In dit nummer o.a.: 23e jaargang no oktober 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer o.a.: 23e jaargang no. 18 19 oktober 2007"

Transcriptie

1 23e jaargang no oktober 2007 In dit nummer o.a.: gemeenteavond 7 november dankdag voor gewas en arbeid kadomarkt Chr. Koningkoor Sonneruyter zoekt musici

2 Kerkelijk Bureau Bruijnings Ingenhoeslaan KR VOORBURG Tel Telefonisch bereikbaar/geopend: Maandag t/m vrijdag van tot uur. Enkele bank- en gironummers: Bijdrage Kerkbalans en/of Giften: Protestantse Gemeente Voorburg Bestelling collectebonnen: ( 13,-- per kaart) Protestantse Gemeente Voorburg Diaconie: Diaconie Protestantse Gemeente Voorburg ZWO Werelddiaconaat: Werkgroep ZWO Prot. Gem. Voorburg Zending: Zending Herv. Gem. Voorburg Administratie en bezorging: zie bovenstaande gegevens bij het Kerkelijk Bureau. kerkelijkbureauvoorburg.nl Redactie: Mw. A.C. Bronsveld-Voerman M.J. du Chatinier J.M. Eilander H. Nauta E. Kersbergen wordt bezorgd bij alle leden van de Protestantse Gemeente Voorburg. Eenmaal per jaar krijgt u een verzoek om 19,-- leesgeld te voldoen op rekening t.n.v. Administratie Voorburgse Kerkblad Aan hen die buiten Voorburg wonen, Wordt per jaar 19,36 aan portokosten in rekening gebracht. Verzoek uw kopij in Word te en naar alle 4 bovenstaande adressen of anders per diskette te bezorgen op het redactie-adres. Kopij voor het nummer van 9 november moet uiterlijk donderdag 1 november vóór uur worden ingeleverd of ge d op of naar het redactieadres. Zondag 21 oktober Oude Kerk, Herenstraat uur ds. A. Sterrenburg uur ds. A. Dronkert Opstandingskerk, Rembrandtlaan uur ds. T.H. v.d. Hoeven Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, kerkzaal De Mantel uur ds. K. Bezemer Fonteinkerk, Fonteynenburghlaan uur ds. B. Wentsel te Den Haag Koningkerk, Br.Ingenhoeslaan uur ds. C.W. v.d. Meij Hersteld Hervormde Gemeente uur Oude Kerk, ds. J. v. Rossem uur Oude Kerk, ds. J. v. Rossem Kerkdienst voor Doven: Gebouw: Koningkerk uur dhr. J.A. Jongeneel Rustoord, uur pastor F. Wüst Sonnenburgh, vrijdag 26 oktober uur weeksluiting door dhr. D. Alkema Zondag 28 oktober Oude Kerk, Herenstraat uur ds. T.H. v.d. Hoeven uur ds. H. Smid Opstandingskerk, Rembrandtlaan uur ds. A. Sterrenburg Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, kerkzaal De Mantel uur ds. R.H. Esveld Fonteinkerk, Fonteynenburghlaan uur ds. S.H. Lanser Van de redactie Kerkdiensten Rooster Koningkerk, Br.Ingenhoeslaan uur ds. C.W. v.d. Meij Hersteld Hervormde Gemeente uur Oude Kerk, kand. C.M. Klok te Katwijk a. zee uur Oude Kerk, kand. C.M. Klok Kerkdienst voor Doven: Gebouw: Koningkerk uur ds. C.W. v.d. Meij Rustoord, uur ds. A.C. Jacobi-van Duijn Sonnenburgh, vrijdag 2 november uur weeksluiting door ds. M.C. Wind Zondag 4 november Oude Kerk, Herenstraat uur ds. A. Sterrenburg uur kand. M. Pronk Opstandingskerk, Rembrandtlaan uur ds. T.H. v.d. Hoeven Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen, kerkzaal De Mantel uur Hoeksteenlezing prof. dr. F.A.J. de Haas Fonteinkerk, Fonteynenburghlaan uur ds. S.H.Lanser Koningkerk, Br.Ingenhoeslaan uur ds. H. Mudde te Rijswijk Hersteld Hervormde Gemeente uur Opstandingskerk, ds. N.v.d.Want te Schiedam uur Oude Kerk, ds. J. v. Rossem Kerkdienst voor Doven: Gebouw: Koningkerk uur dhr. J.W.Bakker Zie pag. 3 linksboven Met ingang van heden is de Redactie versterkt met mevrouw Elly Kersbergen. Wij verzoeken u in het vervolg uw kopij naar alle vier genoemde -adressen te sturen. Redactie KerkWijzer

3 Rustoord, uur pastor M. v.d. Put Hersteld Hervormde Gemeente Woensdag 7 november, Dankdag voor Gewas en Arbeid, Oude Kerk uur: ds. J. van Rossem uur: eerw. heer J. de Boer uit Rijnsburg Sonnenburgh, vrijdag 9 november uur weeksluiting door ds. D. de Jong Oude Kerk Wijkgemeente Oude Kerk Herenstraat 77, 2271 CC Voorburg, tel Predikant: Ds. A. Sterrenburg, Schellinglaan 33, 2271 VD, tel Scriba: mevr. M.Plugge, Park de Werve 3, 2274 ES Voorburg, tel Giro wijkkas Oude Kerkgemeente t.n.v. C.H.V. de Villeneuve Bij de erediensten Zondag 21 oktober: uur Voor deze 21 e zondag na Pinksteren reikt het oecumenisch leesrooster als hoofdlezing Lucas 18: 1-8 aan. Er is kindernevendienst en tienercatechese tijdens de dienst en oppas voor de jongsten. Ik hoop zelf in deze dienst voor te gaan. Na de dienst van harte welkom in De Voorhof om onder het genot van een kopje koffie elkaar informeel te ontmoeten. Zondag 28 oktober: uur Op deze 22 e zondag na Pinksteren reikt het rooster aan: Jeremia 14: 7-10, en Lucas 18: Er is kindernevendienst tijdens de dienst en oppas voor de jongsten. Voorganger is ds. T. H. van der Hoeven van de Opstandingskerk. Het zal de eerste keer zijn na de lange tijd dat hij uitgeschakeld is geweest, dat hij weer bij ons mag voorgaan. Dat verblijdt ons zeer. Ook nu staat na de dienst de koffie weer klaar in De Voorhof. Zondag 4 november: uur Op deze 23 e zondag na Pinksteren hebben wij onze oogstdienst. Zie voor de inzamelingsactie het bericht van de diaconie verderop in dit wijkbericht! Tijdens deze dienst zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden aan Nienke Hannah Willemijn, geboren op 21 april 2007 te Voorburg, dochter van Pieter Koene en Annette Koetsier. Op het rooster staat als hoofdlezing Lucas 19: Collecten Op 21 oktober is de eerste collecte bestemd voor het jeugddiaconaat in Voorburg. Het is zeer verheugend dat er in een paar kerken in Voorburg jeugddiakenen actief zijn. De jeugd heeft immers de toekomst. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden. Op 28 oktober is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands diaconaat van Kerk in Actie. Deze zondag collecteert Kerk in Actie voor het werk t.b.v. (ex-)gedetineerden van Exodus Nederland. Exodushuizen bieden 24 uur opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf die gemotiveerd zijn te breken met de criminaliteit en succesvol willen terugkeren in de samenleving. De Exodushuizen staan in Alkmaar, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Groningen, Leiden, Rotterdam, Nooitgedacht (Drenthe), Utrecht en Venlo. Er zijn Exodushuizen in oprichting, o.a. in Zuid-Limburg en de Drechtsteden. In een Exodushuis werken de bewoners op een integrale wijze aan hun terugkeer. Er is aandacht voor vier sleutelgebieden: wonen, werken, relaties en zingeving. Het vrijwilligersnetwerk van Exodus biedt een verscheidenheid van diensten aan gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden. Vier november is de zondag vóór dankdag voor gewas en arbeid. Iedere kerk besteedt op zijn eigen wijze aandacht hieraan. De Oude Kerk groet bijvoorbeeld de zieken en mensen die aan huis zijn gebonden. Ook Vliet en Burgh ontvangt op deze dag een groet in de vorm van fruit en de Koningkerk start op deze dag hun Kerstactie, om mensen die leven op het minimum, een extraatje rond te kerst te geven. De eerste collecte dient ter bestrijding van de kosten van de diverse groeten. De tweede collecte is voor plaatselijke kerkelijke doeleinden. Avonddienst 21 oktober De vesper die dan om uur in de Oude Kerk wordt gevierd staat in het teken van de Psalmen. Wij zullen met name een aantal Hallel (hebreeuws voor psalmen) zingen. Van de gemeente wordt verwacht dat zij de lofzang gaande houdt. U kunt dus hieraan actief meedoen. Ds. A. Dronkert leidt deze vesper. Commissie Avonddiensten Tijdens de dienst is er kindernevendienst voor kinderen vanaf 5 jaar en tienercatechese, alsmede oppas voor de jongsten. Zelf ben ik de voorganger. Na de dienst is er voor in de kerk gelegenheid de doopouders de hand te drukken en staat in De Voorhof de koffie weer klaar. Ook kunt u er de boekentafel vinden. Wij hopen op een, met name voor de doopouders en zusje Sarah, blijde dienst. Nieuw Leven Op 5 oktober werd Therèse Josje Dorothee geboren, als derde dochter van Arjan en Adriënne van Mourik en zusje van Rosalie en Julie, Arentsburghlaan 12. Vol liefde ontvangen uit Gods hand, zo schrijven de intens gelukkige ouders. De laatste naam van hun nieuwe dochtertje is dan ook een belijdenis. Het betekent: Godsgeschenk! Wij wensen de gelukkige ouders en zusjes ook op deze plaats van harte geluk. Wij hopen en bidden dat Therèse ook zelf haar leven als een Godsgeschenk zal mogen gaan ervaren. Doopaanvraag Bediening van het sacrament van de Heilige Doop is aangevraagd door David en Margot Minderhoudvan Hof, Hoekenburglaan 7, voor hun dochter Madeleine Christina Marinella, geboren op 29 juni 2007 te Den Haag. Het ligt in de bedoeling de doop te laten plaatsvinden op 2 december a.s. Gemeenteavond over de oecumene op Hervormingsdag Wat is oecumene en waar ligt voor ons als wijkgemeente hier een opdracht in de plaatselijk interkerkelijke kontakten, maar ook in de wereldwijde verhouding 3

4 4 van de kerken met elkaar onderling en hun kontakten met de samenleving? Oecumene heeft alles te maken met onze missionaire opdracht als kerk. Hoe kunnen we als christenen de krachten bundelen? Hoe maatschappelijk geëngageerd zijn we eigenlijk als gemeente en willen we zijn? Het zijn deze vragen, waar we met elkaar over willen spreken op de gemeenteavond. Daarom luidt het thema: Oecumene, het venster open naar de wereld! Op Hervormingsdag, 31 oktober a.s. om uur in De Voorhof. We hopen op een goede opkomst! Zendingsbazaar Op de laatste zaterdag in oktober, dus op de 27e, wordt traditiegetrouw weer de zendingsbazaar gehouden in en rond onze kerk. Eerder heeft u er in de KerkWijzer over kunnen lezen. Onder de enthousiasmerende leiding van ds. Van der Meij is een heel team in de weer met de voorbereiding en organisatie. Niets is voor onszelf, maar alles gaat naar de zendingsprojekten! Daarom hier een dikke streep onder de oproep spullen aan te leveren en op de betreffende zaterdag te komen. Gemeenteavond voor heel de Protestantse Gemeente Voorburg In de vorige KerkWijzer heeft u onder de algemene berichten kunnen lezen over de gemeenteavond op 7 november met als thema: Groei en beweging. Wat kan aan die groei en beweging bijdragen? Hebben we daar ideeën over? Kunnen we er met elkaar verder in komen? Op 7 november a.s. hopen we daar met de leden uit de vier wijken over na te denken en tot concrete projekten te komen. Noteert u het in uw agenda? Om uur in de Opstandingskerk. Gemeenteleden in verzorgen/of verpleeghuis buiten Voorburg Voorzover ons bekend zijn dat de volgende gemeenteleden: Mw. E. J. van Overbeek-Attema in Prinsen hof, Gr. J. van Stolberglaan 1, 2260AK Leidschendam; dhr. Ph. S. Niemeijer in huize Eshoeve (Strandloper II) te Scheveningen; mw. M. de Lorm- Nieuwenhuizen in Buytenhaghe, Bergmanstrook 45, 2726RR Zoetermeer; dhr. A. Kuijt in Westhoff, Julianalaantje 38, 2283 TB Rijswijk; mw. T. Tieleman in Mechropa, Scheveningseweg 96, 2584 AC Den Haag. Een kaart kan zoveel zeggen! Vanuit de kerkenraad kwam de gedachte op om een map neer te leggen in de hal van de kerk waarin de naam en het huisadres, dan wel adres van het ziekenhuis, geschreven zou kunnen worden van de leden van de gemeente die een blijde gebeurtenis (geboorte, huwelijksjubileum, etc.) mochten beleven, of moesten worden opgenomen in een zieken- of verpleeghuis. Vanzelfsprekend alleen als zij daar zelf geen bezwaar tegen hebben. Zo wordt het mogelijk voor de gemeente om nóg meer blijk te geven van meeleven door het sturen van een kaartje, want niet iedereen kent iedereen goed en weet het adres. Ouderling-kerkrentmeester K. Verschoor heeft op zich genomen ervoor te zorgen, dat de map actueel blijft. U kunt hem ook bellen ( ), wanneer u meent dat iemand opgeschreven zou moeten worden. U kunt de map op de tafel in de hal vinden en daaruit eventueel naam en verblijfadres overnemen van bovenbedoelde gemeenteleden als u hen een kaartje zoudt willen sturen. Agenda Zo 21 okt: huiskamercatechese 16+ in de huiskamer van De Voorhof om uur; wo 24 okt: bijbels leerhuis om uur in De Voorhof (i.p.v. 17e); vergadering combi-moderamen met Fonteinkerk om uur in De Spreng; do 25 okt: gesprekskring geloofsopvoeding om uur in De Voorhof; vr 26 okt: jongvolwassenencatechese 18+ om uur in de pastorie (onder voorbehoud); za 27 okt: zendingsbazaar (zie boven); ma 29 okt: vergadering leiding kindernevendienst om uur; di 30 okt: bijbels leerhuis om uur in De Voorhof; wo 31 okt: Idem, om uur; gemeenteavond om uur in De Voorhof (zie boven); do 1 nov: kring geloofsverdieping om uur in de pastorie; zo 4 nov: huiskamercatechese 16+ in de huiskamer van De Voorhof om uur; ma 5 nov: vergadering ministerie van predikanten om 9.30 uur in de opkamer van de Oude Kerk; vergadering Raad van Kerken in de Goede Herderkerk om uur; wo 7 nov: gemeenteavond in Op standingskerk om uur (zie boven); vr 9 nov: (h)eerlijk diner in Oude Kerk om uur; jongvolwassenencatechese 18+ om uur in de pastorie (onder voorbehoud). Tenslotte Een hartelijke groet aan u en jullie allen! A. Sterrenburg Voedselinzameling/ oogstdienst Omdat het oogstdienst is, zal er een mand vol met vers fruit naar de kinderen van Vliet en Burgh gebracht worden. Daar zit ook een aantal waardebonnen bij, waarmee er voor een aantal weken vers fruit gekocht kan worden op de markt door de kinderen met hun begeleiders. Dit jaar willen we ook weer met de oogstdienst een inzameling houden voor de Stichting Buren. Zij bieden noodhulp in de vorm van voedselpakketten, aan mensen die tijdelijk in financiële moeilijkheden zitten en hierdoor niet rond kunnen komen. Deze inzameling willen we doen op 4 november. Hierbij moet u denken aan houdbare levensmiddelen, zoals rijst, pasta, soep, hagelslag, olie, vruchtensappen, potten of blikken groenten, fruit, vis, appelmoes, iets lekkers voor bij de koffie of thee, koffie en thee, enzovoort, als het maar langer houdbaar is. U kunt de komende weken alvast wat artikelen aanschaffen en wij vragen u dit mee te nemen en voor aanvang van de dienst van 4 november af te geven bij de tafel bij de ingang. Alvast hartelijk dank voor uw giften, De diaconie Hartelijk dank... Voor alle aandacht en medeleven die ik tijdens mijn verblijf in ziekenhuizen en in de daarna volgende herstelperiode mocht ontvangen. Het gaat inmiddels een stuk beter met mij. Jan Dekker Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

5 M E D I T A T I E Indien.. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9). Het gaat in onze tekst om een noodzakelijke voorwaarde. De onmisbare noodzaak van het belijden van de zonden. Is niet de belijdenis van zonden de noodzakelijke en onmisbare, de toeleidende weg tot de Heere Jezus Christus? De apostel zegt niet alleen dat de Heere Jezus de enige uitweg is uit onze verlorenheid, maar zegt ook heel duidelijk dat er een weg naar Hem is. Die van de belijdenis van zonden. Anders zal er in het hart geen plaats zijn voor Deze Zaligmaker. Dan wordt wel in onze tekst opgemerkt dat we zonden hebben. En er wordt in vers 10 van ons teksthoofdstuk door de Heilige Geest gezegd dat indien we zeggen dat we niet gezondigd hebben wij de Heere tot een Leugenaar maken. Zouden we dat willen? Dan spelen we met vuur! Zeker, de oprechte belijdenis van zonden doet ons pijn. Het is de begrafenis van ons eergevoel. Wanneer zullen we oprecht onze zonden belijden? Wanneer de Heilige Geest mij de zonden laat zien vanuit de spiegel van de Heilige Wet. Dan schrik ik van mezelf. Dan moet ik belijden dat ik het oordeel van de Heere verdien. Voor het woord belijden staat in de grondtekst een woord dat eigenlijk naspreken betekent. En dan niet zozeer het naspreken met je mond, als wel het naspreken met je hart. En dan wel het naspreken van een hart dat aan de zonde is ontdekt. We hebben hier te denken aan een klein kind dat spreken leert door de woorden na te spreken die een moeder haar kind voorspreekt. Het gaat hier dus om spraakles. Spraakles van de Heilige Geest, zo onmisbaar voor u en voor mij. Aan de belijdenis van de zonde gaat de kennis van de zonden vooraf. Ja, dan vraagt deze belijdenis om het boetekleed van een geraakte ziel. En dat boetekleed misstaat niemand. Zonder het boetekleed van de zondenkennis niet het bruiloftskleed van de genadekennis. Onderzoeken we ons in dezen nauwkeurig. Indien we zeggen dat wij geen zonde hebben, zo misleiden we onszelf, en de waarheid is in ons niet (vers 9). Maar: indien we onze zonden belijden, in verdriet en boete, dan is Hij getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeve. Hier spreekt de Heilige Geest met twee woorden. Ze spreekt van zonden en genade. Dan is ook elke prediking een spreken met twee woorden. Dan is ze schokkend en lokkend, allebei. Opdat er spanning in mijn hart komt. Een gespannen vragen naar de Heere bij Wie vergeving is. Kennen we dit? Het gaat hier om geloofsmomenten die het geloof juist tot geloof maakt. Wat rijk dat er ook vergeving is. Maar wel langs de juiste weg. Langs Gods weg, die hier genoemd wordt. Het is zo heerlijk waar: niemand is te slecht voor die vergeving. Wie Hem aanroept in de nood (indien wij zonden belijden) vindt Zijn gunst oneindig groot (hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons de zonden vergeve). Gods Woord leert ons de rechtvaardigmaking van de goddeloze. Hebt u schuld voor de Heere Jezus? Dan heeft Hij genade voor u. Onze tekst zegt het. J. van Rossem Pelikaanactiviteiten De eerstvolgende pelikaanlezing is op 6 november a.s. om uur in De Voorhof. De lezing heeft als onderwerp: Louis Couperus, een van de grootste Nederlandse schrijvers. Met name zijn boek: De Stille Kracht bekend van TV en toneel zal aan de orde komen. De geheimzinnige Oosterse sfeer zal in De Voorhof voelbaar zijn. Inleidster is weer Ineke Verbeek, u wel bekend. Entree 6,-. De financiële stand van zaken is als volgt: bruto rond ,-, kosten rond 8.000,-, netto dus rond ,-. De postrekening is t.n.v. PGV Wervingscommissie te Voorburg. Fontein Kerk Wijkgemeente Fonteinkerk Fonteynenburghlaan 1-3, 2275 CX Voorburg, tel Predikant: Dr. S.H. Lanser, Laan van Haagvliet 19, 2271 XL Voorburg, telefoon , planet.nl. Scriba: Th. Nijenhuis, Watertorenlaan 52, 2275 AX Voorburg, telefoon orange.nl, Website: Diaconale Wijkkas Fonteinkerk giro , Wijkkas Fonteinkerk Voorburg giro Rond de kerkdiensten Zondag 21 oktober Vandaag is het de vijfde zondag van de herfst. De lezingen volgens het Gemeenschappelijk Leesrooster zijn Genesis 32: en Lucas 18: 1-8. Maar ik heb begrepen dat de voorganger van deze ochtend, dr. B. Wentsel uit Den Haag, een andere keuze zal maken. De allerkleinsten zijn onder de hoede van Tom van Eerden en Rinette Posthumus. Voor de kinderen van 4 tot 12 jaar is er kindernevendienst en voor de jongeren kelderdienst. Zondag 28 oktober Op deze zesde zondag van de herfst zijn de lezingen volgens het leesrooster Jeremia 14: 7-10, en Lucas 18: Al ben ik nu zelf de voorganger, ik 5

6 6 Postbus ab Wateringen t f jb&a grafische communicatie combineert vier disciplines in een full-service grafisch bedrijf. Tekst, redactie en ontwerp, repro en printservice en drukkerij en prepress gebundeld om grafisch maatwerk te leveren. JB&A werkt voor (semi)overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven. Gevestigd in Wateringen, Rotterdam en Delft, is JB&A actief in de Benelux, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Italië. grafische communicatie

7 Ik zal van jullie vissers van mensen maken (Marc. 1:17) zal voor een keer ook afwijken van het leesrooster. Van 26 oktober tot en met 5 november wordt voor de derde keer de Bijbel10daagse gehouden met als thema: De vreemdeling en de Bijbel. Bij de vreemdeling hoeven we niet alleen aan buitenlanders of asielzoekers te denken, maar ook aan mensen die zich op een of andere manier vreemdeling voelen. De initiatiefnemers, het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS), willen met deze tiendaagse de Bijbel in al zijn facetten aan bod laten komen. Het thema biedt aanknopingspunten vanuit kerkelijk, sociaal-maatschappelijk, politiek, literair en cultureel perspectief. De platformfunctie van de Bijbel10daagse zorgen dat de Bijbel zo breed mogelijk in de belangstelling staat kan daardoor nog beter gestalte krijgen. De traditie van een Nationale Bijbelzondag is al ouder (deze wordt sinds 1977 gevierd). Doel daarvan is om in kerken, gemeenten en parochies extra aandacht te besteden aan de Bijbel en het bijbelwerk. De Nationale Bijbelzondag valt tegenwoordig op de eerste zondag van de Bijbel10daagse; nu is dat dus 28 oktober. Thema is: Thuiskomen. Dit sluit aan bij het thema van de Bijbel10daagse De vreemdeling en de Bijbel. In onze kerkdienst hoop ik aan te sluiten bij het thema van de vreemdeling. Saskia Feijen en Julia Bosman verzorgen de kinderoppas. Er is kindernevendienst voor de kinderen van 4 tot 12 jaar en tiener dienst voor de jongeren van 15+. Zondag 4 november Het leesrooster geeft als lezingen voor deze zevende zondag van de herfst Genesis 12: 1-8 en Lucas 19: Abram en Zacheüs worden beiden geroepen om een andere weg in te slaan in hun leven. Zacheüs kon de boom in, maar wordt er door Jezus weer uit geroepen. Durven wij Jezus toe te laten in ons levenshuis en wellicht een andere weg in te slaan? Zelf hoop ik in deze viering voor te gaan. Marieke Kimmel en Elise Schoenmaker ontfermen zich over de allerkleinsten. De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen naar de kindernevendienst en voor de jongeren van 12 tot 15 jaar is er tienerdienst. Na de kerkdienst is er een gemeenteontmoeting, die deze keer zal gaan over liturgie (zie het hiernavolgende bericht). Gemeenteontmoeting over liturgie Het is alweer een tijdje geleden dat we een gemeenteontmoeting rond een bepaald thema hebben gehad (de sloten startzondagen laat ik even buiten beschouwing). Op zondag 4 november (direct aansluitend aan de kerkdienst en de koffie) is er weer één, dit keer over liturgie. Niet om de vernieuwde orde van dienst al te evalueren (deze is nog maar heel kort in gebruik en moet eerst de kans krijgen ervaren en beproefd te worden), maar wel om bij achtergrondvragen stil te staan. Wat is liturgie, wat komt er allemaal bij kijken, wat is de achtergrond van bepaalde keuzes? We hopen ook op een creatieve manier met elkaar bezig te zijn. Daarnaast zal er waarschijnlijk ook nog wel een praatpapier komen ter voorbereiding (verspreiding op zondagen en via de website). We hopen op een goede opkomst en een inspirerende ontmoeting. Huiskamergesprekken Binnenkort (maandag 22 oktober) gaan de huiskamergesprekken weer van start. Dit seizoen hebben ze als thema: De bijbel een boek dat je in beweging zet!? Mocht u belangstelling hebben, maar zich (nog) niet hebben aangemeld, dan kunt u zich opgeven (en desgewenst ook verdere informatie krijgen) bij Bruun Feijen (tel.: ; wanadoo.nl). Zie ook de website van de Fonteinkerk. Vorming en Toerusting De werkgroep Vorming & Toerusting vraagt uw aandacht voor het onlangs verspreide programma met allerlei activiteiten in het komende seizoen. Mocht u belangstelling hebben voor een bepaalde activiteit, dan is het wel belangrijk dat u zich van te voren aanmeldt. De twee avonden Meditatief schrijven onder leiding van Jacqueline Bakker op 15 en 29 oktober hebben door gebrek aan aanmeldingen geen doorgang kunnen vinden. De eerste bijeenkomst van de gespreksgroep onder leiding van Ad Bos is geweest op maandag 15 oktober; hier zijn verdere afspraken gemaakt over thema en data. De eerstvolgende avonden in het programma zijn: - maandag 17 november: bibliodrama; - donderdag 29 november: bijbel en literatuur (Jan Siebelink, Knielen op een bed violen). Kerkrentmeester Jan Willem Sluiman heeft te kennen gegeven zijn termijn als ouderling(-kerkrentmeester) als beëindigd te beschouwen. Weliswaar was hij pas drie jaar kerkrentmeester, maar daarvoor al wel pastoraal ouderling. O.a. zeer drukke werkzaamheden hebben meegespeeld bij dit besluit. We danken Jan Willem heel hartelijk voor zijn grote en kundige inzet in de afgelopen jaren. De kerkenraad heeft Jan Posthumus (in december 2006 samen met Janine bevestigd als ouderling) bereid gevonden het kerkrentmeesterschap over te nemen. Daar zijn we heel blij mee. Agenda ma 22 okt: uur huiskamergesprek bij fam. Hesse, Okerhof 1, Voorburg; wo 24 okt: uur huiskamergesprek bij fam. Wapenaar, Watertorenlaan 74, Voorburg; vr 26 okt: vanaf uur borrel voor leden Algemene Kerkenraad + partners bij Kees de Groot; za 27 okt: zendingsbazaar in en rondom de Oude Kerk; ma 29 okt: uur vergadering kindernevendienst in de Fonteinkerk; di 30 okt: uur huiskamergesprek bij fam. Posthumus, Dr. Blookerstraat 13, Voorburg; wo 31 okt: uur werkgroep Eerlijke handel in de pastorie; do 1 nov: uur huiskamergesprek bij fam. Bergshoeff, Oosteinde 60, Voorburg; do 1 nov: inleveren kopij Samen; vr 2 nov: uur werkgroep Liturgie in de Fonteinkerk; zo 4 nov: aansluitend aan de kerkdienst gemeenteontmoeting; ma 5 nov: 9.30 uur ministerie Voorburgse predikanten in de Oude Kerk; ma 5 nov: uur huiskamergesprek bij fam. Merx, Oostvlietstraat 31, Voorburg; di 6 nov: uur basiscatechese in de Fonteinkerk; di 6 nov: uur moderamen bij Theo Nijenhuis; wo 7 nov: uur huiskamergesprek bij fam. Noort, Watertorenlaan 66, Voorburg; wo 7 nov: uur gemeenteavond Prot. Gem. Voorburg in de Opstandingskerk; vr 9 nov: uur (h)eerlijk diner in de Oude Kerk. 7

8 8 Een hartelijke groet voor u en jullie allemaal, Sieb Lanser Fontein+ Koffieclub De koffie (of thee) staat weer klaar in De Spreng van de Fonteinkerk op woensdagmorgen 7 november Iedereen is welkom! Breng uw vrienden en buren gerust mee. We beginnen zoals gewoonlijk om uur en sluiten rond uur af. Wilt u ook eens een keertje komen, maar bent u wat moeilijk ter been, geef dan even een telefoontje en dan wordt u van huis opgehaald. Deze morgen vertelt mevrouw M.G.van Dijl-Kroese ons de geschiedenis en anekdoten van Nederlandse carillons en klokken. We horen en zien ze in vele toonaarden en kunnen op deze wijze genieten van een stukje bijzonder Nederlands erfgoed. En het carillon van onze eigen Voorburgse Oude Kerk zal uiteraard niet ontbreken. Tot ziens en vriendelijke groet, De Recreatiecommissie, Thea Nijenhuis Telefoon: Diny Vink Telefoon: Theo van Vark Telefoon: Koning Kerk Wijkgemeente Koningkerk Br. Ingenhoeslaan 4, 2273 KR Voorburg, tel Predikanten: Ds. C.W. van der Meij, Laan van Nieuw Oosteinde 119B, 2274 EC Voorburg, telefoon , Ds. N.B.A.A. Vonk, Prinses Beatrixlaan 266, 2273 XV Voorburg. Tel kpnplanet.nl. Scriba: Mw. G. van Essen p.a. Kerkelijk Bureau, Br. Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg. Mw. M. van Veenendaal-van Duijvenboden, p.a. Kerkelijk Bureau, Br. Ingenhoeslaan 2, 2273 KR Voorburg. Giro wijkkas Koningkerk: Bankrekening bloemen fonds: t.n.v. Bloemenfonds Koningkerk. Erediensten Zondag 21 oktober Vijfde zondag van de herfst Kleur: groen Voorganger: ds. Carel van der Meij Deze zondag gaat het over volhouden. Het gaat over Jakob, die God niet loslaat totdat Hij hem zegent (Genesis 32). En het gaat over een arme weduwe, die niet opgeeft als het gaat om de vraag naar recht (Lucas 18). Twee bijbelverhalen tegen de moedeloosheid in die ons mensen soms kan overvallen. Er wordt niets bovenmenselijks van ons gevraagd. Alleen dat we vasthouden aan wat wezenlijk is voor ons leven als mensen, wat onopgeefbaar is. En dan gaat het natuurlijk niet over spullen, over bezit. Het gaat over de zegen van recht en van liefde. Die mogen we ook vieren met elkaar. Dat de cantorij deze zondag meedoet geeft daar een extra feestelijk tintje aan. Zondag 28 oktober Zesde zondag van de herfst Kleur: groen Voorganger: ds. Carel van der Meij Wat denken we over onszelf? En wat denken we over een ander? En hoe komt dat naar voren in wat we bidden? Dat zijn vragen die opgeroepen worden bij het lezen van de gelijkenis die deze zondag centraal staat (Lucas 18: 9-14). Het is een bijbelgedeelte dat bijna speciaal uitgezocht lijkt voor deze zondag, omdat we ook het avondmaal met elkaar vieren. Bezinning geeft een viering een fundament, en verdiept de blijdschap om de ontmoeting met God zoals we die deze zondag met elkaar hopen te ervaren. Zondag 4 november Zevende zondag van de herfst Kleur: groen Voorganger: ds. Hans Mudde Intussen is ds. Hans Mudde al een bekende en gewaardeerde gastvoorganger. Zijn lutherse achtergrond brengt iets van de rijkdom van liturgie en kerkmuziek uit die traditie bij ons binnen. Dat geeft de viering extra kleur. Verder wordt in deze viering ook het startschot gegeven voor de kerstactie van de wijkdiaconie. Daar is dit jaar de benaming Actie Kerstknoop aan verbonden. Waarom dat zo is zult u in de viering wel merken. We hopen in ieder geval dat de actie een succes wordt en dat de diaconie in de weken voor Kerst veel mensen blij kan maken met iets extra s waar anders geen financiële ruimte voor zou zijn. Zo mogen we er aan meehelpen dat het voor iedereen in ieder opzicht echt feest wordt met Kerst. Beamer Na twee keer een valse start hoop ik dat we, als u dit leest, al een paar keer in onze vieringen de beamer gebruikt kunnen hebben. Voor het schrijven van de kopij zag ik hoe de beamer aan het plafond van de kerk bevestigd werd. Dan moet het alleen nog gaan werken, allemaal. Het is natuurlijk een fase van uitproberen. Wat kun je met zo n apparaat? En wat moeten we er vooral níét mee doen? We hopen op reacties van uw kant over het gebruik van de beamer. Want door uw reacties kunnen we het gebruik beter afstemmen op de wensen en de behoeften van de mensen in de kerk. Het gaat erom dat de vieringen door het gebruik van de beamer ondersteund worden. We hopen dat dat ook het geval zal zijn. We gaan met een groepje mensen aan de slag om de techniek, die daarvoor nodig is, onder de knie te krijgen. In dat groepje zijn uw suggesties welkom. U kunt ze doorgeven aan Carel van der Meij ( ) of Hilbert van Essen ( ). Agenda wo 24 okt bijbelkring belangstellenden zijn van harte welkom. We lezen dit jaar de verhalen over de aartsvaders van het volk Israël. En we beginnen natuurlijk om uur met koffie; za 27 okt zendingsbazaar van tot uur wordt in en rond Oude Kerk en Voorhof de grote jaarlijkse zendingsbazaar gehouden. Er is weer van alles te koop. Kleine prijsjes voor een groot, goed doel: de projecten van de zending die we vanuit onze kerk in Voorburg steunen. Boeken, antiek, serviesgoed, curiosa, handwerken, jam, vruchtensap, je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. En verder natuurlijk pannenkoeken, soep, broodjes. De loterij. En de jaarlijkse taartverloting. Kortom: niet missen, maar komen!; ma 29 okt contactgroep Halle om uur vergadert de contactgroep Halle om met elkaar te praten over nieuwe plannen rond het contact met onze partnergemeente van de Marktkirche in Halle; wo 31 okt Sociaal Netwerk om uur is er een bijeenkomst van het Sociaal Netwerk. De bijeenkomst wordt deze keer gehouden in de Groene Loper; do 1 nov werkgroep communicatie om uur vergadert de werkgroep communicatie van onze wijk in de Koningkerk; di 6 nov Bijbellijnen om uur is er een bijeenkomst van de groep Bijbellijnen. De vaste bezoekers krijgen een uitnodiging, maar belangstellende jongere gemeenteleden zijn van harte welkom bij deze gespreksgroep op het kruispunt van bijbel en dagelijks leven; wo 7 nov gemeenteavond om uur is er een gemeenteavond van de Protestantse Gemeente Voorburg. Elders in dit kerkblad kunt u daar meer over lezen. De avond wordt gehouden in de Opstandingskerk; do 8 nov kleine kerkenraad om uur is er een vergadering van de kleine kerkenraad in de Koningkerk.

9 Giften Kerk en diaconie: Giro (wijkkas Koningkerk) De extra collecte voor het bloemenfonds heeft 209,28 opgebracht. Op bezoek ontving ds. Carel van der Meij nog eens een gift van 10,- voor het bloemenfonds. Mw. Loes Willems ontving op huisbezoek van een gemeentelid een gift van 20,- voor de wijkkas. Verder werden via de giro ook een aantal giften ontvangen voor de wijkkas: twee giften van 15,- en giften van 75,-, 12,-, 25,- en 100,-. Renovatiefonds: Giro Voor het Renovatiefonds zijn giften bin - nen gekomen van 20,-, 100,-, 50,- (viermaal), 30,-, 75,-, 100,- (vier maal), en 25. Alle gevers heel hartelijk bedankt! Met een vriendelijke groet voor u allen, Carel van der Meij Nini Vonk U vindt alle informatie over de Koningkerk ook op Opstandings Kerk Wijkgemeente Opstandingskerk Rembrandtlaan AM Voorburg, tel Predikant: dr. T.H.van der Hoeven, Parkweg 362, 2271 BK, tel Scriba: Mevr. N.L.I. van Varik-van den Berg. Paradijsstraat 30, 2275 EP Voorburg, telefoon Giro Wijkkas t.n.v. Penn. PKN gemeente Opstandingskerk. Wijkpenningmeester de heer J. Jenezon Rodelaan 69, 2272 JB Voorburg. Eredienstvaardig Zondag 21 oktober 20 e zondag na Trinitatis, kleur: groen We vervolgen de lezing in de Efeze-brief, dit keer stof uit het derde hoofdstuk. Voorganger is ds. T.H. van der Hoeven, welkom en een goede dienst gewenst. Zondag 28 oktober 21 e zondag na Trinitatis, kleur: groen Vanmorgen een Voorburgse kanselruil, wij begroeten ds. A. Sterrenburg in ons midden. Het rooster biedt deze zondag: Ezechiël 18: 1-19 en Johannes 4: Gezegend samen-zijn gewenst! Zondag 4 november Oogstdienst/Zangdienst 22 e zondag na Trinitatis, kleur: groen De oogstdienst is een dankdienst, waarin wij ons bezinnen op de goede gaven die God de mensen geeft, in het bijzonder ons dagelijks voedsel. Om tastbaar te maken dat deze dankbaarheid ook een actieve, handelende kant heeft, worden na deze viering bloemen en fruit, als symbool van de oogst naar mensen gebracht, die om een bepaalde reden een extra steun kunnen gebruiken. Een feestelijke dienst, waarin de dankbaarheid en verwondering centraal staan. Daarom dit keer ook een zangdienst rondom het door de Protestantse Kerk uitgegeven boekje Top 12, Canon van het protestantse kerklied. Aan dit project is ook de mogelijkheid verbonden om zelf uw stem uit te brengen op een lied dat niet gemist kan worden in een canon van het protestantse kerklied. Meer informatie ontvangt u in deze dienst, waaraan de Cantorij o.l.v. Gerrit van Eeden, en Gelske en René van der Duin medewerking verlenen. Voorganger is ds. T.H. van der Hoeven. Vrolijke dienst gewenst! Voorbedenboek Ter herinnering: voor in de hal ligt iedere zondagochtend het voorbedenboek open. U wordt van harte uitgenodigd uw eigen gebedsintenties in te brengen. Bidden doe je ook samen. Liturgie Voor mensen die de dienst thuis via internet meevieren: het is mogelijk om de liturgie van onze diensten te vragen bij het Kerkelijk Bureau, tel , maandag t/m vrijdag uur. Website: Leerhuis Kapelkring (Paulus) Een nieuw en tevens boeiend onderwerp voor de kapelgesprekken voor dit seizoen De derde avond: 22 november. Thema deze avond: Paulus en de gemeente, eenheid in verscheidenheid. U bent welkom vanaf uur, dan is er koffie of thee, en beginnen we om uur. Natuurlijk hebben wij studiemateriaal, en dat ligt op de leestafel van de Opstandingskerk. Let ook op de poster op het mededelingenbord van de kerk. Maar wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen naar A. de Graaf, tel: Woensdagmorgenkring We zijn weer begonnen! O.l.v. ds. C. W. van der Meij en ds. T.H. van der Hoeven houden we ons bezig met het lezen en bespreken van De kleine profeten. Veelal wat onbekende bijbelse stemmen, die nog steeds het beluisteren waard zijn. We verdiepen ons in de relatief onbekende kleine profeet Haggaï. Volgende bijeenkomst: woensdag 31 oktober uur, Opstandingskerk. Volgende bekende data: 14-11, Welkom! Catechisatie We zijn blij dat in onze wijkgemeente weer met catechisaties kunnen beginnen. Gelukkig zijn er nog/weer belangstellenden, zoals het nu lijkt zo n dertig deelnemers. Groep jaar vrijdagavond uur, 19 oktober, 2 november, Pastorie. Groep jaar dinsdagavond uur, 30 oktober, 13 november, Pastorie. Kring 18+ De volgende keer is zondag 28 oktober, uur, Pastorie, Parkweg 362. Nadenken over geloof, leven, kerk en samenleving o.l.v. ds. Ton van der Hoeven. Dit jaar aandacht voor de apostel Paulus. Uitnodigingen zijn verzonden, deelname en aanmelden nog mogelijk, tel Meeleven met elkaar Pastoraat Ook in de komende tijd wordt het pastorale werk in onze gemeente waargenomen door ds. R. van Essen, tel Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek, ziekenbezoek, begeleiding rond overlijden en rouw, kunt u zich met hem, of met uw ouderling, in verbinding stellen. Geboren Wij delen in de vreugde van Edwin, Femke, Emma en Maartje Korving, Laurisgelt 8, 2272 WP, Voorburg, over de geboorte op 27 september van hun zoon en broertje: Stijn Benjamin. Veel geluk, gezondheid en zegen toegewenst! Ziekenzalving Heel misschien herinnert u zich nog dat vorig jaar augustus in de KerkWijzer een stukje was opgenomen, waarin iets over 9

10 10 de gebedsgroep werd verteld: wat doen wij - waarom doen wij dat. Hierbij werd ook gememoreerd dat in onze kring twee gemeenteleden op hun verzoek ziekenzalving mochten ontvangen. Een voor de betrokkenen, maar niet minder voor de anderen eromheen, een ontroerend en heilzaam gebeuren. Wij spraken toen de hoop uit dat de mogelijkheid tot ziekenzalving in de Opstandingskerk voor meerdere gemeenteleden beschikbaar zou komen. Tot onze vreugde mogen wij u en jou, gemeenteleden, meedelen dat deze mogelijkheid nu inderdaad is geopend. Na de gemeenteavond in mei jl. waar ds. van Essen sprak over ziekenzalving, Gods helende omhelzing, heeft de kerkenraad zich op dit onderwerp bezonnen, daarbij het ouderlingenoverleg betrekkend, met als uitkomst: wij gaan in de Opstandingskerk ziekenzalving als mogelijkheid beschikbaar stellen. Als mogelijkheid, gemeenteleden hoeven er geen gebruik van te maken, het kàn wel. In bijzondere gevallen kan de zalving thuis worden toegediend. Er wordt ook gedacht aan een mogelijkheid tweemaal per jaar een zalving in een samenzijn van predikant, de betrokken ambtsdrager(s), en/of pastoraal medewerkende en gebedsgroep, waarbij ook gezinsleden van degene die om zalving gevraagd heeft, welkom zijn. Dus: wanneer iemand in de gemeente ziekenzalving wil ontvangen, kan hij of zij dat kenbaar maken aan ds. van der Hoeven, de ouderling, diaken of pastorale medewerker. Wanneer de ziekenzalving plaatsvindt zal dit ook in de zondagse eredienst worden aangekondigd, zo gewenst, zonder namen te noemen. Op deze manier wordt de gemeente er in haar gebed en voorbede uitdrukkelijk bij betrokken. Begrijpelijk als er bij u rondom de bedoeling en betekenis van ziekenzalving vragen opkomen. Binnenkort zullen er toelichtende boekjes en folders op de leestafel in de hal liggen en tevens een of meer toelichtende stukjes in het wijkbericht verschijnen. Namens de gebedsgroep, Piet Mostert Giften Ontvangen voor de wijkkas: via ds. 91,- (B.). 25,- (L.). Alle gevers hartelijk dank! Pastorie Parkweg - Voor een verre Prinses, wereldburger in Wassenaar, op zoek naar de identiteit van Nederland: Wil je buiten gaan wandelen op landweggetjes, dan zak je meteen weg in de blubber... En je kunt niet de weiden ingaan, want waar je je ook keert, altijd wordt je weg geblokkeerd door diepe sloten. Je kunt alleen aangenaam lopen langs het strand of de zeedijken... Daar komt nog bij dat je altijd dezelfde weg terug moet... en dan kom je weer even terneergeslagen terug als je vertrokken was. (Land van wind, water en wolken, klacht al van Erasmus Britse vriend Cuthbert Tunstall in 1517.) - Voor een verflauwde gemeente, op zoek naar de identiteit van het Koninkrijk: Wie de woorden en de levensstijl van Christus echt wil begrijpen, die zou Christus in zijn leven dienen te volgen, in actie komen en het niet alleen bij woorden laten, want dan heb je het niet begrepen. Je kunt wel allerlei ingewikkelde studies volgen over hoe het nu zit met de drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest). Maar wanneer je niet van binnenuit verandert en wanneer je houding nog steeds is van: ikke ikke, ikke, wat heeft God er dan aan? Het doet God zeker geen plezier... Een goed leven doet God wel plezier, daar is God blij mee. Voorwaar, diepzinnige woorden maken de mens niet heilig en rechtvaardig; maar een deugdzaam leven (Thomas a Kempis -1379/ , De navolging van Christus, I, 1. Nieuwe Vertaling, Mink de Vries.) - Voor een verlangend mens, op zoek naar de eigen identiteit:...wie ben ik? De een of de ander?ben ik nu de een en morgen de ander?ben ik beiden tegelijk?...wie ben ik? Ik ben de speelbal van mijn eenzaam vragen. Wie ik ook ben Gij kent mij ik ben van U mijn God. (Regels uit gedicht Wie ben ik? van Dietrich Bonhoeffer, Duits theoloog, in gevangenschap gedicht, 9 april 1945 vermoord door de Nazi s.) Het zal waar zijn: dé Nederlander bestaat niet, waarschijnlijk wel Nederland en Nederlanders. Zou dé mens overigens wel bestaan? Zou dé christen bestaan? Waarschijnlijk ook niet. Identiteit is primair een begrip uit de logica, waarin het gaat om volkomen eenheid van wezen of persoon. Vermoedelijk is derhalve dé God de enige die zeker bestaat en komt het in ons ongewis bestaan vooral aan op eenheid met en diversiteit in Hem. Deze vraag naar ons bestaan: al dan niet identificatie met het Evangelie, ultieme bestaanszekerheid en gevonden identiteit. Is feitelijk met het vertrek van God uit dit land niet onze identiteit verdwenen? Al waren we NH, Ger., RK, Humanist, Jood of Moslim, wij waren verscheiden, maar toch verbonden in Hoger Orde. Zonder God ben je los, ook als samenleving. Je kunt dat al in de Bijbel lezen. Is dat niet juist wat iedere immigrant, Moslim of Christen, maar ook de geëerbiedigde Prinses, ziet? Wellicht heeft zij dat uit menslievende of beperkt door ministeriële verantwoordelijkheid overwegingen niet mogen uiten. Dit land is ernstig vol, maar tegelijk opvallend leeg. Meer dan aan een gebrek aan nationale identiteit lijden we aan wezenloosheid. Integratie begint met inhoud. Het carnaval der burgers, afscheid van domineesland, hoe God verdween uit Jorwerd, Amsterdam, Voorburg, wel rijk aan bezit, maar arm aan geest en God. De Prinses moest uit de aard van de zaak politiekcorrect spreken over koekjes bij de thee en open gordijnen, maar eigenlijk had ze ons willen voorhouden dat het haar was opgevallen dat men zich hier in politiek, pers en praathuis drukker maakt over of op zondag de winkels open zullen zijn dan over de vraag of er straks nog kerken op zondag open zullen zijn. Juist Nieuwe Nederlanders houden ons een spiegel voor, hoe het laagland een leeg land is geworden, Hol(!) land. Logische vraag: zou hét Niets bestaan? Vrede en alle goeds! Ook namens Gerda, Tobias, Wilrik en Ellemijn, Ton van der Hoeven Kijk regelmatig op onze site voor nieuws, agenda, foto s, praatmee, etc. Voor nietinternetters: een selectie zit in de webmap op de tafel in de hal. Hersteld Hervormde Gemeente Predikant: Ds. J. van Rossem, Westerlookade 20, 2271 GA, telefoon Scriba: M.G. v.d. Hoeven, Schel ling straat 34, 2645 HB Delfgauw, telefoon Penningm. Wijkkas: Penningmeester H. de Knegt, giro t.n.v. St. Herv.Geref. Bondsgemeente. Dienst des Woords Zondag 21 oktober, Oude Kerk uur: ds. J. van Rossem uur: ds. J. van Rossem, Heidelb. Cat. zondag 21 Collecte voor de kerkvoogdij

11 Zondag 28 oktober, Oude Kerk uur: kand. C.M. Klok uit Katwijk aan Zee uur: kand. C.M. Klok Collecte voor de diaconie Woensdag 31 oktober gebouw Hersteld Hervormde Evangelisatie te Scheveningen, Hoge Prins Willemstraat 214 te Scheveningen uur Reformatieherdenking. Opening door de eerw. heer J. de Boer, sprekers ds. A. Vlietstra uit Katwijk aan Zee en ds. J. van Rossem, sluiting door de heer G. Veldhuizen. Collecte voor de Spaans Evangelische Zending Zondag 4 november uur: Opstandingskerk: Ds. N. van der Want uit Schiedam uur: Oude Kerk: Ds. J. van Rossem Collecte voor de Kerkvoogdij Woensdag 7 november Dankdag voor Gewas en Arbeid, Oude Kerk uur: ds. J. van Rossem uur: eerw. heer J. de Boer uit Rijnsburg Collecte voor de Stichting Hervormd Gereformeerde Bondsgemeente Verhuisd We ontvingen een verhuisbericht van het echtpaar Budding-de Waard. Ze zijn verhuisd van de Van Halewijnlaan 246 te Voorburg naar de Goudvinklaan 16 in Den Haag. Ook was daar de verhuizing van het echtpaar Bos-Groen. Ze zijn verhuisd van de Dorpsstraat 71 te Zoetermeer naar de Voorweg 175 te Zoetermeer. U een gezegende tijd op uw nieuw woonadres toegebeden. Hervormingsavond Op D.V. woensdag 31 oktober wil onze kerkenraad, in samenwerking met het bestuur van de Hersteld Hervormde Evangelisatie te Scheveningen een hervormingsavond beleggen. Veel heeft de Heere ons willen geven in de reformatie. Zijn Woord van oordeel en van genade is door de Heere onder het stof vandaan gehaald. En nog steeds mag in alle zwakheid, ook onder ons, de prediking van oordeel en genade klinken. Een wonder ook dat, door alle aanvallen heen, er deze prediking nog zijn mag. Toch komt het niet alleen op de prediking van de rechtvaardigmaking van de goddeloze aan, maar ook op beleving van deze heilsfeiten. Wat niet beleefd wordt dreigt te verdwijnen of opgeborgen te worden in een museum. De vraag mag klinken welke vrucht de prediking van de Reformatie heeft mogen geven aan onze ziel. We zijn gereformeerd om innerlijk gereformeerd te worden door Woord en Geest. Het is een goede zaak om toch een aparte dienst te beleggen om bij deze zaken stil te staan. We hopen daartoe samen te komen in het kerkgebouw van de Evangelisatie te Scheveningen aan de Hoge Prins Willemstraat 214 te Scheveningen. De aanvang van deze samenkomst is om uur. De heer de Boer hoopt deze avond te openen, ds. A, Vlietstra uit Katwijk en ondergetekende hopen op deze avond te spreken, de heer G. Veldhuizen, verbonden aan de Presbyteriaal Hervormde Gemeente te Den Haag, hoopt deze avond met ons te sluiten. De collecte van deze avond zal bestemd zijn voor het werk van de Spaans Evangelische Zending. Hartelijk welkom! Psalmzangavond We dachten dat de psalmzangavond d.d. 28 september geslaagd was. Velen vroegen om een herhaling. We zullen met Psalmzangvereniging Bovenstem uit Ouderkerk aan de IJssel proberen dit te regelen. Van deze avond is een cdopname gemaakt. Deze is voor 7,50 te bestellen bij de heer S. de Waard, tel De opbrengst van deze cd s is bestemd voor de zending. We mochten velen ontmoeten overal vandaan. Moge het ons tot zegen zijn geweest. De collecte voor de zending bracht 620,10 op. Bijbelkring Op D.V. donderdag 25 oktober zal weer de eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelkring in de Opstandingskerk gehouden worden. We willen weer verder gaan met de behandeling van het boek de Christenreis van Bunyan. We naderen inmiddels het einde van dit mooie boek. Waarschijnlijk zal het hoofdstuk aan de orde zijn dat christen en hopende met elkaar de rivier overgaan, maar we zeggen dit onder voorbehoud. In ieder geval bent u van harte welkom. De aanvang is om uur. De bijbelkring daarna zal op D.V. 22 november zijn. Op D.V. 8 november, de dankdagweek, hopen we elders voor te gaan (in Horst). Vrouwenverereniging Sifra Deze hoopt weer bijeen te komen op D.V. dinsdag 30 oktober.daar zal onder meer gesproken worden over de komende verkoping. Centraal mag staan de studie van het Woord des Heeren. Dan mag het ook weerklinken: wie heeft lust de Heere te vrezen? Want over deze Heere is zoveel goeds te vertellen. Jeugdvereniging Ora et Labora Misschien nog op de valreep. Maar op D.V. vrijdag 19 oktober hoopt onze jeugdvereniging Ora et Labora weer in de Voorhof bijeen te komen. Jullie scharen je rondom de studie van de psalmen. Jullie volgende verenigingsavond zal zijn op D.V. 2 november. Geve de Heere jullie rijke avonden, rijk naar Hem toe. Waar lopen we de meeste gelegenheid om door de Heilige Geest gegrepen te worden? Als we zijn rondom het heilig Woord des Heeren. Waar kunnen we beter zijn? Catechisaties Deze zijn inmiddels begonnen. Met de belijdeniscatechisanten zijn we uitgeweken naar de Opstandingskerk. Daar komen ook de belijdeniscatechisanten uit Moerkapelle, van welke gemeente we consulent zijn, daar zijn belijdeniscatechisanten uit Voorburg, maar ook van elders. Al met al een groep van 17 belijdeniscatechisanten. We zijn er stil van. Dankdag Op D.V. woensdag 7 november zal er weer de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid zijn. Veel hebben we van de Heere gekregen, want alles wat we kregen, meer dan het oordeel, is veel en onverdiend. Misschien zijn er onder u zorgen. Misschien bent u neergebogen. Het is al een wonder dat we er nog mogen zijn. Maar wat zal het ook een groot wonder zijn als het afgelopen jaar voor u in waarheid een genadejaar was. Wie is in staat de Heere naar waarheid te danken. De Heere lere het ons. En de beste plaats om dankdag te mogen houden is aan de doorboorde voeten van de Heere Jezus Christus. Dat zijn dankdagen om nooit te vergeten, omdat daar zicht komt op de eeuwige dankdag. Gewoontegetrouw zal er in de Oude Kerk twee keer dienst zijn. In vorige jaren gingen in de middag voorgangers van elders voor, terwijl we s-middags in Ter Aar voor gingen, dit jaar is het anders. We hopen s-middags bij u voor te gaan en savonds in Ter Aar. In de morgen hebben we een dienst met de schoolkinderen in Waddinxveen. Wat hebben we wat we van de Heere niet ontvangen hebben? 11

12 12 Zieken Mevr. Lekerker uit Den Hoorn mocht weer in Gods huis zijn. Ook was daar de sparende hand van de Heere met uw kleindochter Naomi bij een scooterongeluk in Rotterdam. We weten ook van andere zieken in het midden van de gemeente. U de kracht van de Heere toegewenst, opdat Zijn kracht in zwakheid worden volbracht. Kort voor het ter perse gaan van deze kopij ontvingen we bericht dat mevr. P.G. van der Hoeven-Popma, Schoolstraat 29 te Rijswijk is overgeplaatst naar de Schildershoek, Jacob Catsstraat 325 in Den Haag. Zij wordt daar verpleegd op de afd. van Gogh, kamer 14. Een ingrijpende zaak, omdat het niet anders kon. De Heere sterke u in deze weg. Financiën Op bezoek in de gemeente ontvingen we 26,- voor de predikantsplaats. Weer hartelijk dank. Tenslotte Aan u allen weer een hartelijke groet. De Heere zegene u, J. van Rossem Vrijzinnig Centrum De Hoeksteen In memoriam Op 18 september overleed mevrouw Johanna Margaretha Klein-van Oosten op de bijzondere leeftijd van 102 jaar. Mevrouw Klein was vele jaren de spil van haar familie. Zij was zeer kunstzinnig en artistiek, zong en speelde piano maar gaf ook de liefde voor kunst en literatuur door aan anderen. Met haar opgewektheid en grote betrokkenheid was zij bijzonder inspirerend gezelschap, eigenlijk voor een ieder die op haar weg kwam. Haar familie noemde ook haar moed en vertrouwen en levenskunst als zeer kenmerkende eigenschappen die in haar leven naar voren kwamen. Ans Klein ontving met haar echtgenoot Koos, die in 2005 overleden is, de penning van verdienste van de staat Israël wegens het redden van levens tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is ontroerend dat haar afscheid op Eikelenburg juist op Yom Kippoer heeft plaatsgevonden. Moge zij nu verblijven in het Licht van de Eeuwige. Katrijne Bezemer Zondag 21 oktober om uur gaat in de dienst voor ds. K. Bezemer. Medewerking wordt verleend door het Hoeksteenkoor o.l.v. Mw. A.v.d. Berg- Helderman. Het koor zal de hierna volgende liederen in de dienst zingen: Benedictus (Charles Gounnod); Almighty God (muziek: Jeroen Nieuwint, tekst: Truus van Buuren- Vliegenthart); Angel Voices (E.G. Monk arr. Jelle Stellingwerf). Zondag 28 oktober om uur gaat voor in de dienst ds. R.H. Esveld. Het betreft een Remonstrantse dienst die samen met de Vrijzinnig Godsdienstigen wordt gevierd. Zondag 4 november om uur zal prof. dr. F.A.J. de Haas een lezing verzorgen over Plato s filosofie van het kwaad. Waarom is er onheil in de wereld? Waarom zijn er natuurrampen en epidemieën die telkens weer een bruut einde maken aan zoveel levens van mens en dier, om er nog veel meer in ontreddering achter te laten. Waarom bedriegen, mishandelen en doden mensen elkaar? Niemand heeft in dit soort zaken de wijsheid in pacht, maar velen hebben een mening. Plato s mening is de moeite waard. Niet in de laatste plaats omdat deze filosoof, die leefde van voor Christus, de blauwdruk heeft geleverd voor een heel genre antwoorden in het westers denken over het onheil in de wereld. Ook het christendom heeft eeuwenlang een grondige plato nisering ondergaan. In Plato s dialogen vinden we de vraag of er een oorzaak is van het kwaad (neen) en of al het onheil in de wereld is te rijmen met het geloof in een goede god (ja). Maar Plato is door deze theoretische vragen heen steeds gericht op de positie van de individuele mens: de verklaring van het kwaad dient vooral als aansporing voor de mens om zichzelf beter te leren kennen en zijn kwaliteit van leven te verbeteren. Prof. dr. F.A.J. de Haas is hoogleraar antieke en middeleeuwse wijsbegeerte, aan de faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Belangstellenden zijn van harte welkom in de Maartenszaal van De Mantel, Klaverweide 54 te Voorburg. Heeft u nog geen nieuw jaarprogramma dan kunt u contact opnemen met de secretaris mw. G.J.E. Spruijt-Bestevaar, telefoon: S.J. van Proosdij GEZOCHT KERKPOST BEZORGER Voor de bezorging van de kerkpost zoeken wij een bezorger/bezorgster voor de bezorging in de Wijk Voorburg West (rondom de Prinses Mariannelaan). Het is de bedoeling dat, om de 14 dagen, op de vrijdagmiddag vanaf uur de kerkpost wordt opgehaald op het Kerkelijk Bureau en zaterdag voor uur wordt bezorgd. Wil je meer weten bel ons even, tel. nummer of stuur een naar: nl.net. Joop de Groot Als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voortgezet, genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. (Lucas. 10:1-9)

13 Gemeenteavond woensdag 7 november Groei en beweging Opstandingskerk Rembrandtlaan 92 Aanvang uur De Algemene Kerkenraad heeft voor de periode als centraal motto gekozen voor Groei en beweging. Daarvoor zijn goede ideeën nodig. Die mogen wat kosten. Er is dit jaar nog ,00 beschikbaar om goede ideeën te belonen. Een goed idee Een goed idee motiveert, maakt enthousiast, brengt iets teweeg. Bij ons zelf als kerkgangers. En wellicht bij anderen in Voorburg: Wat is daar aan de hand? Daar willen we meer van weten! Het beste idee wordt op 7 november gelijk beloond Tijdens de gemeenteavond van woensdag 7 november a.s. wordt u in de gelegenheid gesteld om uw idee te presenteren. Het beste idee van de avond wordt ter plekke beloond. Wat het beste idee is wordt bepaald door de aanwezigen in de zaal. De andere ideeën worden later beoordeeld door een commissie. Hoe doet u mee? U stelt uw idee op papier inclusief een begroting van de met de uitvoering gemoeid gaande kosten. U levert uw voorstel in bij één van de onderstaande personen. U kunt hen ook om advies vragen. De gemeenteavond wordt in opdracht van de Algemene Kerkenraad georganiseerd door de Werkgroep Communicatie. Koningkerk Hilbert van Essen ( ) en Atte Roskam ( ) Opstandingskerk Irma Nieuwenhuis ( ) Oude Kerk Kees Koenen ( ) Fonteinkerk Henriëtte Raap-Scheele ( ) Predikanten Carel van der Meij ( ) P.S. Zie ook de achterkant van KerkWijzer. Muziek en zang Orgelconcert Jan Hage geeft op zaterdag 3 november om uur in de Oude Kerk in de Herenstraat te Voorburg een orgelconcert. Jan Hage is geen onbekende in Voorburg. De laatste keer dat hij voor ons concerteerde was het adventsconcert 2005 en dat kunnen velen zich nog herinneren. Prachtig spel. Jan Hage zal in zijn programma van 3 november o.a. opnemen werken van Johann Sebastian Bach, César Franck, Dietrich Buxtehude en een improvisatie. Jan Hage woont in Voorburg en is sinds 1995 de vaste organist van de Kloosterkerk in Den Haag. Daar werkt hij ook actief mee aan de maandelijkse Cantatediensten. Hij won prijzen in Nederland en Frankrijk, geeft veel concerten in binnen- en buitenland en is tevens actief als componist. Zijn orgelspel is vastgelegd op CD, met opnamen van het orgel in de Kloosterkerk, Den Haag en van de St.Stevenskerk in Nijmegen. Wij verheugen ons op zijn komst. Iedereen is welkom. Toegangsprijs is 6,- en voor CJP en 65+ 5,-. Ben ik mijn broeders hoeder? 13 Collecten september Doel Oude Kerk Opstandingskerk Koningkerk Fonteinkerk + Rustoord + Anker Plaatselijke Kerkelijk doeleinden 919, ,53 887,79 429,11 Diaconie: Bangladesh 235,45 216,03-272,55 JW Support ,56 - JOP 240,00 248,70 217,27 148,00 St.Prelude 386,32 270,79 251,40 - Vluchtelingenwerk 219,29 174,29 223,68 128,27 Heilig Avondmaal - 210, Diakonie algemeen 220,32 189,18 248,51 203,48 Hersteld Hervormde Gemeente Kerkvoogdij 1.420,71 Predikantsplaats 1.573,30 Jeugdwerk 147,95 Bonisazending 205,02 Diaconie 101,50

14 14 SONNERUYTER, opnieuw een dringend verzoek! Dat was natuurlijk niet erg slim van mij: een verzoek om medewerking aan de weeksluitingen aan mensen die graag thuis rond orgel en piano psalmen en gezangen zingen! Ik had kunnen weten dat die er niet meer zijn. Maar nu doe ik een beroep op de mensen die er wèl zijn: jonge mensen die een modern muziekinstrument bespelen. Ik denk aan violen en saxofoons, keyboards en drums, fluiten en trompetten. In de jeugddiensten genieten we van de begeleiding van een orkest of drumband. Nu, ik weet zeker dat de bezoekers van de kapeldienst in De Sonneruyter die begeleiding, zo eens per maand, ook zeer op prijs zullen stellen. Dus, opnieuw een dringend verzoek aan iedereen die welk muziekinstrument dan ook bespeelt, om zich op te geven voor de begeleiding en de ondersteuning van de gemeentezang in De Sonneruyter. Berichten Voor verdere info: Chr. N. Versluis-Wielenga Park Leeuwensteijn 85 Tel.: Confessionele Vereniging en Confessioneel Gereformeerd Beraad. U wordt van harte uitgenodigd voor onze volgende bijeenkomst, die DV plaatsvindt op 23 oktober a.s. Spreker is ds. C.G. Kant uit Ouddorp met het onderwerp Twijfel, waar komt het vandaan? We komen samen in de recreatiezaal van Huize Rustoord, Raadhuisstraat 2. De avond begint om uur. Vanaf uur staat er koffie en thee voor u klaar. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Wilt u met iemand meerijden, belt u dan (070) Tot ziens op 23 oktober. Namens de besturen H.G.A. de Bruijn-Vrielink den Burghstraat TM Voorburg Samen op pad!! Gaat u mee?? Begon de wandeling in oktober in Baarn, op zaterdag 3 november begint die in Bilthoven. Het is een nieuwe 14 km lange wandeling van de NS die eindigt in Utrecht. De herfstperiode stimuleert wel heel erg om de bossen op te zoeken vanwege de mooie kleuren in het bos en de paddestoelen. We verzamelen om 8.45 uur op station Voorburg en gaan met de trein van 8.59 uur naar Bilthoven. De route voert ons daar langs de beroemde Kees Boekeschool, waar ook de Oranjeprinsessen onderwezen werden, zo het bos in. Via het Verloren Kerkhof en landgoed Beukenburg komen we aan de stadsrand van Utrecht. We verwachten op een mooi plekje in het bos te kunnen picknicken. Dus graag lunchpakket meenemen. Heeft u zin om mee te gaan? Heeft u vragen? Belt u gerust even naar: Corrie de Hoop (tel ) of Joke Smit (tel ) Vrouwenkontaktgroep Noord Woensdagavond 24 oktober is onze eerstvolgende verenigingsavond. Wij komen weer bij elkaar in een van de zalen van de Koningkerk. Ietje de Jong zal voor een inleiding zorgen. Het gaat over een boek waarin gesproken wordt over de Goede Herder en zijn schapen, gezien vanuit de ogen van de schaapherder. Wij hopen dat iedereen weer aanwezig kan zijn. Met vriendelijke groet, Anja Meeuse secretaresse Herdenkingsbijeenkomst in De Sonneruyter Niemand sterft zolang men hem gedenkt Maandag 12 november a.s. gedenken we in WZH De Sonneruyter de bewoners van ons huis die zijn overleden in de periode van 1 oktober 2006 tot 15 oktober Ieder die graag aan deze herdenking wil deelnemen nodigen we van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in de recreatiezaal van Sonnenburgh, Sonnenburghlaan 4 te Voorburg, en begint om uur. U bent welkom vanaf uur. De Identiteitscommissie van De Sonneruyter 24 November: Kadomarkt Het is al weer zo n 20 jaar geleden dat wij als leden van het Christus Koningkoor een grote actie hebben gehouden, in de vorm van een bazaar en kadomarkt. Dit alles voor de aanschaf van een kistorgel voor ons koor. Het kistorgel is er gekomen en heeft inmiddels een behoorlijke staat van dienst. Zo was het kistorgel er o.a. ook bij het concert ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ons koor. Waar we ook zingen, het kistorgel gaat praktisch altijd mee. Dat is prettig voor koor en dirigent en vaste begeleiding. Het kistorgel heeft een mooie klank. En veel anderen hebben er inmiddels ook plezier aan beleefd; zowel in Voorburg als daarbuiten. Nu, zo n 20 jaar later, is het kistorgel aan een grondige renovatie toe. De kosten daarvan zijn ruim 5.000,-. Dat is een hele uitgave voor een koor. Daarom hebben we, in onderling overleg, besloten om weer een kadomarkt te gaan houden en wel op zaterdag 24 november in de Koningkerk. We hopen dat u dan allemaal een kijkje komt nemen en leuke sinterklaas- en/of kerstkadootjes bij ons vindt en koopt. Ook een gift op het gironummer van ons koor: , onder vermelding van renovatie kistorgel is van harte welkom. We realiseren ons dat het nu nog wel erg vroeg is om al aan sinterklaas- of kerstkadootjes te denken, maar regeren is vooruitzien. Dit is alvast een eerste aankondiging. U hoort nog meer van ons. Namens het Christus Koningkoor Relie de Carpentier Missie-Zendingskalender 2008 Vrouwen in het licht is het thema van de Missie-Zendingskalender Dit thema is uitgewerkt door de Ugandese schilder en glazenier Mathias Muwonge Kyazze. Hij vervaardigde een serie schilderingen over het leven van de vrouw in het Bagandavolk, waarbij haar visie op het leven, haar dromen en idealen uitgangspunt vormden. In de meeste kerken wordt de kalender vanaf 1 september voor 6,50 te koop aangeboden via de zendingscommissie of ZWO-groep. U kunt ook een exemplaar bestellen via de webwinkel van Kerk in Actie, nl. Inclusief verzendkosten is de prijs dan 8.

15 Het Dienstboek digitaal beschikbaar Regelmatig is er vraag naar een digitale versie van het Dienstboek, een proeve. De Werkgroep Eredienst heeft daar samen met Boekencentrum Uitgeverij met succes aan gewerkt: deel I en II zijn vanaf nu ook beschikbaar via www. dienstboek.nl. De teksten kunnen gedownload worden als PDF-bestand en als WORD-bestand. Er is een regeling getroffen voor het nakomen van auteursrechtelijke verplichtingen. Ook is het mogelijk via vragen te stellen aan de Werkgroep Eredienst, commentaar te geven op de bruikbaarheid van de teksten, aangepaste teksten of eigen teksten in te sturen. Een goed bericht voor predikanten, werkgroepen liturgie, kerkmusici en belangstellende gemeenteleden. Het dienstboek is nu breder beschikbaar en het voorbereiden van diensten, het maken van orden van dienst (eventueel met behulp van een beamer) worden er door vergemakkelijkt. Het beproeven van het dienstboek wordt er makkelijker door. Betrokken stellingen - Studiemiddag 31 oktober 2007 De kerk heeft het druk genoeg met overleven. Zij kan zich niet veroorloven om ook nog eens energie te steken in de school in de buurt. De school is een samenleving op zich en heeft de kerk niet nodig. Komen deze stellingen u bekend voor? Of heeft u wél de overtuiging dat school en kerk iets voor elkaar kunnen betekenen? Dan wordt u van harte uitgenodigd om op Hervormingsdag (31 oktober) vanuit onderwijs en kerk bij elkaar te komen. De opening wordt verzorgd door de staatssecretaris van onderwijs, mevrouw J.M. van Bijsterveldt Vliegenthart. Zij zal enkele stellingen spijkeren op een symbolische School & Kerk-deur. Haar voorbeeld wordt in diverse workshops gevolgd. Haaije Feenstra, directeur dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, sluit de dag af. Doel: Bevorderen van Kerkwebradio samenwerking tussen school (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) en kerk(en) op het gebied van geloofsopvoeding, pastoraat en maatschappelijke betrokkenheid. Doelgroep: Leerkrachten en directieleden uit het onderwijs, ambtsdragers en predikanten uit de kerk, vooral zij die bij het jeugdwerk zijn betrokken.tijd: van uur tot uur. Waar: basisschool De Vuurvogel, Zwartsluiskade 2, 3826 EG Amersfoort. Kosten: 55 p.p. Bij twee of meer aanmeldingen tegelijk 45 p.p. Bezoek www. pkn.nl/kerk&onderwijs voor het programma, de workshops en aanmelding. Informatie: tel. (030) en tel. (030) Kerkelijk spreken blijft essentieel De kerk moet zich profetisch tot de samenleving en de overheid kunnen blijven wenden. Anders is de eerste stap gezet naar een in zichzelf gevouwen en sprakeloze kerk. Dat zei de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, dr. Bas Plaisier, bij de presentatie van het eerste deel van het verzameld werk van prof. dr. A.A. van Ruler, woensdag 26 september. Volgens Plaisier deed de in 1970 overleden hoogleraar er alles aan om speelruimte te scheppen voor de mens in zijn relatief zelfstandige positie tegenover God. De mens en zijn cultuur, de mens en zijn handelen in de geschiedenis: daarop ligt een zwaar accent bij Van Ruler. In het werk van de Geest valt opnieuw een beslissing over ons en in ons. Vandaar ook dat Van Ruler kan zeggen dat het leven in de wereld nog veel meer Rijk Gods is dan het leven in de kerk. In die situatie mag van de kerk verwacht worden dat zij iets wil met deze wereld. Als dat zo is, dan kan zij zich niet laten terugdrijven in een hokje voor individueel geloof of in een beraadscentrum over ethische vragen, aldus Plaisier. De bijdrage van dr. Bas Plaisier werd uitgesproken ter gelegenheid van de Bent u tijdelijk of geheel niet in staat om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen? Maak dan gebruik van de kerkwebradio zodat u op de hoogte blijft van het gemeentegebeuren. Met de kerkwebradio zijn de vier protestantse kerken van Voorburg te beluisteren. Voor inlichtingen: bel het kerkelijk bureau: presentatie van het eerste deel van Dr. A.A. van Ruler, Verzameld Werk, Deel 1: De aard van de theologie, bezorgd door Dr. D. van Keulen, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2007, 550 pagina s, prijs 59,90, bij intekening op de gehele uitgave 49,90. Meer over het Van Ruler-project is te lezen op de website Protestantse Kerk in Neder land beëindigt landelijk maatschappelijk werk In het kader van de transformatie van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is besloten het landelijk maatschappelijk werk voor predikanten en hun directe betrekkingen per 1 september 2007 te beëindigen. Lopende contacten van de landelijk maatschappelijk werker, dhr. A.E. Enklaar worden in de komende maanden - tot 1 april 2008, de datum waarop de heer Enklaar met de OBU zal gaan - afgebouwd. Het landelijk maatschappelijk werk voor predikanten heeft vele jaren bestaan. De materiële hulpverlening, uitgevoerd door de Commissie Individuele Hulpverlening, wordt gehandhaafd. Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met het hoofd van de stafafdeling Human Resource Management (HRM) van de Dienstenorganisatie in Utrecht, dhr. H. te Pas. Gereformeerde Bond doet oproep aan synode Algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond drs. P.J. Vergunst roept de synode van de Protestantse Kerk in Nederland op de kerkelijk werker volgende maand helderheid over zijn status in de kerk te geven en te zorgen dat voor het predikantschap academische scholing nodig blijft. De traditie van academische geschoolde predikant is onopgeefbaar. Het pleidooi is te vinden in De Waarheidsvriend van 4 oktober, een themanummer over de predikant en kerkelijk werker. Daarin geven onder andere vier deskundigen antwoord op de vraag welk besluit de synode over de positie van de predikant en kerkelijk werker moet nemen (resp. drs. J. Broekman, ds. R.H. Kieskamp, ds. D.Ph.C. Looijen en drs. N.C. van der Voet). In hetzelfde nummer gaat de hervormde predikant H. Liefting uit Delft in op het proefschrift van dr. H.A. Post over de kerkelijk werker en het ambt en diens pleidooi voor het creëren van een vierde ambt in de kerk. 15

16 Protestantse Gemeente Voorburg KOM OOK! Gemeente avond Groei en Beweging ,- voor goede ideeën! 7 november Opstandingskerk Aanvang uur Groei en beweging' De Algemene Kerkenraad heeft voor de periode als centraal motto gekozen voor 'Groei en beweging'. Daarvoor zijn goede ideeën nodig. Die mogen wat kosten. Er is dit jaar nog ,00 beschikbaar om goede ideeën te belonen. Een goed idee Een goed idee motiveert, maakt enthousiast, brengt iets teweeg. Bij ons zelf als kerkgangers. En wellicht bij anderen in Voorburg: Wat is daar aan de hand? Daar willen we meer van weten! Het beste idee wordt op 7 november gelijk beloond Tijdens de gemeenteavond van woensdag 7 november a.s. wordt u in de gelegenheid gesteld om uw idee te presenteren. Het beste idee van de avond wordt ter plekke beloond met een budget om dat idee in de praktijk uit te voeren. Wat het beste idee is wordt bepaald door de aanwezigen in de zaal. De andere ideeën worden later beoordeeld door een commissie. In deze Kerkwijzer kunt u lezen hoe u uw idee kunt presenteren.

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge.

Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE. voor de morgendienst op zondag 2 september 2012. in deze dienst zal. Julia Brugge. Chr. Geref. Kerk Ontswedde LITURGIE voor de morgendienst op zondag 2 september 2012 in deze dienst zal Julia Brugge gedoopt worden thema: Zoals klei in de hand van de pottenbakker Voorganger: ds. J.J.

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Johannes 15 vers 1 t/m 17 Lied 178 vers 1, 2 en 3 () Psalm 103 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 98 vers 3 (Nieuwe Berijming) Lied 204 () Psalm

Nadere informatie

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen

Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Liturgie van zondag 28 juni 2015 Viering van Woord en Gebed 4 e zondag na Trinitatis Liturgische kleur - groen Voorganger Ouderling Diaken Lector Organist Kind en Kerk KeK Ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 14 mei 2017 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Freek L. Bakker, Voorschoten : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 24 augustus 2014 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk te Vlaardingen Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering:

Orgelspel tijdens het orgelspel worden tafelkaarsen aangestoken. Bemoediging en gebed van toenadering: DUINZICHTKERK zondag 13 oktober 2013 Viering Heilig Avondmaal Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds.c. van Duinen ; ouderling van dienst: A. Timmer-Kortleve; diaken van dienst: Laméris-van

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld

Avondwake. Mientje van Dijk - van Halteren. Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld Avondwake Mientje van Dijk - van Halteren Dinsdag 27 juli 2010 om 19:00 uur Sint Jozefkerk Achterveld 1 2 Begroeting Tijdens begroeting steken zusjes van Mientje kaarsen aan: Nel, Joke, Corry, Marjan en

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017

ORDE VAN DIENST. zondag 16 juli 2017 ORDE VAN DIENST zondag 16 juli 2017 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen.

Schoonmaken kerkgebouw Vrijdag 27 juni wordt de kerk voor ons weer schoongemaakt door Helma Verburg, Ritha Mulder en Marie Louise van Dalen. NIEUWSBRIEF VAN DE GEREFORMEERDE SIONKERK AMEIDE JAARGANG 3 nr.24 13-06-2014 Zondag 15 juni 2014 10.00 uur Ds. T. Boer uit Brakel 18.00 uur Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht Ouderling van dienst v.m.

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger

Welkom, stil gebed, drempelgebed door ouderling(e) van dienst - hierna de handdruk van de ouderling(e) aan de voorganger Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Avondmaalsviering in het kader van Wereldvoedseldag Voorgangers: ds. Dick Steenks en Marja van der Horst Organist: Sander Booij Mmv: de cantorij o.l.v.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Kerkblad Rond de Maranathakerk

Kerkblad Rond de Maranathakerk Kerkblad Rond de Maranathakerk Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Verschijnt 11x per jaar, volgens rooster

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 9 december

DUINZICHTKERK zondag 9 december Advent 2012 DUINZICHTKERK zondag 9 december PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling van dienst: G. Wubs diaken van dienst: H.J. Laméris; organist: Gert

Nadere informatie

1 e zondag van de Veertigdagentijd

1 e zondag van de Veertigdagentijd Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. ~ 14 februari 2016 1 e zondag van de Veertigdagentijd In deze dienst worden gedoopt: Jonas Huijsman zoon van Elize en Renger Huijsman en Mathijs Kruijs zoon van Floortje

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Zondag 3 januari Welkom in De Regenboog!

Zondag 3 januari Welkom in De Regenboog! Zondag 3 januari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Marten Visser, Wezep Ouderling van dienst: Fenny Kollenstaart Organist: Jan Ebeltjes Lector: Henk Gottemaker Koster: Pim van der Strate Lied

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217

DE VOORBEREIDING. HET EERSTE LIED: De dag gaat open voor het woord des Heren, lied 217 Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 15 november 2015 Aanvang 10:00 uur 9e van de herfst kleur: rood Voorganger: da Alberte van Ess Piano: Yohanes Siem Wilt U zich voorzien van een liedboek!

Nadere informatie

WILHELMINAKERK 21 mei 2017

WILHELMINAKERK 21 mei 2017 WILHELMINAKERK 21 mei 2017 Voorganger: S.C.B. (Sandra) Hermanus-Schröder MA (proponent) Ambtsdrager van dienst: Fred Heidinga Lector: Gerda Masselink Pianist: Terry Hamberg Muziek Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 27 juli 2014 De vriend eist brood van zijn vriend Jan Luyken voorganger: ds R. F. Philipp organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Johann Sebastian

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst)

Welkom in de Menorah. Ouderling van dienst : mw. F. Hovius. Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven en toekomst) Welkom in de Menorah Voorganger : ds. A.H. Boschma Ouderling van dienst : mw. F. Hovius Organist : dhr. H. Dorsman Lectrice : mw. N. Feenstra Naam van de zondag: Kleur: Groen (kleur van hoop, groei, leven

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST

zondag 26 april 2015 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 26 april 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Cantor-organist: Maurice van Elven m.m.v. de Thomascantorij Ouderling van dienst: Jan Piek Diaken van dienst: Nel Hagemeijer PROTESTANTSE

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Eerste zondag van de Advent Aanvang van Jaar B 30 november 2014 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Van harte welkom! Vandaag vieren we eerste zondag van Advent. Advent

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

zondag 14 mei 2017 ORDE VAN DIENST

zondag 14 mei 2017 ORDE VAN DIENST ORDE VAN DIENST zondag 14 mei 2017 Voorganger: Ds. Alex van Ligten Cantor-organist: Harmen Trimp Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Michelle Stukart PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 17 september 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. In deze dienst wordt de maaltijd van de Heer gevierd. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. Kaj

Nadere informatie

Eucharistie met ziekenzalving

Eucharistie met ziekenzalving Intredelied: Eucharistie met ziekenzalving Vrede voor jou, hierheen gekomen, zoekend met ons om mens te zijn. Jij maar alleen, jij met je vrienden, jij met je last, verborgen pijn: vrede, genade, God om

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Zondag 1 oktober 2017

Zondag 1 oktober 2017 Zondag 1 oktober 2017 voorganger: organist: koster: ds. Piet Schelling, Monster dhr. Michiel de Leeuw van Weenen dhr. Frans Beukelman 1 Woord van welkom Aanvangslied: 216 [Hierbij gaan we staan] Woord

Nadere informatie

Gemeenteavond 10 januari 2017

Gemeenteavond 10 januari 2017 Gemeenteavond 10 januari 2017 Welkom Van SamenWerken naar SamenGaan Vorming van één nieuwe wijkgemeente Overzicht 1: organisatie Indeling van de avond 19.30: Opening 19.45: Presentatie Beleidsplan, plaatselijke

Nadere informatie

VOORBEREIDEN op ontmoeting

VOORBEREIDEN op ontmoeting VOORBEREIDEN op ontmoeting De klok luidt Muziek NADEREN tot de Eeuwige Intocht met lied Wees welkom allemaal Ontsteken van de kaarsen Stilte en welkom Aanvangsgebed met Bemoediging (C2G en gemeente) Votum

Nadere informatie

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 5 maart eerste zondag in de veertigdagentijd. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 5 maart 2017 eerste zondag in de veertigdagentijd Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom in deze dienst! Wij hopen dat u zich in

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Zondag 1 november 2015

Zondag 1 november 2015 Zondag 1 november 2015 7e zondag van de herfst in de Oude of Martinikerk te Voorburg Voorganger: ds. Jaap van de Meent Ouderling van dienst: Judy van Engeldorp Gastelaars Lector: Paula van Essen Organist:

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Bemoediging en gebed van toenadering:

Bemoediging en gebed van toenadering: VREDESKAPEL zondag 6 oktober 2013 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds. C. van Duinen; ouderling van dienst V. van Bijlert ; diaken van dienst Th. Smit; organist Roelfien Folkersma. M.m.v.

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag

Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Eucharistieviering van 13 oktober 2013 Achtentwintigste zondag door het jaar (C) Nationale ziekendag Intredelied: ZJ 585: Dankt, dankt nu allen God. Begroeting P. In de naam van de Vader, de Zoon en de

Nadere informatie

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort

Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Eucharistieviering Tweede zondag van de Veertigdagentijd 21 februari 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort In de Veertigdagentijd is er iedere zondag kinderkerk. De kinderkerk

Nadere informatie

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog!

Zondag 12 juni Welkom in De Regenboog! Zondag 12 juni 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Wil Kaljouw Ouderling van dienst: Henk Morsink Organist: Jan Ebeltjes Lector: Dieneke van Hoegee Koster: Lied voor de dienst: Lied 683 In deze

Nadere informatie

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag

Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag Protestants Kralingen Zondag 26 oktober 2014, Hoflaankerk Bijbelzondag de afdaling naar sodom marc chagall, 1931 orgelspel verwelkoming door de ouderling [allen gaan staan] stilte bemoediging: Liedboek

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 12 mei 2013 voorganger: dr. Marius van Leeuwen organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van de klokken. stilte. aansteken van de kaars.

Nadere informatie

Zondag 13 december 2015

Zondag 13 december 2015 Zondag 13 december 2015 Zuiderkerk Nieuw-Amsterdam Thema: Alle goeds Afscheid en bevestiging van ambtsdragers Voorganger: Ds. Elly Wisselink Organist: Willy Misker Werkgroep liturgisch bloemschikken ROZE

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4

om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 ZONDAG 4 NOVEMBER om met blijdschap vervuld te worden. 2 Timotheüs 1:4 Ik hoop dat u vandaag een kerkdienst kon bezoeken. Zag u er ook naar uit om broeders en zusters te ontmoeten; of vindt u dat niet

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen zondag 22 oktober 2017

Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen zondag 22 oktober 2017 Protestantse Wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen zondag 22 oktober 2017 Als U, HEER, de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U is vergeving, daarom eert men u met ontzag. Psalm

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie