" Multiculturele Huiskamer De Brug " Jaarverslag Wie zijn wij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" Multiculturele Huiskamer De Brug " Jaarverslag 2010. Wie zijn wij?"

Transcriptie

1 Inleiding Wie zijn wij? Een team van vrijwilligers op De Brug, een multiculturele huiskamer in Geuzenveld, Amsterdam Nieuw West. Daar openen wij dagelijks de deuren van een 'multiculturele huiskamer', waar mensen uit alle windstreken elkaar ontmoeten. Wij ondersteunen initiatieven met, voor en door (buurt) bewoners en helpen activiteiten organiseren. Missie: Stichting De Brug wil een bijdrage leveren aan emancipatie van mensen in een multiculturele samenleving. Visie : Stichting De Brug is ervan overtuigd dat een geëmancipeerde, multiculturele samenleving tot stand komt, als iedereen in staat is om met elkaar samen te leven met ruimte voor verschil. Juist het behoud van culturele identiteit, als één van de elementen die ieder mens uniek en waardevol maken, draagt bij aan een samenleving waarin echte verbondenheid mogelijk is. Als wij van iemand verlangen om zichzelf, zijn/haar wortels, liefde, overtuiging, geschiedenis, geloof of cultuur te verloochenen, dan wordt contact oppervlakkig; wordt ware verbondenheid onmogelijk. Het is in de oprechte ontmoeting van de ander, met al wat die ander meebrengt, dat wij ons bestaan kunnen verrijken en het mogelijk maken om gelijkwaardig, respectvol samen te leven. Samen werken wij aan de basisvoorwaarden om dat doel dichterbij te brengen. De Brug stelt zich ten doel : 1) een ontmoetingscentrum te zijn voor buurtbewoners, maar ook voor bezoekers van buiten; 2) netwerken om ouderen heen te bouwen en te onderhouden; 3) optimale maatschappelijke toegankelijkheid en participatie te bevorderen. Stichting De Brug van 1983 tot heden : Op 22 november 1983 werd Stichting De Brug opgericht op initiatief van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de paters Kruisheren, die werkzaam waren in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Geuzenveld. Hun doel was bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij de oudere, alleenstaande buurtbewoners. De parterre van het kloostergebouw, met de tuin, werd ingericht voor Huiskamer-project De Brug. Nu, 28 jaar later, is De Brug een laagdrempelig ontmoetingscentrum waar diverse sociale, educatieve en culturele activiteiten voor en door buurtbewoners en vrijwilligers van elders worden georganiseerd. pag. 1 van 10

2 Waar staan we voor? De Brug staat voor aandacht voor mensen met fysieke- of psychische beperkingen. Uitgangspunten van Agenda 22 zijn op De Brug vanzelfsprekend: bezoekers en medewerkers ontmoeten elkaar op basis van betrokkenheid. Tezamen streven zij naar een optimaler maatschappelijke toegankelijkheid en participatie van alle burgers *). Feiten en cijfers Feiten: Vanaf de oprichting in 1983 zetten vrijwilligers de toon op De Brug. In 2010 werd de reputatie die zij De Brug bezorgden nog eens bevestigd: in een enquête onder de bezoekers van wijkrestaurants in Amsterdam gaven zij huiskamer De Brug een hoog waarderingscijfer. De Brug nummer werd nummer 1 van de drie restaurants waar de maaltijden smakelijk zijn, het gezellig is en medewerkers de bezoekers aardig tegemoet treden. De enquête stelde tevens vast dat De Brug een zeer multi-culturele groep bezoekers trekt, waar de andere wijkrestaurants overwegend 'wit' bezoek ontvangen. De Brug hecht aan haar buurtfunctie; de ontmoetingen van buurtbewoners én ook bezoekers van buiten aan de dis vormen de reden en voorwaarde voor de vrijwilligers om op de ingeslagen weg voort te gaan. De Brug heeft zich gaandeweg ontwikkeld als ontmoetingscentrum voor 'vergeten' groepen mensen, ouderen uit Marokko, voormalig Nederlands-Indië, Suriname en Turkije. Fotograaf: Cees Merlijn *) 'Agenda 22' bevat 22 door de Verenigde Naties opgestelde standaardregels voor gelijke kansen voor iedereen. pag. 2 van 10

3 Hoofdstuk 1 Multiculturele huiskamer De Brug Bijzondere ontmoetingen: Bijeenkomsten voor oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië en Suriname: deze bijeenkomsten zijn bedoeld om: * lotgenotencontact te bevorderen; * signalen met betrekking tot voormalig oorlogsleed en de (onverwerkte) gevolgen van het koloniaal verleden aan te kaarten bij de verantwoordelijke overheden. Thema s staan centraal die te maken hebben met verwerking van oorlogs -en geweldstrauma's. Aandacht wordt besteed aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van het leed van de mensen uit de voormalige koloniën. Stichting De Brug stelt zich ten doel om hun problematiek bij de reguliere (welzijns)zorg en dienstverlening van overheden op de agenda te krijgen én te houden, omdat in de beleving van genoemde doelgroepen en Stichting De Brug er nog steeds geen adequaat beleid is. Kumpulan Jembatan is een initiatief van een groep Indische Nederlanders om bij elkaar te komen en met elkaar te praten over verleden en heden. Veel bezoekers ontmoeten elkaar al vroeg op de dinsdagmiddag om bij te praten bij een drankje en nadien vormt een groep trouwe bezoekers van de Jembatan Makan graag een kring in de hal van De Brug om daar de dag te besluiten met politieke beschouwingen. Gemiddeld 30 vaste bezoekers troffen elkaar elke dinsdag in Het reminiscentie project organiseert groepsgesprekken waarin het vertellen van levensverhalen de herinneringen aan vroeger levend houdt. Deze gesprekken bieden de deelnemers ondersteuning en aandacht bij de duiding van gebeurtenissen in hun leven en, zo mogelijk, ruimte voor verwerking". Eigenlijk alle ouderen van 65 jaar en ouder hebben iets met de oorlog te maken gehad in meer of minder heftige mate. Met name als mensen ouder worden, blijkt dat de oorlogsherinneringen zich soms plotseling weer aandienen. Zo wordt het leven van alle dag, onverwacht, volledig ingekleurd door de oorlog, waarvan men dacht, dat het een afgesloten hoofdstuk was.' (uit: Oud worden met de oorlog' van F.A. Begemann). Filosofie op 2 dinsdagen per maand tussen 10 en 13 uur. Doel: "Kennisname van een gezamenlijke geschiedenis en achtergronden in breder perspectief". De lessen werden gevolgd door 10 tot 12 deelnemers. Voor de oudere, voornamelijk Indische vrouwen, is het een eerste kennismaking met (Westerse) filosofen. Omdat vele deelnemers tijdens de 2 e wereldoorlog en de daarop volgende vrijheidsstrijd weinig of niet naar school konden gaan, maken zij een inhaalslag en toonden zich hongerig naar meer kennis en begrip van het groter geheel. pag. 3 van 10

4 Hoofdstuk 2 Multiculturele huiskamer De Brug De huiskamer is traditioneel een plaats waar initiatieven worden ontplooid met, door en voor (buurt) bewoners. Het jaar 2010 kende diverse, vertrouwde, activiteiten: (a) Sociale activiteiten, met het doel participatie (en integratie) van wijk)bewoners te bevorderen: De Hollandse eetgroep op woensdagmiddag een bijzonderheid : de deelnemers zijn veelal tuinstadbewoners van het eerste uur. Cilia en Tiny staan om en om in de keuken van De Brug een puur Hollandse maaltijd te bereiden. Zij stellen het menu samen en kopen zelf in -vooral groenten van het seizoen. Deze twee dames koken al jaren elke woensdag voor plusminus 15 bezoekers per keer. Doel van deze eetgroep : Behoud van het contact tussen de bewoners in hun (veranderende) omgeving. Jembatan Makan een lange traditie op De Brug : Dit jaar waren opnieuw een groot aantal vaste bezoekers aanwezig voor de Indische maaltijd, maar bovenal voor elkaar: "Samen-zijn en samen genieten van gerechten die herinneren aan Tempo Doeloe in Nederlands-Indië". Een Marokkaanse maandagochtendgroep een nog jonge aanwinst : Onder leiding van Naziha Betti heeft zich een trouwe club dames gevormd die inmiddels haar eerste jaar heeft volgemaakt. Gemiddeld 10 vrouwen treffen elkaar tijdens de wekelijkse, ongedwongen gesprekken bij een kopje koffie of thee en zelfgebakken koekjes. Doel van deze bijeenkomsten : " Bundeling van talent in dienst van elkaar en onze sociale omgeving". De Rummykupclub komt al vele jaren elke week op donderdagmiddag bijeen : een trouw groepje 'Geuzenveldbewoners van het eerste uur'. Zij gaan een drietal uren volledig op in het spel om af te sluiten met een belangstellend gesprekje over en weer, totdat de chauffeur van stadsmobiel zich meldt voor de rit huiswaarts. Doel van deze activiteit is : "Het levend houden van het gezelschapsspel". De Iftar een begrip op De Brug: Inmiddels een vertrouwde bijeenkomst voor vele buurtbewoners, ongeacht hun (a-)religieuze achtergrond. Doel is: Stil te staan bij het samenleven en samen delen van de maaltijd. Op initiatief van Said Bouhaltit van De Brug dit jaar aan de rand van de Sloterplas: 20 lange tafels, gedekt door vrijwilligers van Resto Van Harte tot de laatste stoel bezet door vrienden en bekenden. Resto Van Harte een gast op De Brug : Doel: "Sociale contacten opdoen zonder dwang en drang onder een voedzame maaltijd". Tweemaal per week, op maandag- en donderdagmiddag, nam project 'Resto van Harte' de keuken over om maaltijden 'uit alle windstreken' te koken voor bezoekers. pag. 4 van 10

5 (b) Educatieve activiteiten : taallessen, conversatie en computerlessen. In 1998 is de Brug begonnen met lesgeven aan 'oudkomers' onder migranten in Geuzenveld-Slotermeer. Docenten van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders gaven in 2010 les in de Nederlands als 2e taal. Conversatielessen De lessen waren voor een grote groep deelnemers een aantrekkelijke alternatieve lesmethode. Sinds 2009 spoort docent Harold van Heck de deelnemers om de dag, dus 3 x per week, met succes aan om zich het Nederlands eigen te maken. In de 2e helft van 2010 wijdde eveneens een studente Pedagogie aan de Vrije Universiteit zich enthousiast aan de vorming van een klas, waar in 2010 een wisselend aantal van rond 8 deelnemers veelal Marokkaanse vrouwen leerden converseren in het Nederlands. Simultaan boden stagiairs van De Brug enkele vrouwen de kans om een begin te maken met het lezen en schrijven van het Nederlandse alfabet. Ook deze lessen, vraaggericht, blijven vast onderdeel van het activiteitenprogramma op De Brug. Dubbelklik computerlessen in samenwerking met 'Computerwijk": Deze lessen zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht het kennisniveau. De lessen kunnen op afspraak en individueel gevolgd worden. Op maandag, woensdag en donderdag zijn er computerlessen zowel 's morgens als 's middags. (c) Culturele activiteiten : * Creatieve ontmoetingen (1) : Stanvaste", een groep Surinaamse vrouwen, komt wekelijks bijeen, gemotiveerd om persoonlijke, culturele vaardigheden met elkaar te delen. Doel: "Bestendiging van kennis en ervaring op het gebied van de Surinaamse cultuur". Zij dragen hun handwerkvaardigheden en culturele betekenis daarvan, bijv. de Surinaamse klederdrachten aan elkaar en belangstellenden in bredere kring over. Zij ontplooien activiteiten in beeldende kunst: toneel, zang en dan, vervaardiging van poppen voor een traditioneel poppenspel. Creatieve ontmoetingen (2) : Naailessen zijn een nieuw initiatief op De Brug en ontwikkeld op verzoek van een groepje Turkse vrouwen. Daarop zijn vrijwilligers van de Creagroep begonnen met het verzamelen van de juiste materialen en is uit fondsen van De Brug een nieuwe naaimachine aangeschaft. Deze activiteit heeft tot doel : "Kennismaking met diverse technieken en producten uit diverse culturen". Creatieve ontmoetingen (3) : "Suara Jembatan" onder leiding van Will Fleur : De muziek (op de) Brug klinkt de veelal trouwe gasten rond 13 uur aankomend op De Brug tegemoet. Doel van Suara Jembatan is: " het leggen van de gevoelsmatige verbinding". De muziek is een onmisbare omlijsting van de hartelijke ontmoeting met bekenden van ver en dichtbij. pag. 5 van 10

6 * Creatieve ontmoetingen (4) : De Pasar Jembatan op 25 juli 2010 met een keur aan Indische lekkernijen en een variété aan dans, zang, muziek en conferences opnieuw een echte Pasar. Het doel: 'Kennismaking met de Indische keuken (dans, muziek) en markt" heeft een spontane ontwikkeling doorgemaakt, want de Surinaamse, Turkse en Marokkaanse keukens hebben zich gevoegd bij de Indische. Het geheel, omlijst door zang, dans en klederdrachten is een feest van herkenning voor toeschouwers en deelnemers. Het jaarlijkse feest telde in 2010 ruim 500 bezoekers. Hoofdstuk 2 - De Brug en de WMO De Brug is een huiskamer voor iedereen. Beperkingen van enigerlei aard mogen geen beletsel zijn om mensen welkom te heten. De Brug spant zich in om ook mensen te bereiken, die een teruggetrokken bestaan leiden. Activiteiten worden georganiseerd met speciale aandacht voor de behoeften van deze groep mensen. Maaltijden op De Brug zijn een effectief middel om mensen samen te brengen voor steun aan elkaar. Medewerkers van De Brug zijn attent op informatie van bezoekers en signalen dat het iemand niet goed gaat. Signalen worden rechtstreeks verder geleid naar dienstverlenende professionals op De Brug. Deze aanpak is outreachend bedoeld voor mensen met sociaal-psychologische problemen, die echter niet (langer) in staat (of niet bereid) zijn om hulp te vragen. Deze zachte aanpak voorkomt niet zelden dat de persoonlijke problemen uit de hand lopen en maakt mensen ervan bewust dat zij er niet alleen voor (hoeven te) staan. De Brug streeft via open spreekuren voor maatschappelijke- en sociaal-juridische hulpverlening, voorlichtings- bijeenkomsten en debat naar maatschappelijke participatie van de wijkbewoners (en ook belanghebbenden van elders). Inloopspreekuren van het algemeen maatschappelijk werk en sociaal-juridische dienstverlening: informatie en advies; verwijzing naar en/of bemiddeling van voorzieningen en diensten; belangenbehartiging en signalering. Onder migranten leeft een sterke behoefte aan individuele begeleiding, gericht op verheldering, aanpak en oplossing van alledaagse, regelmatig terugkerende vraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid. In 2010 is op De Brug onderzocht of een passend aanbod kan worden gerealiseerd. De conclusie uit dit onderzoek bepaalt het model voor het bureau voor sociaal-juridische en maatschappelijke dienstverlening op De Brug dat in de tweede helft van 2011 van start hoopt te gaan. Voorlichtingsbijeenkomsten : In het verlengde van diverse samenbindende activiteiten organiseert De Brug groepsvoorlichting over relevante thema's inzake sociale zekerheid. Wijkbewoners en cliënten worden geïnformeerd over activiteiten in het Stadsdeel en in het bijzonder over nieuwe regels ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Naar aanleiding van deze bijeenkomsten kunnen bezoekers vragen stellen aan maatschappelijk werkers (i.o.), naar het dagelijks inloopspreekuur komen of een afspraak maken. Specifieke voorlichtingsbijeenkomsten zijn in 2010 gewijd aan vragen over remigratie naar Turkije en Marokko. pag. 6 van 10

7 De ontwikkelingen in Welzijn in relatie tot de WMO en AWBZ-maatregelen en de positie van de Brug. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning beoogt een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Mensen moeten zorg veel meer zelf organiseren. De Brug spant zich al jaar en dag in om buurtbewoners hierbij met raad en daad te ondersteunen. Vrijwilligers, professionals en stagiairs zullen in 2011 voortgaan met de volgende taken : organisatie van bijeenkomsten voorafgaand aan, tijdens of na afloop van maaltijden op De Brug; signalering van noodzaak om in actie te komen met hulp; contact leggen en onderhouden met buurtbewoners die (meer) zorg nodig hebben; verwijzing naar professionals zorg en welzijn in de wijk. stimulering en versterking van het informele netwerk rond deze ouderen. Vragen die door studenten worden onderzocht voor bewaking van zorg- en dienstverlening in de wijk: 'Welke zorg moet door professionals (eerstelijnszorg: gezondheidscentrum en thuiszorg) worden geboden?'. 'Welke zorg kunnen mantelzorgers (structureel) bieden (familie, buren)?' 'Welke zorg kunnen vrijwilligers (van De Brug) bieden? Hoofdstuk 3 - Samenwerking met derden : Stedelijke Klankbordgroep WMO: Het WMO-beleid op stadsdeel- en centraal niveau wordt in praktijk gebracht door signalering, advisering en actie. De WMO Klankbordgroep is samengesteld uit verschillende belangengroepen in diverse stadsdelen. Cliëntenbelang Amsterdam: De Brug is lid van Cliëntenbelang Amsterdam en doet als zodanig een beroep op de coördinerende en vertegenwoordigende rol van deze koepel op Amsterdams centraal niveau. Welzijnsorganisatie Sezo: Samenwerking met Sezo is in 2010 onderwerp van besprekingen geweest, die hebben geleid tot de afspraak om wederzijdse kennis en expertise uit te wisselen en te benutten. Vrijwilligersvereniging Assadaaka: De Brug onderhoudt al vele jaren in samenwerking met Assadaaka in Amsterdam-Oost. Beide delen de visie dat mensen bij elkaar brengen belangrijk is voor de leefbaarheid in de stad. Hoofdstuk 4 - Brugstages : Het stagebeleid ziet toe op begeleiding en breed aanbod aan leermomenten voor stagiairs sociaaljuridische dienstverlening, medewerkers maatschappelijke zorg en algemeen maatschappelijk werkers:. het wijkgericht werken: het assisteren bij de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten op het terrein van (geestelijke) gezondheidszorg en sociale zekerheid, naast voorlichting voor specifieke groepen over het onderwerp remigratie; het vrijwilligerswerk: samenwerking met het team van vrijwilligers bij (de organisatie van) activiteiten en het leveren van een bijdrage aan vergaderingen; pag. 7 van 10

8 Hoofdstuk 4 - Brugstages (vervolg) het groepsmaatschappelijk werk: begeleiding van groepen deelnemers aan vormende activiteiten; sociaal-juridische en maatschappelijke dienstverlening in de wijk: studenten leren volwaardig deelnemen aan het inloopspreekuur voor (wijk)bewoners; externe samenwerking: het onderhouden van contacten met andere vrijwilligersorganisaties en overheids- instellingen; betrekking van stagiairs bij de organisatie van beleid ten behoeve van bezoekers van De Brug. De studenten kunnen rekenen op een team van medewerkers met jarenlange expertise in het vrijwilligerswerk en beroepskrachten op het terrein van schuldhulpverlening, sociaal-juridische dienstverlening en outreachend algemeen maatschappelijk werk. Bestuur en medewerkers van De Brug tonen de veelal zeer jonge mensen hoe het contact gelegd en onderhouden wordt tussen buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en politieke vertegenwoordigers in zowel professionele als informele ontmoetingen. hoofdstuk 5 Fondsen en bestemmingen De Brug wordt gesubsidieerd door het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, aangevuld met donaties en fondsen, naast opbrengsten uit structurele verhuur van ruimtes; zie s.v.p. het financieel jaarverslag in bijlage I. Huisvesting: De benedenverdieping van het pand waarin De Brug haar huiskamer organiseert is eigendom van Stichting De Brug (de bovenverdieping is eigendom van de bewoners op de 1e etage). De Brug vraagt geen subsidie voor huisvesting, echter wel voor onderhoud in de jaarlijks verplichte afdracht van De Brug aan de Vereniging van Eigenaren Aalbersestraat 248. Vrijwilligersvergoedingen: Vaste medewerkers ontvingen voor hun inzet een maandelijkse vergoeding. Zes stagiairs maakten het dagelijks inloopspreekuur mogelijk; het beschikbaar budget in 2010 stond een stagevergoeding helaas niet toe. De Brug, als vrijwilligersorganisatie, ontvangt bovendien geen bijdrage uit het stagefonds van het Ministerie van VWS. De Brug heeft in 2010 kunnen rekenen op sponsoring 'in natura' door de volgende personen en bedrijven : Architectenbureau van den Broeke voor algemeen en bouwkundig advies; Adviesbureau Varkevisser voor boekhoudkundige ondersteuning en advies; Polanen Adviesbureau voor advies en presentatie / webmaster Jan van Zijp (zie ook Geheugen van West ); Technisch onderhoud en reparatie van computerapparatuur en -programmatuur / Rob Beersen. pag. 8 van 10

9 Donaties in 2010: Multiculturele Huiskamer De Brug ontvangt structureel subsidie van stadsdeel Geuzenveld- Slotermeer; donaties van de 'Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid' en de 'Zusters Onder de Bogen'. Fondsenwerving : De Brug heeft tal van belangrijke bestemmingen: (financiële) ondersteuning van groepen aan de gezamenlijke maaltijden; het stimuleren en faciliteren van het publiek-maatschappelijke debat; organisatie van (nieuwe) activiteiten voor moeilijk bereikbare c.q. kwetsbare wijkbewoners; het bieden van een platform voor ontmoeting van gehandicapte buurtbewoners met buurtbewoners die geen beperkingen kennen in het dagelijks leven. hoofdstuk 6 - Formele organisatie op De Brug Privacyreglement : In 2010 is de registratie en systematische opslag van persoonsgegevens van vrijwilligers verbeterd. Er wordt op toegezien dat de (digitaal) opgeslagen gegevens van klanten van het maatschappelijk werk en sociaal-juridische dienstverlening volgens wettelijke normen worden bewaard en beveiligd. Papieren dossiervorming wordt zoveel mogelijk beperkt en gegevens worden alleen waar nodig, opgeslagen voor de duur van het hulpverleningstraject. Klachtenreglement : Klachten (waaronder verstaan worden alle uitingen van onvrede) van bezoekers, medewerkers, stagiairs en cliënten, worden serieus genomen en, waar en zo goed mogelijk en, opgelost. Een procedure van klachtenbemiddeling biedt ondersteuning. Structurele problemen zullen in kaart worden gebracht en verwerkt in een signaleringsrapport. Bedrijfshulpverlening : Vrijwilligers op De Brug beschikken over het brevet bedrijfshulpverlening en EHBO en eenmaal per jaar doen de vaste medewerkers mee aan brandontruimingsoefeningen. In 2011 zal De Brug kunnen beschikken over een AED (automatische, externe defibrillator) en zullen jaarlijkse ontruimings- en reanimatie oefeningen worden aangevuld met het gebruik daarvan. Bereikbaarheid : Stichting Multiculturele Huiskamer De Brug : Bezoek- en postadres : Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld Telefoon : (020) Fax: (020) Internet: adressen : pag. 9 van 10

10 hoofdstuk 6 - Formele organisatie op De Brug (vervolg) Rechtspositie : De statuten van de oprichting van Stichting De Brug d.d. 22 november 1983, zijn op 15 september 2005 gewijzigd bij Notariskantoor Dukkers in Nieuw-Sloten en op 12 april 2007 is daarin Art. 12 op verzoek van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer gewijzigd bij Notariskantoor De Boer & Labordus door Mr. P. B. de Boer te Hoofddorp. Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam; dossiernummer: Bankrekeningen : ING-bank rek.nr ; Rabobank rek.nr Stichtingen die zijn ondergebracht bij Stichting De Brug : Stichting Gehandicaptenplatform Geuzenveld-Slotermeer; ING-bankrek.nr ; KvK: Stichting Indisch Welkomst monument; ING-bankrek.nr KvK: Samenstelling bestuur & medewerkersteam : Cor van Drongelen Leyla Tamul * voorzitter * vice-voorzitter * coördinatie Gehandicaptenplatform Geuzenveld Rob van den Broeke Theng Hwa Tjoa * algemeen bestuurslid /bouwkundig adviseur * bestuurs- en beleidsdviseur Wouter Varkevisser Corrie Vermeulen * penningmeester * secretaris Team : Taken: Agnes Herewood en Marion van den Broeke Ed van Hanenberg en Will Fleur * coördinatie vrijwilligers * huismeester * coördinator en docent "Dubbelklik" Cilia, Henny Loopeken, Hatice Yasar, Naziha Betti, Marie Halvers, Hilly & Piet Hoeve, Tiny Elmers, Ursula Koelfat en 15 (jonge) oproepbare vrijwilligers * kok * gastvrouw- / gastheer Corrie Vermeulen en Said Bouhaltit Marth Timmerman en Corrie Vermeulen * begeleiding stagiairs * coördinatie inloopspreekuur * maatschappelijke en sociaaljuridische dienstverlening * bedrijfshulpverlening pag. 10 van 10

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028.

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. Multiculturele huiskamer stichting De Brug Jaarverslag 2006 Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. W: www.stgdebrug.nl E: debrug@stgdebrug.nl Missie Stichting De Brug

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013

Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 Jaarverslag 2012 SWOA Maart 2013 130306 Jaarverslag 2012 ah HK Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Profiel van de organisatie 2 3. Governance 4 3.1. Raad van Bestuur 4 3.2. Raad van Toezicht 4 4. Overlegorganen

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur...

Voorwoord. 2. De organisatie...12 2.1. De doelen...12 2.2. Onze kracht...12 2.3. Onze werkwijze...12 2.4. De organisatiestructuur... Inhoud Voorwoord 1. Stichting Nisa, terugblik 2013...5 1.1. Ontstaan en missie van Nisa for Nisa...5 1.2. Terugblik op 2013...6 1.3. Advies en Hulp, Tussen in en Tussen-Door...7 1.4. Het meidenproject

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota

Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008. Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Plantage Middenlaan 14-I 1018 DD Amsterdam April 2008 Het cliëntenperspectief in de Wmo-nota Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Wmo-voorzieningen 7 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan.

Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. Voorwoord Stichting Buurthuis De Ezel, hierna te noemen: de stichting, biedt u hierbij het jaarverslag 2014 aan. De stichting is een gesubsidieerde vrijwilligersorganisatie, die actief is binnen de ontmoetingsfunctie.

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2013 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar omdat het op 12 september 2013 precies 25 jaar geleden was dat SPIOR werd opgericht.

Nadere informatie

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag

Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Jaarverslag 2011 en financieel verslag 1 Inhoudsopgave Blz.3. Voorwoord Blz.4. Inleiding Blz.5. De Marokkaanse Raad Amsterdam Oost Blz. 6. Jaarverslag 2011 Blz. 7/8. Interne

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen

Jaarverslag 2012. Landstede Welzijn Ommen Jaarverslag 2012 Landstede Welzijn Ommen Voorwoord Ook dit jaar heeft Landstede Welzijn Ommen haar projecten en activiteiten kunnen ontwikkelen en realiseren dankzij de inzet van vele honderden vrijwilligers.

Nadere informatie

Levendige ontmoetingsplekken

Levendige ontmoetingsplekken Levendige ontmoetingsplekken Carin Giesen Reportageserie van Coalitie Erbij en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, bedoeld om mensen en organisaties te inspireren om samen te werken aan méér levendige

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD

JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD JEUGDTHEATERSCHOLEN IN BEELD PORTRET VAN EEN SECTOR Auteur: Marieke Hagemans Studentennummer: 1514610 Begeleider: Lucie Huiskens Tweede begeleider: Sanne van den Hoek Datum: 31 mei 2013 ArtEZ Expertisecentrum

Nadere informatie

jaarverslag.2011 Oud en nieuw

jaarverslag.2011 Oud en nieuw jaarverslag.2011 Oud en nieuw in Nieuw-West Inhoudsopgave 2Oud en nieuw in Nieuw-West. Voorwoord 3 De maatschappelijk dienstverlener van Nieuw-West 4 Terugblik 2011/2012 4 Veranderende markt 5 Welzijn

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018

Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018 Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013 Stichting Mara ls/fj.2013-018 Inhoudsopgave Ondersteunde activiteiten/projecten in 2012 1. OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren 2. KunstExpress 3. M25 Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen

Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Kwalitatieve en financiële evaluatie Centrum Buitenlandse Vrouwen Onderzoek naar de kwaliteit van het Programma van Eisen, de kwaliteit van de dienstverlening en de financiële en organisatorische bedrijfsvoering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere

Jaarverslag 2013. van Stichting Inloophuis De Ruimte. Almere Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere http://www.inloophuisderuimte.nl Jaarverslag 2013 van Stichting Inloophuis De Ruimte Almere juni 2014 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533

Nadere informatie