Nederland kennisland ligt tussen Amerika en Azië

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland kennisland ligt tussen Amerika en Azië"

Transcriptie

1 Nederland kennisland ligt tussen Amerika en Azië HBO-I docentendag 30 maart 2010 Internationaal of intercultureel: de toekomst van de ICT-er Guido Bakema Beschrijving Voor het lectoraat Data Architectures & Metadata Management in de Informatica Communicatie Academie (ICA) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is internationalisering een van de speerpunten. Het lectoraat is o.a. verantwoordelijk voor vormgeving en uitvoering van de internationale Engelstalige masteropleiding Information Systems Development, waarin we mochten kennismaken met studenten uit vele landen (Duitsland, China, Japan, Taiwan, India, Indonesië, Vietnam, Thailand, Albanië, Kosovo, Marokko, Libië, Ghana, Ethiopië, Oeganda, Rwanda, Tanzania). Binnen het lectoraat zijn van meet af aan ook buitenlandse kenniskringleden aangesteld en het mag zich verheugen in geregelde bezoekers van buitenlandse universiteiten. De voertaal in het lectoraat is Engels. Alle huidige 11 kernleden (inclusief de secretaresse) van de kenniskring hebben inmiddels meerdere buitenlandse ervaringen opgedaan: presentaties op internationale conferenties (USA, Frankrijk, Portugal, Albanië, Libië), participatie in officiële delegaties (Marokko, USA, Japan, China), cursussen voor medewerkers van bedrijven en universiteiten (USA, Costa Rica, Indonesië), curriculum-ontwikkeling-/review voor buitenlandse universiteiten (Albanië, Indonesië, Vietnam), gastcolleges/seminars voor medewerkers en studenten van universiteiten in diverse landen (UK, Duitsland, Albanië, Macedonië, Indonesië, Vietnam, Maleisië), contractonderzoek (Afghanistan, Suriname). Het lijkt me leuk om hierover te vertellen en een en ander te plaatsen in een visie op internationalisering, de structuur van het hoger onderwijs en met name de opleiding van ICT-ers hier en internationaal. 2010, Guido Bakema 1

2 Visie op internationalisering Mijn lectoraat in dit licht International class master-opleiding Information Systems Development Waarnemingen en kansen Conclusie Inspiratie? Vraag van de organisatoren van deze HBO-I docentendag Welke inspiratie haal jij uit internationaal / intercultureel werken? Mijn antwoord Het is inspirerend om met buitenlandse studenten te werken Fantastisch dat je elders welkom bent voor gastcolleges/seminars Geeft ruimere blik op het hoger onderwijs dan het Nederlandse navelstaren (!?) 2010, Guido Bakema 2

3 Drie kerntaken voor lectoraten Kennisontwikkeling (innovatief toegepast onderzoek) Onderwijsvernieuwing Professionalisering docenten Voor alle drie kerntaken is internationalisering een must Kennisontwikkeling Richtlijn Stichting KennisOntwikkeling (SKO): Lectoraten moeten systematische kennisontwikkeling middels eigen langjarige onderzoeksprogramma s tot hun centrale doelstelling maken. Lectoraten, kweekvijvers van innovatie, rapport Evaluatiecommissie Lectoraten, sept Dit betekent ook: stevig meedoen in de internationale onderzoekswereld! Is speerpunt van mijn lectoraat Onderwijsvernieuwing Interesting developments in some East Asian countries: Separating higher educational institutes in 3 years associate degree colleges versus 4 to 6 year bachelor-master degree institutes and universities. Examples: Vietnam: community colleges vs universities, Indonesia: diploma institutes vs degree institutes and universities). It seems wise to relate these developments to the ongoing post-bologna developments in Europe and especially to the - in my opinion - out of date traditional two kinds of higher educational institutes in The Netherlands. ICT-education mismatches, Guido Bakema, internationale IPROF 09 conferentie, Arnhem, 2009 Professionalisering Iedere HBO-docent heeft recht op buitenlandse ervaringen: Bv middels docentuitwisseling, elders gastcolleges geven, publiceren op internationaal platform: Ik bepleit om alle docenten die dit willen aan te bieden es een artikel te schrijven voor publicatie in een internationaal congres. Bv gedurende een half jaar een dag in de week. Ik zie dit als een recht voor docenten die zich op onderzoeksgebied willen ontwikkelen. Dat hoort bij goed werkgeverschap! 2010, Guido Bakema 3

4 Visie op internationalisering Mijn lectoraat in dit licht International class master-opleiding Information Systems Development Waarnemingen en kansen Conclusie ICA Informatica Communicatie Academie (ICA) Zelfstandige academie binnen de faculteit Techniek in de HAN Bachelor-opleidingen Communication and Multimedia Design Digitale Communicatie Bedrijfskundige Informatica Informatica Technische Informatica Master-opleiding Information Systems Development International class (Engelstalig, 12 maanden non-stop) Ook duaal mogelijk, naast werk (2.5 jaar) 2010, Guido Bakema 4

5 ICA lectoraten 3 lectoraten Data Architectures & Metadata Management (Guido Bakema, 2004) Human Computer Interaction (Dick Lenior, 2008) Networked Applications (René Bakker, 2009) Lectoraat Data Architectures & Metadata Management Expertise uitbouwen en uitdragen (met name ook internationaal) Expertise inzetten in onderwijs (Bachelor + Master) Expertise inzetten in eigen organisatie (ontwikkeling HAN-breed IS) Expertise vermarkten (trainingen, advisering, projecten) Kenniskring (Research and Competence Group) Lector (1 fte) + secretaresse (0.2 fte) + 4 onderzoeksmedewerkers (elk 0.2 fte) waarvan 1 promovendus + 4 onderzoekers/ontwikkelaars (elk 0.7 fte) + 1 buitenlandse promovenda (0.0 fte) + afstudeerstudenten (wisselend aantal) van HAN en Radboud universiteit Onderwijsinzet van de kenniskringleden is hierin niet begrepen Lectoraat en z n n omgeving Hoger Onderwijs gastcolleges elders participerend waarnemen innovatief toegepast onderzoek Lectoraat professionalisering collega s bachelor- en master-opleidingen kennis nemen Bedrijven en Organisaties Academische Wereld proof-of-concept toepassing presentaties demo s trainingen presentaties white papers artikelen eigen theoretisch onderzoek Seminars Vaktijdschriften publicaties presentaties promoties 2010, Guido Bakema 5

6 Kenniskring Chris Scholten Jan Pieter Zwart e-school/onderzoek/lectoratenkenniskringen/dataarchitectures-metadatamanagement/ Eddy Luursema Arnoud van Bers Guido Bakema Fazat Nur Azizah Marco Engelbart Dineke Romeijn Subgroep Informatielering en Business Intelligence Lia Venhof Secretariaat Elton Manoku Subgroep Toolarchitectuur en Ontwikkeling Lulzim Bilali Misja Nabben Buitenlandse ervaringen leden kenniskring Conferenties in USA, Frankrijk, Portugal, Albanië, Libië Conferenties in Libië, gastcolleges in Duitsland, bezoek China Zomercursus in MIT in USA, gastcolleges in Vietnam, Duitsland Conferentie in Libië, gastcolleges in Albanië Conferenties in Frankrijk, Libië, Maleisië, Japan, gastcolleges in Albanië Conferentie in USA, gastcolleges in Libië, bezoeken USA, Japan, project in Suriname Conferentie in USA, project in Suriname Conferentie in USA Conferenties in Libië, project in Afghanistan, gastcolleges in Indonesië, Libië, Albanië Studentwerving in Thailand, conferentie in Albanië 2010, Guido Bakema 6

7 Eigen buitenlandse ervaringen als lector Cursussen voor medewerkers van Westsächsische Fachhochschule Zwickau in Duitsland Universidad Nacional in Costa Rica Academy of Graduate studies in Libië State University of Manado in Indonesië... Ontwikkeling academische informatiesystemen voor universiteiten in Marocco en Albanië Curriculum review ICT-opleidingen (bachelor en master) in het Institute of Technology Bandung, Indonesië Internationale conferenties in Nederland, USA, Duitsland, Frankrijk, Portugal, Indonesië, Libië Gastcolleges en seminars in universiteiten/bedrijven/ministeries in Costa Rica, Duitsland, UK, Marocco, Libië, Albanië, Macedonië, Vietnam, Maleisië, Indonesië Some impressions 1 Academy of Graduate Studies, Tripoli, Libië University of Montpellier, Frankrijk Nommensen University, Medan, Indonesië State University of Manado, Indonesië 2010, Guido Bakema 7

8 Architecture In teraction Process Authorization Architectu re Interaction Repository Process Authorization Information User interface Information User interface DDL Script Database Repository Architecture Interaction Doc ume nttype Documenttype_name-toek Journey_ Customertype-toek O219 O Documenttypename J ourney F484 : "T here exists a F485 : "< 973> is called a O312 F452 : " <911> is to be used by D ocum enttyp e O219 <974>. " < 912>." Doc ume nttype_abbrevi ati on-toek J _ Is su in g _ Fi rs t w ith D ocum enttyp ecode F732 : " There e xists a Journey <972> O Documenttype _Abbrevia tion (R educefix)." F530 : "< 1040> is a bbrevi ated 72 w ith as 74 O219 : 'Documenttype first Ticke t <1433> to O312 <14 34>." <972>' Ticket_ Documenttype-toek <1041>." O312 : 'Journey <1433> Documenttypecode 52 2 O221 Ticket_ Journey-toek <14 34>' 116 O F492 : "< 970> is a D ocument of <971 >." F49 3 : "<150> belongs to O223 O223 Coupon_ of_usetype_4 * Airl ine <151>." J ourney_sale s_od -toe k Coupon_ Bil ling_ Airl ine-toek Ti cket O244 Bi li ng Is s ui ng O46 O29 O Ti cketnumbe r F90 : " <158> is meant for O46 : '<177>' F98 : "<174> is invoiced by F6 1 : " There exists F491 : "T here exists a Ticket <1 59>." <175>." a n <984> 479 A irline w ith <985>. " A irlinecode O222 : '<984> <985 >' < 110>." O223 : 'Ticket <984> <985>' O40 O29 : 'A irline <110>' O221 : '<110> ' O222 O223 Usety pe F78 : "T here exists a Usetype with Usetypecode <139>." O34 : 'Usetype <139>' O34 Per iod F4 : " There e xists a P eriod w ith <6> and <7>." O4 : 'Pe riod (<6>, <7>)' O218 : '<6>, <7> ' O4 Process Central Repository Authorization Customer type F82 : "The re exists a Cust omertype with Cust omertypeco de <145>." O36 : 'C ustomer type <145>' Sal es_od S a le s _ F552 : "Th ere exists a Sales_OD <1084> (Reducefix)." O24 4 : 'S ales_od O248 <1084>' City_Pair Coupo n_usetype-toek Coupon Ticket_Seque ncenumbe r-toe k Fr om _ T o 81 S a le s O Se quencenumber F55 0 : " (<1081>, <1 082>) is F 95 : "<168 > has <169 >." F87 : " There exists a C oupon F569 : " <1114> has u sed as a 7 8 in <1 52> T icket_s equencenumber C ity_pair (R educefix)." w ith <11 15>." O245 : 'from < 1081> to C oupon_s equencenr < 1082>' <153 >." O248 : '<1081 >, <1082>' O40 O40 O40 : 'Coup on (<152>, O378 : 'C ity_p air (<1081>, <153 >)' Coupon_ Sequence nr O24 < 1082>)' 5:F553 O24 8:O2 47 Coupon_of_Usetype_1 * Coupo n_peri od-toek Coupon_Fln_ DtdFlt_Ci tysegm-to ek R e po r tin g _ F lo w n O45 City_ Segment O211 Dated_Fli ght_ci ty_ Seg ment F 88 : "<154 > is reporte d in O45 : '< 176>' F466 : " <940> is u sed for <155>." <941 >." O Fl ig ht F478 : "D ated_flight_c ity_segment F553 : "Th ere exists a (<942>, <943 >) exi sts City_Seg ment 125 (Reducefix)." <1085> O21 1 : 'D ated_flight _City_Segm ent (Reducefix)." F207 : "T here exists a Flight (<942>, <943 >)' O24 7 : '<10 85>' with O212 Marketing_Carri er <171> and O176 Marketing_Flightnum ber Li nesubg roup <170>." Dated_Fl ig ht Day D ated_ Fli ght_li nesubg roup-toek * O44 : 'Flight (<171>, < 170>)' O176 : '<171>, <170>' UT C De p _ O26 O214 O F 53 : "Ther e exists a F47 4 : "<956> belongs to O212 : '<944>, <945>' F368 : "Da y <73 0> is LineSubgro up <957>." O214 : 'D ated_flight (<94 4>, an with <9 45>)' instance of the LineSubgro upco de lowest <97>." leve l O26 : 'LineS ubgroup time-grain." <97>' O17 0 : 'D ay <730>' O17 1 : '<73 0>' Information User interface Database Coupon_of_Usetype_ 1 * TariffGroupname-toe k Coupon_Number_ of_ PAX _kms-toek Coupon_Number_ of_ PAX-to ek O45 O Number_ of_pax_ kms Number _of_ PAX F105 : "<188> ha s F1 13 : "<204> mentions a O45 : '<176 >' F 114 : "<206 > concerns a TariffGroupnam e Numbe r_of_pa X_km of 410 Numb er_of_pa X van <189>." <205>." O45 <207>." O48 Coupon_ Fl n_c abin-toek 512 Tari ffgro upname Fl o wn C oupon_revenue_pax-toek F 473 : "<954 > is used for R e ve n ue _ P AX Flown Tari ffsubgroup_group-toek YesNo O40 <955>." O F3 25 : "<626> regards <62 7> O a F106 : "<190> be longs to Coupon_J ourney_sequencenr-toek Revenue_P AX." Cabi n <191>." 759 O40 C o up o n_ J o ur ne y _ 106 Sequencenumber F7 16 : "<1404 > is Co upon nr 1 42 <1405> O40 F80 : " There exists a C abinclass w ith Coupo n_gr used oss_amount-toek fo r the journey." Coupon 276 Coupon_ Paid_ Cabin-toek O35 C abinclasscode <142 >." G ro s s Pa i d O40 Amo unt O O35 : 'Cabi nclass <142 >' F3 23 : "<622> has a Gross F87 : " There exists a C oupon F 101 : "<182 > is booked for O47 Turnover of 417 <183>." O140 : '<142>' functional currency in < 152> w ith O40 <623>." C oupon_s equencenr Coupon_Tari ffsubgroup-toek Tari ffsubgroupname-toek O40 <15 3>." O40 Coupon_FBTD_Cl ass-toek O40 : 'Co upon (<152>, 519 <15 3>)' F B TD F108 : "<1 94> is booked F103 : "<185> ha s Class code O40 O4 Coupon_Turnover_D 0 iscount-toek under <1 95>." TariffS ubgroupname F9 01 : "<964> is sold in 736 O47 <186>." T ur no v er _D is c o un t FBT D_C lass O <1827>." F694 : "<13 59> is sold with a O40 O40 TariffSubg 91 roup Turn over_ Discount of 89 Coupon_ State d_book_c lass-toek <1360> Coupon_Sale s_dis count-toek percent." S ta te d _B o o k S a le s_ D is co u n t F102 : "Ther e exists a Cla ss O95 F7 29 : "<1429 > is reported in TariffS ubgroup Impala F693 : " <1357> is sold w ith a with 289 with stated S ales_d iscount of TariffS ubgroupcode 41 3 Book_<1430>." <13 58> <184>." per cent." O47 : 'T ariffsubgr oup F312 : "T here exists Coupon_ a Derived_ Book_Cl ass-toek * Coupo n_di scount-toek Class O95 <184>' with C lasscod e D e riv e d_ B o ok D is co u nt _ <413>." Percentag e TariffSubg roupcode O9 5 : 'C lass <413>' F6 48 : "<1294 > is so ld with F111 : "<200 > has a N etto O1 45 : '< 413>' calcula ted Percentage Book_<1295>." of <201> p ercent." TariffGroupcode 92 Tari ffgro up F104 : "Ther e exists a TariffGroup with TariffGroupcode <187>." O48 : 'T ariffgroup <187>' TariffSubg roupname Corporate UoD Corporate Information Model Database Schemata Databases OLTP Applications Restricted Corporate UoD Corporate Data Warehouse Model Data Warehouse Database Schema Corporate Data Warehouse Generate: Feed: Data Marts Information Models Data Marts Database Schemata Data Datamarts Marts OLAP Applications Some impressions 2 Principles Basic principles for our way of thinking and working Architectural simplicity ( As simple as possible, but not simpler than that 1 ) Metadata as the key concept All metadata properly stored in repositories and nothing exists outside that ( Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen 2) Fully metadata driven generation ( No code at all, except some SQL ) Show fast, develop stable ( Even one sin now will cause high costs later on! ) Paperless Project Policy ( All documentation can be (re)generated on demand ) Founding principles for information systems ing 3 Well defined way of ing and working Modeling principles identical at meta level and meta-meta level 100% conceptuality Heuristic soundness Theoretical elegance No symmetry breaking Single point of definition Communication orientation Validatability 1 Einstein 2 Wittgenstein 3 OTM/ORM Workshop, Guido Bakema, 2006 Conceptual ing and vision on integration of s Case Tool From To Fact based Case Tool Integration of Information Process Authorization User interface Architecture Interaction And all this Fact driven Metadata driven Web based Fully SQL based Information Architecture Models Realization As simple as possible, but not simpler than that Elementarity Integrated tool support for developing information systems BI project in Royal Dutch Airlines Amstelveen, The Netherlands BI project in Erasmus MC Rotterdam, The netherlands Modellering FCO-IM Navigation Workflow Web Forms Reports Import in extended System Catalog DDL Cubes Script DB of Sybase DWH Two (of in total 40) sub s of the corporate conceptual information Subtypes : AA S_R espond ent Air port_segm ent CA MMM_A nsw er Cit y_n G Cit y_s egment Co upon_of_u setype_1 Co upon_of_u setype_4 DP PD _Answer EGFP _Answer GL_Bala nce_ Accou nt GL_Prof it_and_loss_account Leg_OD Ro ute_city_od Ro ute_od SA DS _Answer Sa les_od VL SUV _Answer YN A_A nsw er YN D_A nsw er YN N_A nsw er YN _Answer Diag ram Info : N ame : COUP ON1 C reation date : Last modification date : A uthor : P.W.F. A lons R epository N ame : DWH _PA SS.I G D escription Diagram In fo : Name : C OU PON2 Creatio n date : Last mo difica tion date : Author : P.W.F. Alo ns Repository Name : D WH_P AS S.IG Descrip tion Corporate conceptual information for Passenger division: 2000 fact types Conceptual datawarehouse (DWH) : 700 fact types Generated normalized logical DWH : > 180 entity types Generated dimensionalized DWH : 16 fact tables, 37 shared dimension tables BI applications on 13 operational cubes, data extracted from 5 big source systems and the internet The lab result of Patient P123 on 28/11/2005 at 00.38h for Standaard bicarbonate (blood) was 20.8 mmol/l. Erasmus MC Rotterdam won the 2007 Computable Award for their high level and innovative way of ing and developing business intelligence solutions. OLAP reports Impressions 3 About 40% of ICT efforts worldwide are closely related to ISD in the data intensive domain Number of ICT workers and money involved In the Netherlands probably even more, because successful Dutch multinational system houses Universities do not realize this enough Strong over-emphasis on qualitative complex or popular subjects above quantitative complexity How many AI experts do you need tomorrow? How many multi-media experts do you need tomorrow? How many ISD professionals do you need already today? Hidden demand for ISD experts (demand/supply mismatch!) Holland needs ISD professionals today! Comparable situation your country? 2010, Guido Bakema 8

9 Ervaringen Publicaties, conferenties Nederlandse vaktijdschriften (DB/M, Tinfon, ) publiceren graag, maar internationale wetenschappelijke tijdschriften blijkt veel lastiger Refereed internettijdschriften lukt wel Publiceren op/via internationale conferenties lukt redelijk goed Onder meer in Libië was ik initiator en mede-organisator van 2 internationale conferenties; bood goede mogelijkheden voor eerste refereed publicaties door jongere kenniskringleden Cursussen, gastcolleges seminars, In buitenland cursussen verzorgen tegen commerciële tarieven is aantal keren gelukt: Costa Rica (met Ned. subsidie), USA, Libië Voor gastcolleges en seminars bleken we in vele landen (UK, Duitsland, Vietnam, Maleisië, Indonesië, Marokko, Libië, ) welkom, iha tegen volledige vergoeding van alle reis- en verblijfkosten, soms meer: Indonesië, Libië Vaak kwam de vraag via graduates van onze internationale master-opleiding We werden haast altijd teruggevraagd voor een volgend jaar Info over projecten, onderzoek, publicaties Onderzoek en projecten Publicaties , Guido Bakema 9

10 Visie op internationalisering Mijn lectoraat in dit licht International class master-opleiding Information Systems Development Waarnemingen en kansen Conclusie Het lectoraat is nauw betrokken bij het ICA-onderwijs Bachelor Propedeuse casus EenmaalAndermaal, 7.5 EC Semester course Develop an Information System (DIS), 30 EC Semester course Communicate with Databases (CODA), 30 EC Nederlandstalige minor Business Intelligence, 30 EC Engelstalige minor Behind the Screens, 30 EC Aandacht voor o.a. BI, ERP, ECM, in andere semester courses Master-opleiding Master of Information Systems Development (MISD), 70 EC Bestaat al vanaf 1996, vanaf 2001 onder Nederlandse accreditatie Van meet af aan nauwe relatie met het lectoraat (!?) 2010, Guido Bakema 10

11 International Master Program Master of Information Systems Development Niet gesubsidieerd relatief duur feitelijk alleen interessant voor studenten met scholarship In augustus 2002 werden de eerste 10 Nederlandse master-diploma s uitgereikt aan graduates van deze master-opleiding 1 Nederlander (61 jaar!) 1 Albanees 1 Vietnamees 1 Japanse 2 Indonesiers 4 Chineses Merk op: 5 mannen, 5 vrouwen! information-systems-development/ Inmiddels meer dan 300 afgestudeerden Dit cursusjaar ( ) hebben we 27 studenten in deze master-opleiding: 1 Nederlander, 26 buitenlanders Kosten en gevolg Break-even kostprijs van de 5 HAN master-opleidingen in de faculteit Techniek: tuition fee (25 studenten) tot (12 studenten) Zolang HBO-masteropleidingen niet gesubsidieerd worden (uitzondering: enkele duale opleidingen) en Nederlandse studenten hiervoor geen beurzen kunnen krijgen (met uitzondering van een enkeling die door z n/haar bedrijf wordt betaald), moeten HBO master-opleidingen het hebben van buitenlandse studenten Voor buitenlandse studenten komt het voor 12 maanden studie dan in totaal neer op tot Met buitenlandse Aziatische studenten uit rijke families hebben we erg slechte ervaringen (bachelor diploma s zijn niet te vertrouwen) Armere studenten kunnen bovenstaande niet betalen en zijn dus iha aangewezen op scholarships (Nederland: Nuffic NFP, ICA (!), Indonesië: DIKTI, Vietnam: Mekong scholarships, ) 2010, Guido Bakema 11

12 Buitenlandse studenten in Nederlandse Hoger Onderwijs Negatief In het Nederlandse hoger onderwijs komt nog geen 5% van de studenten uit het buitenland, 10% in Engeland, Duitsland en België Onze opleidingen (HBO en WO) worden niet gesubsidieerd voor non-eu studenten en zijn dus erg duur in vergelijking met meeste andere landen Visum voor jaar studeren in Nederland is duurste binnen EU De IND is al jaren incompetent: soms bijzonder traag en erg onvoorspelbaar Nederlandse HO-instellingen zijn nogal versnipperd bezig met het werven van buitenlandse (met name Oost-Aziatische) studenten, bv Australië doet dat veel beter en met succes Positief Nederland is internationaal georiënteerd en een goede springplank voor verdere internationale oriëntatie voor non-eu studenten Nederlandse hoger onderwijs staat internationaal goed bekend Hier is aanbieden Engelstalig onderwijs relatief eenvoudig (tov oeverig continentaal Europa) Oost-Aziatische graduates van onze international class van onze master-opleiding ISD blijken - mits met goede cijfers - welkom voor vervolg in PhD study in eigen land en ook in Amerika, Canada, Frankrijk, Hoe doen de buitenlandse studenten het? Nederlandse allochtone studenten deden het tot nu toe iha slecht, zowel M als V Niet-Nederlandse EU-studenten hebben we nauwelijks gehad (we zijn te duur), slechts een paar Duitse en die waren goed Tot heden slechts 1 student uit Canada (was goed), verder geen uit niet-europese westerse landen; maar daar is ook niet geworven Studenten uit het midden oosten (met name Irak, Iran) vielen zonder uitzondering erg tegen, maar 2 Libische studenten deden het wel goed Afrikaanse studenten (ten zuiden van Sahara) idem; één uitzondering: in ac year was een Ethopische student best of class Oost-Europese studenten deden het iha goed tot zeer goed, met Albaanse studenten aan de top Met Indiase studenten hebben we heel slechte ervaringen Chinese studenten waren bijna zonder uitzondering middelmatig, Mongoolse studenten doen het iets beter Indo-Aziatische studenten deden het iha goed, met iha de Vietnamezen aan top, ook Indonesische studenten scoorden iha goed De enige Zuid-Amerikaanse studente (Colombia) tot nu toe doet het uitstekend 2010, Guido Bakema 12

13 Visie op internationalisering Mijn lectoraat in dit licht International class master-opleiding Information Systems Development Waarnemingen en kansen Conclusie Nederlandse Hoger Onderwijs Wat moet beter tav internationale oriëntering Nederland is nog maar kort en erg versnipperd bezig met werving van buitenlandse studenten. Nog maar 5% van de studenten in Nederlandse hoger onderwijs komt uit buitenland, in Engeland, Duitsland en België is dat al 10%. Nederlandse immigratieregels nog steeds streng, IND is volstrekt incompetent en visum voor studeren is duurste binnen EU. Onze opleidingen worden niet gesubsidieerd en zijn dus duur in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland. Kansen Nederlandse hoge onderwijs staat internationaal goed bekend. Veel hoger onderwijs in het Engels. Nederland is internationaal, goede springplank voor waarheen ook. 2010, Guido Bakema 13

14 USA Waarnemingen Moeilijk mee te concurreren op technisch vlak Nog steeds gezien als het land where to go voor studenten uit bijna de hele wereld Kansen In USA vaak erg eenzijdige aandacht voor technische oplossingen, Europa en met name Nederland zijn sterk in conceptuele oplossingen In USA beslist men snel om je voor iets in te huren Kenniskringlid Elton Manoku werd 2 keer voor 5 weken ingehuurd door Amerikaans NGO voor advisering Kadasterproject in Afghanistan Kenniskringlid Jan Pieter Zwart verzorgde 3 maal een tweeweekse cursus conceptuele informatielering voor in totaal 75 medewerkers van het Amerikaanse bedrijf Sandia National Laboratories China Waarnemingen Snelle economische groei, veel snelle rijken ennuie bij jongeren In China nog intellectuele backlog door culturele revolutie: in hoger onderwijs slechts twee miljoen studenten en afgestudeerden Talentpool'bijna uitgeput en groot tekort aan hoger opgeleiden (piloten, IT'ers, ingenieurs, juristen, accountants, artsen, managers) snel stijgende lonen en groot banenverloop Sterke braindrain naar USA, met name artsen, ingenieurs, ICT-ers Voor studeren in buitenland is USA 1e keus, naar Europa komt 2e niveau en het gaat dan vaak puur om I come to take diploma Kansen Joint programs met Chinese universities en polytechnical institutes Braindrain de andere kant op komt inmiddels voor! Program administrator Lia Venhof met zojuist afgestudeerde Chinese master student 2010, Guido Bakema 14

15 India Waarnemingen Veel IT development outsourcing door Nederlandse bedrijven Voor studeren in buitenland is USA veruit 1e keus en UK 2e keus Naar Contenintaal Europa komt alleen eventueel 3e of 4e niveau Hebben we slechte ervaringen mee Nauwelijks geïntereseerd in samenwerkingsverbanden met Nederlandse hogescholen Kansen Voor outsourcing: ja Voor onderwijs: nee? Maleisië Waarnemingen Heeft zelf veel studenten uit andere landen, met name studenten uit Islamitische landen Voor studeren in buitenland sterk georiënteerd op UK Kansen Interesse voor verzorgen gastcolleges daar Enkele van mijn studenten in de University of Malaya in Kuala Lumpur 2 uit Maleisië zelf, 1 uit Mauretanië, 3 uit Iran 2010, Guido Bakema 15

16 Waarnemingen Interessante doelgroep: hardwerkende studenten Voor studeren in buitenland sterk georiënteerd op Australië, maar men pakt elke kans Kansen Vietnam Eigen overheid investeert in studenten naar buitenland sturen Zelf partial scholarships aanbieden wordt opgepakt Geïnteresseerd in samenwerkingsverbanden met Nederlands HBO, bv tav advisering vormgeving Community Colleges gericht op associate degree Gastcollege voor studenten in Ho Chi Minh City Met studenten in Danang Indonesië Waarnemingen Sterk gericht op Nederland, ruim 200 Nuffic beurzen per jaar Komen voor master-opleiding en voor PhD graag naar Nederland, maar alleen op beurs Studenten uit rijke families moet je niet hebben Kansen Advisering tav professionalisering van polytechnische opleidingen. Al minstens 75 Indonesische master-studenten ISD afgestudeerd Al vele jaren op uitnodiging gastcolleges in Indonesische universiteiten Meeting in 2008 met rector, etc in IT Telkom in Bandung over verzorgen seminars over Information Systems Development en Telecommunication Presentatie voor IT staff in IT Telkom in Bandung Bandung tea party in ITB Bandung in , Guido Bakema 16

17 Albanië Waarnemingen Universiteiten zijn sloom, maar intelligente en leergierige studenten Bachelor graduates willen voor master-vervolg graag naar Nederland, maar dan wel op volledige beurs. ICA heeft van 1999 tot heden 10 keer een beurs uitgereikt aan Albanese studenten (5m, 5v) voor onze master-opleiding Information Systems Development Van deze 10 waren er 9 goed tot zeer goed, één zelf briljant Kansen Al vanaf 2002 Albanese R&D medewerker in de onderzoeksgroep Erg leergierig!!! Informatica-les in Shkodra University Libië Waarnemingen Bachelor graduates willen voor een master- of PhD-vervolg liefst naar USA Toch hebben we goede ervaringen met enkele Libische master-studenten Procedures werken iha heel traag, maar soms wordt opeens heel snel beslist Kansen Men pakt suggesties snel op en is genereus In juni 2005 geadviseerd in Tripoli een master-opleiding Information Systems te starten. Deze ging al in oktober 2005 van start Ook geadviseerd om in Libië internationale symposia over Information Systems Modeling and Development te organiseren; beide keren (juni 2006, jan 2008) ongeveer 100 deelnemers, waaronder 5 leden kenniskring Voor gastcolleges is men een graag geziene gast! 2010, Guido Bakema 17

18 Visie op internationalisering Mijn lectoraat in dit licht International class master-opleiding Information Systems Development Waarnemingen en kansen Conclusie ICT gender mismatch? Wereldwijd is al meer dan 60% van de studenten vrouw en dit percentage stijgt nog Met name in Islamitische landen studeren niet de jongens, maar de meisjes; dit geldt ook in Techniek / ICT Vooral in Nederland is er een probleem met vrouwen in technische studies / ICT, in bv Oost-Europa en Azië bestaat dit probleem niet In Maleisië is een ruime meerderheid van de ICT-professoren vrouw Wereldwijd vormen de jongens inmiddels het probleem, niet de meisjes! Meeting met 4 ICT-professoren in de University of Malaya, Kuala Lumpur Maleisië 4e jaars Informatica-studenten in Albanië 2010, Guido Bakema 18

19 Leuke ervaringen 2010, Guido Bakema 19

Proceedings NIOC 2013

Proceedings NIOC 2013 1 4 en 5 april 2013 MEETING THE FUTURE Maak samen de toekomst op NIOC Eindredactie: Deny Smeets Redactie: Marinka Copier Druk: Repro, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2 Programmacommissie: Erik Barendsen,

Nadere informatie

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007

Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Draft EMP-end report: Collaborative learning in distance education 2006-2007 Samenwerkend leren op afstand Mathilde Molendijk Judith Kaandorp Draft EMP-endreport colleborative learning in distance education

Nadere informatie

Proceedings NIOC 2013

Proceedings NIOC 2013 1 4 en 5 April 2013 MEETING THE FUTURE Maak samen de toekomst op NIOC Eindredactie: Deny Smeets Redactie: Marinka Dohmen Druk: Repro, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2 Programmacommissie: Erik Barendsen,

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

SPIder Koerier. Lente Editie 2010

SPIder Koerier. Lente Editie 2010 Nummer 2010-1 SPIder Koerier Lente Editie 2010 www.st-spider.nl Redactioneel Na een echte Hollandse winter is dan nu de lente aangebroken. Ik hoop dat je nu de SPIder Koerier lekker in de voorjaarszon

Nadere informatie

Informatiebulletin 24

Informatiebulletin 24 . 1 juli 2005 SoE nieuws School of Economics Amsterdam / Diemen In dit nummer 14 november 2005 nr.24 Informatiebulletin 24 Onderwijsverniewing: Theorie & Praktijk Ten geleide 1 SoE nieuws 2 Stichting ISOB

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine. Etnastraat. Reduitlaan. Sibeliuslaan. Sibeliuslaan Etnastraat Reduitlaan 2008 Sibeliuslaan Mgr. Hopmansstraat Karnemelkstraat Stappegoorweg Imagine... Sibeliuslaan NHTV Alumni Magazine Archimedesstraat Haagweg Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box

Nadere informatie

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog

interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog interview cio van het jaar Vroegtijdig projecten beëindigen crowdsourcing interview met ns.ego Weblog Jaargang 9 - Editie 2 - april 2010 INHOUDSOPGAVE interview cio van het jaar Interview met Arjen Dorland,

Nadere informatie

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015

2015/2016. Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie. Huub Hoenjet & Daniël van Wijk. Maart 2015 2015/2016 Studiegids masterkeuze Sociale Geografie en Planologie Huub Hoenjet & Daniël van Wijk Maart 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Sociale Geografie en Planologie in Nederland 4 Blokkenschema masteropleidingen

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs

The Phoenix Experience. Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs The Phoenix Experience Reflecties van een studiereis rond excellentie in hoger onderwijs Juni 2012 Phoenix 2011 The Phoenix Experience Meer halen uit de beste studenten in het hoger onderwijs: dat is het

Nadere informatie

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284

Inhoud leereenheid 8. Meten van cultuur. Introductie 253. Leerkern 254. Zelftoets 280. Terugkoppeling 281. Literatuur 284 Inhoud leereenheid 8 Meten van cultuur Introductie 253 Leerkern 254 1 Het raamwerk van Geert Hofstede 254 1.1 PDI of machtafstand 258 1.2 IDV of individualisme 259 1.3 MAS of masculiniteit 260 1.4 UAI

Nadere informatie

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff

Harry Beckers over innovatie. redactie Ton Langendorff Harry Beckers over innovatie redactie Ton Langendorff Publicatie van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid. Deze bundel is uitgegeven in de reeks AWT-achtergrondstudies als Achtergrondstudie

Nadere informatie

Geregeld. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur. facultair magazine

Geregeld. Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur. facultair magazine facultair magazine nummer 01 januari 2008 Faculteit der Rechtsgeleerdheid Geregeld Erasmus Instituut Toezicht en Compliance Interview professor Nicholas Dorn JAR: de promotiecultuur Heading Op pagina 13

Nadere informatie

ICT-onderzoek. Het wetenschappelijke antwoord op de Roadmap ICT In gesprek met initiatiefnemers Peter Apers en Arnold Smeulders

ICT-onderzoek. Het wetenschappelijke antwoord op de Roadmap ICT In gesprek met initiatiefnemers Peter Apers en Arnold Smeulders Magazine van het ICT-onderzoek Platform Nederland (IPN) Jaargang 10 / nummer 3 / september 2013 ICT-onderzoek Het wetenschappelijke antwoord op de Roadmap ICT In gesprek met initiatiefnemers Peter Apers

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

Rapportage. Make it in the Netherlands! 2014 - Eén jaar na de start

Rapportage. Make it in the Netherlands! 2014 - Eén jaar na de start www.epnuffic.nl Postbus 29777 2502 LT Den Haag Rapportage Make it in the Netherlands! 2014 - Eén jaar na de start Inleiding In 2014 is het programma Make it in the Netherlands! (2013-2016), hierna MiitN,

Nadere informatie

23 7 april 2011 jaargang 53

23 7 april 2011 jaargang 53 23 7 april 2011 jaargang 53 Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven Meer nieuws: www.tue.nl/cursor of volg tuecursor op Twitter 2 A site is born 2 In English please! 3 TU/e vergeten

Nadere informatie

What I like about studying in Holland is that you work together with people from a lot of different cultures.

What I like about studying in Holland is that you work together with people from a lot of different cultures. What I like about studying in Holland is that you work together with people from a lot of different cultures. Colofon Tekst en eindredactie: Afdeling Communicatie van EP-Nuffic en Kasperschrijft.nl. Fotografie:

Nadere informatie

in dit nummer: KA2: Erasmus+ Kennisallianties: deelname EU-lidstaten. Zie ook op pagina 8 11% Spanje 14% Italië 4% Polen 4% België 3% Nederland

in dit nummer: KA2: Erasmus+ Kennisallianties: deelname EU-lidstaten. Zie ook op pagina 8 11% Spanje 14% Italië 4% Polen 4% België 3% Nederland 45 INFORMATIE OVER EUROPESE PROGRAMMA S VOOR HET HOGER ONDERWIJS JAARGANG 10, JULI 2014 in dit nummer: eu en thailand moveon-tool erasmus charter voor meer kwaliteit in mobiliteit 2 3 erasmus+ aanvraag

Nadere informatie

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting

Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008. Masters Accountancy en Management Control. Accounting Faculty of Economics and Business Administration 2007/2008 Masters Accountancy en Management Control Accounting UVT-1-11.indd 1 16-04-2007 15:10:48 Contents Introduction Inleiding 3 Introduction 4 Tilburg

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Counsel in the Lead, a buyers market

Hoofdstuk 3 Counsel in the Lead, a buyers market Hoofdstuk 3 Counsel in the Lead, a buyers market Theoretische inleiding In-house lawyers are striding ahead as the biggest drivers of change in the legal industry. The requirement for corporate legal departments

Nadere informatie

Quickscan SharePoint: eindrapport

Quickscan SharePoint: eindrapport Student & Onderwijs Service Centrum Betreft Van Voor Eindrapport Quickscan SharePoint Projectteam Quickscan SharePoint: Stanley Portier, Ellen Peters, Lisa Gommer, Dennis Vierkant, Eelco Laagland, Koos

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2010

Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Bedrijfsjuristen Monitor 2010 Een initiatief van Cover (niet afdrukken) inhoud Voorwoord 4 6 Management summary Suzanne Drion & Martijn Haks, interview 8 Loek Penders, interview 12 22 Belang van opleiding

Nadere informatie

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2

FSA& Beyond. Consultition 2007. www.fsa.nl DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 DECEMBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 2 www.fsa.nl Consultition 2007 AMSTERDAM, Lydia Havermans Klinkt een baan als strategie consultant jou als muziek in de oren? Heb je eigenlijk niet zo n goed idee wat

Nadere informatie

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY

ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY februari 2011 18 th volume edition 2 ACCOUNTING FOR SUSTAINABILITY RALPH THURM PETER EIMERS ANS KOLK BRENDAN O DWYER PIETER VAN T HOFF & BAREND VAN BERGEN NOREENA HERTZ

Nadere informatie

FSA BEDANKT... & Beyond

FSA BEDANKT... & Beyond JUNI 2007 11 JAARGANG NUMMER 4 WWW.FSA.NL & Beyond FSA BEDANKT... Nu de zomer er weer aan komt en het collegejaar op zijn einde loopt, blikken wij terug op een geweldig en innovatief bestuursjaar. Vandaar

Nadere informatie

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine

Imagine... Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl. NHTV Alumni Magazine 2009 Imagine... NHTV Alumni Magazine Keep in touch > nanhtv@nhtv.nl NHTV P.O. Box 3917 NL-4800 DX Breda The Netherlands T +31 (0)76 533 22 03 F +31 (0)76 533 22 05 nanhtv@nhtv.nl www.nhtv.nl Discover your

Nadere informatie