ALS ICE BUCKET CHALLENGE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALS ICE BUCKET CHALLENGE"

Transcriptie

1 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Herfst Editie ALS ICE BUCKET CHALLENGE

2 COLOFON Bestuur VOORZITTER IPA FRYSLÂN EN WEBREDACTEUR Lieuwe van Hijum Idsingha VJ VEENWOUDEN (privé) SECRETARIS Hans Ouwerkerk Vlasakkers 7, 9203 HA Drachten, PENNINGMEESTER/LEDENSECRETARIS Rein Boxum Meerkoetstraat BB KOLLUM ALGEMEEN LID EN REDACTEUR Geert Kooistra Van Burmaniastraat LD RINSUMAGEEST CONTACTSECRETARIS EN REDACTEUR Bouwdie Hovinga Reidfjild SS TYTSJERK ALGEMEEN LID EN REDACTEUR Jurjen Stoker Tjallingaweg CA LEEUWARDEN REDACTIE IT POMPEBLÊD Geert Kooistra, Jurjen Stoker, Bouwdie Hovinga en Lieuwe van Hijum Inhoud Voorwoord 5 Van de Redactie 5 IPA-Agenda 5 Watersnoodramp Balkan 7 WANTED! 9 Tuin van Bezinning 10 IPA-huis Olpe 10 IPA Motorweekend in De Westereen 11 Mijn IPA 14 Uit de oude doos 16 ALS Ice-bucket-challenge 18 IPA - Agenda OKTOBER Rondleiding Schiphol 12 NOVEMBER Najaars DLV IPA Fryslân It Pompeblêd 26e JAARGANG nummer 3 Herfst 2014 Verschijnt: 4x per jaar It Pompeblêd Redactie: Geert Kooistra Uitgever: NIAN Uitgevers BV Rolde Telefoon: VOLG ONS OP TWITTER VIND ONS OP FACEBOOK Niets uit dit magazine mag worden gekopieerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie. De uitgave van deze herfst-editie kwam mede tot stand door toedoen van onze adverteerders. Namens IPA Fryslân onze dank daarvoor. 3

3 Van de voorzitter Beste IPA vriendinnen en vrienden ALWEER IS EEN ZOMER VOORBIJ. EEN ZOMER, WAARIN GESCHIEDENIS IS GESCHREVEN EN EEN ZWARTE BLADZIJDE AAN DIE VAN NEDERLAND IS TOEGEVOEGD. DEZE ZOMER IS ONUITWISBAAR IN ONZE ZIELEN GEGRIFT. EEN CRISIS IN EEN VERAF GELEGEN DEEL VAN DE WERELD IS ONZE WOONKAMERS BINNEN GERAMD. OORLOGSGEWELD IN OEKRAÏNE KOSTTE BIJNA DRIEHONDERD LEVENS. TOTAAL ONNODIGE SLACHTOFFERS. Dagenlang is Nederland vol van dit nieuws. Gekluisterd aan de buis zien we tientallen keren de uiteengeslagen resten van het vliegtuig van Malaysia Airways, vlucht MH17. Niks met de oorlog te maken, maar toch uit de lucht geschoten, zo het lijkt. Na verloop van enige tijd is er door de strijdende machten enige tijd en ruimte gegund om de slachtoffers te bergen. Slachtoffers, koffers, losse kledingstukken, kortom alles wat persoonlijk was dient te worden geborgen. Maar ook dat wordt uiteindelijk weer belemmerd door oprukkend strijdgewoel. De repatriëring van de slachtoffers is een organisatorisch hoogstandje. Van het terughalen door de Luchtmacht tot en met de begeleiding van de rouwstoeten van Eindhoven naar Hilversum door de Landelijke Eenheid (voorheen KLDP). Brokken schieten mij telkens in de keel als ik weer een stoet van Eindhoven zie vertrekken en langs al die meelevende landgenoten zie rijden, tot op het kazerneterrein. Ik wil mijn respect uitspreken voor al die mensen i.c. collega's die daar ver weg in de Oekraïne aan het werk waren, de dragers op Eindhoven van de strijdkrachten en Koninklijke Marechaussee en collega's die de begeleiding deden. En zeker ook de familierechercheurs. En Forensisch Experts. En ik vergeet waarschijnlijk heel veel anderen, die ook zeer respectvol en dankbaar werk hebben verricht en nog steeds verrichten. De IPA is een vereniging van (o.a. politie)mensen met het hart op de juiste plek. Mensen die willen dienen door vriendschap, maar ook dienstbaar willen zijn aan de maatschappij. Dat laatste hebben velen van hen laten zien. Als je het zo beschouwt zou ieder van hen lid van deze vereniging kunnen zijn. En worden. Uw voorzitter, Lieuwe van Hijum. Van de redactie WAARSCHIJNLIJK HEEFT U ZOJUIST HET VOORWOORD VAN LIEUWE GELEZEN. ZO NIET, DAN NU METEEN DOEN! ZOALS LIEUWE AL AANGAF, EEN BEWOGEN JAAR 2014, WAARIN WE NIET MEER OPKIJKEN VAN EEN AANSLAG MEER OF MINDER EN WAARIN WE OORLOG VOEREN AL BIJNA NORMAAL GAAN VINDEN. EIGENLIJK TE TRIEST VOOR WOORDEN. Gelukkig komen in dit soort tijden juist de goeie dingen in de mens naar boven. En nog fijner vind ik het om te zien dat juist binnen de IPA, en dan vooral IPA Fryslân, het verlenen van hulp aan hen die dit behoeven boven aan het lijstje staat. Dat noem ik nog eens Dienen Door Vriendschap! Zo kunt u in dit nummer lezen hoe politie-collega Mark Stuve met zijn vrouw Branka het door ons ingezamelde geld voor de getroffen collega's van de Watersnoodramp in Bosnië een goed plekje hebben gegeven. Mooi om te lezen en het getoonde certificaat is bedoeld voor allen die hieraan mee hebben geholpen! Nogmaals dank daarvoor! Verder is in dit Pompeblêd een verslag te lezen van het onlangs gehouden Bikersweekend in De Westereen. Naar mijn mening was dit weer een bijzonder geslaagd evenement. Dit zet motorrijders weer een beetje in het goede daglicht. Helemaal als je dan ziet dat tijdens zo'n weekend men spontaan op het idee komt om voor de stichting ALS een inzameling te houden, met ook nog eens een geweldig resultaat. Prachtig! Ook hiervoor verdienen alle gevers dank! Minder positief zal het aanstaande vertrek van maar liefst drie bestuursleden van IPA Fryslân overkomen. Daarom in dit blad een oproep om u te melden, mocht u ook maar een klein beetje iets voelen voor de IPA en haar gedachtengoed. Tot slot heeft de redactie een artikel op het intranet van Politie Nederland aangetroffen over de Herdenking in de Tuin van Bezinning in juni van dit jaar. Dit wilden wij u niet onthouden. Hopelijk treffen we elkaar binnenkort op de Najaars Districts leden Vergadering op 12 november aanstaande. En natuurlijk hoop ik dat we ons motto hoog in het vaandel kunnen houden: "Servo Per Amikeco". Geert Kooistra Verder nog een tip over het nieuwe MIJN IPA, wat u kunt vinden op de website van IPA Nederland. Lees dit aub goed door! 5

4 DIENEN DOOR VRIENDSCHAP Watersnoodramp Balkan (Bosnië Herzegovina- Servië) BEDANKT VOOR JULLIE HULP!!! EIND MEI 2014 BEGIN JUNI 2014, HEB IK (MARK STUVE) EEN VERZOEK INGEDIEND BIJ DE IPA FRYSLÂN MET DE VRAAG OF DE IPA FINANCIËLE STEUN WILDE EN KON BIEDEN AAN POLITIECOLLEGA'S IN BOSNIË DIE IN DE IPA REGIO DOBOJ GETROFFEN WAREN DOOR OVERSTROMINGEN IN DE TWEEDE WEEK VAN MEI Ik heb een speciale band met die IPA regio daar ik daar in 1996 vanuit toenmalige werkgever Koninklijke Marechaussee werkzaam ben geweest als Policemonitor bij de United Nations. Daarnaast komt mijn vrouw daar vandaan en wonen er vrienden en familie in dat gebied. Mijn vrouw is tevens werkzaam bij de Politie Eenheid Noord Nederland. Toen ik de steun vroeg bleek direct dat het bestuur van de IPA Fryslân enthousiast was en dat mijn verzoek op korte termijn tijdens een bestuursvergadering werd besproken. Al snel kreeg ik een terugkoppeling van het bestuur dat er door de IPA Fryslân zelf een geldbedrag ter beschikking werd gesteld en dat mijn verzoek onder de aandacht van de IPA leden zou worden gebracht. Het bestuur van de IPA heeft vervolgens mijn verzoek op de intranetsite van de Eenheid Noord Nederland geplaatst. Ik heb zelf vervolgens een mail verzonden naar alle collega's die werkzaam zijn binnen het Team Leeuwarden en ik heb mijn doelstelling, het helpen van politiecollega's, onder de aandacht gebracht. Deze mail is vervolgens een eigen leven gaan leiden en is ook terecht gekomen bij andere eenheden. Al met al is er door vele collega's geld gestort op de bankrekening die door de IPA Fryslân ter beschikking werd gesteld en is er geld op onze privérekening gestort en er is geld in persoon overgedragen. Dit alles heeft er in geresulteerd dat wij een geldbedrag van bijna tweeduizend euro hebben meegenomen naar Bosnië om te besteden aan hulp aldaar. Op 3 juli 2014 zijn wij afgereisd naar het getroffen gebied. Toen wij het getroffen gebied binnenreden viel het op dat nagenoeg alle troep en rotzooi, ten gevolge van de overstromingen, reeds was opgeruimd en schoongemaakt. Veel schade aan infrastructuur was reeds provisorisch gerepareerd en op vele plekken was men daar nog mee bezig. Wel kon je op vele plekken nog zien hoe hoog het water heeft gestaan. Veel ramen en deuren van eerste verdiepingen van woningen waren nog vernield. Waterlijnen op gebouwen waren nog zichtbaar en langs de rivieren kon je zien dat op plaatsen waar vroeger bomen hebben gestaan dat die compleet waren verdwenen. Op sommige plekken waren complete huizen en gebouwen verdwenen. Kort na onze aankomst hebben we contact gezocht met de voorzitter van de IPA regio Doboj. In de weken voorafgaand aan de vakantie was er veelvuldig contact met hem geweest. Wij hadden hem ook gevraagd om te inventariseren hoeveel politiecollega's in genoemd gebied waren getroffen door de overstromingen. Hij deelde ons mede dat er in totaal 38 gezinnen van Politiecollega's waren getroffen. Vanuit deze 38 gezinnen is toen een selectie gemaakt waarbij is gekeken welke gezinnen schade hadden in woongedeeltes en welke gezinnen op geen andere wijze hulp konden verwachten. Tussen de 38 gezinnen zaten ook gezinnen die alleen schade hadden aan tuinen, buitenkant woning, garages etc. Uiteindelijk zijn er 18 gezinnen die uit de selectie naar voren kwamen die op korte termijn hulp nodig hadden. 7

5 Voor onze komst had de IPA regio Doboj reeds hulpgoederen verdeeld over deze 18 gezinnen. Hun voorstel was om het door ons beschikbaar gestelde bedrag van tweeduizend euro samen te voegen bij geld wat zij hadden gekregen van IPA regio's uit bijvoorbeeld Slovenië, Oostenrijk en collega's uit de regio zelf. In totaal zou er dan een bedrag van rond de vijfduizend euro beschikbaar zijn voor die gezinnen. Wij zijn akkoord gegaan met dit voorstel. Er bleken toch meer Politiecollega's te zijn getroffen dan wij dachten en wij wilden niemand te kort doen en een ieder evenveel hulp bieden. Ondertussen had de burgemeester, van de plaats waar de IPA regio Doboj is gevestigd, lucht gekregen van onze inzamelingsactie. Wij zijn vervolgens ontboden bij hem op kantoor. Tijdens dit gesprek is het geld overhandigd aan de voorzitter van de IPA regio Doboj. Als dank ontvingen wij een getuigschrift uit naam van de IPA regio Doboj voor de IPA Fryslân en voor de Politie Leeuwarden. Nadat al het geld door de IPA regio Doboj was verzameld en ontvangen is het geld evenredig verdeeld onder de 18 Politiegezinnen. Ieder gezin kreeg een bedrag van rond de 230 euro. Een maandsalaris van een gemiddelde diender daar is ongeveer vierhonderd euro dus dit is voor de gezinnen daar een hoop geld. De collega's uit het getroffen gebied hebben aangeven zeer dankbaar te zijn en een ieder die hulp heeft geboden is van harte uitgenodigd om Bosnië eens te bezoeken. De geboden hulp kwam voor hun uit onverwachte hoek en hun dankbaarheid is moeilijk te omschrijven. Wij hebben een zeer goed gevoel overgehouden aan deze actie en danken bij deze een ieder die op welke wijze dan ook de actie heeft ondersteund. Mark STUVE, Politie Team Leeuwarden, Crime Team Branka STUVE-SARCEVIC, Secretaris Ondernemingsraad Politie Noord Nederland.!WANTED! Het ziet er naar uit dat aan het eind van dit jaar, tijdens de Najaars Algemene Leden Vergadering, maar liefst drie bestuursleden van IPA Fryslân gaan stoppen met hun bestuurswerkzaamheden. Als hun bestuursperiode erop zit, gaan Jurjen, Bouwdie en Geert ermee stoppen, allen met hun eigen beweegredenen, hetgeen natuurlijk erg jammer is. Het werk voor IPA Fryslân mag naar ons idee hiermee niet verloren gaan. Daarom doen we bij deze een oproep aan iedereen die de IPA een warm hart toedraagt: Vindt u ook dat we moeten blijven Dienen Door Vriendschap? Meld u dan aan voor een functie als bestuurslid We kunnen niet zonder uw hulp! Wilt u eerst meer weten over het werk van IPA Fryslân, dan kan dat natuurlijk altijd. Voorin dit magazine staan de adressen, telefoonnummers en ergelijke van het voltallige bestuur. Trek dus aan de bel! Noot van de redactie: Op facebook troffen we op de site van IPA Fryslân het volgende bericht aan, afkomstig van IPA Doboj: https://www.facebook.com/ipa.doboj Hierop staat de familie Stuve terwijl ze het ingezamelde geld overhandigen. Er staat ook een link bij naar de site van IPA Doboj. Vrij vertaald door Google staat de volgende tekst er bij: Donatie fondsen voor kansarme leden van de IPA RK Doboj overstroming van IPA President RK Doboj Nedo Savic en secretaris, Milenko Djuric zijn Modri_i gedownload van donoren geld doneren voor kansarme leden van de IPA RK Doboj overstroming 2014 jaar. Specifiek, deze dagen thuis in mijn woonplaats (blauwe plekken, dorp Botajica) aangekomen Branko _ar_evi_- Stueve met haar man, Mark Stueve, van de Nederlandse stad Leeuwarden. Mensen met een groot hart, beide leden van de politie, IPA Regio Fryslân, onbaatzuchtige inzet in samenwerking met collega-officieren en verzameld op 2014/07/11. Mr leiderschap IPA RK Doboj ingeleverd middelen in het bedrag van 4000 KM, om te helpenmbij kwetsbare leden van de IPA RK Doboj overstroming. Bij die gelegenheid was er een receptie in de Burgemeester van Modrica, meneer. Mladen Kreki_, waar ze uitgedeeld Thanksgiving voor het doneren, IPA Fryslân regio en de stad de politie Leeuwarden en verdere samenwerking en vriendschap tussen de twee regionale clubs te bespreken. En hierbij van harte allemaal bedanken voor het doneren, vooral Stueve paar die zijn geïnitieerd en uitgevoerd deze humanitaire actie. 9

6 TROOST EN STEUN in Tuin van Bezinning HET ONDERSTAANDE ARTIKEL IS DOOR DE REDACTIE VAN HET INTRANET VAN POLITIE NEDERLAND GEVIST. ZOALS REEDS VERMELD WAS OOK IPA FRYSLÂN AANWEZIG BIJ DE GENOEMDE HERDENKING. In de anders zo stille Tuin van Bezinning in Warnsveld was het donderdagmiddag 12 juni een drukte van belang. Nabestaanden van 161 omgekomen politieagenten waren daar voor de jaarlijkse herdenking van hun dierbaren. Dat de tuin toegevoegde waarde heeft, bleek duidelijk uit de reacties van familieleden van slachtoffers. Elly Kuijper-Dijkmans, centralist bij de meldkamer in Arnhem, komt al acht jaar naar de herdenkingsdag. Haar broer (40) verongelukte op 2 april 'Wat er precies gebeurd is, weten we niet, maar hij is tegen een boom gereden. De Tuin betekent voor mij slachtoffers de eer brengen die ze toekomt. De eerste jaren na het ongeluk ging ik er geregeld met mijn schoonzus naartoe.' Felicia Ruhulessin, zelf werkzaam bij de Alarmcentrale, komt al jaren met haar vader en zus naar de Tuin van Bezinning. Het is een serene ontmoetingsplek waar ik met gelijkgestemden zonder veel woorden, dezelfde pijn en verdriet kan delen en die troost biedt. Het is goed dat dat elke agent herdacht wordt. Ze verdienen het en hebben niet voor niets hun leven gegeven. Mijn broer verongelukte met twee collega's in Hij was 31 jaar, de anderen 23 en 40 jaar. Ik zag beelden van een ongeluk op tv; pas later bleek dat het om mijn eigen broer ging.' Jaarlijkse ontmoeting Cock en Wil de Gans vinden de tuin in een woord geweldig. 'Wij ontmoeten de andere nabestaanden elk jaar in de tuin. Wil verloor 50 jaar geleden haar vader nadat hij met zijn motor met zijspan verongelukte op de Pleinweg bij de Maastunnel in Rotterdam. Er zijn in die tijd een paar dodelijke ongevallen geweest met motoren met zijspan. Die zijn erna niet meer gebruikt voor het politiewerk. Wil: 'Ik en mijn man komen elk jaar sinds de tuin open is. Stilstaan De broers Jack en Ronald verloren hun vader in 1967 ook door een motorongeval. Ronald: 'Een mens heeft behoefte om er bij stil te staan. We weten de oorzaak van het ongeval niet, maar mijn vader stak zijn hand nog omhoog en is erna tegen de zijkant van een tunnel geklapt en ter plekke overleden.'jack: 'Ik ga ieder jaar naar de herdenking, vanaf het begin. Ik vind het een mooie tuin; het is er stil en rustig.' Respect nabestaanden Naast directe familieleden kwam ook veel collega's naar Warnsveld. Zo was Motorclub 058 uit Leeuwarden met tien man aanwezig bij de herdenking. 'Wij zijn op doorreis naar Saint Augustin, maar komen hier respect betonen aan de nabestaanden.' Toespraken Gerard Bouman en Opstelten Gerard Bouman zei in zijn toespraak dat de herdenking voor hem grote betekenis heeft. 'Ons rest weinig tijd voor reflectie. Ik ken geen andere plek die meer mogelijkheden tot reflectie biedt dan de tuin. Gerard sprak over het politiewerk en haalde 1 karaktertrek van politiemensen aan: zij hebben een sociaal hart. Politiewerk is en blijft een prachtig vak, maar wel een vak met soms inktzwarte randen. ' Minister Opstelten stond in zijn toespraak stil bij "het beroep waarmee je het verschil kan maken". 'Trots ben ik op u. Een politiemens in uw midden zorgt voor onrust en spanning, maar ook voor trots en respect. Het is in deze tijd van reorganisatie extra belangrijk dat we goed voor elkaar zorgen. De politieorganisatie leert van ieder ongeluk. Wij zullen ze nooit vergeten.' Van en voor politie De Tuin van Bezinning opende op 21 maart 2006 en is een monument van en voor de politie als nationale plek voor herdenking en eerbetoon aan collega's die zijn overleden als direct gevolg van de uitoefening van het politiewerk. IPA-huis Olpe 10 BEGIN SEPTEMBER TOOG EEN GROEP VAN ONGEVEER 10 COLLEGA'S VAN POLITIE TEAM LEEUWARDEN NAAR HET IPA-HUIS IN OLPE. In dit geval ging men met de motorfiets, met als doel om in de omgeving een aantal mooie routes te gaan rijden. En dat is zeker gelukt. Het IPAhuis in Olpe werd volledig afgehuurd, waarbij er dus geen andere bezoekers waren. Het huis ligt aan de prachtige Bigge-see, wat vanuit het huis direct al mooie uitzichten biedt. Gelegen in het Sauerland biedt de omgeving de mooiste routes. Niet alleen om te motorrijden, maar natuurlijk kan men ook met de auto erop uit trekken. Te voet kan men ook heel erg genieten van de prachtige bergachtige omgeving. Winterberg is bij de meesten wel bekend en ligt op korte afstand van Olpe. In de winter kan er dus volop worden geskied. Het IPA-huis is volledig ingericht met aparte kamers, waar dekbedden aanwezig zijn. Het huis is een soort villa, die naast de begane grond nog twee etages beslaat. Op de begane grond is een centrale keuken met daarnaast een ruime eetzaal. Voor de liefhebber is er nog een bar-gedeelte waar men kan nagenieten van de vaak vermoeiende dagen in het berglandschap. Dit IPA-huis lijkt mij een zeer geschikte uitvalsbasis voor een week of weekend. Wilt u wandelen, fietsen, motorrijden, wintersporten, of gewoon heerlijk vakantie vieren, zoek dan even op het internet naar de IPA-huizen in Duitsland. U kunt ook via IPA Fryslân meer informatie verkrijgen. Mail dan naar:

7 IPA-Motorweekend in De Westereen NA HET SUCCES VAN 2013 KON HET NATUURLIJK NIET UITBLIJVEN. OOK DIT JAAR MOEST HET INTERNATIONAL BIKERSWEEKEND IN DE WESTEREEN WEER PLAATSVINDEN. Bij het vertrek, ook al was dit in de stromende regen, in 2013, gaven veel deelnemers aan volgend jaar weer terug te zullen komen. Dat gaf goede moed bij de organisatie. Daarom was nu eind augustus camping De Zilveren Maan in Zwaagwesteinde, of liever gezegd De Westereen, het decor voor de tweede editie van dit evenement. Ongeveer veertig deelnemers uit het hele land hadden zich aangemeld. Enigszins teleurstellend vonden we het feit dat onder de deelnemers zich geen enkele buitenlander bevond. Maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Zo verzamelden de deelnemers zich met hun motoren op ons veld op de camping op vrijdag 29 augustus. De ene kwam met slechts zijn motorfiets en een klein éénpersoons tentje. De ander kwam met zijn camper met op de aanhanger van die camper de motorfiets. Ook dat is prachtig om te zien. Weer anderen hadden hun caravan reeds geplaatst en kwamen later met de motor aanrijden. Bij inschrijving kregen de deelnemers een embleem uitgereikt, speciaal voor dit evenement gemaakt. Dat is natuurlijk uniek en uitsluitend voor de deelnemers van dit jaar. Waarschijnlijk gaan we dit embleem op veel jassen en broeken tegenkomen. Ter plekke kon het namelijk op de kleding worden gestreken, maar anderen hebben dit later in alle rust thuis gedaan. Na aankomst van de deelnemers en het woord van welkom van Fryslân-voorzitter Lieuwe van Hijum, had campingbaas Herre de koffie met traditioneel (nu al) de oranjekoek klaarstaan. Dat ging erin als koek, evenals de maaltijd voor die avond. We moesten natuurlijk een stevige bodem hebben voor de avondrit die nog gereden zou gaan worden. Het stamppot-buffet viel dan ook weer in de smaak. Na de zware maaltijd leidde road-captain Jurjen ons door het wonderschone Friesche Land en filmmaker Tonny legde het één en ander feilloos vast middels zijn niet te missen helmcamera. De beelden zijn ondertussen vast wel te zien. Check hiervoor de website van IPA- Nederland en kijk even bij district Fryslân. In ieder geval staan de foto's ondertussen in het fotoboek van ons district. Met een tussen stop op de pier bij Holwert konden we ook nog even genieten van de aan-en afvaart van de Sier, die heen en weer pendelt tussen Holwert en Ameland. Ook dat had Jurjen perfect geregeld. Bij terugkomst in De Westereen genoot een ieder op zijn eigen wijze nog van het prettige samenzijn. Voor een enkeling aanleiding om nog even te demonstreren wat er allemaal gepresteerd kan worden, en dan ook nog wel ongetraind. We zullen geen namen noemen, maar Bas Hettema dacht dat hij wel even spiernaakt in een badkuip in ijskoud water de Ice Bucket-Challenge voor stichting ALS zou gaan doen. Haha, daarover meer in een apart artikel hierover. De volgende ochtend aangeschoven bij het heerlijke ontbijt en na het ontbijt konden we ons voorbereiden op de rit van die zaterdag. Dat bleek een heerlijke rondrit te worden. De koffie werd genuttigd in het redelijk nieuwe bureau A7 in Drachten, waar de Noordelijke Meldkamer is gevestigd. Liefhebbers konden daar nog even op de Meldkamer kijken. Nadat ook onze Amsterdamse vrienden waren aangesloten in Drachten, gingen we weer verder rijden. >>

8 Via allerlei omzwervingen door Friesland, waarbij we echt hebben kunnen genieten van de veelzijdigheid die Friesland heeft te bieden, kwamen we wonder boven wonder uit in Drenthe. In het beeldschone Norg stond een heerlijk lunch-buffet klaar, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Als de buikjes weer rond zijn is het weer tijd om het gemotoriseerde stalen ros te bestijgen. Het feest zou niet compleet zijn als we niet ook in Groningen zouden zijn geweest. Dat bleek een goede keus. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar dorpjes als Garnwerd, Ezinge en Kommerzijl zijn ook prachtig om te zien. Jurjen bracht ons vervolgens naar Zuidhorn, waar we in het plaatselijke bureau van politie hartelijk werden ontvangen, wederom met een bakkie troost. Op het dakterras wilden we eigenlijk wel de hele dag blijven zitten, zo lekker scheen het zonnetje. Maar, streng doch rechtvaardig, wees Jurjen ons erop dat verder moesten. Ook geen straf hoor. Nog meer moois bracht ons weer in het voor ons vertrouwde Friesland en voor we het wisten was eindpunt De Zilveren Maan bereikt. Heerlijk! De barbecue stond alweer klaar. En dat zag er toch goed uit! Complimenten nogmaals voor Herre en zijn familie/personeel! Het bleek smikkelen en smullen geblazen en daarna kregen we ook nog een fantastische avond met live-muziek voor de kiezen. Met als niet onverdienstelijk drummer ons aller Bas Hettema, bleek de band, genaamd Harlie en de beukenootjes een goede keus van de organisatie. Er werd meegezongen, gedanst, ge-karaoked, etc. Iemand heeft zelfs een groot aantal limericks voorgedragen. Tussendoor moest Bas natuurlijk aan zijn belofte gehoor geven. Een grote badkuip was gevuld met koud water en ijs en Bas wilde zich niet laten kennen. En zo geschiedde Voor het goede doel werd een spontane actie opgericht, zie het artikel over ALS. Als de laatste feestvierders naar bed zijn gegaan is het eindelijk rustig op de camping. De volgende ochtend was het alweer tijd om de boel in te pakken. Maar eerst een goed ontbijt. Daarna tentje opruimen, motor beladen en afscheid nemen. Velen gaven aan: Tot volgend jaar. We gaan het zien. In ieder geval was ook dit motorweekend weer een evenement wat zeker voor herhaling vatbaar is en waarbij een ieder, van jong tot oud, plezier met elkaar kan hebben. De deelnemers willen we in ieder geval hartelijk danken voor hun inbreng! Rest mij verder nog om onze hoofdsponsor van dit evenement, uitgeverij NIAN uit Rolde, hartelijk te bedanken voor hun steun. Tevens gaat onze dank uit naar Hendrik Jan Boerrigter, van HJ Motoren uit Menaldum (Menaam). Ook al heeft hij alleen maar van de bbq gesmuld, toch stond hij paraat om pechmotoren zijn hulp te verlenen. Gelukkig bleek dat niet nodig. Geert 13

9 Mijn IPA NAAR AANLEIDING VAN EEN BEPERKT AANTAL KLACHTEN OVER HET INLOGGEN OP MIJN IPA ZIJN WIJ ER HOPELIJK IN GESLAAGD HET PROBLEEM OP TE LOSSEN. DIT PROBLEEM WERD VEROORZAAKT DOOR EEN AANPASSING VAN MICROSOFT IN DE BEVEILIGING VAN DE SOFTWARE. HET VERZOEK IS AAN HEN DIE PROBLEMEN HEBBEN GEMELD BIJ HET INLOGGEN OP MIJN IPA DIT NU NOGMAALS TE PROBEREN. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID ALS BIJLAGE NOGMAALS DE PROCEDURE VOOR INLOGGEN. ALS HET PROBLEEM NOG NIET IS OPGELOST DAN DIT GRAAG PER OMGAANDE MELDEN. MIJN IPA Het ledenprogramma in acces, dat 10 jaar geleden in de tijd van Windows XP een heel modern programma was, bleek inmiddels diverse gebreken te gaan vertonen. Reden voor het landelijk bestuur te gaan bekijken wat in de huidige tijd het beste kon worden aangeschaft, weer een ledenprogramma op de computer van de algemene ledensecretaris met een backup naar een site of meteen het programma en de gegevens op een beschermde server zetten, waardoor het ook voor individuele leden mogelijk was hun gegevens in te zien en aan te passen. Voor de laatste optie werd gekozen en het idee voor Mijn IPA was geboren. Het bedrijf, dat ook de site van IPA-Nederland en de webshop had ontwikkeld werd in de arm genomen en na een paar maanden en een aantal aanpassingen was de nieuwe site een feit, zodat die op in gebruik kon worden genomen. Deze site kan men benaderen via de link Mijn IPA rechts boven op de homepage van de site IPA- Nederland. Men komt dan in het venster, waar men voor de eerste keer met zijn lidnummer zonder letter vooraf en districtscode in kan loggen (00000/AAA). Daar men nog niet in het bezit is van het wachtwoord kan men dit opvragen door wachtwoord wijzigen te activeren. Nadat het adres is ingevuld kan het verzonden worden naar de server. Die stuurt een naar het opgegeven adres. Volg de instructies in de mail en u kunt het wachtwoord invoeren. Nadat het herhaald is wordt het wachtwoord naar de server gestuurd. Nadat MIJN IPA opnieuw is opgestart kan men inloggen en zijn gegevens bekijken en eventueel aanpassen. De knop reageer maakt het mogelijk de districtsbeheerder via de mail te bereiken. Wanneer van u het juiste e- mailadres bij IPA-Nederland onbekend is, is het niet mogelijk het wachtwoord op de vragen. Neem dan contact op met de ledensecretaris van het district waar u deel van uitmaakt. Hij kan het adres aanpassen. TIP VAN DE REDACTIE: Het openen van de website via Internet Explorer wil nog wel eens voor problemen zorgen. In ieder geval werkt de website beter als u deze opent via Google Chrome. 15

10 1961 Uit de Oude Doos 1966 Het nieuwe- en oude uniform van de gemeentepolitie (GP) Begeleiding van de harmonie van de PTT op Over de Kelders te Leeuwarden, mbv Harley Davidson motoren. Links: brigadier A. Van der Veen, en rechts: hoofdagent van politie K. Van der Klei Aanrijding op de kruising Dammelaan - Wollegaast te Leeuwarden. Links: hoofdagent van politie K. Van der Klei. 16

11 jaar Leeuwarder Politie Muziekvereniging, olv Jo Diederen; (burger, en beroepsmuzikant van het Fries orkest) 1975 Leeuwarden. Op de Pieter Stuyvesantweg is de loopbrug aangereden door een dieplader met daarop een kraan. De dagelijkse groep met schoolkinderen was zojuist gepasseerd. Geen gewonden! (jaartal onbekend) De Recreana in het FEC te Leeuwarden werd geopend met een wandeltocht op de rondweg van Leeuwarden. Begeleiding op de BMW, voorzien van de Storno mobilofoon. De beker op het stuur fungeerde als speaker en als microfoon. Links: S.J. Damstra, en rechts K. Van der Klei Omscholing van de FN (W. Verblauw)naar de Walther P5 (K. Van der Klei)

12 ALS ICE-BUCKET CHALLENGE ZEER WAARSCHIJNLIJK HEEFT U GEHOORD VAN DE ICE-BUCKET CHALLENGE VOOR HET GOEDE DOEL, DE STICHTING ALS. WAARSCHIJNLIJK WEET U OOK DAT ALS EEN SPIERZIEKTE IS. Om dit goede doel te promoten werd via Facebook de Ice-Bucket Challenge gestart, hetgeen wereldwijd een groot succes is. Tijdens het afgelopen Bikersweekend, kwamen we al op dag 1 in aanraking met dit fenomeen. Arjen van Minnen was genomineerd en hij moest natuurlijk deze nominatie waarmaken. Aan de rand van het kanaal (De Zwemmer) smeet hij een emmer koud water over zichzelf heen, waarna hij een koele duik in het koude water van De Zwemmer verkoos. Dit alles voor het goede doel. Klasse! Later die avond vond Bas Hettema het nodig om zichzelf maar weer eens op de borst te kloppen. Met zijn, nu al, legendarische Elfstedenfietstocht nog vers in het geheugen, hadden we al de dikste voorpret. Bas klopte zichzelf wederom stoer op de borst en beweerde de Ice- Bucket Challenge te gaan in een bad vol met ijs en water, maar dan niet gewoon, nee spiernaakt! Het barpersoneel in de persoon van Pietsje, had dit natuurlijk opgevangen, dus de volgende avond stond het bad klaar, gevuld met ijskoud water en ijsblokjes. Prachtig! Na zijn optreden was het moment daar gekomen, Bas moest aan zijn verplichtingen voldoen. Ter overstaan van iedereen ging hij uit de kleren, maar, helaas, hij was goed voorbereid. Van onder zijn spijkerbroek kwam de zwembroek te voorschijn, met de opdruk Harley Davidson. Hoe kan het ook anders? Desalniettemin ging Bas toch de badkuip in, wat zeer op prijs werd gesteld door de aanwezigen. Spontaan werd er geopperd om ter plaatse geld in te gaan zamelen voor de stichting ALS. Dit leverde een bedrag op van maar liefst 135,- euro. Dit bedrag is door IPA Fryslân gestort op de rekening van de Stichting ALS Fryslân. Zo zie je maar weer wat een spontane actie kan opleveren! Iedereen die gedoneerd heeft: BEDANKT! 18

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze veiligheid de hoogste prijs betaalden.

En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze veiligheid de hoogste prijs betaalden. Toespraak minister A. van der Steur, Tuin van Bezinning, 10 juni 2015, Warnsveld. Majesteit, Dames en heren, Vrijheid kan niet bestaan zonder veiligheid. En vandaag herdenken wij de mensen die voor onze

Nadere informatie

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013

Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Toespraak Secretaris-Generaal Cloo tgv jaarlijkse herdenking Stichting Tuin van Bezinning. Warnsveld, Huis t Velde, 13 juni 2013 Dames en heren - familieleden, vrienden en collega s van een ieder die wij

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Contact www.sirinia.nl info@sirinia.nl. Rekeningnummer: Rabobank 111.1361.05.

Jaarverslag 2014. Contact www.sirinia.nl info@sirinia.nl. Rekeningnummer: Rabobank 111.1361.05. Jaarverslag 2014 Rekeningnummer: Rabobank 111.1361.05. Contact www.sirinia.nl info@sirinia.nl Bestuur: Lennert Onvlee Evert v. Herwijnen Tine de Bruin Inhoud Inleiding... 3 Activiteiten... 4 Acties in

Nadere informatie

Familie en vrienden van Hendrik Hein en Jeroen, dames en heren, collega s,

Familie en vrienden van Hendrik Hein en Jeroen, dames en heren, collega s, Familie en vrienden van Hendrik Hein en Jeroen, dames en heren, collega s, Op deze plek van bezinning en reflectie denken wij in dankbaarheid en met respect terug aan onze collega s, vrienden en familie

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Stichting Make Sense!

Stichting Make Sense! Stichting Make Sense! Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor de 8e keer vertrokken we met een groep van 16 vrijwilligers naar Doboj Bosnie. Wederom met de vaste kern en een iemand die voor het eerst mee ging.

Nadere informatie

t Knottekistje www.knottnerus.org Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 22 december 2014

t Knottekistje www.knottnerus.org Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 22 december 2014 t Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus Nr 22 december 2014 www.knottnerus.org In dit nummer: De voorzitter aan het woord. >> Veel gulle gevers dit jaar. Bedankt allemaal!!! Familie berichten.

Nadere informatie

Une Belle Histoire Nou, daar sta je dan. Met je goede gedrag, langs de snelweg in Belgie met een lekke achterband. Maar wacht, ik ga veel te snel. Vrijdagochtend zouden we met 14 Goodfellas vertrekken

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

zomer Vakantie zomer

zomer Vakantie zomer NieuwsBrief nr.3, 2011 Naar Binnen Beste lezer, Het is weer tijd voor de zomer. In het midden van Nederland is afgelopen week de zomervakantie begonnen. De kinderen hebben zes weken geen school. Zes weken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2014

Nieuwsbrief 13 november 2014 Nieuwsbrief 13 november 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Tomas Brief van Yvonne De week van respect Algemene ouderavond

Nadere informatie

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!!

Oktober 2012. Wat vindt u van de Wmo-maatregelen zoals een scootmobiel die 8 km/uur kan? Onzinnig. Tegen. Tegen. Belachelijk!!!! Oktober 2012 Zó! Zoetermeer heeft aan scootmobielgebruikers gevraagd wat zij vinden van de bezuinigingen op de Wmo en vooral wat ze vinden van het voorstel om scootmobielen te verstrekken die een stuk

Nadere informatie

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling

Ruimte voor jezelf. Coaching met paarden op Château Montchoix 16 tot en met 23 juni 2014. Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Château Montchoix & Caballo Consultancy Ruimte voor jezelf Vakantie met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling Coaching in Frankrijk Een kasteel, bossen, paarden, zon. Ruimte en tijd voor jezelf, voor

Nadere informatie

Beste mensen, Marc Heyrman

Beste mensen, Marc Heyrman Voor jongeren met een beperking GOED wonen Oisterwijk Van harte gefeliciteerd met de organisatie en de persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer. Ik heb aan de start en in Arendonk kunnen zien (als toeschouwer)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Even bijpraten...

Nieuwsbrief. Even bijpraten... Nieuwsbrief 6, zondag 23 juni 2013 Nieuwsbrief Even bijpraten... Testen.. Na een te lange periode van geen wedstrijden gaat het seizoen van Kevin en het team weer beginnen en wel te weten tijdens de T.T.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS 10 12 NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS De Burton Owners Club presenteert hiermee alweer de tweede nieuwsbrief nieuwe stijl. We willen met regelmaat allerhande zaken met jullie als leden delen. Technische

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

K.v.K. 40.536.902, Amsterdam. ABN AMRO 46.16.01.540 www.verenigingaaneen.nl Pagina 1 van 6

K.v.K. 40.536.902, Amsterdam. ABN AMRO 46.16.01.540 www.verenigingaaneen.nl Pagina 1 van 6 Vereniging Postbus 95168 1090 HD Amsterdam Pagina 1 van 6 Verslag 1990-2006 Vereniging AANEEN te Amsterdam Inhoudsopgave: A. Verslag 1990-2006... 2 Amsterdam, 2006. www.verenigingaaneen.nl Pagina 1 van

Nadere informatie

De Road Runners naar Luxemburg.

De Road Runners naar Luxemburg. De Road Runners naar Luxemburg. Donderdag 13 mei was het weer zo ver de Road Runners { zo noemen zich tegenwoordig } en aan hang { supporters } 11 personen, zijn we naar Luxemburg geweest, het is een combinatie

Nadere informatie

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL

DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL DE CLUB MET DE BESTE DIXIELAND EN JAZZ OUDE STIJL SCHIEHAVEN 11 TEL. 010 476 02 12 3024 EC ROTTERDAM www.c5jazz.nl INTRO NIEUWSBRIEF U ontvangt hier de eerste nieuwsbrief van C5 Jazz. Wij gaan ook moderniseren.

Nadere informatie

Nr. 41: 9 september 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 41: 9 september 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Het begin Nr. 41: 9 september 2012 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings B & W: Bid en Werk De vakantieperiode is voor bijna iedereen weer voorbij. Een heerlijke

Nadere informatie

Wat betekent het wanneer je drie talen spreekt? Hoe organiseer je dat? Zouden ze dit spreken en schrijven?

Wat betekent het wanneer je drie talen spreekt? Hoe organiseer je dat? Zouden ze dit spreken en schrijven? episode 1-1 les. Friezen om utens Lesdoel: Leerlingen verplaatsen zich in het leven van de familie Terpstra De leerkracht vertelt over de familie Terpstra: vader, moeder en een tweeling van 11 (jongen

Nadere informatie

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat

KDV VUURVOGEL. Waterpret bij de Maasstraat KDV VUURVOGEL NR 3 september 2015 Weer aan de slag! We zijn alweer enkele weken op onze eigen locatie en dat voelt goed! Maar het was ook leuk op de Maasstraat. Daar hebben we 6 weken samengespeeld met

Nadere informatie

Reisverslag Hulptransport Bosnië 2011. Danny Oosterveer. Vrijwilliger voor Stichting 4WD Supporting Bosnia

Reisverslag Hulptransport Bosnië 2011. Danny Oosterveer. Vrijwilliger voor Stichting 4WD Supporting Bosnia Reisverslag Hulptransport Bosnië 2011 Danny Oosterveer Vrijwilliger voor Stichting 4WD Supporting Bosnia Sponsoren Zonder de financiële bijdrage van de sponsors was deze reis voor mij niet mogelijk geweest.

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Wonen en werken tussen de weilanden

Wonen en werken tussen de weilanden binnenkijken Het muurtje met de legplanken scheidt de keuken van de living. De sofa is van Flexform Bij het boograam met het prachtige uitzicht over de weilanden staat een zithoek met een stoel, booglamp

Nadere informatie

30 jaar bestaan MC Roadrunner

30 jaar bestaan MC Roadrunner 30 jaar bestaan MC Roadrunner Inhoud 30-jarig bestaan; hotelweekend Kent/East-Sussex De perikelen van organisatie en voorbereiding Waar naar toe? Hostel Reserveringen Reserveringen overtocht De route Aandenken

Nadere informatie

Rode. Kruis. Di4tYtietFîçø&

Rode. Kruis. Di4tYtietFîçø& Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Rode Kruis District Fryslân namens Rode Kruis District Fryslân maandag 19 oktober 2015 17:3 1 Statengriffie

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Play Time met Gunther.

Play Time met Gunther. Play Time met Gunther. Deze hond had wel iets magisch met Gunther. En genoten samen dan ook van het heerlijke zonnetje.(deze hond is ter adoptie) Ik zit met een medewerker van Margaritha heerlijk op een

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad.

Het Berichtje Donderdag 05-11-2015. MR Verkiezingen: Namens de MR nodigen wij ouders uit om zich aan te melden voor de Medezeggenschapsraad. Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 05-11-2015 Kalender: 13-11

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 Proost Sieto! Je had m verdiend!!! LESSEN RONDOM DE ZOMERVAKANTIE. Om ervoor te kunnen zorgen dat de lessen in de zomervakantie goed gevuld zijn, willen we graag weten wanneer jullie

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria OBS De Vijzel Hauwert 80 1691 EJ Hauwert T: 0229-201535 E: info@obsdevijzel.nl Vijzelvaria Woensdag 25 november Vrijdag 4 december Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Nadere informatie

Alle kinderen uit groep 7 B zijn inmiddels op de hoogte gebracht. We hopen dat u uw kind ook thuis goed opvangt als hij/zij erover wil praten.

Alle kinderen uit groep 7 B zijn inmiddels op de hoogte gebracht. We hopen dat u uw kind ook thuis goed opvangt als hij/zij erover wil praten. Bladzijde 1 Overlijden Bladzijde 2 Nieuwe leerlingen Uitslag MR verkiezingen Het beste paard van stal Avondvierdaagse Bladzijde 3 Penningmeester gezocht Klusjes schoolplein Zomerlezen Bladzijde 4 Zonnetje

Nadere informatie

Stichting Karibu ANBI geregistreerd

Stichting Karibu ANBI geregistreerd Stichting Karibu ANBI geregistreerd Ambassadeur: Rik Felderhof Voorzitter Comité van aanbeveling: Mr. A.A.M. van Agt Piksenweg 19A 7645 BC Hoge Hexel Lezingen/info: tel. 0546 697 188 Internet: marjantieberink@gmail.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli. juli 2012. Villa Ticca. Groter groeien

Nieuwsbrief Juli. juli 2012. Villa Ticca. Groter groeien juli 2012 Villa Ticca Groter groeien Nieuwsbrief Juli Lieve allemaal, Alhoewel de zomer nog niet zo wil vlotten in Nederland, is de vakantieperiode nu toch echt officieel begonnen. Ook in Villa Ticca betekent

Nadere informatie

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen.

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen. De schoolreisjes komen eraan! Ontzettend bedankt! het Boomblad Informatieblad voor de ouders Veel plezier! Agenda school 4 t/m 15 mei Meivakantie Alle kinderen zijn vrij 20 mei Schoolreis groepen 1-2 Schoolreis

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout

SALUUT! LESMAP. Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout SALUUT! LESMAP Droomedaris-Rex Mellaertsstraat 16 2140 Borgerhout 1 SALUUT! is een voorstelling met Sophie Derijcke, Saskia Thijs en Trijn Janssens tekst: regie: spel: poppen: muziek: kostuums: decorontwerp:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije Nummer 7 november 2011 Bij deze de nieuwsbrief vanuit Hongarije Elke maand willen wij u d.m.v. een nieuwsbrief op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in Hongarije en Nederland m.b.t. de stichting De brief sluiten we af

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 13 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 5 Directiepraatje Beste ouders, verzorgers, Schilderwerk: Het

Nadere informatie

6x de berg op voor het KWF!

6x de berg op voor het KWF! 6x de berg op voor het KWF! Bonjour Ted et Felix Het is gelukt! 6x de Alpe d Huez op 1 dag!!! Samen met 65 andere renners, waarvan er maarliefst 62, zes keer de top hebben gehaald, hebben we al bijna 300.000

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg

Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg De Elfstedentocht Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste

Nadere informatie

Vakantie Onur Frankrijk september 2010

Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Vakantie Onur Frankrijk september 2010 Inleiding Midden juni begon ons als team op te vallen dat Onur zich erg begon terug te trekken. Hij wilde vaak alleen op zijn kamer blijven terwijl heel Nederland

Nadere informatie

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 In het jaar 2010 zullen er 3 MRV s naar Tsjechië plaatsvinden op de volgende data: reis A, van zaterdag 1 mei t/m zaterdag 8 mei 2010 (7 overnachtingen) reis

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie.

Nieuwsbrief. Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015. kleedjesboekenmarkt. gr.7-8 vrij i.v.m. mijnpleinstudiedag. herfstvakantie. Nieuwsbrief Schooljaar 2015/2016 nr. 3 - oktober 2015 Belangrijke data: Oktober 2015 M 5 12 19 26 hofdluiscontrole D 6 13 kleedjesboekenmarkt 14.30 uur 20 27 schoolverpleegkundige spreekuur 13.00 uur W

Nadere informatie

Klik en er gaat iets moois gebeuren...

Klik en er gaat iets moois gebeuren... Dit document wordt stukje bij beetje voorzien van "Tips & Trucs" voor het gebruik van onze website. Hopelijk wordt hiermee voorzien in een behoefte van de bezoekers en gebruikers van onze website. Veel

Nadere informatie

w w w. k i n d e r e n i n n o o d. n l

w w w. k i n d e r e n i n n o o d. n l S t i c h t i n g K i n d e r e n i n N o o d w w w. k i n d e r e n i n n o o d. n l Transport naar Hongarije Wij hadden een transport gepland naar de Roemeense plaats Buzău en hoorden een week van tevoren,

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

waarom ontwikkelingssamenwerking?

waarom ontwikkelingssamenwerking? ontwikkeling EN waarom ontwikkelingssamenwerking? EUROPESE COMMISSIE DE 116 MEI 2003 EN waarom ontwikkelingssamenwerking? Dit boekje vertelt een verhaal zoals ik vroeger zelf graag aan mijn drie kinderen

Nadere informatie

Kerst Nieuwsbrief. Hallo allemaal,

Kerst Nieuwsbrief. Hallo allemaal, Marketentster 179 2401 JB ALPHEN A/D RIJN Tel: 0172-441335 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr: 28097696 Kerst Nieuwsbrief J AA RGA N G 5 JA N. 2007 Stichting Vilcabamba Centrum ter ontwikkeling

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Samen Werken. Nummer 10, oktober 2012. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Samen Werken. Nummer 10, oktober 2012. Ondernemend Paprika Inhoud Deze maand hebben we weer een boordevol nummer! Door Thijs Jasperse is er geschreven over het regeerakkoord en binnenrot. Daarnaast heeft Oranje Paprika volop in de aandacht gestaan in het consumentenmagazine

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Basisschool John F. Kennedy De basis voor een kleurrijke toekomst

NIEUWSBRIEF. Basisschool John F. Kennedy De basis voor een kleurrijke toekomst NIEUWSBRIEF Basisschool John F. Kennedy De basis voor een kleurrijke toekomst Jaargang 23 Nummer 39 3 juli 2014 Agenda Donderdag 3 juli Nieuwsbrief 39 Vrijdag 4 juli Schoolreis groep 3 Maandag 7 juli Rapport

Nadere informatie

Vrijheid - wanneer ben ik eindelijk vrij?

Vrijheid - wanneer ben ik eindelijk vrij? Vrijheid - wanneer ben ik eindelijk vrij? Eerste druk, november 2012 2012 Annett Hoogvliet Coverfoto: Marleen Dekker isbn: 978-90-484-2730-7 nur: 402 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Groepspraatje Lise Stijn

Groepspraatje Lise Stijn Groepspraatje Lise Stijn Beste ouders en leden, De maand november is alweer voorbij gevlogen! Tijd om de leukste momenten op een rijtje te zetten. De kapoenen trokken op ontdekkingstocht doorheen Brussel

Nadere informatie

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking

Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013: Social networking Eindrapportage Tuinvlindertelling 2013 Rapportnummer 2013-022 Datum 20-11-2013 Samensteller Ineke Radstaat-Koopmans Offerte ingediend bij Prins

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek

Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek Mr Dim Turkije Zuid-Egeïsche kust Göcek 1. Algemene informatie Eliza was here - Mr Dim - /turkije/_zuid-egeische_kust/gocek_/mr_dim.htm 1.1. Naam - Ligging - Eliza sterren Mr Dim - (Turkije Zuid-Egeïsche

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht

Jaarverslag 2012. Stichting Sociale Moestuin Sliedrecht 1. VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Bij het verschijnen van dit jaarverslag zijn we een heel jaar aan het werk op de tuin. In dit jaar zijn we met het Bestuur en de vaste vrijwilligers in een andere fase terecht

Nadere informatie

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst

UIT DE STOKLAND GEKLAPT Kerst Konden wij maar sterren plukken om vrede te strooien wereldwijd maar wellicht is een klein gebaar van aandacht voor elkaar genoeg om hier en nu met vrede te beginnen. Onbekend UDSG Kerst 16-12-2014 1 Beste

Nadere informatie

IMPRESSIE VAN EEN LEUKE WEEK IN LERMOOS OOSTENRIJK

IMPRESSIE VAN EEN LEUKE WEEK IN LERMOOS OOSTENRIJK IMPRESSIE VAN EEN LEUKE WEEK IN LERMOOS OOSTENRIJK De laatste week van augustus zijn wij (Loes en Diana) samen met onze honden naar de Oostenrijkse bergen geweest om lekker te gaan wandelen. We hadden

Nadere informatie

Wat is Windows Live Messenger Windows Live Messenger Downloaden Windows Live Messenger Installeren Windows Live ID maken Windows Live Messenger

Wat is Windows Live Messenger Windows Live Messenger Downloaden Windows Live Messenger Installeren Windows Live ID maken Windows Live Messenger door Henk Verbeek Wat is Windows Live Messenger Windows Live Messenger Downloaden Windows Live Messenger Installeren Windows Live ID maken Windows Live Messenger starten Vrienden uitnodigen en accepteren

Nadere informatie

Handleiding registratiesysteem

Handleiding registratiesysteem Handleiding registratiesysteem Deze handleiding geeft u uitleg over het registratiesysteem van Bas. De stappen die doorlopen moeten worden om via het klachtenformulier een klacht of vraag in te dienen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 De laatste Nieuwsbrief van 2012 alweer, het jaar is ontzettend snel gegaan. In Malawi en in Nederland hebben we heel hard gewerkt en ons project in Mikuyu stevig neergezet.

Nadere informatie

HET HANDBOEK voor SPONSORWERVING

HET HANDBOEK voor SPONSORWERVING HET HANDBOEK voor SPONSORWERVING INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Welkomstwoord deelnemers Over A Sister s Hope Wie zijn wij? Waarom is er zoveel geld nodig? A Sister s Hope 60k Walk Deelname De wandeling Sponsorwerving

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Stedentrip Parijs Autitravel

Stedentrip Parijs Autitravel Stedentrip Parijs Autitravel 11 t/m 15 juni 2015 Reizigers: Roel van wissen, Sam Haley, Martijn Ambrosius, David van Arendonk, David Jockin, Rik van Keeken & Rick van den Oord Reisleiders: Lisanne Harmsen

Nadere informatie

Augustus 2013. Even voorstellen: Marianne Groenink, Reborn Feet, pedicure.

Augustus 2013. Even voorstellen: Marianne Groenink, Reborn Feet, pedicure. Augustus 2013 Even voorstellen: Marianne Groenink, Reborn Feet, pedicure. Ik ben Marianne Groenink, geboren in Steenwijk Na 10 jaar in de zorg te hebben gewerkt was ik aan iets nieuws toe... Ik kwam op

Nadere informatie

Verslag Ride Out voor Jonah

Verslag Ride Out voor Jonah Verslag Ride Out voor Jonah KTMCO is opgericht op 13 september 2012 Stichting Knights Templar Motorcyclist Charity Organization RSIN Nummer: 851959581 KvK Nummer: 56058136 Geef.NL Nummer: 6560 1 Voorwoord

Nadere informatie

zie voor alle foto's ons Foto Album)

zie voor alle foto's ons Foto Album) zie voor alle foto's ons Foto Album) Zaterdag 12 september 07.00 uur begonnen 14 enthousiaste vissers aan de tweede karperwedstrijd uitgeschreven door Hengelsportvereniging Velsen. Deze locatie was op

Nadere informatie

Je eerste mailtjes met een computer

Je eerste mailtjes met een computer Je eerste mailtjes met een computer Het e-mailadres Om te e-mailen hebben jij en jouw correspondent een e-mailadres nodig. Een e-mailadres bestaat steeds uit 2 delen gescheiden door een o Wat vóór @ staat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 4 nr. 8 Juli & Augustus 2011

Nieuwsbrief Jaargang 4 nr. 8 Juli & Augustus 2011 Nieuwsbrief Jaargang 4 nr. 8 Juli & Augustus 2011 ZOMER Ooh wat heerlijk het is volop zomer, heerlijk vakantie vieren!! De zomervakantie is bij LotteRose altijd een tijd om rustig het afgelopen half jaar

Nadere informatie

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen.

Over de FollowHub. Tip: Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord zorgvuldig. U heeft ze vaker nodig om in te loggen. Over de FollowHub De FollowHub helpt u bij het plannen en onthouden van dagelijkse activiteiten. U kunt de app voor uzelf gebruiken of voor een familielid, kennis of cliënt. U plant bijvoorbeeld een afspraak

Nadere informatie

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.

info 12 schooljaar 2014-2015 Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij. Aan: Van: Alle kinderen en ouders Team Basisschool de Staaij 024-6961202 E-mail: info@bs-destaaij.nl www.bs-destaaij.nl info 12 schooljaar 2014-2015 Betreft Het schooljaar Vakantie-rooster 2015-2016 Groep

Nadere informatie

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda.

Het was een geslaagd Sinterklaasfeest en we willen iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken! Agenda. Sinterklaasfeest 5 december 2014 Vandaag was het eindelijk zover: Sinterklaas en zijn Pieten brachten een bezoek aan obs Akkrum! Toen om 8.30 uur alle leerlingen en een groot aantal ouders op het plein

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

Verhuizing naar de nieuwe plek!!!

Verhuizing naar de nieuwe plek!!! Verhuizing naar de nieuwe plek!!! 04-04-2007 Verhuizing is geslaagd Na lang zoeken was het eindelijk zover, de paarden en pony's verhuizen naar de zeeuwse klei. Zaterdag 31 Maart begon de dag al vroeg,

Nadere informatie

Wist U dat? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen?

Wist U dat? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen? Wist U dat? Jaecques nu definitief is gestopt met werken bij café In t Aepjen? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen? Hij zich

Nadere informatie

Easyriders Update. Easyriders Update verschijnt 4x per jaar digitaal op de website. Bestuur:

Easyriders Update. Easyriders Update verschijnt 4x per jaar digitaal op de website. Bestuur: Vijfde jaargang, nummer 2 Juni 2012 Pagina 2 Bestuur: Voorzitter Secretaris Peter Lentjes John Schaap voorzitter@easyridersalmere.com secretaris@easyridersalmere.com 06 30438023 06 53725972 Penningmeester

Nadere informatie

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND 1 van 10 18-11-2012 20:41 WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND CB four weekend in Syke - Duitsland Oke hier een klein verslag van het weekend: Het uiteindelijke vertrekpunt zou dus hier bij mij zijn in zwolle,

Nadere informatie

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina:

Profielpagina Wanneer je voor het eerst inlogt, kom je binnen op je profielpagina: Afhangen thuis Thuis of op het werk kun je op de website www.afhangbord.nl inloggen om bijvoorbeeld de baanbezetting te bekijken of de ledenlijst te bekijken. En je kunt nadat je bent ingelogd op deze

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015

BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 BIJDRAGE HERDENKING 12 april 2015 Geachte dames en heren, lieve familie en vrienden, Op 12 april 1945 was ik hier ook. Ik ben Eva Weyl en was toen bijna 10 jaar. Ik herinner mij de bevrijding heel goed;

Nadere informatie