GESCAND OP 2 0 JUNI Gemeente Oostzaan. Gebied en wijkzaken 1511 BD Oostzaan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GESCAND OP 2 0 JUNI 2013. Gemeente Oostzaan. Gebied en wijkzaken 1511 BD Oostzaan"

Transcriptie

1 GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Aan de gemeenteraad van de gemeente Kerkbuurt JUNI 2013 B Gemeente Oostzaan kadres Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan t.dres Postbus 20, 1530 AA Wormer Fe lefoon Fax Internet Gebied en wijkzaken 1511 BD Oostzaan Uw kenmerk / Uw brief Ons kenmerk Behandelend ambtenaar Datum 18 juni 2013 A. de Neef/R. Gorter Onderwerp overzicht inzet BOA januari tot en met mei Afdeling Gebied en wijkzaken 2013 Geacht raadslid, Bijgaand treft u een vijftal maandoverzichten aan inzake de inzet van de BOA van januari tot en met mei De BOA is op 4 april beedigd en heeft vanaf dit moment ook bekeuringen kunnen schrijven. Dat wil niet zeggen dat er alleen maar gewaarschuwd is tot 4 april. Bootjes en aanhangers in de openbare buitenruimte zijn gestickerd, waarna ze zijn gepubliceerd. Veel eigenaren hebben een andere plaats voor hun eigendom gezocht. In de overzichten zult u meldingen meerdere keren tegenkomen. Dit heeft to maken met het feit dat de afhandeling van een meldingen langer duurt of dat de overtreding zelf is gestopt, maar dat bijvoorbeeld de rommel er nog van moet worden opgeruimd. Een onderwerp kan ook meerdere keren per jaar terugkomen. Van veel bewoners ontvangen wij positieve berichten over de komst van de BOA. De bewoners zijn blij dat zij hun klachten over de openbare ruimte kwijt kunnen bij de gemeente en dat deze hierop actie onderneemt. Daarnaast zien wij dat bewoners ook gevolg geven aan een waarschuwing en de overtreding zelf ongedaan maken. Met vriendelijke groet, burgem ster n wethouder R. Schaatsbe en secretaris nn burg: eester Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

2 ' :1 1)1'.'1,A4 A - 4c \ rro 4. ^ ds :i'',4".0%;ftwz;;. ". _,e4!fi,' : ;, Lk-3),.t4 fr..31" _ 3.,..4 irt 6. $';;),:17'4,,-;,,._.,,,) A" ''1. _igt,,,,,s4-r;-1, r 1.?..,,,a,,I.V:11,..., t,,, 3` 7.../ei-7.4,417414i.,Art.-' ).i.14ittrir:v45..:' ' '. 71",.,.c.... i '"1-_,1-,, -,! [.1.f -,, -'"7 IC., 1,...10,:.!, r 4, :',,,.: -, 1:t,i- 4 WY- I.ts,: _ ;. 0' -,..4.Hel..7.4.t,k.:,..,..-e0,Ar,r...04a.7.1.t? ḳ Ppik'N..! ; 1, 1, > t47,.f.s.y--! A.- k - K'. _ '.2',11"7.41,'.V -.'''''jel' -ro,s. '.4,0 ';1;1; Wrs t..t,k1r...e.-ats--pv -. :., - )--..-7_,,i34.,.- -,,,, --,-did.,- ' lic `2,2'." C-A-7-.:fD,,6' g- -s1w1 74V 'e-- --X ;TY -..., -,,.,,...,.,...-,.0. _,.. d. Tr.1 N- f` Th st,t- 145, 41, ;,-,14:.; 1.0. s:. ro4.; s r.,--',r.p,:ls.:.".',..'.' :' i--- 7, A r'!1+;,,..!!. 'L ITO _t. -s r.,::,a,so itḟ, -, ;), jvt,'... -, ".-rs- If.,t,.,..,.-,,..:...,,,,,., :"..:4.,..44.;-.02.,,,,,:1, el'-1-1.,...,..i,:-; 1, l's's: '4,,--'.2,'''. 4' rir I h-r : V,1 Tr'r A 11,M '14 -s r 'A,' 'A A ';' UA:,"1 S'A;: ' '-1ftf A 49;*q. ft 4.4

3 Evaluatie BOA Oostzaan Januari t/m Mei 2013 Juni 2013 Steller: R.Gorter 1

4 1.Inleiding In dit document zullen de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden door de Bijzonder opsporing ambtenaar (hierna to noemen Boa) weergegeven worden. Allereerst zal er ingegaan worden op de inventarisatie die heeft plaats gevonden. Hierna zal per maand een overzicht weergegeven worden van de werkzaamheden van de Boa. 2

5 2.Inventarisatie Overzicht constateringen De constateringen zijn geinventariseerd vanaf 17 januari t/nn 12 februari In totaal zijn er in de maand januari 63 en februari 29 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder to verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Handhavings gebied Januari Februari totaal Openbare orde 1 1 Hotspots Openbare orde vergunningen 7 7 Evenementen 0 Winkeluitstraling/ reclame 1 1 Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Hieronder zal per handhavingonderdeel beschreven worden wat er speelt binnen Oostzaan. 2.1 Openbare orde In januari is contact opgenomen met de buitendienst omtrent de zelfgemaakte ijsbaan op de Dors. Er is actie ondernomen omdat er een onveilige situatie ontstond vanwege het weglekken van water in de directe omgeving. Er is overleg geweest met omwonende en hierna is de ijsbaan ontmanteld. Naast de garages liggen de rollen plastic en papier en de houten constructie is losgehaald. De buitendienst houdt het in de gaten of de rollen plastic en papier worden aangeboden bij de gemeentewerf. (Helaas is er niets ingeleverd). 3

6 2.2 Hotspots In de gemeente Oostzaan hebben we twee hotspots kunnen constateren. (Hotspots zijn aandachtsgebieden die veel aandacht vereisen) Door de BOA, wijkagent en aan de hand van meldingen is geconstateerd dat er rondom de school de Kweekvijver verkeersoverlast plaats vindt tijdens de breng en haat momenten van de kinderen. Hier zal extra aandacht aan besteed worden. Ter hoogte van de Wakerstraat (oude gemeentewerf) is geconstateerd dat er nog steeds geregeld afval wordt gedumpt. Gemiddeld drie keer in de week vindt dit plaats en dit is dan ook een hotspot op het gebied van afvaldumpingen. 2.3 Openbare orde, vergunningen Tijdens de rondes is opgevallen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de meldingsplicht die er is voor het plaatsen van bouwketen / containers op openbare grond en of weg. Tevens worden er geen vergunningen aangevraagd voor langdurig gebruik van de openbare ruimte. Er zal besproken moeten worden hoe de gemeente Oostzaan hier meer omgaat. Tot op heden wordt hier geen aandacht aan besteed en heerst er een gedoogbeleid. De vraag is of dit wenselijk is. 2.4 Evenementen Tot op heden heeft de boa nog geen evenementen gecontroleerd. In de planning van de uren van de boa zal er rekening gehouden worden met de plaatselijke evenementen, zodat de BOA hier ook haar gezicht kan laten zien. 2.5 Winkeluitstraling en reclame Tijdens de inventarisatie is op het Zuideinde geconstateerd dat er een uitstalling gerealiseerd is op een deet van het voetpad langs de weg, waardoor normale doorgang niet plaats kan vinden. Dit houdt in dat mensen met een rollator, kinderwagen over de weg moeten om er langs te kunnen. Dit zal besproken worden met de ondernemer zodat de onveilige situatie verholpen wordt. 2.6 Venten en standplaatsen Er zijn geen overtredingen geconstateerd op het gebied van venten en de controle op standplaatsen binnen de gemeente Oostzaan. Er zal in overleg met de medewerker vergunningen en openbare orde en veiligheid in een later stadium controles worden gepland. 2.7 Caravanstalling (boottrailers, aanhangers, autowrakken en overige) Tijdens de inventarisatie zijn er veel aanhangers, trailers en vouwwagens aangetroffen die langer dan drie dagen op de openbare weg staan. Totaal zijn er 15 aanhangers, 8 trailers en twee vouwwagens geconstateerd. Bij deze constateringen zal getracht worden de eigenaren te achterhalen zodat deze aanschreven kunnen worden. Bij de overige constateringen waarbij geen eigenaar te achterhalen is, is er door middel van een publicatie getracht om de eigenaar te achterhalen. Indien er binnen 14 dagen geen reactie volgt, is er contact opgenomen met Hoogwout om de aanhangers en overige objecten weg te slepen. De eigenaren konden dan alsnog de middelen ophalen bij Hoogwoud tegen betaling van de gemaakte kosten. Onderstaand wordt een overzicht gegeven. 4

7 Straat Ambacht Rietschoot Terrein achter Begoniastraat Parkeerplaats achter begraafplaats DS Nanne Zwiepsingel Groenstrook achter Anemoonstraat Groenstrook achter Dahliasingel Parkeerterrein achter Lisweg Parkeerplaats Grashof Grashof Lisweg Parkeerterrein achter Posthoornstraat Bartel Jacobzstraat Dokter Keijzerstraat Hooispaad /Waterput Kolkplantsoen Kerkstraat Hooispaad Slaperstraat 1 aanhangwagen 2 aanhangwagens 1 trailer met boot 1 aanhangwagen 1 Trailer met boot 1 Trailer met boot 1 aanhangwagen en 1 motortrailer 1 Trailer met boot 1 vouwwagen en 2 botentrailer 2 aanhangwagens 1 aanhangwagen 1 aanhangwagen 1 vouwwagen 1 aanhangwagen 2 aanhangwagens en 1 paardentrailer 1 aanhangwagen 1 aanhangwagen 1 aanhangwagen 2.8 Overlast honden/hondenpoep Het niet aangelijnd los laten lopen van honden vergt binnen de gemeente nog enige aandacht. Er zijn drie constateringen geweest van inwoners die hun honden buiten de losloop gebieden niet aangelijnd uitlaten. Aan deze burgers is een waarschuwing gegeven en is een kaart overhandigd waar de losloopplaatsen op zijn aangegeven. 2.9 Illegale stalling boten (vaartuigwrakken en dergelijke ) Tijdens de inventarisatie ronde zijn er zeven vaartuigwrakken aangetroffen die half gezonken in het water liggen. Tevens is er ook 1 boot gevonden die in het openbaar groen ligt op een grasveldje zonder de directe nabijheid van enige vorm van water. De zeven vaartuigwrakken zijn gestickerd en gepubliceerd worden waarna bij Been reactie deze wrakken verwijderd zijn. Boten Groenstrook achter Anemoonstraat Burg. Teerstraat Sloot van Pronk Sloot naast Leertouwerstraat Sloot Dokter Keijzerstraat Sloot Waterput / Hoper 1 boot op schragen in openbaar groen 2 boten half gezonken 2 boten half gezonken 1 boot half gezonken 1 boot halfgezonken 1 boot halfgezonken 5

8 2.10 Parkeeroverlast en verkeershandhaving De Kweekvijver is geregeld parkeeroverlast op de haal en breng momenten van de schoolkinderen. Gebleken is dat als er handhaving noodzakelijk is om structuur aan te brengen en de verkeersoverlast terug te dringen. Ook is met de burgemeester gekeken of het noodzakelijk is om ook andere mogelijkheden in te zetten om de verkeersoverlast terug te dringen. Tijdens de inventarisatie is ook vaak geconstateerd dat veel voertuigen binnen de gemeente foutief parkeren. Hieronder is een overzicht weergegeven; aantal straat delict 1 Lisweg gevaarlijk stilstaan 1 Zonnedauw verkeerd geparkeerd 1 Kerkstraat parkeren op de stoep (vrachtwagen gemeente Oostzaan) 2 Bartel Jacobzstraat parkeren op de stoep 1 Dr.de Boerstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Bartel Jacobzstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Dr. Keijzerstraat parkeren op de stoep 1 Kerkbuurt parkeren op de stoep 1 Swartstraat parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 2 Voorn parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 1 Dromerstraat hinderlijk parkeren 2 Wering parkeren op de stoep 1 Waterput parkeren op de stoep 18 Totaal Gezien de hoeveelheid constateringen die gedaan zijn in een zeer korte tijd kan de veiligheid verbeterd worden door hier handhavend op te treden. Dit kan bereikt worden door waarschuwingen te geven en de auto eigenaren op hun gedrag te attenderen. In een later stadium kan bij herhaling een boete geschreven worden Zwerfafval Tijdens de inventarisatie zijn in de gemeente Oostzaan de volgende constateringen gedaan: Onjuist aanbieden afval en of afvaldumping Wakerstraat ter hoogte van de glasbakken Kolkplantsoen ter hoogte van de glasbakken Lisweg op de openbare weg langs de kant Buiten de bovenstaande constateringen om zijn er ook diverse afvalbakken / containers die op de openbare weg staan zonder vergunning en of melding naar de gemeente toe. Om dit aan te pakken zal er eenduidig afgesproken moeten worden hoe hiermee wordt om gegaan binnen de gemeente. 6

9 3. Maandrapportage Maart 3.1 Overzicht constateringen De constateringen zijn gefriventariseerd vanaf 17 januari t/m 31 maart In totaal zijn er in de maand januari 63, februari 83 en Maart 62 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder te verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Handhavings gebied januari februari maart totaal Openbare orde Hotspots Openbare orde vergunningen Evenementen 0 Winkeluitstraling/ reclame 1 1 Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Hieronder zal per handhavingonderdeel beschreven worden wat er speelt binnen Oostzaan. 3.2 Openbare orde Geen constateringen Februari / Maart De Boa heeft geconstateerd dat er geregeld auto's geparkeerd staan op de Lisweg bij een waterwinplek van de brandweer. Er heerste onduidelijkheid of de waterwinplek reeds nog in gebruik was. Dit is uitgezet bij de brandweer en die heeft te kennen gegeven dat deze nog steeds gebruikt wordt en dus vrij moet blijven van auto's en dergelijke. Er is nu een bord geplaatst bij de waterwinplaats waarop aangeduid is dat er een verkeersverbod geldt op die plek. Er is op de Bartel Jacobszstraat een probleem geconstateerd door de Boa met betrekking op de toegankelijkheid van nooddiensten. Auto's staan dusdanig geparkeerd dat noodhulpdiensten er niet door kunnen. Er is gekeken naar de situatie en er is besloten om op dat stuk doodlopende weg alleen Canadees parkeren toe te staan. 7

10 3.3 Hotspots Tijdens de inventarisatie in de gemeente Oostzaan hebben we twee hotspots kunnen constateren. (Hotspots zijn aandachtsgebieden die veel aandacht vereisen). 1 Op het gebied van verkeersoverlast is geconstateerd door de BOA, wijkagent en aan de hand van meldingen dat er rondom de school de Kweekvijver verkeersoverlast plaats vindt tijdens de breng en haal momenten van de kinderen. Hier zal extra aandacht aan besteed worden. (januari) 2 Ter hoogte van de Wakerstraat (oude gemeentewerf) is geconstateerd dat er nog steeds geregeld afval wordt gedumpt. Gemiddeld drie keer in de week vindt dit plaats en dit is dan ook een hotspot op het gebied van afvaldumpingen. Gedurende de werkzaamheden hebben wij in februari - maart nog twee hotspots vast kunnen stellen. 1 Op de Dors is geconstateerd dat men erg hard rijdt tijdens de ochtend en avondspits. Door diverse constateringen kan geconcludeerd worden dat dit een structureel probleem is waar wij adviseren meer aandacht aan te besteden. 2 Ter hoogte van Kerkbuurt in de bocht staan zeer vaak auto's geparkeerd op de stoep en op het fietspad. 3.4 Openbare orde, vergunningen Tijdens de rondes is opgevallen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de meldingsplicht die er is voor het plaatsen van bouwketen / containers op openbare grond en of weg. Tevens worden er geen vergunningen aangevraagd voor langdurig gebruik van de openbare ruimte. Er zal besproken moeten worden hoe de gemeente Oostzaan hier meer omgaat. De burgemeester heeft te kennen gegevens dat het wenselijk is dat de meldingsplicht voor het plaatsen van bouwcontainers nageleefd wordt. Er heeft overleg plaats gevonden met de vergunningverlener om dit te bespreken en te organiseren. Er zal nog contact opgenomen worden door de wethouder om de woningbouwcooperatie te informeren over het plaatsen van bouwcontainers over deze meldingsplicht. Constateringen Er is een schaftkeet aangetroffen. Contact geweest met de eigenaar en gemeente. Dit heeft geleid tot een aanvraag/melding en deze is verleend. In de geheie gemeente zijn meerdere constateringen gedaan van bouwcontainers, bouwketen, zeecontainers, aanhangers met toiletten en hekken. De eigenaren/bedrijven zijn door onze boa verzocht om voortaan een melding te doen bij de gemeente voor het plaatsen van een container of aanhanger voor opslagdoeleinden op de openbare weg voor een langdurige tijd. 8

11 3.5 Evenementen Tot op heden heeft de boa nog geen evenementen bijgewoond. In de planning van de uren van de boa is er rekening gehouden met de volgende evenementen; Moederdagbraderie Zondag 12 mei 2013 Kermis Oostzaan Woensdag t/m zondag 31 juli - 4 augustus Wave festival Zaterdag 17 augustus Indien er nog evenementen zijn die onze aandacht vereisen zullen deze ook in de planning meegenomen worden. 3.6 Winkeluitstraling en reclame Tijdens de inventarisatie is op het Zuideinde geconstateerd dat er een uitstalling gerealiseerd is op een deet van het voetpad langs de weg, waardoor normale doorgang niet plaats kan vinden. Dit houdt in dat mensen met een rollator, kinderwagen over de weg moeten om er langs te kunnen. Dit is besproken met de ondernemer en die heeft er zorg voor gedragen dat dit niet meer voorkomt. Nieuwe ondernemer eetcafe Oostzaan De boa heeft de nieuwe eigenaar geholpen met het uitzoeken van de afspraken die geldend zijn omtrent de terrasuitstalling. 3.7 Venten en standplaatsen Er zijn geen overtredingen geconstateerd op het gebied van venten en de controle op standplaatsen binnen de gemeente Oostzaan. Wel zijn er meldingen binnengekomen van inwoners over een containerreinigingsbedrijf. Zij melden in naam van de gemeente Oostzaan werkzaamheden te verrichten. Dit is besproken met de politie en zij pakken dit op. Het gaat hier om een landelijk bekend bedrijf bij de politie. 3.8 Caravanstalling (boottrailers, aanhangers, autowrakken en overige) Tijdens de inventarisatie zijn er veel aanhangers, trailers en vouwwagens aangetroffen die!anger dan Brie dagen op de openbare weg staan. Totaal zijn er 15 aanhangers, 8 trailers en twee vouwwagens geconstateerd. Bij deze constateringen is geprobeerd om de eigenaren te achterhalen. Bij de overige constateringen waarbij geen eigenaar is getraceerd, is er door middel van een publicatie getracht om de eigenaar te achterhalen. Na 14 dagen geen reactie volgt contact met de Firma Hoogwout B.V om de aanhangers en overige objecten te verwijderen. De eigenaren kunnen dan alsnog de objecten ophalen bij Hoogwoud tegen betaling van de gemaakte kosten. (max 1 maand) In totaal zijn er al 9 aanhangers, trailers en overige door de eigenaar zelf verwijderd na het stickeren en of persoonlijk contact door de BOA. Er is op 28 februari een publicatie uitgegaan in de kompas waar 4 objecten met foto en omschrijving zijn gepubliceerd. Deze objecten moesten voor 9 april verwijderd zijn van de openbare weg in Oostzaan. Geven zij geen gehoor zal de aanhanger weggesleept worden door Hoogwout berging B.V. Ook is er een brief gestuurd naar zeven eigenaren met het verzoek om deze weg te halen voor 8 april. Indien geen gehoor zullen deze aanhangers verwijderd worden. Twee inwoners hebben telefonisch bezwaar gemaakt en de gemeente Oostzaan heeft gezamenlijk gekeken naar een correcte oplossing. De aanhangers stonden op eigen grond, maar deze grond heeft een openbaar karakter waardoor wij vooralsnog voldoende gemotiveerd zijn om te handhaven. De eigenaren zullen het openbaar karakter van de eigen grond aanpassen zodat wij geen motivatie meer hebben om te handhaven. 9

12 3.9 Overlast honden/hondenpoep Het niet aangelijnd los laten lopen van honden vergt binnen de gemeente nog enige aandacht. Er zijn drie constateringen geweest van inwoners die hun honden buiten de losloop gebieden niet aangelijnd uitlaten. Deze burgers hebben een waarschuwing gekregen en is een kaart overhandigd waar de losloopplaatsen op zijn aangegeven Illegale stalling boten (vaartuigwrakken en dergelijke ) Tijdens de inventarisatieronde zijn er zeven vaartuigwrakken aangetroffen die half gezonken in het water liggen. Tevens is er ook 1 boot gevonden die in het openbaar groen ligt op een grasveldje zonder de directe nabijheid van enige vorm van water. De zeven vaartuigwrakken zullen gestickerd worden en gepubliceerd worden waarna bij geen reactie deze wrakken verwijderd zullen worden. Constaterina ian-feb Boten Groenstrook achter Anemoonstraat Burg. Teerstraat Sloot van Pronk Sloot naast Leertouwerstraat Sloot Dokter Keijzerstraat Sloot Waterput / Hoper Aanvulling feb/maart dr de Boerstraat Dr Keijzerstraat Bartel Jacobsstraat Starstraat / Posthoornstraat De Hoper De Dors Kemphaan Snoek achter Brasem 1 boot op schragen in openbaar groen 2 boten half gezonken 2 boten half gezonken 1 boot half gezonken 1 boot halfgezonken 1 boot halfgezonken 3 boten op de kant 5 boten op de kant 1 half gezonken 2 boten op de kant 3 boten op de kant 1 half gezonken 5 boten op de kant 2 half gezonken 10 boten op de kant 2 half gezonken 5 surfplanken 2 boten op de kant 3 boten op de kant 1 half gezonken In maart is er een publicatie geweest met het bericht dat de boten weer te water moeten voor 1 april. Dit bericht is er uitgegaan om ervoor te zorgen dat er goed gemaaid kan worden. Wij zijn voornemend om vanaf 1 april handhavend op te treden tegenover aile boten die nog op het openbaar groen liggen. Alle boten zullen worden gestickerd en indien niet verwijderd binnen twee weken zullen zij afgevoerd worden door Hoogwout berging B.V. 10

13 3.11 Parkeeroverlast en verkeershandhaving De Kweekvijver is geregeld parkeeroverlast op de haal en breng momenten van de schoolkinderen. Gebleken is dat als er handhaving noodzakelijk is om structuur aan te brengen en de verkeersoverlast terug te dringen. Ook zal na overleg met de burgemeester gekeken worden of het noodzakelijk is om ook andere mogelijkheden aan te snijden om de verkeersoverlast terug te dringen. Tijdens de inventarisatie zijn er ook veel constateringen geweest omtrent het foutief parkeren van auto's binnen de gemeente. Hieronder is een overzicht weergegeven; aa nta I straat delict 1 Lisweg gevaarlijk stilstaan 1 Zonnedauw verkeerd geparkeerd 1 Kerkstraat parkeren op de stoep (vrachtwagen gemeente Oostzaan) 2 Bartel Jacobzstraat parkeren op de stoep 1 Dr.de Boerstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Bartel Jacobzstraat 5 meter binnen de hoek geparkeerd 1 Dr. Keijzerstraat parkeren op de stoep 1 Kerkbuurt parkeren op de stoep 1 Swartstraat parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 2 Voorn parkeren op de stoep 1 Strekel parkeren op de stoep 1 Dromerstraat hinderlijk parkeren 2 Wering parkeren op de stoep 1 Waterput parkeren op de stoep 18 Totaal Gezien de hoeveelheid constateringen die gedaan zijn in een zeer korte tijd kan de veiligheid verbeterd worden door hier handhavend in op te treden. Dit kan bereikt worden door waarschuwingen te geven en de auto eigenaren op hun gedrag te attenderen. In een later stadium kan bij herhaling een bon geschreven worden. In de maand maart zijn er 17 waarschuwingen uitgedeeld voor Mulderzaken. Op de Dors zijn 2 waarschuwingen gegeven in verband met het parkeren op een plek waar een parkeerverbod geldt. Uit eigen constatering en na melding van diverse bewoners - omwonenden van de Dors blijft dat er tijdens de ochtend en avondspits behoorlijk hard gereden wordt. Dit is tevens aangewezen als een hotspot en hier zal extra aandacht aan besteedt worden. De Doktersbuurt wordt regelmatig geparkeerd op de stoep.hier zijn ook al diverse waarschuwingen gegeven. Op Skoon wordt op de groenstrook geparkeerd en langs gele doorgetrokken streep. Waarschuwingen zijn uitgedeeld en mensen worden persoonlijk aangesproken. Op de Kerkbuurt zijn al meerdere mondelinge waarschuwingen uitgedeeld en verzocht de auto direct laten verwijderen door bestuurders. Dit is een aandachtspunt 11

14 3.12 Zwerfafva I In maart zijn de volgende meldingen gedaan - geconstateerd: 1 Melding zwerfvuil door jongeren aan de Kieviet 1 melding van zakken met blikken die naast de container worden gezet op het Hannie Schaftplein. 1 blijvende melding regelmatig grofvuil dumping op de Wakerstraat bij de glasbakken. Buiten de bovenstaande constateringen om zijn er ook diverse afvalbakken / containers die op de openbare weg staan zonder vergunning en of melding naar de gemeente toe. Dit is reeds besproken met de Burgemeester en afspraken over gemaakt. (zie 3.4 openbare orde, vergunningen) 12

15 4. Maandrapportage April Overzicht meldingen De constateringen zijn geinventariseerd vanaf 1 april t/m 31 april In totaal zijn er in de maand april 157 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder te verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. Handhavings gebied januari februari maart april totaal Openbare orde Hotspots Openbare orde vergunningen Evenementen 2 2 Winkeluitstraling/ reclame Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Openbare orde Twee meldingen gehad van omwonende van de Lisweg naast "de Lishof". Er liggen deksels van de straatkolken los. De boa is langs geweest en heeft geconstateerd dat het een gevaarlijke situatie oplevert voor oudere mensen met een rollator. Er is een melding gemaakt naar de buitendienst om de gevaarlijke situatie te bekijken en op te lossen. 4.2 Hotspots Tijdens de inventarisatie in de gemeente Oostzaan hebben we twee hotspots kunnen constateren. (Hotspots zijn aandachtsgebieden die veel aandacht vereisen) 1 Op het gebied van verkeersoverlast is geconstateerd door de BOA, wijkagent en aan de hand van meldingen dat er rondom de school de Kweekvijver verkeersoverlast plaats vindt tijdens de breng en haal momenten van de kinderen. Hier zal extra aandacht aan besteed worden. (januari) Gedurende de gehele periode januari tot en met april is er extra aandacht besteed aan de verkeersoverlast en deze is teruggedrongen tot een acceptabel niveau. Er zal nog steeds aandacht aan besteed worden om de situatie acceptabel te houden. De boa loopt in de huidige situatie minimaal een maal per week langs deze school, waarvan een maal in de twee weken tijdens haal en breng tijden van de kinderen. 13

16 2 Ter hoogte van de Wakerstraat (oude gemeentewerf) is geconstateerd dat er geregeld afval werd gedumpt. Gemiddeld drie keer in de week vonden er afvaldumpingen plaats. In de huidige situatie is dit teruggedrongen door intensief te controleren. Het blijft de aandacht houden maar het is geen hotspot meer. Gedurende de werkzaamheden hebben wij in februari maart nog twee hotspots vast kunnen stellen. 1 Op de Dors is geconstateerd dat men erg hard rijdt tijdens de ochtend en avondspits. Door diverse constateringen kan geconcludeerd worden dat dit een structureel probleem is waar wij adviseren meer aandacht aan te besteden. Er is contact geweest met de politie en er zal tijdens het politieoverleg afspraken gemaakt worden hoe dit probleem het beste aangepakt kan worden. Tijdens het politie overleg is besloten dat er snelheidsmetingen uitgevoerd gaan worden tijdens de ochtend- en avondspits om de snelheid omlaag te krijgen. 2 Op de Kerkbuurt in de bocht staan zeer vaak auto's geparkeerd op de stoep en op het fietspad. Door geregeld te controleren is dit terug gedrongen. Enkele keren wordt er nog een auto aangetroffen, maar de eigenaren worden meteen aangesproken dat bij herhaling zij een bon krijgen. Gedurende de werkzaamheden hebben wij in april nog een hotspot vast kunnen stellen. 1 Momenteel wordt er met enige regelmaat afval aangetroffen bij de glasbakken op de Wakerstraat. (papier, glaswerk, kozijnen, blikjes) Er zullen regelmatig controles ingepland worden om het verkeerd aanbieden van afval tegen te gaan. 4.3 Openbare orde en vergunningen Tijdens de ronde van de Boa is geconstateerd dat er een zeer grote tent gesitueerd stond voor het café aan het Hanie Schaftplein. Er is contact geweest met de vergunningverstrekker en met de milieudienst om te controleren of alles conform is. In opdracht van juridische zaken heeft er een onderzoek plaats gevonden naar de diverse boothuizen die gesitueerd zijn langs de groenstrook van de slaperstraat. Er is een fotorapportage gemaakt door de Boa en deze is aangeboden aan Juridische zaken. 4.4 Evenementen Verkeersexamen Woensdag 24 april heeft de Boa het verkeersexamen voor scholieren bijgewoond. De boa is die gehele dag aanwezig geweest om tijdens het examen de medeweggebruikers er op te attenderen om zich aan de geldende verkeersregels te houden en het juiste voorbeeld te geven aan de jeugdigen. Tijdens het verkeersexamen zijn er circa vijftien mensen aangesproken op hun verkeersgedrag bij het zebrapad op de Lisweg, bij de huisartsenpraktijk en op het Zuideinde. Al met al is het een succesvolle dag geweest waarbij geen ongelukken gebeurd zijn en de kinderen hebben laten zien dat zij zich kunnen houden aan de geldende regels bij deelname aan het verkeer. 14

17 Dodenherdenking Tijdens de dodenherdenking is de boa aanwezig geweest om ervoor te zorgen dat de herdenking goed en vredig verliep. De boa heeft geholpen met het afzetten van de wegen en heeft tijdens de herdenking een oog in het zeil gehouden in kader van de veiligheid gezamenlijk met de politie. 4.5 Winkeluitstalling en reclame Er is bij de snackbar aan het Zuideinde geconstateerd dat er door de plaatsing van twee reclamezuilen op de openbare weg bij een voetgangersoversteekplaats er een gevaarlijke situatie ontstaat. Deze situatie is niet wenselijk omdat de borden het zicht belemmeren voor automobilisten. Door de belemmering is het hierbij mogelijk om zo kleine overstekende kinderen over het hoofd te zien. De eigenaar zal worden aangesproken door de Boa. 4.6 Venten en standplaatsen Er zijn geen meldingen/constateringen gedaan op het gebied van venten en standplaatsen. 4.7 Caravanstalling (boottrailers, aanhangers, autowrakken en overige) In de maand april een boottrailer inclusief boot en een vouwwagen verwijderd door de Hoogwout Berging B.V in opdracht van de gemeente. Zie onderstaande foto's 15

18 Omliggende buurtbewoners waren blij dat de boottrailer eindelijk verwijderd werd. Zij gaven aan dat de boot al een paar jaar op de parkeerplaats stond. Beide eigenaren hebben zich tot op heden nog niet gemeld. Er zijn binnen de gemeente Oostzaan ook nog vier caravans, een paardentrailer, twee aanhangers en een motortrailer aangetroffen die!anger dan drie dagen op de openbare weg geparkeerd stonden, deze zijn gestickerd en de eigenaren worden verzocht deze te verwijderen. 4.8 Overlast honden / hondenpoep Er is een melding gedaan van los lopende honden op het oude terrein van de gemeentewerf. De Boa heeft op diverse tijdstippen controles gedaan en heeft tot op heden nog niets kunnen constateren. De boa zal dit in de gaten blijven houden. 4.9 Illegale stalling boten Eind maart heeft er een publicatie plaatsgevonden in de Kompas waarbij is gevraagd of de booteigenaren hun boten voor 1 april uit het openbaar groen willen verwijderen. Dit is noodzakelijk zodat het openbaar groen gemaaid kan worden. Er zijn gedurende de maand april 113 boten gestickerd met het verzoek deze binnen twee weken van het openbaar groen te verwijderen. (Ook zijn er diverse mensen aangesproken). Indien er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep zullen deze gepubliceerd worden in de kompas met reeds nog een termijn van twee weken. Na deze datum zal de gemeente de opdracht aan Hoogwout Berging B.V geven om de vaartuigen te verwijderen. Bij dit bedrijf kan de eigenaar zich alsnog melden om de combinatie tegen de gemaakte kosten vrij te kopen. Als er geen eigenaar komt, zal Hoogwout Berging B.V de combinatie na een maand vernietigen en of doorverkopen. Naast de boten op het openbaar groen zijn er ook in het water 17 boten geconstateerd die half of hellemaal gezonken zijn. Deze boten /wrakken zullen gepubliceerd worden waarna na een periode van twee weken deze zullen worden verwijderd door de Firma Hoogwout Berging B.V in opdracht van de gemeente. Er is eind april is er ook een verzoek binnengekomen van een lid van de visclub om diverse boten in het groen te verwijderen nabij de Rietschoot. Meneer heeft aangegeven dat de boten al jaren in het openbaar groen liggen. Er is contact geweest en meneer is op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden van de gemeente Parkeeroverlast en verkeershandhaving Op de burgemeester Teerstraat is er een defect voertuig geconstateerd door de Boa. Het voertuig had Iekke banden, geen verzekering en de APK was verlopen. Het is bij de wet verboden op een voertuig zonder Apk en verzekering op de openbare weg te stallen. De eigenaar is op de hoogte gebracht door middel van een brief en verzocht om het voortuig binnen 14 dagen te verwijderen van de openbare weg. Indien het voertuig niet weggehaald wordt zal het voertuig op kosten van de eigenaar weggesleept worden door Hoogwout Berging B.V in opdracht van de gemeente. Bij de Kweekvijver is er een waarschuwing gegeven voor hinderlijk parkeren op een stoep en fietspad. Bij de Zonnedauw (CBS De Korenaar) zijn er twee ouders aangesproken over hun parkeerged rag. 16

19 Op verzoek van een medewerker beleid en regie (team verkeer en vervoer) wordt er momenteel gedurende een periode onderzocht hoeveel gebruik er wordt gemaakt van de parkeervoorzieningen voor vrachtwagens en dergelijke op de ambacht. Via collega's intern is de melding binnengekomen dat een bewoner op de Begoniastraat een groot wit kruis aan het schilderen is voor zijn uitrit. De Boa heeft contact opgenomen met de bewoners en heeft uitgezocht dat het hierbij een bestaand kruis betrof die door weersinvloeden aan het vervagen was. Er bleek reeds in het verleden een afspraak gemaakt te zijn met de bewoner dat hij zelfstandig met speciale wegenverf het kruis bijhoudt. In de Wakerstraat is er een melding binnengekomen dat er geregeld een uitrit wordt geblokkeerd en dat de eigenaar hier hinder van ondervindt. Meneer wilde graag dat er een paaltje geplaatst werd voor zijn uitrit. Gezien de smalle straat is het helaas niet mogelijk om aan deze eis te voldoen zonder dat de overige omwonende hier hinder van ondervinden. Er is overeengekomen met de eigenaar dat hij zijn uitrit duidelijker zichtbaar maakt en dat de Boa hier regelmatig even langsloopt. Ook is de afspraak gemaakt dat mocht de situatie niet verbeteren dat meneer weer contact met de gemeente op neemt. Meerdere meldingen binnengekomen van overlast van vrachtwagens die op zeer vroege tijdstippen met draaiende motor of koelmotor geparkeerd staan op de tijdelijke bushalte die is gecreeerd op de Kolkweg gelegen vlak bij de kruising met het Zuideinde. Er is contact geweest met de onwonende en zij zullen proberen om een kenteken te noteren zodat de desbetreffende bestuurder en of bedrijf aangeschreven kan worden. Ook is er een melding gedaan naar de politie met het verzoek of zij dit ook in de gaten willen houden Zwerfafva I Er is een constatering gedaan van gedumpt afval op de Dromerstraat, de Boa heeft dit onderzocht en er is geconstateerd dat dit afval afkomstig is van een van de bewoners van de straat. Er zal regelmatig een controle plaats vinden door de Boa. Op de gemeentegrond achter de Dr. Keijzerstraat is houtafval aangetroffen en de eigenaar is niet te traceren. Er is een melding gedaan naar de buitendienst en die hebben het afval verwijderd. 17

20 5. Boa rapportage Overzicht constateringen De constateringen zijn geinventariseerd vanaf 1 mei t/nn 31 mei In totaal zijn er in de maand mei 70 constateringen gedaan binnen Oostzaan. Deze constateringen zijn onder te verdelen in diverse handhavinggebieden. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht gemaakt. (inclusief voorgaande maanden) Handhavings gebied Januari Februari maart april Mei totaal Openbare orde Hotspots Openbare orde vergunningen Evenementen Winkeluitstraling/ reclame Caravanstalling en overige Venten en standplaatsen 0 Gebruik openbare ruimte Overlast honden(poep) Illegale stalling boten Parkeeroverlast Zwerfafval algemene meldingen Totaal constateringen Openbare orde Geen constateringen 5.2 Hotspots Binnen de gemeente Oostzaan is momenteel nog maar een hotspot vast te stellen en dit is de afvaldumping op wakerstraat. Met enige regelmaat wordt daar nog afval aangetroffen bij de glasbakken. (papier, glaswerk en blikjes) De controles op de Wakerstraat zullen gestructureerd door blijven gaan om het verkeerd aanbieden van afval tegen te gaan. De overige plekken komen niet meer in aanmerking als hotspot omdat deze dusdanig structureel niet meer voorkomen. 5.3 Openbare orde, vergunningen Er zijn in de gemeente diverse werkketen/bouwcontainers aangetroffen (vijf) die geen melding hebben gedaan bij de gemeente voor langdurig gebruik van openbare ruimte. De desbetreffende bedrijven zijn gecontacteerd en zullen in vervolg melding doen. Kampioensrit OFC Er was op 8 mei een vergunning afgegeven voor de kampioensrit van OFC Oostzaan op een platte wagen met trekker. Deze was afgegeven voor 12 mei van tot uur met de aangegeven route in de Doktersbuurt. Volgens de vergunning moesten ze zich 18

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht

Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht Rapport Gemeentelijke Ombudsman Auto vergunninghouder weggesleept na gewijzigde verkeerssituatie Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Dienst Stadstoezicht 19 april 2013 RA130652 Samenvatting Een inwoonster

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk

Dorpsraad komt naar je toe deze zomer. Verslag bezoek Molenwijk Dorpsraad komt naar je toe deze zomer Verslag bezoek Molenwijk Zaterdag 26 september 2015 1 Park rondom Kinderboerderij Over het algemeen zag het park er goed uit. Uiteraard liggen er takken, modder en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 24 november 2009 HT09.13453 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Aangename Zaken B.V. Mevrouw S. Pulles Postbus 116 6860 AC OOSTERBEEK Datum

Nadere informatie

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6)

APV. Werkterrein (artikel 2.10 en 5.6) APV In elke gemeente gelden weer andere regels, voorschriften en verboden. De meeste daarvan zijn vastgelegd in de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook onze gemeente heeft zo'n APV. De APV wordt

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade

į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade į C ARCHIEF Gemeente Kerkrade Sector Stedelijke Ontwikkeling ćv Beheer Bezoekadres: Markt 33 Fractie SP Kerkrade Mevr. M. Laumann Ambtenaar Kaardebol 26 W. Bosten 6467HS KERKRADE Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

2.2.1.2a lid1 en 2.2.1.2b lid 1. APV Helmond 2008. APV Helmond 2008. 2.1.4.3 120 Team Handhaving. APV Helmond 2008.

2.2.1.2a lid1 en 2.2.1.2b lid 1. APV Helmond 2008. APV Helmond 2008. 2.1.4.3 120 Team Handhaving. APV Helmond 2008. Lijst I Overlastfeiten bestuurlijke strafbeschikking gemeente zonder vergunning van de burgemeester - op of aan de weg een evenement, feest of wedstrijd te geven of te houden als straatartiest, straatfotograaf,

Nadere informatie

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen

Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen 7 januari 2013 www.utrecht.nl Handhaving gevaarlijk en hinderlijk gestalde fietsen Stationsgebied en voetgangersgebied 7 december 2012 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010)

Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) Handhaven van parkeerexcessen, voertuigwrakken en aanhangwagens 2010 (vastgesteld door het college op 4 mei 2010) 1. Aanleiding... 2 2. Procedure... 3 Begripsomschrijvingen...3 Ontheffing...3 Aanschrijving...3

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER.

Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Rapport Een onderzoek naar de klachtbehandeling door de Gemeenschappelijke Regeling Servicecentrum MER. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het Servicecentrum MER gegrond. Datum: 9

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt

Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt Bijlage 1: Kaart van het toegestane gebied in de binnenstad voor kleedjesmarkt Bijlage 2: Handhavingstabel Te handhaven activiteit Grondslag handhaving Op de kleedjesmarkt Kleedjesverkoop buiten toegestane

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex art. 44 RvO ONDERWERP:

Schriftelijke vragen ex art. 44 RvO ONDERWERP: Schriftelijke vragen ex art. 44 RvO ONDERWERP: FYSIEKE OMGEVING DATUM INGEDIEND OP: 1 MAART 2011 DATUM BEANTWOORDING : 24 MAART 2011 Met betrekking tot de fysieke omgeving heeft de fractie van GroenLinks

Nadere informatie

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008

Gemeente Sliedrecht. Rioolvervanging Schilderswijk. Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Gemeente Sliedrecht Rioolvervanging Schilderswijk Verslag informatie-avonden 8 en 15 oktober 2008 Inleiding Op 8 en 15 oktober jl. zijn in het kader van de rioolvervanging in de Schilderswijk door de gemeente

Nadere informatie

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV)

Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Meldingsformulier klein evenement (art. 2:25 APV) Voordat u een evenement organiseert, moet u altijd nagaan of de door u gewenste locatie vrij is: zo is er elke maandag markt op het Raadhuisplein. Op de

Nadere informatie

GESCAND OP 1 0 JUNI 2013. Gemeente Oostzaan P '

GESCAND OP 1 0 JUNI 2013. Gemeente Oostzaan P ' Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan GESCAND OP 1 0 JUNI 2013 Bezoe kadres Gemeente Oostzaan P ' Te Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan tadres Postbus 20, 1530 AA Wormer efoon 075

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven

Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen ruimte voor afvalcontainer in nieuwbouwwijk Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Dienst Stadsbedrijven 26 juni 2009 RA0832169 Samenvatting In het nieuwbouwproject Funen

Nadere informatie

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012

Wijkraadpleging Molenwijk. Gemeente Haarlem Augustus 2012 Gemeente Haarlem Augustus 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-concept Datum : Augustus 2012 Opdrachtgever :

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad)

1) Verkeersborden plaatsen (Woonwijk, 30 Km, Pas op spelende kinderen!, fietspad) Besprekingsverslag van de bespreking met Klaassen Vastgoedontwikkeling / Site Woondiensten en de gemeente Doetinchem naar aanleiding van onze brief van 14 december 2009 inzake de huidige status van het

Nadere informatie

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.).

Als aan één van de voertuigverplichtingen niet wordt voldaan, is dat strafbaar (zie Achtergrond, onder 1. en 2.). Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Wegverkeer (verder ook: RDW) hem na een periode van meer dan zeven jaar heeft aangesproken op het feit dat hij niet over een geldige APK voor zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Secretariaat: Europaplein 17, Tel: 398266 Inleiding In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Het dumpen van afval in

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG

VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG VOORSCHRIFTEN BEHOREND BIJ DE VERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOUWOPBJECT OP DE WEG Registratienummer vergunning: OMV. 12.02.0001 Aan de vergunning voor het plaatsen van een bouwobject zijn de hieronder

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Meldingsformulier kleinschalig evenement

Meldingsformulier kleinschalig evenement Meldingsformulier kleinschalig evenement Met dit formulier meldt u een straatbarbecue, een buurtfeest, een open dag, kinderspeelactiviteiten, fiets- of wandeltochten of herdenkingen. Een vergunning voor

Nadere informatie

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan. Geacht College van B&W, Geachte leden van de Gemeenteraad,

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan. Geacht College van B&W, Geachte leden van de Gemeenteraad, Page 1 of2 Riet, Arno den GESCAND OP Van: Desiree van Boxtel [desireevanboxtel@chello.nl] ^ ' " " 2015 Verzonden: dinsdag 21 april 2015 22:15 o«i r«^ ^ * ^ ^ Aan: 1 Postbus BV SEC OZ; 1 Postbus Griffie

Nadere informatie

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein

Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein Informatiepakket voor de werkgroep Parkeren Heimerstein en Remmerstein 1 Inhoudsopgave Opdrachtformulering Kaders voor project 3 Heimerstein en Remmerstein in cijfers 3 Bestemmingsplan 3 Parkeerregels

Nadere informatie

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl

Overlast. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.nl Overlast Harde muziek, rommel op de galerij, blaffende honden ergernissen waar u mee te maken kunt krijgen als huurder. Vaak kunnen deze ergernissen opgelost worden door gewoon met elkaar te praten. In

Nadere informatie

Evaluatie pilot. Maine booiles

Evaluatie pilot. Maine booiles Evaluatie pilot Maine booiles RO/EZ-SBH Groningen, 15 augustus 2012 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Omwonenden 4 3. Eigenaren bootjes 6 4. Uitkomst en opiossingen 8 5. Conclusie 9 1. Inleiding In mei 2008 heeft

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Plek die als meest onveilig wordt ervaren:

Plek die als meest onveilig wordt ervaren: Plek die als meest onveilig wordt ervaren: 1. Oversteek Wandelmeent 2. Parkeerplaats Vuurvlindermeent 3. Zuidermeent, afslag Waterjuffermeent 4. Oversteekplaats Noordermeent 5. Oversteek Rioolhuisje 6.

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013

BUURTPREVENTIE FILMWIJK. Highlights APV Almere 2013 BUURTPREVENTIE FILMWIJK Highlights APV Almere 2013 Inhoud Inleiding...3 Highlights APV Almere 2013...4 1. Niet toegestaan dan wel hinderlijk gedragingen in de openbare ruimte...4 2. Woningen, gebouwen,

Nadere informatie

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels

Datum 16 januari 2012 Onderwerp Beantwoording van Kamervragen over het bericht zwaar transport negeert regels 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

Foto-analyse Twijnstraat

Foto-analyse Twijnstraat Foto-analyse Twijnstraat Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Terras bij De Poort p. 4 2. Laad- en losvakken Ekoplaza p. 5 3. Laad- en losvak Albert Heijn p. 6 4. Doorloop hoek Twijnstraat en Nicolaasstraat

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen.

Uitgangspunt is het respectvol met elkaar kunnen leven en wonen. In het huishoudelijk reglement staan hiervoor richtlijnen. Inleiding. Voor u ligt het huishoudelijk reglement van de Beheervereniging Mariastichting (hierna: Beheervereniging) voor de bewoners en de bezoekers van dit complex. Uitgangspunt is het respectvol met

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de heer J. Vrugt inzake Reinigingsrecht niet-woningen

Beantwoording vragen van de heer J. Vrugt inzake Reinigingsrecht niet-woningen Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 238/2008 2 december 2008 VVH/bb 08/208307 Beantwoording vragen van de heer J. Vrugt inzake Reinigingsrecht niet-woningen Aan de Raad der gemeente

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 5 december 2009 HT09.14095 2

Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen. 5 december 2009 HT09.14095 2 Openbare Werken Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Truckersdag Gehandicapten Datum Uw kenmerk Uw aanvraag van Ons kenmerk Bijlagen

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg

Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg Een evenement organiseren? Wij helpen u graag op weg December 2009 2 INHOUDSOPGAVE 1 Evenementen in Someren 4 2 Wel of geen vergunning nodig? 5 3 Geen vergunning nodig 6 3.1 Besloten feest 6 3.2 In horeca-inrichting

Nadere informatie

Huisregels Medisch Centrum Leeuwarden

Huisregels Medisch Centrum Leeuwarden Het ziekenhuis is open, toegankelijk, patiëntvriendelijk en gastvrij. Net als overal in de samenleving mag het MCL van patiënten, familieleden of andere betrokkenen een coöperatieve houding en gedrag volgens

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan 1 8 NOV. 215 Gemeente Oostzaan Gemeentehuis ;adres Kerkbuurt 4, 1 5H BD Oostzaan Pöi adres Postbus 2, 1 53 AA Wormer Telefoon

Nadere informatie

Oostzaan Buiten gewoon

Oostzaan Buiten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan P/a Postbus 20 153OAA Wormeriand - 8 APR. Comeents Oostzaan Gemeentehuis ockadrcs Kerkbuurt 4, 1 511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1

Nadere informatie

Hoe herkent u losloopgebieden, hondenuitlaatplaatsen en gebied verboden voor honden?

Hoe herkent u losloopgebieden, hondenuitlaatplaatsen en gebied verboden voor honden? Hondenbeleid- en regels in Oosterhout Honden zijn heel belangrijk voor hun baasjes. Alleen het plezier van de een mag niet ontaarden in overlast voor de ander. Daarom heeft de gemeente regels opgesteld

Nadere informatie

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats

Gehandicapten ParkeerKaart. Gehandicapten ParkeerPlaats Gemeente Hof van Twente, De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Gehandicapten ParkeerKaart Gehandicapten ParkeerPlaats

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Plan van aanpak zwerfafval

Plan van aanpak zwerfafval Plan van aanpak zwerfafval 1 Inleiding Niemand wil wonen, werken of recreëren in een vervuilde leefomgeving. Zwerfafval ontstaat niet vanzelf! Met zijn allen zijn we verantwoordelijk. In 2001 is door de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

GEMEENTEBLAD. Nr. 77481. Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015. Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen Nr 77481 24 augustus 2015 Wegsleepverordening De Ronde Venen 2015 De raad van de gemeente De Ronde Venen; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. L. Smink WZ OA 10G201456 383031 / 383031 SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201456 383031 / 383031 ONDERWERP L. Smink WZ OA Tijdelijke uitbreiding formatie handhaving bij Stadstoezicht (i.v.m. invoering

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten:

Artikel 2:5. Burgemeester en wethouders van Gouda. Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Artikel 2:5 1. Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2009, verder te noemen APV 2009; besluiten: Gelet op het bepaalde in artikel 2:5 APV Gouda 2009 ten

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Behoort bij V.R. 2012/18 Gewijzigd exemplaar

Gemeente Ede. Memo. Behoort bij V.R. 2012/18 Gewijzigd exemplaar Gemeente Ede Behoort bij V.R. 2012/18 Gewijzigd exemplaar Memo Aan : Commissie Beheer Fysieke Omgeving Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 17 april 2012 Zaaknummer : 706461 Onderwerp :

Nadere informatie

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne

Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne College Onderwerp: V200900925 Vragen ex art. 61 RvO van de fractie Heusden Eén inzake organisatorische en financiële problemen stichting de Voorste Venne Collegevoorstel Inleiding: De fractie Heusden Eén

Nadere informatie

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013

Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda. Gouda, 23 oktober 2013 Stichting Wijkteam Plaswijck p/a De Buurtstee, Gildenburg 1, 2804 VJ Gouda info@wijkteamplaswijck.nl www.wijkteamplaswijck.nl Telefoon 06-239.56.999 Twitter: @wtplaswijck Facebook: wijkteamplaswijckgouda

Nadere informatie

Cluster veiligheid Gemeente Vaals

Cluster veiligheid Gemeente Vaals Cluster veiligheid Gemeente Vaals Historie van het cluster: De gemeente Vaals besloot in 2008 om een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in vaste dienst te nemen, zodat de betrokkenheid bij de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013

Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Beleidsregels toewijzen individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Wijk bij Duurstede 2013 Vastgesteld d.d.: 26 maart 2013 In werking: d.d. : 11 april 2013 Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen

Nadere informatie

Dorpsgericht Samenwerken Dorpsplatform Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude

Dorpsgericht Samenwerken Dorpsplatform Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude Dorpsgericht Samenwerken Dorpsplatform Broek op Langedijk en Zuid-Scharwoude Datum : 29 september 2011 Plaats : Het Trefpunt, Broek op Langedijk Aanwezig : R. van Zuijlen (voorzitter), mevrouw (dorpsbeheerder),

Nadere informatie

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente

Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente Voorkeur variant* Reactie / opmerking van bewoner / belanghebbende Reactie van gemeente 1 2 Heeft het geheel niet te maken met het weren van parkeerders die er niet horen ipv het toestaan van de parkeerders

Nadere informatie

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO)

Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Bijlage 1: Evaluatie aanpak fietsenoverlast rond het station; Steller: Peter Beentjes (VVH/HOO) Vanuit Handhaving Openbare Omgeving is in de maand november een actie gestart om de overlast van fietsen

Nadere informatie

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving

Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving GEMEENTE PAPENDRECHT Verslag ter visie legging voorlopig ontwerp Groot onderhoud Edelweisslaan en omgeving Aantal pagina's : Aantal bijlagen : bijlage : bijlage : bijlage : Tekening Groot onderhoud Edelweisslaan

Nadere informatie

lim Gemeente Delft Geachte leden van de raad,

lim Gemeente Delft Geachte leden van de raad, Samenleving lim Gemeente Delft Wijken en voorzieningen De Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Wijken en voorzieningen, Postbus

Nadere informatie

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE

stad brugge communicatiedienst 8380 BRUGGE stad brugge communicatiedienst Aan de bewoners/eigenaars van de panden van het Admiraal Keyesplein, van de Vindictivestraat, de Wielingenstraat en de Blokschepenstraat 8380 BRUGGE uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart

Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Verslaglegging De Rietvink Bewonersavonden ronde maart Woensdag 25 maart sessie 1 Lichtrood De Blauwe Tram, 11 bewoners Opmerkingen Verkeer en parkeren De parkeerdruk is hoog. Bewoners hebben vaak zelf

Nadere informatie

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad,

Betreft Amsteleiland. Geachte leden van de Raad, Wethouder Raat gemeente@amstelveen.nl Leden van de gemeenteraad Disclaimer: deze brief is ongetekend op persportal geplaatst. Aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de ondertekende

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C.

Wet + Regelgeving. Vraag 4 Hoeveel uur nachtdienst mag u volgens de overleg regeling verrichten per 2 weken? A..20 uur B. 22 uur C. Wet + Regelgeving Vraag 1 Worden lijndienstbussen altijd als bestemming verkeer gezien? A.. Ja B. nee C. Alleen tijdens spits uur. Vraag 2 Wat is de max. snelheid op de parkeerplaats van een autosnelweg?

Nadere informatie

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer

Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Stuk tuin blijkt van de gemeente Gemeente Almere Dienst Stadsbeheer 8 april 2010 RA0942607 Samenvatting Een man huurt sinds 1991 woning met een tuin van een woningbouwvereniging

Nadere informatie

Programma, activiteiten en tijdsplanning. Aanmelding teams. Uitreiking Zonnepanelen. Stalling vaartuigen

Programma, activiteiten en tijdsplanning. Aanmelding teams. Uitreiking Zonnepanelen. Stalling vaartuigen Eneco Zonnebootrace NK 2016 Programma, activiteiten en tijdsplanning Donderdag 5 mei: Aanmelding teams Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur bij de organisatie, bij het VVVgebouw naast het tentenkamp aan de Ljouwerterdyk

Nadere informatie

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere regels behorende tot artikel 2.10 B van de Algemene Plaatselijke Verordening Bijlage 1 Voorwerpen in openbare ruimte 1. Het plaatsen van uitstallingen Voor het plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte werd voorheen in artikel 2.10 A APV een vergunning van het college van burgemeester

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER overlast

uren INFORMATIE OVER overlast uren INFORMATIE OVER overlast overlast Harde muziek, herrie van kinderen of rondslingerend vuil. Waar mensen samen wonen kunnen irritaties ontstaan door overlast. In deze folder geven wij u tips hoe u

Nadere informatie

Huisregels. Algemene gedragsregels

Huisregels. Algemene gedragsregels Huisregels Artikel 1 Reikwijdte 1. Ter handhaving van de goede gang van zaken binnen All-Inn gelden huisregels. De huisregels zijn van toepassing op studenten, medewerkers en andere personen, die zich

Nadere informatie

Bewonersavond Koggepark

Bewonersavond Koggepark Bewonersavond Koggepark Woensdag 22 April Aanwezig: 17 bewoners, directeur Digitalis, De Stek, Mooizogoedzo, De Schoor Historie Koggepark Monique van Zandwijk, directeur basisschool de Digitalis startte

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 18 December 2005 INHOUDSOPGAVE: Kerstgroet. Vuurwerk. Bedankt. Leefbaarheidactie. Bedrijven Batadorp. Inspraakmoment. Wat in de buurt is opgevallen. Volgende vergadering en oproep. Contactpersonen. Uit de oude doos. Kerstgroet:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 december 2010 Rapportnummer: 2010/356

Rapport. Datum: 17 december 2010 Rapportnummer: 2010/356 Rapport Datum: 17 december 2010 Rapportnummer: 2010/356 2 KLaCHT Verzoeker, de heer S., klaagt erover dat de politie te Utrecht onvoorzichtig is omgegaan met zijn in beslag genomen auto waardoor er schade

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 7601

BIS BenW adviezen - 7601 EVALUATIE MATRIX BOSPOP 2014 Algemeen Sterke punten Aandachtspunten Conclusie/aanbevelingen Organisatie Vanwege nat weer vertraging in opbouwplanning Prettige samenwerking met alle partijen Kiss- en Ride

Nadere informatie

Vrijgestelde evenementen

Vrijgestelde evenementen Vrijgestelde evenementen Bronckhorst, 2013 Pagina 1 van 6 1. Vrijgestelde evenementen Evenementen bestaan er in vele soorten en maten. Bij een aantal evenementen is het zeer onwaarschijnlijk dat het evenement

Nadere informatie

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving

Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Aanpak overlast geparkeerde fietsen Werkomschrijving Doel: Om het stationsgebied en de binnenstad bereikbaar te houden voor onder andere nood- en hulpdiensten en leefbaar en veilig te houden voor omwonenden

Nadere informatie

Vraag 1 Wat is de procedure bij een dergelijke melding bij het alarmnummer 112 en 0900-8844?

Vraag 1 Wat is de procedure bij een dergelijke melding bij het alarmnummer 112 en 0900-8844? uw nummer uw datum 16 en 17 september 2008 ons nummer KC/UIT/2008/985 onze datum 3 februari 2009 verzonden inlichtingen bij E. Berkx sector/afdeling KC/Kabinet en Communicatie doorkiesnr. 0475-359401 AAN

Nadere informatie

Herinrichting Tweebaksmarkt Informatieavond 16 maart 2011

Herinrichting Tweebaksmarkt Informatieavond 16 maart 2011 Herinrichting Tweebaksmarkt Informatieavond 16 maart 2011 Voorstellen Wieger Postma, stedenbouwkundig ontwerper Hayo vd Meer, verkeerskundige Jan Buwalda, civiele techniek Hielke Wiersma, wijkzaken Raymond

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Linyan Yu, Edward vd Elshout. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder de Weger

Linyan Yu, Edward vd Elshout. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder de Weger VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00873 Datum: 7 september 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift

Nadere informatie

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309

Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Problemen rond bovengrondse afvalcontainers tegenover Mathenesserdijk 309 Historie 14 juni 2004 verspreidde de deelgemeente een brief onder bewoners rondom de hoek Mathenesserdijk Zoutziederstraat over

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2014-12276 Herzien Toezicht en handhaving verkeerd gestalde fietsen en weesfietsen16 oktober 2014 7 oktober 2014 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

IIP Heerhugowaard Stad van kansen

IIP Heerhugowaard Stad van kansen IIP Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering 15 FEB ĨM1 Besluit: Voorstelnummef: 54Ü ^ r/ Agendanr. Voorstel nr. Onderwerp 11. RB2011008 1ste wijziging Algemene plaatselijke verordening (Apv) Aan

Nadere informatie

Basisschool Maria Goretti Gennep

Basisschool Maria Goretti Gennep Basisschool Maria Goretti Gennep Verkeer-, Haal- en brengconvenant (versie 2.1 apr 2014) Verkeersafspraken tussen ouders, leerlingen en school. Voor onze ouders Rond veel basisscholen is sprake van een

Nadere informatie

Reactie zienswijzen reclame MC Donald s

Reactie zienswijzen reclame MC Donald s Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Best d.d. 8 januari 2013 Reactie zienswijzen reclame MC Donald s Gemeente Best Reactie zienswijzen reclame MC Donald s Gemeente Best Rapportnummer:

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Fractie Stem van Krimpen Hoflaan 40 2926 RC KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: D 22/01/2015 Zaaknummer: ZK14005472 Z Afdeling: Ruimte Contactpersoon: R. Brienne Uw brief van: 11-12-2014 Onderwerp: Schriftelijke

Nadere informatie