een vaste koers ook uw belang!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een vaste koers ook uw belang!"

Transcriptie

1 een vaste rs een vaste koers ook uw belang! SGP info Reimerswaal 01

2 Krab 1b 4401 PA YERSEKE ONTWERP AANLEG ONDERHOUD gsm: /

3 Meditatie Davids hoop in bange dagen Gij hebt het land geschud, Gij hebt het gespleten; genees zijn breuken, want het wankelt... Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen vanwege de waarheid. (Psalm 60:4, 6) Psalm 60 zou een tijdrede genoemd kunnen worden, of beter nog: een tijdbede. Er is een zware slag gevallen. Terwijl koning David in oorlog verwikkeld is met de volkeren in het noorden (de Syriërs), doen de Edomieten een inval in het zuiden. De afstammelingen van Ezau maken van de gelegenheid gebruik om onverhoeds toe te slaan. En... het lukt! Het land wordt geplunderd en verwoest achtergelaten. Die klap is ontzaglijk hard aangekomen in Israël. Het is alsof een aardbeving heeft plaats gevonden. Het volk is gebroken. Het wankelt als een dronken man. Ja, het lijkt alsof de Heere hen heeft losgelaten! God Zelf heeft hen geslagen! Zijn heilig ongenoegen vanwege de zonde wordt ervaren. En overal onder het volk zijn de breuken aanwijsbaar. Die breuken zijn er ook bij ons, anno Breuken in ons vaderland dat vol is van duistere moordspelonken. Elke dag worden er 100 kinderen omgebracht in de moederschoot. Men spreekt van hulp bij zelfdoding en een menswaardig sterven. De ongebondenheid van de mens wordt niet beteugeld, maar beschermd. Christelijke waarden en normen worden afgebroken. Een frontale aanval vindt plaats op het gezin. Uit de zondagsontheiliging en reclame-uitingen blijkt steeds duidelijker dat het antichristelijke volgt op het niet-christelijke. Breuken te over! Helaas, ze zijn er ook in de kerk: oppervlakkigheid en wereldgelijkvormigheid, kerkverlating en verdeeldheid onder hen die de waarheid liefhebben... Sions breuk is zo wijd als de zee! Helaas, die breuken zijn ook zichtbaar in onze politieke gelederen. Het moet ons vervullen met smart en diepe schaamte. De buitenwacht spot ermee en de Naam des Heeren wordt gelasterd. Kortom, de toestand van kerk, overheid en volk is te vergelijken met die van David in Psalm 60. Het land is geschud en gespleten. De wereld heeft kunnen toeslaan omdat de kerk van haar plaats is. Wij hebben niet gewaakt! Maar hebben wij de plaats van David al gevonden? Hoe nodig is dat voor ons allen! David heeft leren roepen tot de Heere: Genees zijn breuken! Het is alles eigen schuld geworden. Hij is ermee onder God terechtgekomen. De straf is aanvaard en het oordeel wordt gebillijkt. Jazeker, dat maakt het leed nog dieper, maar het geeft ook verruiming. Wanneer wij God mogen toevallen in Zijn heilig 1

4 recht, komt er ruimte om onze nood bij de Heere uit te klagen. Zijn er nog van die zuchters voor land en volk? Mensen die het verstaan: Wij hebben God op t hoogst misdaan; wij zijn van t heilspoor afgegaan? Gelukkig zijn zij die terechtkomen bij de diepste oorzaak: de breuk tussen God en onze ziel. Het is de breuk die wij hebben geslagen in het paradijs. We wilden immers als God zijn! Die diepe val wordt ons tot smart wanneer de Heere haar ontdekt. Dan ligt er een breuk die nooit meer te helen is van s mensen zijde. En God kan van Zijn recht geen afstand doen. Hebt u dat al ingeleefd? Loopt u ook met die bange vraag: Is er nog enig middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Welnu, voor zulke verslagenen van hart heeft God een banier geschonken, zoals we lezen in het woord van onze overdenking. Onder Israël had elk der stammen zijn banier. Het was het verzamelpunt voor de strijdmachten en het herkenningsteken als men verstrooid was. Die banier gaf moed als men naar het slagveld marcheerde. En nu staat hier dat God een banier heeft gegeven aan degenen die Hem vrezen. Die Banier is ten diepste de Heere Zelf. Mozes mocht het weten na zijn overwinning op de Amalekieten: De HEERE is mijn Banier! Het wordt zo'n wonder voor al Gods kinderen. Ach, dat volk heeft geen sterkte in zichzelf, het komt als een verslagene aan Zijn voeten terecht, maar het leert ook de ruimte zien die er ligt in God door Christus. O, die Gezegende des Vaders! Die Wortel van Isaï, Die staan zal tot een Banier der volken! Die Leeuw uit Juda s stam, dat Lam dat overwonnen heeft! Hij is het Die alle sterkte heeft willen afleggen en gestaan heeft in de breuk. Hij is van God verlaten, opdat Godverlaters tot God genomen zullen worden. Zalig te worden ingeleid in Zijn borgtochtelijke arbeid. De bruid getuigt ervan: Hij is blank en rood, en Hij draagt de banier boven tienduizend! Aan wie wordt die banier geschonken? Aan degenen die de Heere vrezen! Kennen wij iets van die kinderlijke vreze? Is Christus ons geopenbaard als de Banier? Hunkeren we naar vereniging met Hem? Alleen met die Banier kunnen wij voor God bestaan. Dan wordt ons leven anders. Dan begeren we dat Zijn Naam verheerlijkt zal worden, ook op het terrein van de politiek, principieel en praktisch. Nee, niet in eigenwillig activisme, maar in diepe afhankelijkheid. Geliefde lezer, er mag nog een Schriftgetrouwe partij zijn die verlangt een Schrift-gebonden politiek te voeren. Het is een zegen dat de Heere zo n banier gegeven heeft aan ons volksdeel. Een banier vanwege de waarheid! Laat het een verzamelpunt zijn voor ons allen, juist als de strijders uiteengeslagen zijn. Laat het Woord des Heeren heerschappij mogen voeren. Dan zal er samenbinding zijn rondom de wet en de getuigenis. Jawel, er moet gestreden worden. Maar deze strijd is geen verloren strijd. Gods Kerk kan een slag verliezen, maar zij zal de oorlog winnen. Daar staat de Koning voor in! Het is Zijn eigen Woord: In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar 2

5 hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen. De Heere geve dat een ieder van ons zijn roeping zal verstaan, en Hij sterke hen die in de vergaderzalen van ons land geroepen worden om de banier op te werpen vanwege de waarheid. Krabbendijke, Ds. C. Sonnevelt 3

6 Voor uw complete tuin! Tuinontwerp Tuinaanleg Tuinonderhoud Tuinbeplanting Hét adres voor al uw tuinbenodigdheden en werkzaamheden! Grintweg ND Yerseke tel % korting op een artikel naar keuze* tegen inlevering van deze advertentie *Groente en fruit, diverse salade *Kaas, noten, wijn *slijterij *diverse maaltijden *veel Zeeuwse producten *unieke fruitmanden *leuke cadeaus Kerkplein Yerseke Volg ons op facebook, leuke acties! 4

7 Van de redactie Hierbij ontvangt u het voorjaarsnummer van ons SGP-Infomagazine. In een erg drukke periode met alle werkzaamheden rond de gemeenteraadsverkiezingen is dit nummer samengesteld. Zoals altijd een uitgave met diverse bijdragen; de ene scribent schrijft met spanning uitziend naar de lokale verkiezingen om te vernemen wat de uitslag zal gaan doen en verderop in dit nummer kon nog net de verkiezingsuitslag worden opgenomen. De inhoud wordt voor de eerste keer in kleur weergegeven. De redactie dacht hier goed aan te doen. Ook met het oog op de SGP-ondernemers die middels hun advertentie een gekleurd visitekaartje van hun onderneming op die manier achterlaten. Dankzij al deze ondernemers is het iedere keer weer mogelijk om een Een Vaste Koers te doen verschijnen. We hebben weer een aantal SGP-ers in en buiten Reimerswaal bereid gevonden om ons van informatie te voorzien op allerlei niveau. Dhr. Belder, onze europarlementariër, wilde ons graag voorbereiden op de Europese verkiezingen van D.V. 22 mei a.s. Ons statenlid dhr. Van Burg nodigt ons graag uit voor een bezoek aan een Statenvergadering. U krijgt een korte kennismaking met onze nieuwste SGP-raadsleden, te weten: dhr. Peter van Wijhe te Rilland en dhr. Rien Sinke uit Krabbendijke. De gemeentelijke kiesvereniging van de SGP-Reimerswaal treedt naar buiten in woord en beeld, zodat u wat zicht krijgt op dit bestuursorgaan. Als redactie zijn we heel blij met de komst van een nieuwe penningmeester, in de persoon van Andries van der Steenhoven uit Yerseke. Andries: van harte welkom! Verder willen we als SGP-Reimerswaal nog graag de aandacht vragen voor de nieuwe website die vanaf maart 2014 de lucht inging. Zo is er iedere keer weer vernieuwing en verandering te constateren; dat is ook te zien op de foto van de SGP-fractie. Een verandering is o.a. het feit dat een tweetal raadsleden na een lange staat van dienst niet meer terug keert. Gelukkig komt daarvoor een ander tweetal in hun plaats nu in de raad. Op de avond van 26 maart jl. kwam de gemeenteraad van Reimerswaal voor het eerst bijeen in een bijzondere vergadering. Daarin werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Een officieel en tevens een plechtig ogenblik was het, toen onze fractieleden hun raadsperiode aanvingen met het afleggen van de eed: 'Zo waarlijk helpe mij God Almachtig'. Op het moment dat ik dit schrijf worden er coalitiebesprekingen gehouden. We wensen en bidden de betrokken raadsleden en fracties Gods onmisbare zegen toe voor al het werk tot regeren en besturen van de gemeente Reimerswaal. Opdat de ongebondenheid der mensen bedwongen worde en het alles met goede ordinantie onder de mensen toega. Art 36 NGB. M.W. Sinke, Waarde 5

8 Van de voorzitter Toen ik van onze hardwerkende secretaris het verzoek weer kreeg om een artikeltje te schrijven, begreep ik dat dit nummer uit zou komen net ná de gemeenteraadsverkiezingen. Op het moment dat u dit leest is die dag dus achter de rug. Ik hoop dat u allemaal bij het invullen van uw stembiljet de goede keuze hebt gemaakt. De uitslag is bekend, maar daar kan ik op dit moment vanzelfsprekend nog helemaal niets van zeggen. Dat is altijd het lastige als je een artikel schrijft dat 2 maanden later pas verschijnt. Er kan zoveel gebeuren in zo n periode! Het heeft dan ook geen nut om nu op te wekken om toch vooral uw stem te geven aan onze Staatkundig Gereformeerde Partij. U hebt dat hopelijk allemaal gedaan. We wensen diegenen die opnieuw gekozen zijn veel wijsheid toe. Degene die voor de eerste keer gekozen zijn wensen we toe dat ze zich snel thuis zullen voelen binnen de fractie. Ik zou zeggen: Probeer maar te leren van deze mannen, die al vele jaren ervaring hebben in dit werk. De ervaren fractieleden moeten hun ervaringen maar delen met de nieuwelingen, zodat er een vruchtbare samenwerking mag ontstaan tot nut van onze samenleving. De fractie in zijn geheel, samen met de wethouder wens ik van harte Gods onmisbare zegen toe. Aan Zijn zegen is immers alles gelegen. Het moet er niet om te doen zijn om populair te worden. Dan moeten we echt niet voor de SGP in de gemeenteraad gaan zitten. Ik denk dat een échte SGP-er niet zo snel populair zal worden. Als dat ons doel is, kun je beter voor een andere partij aan de slag gaan. Laat het ons in de eerste plaats te doen zijn om de gunst des Heeren. Wat er dan ook tegen op komt - en er komt ook heel wat tegen op - daar weten degenen die al langere tijd in de raad zitten wel wat van. Toch maar doorgaan vrienden, door goed gerucht en kwaad gerucht, door eer en oneer. Ik zat te lezen in het mooie boek Van Goedertierenheid en Trouw. Dat kwam uit toen de Partij 75 jaar bestond. Ds. Kersten had het in zijn rede tijdens de oprichtingsvergadering (24 april 1918 te Middelburg) ook al over deze dingen. Laat ons de moed hebben, te zeggen wie wij zijn! Wij zijn een wonderlijk volkje: achterlijk, conservatief, zwaarmoedig, mystiek en ik weet al niet wat, in de ogen van de buitenstaanders. Ds. Kersten gaat vervolgens in op datgene wat ons vervreemdde van de ARP. Dat was vooral de verbondsbeschouwing van de Kuyperianen. Maar vervolgens stelt hij het halfslachtige van de eigen mensen aan de kaak. Hij vervolgt: Doch ook van binnen onze eigen kring wacht ons bange strijd. Deels komt dat door halfslachtigheid; dat men heult met andere partijen. Doch grotendeels komt die tegenkanting daaruit voort, dat we ons van het politieke leven onttrokken. ( ) Eruit mannen! t Zwaard aan uw zijde! De Heere mocht in stee van een regering, die met woord en daad zegt wij doen t zonder God, ons nog eens mannen in den lande geven, die met het Woord Gods rekening hielden.' 6

9 Het zou te wensen zijn dat er nog steeds iets van die moed en bezieling die onze voorvaderen mochten uitstralen bij ons te vinden zou zijn. We roepen u op om met onze partij biddend mee te leven. En, u allen die lid bent van onze partij, denkt u ook aan het bezoeken van de vergaderingen van uw kiesvereniging? We heten u allen graag welkom, ook degenen die nog geen lid zijn. S.D. van Koeveringe Azalealaan GV Yerseke the Netherlands +31(0) quality controler fruit and vegetables kwaliteitscontrole groente en fruit heftruck- en reachtruck chauffeur vrachtwagenchauffeur TSG is een modern, energiek en toonaangevend elektrotechnisch installatiebedrijf met 35 jaar ervaring in de industriële automatisering. Actief in: - mosselverwerkende industrie - koel- en vriestechniek - agrarische sector - machinebouw Gespecialiseerd in: - panelenbouw - machinebesturing - softwareontwikkeling - proces automatisering - droog- en bewaartechniek - elektrotechnische installaties - industriële brandmeldsystemen Techno Service s-gravenpolder BV Postbus 53 / 4430 AB s-gravenpolder Tel. +31 (0) Fax +31 (0)

10 Werkweg Oosterschelde Langs Pieterspolder en Olzendepolder richting Yerseke, is gaan langs werkwegen. Deze werkwegen langs de Westerschelde en Oosterschelde dienen in de eerste plaats om een betere toegang te krijgen, als er onderhoud uitgevoerd moet worden aan de zeeweringen. Die zijn dan met groot materiaal in geval van een calamiteit goed bereikbaar. Gelukkig is dat niet meer zo veel nodig. Maar het normale onderhoud komt regelmatig voor. Tevens zijn die wegen geliefde fietsroutes om te genieten van het mooie zicht over de Scheldes en te genieten van vogels Voormalig SGP-raadslid dhr. M. Sinke. en zeehonden, die te zien zijn. En ook het zicht op de grote zeeschepen die voorbij komen, is altijd weer een indrukwekkend gezicht! En bij helder weer zijn de mooie vergezichten over de Westerschelde richting Zeeuws-Vlaanderen en Antwerpen niet te versmaden. Het kan heel mooi zijn aan de Westerschelde. Elk jaar getijde heeft zijn bekoring, ook daar. En om te fietsen langs de Oosterschelde is ook heel mooi. Daar heb je weer mooi zicht op de mosselboten, als ze aan het werk zijn om te vissen. Maar wat is er nu aan de hand? De provincie, 8

11 natuur en milieu, wil langs de Pieterspolder en Olzendepolder verbieden om daar langs te kunnen fietsen; dat is heel jammer. Want dan stopt de fietsroute op het eind van de Nieuwlandepolder. Als argument voor het verbod wordt aangedragen dat de Oosterschelde een natuurmonument is. En er zouden zeldzame vogels kunnen zijn, die dan verstoord worden. Dat is volledige onzin! Want vogels of zeehonden worden niet verstoord door een fietser. En langs het oude haventje in de Pieterspolder, daar kun je ook niet meer komen... Dat was vroeger een mooi plekje om te zwemmen en te recreëren! Echt een gemis nu dit verboden wordt. Ze willen het echt zo maken, dat er absoluut niet meer gefietst mag worden. Dit wordt gerealiseerd doordat er een soort bobbeltjes asfalt aangelegd wordt. Dan kan je daar met geen fiets meer over rijden. Maar zover is het nog niet, want het werk moet nog beginnen. Misschien kan er op bestuurlijk niveau nog geprobeerd worden om dat onzinnige plan niet uit te voeren. En dat het mogelijk gemaakt wordt dat er, ook in de toekomst, nog langs onze mooie Oosterschelde gefietst kan worden. Oostdijk M. Sinke Uw wens... Uw zorg... Uw zaak... belastingzaken administraties adviezen Marijkelaan GE Yerseke T. (0113) E. I. de onze 9

12 Uit de Staten Bijdrage Joan van Burg Vanuit de Staten van Zeeland De broekriem verder aanhalen De provincie Zeeland heeft nog maar nauwelijks de begroting aangepast aan de kerntakendiscussie van eind 2012, of er volgt weer een nieuwe bezuinigingsronde. Wegens het wegvallen van een groot deel van het dividend van Delta, moet er fors worden gesneden in de uitgaven van 2014 en De provincie Zeeland ontving jaarlijks tientallen miljoenen aan dividend; daar blijft niet veel van over. Gelukkig is bij de kerntakendiscussie in 2012 stevig ingezet op het anders inrichten van de begroting, niet in de laatste plaats op aandringen van de SGP. Incidentele uitgaven dekken met incidentele inkomsten (zoals het Delta dividend). Dit is ook consequent doorgevoerd. Met als gevolg dat er nu inderdaad op incidentele uitgaven bezuinigd moet worden, zonder veel in structurele uitgaven te moeten snijden. Wat gaat Zeeland er van merken? Als burger niet direct heel veel. Het zit vooral in subsidies en projecten die per direct gestopt worden als dat kan. Als er al betalingsafspraken zijn, worden die wel gehandhaafd. Daarmee laat de provincie zien een betrouwbare overheid te zijn. Maar nieuwe aanvragen voor subsidies, cofinanciering van projecten, etc worden niet gehonoreerd. Vooral instellingen en stichtingen merken dit, evenals de gemeenten en het waterschap. Op natuurinrichting wordt 1 miljoen bezuinigd. Daar worden uitgaven verschoven naar de toekomst. Gedeputeerde Staten zetten er op in om zoveel mogelijk de bestaande projecten die de economie stimuleren, te ontzien. De discussie over het definitieve bezuinigingspakket zal in de Statenvergadering van 14 maart plaatsvinden. Zuid Westelijke Delta Het project Zuidwestelijke Delta loopt al een aantal jaren en nadert nu zijn ontknoping. Het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta is onderdeel van het grotere geheel, het Nationaal Waterplan zoals in 2009 op Rijksniveau is vastgesteld. Dit alles om de Nederlandse waterhuishouding en waterveiligheid op een hoger niveau te brengen en bestendig te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Dit staat los van de discussie waar de klimaatverandering door veroorzaakt wordt, maar gaat uit van recente metingen (bodemdaling, verdroging, zeespiegelrijzing, wijzigingen in golfoploop, veranderende neer- 10

13 slagpatronen, teruglopende zoetwatervoorraden, etc) en voorspellingen. Voor Zeeland gaat het dan niet alleen over de zoetwatervoorziening voor Tholen en de Bevelanden, maar ook over het wel / niet verzilten van het Volkerak- Zoommeer, de waterhuishouding in de Grevelingen, de nieuwe normering voor de hoogtes van dijken, de zoetwatervoorraden voor de landbouw, bergingscapaciteit bij grote regenval, calamiteitenberging van rivierwater uit de grote rivieren op het Volkerak- Zoommeer, en ga zo maar door. Te veel om even op te noemen, maar allemaal wel zaken waar wij ons als SGP nauw bij betrokken voelen. In 2014 staan een aantal belangrijke beslissingen te wachten in het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta, te weten: - Voorkeurstrategieën bepalen voor de aanpassingen in de Zuid Westelijke Delta (gebeurt door Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de 3 provincies die samenwerken in dit Deltaprogramma) - Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer naar de Tweede Kamer - Gebiedsonwikkeling Grevelingen en Volkerak-Zoommeer - Vaststellen Programma van Uitvoering voor de Zuid Westelijke Delta Bovenstaande zaken zijn een uitwerking van een traject dat al jaren loopt. Diverse malen zijn zaken al in commissies van Provinciale Staten behandeld. Het is telkens opletten wat er met onze inbreng gebeurt. De komende maanden zullen belangrijk zijn om nog invloed uit te kunnen oefenen op de eindresultaten. Meer informatie over heel het project Zuid Westelijke Delta is te vinden via www. zwdelta.nl Omgevingsplan Het nieuwe omgevingsplan van de Provincie Zeeland is inmiddels weer al een tijdje in gebruik. De gemeenten werken er mee, burgers en bedrijven doen er ervaring mee op. Als u tegen zaken aanloopt die te maken hebben met het omgevingsplan, laat het ons weten. Elke ervaring, zowel positief als negatief, kan leerzaam zijn. Economische Agenda De vorig jaar opgestelde Economische Agenda wordt momenteel uitgevoerd. Deze agenda bestaat uit 9 deelprojecten (businesscases), waar personen uit het bedrijfsleven de trekker van zijn. In totaal wordt hier in 3 jaar zo n 16,5 miljoen aan uitgegeven door de Provincie Zeeland. Dit bedrag dat in de provincie geïnvesteerd wordt, wordt nog meer als hier Europese en landelijke subsidies 11

14 aan gekoppeld gaan worden. Als SGP blijven we dit goed volgen - er moeten op korte termijn resultaten komen - zodat ook bedrijven en gemeenten resultaat gaan zien en het geld niet ongebruikt op de plank blijft liggen. Hierboven zomaar enkele zaken beschreven die momenteel aan de orde zijn in Zeeland. Wilt u meer weten? Kom gerust een langs op een Statenvergadering, bezoek onze website of kijk op voor meer informatie over de Provincie Zeeland. De Statenvergaderingen zijn ook live te volgen via Dus ook de Statenvergadering van 14 maart waarbij de nieuwe bezuinigingen behandeld worden. gas - water - centrale verwarming - sanitair Plasseweg 11, 4414 NC Waarde Tel / Fax Autotelefoon Vroonland 17 Yerseke Tel VOOR AL UW BOUWACTIVITEITEN 12

15 Een greep uit de inzet van de eurofractie-sgp in Europa Bij het naderen van de Europese Verkiezingen op D.V. donderdag 22 mei 2014 is het nutttig de politieke balans op te maken van de werkzaamheden van de eurofractie van de SGP in het Europees Parlement gedurende het mandaat De fractie (europarlementariër en zes beleidsmedewerkers) is allereerst de Heere dankbaar voor geschonken wijsheid en kracht om tal van ingewikkelde beleidsonderwerpen adequaat te volgen, te amenderen en daarover uiteindelijk weloverwogen te stemmen. Ter illustratie van de parlementaire werkzaamheden van de eurofractie volgen twee actuele speerpunten meer in detail: de onder spanning staande relatie EU-Israël en onze volle inzet voor de kwetsbare Nederlandse visserijsector. Relatie EU-Israël De eurofractie-sgp heeft zich de afgelopen vijf jaar met hart en ziel ingezet voor een versterking van de betrekkingen tussen de Europese Unie en Israël. Het voorzittterschap van de Delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Israël bood daartoe een uitgelezen mogelijkheid. En die is ook goed benut! Het leiden van de delegatie zette de SGP op de kaart in Brussel en evengoed in Jeruzalem. Nauwe contacten met regering en parlement (Knesset) van de Joodse staat werden aangeknoopt. Hetzelfde geldt voor Joodse organisaties in Europa zelf. Een zeer recent voorbeeld van dat laatste oog en hart voor de Joodse diaspora ofwel Joodse burgers in de lidstaten van de EU - vormt het seminar dat wij samen met rabbijn Avi Tawil (directeur van het Europees Centrum voor de Joodse Gemeenschap) op woensdag 12 februari 2014 in Brussel organiseerden over 13

16 Vrijheid van meningsuiting en antisemitisme: wat zijn de beperkingen? Een urgent onderwerp gelet op schrikbarende openlijke antisemitische uitingen in ons werelddeel. Het continent waar de Holocaust, de moord op het Joodse volk, waarbij omstreeks zes miljoen Joden vermoord werden, plaatsvond. Tijdens dit zeer geslaagde seminar markeerde de eurofractie-sgp duidelijk haar Bijbelse positie in een aantal stellingnames: * Bij de afweging van vrijheid van meningsuiting tegenover bestrijding van antisemitisme is de context van elementair belang. Zeker in het licht van de geschiedenis van het Europees Jodendom en de huidige uitingen van antisemitisme binnen ons continent, ongeacht of die nu van extreem rechts/links of uit islamitische hoek komen. In geval van antisemitische incidenten is het buitengewoon belangrijk de vrijheid van meningsuiting te beperken ter bescherming van een kwetsbare minderheid in de samenleving. Deze context moet bovendien niet alleen worden meegewogen bij de beoordeling van afzonderlijke antisemitische voorvallen, maar zou ook veel meer in het publieke debat moeten doordringen; * Juist als het over Israël en Joden gaat, is immers soms maar het kleinste vonkje nodig. Eenzijdige en ongenuanceerde uitingen in het politieke debat kunnen daardoor bijna eenzelfde werking hebben als antisemitische uitlatingen; * Vanuit mijn (BB) christelijke levensovertuiging lijdt het voor mij geen twijfel wat voorrang heeft: vrijheid van meningsuiting of bescherming tegen kwetsende en haatzaaiende teksten!? Gods geboden zo wordt vaak gedacht- leggen mensen beperkingen op. Het is beter om dit anders onder woorden te brengen. Gods geboden, waarin het zowel gaat over Zijn Naam als over het goede gerucht van de naaste, plaatsen een veilige omheining om het leven van de mens. Binnen die omheining komt het leven, de naam en het welzijn van de mens tot zijn recht. Echte vrijheid is geen onbeperkte vrijheid van meningsuiting, maar juist in de genoemde omheining/beperking van de vrijheid van meningsuiting ligt de ware vrijheid! Het verdient beklemtoond te worden dat zowel de Israëlische regering als de Knesset zich ernstige zorgen maken over de heropleving van het antisemitisme binnen Europees grondgebied. Hun beider appel aan Brussel is alle uitingen van Jodenhaat daadkrachtig te veroordelen en effectief te bestrijden. Een dringende oproep waaraan de Israëldelegatie van het Europees Parlement zowel in haar zittingen in Brussel als tijdens een gezamenlijkse vergadering met de Knesset (november 2013) duidelijk gehoor gaf. Punten van scherpe kritiek van de zijde van de eurofractie richting het Israël- 14

17 beleid van de Europese Unie vormen de eenzijdigheid (het welslagen van het vredesproces tussen Israëli s en Palestijnen schijnt louter van de eersten af te hangen) en dubbelhartigheid (sterkere economische betrekkingen propageren en die tegelijkertijd tegenwerken). Om maar niet te spreken van het Europees mantra van de tweestatenoplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, waarbij wel voortdurend gerept wordt over een Palestijnse staat in wording zonder Israël klip en klaar als Joodse staat te duiden Binnenkort hoopt de eurofractie een kleine studie uit te brengen over de ultieme veiligheidsbelangen van de kleine Joodse staat in samenhang met het Midden- Oostenbeleid van de Europese Unie. Brussel beweert immers altijd in te staan voor veilige grenzen van Israël. Kortom, SGP ers neem straks nota van onze lezing. Nog een laatste punt dat ons met betrekking tot het bestaansrecht van Israël in het immer roerige Midden-Oosten van het hart moet. In twee ontwerpresoluties over de betrekkingen tussen de EU en Turkije alsmede de EU en Iran wordt met geen woord gerept over de vijandige instelling van zowel de Turkse als de Iraanse regering tegenover Jeruzalem, hoofdstad van de Joodse staat. Deze omissies spreken voor zich én tegen het Europees Parlement. Ook hier is parlementaire tegenactie geboden. 15

18 Steun voor vissers In de afgelopen jaren heeft de eurofractie-sgp zich sterk ingezet voor de Nederlandse visserij. En dat niet alleen omdat de hervorming van het Europees Visserijbeleid onze vissers in grote problemen dreigt te brengen. Nee, wij vinden de visserijsector een prachtige bedrijfstak, waar heel hard gewerkt wordt. Denk bijvoorbeeld aan het hoge werkritme: twee uur op, twee uur af. En dat dag en nacht. En dan spreken we nog niet van barre weersomstandigheden. Kortom, onze vissers komt een goede boterham toe voor de leverantie van verse kwaliteitsvis! Ondertussen kampt de sector wel met aanhoudende negatieve beeldvorming. Dat moet eens ophouden, vindt de eurofractie-sgp. Veel mensen blijven maar volhouden dat vissoorten bijna uitgestorven zouden zijn, terwijl het in de Noordzee in feite zeer goed gaat. Zo staat de schol historisch hoog. En ook met de tong gaat het goed, terwijl kabeljauw aantrekt. De eurofractie-sgp wenst daarom een positieve beeldvorming van de sector neer te zetten. Om dat naar behoren te kunnen doen, onderhouden wij nauwe contacten met de sector zelf. Een prachtige gelegenheid diende zich daarvoor op 13 februari 2014 aan. Toen hielden we een rondetafelgesprek met maar liefst 26 jonge vissers uit eigen land. En zij hadden het hart echt op de tong! Want niets minder dan hun toekomst, de uitoefening van hun vak, staat momenteel op het spel. Twee voorbeelden daarvan zijn de invoering van de aanlandplicht en de harde strijd voor het gebruik van de pulskor. Eerst maar de kwestie van de aanlandplicht ofwel de discardban (verbod op teruggooi). De eurofractie-sgp heeft zich daar op alle fronten (Europees Parlement, Europese Commissie en Raad/EU-lidstaten) actief tegen verzet. Want het betreft hier een treffend voorbeeld van doorgeschoten Europese regelgeving waarbij per 1 januari 2015 de pelagische sector alle vangst moet aanlanden. Per 1 januari 2015 geldt dit voor tong en school en uiterlijk 2019 ook voor andere vissoorten. Tijdens een zwart-witdebat hebben de Groenen en ook de Europese Commissie teruggooi van gevangen vis als een enorme verspilling gebrandmerkt. Daarbij wordt vergeten dat vissers het evenmin aangenaam vinden om vis terug te gooien, waarbij moet worden aangetekend dat een deel overleeft. Tevergeefs poogde de eurofractie via amendering van de Europese wetgeving voor de gemengde visserij op de Noordzee een uitzondering van de totale aanlandplicht binnen te slepen. Punt is dat een totaal verbod op teruggooi onwerk- 16

19 baar en onuitvoerbaar is voor de visserijsector. Een stapsgewijze vermindering van de teruggooi was eerlijker geweest, maar dat vond de wetgever natuurlijk ingewikkelder te controleren; dus vandaar een keihard teruggooiverbod, dat is immers makkelijker te controleren. Om sterker te staan in ons verzet tegen de discardban, voelde de eurofractie- SGP de Noren aan de tand. Die werken immers al met een teruggooiverbod. Welnu, de Noren gaven toe dat de Noordzee echt een apart verhaal is, waar het teruggooiverbod bijzonder moeilijk te realiseren valt. Bovendien draaien Noorse vissers er hun hand niet voor om bij het omhoog halen van de netten die weer snel in zee te laten zakken wanneer de vangst hen niet aanstaat Tijdens ons werkgesprek met de jonge vissers heeft de eurofractie-sgp duidelijk uitgesproken even verontwaardigd te zijn als de sector over onuitvoerbaar beleid, maar tegelijkertijd wil zij samen met de sector plannen opstellen om de aanlandplicht zo veel mogelijk te verzachten. En die tijd is nu aangebroken! Veel tijd en energie heeft de eurofractie de afgelopen tijd ook gestoken in het pulskor-dossier. Zelfs tot achter de Europese schermen hebben we bovenop deze belangrijke kwestie gezeten. Waarom, zo vroegen wij ons voortdurend af, ligt het zo moeilijk in Brussel om de ontheffing van 5 procent van de Neder- 17

20 landse vloot om met de pulskor te vissen te verhogen naar 10 procent? De pulskor is toch een prachtige uitvinding van elektrisch vissen. Notabene goedgekeurd door het wetenschappelijk comité van de Europese Commissie zelf! In de ontwikkeling van de pulskor (lichtere bodemberoering, selectievere vismethode met minder bijvangst plus minder CO2-uitstoot) is door Nederland jarenlang veel geld geïnvesteerd. Nogmaals, vanwaar dit Europees verzet? Erg rationeel komt dat bij ons niet over. Om dit verzet te breken, heeft de eurofractie-sgp inmiddels een speciaal onderhoud aangevraagd bij eurocommisaris Damanaki voor het Europees Visserijbeleid. Want sector, noch eurofractie-sgp geven de moed op! Dat brengt ons bij een welbekend Nederlands spreekwoord: de aanhouder wint. Ook wel in de Europese politiek. Daarvan kan de eurofractie-sgp voor de Nederlandse visserijsector een bemoedigend praktijkvoorbeeld geven. Zij zette zich met succes gedurende enige jaren volhardend in voor de rechtmatige aanspraak van een Nederlandse visser (bedrijf in België, maar niet woonachtig in het buurland) voor toegang tot het Europees Visserijfonds bij de Belgische overheid. Nederlandse vasthoudendheid loont dus in Europa! Uit welbegrepen eigenbelang breng je zo n positieve uitkomst niet groot in het nieuws, want we moeten verder in Europa met onze zuiderburen. Tot besluit De eurofractie SGP hoopt dat dit artikel tot interesse leidt voor al haar werkzaamheden. Graag verwijst zij daarvoor naar haar website (www.eurofractie. sgp.nl). Vanzelfsprekend staan wij open voor vragen en suggesties uit Reimerswaal. Bovenal vragen we uw stem bij de Europese Verkiezingen van 22 mei 2014! Voor SGP-presentie in Brussel, voor christelijke politiek in Europa. Namens de eurofractie SGP, Drs. B. Belder 18

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God

Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God DBO 46 Zondag 8 november 2015 Zeven struikelblokken bij het binnengaan van het Koninkrijk van God Welkom bij het programma De Bijbel Open. Dit is een wekelijks programma, waarin we samen de Bijbel lezen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Goede buren, eerlijk delen

Goede buren, eerlijk delen Kerk- en schooldienst Goede buren, eerlijk delen Zondag 15 november 2015 Dominee:. Simon de Kam Pianist: Timo vd Heuvel M.m.v. kinderen van de Kon. Julianaschool Pianospel Welkom en mededelingen (door

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Waarom is het gebed den christenen van node?

Waarom is het gebed den christenen van node? Vraag 116 - zondag 45: Waarom is het gebed den christenen van node? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, (a) en dat God Zijn genade en den Heiligen Geest

Nadere informatie

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken

Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Zondag 28 juni 2015 Hem even aan te mogen raken Bij Marcus 5 : 21-43 Voor mensen met school-gaande kinderen nadert de zomervakantie. Hier in de kerk blijven al enige tijd wat meer stoelen leeg om dat dan

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk

Installatie- & Elektrotechniek. Markiezaat College, het échte werk 2016 2017 Installatie- & Elektrotechniek Markiezaat College, het échte werk Installatietechniek: techniek die zorgt voor mensen "Je laat die mensen toch niet in de kou zitten?" Overal waar we wonen en

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk

Witte Donderdag 24 maart uur in de Protestantse Zionskerk Witte Donderdag 24 maart 2016 19 uur in de Protestantse Zionskerk DEEL 1: DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel: variaties op Mijn ziel, aanvaard uw luister (Crüger) Welkom en mededelingen door de ouderling

Nadere informatie

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp!

Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Netje is een meid! Vrolijke meid, uit een vissersdorp! Haring! Verse haring! Wie maakt me los! Ik heb verse haring! Ha... ja, nou heb ik jullie aandacht, hè? Sorry, ik ben uitverkocht. Vandaag geen haring

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer

Vertrouwen. Margriet Ledin-de Hoop. Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Vertrouwen Margriet Ledin-de Hoop Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer Inhoudsopgave Woord vooraf 6 1. Op reis 8 2. Spring! 15 3. Ver weg of heel dichtbij? 24 4. Actief afwachten 32 5. In vertrouwen keuzes

Nadere informatie

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid van de Derde Kamer der Staten-Generaal, Gefeliciteerd! Deze week ben jij een politicus. Je gaat samen met je klasgenoten discussiëren over

Nadere informatie

100 jaar Christelijk Onderwijs Putten. Omzien Vereniging voor Christelijk Nationale Scholen op Gereformeerde Grondslag te Putten

100 jaar Christelijk Onderwijs Putten. Omzien Vereniging voor Christelijk Nationale Scholen op Gereformeerde Grondslag te Putten 100 jaar Christelijk Onderwijs Putten 1899-1999 Omzien Vereniging voor Christelijk Nationale Scholen op Gereformeerde Grondslag te Putten C.N.S. Hoef C.N.S. Da Costa C.N.S. De Wegwijzer C.N.S. De Pelikaan

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Seyfollah Arab Parisa Koroush

Seyfollah Arab Parisa Koroush Seyfollah Arab Parisa Koroush Lezen : Johannes 1 : 1-5 Johannes 3 : 1-16 Tekst : Johannes 3 : 16 Opwekking 654 Opwekking 436 Psalm 121 : 1 en 4 Gezang 89 : 1 en 4 Opwekking 710 Opwekking 670 Seyfollah

Nadere informatie

De profeet die de scherpe vraag stelt: zijn de verantwoordelijk leiders ook werkelijk goede herders?

De profeet die de scherpe vraag stelt: zijn de verantwoordelijk leiders ook werkelijk goede herders? 1 Gemeente van onze Heer Jezus Christus Nederland heeft een paar roerige politieke weken achter de rug. Eerst valt week het kabinet, omdat Wilders de stekker eruit haalt. En dat terwijl we volgens europese

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012

ORDE VAN DIENST. bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard. als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld. op 27 mei 2012 ORDE VAN DIENST bij het afscheid van ds. J.A. Brussaard als predikant van de hervormde gemeente van Barneveld op 27 mei 2012 aanvang dienst in de Oude Kerk: 16.45 uur Voorganger : ds. J.A. Brussaard Ouderling

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Hoe was de geschiedenis van Gods volk in Zacharia 1?

Hoe was de geschiedenis van Gods volk in Zacharia 1? De profeet Zacharia en de zesde en zevende droom. Hoe was de geschiedenis van Gods volk in Zacharia 1? Zie Zacharia 1 In hoofdstuk 1 worden Juda en Jeruzalem door de volken met voeten getreden, maar zij

Nadere informatie

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015

Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Help Mij, Jezus R. Brinkman, Stg. BTO Yarah/EBG Noordhoorn 2015 Eén van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland is van de componist

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

UW NAAM WORDE GEHEILIGD. 19 februari :30 uur / 10:30

UW NAAM WORDE GEHEILIGD. 19 februari :30 uur / 10:30 UW NAAM WORDE GEHEILIGD 19 februari 2017 8:30 uur / 10:30 ds. W. Gugler VOORGANGER - ds. W. Gugler Rex Arendsen OUDERLING Jannie Torsius Lydia vd Broek - ORGANIST Lydia vd Broek Thea Bos - LECTOR Corrie

Nadere informatie

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater

Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Orde voor de trouwdienst van Gerard Hendrik van Doorn & Denise Pater Maranathakerk te Lunteren Voorganger: Ds. Jaap Hansum Ouderling: Mw. Tiny de Koning Organist/pianist: Dhr. Jan-Hendrik van Schothorst

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. G.J. Codee (De Bilt) Schriftlezing: Jona 3 en 4 Lied 231 vers 1, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 27 vers 6 en 7 Psalm 119 vers 5 en 6

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezingen: Mattheüs 6 vers 19 t/m 34 1 Timotheüs 6 vers 17 t/m 19 Lied 376 vers 1 en 2 (Op Toonhoogte) Psalm 24 vers 4 (Schoolpsalm)

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Schriftlezing: Lukas 22 vers 14 t/m 20 Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 34 vers 11 (Schoolpsalm) Psalm 116 vers 1 en 4 Psalm 117 vers

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Altijd dichtbij. Liturgie van de dienst op biddag 11 maart 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld.

Altijd dichtbij. Liturgie van de dienst op biddag 11 maart 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Altijd dichtbij Liturgie van de dienst op biddag 11 maart 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger Ouderling van dienst Organist : ds. S.J. Verheij :

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 42 (26-10)

De Bijbel open 2013 42 (26-10) 1 De Bijbel open 2013 42 (26-10) Hoe kunnen wij concreet Jezus volgen? Die vraag kwam bij enkele luisteraars boven toen zij een preek gehoord hadden over de roeping van Mattheus tot discipel. Ik vind dit

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Zondag 29 januari 2017, School en Kerk. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Opwekking nr 40 - Zoek eerst het Koninkrijk

Zondag 29 januari 2017, School en Kerk. Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. Opwekking nr 40 - Zoek eerst het Koninkrijk Zondag 29 januari 2017, School en Kerk aanvang: 09.30 uur voorganger: Mw. Thecla Cornet Orgelspel Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst Opwekking nr 40 - Zoek eerst het Koninkrijk Zoek eerst

Nadere informatie

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop

Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Orde van dienst zondagavond 8 maart 2015 Vragen rond de Doop Voorganger : Ds. Jaap Hansum Organist : Dhr. Rein van Leeuwen Welkom en mededelingen Zingen: Zingende gezegend 228:1,2,3 Geloofd zij God, Hij

Nadere informatie

KONING DAVID (DEEL 2)

KONING DAVID (DEEL 2) Online Bijbel voor kinderen presenteert KONING DAVID (DEEL 2) Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit

Nadere informatie

Infographic: De uitslag

Infographic: De uitslag Infographic: De uitslag Korte omschrijving werkvorm Aan de hand van grafieken bespreekt u met de leerlingen verschillende aspecten van de verkiezingsuitslag. Leerdoel Kennis opdoen over peilingen en over

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

De Bijbel Open (09-03)

De Bijbel Open (09-03) 1 De Bijbel Open 2013 10 (09-03) Vanmorgen openen we de bijbel bij een gedeelte waarin het gaat over de zonde van de lastering van de Heilige Geest. Daarover lezen we in Lukas 12. Daar staat van die lastering

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

De Bijbel open (07-12)

De Bijbel open (07-12) 1 De Bijbel open 2013 48 (07-12) Stel je voor, bovenop een kerktoren zie je een zwaard, geen haan of een kruis, maar een zwaard. Dat zouden we wel vreemd vinden. Want wat heeft de kerk en het christelijk

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen. Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Provinciale Staten, 2 maart Inhoud: 1. Opkomst 2. Winnaars en verliezers 3. Zetelverdeling Provinciale Staten 4. Verschil tussen gemeenten Bijlage 1 De VVD heeft bij deze verkiezingen

Nadere informatie

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7

Eén eeuwig verbond. Verbond. Verbond. Discussie. Twee manieren van bijbellezen. blok F - nivo 3 - avond 7 Eén eeuwig verbond blok F - nivo 3 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik, herhaling 19.20 Discussie over de positie van Israël 19.30 Twee manieren van bijbellezen 19.35

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

Ontmoetingskerk Laren NH - 16 juli Preek over Lucas 5: 1-11

Ontmoetingskerk Laren NH - 16 juli Preek over Lucas 5: 1-11 Ontmoetingskerk Laren NH - 16 juli 2017 - Preek over Lucas 5: 1-11 Soms is het zonde om het in het leven niet over een andere boeg te gooien. Zonde? Dat is voor velen een beladen, bekrompen woord van vroeger.

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen

KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis. Opnieuw beginnen KERK EN SCHOLENDIENST 22 mei 2016 in de tuin van Het Wooldhuis Opnieuw beginnen voorganger: ds. Hans van Solkema i.s.m. de Linde, de Springplank en de Gouden Emmer begeleiding: Ons Genoegen ONTMOETEN welkom

Nadere informatie

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden?

1. Wat is voor u de belangrijkste motivatie geweest om CDA-lid te worden? De zorgparagraaf Het sociale component Het economische beleid Duurzaamheid Onderwijs Het Europees beleid Om actief inbreng te kunnen leveren aan( maatschappelijke) discussies Om actief het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 25 (29-06)

De Bijbel open 2013 25 (29-06) 1 De Bijbel open 2013 25 (29-06) Vandaag bespreken we een vraag die ik kreeg over 1 Koningen 2. Daarin gaat het over de geschiedenis van Adonia, een oudere broer van Salomo, die zojuist koning was geworden.

Nadere informatie

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

DIENST VAN DE VOORBEREIDING Eredienst in de Morgensterkerk 15 juli 2012 Dienst van Schrift en Tafel Muziek bij binnenkomst DIENST VAN DE VOORBEREIDING Welkom door de ouderling Stilte (gemeente gaat staan) Bemoediging en drempelgebed

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie