FME JAAROVERZICHT 2014 Kansen creëren met Smart Industry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FME JAAROVERZICHT 2014 Kansen creëren met Smart Industry"

Transcriptie

1 FME JAAROVERZICHT 2014 Kansen creëren met Smart Industry

2 Naar meer verdienkracht FME heeft in 2014 meer dan ooit ingespeeld op de ontwikkelingen in technologie en internationale markten. Het was het jaar waarin FME Smart Industry stevig op de kaart zette. Dat deden we op de Hannover Messe, in het landelijke Team Smart Industry en tijdens ons Jaarcongres. Smart Industry draait in de kern om het optimaliseren van productie door inzet van ict. Het zorgt voor sneller, duurzamer en goedkoper produceren. FME helpt haar leden de kansen die Smart Industry biedt volop te benutten en zo hun verdienkracht te vergroten. Maar FME ondernam natuurlijk nog veel meer. In dit jaaroverzicht vind je een selectie van wat FME in 2014 voor de leden heeft bereikt.

3 Smart Industry Smart Industry, de vierde industriële revolutie, kan en moet zorgen voor versterking van de concurrentiepositie van onze bedrijven in de internationale markt. Cruciaal is dan wél dat alle ondernemers in de industrie weten wat Smart Industry betekent en welke kansen het biedt. Smart Industry staat voor het versnellen van digitalisering van productieprocessen, voor het vergroten van de verdien kracht, voor extra groei en voor extra banen. FME heeft een leidende rol gepakt in deze ontwikkeling. Zo stond FME-voorzitter Dezentjé aan het hoofd van het Team Smart Industry dat de Actieagenda Smart Industry heeft opgesteld. De kern van die Actieagenda: de digitalisering van productieprocessen versnellen, de concurrentiekracht versterken. Hoe? Door het verzilveren van bestaande kennis, het versnellen in zogeheten Fieldlabs en het versterken van het fundament. Bedrijven en instellingen kunnen in de Fieldlabs Smart Industryoplossingen (verder) ontwikkelen, testen en implementeren. In de Fieldlabs kunnen ondernemers tegen lage kosten en met weinig eigen risico onderzoeken wat Smart Industry voor hun bedrijf kan betekenen. Vanuit de Fieldlabs wordt structurele samenwerking gezocht met kennisinstellingen, vakgroepen aan universiteiten en onderwijsinstellingen. De Fieldlabs moeten een doorbraak realiseren op vraagstukken die voor de Nederlandse industrie urgent zijn. FME is gestart met: bedrijven informeren over wat Smart Industry is en over de kansen die het biedt; het stimuleren van nauwere samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om Smart te gaan opereren; het inspireren van bedrijven hun kennis en ervaringen rond Smart werken met andere bedrijven te delen. Cao-vernieuwing Cao moet blijven, maatwerk is nodig Kort na het afsluiten van de laatste cao Metalektro, in november 2013, liet FME weten dat het voortaan anders moet. Inhoud en proces van de cao zijn niet meer van deze tijd. Begin 2014 ging FME dan ook van start met een project dat moet leiden tot hedendaagse en vernieuwende collec tieve arbeids voorwaarden: het project Cao-vernieuwing. Het gerenommeerde onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia inventariseerde in opdracht van FME in een grootschalig onder zoek de wensen en behoeften van de FME-leden en hun medewerkers. Ook wetenschappers werden geraadpleegd en alle deelnemers werd gevraagd naar mogelijke alternatieven voor de huidige collectieve arbeidsvoorwaarden. In de zomer van 2014 zijn speciale cao-bijeenkomsten gehouden, waarin de onderzoeksresultaten met de FMEleden zijn besproken. De uitkomst: iedereen vindt vernieuwing noodzakelijk. Zowel werkgevers als werknemers willen dat collectieve afspraken blijven en willen tegelijkertijd meer ruimte voor maatwerk. FME werkt aan het realiseren van die wensen, onder meer via een caoplatform.

4 Lobbysuccessen Continuïteit in innovatieregelingen Mede door de inzet van FME worden de innovatieregelingen WBSO en RDA ongewijzigd voortgezet. De mkb-innovatie - stimuleringsregeling MIT werd, op aandringen van FME, verruimd van 30 naar 55 miljoen euro. Meer jongeren kiezen techniek Het oplossen van het tekort aan goed opgeleide technici blijft een speerpunt voor FME. Mede door onze inspanningen, onder meer met het Techniekpact, lijkt er een kentering te zijn in de studiekeuze van jongeren. Het aantal inschrijvingen voor een tech nische studie op hbo- en wo-niveau is in 2014 weer toegenomen. In het voortgezet onderwijs groeit het aantal leerlingen dat kiest voor een bètatechnisch profiel. Reach/Arbo FME heeft minister Asscher van SZW in 2014 voorgerekend dat het veilig werken met gevaarlijke stoffen de FMEleden 60 miljoen méér kost dan nodig is. Mede dankzij onze rekensom gaat de Inspectie SZW het gebruik van een arbocatalogus op brancheniveau toestaan. Dit betekent dat de eis aan bedrijven om per stof alles door te rekenen voor ongeveer 80 procent van de stoffen komt te vervallen. Exportfinanciering Door de inzet van FME zijn er meer mogelijkheden gecreëerd voor het verkrijgen van werkkapitaal, directe garanties, exportfinanciering naar ontwikkelingslanden en is de toegang voor het mkb verbeterd. RoHS FME sloeg alarm over de vele miljoenen extra die ten laste komen van het bedrijfsleven doordat de RoHS (regels over chemische stoffen in apparaten) met meer plastic weekmakers zou worden uitgebreid. Naar aanleiding van ons tromgeroffel, in De Telegraaf, heeft de VVD Kamervragen gesteld. Tegelijkertijd werd een lobby in Brussel gestart. Het resultaat? De industrie krijgt twee jaar extra tijd om aan de eisen te voldoen. Vrijhandelsakkoord FME en Orgalime hebben met de Amerikaanse industrieorganisatie NEMA belangrijke stappen gezet in het hoofdstuk Vrijhandelsakkoord Europa -VS. Onderwerpen als importtarieven, douaneprocedures, publieke aanbestedingen en technische standaarden staan nu hoog op de onderhandelingsagenda. Dit kan FME-leden die zaken (willen) doen in de VS veel voordeel opleveren. Overheidssteun na sancties Rusland FME heeft zich sterk gemaakt voor overheidssteun voor bedrijven die hinder ondervinden van de sancties die Europa en Rusland over en weer hebben afgekondigd. Met succes. Bedrijven kunnen hierdoor gebruik maken van bijvoorbeeld werktijdverkorting, uitstel van betaling bij de Belasting dienst en extra garantiemogelijkheden. Eén pensioenregeling voor de techniek FME en werkgeversorganisaties in de Metaal en Techniek zijn erin geslaagd met vakbonden afspraken te maken over een nieuwe pensioenregeling. De regeling geldt voor zowel de Metalektro als de Metaal en Techniek en komt de arbeids mobiliteit tussen beide sectoren ten goede. Een andere belangrijke wens van de werk gevers is ook gerealiseerd: de premie blijft de eerste vijf jaar stabiel. Technostarters It s time to throttle up! Technostarters zijn van groot belang voor de innovatiekracht van onze technologische industrie. Daarom introduceerde FME eind 2014 het FME Technostarter-lidmaatschap. Om Technostarters een handje te helpen bij het realiseren van hun groeiambities, helpt FME hen bij het vinden van de juiste netwerken, het zoeken naar exportmarkten en internationale partners en het verkrijgen van voldoende financiering. Meer weten? Ga naar:

5 FME Advies Ook in 2014 hebben de adviseurs van FME individuele lidbedrijven ondersteund bij ondernemers vraagstukken. Dat deden zij onder andere op het gebied van Lean, financiering, reorganisaties, functiewaardering en juridische kwesties. Dankzij hun brede kennis van de technologische sector zijn de FME-adviseurs in staat om de ondernemers praktische adviezen te geven. Beloningsonderzoek Om de leden te ondersteunen voert FME jaarlijks meerdere arbeidsvoorwaardenonderzoeken uit. In 2014 was dat bijvoorbeeld het Beloningsonderzoek Technologische Industrie. Dit exclusieve FME-onderzoek geeft een beeld van de arbeidsvoorwaarden van 33 veel voorkomende functies in de technologische industrie. Maatwerk voor ploegendiensten Bij veel FME-leden wordt gewerkt in ploegendiensten. Hoe kunnen ploegendiensten beter aansluiten op de individuele wensen van werknemers en de (flexibiliteits)behoefte van een bedrijf? Hoe zorgen we dat werknemers vitaal blijven en de productiviteit goed blijft? FME heeft samen met TNO onderzoek gedaan en hieruit is een model voortgekomen. Dit model helpt bedrijven de nadelige gevolgen van ploegendiensten en dan in het bijzonder die van nachtdiensten te beperken. Internationaal Hannover Messe Onder het motto Global Challenges, Smart Solutions kleurde Nederland als partnerland de Hannover Messe 2014 oranje. Ruim 200 Nederlandse exposanten een recordaantal lieten zien dat smart solutions verrassend vaak Dutch solutions zijn. Technologische oplossingen van veel FME-leden op het podium van de belangrijkste internationale industriële vakbeurs ter wereld hebben er voor gezorgd dat zij stevig op de internationale kaart zijn gezet. Het zal de export van onze leden een flinke boost geven, aldus Ineke Dezentjé Hamming, die Nederland namens de technologische industrie vertegenwoordigde. FME heeft het afgelopen jaar bijna 40 collectieve handelsbevorderende activiteiten georganiseerd voor FME-leden, specifiek voor de sectoren agro & food, medische technologie, hightech, duurzame energietechnologie, olie & gas en sport & infrastructuur. Daarnaast zijn ruim 150 FME-leden geholpen met hun internationale vraagstukken. Een greep uit de activiteiten van het afgelopen jaar: Drie handelsmissies specifiek voor startende exporteurs. Het resultaat: 40 ondernemers die een goed beeld hebben gekregen van de lokale markt door bedrijfsbezoeken en matchmaking met potentiële klanten en partners. Bedrijfscollectieven op de Medica en de Arab Health voor de LS&H-sector. Vertegenwoordiging agro & foodsector op de Foodtech in India. Aanwezigheid energiesector op de Powergen in Duitsland. Succesvolle missies van de Task force Healthcare, onder andere naar China, India, Ghana, Nigeria, Zuid-Afrika en Duitsland. Hoogtepunt was het bezoek naar Japan en Zuid-Korea samen met Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima. FME reisde samen met minister Kamp en een aantal mkbbedrijven naar Koeweit om lokale oliebedrijven te bezoeken. De zakelijke banden met dit land zijn daarmee stevig aangehaald.

6 FME Advocaten FME helpt u met uw algemene voorwaarden FME Advocaten heeft speciaal voor FMEleden instructies opgesteld waarmee lidbedrijven kunnen voorkomen dat algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Niet-toepasselijkheid kan voor leveranciers betekenen dat zij aansprakelijk zijn voor alle gevolgschade van de klant door te late levering of gebreken in de producten. CEEMET De beste sociale zekerheid FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming- Bluemink is in 2014 benoemd tot voorzitter van CEEMET, de Europese koepelorganisatie van werkgevers in de technologische en metaal industrie. CEEMET strijdt voor betere Europese regelgeving, dynamische arbeids markten met vaardige medewerkers en een betere dialoog tussen Europese beleidsmakers en de industrie. Dezentjé gaf bij haar benoeming meteen een helder geluid af: "Economische groei en welvaart komen vanuit onze bedrijven; dát is de beste sociale zekerheid!" De clusters Met slimme samenwerkingsverbanden en krachtenbundeling rond specifieke uitdagingen helpen de FME-clusters onze ondernemers de verdienkracht van hun bedrijf te vergroten. In 2014 had elk cluster een roadmap met activiteiten die gericht zijn op concrete innovatieprojecten, een sterke lobby, scherpe inzichten over markten en trends, netwerkbijeenkomsten en het vergroten van marktkansen. Branches speelden een belangrijke rol in de ontwikkeling van de roadmap, de lobby-agenda en de keuze voor thema s en projecten. De resultaten in 2014: Life Sciences & Health Challenge Hoe kunnen we efficiënter omgaan met medisch beeldmateriaal van patiënten en hiermee tijd én geld besparen. Uitkomst: investering in cardio living lab in Haga Ziekenhuis. Ontwikkeling business case om met inzet van technologie prostaatkanker in een vroeg stadium te ontdekken (i.s.m. Radboud Medisch Centrum). Energy Organisatie Cleantech Businessday, dé landelijke ontmoetingsplek voor ontwikkelaars, producenten, afnemers en financiers van Cleantech. Oprichting platform Energy Storage NL. Start met ontwikkeling van Roadmap Energieopslag die bedrijven meer inzicht geeft in trends en ontwikkelingen in de markt, technologie en maatschappij. Bebouwde Omgeving Ondertekening convenant: partijen gaan samenwerken om de energiemeter in gerenoveerde woningen op nul te krijgen. Concreet: woningen en gemiddelde investering van euro per woning. Dat biedt kansen voor FME-leden. Rapport Gebouwen met toekomstwaarde aangeboden aan minister Blok van Wonen. In het rapport wordt een methode toegelicht waarmee gebouwen eenvoudiger van functiekunnen veranderen. Agro & Food Agro Food & Technology Congres. Twee dagen boordevol inspiratie en innovatie met de gehele keten: van technologiebedrijf tot voedselproducent, van verpakkingsindustrie tot transportindustrie en van machinebouwer tot levensmiddelenbranche. Studiereis Silicon Valley, het Mekka van innovatie. Belangrijke thema s: start-up cultuur, de Amerikaanse ondernemersmentaliteit en venture capital.

7 Activiteiten Congres Be Smart Be Smart: Samen kansen creëren met Smart Industry, het gezamenlijke congres van FME en Nederland ICT, werd gehouden op woensdag 12 november in een smart omgeving: bij Vanderlande in Veghel, wereldwijd bekend om haar geautomatiseerde material-handling systemen. Het werd een middag vol inspiratie over kansen die voor ons liggen en over kennis delen. Met keynote-speaker Willem Vermeend en ondernemers aan het woord over hoe zij hun bedrijven Smart hebben gemaakt. Klantendag FME In januari 2014 organiseerde FME een klantendag, die in het teken stond van de High Performance Organisation. De FMEleden maakten kennis met de vijf univer sele succesfactoren om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Ook kregen zij een inkijk in de resultaten die een FME-lidbedrijf heeft geboekt met de HPO-analyse van FME Advies. FME Industrietoppen We leven in een nieuwe econo mische realiteit en we hebben elkaar echt nodig. Onder nemers en politici moeten de handen in elkaar slaan om te zorgen voor goede industriepolitiek. Met dat doel heeft FME in 2014 opnieuw een aantal Industrietoppen georganiseerd. FME-leden spraken met EZ-minister Henk Kamp en met de fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66) en Diederik Samsom (PvdA) over belangrijke thema s als het vestigingsklimaat, financiering, innovatie en werkgeverslasten. Minister Kamp presenteerde vlak na zo'n Industrietop het zogeheten Aanvullend actieplan MKBfinanciering. FME in de regio FME organiseerde ook in 2014 weer een reeks succesvolle regionale ledenbijeenkomsten op het gebied van Arbo, Milieu & Energie, Sociale Zekerheid en Normalisatie & Certificering. De leden werden op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen en ze werden geïnformeerd over specifieke thema s zoals veiligheid op de werkvloer, de impact van het Activiteitenbesluit, de mogelijke gevolgen van de invoering Wet Werk en Zekerheid en productregelgeving in Europa. FME in de media Zichtbaarheid draagt in belangrijke mate bij aan het positio neren van de technologische industrie. In 2014 verschenen er maar liefst artikelen over FME in dag-, week- en vakbladen. Een interview met Ineke Dezentjé op de Hannover Messe was zelfs de opening van het Achtuurjournaal. Bijna drie miljoen mensen bekeken die uitzending. De regionale kranten berichtten in 2014 tientallen keren over FME en we haalden vaak het Financieele Dagblad, 32 keer om precies te zijn. De Telegraaf plaatste een belangwekkend interview met FME over een miljoenenstrop door gevaarlijke stoffen. Naar aanleiding hiervan werden Kamervragen gesteld en werd het beleid in Brussel bijgesteld. Ledenvoordeel Exclusieve kortingen voor FME-leden Members Benefits realiseerde in 2014 weer belangrijke kortingen voor FMEleden, zoals rond zorgverzekeringen en schade verzekeringen. Het aanbod is verder uitgebreid. Ook werknemers van FME-leden kunnen profiteren van voordeelregelingen, onder andere rond brandstof en huishoudelijke apparatuur. In 2014 maakten 400 FMEbedrijven gebruik van de diensten van Technical Benefits. En 300 FME-leden maakten gebruik van STENIM het FMEprogramma voor collectieve inkoop van energie om zo een voordeliger tarief voor gas en elektra te verkrijgen.

8 Ledenbezoeken In 2014 zijn bijna alle FME-leden door onze medewerkers bezocht. De belangrijkste vraag: Hoe ervaren zij onze dienstverlening en wat kunnen we nog meer voor de ondernemer betekenen? Het gaf ons waardevolle input om onze diensten nog relevanter te maken. Een van de wensen sector specifieke business informatie krijgt in 2015 vorm door middel van markt rapportages en een FME-benchmark. Cijfers Lidbedrijven Medewerkers Totale omzet 70 miljard Export 35 miljard Toegevoegde waarde 15 miljard FME Boerhaavelaan 40 Postbus AD Zoetermeer T E F I

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar

Dutch Sports Infrastructure. Nationaal Export Event. Ruben Dubelaar Nationaal Export Event Ruben Dubelaar I 1 Wat doet FME met voetbal? I 2 Clusters FME Agro & Food Betaalbaar en gezond voedsel voor iedereen met technologie uit NL door slimmere samenwerking in de keten.

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie

Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Vraag & Aanbod Dag van de Maakindustrie Workshop Internationaal Ondernemen Micha van Lin, Hoofd Internationaal Ondernemen Patrick Walison, Adviseur Internationaal Ondernemen 6-12-2011 1 FME-CWM Werkgeversorganisatie

Nadere informatie

Internationale Kansen & Knelpunten

Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport Internationale Kansen & Knelpunten Onderzoeksrapport van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Health sector Versie 2015 Mede mogelijk gemaakt door: www.tfhc.nl Task Force Health Care

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

FME: de bindende kracht. 31 mei 2010 - Geert Huizinga

FME: de bindende kracht. 31 mei 2010 - Geert Huizinga FME: de bindende kracht 31 mei 2010 - Geert Huizinga Vereniging FME-CWM Opgericht door en voor ondernemers in de technologische-industriële sector Nederlands grootste werkgeversorganisatie in de technologisch-industriële

Nadere informatie

Op deze pagina vind je meer informatie over de FME International Business Award.

Op deze pagina vind je meer informatie over de FME International Business Award. Introductie Tijdens de Hannover Messe 2017 wordt de FME International Business Award uitgereikt aan een ondernemer uit de technologische industrie, die internationaal succesvol zakendoet. Stertil heeft

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Onderzoek Internationaal Ondernemen

Onderzoek Internationaal Ondernemen Onderzoek Internationaal Ondernemen 2012 augustus 2012 In samenwerking met: Inhoudsopgave Introductie... 2 Achtergrondinformatie... 3 Export... 6 Uitbesteding... 8 Knelpunten & Barrières... 9 Ondersteuning...

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

The AgriFoodTech Accelerator

The AgriFoodTech Accelerator The AgriFoodTech Accelerator Marcel van Haren Manager Cluster Agri & Food Dromen over Agri & Food De komende 40 jaar is wereldwijd evenveel voedsel nodig dan het totaal wat er de afgelopen 8.000 jaar geproduceerd

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal

Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal Door Tony van der Meer Jos Kleiboer Directeur Beleid Koninklijke Metaalunie Industriebeleid vertalen naar MKB-metaal STAAL IN BEELD MAART 2015 10 De industrie wordt steeds meer gezien, wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Denk mee over standaardisatie in Smart Industry

Denk mee over standaardisatie in Smart Industry Denk mee over standaardisatie in Smart Industry D U T C H I N D U S T RY F I T F O R T H E F U T U R E www.smartindustry.nl PROFITEER VAN DE KANSEN DIE SMART INDUSTRY UW BEDRIJF BIEDT DENKT U MEE OVER

Nadere informatie

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020

Inhoud presentatie Cohesiebeleid 2014-2020 Situatie 2007-2013 Uitdaging 2014-2020 EU2020 OP EFRO OOST-NEDERLAND 2014-2020PRESENTATIE KENNISPARK, 23 APRIL 2014 JOLANDA VROLIJK, PROGRAMMAMANAGER EFRO OP EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Inhoud presentatie 1. Inleiding Europese Fondsen: cohesie beleid

Nadere informatie

Industrie & innovatie

Industrie & innovatie Industrie & innovatie Boardroomdiscussie Corné Kranenburg sectorspecialist Industrie Marlise van der Plas themamanager Innovatie Welkom! 2 Programma Introductie 12:00 12:15 Ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

Welkom bij de break-out sessie Samen grenzen verkennen op nieuwe markt Iran

Welkom bij de break-out sessie Samen grenzen verkennen op nieuwe markt Iran Welkom bij de break-out sessie Samen grenzen verkennen op nieuwe markt Iran Programma break-out sessie Introductie Iran Ruben Dubelaar, Manager Internationaal Ondernemen Kenniscarrousel met 3 tafels Ervaringen

Nadere informatie

Slim gemaakt in Zuid-Holland

Slim gemaakt in Zuid-Holland Smart Industry biedt kansen voor een renaissance van de Nederlandse (maak) industrie. Door ICT en internet slim te gebruiken, blijven ondernemers hun internationale concurrenten voor en breiden hun markt

Nadere informatie

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland

Conjunctuur enquête. Technologische Industrie Nederland Conjunctuur enquête Technologische Industrie Nederland Gunstig beeld met internationale onzekerheden Het CBS kopt donderdag 16 februari dat het ondernemersvertrouwen in Nederland nog nooit op zo n hoog

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen. juni 2013

Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen. juni 2013 Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen juni 2013 Auteur / Onderzoeker: Dhr. P.M. Walison MSc Beleidsadviseur Internationaal Ondernemen Zoetermeer, juni 2013 Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen

Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen Rapport Onderzoek Internationaal Ondernemen Versie juli 2014 Auteur / Onderzoeker: Daniëlle ten Hagen BSc, FME afdeling Internationaal Ondernemen Zoetermeer, juli 2014 Hoewel aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België

Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica. België Kansendossier : Machinebouw en Mechatronica België Inleiding Aanleiding De industrie wordt wereldwijd steeds hoogwaardiger en heeft alsmaar meer behoefte aan ondernemingen die uitblinken in een hightech

Nadere informatie

Kom naar de Week van de mki

Kom naar de Week van de mki Kom naar de Week van de mki Maandag 25 tot en met vrijdag 29 september De Nederlandse middelgrote en kleine industrie (mki) is een belangrijke motor voor de economie. Speciaal voor deze bedrijven organiseert

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Dit hebben we bereikt. De techniek achter Nederland

Dit hebben we bereikt. De techniek achter Nederland 2016 Dit hebben we bereikt De techniek achter Nederland Samen maken we het verschil! Verstevigen energietransitie UNETO-VNI komt landelijk, regionaal en lokaal op voor uw belangen. Introductie nieuwe strategie:

Nadere informatie

AMBITIE FME Vaart maken

AMBITIE FME Vaart maken AMBITIE FME 2017 Vaart maken Verregaande digitalisering, een steeds kortere time-to-market, felle internationale concurrentie en razendsnelle marktontwikkelingen. Het zijn niet de minste uitdagingen die

Nadere informatie

Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs

Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Nelo Emerencia, Speerpuntmanager Onderwijs & Innovatie Utrecht, 9 februari 2012 DAS Docentenconferentie

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Partners for International Business Als het gaat om internationaal ondernemen en samenwerken Partners for International Business (PIB) is een

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst

Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst Ontdek Freelancehouse: flexibele organisaties hebben de toekomst 1 Flexibele organisaties hebben de toekomst De arbeidsmarkt verandert. Overheid en bedrijfsleven kiezen bewust voor de flexibele inzet van

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011

Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H. Datum 05 april 2011 Topgebied Energie: kansen voor Oost-Nederland Workshop - H Datum 05 april 2011 kiemt KANSEN CREËREN EN BENUTTEN Thecogas Binnenstadservice.nl Sidcon Ingrepro Bredenoord Nuon Helianthos Ubbink Solar Solesta

Nadere informatie

Business Cluster Semiconductors East Netherlands

Business Cluster Semiconductors East Netherlands Business Cluster Semiconductors East Netherlands Ledenbijeenkomst 2 november 2010 Roel Fonville Supported by Roel Fonville Ruim 30 jaar Philips: 20 jaar Philips Components & Semiconductors Ontwikkelaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 826 Industriebeleid Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8

Nadere informatie

Metaal- en foodindustrie naar 2020

Metaal- en foodindustrie naar 2020 Metaal- en foodindustrie naar 2020 Lunch & learn, 24 september 2014 Rabobank LVC en Maasduinen Henri Cocu, Sectormanager Industrie Hans van Haaren Sectormanager Food Sectormanagement als inspiratie Hans

Nadere informatie

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB

Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB High Tech Systems & Materials Life Sciences & Health Agro-Food Logistiek BEDRIJVEN Water Topsectoren en de Samenwerkingsagenda EZ-provincies-MKB Creatieve Industrie Energie Meer geld en betere dienstverlening

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

CleanTech. Business Day 2013. Profileringsvoorstel. 11 december 2013

CleanTech. Business Day 2013. Profileringsvoorstel. 11 december 2013 CleanTech Business Day 2013 Het event voor ontwikkelaars, producenten, afnemers en financiers van duurzame en schone technologieën die samen nieuwe business willen ontwikkelen 11 december 2013 Profileringsvoorstel

Nadere informatie

In de tegenaanval; Investeren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen

In de tegenaanval; Investeren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen In de tegenaanval; Investeren in mensen en kennis om sneller uit de crisis te komen Het kabinet bezint zich op een pakket van maatregelen ter stimulering van de Nederlandse economie in de huidige cyclus.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energie april 2013

Nieuwsbrief Energie april 2013 b6agina 1 van 6 Nieuwsbrief Energie april 2013 Inhoud Nieuws Duurzame energieveiling van start Nieuwe visie ontwikkeling biogas Algen en zeewier: hoe duurzaam is de productie? Kwaliteitsborging helpt bij

Nadere informatie

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs

Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Procedure 2016 nieuwe Smart Industry Fieldlabs Smart Industry Programma Bureau email: info@smartindustry.nl De actieagenda Smart Industry startte in 2015 met 10 fieldlabs. Voor 2016 komt een uitbreiding

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter.

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. building better// De filosofie die bepalend is voor het denken en doen van dutch. Met een prikkelende kijk op

Nadere informatie

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015

Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Rapportage Trends & Signalen uit het Internationale Vestigingsklimaat van de MRDH in 2015 Niels Krol Investor Relations Manager 14 april 2016 Regionale acquisitiepartners 1 Binnen het MRDH gebied richten

Nadere informatie

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche?

1. Wat is uw functie? 2 In welke branche opereert uw branche? Landbouw, bosbouw en visserij Industrie Energievoorziening Waterbedrijven en afvalbeheer Handel Vervoer & opslag Horeca Informatie en communicatie (ICT / media) Financiële dienstverlening Verhuur en handel

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013.

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2013. Speech van Commissaris van de Koningin en voorzitter Raad van Toezicht Energy Valley Max van den Berg, nieuwjaarsreceptie Energy Valley, Groningen, 8 januari 2013 Dames en heren, Allereerst natuurlijk

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie

Persbericht. Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden. Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Persbericht Let op: op pagina 4 melding van een zeer interessante panel discussie Nieuwe Inzichten grensoverschrijdend werken en uitzenden CEE = Central & Eastern Europe Centraal en Oost Europa Het Groei

Nadere informatie

Project 'Smart tooling procesindustrie'

Project 'Smart tooling procesindustrie' Project 'Smart tooling procesindustrie' Partners zijn o.a.: Het project draagt bij aan: Versnelling overgang kenniseconomie + innovatieve bedrijfsomgeving Uitwisseling kennis & best practices Versterking

Nadere informatie

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with

Alphega apotheek. Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement. In partnership with Alphega apotheek Voor meer zorg, meer gemak en meer rendement In partnership with De kracht van een internationaal netwerk voor vernieuwende zorg Alphega apotheek is het internationale leidende netwerk

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder

Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder Samenwerking in de praktijk ICT-campus als verbinder Eén van de pijlers van de ICT-campus is de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. ICTcampus stimuleert dit actief door onder andere

Nadere informatie

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg

Datum 23 februari 2015 Betreft Beantwoording vragen naar aanleiding van het bericht ICT-sector trekt weg > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s

Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Excellente partnerschappen binnen Europa: de KIC s Martin Bakker, 18 februari 2014 Eind 2014 gaan twee nieuwe Europese samenwerkingsverbanden van start. Verspreid over Europa zullen universiteiten, kennisinstellingen,

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner

Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner Internationaal Ondernemen Samen sterker in het buitenland met de overheid als partner In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken Partners for International Business Internationaal ondernemen

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

DE FACEBOOK CHALLENGE

DE FACEBOOK CHALLENGE DE FACEBOOK CHALLENGE Ontdek hoe wij meer dan 1.000.000 mensen hebben bereikt via een Facebook challenge.. De Facebook Challenge Je ziet ze tegenwoordig regelmatig voorbij komen op je tijdlijn. Ik had

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Opinievergaring jongeren Innovatie & Commercialisering

Opinievergaring jongeren Innovatie & Commercialisering Opinievergaring jongeren Innovatie & Commercialisering THEMABIJEENKOMST I & C 22 maart 2013 SER DIALOOGSESSIE 27 februari 2013 30 Young Professionals 50 Young Professionals ONDERWERPEN TER DISCUSSIE: 1.

Nadere informatie

RAPPORT. FME-onderzoek Internationaal Ondernemen 2015

RAPPORT. FME-onderzoek Internationaal Ondernemen 2015 RAPPORT FME-onderzoek Internationaal Ondernemen 2015 Inhoudsopgave Introductie... 3 Bedrijfsachtergrond... 4 Werknemers... 4 Omzet... 4 Topsectoren... 5 Export... 8 Exportbestemmingen... 9 Groeilanden...

Nadere informatie

Economische visie. Gemeente Cranendonck

Economische visie. Gemeente Cranendonck Economische visie Gemeente Cranendonck Economische visie voor en door ondernemers Om in de toekomst de kansen en mogelijkheden op economisch gebied optimaal kunnen benutten, is een gezamenlijke koers en

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland

Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Conclusies rapporten organiserend vermogen en snel groeiende bedrijven in Gelderland Presentatie 8 februari 2017 Provincie Gelderland Provinciale Staten Commissie Economie, Energie en Milieu Linze Rijswijk,

Nadere informatie

De toekomst van handelsmissies

De toekomst van handelsmissies De toekomst van handelsmissies 1 Deze rapportage is een uitgave van het lectoraat International Business. Lectoraat International Business School of Business, Media en Recht Windesheim Campus 2-6 Postbus

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder besluitvormers uit 12 landen Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Cisco-enquête IoE Value Index (Index voor IoE-waarde) onder 7.500 besluitvormers uit 12 landen Joseph Bradley Jeff Loucks Andy Noronha James Macaulay

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020

Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Logistieke uitdagingen en kansen binnen Horizon 2020 Martin Bakker, november 2013 Samenvatting Het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek & innovatie van de Europese Unie, Horizon 2020, geeft een breed scala

Nadere informatie

HAN en duurzame energie

HAN en duurzame energie Beroepsonderwijs tijdens de energie transitie HAN en duurzame energie Van buiten naar binnen. Tinus Hammink programma-manager SEECE Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO en topsectoren; keuze van HAN 1.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief december 2014 Nieuwsbrief december 2014 Het einde van het jaar hebben we afgesloten met een inspirerend Jaarcongres, een dynamische Eindejaarssociëteit, het eerste online ECP Jaarverslag, en nog veel meer.. Bekijk het

Nadere informatie

Vosteq is adviespartner bij initiatief Netzwerk Grenzenloses Effizientes Produzieren (Netzwerk GEP)

Vosteq is adviespartner bij initiatief Netzwerk Grenzenloses Effizientes Produzieren (Netzwerk GEP) Vosteq is adviespartner bij initiatief Netzwerk Grenzenloses Effizientes Produzieren (Netzwerk GEP) Achtergrondinformatie EEN SPRONG VOORUIT IN MANUFACTURING Drie initiatiefnemers Netzwerk GEP Netzwerk

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door

Optimaliseren van Impact door Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Wifi: CongresAlfaGamma Wachtwoord: Impact2016 Optimaliseren van

Nadere informatie

KvK dienstverlening topsectoren

KvK dienstverlening topsectoren MIT regeling 2014 KvK dienstverlening topsectoren Bon Uijting senior adviseur KvK 15 mei 2014 KvK verzorgt vele MKB loketten topsectoren Telnr MKB Loket MKB loketten topsectoren MKB loket Agro Food 088-585

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING SGGV CASUS REACH. Inleiding

INTENTIEVERKLARING SGGV CASUS REACH. Inleiding INTENTIEVERKLARING SGGV CASUS REACH Inleiding Op 15 juni 2012 zijn wij allen gezamenlijk gestart met de uitvoering van de Sggv Casus REACH. Deze casus had als doel de regeldruk voor verfformuleerders en

Nadere informatie

People Product Packaging

People Product Packaging Duurzaamheid 2016 Voorwoord Als Nederlands leidende producent van bed- en badtextiel staat Beddinghouse op dit moment voor een uitdaging. De waarden die we hanteren voor onze producten kwaliteit, comfort

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie

Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Smart Industries, Smart Connections Leo Esselman, Financieel directeur NLR, Kernteamlid cluster maakindustrie Amsterdam Economic Board Innovatie Ontketend - 10 sept 2015 Innovatie Ontketend: Smart Industries,

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Presentatie door Maria Hasselman Director Brand Management Brussel, 12 November 2013 De economische en technologische

Nadere informatie