EUROPEES PARLEMENT Commissie industrie, onderzoek en energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Commissie industrie, onderzoek en energie"

Transcriptie

1 EUROPEES PARLEMENT Commissie industrie, onderzoek en energie 2014/2153(INI) AMENDEMENTEN Ontwerpverslag Algirdas Saudargas (PE v01-00) Europese strategie voor energiezekerheid (COM(2014)0330 C8-0000/ /2153(INI)) AM\ doc PE v01-00 In verscheidenheid verenigd

2 AM_Com_NonLegReport PE v /30 AM\ doc

3 772 Benedek Jávor namens de Verts/ALE-Fractie Paragraaf benadrukt dat de Energiegemeenschap een doeltreffend instrument kan zijn voor het vergroten van de pan-europese energiezekerheid; benadrukt dat het handhavingsmechanisme en de institutionele structuur ervan verder moeten worden versterkt om de stabiliteit van investeringen te vergroten; is van mening dat de Energiegemeenschap nuttig kan zijn om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te associëren met de EU-solidariteitsmechanismen; benadrukt dat dit moet leiden tot een beter geconsolideerd Europees nabuurschapsbeleid op energiegebied; 44. benadrukt dat de Energiegemeenschap een doeltreffend instrument moet zijn voor het vergroten van de pan-europese energiezekerheid; benadrukt dat het handhavingsmechanisme en de institutionele structuur ervan verder moeten worden versterkt om de transparantie, democratie en stabiliteit van investeringen te vergroten; roept de Europese Commissie op de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de lijst met om te zetten wetgeving volledig is en dat in dat opzicht de richtlijnen betreffende het emissiehandelssysteem, de luchtkwaliteit, de industrie-uitstoot, de strategische milieueffectrapportage, milieuaansprakelijkheid en brandstofkwaliteit van bijlage 1 bij het verslag over de energiegemeenschap van mei 2014 daarin zijn opgenomen; is van mening dat de Energiegemeenschap nuttig kan zijn om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te associëren met de EU-solidariteitsmechanismen; benadrukt dat dit moet leiden tot een beter geconsolideerd Europees nabuurschapsbeleid op energiegebied; 773 Cora van Nieuwenhuizen AM\ doc 3/30 PE v01-00

4 Paragraaf benadrukt dat de Energiegemeenschap een doeltreffend instrument kan zijn voor het vergroten van de pan-europese energiezekerheid; benadrukt dat het handhavingsmechanisme en de institutionele structuur ervan verder moeten worden versterkt om de stabiliteit van investeringen te vergroten; is van mening dat de Energiegemeenschap nuttig kan zijn om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te associëren met de EUsolidariteitsmechanismen; benadrukt dat dit moet leiden tot een beter geconsolideerd Europees nabuurschapsbeleid op energiegebied; 44. benadrukt dat de Energiegemeenschap een doeltreffend instrument kan zijn voor het vergroten van de pan-europese energiezekerheid; benadrukt dat het handhavingsmechanisme en de institutionele structuur ervan verder moeten worden versterkt om de stabiliteit van investeringen te vergroten; 774 András Gyürk Paragraaf benadrukt dat de Energiegemeenschap een doeltreffend instrument kan zijn voor het vergroten van de pan-europese energiezekerheid; benadrukt dat het handhavingsmechanisme en de institutionele structuur ervan verder moeten worden versterkt om de stabiliteit van investeringen te vergroten; is van mening dat de Energiegemeenschap nuttig kan zijn om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te associëren met de EU-solidariteitsmechanismen; benadrukt dat dit moet leiden tot een beter geconsolideerd Europees 44. benadrukt dat de Energiegemeenschap een doeltreffend instrument is voor het vergroten van de pan-europese energiezekerheid; benadrukt dat het handhavingsmechanisme en de institutionele structuur ervan verder moeten worden versterkt om de stabiliteit van investeringen te vergroten; is van mening dat de Energiegemeenschap nuttig kan zijn om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te associëren met de EU-solidariteitsmechanismen; benadrukt dat dit moet leiden tot een beter geconsolideerd Europees PE v /30 AM\ doc

5 nabuurschapsbeleid op energiegebied; nabuurschapsbeleid op energiegebied; 775 Jerzy Buzek Paragraaf benadrukt dat de Energiegemeenschap een doeltreffend instrument kan zijn voor het vergroten van de pan-europese energiezekerheid; benadrukt dat het handhavingsmechanisme en de institutionele structuur ervan verder moeten worden versterkt om de stabiliteit van investeringen te vergroten; is van mening dat de Energiegemeenschap nuttig kan zijn om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te associëren met de EU-solidariteitsmechanismen; benadrukt dat dit moet leiden tot een beter geconsolideerd Europees nabuurschapsbeleid op energiegebied; 44. benadrukt dat de Energiegemeenschap een doeltreffend instrument moet zijn voor het vergroten van de pan-europese energiezekerheid; benadrukt dat het handhavingsmechanisme en de institutionele structuur ervan verder moeten worden versterkt om de stabiliteit van investeringen te vergroten; is van mening dat de Energiegemeenschap nuttig kan zijn om kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten te associëren met de EU-solidariteitsmechanismen; benadrukt dat dit moet leiden tot een beter geconsolideerd Europees nabuurschapsbeleid op energiegebied; 776 Ivan Jakovčić, Morten Helveg Petersen Paragraaf verzoekt de lidstaten de juridische capaciteit van het secretariaat van de Energiegemeenschap te versterken om te zorgen voor een snelle en efficiënte tenuitvoerlegging van het EUenergieacquis in de lidstaten van de 45. verzoekt de lidstaten de juridische capaciteit van het secretariaat van de Energiegemeenschap te versterken om te zorgen voor een snelle en efficiënte tenuitvoerlegging van het EUenergieacquis in de lidstaten van de AM\ doc 5/30 PE v01-00

6 Energiegemeenschap; benadrukt dat niet alleen de energiezekerheid van de EU, maar die van Europa als geheel moet worden gestimuleerd; Energiegemeenschap; benadrukt dat niet alleen de energiezekerheid van de EU, maar die van Europa als geheel moet worden gestimuleerd; wijst erop dat de landen van de Westelijke Balkan een enorm potentieel hebben op het gebied van hernieuwbare energiebronnen en roept op deze landen op te nemen in de Energiegemeenschap en in de gemeenschappelijke energiemarkt; 777 Benedek Jávor namens de Verts/ALE-Fractie Paragraaf 45 bis (nieuw) 45 bis. erkent de waarde van het Oost- Europees partnerschap voor energieefficiëntie en milieu - E5B, als een multidonor-fonds dat beheerd wordt door de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling om investeringen in energie-efficiëntie en de vermindering van de CO2-uitstoot in de Oost-Europese partnerlanden te faciliteren; 778 Cora van Nieuwenhuizen Paragraaf verzoekt de lidstaten de juridische capaciteit van het secretariaat van de Schrappen PE v /30 AM\ doc

7 Energiegemeenschap te versterken om te zorgen voor een snelle en efficiënte tenuitvoerlegging van het EUenergieacquis in de lidstaten van de Energiegemeenschap; benadrukt dat niet alleen de energiezekerheid van de EU, maar die van Europa als geheel moet worden gestimuleerd; 779 Jerzy Buzek Paragraaf verzoekt de lidstaten de juridische capaciteit van het secretariaat van de Energiegemeenschap te versterken om te zorgen voor een snelle en efficiënte tenuitvoerlegging van het EUenergieacquis in de lidstaten van de Energiegemeenschap; benadrukt dat niet alleen de energiezekerheid van de EU, maar die van Europa als geheel moet worden gestimuleerd; 45. verzoekt de lidstaten de capaciteit en de bevoegdheden van het secretariaat van de Energiegemeenschap te versterken en de voorstellen van de reflectiegroep op hoog niveau voor de hervorming van de Energiegemeenschap grondig te bestuderen en op te volgen om te zorgen voor een snelle en efficiënte tenuitvoerlegging van het EUenergieacquis in de landen die partij zijn bij de Energiegemeenschap; benadrukt dat niet alleen de energiezekerheid van de EU, maar die van Europa als geheel moet worden gestimuleerd; 780 Victor Boștinaru Paragraaf 45 bis (nieuw) AM\ doc 7/30 PE v01-00

8 45 bis. benadrukt het belang van een goede coördinatie van het energiebeleid met het buitenlands beleid en het GVDB ten behoeve van een betere samenhang van de externe maatregelen en van een passende strategische beoordeling van de impact van een Energie-unie vanuit het oogpunt van veiligheid; 781 Benedek Jávor namens de Verts/ALE-Fractie Paragraaf 45 ter (nieuw) 45 ter. verzoekt de Commissie beter gebruik te maken van de nabuurschapsinvesteringsfaciliteit voor het medefinancieren van investeringen in energie-efficiëntiemaatregelen en projecten met hernieuwbare energiebronnen; 782 Paul Rübig Paragraaf verzoekt de Commissie de mogelijke structuur van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de Schrappen PE v /30 AM\ doc

9 werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers; 783 Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa Paragraaf verzoekt de Commissie de mogelijke structuur van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers; Schrappen 784 Massimiliano Salini Paragraaf verzoekt de Commissie de mogelijke 46. verzoekt de Commissie na te gaan wat AM\ doc 9/30 PE v01-00

10 structuur van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers; het mogelijke effect is van een mechanisme voor collectieve inkoop op de werking van de interne gasmarkt en welke bijdrage dat mogelijk oplevert voor een zekere gasvoorziening; 785 Herbert Reul Paragraaf verzoekt de Commissie de mogelijke structuur van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers; 46. verzoekt de Commissie de mogelijke structuur van een vrijwillig mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de betrokken ondernemingen en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten mechanismen voor vrijwillige collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers en dat de bestaande concurrentie- en eigendomsrechten hierbij volledig moeten worden gerespecteerd; stelt voor dat bij dit onderzoek rekening wordt gehouden met de ervaringen van de Caspian Development Cooperation; Or. de PE v /30 AM\ doc

11 786 Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan Paragraaf verzoekt de Commissie de mogelijke structuur van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers; 46. is van mening dat er bij onderhandelingen over leveringsovereenkomsten met derde landen ruimte is voor coördinatie tussen lidstaten en verzoekt de Commissie de geschiktheid van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers; erkent echter dat een aantal lidstaten reeds over geavanceerde gasrotondes beschikken en dat verplichte collectieve inkoop geen geschikt mechanisme voor hen zou zijn; 787 Pilar del Castillo Vera Paragraaf verzoekt de Commissie de mogelijke structuur van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten 46. verzoekt de Commissie de mogelijke structuur van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten AM\ doc 11/30 PE v01-00

12 mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers; mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers, en welke uitzonderingsbepalingen gelden wanneer een mechanisme voor collectieve inkoop wordt opgezet; 788 Gianluca Buonanno, Nicolas Bay Paragraaf verzoekt de Commissie de mogelijke structuur van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welk marktgebaseerd model het best kan worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers; 46. verzoekt de lidstaten de mogelijke structuur van een mechanisme voor collectieve inkoop, de effecten ervan op de werking van de interne gasmarkt en de bijdrage ervan aan een zekere gasvoorziening, te analyseren; merkt op dat, aangezien er verschillende soorten mechanismen voor collectieve inkoop bestaan, nader moet worden bepaald welke marktgebaseerde modellen het meest geschikt zijn om te worden toegepast op de betreffende Europese regio's en leveranciers; Or. it 789 Benedek Jávor namens de Verts/ALE-Fractie Miroslav Poche Paragraaf 47 PE v /30 AM\ doc

13 energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten energiepakket vereist is, waarin zowel vraagsturing als optimalisatie van het systeem van energievoorziening moet worden opgenomen, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten 790 Dario Tamburrano, David Borrelli Paragraaf 47 energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten energiepakket, het tweede klimaat- en energiepakket en alle daaruit voortvloeiende wetgeving inzake energieefficiëntie vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten AM\ doc 13/30 PE v01-00

14 791 Soledad Cabezón Ruiz, Dan Nica, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Paragraaf 47 energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten energiepakket vereist is, evenals de ontwikkeling van de benodigde infrastructuur, waaronder de interconnectie van energienetwerken en een sterke externe dimensie van een EUenergiebeleid dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten overstaan van derde landen; 792 Pilar del Castillo Vera Paragraaf 47 energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten energiepakket vereist is, evenals de ontwikkeling van een slimme energieinfrastructuur, de interconnectie van energienetwerken en een sterke externe dimensie van een EU-energiebeleid dat gebaseerd is op nauwe afstemming van PE v /30 AM\ doc

15 standpunten en spreken met één stem ten 793 Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Ian Duncan Paragraaf 47 energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe samenwerking tussen de lidstaten; 794 András Gyürk Paragraaf 47 energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van geïntegreerde interne energiemarkt, die al vertraging heeft opgelopen, de en snelle energiepakket vereist is, evenals een sterke AM\ doc 15/30 PE v01-00

16 standpunten en spreken met één stem ten dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten 795 Gianluca Buonanno, Nicolas Bay Paragraaf 47 energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten energiepakket vereist is, evenals een dat gebaseerd is op afstemming van standpunten in de betrekkingen met derde landen; Or. it 796 Evžen Tošenovský Paragraaf 47 energiepakket vereist is, evenals een sterke energiepakket vereist is, evenals een sterke PE v /30 AM\ doc

17 dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten dat, waar van toepassing, gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten overstaan van derde landen; 797 Juan Carlos Girauta Vidal Paragraaf 47 energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten energiepakket vereist is, evenals de ontwikkeling van grensoverschrijdende interconnecties en een sterke externe dimensie van een EU-energiebeleid dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten 798 Pablo Echenique, Teresa Rodriguez-Rubio Paragraaf 47 bis (nieuw) 47 bis. erkent dat er in het Verdrag van Lissabon beleid is opgenomen om de klimaatverandering te beperken en energie-efficiëntie en de ontwikkeling van duurzame energietechnologieën te AM\ doc 17/30 PE v01-00

18 bevorderen, als basisonderdeel van de Europese Unie; merkt op dat de ontwikkeling van de energiedoelstellingen voor 2020 en 2030 een weerspiegeling is van de noodzaak te voldoen aan artikel 194 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en dat deze derhalve in alle door de Europese Commissie gesloten bilaterale overeenkomsten in acht moeten worden genomen; 799 Miriam Dalli, Theresa Griffin Paragraaf 47 bis (nieuw) 47 bis. wijst erop dat intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op het gebied van energie belangrijk blijven, met name voor de levensvatbaarheid van kleine energiesystemen; merkt op dat de nodige flexibiliteit moet worden gehandhaafd ten aanzien van de mogelijkheid van lidstaten om overeenkomsten aan te gaan met energiepartners in derde landen en dat dergelijke partnerschappen aangepast moeten zijn aan het EU-energieacquis; 800 Miroslav Poche Paragraaf 47 PE v /30 AM\ doc

19 energiepakket vereist is, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten energiepakket vereist is, waarin zowel vraagsturing als optimalisatie van het systeem van energievoorziening moet worden opgenomen, evenals een sterke dat gebaseerd is op nauwe afstemming van standpunten en spreken met één stem ten 801 Ashley Fox, Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan Paragraaf benadrukt dat het vermogen van de EU om met één stem te spreken ten behoeve van een coherentere energiediplomatie in partnerlanden en multilaterale fora, moet worden versterkt; merkt in dit verband op dat de deelname van de Commissie als waarnemer aan onderhandelingen over intergouvernementele overeenkomsten alsmede evaluaties vooraf en achteraf van de tot stand gekomen overeenkomsten verplicht moeten worden gesteld om de kans op onverenigbaarheid met het EUrecht te minimaliseren; Schrappen AM\ doc 19/30 PE v01-00

20 802 Bernd Lange Paragraaf benadrukt dat het vermogen van de EU om met één stem te spreken ten behoeve van een coherentere energiediplomatie in partnerlanden en multilaterale fora, moet worden versterkt; merkt in dit verband op dat de deelname van de Commissie als waarnemer aan onderhandelingen over intergouvernementele overeenkomsten alsmede evaluaties vooraf en achteraf van de tot stand gekomen overeenkomsten verplicht moeten worden gesteld om de kans op onverenigbaarheid met het EUrecht te minimaliseren; Schrappen Or. de 803 Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay Paragraaf benadrukt dat het vermogen van de EU om met één stem te spreken ten behoeve van een coherentere energiediplomatie in partnerlanden en multilaterale fora, moet worden versterkt; merkt in dit verband op dat de deelname van de Commissie als waarnemer aan onderhandelingen over intergouvernementele overeenkomsten alsmede evaluaties vooraf en achteraf van de tot stand gekomen overeenkomsten verplicht moeten worden gesteld om de kans op onverenigbaarheid met het EUrecht te minimaliseren; 48. benadrukt dat het vermogen van de lidstaten van de EU om een eigen stem te ontwikkelen zonder rekening te houden met Atlantische factoren aangaande het energiehoofdstuk, moet worden versterkt; PE v /30 AM\ doc

21 Or. fr 804 Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, João Ferreira, Sofia Sakorafa Paragraaf benadrukt dat het vermogen van de EU om met één stem te spreken ten behoeve van een coherentere energiediplomatie in partnerlanden en multilaterale fora, moet worden versterkt; merkt in dit verband op dat de deelname van de Commissie als waarnemer aan onderhandelingen over intergouvernementele overeenkomsten alsmede evaluaties vooraf en achteraf van de tot stand gekomen overeenkomsten verplicht moeten worden gesteld om de kans op onverenigbaarheid met het EUrecht te minimaliseren; 48. merkt in dit verband op dat de vrijwillige deelname van de Commissie als waarnemer aan onderhandelingen over intergouvernementele overeenkomsten alsmede evaluaties vooraf en achteraf van de tot stand gekomen overeenkomsten, op verzoek van de lidstaat, de kans op onverenigbaarheid met het EU-recht kan minimaliseren; wijst er echter op dat het belangrijk is de mogelijkheid van lidstaten om over de inhoud van overeenkomsten te onderhandelen, niet in gevaar te brengen; 805 Gianluca Buonanno, Nicolas Bay Paragraaf benadrukt dat het vermogen van de EU om met één stem te spreken ten behoeve van een coherentere energiediplomatie in partnerlanden en multilaterale fora, moet worden versterkt; merkt in dit verband op dat de deelname van de Commissie als waarnemer aan onderhandelingen over intergouvernementele overeenkomsten alsmede evaluaties vooraf en achteraf van 48. benadrukt dat het vermogen van de lidstaten om te zorgen voor onderlinge afstemming ten behoeve van een coherentere energiediplomatie in partnerlanden en multilaterale fora, moet worden versterkt; AM\ doc 21/30 PE v01-00

22 de tot stand gekomen overeenkomsten verplicht moeten worden gesteld om de kans op onverenigbaarheid met het EUrecht te minimaliseren; Or. it 806 Adam Gierek Paragraaf benadrukt dat het vermogen van de EU om met één stem te spreken ten behoeve van een coherentere energiediplomatie in partnerlanden en multilaterale fora, moet worden versterkt; merkt in dit verband op dat de deelname van de Commissie als waarnemer aan onderhandelingen over intergouvernementele overeenkomsten alsmede evaluaties vooraf en achteraf van de tot stand gekomen overeenkomsten verplicht moeten worden gesteld om de kans op onverenigbaarheid met het EUrecht te minimaliseren; 48. benadrukt dat het vermogen van de EU om met één stem te spreken ten behoeve van een coherentere energiediplomatie in partnerlanden en multilaterale fora, moet worden versterkt; merkt in dit verband op dat de deelname van de Commissie aan gemeenschappelijke handelsonderhandelingen van de lidstaten betreffende prijsovereenkomsten met derde landen, in het bijzonder voor gasprijzen, verplicht moeten worden gesteld om de kans op onverenigbaarheid met het EU-recht te minimaliseren; Or. pl 807 Bernd Lange, Martina Werner Paragraaf 48 bis (nieuw) 48 bis. benadrukt dat energieovereenkomsten tussen de EU en derde landen op grond van de gemeenschappelijke Europese interne energiemarkt gevolgen hebben voor het energiebeleid van de EU; verzoekt er PE v /30 AM\ doc

23 derhalve om dat alle intergouvernementele overeenkomsten op het gebied van energie worden geïntegreerd in het gemeenschappelijke Europese energiebeleid en worden behandeld volgens de gewone wetgevingsprocedure, teneinde democratische en transparante processen en de verenigbaarheid met de EUwetgeving te waarborgen; Or. de 808 Bernd Lange, Martina Werner Paragraaf 48 ter (nieuw) 48 ter. wijst erop dat het beginsel van wederkerigheid een belangrijke rol moet spelen in het kader van energieovereenkomsten met derde landen en dat kwaliteitsnormen en de naleving van het rechtskader moeten worden gewaarborgd; Or. de 809 Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Martina Werner Paragraaf is het volledig eens met de Europese Raad dat er een betrouwbaar en transparant governancesysteem moet worden ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan 49. is het eens met de Europese Raad dat er moet worden gewerkt aan de versterking van een betrouwbaar, democratisch en transparant governancesysteem, in overeenstemming met de verdragen en AM\ doc 23/30 PE v01-00

24 halen, en tegelijk de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen; volgens de gewone wetgevingsprocedure, om ervoor te zorgen dat de EU haar energie- en klimaatbeleidsdoelstellingen kan halen; 810 Dario Tamburrano, David Borrelli Paragraaf is het volledig eens met de Europese Raad dat er een betrouwbaar en transparant governancesysteem moet worden ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan halen, en tegelijk de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen; 49. is het volledig eens met de Europese Raad dat er een betrouwbaar en transparant governancesysteem moet worden ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan halen, en tegelijk de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen, mits deze keuzevrijheid niet zorgt voor een ondermijning van diezelfde doelstellingen, die de lidstaten binnen de EU-wetgeving overeengekomen zijn en die derhalve juridisch bindend zijn; 811 Benedek Jávor namens de Verts/ALE-Fractie Morten Helveg Petersen Paragraaf is het volledig eens met de Europese Raad dat er een betrouwbaar en transparant governancesysteem moet worden 49. is het volledig eens met de Europese Raad dat er een betrouwbaar en transparant governancesysteem moet worden PE v /30 AM\ doc

25 ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan halen, en tegelijk de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen; ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan halen, en tegelijk de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen; is van mening dat dit governancesysteem in 2015 moet worden voorgesteld en in wetgeving moet worden vastgelegd, zodat het Europees Parlement er ruim voor 2020 bij betrokken wordt en er duidelijkheid wordt gegeven aan investeerders in duurzame energie en energie-efficiëntie; 812 Pablo Echenique, Teresa Rodriguez-Rubio Paragraaf is het volledig eens met de Europese Raad dat er een betrouwbaar en transparant governancesysteem moet worden ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan halen, en tegelijk de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen; 49. is het volledig eens met de Europese Raad dat er een betrouwbaar en transparant governancesysteem moet worden ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan halen, en tegelijk de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen, mits deze keuzevrijheid niet zorgt voor ondermijning van de EU-wetgeving die door de lidstaten overeengekomen is en derhalve juridisch bindend is; 813 Paul Rübig Paragraaf 49 AM\ doc 25/30 PE v01-00

26 49. is het volledig eens met de Europese Raad dat er een betrouwbaar en transparant governancesysteem moet worden ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan halen, en tegelijk de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen; 49. is het volledig eens met de Europese Raad dat er een betrouwbaar en transparant governancesysteem moet worden ontwikkeld dat ertoe moet bijdragen dat de EU haar energiebeleidsdoelstellingen kan halen, en tegelijk de lidstaten de nodige flexibiliteit biedt en volledig recht doet aan hun vrijheid om zelf hun energiemix te bepalen, zodat administratieve rompslomp en bureaucratie vermeden wordt; 814 Jeppe Kofod, Martina Werner, Paul Tang, Soledad Cabezón Ruiz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Theresa Griffin Paragraaf 49 bis (nieuw) 49 bis. benadrukt dat het Europees Parlement een sterke en proactieve rol moet hebben ten aanzien van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en herziening van governancesystemen op het gebied van energiezekerheid, de Energie-unie en het klimaatenergiekader 2030; onderstreept dat het energiebeleid een gedeelde bevoegdheid is van de lidstaten en de instellingen van de Europese Unie; benadrukt in dat opzicht dat besluitvorming over alle voorstellen die een impact hebben op het Europese energiebeleid moet plaatsvinden via de gewone wetgevingsprocedure en dat elke poging om deze procedure te omzeilen wordt gezien als een schending van het Verdrag van Lissabon; PE v /30 AM\ doc

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.9.2011 COM(2011) 540 definitief 2011/0238 (COD) Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan hierbij de door de Europese Raad tijdens bovengenoemde bijeenkomst aangenomen conclusies.

Voor de delegaties gaan hierbij de door de Europese Raad tijdens bovengenoemde bijeenkomst aangenomen conclusies. Europese Raad Brussel, 24 oktober 2014 (OR. en) EUCO 169/14 CO EUR 13 CONC 5 BEGEEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Europese Raad (23 en 24 oktober 2014)

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad

NOTA het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma van de Raad RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 november 2009 (04.12) (OR. en) 16771/09 POLGEN 219 NOTA van: aan: Betreft: het Spaanse, het Belgische en het Hongaarse voorzitterschap Coreper/Raad 18-maandenprogramma

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final}

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. Europese strategie voor energiezekerheid. {SWD(2014) 330 final} EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.5.2014 COM(2014) 330 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Europese strategie voor energiezekerheid {SWD(2014) 330 final} NL NL In de Europese

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en)

EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUROPESE RAAD Brussel, 14 december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 BEGELEIDE DE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 13/14 december 2012

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD)

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 september 2011 (22.09) (OR. en) 13998/11 Interinstitutioneel dossier: 2010/0363 (COD) CODEC 1420 E ER 284 ECOFI 569 PE 359 OTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 2009L0081 NL 01.01.2014 004.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2009/81/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.06.2005 COM(2005) 280 definitief 2005/0124 (CNS) 2005/0125 (CNS) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot oprichting van een Bureau van de Europese

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.

AMENDEMENTEN 124-251. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/0275(COD) 29.10.2011. Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470. EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 29.10.2011 2010/0275(COD) AMENDEMENTEN 124-251 Ontwerpverslag Giles Chichester (PE470.059v01-00) over het voorstel voor een verordening

Nadere informatie

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030

GROENBOEK. Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.3.2013 COM(2013) 169 final GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 NL NL GROENBOEK Een kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 1. INLEIDING

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI))

Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI)) P7_TA-PROV(2013)0535 Cloud computing Resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 over het aanboren van het potentieel van cloud computing in Europa (2013/2063(INI)) Het Europees Parlement,

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014).

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014). EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 COC 2 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 26/27 JUI 2014 COCUSIES Hierbij

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan INHOUDSOPGAVE 1 Situatieschets

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Commissie juridische zaken ***I ONTWERPVERSLAG

Commissie juridische zaken ***I ONTWERPVERSLAG EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 2011/0284(COD) 6.3.2013 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.11.2012 COM(2012) 663 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S De interne

Nadere informatie

Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling

Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling Follow-up van de nationale actieplannen voor energie-efficiëntie: een eerste beoordeling P6_TA(2009)0064 Resolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2009 over de follow-up van de nationale actieplannen

Nadere informatie

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

AMENDEMENTEN 1-44. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2301(INI) 12.10.2011. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard (PE469.725v02-00)

AMENDEMENTEN 1-44. NL In verscheidenheid verenigd NL 2010/2301(INI) 12.10.2011. Ontwerpadvies Morten Løkkegaard (PE469.725v02-00) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 12.10.2011 2010/2301(INI) AMENDEMENTEN 1-44 Morten Løkkegaard (PE469.725v02-00) inzake EU en China: handelsonevenwicht? (2010/2301(INI))

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.4.2014 COM(2014) 213 final 2014/0121 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van

Nadere informatie

Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden

Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden Een nieuw verdrag, een nieuwe rol voor lokale en regionale overheden De EU-assemblee van regionale en lokale afgevaardigden 1 De veranderende rol van het Comité van de Regio s We zijn de ambassadeurs van

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (19/20 december 2013).

EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (19/20 december 2013). EUROPESE RAAD Brussel, 20 december 2013 (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COC 8 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 19/20 december 2013 COCUSIES

Nadere informatie

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN

(Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN 26.10.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 280/1 I (Wetgevingshandelingen) RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2010/64/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking

Nadere informatie

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2177(INI) 14.10.2013

ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/2177(INI) 14.10.2013 EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.10.2013 2013/2177(INI) ONTWERPVERSLAG over een actieplan voor een concurrerende en duurzame staalindustrie in Europa (2013/2177(INI))

Nadere informatie