geregeld afval werd gedumpt. Gemiddeld drie keer in de week vonden er afvaldumpingen plaats. In de huidige situatie is dit teruggedrongen door intensief te controleren. Het blijft de aandacht houden maar het is geen hotspot meer. Gedurende de werkzaamheden hebben wij in februari maart nog twee hotspots vast kunnen stellen. 1 Op de Dors is geconstateerd dat men erg hard rijdt tijdens de ochtend en avondspits. Door diverse constateringen kan geconcludeerd worden dat dit een structureel probleem is waar wij adviseren meer aandacht aan te besteden. Er is contact geweest met de politie en er zal tijdens het politieoverleg afspraken gemaakt worden hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden. Tijdens het politie overleg is besloten dat er snelheidsmetingen uitgevoerd gaan worden tijdens de ochtend- en avondspits om de snelheid omlaag te krijgen. 2 Op de Kerkbuurt in de bocht staan zeer vaak auto's geparkeerd op de stoep en op het fietspad. Door geregeld te controleren is dit terug gedrongen. Enkele keren wordt er nog een auto aangetroffen, maar de eigenaren worden meteen aangesproken dat bij herhaling zij een bon krijgen. Gedurende de werkzaamheden hebben wij in april nog een hotspot vast kunnen stellen. 1 Momenteel wordt er met enige regelmaat afval aangetroffen bij de glasbakken op de Wakerstraat. (papier, glaswerk, kozijnen, blikjes) Er zullen regelmatig controles ingepland worden om het verkeerd aanbieden van afval tegen te gaan. 4.3 Openbare orde en vergunningen Tijdens de ronde van de Boa is geconstateerd dat er een zeer grote tent gesitueerd stond voor het café aan het Hanie Schaftplein. Er is contact geweest met de vergunningverstrekker en met de milieudienst om te controleren of alles conform is. In opdracht van juridische zaken heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de diverse boothuizen die gesitueerd zijn langs de groenstrook van de slaperstraat. Er is een fotorapportage gemaakt door de Boa en deze is aangeboden aan Juridische zaken. 4.4 Evenementen Verkeersexamen Woensdag 24 april heeft de Boa het verkeersexamen voor scholieren bijgewoond. De boa is die gehele dag aanwezig geweest om tijdens het examen de medeweggebruikers er op te attenderen om zich aan de geldende verkeersregels te houden en het juiste voorbeeld te geven aan de jeugdigen. Tijdens het verkeersexamen zijn er circa vijftien mensen aangesproken op hun verkeersgedrag bij het zebrapad op de Lisweg, bij de huisartsenpraktijk en op het Zuideinde. Al met al is het een succesvolle dag geweest waarbij geen ongelukken gebeurd zijn en de kinderen hebben laten zien dat zij zich kunnen houden aan de geldende regels bij deelname aan het verkeer. 14

17 Dodenherdenking Tijdens de dodenherdenking is de boa aanwezig geweest om ervoor te zorgen dat de herdenking goed en vredig verliep. De boa heeft geholpen met het afzetten van de wegen en heeft tijdens de herdenking een oog in het zeil gehouden in kader van de veiligheid gezamenlijk met de politie. 4.5 Winkeluitstalling en reclame Er is bij de snackbar aan het Zuideinde geconstateerd dat er door de plaatsing van twee reclamezuilen op de openbare weg bij een voetgangersoversteekplaats er een gevaarlijke situatie ontstaat. Deze situatie is niet wenselijk omdat de borden het zicht belemmeren voor automobilisten. Door de belemmering is het hierbij mogelijk om zo kleine overstekende kinderen over het hoofd te zien. De eigenaar zal worden aangesproken door de Boa. 4.6 Venten en standplaatsen Er zijn geen meldingen/constateringen gedaan op het gebied van venten en standplaatsen. 4.7 Caravanstalling (boottrailers, aanhangers, autowrakken en overige) In de maand april een boottrailer inclusief boot en een vouwwagen verwijderd door de Hoogwout Berging B.V in opdracht van de gemeente. Zie onderstaande foto's 15

18 Omliggende buurtbewoners waren blij dat de boottrailer eindelijk verwijderd werd. Zij gaven aan dat de boot al een paar jaar op de parkeerplaats stond. Beide eigenaren hebben zich tot op heden nog niet gemeld. Er zijn binnen de gemeente Oostzaan ook nog vier caravans, een paardentrailer, twee aanhangers en een motortrailer aangetroffen die!anger dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd stonden, deze zijn gestickerd en de eigenaren worden verzocht deze te verwijderen. 4.8 Overlast honden / hondenpoep Er is een melding gedaan van los lopende honden op het oude terrein van de gemeentewerf. De Boa heeft op diverse tijdstippen controles gedaan en heeft tot op heden nog niets kunnen constateren. De boa zal dit in de gaten blijven houden. 4.9 Illegale stalling boten Eind maart heeft er een publicatie plaatsgevonden in de Kompas waarbij is gevraagd of de booteigenaren hun boten voor 1 april uit het openbaar groen willen verwijderen. Dit is noodzakelijk zodat het openbaar groen gemaaid kan worden. Er zijn gedurende de maand april 113 boten gestickerd met het verzoek deze binnen twee weken van het openbaar groen te verwijderen. (Ook zijn er diverse mensen aangesproken). Indien er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep zullen deze gepubliceerd worden in de kompas met reeds nog een termijn van twee weken. Na deze datum zal de gemeente de opdracht aan Hoogwout Berging B.V geven om de vaartuigen te verwijderen. Bij dit bedrijf kan de eigenaar zich alsnog melden om de combinatie tegen de gemaakte kosten vrij te kopen. Als er geen eigenaar komt, zal Hoogwout Berging B.V de combinatie na een maand vernietigen en of doorverkopen. Naast de boten op het openbaar groen zijn er ook in het water 17 boten geconstateerd die half of hellemaal gezonken zijn. Deze boten /wrakken zullen gepubliceerd worden waarna na een periode van twee weken deze zullen worden verwijderd door de Firma Hoogwout Berging B.V in opdracht van de gemeente. Er is eind april is er ook een verzoek binnengekomen van een lid van de visclub om diverse boten in het groen te verwijderen nabij de Rietschoot. Meneer heeft aangegeven dat de boten al jaren in het openbaar groen liggen. Er is contact geweest en meneer is op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden van de gemeente Parkeeroverlast en verkeershandhaving Op de burgemeester Teerstraat is er een defect voertuig geconstateerd door de Boa. Het voertuig had Iekke banden, geen verzekering en de APK was verlopen. Het is bij de wet verboden op een voertuig zonder Apk en verzekering op de openbare weg te stallen. De eigenaar is op de hoogte gebracht door middel van een brief en verzocht om het voortuig binnen 14 dagen te verwijderen van de openbare weg. Indien het voertuig niet weggehaald wordt zal het voertuig op kosten van de eigenaar weggesleept worden door Hoogwout Berging B.V in opdracht van de gemeente. Bij de Kweekvijver is er een waarschuwing gegeven voor hinderlijk parkeren op een stoep en fietspad. Bij de Zonnedauw (CBS De Korenaar) zijn er twee ouders aangesproken over hun parkeerged rag. 16

19 Op verzoek van een medewerker beleid en regie (team verkeer en vervoer) wordt er momenteel gedurende een periode onderzocht hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en dergelijke op de ambacht. Via collega's intern is de melding binnengekomen dat een bewoner op de Begoniastraat een groot wit kruis aan het schilderen is voor zijn uitrit. De Boa heeft contact opgenomen met de bewoners en heeft uitgezocht dat het hierbij een bestaand kruis betrof die door weersinvloeden aan het vervagen was. Er bleek reeds in het verleden een afspraak gemaakt te zijn met de bewoner dat hij zelfstandig met speciale wegenverf het kruis bijhoudt. In de Wakerstraat is er een melding binnengekomen dat er geregeld een uitrit wordt geblokkeerd en dat de eigenaar hier hinder van ondervindt. Meneer wilde graag dat er een paaltje geplaatst werd voor zijn uitrit. Gezien de smalle straat is het helaas niet mogelijk om aan deze eis te voldoen zonder dat de overige omwonende hier hinder van ondervinden. Er is overeengekomen met de eigenaar dat hij zijn uitrit duidelijker zichtbaar maakt en dat de Boa hier regelmatig even langsloopt. Ook is de afspraak gemaakt dat mocht de situatie niet verbeteren dat meneer weer contact met de gemeente op neemt. Meerdere meldingen binnengekomen van overlast van vrachtwagens die op zeer vroege tijdstippen met draaiende motor of koelmotor geparkeerd staan op de tijdelijke bushalte die is gecreeerd op de Kolkweg gelegen vlak bij de kruising met het Zuideinde. Er is contact geweest met de onwonende en zij zullen proberen om een kenteken te noteren zodat de desbetreffende bestuurder en of bedrijf aangeschreven kan worden. Ook is er een melding gedaan naar de politie met het verzoek of zij dit ook in de gaten willen houden Zwerfafva I Er is een constatering gedaan van gedumpt afval op de Dromerstraat, de Boa heeft dit onderzocht en er is geconstateerd dat dit afval afkomstig is van een van de bewoners van de straat. Er zal regelmatig een controle plaats vinden door de Boa. Op de gemeentegrond achter de Dr. Keijzerstraat is houtafval aangetroffen en de eigenaar is niet te traceren. Er is een melding gedaan naar de buitendienst en die hebben het afval verwijderd. 17

20 5. Boa rapportage Overzicht constateringen De constateringen zijn geinventariseerd vanaf 1 mei t/nn 31 mei In totaal zijn er in de maand mei 70 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder te verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. (inclusief voorgaande maanden) Handhavings gebied Januari Februari maart april Mei totaal Openbare orde Hotspots Openbare orde vergunningen Evenementen Winkeluitstraling/ reclame Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Openbare orde Geen constateringen 5.2 Hotspots Binnen de gemeente Oostzaan is momenteel nog maar een hotspot vast te stellen en dit is de afvaldumping op wakerstraat. Met enige regelmaat wordt daar nog afval aangetroffen bij de glasbakken. (papier, glaswerk en blikjes) De controles op de Wakerstraat zullen gestructureerd door blijven gaan om het verkeerd aanbieden van afval tegen te gaan. De overige plekken komen niet meer in aanmerking als hotspot omdat deze dusdanig structureel niet meer voorkomen. 5.3 Openbare orde, vergunningen Er zijn in de gemeente diverse werkketen/bouwcontainers aangetroffen (vijf) die geen melding hebben gedaan bij de gemeente voor langdurig gebruik van openbare ruimte. De desbetreffende bedrijven zijn gecontacteerd en zullen in vervolg melding doen. Kampioensrit OFC Er was op 8 mei een vergunning afgegeven voor de kampioensrit van OFC Oostzaan op een platte wagen met trekker. Deze was afgegeven voor 12 mei van tot uur met de aangegeven route in de Doktersbuurt. Volgens de vergunning moesten ze zich 18

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493

Rapport. Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 Rapport Datum: 23 december 2003 Rapportnummer: 2003/493 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat het regionale politiekorps Flevoland op 26 februari 2001 hun auto heeft laten wegslepen en dat de politie er

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015. Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015. Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015 Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding 3 2. Resultaten 2014 5 2.1 Veiligheidsveld veilige woon en leefomgeving 7 2.2 Veiligheidsveld Bedrijvigheid

Nadere informatie

Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1

Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1 Integrale opdracht Handhaving Plan van aanpak Verkeer Burgemeestersbuurt Ede-Oost April 2013 Mariska Wilms-Butselaar 1045P5Q10 Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1 Voorwoord Deze opdracht

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil

bekeken en beoordeeld zoeken naar oplossingen voor het zwerfvuil Breng (bestuurlijk) Bloemendaal dichter bij de Bloemendalers mondigheid met passie!.. betrokkenheid op niveau Onze inzet was zoveel mogelijk Bloemendalers bij ons werk te betrekken Gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord

Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan 2010-2014 Hoorn-Noord Wijkplan Hoorn-Noord 2010-2014 gemeente Hoorn 0 Wijkplan Hoorn-Noord Inhoudsopgave. blz. 1. Opzet 1.1 Wijkplan...2 1.2 Wijkteam...2 1.3 Enquête Hoorn-Noord...2 2 Terugblik

Nadere informatie

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof

De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof De parkeersituatie in en rond de parkeergarage Leerdamhof Een enquête onder de bewoners Amsterdam, mei 2013 De uitvoering van deze enquête is mogelijk gemaakt door financiële steun van de Bewonersvereniging

Nadere informatie

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling:

Colofon. Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn. Samenstelling: Colofon Deze gebiedsscan is een uitgave van Politie Noord- en Oost-Gelderland Postbus 618 7300 AP Apeldoorn Samenstelling: Politieteam Doetinchem Teamchef: J. Thannhauser Schrijver: J.V. Zweers Februari

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333

Rapport. Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 Rapport Datum: 23 september 2003 Rapportnummer: 2003/333 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een met naam genoemde ambtenaar van het regionale politiekorps Midden- en West-Brabant zich in de periode tussen

Nadere informatie

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli) AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan 15 juli 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Reactie MC Jan van Goyen

Reactie MC Jan van Goyen Reactie MC Jan van Goyen VRAGEN RTL NIEUWS M.B.T. BORSTIMPLANTATEN PIP/M-IMPLANTS (N.B.: Ook als bij uw organisatie niet is gewerkt met deze implantaten willen wij u toch vragen de vragenlijst door te

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 JAARVERSLAG 2012 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 10 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer

Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009. Leeswijzer Evaluatie aanpak huisverbod en huiselijk geweld - juli 2009 Leeswijzer Bij deze evaluatie is gekozen om de kernpartners betrokken bij huiselijk geweld en het huisverbod zelf een stukje t.b.v. de eerste

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak

Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak. Landelijk programma bestrijding autokraak Handboek Veel Voorkomende Criminaliteit Thema Aanpak Autokraak Landelijk programma bestrijding autokraak Woord vooraf Autokraak is een van de meest voorkomende vormen van criminaliteit. Auto-inbraken geven

Nadere informatie

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018

Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Coffeeshopbeleid Schiedam 2014 2018 Vastgesteld door de burgemeester op 19 december 2013 In werking getreden op 1 januari 2014 Voorwoord Coffeeshopbeleid moet rekening houden met veel verschillende belangen.

Nadere informatie

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren

Publieke Veiligheid DE KADERS. Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Publieke Veiligheid DE KADERS Het meerjaren veiligheidsplan 2012 2014 van de gemeente Wijdemeren Loosdrecht, 12 juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. 2. Begripsbepalingen 3. 3. Kaders 5. 4. Veiligheidsanalyse

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Voor akkoord Commissiegriffier:

Voor akkoord Commissiegriffier: Voor akkoord Commissiegriffier: Uitgebreid verslag van de vergadering van de commissie Bestuur, Middelen en Beheer, gehouden op 6 januari 2009 om 20.00 uur Aanwezig: Voorzitter: de heer H. van Nes (WenS)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310

Rapport. Datum: 19 oktober 2011. Rapportnummer: 2011/310 Rapport Rapport over een klacht over Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland, locatie Leiden, de Raad voor de Kinderbescherming, regio Rotterdam-Rijnmond en de Centrale autoriteit. Datum: 19 oktober 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie