K E R B A N D. De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen. Ds. Bert Oosthoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K E R B A N D. De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen. Ds. Bert Oosthoek."

Transcriptie

1 K E R K B A N D I De raadselen van God zijn bevredigender dan de oplossingen van mensen L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente enia 33 e jaargang mei 2012 Ds. Bert Oosthoek. 2 Of ik er goed aan gedaan heb? Ik twijfel. Of ik het goed gedaan heb?? Nou.., ik denk het niet. Vorig jaar juni waren we in Zuid- Frankrijk in het dorpje Pierrerue, vlakbij St. Chinian. We komen daar al een jaar of tien sinds onze vrienden Hein en Ruth daar wonen met hun twee dochters. Vijf jaar geleden overleed Hein. Ruth bleef achter met Sifra, toen 14 jaar en Rachel, toen 12 jaar. Ik deed met de Franse predikant de begrafenis en sedert dien is onze relatie met hen verdiept. Ieder jaar gaan we er in de maand juni naar toe, praten, genieten van de wijn en de zon en de prachtige omgeving. Na een dag of vijf kreeg Ruth de melding dat haar moeder, die in het verzorgingshuis Vreedenhoff in Arnhem woonde, terminaal bleek te zijn. Ruth ging naar Nederland in de hoop nog op tijd te komen om afscheid van haar moeder te nemen en de meisjes, die allebei in een eindexamenklas zaten, bleven thuis. Rachel vroeg ons of wij haar op een avond naar Narbonne wilden rijden. Ze zit daar op het conservatorium en mocht daar een uitvoering geven van haar zanggroepje: Beatlemuziek. Ze had zich er op verheugd. Nu haar moeder naar Nederland was, had ze geen vervoer. U begrijpt: Wij gingen naar Narbonne, een uurtje rijden door de bergen. We genoten van de uitvoering en hadden ook nog tijd om de binnenstad van Narbonne te bekijken. Leuk! Wat een prachtige avond en wat een leuke sfeer! Om een uur of negen reden we terug, tevreden. Nynke en ik voorin, de twee zusters achterin. We waren in een prima stemming, ach wat was het allemaal leuk geweest! Wat fijn dat Rachel nou toch mee had kunnen doen aan het concertje. Het begon wat te schemeren. Ik was net een bocht voorbij toen er plotseling een man opdook, zwaaiend met zijn armen. Ik aarzelde, maar stopte toch. Wie weet had hij hulp nodig en ik kon een mens in nood toch niet aan de kant van de weg laten staan? De meisjes riepen: doorrijden! Ik zei : Nee, misschien heeft hij hulp nodig.

2 3 Ik dacht aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan die een gewonde man aan de kant van de weg hielp, terwijl een priester en een Leviet hem hadden laten liggen. Misschien is zo n gedachte een beroepsafwijking van me, het zij zo. Ik wilde een mens in nood niet laten barsten. Nynke deed het raampje een eindje open: De man riep, wisselend in het Duits en Engels om hulp. Ze hadden geen benzine meer en nu stonden ze aan de kant van de weg en ze konden geen geld meer wisselen. Hij had een bankbiljet in zijn hand. Please help us, bitte helfen Sie uns. Ik vroeg waar hij vandaan kwam. Hij zei: Uit Bulgarije. De meisjes achterin sisten: Daar klopt niks van: dat bankbiljet is geld uit Tsjechië. Bij het woord Bulgarije schrok ik: Ik had kort daarvoor gehoord dat Frankrijk overspoeld werd door zigeuners uit Roemenië en Bulgarije, die op allerlei manieren probeerden slachtoffers te vinden voor hun oplichtingspraktijken en soms zelfs uitgesproken agressief waren. Goh, die man leek wel op een zigeuner. O jé! Bitte helfen Sie uns! Ik kreeg er steeds minder zin in. Hoeveel mensen stonden er achter onze auto. Waren ze gewapend? Verdorie, ik zit hier ook nog met die twee meisjes op de achterbank. Ik aarzelde, ik had mijn portemonnee al gepakt. De indruk dat ik werd opgelicht groeide, maar ik wilde toch iets doen, ook al zou ik worden opgelicht. Het zou kunnen zijn, dat hij echt hulp nodig had. Ik had een paar biljetten van twintig en tien euro bij me, maar die wilde ik in dit geval niet kwijt, dus pakte ik een paar muntstukken van twee en een euro en vroeg aan Nynke of ze die aan de man wilde geven. Hij nam het aan en begon te tellen. Nynke deed het raampje dicht en zei : Weg, wegwezen!! Ik gaf gas en reed weg. De meisjes achterin gierden van het lachen, ik denk ook wel van opluchting. Wie geeft er nou geld aan zo n man aan de kant van de weg. Je bent opgelicht, Bert! Ik was zelf ook niet zo tevreden over mijn gedrag, ik schrok dat ik een beetje bang werd, zeker met die twee meiden en Nynke in de auto. Ik schrok ook dat ik niet resoluter was, ofwel in mijn hulp ofwel in mijn weigeren van hulp. 4 Eigenlijk paste het wel een beetje bij me: een compromis, wel een beetje helpen, maar niet echt royaal. Als hij echt hulp nodig heeft, moet hij nog maar een paar auto s aanhouden, dacht ik. Ik schrok ook van de uitwerking van het woord Bulgaar. Het is niet mijn gewoonte om mensen op grond van hun afkomst te bejegenen, ook niet van een zigeuner, maar nu deed ik dat wel! Tja, die barmhartige Samaritaan: Ik kan nog wel wat van hem leren. Vraag aan jullie : Wat zouden jullie hebben gedaan? (het verhaal over de barmhartige Samaritaan is te vinden in Lucas 10 : 25 37) Inloopochtend 17 april ( Derk Rozema) Om uur stroomde de pastorie al vol met nieuwsgierige, betrokken mensen. Na de koffie begon Edo bijna 20 leden toe te spreken. Waarom dit onderwerp? Waarom horen we vanaf de kansel weinig van de discussies die aankomende predikanten op de universiteiten voeren met hun professoren? Moeten we alle verhalen in de Bijbel letterlijk nemen? En als bij voorbeeld Maria geen maagdelijke geboorte van Jezus heeft ondergaan, is dan de hele Bijbel waardeloos geworden? Velen van ons zijn in hun jeugd opgevoed met vele Bijbelse zekerheden die later misschien onzekerheden zijn geworden. Voor sommigen mag je al dit soort gebeurtenissen niet ter discussie stellen. Dat op zich is al zondig. De aanwezigen werden door deze vragen echter niet verrast, want de zondag ervoor is door de predikant een uitgebreid stencil uitgedeeld. Het onderwerp was dus zorgvuldig voorbereid. Ds. Willem van Buuren maakte ons duidelijk dat je alle verhalen uit de Bijbel heel serieus moet nemen. Ze staan er niet voor niets. Het is de taak van de predikant om de gemeente te vertellen wat deze verhalen ons in deze tijd kunnen leren.

3 5 Het is vervolgens aan jou om te bepalen wat de boodschap toevoegt aan jouw leven. Voor Willem zijn het geloofsverhalen en zijn de verhalen niet bedoeld om ze te toetsen of ze biologisch, natuurkundig, historisch, astrologisch enz.. juist zijn. Iemand brengt in dat het vaak moeilijk is om echt te geloven. Wat is dat? Hoe gebeurt dat bij jou. De suggestie wordt gedaan het woord Geloven te vervangen door Vertrouwen. Er zijn personen in je leven die je hebt leren vertrouwen. Niet alle dingen die ze doen begrijp je altijd, maar desondanks blijf je de persoon vertrouwen. Zo kun je ook God, Jezus en de Bijbel vertrouwen. Er zijn vele vragen gesteld en reacties gegeven. Vragen die nog open staan zijn o.a.: Hoe ben jij tot geloof gekomen? Wat betekent geloof voor jou? Wat is jouw Godsbeeld? We zullen hierop nog zeker een keer terugkomen. INLOOPOCHTEND 22 mei. Op dinsdag 22 mei is er in de pastorie weer een inloopochtend met als onderwerp: Carel ter Linde (broer van Nico ter Linde). Om half elf staat de koffie klaar en Bert Oosthoek begint om uur met z n inleiding. Dat is pas armoede. (via Henk de Jong). Ik zat in het vliegtuig, onderweg van Kenia naar huis. Naast me zat een jongen, Keniaans. Ik schat hem eind twintig. Terwijl het vliegtuig opstijgt, raken we aan de praat. Hij stelt zich voor, met twee namen. " Mijn christelijke en mijn gewone naam" legt hij uit, "zo doen we dat in Kenia". Ik vertel hem hoe ik heet en hij glimlacht. " Dat is een mooie Bijbelse naam, ben je ook christen?" Een gesprek volgt. In korte tijd duiken we de diepte in en praten we over geloof, armoede en onrecht. 6 Ik vertel hem hoe ik onder de indruk ben geraakt van zijn land, de mensen en vooral hun geloof. "Hoe is dat in jouw land dan, vraagt hij me. Ik schud mijn hoofd. "In mijn land denken de meeste mensen dat ze God niet nodig hebben". Verbaasd kijkt hij me aan, het ongeloof straalt van zijn gezicht. "Hoe kunnen mensen nou denken dat ze God niet nodig hebben? "Waarom zou je nog een God nodig hebben, als je met geld bijna al je problemen kunt oplossen? zeg ik cynisch. Hij valt stil. Dan kijkt hij me recht aan en fluistert, "dat is pas armoede". Ik knik. Een beter antwoord heb ik niet. (Auteur: Hagar Prins.) Gemeentevergadering over het jaar 2011 Notulen van de vergadering gehouden op 15 mei Om precies 11 uur opent Cor Pors de gemeentevergadering, waarbij 28 kerkleden aanwezig zijn. Hij meldt ons dat hij blij en tevreden is met deze kerkgemeenschap. Daarna geeft hij het woord aan ds. Bert Oosthoek, die een inleiding houdt over Handelingen 1 vers 1-11 en Openbaringen 7 vers De inleiding is reeds een voorbereiding op het komende feest van Hemelvaart. De agenda wordt goedgekeurd en de notulen van de vergadering van vorig jaar (18 mei) worden eveneens ongecorrigeerd goedgekeurd. Cor bedankt de vorige scriba (Wim vd. Velde) voor zijn werk in deze. De nieuwe scriba (Derk Rozema) leest een jaaroverzicht voor van de vele activiteiten die in 2011 hebben plaatsgevonden binnen onze gemeente. Daarna krijgt de penningmeester (Piet van der Brugge) het woord. Piet geeft hier en daar nog een toelichting op de jaarrekening 2011 en begroting Het resultaat is gelukkig positief hoewel de collectes en vrijwillige bijdragen wat teruglopen. Hij bedankt de kascontrolecommissie voor hun adviezen.

4 7 De kerkenraad heeft al enkele adviezen overgenomen. Vervolgens brengt de commissie, bij monde van Maarten Verboon, verslag uit van haar bevindingen. Een aantal adviezen genoemd door de commissie: a. Er is slechts 1 persoon die bij de bankrekening in Nederland kan komen. Dit is te kwetsbaar. b. De verdeling van de collectes over de verschillende doelen opnieuw bekijken. c. Herinneringen sturen als mensen ineens niet meer betalen. d. Waarom betaalt de kerk geen IVA. Een kerk is echter niet IVAplichtig. De voorzitter bedankt de penningmeester en de commissieleden voor hun werk en vraagt wie volgend jaar wil toetreden tot de commissie. Piet van der Wees zal volgend jaar Hylke van der Laan opvolgen in de commissie. In het voorjaar zijn enquêteformulieren uitgedeeld onder de kerkleden. Derk geeft vervolgens een overzicht van de uitkomsten van deze enquête. De enquêteformulieren zijn met name ingevuld door de langdurige en trouwe bezoekers van de kerk, zodat de uitkomsten ook zeer waardevol zijn voor de kerkenraad. De kerkenraad heeft inmiddels besloten om Bijbelstudiemomenten te organiseren. Tevens wil ze in samenwerking met de Ned. club in Denia sprekers gaan uitnodigen. De resultaten van de enquête worden afgedrukt in de volgende Kerkband. Martine Gerth vertelt vervolgens wat de voortgang is bij de Voedselbank. Het is nu zo geregeld dat wij als kerk de maaltijd op vrijdag verzorgen voor circa 28 mensen. Bram Gerth vertelt over de voortgang van ons sociale project: Oogzorg Wereldwijd. (Beide bijdragen vindt u in deze Kerkband) Cor meldt dat er dit jaar twee ambtdragers aftredend zijn. Te weten Chris de Jong en Henk de Jong. Ze hebben beiden aangegeven herkiesbaar te zijn voor nog een periode. Ze zullen de komende twee zondagen afgekondigd worden conform de kerkorde. 8 Als luchtige onderbreking van de bijeenkomst geeft Edo een klein orgelconcert en leveren Bram en Piet vd Wees nog een komische bijdrage. Rondvraag: Maarten merkt op dat de tuin van de pastorie er niet zo fraai bij ligt, hoewel we een tuinman hebben. Bram beaamt dat, maar meldt dat we de tuinman slechts voor een beperkt aantal uren hebben. Piet vd. Wees verzoekt om elke zondag te vragen de telefoons uit te zetten. Dit zal vast in de mededelingen worden opgenomen. Joke zou graag horen wat de organist speelt tijdens een intermezzo. Martine wil graag altijd een mooi stuk orgelmuziek horen vlak na de preek. De aanwezige drie organisten nemen dit ter harte. Ds. Bert Oosthoek vertelt een komisch verhaal over zijn periode in de kerk van Turkije en sluit vervolgens de vergadering met gebed. Daarna hebben we een gezamenlijke lunch gebruikt die weer uitstekend was georganiseerd door Martine met hulp van een aantal dames. Shantykoor in de kerk. (Chris de Jong). Niet alleen onze kerkgangers waren verbaasd dat het Shantykoor de Schuimkoppen afgelopen zondag na de dienst optrad, maar vooral het echtpaar dat 50 jaar getrouwd was De muziek en de zelfgemaakte traktaties vielen goed in de smaak! Zoiets mogen ze best eens vaker doen volgens een van de toehoorders.

5 9 Voedselbank. (Martine Gerth) Het is al weer een paar maanden geleden dat we u vertelden dat er binnen onze kerk verschillende leden het initiatief hebben genomen om iets te maken dat in onze kerk verkocht kon worden en waarvan de opbrengst ten goede komt aan de voedselbank. Deze winter heeft Nellie Hoogstad weer heel wat tijd gestoken in het maken van wenskaarten. Ze heeft ze meegenomen naar Denia en deze echt prachtige kaarten staan op de zondagmorgen uitgestald op de tafel waar de koffie wordt geschonken. Ze zijn te koop voor 1.50 per stuk en geschikt voor allerlei doeleinden, felicitaties of zomaar. Elke kaart die wordt verkocht, helpt iemand die in deze slechte tijd in de knel is gekomen en (voedsel)hulp nodig heeft. Bedankt Nellie, voor al je uren die je aan het maken van de kaarten hebt besteed. Misschien loopt u zelf ook met een uitvoerbaar idee rond, waarmee de voedselbank aan de broodnodige contanten kan worden geholpen. Aarzel niet, elke Euro is er één! Ter illustratie van de noodzaak voor hulp volgen hier wat cijfers. De Baptistengemeente begon met de voedselbank in Het gewicht aan levensmiddelen in vaste vorm zoals rijst, suiker, pasta, etc. bedroeg in dat jaar kilo en het aantal verstrekte liters olijfolie en melk Het vorige jaar verstrekte de voedselbank kilo vast voedsel en liter melk en olie en nog kon en kan niet iedereen worden geholpen. Wij als gemeente dragen met blijdschap ons steentje bij. Door middel van de collectes voor de diaconie waarvan de opbrengst in zijn totaliteit naar de voedselbank gaat en door de opbrengsten van (uitgevoerde)ideeën van gemeenteleden. Denkt u maar eens aan de verkochte cd s van Nelleke Barendrecht en Edo Luynenburg, de verkoop van zelfgemaakte jams, kaarten en niet te vergeten de giften van mensen die hun verjaardag vierden en geen cadeaus vroegen, maar daarvoor in de plaats geld voor de voedselbank. 10 Comedor Social ( Martine Gerth.) Comedor Social is een agendapunt en ik wil u in het kort daar over vertellen zodat u weet dat onze kerk ook daaraan een steentje bijdraagt. De gemeente Denia heeft onder z'n inwoners een aantal mensen die niet meer in staat is elke dag een maaltijd op tafel te krijgen, omdat ze daar het geld niet voor hebben of zelfs geen plek waar ze het zouden kunnen bereiden. De gemeente heeft geen bedrag uitgetrokken om die mensen te helpen en dus heeft de Baptistengemeente ook hier verleden jaar oktober weer de schouders onder gezet en voor deze mensen 5 dagen per week een maaltijd gekookt. Ze hebben een zaal beschikbaar gesteld (een bovenzaal van hun vroegere kerk bij het busplein), tafels, bestek, borden, glazen, en alles wat daar zo voor nodig is aangeschaft. Het eten, dat ze koken in de keuken van hun scholencentrum (waar ook voor de scholieren gekookt wordt), wordt in containers naar de eetzaal bij het busplein gebracht. Het geheel wordt streng gecontroleerd door het sanidad zodat de vrijwilligers, die niet beschikken over een speciaal carnet niet mee mogen helpen met koken en zelfs niet het eten mogen opscheppen. Wij hebben ons als kerk aangemeld om ook mee te helpen aan dit project en dat werd met vreugde aangenomen, want 5 dagen per week moeten daar tussen half één en half drie minstens 6 mensen beschikbaar zijn. Een aantal mensen uit onze gemeente heeft zich hiervoor opgegeven en we werden ingedeeld samen met een aantal vrouwen uit de Baptistengemeente. Maar al na de eerste keer merkten we dat wij een totaal andere werkwijze erop nahouden. Zij verdelen per half uur de taken, komen gauw even de tafels dekken en verdwijnen weer om plaats te maken voor anderen die de olie- en azijnflesjes bijvullen en vervolgens komen er weer anderen die helpen met eten uitdelen. Opruimen en schoonmaken wordt weer door anderen gedaan zodat er in totaal zo'n 8 dames rondlopen. Hebben ze even meer tijd, dan helpen ze ook weer met ronddelen en sta je met 7 man 24 mensen te bedienen.

6 11 Daar voelden wij ons niet prettig bij. Wij wilden geen kritiek leveren want het is hun project, maar we hebben gevraagd of onze kerk de vrijdag mag verzorgen. Een vrouw van de Duitse Evangelische kerk, die kok van professie is geweest en dus opscheppapieren heeft, wilde graag met ons samenwerken. Wij werken nu met 4 mensen in totaal en dat gaat heel fijn. Twee mensen van de Baptistenkerk zorgen ervoor dat het eten op tijd komt en dat de voorraad water, olie, azijn, servetten etc. aangevuld wordt. We moeten er even flink tegenaan, maar daar kom je ook voor. Meestal zijn er drie gangen, voorgerecht, hoofdgerecht en een toetje en heel veel mannen nemen twee maal het voorgerecht, twee maal het hoofdgerecht en er is één heel vrolijk mannetje die eet zich tonnetje rond elke keer. Velen hebben ook nog een plastic doosje bij zich voor als er eventueel nog over is.dat nemen ze dan mee voor de avond of de volgende dag, want in de weekeinden worden er geen maaltijden uitgereikt. Ze gaan iedere keer dankbaar en met een volle maag de deur uit. Het aantal mensen dat komt eten varieert. Elke maand komt er van de gemeente een lijst met namen van mensen die in aanmerking komen, maar lang niet iedereen maakt er gebruik van. We begonnen in oktober met 18 mensen per dag. Teleurstellend, vonden wij, omdat er 28 mensen op de lijst staan. José, de man die dit project leidt, vertelde dat de meeste mensen zich schamen en dus toch op een andere manier aan eten proberen te komen. De laatste weken hebben we steeds zo n 28 mensen per dag. Mannen, vrouwen, kinderen, Spanjaarden en buitenlanders, variërend van 2 tot 82 jaar. Zijn er nog mensen onder u die hier ook wel aan mee willen doen...u kunt zich bij mij opgeven. Wij hebben natuurlijk altijd te maken met vrijwilligers die een tijdje hier zijn, en dan weer vertrekken voor een poosje, dus continuïteit is er niet. Daarom.hoe meer medewerkers we hebben, hoe beter!! 12 Het is leuk om te doen en iemand zei laatst...ik schaam me dat ik het zo goed heb. Het zet je wel aan het denken. We kunnen helaas hun probleem niet oplossen, maar het is goed te weten dat een helpende hand wel nodig is en daar kunnen we dus wel voor zorgen. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering op 8 mei (Henk de Jong). Na opening door de voorzitter Cor Pors, geeft ds. Oosthoek ons door middel van een waargebeurd verhaal, de gelegenheid om ons oordeel te geven over zijn handelen (zie pagina 2). Na de vaste punten van het vaststellen van de agenda en de notulen, neemt de vóórbespreking van de enquête en het financiële jaarverslag een groot deel van de vergadertijd in beslag. Samen met de plannen voor de inrichting van de kerkzaal zijn deze punten reeds op de gemeentevergadering uitgebreid aan de orde geweest. Ook het aftreden van enkele kerkenraadsleden en hun toezegging om nog 4 jaar door te willen gaan, was een punt van bespreking. Voor de kerkband wordt een speciale nietmachine aangeschaft, want het losbladig exemplaar is niet ideaal. Voor de palmen bij de pastorie wordt een val aangeschaft ter voorkoming van het aantasten door de picudo rojo. De eerstvolgende inloopochtend wordt gehouden op 22 mei Het lettertype en de lettergrootte (Arial 12) van de Kerkband kreeg algemene bijval en zo werden er heel wat praktische zaken afgehandeld en kon de vergadering op een redelijk tijdstip afgesloten worden met gebed door ds. Oosthoek.

7 13 Verslag over het jaar (15 mei D. Rozema) Als secretaris is dit mijn 1ste jaarverslag. Ik heb het verslag van Wim van vorig jaar als uitgangspunt genomen. De kerkenraad vond dat Wim dat altijd mooi en volledig had gedaan. Dus waarom zou ik het dan volledig anders gaan doen. Het is een zegen dat wij hier in Denia in alle vrijheid ons geloof kunnen belijden in onze eigen kerkzaal en dat we zelfs beschikken over een mooie pastorie. In Nederland was ik actief in het Apeldoornse Beraad van Kerken en datzelfde gevoel krijg ik hier ook. Het is hier toegestaan op een eigen manier het geloof te beleven. We luisteren naar elkaar en respecteren elkaar. Daar kunnen vele kerken in Nederland een voorbeeld aan nemen. We zijn blij dat een aantal predikanten opnieuw bereid was naar Spanje te komen om onze diensten te leiden. Het is goed ze nog eens te noemen. In volgorde zijn de volgende predikanten (vaak met partner) bij ons geweest. Willem van Buuren, Afred Bronswijk, Aafko de Vries, Josée van de Putte, Jan Leeuwis en Jaap Westerink. In het jaar 2011 hebben we op 5 zondagen het Heilig Avondmaal mogen vieren als herinnering aan Hem die zei: Doe dit tot mijn gedachtenis. Wij zijn heel gelukkig met onze 3 organisten, Chris Ooms, Edo Luynenburg en Cor Pors. Edo en Cor zijn nu ook de vaste organisten in Benidorm. Chris Ooms is nu al 26 jaar verbonden aan onze gemeenschap als organist. Als muzikale begeleiding geeft Matty Horne vaak assistentie met haar blokfluit en kunnen we af en toe genieten van de solozang van Nelleke Barendregt en Chris Ooms. Onze wekelijkse diensten worden letterlijk opgefleurd met een prachtig boeket bloemen dat door Martine of Ypie wordt samengesteld. Na de dienst is er altijd gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Dit is ook een goed moment om weer even de dames te bedanken die wekelijks de koffie en thee verzorgen. Bets Derksen noemen we daarbij in het bijzonder omdat zij zich verantwoordelijk voelt voor de hele gang van zaken. Tevens bedanken we de twee dames van Hulp in Nood, zijnde Atie de Jong en Martine Gerth. Zij leveren vaak stille hulp. 14 De kerkenraad, die uit 8 kerkenraadsleden bestaat, heeft 10 maal vergaderd. Cor Pors zit meestal deze vergadering voor en in geval van nood neemt Bram Gerth de honneurs waar. Beknopt legt de secretaris de besproken punten vast in notulen, actie- en besluitenlijsten. De kerkenraad wordt ondersteund door de kerkvoogdijstichting die een paar keer per jaar vergadert. Piet van der Brugge, onze penningmeester, wordt bijgestaan door Piet Beishuizen die de Nederlandse in- en uitgaven verzorgt. Naast onze Kerkband, die 10 x per jaar uitkomt, hebben we een prachtige website. Beiden werden in 2011 nog verzorgd door Hans Koedijk. In april 2012 is de Kerkband door Chris de Jong overgenomen en komende zomer wordt de website overgenomen door Edo Luynenburg. Maandelijks worden er Inloopochtenden gehouden in de pastorie. Chris de Jong is de huismeester van de pastorie en hij waakt over het wel en wee hiervan. Tevens vangt hij de predikanten op en maakt hen wegwijs in de pastorie. Het werven van onze predikanten gebeurde door Hanny Knol en Everard Warnink. In het najaar heeft Wim vd Velde die rol van Hanny overgenomen. We zijn hen dankbaar voor hun belangeloze inzet en al is het soms moeilijk door het afzeggen op het laatste moment van een predikant,( wat ons eind december overkwam), tot nog toe werd iedere periode ingevuld.

8 We staan stil bij hen die ons in 2011 ontvallen zijn. Het noemen van hun namen houdt de gedachten aan hen levend: De heer Dolf Backer Dirks 7 maart, 90 jaar De heer Kurt Melde, 18 juni, 72 jaar. De heer Jacob B. Zonnevijlle, 22 augustus, 75 jaar Mevr. Clara de Graaf, 1 oktober, 77 jaar. 15 Op zondag wordt er altijd 2x gecollecteerd. De eerste collecte wordt gehouden voor de kosten die wij als gemeente maken, o.a. een onkostenvergoeding voor de predikanten. De 2e collecte is voor wisselende doeleinden, verdeeld over 3 groepen: De 1ste groep wordt aangewend om de kerk en de pastorie te onderhouden. De 2de groep is voor een aantal sociale projecten zoals in de Kerkband vermeld. Het project in de Dominicaanse Republiek staat van deze projecten ons wel heel na, omdat Henk de Jong hier een belangrijk aandeel in heeft. Ieder jaar helpt hij mee in de Dominicaanse republiek. De 3de groep is voor de diaconie. Sinds vorig jaar wordt deze collecte in zijn geheel afgestaan aan de voedselbank te Dénia. Deze voedselbank wordt georganiseerd door de Spaanse Baptistenkerk. Veel mensen in Dénia, die onder het bestaansminimum leven worden hiermee geholpen. Bijzondere activiteiten: Dit wordt een lange opsomming want er zijn veel activiteiten georganiseerd, met name in het voorjaar. Januari: Een inloopochtend over de schrijver C.S. Lewis met een week later een film over zijn leven: Shadowlands. Februari: **Een inloopochtend over Spiritualiteit bij het ouder worden (nav boek van H. Andriessen). **De beroemde Bloesemtocht en zoals altijd weer uitstekend georganiseerd door Allard en Ypie en dit jaar uitgevoerd door Giel Berkman. 16 **Luisteren naar Oratorium ELIAS in de pastorie. **Op maandagmorgen napraten over de preek in de pastorie. Maart: Drie Inspiratieavonden op de vrijdag over de geschiedenis van de Europese kerk. **Een inloopochtend over de fascinerende wereld van de Christelijke symboliek. **Ontvangst van leerlingen van het Calvin College in onze kerk n.a.v. een goed idee van Ina vd. Laan. April: Inloopochtend over kunst en symboliek rond Pasen. **Een cursus van 2 avonden over creatief bloemschikken. **Het Paasonbijt werd niet vergeten. Een groot aantal deelnemers had zich aangemeld en onder de hoede van Ypie, Ati en Gerti werd dat een groot succes. Mei: De jaarlijkse gemeentevergadering met aansluitend een lunch. **De nieuwe ambtsdrager Tiny Berkman wordt aangekondigd in de vacature van Allard Draaisma. **Een inloopochtend over Herdenken en Vieren. Juni / Juli/ Aug.: Een inloopochtend over Meer dan het gewone en een filmavond in de pastorie over Des Hommes et des Dieux. Sept. Een Inloopochtend over de Schepping en een muziekavond bij Martin en Dori Vos. Okt.: Een bezoek aan het klooster in Jesus Pobre. **Voor het eetkamerproject van de voedselbank zoekt Martine vrijwilligers. Nov.: Een inloopochtend over de 12 kleine profeten. Dec.: De erwtensoepochtend in de kerk met bijbelquiz voor onze 75+-ers. De erwtensoep, gemaakt de vorige dag, was die ochtend bedorven, maar Albert Heijn hielp ons tijdig uit de brand. **In deze maand is ook de kerkenraad op reanimatieherhaling geweest bij het Rode Kruis in Javea. Dat was in vogelvlucht wat we met z n allen gedaan en beleefd hebben. Mocht ik wat wezenlijks vergeten zijn, dan hoor ik dat graag.

9 17 De sjabbat. ( Via Bram Gerth) Een poosje geleden vroeg een lid van onze kerkenraad aan het einde van de vergadering de dominee wat zij moest antwoorden op de vraag van onze huurders, de zevende-dags adventisten waarom wij de zondag vieren en niet de sjabbat zoals door G d geboden. Het antwoord van de dominee was dat daar niet op te antwoorden viel, omdat de adventisten gelijk hadden. Persoonlijk vond ik het een nogal verrassend antwoord vooral omdat ik het me ook al vaak heb afgevraagd en nog nooit een zinnig antwoord heb gekregen. Wanneer is eigenlijk bij ons Christenen de zondag voor de sjabbat in de plaats gekomen en waarom? Voor het samenkomen op een bepaalde dag in de week zoals de zondag in relatie tot de sjabbat is het goed te beseffen dat in de eerste jaren de gemeente een volledig binnen het Jodendom geïntegreerde stroming was. Er is geen reden om aan te nemen dat de eerste christenen niet op sjabbat in de tempel of de synagoge samenkwamen en ook de sjabbat niet hielden. Nadat ook niet-joden tot geloof waren gekomen wordt door de apostelen besloten aan de gelovigen uit de heidenen geen extra lasten op te leggen wat de ge- en verboden voor de sjabbat betrof. Paulus gaat nergens in tegen het houden van de sjabbat, maar waarschuwt wel tegen het opnieuw opleggen van allerlei geboden. Zowel Augustines als Calvijn waren van mening dat het gebod de sjabbat te houden, is komen te vervallen. Mij, maar ik geef mijn mening graag voor een betere want ik ben een leek, lijkt dit op z n minst gezegd een beetje hoogmoedig om als mens te gaan bepalen welke geboden nog wel en welke geboden niet meer voor ons gelden. Hoe anders kijken de Joden tegen de sjabbat aan. Op Jom Kipoer kregen ze vergiffenis voor de aanbidding van het gouden kalf. De bouw van de tabernakel moest het teken zijn dat deze overtreding vergeven was. De dag na Jom Kipoer verzamelde Mosjé het hele Joodse volk en vertelde: 18 Zes dagen mag er gewerkt worden (of kun je werken) maar op de zevende dag moeten jullie je onthouden van al het werk. Gelukkig staat in de nieuwe vertaling niet meer: Zes dagen zult gij werken Waarom is het zo belangrijk dat er in plaats van zult, mag staat? Willen we werkelijk rusten op de sjabbat, dan moeten we gedurende de zes werkdagen niet al te actief bezig zijn met de struggle for life. De omschakeling is dan te groot. Je krijgt het werk om het zo maar eens te zeggen, niet uit je kop. Als je mag werken, dan ziet het er heel anders uit. Opmerkelijk is dat vlak voor de bouw van Israëls Heiligdom zoveel nadruk wordt gelegd op het vieren van de sjabbat. In feite is hier sprake van een competitie tussen twee G ddelijke opdrachten. De Joden in de woestijn waren helemaal in beslag genomen door de bouw van het Heiligdom. Dat was voor de omgeving een teken dat die schandvlek van de aanbidding van die afschuwelijke afgod, zo vlak na de openbaring van de Tora, was uitgewist. G d zou Zelf in hun midden wonen. Alle aandacht was gericht op het bouwen van dit nationale monument van hernieuwd zelfvertrouwen en de versterkte relatie met het Opperwezen. Maar kijk, dan zegt G d tegen het volk: Hoe enthousiast jullie ook zijn over het bouwen van dit Heiligdom, toch is de sjabbat belangrijker, op de sjabbat wordt er niet gebouwd. In de Tora is het eerste dat heilig heet niet een boom, gebouw of berg, maar een brok uit de tijd! Daarom zeggen de Joden in de kidoesj, de inwijding van de sjabbat op vrijdagavond, dat de sjabbat een herinnering is aan de schepping maar tevens een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Sjabbat houden toont erkenning van G d als baas over plaats en tijd, universum en historie. Daarom is de sjabbat belangrijker dan het bouwen van het Heiligdom. Misschien toch goed om even te onthouden? Gedeelten van dit stukje zijn verkort overgenomen uit een artikel geschreven door rabbijn Evers in het Nieuw Israëlisch Weekblad.

10 19 In memoriam ( Cor Pors) Op Palmzondag, 1 april 2012, is ds. Dick de Dreu in Middelburg overleden. Hij was onze voorganger in Dénia in de jaren 2005 en 2007; in beide jaren een periode van 2 maanden. Toch klonken zijn woorden eind januari van dit jaar nog in onze kerkzaal, toen Matty Horne, bij afwezigheid van een predikant, een preek van Dick heeft voorgelezen. Als u zich herinnert, dat deze preek ging over het onderricht van Jezus aan zijn leerlingen, met name de gelijkenissen over de splinter en de balk en het leggen van een fundament van je huis op rotsgrond, dan komt het misschien weer even heel dichtbij. Deze dienst werd door velen als heel fijn ervaren en niet in het minst door de boodschap van Dick, door Matty uitgesproken. Boven de rouwkaart stond geschreven: In goede machten liefderijk geborgen verwachten wij getroost wat komen mag. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw Nel, voor wie hij een levenskameraad was en zijn kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen alle sterkte om dit verlies te verwerken. Dick is 72 jaar geworden. Oogzorg Wereldwijd. (Bram Gerth) Eén van de sociale projecten die onze kerk steunt is Oogzorg Wereldwijd. In 1984 begon deze organisatie met het opzetten van oogkampen in de Himalaya onder de naam Oogkamp Himalaya. Deze oogkampen werden bemand door enthousiaste oogartsen en verpleegkundigen die hun vakantie opofferden om staaroperaties uit te voeren. Het succes was enorm. Met veel improvisatietalent werd er in schuren met vers stro op de grond geopereerd. Het succes was zo overweldigend en de resultaten zo goed, dat in 1989 een regionaal kantoor werd geopend in Kathmandu waaruit de organisatie ter hand werd genomen. Geleidelijk groeide het inzicht dat structurele hulp, gebaseerd op zelfredzaamheid, uiteindelijk beter was dan incidentele hulp. In 1993 werd het mogelijk een oogziekenhuis in Pokhara te openen. Het geld voor dit project werd door donaties bij elkaar gebracht. 20 De naam Oogkamp Himalaya werd in 1995 gewijzigd in Oogzorg Himalaya. Er werd zo goed gedoneerd en er waren zoveel oogartsen en verpleegkundigen die zich belangeloos voor dit mooi werk inzetten, dat in 2002 de naam weer moest worden gewijzigd in Oogzorg Wereldwijd, omdat inmiddels ook operaties op grote schaal werden uitgevoerd in India en Pakistan. In 2008 ontstond door samenvoeging van Oogzorg Wereldwijd en De Mekong Oogdokters, de organisatie Eye Care Foundation. Door deze fusie verdween de versnippering van de steun uit Nederland en kon ook de menskracht effectiever worden ingezet. Ik benadruk dat Eye Care Foundation afhankelijk is van donaties en vrijwilligerswerk, aangevuld met incidentele hulp van de landen en buurlanden waarin de organisatie actief is. Ondertussen wordt gewerkt in Azië, Afrika, Nepal, Pakistan, India, Vietnam, Cambodja, Laos, Ghana en Oeganda. De nadruk ligt nu op het opleiden van inheems personeel vaak door Nederlandse oogartsen. Sinds 1996 ondersteunt Eye Care Foundation het Mechi oogzorgprogramma in het Oosten van Nepal. In 1997 werden daar 9000 onderzoeken gedaan en 1250 operaties verricht. In 2003 was het aantal onderzoeken en het aantal operaties Nog 5 jaar later waren deze getallen en Met hulp van donaties van Nederlanders en giften van Nederlandse organisaties kon in 2009 een volwaardig en goed uitgerust Hospitaal in Mechi worden geopend waar patiënten uit Nepal en India terecht kunnen. Daarnaast worden er in dit ziekenhuis studenten opgeleid van de universiteiten in Kathmandu en Dhara en voor studenten uit andere landen zijn er een groot aantal stageplaatsen beschikbaar. De oogkampen waar het allemaal mee begonnen is, vinden nog steeds plaats in het ontoegankelijke hooggebergte maar nu zijn het de inheemse artsen die de operaties verrichten, vaak in samenwerking met Nederlandse oogartsen. Op 12 april van dit jaar werd er in een oogkamp een record gevestigd door een oogarts uit Nepal.

11 21 Deze man, opgeleid door o.a..nederlanders, presteerde het om in één dag 55 staaroperaties uit te voeren. Zijn naam: Dr.Indraman. Leuk is het om te kunnen vermelden dat Dr. Gerard Smit, die in 1985 deelnam aan zijn eerste oogkamp, ook nu 27 jaar later van de partij was. Een door staar blindgeworden man met maar één been, liep op krukken geholpen door zijn kleinzoon, vier dagen lang over onmogelijk kleine paadjes naar het oogkamp. Hij kon na de operatie zelfstandig naar huis! De kosten voor een staaroperatie bedragen ongeveer 35 en een driejarige opleiding tot oogarts Ik kan het verhaal nog veel langer maken, maar dit verhaal maakt duidelijk dat het geld wat wij met elkaar bijeenbrengen, goed wordt besteed. Trots hoeven we op onze gaven niet te zijn maar we mogen best blij zijn met het feit dat dankzij onze giften heel veel mensen van hun blindheid zijn genezen en weer als volwaardige mensen kunnen deelnemen aan het normale leven. Spreekwoorden en uitdrukkingen uit de bijbel. Dat valt in goede aarde. Als een bericht of een plan goed is ontvangen, zeg je: het viel in goede aarde. De uitdrukking komt uit de bekende gelijkenis van de Zaaier, waar een deel van het zaad verkeerd terecht komt op de rotsen of op de weg, maar het zaad moet natuurlijk op de vruchtbare akker terecht komen, in goede aarde vallen. En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht en het droeg tot dertig- zestig-, en honderdvoud toe. (Marcus 4:8 en Matt. 13:8 en Lucas 8:8) Er is niets nieuws onder de zon. Het bijbelboek Prediker geeft lessen in levenskunst. De bekendste uitspraak is: IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Dat betekent: alles is zinloos. Je kunt zeggen: zonder God is alles zinloos. Er is niets nieuws onder de zon betekent: het is altijd hetzelfde liedje, alles komt op hetzelfde neer. Of: alles herhaalt zich. 22 Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt verzadigd van zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Wat geweest is, dat zal er zijn en wat gedaan is, dat zal gedaan worden; er is niets nieuws onder de zon. (Prediker: 8 en 9) Levensbeschouwelijke sites: Muziekagenda (Cor Pors) **Zondag 13 mei 2012, hr in Pedreguer Moederdagconcert in de Esglesia Santa Creu te Pedreguer door de organist Josep Vicente Giner. Hij speelt werken van o.a. Bach(ook uit het klavierbüchlein van Anna Magdalena Bach), Händel, Scarlatti, Haydn en Kerll. Kaarten bij Proakustik, Calle Diana/hoek Park Chabas in Dénia of bij Konzertfreunde Tel of bij de kerk, prijs 10 Euro. **Zaterdag 2 juni 2012, uur in Dénia 10 de Serenade in de kruisgang van de Ermita Las Rotas te Dénia Vivaldi Kwintet- Trompetten-Ballet. Kaarten bij Proakustik, Calle Diana 49, tel of of tel , prijs 15 Euro.

12 Mededelingen: ( secretaris ) 23 Onze sociale projecten zijn: * Dominicaanse Republiek, * Ooghulp Wereldwijd, * Lilianefonds, en * Oikocredit. Collectes voor de diaconie gaan voorlopig naar de voedselbank in Denia (naar mensen die door de crisis onze hulp hard nodig hebben). Predikant: In de maanden mei en juni zal ds. Bert Oosthoek uit Arnhem in de gemeente voorgaan. In juli en augustus verwachten we ds. Maaike Schepers uit Enschedé. De Kerkband komt meestal medio van de maand beschikbaar. Wilt u een bericht ontvangen zodra de Kerkband beschikbaar is op de website (en ik heb uw adres nog niet), stuur dan een aan de secretaris van de kerkenraad (zie onder). Copij voor de redactie van de kerkband kunt u sturen aan hetzelfde adres. Er verschijnt geen Kerkband in juli en augustus. Mutaties: Als er veranderingen optreden in uw persoonlijke of adresgegevens in Spanje, Nederland of België, wilt u dat dan doorgeven aan de secretaris (zie onder). De kerkenraadsvergadering wordt in principe gehouden op de 1ste dinsdag van de maand. Als u iets wil inbrengen, dan ontvangen we graag de stukken twee dagen van te voren. Jaarstukken Op de tafel bij de ingang van de kerk liggen nog een aantal financiële verslagen. secretaris: Nederlandse interkerkelijke gemeente te Denia Kerkgebouw: Kerkdiensten: 24 Evangelio-El Arca de Noé, Calle Sanchis Guarner 9, Denia. Iedere zondag om 11 uur.( aansluitend koffie/thee drinken) Pastorie, tevens correspondentieadres: Calle Aristeu 23, Marquesa 1, Denia Predikant: Bezoek graag telefonisch aankondigen tel Kerkenraad: Voorzitter: Cor Pors, Javea, Tel Vice Voorz. Bram Gerth, Javea Tel Secretaris Derk Rozema, Javea, Tel Penningm. Piet v.d. Brugge, Benissa Tel Tiny Berkman Els Poblets Tel Matty Horne Denia Tel Henk de Jong Javea Tel Chris de Jong Teulada Tel De adressen van de kerkenraadsleden vindt u op de website. Internet website: Vrijwillige bijdragen:spanje: Bankrelatie: B.B.V.A. te Javea. Rek.nr.: /bic=bbvaesmm T.n.v. Iglesia evangélic holandesa Nederland: Bankrelatie: ING te Geldrop Rek.nr.: (Of IBAN: NL02 PSTB )

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus!

Bijbellezing: Johannes 4 vers Zit je in de put? Praat es met Jezus! Bijbellezing: Johannes 4 vers 7-27 Zit je in de put? Praat es met Jezus! Wij hadden vroeger een waterput Vroeger is meer dan 55 jaar geleden Naast ons huis aan de Kerkstraat in Harkema Ik weet nog hij

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p.

Lesoverzicht. 1. Bidden p De Kerk p De priester p Vergeving p De Bijbel p Delen p Het offer p. Lesoverzicht 1. Bidden p. 4 2. De Kerk p. 10 3. De priester p. 17 4. Vergeving p. 23 5. De Bijbel p. 28 6. Delen p. 35 7. Het offer p. 41 8. De H. Communie p. 48 9. Zingen voor God p. 55 10. Heilig worden

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus

Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde. Gemeente van Christus Zondag 10 mei 2015 6 e zondag van Pasen kleur wit Ds. A.J.Wouda Joh. 15: 7-19 Blijf in mijn liefde Gemeente van Christus Het is bijna niet te bevatten: vorig week zondag, om deze tijd, stond ik bij het

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Nehemia 8:10b - Feest met de wet

Nehemia 8:10b - Feest met de wet Nehemia 8:10b - Feest met de wet Je moet al zo veel, en dan moet je je van God ook nog aan zijn wetten houden? Hoe kun je nu blij zijn met de wet? Toch wordt in Jeruzalem feest gevierd als de wet gelezen

Nadere informatie

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11

Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten. Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Pinksteren 2015 -- oogst van de vruchten Bij Exodus 20 : 1 20 - Handelingen 2 : 1-11 Als wij Pinksteren vieren, dan vieren we toch ook dat de boodschap van Gods liefde wereldwijd rondgaat. Dat we in het

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Prediker 2:24-25 Hoe word ik gelukkig?

Prediker 2:24-25 Hoe word ik gelukkig? Prediker 2:24-25 Hoe word ik gelukkig? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Prediker 2:24-25 - Hoe word ik gelukkig?

Prediker 2:24-25 - Hoe word ik gelukkig? Prediker 2:24-25 - Hoe word ik gelukkig? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is:

Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Uitleg voor kinderen die gevormd willen worden. Voordat je informatie krijgt over het vormsel zelf is het wel handig om te weten wat een symbool is: Een symbool is iets wat je helpt herinneren of je in

Nadere informatie

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester

Hebreeën 4, Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Hebreeën 4,14-16 - Bidden dankzij Jezus onze hogepriester Biddag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang: Gez 172,1.4 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Gez 149 Gebed Lezen uit de Bijbel - Hebreeën 2,14-18

Nadere informatie

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12

Zendingsmoment voor het sterzingen, opgebouwd rond Mt. 2, 1-12 Pagina 1 Didactisch materiaal Affiche, sterreflectoren, veiligheidsjasjes, van het sterzingen Projectfiche sterzingen 2015 Verkleedmateriaal voor Driekoningen CD met sterzangerslied Teksten van de liederen

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen.

Dino en het ei. Duur activiteit: 30 minuten Lesdoelen: De kleuters: kunnen een prent linken aan een tekst; kunnen het verhaal navertellen. Dino en het ei Bibliografie: Demyttenaere, B. (2004). Dino en het ei. Antwerpen: Standaard. Thema: niet alles is steeds wat het lijkt, illusies Korte inhoud: Elke nacht staat er een groot wit ei tussen

Nadere informatie

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD

EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Bijbel voor Kinderen presenteert EEN MAN DOOR GOD GESTUURD Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel

Pasen met de Samenleesbijbel. Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Pasen met de Samenleesbijbel Materiaal voor kinderen van 8-12 jaar Johannes 20:1-18 uit de Samenleesbijbel Samenleesbijbel De Samenleesbijbel is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met ruim 500 pagina

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017

School Gezinsdienst. Prinses Julianakerk Scheveningen. Zondag 5 februari 2017 School Gezinsdienst Prinses Julianakerk Scheveningen Zondag 5 februari 2017 Thema: Heb je naaste lief! Voorganger: Arjo van der Steen Organist: Frans van Riessen Het verloop van de dienst Welkom Zingen:

Nadere informatie

Gemeente van Christus,

Gemeente van Christus, Dan. 7,1-14; Mat.26,57-68 Witte donderdag 17 april 2014 Viering van het HA Ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Iedereen droomt elke nacht. Maar lang niet elke droom weet je nog als je wakker wordt. En

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Lucas 24: Geloof jij het?!

Lucas 24: Geloof jij het?! Lucas 24:13-35 - Geloof jij het?! Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Lucas 2:25-35 Heb je geduld?

Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Lucas 2:25-35 Heb je geduld? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking.

Voor onze broers en zussen met een verstandelijke beperking. Hoe je hier mee om wilt gaan? Zou het in de vorm van een aantal lessen doen Uit het verhaal kun je zelf vragen bedenken voor een bespreking met de catechisanten. Zie dit als een aanzetje Ben ik iets vergeten

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Naar aanleiding van de lezingen vandaag, over het ophouden van de manna uit Jozua 5 en het teken van brood en vis uit Johannes 6, wil ik graag twee

Nadere informatie

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Eerste Kerstdag Liturgie Zingen - LB 138,1.3.4 Komt allen te zamen - LB 139 Komt verwondert u hier mensen - LB 145,1.3 Nu zijt wellekome

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

K E R B A N. ederlandse interkerkelijke gemeente. Uit de pastorie OP WEG NAAR HET PAASFEEST

K E R B A N. ederlandse interkerkelijke gemeente. Uit de pastorie OP WEG NAAR HET PAASFEEST K E R K B A N L ARCA DE NOÉ ederlandse interkerkelijke gemeente Uit de pastorie 2 Truus en Koos de Gier OP WEG NAAR HET PAASFEEST Pasen is, zoals u allemaal wel weet, het grote feest van de kerk. We zullen

Nadere informatie

DANKDAG 2 november U brengen wij dank!

DANKDAG 2 november U brengen wij dank! DANKDAG 2 november 2016 U brengen wij dank! voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Margreeth Hartman m.m.v. het ouderenkoor in de Maat en de kinderen van de basiscatechese In de Maat zingt - Dank u

Nadere informatie

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde

Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Marcus 14,1-11 Maak Jezus blij met jouw liefde Aangepaste dienst met medewerking van de Bliid Boadskip Sjongers uit Berlikum Liturgie Voorzang Gez 132 Dank u voor deze nieuwe morgen Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

Joh. 17, preek NGKE

Joh. 17, preek NGKE Joh. 17, 20-26 preek NGKE 12-2- 17 [Bij het avondmaal] Het thema is vandaag de kerk. En dat begint hier aan tafel. De afgelopen weken realiseerde ik me dat dit thema samen zou vallen met de viering van

Nadere informatie

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen.

Helaas zijn christenen niet per definitie hartelijke en gastvrije mensen. Heb God lief zo goed als je kunt, en heb elkaar lief zoals Jezus ons liefhad. Het is niet niks, wat we net gelezen hebben. Eerst het verhaal van het volk Israel. Gevlucht uit Egypte, een lange vermoeiende

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Genieten van het echte leven

Genieten van het echte leven Genesis 3: 19 Tot de dag van je dood zul je zwetend het land bewerken om te kunnen leven. 1 De Hamvraag Mag ik genieten en wat is dan eigenlijk genieten? Het leven is toch vooral lol maken! X Het moet

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Ontmoetingskerk, Heerde

Ontmoetingskerk, Heerde Ontmoetingskerk, Heerde Zondag, 18 sept. 2016, om 9:30u Voorganger: ds. Hanneke Diermanse en dhr. Kees Posthumus Organist: Henk van der Maten Lectoren: Josephine Hanekamp, Hanneke Gerritsen, Luit Jonker

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld

14 februari in de Ger. Kerk: Bram Helder en Jan Idema over Geloven en geld Vanaf september tot en met mei is er elke 3 de woensdag van de maand van 10 tot 11.30 uur een koffie- ochtend waarin ouderen bijeen komen. Onder het genot van koffie/ thee komen er verschillende thema

Nadere informatie

EEN PRINS WORDT EEN HERDER

EEN PRINS WORDT EEN HERDER Bijbel voor Kinderen presenteert EEN PRINS WORDT EEN HERDER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Erna van Barneveld

Nadere informatie

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op,

Hé, man Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik hoorde jullie praten, met al dat broeder en zuster gedoe. Hou op, Het team Hé, broeder, Kan ik je even spreken? Ja, wacht even, oké, oké, ja, zeg het maar. Nou, ja, het zit eigenlijk zo: je hebt mij heel erg pijn gedaan. O? Ja. Ik heb één van je oude toespraken beluisterd.

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, jongens en meisjes, Hé Joyce, ga je mee? Emma rent achter Joyce aan als ze van het schoolplein lopen. Joyce, wij gaan vanmiddag op bezoek bij mijn oom,

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling

BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1. Les 1 - De oorsprong van de Bijbel. In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 1 Les 1 - De oorsprong van de Bijbel In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Deze bijbelstudies zijn vooral bedoeld voor jongeren van 11

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Mijn moeder is dominee

Mijn moeder is dominee Mijn moeder is dominee 1 Opgedragen aan mijn dochter: Renske Aussems 2 Mijn moeder is dominee Annemike van der Meiden 3 Schrijver: Annemike F.R. van der Meiden Editors Marinus den Oudsten en Jeannette

Nadere informatie