Gezamenlijk zetten bewonersinitiatieven en bewoners de stad naar hun hand!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gezamenlijk zetten bewonersinitiatieven en bewoners de stad naar hun hand!"

Transcriptie

1 HIGH FIVE Rotterdam van, voor en door ALLE Rotterdammers! Gezamenlijk zetten bewonersinitiatieven en bewoners de stad naar hun hand! De Spoortuin/HIGH FIVE als trekker en verbinder, is indiener van het Stadsinitiatief 2013.

2 INTRODUCTIE Rotterdammers zijn initiatiefrijk. Het Stadsinitiatief Rotterdam is een mooi voorbeeld van hoe een gemeentebestuur, burgers met initiatief stimuleert, ondersteunt en faciliteert. Maar wat gebeurt er na deze eerste gulle gift? Hoe vergaat het de uitverkoren initiatieven op de lange duur? Levert een eenmalige financiële impuls aan een goed idee van burgers daadwerkelijk een duurzaam toegevoegde waarde op voor de Rotterdammers? Zijn de uitverkoren initiatieven na enkele jaren nog steeds in staat om hun initiatief draaiend te houden? De indieners van het initiatief HIGH FIVE menen dat het tijd is voor een ander model. Niet een eindigend subsidie-model, maar een financieel model dat revolverend is en waar velen in Rotterdam van profiteren. HIGH FIVE: een lange termijn verdienmodel voor Rotterdammers en hun initiatieven. De lokale initiatieven en hun netwerken verenigen zich, - alle bestaande initiatieven en nieuwe initiatieven kunnen zich aansluiten, hierdoor ontstaat een nieuwe Rotterdamse daadkracht. We creëren een fonds. Door het geld van het stadsinitiatief onder andere te investeren in duurzame energie projecten creëren we rendement dat we investeren in initiatieven/projecten die een toegevoegde waarde leveren aan de wijk/stad. We richten coöperaties op rond energie en zorg. Burgers, bedrijven en initiatieven worden lid van deze coöperaties waarmee we de operationele kosten terugverdienen. We beginnen zowel bij energie als zorg met het collectief inkopen. Tegelijkertijd hieraan wordt begonnen met het zelf produceren van duurzame energie in en rondom Rotterdam. Daarnaast creëren we met de middelen een financieel hefboomeffect, omdat we hiermee, het eigen vermogen (EV) ook extern geld vreemd vermogen (VV) uit de markt kunnen halen. Tevens zal er zo n positief effect uitgaan van dit initiatief dat ook donaties en giften aangetrokken worden. OPROEP AAN DE BOARD VAN HET STADSINITIATIEF HIGH FIVE met haar nieuwe Rotterdamse Model is geen rechttoe rechtaan product qua Stadsinitiatief, het vergt fine tuning en nadere afstemming. Dit willen we graag in nader overleg doen met de Board van het Stadsinitiatief. Gaan we dit SAMEN verder ontwikkelen?! Samenwerking en verbinding staat namelijk centraal binnen HIGH FIVE. Maar lees eerst eens rustig verder... 2

3 1. DE AANLEIDING In Nederland is een ware transitie gaande. Van centraal naar decentraal. Van overheid naar burger. Op vele plaatsen en op diverse terreinen ontstaan burger en/of buurt initiatieven. Uiteenlopend van duurzame energie (de LDEB, Lokale Duurzame Energie Bedrijven), voedselproductie (Stadslandbouw), sociale- en culturele projecten tot aan zorg gerelateerde initiatieven. Maar ook het creëren van speeltuinen, het delen van auto s of de introductie van een lokale ruilmunt zijn aan de orde van de dag. Deze activiteiten, geïnitieerd door en voor burgers, zorgen ervoor dat de buurt beter wordt. Beter in de zin van leuker voor kinderen, veiliger, schoner en groener. Maar vooral ook worden wijken socialer, de sociale samenhang en verbinding tussen bewoners wordt versterkt. Het leidt tot verduurzaming van steden, dorpen en wijken, op zowel menselijke, milieu en economische aspecten. Inmiddels zien we een beweging dat de activiteiten steeds vaker gecombineerd worden ingezet, of dat vanuit een specifiek initiatief - bijvoorbeeld een lokaal duurzame energie bedrijf - spin off projecten worden geïnitieerd. Op buurtniveau zouden we in de meest ideale zin een uitgebalanceerde combinatie terugvinden, waarbij de lokale initiatieven het complete palet aan voorzieningen met elkaar organiseren. Hiermee ontstaat op wijkniveau een krachtig speelveld, waarbij burgers maatschappelijk rendement creëren in de vorm van economische impulsen en het opzetten van nieuwe sociale verbanden. Tegelijkertijd blijkt het voor lokale initiatieven moeilijk een eigen verdienmodel te vinden. De initiatieven zijn in de basis ontstaan door een enorme inzet van vrijwilligers en genereren geld door het aanvragen van subsidies, fondsen en giften. Maar dit model is eindig. Subsidies en giften dienen als aanjager en initiële funding. In het algemeen houdt deze financiële ondersteuning na een aantal jaar op. Het voortbestaan van deze initiatieven en de toegevoegde waarde die ze leveren staan op tocht. In economisch mindere tijden worden initiatieven vaak hard geraakt door bezuinigingen van de overheid. Om bottom up duurzaam te laten bestaan, is een verdienmodel onontbeerlijk. Veel initiatieven dragen echter ook bij aan overheidsdoelstellingen, al is dat lang niet altijd expliciet. HIGH FIVE legt de publieke waarden van de verschillende initiatieven bloot. Hiermee wordt inzichtelijk welke besparingen (in termen van kostenreductie) voor de overheid zijn te realiseren. Het Stadsinitiatief Rotterdam is een mooi en bijzonder voorbeeld van hoe een gemeentebestuur, burgers met initiatief proactief wil stimuleren, ondersteunen en faciliteren. Maar tegelijkertijd roept het de vraag op of een eenmalige financiële impuls voor initiatieven ook daadwerkelijk een toegevoegde waarde oplevert voor de stad op de lange termijn. Zijn de uitverkoren initiatieven na enkele jaren nog steeds in staat om het initiatief draaiende te houden en/of te onderhouden? Zodat het ook daadwerkelijk een toekomst bestendige waarde creëert voor de inwoners van Rotterdam? De indieners van het initiatief HIGH FIVE menen dat het huidige tijdperk vraagt om een ander model. Niet een eindigend subsidie-model. Maar een financieel model dat revolverend is en waar buurtinitiatieven door heel Rotterdam van kunnen profiteren. De Spoortuin/High Five heeft het voortouw genomen tot indiening van het stadsinitiatief HIGH FIVE. Met elkaar menen zij Rotterdammers een mooiere, socialere, duurzamere en betaalbare toekomst te kunnen bieden met een nieuw verdienmodel als basis. De Stadsinitiatief bijdrage zal een belangrijke stap zijn waarmee wij, buurtbewoners en lokale initiatieven, de stad naar onze hand gaan zetten op de diverse thema s: energie, zorg, voedsel, groen en bestuur. De Stadsinitiatief bijdrage is het zaadje waarmee straks een nog veel mooiere, leefbaardere en prettigere STAD zal ontkiemen. 3

4 2. INITIATIEFNEMERS Met dit stadsinitiatief slaan de diverse bestaande lokale buurtinitiatieven, met haar grote groep betrokken en actieve bewoners de handen ineen. Samen staan ze krachtiger en kunnen ze een daadwerkelijke verandering binnen de stadsgrenzen van Rotterdam tot stand brengen. De diverse lokale initiatieven hebben vaak groepen bewoners aangehaakt die vaak al een belangrijk steentje bijdragen aan de samenleving. Maar met dit initiatief willen we juist ook de groep buurtbewoners bereiken die hier verder vanaf staan. Wat drijft hen? Hoe kunnen zij actief deel gaan nemen aan een fijner Rotterdam? Hier ligt een kapitaal verscholen. HIGH FIVE spoort ze op via de kanalen van de bestaande initiatieven en daagt deze uit hun netwerk te vergroten. We gaan verbinden letterlijk en figuurlijk. Bottom-up en Top-down komen bij elkaar. We gaan het SAMEN DOEN. Initiatieven en organisaties, geld en projecten, maar veel belangrijker nog mensen. Jong, oud, rijk en arm, blank en gekleurd, samen zijn wij allen ROTTERDAMMERS. Het bewonersinitiatief De Spoortuin/High Five neemt het voortouw voor de lokale initiatieven en zijn daarmee de indieners van HIGH FIVE voor het Stadsinitiatief Via de diverse initiatieven en betrokkenen zijn er verbindingen met uiteenlopende bedrijven, (non-profit) organisaties, kennis- en onderwijsinstellingen en (semi) overheid.. Hiermee verankeren we HIGH FIVE in de maatschappij, verbonden met burgers, de vele lokale andere buurtinitiatieven, organisaties en overheden. De Spoortuin/High Five De Spoortuin, een vergeten groenstrook van 1,5 hectare tussen het spoor en de Essenburgsingel, verankeren in het openbare groen van de Binnenstad. Maar High Five is meer dan De Spoortuin alleen. Met activiteiten rond vijf duurzame thema s (groenbeheer, onderwijs, groene energie, spelen en tuinieren) benut High Five zo veel mogelijk talenten van buurtbewoners. Zo wordt een langdurige betrokkenheid gestimuleerd. Wie wil, kan meedoen. Het initiatief richt een deel van het gebied in als school/groentetuin en een vervallen NS-huisje wordt opgeknapt en van energie voorzien met zonnepanelen. Ook zijn er plannen voor een pontje en is er actief natuur- en groenbeheer in de hele wijk. Diverse organisaties werken mee, waaronder de NS/Prorail. De buurt kent een lange geschiedenis van hechte samenwerking. Zo was er afgelopen zomer een mooi eeuwfeest Dit alles garandeert dat High Five geen eendagsvlieg zal blijken. De Spoortuin is door een vakjury geselecteerd uit 380 andere groene projecten die meedongen naar de titel Groen Dichterbij Icoonproject. High Five / De Spoortuin werd winnaar van heel Zuid-Holland. Groen Dichterbij is een initiatief van de Nationale Postcodeloterij, Het Oranjefonds, het IVN, Buurtlink.nl en SME Advies om buurten in Nederland te vergroenen en te verbinden. 4

5 Het komt tot een innovatief duurzaam en financierbaar model voor lokale initiatieven Een totaalaanpak door, voor en van burgers wordt neergezet. Lokale initiatieven voegen in de buurt publieke waarde toe. Zo draagt het initiatief Singeldingen al jaren bij aan verlevendiging van de openbare ruimte en zorgt met continue aanwezigheid en programmering voor een bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. De kostenreductie voor de overheid: vermindering toezichthouders (stadswachten). De Spoortuin voegt een tuin toe aan de wijk en verzorgt het groen in de buurt. De kostenreductie voor de overheid: vermindering beheer en onderhoud groenvoorziening. Bewoners die participeren in verschillende Buurt bestuurt-groepen zorgen voor elkaar. Bij sociale problemen zoals schulden en armoede treedt de buurt als vangnet op. Vele beleidsnotities pleiten hiervoor (in verband met krimpende budgetten van de WMO) maar in de buurt gebeurt het! De kostenreductie voor de overheid: vermindering aanspraak WMO, voorkomen huisuitzetting. Zo werkt Singeldingen ook met mensen 'met een afstand tot de arbeidsmarkt'. Hiermee brengen ze Rotterdammers een stap verder op de 'participatieladder'. Initiatieven brengen mensen naar betaald werk. De kostenreductie voor de overheid: vermindering aanspraak trajecten 'maatschappelijke inspanning'. 5

6 3. ONZE PRINCIPLES De HIGH FIVE principles: DUIM - LOKAAL - de basis is lokaal WIJSVINGER - LEREN - Met en van elkaar leren & het ontsluiten van kennis MIDDELVINGER - AUTONOMIE - Rotterdammers, de bewoners, doen het ZELF RINGVINGER - VERBINDEN - Burgers en diverse partijen samenbrengen, synergie creëren PINK - EIGENWIJS - een nieuw financieel en bestuurlijk model DUIM - De basis is LOKAAL het hart van de wijk Op het lokale niveau in de stad, de wijk, daar is het waar de energie zit. De verschillende woonwijken vormen het kloppende hart van de stad Rotterdam. De lokale initiatieven en met haar de bewoners van de wijken, de stad, staan centraal. Het initiatief HIGH FIVE wordt in samenwerking met elkaar gerealiseerd en uitgevoerd. Commerciële doelstellingen, het creëren van een verdienmodel, worden gelieerd aan het scheppen van maatschappelijke waarde voor de Rotterdammers en haar stad. De projecten en concepten zijn altijd lokaal maatwerk en dienen afgestemd te worden op de lokale behoeften. Ook is er een open houding ten aanzien van nieuwe ideeën en kansen. WIJSVINGER - met en van elkaar LEREN & INSPIREREN Er zijn in de stad Rotterdam een heel scala aan lokale buurt initiatieven, organisaties en instellingen die actief zijn. Deze diverse partijen kennen elkaar niet altijd en werken zeker nog niet altijd samen. HIGH FIVE gaat deze partijen zoveel mogelijk aan elkaar koppelen. Het samenbrengen en ontsluiten van kennis en kracht bij de diverse partijen staat centraal. Open en transparante communicatie is daarbij cruciaal. MIDDELVINGER - Bewoner doen het ZELF - AUTONOMIE & Zelfvoorzienend Zou het niet mooi zijn als we als wijk in de toekomst zelfvoorzienend kunnen zijn. Zelfvoorzienend op diverse terreinen: energie, voedsel, zorg, groenbeheer en cultuur. Waarbij de lokale initiatieven en de bewoners de dragers zijn. Een model waarbij de lokale community taken die nu voor een groot deel door de (deel) gemeentelijke instellingen wordt gedaan zelf organiseert. Het vormen van een collectieve kracht is daarbij ook van groot belang. Bijvoorbeeld door het collectief inkopen van energie en zorg ontstaat er een puzzelstukje van het verdienmodel. RINGVINGER - Initiatieven en bewoners van Rotterdam met elkaar VERBINDEN Het fysiek verbinden van de initiatieven en bewoners is een belangrijke. SAMEN met elkaar de buurt en de stad beter maken. De fysieke locaties van initiatieven dienen als sociale ontmoetingsplek. Met elkaar groen verzorgen, eten, drinken, elkaar helpen. Maar een ander heel belangrijk aspect van dit principe is het verbinden van de initiatieven en andere organisaties in de buurt. Om elkaar te versterken, ondersteunen, synergie te creëren en dubbelingen en overlap zoveel mogelijk te voorkomen. PINK - Rotterdammers en initiatieven zijn ook een beetje EIGENWIJS Rotterdammers en de initiatieven doen en willen het anders. Daarvoor is het belangrijk dat je ook altijd een beetje eigenwijs blijft. Steve Jobs zei het al Stay Hungry Stay Foolish. Als initiatief zullen we dan ook altijd alert blijven en kijken en zoeken waar nog potentie ligt. Daarom zeggen we ook dat we niet langer geloven in een subsidie-model, omdat 6

7 het eindig is. Terwijl velen van de initiatieven zo in de basis zijn ontstaan. Echter het is geen duurzaam model. Maar wij menen ook dat het initiatief een belangrijke bijdrage kan leveren aan een nieuw lokaal bestuurlijk model. De laatste dagen van het Rotterdamse deelgemeentebestel zijn geteld. De bestuurlijke organisatie van de stad zal vanaf maart 2014 veranderen. De Rotterdammergerichtheid moet tegelijk met deze bestuurlijke wijziging worden versterkt. HIGH FIVE is dan ook een cadeau voor de nieuwe Rotterdamse overheid. Het organiseert, verbindt en versterkt burgerinitiatieven en is in die hoedanigheid een interessante partner voor de lokale overheid. We zijn een beetje eigenwijs en willen dan ook vrijwel ALLES organiseren op lokaal niveau! Kortom HIGH FIVE voegt waarde toe op alle lokale aspecten van de stad Rotterdam. 7

8 4. AMBITIE & DOELSTELLINGEN De ambitie is een duurzame ontwikkeling van Rotterdam. We willen de groenste en sociaalste stad van heel Nederland worden. Geïnitieerd, georganiseerd en gerealiseerd door buurtbewoners. Een stad van, voor en door bewoners. Waarbij de verbinding op lokaal niveau tussen de (bestaande) lokale buurt initiatieven het HART vormt. HIGH FIVE introduceert de ontwikkeling van een nieuw model om hiertoe te komen. Een totaalaanpak van de wijk op de terreinen: energie, zorg, groen, voedsel, kinderen, onderwijs, sociaal, cultureel en sport. Met in de basis de coöperatieve gedachte en vorm. Verbonden met een revolverend fonds, toegankelijk voor een brede groep van lokale initiatieven en alle inwoners van Rotterdam. Met HIGH FIVE profiteren alle Rotterdammers van het stadsinitiatief. HIGH FIVE heeft aan de ambitie de volgende doelstellingen gekoppeld: De ontwikkeling van een maatschappelijk verdienmodel voor lokale buurt initiatieven én alle inwoners van Rotterdam, door middel van: a. de opzet van een revolverend fonds (het bedrag van het Stadsinitiatief) b. opzetten van coöperaties op het gebied van energie, zorg en beheer. c. het uitvoeren van diensten voor de overheid tegen een vergoeding (uitgaande van kostenreductie) - denk aan welzijn, zorg, groenbeheer, veiligheid, etc.. d. lokaal crowd funding platform - koppelen van producten en diensten aan lokale bewoners en bedrijven e. door kruisbestuiving tussen initiatieven omzet genereren. Bijvoorbeeld lokale producten, geoogst op de Spoortuin, verkopen in de Kiosk van Singeldingen. Met een lokale branding, en die neerzetten in de markt. f. de nauw betrokkenen bij dit project kunnen de opgedane ervaring te gelde maken door andere organisaties te ondersteunen in de transitie - een afdracht aan bijvoorbeeld een lokale coöperatie van experts. Positieve effecten van het initiatief: 1. Met en van elkaar leren en samenwerken - maatschappelijke en sociale waarde creëren. 2. Realisering van verduurzaming en bijbehorende waardestijging van het woningbezit in Rotterdam en woonlastenverlichting. Door o.a. energiebesparingsmaatregelen te stimuleren en organiseren vanuit coöperatie. Draagt ook bij aan klimaatdoelstellingen. 3. Gebruikmaken van positieve financiële resultaten voor belangrijke non-profit projecten (echter die wellicht geen financieel verdienmodel hebben, maar wel een belangrijke maatschappelijke waarde toevoegen). 4. Creëren van (lokale) werkgelegenheid. 5. De ontwikkeling van een nieuw bestuurlijk model. HIGH FIVE is voor de nieuwe Rotterdamse overheid een belangrijke partner. 8

9 5. DUURZAME ROTTERDAMSE WIJKEN De inwoners van Rotterdam zullen in de transitie naar een duurzaam Rotterdam een sleutelrol vervullen. De overheid en het bedrijfsleven kunnen dit niet alleen. Participatie, het samen DOEN, hier draait het om! Sluit JIJ je aan?! De ambitie van een duurzaam Rotterdam nader belicht Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een balans tussen sociale, ecologische en economische belangen: people, planet en prosperity. Als we dit toepassen op onze stad Rotterdam dan betekent dat onder meer het volgende voor de ambitie van een duurzame leefomgeving: I. PEOPLE - sociale ontwikkeling Dit omvat het welzijn van de burgers, de gemeenschap en de samenleving in brede zin. Dus hoe prettig wonen en werken mensen in de stad. Beter een goede buur dan een verre vriend. Met alle buurtbewoners en leerlingen samen de wijk, de stad verbeteren, door actief met elkaar een herstructurering van de wijk te ontwikkelen. De lokale initiatieven, de bewoners, hebben met elkaar de projecten geformuleerd en zijn betrokken bij de uitvoering daarvan. Hierdoor kunnen bewoners blijvend vorm geven aan hun buurt. Dit stimuleert de sociale cohesie in de stad. II. PLANET - ecologische bescherming Dit heeft vooral betrekking op het minimaliseren van de gevolgen voor het milieu en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen. Dus zorgen voor een vriendelijk en groen milieu binnen de stad. Denk hierbij aan een verbeterde groenvoorziening. Ook energiebesparing draagt hiertoe bij. Evenals het verbeteren van de afvalstromen van bewoners. Beter gescheiden inzameling door (buurt)compost, meer hergebruik en schoner (riool)water. III. PROSPERITY - economische ontwikkeling Dit heeft vooral betrekking op het creëren van waarde. Een groene en sociale leefomgeving zorgt bijvoorbeeld voor concurrentievoordeel, zoals een versterking van de reputatie van onze woonwijk. Naast bewoners en scholen zullen ook ondernemers en winkeliers uit de wijken betrokken zijn. Dit leidt tot economische ontwikkeling en verbetering van onze omgeving en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de stad Rotterdam, en uiteindelijk aan de gehele samenleving. Energiebesparingsmaatregelen hebben ook een direct effect op een besparing van de woonlasten. Gedragsverandering alleen al kan leiden tot ongeveer 10% energiebesparing. Maar resultaten van meer dan 30% zijn bereikt in competities tussen wijken. WIN-WIN - Duurzame Ontwikkeling: iedereen kan profiteren Met de juiste balans kunnen wijken, een stad, heel goed het milieu beschermen, het leven van mensen verbeteren en tegelijkertijd een mooie economische bijdrage leveren. 9

10 6. DE LOKALE THEMA S In de buurten en haar bewoners daar zit de ENERGIE. De verschillende woonwijken vormen het kloppende hart van de stad Rotterdam. Op lokaal niveau kunnen we verschillende activiteiten onderscheiden die van belang zijn voor de lokale waarde/economie, de veiligheid en sociale cohesie. Kortom onderwerpen die de leefbaarheid van de wijk ten goede komen. Enkele daarvan op een rij: Energie (duurzame energie opwek & energiebesparing) Zorg (naasten en ouderenzorg) Groen & Voedsel (groenbeheer, moestuinen & stadslandbouw) Kinderen & Onderwijs (speelplaatsen en scholen als kristallisatiepunt in de wijk) Sociaal, Cultuur & Sport De lokale hoofdthema s nader belicht Energie Lokale duurzame energieproductie, zoals het gezamenlijk aanschaffen en laten installeren van zonnepanelen op particuliere of gemeenschappelijke daken. Het gezamenlijk investeren in een windmolen en het organiseren van informatieavonden en voorlichting over energiebesparing. Lokale duurzame energie & energiebesparing hebben een enorme potentie voor een woonwijk. Maar ook zeker binnen een grotere context van de stad Rotterdam. Het grotendeels zelfvoorzienend worden van een buurt op het terrein van energie zal een enorme kracht genereren in een buurt. Het leidt tot autonomie. Initiatieven gericht op duurzame energie opwek en energiebesparing schieten als paddenstoelen uit de grond. Inmiddels zijn het er enkele honderden in Nederland. Ook in Rotterdam beginnen al enkele bewonersinitiatieven op dit gebied voeten aan de grond te krijgen. Onder andere bij het initiatief De Spoortuin speelt energie een rol. Maar ook initiatieven van bewoners in de deelgemeenten Noord, Blijstroom, en in Overschie zijn inmiddels voortvarend aan de slag. Zorg Zorg voor buurtbewoners denk aan de oudere, zieke en alleenstaande buurtgenoten. Helpen bij bijvoorbeeld het halen van medicijnen, het doen van een boodschap, het uitlaten van de hond. Maar ook gewoon een luisterend oor en er voor elkaar zijn. Groen & Voedsel Initiatieven om zelf lokaal groente en andere voedingsproducten te kweken zijn hot. Bij voorbeeld bij speelvelden (Rotterdam, Müllerpier), op braakliggende terreinen (De Spoortuin, Ieders tuin, de Pluktuin en Uit je eigen stad). Het gezamenlijk beheren van de buitenruimte/groenvoorziening is hier ook onderdeel van. Mensen in de buurt bijvoorbeeld boomcirkels laten adopteren, bloemen en perkjes laten verzorgen. Activiteiten organiseren rondom het schoonmaken van het water (singels) in de wijk. 10

11 Kinderen & onderwijs Een kindvriendelijke omgeving is van groot belang om in op te groeien en waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Veilig, groen en voldoende uitdagend. Initiatieven met betrekking tot realisatie en/of onderhoud van speeltuinen (zoals de Speeldernis, en de stadsinitiatieven Greencourt Rotterdam en Ravottuh), creëren van school(moes)tuinen, activiteiten in lokale parken, lokale kinderopvang, etc. Nauwe samenwerking tussen de buurt en de in de buurten gelegen scholen kan hier een belangrijke rol in spelen. Sociaal, Cultuur & Sport Gezamenlijke activiteiten, zoals Nieuwjaarsborrels, straatfeesten, BBQ s, huisconcerten, culturele activiteiten, etc. Sportevenementen zoals bijvoorbeeld de avondvierdaagse, deze wordt door de huidige bezuinigingen in 2013 georganiseerd vanuit de stichting van het buurtinitiatief De Spoortuin in samenwerking met de gemeente. 11

12 7. HET NIEUWE ROTTERDAMSE MODEL De lokale buurtinitiatieven vormen de basis van het nieuwe Rotterdamse Model. Zij zijn een makkelijke en goede poort naar mede-inwoners van Rotterdam. Hier ligt een enorme potentie en kracht verscholen. HIGH FIVE zet de financiële middelen uit het Stadsinitiatief revolverend in voor de stad. Met als ambitie een duurzaam model voor alle Rotterdammers en haar lokale initiatieven. Het resultaat is een combinatie van diverse financiële instrumenten die ervoor zorgen dat lokale initiatieven hun eigen broek op kunnen houden en ook daadwerkelijk economisch en maatschappelijke waarde gaan toevoegen aan de inwoners van haar stad Rotterdam. In Nederland ontstaan inmiddels provinciale en gemeentelijke fondsen voor lokale duurzame energie initiatieven. Het Amsterdamse Investeringsfonds (AIF), en het Brabantse fonds bijvoorbeeld. Ook zijn er al enkele lokale energie coöperaties die echt van de grond komen. De initiatiefnemers van HIGH FIVE hebben nauwe contacten met enkele landelijke koplopers, zoals dea (duurzaam Energiebedrijf Apeldoorn) en Stichting BRES (Bredase Energie Services). Maar naast landelijke contacten met energieinitiatieven zijn er ook verbindingen met stadslandbouw initiatieven, onder meer gekoppeld aan zorg. Kennis en ervaringen kunnen makkelijk worden uitgewisseld. De eerste gedachten en contouren over de structuur van HIGH FIVE zijn gevormd. Uiteraard betreft dit een eerste richting, de aanvragers willen graag in overleg met de Board van het Stadsinitiatief die verder uitwerken. Onderstaand een mogelijke organisatorische/juridische structuur van het model. 12

13 Een stichting met de maatschappelijke ambitie van het initiatief wordt opgericht (check of ANBI-status mogelijk is). De subsidie van het Stadsinitiatief van zal voornamelijk als een revolverend fonds gaan opereren. De stichting zal ondersteunen in de oprichting van enkele coöperaties (energie, zorg en beheer). De coöperaties zullen voor een deel van de financiering van projecten kunnen aankloppen bij de stichting. Een lening wordt afgesloten, met een rentepercentage en een looptijd. Die ze in kunnen gaan aflossen met rendementen uit de coöperatie. De stichting zal dus aan de maatschappelijke ambitie gerelateerde projecten, aangedragen door de leden van de onderliggende coöperaties, gaan financieren (middels de coöperaties). Deze middelen kunnen voor de projecten dienen als eigen vermogen (EV), waarmee extern uit de markt (via banken bijvoorbeeld) extra financiering in de vorm van vreemd vermogen wordt opgehaald. De stichting verstrekt dan een lening aan gerelateerde projecten. Daarmee ontstaat voor deel een hefboomeffect voor extra financiering (een factor 5 moet mogelijk te onttrekken zijn uit de markt) en er ontstaat een financiële marge waarmee budget gecreëerd wordt die lokale initiatieven (waar geen bankable verdienmodel aan te grondslag ligt) kunnen aanvragen. De financiële middelen in de stichting dienen uiteindelijk een maatschappelijk rendement. De stichting zal bovendien (nieuwe) initiatieven met kennis en expertise begeleiden open source. De stichting profileert zich op de Nederlandse markt als belangrijke speler op het gebied van de ondersteuning en financiering van maatschappelijk belangrijke projecten en initiatieven in Rotterdam. Daarmee zullen ook donaties, en giften worden aangetrokken. Die vervolgens aan goede en belangrijke projecten, die gedragen worden door bewoners, binnen de stad ter beschikking worden gesteld. Binnen de Stichting zal er naast een bestuur, comités worden ingesteld, onder andere: I. Investement comité, deze zal aanvragen voor investeringen in projecten/initiatieven gaan beoordelen. Bijvoorbeeld een financieringsaanvraag voor grootschalig PV project, de ontwikkeling van een windmolen, II. Social comité, deze zal aanvragen beoordelen van lokale buurt initiatieven die een financieringsvraagstuk hebben. De financiering is bijvoorbeeld benodigd voor de inzet van een betaalde opzichter op een speeltuin. Het initiatief heeft hier zelf niet de middelen voor en structurele subsidies vanuit de overheid ontbreken. In zo n geval kan het betreffende initiatief een aanvraag voor financiële ondersteuning/een gift indienen bij de stichting. Belangrijk is hierbij dat de toegevoegde waarde van de aanvraag zoveel mogelijk wordt gekwantificeerd en gekwalificeerd. Een toekomstige bron van inkomsten binnen de stichting kan ook gecreëerd worden door fee afdrachten vanuit de coöperaties. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat de coöperaties een gezonde financiële positie hebben. En er een winst ontstaat. Die winsten worden dan afgeroomd naar de stichting. Welke die gelden opnieuw revolverend en maatschappelijk kan inzetten voor projecten en initiatieven. Op deze wijze ontstaat er dus een lokale circulaire economie waar lokale rendementen weer lokaal worden ingezet. 13

14 Coöperaties wat zijn dat en hoe werken die? 2012 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar van de coöperaties! Het toont opnieuw het belang van coöperaties. De coöperatieve vereniging is gestoeld op belangrijke principes. Enkele belangrijke: ledenzeggenschap, sociale verantwoordelijkheid, continuïteit, transparante en billijke tarieven. De samenwerking op lokaal niveau zorgt voor een enorme kracht en economische potentie. Veel bloeiende en grote organisaties zijn in Nederland gestoeld op het coöperatieve model. De coöperatie is gericht op het bevredigen van de stoffelijke behoeften van haar leden. En kan dus ook winsten uitkeren. De leden hebben een stem en eventueel aandelen. De bevoegdheden van de leden, en hoe die te verdelen kun je vastleggen in de statuten, dit geldt ook voor de zeggenschap. De energie coöperatie als voorbeeld onder de loep. Doel hiervan is meestal de verduurzaming van energie. Door de leden wordt er dan veelal geld ingelegd om lokale duurzame productiecapaciteit te realiseren. De leden krijgen dan een rendement op hun inleg. Er kunnen afspraken worden gemaakt over het %. Leden kunnen zowel particulieren zijn als bedrijven. Energie Coöperaties starten vaak met collectieve inkoop (inkoopcombinatie); het gemeenschappelijk inkopen van energie. Door collectieve inkoop wordt de prijs van energie voor de leden/klanten goedkoper. En er ontstaat gelijktijdig een fee voor de coöperatie. Waaruit bijvoorbeeld de operationele kosten kunnen worden gedekt. Inkomsten van de coöperaties: Lidmaatschapsgelden Donaties Uitgiftes van participaties voor het realiseren voor projecten, hierop wordt dividend ontvangen door de participant. 14

15 8. PLANNING & BEGROTING Het initiatief is genomen en de contouren zijn uitgezet. Het model behelst enkele innovatieve ontwikkelingen. Sociaal, financieel, juridisch en organisatorisch! Geen kant en klaar product maar een nieuwe manier van ontwikkelen op lokaal niveau. We hebben een hoge ambitie neergezet. Wij zouden graag een eerste indicatie van interesse van de Board van het Stadsinitiatief willen ontvangen voordat we op detailniveau het initiatief aan ROTTERDAMMERS presenteerbaar maken. Van lokaal initiatief naar inspirerend landelijke voorbeeldproject! Het zal een broedplaats zijn voor innovatieve bottom-up aanpakken voor de verduurzaming van een stad en haar wijken. De praktijkkennis die het initiatief HIGH FIVE oplevert zal een schat aan informatie opleveren voor andere buurten en wijken in Nederland die gezamenlijk willen verduurzamen. We zullen ook de kracht tonen van kleine buurt initiatieven, die nu door vele partijen onderschat worden. 15

EEN DUURZAAM DELFSHAVEN KOP VAN MIDDELLAND

EEN DUURZAAM DELFSHAVEN KOP VAN MIDDELLAND EEN DUURZAAM DELFSHAVEN KOP VAN MIDDELLAND 1. Een ambitie De ambitie is een duurzame ontwikkeling van onze wijk; Kop Van Middelland. We willen de groenste en sociaalste buurt, in een stedelijke omgeving,

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR

Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deel 1: de ORGANISATIE-MONITOR Deze Monitor gaat over: je organisatie (initiatief): mensen, activiteiten, organisatie, financiële situatie. TOELICHTING MONITOR ORGANISATIE LET OP: Deze vragenlijst bestaat

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen

Visie op Sociale windenergie. Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Visie op Sociale windenergie Burgerinitiatief Duurzaam Drimmelen Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR Duurzaam Drimmelen wil duurzaamheid in gemeente Drimmelen vergroten Ecologisch,

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel:

Voorstel aan de raad. Nummer: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing. Programma onderdeel: Voorstel aan de raad Nummer: 131026465 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: wethouder openbare ruimte en wijkvernieuwing 2.3 Leefbare stad W.J. Stinissen /

Nadere informatie

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer

Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer Meer voor Elkaar in Haarlemmermeer meer voo lkaar re De samenleving verandert van een verzorgingsstaat in een samenleving waar mensen meer voor elkaar doen. Steeds meer inwoners van Haarlemmermeer pakken

Nadere informatie

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI = sociale duurzaamheid, van A naar anders. Anders denken, nieuwe wegen bewandelen en nieuwe, niet voor de hand liggende samenwerking tot stand brengen

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN

Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Duurzaam Haren STARTNOTITIE DUURZAAMHEIDCOÖPERATIE GEMEENTE HAREN Uitgangspunt Duurzaam Haren wordt een duurzaamheidscoöperatie, waarin inwoners, bedrijven en organisatie kunnen participeren in duurzaamheids-

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020)

Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) Financieringsmogelijkheden Verenigingen of MKB (#020) (Voor)financiering door een derde 1. Zonline Doneer de zon: Zonline biedt in samenwerking met Urgenda de mogelijkheid om via crowdfunding zonnepanelen

Nadere informatie

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark

Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark juli 2013 Op weg naar de Theeschenkerij Vroesenpark Afgelopen maanden hebben de Stichting Theeschenkerij, Bewonersorganisatie Blijdorp en Vitibuck Architects een

Nadere informatie

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB)

Stichting GO! Groen Ondernemersnetwerk s-hertogenbosch e.o. Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Bevindingen inspiratiebijeenkomst Lokale Duurzame Energie Brabant (LDEB) Datum : Donderdag 20 oktober 2011 Locatie Aan Van : Kloosterhotel ZIN, Vught : Deelnemers van de inspiratiebijeenkomst : Lili Mostard,

Nadere informatie

Iedereen kan Vergroenen

Iedereen kan Vergroenen Iedereen kan Vergroenen Voorop in de Vergroening Prijsvraag 2013 Aanleiding Lentiz LIFE College is een school voor VMBO en MBO (AOC), in een sterk geürbaniseerde omgeving (Schiedam). Met een AOC midden

Nadere informatie

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit

HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL #energypit HANDOUT BUSINESSPLAN dea HIER OPGEWEKT ENERGY PIT 12 APRIL 2013 www.hieropgewekt.nl twitter: @hieropgewekt #energypit Handout businessplan dea Energy Pit -12 april 2013 Profiel dea is een energiecoöperatie

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Gemeentelijke communiticatie gebruik bestaande buurtcommunities

Gemeentelijke communiticatie gebruik bestaande buurtcommunities Gemeentelijke communiticatie gebruik bestaande buurtcommunities Lex de Jong Wanneer we een TruYou-account verplicht stellen voor het betalen van belasting of gebruikmaken van allerlei overheidsdiensten,

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

Gebruik lokale energie

Gebruik lokale energie Gebruik lokale energie Juriaan Jansen Deze presentatie gaat over het gebruiken van burgerkracht om klimaatdoelen te verwezenlijken 1 Even voorstellen Visie: Hoe doe je het duurzaam? Waarom investeren in

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk

Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk Groningers zetten zich in voor leefbaarheid in dorp of wijk De samenleving verandert. Bewoners pakken steeds meer zelf op en gemeenten geven meer ruimte aan lokale bewonersinitiatieven (CMO STAMM, 2015).

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Início Mathenesserdijk 414b 3026 GV Rotterdam 010 221 00 00 www.inicio.nl info@inicio.nl

Início Mathenesserdijk 414b 3026 GV Rotterdam 010 221 00 00 www.inicio.nl info@inicio.nl FundedbyRotterdam is een online crowdfundplatform voor bewonersinitiatieven. Elke Rotterdammer draagt zijn steentje bij. Als initiatiefnemer of als donateur. Zo wordt niet één prestigieus stadsinitiatief

Nadere informatie

EEN DUIM VOOR DELEN. ik deel INFOFICHE. daar wordt iedereen beter van

EEN DUIM VOOR DELEN. ik deel INFOFICHE. daar wordt iedereen beter van daar wordt iedereen beter van EEN DUIM VOOR DELEN INFOFICHE 1 1.1 DEFINITIE Delen is een vorm van consuminderen (minder verbruiken) en consumanderen (anders verbruiken). Bij delen ligt het accent op gebruiken

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding

gemeente Eindhoven Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5074 Inboeknummer Dossiernummer Initiatiefvoorstel Lokaal Investeringsfonds behoud en bevorderen werkgelegenheid Inleiding Het tafelzilver is op, de tijd dat we ruim in

Nadere informatie

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016

Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Toelichting criteria kleine projecten Brabant C versie 18-01-2016 Om in aanmerking te komen voor een subsidie tussen 25.000 en 65.000 euro moet een project aan de volgende criteria voldoen: 1. het project

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013

Lokale duurzame energie ontwikkelen. Derck Truijens 18 april 2013 Lokale duurzame energie ontwikkelen Derck Truijens 18 april 2013 Inhoud Windunie: samen voor de wind Lokale duurzame energie initiatieven Lokaal duurzame energie ontwikkelen Het begon in 2000... De energiemarkt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder

Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 juli 2017 9 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 17.003559 *17.003559* Datum B&W-besluit

Nadere informatie

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point

28 december 2011. Subsidieaanvraag Stadsinitiatief Rotterdam. Solar Green Point 28december2011 SubsidieaanvraagStadsinitiatiefRotterdam SolarGreenPoint Inhoudsopgave Voorwoord...1 1. Introductie Solar Green Point.......2 2. Salderingsregeling Electriciteitswet..........2 3. Activiteiten....3

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde

Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN. Maatschappelijke meerwaarde Zonnepark FARMSUM KLOOSTERLAAN Maatschappelijke meerwaarde November 2016 Lokale participatie & werkgelegenheid Lokale participatie is voor Solarfields een zeer belangrijk onderdeel in het realiseren van

Nadere informatie

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken

Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken Beleidsnotitie Maatschappelijk draagvlak zonneakkers bij dorpen en wijken 1. Aanleiding In december 2015 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Emmen, Zonneakkers vastgesteld. In de structuurvisie zijn

Nadere informatie

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt?

Menukaart. Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Menukaart Ja, ik wil zonnepanelen op onze school. Welk initiatief is voor ons geschikt? Schooldakrevolutie Schreeuw met ons van de daken: we zullen niet rusten tot elke vierkante centimeter van onze schooldaken

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie

Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie 1 Oosterhout Nieuwe Energie Voorbereiding oprichting coöperatie Wij willen Betaalbare, Duurzame, Eigen Energie in Oosterhout 3 Waarom ONE Betaalbaar Duurzaam Eigen Samen Goedkoper dan de markt Winsten

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Onbekommerd wonen in Breda

Onbekommerd wonen in Breda Onbekommerd wonen in Breda Verslag van de aanpak GWI 1998-2015 Geschikt Wonen voor Iedereen 2 Aanleiding In Nederland is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt flink toe en ze worden

Nadere informatie

Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf?

Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf? Hoe word je van vrijwilligersorganisatie een bedrijf? Workshop 6.4, Evenement Hier Opgewekt Den Haag, 21 november 2014 Arien Scholtens, dea Jurgen van der Heijden, CALorie Hoe word je van vrijwilligersorganisatie

Nadere informatie

Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf

Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf Ruimte voor Initiatief de invulling van de lege paragraaf Aanvullende tekst voor het collegeakkoord Amsterdam is van iedereen! Amsterdam, 31 augustus 2015 Introductie Vorig jaar juni sloten de partijen

Nadere informatie

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER

Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Programma Toekomstbestendige dorpen en steden DE KRACHT VAN WATER Aanleiding Stedelijk gebied sterk in beweging Verandering van speelveld Grote vraagstukken waaronder omgaan met klimaatverandering Veel

Nadere informatie

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen?

FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? Wat willen we met de AGEM bereiken? Waarom is de AGEM nodig? Wat gaat de AGEM doen? FAQ over AGEM Wat is de aanleiding voor het oprichten van AGEM? De opwekking van duurzame energie loopt nog niet zo n vaart, ook niet in de Achterhoek. En zeker de wat grotere initiatieven, ook van bestaande

Nadere informatie

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan

Samen investeren in hernieuwbare energie. Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Samen investeren in hernieuwbare energie Daan Creupelandt Dirk Vansintjan Even opwarmen Wie kent Ecopower? Zijn er coöperanten? Zijn er klanten? 2 Overzicht 1. Ecopower 2. Coöperatief ondernemen 3. REScoop.eu

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Cultuur Kweek Sittard

Cultuur Kweek Sittard Stichting Behoud Franse Klooster Charles Beltjenslaan 9 6132 AD Sittard 046-4377591 of 06-30567774 info@stichtingbehoudfranseklooster.nl www.stichtingbehoudfranseklooster.nl Cultuur Kweek Sittard http://www.cultuurkweeksittard.nl/

Nadere informatie

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade.

Strekt ter vervanging. Bijlage bij begroting. Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Bijlage bij begroting Strekt ter vervanging Plan van aanpak lokale invulling Floriade. Inleiding Het Floriade-evenement is voor onze regio wellicht het meest in het oog springende evenement van de laatste

Nadere informatie

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort

Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Achtergrond informatie Eemstroom - Energiecoöperatie Amersfoort Doel van dit document is het bieden van achtergrond informatie over het principe van Eemstroom -Energiecoöperatie Amersfoort. Eemstroom One

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700?

I Welke kosten kunnen worden betaald met geld van de Stichting Culemborg 700? Culemborg 700 Op naar een mooi feestjaar, met een beheerst financieel verloop! Versie van 14 juli 2017 Met dit document zet de Stichting Culemborg 700 (C700) de belangrijkste financieel-organisatorische

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan

Meerjarenbeleidsplan Meerjarenbeleidsplan 2016-2021 Wie zijn we en wat doen we? De Natuur en Milieufederaties (NMF s) werken aan groene, duurzame en klimaatbestendige provincies. Provincies waar we duurzaam kunnen wonen en

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Project De Pluktuin. Aanleiding

Project De Pluktuin. Aanleiding Project De Pluktuin Aanleiding De leefomgeving van de bewoners van seniorenvoorziening De Driehoorne in Alphen a/d Rijn gaat veranderen. Op korte afstand van hun seniorenwoningen\flat wordt de komende

Nadere informatie

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND

STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND STERKE STEDEN - STERKE REGIO S - STERK NEDERLAND Nederland moet snel uit de crisis. Steden zijn de economische motor van Nederland. Zij vormen de spil in krachtige netwerken met het bedrijfsleven, het

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Langer zelfstandig wonen

Langer zelfstandig wonen Langer zelfstandig wonen Inspiratiedag 5 oktober 2013 Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen HAN Centre of Expertise Krachtige Kernen Martha van Biene, martha.vanbiene@han.nl Daniëlle

Nadere informatie

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân

Stelling 1: Energie is geld voor Fryslân Gebruik de lokale, Friese kracht voor meer duurzame energie en werkgelegenheid Vijf stellingen voor een duurzamer Fryslân Steeds meer Friezen kiezen er voor om zelf duurzame energie op te wekken, thuis

Nadere informatie

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten

de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten de Windcentrale Winddelen Maximaal draagvlak voor windprojecten De Windcentrale Opgericht in 2010 Doel: versnellen van de energietransitie Nu: 10 windturbines 15.000 deelnemers: 60.000 Winddelen 11.000

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam

Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam Speech Annet Bertram,DG Wonen, namens de minister van VROM bij Jubileumbijeenkomst SVN 5 oktober 2006 te Rotterdam thema; financiering van de woningmarkt Ik ben blij dat ik deze bijeenkomst kan bijwonen

Nadere informatie

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100

*Z C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 *Z01290330C7* documentnr.: INT/G/16/21049 zaaknr.: Z/G/15/25100 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Uitvoering moties duurzaamheid Aard : Motie raad Portefeuillehouder : H.A.W.M. Daandels Datum college :

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut:

1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: 1. We maken voor dit raadsvoorstel een uitzondering op artikel 21 van het treasurystatuut: a) waarom is expliciet in het treasurystatuut opgenomen dat de gemeente geen lening verstrekt? Antwoord 1a: In

Nadere informatie

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM

Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Hooghalen Duurzaam, Energie neutraal in 2020 KENNISMAKING MET STICHTING HOOGHALEN DUURZAAM Stichting Hooghalen Duurzaam 1. Introductie, doelstelling en ambities 2. Werkgroep Collectiviteit 3. Collectieve

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

DRENTHE DUURZAAM. 10 punten om met de Drenten te komen tot een nog mooier Drenthe

DRENTHE DUURZAAM. 10 punten om met de Drenten te komen tot een nog mooier Drenthe DRENTHE DUURZAAM 10 punten om met de Drenten te komen tot een nog mooier Drenthe FEBRUARI 2015 Inleiding Duurzaamheid is de pijler voor een vitaal Drenthe. Dat is het uitgangspunt voor de PvdA in Drenthe.

Nadere informatie

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag

Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Koepel presentatie ten behoeve van Bestuur Vogelwijk Energie(k) Den Haag Indeling 1. Algemene Informatie a) Wijk b) Vogelwijk Energie(k) 2. Historie Vogelwijk Energie(k) 3. Duinvogel 4. Resultaten (naar

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN

CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Raadsnummer 15R6401 CIVIC CROWDFUNDING VOOR EINDHOVEN Inleiding Crowdfunding is een vorm van financiering voor projecten en ondernemingen. Een grote groep mensen legt een klein bedrag in om een project

Nadere informatie

Subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven

Subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven Subsidieregeling Groen in de Buurt en Stadslandbouw-Voedselinitiatieven Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Algemeen Bestuur: het

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente voor de uitvoering van een activiteit. Het gebruik van het formulier is verplicht. Onvolledige

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart

Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB GROENE Sponsorpropositie HART u Samenwerken aan een gezond, groen en economisch vitaal werk- en leefklimaat in het Groene Hart GREEN BUSINESS CLUB u Green Business Club Groene Hart

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief

Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Paviljoen Arts & Food, een kunstzinnig stadsinitiatief Inhoudsopgave De parken van Rotterdam 3 Het Paviljoen Arts & Food 3 Het concept van Arts & Food 3 Beelden van het Paviljoen Arts & Food 4 Arts & Food,

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk

De Lokale Duurzame Energie Coöperatie. EnergieCoöperatieBoxtel WWW.ECBOXTEL.NL. Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk De Lokale Duurzame Energie Coöperatie EnergieCoöperatieBoxtel Betaalbaar, duurzaam, eigen en onafhankelijk WWW.ECBOXTEL.NL LDEC: Waarom en waartoe leidt het Samen met leden realiseren van betaalbare, duurzame,

Nadere informatie