1 K W A R T A A L maart 2013 Nr 92. ESIC Nieuwsbrief. PER euro/4 nummers. Bankrekening:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 K W A R T A A L 2013 31 maart 2013 Nr 92. ESIC Nieuwsbrief. PER e-mail 7.50 euro/4 nummers. Bankrekening: 220-0316957-94"

Transcriptie

1 1 K W A R T A A L maart 2013 Nr 92 ESIC Nieuwsbrief In dit nummer Politieke Unie 4 Begroting en fiscale fraude 6 Extern beleid EU en globalisatie 7 Interne markt 9 Energie 11 Kredietcrisis 12 Groei en tewerkstelling 15 Mensenrechten en binnenlandse zaken 17 ESIC 50 jaar 18 UEF-JEF 19 HERNIEUW uw ABONNEMENT Met steun van Europees Studie- en Informatiecentrum v.z.w. ESIC is lid van de Europese Beweging-België en UEF-België ESIC Nieuwsbrief verschijnt met de steun van de Provincie Antwerpen z Opinie z Het 1ste kwartaal 2013 bracht opnieuw een portie opwinding. Vooreerst het geval Cyprus met een veel te grote bankensector en risicoblootstelling. Iedereen wist ervan, maar liet begaan. Ook de regeringsleiders van de eurozone dragen hiervan de schuld omdat ze weinig of geen belangstelling tonen voor preventieve actie. Ze zouden elk in die situatie kunnen verkeren en dan hebben ze liever geen pottenkijkers. Wel moet er worden gezegd dat de Cypriotische regering eerst om hulp moet vragen, hetgeen ze twee jaar vertikte. De bestaande bankenregels hadden de burgers toch moeten beschermen? Neen, dus. Een verkeerde boodschap. De eerste, met de Cypriotische regering afgesproken maatregelen, werden door het Cypriotische parlement verworpen. Dat had zich nog nooit voorgedaan. En dan komt de vraag hoe goed beschermd het spaargeld in de eurozone wel is. Een slecht antwoord heeft alle Europeanen met méér dan euro aan spaartegoeden doen sidderen. Waarom moeten depositohouders de verkeerde beleidsbeslissingen van banken in moeilijkheden helpen dragen? Het zijn klanten maar geen aandeelhouders van die banken. Anderzijds heeft de belastingbetaler er fijn genoeg van om banken in nood te blijven steunen, terwijl de winst- en risicohonger van die bankiers nog niet verminderde. In Cyprus was het anders: de meeste buitenlandse (Russische) grote Abonnement: Jaarabonnement PER euro/4 nummers Bankrekening: PAPIERVERSIE 10 euro/4 nummers Enkel voor bibliotheken Verantwoordelijke uitgever: R. Verschooten, Ryckmansstraat 5, 2020 Antwerpen Telefoon: 03/ E MAIL:

2 spaarders parkeerden hun - deels malefinde - geld tegen spaarrentes van circa 5 procent. Wat een slecht crisismanagementsverhaal. Een tweede harde noot: het Verenigd Koninkrijk. Premier David Cameron verklaarde, in een lang aangekondigde speech, dat hij de relatie van het VK met de EU volledig wil herzien en de heronderhandelde relatie wil onderwerpen aan een referedum in het VK. Deze speech, die zich vooral richtte op de Britse achterban, heeft bij de andere lidstaten van de EU grote bedenkingen opgeroepen. Speelt het VK niet met vuur? Merkel en Hollande houden zich gedeisd en leggen geen provocerende verklaringen af. Tegelijkertijd isoleren ze het VK. Zijn de andere lidstaten wel bereid om de relaties met het VK te heronderhandelen? Toch kan je een lidstaat niet tegen zijn zin bij de EU houden. Cameron voert een gevaarlijk spel waarvan hij het resultaat niet kan voorspellen. Cameron is een leerlingtovenaar, die een economisch tsunami wel wil vermijden, maar die ook niet helemaal zal kunnen voorkomen. Ten derde. De Italiaanse verkiezingen hebben naast een droevig spectakel ook een rampscenario opgeleverd. Verschillende clowns kwamen ten tonele. De ene verloor, de andere won. Met een democratisch onbestuurbaar Italië tot gevolg. In elk geval heeft de Italiaanse kiezer het Duitse (lees zuinige) Europa verworpen. Inmiddels blijven de problemen rond de bankencrisis, de economische neergang, de bestuurbaarheid en de geloofwaardigheid van Italië onaangeroerd. Hoelang kan het nog? Een hallucinante situatie. De democratie in Italië, en haar aanzien bij de bevolking, kreeg opnieuw een zwaar oplawaai. Een democratische redder in nood wordt gezocht, en dan wel een die in staat is de werkelijke problemen aan te pakken. Althans voorbij de waan van de dag. Ten vierde: de jaar- en de meerjarige budgetten van de Europese Unie. De lidstaten beslisten, in overeenstemming met hun bezuinigsbeleid de Europese budgetten niet te laten stijgen. Ze gegeten hierbij dat de Europese bestedingen er wel in slagen efficiënter te zijn dan de nationale bestedingen. Gemeenschappelijk optreden bespaart overlappingen en hiaten. Hadden diezelfde regeringsleiders niet beloofd om de economische groei en de tewerkstelling te bevorden? Niet alleen een belofte, maar ook een morele plicht tegenover de bevolking. Toch niet, want het nationaal korte termijnbelang moet blijven primeren, stellen zij. Wanneer zal de bevolking begrijpen dat ze hiermee zelf tekort gedaan wordt? Goed bestuur moet zowel nationaal als Europees toegepast worden. Ten vijfde: het paardenvleesschandaal. Het probleem van misleidende etikettering is niet de schuld van de Europese instanties. Het zijn de nationale controle-instanties die de volksgezondheid bewaken. Die instanties waren zich van niets bewust. Vanaf nu zullen extra en dure kwaliteitscontroles de prijs van het vlees verder verhogen. Ten zesde: wrevel over de zogenaamde dominantie van de Duitse regering, of algemeen door de Duitsers, op de Europese besluitvorming. Frankrijk is economisch verzwakt (zie verder) en daarom kon Duitsland dominanter worden. Ook de andere pro-europese landen durven of wensen geen ambitieuse voorstellen te formuleren. In deze crises, die maar blijven duren, is het gevoel van ontmoediging zeer groot en gaat de vijandschap tegen het Europese project in stijgende lijn. De Europese Commissie staat in de eerste instantie in de vuurlijn. Ze zou de oorzaak zijn van veel kwaad en van veel onnodige, zelfs zinloze, Europese regelgeving. De bevolking moet wel op de juiste pianist te schieten. In Europa beslist niet de Europese Commissie, wel de lidstaten, samen met het Europees Parlement. Ten zevende: het verzwakt Frankrijk. De regering van François Hollande doet te weinig om de verslechterende economische toestand van Frankrijk in verschillende domeinen te bestrijden (budgettekorten, competitiviteit, loonkost en innovatie). Nieuwe belastingen alleen zullen niets oplossen. Structurele maatregelen moeten worden genomen. Dat is politiek moeilijk gelet op

3 de electorale beloften die werden gedaan. De volgende maanden zullen beslissend zijn. Frankrijk werd tot op heden door de Trojka gespaard van zware kritiek. Die steun zal niet onbeperkt blijven duren. Zal bij een acute crisis in Frankrijk de eurozone nog wel kunnen helpen, gelet op de omvang van het probleem en gelet op het aantal reeds ondersteunde en eventueel nog te steunen eurolidstaten? De verschillende crises die Europa teisterden hebben wel enkele positieve reacties van de regeringsleiders uitgelokt. Een aantal maatregelen kwam tot stand die vroeger ondenkbaar waren, maar die in de huidige context tekortschieten om de situatie in de eurozone of in de EU te stabiliseren, laat staan de economie te stimuleren en/of de torenhoge werkloosheid te helpen terugdringen. De achterstand op hetgeen op Europees vlak had moeten worden beslist is zo groot dat het tussentijds resultaat geenszins een duurzaam beleid, waarin de kiemen voor een sterk herstel aanwezig zijn, kan genereren. Ook pro-europeanen horen bij de grote critici van Europa. Niet om Europa af te schaffen, maar om erop te wijzen dat goed Europees bestuur niet alleen wenselijk is, maar dat er een beleid moet komen dat de legitieme belangen van de bevolking dient. Waarvoor dient anders een democratisch systeem? Vermeldenswaard is de invulling van de sectie EuropaDebat, die naast EuropaInfo, een plaats is waar zeer veel vragen worden gesteld. Er zijn zo veel onbeantwoorde vragen over Europa. Deze website wil bescheiden bijdragen tot een noodzakelijke bewustwording. De website EuropaDebat wil de visie van het Europees federalisme ruimer bekend maken in Vlaanderen. BEGELEIDING, ONDERSTEUNING EN ADVIES Een gratis dienst biedt ESIC aan belangstellenden - studenten of volwassenen - de mogelijkheid om ESIC te raadplegen voor begeleiding, ondersteuning of advies over een thema/activiteit dat binnen de sfeer van de EU ligt. Contact met Robert Verschooten Tel: 03/

4 Duits leiderschap minder zichtbaar? Berlijn lijkt uit de Griekse crisis te heben geleerd dat, terwijl het leiderschap van Duitsland in Europa alom tegenwoordig blijft, de Duitse voetafdruk misschien wat minder opvallend moet worden gemaakt. Dat is een van de redenen waarom Merkel ECB-voorzitter Mario Draghi zo erg steunt. Ze begrijpt dat een volledig onafhankelijke Europese Centrale Bank (ECB) een sleutelrol kan spelen om het Duitse leiderschap en de Duitse invloed minder zichtbaar, zonder het tegelijk minder effectief te maken, stelt Melvyn Krauss, em. hoogleraar NY University. (De Tijd - 12/01/2013) Welke inhoud voor méér Europa? De Duitse president Joachim Gauck waarschuwt tegen een blinde ijver naar een steeds nauwere binding in de Europese Unie, wetende dat de toenemende ongelijkheid tussen de lidstaten ʻeen gevoel van ongemak, zelfs woedeʼ opwekt en een toegenomen risico voor nationale vernedering insluit. Hij wijst erop dat bovenop de economische crisis er een vertrouwenscrisis aanwezig is t.a.v. Europa als politiek project. Gauck blijft pro-europees, maar wijst op de nood aan een grondige reflectie over het Europa van de toekomst, in het bijzonder voor de eurozone. We moeten een doordacht en genuanceerd inzicht hebben wat ʻméér Europaʼ betekent. (New Europe - 17/03/2013) Positieve gevolgtrekkingen uit de Italiaanse verkiezingen? Elke verkiezingsuitslag heeft een boodschap, niet alleen voor Italië zelf en maar ook voor de Europese Unie als een geheel. Zowel in Italië als in Griekenland is de boodschap van de kiezer: vooraleer er verdere stappen worden gezet richting bezuiniging, wil de kiezer kunnen zien wat de gevolgen van de nieuwe economische oriënteringen betekenen. Dat Politieke Unie geldt ook voor nieuwe maatschappij- en politieke modellen. De mensen voelen hoe langer hoe meer de nood om, zowel op nationaal als op Europees niveau, echte burgers te worden. (Eliana Capreti in New Europe van 17/03/2013) Wensenlijst Europees Parlement In een 274 paginaʻs tellend rapport, opgesteld door de secretaris-generaal van het Europees Parlement Klaus Welle, wordt opgeroepen om belangrijke hervormingen door te voeren op wettelijk, diplmomatiek en economisch bestuurlijk vlak. Enkele voorbeelden uit een lange lijst, geformuleerd in ʻPreparing for complexity - the answersʼ. (1) een Parlement voor de eurozone, dat in alles mee beslist; (2) het Parlement coördineert méér met de Europese Dienst voor Extern Optreden; (3) het Parlement opent méér kantoren in het buitenland (China en India, o.m.); (4) bevoegdheid van het Parlement om de impact van voorgestelde wetgeving, op gelijke voet met de Europese Commissie, te onderzoeken; (5) bij belangrijke beslissingen over uitgaven beroep doen op de formule van speciale wetten, waarbij zowel de Raad als het Parlement over een veto beschikken, zoals bepaald in het Verdrag van Lissabon; (6) bij gevaar voor dumping uit niet-eu-landen een snelle reactieprocedure invoeren voor het Parlement; (7) impactbepaling door het Parlement bij nieuwe vrijhandelsovereenkomsten; en (8) inbreng van het Parlement bij het bepalen van een wereldwijd EU-beleid. (European Voice - T. Vogel - 28/02/2013) Wedloop naar oorzitterschap Commissie De belangrijkste Europese politieke partijen zijn bereid hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie te nomineren als deel van hun kiesplatform voor de Europese verkiezingen van De partij die de verkiezingen wint mag haar

5 kandidaat als voorzitter naar voor schuiven. Deze idee zou het zwaartepunt, nu bij de Europese Raad, naar het Europees Parlement kunnen verplaatsen. Het Parlement zal ook de commissarissen benoemen. Men verwacht in 2014 een verschuiving naar links, zodat het aantal potentiële kandidaten zal toenemen. (European Voice - T. Vogel - 14/03/2013) In memoriam Stéphanne Hessel De auteur van het wereldberoemde pamflet ʻIndignez-vousʼ van oktober 2010, Stéphanne Hessel is op zijn 93 jarige ouderdom overleden. Hij gaf een stem aan de verontwaardiging over de uitwassen van het financiële kapitalisme. Dat protest ging van de indignados in Madrid tot de occupybeweging in Wall Street. (27/02/2013) Marine Le Pen eist Franse EUexit Marine Le Pen, voorzitster van het Franse Front National eist de ʻgeorganiseerde terugkeer naar de nationale muntʼ, de opheffing van de Schengenzone, een toelating voor ʻeconomisch patriottismeʼ en de ondergeschiktheid van de Europese aan de nationale wetgeving. ʻAls de regering dit weigert, zulllen we van de Europese verkiezingen een groot referendum voor of tegen het verlaten van de EU makenʼ, dreigt Le Pen nog. (De Standaard - edm - 3/03/2013) Italianen steken middenvinger op Italië trekt de eurozone mee naar de rand van de afgrond. En het is zeer de vraag of de eurozone een lange periode van grote instabiliteit aankan. Tot op de hoogste niveaus in Europa wordt gevreesd voor een heel moeilijke crisisperiode, die mogelijk tot na de zomer aanhoudt. (De Tijd - K. Van Haver - 27/02/2013) Italianen vallen voor antieurodiscours De italianen hebben genoeg van besparingen en hervormingen en beantwoorden de lokroep van de anti-europartij van de komiek Beppe Grillo. De Vijfsterrenpartij van Grillo pleit ervoor dat Italië de eurozone zou verlaten - zonder evenwel uit de EU te stappen - en ook maar een deel van zijn 1,9 biljoen euro schulden terug te betalen. (De Tijd - E. Racquet) De verkiezingsuitslag heeft tot gevolg dat de geëiste besparingspolitiek nog moeilijker te verkopen zal zijn. (De Tijd - J. Vanempten - 26/2/2013) Hongarije blijft Europa tarten De Hongaarse premier, Victor Orban, neemt nog maar eens een loopje met de Europese waarden. Deze keer tart hij Europa met een ʻondemocratischeʼ grondwetswijziging. Het Hongaarse parlement stemde in met de omstreden amendering van de grondwet. Protest van duizenden Hongaren en van commissievoorzitter Barroso mochten niet baten. De grondwetswijzijng beperkt de macht van het Hongaarse Constitutioneel Hof. In april brengt het Europees Parlement een rapport uit over wat er mangelt aan de Hongaarse democratie en rechtsstaat. In Europa is een discussie ontstaan over de vraag hoe dit soort ontsporingen van de democratie sneller en doeltreffender kan worden aangepakt. Nu is er enkel de ʻnucleaire optieʼ: het opschorten van het stemrecht van een EU-land. (De Tijd - K. Van Haver - 12/03/2013) Roemenië geen Europese modelstaat Zes jaar na de toetreding tot de Europese Unie voldoet de Roemeense rechtsstaat nog steeds niet aan de Europese normen. Dat is het oordeel van de Europese Commissie. De conclusie: er zijn stappen gezet, maar er blijft werk op de plank. ʻHoewel het respect voor de grondwet en voor beslissingen van het grondwettelijk hof hersteld zijn, blijft het gebrek aan respect voor de onafhankelijkheid van justitie en de instabiliteit van justitiële instellingen zorgen barenʼ, klinkt het. (De Tijd - 31/01/2013) CDA wil macht terughalen uit Brussel De Nederlandse CDA hebben een politiek

6 bommetje laten ontploffen door een lijst op te stellen met zaken die Nederland beter weer zelf zou beslissen. Daarmee herkauwt de CDA de woorden van de Britse premier David Cameron. Het gaat niet alleen over zwangerschapsverlof of pensioenbeleid, ook over milieuregels. De CDA maakt sinds vorig jaar geen deel meer uit van de Nederlandse regering. De twee regeringspartijen, VVD en PvdA, hebben laten weten dat ze net bezig zijn het EU-beleid uit te vlooien en dat de CDA-oproep dus prima in hun kraam past. (De Standaard - adg - 6/02/2013), Cypriotisch voorzitterschap: een evaluatie Welke evaluatie kan er worden gemaakt over het Cypriotische voorzitterschap dat op 31 december 2012 afliep? Tijdens die zes maanden werden er drie belangrijke beslissingen genomen: akkoord over een gemeenschappelijk patent, overeenstemming over een gemeenschappelijhke bankentoezicht in de eurozone, en het hernemen van de gespreken tussen de Raad en het Parlement over de Schengenzone. Zoals gebruikelijk stelt zich de vraag: in welke mate was de invloed van Cyprus bepalend in dit resultaat, of waren deze dossieren rijp om te worden geaccepteerd. (European Voice - T. Vogel - 20/12/2012) Iers voorzitterschap Ierland zal voor de zevende maal het voorzitterschap waarnemen (1 sem 2013). Wat zijn de prioriteiten voor de Ieren en voor de EU in 2013? De Ierse bedoelingen worden in één zin samenvat: Ierland is uit op oplossingenʼ, kortom ʻeen blijk van realisme en optimismeʼ, of een ʻno-nonsense stijlʼ of ʻover inhoud en niet over stijlʼ of ʻnadruk op begrotings- en economische beleidʼ of ʻvoor stabiliteit, jobs en groeiʼ. (European Voice - T. Vogel - 20/12/2012) Gelobby door gewezen eurocraten De Europese ombudsman opent een onderzoek naar mogelijke belangenconflicten van gewezen eurocraten die overstapten naar lobbygroepen. In die nieuwe functie verdedigen ze de belangen van hun bedrijf bij de Europese Commissie. Vier ngoʼs eisen méér transparantie en ze vragen ook dat de Commissie zich indekt tegen belangenvermenging. Zo vinden ze dat lobbyisten niet in adviescomités van de Commissie mogen zetelen. Haver - 15/02/2013) (De Tijd - K. Van Begroting en fiscale fraude Griekse fraude marinestookolie Volgens het Grieks ministerie van Financiën bedraagt de derving van belastingsinkomsten door de smokkel van marinestookolie 1,5 miljard euro (de markten rekenen met het dubbele). De gesmokkelde olie wordt opgeslagen in circa 1500 opslagtanks in de haven van Lavrion (60 km ten Zuiden van Athene). Deze inkomstenderving komt, in toepassing van het Europese steunmechanisme, terecht bij de Europese belastingbetalers. Vooral scheepseigenaren maken hiervan gebruik. Ze verkopen die olie ook door, waardoor een deel als diesel voor het wegverkeer te voorschijn komt. Naar het schijnt zou de Commissie met de scheepvaartindustrie een veelzijdige gepriviligieerde relatie onderhouden, waardoor onder meer de koopvaardij vrijgesteld blijft van de uitstootbeperkingen. Waarom past de Commissie de EU-regelgeving niet toe? In tijden van strenge besparingen zou de Commissie toch moeten optreden. (New Europe - Vassilis Koronakis - 10/02/2013) En de winnaar is...david Cameron De Europese leiders hebben historische begrotingsakkoorden getekend. Voor het eerst in zijn geschiedenis zal Europa het met minder geld moeten doen. Dat Frankrijk en Italië, de belangrijkste advocaten van een groeibudget, uiteindelijk instemden met de besparingen had alles te maken met het gemarchandeer rond de tafel. Zij kregen zoethoudertjes. Het kind

7 van de rekening werd uiteindelijk het toekomstgerichte Connecting Europe-project. Dat krijgt 29 miljard euro van de 50 die door de Commissie werd voorgesteld. Het uiteindelijk akkoord is grotendeels gebaseerd op het compromisvoorstel dat Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy had klaargestoomd in de aanloop naar de Top. De rijke nettobetalers zullen er alles aan doen om geen euro meer te betalen dan de 908 miljard (effectieve betalingen over zeven jaar), terwijl de steunstrekkers zich aan de 960 miljard vastleggingskredieten zullen vastklampen. (De Standaard - G. Verhofstadt - 13/02/2013) Een begroting met een strategie Het Europees budget wordt gematigd, maar behoudt de focus op economische groei en jobcreatie, zo verdedigde voorzitter Herman Van Rompuy de eerste daling van de meerjarenbegroting. Volgens hem lag de uitdaging erin om, net als de nationale regeringen, de focus te houden op de essentie in een periode van moeilijke budgettaire saneringen. (De Standaard - jta - 8/02/2013) Niet met minder Europa Het akkoord tussen de Europese staats- en regeringsleiders over de meerjarenbegroting van de Unie is ontgoochelend. Niet omdat het in de huidige barre omstandigheden niet mogelijk moet zijn om ook op de werking van de EU te besparen. Wel omdat de visie wordt aangetast dat het op het Europese niveau is dat de grote uitdagingen van dit moment moeten worden aangepakt, zegt Bart Sturtewagen. (De Standaard - 9/02/2013) Nee bedankt! Als het Europees Parlement het magere begrotingsakkoord goedkeurt is dat de doodsteek voor de Europese solidariteit. En bovendien een doodsteek voor de Europese democratie. Er is de economische motor die we opnieuw moeten doen aanslaan. Er zijn de nieuwe machtsverhoudignen in de wereld. Er zijn de Europese burgers, die na moeilijke jaren willen begrijpen waarom ze opnieuw in het Europese project zouden moeten geloven. Hoe komt het dat premier Cameron de begroting tot 2020 à la baisse heeft kunnen manoeuvreren? Het antwoord is simpel en tegelijkertijd ontstellend. Met zijn terecht pleidooi voor ʻefficiënter bestuurʻ en zijn onterechte conclusie dat Europa dus minder middelen nodig heeft, stond Cameron niet alleen. In het licht van de Duitse verkiezingen, in september, wilde vooral bondskanselier Merkel de vinger op de knip houden. En achter haar brede rug kon ook de Nederlandse (evenals de Zweedse en de Finse, nvdr) premier uit hetzelfde vaatje tappen. (De Tijd - K. Van Haver - 11/02/2013) Parlement zet leiders voor blok Het Europees Parlement zet de EU-leiders al van bij de start van de ʻlentetopʻ voor het blok. Met een ruime meerderheid van 506 stemmen voor, 161 tegen en 23 onthoudingen verwierp het Europees Parlement het compromis dat de EU-chefs op 8 februari vonden over de Euriopese meerjarenbegroting. Het Parlement eist een herziening en dus een bijsturing van het budget, en een flexibel gebruik van de beschikbare middelen. Geld moet kunnen verschoven worden over de rubrieken en de jaren. (De Tijd - K. Van Haver - 14 maart 2013) Extern beleid EU en globalisatie Handelsakkoord met de VS? In zijn State of the Union had de Amerikaanse president Obama het over een handelsovereenkomst die hij wil sluiten met de EU. De aankondiging van een nieuw handelsakkoord was voor ingewijden geen verrassing. Nu is gebleken dat ook de Amerikaanse motor minder sterk aanslaat dan verwacht en ook China met hardnekkige economische en sociale problemen kampt, lijken de verrekijkers in Washington opnieuw oostwaarts gericht. Dat Obama naar de EU kijkt om de Amerikaanse economie op een duurzame manier aan te zwengelen, zou in Londen toch een belletje moeten doen rinkelen

8 onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord officieel opstarten. De Europese mininsters van Handel hebben in de herfst 2012 de Europese Commissie de goedkeuering gegeven om onderhandelingen met Japan op te starten. Ze voorzagen wel in een clausule om kwestbare sectoren, zoals de autosector, te beschermen. De Europese en Japanse leiders willen ook afzonderlijke onderhandelingen voeren over een politiek akkoord voor samenwerking inzake veiligheid, milieu, wetenschap en technologie. (De Standaard - rvs - 3/03/2013) EU verzekert Tunesië van steun Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, heeft Tunesië verzekerd van steun van de EU tijdens de overgang naar een democratische land. Van Rompuy riep de Tunesische autoriteiten ook op om nieuwe stappen te zetten in het democratiseringsproces. Hij had het over de onafhankelijkheid van het gerecht en de media, de versterking van de rol van de civiele maatschappij en van de rol van de vrouwen, en de versterking van de vrijheden. De Europese voorzitter toonde zich voorts bezorgd over de toenemende politieke en sociale spanningen in Tunesië. (De Standaard - dgs - 16/01/2013) Vredesverdrag met Palestijnen onmogelijk Volgens de gewezen Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Lieberman is een (geen woord over het VK in zijn speech). (De Standaard - prof. S. Van Hecke - 15/02/2013) Volgens Karel de Gucht, Europees commissaris voor Handel, zou een vrijhandelszone tussen de VS en de EU het ʻminst dureʼ relanceplan zijn om de crisis aan te pakken en de economie allesomvattend vredesverdrag met de aan beide kanten van de Atlantische Oceaan Palestijnen onmogelijk. Volgens de politicus aan te wakkeren. (De Standaard - edm - kan er daarom enkel sprake zijn van een 3/03/2013) langdurige tijdelijke overeenkomst met de Palestijnen. Hij gaat in tegen de hoop dat de Amerikaanse president Obama bij zijn bezoek Handelsakkoord met Canada? aan Israël dit voorjaar het vredesproces nieuw leven in zal kunnen blazen. (De Standaard - oom - 10/02/2013) ʻCanada moet extra stappen zetten of er komt geen vrijhandelsakkoordʼ. Die boodschap stuurde Karel De Gucht, in het Europees Parlemenet de wereld in. Amper twee weken geleden was de Gucht nog in Ottawa in de Europa moet De Gucht steunen hoop om een deal te kunnen sluiten. ʻWat toen De Europese lidstaten moeten zich tot elke op tafel lag, stelde mij gewoonweg niet prijs achter Europees commissaris voor tevredenʼ, zei hij. (De Tijd - K. Dedobbeleer - Handel De Gucht scharen in zijn dispuut met 22/02/2013) China. Hij heeft een solide ʻcaseʻ tegen de Chinese telecoms (na de zonnepanelen). De Europese lidstaten zijn niet happig om De Vrijhandelsakkoord met Japan? Gucht te steunen. Politieke rugdekking blijft Eind maart 2013 gaan Japan en de EU de belangrijk (China krijgt een kans om aan ʻverdeel en heers beleid te doen, nvdr). De lidstaten zouden De Gucht beter steunen als hij beslist om een onderzoek te starten naar de praktijken van telecomreuzen ZTE en Huawei. Niet om een handelsoorlog te beginnen maar om een halt toe te roepen aan een financiële uitputtingsoorlog om industrie aan te trekken (financiering door staatssubsidies, nvdr). (De Tijd - J. Holslag 31/01/2013) De Europese Unie dreigt ermee de invoertarieven te verhogen van een bijkomend type stalen buizen uit China. Ze is met een onderzoek gestart naar mogelijke dumping. (De Standaard - 18/02/2013) Cyberspionage door China De wijdverspreide cyberspionage door de Chinezen bedreigt onze economische relaties met Peking, zegt VS veiligheidsadviseur, Thomas Donillon. (De Tijd - 13/03/2013) BRICS-leiders tegen gevestigde orde Met de ʻwaarschijnlijkeʼ oprichting van een eigen ontwikkelingsbank gaan de vijf BRICSlanden in de aanval tegen de gevestigde internationale ordeʼ. Vooral de Wereldbank en

9 het IMF moeten het ontgelden. Na een principe-akkoord moeten de details van de financiering uitgewerkt worden en dat zal nog heel wat tijd vergen. De ambitieuze plannen tonen aan dat de BRICS-leiders hun club steeds nadrukkelijker zien als een politiek en economisch blok, ook al zijn de verschillen tussen de lidstaten groot. De jaarlijkse BRICStop vindt nu in het Zuid-Afrikaanse Durban plaats. (De Tijd - E. Ziarczyk - 27/03/2013) G7 leest Tokio de les ʻWij ministers en gouverneurs van de G7, bevestigen ons langdurend engagement tegenover marktgedetermineerde wisselkoersen. Wij herbevestigen dat ons begrotings- en monetair beleid zich zal blijven riuchten op onze respectievelijke binnenlandse d o e l s t e l l i n g e n e n d a t w i j d a a r v o o r binnenlandse maatregelen zullen gebruiken. Wij zullen geen buitenlandse munten viserenʼ. De uitspraak was een omfloerste vingerwijzing naar Japan, dat de yen kunstmatig laag houdt om de economische stagnatie en hyperinflatie te bestrijden. Na de rechtzetting steeg de yen fors ten opzichte van de dollar. (De Standaard - E. Mussche - 12/02/2013) Nee, de wereld is geen dorp Globalisering is geen onomkeerbaar fenomeen. Dat toont de nieuwe DHL Global Connectness Index. Die index geeft weer hoezeer landen met elkaar verbonden zijn door handel, migratie, investeringen en communicatie. En wat blijkt: de wereld is vandaag minder ʻeen dorpʻ dan vijf jaar geleden. De globalisering kreeg een flinke dreun door de financiële crisis die in 2008 losbarstte. Volgens de auteurs, professoren Ghemawat en Altman, overschatten we trouwens de mate waarin de grenzen verdampt zijn of afstanden gekrompen. ʻTransnationale contacten zijn significant kleiner dan we denkenʼ, zegt Ghemawat in het rapport. De vraag is of landen arm zijn omdat ze relatief gesloten zijn of omgekeerd. Voor de auteurs is de relatie duidelijk: méér openheid zorgt voor méér welvaart. (De Standaard - JF Abbeloos - 30/11/2012) Interne markt EU voedingswetgeving toereikend De EU voedingswetgeving is toereikend en hoeft na het paardenvleesschandaal niet te worden uitgebreid, stelt de EU-commissaris voor Gezondheid, Tonio Borg. Vraag naar nieuwe wetgeving voor voedseletikettering is ongegrond, bovendien was de volksgezondheid nooit in gevaar, zegt hij. De verantwoordelijkheid voor fraudebestrijding moet in de handen van de lidstaten blijven. (New Europe - C. Donnelly - 3/03/2013) Offshore olie- en gaswinning Op 21 februari bereikte het Europees Parlement en de onderhandelaars van de Raad een voorafgaand akkoord over strengere regels voor de offshore olie- en gaswinning. Beide instanties moeten dit akkoord nog formeel goedkeuren. Met dit akkoord komt er een wettelijke kader dat de EU zal helpen om offshore accidenten te voorkomen, en een snelle tussenkomst te verzekeren, die de mogelijke schade zal beperken. Alle operatoren zullen moeten beschikken over voldoende uitrusting, bemanning en financiën om de impact van grote accidenten te beperken en te herstellen. (New Europe - 24/02/2013) Bescherming onlineprivacy De Europese Commissie hoopt tegen de zomer een politiek akkoord te hebben over wetgeving voor de verregaande bescherming van persoonlijke gegevens en privacy. De EU speelt de rol van gidsland. De Europese wetgeving moet onder meer afbakenen welke infoirmatie internetbedrijven over hun gebruikers mogen bijhouden en wat ze wel of niet mogen doen. Ierland wil van de nieuwe privacywetgeving een prioriteit maken. Terwijl het bedrijfsleven nu al steen en been klaagt over de administratieve en technische lasten

10 die de wetgeving met zich mee zal brengen, vrezen consumentenorganisaties dat de Commissie te veel water in de wijn zal doen. (De Tijd - W. De Preter - 25/01/2013) Betere toegang tot financiering kmo s Het Europees Parlement wil dat kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker aan geld geraken. ʻDoor de financiële crisis en de strengere kapitaalregels hebben veel kmoʼs het vandaag moeilijk om zich te financierenʼ, zegt Philippe De Backer, europarlementslid voor Open VLD. De Backer hield de pen vast van het rapport dat het halfrond bijna unaniem heeft goedgekeurd. Daarin pleiten de parlementsleden voor alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en risicokapitaal, en transparante regels. (De Tijd - K. Dedobbeleer - 6/02/2013) Versoepelde kmo-registratie chemische stoffen De administratieve verplichtingen voor kmoʼs bij de registratie van chemische stoffen worden beperkt. Dat is het gevolg van een evaluatie van vijf jaar Reach-wetgeving in Europa. Kmoʼs zien Reach als een van de tien EU-wetten die de meeste rompslomp veroorzaken. Een recente peiling wijst uit dat zes op tien Europeanen chemische stoffen nu veiliger vinden dan tien jaar geleden. Tijd - 6/02/2013) (De Made-in labels verplicht Vanaf 2015 zullen alle producten die binnen de grenzen van de EU ingevoerd of verkocht worden een etiket of informatie moeten bevatten over hun herkomst. Europese producten kunnen kiezen voor een nationaal label of voor ʻmade in the EUʼ. Een gelijkaardige verplichting bestaat al langer voor voedingsproducten en wordt nu uitgebreid tot alle waren. De controle op consumentenartikelen is nog erg nationaal georganiseerd. (De Tijd - 15/02/2013) Verbod op verkoop met verlies Het Belgisch verbod voor handelaars om producten te verkopen tegen een prijs lager dan de inkoopprijs, is in strijd met het Europees recht. Dat antwoordt het EU-Hof van Justitie op een vraag van de Rechtbank van Koophandel in Gent. (De Standaard - E. Racquet - 21/03/2013) Spoor: concurrentie ook voor binnenland De Europese Commissie wil vervoersmaatschappijen tegen eind 2019 vrije toegang geven tot het spoornet. Ook op binnenlandse trajecten zoals Antwerpen-Brussel komt er dan concurrentie. Europa bant geïntegreerde spoormaatschappijen niet, maar eist wel een Chinese muur tussen netbeheer en vervoersactiviteiten. (De Tijd - 30/01/2013) Europees rijbewijs Voortaan kan iedereen in Europa met éénzelfde plastic rijbewijs over de wegen snorren. Maar niet in België, Frankrijk en Cyprus. De Belgische versie is niet klaar en wellicht niet in orde met de Europese regels. 110 soorten rijbewijs waren er tot nu in omloop in Europa. Maar vanaf nu is er uiteindelijk een uniform rijbewijs, dat in alle lidstaten geldig is Vanaf 19 januari mogen er geen papieren rijbewijzen meer worden uitgereikt. (De Tijd - 19/01/2013) Passagiers méér rechten bij vertraging Voor passagiers is het nog steeds moeilijk om bijstand of compensatie af te dwingen bij annulering of vertraging van hun vlucht. Een nieuwe EU-wet moet die rechten garanderen. Er komen ook enkele ʻnieuwe rechtenʼ bij, zoals het recht op voedsel, water en airco of verwarming wanneer passagiers méér dan een uur vastzitten op het tarmac. De aanpassingen kunnen nog voor de Europese verkiezingen worden goedgekeurd. (De Tijd - K. Van Haver - 13/03/2013) Soepel verbod op vloeistoffen vanaf 2014 Vliegtuigpassagiers zullen in de toekomst opnieuw vloeistoffen kunnen meenemen in de

1 K W A R T A A L 2 0 10 31 maart 2010 Nr 80. ESIC Nieuwsbrief. 7.50 euro/4 nummers

1 K W A R T A A L 2 0 10 31 maart 2010 Nr 80. ESIC Nieuwsbrief. 7.50 euro/4 nummers 1 K W A R T A A L 2 0 10 31 maart 2010 Nr 80 ESIC Nieuwsbrief Europees Studie- en Informatiecentrum v.z.w. ESIC is lid van de Europese Beweging-België en UEF-Belgie In dit nummer Verdrag van Lissabon 3

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV

Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV Sociaal-economische uitdagingen en antwoorden van het ABVV 1 2 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider, ) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen

Berichten uit Europa van de CDA-delegatie. daarin zijn terug te vinden. Dat staat in de tekst voor de slotonderhandelingen 14 juni 2003 EVP-ED Berichten uit Europa van de CDA-delegatie Verder in dit blad: Dubbelinterview Pieter van Geel en Ria Oomen over milieubeleid Dubbelinterview Maria van der Hoeven en Maria Martens over

Nadere informatie

De financiële markten aan banden?

De financiële markten aan banden? De financiële markten aan banden? Uitgave van het Wetenschappelijk Bureau van de SP Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 15, nummer 2, februari 2013 De financiële markten aan banden? Hoe krijgen we weer

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

Europa Het kennismagazine voor jongeren

Europa Het kennismagazine voor jongeren Europa Het kennismagazine voor jongeren Europese Unie Dit kennismagazine en de bijbehorende docentenbijlage zijn ook op internet te vinden op: europa.eu/teachers-corner/index_nl.htm bookshop.europa.eu

Nadere informatie

MAANDAG 14 JUNI 2010

MAANDAG 14 JUNI 2010 14-06-2010 1 MAANDAG 14 JUNI 2010 VOORZITTER: JERZY BUZEK Voorzitter (De vergadering wordt om 17.00 uur geopend) 1. Hervatting van de zitting De Voorzitter. Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement,

Nadere informatie

3 Agenda Europese top

3 Agenda Europese top 3 Aan de orde is het debat over de agenda van de Europese top. Ik heet de aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune, en de mensen die op een andere manier dit debat volgen, van harte welkom. Natuurlijk

Nadere informatie

10 Europees Stabiliteitsmechanisme

10 Europees Stabiliteitsmechanisme 10 Europees Stabiliteitsmechanisme Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2012 (Incidentele suppletoire

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

EUROPA WORDT WAKKER! Van een neoliberale naar een sociale, solidaire en duurzame Europese Unie. Bart Staes

EUROPA WORDT WAKKER! Van een neoliberale naar een sociale, solidaire en duurzame Europese Unie. Bart Staes EUROPA WORDT WAKKER! Van een neoliberale naar een sociale, solidaire en duurzame Europese Unie Bart Staes Inhoud INLEIDING 5 EUROPA MOET NEOLIBERALE OOGKLEPPEN AFDOEN 7 Thuis 8 Oogkleppen 9 Elkaars spiegelbeeld

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26

Inleiding 3. 5. Wij zijn Europa Onze waardengemeenschap 23 Mee met de tijd 24 Onze stem in Europa 25. Verantwoording 26 V O O R E E N E U R O P A D A T W E R K T 28okt ober2013 / ont wer pver ki ez i ngs pr ogr amma Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uit de crisis Financiële sector gezond en dienstbaar maken 5 Een stabiele munt,

Nadere informatie

Interne markt. Van crisis naar kansen Burgers en bedrijven weer op weg naar welvaart DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Interne markt. Van crisis naar kansen Burgers en bedrijven weer op weg naar welvaart DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Interne markt Van crisis naar kansen Burgers en bedrijven weer op weg naar welvaart De interne markt moet beter functioneren. Dat is essentieel voor Europese groei. Michel

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

een Beter nederland voor minder geld

een Beter nederland voor minder geld een Beter nederland voor minder geld Uitgave van het Wetenschappelijk BUreaU van de sp Verschijnt 11 keer per jaar, jaargang 12, nummer 4, april 2010 een beter nederland voor minder geld Sinds de val van

Nadere informatie

17 Europees Stabiliteitsmechanisme

17 Europees Stabiliteitsmechanisme 17 Europees Stabiliteitsmechanisme Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 21 september 2010 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2011 kst-32500-1 ISSN

Nadere informatie

EUROP. info. Na sparen, groei! Juni 2012. Het tijdschrift van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België

EUROP. info. Na sparen, groei! Juni 2012. Het tijdschrift van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België EUROP Het tijdschrift van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België info 3 Juni 2012 Na sparen, groei! 2 Opinie Opinie Beste lezers, Het is voor mij een grote eer om dit eerste editoriaal

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-07 Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1242 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 maart 2015 De vaste commissie voor

Nadere informatie

De wereld is een groot dorp geworden, een global village.

De wereld is een groot dorp geworden, een global village. Inleiding De wereld is een groot dorp geworden, een global village. Afstanden zijn verdwenen, het verkeer van mensen en ideeën en de verspreiding van informatie kennen geen grenzen meer. Men spreekt van

Nadere informatie