ALS ICE BUCKET CHALLENGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALS ICE BUCKET CHALLENGE"

Transcriptie

1 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Herfst Editie ALS ICE BUCKET CHALLENGE

2 COLOFON Bestuur VOORZITTER IPA FRYSLÂN EN WEBREDACTEUR Lieuwe van Hijum Idsingha VJ VEENWOUDEN (privé) SECRETARIS Hans Ouwerkerk Vlasakkers 7, 9203 HA Drachten, PENNINGMEESTER/LEDENSECRETARIS Rein Boxum Meerkoetstraat BB KOLLUM ALGEMEEN LID EN REDACTEUR Geert Kooistra Van Burmaniastraat LD RINSUMAGEEST CONTACTSECRETARIS EN REDACTEUR Bouwdie Hovinga Reidfjild SS TYTSJERK ALGEMEEN LID EN REDACTEUR Jurjen Stoker Tjallingaweg CA LEEUWARDEN REDACTIE IT POMPEBLÊD Geert Kooistra, Jurjen Stoker, Bouwdie Hovinga en Lieuwe van Hijum Inhoud Voorwoord 5 Van de Redactie 5 IPA-Agenda 5 Watersnoodramp Balkan 7 WANTED! 9 Tuin van Bezinning 10 IPA-huis Olpe 10 IPA Motorweekend in De Westereen 11 Mijn IPA 14 Uit de oude doos 16 ALS Ice-bucket-challenge 18 IPA - Agenda OKTOBER Rondleiding Schiphol 12 NOVEMBER Najaars DLV IPA Fryslân It Pompeblêd 26e JAARGANG nummer 3 Herfst 2014 Verschijnt: 4x per jaar It Pompeblêd Redactie: Geert Kooistra Uitgever: NIAN Uitgevers BV Rolde Telefoon: VOLG ONS OP TWITTER VIND ONS OP FACEBOOK Niets uit dit magazine mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie. De uitgave van deze herfst-editie kwam mede tot stand door toedoen van onze adverteerders. Namens IPA Fryslân onze dank daarvoor. 3

3 Van de voorzitter Beste IPA vriendinnen en vrienden ALWEER IS EEN ZOMER VOORBIJ. EEN ZOMER, WAARIN GESCHIEDENIS IS GESCHREVEN EN EEN ZWARTE BLADZIJDE AAN DIE VAN NEDERLAND IS TOEGEVOEGD. DEZE ZOMER IS ONUITWISBAAR IN ONZE ZIELEN GEGRIFT. EEN CRISIS IN EEN VERAF GELEGEN DEEL VAN DE WERELD IS ONZE WOONKAMERS BINNEN GERAMD. OORLOGSGEWELD IN OEKRAÏNE KOSTTE BIJNA DRIEHONDERD LEVENS. TOTAAL ONNODIGE SLACHTOFFERS. Dagenlang is Nederland vol van dit nieuws. Gekluisterd aan de buis zien we tientallen keren de uiteengeslagen resten van het vliegtuig van Malaysia Airways, vlucht MH17. Niks met de oorlog te maken, maar toch uit de lucht geschoten, zo het lijkt. Na verloop van enige tijd is er door de strijdende machten enige tijd en ruimte gegund om de slachtoffers te bergen. Slachtoffers, koffers, losse kledingstukken, kortom alles wat persoonlijk was dient te worden geborgen. Maar ook dat wordt uiteindelijk weer belemmerd door oprukkend strijdgewoel. De repatriëring van de slachtoffers is een organisatorisch hoogstandje. Van het terughalen door de Luchtmacht tot en met de begeleiding van de rouwstoeten van Eindhoven naar Hilversum door de Landelijke Eenheid (voorheen KLDP). Brokken schieten mij telkens in de keel als ik weer een stoet van Eindhoven zie vertrekken en langs al die meelevende landgenoten zie rijden, tot op het kazerneterrein. Ik wil mijn respect uitspreken voor al die mensen i.c. collega's die daar ver weg in de Oekraïne aan het werk waren, de dragers op Eindhoven van de strijdkrachten en Koninklijke Marechaussee en collega's die de begeleiding deden. En zeker ook de familierechercheurs. En Forensisch Experts. En ik vergeet waarschijnlijk heel veel anderen, die ook zeer respectvol en dankbaar werk hebben verricht en nog steeds verrichten. De IPA is een vereniging van (o.a. politie)mensen met het hart op de juiste plek. Mensen die willen dienen door vriendschap, maar ook dienstbaar willen zijn aan de maatschappij. Dat laatste hebben velen van hen laten zien. Als je het zo beschouwt zou ieder van hen lid van deze vereniging kunnen zijn. En worden. Uw voorzitter, Lieuwe van Hijum. Van de redactie WAARSCHIJNLIJK HEEFT U ZOJUIST HET VOORWOORD VAN LIEUWE GELEZEN. ZO NIET, DAN NU METEEN DOEN! ZOALS LIEUWE AL AANGAF, EEN BEWOGEN JAAR 2014, WAARIN WE NIET MEER OPKIJKEN VAN EEN AANSLAG MEER OF MINDER EN WAARIN WE OORLOG VOEREN AL BIJNA NORMAAL GAAN VINDEN. EIGENLIJK TE TRIEST VOOR WOORDEN. Gelukkig komen in dit soort tijden juist de goeie dingen in de mens naar boven. En nog fijner vind ik het om te zien dat juist binnen de IPA, en dan vooral IPA Fryslân, het verlenen van hulp aan hen die dit behoeven boven aan het lijstje staat. Dat noem ik nog eens Dienen Door Vriendschap! Zo kunt u in dit nummer lezen hoe politie-collega Mark Stuve met zijn vrouw Branka het door ons ingezamelde geld voor de getroffen collega's van de Watersnoodramp in Bosnië een goed plekje hebben gegeven. Mooi om te lezen en het getoonde certificaat is bedoeld voor allen die hieraan mee hebben geholpen! Nogmaals dank daarvoor! Verder is in dit Pompeblêd een verslag te lezen van het onlangs gehouden Bikersweekend in De Westereen. Naar mijn mening was dit weer een bijzonder geslaagd evenement. Dit zet motorrijders weer een beetje in het goede daglicht. Helemaal als je dan ziet dat tijdens zo'n weekend men spontaan op het idee komt om voor de stichting ALS een inzameling te houden, met ook nog eens een geweldig resultaat. Prachtig! Ook hiervoor verdienen alle gevers dank! Minder positief zal het aanstaande vertrek van maar liefst drie bestuursleden van IPA Fryslân overkomen. Daarom in dit blad een oproep om u te melden, mocht u ook maar een klein beetje iets voelen voor de IPA en haar gedachtengoed. Tot slot heeft de redactie een artikel op het intranet van Politie Nederland aangetroffen over de Herdenking in de Tuin van Bezinning in juni van dit jaar. Dit wilden wij u niet onthouden. Hopelijk treffen we elkaar binnenkort op de Najaars Districts leden Vergadering op 12 november aanstaande. En natuurlijk hoop ik dat we ons motto hoog in het vaandel kunnen houden: "Servo Per Amikeco". Geert Kooistra Verder nog een tip over het nieuwe MIJN IPA, wat u kunt vinden op de website van IPA Nederland. Lees dit aub goed door! 5

4 DIENEN DOOR VRIENDSCHAP Watersnoodramp Balkan (Bosnië Herzegovina- Servië) BEDANKT VOOR JULLIE HULP!!! EIND MEI 2014 BEGIN JUNI 2014, HEB IK (MARK STUVE) EEN VERZOEK INGEDIEND BIJ DE IPA FRYSLÂN MET DE VRAAG OF DE IPA FINANCIËLE STEUN WILDE EN KON BIEDEN AAN POLITIECOLLEGA'S IN BOSNIË DIE IN DE IPA REGIO DOBOJ GETROFFEN WAREN DOOR OVERSTROMINGEN IN DE TWEEDE WEEK VAN MEI Ik heb een speciale band met die IPA regio daar ik daar in 1996 vanuit toenmalige werkgever Koninklijke Marechaussee werkzaam ben geweest als Policemonitor bij de United Nations. Daarnaast komt mijn vrouw daar vandaan en wonen er vrienden en familie in dat gebied. Mijn vrouw is tevens werkzaam bij de Politie Eenheid Noord Nederland. Toen ik de steun vroeg bleek direct dat het bestuur van de IPA Fryslân enthousiast was en dat mijn verzoek op korte termijn tijdens een bestuursvergadering werd besproken. Al snel kreeg ik een terugkoppeling van het bestuur dat er door de IPA Fryslân zelf een geldbedrag ter beschikking werd gesteld en dat mijn verzoek onder de aandacht van de IPA leden zou worden gebracht. Het bestuur van de IPA heeft vervolgens mijn verzoek op de intranetsite van de Eenheid Noord Nederland geplaatst. Ik heb zelf vervolgens een mail verzonden naar alle collega's die werkzaam zijn binnen het Team Leeuwarden en ik heb mijn doelstelling, het helpen van politiecollega's, onder de aandacht gebracht. Deze mail is vervolgens een eigen leven gaan leiden en is ook terecht gekomen bij andere eenheden. Al met al is er door vele collega's geld gestort op de bankrekening die door de IPA Fryslân ter beschikking werd gesteld en is er geld op onze privérekening gestort en er is geld in persoon overgedragen. Dit alles heeft er in geresulteerd dat wij een geldbedrag van bijna tweeduizend euro hebben meegenomen naar Bosnië om te besteden aan hulp aldaar. Op 3 juli 2014 zijn wij afgereisd naar het getroffen gebied. Toen wij het getroffen gebied binnenreden viel het op dat nagenoeg alle troep en rotzooi, ten gevolge van de overstromingen, reeds was opgeruimd en schoongemaakt. Veel schade aan infrastructuur was reeds provisorisch gerepareerd en op vele plekken was men daar nog mee bezig. Wel kon je op vele plekken nog zien hoe hoog het water heeft gestaan. Veel ramen en deuren van eerste verdiepingen van woningen waren nog vernield. Waterlijnen op gebouwen waren nog zichtbaar en langs de rivieren kon je zien dat op plaatsen waar vroeger bomen hebben gestaan dat die compleet waren verdwenen. Op sommige plekken waren complete huizen en gebouwen verdwenen. Kort na onze aankomst hebben we contact gezocht met de voorzitter van de IPA regio Doboj. In de weken voorafgaand aan de vakantie was er veelvuldig contact met hem geweest. Wij hadden hem ook gevraagd om te inventariseren hoeveel politiecollega's in genoemd gebied waren getroffen door de overstromingen. Hij deelde ons mede dat er in totaal 38 gezinnen van Politiecollega's waren getroffen. Vanuit deze 38 gezinnen is toen een selectie gemaakt waarbij is gekeken welke gezinnen schade hadden in woongedeeltes en welke gezinnen op geen andere wijze hulp konden verwachten. Tussen de 38 gezinnen zaten ook gezinnen die alleen schade hadden aan tuinen, buitenkant woning, garages etc. Uiteindelijk zijn er 18 gezinnen die uit de selectie naar voren kwamen die op korte termijn hulp nodig hadden. 7

5 Voor onze komst had de IPA regio Doboj reeds hulpgoederen verdeeld over deze 18 gezinnen. Hun voorstel was om het door ons beschikbaar gestelde bedrag van tweeduizend euro samen te voegen bij geld wat zij hadden gekregen van IPA regio's uit bijvoorbeeld Slovenië, Oostenrijk en collega's uit de regio zelf. In totaal zou er dan een bedrag van rond de vijfduizend euro beschikbaar zijn voor die gezinnen. Wij zijn akkoord gegaan met dit voorstel. Er bleken toch meer Politiecollega's te zijn getroffen dan wij dachten en wij wilden niemand te kort doen en een ieder evenveel hulp bieden. Ondertussen had de burgemeester, van de plaats waar de IPA regio Doboj is gevestigd, lucht gekregen van onze inzamelingsactie. Wij zijn vervolgens ontboden bij hem op kantoor. Tijdens dit gesprek is het geld overhandigd aan de voorzitter van de IPA regio Doboj. Als dank ontvingen wij een getuigschrift uit naam van de IPA regio Doboj voor de IPA Fryslân en voor de Politie Leeuwarden. Nadat al het geld door de IPA regio Doboj was verzameld en ontvangen is het geld evenredig verdeeld onder de 18 Politiegezinnen. Ieder gezin kreeg een bedrag van rond de 230 euro. Een maandsalaris van een gemiddelde diender daar is ongeveer vierhonderd euro dus dit is voor de gezinnen daar een hoop geld. De collega's uit het getroffen gebied hebben aangeven zeer dankbaar te zijn en een ieder die hulp heeft geboden is van harte uitgenodigd om Bosnië eens te bezoeken. De geboden hulp kwam voor hun uit onverwachte hoek en hun dankbaarheid is moeilijk te omschrijven. Wij hebben een zeer goed gevoel overgehouden aan deze actie en danken bij deze een ieder die op welke wijze dan ook de actie heeft ondersteund. Mark STUVE, Politie Team Leeuwarden, Crime Team Branka STUVE-SARCEVIC, Secretaris Ondernemingsraad Politie Noord Nederland.!WANTED! Het ziet er naar uit dat aan het eind van dit jaar, tijdens de Najaars Algemene Leden Vergadering, maar liefst drie bestuursleden van IPA Fryslân gaan stoppen met hun bestuurswerkzaamheden. Als hun bestuursperiode erop zit, gaan Jurjen, Bouwdie en Geert ermee stoppen, allen met hun eigen beweegredenen, hetgeen natuurlijk erg jammer is. Het werk voor IPA Fryslân mag naar ons idee hiermee niet verloren gaan. Daarom doen we bij deze een oproep aan iedereen die de IPA een warm hart toedraagt: Vindt u ook dat we moeten blijven Dienen Door Vriendschap? Meld u dan aan voor een functie als bestuurslid We kunnen niet zonder uw hulp! Wilt u eerst meer weten over het werk van IPA Fryslân, dan kan dat natuurlijk altijd. Voorin dit magazine staan de adressen, telefoonnummers en ergelijke van het voltallige bestuur. Trek dus aan de bel! Noot van de redactie: Op facebook troffen we op de site van IPA Fryslân het volgende bericht aan, afkomstig van IPA Doboj: https://www.facebook.com/ipa.doboj Hierop staat de familie Stuve terwijl ze het ingezamelde geld overhandigen. Er staat ook een link bij naar de site van IPA Doboj. Vrij vertaald door Google staat de volgende tekst er bij: Donatie fondsen voor kansarme leden van de IPA RK Doboj overstroming van IPA President RK Doboj Nedo Savic en secretaris, Milenko Djuric zijn Modri_i gedownload van donoren geld doneren voor kansarme leden van de IPA RK Doboj overstroming 2014 jaar. Specifiek, deze dagen thuis in mijn woonplaats (blauwe plekken, dorp Botajica) aangekomen Branko _ar_evi_- Stueve met haar man, Mark Stueve, van de Nederlandse stad Leeuwarden. Mensen met een groot hart, beide leden van de politie, IPA Regio Fryslân, onbaatzuchtige inzet in samenwerking met collega-officieren en verzameld op 2014/07/11. Mr leiderschap IPA RK Doboj ingeleverd middelen in het bedrag van 4000 KM, om te helpenmbij kwetsbare leden van de IPA RK Doboj overstroming. Bij die gelegenheid was er een receptie in de Burgemeester van Modrica, meneer. Mladen Kreki_, waar ze uitgedeeld Thanksgiving voor het doneren, IPA Fryslân regio en de stad de politie Leeuwarden en verdere samenwerking en vriendschap tussen de twee regionale clubs te bespreken. En hierbij van harte allemaal bedanken voor het doneren, vooral Stueve paar die zijn geïnitieerd en uitgevoerd deze humanitaire actie. 9

6 TROOST EN STEUN in Tuin van Bezinning HET ONDERSTAANDE ARTIKEL IS DOOR DE REDACTIE VAN HET INTRANET VAN POLITIE NEDERLAND GEVIST. ZOALS REEDS VERMELD WAS OOK IPA FRYSLÂN AANWEZIG BIJ DE GENOEMDE HERDENKING. In de anders zo stille Tuin van Bezinning in Warnsveld was het donderdagmiddag 12 juni een drukte van belang. Nabestaanden van 161 omgekomen politieagenten waren daar voor de jaarlijkse herdenking van hun dierbaren. Dat de tuin toegevoegde waarde heeft, bleek duidelijk uit de reacties van familieleden van slachtoffers. Elly Kuijper-Dijkmans, centralist bij de meldkamer in Arnhem, komt al acht jaar naar de herdenkingsdag. Haar broer (40) verongelukte op 2 april 'Wat er precies gebeurd is, weten we niet, maar hij is tegen een boom gereden. De Tuin betekent voor mij slachtoffers de eer brengen die ze toekomt. De eerste jaren na het ongeluk ging ik er geregeld met mijn schoonzus naartoe.' Felicia Ruhulessin, zelf werkzaam bij de Alarmcentrale, komt al jaren met haar vader en zus naar de Tuin van Bezinning. Het is een serene ontmoetingsplek waar ik met gelijkgestemden zonder veel woorden, dezelfde pijn en verdriet kan delen en die troost biedt. Het is goed dat dat elke agent herdacht wordt. Ze verdienen het en hebben niet voor niets hun leven gegeven. Mijn broer verongelukte met twee collega's in Hij was 31 jaar, de anderen 23 en 40 jaar. Ik zag beelden van een ongeluk op tv; pas later bleek dat het om mijn eigen broer ging.' Jaarlijkse ontmoeting Cock en Wil de Gans vinden de tuin in een woord geweldig. 'Wij ontmoeten de andere nabestaanden elk jaar in de tuin. Wil verloor 50 jaar geleden haar vader nadat hij met zijn motor met zijspan verongelukte op de Pleinweg bij de Maastunnel in Rotterdam. Er zijn in die tijd een paar dodelijke ongevallen geweest met motoren met zijspan. Die zijn erna niet meer gebruikt voor het politiewerk. Wil: 'Ik en mijn man komen elk jaar sinds de tuin open is. Stilstaan De broers Jack en Ronald verloren hun vader in 1967 ook door een motorongeval. Ronald: 'Een mens heeft behoefte om er bij stil te staan. We weten de oorzaak van het ongeval niet, maar mijn vader stak zijn hand nog omhoog en is erna tegen de zijkant van een tunnel geklapt en ter plekke overleden.'jack: 'Ik ga ieder jaar naar de herdenking, vanaf het begin. Ik vind het een mooie tuin; het is er stil en rustig.' Respect nabestaanden Naast directe familieleden kwam ook veel collega's naar Warnsveld. Zo was Motorclub 058 uit Leeuwarden met tien man aanwezig bij de herdenking. 'Wij zijn op doorreis naar Saint Augustin, maar komen hier respect betonen aan de nabestaanden.' Toespraken Gerard Bouman en Opstelten Gerard Bouman zei in zijn toespraak dat de herdenking voor hem grote betekenis heeft. 'Ons rest weinig tijd voor reflectie. Ik ken geen andere plek die meer mogelijkheden tot reflectie biedt dan de tuin. Gerard sprak over het politiewerk en haalde 1 karaktertrek van politiemensen aan: zij hebben een sociaal hart. Politiewerk is en blijft een prachtig vak, maar wel een vak met soms inktzwarte randen. ' Minister Opstelten stond in zijn toespraak stil bij "het beroep waarmee je het verschil kan maken". 'Trots ben ik op u. Een politiemens in uw midden zorgt voor onrust en spanning, maar ook voor trots en respect. Het is in deze tijd van reorganisatie extra belangrijk dat we goed voor elkaar zorgen. De politieorganisatie leert van ieder ongeluk. Wij zullen ze nooit vergeten.' Van en voor politie De Tuin van Bezinning opende op 21 maart 2006 en is een monument van en voor de politie als nationale plek voor herdenking en eerbetoon aan collega's die zijn overleden als direct gevolg van de uitoefening van het politiewerk. IPA-huis Olpe 10 BEGIN SEPTEMBER TOOG EEN GROEP VAN ONGEVEER 10 COLLEGA'S VAN POLITIE TEAM LEEUWARDEN NAAR HET IPA-HUIS IN OLPE. In dit geval ging men met de motorfiets, met als doel om in de omgeving een aantal mooie routes te gaan rijden. En dat is zeker gelukt. Het IPAhuis in Olpe werd volledig afgehuurd, waarbij er dus geen andere bezoekers waren. Het huis ligt aan de prachtige Bigge-see, wat vanuit het huis direct al mooie uitzichten biedt. Gelegen in het Sauerland biedt de omgeving de mooiste routes. Niet alleen om te motorrijden, maar natuurlijk kan men ook met de auto erop uit trekken. Te voet kan men ook heel erg genieten van de prachtige bergachtige omgeving. Winterberg is bij de meesten wel bekend en ligt op korte afstand van Olpe. In de winter kan er dus volop worden geskied. Het IPA-huis is volledig ingericht met aparte kamers, waar dekbedden aanwezig zijn. Het huis is een soort villa, die naast de begane grond nog twee etages beslaat. Op de begane grond is een centrale keuken met daarnaast een ruime eetzaal. Voor de liefhebber is er nog een bar-gedeelte waar men kan nagenieten van de vaak vermoeiende dagen in het berglandschap. Dit IPA-huis lijkt mij een zeer geschikte uitvalsbasis voor een week of weekend. Wilt u wandelen, fietsen, motorrijden, wintersporten, of gewoon heerlijk vakantie vieren, zoek dan even op het internet naar de IPA-huizen in Duitsland. U kunt ook via IPA Fryslân meer informatie verkrijgen. Mail dan naar:

7 IPA-Motorweekend in De Westereen NA HET SUCCES VAN 2013 KON HET NATUURLIJK NIET UITBLIJVEN. OOK DIT JAAR MOEST HET INTERNATIONAL BIKERSWEEKEND IN DE WESTEREEN WEER PLAATSVINDEN. Bij het vertrek, ook al was dit in de stromende regen, in 2013, gaven veel deelnemers aan volgend jaar weer terug te zullen komen. Dat gaf goede moed bij de organisatie. Daarom was nu eind augustus camping De Zilveren Maan in Zwaagwesteinde, of liever gezegd De Westereen, het decor voor de tweede editie van dit evenement. Ongeveer veertig deelnemers uit het hele land hadden zich aangemeld. Enigszins teleurstellend vonden we het feit dat onder de deelnemers zich geen enkele buitenlander bevond. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Zo verzamelden de deelnemers zich met hun motoren op ons veld op de camping op vrijdag 29 augustus. De ene kwam met slechts zijn motorfiets en een klein éénpersoons tentje. De ander kwam met zijn camper met op de aanhanger van die camper de motorfiets. Ook dat is prachtig om te zien. Weer anderen hadden hun caravan reeds geplaatst en kwamen later met de motor aanrijden. Bij inschrijving kregen de deelnemers een embleem uitgereikt, speciaal voor dit evenement gemaakt. Dat is natuurlijk uniek en uitsluitend voor de deelnemers van dit jaar. Waarschijnlijk gaan we dit embleem op veel jassen en broeken tegenkomen. Ter plekke kon het namelijk op de kleding worden gestreken, maar anderen hebben dit later in alle rust thuis gedaan. Na aankomst van de deelnemers en het woord van welkom van Fryslân-voorzitter Lieuwe van Hijum, had campingbaas Herre de koffie met traditioneel (nu al) de oranjekoek klaarstaan. Dat ging erin als koek, evenals de maaltijd voor die avond. We moesten natuurlijk een stevige bodem hebben voor de avondrit die nog gereden zou gaan worden. Het stamppot-buffet viel dan ook weer in de smaak. Na de zware maaltijd leidde road-captain Jurjen ons door het wonderschone Friesche Land en filmmaker Tonny legde het één en ander feilloos vast middels zijn niet te missen helmcamera. De beelden zijn ondertussen vast wel te zien. Check hiervoor de website van IPA- Nederland en kijk even bij district Fryslân. In ieder geval staan de foto's ondertussen in het fotoboek van ons district. Met een tussen stop op de pier bij Holwert konden we ook nog even genieten van de aan-en afvaart van de Sier, die heen en weer pendelt tussen Holwert en Ameland. Ook dat had Jurjen perfect geregeld. Bij terugkomst in De Westereen genoot een ieder op zijn eigen wijze nog van het prettige samenzijn. Voor een enkeling aanleiding om nog even te demonstreren wat er allemaal gepresteerd kan worden, en dan ook nog wel ongetraind. We zullen geen namen noemen, maar Bas Hettema dacht dat hij wel even spiernaakt in een badkuip in ijskoud water de Ice Bucket-Challenge voor stichting ALS zou gaan doen. Haha, daarover meer in een apart artikel hierover. De volgende ochtend aangeschoven bij het heerlijke ontbijt en na het ontbijt konden we ons voorbereiden op de rit van die zaterdag. Dat bleek een heerlijke rondrit te worden. De koffie werd genuttigd in het redelijk nieuwe bureau A7 in Drachten, waar de Noordelijke Meldkamer is gevestigd. Liefhebbers konden daar nog even op de Meldkamer kijken. Nadat ook onze Amsterdamse vrienden waren aangesloten in Drachten, gingen we weer verder rijden. >>

8 Via allerlei omzwervingen door Friesland, waarbij we echt hebben kunnen genieten van de veelzijdigheid die Friesland heeft te bieden, kwamen we wonder boven wonder uit in Drenthe. In het beeldschone Norg stond een heerlijk lunch-buffet klaar, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Als de buikjes weer rond zijn is het weer tijd om het gemotoriseerde stalen ros te bestijgen. Het feest zou niet compleet zijn als we niet ook in Groningen zouden zijn geweest. Dat bleek een goede keus. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dorpjes als Garnwerd, Ezinge en Kommerzijl zijn ook prachtig om te zien. Jurjen bracht ons vervolgens naar Zuidhorn, waar we in het plaatselijke bureau van politie hartelijk werden ontvangen, wederom met een bakkie troost. Op het dakterras wilden we eigenlijk wel de hele dag blijven zitten, zo lekker scheen het zonnetje. Maar, streng doch rechtvaardig, wees Jurjen ons erop dat verder moesten. Ook geen straf hoor. Nog meer moois bracht ons weer in het voor ons vertrouwde Friesland en voor we het wisten was eindpunt De Zilveren Maan bereikt. Heerlijk! De barbecue stond alweer klaar. En dat zag er toch goed uit! Complimenten nogmaals voor Herre en zijn familie/personeel! Het bleek smikkelen en smullen geblazen en daarna kregen we ook nog een fantastische avond met live-muziek voor de kiezen. Met als niet onverdienstelijk drummer ons aller Bas Hettema, bleek de band, genaamd Harlie en de beukenootjes een goede keus van de organisatie. Er werd meegezongen, gedanst, ge-karaoked, etc. Iemand heeft zelfs een groot aantal limericks voorgedragen. Tussendoor moest Bas natuurlijk aan zijn belofte gehoor geven. Een grote badkuip was gevuld met koud water en ijs en Bas wilde zich niet laten kennen. En zo geschiedde Voor het goede doel werd een spontane actie opgericht, zie het artikel over ALS. Als de laatste feestvierders naar bed zijn gegaan is het eindelijk rustig op de camping. De volgende ochtend was het alweer tijd om de boel in te pakken. Maar eerst een goed ontbijt. Daarna tentje opruimen, motor beladen en afscheid nemen. Velen gaven aan: Tot volgend jaar. We gaan het zien. In ieder geval was ook dit motorweekend weer een evenement wat zeker voor herhaling vatbaar is en waarbij een ieder, van jong tot oud, plezier met elkaar kan hebben. De deelnemers willen we in ieder geval hartelijk danken voor hun inbreng! Rest mij verder nog om onze hoofdsponsor van dit evenement, uitgeverij NIAN uit Rolde, hartelijk te bedanken voor hun steun. Tevens gaat onze dank uit naar Hendrik Jan Boerrigter, van HJ Motoren uit Menaldum (Menaam). Ook al heeft hij alleen maar van de bbq gesmuld, toch stond hij paraat om pechmotoren zijn hulp te verlenen. Gelukkig bleek dat niet nodig. Geert 13

9 Mijn IPA NAAR AANLEIDING VAN EEN BEPERKT AANTAL KLACHTEN OVER HET INLOGGEN OP MIJN IPA ZIJN WIJ ER HOPELIJK IN GESLAAGD HET PROBLEEM OP TE LOSSEN. DIT PROBLEEM WERD VEROORZAAKT DOOR EEN AANPASSING VAN MICROSOFT IN DE BEVEILIGING VAN DE SOFTWARE. HET VERZOEK IS AAN HEN DIE PROBLEMEN HEBBEN GEMELD BIJ HET INLOGGEN OP MIJN IPA DIT NU NOGMAALS TE PROBEREN. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID ALS BIJLAGE NOGMAALS DE PROCEDURE VOOR INLOGGEN. ALS HET PROBLEEM NOG NIET IS OPGELOST DAN DIT GRAAG PER OMGAANDE MELDEN. MIJN IPA Het ledenprogramma in acces, dat 10 jaar geleden in de tijd van Windows XP een heel modern programma was, bleek inmiddels diverse gebreken te gaan vertonen. Reden voor het landelijk bestuur te gaan bekijken wat in de huidige tijd het beste kon worden aangeschaft, weer een ledenprogramma op de computer van de algemene ledensecretaris met een backup naar een site of meteen het programma en de gegevens op een beschermde server zetten, waardoor het ook voor individuele leden mogelijk was hun gegevens in te zien en aan te passen. Voor de laatste optie werd gekozen en het idee voor Mijn IPA was geboren. Het bedrijf, dat ook de site van IPA-Nederland en de webshop had ontwikkeld werd in de arm genomen en na een paar maanden en een aantal aanpassingen was de nieuwe site een feit, zodat die op in gebruik kon worden genomen. Deze site kan men benaderen via de link Mijn IPA rechts boven op de homepage van de site IPA- Nederland. Men komt dan in het venster, waar men voor de eerste keer met zijn lidnummer zonder letter vooraf en districtscode in kan loggen (00000/AAA). Daar men nog niet in het bezit is van het wachtwoord kan men dit opvragen door wachtwoord wijzigen te activeren. Nadat het adres is ingevuld kan het verzonden worden naar de server. Die stuurt een naar het opgegeven adres. Volg de instructies in de mail en u kunt het wachtwoord invoeren. Nadat het herhaald is wordt het wachtwoord naar de server gestuurd. Nadat MIJN IPA opnieuw is opgestart kan men inloggen en zijn gegevens bekijken en eventueel aanpassen. De knop reageer maakt het mogelijk de districtsbeheerder via de mail te bereiken. Wanneer van u het juiste e- mailadres bij IPA-Nederland onbekend is, is het niet mogelijk het wachtwoord op de vragen. Neem dan contact op met de ledensecretaris van het district waar u deel van uitmaakt. Hij kan het adres aanpassen. TIP VAN DE REDACTIE: Het openen van de website via Internet Explorer wil nog wel eens voor problemen zorgen. In ieder geval werkt de website beter als u deze opent via Google Chrome. 15

10 1961 Uit de Oude Doos 1966 Het nieuwe- en oude uniform van de gemeentepolitie (GP) Begeleiding van de harmonie van de PTT op Over de Kelders te Leeuwarden, mbv Harley Davidson motoren. Links: brigadier A. Van der Veen, en rechts: hoofdagent van politie K. Van der Klei Aanrijding op de kruising Dammelaan - Wollegaast te Leeuwarden. Links: hoofdagent van politie K. Van der Klei. 16

11 jaar Leeuwarder Politie Muziekvereniging, olv Jo Diederen; (burger, en beroepsmuzikant van het Fries orkest) 1975 Leeuwarden. Op de Pieter Stuyvesantweg is de loopbrug aangereden door een dieplader met daarop een kraan. De dagelijkse groep met schoolkinderen was zojuist gepasseerd. Geen gewonden! (jaartal onbekend) De Recreana in het FEC te Leeuwarden werd geopend met een wandeltocht op de rondweg van Leeuwarden. Begeleiding op de BMW, voorzien van de Storno mobilofoon. De beker op het stuur fungeerde als speaker en als microfoon. Links: S.J. Damstra, en rechts K. Van der Klei Omscholing van de FN (W. Verblauw)naar de Walther P5 (K. Van der Klei)

12 ALS ICE-BUCKET CHALLENGE ZEER WAARSCHIJNLIJK HEEFT U GEHOORD VAN DE ICE-BUCKET CHALLENGE VOOR HET GOEDE DOEL, DE STICHTING ALS. WAARSCHIJNLIJK WEET U OOK DAT ALS EEN SPIERZIEKTE IS. Om dit goede doel te promoten werd via Facebook de Ice-Bucket Challenge gestart, hetgeen wereldwijd een groot succes is. Tijdens het afgelopen Bikersweekend, kwamen we al op dag 1 in aanraking met dit fenomeen. Arjen van Minnen was genomineerd en hij moest natuurlijk deze nominatie waarmaken. Aan de rand van het kanaal (De Zwemmer) smeet hij een emmer koud water over zichzelf heen, waarna hij een koele duik in het koude water van De Zwemmer verkoos. Dit alles voor het goede doel. Klasse! Later die avond vond Bas Hettema het nodig om zichzelf maar weer eens op de borst te kloppen. Met zijn, nu al, legendarische Elfstedenfietstocht nog vers in het geheugen, hadden we al de dikste voorpret. Bas klopte zichzelf wederom stoer op de borst en beweerde de Ice- Bucket Challenge te gaan in een bad vol met ijs en water, maar dan niet gewoon, nee spiernaakt! Het barpersoneel in de persoon van Pietsje, had dit natuurlijk opgevangen, dus de volgende avond stond het bad klaar, gevuld met ijskoud water en ijsblokjes. Prachtig! Na zijn optreden was het moment daar gekomen, Bas moest aan zijn verplichtingen voldoen. Ter overstaan van iedereen ging hij uit de kleren, maar, helaas, hij was goed voorbereid. Van onder zijn spijkerbroek kwam de zwembroek te voorschijn, met de opdruk Harley Davidson. Hoe kan het ook anders? Desalniettemin ging Bas toch de badkuip in, wat zeer op prijs werd gesteld door de aanwezigen. Spontaan werd er geopperd om ter plaatse geld in te gaan zamelen voor de stichting ALS. Dit leverde een bedrag op van maar liefst 135,- euro. Dit bedrag is door IPA Fryslân gestort op de rekening van de Stichting ALS Fryslân. Zo zie je maar weer wat een spontane actie kan opleveren! Iedereen die gedoneerd heeft: BEDANKT! 18

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Internationaal geneesmiddelonderzoek // Maak kennis met de nieuwe directeur // Tour du ALS en Amsterdam City Swim

Internationaal geneesmiddelonderzoek // Maak kennis met de nieuwe directeur // Tour du ALS en Amsterdam City Swim magazine # 26 // november 2014 Ik ben al met pensioen Chelsea, 23 jaar Internationaal geneesmiddelonderzoek // Maak kennis met de nieuwe directeur // Tour du ALS en Amsterdam City Swim LIFE IS MEASURED

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

In dit nummer: een Grensgeval, 2 gezichten en meer!

In dit nummer: een Grensgeval, 2 gezichten en meer! In dit nummer: een Grensgeval, 2 gezichten en meer! Renault Vrijbuiter Vrienden Club Opgericht 15 sept 2006 te Hoogwoud KvK 01116245 Ledenadministratie Albert Vlietstra, info@rvvc.nl Lidmaatschap EUR 15

Nadere informatie

Letseljournaal. Gedragscode Personenschade. Wanneer heeft u recht op smartengeld? Achmea slaat plank mis met Nederpoortreclame

Letseljournaal. Gedragscode Personenschade. Wanneer heeft u recht op smartengeld? Achmea slaat plank mis met Nederpoortreclame Letseljournaal Nieuwsjournaal voor Letselschadeland Gedragscode Personenschade - een interview met prof. mr. J.M. Barendrecht - Wanneer heeft u recht op smartengeld? Achmea slaat plank mis met Nederpoortreclame

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten 20012011 jubileumuitgave 10 jaar Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Inhoud Krachten bundelen 1 door Marjolein Drent De ontwikkeling van een pas geborene 2 Jenny Penders en Anton Huijben

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION. 7e jaargang, september 2015. Arnhem

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION. 7e jaargang, september 2015. Arnhem ipa Melder ipa-nederland.nl INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 7e jaargang, september 2015 Arnhem In dit nummer NUMMER 03 2015 8 dagen Praag en Bohemen P.9 >> IPA ARNHEM 05 Voorwoord 05 Van de redactie 06

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

Jaargang 16, Nr. 1 www.verkeersslachtoffer.nl Januari 2011 Inhoud pag.

Jaargang 16, Nr. 1 www.verkeersslachtoffer.nl Januari 2011 Inhoud pag. Jaargang 16, Nr. 1 Januari 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Gelukkig Nieuwjaar 2 Verslag Herdenking 3 Wist u? 5 Impresies herdenking: 1. Herdenking verkeersslachtoffers 6 2. Nationale herdenking

Nadere informatie

Deze editie: w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l

Deze editie: w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l Deze editie: - onder motorkap en bodemplaat - verslag jubileumtreffen - uitnodiging najaarstreffen - de Bedford van,... nummer 2, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n l Colofon Bedford

Nadere informatie

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011

Sterrenstof. «Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei. etiket. april - mei 2011 Sterrenstof etiket april - mei 2011 Periodiek van LETS Utrecht e.o. «Jaargang 17 nummer 93 ««Update met LETSster «8 mei Moederdag >>> kletscafé 15 mei 93 Sterrenstof Waarom LETS? We hebben allemaal wel

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Help mij Leven. Nieuwsbrief Jaargang 24, nr. 94: april 2010 (AJUDE ME A VIVER)

Help mij Leven. Nieuwsbrief Jaargang 24, nr. 94: april 2010 (AJUDE ME A VIVER) Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 24, nr. 94: april 2010 De reproductie van deze nieuwsbrief werd voor het laatst mogelijk gemaakt door Sitio Shalom Nieuwsbrief Colofon en inhoudsopgave

Nadere informatie

ALV CRCA RITTEN HARLEY HARBOUR 2014 ELFSTEDENWEEKEND 2014 AGENDA 2015 DIVERSE INZENDINGEN. HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Lente 2015 1

ALV CRCA RITTEN HARLEY HARBOUR 2014 ELFSTEDENWEEKEND 2014 AGENDA 2015 DIVERSE INZENDINGEN. HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Lente 2015 1 JAARGANG 21 NUMMER 1-2015 ALV CRCA RITTEN HARLEY HARBOUR 2014 ELFSTEDENWEEKEND 2014 AGENDA 2015 DIVERSE INZENDINGEN HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Lente 2015 1 2 Lente 2015 HOG Coast Riders Chapter Alkmaar

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie