jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost"

Transcriptie

1 jaargang 7 nummer 6 december 2013 wijk krant zuid oost

2 Voor woonruimte in Enschede Woonwinkel Enschede Weth. Beversstraat 175 bezoekadres ma t/m vr 8.30 tot uur openingstijden (lokaal tarief) telefoon 2 internet jaargang 7 uitgave 6 december 2013

3 Beste wijkbewoners, Zo langzamerhand gaan we alweer naar het einde van het jaar. Nog even en de kerst staat weer voor de deur. De afgelopen periode is het weer erg druk geweest. Bijzonder is het feit dat we kunnen melden dat de derde ingang van de Van Heek garage gereed is en op 18 november in gebruik is genomen. Het effect zullen we de komende tijd merken als de westelijke ingang medio maart 2014 voor een jaar wordt afgesloten. Ook kwam de ACWO in het nieuws. De ACWO is een adviescommissie waarin alle 22 wijkraden van Enschede zijn vertegenwoordigd. Deze commissie komt diverse keren per jaar bij elkaar om voorstellen van het college te beoordelen en het college te adviseren. In deze wijkkrant kunt u lezen hoe de ACWO zich verzet tegen bezuinigingsvoorstellen van het college op de wijkbudgetten. Meer hierover vindt u op onze website. Ondanks de commotie van de afgelopen tijd rond het Sinterklaasfeest heeft de Sint ook dit jaar weer onze wijk aangedaan. Op 17 november was zijn intocht in de wijk met daaraan verbonden een fantastisch Pietenfeest voor de kleine inwoners. Ik ben er trots op dat de activiteitencommissie weer een prestatie van formaat heeft geleverd en dat zij deze keer ook de binnensingelwijken hebben kunnen aandoen tijdens de intocht. In oktober heeft de stadsdeelwethouder van Oost de wijkraadvergadering bezocht. Hij was de hele avond aanwezig en heeft zich in verschillende discussies kunnen mengen. Na afloop heeft de wethouder met wijkbewoners nog informeel nagepraat. In de centrumwijken hebben we de burgemeester bereid gevonden om één van de wijkschouwen mee te lopen. Wij vinden het een goede zaak dat onze stadsbestuurders via de wijkraad meer in contact met inwoners komen en zo beter weten wat er in de wijken leeft. Wij roepen onze bestuurders dan ook op om dit vooral te blijven doen. 3 Laurens Wassen Voorzitter Wijkraad Zuid-Oost Enschede

4 Van de redactie Door: Jeroen de Groot De laatste uitgave van dit jaar ligt al weer voor u. Het afgelopen jaar is er het nodige veranderd op de redactie van de wijkkrant. Daar waar ik eerst alles alleen deed, heb ik nu een team van zes vrijwilligers die meehelpen de wijkkrant te maken. Het DTP-werk, dus het daadwerkelijk samenvoegen van alle artikelen tot een krant moet ik helaas nog zelf te doen. We zoeken nog een DTP-er die dit werk over kan nemen. De coördinatie van de bezorging van de wijkkrant is nu in handen van Hennie Molendijk. Desondanks blijft er voor mij gelukkig genoeg te doen Foto s voor de omslag De volgende wijkkrant... In de wijkkrant van februari wordt aandacht besteed aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Elke partij die aan die verkiezingen meedoet, krijg de gelegenheid om in woorden (een halve A5-pagina) aan te geven wat zij voor de wijken in het werkgebied van de wijkraad Zuid-Oost willen en gaan doen. Voor het maken van de foto s op de omslag hoef ik niet meer op pad, De voorkant van deze krant wordt gesierd met foto s van Margot Knispel. Wilt u ook een keer alle foto s van de omslag voor uw rekening nemen? Mail dan zes foto s naar We zien graag foto s van karakteristieke locaties in onze wijk. Aanleveren artikelen We krijgen inmiddels ook vaak artikelen door derden aangeleverd. Voor het plaatsen daarvan hanteren we een aantal criteria. Zo moet een artikel voor een grotere groep lezers interessant zijn. Een ander 4 Bezorgservice voor al uw gezondheidsproducten telefoon: jaargang 7 uitgave 6 december 2013

5 criterium is dat het artikel niet commercieel van aard mag zijn. We hanteren daarbij ondermeer als regel, dat als u als wijkbewoner voor de aangeboden producten of diensten moet betalen, wij het als een commerciële boodschap beschouwen. Dit soort artikelen kunnen alleen worden geplaatst als betaalde advertentie. Van wijkbewoners krijgen we ook artikelen aangeleverd. Omdat wij als wijkkrant nooit echt actueel kunnen zijn (daar hebben wij de website, Facebook en Twitter voor), zullen al de geplaatste artikelen gedateerd zijn. Helaas komt het voor dat wij artikelen krijgen die, op het moment dat wij ze ontvangen, al meer dan drie maanden oud zijn. Ook die artikelen plaatsen wij niet meer. Tot slot, we krijgen soms artikelen van meer dan 1000 woorden. Meestal kunnen we een artikel wel inkorten zonder de boodschap aan te tasten, maar met zo n lang artikel kunnen we niets beginnen. Voor een artikel in de wijkkrant geldt een grens van ongeveer 300 woorden. Moet er een foto bij? Dan wordt het aantal woorden minder (reken dan op woorden). Uw bijdrage kunt u kwijt op het adres: Bezorging wijkkrant Door: Hennie Molendijk, coördinator bezorging Als u vragen hebt over de bezorging of een keer geen wijkkrant hebt ontvangen, of juist de wijkkrant dubbel ontvangt, dan kunt u dat melden via het adres We proberen in het voorkomende geval een krant na te bezorgen (maar kunnen dat helaas niet garanderen). Oproep voor een bezorger Voor een deel van het Varvik zijn wij dringend op zoek naar een bezorger. Het gaat om de wijk die omsloten wordt door de Varviksingel, Dr. Wagenaarstraat, J.J. van Deinselaan, de Ruisenborghstraaat, een stukje van de Diekmanstraat en een klein stukje van de Kuipersdijk. Het betreft ongeveer 315 wijkkranten. 5

6 Het gebied is in één ochtend te bezorgen. Overigens als we voor een wijk, welke wijk dan ook, geen bezorger kunnen vinden, dan kan het voorkomen dat u de krant niet krijgt bezorgd. Het bezorgen is immers vrijwilligerswerk. Daarom, wilt u ons helpen, het is maar slechts één keer per twee maanden? Meldt u dan aan op Stadsvernieuwing Door: Laurens Wassen Bouw McDonald s en FKC gestart een directe aansluiting op de Zuiderval niet mogelijk is vanwege de langslopende busbaan. Ook wil de gemeente geen extra ontsluitingen op de Zuiderval, in verband met de doorstroming van deze drukke invalsweg. Met de komst van Kentucky Fried Chicken heeft Zuid-Oost Enschede Wellicht heeft u het al vernomen: de eerste paal is in de grond. Hiermee is de bouw van de Mc Donald s en Kentucky Fried Chicken op de hoek Wethouder Beversstraat/Spaansland van start gegaan. 6 Een eerdere aanpassing van het bestemmingsplan heeft fastfood op deze plek mogelijk gemaakt. Weer is een stukje invulling langs de Zuiderval een feit. De ondernemingen zullen bereikbaar zijn via het Spaansland, omdat jaargang 7 uitgave 6 december 2013

7 een primeur, omdat KFC nog niet is gevestigd in Enschede. In 2012 heeft de gemeente al kenbaar gemaakt het gebied open te stellen voor een horecabestemming. In het eerste plan was er aanmerkelijk minder parkeergelegenheid gepland. Mede op verzoek van de wijkraad is dit inmiddels naar tevredenheid opgeschroefd tot 90 parkeerplekken. Hierdoor zal er naar verwachting geen extra parkeerdruk op de omgeving komen te liggen. Verkeer Door: Jeroen de Groot De afgelopen periode zijn er aan de rand van het binnensingelgebied van de wijk drie projecten opgeleverd of in gang gezet. Van Heekgarage De derde ingang van de Van Heekgarage is gereed gekomen en in gebruik genomen. De verkeerssituatie op het kruispunt vóór die ingang baart op dit moment nog flinke zorgen. Deels omdat de mensen hier nog aan moeten wennen (zie ook het artikel over de wijkschouw in het Getfert- Perik), deels omdat het kruispunt nog steeds niet de definitieve vorm heeft. Zo moet het, door een hele scherpe bocht, fysiek erg moeilijk zijn om komende van de Kuipersdijk rechtsaf te slaan naar het Mooienhof. De gewone haakse bocht maakt het juist heel gemakkelijk. En, zoals u waarschijnlijk wel weet, meer borden plaatsen heeft niet zo veel zin. Omdat de bussen de komende paar jaar die bocht nog moeten nemen (totdat ook het Koningsplein klaar is) wordt de bocht nog niet aangepast. Mooienhof Ook de andere kant van Het Mooienhof is inmiddels weer opengesteld voor het verkeer. Op het moment dat ik dit schrijf, is de weg open maar moeten er nog verschillende zaken worden afgewerkt. Wat direct opvalt is dat, waar de wijkraad voor waarschuwde, voetgangers zich niet laten dwingen door een paar witte strepen op de weg (zebrapad). De looplogica zegt dat voetgangers altijd de kortst mogelijke route nemen. Dat zie je daar nu dus ook al gebeuren. Het resultaat daarvan is dat veel voetgangers op het fietspad lopen. Proef Zuiderval Bij de busbaanoversteek over de Zuiderval, nabij de rotonde in de 7

8 Haaksbergerstraat, vindt nu een proef plaats om de bussen langzamer te laten rijden. Als proef werd eerst de oostelijke rijbaan geblokkeerd zodat de bussen uit beide richtingen over de westelijke baan moeten rijden. Als snel bleek dat dit niet werkte. De fietsers bleken over te steken zonder uit te kijken, de buschauffeurs vonden de situatie te gevaarlijk. Op enig moment bleek dat de buschauffeurs elkaar opriepen de busbaan te mijden en over de Haaksbergerstraat te rijden. Gelukkig heeft de gemeente hen duidelijk kunnen maken dat dát niet de bedoeling is van een busbaan. Inmiddels is de proef aangepast. Beide rijbanen zijn nu versmald zodanig dat er alleen in het midden één rijstrook overblijft. Het ziet er naar uit dat deze variant beter werkt. Omdat er in de winter toch niets aan de weg zelf kan worden gedaan, zal de proef nog een behoorlijke tijd doorlopen. Wijkschouwen binensingel Door: Jeroen de Groot Op 20 en 21 november vonden de wijkschouwen in het binnensingelgebied plaats. Op woensdag de 20e in het Getfert-Perik, donderdag de 21e in het Hogeland-Noord. Beide najaarsschouwen waren een nog groter succes dan de eerste (voorjaars)schouwen nieuwe stijl. Op beide avonden was Jeroen Lieverdink, verkeerskundige van de gemeente aanwezig om daar waar nodig een toelichting te geven op de verkeerssituatie. Getfert-Perik Op woensdag waren en meer dan 35 deelnemers(!), waaronder onze burgemeester Peter den Oudsten. De najaarsschouwen vinden plaats in de avond. Het is dan al donker. Daarom wordt er tijdens die schouwen vooral gekeken naar veiligheid 8 jaargang 7 uitgave 6 december 2013

9 en verlichting. Het eerste deel van de route liep via het kruispunt bij de nieuwe ingang van de parkeergarage, via de Borneostraat naar de oversteek Haaksbergerstraat-Getfertweg. Daarna liepen we naar het oversteekpunt nabij de Zuiderval- Haaksbergerstraat. Bij de nieuwe ingang van de parkeergarage viel op dat zo n beetje niemand zich aan de verkeersregels houdt. We denken dat dat mede komt omdat de situatie nét is gewijzigd. Er wordt bekeken of er misschien meer of andere borden moeten komen die het verkeer duidelijk maakt dat je komende vanaf de Kuipersdijk niet rechtsaf mag slaan naar het Mooienhof en ook niet van het Mooienhof linksaf de Kuipersdijk op. Ook is kennelijk niet voor iedereen duidelijk dat je komende vanaf de Kuipersdijk NIET langs de ingang van de parkeergarage mag (je mag er uiteraard wél de garage ínrijden. Wilt u een foto bij uw artikel? Stuur dan een naar de redactie. Wij proberen dan voor u die foto te maken. Iedereen weet t, niemand vergeet t Vishandel Lammers Brinkstraat AV Enschede Telefoon: Bij de kruising Getfertweg-Haaksbergerstraat werd aandacht gevraagd voor het verschijnsel dat fietsers, om de busoversteek te vermijden, over de stoep fietsen. De fietsoversteek nabij de rotonde in de Haaksbergerstraat-Zuiderval is op dit moment onderwerp van en proef om het oversteekpunt veiliger te maken. Na deze aandachtpunten voerde de route ons via de Getfertweg en het Baurichter naar de onderdoorgang in het appartementencomplex aan de Kuipersdijk ter hoogte van huisnummer 140. Dit punt is voor de 9

10 vorige schouw onder de aandacht van de wijkraad gebracht, omdat op de stoep dagelijks meer fietsers rijden dan op het fietspad en dat in beide richtringen. Gezocht wordt een oplossing waardoor het voor fietsers onaantrekkelijk wordt op de stoep te fietsen. Hoewel het een half jaar geleden leek dat er geen oplossing was, heb ik het onderwerp bij het Verkeersspreekuur op de agenda gezet, waardoor het er naar uit ziet dat er binnen een redelijk termijn toch een oplossing komt. Wát het precies wordt, is nog niet helemaal bekend, maar we houden u op de hoogte. De wijkschouw van Getfert-Perik eindigde bij de moskee aan de Atjehstraat. Daar kregen alle belangstellenden een rondleiding met uitleg in de moskee. Na de rondleiding werd onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat over de geslaagde wijkschouw Hogeland-Noord Ook de wijkschouw in Hogeland- Noord trok meer belangstellenden dan de eerste wijkschouw nieuwe stijl in die wijk. Er waren bijna 20 deelnemers. Een verdubbeling ten opzicht van de vorige keer! Als speciale gast was de heer Bert ter Horst aanwezig, onze stadsdeelmanager. De route voerde via de Ambonstraat en het Baliplein naar de Rietmolenstraat. Vandaar naar de hoek Molukkenstraat waar de kruising Molukkenstraat-Boulevard werd bekeken. De tocht ging verder via de Heutinkstraat naar de Batjanstraat. In dit deel van de wijk voerde de wandeling door de Ceramstraat en de Boeroestraat naar de Hogelandsingel. Daar stonden we stil bij de andere kant van de Molukkenstraat. De kruising met de singel Ik denk niet na over mijn uitvaart... ik onthoud Vredehof. 10 Ik onthoud: Pedro Swier, Johan Vrugteveen en Paul Loohuis Tel jaargang 7 uitgave 6 december 2013

11 is daar al een lange tijd een bron van veel (bijna)ongelukken door het samenvallen van de in- en uitrit van de Molukkenstraat in combinatie met de inrit naar het tankstation en de oversteek van de Hogelandsingel. Na terugkomst bij Speeltuin t Hoogeland, gaf de gemeente bij monde van de heer Voogsgeerd een uitleg van de geselecteerde aandachtpunten die naar voren zijn gekomen in een enquête die is gehouden in het kader van het wijkbeheersplan. Het zal niemand verbazen dat die uitkomsten niet veel afwijken van wat de wijkraad de vorige keer tijdens de wijkschouw heeft geconstateerd. De aanwezige belangstellenden werden in de gelegenheid gesteld hun prioriteit toe te kennen aan een zevental aandachtspunten. Tot slot werd wederom onder het genot van een hapje en een drankje nagepraat over de zojuist afgelegde wijkschouw. Alle aanwezigen die hun e- mailadres hebben achtergelaten, krijgen de verslagen van de wijkschouwen toegestuurd. Ook als er interessante ontwikkelingen zijn, krijgen zij daarvan een . Geef u op voor de mailinglijst Wilt u ook op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken rond de wijkschouwen? Of wilt u de schouwverslagen per ontvangen? Stuur dan een naar We zetten u dan op onze mailinglijst. Oproep De Wijkraad Zuid-Oost Enschede werkt als een team om de leefbaarheid, het woonklimaat en het welzijn in de buurten binnen ons werkgebied te verbeteren. Om die werkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren zijn wij op zoek naar: bestuursleden Hebt u affiniteit met de werkgebieden veiligheid en leefomgeving of verkeer? Wilt u meepraten en meebeslissen om onze doelstelllingen te helpen bereiken? Meldt u dan bij het secretariaat voor een kennismakingsgesprek. 11

12 Wijkschouwen 2014 In 2014 zijn de voorjaarsschouwen in het binnensingelgebied gepland op donderdag 8 (Getfert-Perik) en donderdag 15 mei (Hogeland-Noord) en op dinsdag 7 oktober (Getfert-Perik) en donderdag 9 oktober (Hogeland- Noord). Bezuinigingen op wijkbudgetten? Door: Gabrielle Kuipers De gemeente moet flink bezuinigen. Het stadsbestuur houdt dan ook allerlei zaken tegen het licht. Zo komen ook de wijkbudgetten aan de orde. De wijkbudgetten zijn in 2011 gelanceerd om de zeggenschap van bewoners over hun eigen leefomgeving te vergroten. Behalve dus een bijdrage voor buurtfeesten en barbecueën is het beschikbare budget ook bedoeld voor grotere activiteiten waarbij de zelfredzaamheid van de burger wordt aangesproken. De gemeente heeft het voorstel om de wijkoverschrijdende budgetten (20%) vanaf 2015 weg te bezuinigen. Dit voorstel is door de dorps- en wijkraden als zeer negatief ontvangen. De Advies Commissie Wijk Organen (ACWO) heeft in een extra vergadering de voorgestelde bezuinigingen besproken. Het college redeneert dat de wijkoverschrijdende budgetten nauwelijks worden aangesproken en dat daarom dit deel kan verdwijnen. De ACWO is deze mening niet toegedaan omdat het gehele project pas zeer kort loopt. Na ruim een jaar gedraaid te hebben, beginnen wijkbudgetten meer beeld te krijgen. Pas langzaam wordt het duidelijk wat wijkbudgetten betekenen voor de inwoners van onze wijken. Als het college nu 12 jaargang 7 uitgave 6 december 2013

13 Oproep voor een DTP-er De redactie is dringend op zoek naar iemand die goed met InDesign overweg kan en voor ons op een professionele manier de wijkkrant kan opmaken. Mail naar Wij nemen dan contact met u op. een korting wil doorvoeren, vrezen we dat wijkbudgetcommissies en bewoners ontmoedigd worden en zich een speelbal van de gemeente blijven voelen. Daarom is een brief naar het college van B&W gestuurd waarin de bezwaren werden geuit. Daarop kreeg de ACWO op 4 november de gelegenheid om in een presentatie haar argumenten aan de gemeenteraad te verduidelijken. Namens de ACWO heeft onze eigen wijkraadvoorzitter het woord gevoerd. De presentatie heeft het merendeel van de raad kunnen overtuigen van het belang van wijkbudgetten. In de gemeenteraadsvergadering van 11 november is het punt ter stemming voorgelegd. De coalitiepartijen hebben het punt willen doorschuiven naar de volgende raadsperiode omdat het om een bezuiniging van 2015 gaat. Hierdoor is er tot op heden geen duidelijkheid over de uitkomst en daarom zal in de eerstvolgende raadsvergadering dit punt wederom op de agenda staan. Voor meer informatie, verwijzen wij u naar onze website. Central Park Diekman Door: Jasper Agelink, Coördinator buitensingel Op dit moment worden de onderzoeken voor het Central Park Diekman afgenomen. Met alle omliggende organisaties, verenigingen en instanties wordt een gesprek aangegaan waarin zij hun mening kunnen geven over de ideeën en op welke manier 13

14 Kopij aanleveren... Voor de volgende wijkkrant kunt u tot uiterlijk 15 januari (liefst eerder) uw kopij aanleveren per naar: verschillende partners (beter) met elkaar kunnen samenwerken. Er wordt getracht om in ieder geval eind november met alle partijen een afspraak gemaakt te hebben om het onderzoek af te nemen. Op dit moment kan er nog niet naar buiten worden getreden met onderzoeksresultaten, maar dat het verbeteren van de onderlinge samenwerking en elkaar versterken naar voren komt is al duidelijk. Dit is ook iets wat we in deze tijd eigenlijk automatisch al doen. Iedereen is namelijk op een (creatieve) manier aan het bekijken hoe we samen beter kunnen worden en hoe we onszelf (verenigingen, organisaties en instanties, maar ook individuen) het beste staande kunnen houden. Wijkschouw Varvik-Diekman/ Diekmanterrein Door: Jasper Agelink De wijkschouw Varvik-Diekman is gekoppeld aan de omgeving van het Diekmanterrein. Omdat er vooral op het gebied van veiligheid veel overlap is in de bezoekers van het Diekman en Varvik-Diekman, proberen we zo de krachten te bundelen. Op 27 november vond de wijkschouw plaats met als vertrekpunt de Diekmanhal. De problemen en ingekomen stukken zijn letterlijk langsgelopen: Op deze manier maken we afspraken die tot een oplossing moeten leiden. Wilt u de volgende keer meelopen of wilt u meer informatie over de wijkschouwen ontvangen, meldt u 14 jaargang 7 uitgave 6 december 2013

15 dan aan op het adres: Geeft daarbij dan wel even de wijk aan waarin u woont. Van Wijkraad naar Gemeenteraad? In 2006 kwam ik met vragen bij de wijkraad. Al snel werd dit een plek binnen de wijkraad als wijkcontactpersoon. In eerste instantie alleen voor mijn eigen omgeving maar snel ging de aandacht ook naar elders in de wijk. Door deze actieve rol werd ik secretaris en inmiddels ben ik al weer een jaar of vier voorzitter. Door de grootte, complexiteit en de dagelijkse praktijk in de wijk heb ik in hoog tempo een groot netwerk binnen het gemeentelijk apparaat opgebouwd en geleerd hoe binnen de gemeente te bewegen. Als voorzitter kreeg ik het bestuurlijke mandaat om de wijkraad te hervormen naar de huidige eisen die maatschappij en overheid van ons verlangen. In de wijkkrant en op de website kunt u altijd de resultaten volgen en welke projecten en problemen we aanpakken. Als onafhankelijk orgaan vertegenwoordigen we de wijk en zijn altijd Fysiotherapie nodig!? Praktijk voor Fysio-en Manuele Therapie van Det-de Jager al jarenlang een vertrouwd adres voor uw klachten van het bewegingsapparaat. Gronausevoetpad BM Nieuw nummer: / Master Manuele Therapie i.o. - Fyranet rheuma/artrose netwerk - SNT schoudernetwerk - Rugnetwerk saxion - Vaattrainingsnetwerk - ` Mogelijkheid ` tot medische fitness - Medical taping concept Voor meer info 15

16 in overleg met de gemeente. Uit de resultaten blijkt dat onze werkwijze succesvol is. We zijn inmiddels dan ook een sterke en toonaangevende wijkraad in Enschede. Ik ben van mening dat wijkraden, en daarmee de inwoners, door een actieve houding meer grip op de overheid kunnen uitoefenen. Door verder te kijken zou ik via de gemeenteraad nog meer invloed voor onze wijk maar ook andere wijken kunnen uitoefenen. Door de ruime ervaring en kennis opgedaan door het veldwerk heb ik besloten om mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraad in maart Als ik daar voldoende steun voor vind, zal ik natuurlijk extra aandacht hebben voor onze wijken om problematiek, zoals verkeer e.d., hoog op de agenda te krijgen. Het feit dat ik als voorzitter van de wijkraad daarmee een verantwoordelijkheid op me genomen heb, maakt dat ik het passend vind om u van deze kandidaatstelling op de hoogte te brengen. Laurens Wassen Voorzitter Burendag Perikplein Door: Nettie van Bergen Op zaterdag 21 september hebben we een gezellig buurtfeest gegeven voor de bewoners van de eengezinswoningen aan het Perikplein. Een half jaar eerder waren er een paar buurtbewoners met elkaar enthousiaste ideeën aan het uitwisselen over hoe we een feestje gestalte konden geven. 21 september was een perfecte datum, omdat het toen ook Nationale Burendag was. En het werd nu, zo n lange tijd na de bouw van de huizen aan het plein, toch eens de hoogste tijd om 16 jaargang 7 uitgave 6 december 2013

17 middag/avond met een diversiteit aan buren die elkaar (beter) hebben leren kennen. En de weergoden waren ons gunstig gezind! De hele middag en avond is het droog gebleven met zelfs af en toe een waterig zonnetje! elkaar beter te leren kennen. Een aanvraag voor wat financiële ondersteuning werd gedaan bij de Commissie Wijkbudgetten en deze werd gehonoreerd! Wat heerlijk! Nu konden we de aankleding, partytent, uitnodigingen, drankjes en andere zaken financieren. Als organisatie kan je niemand in de portemonnee kijken en we wilden mensen wel de gelegenheid geven om deel te kunnen nemen aan het feest. Aan alle buren was dan ook gevraagd hun deel te betalen door een eigengemaakt hapje mee te nemen. Het was een zeer geslaagde Gelukkig hebben we heerlijk buiten kunnen vertoeven! Iedereen die bij het feest aanwezig was heeft ervan genoten en gaf aan dat het zeker voor herhaling vatbaar is! Overlast in de wijk? Meldt dit altijd! Door: Loes Mulder, wijkcontactpersoon Tijdens de laatste wijkraadvergadering bleken er signalen te zijn van veel overlast in een bepaald gedeelte van de wijk. Wanneer dit bij ons binnen komt checken wij bij de wijkagenten of die signalen ook bij de politie 17

18 binnenkomen. Dit is vaak niet het geval. Daarom willen we jullie als buurtbewoners oproepen wél melding te maken. Dit kan op verschillende manieren. De Wijkagent houdt wekelijks spreekuur: elke donderdag van uur in speeltuin t Varvik aan de Hendrik Smeltweg 50. Dit doet hij samen met de Gemeente Stadsdeel Oost en de Woningbouwverenigingen. U kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer Wanneer u naar hem vraagt, wordt u doorverbonden en helpt het afdelingssecretariaat u verder. U kunt hem ook een sturen: Waarschuwing Een bijdrage van mevrouw Vaneker Let op iedereen! Het seizoen van de schoorsteenvegers is weer begonnen. Een bedrijf uit Den Bosch gaat het hele land door. Dit zijn oplichters! Ze vegen voor extreem hoge tarieven de schoorsteen en als het even kan, zullen ze je een nieuwe dure (niet passende) kap aansmeren! Ook kunnen ze allerlei andere werkzaamheden aan het dak voor je verrichten, eveneens voor belachelijke tarieven. Vorig jaar 18 Nu weten we dat uit angst voor represailles er soms ook niets gemeld wordt. Namens de wijkagenten benadruk ik dat het niet nodig is om bang te zijn dat je naam bekend wordt. Als het gaat om melden van klachten geven zij nooit de namen van de klager. Als een melding anoniem gedaan wordt zal dit wel aandacht krijgen van de wijkagenten, maar dan kan er geen officiële aanklacht worden opgesteld. Palembangstraat ZG Enschede Tel Mob Voor tarieven en informatie zie mijn website: jaargang 7 uitgave 6 december 2013

19 hebben ze bij ons een vogelwerende rand onder de dakpannen geplaatst, en ik voel me echt een ezel als ik naar de rekening kijk. Helaas ben ik te goed van vertrouwen geweest, geen slechte eigenschap maar in dit geval erg jammer. Ik ken ze onder de naam Jero en Bombini, maar ik heb begrepen dat ze onder nog veel meer namen het land door trekken. Er is hierover in 2010 een uitzending van Radar op tv geweest. Helaas zijn ze nog steeds aan het werk, heel hardnekkig. Komt er iemand aan de deur voor de schoorsteen, of word je gebeld hiervoor, vraag dan zeker waar ze vandaan komen. Ga ook niet in op flyers die huis aan huis verspreid worden. Het beste is zelf op zoek te gaan naar een betrouwbaar bedrijf uit de regio, er zijn er genoeg. Trap er niet in! Niet alleen een moskee Door: Basri van Zijll Langhout Het is de bedoeling dat er een cultureel centrum komt waarvan één van de ruimtes wordt gebruikt voor het belijden van het geloof, zegt de woordvoerder van de Moskee Enschede, Ahmet Kemaloglu. Volgens hem wordt de nadruk steeds gelegd op de komst van een moskee. Dat vind ik niet juist. Het centrum is bedoeld voor diverse activiteiten en zal voor de gehele buurt toegankelijk zijn. In oktober 2012 werden de plannen voor een Turks cultureel centrum bekend gemaakt. De plek die hiervoor werd aangewezen is het oude DCW-complex op de kruising van de Kuipersdijk met de Wethouder Beversstraat. Het ondertekenen van de intentieovereenkomst liet een tijd op zich wachten. Reden: bezwaren van omwonenden, in- T: E:www.klussenbedrijfmelis.nl VRIJBLIJVENDE PRIJSOPGAVE! 19 timmerwerken beglazingen onderhoud dakvensters kleinbouw dakkapel/renovatie houtrotreparatie inbraakbeveiliging

20 menging van de PVV Overijssel en onduidelijk- en onvolledigheden in de overeenkomst. Al deze punten kwamen ook de communicatie niet ten goede. Na de ondertekening bleven er vragen bestaan: de Bewonerscommissie Kuipersdijk was zeer ontevreden over de gang van zaken. Wij proberen op alle manieren contact op te nemen met het bestuur van de Moskee Enschede, maar wij krijgen tot op het heden nul op het rekest, aldus Marc Teutelink van de Bewonerscommissie. Vanuit de Bouwcommissie is er tot nu toe alleen maar verteld wat er niet komt. De voorzitter van de Wijkraad Zuid- Oost Enschede Laurens Wassen schreef in de wijkkrant (augustus 2013) dat de wijkraad constateert dat hier zeker een kern van waarheid in zit. De wijkraad is wel van mening dat het gesprek op gang moet blijven. Kemaloglu zegt: Wij staan open voor gesprekken, want het is de bedoeling dat wij gezamenlijk iets kunnen betekenen voor de buurt. Waarom is er dan toch sprake van terughoudendheid van het bestuur? 20 jaargang 7 uitgave 6 december 2013

21 Er is geen terughoudendheid vanuit het bestuur, wij zijn liever met de betrokken partijen rechtstreeks in gesprek dan via de media. Vanaf het begin werd er al negatief tegen een eventuele bouw van het cultureel centrum aangekeken. Ook heeft men het maar steeds over de komst van een moskee, maar dat is incorrect. Het is de bedoeling dat er een cultureel centrum komt waarvan de moskee een onderdeel zal zijn. Even tussendoor. Op jullie website staat dat de heer Ural woordvoerder is. Moet dit niet worden veranderd? Hier wordt aan gewerkt. In de maand juli van dit jaar kopte de Tubantia: Moskee wil elke dag van zich laten horen. Dit werd verder uitgewerkt in een artikel met de kop: Oproep tot gebed niet acceptabel. Zou je hierop kunnen reageren? Eén keer per dag de oproep tot gebed (Azan)? Dat staat nog helemaal niet vast. Net als alle andere kerken hebben wij het recht om op te roepen tot gebed. Wij willen hierover gewoon in gesprek gaan met de buurt. Er is een voorstel met onderbouwing aan de Bewonerscommissie gedaan maar officieel hebben wij van hen nog geen reactie ontvangen. Door goed naar elkaar te luisteren en elkaar met respect te behandelen, zullen wij er met z n allen uitkomen. Hebben jullie al een bouwplan? Wij zijn bezig met een selectie van architecten. Er werd en wordt door omstanders geroepen dat er sprake zou zijn van een traditionele moskee. Het is de bedoeling dat er een modern gebouw komt dat ook enigszins zal passen in de buurt. ADVOCATUUR in het personenen familierecht Dr. J. Wagenaarstraat XK Enschede WG Advocatuur is een advocatenkantoor gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Mr. W. Geersen-Janssen is naast advocaat ook scheidingsmediator. (Lid vfas) 21

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen

Tandartsen. Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen schoenmakerij ambachtelijk Vakmanschap andkroon Het adres voor: Schoen reparatie Sleutel duplicatie Schoen onderhoud Podologie (steunzolen) Tassen Portomonnées Riemen Rembrandtlaan 171a; 7606 GL Almelo;

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro.

woonvenster Helvoirt en Haaren maken zich op voor nieuwbouw van Leyenhof en Haarensteyn Wateroverlast door regen Puzzel 9 4 2 2 1 5 www.puzzelpro. Adressen en openingstijden Bezoekadres Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen Postadres Postbus 127, 5150 AC Drunen T 0416-37 87 80 F 0416-37 32 76 E info@woonveste.nl www.woonveste.nl Openingstijden Maandag t/m

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

raneveer Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1

raneveer Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1 Wijkblad van t Cranevelt en Alteveer jaargang 42 nummer 1 IN DIT NUMMER: Van wijkraad naar gemeentelijk adviesorgaan Honderdjarige in onze wijk Lies Bloema gaat liefst dansend door het leven Mijn vader

Nadere informatie

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende

KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende q q KOM EENS KIJKEN OP Daltonschool De Zonnewende facebook.com/kbsdezonnewende Waarom De Zonnewende? @kbsdezonnewende Dalton: samenwerken, zelf doen, verantwoordelijk zijn Ieder kind, eigen wijs: taal

Nadere informatie

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost

Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost 16e jaargang nr. 1 maart 2013 In deze krant Steeds meer groen en water in Delft Zuidoost Pagina 4 Dringend vrijwilligers gevraagd Pagina 5 Student in de wijk Pagina 6 SV Wippolder Pagina 7 Nieuwe manier

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe

Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe September 2011 z nummer 3 z devaluwe.nl Kijk op de wijk Wijkblad/nieuwsbrief revitalisering de Valuwe Nieuwsbrief revitalisering Inrichting centrum: oud en nieuw Nieuws vanuit Mooiland Maasland Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!! 45e jaargang nummer 10 29 juni 2013 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Uit Heusdenhouts Historie

Uit Heusdenhouts Historie Wijkblad www.heusdenhout.nl Een informatieblad voor de inwoners van Heusdenhout Jaargang 14 nummer 68 editie Maart 2011 Meer over AED Proof De wijkschouw In gesprek met Uit Heusdenhouts Historie Oproep

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie