" Multiculturele Huiskamer De Brug " Jaarverslag Wie zijn wij?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "" Multiculturele Huiskamer De Brug " Jaarverslag 2010. Wie zijn wij?"

Transcriptie

1 Inleiding Wie zijn wij? Een team van vrijwilligers op De Brug, een multiculturele huiskamer in Geuzenveld, Amsterdam Nieuw West. Daar openen wij dagelijks de deuren van een 'multiculturele huiskamer', waar mensen uit alle windstreken elkaar ontmoeten. Wij ondersteunen initiatieven met, voor en door (buurt) bewoners en helpen activiteiten organiseren. Missie: Stichting De Brug wil een bijdrage leveren aan emancipatie van mensen in een multiculturele samenleving. Visie : Stichting De Brug is ervan overtuigd dat een geëmancipeerde, multiculturele samenleving tot stand komt, als iedereen in staat is om met elkaar samen te leven met ruimte voor verschil. Juist het behoud van culturele identiteit, als één van de elementen die ieder mens uniek en waardevol maken, draagt bij aan een samenleving waarin echte verbondenheid mogelijk is. Als wij van iemand verlangen om zichzelf, zijn/haar wortels, liefde, overtuiging, geschiedenis, geloof of cultuur te verloochenen, dan wordt contact oppervlakkig; wordt ware verbondenheid onmogelijk. Het is in de oprechte ontmoeting van de ander, met al wat die ander meebrengt, dat wij ons bestaan kunnen verrijken en het mogelijk maken om gelijkwaardig, respectvol samen te leven. Samen werken wij aan de basisvoorwaarden om dat doel dichterbij te brengen. De Brug stelt zich ten doel : 1) een ontmoetingscentrum te zijn voor buurtbewoners, maar ook voor bezoekers van buiten; 2) netwerken om ouderen heen te bouwen en te onderhouden; 3) optimale maatschappelijke toegankelijkheid en participatie te bevorderen. Stichting De Brug van 1983 tot heden : Op 22 november 1983 werd Stichting De Brug opgericht op initiatief van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de paters Kruisheren, die werkzaam waren in de parochie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in Geuzenveld. Hun doel was bestrijding van eenzaamheid en sociaal isolement bij de oudere, alleenstaande buurtbewoners. De parterre van het kloostergebouw, met de tuin, werd ingericht voor Huiskamer-project De Brug. Nu, 28 jaar later, is De Brug een laagdrempelig ontmoetingscentrum waar diverse sociale, educatieve en culturele activiteiten voor en door buurtbewoners en vrijwilligers van elders worden georganiseerd. pag. 1 van 10

2 Waar staan we voor? De Brug staat voor aandacht voor mensen met fysieke- of psychische beperkingen. Uitgangspunten van Agenda 22 zijn op De Brug vanzelfsprekend: bezoekers en medewerkers ontmoeten elkaar op basis van betrokkenheid. Tezamen streven zij naar een optimaler maatschappelijke toegankelijkheid en participatie van alle burgers *). Feiten en cijfers Feiten: Vanaf de oprichting in 1983 zetten vrijwilligers de toon op De Brug. In 2010 werd de reputatie die zij De Brug bezorgden nog eens bevestigd: in een enquête onder de bezoekers van wijkrestaurants in Amsterdam gaven zij huiskamer De Brug een hoog waarderingscijfer. De Brug nummer werd nummer 1 van de drie restaurants waar de maaltijden smakelijk zijn, het gezellig is en medewerkers de bezoekers aardig tegemoet treden. De enquête stelde tevens vast dat De Brug een zeer multi-culturele groep bezoekers trekt, waar de andere wijkrestaurants overwegend 'wit' bezoek ontvangen. De Brug hecht aan haar buurtfunctie; de ontmoetingen van buurtbewoners én ook bezoekers van buiten aan de dis vormen de reden en voorwaarde voor de vrijwilligers om op de ingeslagen weg voort te gaan. De Brug heeft zich gaandeweg ontwikkeld als ontmoetingscentrum voor 'vergeten' groepen mensen, ouderen uit Marokko, voormalig Nederlands-Indië, Suriname en Turkije. Fotograaf: Cees Merlijn *) 'Agenda 22' bevat 22 door de Verenigde Naties opgestelde standaardregels voor gelijke kansen voor iedereen. pag. 2 van 10

3 Hoofdstuk 1 Multiculturele huiskamer De Brug Bijzondere ontmoetingen: Bijeenkomsten voor oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië en Suriname: deze bijeenkomsten zijn bedoeld om: * lotgenotencontact te bevorderen; * signalen met betrekking tot voormalig oorlogsleed en de (onverwerkte) gevolgen van het koloniaal verleden aan te kaarten bij de verantwoordelijke overheden. Thema s staan centraal die te maken hebben met verwerking van oorlogs -en geweldstrauma's. Aandacht wordt besteed aan het zichtbaar en bespreekbaar maken van het leed van de mensen uit de voormalige koloniën. Stichting De Brug stelt zich ten doel om hun problematiek bij de reguliere (welzijns)zorg en dienstverlening van overheden op de agenda te krijgen én te houden, omdat in de beleving van genoemde doelgroepen en Stichting De Brug er nog steeds geen adequaat beleid is. Kumpulan Jembatan is een initiatief van een groep Indische Nederlanders om bij elkaar te komen en met elkaar te praten over verleden en heden. Veel bezoekers ontmoeten elkaar al vroeg op de dinsdagmiddag om bij te praten bij een drankje en nadien vormt een groep trouwe bezoekers van de Jembatan Makan graag een kring in de hal van De Brug om daar de dag te besluiten met politieke beschouwingen. Gemiddeld 30 vaste bezoekers troffen elkaar elke dinsdag in Het reminiscentie project organiseert groepsgesprekken waarin het vertellen van levensverhalen de herinneringen aan vroeger levend houdt. Deze gesprekken bieden de deelnemers ondersteuning en aandacht bij de duiding van gebeurtenissen in hun leven en, zo mogelijk, ruimte voor verwerking". Eigenlijk alle ouderen van 65 jaar en ouder hebben iets met de oorlog te maken gehad in meer of minder heftige mate. Met name als mensen ouder worden, blijkt dat de oorlogsherinneringen zich soms plotseling weer aandienen. Zo wordt het leven van alle dag, onverwacht, volledig ingekleurd door de oorlog, waarvan men dacht, dat het een afgesloten hoofdstuk was.' (uit: Oud worden met de oorlog' van F.A. Begemann). Filosofie op 2 dinsdagen per maand tussen 10 en 13 uur. Doel: "Kennisname van een gezamenlijke geschiedenis en achtergronden in breder perspectief". De lessen werden gevolgd door 10 tot 12 deelnemers. Voor de oudere, voornamelijk Indische vrouwen, is het een eerste kennismaking met (Westerse) filosofen. Omdat vele deelnemers tijdens de 2 e wereldoorlog en de daarop volgende vrijheidsstrijd weinig of niet naar school konden gaan, maken zij een inhaalslag en toonden zich hongerig naar meer kennis en begrip van het groter geheel. pag. 3 van 10

4 Hoofdstuk 2 Multiculturele huiskamer De Brug De huiskamer is traditioneel een plaats waar initiatieven worden ontplooid met, door en voor (buurt) bewoners. Het jaar 2010 kende diverse, vertrouwde, activiteiten: (a) Sociale activiteiten, met het doel participatie (en integratie) van wijk)bewoners te bevorderen: De Hollandse eetgroep op woensdagmiddag een bijzonderheid : de deelnemers zijn veelal tuinstadbewoners van het eerste uur. Cilia en Tiny staan om en om in de keuken van De Brug een puur Hollandse maaltijd te bereiden. Zij stellen het menu samen en kopen zelf in -vooral groenten van het seizoen. Deze twee dames koken al jaren elke woensdag voor plusminus 15 bezoekers per keer. Doel van deze eetgroep : Behoud van het contact tussen de bewoners in hun (veranderende) omgeving. Jembatan Makan een lange traditie op De Brug : Dit jaar waren opnieuw een groot aantal vaste bezoekers aanwezig voor de Indische maaltijd, maar bovenal voor elkaar: "Samen-zijn en samen genieten van gerechten die herinneren aan Tempo Doeloe in Nederlands-Indië". Een Marokkaanse maandagochtendgroep een nog jonge aanwinst : Onder leiding van Naziha Betti heeft zich een trouwe club dames gevormd die inmiddels haar eerste jaar heeft volgemaakt. Gemiddeld 10 vrouwen treffen elkaar tijdens de wekelijkse, ongedwongen gesprekken bij een kopje koffie of thee en zelfgebakken koekjes. Doel van deze bijeenkomsten : " Bundeling van talent in dienst van elkaar en onze sociale omgeving". De Rummykupclub komt al vele jaren elke week op donderdagmiddag bijeen : een trouw groepje 'Geuzenveldbewoners van het eerste uur'. Zij gaan een drietal uren volledig op in het spel om af te sluiten met een belangstellend gesprekje over en weer, totdat de chauffeur van stadsmobiel zich meldt voor de rit huiswaarts. Doel van deze activiteit is : "Het levend houden van het gezelschapsspel". De Iftar een begrip op De Brug: Inmiddels een vertrouwde bijeenkomst voor vele buurtbewoners, ongeacht hun (a-)religieuze achtergrond. Doel is: Stil te staan bij het samenleven en samen delen van de maaltijd. Op initiatief van Said Bouhaltit van De Brug dit jaar aan de rand van de Sloterplas: 20 lange tafels, gedekt door vrijwilligers van Resto Van Harte tot de laatste stoel bezet door vrienden en bekenden. Resto Van Harte een gast op De Brug : Doel: "Sociale contacten opdoen zonder dwang en drang onder een voedzame maaltijd". Tweemaal per week, op maandag- en donderdagmiddag, nam project 'Resto van Harte' de keuken over om maaltijden 'uit alle windstreken' te koken voor bezoekers. pag. 4 van 10

5 (b) Educatieve activiteiten : taallessen, conversatie en computerlessen. In 1998 is de Brug begonnen met lesgeven aan 'oudkomers' onder migranten in Geuzenveld-Slotermeer. Docenten van het Nederlands Centrum voor Buitenlanders gaven in 2010 les in de Nederlands als 2e taal. Conversatielessen De lessen waren voor een grote groep deelnemers een aantrekkelijke alternatieve lesmethode. Sinds 2009 spoort docent Harold van Heck de deelnemers om de dag, dus 3 x per week, met succes aan om zich het Nederlands eigen te maken. In de 2e helft van 2010 wijdde eveneens een studente Pedagogie aan de Vrije Universiteit zich enthousiast aan de vorming van een klas, waar in 2010 een wisselend aantal van rond 8 deelnemers veelal Marokkaanse vrouwen leerden converseren in het Nederlands. Simultaan boden stagiairs van De Brug enkele vrouwen de kans om een begin te maken met het lezen en schrijven van het Nederlandse alfabet. Ook deze lessen, vraaggericht, blijven vast onderdeel van het activiteitenprogramma op De Brug. Dubbelklik computerlessen in samenwerking met 'Computerwijk": Deze lessen zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht het kennisniveau. De lessen kunnen op afspraak en individueel gevolgd worden. Op maandag, woensdag en donderdag zijn er computerlessen zowel 's morgens als 's middags. (c) Culturele activiteiten : * Creatieve ontmoetingen (1) : Stanvaste", een groep Surinaamse vrouwen, komt wekelijks bijeen, gemotiveerd om persoonlijke, culturele vaardigheden met elkaar te delen. Doel: "Bestendiging van kennis en ervaring op het gebied van de Surinaamse cultuur". Zij dragen hun handwerkvaardigheden en culturele betekenis daarvan, bijv. de Surinaamse klederdrachten aan elkaar en belangstellenden in bredere kring over. Zij ontplooien activiteiten in beeldende kunst: toneel, zang en dan, vervaardiging van poppen voor een traditioneel poppenspel. Creatieve ontmoetingen (2) : Naailessen zijn een nieuw initiatief op De Brug en ontwikkeld op verzoek van een groepje Turkse vrouwen. Daarop zijn vrijwilligers van de Creagroep begonnen met het verzamelen van de juiste materialen en is uit fondsen van De Brug een nieuwe naaimachine aangeschaft. Deze activiteit heeft tot doel : "Kennismaking met diverse technieken en producten uit diverse culturen". Creatieve ontmoetingen (3) : "Suara Jembatan" onder leiding van Will Fleur : De muziek (op de) Brug klinkt de veelal trouwe gasten rond 13 uur aankomend op De Brug tegemoet. Doel van Suara Jembatan is: " het leggen van de gevoelsmatige verbinding". De muziek is een onmisbare omlijsting van de hartelijke ontmoeting met bekenden van ver en dichtbij. pag. 5 van 10

6 * Creatieve ontmoetingen (4) : De Pasar Jembatan op 25 juli 2010 met een keur aan Indische lekkernijen en een variété aan dans, zang, muziek en conferences opnieuw een echte Pasar. Het doel: 'Kennismaking met de Indische keuken (dans, muziek) en markt" heeft een spontane ontwikkeling doorgemaakt, want de Surinaamse, Turkse en Marokkaanse keukens hebben zich gevoegd bij de Indische. Het geheel, omlijst door zang, dans en klederdrachten is een feest van herkenning voor toeschouwers en deelnemers. Het jaarlijkse feest telde in 2010 ruim 500 bezoekers. Hoofdstuk 2 - De Brug en de WMO De Brug is een huiskamer voor iedereen. Beperkingen van enigerlei aard mogen geen beletsel zijn om mensen welkom te heten. De Brug spant zich in om ook mensen te bereiken, die een teruggetrokken bestaan leiden. Activiteiten worden georganiseerd met speciale aandacht voor de behoeften van deze groep mensen. Maaltijden op De Brug zijn een effectief middel om mensen samen te brengen voor steun aan elkaar. Medewerkers van De Brug zijn attent op informatie van bezoekers en signalen dat het iemand niet goed gaat. Signalen worden rechtstreeks verder geleid naar dienstverlenende professionals op De Brug. Deze aanpak is outreachend bedoeld voor mensen met sociaal-psychologische problemen, die echter niet (langer) in staat (of niet bereid) zijn om hulp te vragen. Deze zachte aanpak voorkomt niet zelden dat de persoonlijke problemen uit de hand lopen en maakt mensen ervan bewust dat zij er niet alleen voor (hoeven te) staan. De Brug streeft via open spreekuren voor maatschappelijke- en sociaal-juridische hulpverlening, voorlichtings- bijeenkomsten en debat naar maatschappelijke participatie van de wijkbewoners (en ook belanghebbenden van elders). Inloopspreekuren van het algemeen maatschappelijk werk en sociaal-juridische dienstverlening: informatie en advies; verwijzing naar en/of bemiddeling van voorzieningen en diensten; belangenbehartiging en signalering. Onder migranten leeft een sterke behoefte aan individuele begeleiding, gericht op verheldering, aanpak en oplossing van alledaagse, regelmatig terugkerende vraagstukken op het terrein van de sociale zekerheid. In 2010 is op De Brug onderzocht of een passend aanbod kan worden gerealiseerd. De conclusie uit dit onderzoek bepaalt het model voor het bureau voor sociaal-juridische en maatschappelijke dienstverlening op De Brug dat in de tweede helft van 2011 van start hoopt te gaan. Voorlichtingsbijeenkomsten : In het verlengde van diverse samenbindende activiteiten organiseert De Brug groepsvoorlichting over relevante thema's inzake sociale zekerheid. Wijkbewoners en cliënten worden geïnformeerd over activiteiten in het Stadsdeel en in het bijzonder over nieuwe regels ingevolge de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Naar aanleiding van deze bijeenkomsten kunnen bezoekers vragen stellen aan maatschappelijk werkers (i.o.), naar het dagelijks inloopspreekuur komen of een afspraak maken. Specifieke voorlichtingsbijeenkomsten zijn in 2010 gewijd aan vragen over remigratie naar Turkije en Marokko. pag. 6 van 10

7 De ontwikkelingen in Welzijn in relatie tot de WMO en AWBZ-maatregelen en de positie van de Brug. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning beoogt een samenleving waarin mensen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Mensen moeten zorg veel meer zelf organiseren. De Brug spant zich al jaar en dag in om buurtbewoners hierbij met raad en daad te ondersteunen. Vrijwilligers, professionals en stagiairs zullen in 2011 voortgaan met de volgende taken : organisatie van bijeenkomsten voorafgaand aan, tijdens of na afloop van maaltijden op De Brug; signalering van noodzaak om in actie te komen met hulp; contact leggen en onderhouden met buurtbewoners die (meer) zorg nodig hebben; verwijzing naar professionals zorg en welzijn in de wijk. stimulering en versterking van het informele netwerk rond deze ouderen. Vragen die door studenten worden onderzocht voor bewaking van zorg- en dienstverlening in de wijk: 'Welke zorg moet door professionals (eerstelijnszorg: gezondheidscentrum en thuiszorg) worden geboden?'. 'Welke zorg kunnen mantelzorgers (structureel) bieden (familie, buren)?' 'Welke zorg kunnen vrijwilligers (van De Brug) bieden? Hoofdstuk 3 - Samenwerking met derden : Stedelijke Klankbordgroep WMO: Het WMO-beleid op stadsdeel- en centraal niveau wordt in praktijk gebracht door signalering, advisering en actie. De WMO Klankbordgroep is samengesteld uit verschillende belangengroepen in diverse stadsdelen. Cliëntenbelang Amsterdam: De Brug is lid van Cliëntenbelang Amsterdam en doet als zodanig een beroep op de coördinerende en vertegenwoordigende rol van deze koepel op Amsterdams centraal niveau. Welzijnsorganisatie Sezo: Samenwerking met Sezo is in 2010 onderwerp van besprekingen geweest, die hebben geleid tot de afspraak om wederzijdse kennis en expertise uit te wisselen en te benutten. Vrijwilligersvereniging Assadaaka: De Brug onderhoudt al vele jaren in samenwerking met Assadaaka in Amsterdam-Oost. Beide delen de visie dat mensen bij elkaar brengen belangrijk is voor de leefbaarheid in de stad. Hoofdstuk 4 - Brugstages : Het stagebeleid ziet toe op begeleiding en breed aanbod aan leermomenten voor stagiairs sociaaljuridische dienstverlening, medewerkers maatschappelijke zorg en algemeen maatschappelijk werkers:. het wijkgericht werken: het assisteren bij de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten op het terrein van (geestelijke) gezondheidszorg en sociale zekerheid, naast voorlichting voor specifieke groepen over het onderwerp remigratie; het vrijwilligerswerk: samenwerking met het team van vrijwilligers bij (de organisatie van) activiteiten en het leveren van een bijdrage aan vergaderingen; pag. 7 van 10

8 Hoofdstuk 4 - Brugstages (vervolg) het groepsmaatschappelijk werk: begeleiding van groepen deelnemers aan vormende activiteiten; sociaal-juridische en maatschappelijke dienstverlening in de wijk: studenten leren volwaardig deelnemen aan het inloopspreekuur voor (wijk)bewoners; externe samenwerking: het onderhouden van contacten met andere vrijwilligersorganisaties en overheids- instellingen; betrekking van stagiairs bij de organisatie van beleid ten behoeve van bezoekers van De Brug. De studenten kunnen rekenen op een team van medewerkers met jarenlange expertise in het vrijwilligerswerk en beroepskrachten op het terrein van schuldhulpverlening, sociaal-juridische dienstverlening en outreachend algemeen maatschappelijk werk. Bestuur en medewerkers van De Brug tonen de veelal zeer jonge mensen hoe het contact gelegd en onderhouden wordt tussen buurtbewoners, vrijwilligers, professionals en politieke vertegenwoordigers in zowel professionele als informele ontmoetingen. hoofdstuk 5 Fondsen en bestemmingen De Brug wordt gesubsidieerd door het Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, aangevuld met donaties en fondsen, naast opbrengsten uit structurele verhuur van ruimtes; zie s.v.p. het financieel jaarverslag in bijlage I. Huisvesting: De benedenverdieping van het pand waarin De Brug haar huiskamer organiseert is eigendom van Stichting De Brug (de bovenverdieping is eigendom van de bewoners op de 1e etage). De Brug vraagt geen subsidie voor huisvesting, echter wel voor onderhoud in de jaarlijks verplichte afdracht van De Brug aan de Vereniging van Eigenaren Aalbersestraat 248. Vrijwilligersvergoedingen: Vaste medewerkers ontvingen voor hun inzet een maandelijkse vergoeding. Zes stagiairs maakten het dagelijks inloopspreekuur mogelijk; het beschikbaar budget in 2010 stond een stagevergoeding helaas niet toe. De Brug, als vrijwilligersorganisatie, ontvangt bovendien geen bijdrage uit het stagefonds van het Ministerie van VWS. De Brug heeft in 2010 kunnen rekenen op sponsoring 'in natura' door de volgende personen en bedrijven : Architectenbureau van den Broeke voor algemeen en bouwkundig advies; Adviesbureau Varkevisser voor boekhoudkundige ondersteuning en advies; Polanen Adviesbureau voor advies en presentatie / webmaster Jan van Zijp (zie ook Geheugen van West ); Technisch onderhoud en reparatie van computerapparatuur en -programmatuur / Rob Beersen. pag. 8 van 10

9 Donaties in 2010: Multiculturele Huiskamer De Brug ontvangt structureel subsidie van stadsdeel Geuzenveld- Slotermeer; donaties van de 'Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid' en de 'Zusters Onder de Bogen'. Fondsenwerving : De Brug heeft tal van belangrijke bestemmingen: (financiële) ondersteuning van groepen aan de gezamenlijke maaltijden; het stimuleren en faciliteren van het publiek-maatschappelijke debat; organisatie van (nieuwe) activiteiten voor moeilijk bereikbare c.q. kwetsbare wijkbewoners; het bieden van een platform voor ontmoeting van gehandicapte buurtbewoners met buurtbewoners die geen beperkingen kennen in het dagelijks leven. hoofdstuk 6 - Formele organisatie op De Brug Privacyreglement : In 2010 is de registratie en systematische opslag van persoonsgegevens van vrijwilligers verbeterd. Er wordt op toegezien dat de (digitaal) opgeslagen gegevens van klanten van het maatschappelijk werk en sociaal-juridische dienstverlening volgens wettelijke normen worden bewaard en beveiligd. Papieren dossiervorming wordt zoveel mogelijk beperkt en gegevens worden alleen waar nodig, opgeslagen voor de duur van het hulpverleningstraject. Klachtenreglement : Klachten (waaronder verstaan worden alle uitingen van onvrede) van bezoekers, medewerkers, stagiairs en cliënten, worden serieus genomen en, waar en zo goed mogelijk en, opgelost. Een procedure van klachtenbemiddeling biedt ondersteuning. Structurele problemen zullen in kaart worden gebracht en verwerkt in een signaleringsrapport. Bedrijfshulpverlening : Vrijwilligers op De Brug beschikken over het brevet bedrijfshulpverlening en EHBO en eenmaal per jaar doen de vaste medewerkers mee aan brandontruimingsoefeningen. In 2011 zal De Brug kunnen beschikken over een AED (automatische, externe defibrillator) en zullen jaarlijkse ontruimings- en reanimatie oefeningen worden aangevuld met het gebruik daarvan. Bereikbaarheid : Stichting Multiculturele Huiskamer De Brug : Bezoek- en postadres : Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld Telefoon : (020) Fax: (020) Internet: adressen : pag. 9 van 10

10 hoofdstuk 6 - Formele organisatie op De Brug (vervolg) Rechtspositie : De statuten van de oprichting van Stichting De Brug d.d. 22 november 1983, zijn op 15 september 2005 gewijzigd bij Notariskantoor Dukkers in Nieuw-Sloten en op 12 april 2007 is daarin Art. 12 op verzoek van Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer gewijzigd bij Notariskantoor De Boer & Labordus door Mr. P. B. de Boer te Hoofddorp. Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam; dossiernummer: Bankrekeningen : ING-bank rek.nr ; Rabobank rek.nr Stichtingen die zijn ondergebracht bij Stichting De Brug : Stichting Gehandicaptenplatform Geuzenveld-Slotermeer; ING-bankrek.nr ; KvK: Stichting Indisch Welkomst monument; ING-bankrek.nr KvK: Samenstelling bestuur & medewerkersteam : Cor van Drongelen Leyla Tamul * voorzitter * vice-voorzitter * coördinatie Gehandicaptenplatform Geuzenveld Rob van den Broeke Theng Hwa Tjoa * algemeen bestuurslid /bouwkundig adviseur * bestuurs- en beleidsdviseur Wouter Varkevisser Corrie Vermeulen * penningmeester * secretaris Team : Taken: Agnes Herewood en Marion van den Broeke Ed van Hanenberg en Will Fleur * coördinatie vrijwilligers * huismeester * coördinator en docent "Dubbelklik" Cilia, Henny Loopeken, Hatice Yasar, Naziha Betti, Marie Halvers, Hilly & Piet Hoeve, Tiny Elmers, Ursula Koelfat en 15 (jonge) oproepbare vrijwilligers * kok * gastvrouw- / gastheer Corrie Vermeulen en Said Bouhaltit Marth Timmerman en Corrie Vermeulen * begeleiding stagiairs * coördinatie inloopspreekuur * maatschappelijke en sociaaljuridische dienstverlening * bedrijfshulpverlening pag. 10 van 10

JAARVERSLAG 2014. Stichting Multiculturele Huiskamer. De Brug

JAARVERSLAG 2014. Stichting Multiculturele Huiskamer. De Brug JAARVERSLAG 2014 Stichting Multiculturele Huiskamer De Brug Inleiding Een huiskamer voor de buurt In de jaren 60 van de 20ste eeuw richtten De Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de Paters Kruisheren

Nadere informatie

Stichting De Brug 22 november november jaar

Stichting De Brug 22 november november jaar Inleiding Een huiskamer voor de buurt In de 1983 richtten de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en de Paters Kruisheren in de parochie van Onze Lieve Vrouwe van Zeven Smarten in Geuzenveld een huiskamer

Nadere informatie

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug

Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug Werkplan 2013-2014 Stichting De Brug MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN De Brug is een ontmoetingscentrum dat toegankelijk is voor alle buurtbewoners in Geuzenveld, Slotermeer en omgeving.

Nadere informatie

Werkplan 2015-2016 Stichting De Brug

Werkplan 2015-2016 Stichting De Brug Werkplan 2015-2016 Stichting De Brug MISSIE, UITGANGSPUNTEN, ONTWIKKELINGEN EN TAKEN De Brug is een ontmoetingscentrum dat toegankelijk is voor alle buurtbewoners van Nieuw West en van Geuzenveld en Slotermeer

Nadere informatie

Multiculturele huiskamer Stichting De Brug

Multiculturele huiskamer Stichting De Brug Inleiding Een huiskamer voor de buurt Stichting De Brug is al 29 jaar een plek voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten en elkaar beter te leren kennen. Doelstellingen: De Brug stelt zich ten doel: 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van.

Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Presentatie d.d. 23/4/2013 Huis van de Buurt Huis van. Logo Huis van de Buurt Caroline van Gessel, coördinator Huis van de Buurt St. Zorgcentra de Betuwe Stel U wordt nu geboren, hoe zou u de zorg en welzijn

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Financiële rapportage 2014

Financiële rapportage 2014 Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI 1. - Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart - Ontstaan, kracht en missie - De mensen van Nisa for Nisa - Stage lopen - Financiën - ANBI De Vertaling : لمن التسج ل وبطالة االشتران النشاة الموة و المهمة

Nadere informatie

Bibliotheek aan huis

Bibliotheek aan huis Bibliotheek aan huis Gratis service voor leden van de Bibliotheek AanZet Leest u graag, maar kunt u vanwege fysieke redenen niet naar de bibliotheek komen? Dan kunt u gebruikmaken van de gratis ledenservice

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK

SWOS in het kort. Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest KvK SWOS in het kort 212 Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 35 6 23 681 info@swos.nl www.swos.nl twitter @swos1 KvK 41189365 Bestuursrapportage Met genoegen bieden wij U het jaarverslag

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning

Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning Vrijwilligerswerk in Veenendaal Vacatures, scholing en ondersteuning 1 Nuttig bezig zijn, iets voor een ander betekenen, sociale contacten of werkervaring opdoen. Er zijn talloze redenen waarom mensen

Nadere informatie

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum

Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Welkom Hoşgeldiniz Esselamunaleykum Door verschillen in cultuur en leefstijl zijn er ook verschillen in behoeften en wensen Wensen en behoeften van oudere migranten Het verhaal van Aynur En Niesje.. Ze

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016

Stichting OKI. Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding. Periode 2011-2016 Stichting OKI Wonen, werken en ontwikkelen onder begeleiding Periode 2011-2016 Bezoekadres : Eslaan 2 1401 EG Bussum www.stichtingoki.nl fiscaal nummer : 850376476 Beleidsplan Stichting OKI 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2011-2014 Naam: Stichting NIDA Bezoekadres: Sint-Andriesstraat 184 Postcode: 3073 JW ROTTERDAM Postadres: Postbus 52009, 3007 LA Rotterdam Tel: 010-223 44 37 Mob: 06-588 29 430 Website: www.stichtingnida.nl

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2015 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2015 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

WERKPLAN. Onbeperkt Oost

WERKPLAN. Onbeperkt Oost WERKPLAN Onbeperkt Oost 2015 Onbeperkt Oost p/a Timorplein 8 1094 CB Amsterdam September 2014 Met dit werkplan en deze begroting vraagt de vereniging Onbeperkt Oost een subsidie aan voor het jaar 2015.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Coalitie Erbij Woudenberg

Coalitie Erbij Woudenberg Jaarverslag 2016 Coalitie Erbij Woudenberg Inhoud Voorwoord Jaarverslag 2016 Bijlage: financieel overzicht Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Coalitie Erbij Woudenberg.

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten 2011

Jaarverslag activiteiten 2011 Jaarverslag activiteiten 2011 Na afloop van het slotconcert bij het CKE op24 juni samen met vrijwilligers en docenten Projectbeschrijving en werkwijze Introductie Stichting Hengel is in 2007 opgericht.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 St. Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 Hudsonhof Courant Februari 2014 3 e jaargang Inhoud Ditjes en Datjes! Nieuw bestlijk stelsel vanaf 2014 Ondertekening

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda

Stadskanaal Noord Projectenagenda Stadskanaal Noord Projectenagenda 2016-2017 Projectenagenda Stadskanaal Noord Dit stuk beschrijft de visie vanuit de gemeente Stadskanaal en de projecten van Stadskanaal Noord in 2016 en 2017. De projectenagenda

Nadere informatie

Hudsonhof Activiteitenlijst september Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel:

Hudsonhof Activiteitenlijst september Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof KP Amsterdam Tel: Hudsonhof Activiteitenlijst september 2016 Stichting Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 2334105 1 Nieuw in september!! : vanaf vrijdag 7 oktober zal een medische

Nadere informatie

Cliëntenraadpleging maaltijdvoorziening wijkrestaurants in Amsterdamse verzorgingshuizen en wijkcentra. Cliëntenbelang Amsterdam oktober 2010

Cliëntenraadpleging maaltijdvoorziening wijkrestaurants in Amsterdamse verzorgingshuizen en wijkcentra. Cliëntenbelang Amsterdam oktober 2010 Cliëntenraadpleging maaltijdvoorziening wijkrestaurants in Amsterdamse verzorgingshuizen en wijkcentra Cliëntenbelang Amsterdam oktober 2010 Plantage Middenlaan 14 - I, 1018 DD Amsterdam, tel 020 75 25

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015

Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in. de buurt. TYMPAAN 20 mei 2015 Lydia de Jong, netwerk coördinator NH en ZH: De bibliotheek voor ontmoeting in de buurt 2 TYMPAAN 20 mei 2015 De bibliotheek is een laagdrempelige plek voor ontmoeting in de buurt, want: 3 Je kunt er altijd

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting De Klaprozen

Beleidsplan Stichting De Klaprozen Stichting De Klaprozen Voor mensen met een jaartje meer Beleidsplan Stichting De Klaprozen 2013-2016 Voor mensen met een jaartje meer Amsterdam Februari 2013 Stichting De Klaprozen Voor mensen met een

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Hart van Hoop Beleidsplan 2016-2018 Samen Zijn Verbindt Ons A. Visie en Missie Stichting Hart van Hoop staat voor hoop en verbinding met elkaar. Wij hebben een passie voor mensen en willen dit

Nadere informatie

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt

Transvaal. Ontmoetingscentrum. Activiteiten- en ondersteuningsprogramma. Elke facet telt Transvaal Activiteiten- en ondersteuningsprogramma Elke facet telt Welkom Welkom Woont u in de buurt van WZH Transvaal en heeft u behoefte aan sociale contacten of een zinvolle invulling van uw dag? Dan

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

het wereldhuis adoptieprogramma

het wereldhuis adoptieprogramma het wereldhuis adoptieprogramma Het wereldhuis - een centrum voor informatie en advies, scholing en cultuur voor ongedocumenteerde migranten is een project van de Protestantse Diaconie Amsterdam. adres:

Nadere informatie

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof?

Op zoek naar leuke activiteiten en verenigingen in De Stichtse Hof? Meer informatie? Welzijnsprogramma 2015 Vivium De Stichtse Hof Neem voor meer informatie gerust even contact op met het Uitbureau van De Stichtse Hof. Wij helpen u graag! Op zoek naar leuke activiteiten

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers

Sterk in verbinden. UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief. Unie van Vrijwilligers Unie van Vrijwilligers Sterk in verbinden UVV Haarlem e.o. ruim 75 jaar actief Tafeltje Dekje In het ziekenhuis Bibliotheek aan Huis Winkeltjes in zorginstellingen Over ons Ruim 75 jaar actief van mens

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2013

Inhoudelijk jaarverslag 2013 Inhoudelijk jaarverslag 2013 Datum: maart 2014 Naam: Stichting Regenboog Zaandam Adres: Sparrestraat 68 A Postcode en plaats: 1505 AM Zaandam Kvk Nummer: 34389380 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud Inleiding... 3

Nadere informatie

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht RSIN KvK Inschrijvingsnummer

Algemene gegevens Stichting SECU. Livingstonelaan HL Utrecht  RSIN KvK Inschrijvingsnummer Algemene gegevens Stichting SECU Livingstonelaan 609 3526 HL Utrecht www.secuonline.nl RSIN 804 55 07 36 KvK Inschrijvingsnummer 41187919 Doel Stichting SECU wil een bijdrage leveren aan de maatschappij

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

ONS PROFIEL november 2013

ONS PROFIEL november 2013 ONS PROFIEL november 2013 Versie dec.2013 def Ons profiel Stichting De Bron 1 Inhoud 1 Stichting Diaconaal Centrum De Bron... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Inspiratie... 3 1.3 Missie... 3 1.4 Visie... 3 1.5

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen

Merkpaspoort. Ontmoeten en meedoen Merkpaspoort Resto VanHarte versie: 082016 In dit merkpaspoort kun je lezen waarom we er zijn, hoe we te werk gaan en wat we doen. Het merkpaspoort wil vooral een gevoel geven over hoe we graag gezien

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

MEE DOEN /26012012 Pagina 1

MEE DOEN /26012012 Pagina 1 MEE DOEN Buytenwegh Inleiding De gemeente Zoetermeer streeft er naar om op het niveau van de wijken, in samenspraak met maatschappelijke organisaties en inwoners, een op maat gesneden aanpak voor de betreffende

Nadere informatie

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen

Wonen als thuis. Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Bernlef, Antaresstraat 45 Paddepoel - Groningen Wonen als thuis Het is belangrijk om - als u ouder wordt - na te denken over de toekomst. Stel dat u kleiner wilt gaan wonen? Of als u in

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028.

Multiculturele huiskamer stichting De Brug. Jaarverslag 2006. Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. Multiculturele huiskamer stichting De Brug Jaarverslag 2006 Aalbersestraat 248A 1067 GM Amsterdam-Geuzenveld T: 0206138374 0206130028. W: www.stgdebrug.nl E: debrug@stgdebrug.nl Missie Stichting De Brug

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert

Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert Sociom in de gemeente Mill en Sint Hubert www.sociom.nl PRESENTATIE COMMISSIE SAMENLEVING EN BESTUUR 12 april 2016 Anne de Coole, AMW Melanie Heezen, AMW Catheleine Verstraten, welzijn Karin Werts, manager

Nadere informatie

Enschedese zorgorganisatie ontwikkelt Huiskamer van de Buurt

Enschedese zorgorganisatie ontwikkelt Huiskamer van de Buurt Enschedese zorgorganisatie ontwikkelt Huiskamer van de Buurt Levendige ontmoetingsplekken Carin Giesen bezoekt levendige ontmoetingsplekken in Nederland. Plekken waar mensen in gesprek raken. Waar ook

Nadere informatie

Presentatie Caritas een kerk die helpt!

Presentatie Caritas een kerk die helpt! Hartelijk welkom! Presentatie Caritas een kerk die helpt! terugkijken & vooruitblikken Caritas een kerk die helpt! Vanuit christelijke overtuiging: Begeleiden, ondersteunen en inspireren van hulpbehoevenden

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014

Stichting Boek en Troost. Jaarverslag 2014 Stichting Boek en Troost Jaarverslag 2014 Opgericht 11 december 2013 KvK 59422386 Inhoud. 1. Secretarieel jaarverslag 2. Informatie over de bezoekers 3. Toelichting op het financiële jaarverslag 3.1. Algemeen

Nadere informatie

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer

ANBI STATUS 2015. Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer ANBI STATUS 2015 Datum: 1 juni 2015 Auteurs: Manon van Driel, Gert- Jan Verboom, Arwin de Beer Inleiding Stichting The Hang- Out 010 is een nieuwe organisatie. De stichting is begin 2015 opgericht bij

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Zorgcentrum Symfonie, Boxmeer

Zorgcentrum Symfonie, Boxmeer Zorgcentrum Symfonie, Boxmeer Uniek gelegen locatie met stijlvolle uitstraling Voelt beter Uniek gelegen locatie met stijlvolle uitstraling Zorgcentrum Symfonie in Boxmeer trekt mensen vanuit alle omliggende

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn. Werkplan 2010 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Zorg & Welzijn Werkplan 2010 Vrijwilligers zijn onbetaalbaar Maar goed dan dat je ze ook niet hoeft te betalen Loesje Haarlem, 14 juli 2009

Nadere informatie

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166

Het aantal mensen van de doelgroepen die een beroep op Dress hebben gedaan is meer dan voorgaand jaar t.w 166 Van de coördinator. Voorwoord en verwachtingen 2015 Het jaar 2014 is een spannend jaar geweest waarin er sprake was van sluiting i.v.m. een te korte aan financiële middelen. Zoals aangegeven in het jaarverslag

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

I. De Mussen Buurtcentrum De Mussen heeft als missie het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk.

I. De Mussen Buurtcentrum De Mussen heeft als missie het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk. WELZIJNSPROGRAMMA 2014 I. De Mussen Buurtcentrum De Mussen heeft als missie het bieden van kansen aan kinderen, jongeren en hun ouders in de Haagse Schilderswijk. De Mussen is een kleinschalige organisatie

Nadere informatie