K E R B A N D. De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen. Ds. Bert Oosthoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K E R B A N D. De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen. Ds. Bert Oosthoek."

Transcriptie

1 K E R K B A N D I De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente enia 33 e jaargang mei 2012 Ds. Bert Oosthoek. 2 Of ik er goed aan gedaan heb? Ik twijfel. Of ik het goed gedaan heb?? Nou.., ik denk het niet. Vorig jaar juni waren we in Zuid- Frankrijk in het dorpje Pierrerue, vlakbij St. Chinian. We komen daar al een jaar of tien sinds onze vrienden Hein en Ruth daar wonen met hun twee dochters. Vijf jaar geleden overleed Hein. Ruth bleef achter met Sifra, toen 14 jaar en Rachel, toen 12 jaar. Ik deed met de Franse predikant de begrafenis en sedert dien is onze relatie met hen verdiept. Ieder jaar gaan we er in de maand juni naar toe, praten, genieten van de wijn en de zon en de prachtige omgeving. Na een dag of vijf kreeg Ruth de melding dat haar moeder, die in het verzorgingshuis Vreedenhoff in Arnhem woonde, terminaal bleek te zijn. Ruth ging naar Nederland in de hoop nog op tijd te komen om afscheid van haar moeder te nemen en de meisjes, die allebei in een eindexamenklas zaten, bleven thuis. Rachel vroeg ons of wij haar op een avond naar Narbonne wilden rijden. Ze zit daar op het conservatorium en mocht daar een uitvoering geven van haar zanggroepje: Beatlemuziek. Ze had zich er op verheugd. Nu haar moeder naar Nederland was, had ze geen vervoer. U begrijpt: Wij gingen naar Narbonne, een uurtje rijden door de bergen. We genoten van de uitvoering en hadden ook nog tijd om de binnenstad van Narbonne te bekijken. Leuk! Wat een prachtige avond en wat een leuke sfeer! Om een uur of negen reden we terug, tevreden. Nynke en ik voorin, de twee zusters achterin. We waren in een prima stemming, ach wat was het allemaal leuk geweest! Wat fijn dat Rachel nou toch mee had kunnen doen aan het concertje. Het begon wat te schemeren. Ik was net een bocht voorbij toen er plotseling een man opdook, zwaaiend met zijn armen. Ik aarzelde, maar stopte toch. Wie weet had hij hulp nodig en ik kon een mens in nood toch niet aan de kant van de weg laten staan? De meisjes riepen: doorrijden! Ik zei : Nee, misschien heeft hij hulp nodig.

2 3 Ik dacht aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan die een gewonde man aan de kant van de weg hielp, terwijl een priester en een Leviet hem hadden laten liggen. Misschien is zo n gedachte een beroepsafwijking van me, het zij zo. Ik wilde een mens in nood niet laten barsten. Nynke deed het raampje een eindje open: De man riep, wisselend in het Duits en Engels om hulp. Ze hadden geen benzine meer en nu stonden ze aan de kant van de weg en ze konden geen geld meer wisselen. Hij had een bankbiljet in zijn hand. Please help us, bitte helfen Sie uns. Ik vroeg waar hij vandaan kwam. Hij zei: Uit Bulgarije. De meisjes achterin sisten: Daar klopt niks van: dat bankbiljet is geld uit Tsjechië. Bij het woord Bulgarije schrok ik: Ik had kort daarvoor gehoord dat Frankrijk overspoeld werd door zigeuners uit Roemenië en Bulgarije, die op allerlei manieren probeerden slachtoffers te vinden voor hun oplichtingspraktijken en soms zelfs uitgesproken agressief waren. Goh, die man leek wel op een zigeuner. O jé! Bitte helfen Sie uns! Ik kreeg er steeds minder zin in. Hoeveel mensen stonden er achter onze auto. Waren ze gewapend? Verdorie, ik zit hier ook nog met die twee meisjes op de achterbank. Ik aarzelde, ik had mijn portemonnee al gepakt. De indruk dat ik werd opgelicht groeide, maar ik wilde toch iets doen, ook al zou ik worden opgelicht. Het zou kunnen zijn, dat hij echt hulp nodig had. Ik had een paar biljetten van twintig en tien euro bij me, maar die wilde ik in dit geval niet kwijt, dus pakte ik een paar muntstukken van twee en een euro en vroeg aan Nynke of ze die aan de man wilde geven. Hij nam het aan en begon te tellen. Nynke deed het raampje dicht en zei : Weg, wegwezen!! Ik gaf gas en reed weg. De meisjes achterin gierden van het lachen, ik denk ook wel van opluchting. Wie geeft er nou geld aan zo n man aan de kant van de weg. Je bent opgelicht, Bert! Ik was zelf ook niet zo tevreden over mijn gedrag, ik schrok dat ik een beetje bang werd, zeker met die twee meiden en Nynke in de auto. Ik schrok ook dat ik niet resoluter was, ofwel in mijn hulp ofwel in mijn weigeren van hulp. 4 Eigenlijk paste het wel een beetje bij me: een compromis, wel een beetje helpen, maar niet echt royaal. Als hij echt hulp nodig heeft, moet hij nog maar een paar auto s aanhouden, dacht ik. Ik schrok ook van de uitwerking van het woord Bulgaar. Het is niet mijn gewoonte om mensen op grond van hun afkomst te bejegenen, ook niet van een zigeuner, maar nu deed ik dat wel! Tja, die barmhartige Samaritaan: Ik kan nog wel wat van hem leren. Vraag aan jullie : Wat zouden jullie hebben gedaan? (het verhaal over de barmhartige Samaritaan is te vinden in Lucas 10 : 25 37) Inloopochtend 17 april ( Derk Rozema) Om uur stroomde de pastorie al vol met nieuwsgierige, betrokken mensen. Na de koffie begon Edo bijna 20 leden toe te spreken. Waarom dit onderwerp? Waarom horen we vanaf de kansel weinig van de discussies die aankomende predikanten op de universiteiten voeren met hun professoren? Moeten we alle verhalen in de Bijbel letterlijk nemen? En als bij voorbeeld Maria geen maagdelijke geboorte van Jezus heeft ondergaan, is dan de hele Bijbel waardeloos geworden? Velen van ons zijn in hun jeugd opgevoed met vele Bijbelse zekerheden die later misschien onzekerheden zijn geworden. Voor sommigen mag je al dit soort gebeurtenissen niet ter discussie stellen. Dat op zich is al zondig. De aanwezigen werden door deze vragen echter niet verrast, want de zondag ervoor is door de predikant een uitgebreid stencil uitgedeeld. Het onderwerp was dus zorgvuldig voorbereid. Ds. Willem van Buuren maakte ons duidelijk dat je alle verhalen uit de Bijbel heel serieus moet nemen. Ze staan er niet voor niets. Het is de taak van de predikant om de gemeente te vertellen wat deze verhalen ons in deze tijd kunnen leren.

3 5 Het is vervolgens aan jou om te bepalen wat de boodschap toevoegt aan jouw leven. Voor Willem zijn het geloofsverhalen en zijn de verhalen niet bedoeld om ze te toetsen of ze biologisch, natuurkundig, historisch, astrologisch enz.. juist zijn. Iemand brengt in dat het vaak moeilijk is om echt te geloven. Wat is dat? Hoe gebeurt dat bij jou. De suggestie wordt gedaan het woord Geloven te vervangen door Vertrouwen. Er zijn personen in je leven die je hebt leren vertrouwen. Niet alle dingen die ze doen begrijp je altijd, maar desondanks blijf je de persoon vertrouwen. Zo kun je ook God, Jezus en de Bijbel vertrouwen. Er zijn vele vragen gesteld en reacties gegeven. Vragen die nog open staan zijn o.a.: Hoe ben jij tot geloof gekomen? Wat betekent geloof voor jou? Wat is jouw Godsbeeld? We zullen hierop nog zeker een keer terugkomen. INLOOPOCHTEND 22 mei. Op dinsdag 22 mei is er in de pastorie weer een inloopochtend met als onderwerp: Carel ter Linde (broer van Nico ter Linde). Om half elf staat de koffie klaar en Bert Oosthoek begint om uur met z n inleiding. Dat is pas armoede. (via Henk de Jong). Ik zat in het vliegtuig, onderweg van Kenia naar huis. Naast me zat een jongen, Keniaans. Ik schat hem eind twintig. Terwijl het vliegtuig opstijgt, raken we aan de praat. Hij stelt zich voor, met twee namen. " Mijn christelijke en mijn gewone naam" legt hij uit, "zo doen we dat in Kenia". Ik vertel hem hoe ik heet en hij glimlacht. " Dat is een mooie Bijbelse naam, ben je ook christen?" Een gesprek volgt. In korte tijd duiken we de diepte in en praten we over geloof, armoede en onrecht. 6 Ik vertel hem hoe ik onder de indruk ben geraakt van zijn land, de mensen en vooral hun geloof. "Hoe is dat in jouw land dan, vraagt hij me. Ik schud mijn hoofd. "In mijn land denken de meeste mensen dat ze God niet nodig hebben". Verbaasd kijkt hij me aan, het ongeloof straalt van zijn gezicht. "Hoe kunnen mensen nou denken dat ze God niet nodig hebben? "Waarom zou je nog een God nodig hebben, als je met geld bijna al je problemen kunt oplossen? zeg ik cynisch. Hij valt stil. Dan kijkt hij me recht aan en fluistert, "dat is pas armoede". Ik knik. Een beter antwoord heb ik niet. (Auteur: Hagar Prins.) Gemeentevergadering over het jaar 2011 Notulen van de vergadering gehouden op 15 mei Om precies 11 uur opent Cor Pors de gemeentevergadering, waarbij 28 kerkleden aanwezig zijn. Hij meldt ons dat hij blij en tevreden is met deze kerkgemeenschap. Daarna geeft hij het woord aan ds. Bert Oosthoek, die een inleiding houdt over Handelingen 1 vers 1-11 en Openbaringen 7 vers De inleiding is reeds een voorbereiding op het komende feest van Hemelvaart. De agenda wordt goedgekeurd en de notulen van de vergadering van vorig jaar (18 mei) worden eveneens ongecorrigeerd goedgekeurd. Cor bedankt de vorige scriba (Wim vd. Velde) voor zijn werk in deze. De nieuwe scriba (Derk Rozema) leest een jaaroverzicht voor van de vele activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden binnen onze gemeente. Daarna krijgt de penningmeester (Piet van der Brugge) het woord. Piet geeft hier en daar nog een toelichting op de jaarrekening 2011 en begroting Het resultaat is gelukkig positief hoewel de collectes en vrijwillige bijdragen wat teruglopen. Hij bedankt de kascontrolecommissie voor hun adviezen.

4 7 De kerkenraad heeft al enkele adviezen overgenomen. Vervolgens brengt de commissie, bij monde van Maarten Verboon, verslag uit van haar bevindingen. Een aantal adviezen genoemd door de commissie: a. Er is slechts 1 persoon die bij de bankrekening in Nederland kan komen. Dit is te kwetsbaar. b. De verdeling van de collectes over de verschillende doelen opnieuw bekijken. c. Herinneringen sturen als mensen ineens niet meer betalen. d. Waarom betaalt de kerk geen IVA. Een kerk is echter niet IVAplichtig. De voorzitter bedankt de penningmeester en de commissieleden voor hun werk en vraagt wie volgend jaar wil toetreden tot de commissie. Piet van der Wees zal volgend jaar Hylke van der Laan opvolgen in de commissie. In het voorjaar zijn enquêteformulieren uitgedeeld onder de kerkleden. Derk geeft vervolgens een overzicht van de uitkomsten van deze enquête. De enquêteformulieren zijn met name ingevuld door de langdurige en trouwe bezoekers van de kerk, zodat de uitkomsten ook zeer waardevol zijn voor de kerkenraad. De kerkenraad heeft inmiddels besloten om Bijbelstudiemomenten te organiseren. Tevens wil ze in samenwerking met de Ned. club in Denia sprekers gaan uitnodigen. De resultaten van de enquête worden afgedrukt in de volgende Kerkband. Martine Gerth vertelt vervolgens wat de voortgang is bij de Voedselbank. Het is nu zo geregeld dat wij als kerk de maaltijd op vrijdag verzorgen voor circa 28 mensen. Bram Gerth vertelt over de voortgang van ons sociale project: Oogzorg Wereldwijd. (Beide bijdragen vindt u in deze Kerkband) Cor meldt dat er dit jaar twee ambtdragers aftredend zijn. Te weten Chris de Jong en Henk de Jong. Ze hebben beiden aangegeven herkiesbaar te zijn voor nog een periode. Ze zullen de komende twee zondagen afgekondigd worden conform de kerkorde. 8 Als luchtige onderbreking van de bijeenkomst geeft Edo een klein orgelconcert en leveren Bram en Piet vd Wees nog een komische bijdrage. Rondvraag: Maarten merkt op dat de tuin van de pastorie er niet zo fraai bij ligt, hoewel we een tuinman hebben. Bram beaamt dat, maar meldt dat we de tuinman slechts voor een beperkt aantal uren hebben. Piet vd. Wees verzoekt om elke zondag te vragen de telefoons uit te zetten. Dit zal vast in de mededelingen worden opgenomen. Joke zou graag horen wat de organist speelt tijdens een intermezzo. Martine wil graag altijd een mooi stuk orgelmuziek horen vlak na de preek. De aanwezige drie organisten nemen dit ter harte. Ds. Bert Oosthoek vertelt een komisch verhaal over zijn periode in de kerk van Turkije en sluit vervolgens de vergadering met gebed. Daarna hebben we een gezamenlijke lunch gebruikt die weer uitstekend was georganiseerd door Martine met hulp van een aantal dames. Shantykoor in de kerk. (Chris de Jong). Niet alleen onze kerkgangers waren verbaasd dat het Shantykoor de Schuimkoppen afgelopen zondag na de dienst optrad, maar vooral het echtpaar dat 50 jaar getrouwd was De muziek en de zelfgemaakte traktaties vielen goed in de smaak! Zoiets mogen ze best eens vaker doen volgens een van de toehoorders.

5 9 Voedselbank. (Martine Gerth) Het is al weer een paar maanden geleden dat we u vertelden dat er binnen onze kerk verschillende leden het initiatief hebben genomen om iets te maken dat in onze kerk verkocht kon worden en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank. Deze winter heeft Nellie Hoogstad weer heel wat tijd gestoken in het maken van wenskaarten. Ze heeft ze meegenomen naar Denia en deze echt prachtige kaarten staan op de zondagmorgen uitgestald op de tafel waar de koffie wordt geschonken. Ze zijn te koop voor 1.50 per stuk en geschikt voor allerlei doeleinden, felicitaties of zomaar. Elke kaart die wordt verkocht, helpt iemand die in deze slechte tijd in de knel is gekomen en (voedsel)hulp nodig heeft. Bedankt Nellie, voor al je uren die je aan het maken van de kaarten hebt besteed. Misschien loopt u zelf ook met een uitvoerbaar idee rond, waarmee de voedselbank aan de broodnodige contanten kan worden geholpen. Aarzel niet, elke Euro is er één! Ter illustratie van de noodzaak voor hulp volgen hier wat cijfers. De Baptistengemeente begon met de voedselbank in Het gewicht aan levensmiddelen in vaste vorm zoals rijst, suiker, pasta, etc. bedroeg in dat jaar kilo en het aantal verstrekte liters olijfolie en melk Het vorige jaar verstrekte de voedselbank kilo vast voedsel en liter melk en olie en nog kon en kan niet iedereen worden geholpen. Wij als gemeente dragen met blijdschap ons steentje bij. Door middel van de collectes voor de diaconie waarvan de opbrengst in zijn totaliteit naar de voedselbank gaat en door de opbrengsten van (uitgevoerde)ideeën van gemeenteleden. Denkt u maar eens aan de verkochte cd s van Nelleke Barendrecht en Edo Luynenburg, de verkoop van zelfgemaakte jams, kaarten en niet te vergeten de giften van mensen die hun verjaardag vierden en geen cadeaus vroegen, maar daarvoor in de plaats geld voor de voedselbank. 10 Comedor Social ( Martine Gerth.) Comedor Social is een agendapunt en ik wil u in het kort daar over vertellen zodat u weet dat onze kerk ook daaraan een steentje bijdraagt. De gemeente Denia heeft onder z'n inwoners een aantal mensen die niet meer in staat is elke dag een maaltijd op tafel te krijgen, omdat ze daar het geld niet voor hebben of zelfs geen plek waar ze het zouden kunnen bereiden. De gemeente heeft geen bedrag uitgetrokken om die mensen te helpen en dus heeft de Baptistengemeente ook hier verleden jaar oktober weer de schouders onder gezet en voor deze mensen 5 dagen per week een maaltijd gekookt. Ze hebben een zaal beschikbaar gesteld (een bovenzaal van hun vroegere kerk bij het busplein), tafels, bestek, borden, glazen, en alles wat daar zo voor nodig is aangeschaft. Het eten, dat ze koken in de keuken van hun scholencentrum (waar ook voor de scholieren gekookt wordt), wordt in containers naar de eetzaal bij het busplein gebracht. Het geheel wordt streng gecontroleerd door het sanidad zodat de vrijwilligers, die niet beschikken over een speciaal carnet niet mee mogen helpen met koken en zelfs niet het eten mogen opscheppen. Wij hebben ons als kerk aangemeld om ook mee te helpen aan dit project en dat werd met vreugde aangenomen, want 5 dagen per week moeten daar tussen half één en half drie minstens 6 mensen beschikbaar zijn. Een aantal mensen uit onze gemeente heeft zich hiervoor opgegeven en we werden ingedeeld samen met een aantal vrouwen uit de Baptistengemeente. Maar al na de eerste keer merkten we dat wij een totaal andere werkwijze erop nahouden. Zij verdelen per half uur de taken, komen gauw even de tafels dekken en verdwijnen weer om plaats te maken voor anderen die de olie- en azijnflesjes bijvullen en vervolgens komen er weer anderen die helpen met eten uitdelen. Opruimen en schoonmaken wordt weer door anderen gedaan zodat er in totaal zo'n 8 dames rondlopen. Hebben ze even meer tijd, dan helpen ze ook weer met ronddelen en sta je met 7 man 24 mensen te bedienen.

6 11 Daar voelden wij ons niet prettig bij. Wij wilden geen kritiek leveren want het is hun project, maar we hebben gevraagd of onze kerk de vrijdag mag verzorgen. Een vrouw van de Duitse Evangelische kerk, die kok van professie is geweest en dus opscheppapieren heeft, wilde graag met ons samenwerken. Wij werken nu met 4 mensen in totaal en dat gaat heel fijn. Twee mensen van de Baptistenkerk zorgen ervoor dat het eten op tijd komt en dat de voorraad water, olie, azijn, servetten etc. aangevuld wordt. We moeten er even flink tegenaan, maar daar kom je ook voor. Meestal zijn er drie gangen, voorgerecht, hoofdgerecht en een toetje en heel veel mannen nemen twee maal het voorgerecht, twee maal het hoofdgerecht en er is één heel vrolijk mannetje die eet zich tonnetje rond elke keer. Velen hebben ook nog een plastic doosje bij zich voor als er eventueel nog over is.dat nemen ze dan mee voor de avond of de volgende dag, want in de weekeinden worden er geen maaltijden uitgereikt. Ze gaan iedere keer dankbaar en met een volle maag de deur uit. Het aantal mensen dat komt eten varieert. Elke maand komt er van de gemeente een lijst met namen van mensen die in aanmerking komen, maar lang niet iedereen maakt er gebruik van. We begonnen in oktober met 18 mensen per dag. Teleurstellend, vonden wij, omdat er 28 mensen op de lijst staan. José, de man die dit project leidt, vertelde dat de meeste mensen zich schamen en dus toch op een andere manier aan eten proberen te komen. De laatste weken hebben we steeds zo n 28 mensen per dag. Mannen, vrouwen, kinderen, Spanjaarden en buitenlanders, variërend van 2 tot 82 jaar. Zijn er nog mensen onder u die hier ook wel aan mee willen doen...u kunt zich bij mij opgeven. Wij hebben natuurlijk altijd te maken met vrijwilligers die een tijdje hier zijn, en dan weer vertrekken voor een poosje, dus continuïteit is er niet. Daarom.hoe meer medewerkers we hebben, hoe beter!! 12 Het is leuk om te doen en iemand zei laatst...ik schaam me dat ik het zo goed heb. Het zet je wel aan het denken. We kunnen helaas hun probleem niet oplossen, maar het is goed te weten dat een helpende hand wel nodig is en daar kunnen we dus wel voor zorgen. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 8 mei (Henk de Jong). Na opening door de voorzitter Cor Pors, geeft ds. Oosthoek ons door middel van een waargebeurd verhaal, de gelegenheid om ons oordeel te geven over zijn handelen (zie pagina 2). Na de vaste punten van het vaststellen van de agenda en de notulen, neemt de vóórbespreking van de enquête en het financiële jaarverslag een groot deel van de vergadertijd in beslag. Samen met de plannen voor de inrichting van de kerkzaal zijn deze punten reeds op de gemeentevergadering uitgebreid aan de orde geweest. Ook het aftreden van enkele kerkenraadsleden en hun toezegging om nog 4 jaar door te willen gaan, was een punt van bespreking. Voor de kerkband wordt een speciale nietmachine aangeschaft, want het losbladig exemplaar is niet ideaal. Voor de palmen bij de pastorie wordt een val aangeschaft ter voorkoming van het aantasten door de picudo rojo. De eerstvolgende inloopochtend wordt gehouden op 22 mei Het lettertype en de lettergrootte (Arial 12) van de Kerkband kreeg algemene bijval en zo werden er heel wat praktische zaken afgehandeld en kon de vergadering op een redelijk tijdstip afgesloten worden met gebed door ds. Oosthoek.

7 13 Verslag over het jaar (15 mei D. Rozema) Als secretaris is dit mijn 1ste jaarverslag. Ik heb het verslag van Wim van vorig jaar als uitgangspunt genomen. De kerkenraad vond dat Wim dat altijd mooi en volledig had gedaan. Dus waarom zou ik het dan volledig anders gaan doen. Het is een zegen dat wij hier in Denia in alle vrijheid ons geloof kunnen belijden in onze eigen kerkzaal en dat we zelfs beschikken over een mooie pastorie. In Nederland was ik actief in het Apeldoornse Beraad van Kerken en datzelfde gevoel krijg ik hier ook. Het is hier toegestaan op een eigen manier het geloof te beleven. We luisteren naar elkaar en respecteren elkaar. Daar kunnen vele kerken in Nederland een voorbeeld aan nemen. We zijn blij dat een aantal predikanten opnieuw bereid was naar Spanje te komen om onze diensten te leiden. Het is goed ze nog eens te noemen. In volgorde zijn de volgende predikanten (vaak met partner) bij ons geweest. Willem van Buuren, Afred Bronswijk, Aafko de Vries, Josée van de Putte, Jan Leeuwis en Jaap Westerink. In het jaar 2011 hebben we op 5 zondagen het Heilig Avondmaal mogen vieren als herinnering aan Hem die zei: Doe dit tot mijn gedachtenis. Wij zijn heel gelukkig met onze 3 organisten, Chris Ooms, Edo Luynenburg en Cor Pors. Edo en Cor zijn nu ook de vaste organisten in Benidorm. Chris Ooms is nu al 26 jaar verbonden aan onze gemeenschap als organist. Als muzikale begeleiding geeft Matty Horne vaak assistentie met haar blokfluit en kunnen we af en toe genieten van de solozang van Nelleke Barendregt en Chris Ooms. Onze wekelijkse diensten worden letterlijk opgefleurd met een prachtig boeket bloemen dat door Martine of Ypie wordt samengesteld. Na de dienst is er altijd gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Dit is ook een goed moment om weer even de dames te bedanken die wekelijks de koffie en thee verzorgen. Bets Derksen noemen we daarbij in het bijzonder omdat zij zich verantwoordelijk voelt voor de hele gang van zaken. Tevens bedanken we de twee dames van Hulp in Nood, zijnde Atie de Jong en Martine Gerth. Zij leveren vaak stille hulp. 14 De kerkenraad, die uit 8 kerkenraadsleden bestaat, heeft 10 maal vergaderd. Cor Pors zit meestal deze vergadering voor en in geval van nood neemt Bram Gerth de honneurs waar. Beknopt legt de secretaris de besproken punten vast in notulen, actie- en besluitenlijsten. De kerkenraad wordt ondersteund door de kerkvoogdijstichting die een paar keer per jaar vergadert. Piet van der Brugge, onze penningmeester, wordt bijgestaan door Piet Beishuizen die de Nederlandse in- en uitgaven verzorgt. Naast onze Kerkband, die 10 x per jaar uitkomt, hebben we een prachtige website. Beiden werden in 2011 nog verzorgd door Hans Koedijk. In april 2012 is de Kerkband door Chris de Jong overgenomen en komende zomer wordt de website overgenomen door Edo Luynenburg. Maandelijks worden er Inloopochtenden gehouden in de pastorie. Chris de Jong is de huismeester van de pastorie en hij waakt over het wel en wee hiervan. Tevens vangt hij de predikanten op en maakt hen wegwijs in de pastorie. Het werven van onze predikanten gebeurde door Hanny Knol en Everard Warnink. In het najaar heeft Wim vd Velde die rol van Hanny overgenomen. We zijn hen dankbaar voor hun belangeloze inzet en al is het soms moeilijk door het afzeggen op het laatste moment van een predikant,( wat ons eind december overkwam), tot nog toe werd iedere periode ingevuld.

8 We staan stil bij hen die ons in 2011 ontvallen zijn. Het noemen van hun namen houdt de gedachten aan hen levend: De heer Dolf Backer Dirks 7 maart, 90 jaar De heer Kurt Melde, 18 juni, 72 jaar. De heer Jacob B. Zonnevijlle, 22 augustus, 75 jaar Mevr. Clara de Graaf, 1 oktober, 77 jaar. 15 Op zondag wordt er altijd 2x gecollecteerd. De eerste collecte wordt gehouden voor de kosten die wij als gemeente maken, o.a. een onkostenvergoeding voor de predikanten. De 2e collecte is voor wisselende doeleinden, verdeeld over 3 groepen: De 1ste groep wordt aangewend om de kerk en de pastorie te onderhouden. De 2de groep is voor een aantal sociale projecten zoals in de Kerkband vermeld. Het project in de Dominicaanse Republiek staat van deze projecten ons wel heel na, omdat Henk de Jong hier een belangrijk aandeel in heeft. Ieder jaar helpt hij mee in de Dominicaanse republiek. De 3de groep is voor de diaconie. Sinds vorig jaar wordt deze collecte in zijn geheel afgestaan aan de voedselbank te Dénia. Deze voedselbank wordt georganiseerd door de Spaanse Baptistenkerk. Veel mensen in Dénia, die onder het bestaansminimum leven worden hiermee geholpen. Bijzondere activiteiten: Dit wordt een lange opsomming want er zijn veel activiteiten georganiseerd, met name in het voorjaar. Januari: Een inloopochtend over de schrijver C.S. Lewis met een week later een film over zijn leven: Shadowlands. Februari: **Een inloopochtend over Spiritualiteit bij het ouder worden (nav boek van H. Andriessen). **De beroemde Bloesemtocht en zoals altijd weer uitstekend georganiseerd door Allard en Ypie en dit jaar uitgevoerd door Giel Berkman. 16 **Luisteren naar Oratorium ELIAS in de pastorie. **Op maandagmorgen napraten over de preek in de pastorie. Maart: Drie Inspiratieavonden op de vrijdag over de geschiedenis van de Europese kerk. **Een inloopochtend over de fascinerende wereld van de Christelijke symboliek. **Ontvangst van leerlingen van het Calvin College in onze kerk n.a.v. een goed idee van Ina vd. Laan. April: Inloopochtend over kunst en symboliek rond Pasen. **Een cursus van 2 avonden over creatief bloemschikken. **Het Paasonbijt werd niet vergeten. Een groot aantal deelnemers had zich aangemeld en onder de hoede van Ypie, Ati en Gerti werd dat een groot succes. Mei: De jaarlijkse gemeentevergadering met aansluitend een lunch. **De nieuwe ambtsdrager Tiny Berkman wordt aangekondigd in de vacature van Allard Draaisma. **Een inloopochtend over Herdenken en Vieren. Juni / Juli/ Aug.: Een inloopochtend over Meer dan het gewone en een filmavond in de pastorie over Des Hommes et des Dieux. Sept. Een Inloopochtend over de Schepping en een muziekavond bij Martin en Dori Vos. Okt.: Een bezoek aan het klooster in Jesus Pobre. **Voor het eetkamerproject van de voedselbank zoekt Martine vrijwilligers. Nov.: Een inloopochtend over de 12 kleine profeten. Dec.: De erwtensoepochtend in de kerk met bijbelquiz voor onze 75+-ers. De erwtensoep, gemaakt de vorige dag, was die ochtend bedorven, maar Albert Heijn hielp ons tijdig uit de brand. **In deze maand is ook de kerkenraad op reanimatieherhaling geweest bij het Rode Kruis in Javea. Dat was in vogelvlucht wat we met z n allen gedaan en beleefd hebben. Mocht ik wat wezenlijks vergeten zijn, dan hoor ik dat graag.

9 17 De sjabbat. ( Via Bram Gerth) Een poosje geleden vroeg een lid van onze kerkenraad aan het einde van de vergadering de dominee wat zij moest antwoorden op de vraag van onze huurders, de zevende-dags adventisten waarom wij de zondag vieren en niet de sjabbat zoals door G d geboden. Het antwoord van de dominee was dat daar niet op te antwoorden viel, omdat de adventisten gelijk hadden. Persoonlijk vond ik het een nogal verrassend antwoord vooral omdat ik het me ook al vaak heb afgevraagd en nog nooit een zinnig antwoord heb gekregen. Wanneer is eigenlijk bij ons Christenen de zondag voor de sjabbat in de plaats gekomen en waarom? Voor het samenkomen op een bepaalde dag in de week zoals de zondag in relatie tot de sjabbat is het goed te beseffen dat in de eerste jaren de gemeente een volledig binnen het Jodendom geïntegreerde stroming was. Er is geen reden om aan te nemen dat de eerste christenen niet op sjabbat in de tempel of de synagoge samenkwamen en ook de sjabbat niet hielden. Nadat ook niet-joden tot geloof waren gekomen wordt door de apostelen besloten aan de gelovigen uit de heidenen geen extra lasten op te leggen wat de ge- en verboden voor de sjabbat betrof. Paulus gaat nergens in tegen het houden van de sjabbat, maar waarschuwt wel tegen het opnieuw opleggen van allerlei geboden. Zowel Augustines als Calvijn waren van mening dat het gebod de sjabbat te houden, is komen te vervallen. Mij, maar ik geef mijn mening graag voor een betere want ik ben een leek, lijkt dit op z n minst gezegd een beetje hoogmoedig om als mens te gaan bepalen welke geboden nog wel en welke geboden niet meer voor ons gelden. Hoe anders kijken de Joden tegen de sjabbat aan. Op Jom Kipoer kregen ze vergiffenis voor de aanbidding van het gouden kalf. De bouw van de tabernakel moest het teken zijn dat deze overtreding vergeven was. De dag na Jom Kipoer verzamelde Mosjé het hele Joodse volk en vertelde: 18 Zes dagen mag er gewerkt worden (of kun je werken) maar op de zevende dag moeten jullie je onthouden van al het werk. Gelukkig staat in de nieuwe vertaling niet meer: Zes dagen zult gij werken Waarom is het zo belangrijk dat er in plaats van zult, mag staat? Willen we werkelijk rusten op de sjabbat, dan moeten we gedurende de zes werkdagen niet al te actief bezig zijn met de struggle for life. De omschakeling is dan te groot. Je krijgt het werk om het zo maar eens te zeggen, niet uit je kop. Als je mag werken, dan ziet het er heel anders uit. Opmerkelijk is dat vlak voor de bouw van Israëls Heiligdom zoveel nadruk wordt gelegd op het vieren van de sjabbat. In feite is hier sprake van een competitie tussen twee G ddelijke opdrachten. De Joden in de woestijn waren helemaal in beslag genomen door de bouw van het Heiligdom. Dat was voor de omgeving een teken dat die schandvlek van de aanbidding van die afschuwelijke afgod, zo vlak na de openbaring van de Tora, was uitgewist. G d zou Zelf in hun midden wonen. Alle aandacht was gericht op het bouwen van dit nationale monument van hernieuwd zelfvertrouwen en de versterkte relatie met het Opperwezen. Maar kijk, dan zegt G d tegen het volk: Hoe enthousiast jullie ook zijn over het bouwen van dit Heiligdom, toch is de sjabbat belangrijker, op de sjabbat wordt er niet gebouwd. In de Tora is het eerste dat heilig heet niet een boom, gebouw of berg, maar een brok uit de tijd! Daarom zeggen de Joden in de kidoesj, de inwijding van de sjabbat op vrijdagavond, dat de sjabbat een herinnering is aan de schepping maar tevens een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Sjabbat houden toont erkenning van G d als baas over plaats en tijd, universum en historie. Daarom is de sjabbat belangrijker dan het bouwen van het Heiligdom. Misschien toch goed om even te onthouden? Gedeelten van dit stukje zijn verkort overgenomen uit een artikel geschreven door rabbijn Evers in het Nieuw Israëlisch Weekblad.

10 19 In memoriam ( Cor Pors) Op Palmzondag, 1 april 2012, is ds. Dick de Dreu in Middelburg overleden. Hij was onze voorganger in Dénia in de jaren 2005 en 2007; in beide jaren een periode van 2 maanden. Toch klonken zijn woorden eind januari van dit jaar nog in onze kerkzaal, toen Matty Horne, bij afwezigheid van een predikant, een preek van Dick heeft voorgelezen. Als u zich herinnert, dat deze preek ging over het onderricht van Jezus aan zijn leerlingen, met name de gelijkenissen over de splinter en de balk en het leggen van een fundament van je huis op rotsgrond, dan komt het misschien weer even heel dichtbij. Deze dienst werd door velen als heel fijn ervaren en niet in het minst door de boodschap van Dick, door Matty uitgesproken. Boven de rouwkaart stond geschreven: In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Nel, voor wie hij een levenskameraad was en zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen alle sterkte om dit verlies te verwerken. Dick is 72 jaar geworden. Oogzorg Wereldwijd. (Bram Gerth) Eén van de sociale projecten die onze kerk steunt is Oogzorg Wereldwijd. In 1984 begon deze organisatie met het opzetten van oogkampen in de Himalaya onder de naam Oogkamp Himalaya. Deze oogkampen werden bemand door enthousiaste oogartsen en verpleegkundigen die hun vakantie opofferden om staaroperaties uit te voeren. Het succes was enorm. Met veel improvisatietalent werd er in schuren met vers stro op de grond geopereerd. Het succes was zo overweldigend en de resultaten zo goed, dat in 1989 een regionaal kantoor werd geopend in Kathmandu waaruit de organisatie ter hand werd genomen. Geleidelijk groeide het inzicht dat structurele hulp, gebaseerd op zelfredzaamheid, uiteindelijk beter was dan incidentele hulp. In 1993 werd het mogelijk een oogziekenhuis in Pokhara te openen. Het geld voor dit project werd door donaties bij elkaar gebracht. 20 De naam Oogkamp Himalaya werd in 1995 gewijzigd in Oogzorg Himalaya. Er werd zo goed gedoneerd en er waren zoveel oogartsen en verpleegkundigen die zich belangeloos voor dit mooi werk inzetten, dat in 2002 de naam weer moest worden gewijzigd in Oogzorg Wereldwijd, omdat inmiddels ook operaties op grote schaal werden uitgevoerd in India en Pakistan. In 2008 ontstond door samenvoeging van Oogzorg Wereldwijd en De Mekong Oogdokters, de organisatie Eye Care Foundation. Door deze fusie verdween de versnippering van de steun uit Nederland en kon ook de menskracht effectiever worden ingezet. Ik benadruk dat Eye Care Foundation afhankelijk is van donaties en vrijwilligerswerk, aangevuld met incidentele hulp van de landen en buurlanden waarin de organisatie actief is. Ondertussen wordt gewerkt in Azië, Afrika, Nepal, Pakistan, India, Vietnam, Cambodja, Laos, Ghana en Oeganda. De nadruk ligt nu op het opleiden van inheems personeel vaak door Nederlandse oogartsen. Sinds 1996 ondersteunt Eye Care Foundation het Mechi oogzorgprogramma in het Oosten van Nepal. In 1997 werden daar 9000 onderzoeken gedaan en 1250 operaties verricht. In 2003 was het aantal onderzoeken en het aantal operaties Nog 5 jaar later waren deze getallen en Met hulp van donaties van Nederlanders en giften van Nederlandse organisaties kon in 2009 een volwaardig en goed uitgerust Hospitaal in Mechi worden geopend waar patiënten uit Nepal en India terecht kunnen. Daarnaast worden er in dit ziekenhuis studenten opgeleid van de universiteiten in Kathmandu en Dhara en voor studenten uit andere landen zijn er een groot aantal stageplaatsen beschikbaar. De oogkampen waar het allemaal mee begonnen is, vinden nog steeds plaats in het ontoegankelijke hooggebergte maar nu zijn het de inheemse artsen die de operaties verrichten, vaak in samenwerking met Nederlandse oogartsen. Op 12 april van dit jaar werd er in een oogkamp een record gevestigd door een oogarts uit Nepal.

11 21 Deze man, opgeleid door o.a..nederlanders, presteerde het om in één dag 55 staaroperaties uit te voeren. Zijn naam: Dr.Indraman. Leuk is het om te kunnen vermelden dat Dr. Gerard Smit, die in 1985 deelnam aan zijn eerste oogkamp, ook nu 27 jaar later van de partij was. Een door staar blindgeworden man met maar één been, liep op krukken geholpen door zijn kleinzoon, vier dagen lang over onmogelijk kleine paadjes naar het oogkamp. Hij kon na de operatie zelfstandig naar huis! De kosten voor een staaroperatie bedragen ongeveer 35 en een driejarige opleiding tot oogarts Ik kan het verhaal nog veel langer maken, maar dit verhaal maakt duidelijk dat het geld wat wij met elkaar bijeenbrengen, goed wordt besteed. Trots hoeven we op onze gaven niet te zijn maar we mogen best blij zijn met het feit dat dankzij onze giften heel veel mensen van hun blindheid zijn genezen en weer als volwaardige mensen kunnen deelnemen aan het normale leven. Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel. Dat valt in goede aarde. Als een bericht of een plan goed is ontvangen, zeg je: het viel in goede aarde. De uitdrukking komt uit de bekende gelijkenis van de Zaaier, waar een deel van het zaad verkeerd terecht komt op de rotsen of op de weg, maar het zaad moet natuurlijk op de vruchtbare akker terecht komen, in goede aarde vallen. En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht en het droeg tot dertig- zestig-, en honderdvoud toe. (Marcus 4:8 en Matt. 13:8 en Lucas 8:8) Er is niets nieuws onder de zon. Het bijbelboek Prediker geeft lessen in levenskunst. De bekendste uitspraak is: IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Dat betekent: alles is zinloos. Je kunt zeggen: zonder God is alles zinloos. Er is niets nieuws onder de zon betekent: het is altijd hetzelfde liedje, alles komt op hetzelfde neer. Of: alles herhaalt zich. 22 Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt verzadigd van zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. (Prediker: 8 en 9) Levensbeschouwelijke sites: Muziekagenda (Cor Pors) **Zondag 13 mei 2012, hr in Pedreguer Moederdagconcert in de Esglesia Santa Creu te Pedreguer door de organist Josep Vicente Giner. Hij speelt werken van o.a. Bach(ook uit het klavierbüchlein van Anna Magdalena Bach), Händel, Scarlatti, Haydn en Kerll. Kaarten bij Proakustik, Calle Diana/hoek Park Chabas in Dénia of bij Konzertfreunde Tel of bij de kerk, prijs 10 Euro. **Zaterdag 2 juni 2012, uur in Dénia 10 de Serenade in de kruisgang van de Ermita Las Rotas te Dénia Vivaldi Kwintet- Trompetten-Ballet. Kaarten bij Proakustik, Calle Diana 49, tel of of tel , prijs 15 Euro.

12 Mededelingen: ( secretaris ) 23 Onze sociale projecten zijn: * Dominicaanse Republiek, * Ooghulp Wereldwijd, * Lilianefonds, en * Oikocredit. Collectes voor de diaconie gaan voorlopig naar de voedselbank in Denia (naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben). Predikant: In de maanden mei en juni zal ds. Bert Oosthoek uit Arnhem in de gemeente voorgaan. In juli en augustus verwachten we ds. Maaike Schepers uit Enschedé. De Kerkband komt meestal medio van de maand beschikbaar. Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is op de website (en ik heb uw adres nog niet), stuur dan een aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder). Copij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde adres. Er verschijnt geen Kerkband in juli en augustus. Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke of adresgegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u dat dan doorgeven aan de secretaris (zie onder). De kerkenraadsvergadering wordt in principe gehouden op de 1ste dinsdag van de maand. Als u iets wil inbrengen, dan ontvangen we graag de stukken twee dagen van te voren. Jaarstukken Op de tafel bij de ingang van de kerk liggen nog een aantal financiële verslagen. secretaris: Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia Kerkgebouw: Kerkdiensten: 24 Evangelio-El Arca de Noé, Calle Sanchis Guarner 9, Denia. Iedere zondag om 11 uur.( aansluitend koffie/thee drinken) Pastorie, tevens correspondentieadres: Calle Aristeu 23, Marquesa 1, Denia Predikant: Bezoek graag telefonisch aankondigen tel Kerkenraad: Voorzitter: Cor Pors, Javea, Tel Vice Voorz. Bram Gerth, Javea Tel Secretaris Derk Rozema, Javea, Tel Penningm. Piet v.d. Brugge, Benissa Tel Tiny Berkman Els Poblets Tel Matty Horne Denia Tel Henk de Jong Javea Tel Chris de Jong Teulada Tel De adressen van de kerkenraadsleden vindt u op de website. Internet website: Vrijwillige bijdragen:spanje: Bankrelatie: B.B.V.A. te Javea. Rek.nr.: /bic=bbvaesmm T.n.v. Iglesia evangélic holandesa Nederland: Bankrelatie: ING te Geldrop Rek.nr.: (Of IBAN: NL02 PSTB )

KERKBAND. Pinksteren ( ingebracht door D. Rozema)

KERKBAND. Pinksteren ( ingebracht door D. Rozema) KERKBAND. L ARCA DE NOÉ 2 Pinksteren ( ingebracht door D. Rozema) Er is een nieuw begin aangebroken, die door de Geest is gebracht. Dit begin laat ons naar mensen luisteren die wij anders niet konden verstaan.

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE

WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 UIT DE PASTORIE WIM GROOTVELD Amsterdam, 30 juni 1946 Amsterdam, 1 juni 2013 Geboorte en dood het hoort bij het leven de één leeft wat langer de ander maar kort zelfs water en brood is niet ieder gegeven en al heb je

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

December 2014/januari 2015

December 2014/januari 2015 2 December 2014/januari 2015 Rooster van voorgangers 07-12 10.00 uur ds. J. de Visser, Maassluis Coll. Protestantse Kerk Pastoraat 14-12 10.00 uur pastor R. Fluit (koffiedrinken na de dienst) Coll. Stichting

Nadere informatie

K E R B A N D. Overleden

K E R B A N D. Overleden K E R K B A N D L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente énia 28 e jaargang maart 2007 Overleden 2 Margreeth en Kees van Rijn Op 18 Januari 2007, de dag van de grote storm, overleed Sietske Jongejan

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari

INHOUD CURSUS THEOLOGISCHE VORMING SNEEK... 24ª. januari februari maart april mei juni. augustus 9 september oktober november december januari januari februari maart april mei juni 22 juli augustus 9 september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE.................................................... 1ª KERKDIENSTEN...............................................

Nadere informatie

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi j drieluik In dit nummer: Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Erasmus

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006

NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 1 NIEUWSBLAD VOOR DE PROTESTANTSE GEMEENTEN TE AALTEN EN BREDEVOORT 6 e JAARGANG NR. 6 VRIJDAG 1 DECEMBER 2006 KerkVenster VOORWOORD HISTORISCH MOMENT tekst WYTZE ANDELA ELIE WIESEL ALS GETUIGE Tekst HANS

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie

UIT DE PASTORIE eucharistie- viering in de regio presentie UIT DE PASTORIE In Hofnieuws verschijnt voortaan een nieuwe rubriek: eucharistieviering in de regio. Het is ter wille van de bisschop, die het belangrijk vindt, dat u weet waar een eucharistieviering is.

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.

Genoeg. Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Meer-Zicht Maandblad van de Protestantse Gemeente Amsterdam - Watergraafsmeer 17e jaargang 5 Mei 2013 Genoeg Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken. Ik vroeg om wijsheid,

Nadere informatie

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet

Ontmoeting. Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander een brug slaat naar mij en dan niet algemeen Parochieblad Informatieblad voor en door parochianen Midden-Delfland Jaargang 4, nummer 5 februari 2015 Ik vind het moeilijk een brug te slaan naar de ander, maar ik wil wel lopen als de ander

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie