" Multiculturele Huiskamer De Brug " Jaarverslag Wie zijn wij?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" Multiculturele Huiskamer De Brug " Jaarverslag 2010. Wie zijn wij?"

Transcriptie

1 Inleiding Wie zijn wij? Een team van vrijwilligers op De Brug, een multiculturele huiskamer in Geuzenveld, Amsterdam Nieuw West. Daar openen wij dagelijks de deuren van een 'multiculturele huiskamer', waar mensen uit alle windstreken elkaar ontmoeten. Wij ondersteunen initiatieven met, voor en door (buurt) bewoners en helpen activiteiten organiseren. Missie: Stichting De Brug wil een bijdrage leveren aan emancipatie van mensen in een multiculturele samenleving. Visie : Stichting De Brug is ervan overtuigd dat een geëmancipeerde, multiculturele samenleving tot stand komt, als iedereen in staat is om met elkaar samen te leven met ruimte voor verschil. Juist het behoud van culturele identiteit, als één van de elementen die ieder mens uniek en waardevol maken, draagt bij aan een samenleving waarin echte verbondenheid mogelijk is. Als wij van iemand verlangen om zichzelf, zijn/haar wortels, liefde, overtuiging, geschiedenis, geloof of cultuur te verloochenen, dan wordt contact oppervlakkig; wordt ware verbondenheid onmogelijk. Het is in de oprechte ontmoeting van de ander, met al wat die ander meebrengt, dat wij ons bestaan kunnen verrijken en het mogelijk maken om gelijkwaardig, respectvol samen te leven. Samen werken wij aan de basisvoorwaarden om dat doel dichterbij te brengen. De Brug stelt zich ten doel : 1) een ontmoetingscentrum te zijn voor buurtbewoners, maar ook voor bezoekers van buiten; 2) netwerken om ouderen heen te bouwen en te onderhouden; 3) optimale maatschappelijke toegankelijkheid en participatie te bevorderen. Stichting De Brug van 1983 tot heden : Op 22 november 1983 werd Stichting De Brug opgericht op initiatief van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de paters Kruisheren, die werkzaam waren in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Geuzenveld. Hun doel was bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij de oudere, alleenstaande buurtbewoners. De parterre van het kloostergebouw, met de tuin, werd ingericht voor Huiskamer-project De Brug. Nu, 28 jaar later, is De Brug een laagdrempelig ontmoetingscentrum waar diverse sociale, educatieve en culturele activiteiten voor en door buurtbewoners en vrijwilligers van elders worden georganiseerd. pag. 1 van 10

2 Waar staan we voor? De Brug staat voor aandacht voor mensen met fysieke- of psychische beperkingen. Uitgangspunten van Agenda 22 zijn op De Brug vanzelfsprekend: bezoekers en medewerkers ontmoeten elkaar op basis van betrokkenheid. Tezamen streven zij naar een optimaler maatschappelijke toegankelijkheid en participatie van alle burgers *). Feiten en cijfers Feiten: Vanaf de oprichting in 1983 zetten vrijwilligers de toon op De Brug. In 2010 werd de reputatie die zij De Brug bezorgden nog eens bevestigd: in een enquête onder de bezoekers van wijkrestaurants in Amsterdam gaven zij huiskamer De Brug een hoog waarderingscijfer. De Brug nummer werd nummer 1 van de drie restaurants waar de maaltijden smakelijk zijn, het gezellig is en medewerkers de bezoekers aardig tegemoet treden. De enquête stelde tevens vast dat De Brug een zeer multi-culturele groep bezoekers trekt, waar de andere wijkrestaurants overwegend 'wit' bezoek ontvangen. De Brug hecht aan haar buurtfunctie; de ontmoetingen van buurtbewoners én ook bezoekers van buiten aan de dis vormen de reden en voorwaarde voor de vrijwilligers om op de ingeslagen weg voort te gaan. De Brug heeft zich gaandeweg ontwikkeld als ontmoetingscentrum voor 'vergeten' groepen mensen, ouderen uit Marokko, voormalig Nederlands-Indië, Suriname en Turkije. Fotograaf: Cees Merlijn *) 'Agenda 22' bevat 22 door de Verenigde Naties opgestelde standaardregels voor gelijke kansen voor iedereen. pag. 2 van 10

3 Hoofdstuk 1 Multiculturele huiskamer De Brug Bijzondere ontmoetingen: Bijeenkomsten voor oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië en Suriname: deze bijeenkomsten zijn bedoeld om: * lotgenotencontact te bevorderen; * signalen met betrekking tot voormalig oorlogsleed en de (onverwerkte) gevolgen van het koloniaal verleden aan te kaarten bij de verantwoordelijke overheden. Thema s staan centraal die te maken hebben met verwerking van oorlogs -en geweldstrauma's. Aandacht wordt besteed aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van het leed van de mensen uit de voormalige koloniën. Stichting De Brug stelt zich ten doel om hun problematiek bij de reguliere (welzijns)zorg en dienstverlening van overheden op de agenda te krijgen én te houden, omdat in de beleving van genoemde doelgroepen en Stichting De Brug er nog steeds geen adequaat beleid is. Kumpulan Jembatan is een initiatief van een groep Indische Nederlanders om bij elkaar te komen en met elkaar te praten over verleden en heden. Veel bezoekers ontmoeten elkaar al vroeg op de dinsdagmiddag om bij te praten bij een drankje en nadien vormt een groep trouwe bezoekers van de Jembatan Makan graag een kring in de hal van De Brug om daar de dag te besluiten met politieke beschouwingen. Gemiddeld 30 vaste bezoekers troffen elkaar elke dinsdag in Het reminiscentie project organiseert groepsgesprekken waarin het vertellen van levensverhalen de herinneringen aan vroeger levend houdt. Deze gesprekken bieden de deelnemers ondersteuning en aandacht bij de duiding van gebeurtenissen in hun leven en, zo mogelijk, ruimte voor verwerking". Eigenlijk alle ouderen van 65 jaar en ouder hebben iets met de oorlog te maken gehad in meer of minder heftige mate. Met name als mensen ouder worden, blijkt dat de oorlogsherinneringen zich soms plotseling weer aandienen. Zo wordt het leven van alle dag, onverwacht, volledig ingekleurd door de oorlog, waarvan men dacht, dat het een afgesloten hoofdstuk was.' (uit: Oud worden met de oorlog' van F.A. Begemann). Filosofie op 2 dinsdagen per maand tussen 10 en 13 uur. Doel: "Kennisname van een gezamenlijke geschiedenis en achtergronden in breder perspectief". De lessen werden gevolgd door 10 tot 12 deelnemers. Voor de oudere, voornamelijk Indische vrouwen, is het een eerste kennismaking met (Westerse) filosofen. Omdat vele deelnemers tijdens de 2 e wereldoorlog en de daarop volgende vrijheidsstrijd weinig of niet naar school konden gaan, maken zij een inhaalslag en toonden zich hongerig naar meer kennis en begrip van het groter geheel. pag. 3 van 10

4 Hoofdstuk 2 Multiculturele huiskamer De Brug De huiskamer is traditioneel een plaats waar initiatieven worden ontplooid met, door en voor (buurt) bewoners. Het jaar 2010 kende diverse, vertrouwde, activiteiten: (a) Sociale activiteiten, met het doel participatie (en integratie) van wijk)bewoners te bevorderen: De Hollandse eetgroep op woensdagmiddag een bijzonderheid : de deelnemers zijn veelal tuinstadbewoners van het eerste uur. Cilia en Tiny staan om en om in de keuken van De Brug een puur Hollandse maaltijd te bereiden. Zij stellen het menu samen en kopen zelf in -vooral groenten van het seizoen. Deze twee dames koken al jaren elke woensdag voor plusminus 15 bezoekers per keer. Doel van deze eetgroep : Behoud van het contact tussen de bewoners in hun (veranderende) omgeving. Jembatan Makan een lange traditie op De Brug : Dit jaar waren opnieuw een groot aantal vaste bezoekers aanwezig voor de Indische maaltijd, maar bovenal voor elkaar: "Samen-zijn en samen genieten van gerechten die herinneren aan Tempo Doeloe in Nederlands-Indië". Een Marokkaanse maandagochtendgroep een nog jonge aanwinst : Onder leiding van Naziha Betti heeft zich een trouwe club dames gevormd die inmiddels haar eerste jaar heeft volgemaakt. Gemiddeld 10 vrouwen treffen elkaar tijdens de wekelijkse, ongedwongen gesprekken bij een kopje koffie of thee en zelfgebakken koekjes. Doel van deze bijeenkomsten : " Bundeling van talent in dienst van elkaar en onze sociale omgeving". De Rummykupclub komt al vele jaren elke week op donderdagmiddag bijeen : een trouw groepje 'Geuzenveldbewoners van het eerste uur'. Zij gaan een drietal uren volledig op in het spel om af te sluiten met een belangstellend gesprekje over en weer, totdat de chauffeur van stadsmobiel zich meldt voor de rit huiswaarts. Doel van deze activiteit is : "Het levend houden van het gezelschapsspel". De Iftar een begrip op De Brug: Inmiddels een vertrouwde bijeenkomst voor vele buurtbewoners, ongeacht hun (a-)religieuze achtergrond. Doel is: Stil te staan bij het samenleven en samen delen van de maaltijd. Op initiatief van Said Bouhaltit van De Brug dit jaar aan de rand van de Sloterplas: 20 lange tafels, gedekt door vrijwilligers van Resto Van Harte tot de laatste stoel bezet door vrienden en bekenden. Resto Van Harte een gast op De Brug : Doel: "Sociale contacten opdoen zonder dwang en drang onder een voedzame maaltijd". Tweemaal per week, op maandag- en donderdagmiddag, nam project 'Resto van Harte' de keuken over om maaltijden 'uit alle windstreken' te koken voor bezoekers. pag. 4 van 10

5 (b) Educatieve activiteiten : taallessen, conversatie en computerlessen. In 1998 is de Brug begonnen met lesgeven aan 'oudkomers' onder migranten in Geuzenveld-Slotermeer. Docenten van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders gaven in 2010 les in de Nederlands als 2e taal. Conversatielessen De lessen waren voor een grote groep deelnemers een aantrekkelijke alternatieve lesmethode. Sinds 2009 spoort docent Harold van Heck de deelnemers om de dag, dus 3 x per week, met succes aan om zich het Nederlands eigen te maken. In de 2e helft van 2010 wijdde eveneens een studente Pedagogie aan de Vrije Universiteit zich enthousiast aan de vorming van een klas, waar in 2010 een wisselend aantal van rond 8 deelnemers veelal Marokkaanse vrouwen leerden converseren in het Nederlands. Simultaan boden stagiairs van De Brug enkele vrouwen de kans om een begin te maken met het lezen en schrijven van het Nederlandse alfabet. Ook deze lessen, vraaggericht, blijven vast onderdeel van het activiteitenprogramma op De Brug. Dubbelklik computerlessen in samenwerking met 'Computerwijk": Deze lessen zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht het kennisniveau. De lessen kunnen op afspraak en individueel gevolgd worden. Op maandag, woensdag en donderdag zijn er computerlessen zowel 's morgens als 's middags. (c) Culturele activiteiten : * Creatieve ontmoetingen (1) : Stanvaste", een groep Surinaamse vrouwen, komt wekelijks bijeen, gemotiveerd om persoonlijke, culturele vaardigheden met elkaar te delen. Doel: "Bestendiging van kennis en ervaring op het gebied van de Surinaamse cultuur". Zij dragen hun handwerkvaardigheden en culturele betekenis daarvan, bijv. de Surinaamse klederdrachten aan elkaar en belangstellenden in bredere kring over. Zij ontplooien activiteiten in beeldende kunst: toneel, zang en dan, vervaardiging van poppen voor een traditioneel poppenspel. Creatieve ontmoetingen (2) : Naailessen zijn een nieuw initiatief op De Brug en ontwikkeld op verzoek van een groepje Turkse vrouwen. Daarop zijn vrijwilligers van de Creagroep begonnen met het verzamelen van de juiste materialen en is uit fondsen van De Brug een nieuwe naaimachine aangeschaft. Deze activiteit heeft tot doel : "Kennismaking met diverse technieken en producten uit diverse culturen". Creatieve ontmoetingen (3) : "Suara Jembatan" onder leiding van Will Fleur : De muziek (op de) Brug klinkt de veelal trouwe gasten rond 13 uur aankomend op De Brug tegemoet. Doel van Suara Jembatan is: " het leggen van de gevoelsmatige verbinding". De muziek is een onmisbare omlijsting van de hartelijke ontmoeting met bekenden van ver en dichtbij. pag. 5 van 10

6 * Creatieve ontmoetingen (4) : De Pasar Jembatan op 25 juli 2010 met een keur aan Indische lekkernijen en een variété aan dans, zang, muziek en conferences opnieuw een echte Pasar. Het doel: 'Kennismaking met de Indische keuken (dans, muziek) en markt" heeft een spontane ontwikkeling doorgemaakt, want de Surinaamse, Turkse en Marokkaanse keukens hebben zich gevoegd bij de Indische. Het geheel, omlijst door zang, dans en klederdrachten is een feest van herkenning voor toeschouwers en deelnemers. Het jaarlijkse feest telde in 2010 ruim 500 bezoekers. Hoofdstuk 2 - De Brug en de WMO De Brug is een huiskamer voor iedereen. Beperkingen van enigerlei aard mogen geen beletsel zijn om mensen welkom te heten. De Brug spant zich in om ook mensen te bereiken, die een teruggetrokken bestaan leiden. Activiteiten worden georganiseerd met speciale aandacht voor de behoeften van deze groep mensen. Maaltijden op De Brug zijn een effectief middel om mensen samen te brengen voor steun aan elkaar. Medewerkers van De Brug zijn attent op informatie van bezoekers en signalen dat het iemand niet goed gaat. Signalen worden rechtstreeks verder geleid naar dienstverlenende professionals op De Brug. Deze aanpak is outreachend bedoeld voor mensen met sociaal-psychologische problemen, die echter niet (langer) in staat (of niet bereid) zijn om hulp te vragen. Deze zachte aanpak voorkomt niet zelden dat de persoonlijke problemen uit de hand lopen en maakt mensen ervan bewust dat zij er niet alleen voor (hoeven te) staan. De Brug streeft via open spreekuren voor maatschappelijke- en sociaal-juridische hulpverlening, voorlichtings- bijeenkomsten en debat naar maatschappelijke participatie van de wijkbewoners (en ook belanghebbenden van elders). Inloopspreekuren van het algemeen maatschappelijk werk en sociaal-juridische dienstverlening: informatie en advies; verwijzing naar en/of bemiddeling van voorzieningen en diensten; belangenbehartiging en signalering. Onder migranten leeft een sterke behoefte aan individuele begeleiding, gericht op verheldering, aanpak en oplossing van alledaagse, regelmatig terugkerende vraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid. In 2010 is op De Brug onderzocht of een passend aanbod kan worden gerealiseerd. De conclusie uit dit onderzoek bepaalt het model voor het bureau voor sociaal-juridische en maatschappelijke dienstverlening op De Brug dat in de tweede helft van 2011 van start hoopt te gaan. Voorlichtingsbijeenkomsten : In het verlengde van diverse samenbindende activiteiten organiseert De Brug groepsvoorlichting over relevante thema's inzake sociale zekerheid. Wijkbewoners en cliënten worden geïnformeerd over activiteiten in het Stadsdeel en in het bijzonder over nieuwe regels ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Naar aanleiding van deze bijeenkomsten kunnen bezoekers vragen stellen aan maatschappelijk werkers (i.o.), naar het dagelijks inloopspreekuur komen of een afspraak maken. Specifieke voorlichtingsbijeenkomsten zijn in 2010 gewijd aan vragen over remigratie naar Turkije en Marokko. pag. 6 van 10

7 De ontwikkelingen in Welzijn in relatie tot de WMO en AWBZ-maatregelen en de positie van de Brug. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning beoogt een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Mensen moeten zorg veel meer zelf organiseren. De Brug spant zich al jaar en dag in om buurtbewoners hierbij met raad en daad te ondersteunen. Vrijwilligers, professionals en stagiairs zullen in 2011 voortgaan met de volgende taken : organisatie van bijeenkomsten voorafgaand aan, tijdens of na afloop van maaltijden op De Brug; signalering van noodzaak om in actie te komen met hulp; contact leggen en onderhouden met buurtbewoners die (meer) zorg nodig hebben; verwijzing naar professionals zorg en welzijn in de wijk. stimulering en versterking van het informele netwerk rond deze ouderen. Vragen die door studenten worden onderzocht voor bewaking van zorg- en dienstverlening in de wijk: 'Welke zorg moet door professionals (eerstelijnszorg: gezondheidscentrum en thuiszorg) worden geboden?'. 'Welke zorg kunnen mantelzorgers (structureel) bieden (familie, buren)?' 'Welke zorg kunnen vrijwilligers (van De Brug) bieden? Hoofdstuk 3 - Samenwerking met derden : Stedelijke Klankbordgroep WMO: Het WMO-beleid op stadsdeel- en centraal niveau wordt in praktijk gebracht door signalering, advisering en actie. De WMO Klankbordgroep is samengesteld uit verschillende belangengroepen in diverse stadsdelen. Cliëntenbelang Amsterdam: De Brug is lid van Cliëntenbelang Amsterdam en doet als zodanig een beroep op de coördinerende en vertegenwoordigende rol van deze koepel op Amsterdams centraal niveau. Welzijnsorganisatie Sezo: Samenwerking met Sezo is in 2010 onderwerp van besprekingen geweest, die hebben geleid tot de afspraak om wederzijdse kennis en expertise uit te wisselen en te benutten. Vrijwilligersvereniging Assadaaka: De Brug onderhoudt al vele jaren in samenwerking met Assadaaka in Amsterdam-Oost. Beide delen de visie dat mensen bij elkaar brengen belangrijk is voor de leefbaarheid in de stad. Hoofdstuk 4 - Brugstages : Het stagebeleid ziet toe op begeleiding en breed aanbod aan leermomenten voor stagiairs sociaaljuridische dienstverlening, medewerkers maatschappelijke zorg en algemeen maatschappelijk werkers:. het wijkgericht werken: het assisteren bij de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten op het terrein van (geestelijke) gezondheidszorg en sociale zekerheid, naast voorlichting voor specifieke groepen over het onderwerp remigratie; het vrijwilligerswerk: samenwerking met het team van vrijwilligers bij (de organisatie van) activiteiten en het leveren van een bijdrage aan vergaderingen; pag. 7 van 10

8 Hoofdstuk 4 - Brugstages (vervolg) het groepsmaatschappelijk werk: begeleiding van groepen deelnemers aan vormende activiteiten; sociaal-juridische en maatschappelijke dienstverlening in de wijk: studenten leren volwaardig deelnemen aan het inloopspreekuur voor (wijk)bewoners; externe samenwerking: het onderhouden van contacten met andere vrijwilligersorganisaties en overheids- instellingen; betrekking van stagiairs bij de organisatie van beleid ten behoeve van bezoekers van De Brug. De studenten kunnen rekenen op een team van medewerkers met jarenlange expertise in het vrijwilligerswerk en beroepskrachten op het terrein van schuldhulpverlening, sociaal-juridische dienstverlening en outreachend algemeen maatschappelijk werk. Bestuur en medewerkers van De Brug tonen de veelal zeer jonge mensen hoe het contact gelegd en onderhouden wordt tussen buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en politieke vertegenwoordigers in zowel professionele als informele ontmoetingen. hoofdstuk 5 Fondsen en bestemmingen De Brug wordt gesubsidieerd door het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, aangevuld met donaties en fondsen, naast opbrengsten uit structurele verhuur van ruimtes; zie s.v.p. het financieel jaarverslag in bijlage I. Huisvesting: De benedenverdieping van het pand waarin De Brug haar huiskamer organiseert is eigendom van Stichting De Brug (de bovenverdieping is eigendom van de bewoners op de 1e etage). De Brug vraagt geen subsidie voor huisvesting, echter wel voor onderhoud in de jaarlijks verplichte afdracht van De Brug aan de Vereniging van Eigenaren Aalbersestraat 248. Vrijwilligersvergoedingen: Vaste medewerkers ontvingen voor hun inzet een maandelijkse vergoeding. Zes stagiairs maakten het dagelijks inloopspreekuur mogelijk; het beschikbaar budget in 2010 stond een stagevergoeding helaas niet toe. De Brug, als vrijwilligersorganisatie, ontvangt bovendien geen bijdrage uit het stagefonds van het Ministerie van VWS. De Brug heeft in 2010 kunnen rekenen op sponsoring 'in natura' door de volgende personen en bedrijven : Architectenbureau van den Broeke voor algemeen en bouwkundig advies; Adviesbureau Varkevisser voor boekhoudkundige ondersteuning en advies; Polanen Adviesbureau voor advies en presentatie / webmaster Jan van Zijp (zie ook Geheugen van West ); Technisch onderhoud en reparatie van computerapparatuur en -programmatuur / Rob Beersen. pag. 8 van 10

9 Donaties in 2010: Multiculturele Huiskamer De Brug ontvangt structureel subsidie van stadsdeel Geuzenveld- Slotermeer; donaties van de 'Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid' en de 'Zusters Onder de Bogen'. Fondsenwerving : De Brug heeft tal van belangrijke bestemmingen: (financiële) ondersteuning van groepen aan de gezamenlijke maaltijden; het stimuleren en faciliteren van het publiek-maatschappelijke debat; organisatie van (nieuwe) activiteiten voor moeilijk bereikbare c.q. kwetsbare wijkbewoners; het bieden van een platform voor ontmoeting van gehandicapte buurtbewoners met buurtbewoners die geen beperkingen kennen in het dagelijks leven. hoofdstuk 6 - Formele organisatie op De Brug Privacyreglement : In 2010 is de registratie en systematische opslag van persoonsgegevens van vrijwilligers verbeterd. Er wordt op toegezien dat de (digitaal) opgeslagen gegevens van klanten van het maatschappelijk werk en sociaal-juridische dienstverlening volgens wettelijke normen worden bewaard en beveiligd. Papieren dossiervorming wordt zoveel mogelijk beperkt en gegevens worden alleen waar nodig, opgeslagen voor de duur van het hulpverleningstraject. Klachtenreglement : Klachten (waaronder verstaan worden alle uitingen van onvrede) van bezoekers, medewerkers, stagiairs en cliënten, worden serieus genomen en, waar en zo goed mogelijk en, opgelost. Een procedure van klachtenbemiddeling biedt ondersteuning. Structurele problemen zullen in kaart worden gebracht en verwerkt in een signaleringsrapport. Bedrijfshulpverlening : Vrijwilligers op De Brug beschikken over het brevet bedrijfshulpverlening en EHBO en eenmaal per jaar doen de vaste medewerkers mee aan brandontruimingsoefeningen. In 2011 zal De Brug kunnen beschikken over een AED (automatische, externe defibrillator) en zullen jaarlijkse ontruimings- en reanimatie oefeningen worden aangevuld met het gebruik daarvan. Bereikbaarheid : Stichting Multiculturele Huiskamer De Brug : Bezoek- en postadres : Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld Telefoon : (020) Fax: (020) Internet: adressen : pag. 9 van 10

10 hoofdstuk 6 - Formele organisatie op De Brug (vervolg) Rechtspositie : De statuten van de oprichting van Stichting De Brug d.d. 22 november 1983, zijn op 15 september 2005 gewijzigd bij Notariskantoor Dukkers in Nieuw-Sloten en op 12 april 2007 is daarin Art. 12 op verzoek van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer gewijzigd bij Notariskantoor De Boer & Labordus door Mr. P. B. de Boer te Hoofddorp. Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam; dossiernummer: Bankrekeningen : ING-bank rek.nr ; Rabobank rek.nr Stichtingen die zijn ondergebracht bij Stichting De Brug : Stichting Gehandicaptenplatform Geuzenveld-Slotermeer; ING-bankrek.nr ; KvK: Stichting Indisch Welkomst monument; ING-bankrek.nr KvK: Samenstelling bestuur & medewerkersteam : Cor van Drongelen Leyla Tamul * voorzitter * vice-voorzitter * coördinatie Gehandicaptenplatform Geuzenveld Rob van den Broeke Theng Hwa Tjoa * algemeen bestuurslid /bouwkundig adviseur * bestuurs- en beleidsdviseur Wouter Varkevisser Corrie Vermeulen * penningmeester * secretaris Team : Taken: Agnes Herewood en Marion van den Broeke Ed van Hanenberg en Will Fleur * coördinatie vrijwilligers * huismeester * coördinator en docent "Dubbelklik" Cilia, Henny Loopeken, Hatice Yasar, Naziha Betti, Marie Halvers, Hilly & Piet Hoeve, Tiny Elmers, Ursula Koelfat en 15 (jonge) oproepbare vrijwilligers * kok * gastvrouw- / gastheer Corrie Vermeulen en Said Bouhaltit Marth Timmerman en Corrie Vermeulen * begeleiding stagiairs * coördinatie inloopspreekuur * maatschappelijke en sociaaljuridische dienstverlening * bedrijfshulpverlening pag. 10 van 10

JAARVERSLAG 2014. Stichting Multiculturele Huiskamer. De Brug

JAARVERSLAG 2014. Stichting Multiculturele Huiskamer. De Brug JAARVERSLAG 2014 Stichting Multiculturele Huiskamer De Brug Inleiding Een huiskamer voor de buurt In de jaren 60 van de 20ste eeuw richtten De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de Paters Kruisheren

Nadere informatie

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN De Brug is een ontmoetingscentrum dat toegankelijk is voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving.

Nadere informatie

Werkplan 2015-2016 Stichting De Brug

Werkplan 2015-2016 Stichting De Brug Werkplan 2015-2016 Stichting De Brug MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN De Brug is een ontmoetingscentrum dat toegankelijk is voor alle buurtbewoners van Nieuw West en van Geuzenveld en Slotermeer

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

het wereldhuis adoptieprogramma

het wereldhuis adoptieprogramma het wereldhuis adoptieprogramma Het wereldhuis - een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor ongedocumenteerde migranten is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam. adres:

Nadere informatie

Cliëntenraadpleging maaltijdvoorziening wijkrestaurants in Amsterdamse verzorgingshuizen en wijkcentra. Cliëntenbelang Amsterdam oktober 2010

Cliëntenraadpleging maaltijdvoorziening wijkrestaurants in Amsterdamse verzorgingshuizen en wijkcentra. Cliëntenbelang Amsterdam oktober 2010 Cliëntenraadpleging maaltijdvoorziening wijkrestaurants in Amsterdamse verzorgingshuizen en wijkcentra Cliëntenbelang Amsterdam oktober 2010 Plantage Middenlaan 14 - I, 1018 DD Amsterdam, tel 020 75 25

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Enschedese zorgorganisatie ontwikkelt Huiskamer van de Buurt

Enschedese zorgorganisatie ontwikkelt Huiskamer van de Buurt Enschedese zorgorganisatie ontwikkelt Huiskamer van de Buurt Levendige ontmoetingsplekken Carin Giesen bezoekt levendige ontmoetingsplekken in Nederland. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2011

Jaarverslag activiteiten 2011 Jaarverslag activiteiten 2011 Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 juni samen met vrijwilligers en docenten Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028.

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. Multiculturele huiskamer stichting De Brug Jaarverslag 2006 Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. W: www.stgdebrug.nl E: debrug@stgdebrug.nl Missie Stichting De Brug

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 St. Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 Hudsonhof Courant Februari 2014 3 e jaargang Inhoud Ditjes en Datjes! Nieuw bestlijk stelsel vanaf 2014 Ondertekening

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! De herkenning en glimlachen als je patiënten komt halen doen je goed. Wie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan,

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork

Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork JAARRAPPORT 2014 Project: Kleinschalige woonzorg Noorden Datum: Januari 2014 ( concept 3 aangevuld door Jan en Sonja) Auteurs: Bestuur Stichting Huiskamer Noorden (SHN) en projectmanager Mia Vork Projectmanager:

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2014

Stichting Witboek. Inhoudelijk jaarverslag 2014 Stichting Witboek Inhoudelijk jaarverslag 2014 Naam: Stichting Witboek Adres: Postbus 8843 Postcode en plaats: 1006 JA Amsterdam E-mail: info@stichtingwitboek.nl Kvk-nummer: 412 08 239 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Presentatie Caritas een kerk die helpt!

Presentatie Caritas een kerk die helpt! Hartelijk welkom! Presentatie Caritas een kerk die helpt! terugkijken & vooruitblikken Caritas een kerk die helpt! Vanuit christelijke overtuiging: Begeleiden, ondersteunen en inspireren van hulpbehoevenden

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg versie 6: werkdocument vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 14 januari 2014 Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Zorg aan migranten Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum De oudere migrant als klant Allochtone dementerenden 2008: ongeveer 120 duizend niet-westerse allochtonen van 55 jaar en ouder. 2015: ongeveer 260

Nadere informatie

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov.

Het Manteltje. Overige Agenda, wo. 28 okt t/m wo. 25 nov. Het Manteltje No 10, 2015, 41 e jaargang. E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl Bankrekening nummer Geloofsgemeenschap St. Henricus: NL84INGB0003002792. Agenda ontmoetingsruimte, wo. 28 okt t/m wo.

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134

Algemene gegevens Stichting Cemin. Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Algemene gegevens Stichting Cemin Kaap hoorndreef 52 3563HV Utrecht www.cemin.nl RSIN 813671814 KvK Inschrijvingsnummer 30197134 Doel Cemin streeft naar een samenleving waarin burgers in vrede met elkaar

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105

Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016. Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst april 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in april!! De maanden april en mei hebben de thema Armoede.

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

Kristal Samen Leven 2014-2016

Kristal Samen Leven 2014-2016 Beleidsplan Stichting Kristal Samen Leven 2014-2016 Stichting Kristal Samen Leven Citroenvlinder 77 7323 RC Apeldoorn Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2014-2016 van Stichting Kristal Samen Leven.

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2013

Sociaal jaarverslag 2013 Sociaal jaarverslag 2013 Vereniging Buurthuis Bloemenwijk Boschgeest Voorschoten 11 april 2014 Het bestuur Inleiding In het jaar 2013 heeft de vereniging weer vele activiteiten ontplooid. Daarmee heeft

Nadere informatie

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg

In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg In de Boomtak, Noordhoek, Tilburg gesprek met wie: Jan van Esch, voorzitter bestuur en Cristel Priemus, penningmeester door wie: Astrid Huygen wanneer: (donderdag 31 mei en) 8 juni 2012 waar: In de Boomtak,

Nadere informatie

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018

Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Beleids- en activiteitenplan 2013-2018 Inleiding Buurtvereniging Buytenrode is een gezonde vereniging die op 25 augustus 1977 is opgericht; vrijwel direct na oplevering van de nieuwbouw in de wijk Buytenwegh.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014

Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014 Stichting Variant Goes Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 Terugblik en vooruitblik Variant Goes blikt terug op het jaar 2014. Samenleven doe je met elkaar was de leidraad voor de activiteiten van

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

ACTIVITEITEN RONDEDANS

ACTIVITEITEN RONDEDANS ACTIVITEITEN In de RONDEDANS Dienstencentrum Rondedans Julianastraat 74 2316 NZ Leiden Tel: 071-7074200 E-mail: g.zanda@radiuswelzijn.nl Dienstencentrum Rondedans Weekoverzicht vaste activiteiten Maandag

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant Alliantie Informele Zorg en Welzijn Amsterdam Oost

Samenwerkingsconvenant Alliantie Informele Zorg en Welzijn Amsterdam Oost Samenwerkingsconvenant Alliantie Informele Zorg en Welzijn Amsterdam Oost 1. Aanleiding om samenwerking aan te gaan Stichting Interculturele Participatie en Integratie (SIPI), de Ouderen Adviesraad Oost

Nadere informatie

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg

Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg werkdocument Ondersteuning van Vrijwilligershulp en Mantelzorg voor kwetsbare burgers in Zuid-Kennemerland in de sector Wonen, Welzijn & Zorg Haarlem, 30 maart 2012 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT

WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT WERKPLAN EN ACTIVITEITENOVERZICHT 2015 Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN), Adres: postbus 56666, 1040 AR Amsterdam, e-mail: info@sgan.nl tel: 0880036501 www.sgan.nl IBAN: NL57 INGB 0005961390

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Jaarverslag College van Diakenen 2013

Jaarverslag College van Diakenen 2013 Jaarverslag College van Diakenen 2013 Almere, augustus 2014 Inhoudsopgave Inleiding:... 3 Diakenen, vrijwilligers en beroepskracht:... 4 Noodfonds Gezamenlijke Kerken:... 4 Aantal geregistreerde aanvragen:...

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Atelier Kunst & Koken - Huiskamer voor kwetsbare groepen

Atelier Kunst & Koken - Huiskamer voor kwetsbare groepen Atelier Kunst & Koken - Huiskamer voor kwetsbare groepen Levendige ontmoetingsplekken Carin Giesen bezoekt levendige ontmoetingsplekken in Nederland. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook mensen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil!

Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Divisie Ouderen Vrijwilligerswerk, omdat je meer wil! Mondriaan voor geestelijke gezondheid Wie De divisie Ouderen is een onderdeel van Mondriaan, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Wat Wij verlenen

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg

Bouwstenen voor Burgerkracht. Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Bouwstenen voor Burgerkracht Dag van de transities, 19 november 2014 Helga Koper en Lydia Sterrenberg Even voorstellen: Platform 31 Wie zijn we? Een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale

Nadere informatie

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Age Stinissen Mayan van Teerns Inhoud Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Inkomstenbronnen

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015

Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105. Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 Hudsonhof Activiteitenlijst december 2015 1 Belangrijk nieuws!! Gratis lunch op woensdag 2 december in verband

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Programmaboek Huis van de Wijk België Derde kwartaal 2015

Programmaboek Huis van de Wijk België Derde kwartaal 2015 Programmaboek Huis van de Wijk België Derde kwartaal 2015 Huis van de Wijk België is er voor alle buurtbewoners. Het is een vertrouwde plek om elkaar te ontmoeten of om gericht bezig te zijn met activiteiten.

Nadere informatie

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

ons Onder Verhuisd! Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 5 - september/oktober 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 5 Inhoud: 2 Berichten 3 Verhuizing naar het nieuwe WZH Transvaal in beeld

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente Hof van Twente wil graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven en actief deel blijven nemen aan de samenleving. Dat lukt echter niet altijd. Soms

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Speeltuin Oudedijk Informatie tbv ANBI status Speeltuin Oudedijk Oudedijk 277 3061 AK Rotterdam Tel : 010-212 21 60 E-mail: info@speeltuinoudedijk.nl Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Algemeen:

Nadere informatie

Oktober 2013. Aan leden van de SARW,

Oktober 2013. Aan leden van de SARW, Redaktie Nieuwsbrief F.J.J. Scholtes-Brinkman email:francinescholtes@sarw.nl Oktober 2013 Aan leden van de SARW, In de laatste bijeenkomst van de SARW (afgevaardigden van ANBO, PCOB en KBO) werd aangegeven

Nadere informatie

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe

Bank: NL97INGB0007619758 t.n.v. Stichting Mudanthe Stichting Mudanthe Mudanthe brengt mensen samen in diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. Onze sleutelwoorden zijn diversiteit, ontmoeting, enthousiasme, laagdrempelig en gewoon doen. Mudanthe

Nadere informatie