Hoofdredakteur : Yves Vandezande Tiense Vest, 61 bus Kessel - Lo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdredakteur : Yves Vandezande Tiense Vest, 61 bus 13 3200 Kessel - Lo"

Transcriptie

1

2

3

4 Hoofdredakteur : Yves Vandezande Tiense Vest, 61 bus Kessel - Lo Medewerkers Tekeningen : J.M. Legrand - Layout Typing : Eddy C. Bertin - Film, Muziek Guido Eekhaut - Boeken Frank Roger - Magazines Robert Smets - Boeken Maria Van Den Bosch : Marc Corthouts : Mia Wuyts Druk : AB Dick 320 Administratie : Lou Grauwels Lange Kievitstraat, Antwerpen 031 / RIGEL MAGAZINE is een tweemaandelijks tijdschrift voor Science Fiction, Horror en Fantastiek.Clubblad van SFAN, Vlaamse vereniging voor SF F. Auteurs zijn verantwoordelijk voor hun bijdragen. Behoudens wanneer anders vermeld, behoort het Copyright aan de auteur. RIGEL MAGAZINE is Copyright (C) 1979 by SFAN. Alle manucripten in één exemplaar aan de hoofdredakteur. Deze worden niet teruggezonden. ABONNEMENTEN **************** België : 350 fr. voor 6 nummers. Te storten op rekening tnv. SFAN Antwerpen. Nederland : door storting van fl. 24 op postgiro tnv. penningmeester NCSF, met vermelding 'SFAN-Belgie'. Rest van de Wereld : Uitsluitend via inter - nationaal postmandaat.

5 Het rotte aan zo'n tweemaandelijks tijdschrift is niet, dat je voortdurend achter het nieuws zit aan te hollen. Het rotte is ook niet, dat het ondanks die twee lange maanden tussen ieder nummer, toch altijd weer haasten is om alles op tijd de deur uit te krijgen. Nee hoor, het werkelijk rotte aan zo'n tweemaandelijks tijdschrift is het feit dat je slechts vier maanden làter kan reageren op iets dat twee nummers eerder verscheen, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar slimme jongen die hij altijd geweest is, heeft Uw editor ditmaal zijn obligatoir toespraakje met opzet achter het handje gehouden tot Rigel 67 uit was, om op die manier de eerste te zijn die commentaar kon leveren op de eerste Rigel "nieuwe stijl". Toegegeven, indien het eindresultaat van de "nieuwe" Rigel nu desastreus geweest was, dan had dit stukje "I wanna be sedated"geheten, om de woorden maar eens uit de mond van de Ramones te halen. Geen Pogo aan mijn lijf echter!!! Ha, Rigel 67, m'n oogappel, kom aan mijn haarloze borst! Inhoudelijk kende ik je al, m'n lof gaat echter naar het team dat voor de vormgeving zorgde. Mia Wuyts en Marc Corthouts, aan mijn borst en vlug wat! Prima crew, wat ik je brom. Hoewel, kennen jullie die al van dat verhaal waar geen einde aan zat? Hm, ja dus. Ach, geacht lezerspubliek, ga nu vooral niet denken dat het naar onze hoofden gestegen is. Voorgaand stukje poeha is enkel bedoeld om jullie te dwingen ook es de schrijfmachine ter hand te nemen als het ware, en ons te laten wetan wat jullie er nu precies van denken. Kom en laat de bevolkingsdichtheid van onze nieuwe brievenrubriek 'Strafport' maar flink aangroeien. God en klein Pierke achter de machine! 't Is tenslotte toch ook jullie magazine, niet? (onnodig te zeggen - maar voor alle zekerheid doe ik het toch nog maar eens - dat Rigel Magazine wagenwijd openstaat voor al diegenen, die, onder de vorm van een verhaal of artikel, hun steentje willen bijdragen. Vergeet Ganymedes en de King Kong nu even en gun ons ook wat). Rigel 68 is er, en over de inhoud ga ik niet uitwijden. Drie verhalen, twee artiekels en de nodige rubrieken. Simon Joukes is terug van weggeweest; in zijn vertrouwde stijl commentarieërt hij het wedstrijdreglement van de King Kong Award. Guido Eekhaut wil duidelijk nog eens naar Londen, getuige zijn verslag (ik had er ook een kunnen schrijven, maar na een tijdje gaat de ene nacht club al gauw op de andere lijken...) Ha, bijna vergeten! In première, geliefde lezer, breng ik U een glimp van ons augustusnummer : een extra dik, sappig, prima verzorgd, boeiend stuk lectuur in de vorm van een vakantienummer. Een exclusieve verhalenbundel met uitsluitend Vlaamse auteurs. Een crème van een nummer, kortom. Meer zeg ik er niet over, maar vertel het voort! Abonneer familie, vrienden en kennissen, opdat niemand deze parel zou missen! En, vrienden uit het verre Nederland, speciaal jullie mogen het editoriaal van dat nummer niet missen. Sensationeel nieuws, vooral als je zelf schrijft. Dit alles dus onder de hoofding "Do the Rigel!!!" Punks, gooi weg dat leren pakkie, gooi weg die veiligheidsspeld! The pogo never stops - la' me nie lachen. Huren maar die gecapitonneerde cel, in je nakie onder het motto "Op naar de duizend abonnees" : 3

6

7 N.C.G , maandag Het moet onmiddellijk gezegd dat wij ons geen illusies hadden gemaakt. De Meester geniet bij insiders geen te beste reputatie, in de eerste plaats al omdat de technische middelen, waarop hij in ruime mate beroep doet, reeds enkele malen in elkaar zijn geklapt, en zijn effekten derhalve de neiging vertonen iets tè dramatisch te verlopen. Zijn smaak is bovendien uitgesproken morbiede : hij houdt ervan nadrukkelijke rampen te bedenken, die hij dik in de verf zet, terwijl de personnages die hij ten tonele voert, en waar je je onvermijdelijk toch enigszins mee identificeert, onveranderlijk op een of andere hoogst onaangename manier om het leven komen. O- verleven zit er voor hen in zijn creaties helemaal niet in. Hij is ook erg ijdel, en dikteerde bijvoorbeeld zelf zijn biografie, die uitpuilt van de zelfverheerlijking, wat - zacht uitgedrukt - minder sympathiek overkomt, net als de manier waarop hij zich steeds weer op het voorplan weet te dringen. Hij beroept zich namelijk op relaties op het allerhoogste vlak en met de nodige voorspraak en subsidie is het natuurlijk niet moeilijk zelfs een erg onbenullig werk te doen opvoeren. Uitnodigingen aan vooraanstaanden zorgen voor welgevulde ereplaatsen, vrijkaarten voor kulturele en sportieve verenigingen voor uitpuilende balkons en cocktails voor de pers vooruitstekende kritiek.. Op hun beurt rechtvaardigen de volle zaal en de welwillende besprekingen dan weer een volgende subsidie en zo blijven we wel aan het draaien. "Het leven is een kringloop," pleegt de Meester te zeggen, en voor hem is de zaak inderdaad mooi rond. Tenslotte is het ook nog zo dat hem door zijn medewerkers een aantal duistere bedreigingen in de mond worden gelegd, ten overstaan van diegenen, die zijn werk of zijn houding minder apprecieren.! Een en ander zal er ons vanzelfsprekend niet van weerhouden vast te stellen dat kwaliteit aan zijn oeuvre nauwelijks te pas komt, zoals ten overvloede bleek bij de première van zijn nieuwste 'Licht en Klankspel', waarop we vorige week op NCG genodigd waren. Helemaal gerust waren we niet, want een schouwspel van de Meester duurt doorgaans meerdere dagen, en je weet tenslotte nooit wat er in die tijd al niet verkeerd kan gaan. Luidens de regie-aanwijzingen is het desgevallend wel mogelijk het ook op kortere tijd te doen - zodat je er geen zes overnachtingen dient bij te nemen! - maar daar houdt de auteur niet van. Naar hij zegt werkt de periodieke afwisseling van creativiteit en reflexie de deelname van de toeschouwer in de hand en geeft dit aan het ganse spektakel iets hiëratisch, wat je overigens slechts in de betere pornografie benaderd vindt. Een opinie, die wij uiteraard voor zijn rekening laten. Ongetwijfeld was de opkomst indrukwekkend. Om objektief te blijven dient in dit verband niet enkel van vrijkaarten gesproken, maar moet inderdaad worden toegegeven dat het werk van de Meester een aantal mensen ook werkelijk aanspreekt. Zij het dan dat deze aantrekkingskracht 5

8 onzes inziens grotendeels voortvloeit uit ongezonde sensatiezucht en kunstmatig opgedreven gevoelens van onzekerheid. Je kan de sfeer bij de openingsklanken nog best vergelijken met deze vóór een griezelfilm : een deel van het publiek zit er bepaald onwennig bij, en zal zich ook zo blijven voelen, terwijl anderen zich erg geblaseerd voordoen, om - wanneer de lichten werden gedoofd - dieper en dieper in hun zetel te zinken en zich af te vragen of het hen misschien toch 'iets zal doen'.. Nu is originaliteit nooit de sterkste zijde geweest van de Meester en net als vorige maal opende ook deze show met een gekend schokeffekt. Plots schuift de bodem onder de toeschouwers weg, terwijl terzelfdertijd de zwaartekracht licht wordt verminderd en zich onder hen een ijselijke zwarte ruimte opent, waarin zij zonder het minste steunpunt drijven. Hierbij klinken gegarandeerd verschrikte kreten, en grijpen de kijkers naar hun zetel, of naar elkaar, om enige houvast te zoeken. Er volgt een oorverdovende klap, waarop na enige tijd vurige ballen te voorschijn springen, die aan een duizelingwekkende vaart door de voorstellingsruimte tollen, met een aanhoudend, verblindend licht dat de oogleden brandt en de irissen schroeit. Watermassa's storten zich dan als een hemelhoge muur op het publiek, om slechts in de laatste sekonde door een kunstige ingreep te splijten en een bestendiger plaats in het decor in te nemen. Er volgt een korte stilte, waarna zachte muziek regenval suggereert en het murmelen van beken en riviertjes, die geleidelijk aanzwellen tot een majestatische vloed. De verademing is echter slechts van korte duur, want plots springen van alle zijden enorme monsters op het publiek af, dat hierin misvormde elementen herkent van allerlei diersoorten en mythologische creaturen, die door de eeuwen heen aan de verhitte breinen van angstige volkeren zijn ontsproten. De techniek van de Meester komt hier het duidelijkst naar voren : hoewel de toeschouwer zich aan deze schokkende beelden tracht te onttrekken en ergens diep in zich ook weet dat zij niet meer dan een illusie zijn, ervaart hij toch een opwindende fascinatie en blijft hij - tegen beter weten in - aan de verschijningen en aan het betoog van de auteur gekluisterd, in een vreemde combinatie van verwondering en afschuw en van bewondering en ontkenning. Uiteraard is de grotere groep niet vreemd aan het sukses van deze formule. Hij geeft het individu de indruk dat zijn ervaringen worden gedeeld, terwijl ook het relatieve gevoel van veiligheid tot aanvaarding bijdraagt. Al gaat het om gemanipuleerde reakties, toch laten velen zich hiertoe verleiden. Bij wijze van beloning voor deze inschikkelijkheid wordt hen hierop een meer idyllische passage geboden, waarbij het kosmische geweld plaats ruimt voor een gevoelige sfeer per pastorale tinten, die wat zoetelijk overkomt, maar niet geheel zonder verdienste is. Arcimboldo-figuren verpersoonlijken een welwillende natuur, terwijl doorheen de achtergrondmuziek - als bij de 'Jaargetijden' van Vivaldi - de zang van tientallen vogels te herkennen valt. In verhouding tot de lengte van de opvoering is dit intermezzo echter van korte duur en is zijn impact miniem, vooral waar het wordt gevolgd door een in alle opzichten stuitende 'climax', waarin de Meester werkelijk de vrije teugel liet aan zijn wansmaak en zijn egocentrisme. Het verschijnen van allerlei moorddadige creaturen laat het ergste veronderstellen, en inderdaad culmineert deze reeks psychotische waanbeelden in het optreden van een levensgrote en geheel naakte man, waar de toeschouwer zijdelings tegenaan kijkt. Men weet dat de Meester in elk van zijn werken heel even optreedt, en ditmaal had hij uitgerekend dit bijzonder pijnlijke moment gekozen om zijn rolletje op te voeren. Het werd een ongehoord belachelijke vertoning, waarbij hij zich ertoe beperkte het mannelijke monster van verre een handje te geven en na een langgerekte groet weer op te stappen. Hierbij viel ons op dat de protagonist een méér dan vage gelijkenis met de Meester had meegekregen.. Wanneer na dit smakeloze gedoe en na een domme intrige ook nog een naakte vrouw ten tonele verscheen en enkele Freudiaanse verhoudingen werden gesuggereerd, vonden wij het stilaan welletjes en haastten wij ons naar de uitgang. Zonder grote verbazing stelden wij hierbij vast dat meerdere toeschouwers op onze rij hun regenjassen op een eigenaardige manier hoog over de knieën hadden opgetrokken. Buiten stelden wij vast dat vele tientallen aanwezigen ons reeds waren voorafgegaan en dat ons voorbeeld ook voortdurend nog door andere geschokte genodigden werd gevolgd. Een tijdlang bleven zij opgewonden kommentaar en kritiek leveren, waarbij wij reakties opvingen op het primitieve en ongezonde karakter van het spel en ook de weinig subtiele verwijzingen naar R.O. Laing en Levi-Strauss scherp op de korrel werden genomen. Hoeft het gezegd dat wij deze zienswijze volledig delen? Het ongenoegen was algemeen en als bevrijd spoedden wij ons met vele anderen weg van dit onherbergzame oord en van het onverkwikkelijke spektakel dat er ons werd geboden. Zover het oog reikte lag de weg tussen de sterren bezaaid met verfrommelde programmabrochures, waarop in grote letters : (J.P.Léwy, 5.78) " GENESIS I " 6

9 Enkele overwegingen ******************* Met ingang van dit jaar, haast vijftien, respectievelijk tien jaar na de oprichting van NCSF en van SFAN, wordt jaarlijks één officiële en gezamenlijke wedstrijd voor Nederlandstalige SF-verhalen georganiseerd. In het midden latend of we 'eindelijk!' moeten verzuchten, lijkt het wenselijk dat de organisatoren de wedstrijd en de reglementen nogmaals kritisch onderzoeken; met name moet worden bekeken of de huidige reglementen nog volledig stroken met de grondslag van de wedstrijd en of die grondslag eventueel zelf moet worden bijgeschaafd. Uiteindelijk zijn de thans geldende wedstrijdreglementen niets anders - en hiermee wordt uiteraard niets ten kwade bedoeld - dan een min of meer gestroomlijnde aanpassing van de reglementen die voor de vroegere, afzonderlijke wedstrijden van kracht waren. Het zou niet verbazingwekkend zijn als bij nader onderzoek bleek dat de huidige wedstrijdreglementen niet meer volledig stroken met de opvattingen die vandaag door de organiserende verenigingen worden gehuldigd. Verder werden die reglementen in de loop der jaren, naar aanleiding van suggesties en 'klachten', regelmatig 'verduidelijkt'. Het is echter mijn mening dat die wijzigingen de verlangde duidelijkheid niet altijd ten goede zijn gekomen. Tenslotte sluipen nog steeds (of weer!) taalfouten in de formuleringen. Hoewel zulks niet levensbelangrijk is, zou het toch leuk zijn dat die schoonheidsfoutjes (zoals bij voorbeeld het verfoeilijke germanisme 'middels' in artikel 1) worden verwijderd. Ten einde gespreksstof voor mogelijke verbeteringen van de reglementen aan te brengen, bespreek ik hieronder enige punten die ik zelf belangrijk acht. Met nadruk stel ik dat er andere zijn en dat mijn o- verwegingen geenszins aanspraak maken op de 'alleenzaligmakende waarheid'. Bovendien heb ik zelf lang niet altijd een pasklare oplossing voor de vragen die naar aanleiding van bepaalde artikels van het reglement kunnen rijzen. De benaming van de wedstrijd **************************** 'SF-verhalenwedstrijd om de King Kong Award' is m.i. een om begrijpelijke redenen ontstane, maar daarom niet minder hybride en onduidelijke benaming. Wanneer men zich afvraagt waar het om gaat, namelijk om een wedstrijd of om een Award (hier, met de betekenis van 'Onderscheiding'), dan is het antwoord : een wedstrijd. De King Kong Award is dan de Onderscheiding die door de winnaar (eigenlijk is er slechts één winnaar) in de wacht wordt gesleept, in de vorm van de King Kong Trofee. Door de term 'award' abusievelijk 7

10 gelijk te stellen met de term 'Prijs', ontstaan natuurlijk problemen. Er is immers sprake van een eerste, tweede en derde prijs. Echter, een 'Award' kan maar door één winnaar in ontvangst worden genomen, zoals met name bij de Hugo Award kan worden vastgesteld (tenzij er sprake is van een gedeelde eerste plaats). satie een prijs toekennen aan het tweede en/ of derde best gerangschikte verhaal. Deze prijzen bestaan uit een geldbedrag dat verkregen wordt door de totaal ter beschikking staande prijzenpot met behulp van een vaste verdeelsleutel (die nader moet worden omschreven) in twee, respectievelijk drie bedragen te verdelen. Eigenlijk zouden de organisatoren dus een korte naam moeten bedenken voor de volgende omschrijving : - Jaarlijkse wedstrijd voor het beste science-fiction-verhaal, waaraan ipso facto de King Kong Award wordt toegekend. Beslist geen gemakkelijke opgave en zelf ben ik er nog niet uitgekomen. Hoe dan ook, je kunt prijzen uitloven, maar geen award; een award wordt toegekend, al dan niet door een jury, al dan niet door stemmen van de fans, al dan niet naar aanleiding van een wedstrijd, enz. In dit verband kun je je ook nog afvragen, hoewel dit kan lijken op het zoeken van spijkers op laag water, of een Award wordt toegekend aan een persoon (de schrijver van een verhaal) of aan het verhaal zelf. Persoonlijk vind ik dat wel duidelijk, maar ik besef dat hierover discussie mogelijk is. De vraag die ik hierboven stelde, kan echter ook worden beantwoord als volgt : het gaat om een wedstrijd en om een Award. In dat geval dient onderscheid te worden gemaakt tussen de geldprijzen voor de winnende verhalen en de toekenning van de King Kong Award. Dan zou het in principe mogelijk zijn dat de Award, niet noodzakelijkerwijs aan de winnaar van de wedstrijd wordt toegekend, maar aan de schrijver van een ander ingezonden verhaal, waarvan de kwaliteiten op een speciale manier (die dan dient te worden omschreven) de aandacht trekken. Ik meen echter te weten dat zulks niet de bedoeling van de organisatoren is. In verband met bovenstaande, zou Artikel 1 als volgt kunnen luiden : - De King Kong Award is een onderscheiding die wordt toegekend (of: kan worden toegekend, aangezien verder blijkt dat de jury het recht heeft om prijzen niet toe te kennen) aan de schrijver(s) van het beste Nederlandstalige SF-verhaal, uit de inzendingen voor de SF-verhalenwedstrijd die jaarlijks wordt uitgeschreven door de Nederlandse SF-vereniging NCSF, de Belgische SF-vereniging SFAN en het fanzine King Kong-SF. - De King Kong Award bestaat uit de King Kong Trofee, met een daaraan verbonden geldbedrag van minimaal Fl. 150,-, of zoveel méér als door bijdragen buiten de organisatie om kan worden verkregen, na aftrek van de organisatiekosten (in 1978 : Fl. 1250,-). - Naast de King Kong Award kan de organi- Artikel 3 ********* De bedoeling van de vroeger bestaande verhalenwedstrijden was drieledig : eerst en vooral waren het pogingen om jong en onbekend esseftalent aan te trekken, in overeenstemming met de statuten van de verenigingen waarin staat dat zij alle middelen aanwenden om SF te bevorderen. Ten tweede werd geprobeerd de prijzenpot steeds groter te maken, met de bedoeling de wedstrijd ook interessant te maken voor gevestigde 'mainstream'-auteurs die zich tot dan toe nog niet op het gladde essefijs hadden gewaagd omdat er geen droog brood mee te verdienen was. Later was er een geringe verschuiving merkbaar naar een nieuwe opvatting : de wedstrijd moest ook 'promotiebevorderend' worden gemaakt voor de gevestigde essefschrijvers van eigen bodem, voor zover die bij ons bestaan... (het is geen geheim dat tot op heden alleen Eddy C. Bertin enigszins aanspraak kan maken op de pompeuze benaming 'gevestigd essefschrijver' - iets waar hij zelf waarschijnlijk hartelijk om moet lachen!). Aangenomen dat de twee eerstgenoemde bedoelingen nog steeds bestaan, zou het aanbeveling verdienen om schrijvers die ooit een eerste en een tweede prijs hebben behaald, van verdere deelname uit te sluiten. Het is namelijk niet denkbeeldig dat sommige jongeren afzien van deelneming als zij beseffen tegen wie ze moeten optornen. Er mag immers worden aangenomen dat de kwaliteit van de door de vroegere winnaars ingezonden verhalen in het algemeen boven het gemiddelde zal liggen, wat de kansen van anderen kleiner maakt. Mocht echter de derde door mij genoemde factor thans de boventoon voeren, dan kan dat natuurlijk niet. Het zou dan wel aanbeveling verdienen zich opnieuw te bezinnen over de 'wedstrijd' als zodanig en terzake iets in het reglement te vermelden. In feite is zulks een van de bezwaren die ik koester tegen de huidige benaming van de wedstrijd : het is heel wat anders om aan een wedstrijd deel te nemen, met de hoop te worden erkend als essefschrijver en eventueel nog een geldprijs te verdienen, dan aan een soort uitverkiezing tot de 'pro van het jaar', met de King Kong Trofee als toegift. 8

11 Artikel 4 ********* Artikel 7 ********* In 1978 werd de jury geconfronteerd met maar liefst 84 verhalen. Aangenomen mag worden dat het maximum aantal inzendingen nog niet is bereikt. Vergeleken met de vroegere 40 tot 50 verhalen - toen al een hels karwei - is zulks een aanzienlijk zwaardere belasting, die mede in de vorm van 'leesmoeheid' tot uiting komt en optimale beoordeling toch wel bemoeilijkt. Aangezien beperking van het aantal deelnemende auteurs ongewenst is, kan alleen soelaas worden gevonden door de inzenders te verplichten slechts één verhaal, al dan niet in samenwerking met een andere schrijver, op te sturen. Van de auteurs moet voldoende zelfkritiek worden verwacht; hun beste verhaal in te zenden. Als ze zich vergissen is dat jammer, maar ze kunnen steeds hun verhalen door magen en kennissen laten lezen als ze niet op hun eigen oordeel vertrouwen. Deze eenvoudige maatregel zou het aantal inzendingen haast met de helft verminderen, waardoor de jury meer tijd krijgt om degelijk te werken. Artikel 6 ********* In de vroegere wedstrijden werden fantastiek en fantasy naast essef toegestaan. Echter, alle winnende verhalen tot op heden waren essefverhalen. Hoewel de kwaliteit van de inzendingen natuurlijk de grootste rol speelt, is het toch zo dat de jury's in het verleden eigenlijk samengesteld waren (en dat is ook dit jaar het geval) uit personen die op de eerste plaats science fictionkenners zijn. Met andere woorden : fantastiek en fantasy hebben tot op heden nog geen honderd procent faire kans gehad om de prijzen te winnen. Er zijn twee gemakkelijke oplossingen : ofwel blijf je die genres toestaan, maar dan zorg je ook dat de helft van het aantal juryleden uit fantastiekkenners bestaat (in dat verband zij opgemerkt dat 'discriminerende' termen als 'randthema's', wanneer sprake is van fantastiek, uit de reglementen moeten worden geweerd), ofwel schrap je die genres uit de wedstrijd, ten einde uitsluitend specifieke essefverhalen te behouden. Het tweede verdient m.i. de voorkeur, vooropgesteld dat een speciale wedstrijd voor het fantastische verhaal in het leven wordt geroepen, met zijn eigen jury, prijzen en organisatoren (die overigens dezelfden kunnen zijn). Je zou ook kunnen denken aan een Award naast de King Kong Award, dus twee categorieën thema's in dezelfde wedstrijd. De termijn tussen de sluitingsdatum (31 mei 1979) en de bekendmaking van de uitslag (najaar 79) is vrij lang. Natuurlijk heeft de jury de tijd nodig, maar iemand die in januari een verhaal inzendt en bij voorbeeld tot oktober moet wachten om de uitslag te horen, moet wel erg lang op zijn kiezen bijten! Hierbij komt dat het grote aantal kopieën vrij hoge kosten met zich meebrengt. Ik schat dat elke deelnemer ongeveer 40 tot 60 gulden uitgeeft om zijn verhaal in te zenden (meer als het er twee zijn!). In het licht hiervan, lijkt het me wenselijk dat enige 'zorg' aan de deelnemers wordt besteed. Enkele suggesties : - de ingezonden verhalen terug sturen aan de inzenders, zodra duidelijk is dat ze niet 'in de prijzen' (of 'in de bundel') vallen, ook als de uiteindelijke rangschikking nog niet werd opgesteld. - mededeling (schriftelijk) van de uitslag vóór de eigenlijke uitreiking plaats vindt, bij voorbeeld een maand van tevoren, samen met het juryrapport, en met verzoek tot geheimhouding tot de officiële plechtigheid heeft plaats gehad. De geheimhouding is op zichzelf prachtig, maar weegt ze ook op tegen de eigenlijk te lange wachttijd? Verder meen ik toch dat de deelnemingskosten voor sommige jonge talenten die krap bij kas zijn, een hinderpaal vormen om mee te dingen. Is het echt niet mogelijk het aantal kopieën te beperken? Of kunnen enkele kopieën worden gemaakt door de organisatie en als organisatiekosten geboekt? Artikel 8 ********* Dit lang en ingewikkeld artikel kan sommige verkeerde ideeën in de hand werken. Ik vraag me af of er werkelijk bezwaren bestaan tegen een wedstrijd die uitsluitend pseudoniemen aanvaardt. Om te beginnen wordt de jury hoe dan ook door een bekende naam beïnvloed. Meestal werkt het averechts; aangezien de jury doodsbenauwd is dat haar partijtrekkerij zal worden verweten, bestaat de kans dat verhalen van met naam bekende auteurs strenger worden beoordeeld. Natuurlijk kan de stijl vaak de auteur verraden (of zelfs, zoals in het verleden is gebeurd, de gebruikte typemachine!) maar toch blijft de beoordeling losser en afstandelijker als er gebruik wordt gemaakt van pseudoniemen. En als we er van uitgaan, dat de jury de rangschikking van de verhalen verzorgt, is er geen enkel bezwaar tegen dat de organisatie de juiste naam van de inzenders zou kennen. 9

12 Artikel 9 ********* De afzonderlijke gegevens over de auteurs worden uiteraard niet aan de jury overhandigd. Wellicht kan dat nog eens extra worden benadrukt; zoniet vraagt men zich af of pseudoniemen nodig zijn. Artikel 13 ********** Het beoordelen van verhalen is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Persoonlijke voorkeuren spelen altijd een rol (zie de rangschikking van dezelfde verhalen door verschillende jury's, zoals in de twee wedstrijden van verleden jaar) en enige subjectiviteit mag en kan bij geen enkel jurylid worden uitgesloten. Des te dringender is het dus, de inzenders een set vaste beoordelingsnormen te waarborgen. Met andere woorden, van tevoren dient bekend te zijn welk belang de verschillende juryleden hechten aan de verschillende beoordelingsnormen. Dit is mogelijk door een groter aantal punten ter beschikking te stellen van de 'objectief meetbare normen', dan voor de subjectieve normen (met dit laatste wordt uiteraard niets ten kwade bedoeld). Het mag niet voorkomen dat jurylid nr 1 tien punten beschikbaar stelt voor 'stijl', terwijl jurylid nr 2 er twintig voor over heeft. In het belang van zowel inzenders als jury, hoort het aantal punten dat aan de zogeheten 'persoonlijke criteria' wordt toegekend, tot maximaal tien procent van het totaal te worden beperkt. Hierdoor wordt vermeden dat ideeën van 'willekeur' zouden kunnen optreden. Bovendien moeten die 'persoonlijke criteria' van tevoren schriftelijk worden vastgelegd. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan hoort het in ieder geval in het juryrapport te worden vermeld. Een duidelijk voorbeeld; een jurylid die een speciale voorliefde voor éénhoorns koestert, is vast van plan om elk éénhoornverhaal iets hoger te waarderen dan de andere verhalen. Daar is niets op tegen, het is zelfs bijzonder eerlijk, maar het moet wel bekend zijn! Tot die 'persoonlijke criteria' zullen vaak de 'ideologische achtergronden' van de juryleden behoren. Aangezien verhalen hoofdzakelijk op hun litteraire mérites moeten worden beoordeeld, is het dus nodig dergelijke criteria zoal niet uit te sluiten, dan toch in sterke mate te beknotten.. Zoniet kan jurering tot een farce worden. En al weet ik best dat het in onze contreien hoogst onwaarschijnlijk is dat iets dergelijks gebeurt, is het beter niet de schijn op zich te laden dat het toch zou kunnen gebeuren. Het Lid a) van genoemd artiekel lijkt me ongelukkig geformuleerd. Eerst en vooral, omdat fantastiek en fantasy achteloos terzijde worden geschoven (hoewel dat niet de bedoeling kan zijn van het huidige reglement) en ten tweede omdat niet duidelijk is wat 'betrokkenheid bij het science fictiongebied' eigenlijk betekent. Waarmee hiermee wordt bedoeld dat de jury alle verhalen leest en dan eerst en vooral oordeelt of elk verhaal in aanmerking komt om mee te dingen (omdat het inderdaad een SF-verhaal is) dan kan zulks veel eenvoudiger worden gezegd. Wat de 'betrokkenheid bij de titel' betreft, dit is m.i. onzin : talloze verhalen en gedichten zonder titel of zonder aansluitingspunt met de titel, zijn steengoed. Als beoordelingsnorm vind ik dit uitermate zwak. Schrappen zou het beste zijn want wat doe je met een leuk verhaal waarop de titel niet vlekkeloos aansluit? Het gaat tenslotte om het verhaal en niet om de titel. In het juryrapport kan altijd worden vermeld waarom een titel niet goed gekozen lijkt. In verband met het gehele artikel, zou verwijzing naar het door de jury gehanteerde 'puntenstelsel' wenselijk zijn. Aangezien alle beoordelingsnormen enigszins persoonlijk gekleurd zijn, zal elke jury tot een enigszins andere tabel komen tijdens de besprekingen die aan de eigenlijke jurering vooraf gaan. Ter informatie geef ik hier het lijstje dat ik vroeger hanteerde : maximaal aantal punten per verhaal : 100 a) betrokkenheid bij essefgebied 5 b) betrokkenheid bij titel 5 c) originaliteit 10 d) plot en pointe 10 e) spelling en zinsbouw (5 + 5) 10 f) woordkeus en stijl ( ) 20 g) uitwerking van het gegeven 15 h) totale indruk, met inbegrip van constructie en literaire procédees 15 i) persoonlijke criteria 10 Hieraan kan worden toegevoegd dat de 'persoonlijke criteria' met een beetje goede wil, onder te brengen zijn onder 'totale indruk' en dat het wenselijk is een onderscheid te maken tussen taalbeheersing, schrijftechniek en schrijftalent. Natuurlijk is mijn lijstje net zomin volmaakt als dat van een ander, maar het probeert in ieder geval de objectief meetbare normen de doorslag te laten geven. Artikel 14 ********** Ook hier lijkt de formulering me onduidelijk want er blijkt niet uit of de jury dan wel de organisatie, uiteindelijk de rangschikking en dus de toekenning van de prijzen, bepaalt. 10

13 aangenomen mag worden dat de jury de beste verhalen aanwijst, zoniet heeft de jury geen zin! Per slot van rekening bestaat de jury juist om te beletten dat een organisatie (hoe integer die ook mag zijn)zelf bepaalt of er prijzen worden toegekend en aan wie. Het is derhalve voldoende te zeggen dat de organisatie de prijzen en/of onderscheidingen uitreikt in overeenstemming met de onveranderbare, door de jury opgestelde rangschikking van de verhalen. Artikel 15 ********** Het ingelaste tussen zinnetje 'in samenspraak met de organisatie', is bijzonder gevaarlijk ook al is voor de ingewijden wel duidelijk wat hiermee eigenlijk wordt bedoeld. In feite staat er niet meer of minder dan dat een beslissing van de jury door de organisatie kan worden genegeerd; uiteraard in overleg, enz;, maar toch... Om zelfs maar het vermoeden van willekeur volledig uit te sluiten, moet dit tussenzinnetje worden geschrapt. Desnoods kunnen in een apart artikel de rechten van de organisatie nader worden uiteengezet. Tot besluit *********** Om onderhavig artikel niet te lang te maken, werden sommige punten niet besproken. Hoe dan ook, hoewel het reglement op vele plaatsen beter (= uitgebreider ingaat) is dan de vroegere, is er nog wel enig schaafwerk nodig. Ik denk speciaal aan enkele zinswendingen die verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd en aan sommige ietwat ongelukkige formuleringen. Het belangrijkste lijkt me echter een grondige bezinning over de wedstrijd zelf en over haar mogelijke toekomst. Met vertrouwen opgedragen aan de leden van de jury. Rijswijk, januari

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63

Schaduwdal SCHADUWDAL. Floris van Vugt, 4v. Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 SCHADUWDAL Floris van Vugt, 4v Lente/Zomer 2000, voor KCV, 4vwo 1 / 63 Inhoud Inleiding 3 Proloog..4 Deel I.7 Deel II..20 Deel III 33 Deel IV 52 Slot...60 Logboek 61 2 / 63 Inleiding Gefeliciteerd met

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25

Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Geestelijke vorming, vernieuwing & missionaire gemeenteopbouw Jaargang 15 Nummer 3 Prijs 2,25 Materiaal voor 13 weken geloofsopbouw 3 Herfst 2011 Investeren in relaties Inhoudsopgave Van de redactie Gespreksgroepen

Nadere informatie

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE?

HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? HOE ONTWIKKEL JE ACCEPTATIE? Handout in de cursus Mindfulness Based Cognitive Therapy, januari 2010 Ger Schurink www.mbcttrainingen.nl www.mindfulnessblog.nl gerschurink@mbcttrainingen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.]

Assen Blues. [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] [Een stille, bedekte ochtend, net na negen uur. Op het perron van NS- station Assen.] Grijs In het grijs zit alles Wat geweest is en wat nog komt Drents grijs, dat is wat ik hier zie Ook de geelblauwe

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp.

Inhoud. Colofon. NVNLP Secretariaat / Ledenadministratie Postbus 12096 3501 AB Utrecht tel. 030-6354011 e-mail: info@nvnlp.nl www.nvnlp. Colofon INzicht is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurolinguïstisch Programmeren (NVNLP) en verschijnt vier keer per jaar. Leden ontvangen INzicht gratis. De kosten voor een los abonnement

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde

De Stem van Mijn Geliefde. De Stem van Mijn Geliefde HANDBOEK OVER GEHOORZAAMHEID door Esther Korson Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem van mijn Geliefde, Die klopte Ziet Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen! Hooglied 5:2

Nadere informatie

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER

JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER Vereniging ouders van een vermoord kind Cocon Een schaduw, levenslang JAARGANG 15 NUMMER 1 JAARGANG 15 NUMMER 1 MAART 2015 MAART 2015 Cocon is het ledenblad van de V e r e n i g i n g o u d e r s v a n

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Over bedoelingen, visie en identiteit. Zonder vrijwilligers kan het niet. De organisatie in en rondom het inloophuis VOORWOORD Nog steeds is het aantal in - en aanloophuizen in Nederland groeiende. Duizenden vrijwilligers en vele beroepskrachten zijn dagelijks in de weer om het inloophuis in hun dorp, stadswijk of buurt

Nadere informatie

Perspectief. Jolande Merlijn. 1. Proloog.

Perspectief. Jolande Merlijn. 1. Proloog. Perspectief Jolande Merlijn 1. Proloog. De wijze hond Op zekere dag kwam een wijze hond voorbij een gezelschap katten. Toen hij dichterbij kwam en zag, dat zij zeer aandachtig met iets bezig waren en hem

Nadere informatie

- 1 - OF RHIANNON (1951), THE HALFLING (bundel, 1973).. Daarnaast verschenen van haar hand ook westerns en mystery-romans.

- 1 - OF RHIANNON (1951), THE HALFLING (bundel, 1973).. Daarnaast verschenen van haar hand ook westerns en mystery-romans. INHOUD ****** Rigel's nota's 1. Pipeline (brievenrubriek) 2. Eastercon '78 3. REMEMBER CLEVELAND? verhaal door Robert Smets 4. Dope. Column van Yves Vandezande 12. THEORIE : SCIENCE FICTION artikel door

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen

Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland. Land der naiëve Dwazen Mohammed Rasoel De Ondergang van Nederland Land der naiëve Dwazen INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING Mijn vroegste jaren Van land tot land De botsing KENNISMAKING MET DE NAÏEVE DWAZEN Cyclopen op jacht

Nadere informatie

INDIEN U IN NEVENSTAAND VAKJE EEN KRUISJE VINDT, DAN IS UW LIDGELD JAMMER GENOEG UITGEPUT. DIT ZO SNEL MOGELIJK TE WILLEN VOLDOEN. VOORBAAT.

INDIEN U IN NEVENSTAAND VAKJE EEN KRUISJE VINDT, DAN IS UW LIDGELD JAMMER GENOEG UITGEPUT. DIT ZO SNEL MOGELIJK TE WILLEN VOLDOEN. VOORBAAT. EDITORIAAL robert smets FOCUS : FRANK ROGER robert smets M N KLEINE POLLUX frank roger SF IN DE LAGE LANDEN johan vanheymbeeck NUNC EST RIDENDUM frank roger FILM jean-pierre lewy TEGENVALLER frank roger

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

Hij wil alleen maar Hallo! zeggen

Hij wil alleen maar Hallo! zeggen Hij wil alleen maar Hallo! zeggen Door Suzanne Clothier Vertaling door Jan Tholhuijsen Rustig gezeten op een bank in het winkelcentrum naast mijn man, was ik met mijn eigen zaken bezig, toen de man dichterbij

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie