FME JAAROVERZICHT 2014 Kansen creëren met Smart Industry

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FME JAAROVERZICHT 2014 Kansen creëren met Smart Industry"

Transcriptie

1 FME JAAROVERZICHT 2014 Kansen creëren met Smart Industry

2 Naar meer verdienkracht FME heeft in 2014 meer dan ooit ingespeeld op de ontwikkelingen in technologie en internationale markten. Het was het jaar waarin FME Smart Industry stevig op de kaart zette. Dat deden we op de Hannover Messe, in het landelijke Team Smart Industry en tijdens ons Jaarcongres. Smart Industry draait in de kern om het optimaliseren van productie door inzet van ict. Het zorgt voor sneller, duurzamer en goedkoper produceren. FME helpt haar leden de kansen die Smart Industry biedt volop te benutten en zo hun verdienkracht te vergroten. Maar FME ondernam natuurlijk nog veel meer. In dit jaaroverzicht vind je een selectie van wat FME in 2014 voor de leden heeft bereikt.

3 Smart Industry Smart Industry, de vierde industriële revolutie, kan en moet zorgen voor versterking van de concurrentiepositie van onze bedrijven in de internationale markt. Cruciaal is dan wél dat alle ondernemers in de industrie weten wat Smart Industry betekent en welke kansen het biedt. Smart Industry staat voor het versnellen van digitalisering van productieprocessen, voor het vergroten van de verdien kracht, voor extra groei en voor extra banen. FME heeft een leidende rol gepakt in deze ontwikkeling. Zo stond FME-voorzitter Dezentjé aan het hoofd van het Team Smart Industry dat de Actieagenda Smart Industry heeft opgesteld. De kern van die Actieagenda: de digitalisering van productieprocessen versnellen, de concurrentiekracht versterken. Hoe? Door het verzilveren van bestaande kennis, het versnellen in zogeheten Fieldlabs en het versterken van het fundament. Bedrijven en instellingen kunnen in de Fieldlabs Smart Industryoplossingen (verder) ontwikkelen, testen en implementeren. In de Fieldlabs kunnen ondernemers tegen lage kosten en met weinig eigen risico onderzoeken wat Smart Industry voor hun bedrijf kan betekenen. Vanuit de Fieldlabs wordt structurele samenwerking gezocht met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen. De Fieldlabs moeten een doorbraak realiseren op vraagstukken die voor de Nederlandse industrie urgent zijn. FME is gestart met: bedrijven informeren over wat Smart Industry is en over de kansen die het biedt; het stimuleren van nauwere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om Smart te gaan opereren; het inspireren van bedrijven hun kennis en ervaringen rond Smart werken met andere bedrijven te delen. Cao-vernieuwing Cao moet blijven, maatwerk is nodig Kort na het afsluiten van de laatste cao Metalektro, in november 2013, liet FME weten dat het voortaan anders moet. Inhoud en proces van de cao zijn niet meer van deze tijd. Begin 2014 ging FME dan ook van start met een project dat moet leiden tot hedendaagse en vernieuwende collec tieve arbeids voorwaarden: het project Cao-vernieuwing. Het gerenommeerde onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia inventariseerde in opdracht van FME in een grootschalig onder zoek de wensen en behoeften van de FME-leden en hun medewerkers. Ook wetenschappers werden geraadpleegd en alle deelnemers werd gevraagd naar mogelijke alternatieven voor de huidige collectieve arbeidsvoorwaarden. In de zomer van 2014 zijn speciale cao-bijeenkomsten gehouden, waarin de onderzoeksresultaten met de FMEleden zijn besproken. De uitkomst: iedereen vindt vernieuwing noodzakelijk. Zowel werkgevers als werknemers willen dat collectieve afspraken blijven en willen tegelijkertijd meer ruimte voor maatwerk. FME werkt aan het realiseren van die wensen, onder meer via een caoplatform.

4 Lobbysuccessen Continuïteit in innovatieregelingen Mede door de inzet van FME worden de innovatieregelingen WBSO en RDA ongewijzigd voortgezet. De mkb-innovatie - stimuleringsregeling MIT werd, op aandringen van FME, verruimd van 30 naar 55 miljoen euro. Meer jongeren kiezen techniek Het oplossen van het tekort aan goed opgeleide technici blijft een speerpunt voor FME. Mede door onze inspanningen, onder meer met het Techniekpact, lijkt er een kentering te zijn in de studiekeuze van jongeren. Het aantal inschrijvingen voor een tech nische studie op hbo- en wo-niveau is in 2014 weer toegenomen. In het voortgezet onderwijs groeit het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnisch profiel. Reach/Arbo FME heeft minister Asscher van SZW in 2014 voorgerekend dat het veilig werken met gevaarlijke stoffen de FMEleden 60 miljoen méér kost dan nodig is. Mede dankzij onze rekensom gaat de Inspectie SZW het gebruik van een arbocatalogus op brancheniveau toestaan. Dit betekent dat de eis aan bedrijven om per stof alles door te rekenen voor ongeveer 80 procent van de stoffen komt te vervallen. Exportfinanciering Door de inzet van FME zijn er meer mogelijkheden gecreëerd voor het verkrijgen van werkkapitaal, directe garanties, exportfinanciering naar ontwikkelingslanden en is de toegang voor het mkb verbeterd. RoHS FME sloeg alarm over de vele miljoenen extra die ten laste komen van het bedrijfsleven doordat de RoHS (regels over chemische stoffen in apparaten) met meer plastic weekmakers zou worden uitgebreid. Naar aanleiding van ons tromgeroffel, in De Telegraaf, heeft de VVD Kamervragen gesteld. Tegelijkertijd werd een lobby in Brussel gestart. Het resultaat? De industrie krijgt twee jaar extra tijd om aan de eisen te voldoen. Vrijhandelsakkoord FME en Orgalime hebben met de Amerikaanse industrieorganisatie NEMA belangrijke stappen gezet in het hoofdstuk Vrijhandelsakkoord Europa -VS. Onderwerpen als importtarieven, douaneprocedures, publieke aanbestedingen en technische standaarden staan nu hoog op de onderhandelingsagenda. Dit kan FME-leden die zaken (willen) doen in de VS veel voordeel opleveren. Overheidssteun na sancties Rusland FME heeft zich sterk gemaakt voor overheidssteun voor bedrijven die hinder ondervinden van de sancties die Europa en Rusland over en weer hebben afgekondigd. Met succes. Bedrijven kunnen hierdoor gebruik maken van bijvoorbeeld werktijdverkorting, uitstel van betaling bij de Belasting dienst en extra garantiemogelijkheden. Eén pensioenregeling voor de techniek FME en werkgeversorganisaties in de Metaal en Techniek zijn erin geslaagd met vakbonden afspraken te maken over een nieuwe pensioenregeling. De regeling geldt voor zowel de Metalektro als de Metaal en Techniek en komt de arbeids mobiliteit tussen beide sectoren ten goede. Een andere belangrijke wens van de werk gevers is ook gerealiseerd: de premie blijft de eerste vijf jaar stabiel. Technostarters It s time to throttle up! Technostarters zijn van groot belang voor de innovatiekracht van onze technologische industrie. Daarom introduceerde FME eind 2014 het FME Technostarter-lidmaatschap. Om Technostarters een handje te helpen bij het realiseren van hun groeiambities, helpt FME hen bij het vinden van de juiste netwerken, het zoeken naar exportmarkten en internationale partners en het verkrijgen van voldoende financiering. Meer weten? Ga naar:

5 FME Advies Ook in 2014 hebben de adviseurs van FME individuele lidbedrijven ondersteund bij ondernemers vraagstukken. Dat deden zij onder andere op het gebied van Lean, financiering, reorganisaties, functiewaardering en juridische kwesties. Dankzij hun brede kennis van de technologische sector zijn de FME-adviseurs in staat om de ondernemers praktische adviezen te geven. Beloningsonderzoek Om de leden te ondersteunen voert FME jaarlijks meerdere arbeidsvoorwaardenonderzoeken uit. In 2014 was dat bijvoorbeeld het Beloningsonderzoek Technologische Industrie. Dit exclusieve FME-onderzoek geeft een beeld van de arbeidsvoorwaarden van 33 veel voorkomende functies in de technologische industrie. Maatwerk voor ploegendiensten Bij veel FME-leden wordt gewerkt in ploegendiensten. Hoe kunnen ploegendiensten beter aansluiten op de individuele wensen van werknemers en de (flexibiliteits)behoefte van een bedrijf? Hoe zorgen we dat werknemers vitaal blijven en de productiviteit goed blijft? FME heeft samen met TNO onderzoek gedaan en hieruit is een model voortgekomen. Dit model helpt bedrijven de nadelige gevolgen van ploegendiensten en dan in het bijzonder die van nachtdiensten te beperken. Internationaal Hannover Messe Onder het motto Global Challenges, Smart Solutions kleurde Nederland als partnerland de Hannover Messe 2014 oranje. Ruim 200 Nederlandse exposanten een recordaantal lieten zien dat smart solutions verrassend vaak Dutch solutions zijn. Technologische oplossingen van veel FME-leden op het podium van de belangrijkste internationale industriële vakbeurs ter wereld hebben er voor gezorgd dat zij stevig op de internationale kaart zijn gezet. Het zal de export van onze leden een flinke boost geven, aldus Ineke Dezentjé Hamming, die Nederland namens de technologische industrie vertegenwoordigde. FME heeft het afgelopen jaar bijna 40 collectieve handelsbevorderende activiteiten georganiseerd voor FME-leden, specifiek voor de sectoren agro & food, medische technologie, hightech, duurzame energietechnologie, olie & gas en sport & infrastructuur. Daarnaast zijn ruim 150 FME-leden geholpen met hun internationale vraagstukken. Een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar: Drie handelsmissies specifiek voor startende exporteurs. Het resultaat: 40 ondernemers die een goed beeld hebben gekregen van de lokale markt door bedrijfsbezoeken en matchmaking met potentiële klanten en partners. Bedrijfscollectieven op de Medica en de Arab Health voor de LS&H-sector. Vertegenwoordiging agro & foodsector op de Foodtech in India. Aanwezigheid energiesector op de Powergen in Duitsland. Succesvolle missies van de Task force Healthcare, onder andere naar China, India, Ghana, Nigeria, Zuid-Afrika en Duitsland. Hoogtepunt was het bezoek naar Japan en Zuid-Korea samen met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. FME reisde samen met minister Kamp en een aantal mkbbedrijven naar Koeweit om lokale oliebedrijven te bezoeken. De zakelijke banden met dit land zijn daarmee stevig aangehaald.

6 FME Advocaten FME helpt u met uw algemene voorwaarden FME Advocaten heeft speciaal voor FMEleden instructies opgesteld waarmee lidbedrijven kunnen voorkomen dat algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Niet-toepasselijkheid kan voor leveranciers betekenen dat zij aansprakelijk zijn voor alle gevolgschade van de klant door te late levering of gebreken in de producten. CEEMET De beste sociale zekerheid FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming- Bluemink is in 2014 benoemd tot voorzitter van CEEMET, de Europese koepelorganisatie van werkgevers in de technologische en metaal industrie. CEEMET strijdt voor betere Europese regelgeving, dynamische arbeids markten met vaardige medewerkers en een betere dialoog tussen Europese beleidsmakers en de industrie. Dezentjé gaf bij haar benoeming meteen een helder geluid af: "Economische groei en welvaart komen vanuit onze bedrijven; dát is de beste sociale zekerheid!" De clusters Met slimme samenwerkingsverbanden en krachtenbundeling rond specifieke uitdagingen helpen de FME-clusters onze ondernemers de verdienkracht van hun bedrijf te vergroten. In 2014 had elk cluster een roadmap met activiteiten die gericht zijn op concrete innovatieprojecten, een sterke lobby, scherpe inzichten over markten en trends, netwerkbijeenkomsten en het vergroten van marktkansen. Branches speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de roadmap, de lobby-agenda en de keuze voor thema s en projecten. De resultaten in 2014: Life Sciences & Health Challenge Hoe kunnen we efficiënter omgaan met medisch beeldmateriaal van patiënten en hiermee tijd én geld besparen. Uitkomst: investering in cardio living lab in Haga Ziekenhuis. Ontwikkeling business case om met inzet van technologie prostaatkanker in een vroeg stadium te ontdekken (i.s.m. Radboud Medisch Centrum). Energy Organisatie Cleantech Businessday, dé landelijke ontmoetingsplek voor ontwikkelaars, producenten, afnemers en financiers van Cleantech. Oprichting platform Energy Storage NL. Start met ontwikkeling van Roadmap Energieopslag die bedrijven meer inzicht geeft in trends en ontwikkelingen in de markt, technologie en maatschappij. Bebouwde Omgeving Ondertekening convenant: partijen gaan samenwerken om de energiemeter in gerenoveerde woningen op nul te krijgen. Concreet: woningen en gemiddelde investering van euro per woning. Dat biedt kansen voor FME-leden. Rapport Gebouwen met toekomstwaarde aangeboden aan minister Blok van Wonen. In het rapport wordt een methode toegelicht waarmee gebouwen eenvoudiger van functiekunnen veranderen. Agro & Food Agro Food & Technology Congres. Twee dagen boordevol inspiratie en innovatie met de gehele keten: van technologiebedrijf tot voedselproducent, van verpakkingsindustrie tot transportindustrie en van machinebouwer tot levensmiddelenbranche. Studiereis Silicon Valley, het Mekka van innovatie. Belangrijke thema s: start-up cultuur, de Amerikaanse ondernemersmentaliteit en venture capital.

7 Activiteiten Congres Be Smart Be Smart: Samen kansen creëren met Smart Industry, het gezamenlijke congres van FME en Nederland ICT, werd gehouden op woensdag 12 november in een smart omgeving: bij Vanderlande in Veghel, wereldwijd bekend om haar geautomatiseerde material-handling systemen. Het werd een middag vol inspiratie over kansen die voor ons liggen en over kennis delen. Met keynote-speaker Willem Vermeend en ondernemers aan het woord over hoe zij hun bedrijven Smart hebben gemaakt. Klantendag FME In januari 2014 organiseerde FME een klantendag, die in het teken stond van de High Performance Organisation. De FMEleden maakten kennis met de vijf univer sele succesfactoren om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Ook kregen zij een inkijk in de resultaten die een FME-lidbedrijf heeft geboekt met de HPO-analyse van FME Advies. FME Industrietoppen We leven in een nieuwe econo mische realiteit en we hebben elkaar echt nodig. Onder nemers en politici moeten de handen in elkaar slaan om te zorgen voor goede industriepolitiek. Met dat doel heeft FME in 2014 opnieuw een aantal Industrietoppen georganiseerd. FME-leden spraken met EZ-minister Henk Kamp en met de fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66) en Diederik Samsom (PvdA) over belangrijke thema s als het vestigingsklimaat, financiering, innovatie en werkgeverslasten. Minister Kamp presenteerde vlak na zo'n Industrietop het zogeheten Aanvullend actieplan MKBfinanciering. FME in de regio FME organiseerde ook in 2014 weer een reeks succesvolle regionale ledenbijeenkomsten op het gebied van Arbo, Milieu & Energie, Sociale Zekerheid en Normalisatie & Certificering. De leden werden op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen en ze werden geïnformeerd over specifieke thema s zoals veiligheid op de werkvloer, de impact van het Activiteitenbesluit, de mogelijke gevolgen van de invoering Wet Werk en Zekerheid en productregelgeving in Europa. FME in de media Zichtbaarheid draagt in belangrijke mate bij aan het positio neren van de technologische industrie. In 2014 verschenen er maar liefst artikelen over FME in dag-, week- en vakbladen. Een interview met Ineke Dezentjé op de Hannover Messe was zelfs de opening van het Achtuurjournaal. Bijna drie miljoen mensen bekeken die uitzending. De regionale kranten berichtten in 2014 tientallen keren over FME en we haalden vaak het Financieele Dagblad, 32 keer om precies te zijn. De Telegraaf plaatste een belangwekkend interview met FME over een miljoenenstrop door gevaarlijke stoffen. Naar aanleiding hiervan werden Kamervragen gesteld en werd het beleid in Brussel bijgesteld. Ledenvoordeel Exclusieve kortingen voor FME-leden Members Benefits realiseerde in 2014 weer belangrijke kortingen voor FMEleden, zoals rond zorgverzekeringen en schade verzekeringen. Het aanbod is verder uitgebreid. Ook werknemers van FME-leden kunnen profiteren van voordeelregelingen, onder andere rond brandstof en huishoudelijke apparatuur. In 2014 maakten 400 FMEbedrijven gebruik van de diensten van Technical Benefits. En 300 FME-leden maakten gebruik van STENIM het FMEprogramma voor collectieve inkoop van energie om zo een voordeliger tarief voor gas en elektra te verkrijgen.

8 Ledenbezoeken In 2014 zijn bijna alle FME-leden door onze medewerkers bezocht. De belangrijkste vraag: Hoe ervaren zij onze dienstverlening en wat kunnen we nog meer voor de ondernemer betekenen? Het gaf ons waardevolle input om onze diensten nog relevanter te maken. Een van de wensen sector specifieke business informatie krijgt in 2015 vorm door middel van markt rapportages en een FME-benchmark. Cijfers Lidbedrijven Medewerkers Totale omzet 70 miljard Export 35 miljard Toegevoegde waarde 15 miljard FME Boerhaavelaan 40 Postbus AD Zoetermeer T E F I

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

Werken aan de innovaties van de toekomst

Werken aan de innovaties van de toekomst Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Postbus 93144 2509 AC Den Haag T +31 (0) 88 602 5452 www.agentschapnl.nl Rijksoverheid December 2010 Publicatie-nr. 3IPJR1002 Fotograaf

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit

Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 1 > 2014 Vliegbasis Leeuwarden kijkt weer vooruit > Ledenplatforms over ondernemingsfinanciering > VNO-NCW en MKB Noord: What s in it for you?

Nadere informatie

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013

TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE. een tussenbalans 2011 2013 TOPSECTOR CREATIEVE INDUSTRIE een tussenbalans 2011 2013 4 Dit is een evaluatie van de topsector creatieve industrie 2011-2013 In opdracht van het topteam creatieve industrie Gemaakt door Design Innovation

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat.

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat. innovatie Europa digitale vaardigheden mensen netwerk standaardisatie privacy duurzaamheid veiligheid mobiliteit e-skills social media digitalisering e-factureren security keten cloud Nederland mobiliteit

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

pggm.nl Een waardevolle toekomst, met respect voor mens en omgeving

pggm.nl Een waardevolle toekomst, met respect voor mens en omgeving pggm.nl Een waardevolle toekomst, met respect voor mens en omgeving Duurzaamheid bij - 2011 Onze visie is een pensioenuitvoeringsorganisatie waar gewerkt wordt met geld en waar het draait om mensen. Haar

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden

Energieakkoord. Energieakk. Visie. Informatie voor belanghebbenden Energieakkoord Informatie voor belanghebbenden Deze PDF is aanklikbaar, klik op het betreffende onderdeel om door de PDF te navigeren: Visie Energieakk Overzicht Energieakkoord Energieakkoord Visie Op

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011

Doorpakken met Leren & Werken. Plan van aanpak 2008-2011 Doorpakken met Leren & Werken Plan van aanpak 2008-2011 Leren & Werken. . Voorwoord We zijn allebei in de zomer van 1961 geboren. Voor de rest zijn de verschillen tussen ons groot. In Nederland ging elk

Nadere informatie

Vizier op noordelijke kansen

Vizier op noordelijke kansen I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 19 NUMMER 2 > 2014 investeringsvisie Vno-ncw noord Vizier op noordelijke kansen > AnnemIeke LAntInk: niets zo slecht ALs niet meer meedoen > Anne JAn zwart

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord i 01 02 03 04 05 06 Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met

Nadere informatie

DTSS - ThermoPlastic Research Centre - Vrije Universiteit Amsterdam - Accenture - Cumulus - Inter IKEA Systems B.V. - TTO - Lacquey - Mikrocentrum

DTSS - ThermoPlastic Research Centre - Vrije Universiteit Amsterdam - Accenture - Cumulus - Inter IKEA Systems B.V. - TTO - Lacquey - Mikrocentrum ACTIEAGENDA DTSS - ThermoPlastic Research Centre - Vrije Universiteit Amsterdam - Accenture - Cumulus - Inter IKEA Systems B.V. - TTO - Lacquey - Mikrocentrum Holding B.V. - lnstitute for Advanced Metropolitan

Nadere informatie

ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN ANTWOORDEN OP SCHRIFTELIJKE VRAGEN 1 Wat is de reden dat de toezegging van de minister van Economische Zaken tijdens het wetgevingsoverleg over de jaarverslagen, verantwoordingsstukken Ministerie van Economische

Nadere informatie

Verklaring van tekens

Verklaring van tekens ICT kennis en economie 2015 ICT, kennis en economie 2015 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

De techniek waarop Nederland draait

De techniek waarop Nederland draait Profiel van een eigentijdse brancheorganisatie De techniek waarop Nederland draait www.unet0-vni.nl Techniek is alom aanwezig: we vinden het vanzelfsprekend dat technische oplossingen ons leven prettiger,

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 Nationaal Techniekpact 2020 P agina 1 1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op internationale

Nadere informatie

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020

NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 Nationaal Techniekpact 2020 P agina 1 1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op internationale

Nadere informatie

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012

Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012 Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012 Ondernemen met lef en ambitie Jaarverslag Economic Development Board Almere 2012 Ondernemen met lef en ambitie Onderdeel van Almere Werkt! Het programma

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid

Plan van Aanpak. Ondernemers, Onderwijs en Overheid Ondernemers, Onderwijs en Overheid Plan van Aanpak Ten behoeve van de subsidieaanvraag Regionaal Investeringsfonds MBO door de partners van het CIV Smart Technology onder penvoerderschap van ID College.

Nadere informatie