In Leuven, met Leuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In Leuven, met Leuven"

Transcriptie

1 België - Belgique P.B. Leuven AFGIFTE LEUVEN 1 JAARGANG 13, NR OKTOBER 2003 VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS WIJ ZIJN DECAAN! Tijdens de opening van het nieuwe academiejaar op maandag 29 september 2003 werd ook het nieuwe College van decanen geïnstalleerd. V.l.n.r. Stijn Dhert, Sabine Vercruysse, Luc Geurts, Johan Heyvaert en Piet Delcourt runnen samen de Technologische Hogeschool en de Pedagogische Hogeschool van GROEP T. GROEP T TREEDT TOE TOT ASSOCIATIE K.U. LEUVEN In Leuven, met Leuven De opening van het nieuwe academiejaar sluit niet alleen een periode af maar luidt ook een nieuw tijdperk in. Na twee jaar intensieve dialoog met de K.U. Leuven, maar ook met de stad en de provincie Vlaams-Brabant, zijn de universiteit en GROEP T geëvolueerd van natuurlijke tot culturele partners en treedt GROEP T ongebonden verbonden toe tot de Associatie K.U. Leuven, aldus Algemeen Directeur Johan De Graeve in zijn openingstoespraak op 29 september De Algemeen Directeur verwelkomde eerst de gasten: Vlaams minister Patricia Ceysens, burgemeester Louis Tobback, rector André Oosterlinck en Cyrille Van Mellaert, ere-gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. Hij bedankte de minister dat zij als jongste excellentie in de Vlaamse regering GROEP T s jonge decanen een voorbeeld noemde van de vernieuwing en de verjonging van politiek en bedrijfsleven in Vlaanderen. Hij dankte Louis Tobback en Cyrille Van Mellaert voor hun wijze en niet zelden ontnuchterende raad en de rector voor de constructieve dialoog die ertoe geleid heeft dat GROEP T ongebonden verbonden tot de Associatie K.U. Leuven toetreedt. Dit feit samen met onze aanwezigheid in het hart van de stad bewijst onze verbondenheid met Leuven. Maar ook hier zijn wij ongebonden omdat deze stad evengoed onze springplank is naar het buitenland. De meer dan 120 Aziatische studenten vormen het levende bewijs dat onze hogeschool midden in de wereld staat. Belevenissen GROEP T s missie is educing essence by experiencing existence. Of: je eigenheid tot uiting laten komen door het beleven van het bestaan. Experiencing is dus veel meer dan ervaring Vervolg op pagina 2

2 BELEID foto F. Van Loock André Oosterlinck, rector van de K.U. Leuven en Johan De Graeve, Algemeen Directeur van GROEP T, bij de opening van het academiejaar. Na twee jaar intensieve dialoog zijn de Leuvense universiteit en de Leuvense hogeschool geëvolueerd van natuurlijke tot culturele partners en treedt GROEP T ongebonden verbonden toe tot de Associatie K.U. Leuven. 2 Vervolg van pagina 1 en de experiencing economy is ook heel wat anders dan de veelbesproken kenniseconomie. Bij experiencing gaat het om belevenissen die je op een of andere manier raken of bijblijven. Wij creëren een omgeving van belevenissen die je in staat stellen het beste uit jezelf te halen. In het Engels bestaat daar een mooi woord voor: educing. Het deelt de stam met educating bij de hand nemen, begeleiden maar het is zachter, spontaner, natuurlijker. Voor educing bestaat geen Nederlands equivalent, dus is het ogenblik gekomen om het woord educeren te lanceren. Onze missie bestaat er dus in ieders eigenheid te educeren. Vanuit deze missie ondernemen wij onderwijs, onderzoek en dienstverlening in Engineering, Educating en Enterprising. Dit zijn de 3 E s. Onze activiteiten zijn er meer in het bijzonder op gericht om deze 3 E s in hun samengaan te laten beleven in resonantie en synchroniciteit met de voortdurend evoluerende omgeving. Onze vaste overtuiging is dat een ingenieur een beter ingenieur is als hij over de kwaliteiten van een ondernemer en een educator beschikt. En een leraar een betere educator is als hij ondernemend en ingenieus kan zijn. En een ondernemer beter zal ondernemen als hij engineering- en educating-capaciteiten heeft verworven. Kortom, of we nu spreken van een ingenieur, een leraar of een ondernemer, ieder van hen kan pas ten volle zijn persoonlijkheid en professionaliteit educeren als hij Engineering-, Educatingen Enterprising-kwaliteiten in zich verenigt. Vrij en verantwoordelijk De 3 E-filosofie ligt aan de basis van een heel veranderingsproces, aldus Johan De Graeve. De paradox of leading change bestaat erin dat je als leider weliswaar jezelf moet veranderen maar zelf zo weinig mogelijk aan het onderwijsproces deelneemt. Als rector Oosterlinck de academische vrijheid opvat als de vrijheid om kwaliteit af te leveren, dan verstaan wij onder academische vrijheid in eerste instantie autonomie. De vrijheid om verantwoordelijkheid te nemen. Niet accountability maar wel volle responsability. Het college van decanen dat we vandaag installeren is autonoom en vrij om het veranderingsproces vorm en inhoud te geven. Essentieel in de 3 E-filosofie is tenslotte het sensibiliseren voor visie. Een eigen wereldvisie ontwikkelen kun je pas te midden van een pluraliteit van wereldvisies. Welnu, wij werken in zo n pluraliteit en erkennen daarbij ten volle de christelijkhumane missie van de K.U. Leuven en de Associatie en beklemtonen het belang van dialoog met een pluraliteit van wereldvisies. Autonoom en authentiek GROEP T is volgens de Algemeen Directeur overigens niet alleen een verhaal van E s maar ook van A s. De eerste A staat voor Anticiperen. Met de 3 E s willen we precies anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Als je bijvoorbeeld ziet dat het aantal vrouwelijke ingenieursstudenten elk jaar verder afneemt, is het dan niet hoog tijd dat er iets aan de opleiding verandert? Welnu, door meer enterprising- en educating-bekwaamheden in het curriculum te brengen, zullen we niet alleen een nieuw type ingenieur vormen maar eveneens opnieuw meer meisjes aantrekken. De tweede A is alliantiegericht. De toetreding tot de Associatie K.U. Leuven is daar een mooi voorbeeld van maar ook internationaal zullen we verder allianties blijven aangaan. Over de A van autonomie hadden we het al. Blijft nog de A van authentiek. Je kunt pas echt autonoom zijn als je authentiek bent en dat ook kunt blijven. Voor GROEP T betekent dit dat we ongebonden verbonden onze essentie kunnen educeren met de K.U. Leuven, in deze stad en deze provincie, in en met de wereld. De Missie van GROEP T GROEP T onderneemt onderwijs, onderzoek en dienstverlening in engineering, educating, enterprising. De missie van GROEP T is Educing Essence by Experiencing Existence het zijn (essence) tot uiting laten komen (educing) door het beleven (experiencing) van het bestaan (existence). GROEP T onderneemt daartoe onderwijs, onderzoek en dienstverlening, dat engineering, educating, enterprising in hun samengaan (ensembling) laat beleven, doorheen grenzen van tijd en ruimte, in resonantie en synchroniciteit met de elementen en evenementen (ensembling) in de evoluerende omgeving (evolving environment). Sensibiliseren voor visie is hierbij essentieel. Een eigen wereldvisie ontwikkelen wordt verwezenlijkt in een pluraliteit van wereldvisies. GROEP T erkent de open christelijk-humane missie van de VZW Associatie K.U. Leuven en beklemtoont hierbij het belang van de dialoog met een pluraliteit van wereldvisies. In het kader van haar missie onderneemt GROEP T onderwijs, onderzoek en dienstverlening op het gebied van engineering, evenwel samen met een voortdurend sensibiliseren voor enterprising en educating. Inzake engineering stelt GROEP T technologie initiaal, steeds in samenspel met management en communicatie. Technologie wordt hierbij beleefd als brug tussen natuur en cultuur, en tussen existentie en essentie. Enterprising staat voor visie, missie en sense of mission, waarbij missie gekenmerkt wordt door zijn vier essentiële elementen: purpose, strategy, value en behavior. Educating staat voor de vier pijlers van het rapport van de Commissie Delors voor UNESCO: learning to know, learning to do, learning to live together en learning to be. In een evolving economy vraagt dit naar de ontwikkeling van een eigen wereldvisie, in een voortdurend samenspel tussen studenten, docenten en partners in binnen- en buitenland.

3 OPENING ACADEMIEJAAR Vlaanderen op de catwalk Naast lastenverlaging en investeringen in bereikbaarheid moet Vlaanderen werken aan een derde spoor: dat van de creativiteit en de innovatiekracht van onze mensen en ondernemingen, lezen we in de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Tijdens de opening van het academiejaar bij GROEP T lanceerde Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands beleid en e-government de idee van Flanders DC: District of Creativity. Een oproep om de krachten te bundelen en Vlaanderen beter te positioneren in de wereld. Zoals GROEP T zijn activiteiten onderneemt vanuit de 3 E s van Engineering, Educating en Enterprising definieert Patricia Ceysens haar beleid in termen van 3 C s: competitiviteit, connectiviteit en creativiteit, die zij situeert als hoekstenen van vernieuwing. Competitiviteit klinkt volgens de minister misschien wat defensief, toch blijft het een essentiële voorwaarde voor economische activiteit en welvaart. Onze concurrenten wonen vandaag in alle uithoeken van de wereld. Hun loonkosten zijn vaak maar een fractie van de onze. Terwijl ze vroeger alleen maar grondstoffen leverden, brengen ze nu hoe langer hoe meer hoogtechnologische producten en volwaardige diensten op de markt. Het is geen toeval dat een internationale studie onlangs nog China aanwees als het meest aantrekkelijke land om te investeren. Hoe je het ook draait of keert, je kunt er niet omheen dat het centrum van de wereld zich verplaatst van de Atlantische naar de Stille Oceaan. Maar ook in ons continent verschuift het accent. Met de uitbreiding van de EU naar het oosten ligt Vlaanderen niet meer in het hart maar aan de rand van Europa. Toch betekent dit volgens minister Ceysens niet dat we deze evolutie lijdzaam moeten ondergaan. Naast het aantrekken van meer risicokapitaal moeten we onze export bevorderen en meer buitenlandse investeerders aantrekken. Daarom gaan we bijvoorbeeld de diensten van buitenlandse handel en buitenlandse investeringen integreren in Flanders Investment and Trade, afgekort FIT. Dit maakt ons slagkrachtiger. Bovendien zal het FIT nauw samenwerken met de private sector zodat het een beroep kan doen op de expertise en de netwerken van diegenen die de buitenlandse markten en investeringsbehoeften goed kennen. Andere noodzakelijke maatregelen houden verband met lastenvermindering. Op dit punt kunnen we volgens de minister duidelijk niet concurreren met de Aziatische groeipolen of de Oost-Europese nieuwkomers en andere lage loonlanden. Wist je dat een Chinese ingenieur gemiddeld amper één vijfde kost van zijn Vlaamse collega die hetzelfde werk doet? Een ander cruciaal punt is de verbetering van het ondernemersklimaat en het stimuleren van het ondernemerschap. Zo hebben op 100 volwassenen tussen 18 en 64 jaar de jongste drieënhalf jaar slechts 4,1% een vandaag nog bestaande onderneming opgestart. In 16 Europese landen is dat gemiddeld 8 op 100, in de VS en Canada zelfs 11,3%. Als we niet de goedkoopste zijn moeten we de creatiefste zijn Verhalen vertellen De tweede C van de minister heeft alles te maken met de globalisering van de wereld. De impact ervan zie je dagelijks in de media, op je PC, in het straatbeeld, de cultuur, het voedsel, het consumptiepatroon. Die globalisering zorgt niet alleen voor nieuwe sociale en economische uitdagingen, ze maakt ook dat we anders naar de wereld gaan kijken en onze plaats erin. In België is Vlaanderen een heuse deelstaat, maar in Europa zijn we nog slechts een middelgrote regio en op wereldniveau een gewone stad. Er zijn vandaag al 43 steden in de wereld die meer inwoners tellen dan Vlaanderen. Die toenemende globalisering vraagt om een grote connectiviteit. Dit betekent niet alleen investeren in bereikbaarheid en mobiliteit, maar ook in e-werken, e-leren, e-government. Het verbeteren van de contacten tussen overheid en burger, tussen overheid en bedrijfsleven, tussen Vlaanderen en de wereld. De troef bij uitstek is evenwel de 3 de C, die van creativiteit. Daar is de minister formeel: De 21ste eeuw behoort tot die regio s, landen of steden die het best creativiteit kunnen mobiliseren. Dit wordt de kapitaalsfactor die nieuwe welvaart creëert. Creativiteit in de meest brede betekenis: van ingenieurs en designers, van nieuwe productieprocessen, nieuwe technologieën, nieuwe media, nieuwe vormen van leren, van kunst en cultuur, sport, ontspanning en zorg. Als we niet de goedkoopste zijn moeten we de creatiefste zijn. Onze producten moeten verhalen vertellen. Als je bij IKEA een gietertje van 1 euro koopt, welnu dan koop je een verhaal. Een verhaal dat je geeft om meer groen in de stad, dat je houdt van kleur, leuke design enz. Zo zijn er tal van voorbeelden, ook in de klassieke industriële sector. Neem bijvoorbeeld Picanol, de bouwer van weefgetouwen. Het bedrijf gaat jaarlijks naar de textielbeurs in Birmingham. Voor het eerst nemen ze geen machines mee maar een catwalk! Flanders DC Het verhaal van de 3 C s in het algemeen en creativiteit in het bijzonder kun je volgens de minister niet los zien van de 3 T s die Richard Florida beschrijft in zijn boek The rise of he Creative Class. Het zijn de T s van: Technologie, Talent en Tolerantie. Van elk van de T s wil de Vlaamse regering werk maken. Met het Innovatiepact bijvoorbeeld voor wat de technologie betreft, met nieuwe initiatieven op het gebied van vorming en opleiding om volop te investeren in talent, met maatregelen om een groter klimaat van verdraagzaamheid en openheid te creëren wat dan weer een voedingsbodem is voor creativiteit en innovatie. Waar het volgens minister Ceysens uiteindelijk op aankomt, is om de krachten te bundelen en alle troeven te mobiliseren. De 3 C s van competitiviteit, connectiviteit en creativiteit moeten Vlaanderen meer zuurstof geven om zijn positie in de wereld te versterken. Pas dan worden we een echt Flanders DC: een District of Creativity in een geglobaliseerde wereld. OPENING 3 Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Buitenlands beleid en e-government: Als we niet de goedkoopste zijn, moeten we de creatiefste zijn. Onze producten moeten verhalen vertellen.

4 Stijn Dhert, decaan van de Pedagogische Hogeschool: Een nog meer competentiegerichte en gestuurde opleiding, daar willen we naartoe. OPENING 4 OPENING ACADEMIEJAAR Voor studenten, met studenten Dit academiejaar wordt een sleuteljaar, waarin we keihard zullen nadenken over en werken aan onze toekomst. In het kijken naar de toekomst en in het werken aan wegen naar morgen staan onze studenten centraal. Immers, hoewel er inderdaad nieuwe stakeholders zijn verschenen in het hoger onderwijs en hoewel het Vlaamse hoger onderwijslandschap momenteel belangrijke veranderingen ondergaat, is het in de eerste plaats aan de studenten dat wij verantwoording moeten afleggen en het zijn in de eerste plaats de studenten die ons zullen beoordelen, en niet zozeer op onze inspanningen maar wel op de resultaten ervan. En dat is niets meer dan hun goed recht, docenten doen immers hetzelfde met studenten Ik zou mijn betoog graag even toespitsten op de lerarenopleiding, om aan te geven waar we naartoe willen gaan. Om daarna in een soort synthese een parallel te trekken tussen de onderwijsgevende en de ingenieur. Onze taak bestaat erin onze studenten te begeleiden tot startbekwame leraren. Om die taak tot een goed einde te brengen is het van primordiaal belang om een goed beeld te hebben van de competenties waarover een leraar moet beschikken. En al even belangrijk is het om niet alleen te kijken naar de competenties van nu, maar ook te anticiperen op de bekwaamheden van morgen. Het grootste gevaar van competentiegerichtheid is immers te verstarren in het hier en nu. Hier en nu en morgen hebben alvast één ding met elkaar gemeen: ze vinden plaats in een complex en voortdurend veranderend maatschappelijk kader. De uitbouw van de kennismaatschappij heeft een wat contradictorisch gevolg voor de individuen in deze maatschappij: kennis (of beter gezegd: het veel weten ) is niet langer dé determinerende factor voor maatschappelijk en professioneel succes. Meer en meer wordt de nadruk gelegd op vaardigheden en attitudes, zoals flexibiliteit, verantwoordelijkheid, zin voor initiatief, bereidheid bij te scholen, kunnen werken in een team, internationale georiënteerdheid, enzovoort. Niet alleen kennis, niet alleen veel weten, maar ook doen. En door het doen beleven, en doorheen het beleven, het zijn en het samenzijn. Docent wordt coach Voor onderwijsgevenden is dat niet anders. Integendeel, niet alleen moeten ze over de nodige basiskennis, vaardigheden en attitudes beschikken, ze moeten daarenboven krachtige onderwijsleeromgevingen ontwikkelen en leerprocessen op gang zetten en begeleiden, die ervoor zorgen dat de lerenden die hun zijn toevertrouwd eveneens uitgroeien tot beroepsbekwame professionals. Het klassieke kennisoverdrachtsmodel volstaat daarvoor niet langer. De docent wordt een coach, die de student leert leren en de student op die wijze helpt veranderingsbekwaam te worden. Onze Pedagogische Hogeschool is al een tijdje heel erg goed op weg om van docenten echte coaches te maken en haar studenten meer verantwoordelijkheid te geven voor het leerproces dat ze moeten doorlopen. Op deze weg willen we verder blijven gaan. Een nog meer competentiegerichte en -gestuurde opleiding, daar willen we naartoe: een gemodulariseerde lerarenopleiding, met goed uitgebouwde projecten, met aandacht voor kennis, vaardigheden en attitudes, met een stevige en persoonlijke studentenbegeleiding en met de nadruk op het ontwikkelen van een goede visie op zichzelf als onderwijsgevende en op het onderwijs in het algemeen. Een goede leraar moet beschikken over engineering- en enterprising- bekwaamheden Deze ideeën in de praktijk zetten, is de uitdaging die we dit en de volgende jaren zullen aangaan. En dit academiejaar is een sleuteljaar omdat we dit jaar de deur naar een volledig vernieuwd curriculum zullen openen. Er zullen denktanks worden opgericht om elk van onze lerarenopleidingen te bekijken doorheen de bril van het competentiegerichte leren. Het 3 E-kader van Engineering, Educating, Enterprising kan ons helpen om beter zicht te krijgen op deze competenties en onze lerarenopleiding vorm te geven. Ik vat dit kader kort even samen in eigen bewoordingen en met de competente leraar in de hoofdrol. Een goede leraar moet beschikken over educating -bekwaamheden, omdat hij jongeren moet kunnen coachen en begeleiden, omdat hij een opvoeder is, omdat hij pedagoog en didacticus is, omdat hij jongeren introduceert in weten, doen, samenleven en zijn. Een goede leraar moet beschikken over engineering -bekwaamheden, omdat hij krachtige onderwijsleeromgevingen moet kunnen organiseren, waarbinnen lerenden op actieve en constructieve wijze kennis, vaardigheden en attitudes kunnen verwerven. Creativiteit en vindingrijkheid zijn onontbeerlijk. Een goede leraar moet beschikken over enterprising -bekwaamheden, omdat hij een manager is, die voortdurend bij de zaak moet zijn om de onvoorspelbaarheid en multidimensionaliteit van de dagelijkse klasrealiteit in goede banen te leiden, die verantwoordelijkheden neemt en kan delegeren. Maar ook omdat hij iemand is met een visie: over onderwijzen, over leren, over leven. Idem voor de ingenieurs En dan wil ik graag terugkomen op mijn eerdere belofte om ook de ingenieurs bij het verhaal te betrekken. En dat kan in één klein zinnetje: Ingenieurs, voor u geldt hetzelfde. (maar dan een klein beetje anders). Ik besluit met een uitnodiging aan docenten en aan studenten, om met ons samen mee na te denken over en samen mee te werken aan de toekomst. Van deze hogeschool in het algemeen, van haar lerarenopleiding in het bijzonder. Stijn Dhert - Decaan Pedagogische Hogeschool

5 OPENING ACADEMIEJAAR Ingenieurs zonder grenzen Een ingenieur die van verschillende technologiedomeinen heeft geproefd, ook dat van de levende materie. Een ingenieur, die zijn competentie en creativiteit inzet om de technologische uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een ingenieur met ondernemingszin en leiderscapaciteiten, die weet hoe hij zijn creatie op de markt kan brengen. Een ingenieur die zijn kennis zelfstandig kan uitbreiden en overbrengen op anderen. Een ingenieur die weet wat de impact is van zijn handelen op mens en natuur. Dat is de ingenieur die wij willen vormen. Zoals het verleden al voldoende heeft bewezen, vraagt en apprecieert de arbeidsmarkt onze ingenieurs. Daarmee willen we niet zeggen dat onze ingenieurs beter zijn, wel anders. GROEP T was anders, is anders, en zal anders blijven, en daar zijn we de mensen die daarvoor gezorgd hebben zeer dankbaar voor. Ik wil meer in het bijzonder uitweiden over één van de grote uitdagingen waar we voor staan. De internationalisering. Een trendy woord uit de actualiteit is globalisering : de wereld wordt één markt. Het is dus voor elke speler, ook de toekomstige ingenieur, belangrijk om te weten hoe andere culturen verschillen van de onze. We willen dan ook onze studenten de kans bieden leren om te gaan met diversiteit, om te beginnen met vreemde studenten. Buitenlanders naar hier Met verschillende universiteiten uit China heeft GROEP T de voorbije jaren samenwerkingsverbanden gesloten. Vandaag volgen al meer dan honderd Chinese studenten onze ingenieursopleiding. Tot vorig jaar in de studierichting Elektronica-ICT, vanaf dit jaar ook in de richtingen Elektronica-Ontwerptechnieken en Biochemie. We verwelkomen dit academiejaar in onze laatste eerste kan eveneens 4 buitenlandse studenten uit 4 continenten: een Portugees, een Nigeriaan, een Mexicaanse en een Indiër. Vandaag krijgt dan ook onze studentendecaan de opdracht uit het Australische binnenland een aboriginal te plukken. Om volledig te zijn: hier lopen ook nog enkele Nepalezen en minstens één Franstalige Brusselse rond. En dan is er ook nog de Master-na-Master opleiding: Master in e-media Engineering waar ongeveer de helft van de studenten uit het buitenland komt. En als we er het Advanced Certificate in Enterprising bijtellen, komen we aan 200 buitenlandse studenten, de overgrote meerderheid uit Azië. Bij deze roepen we al onze docenten op om de internationalisering blijven waar te maken. Het is fijn om te zien met welk enthousiasme vele docenten zich storten op de buitenlandse studenten. De studenten roepen we op om in te gaan op de kansen die wij bieden om samen te werken met de studenten We willen onze studenten de kans bieden leren om te gaan met diversiteit uit andere landen en culturen, via laboratoria, projecten of zelfs de ondernemingsprojecten in het laatste jaar. We roepen de Studentenraad en Industria op om initiatieven te nemen die de buitenlandse studenten helpen zich hier thuis te voelen, en net als de Vlaamse studenten, te genieten van het studentenleven. We zullen dergelijke initiatieven zeker steunen. En tenslotte roepen we de politieke wereld op om iets minder krampachtig te reageren als het gaat om de onderwijstaal. Blijkbaar heeft de hogeschool bij het vormgeven van het laatste onderwijsdecreet minder uit de brand kunnen slepen dan de universiteit. Dat is jammer, zeker gezien de inspanningen die hier geleverd worden. Wij naar het buitenland In navolging van de Pedagogische Hogeschool, willen we ook meer en meer onze studenten naar het buitenland sturen. Er bestaan al programma s als Erasmus en Socrates die dit mogelijk maken, maar we willen verder gaan, vanaf de Masterjaren. De Vlaamse overheid weigert echter nog steeds in te gaan op de vraag om 2-jarige Masterprogramma s mogelijk te maken. Ook dat is jammer, zeker nu zelfs onze Waalse collega s wel die stap gezet hebben. Op dit moment is in heel Europa het Nederlandse taalgebied het enige waar men nog niet wil spreken van studieduurverlenging. Toch gaan we het mogelijk maken dat onze Masterstudenten hun 1-jarig programma deeltijds kunnen afleggen, en hun kansen bieden om hun studie te combineren met langdurige ervaringen in ondernemingen en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Inspraak in de verandering Tot slot nog even iets over de aanpak van de vernieuwing. Voor wie doen we dat eigenlijk? Voor onze klanten, de studenten. En hoe krijg je tevreden klanten? Door te weten wat ze willen. En hoe weet je wat ze willen? Door ze te betrekken bij de veranderingsprocessen, door ze inspraak te geven. Hoe zal dat gebeuren? Via de Bachelor/Masterwerkgroep in de Technologische Hogeschool en het Innovatieplatform in de Pedagogische Hogeschool, die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van het nieuwe curriculum, en waarin enkele studenten zetelen. Via de Departementale Raad, waar de studentenvertegenwoordigers mee het beleid van de hogeschool bepalen. Via de kantoren van de decanen op Campus Vesalius en Campus Comenius waarvan de deuren open zullen staan. En last but not least via de regelmatige lunchvergaderingen van de decanen met de presessen en de voorzitters van de studentenraad. We roepen de studenten op om gebruik te maken van deze inspraakinstrumenten. Blijf geëngageerd om samen met ons aan jullie toekomst en die van de studenten die na jullie komen te bouwen. Luc Geurts - Decaan Technologische Hogeschool OPENING 5 Luc Geurts, decaan van de Technologische Hogeschool: De internationalisering is een van de grote uitdagingen waar we voor staan. Wij willen de studenten alvast kansen bieden om samen te werken met studenten uit andere landen en culturen.

6 OPENING ACADEMIEJAAR Vandaag goed, morgen (nog) beter We staan voor een periode van veranderingen, vernieuwingen en uitdagingen. Dat is inmiddels genoegzaam bekend. Betekent dit dat wat we vandaag doen slecht is? Natuurlijk niet. Nú al leiden we goede ingenieurs en goede leraren op. Maar, we willen het in de toekomst nóg beter doen. De ingenieur en de leraar, die we vandaag vormen, moet niet alleen de ingenieur of de leraar zijn die klaar is voor morgen. We willen dat hij of zij ook overmorgen nog een goeie ingenieur of leraar zal zijn, ook al weten we nu niet hoe de wereld er dan zal uitzien. In 1981 beweerde Bill Gates: 640 K ought to be enough for anybody! 640 kilobyte genoeg voor om het even wie! Ondertussen werken we wel met geheugens die tot duizend keer groter zijn! Internet is niet meer weg te denken. Ook niet uit de onderwijswereld. Secundaire en lagere scholen hebben speciaal ingerichte computerklassen en ook in de kleuterklassen vind je pc s. Professor Hartley citeerde in het begin van de jaren 90: A 32 year old electronic engineer is practising in a world where 80% of the knowledge he is using has been discovered since he graduated. Het feit dat 80% van de kennis die we vandaag gebruiken, gegenereerd is in de laatste 10 jaar, is zeker niet alleen waar voor de wereld van de informatica. Denken we maar aan de biowetenschappen. Op 10 jaar tijd werd het menselijk genoom volledig in kaart gebracht. Genetische modificatie. Toen ik student was stond dit begrip niet in mijn cursus en zó oud ben ik nu ook nog niet! Krachten bundelen OPENING 6 Snelle en onvoorspelbare evoluties, je vindt ze in diverse domeinen. En dan heb ik het nog niet gehad over alle disciplines die betrokken zijn bij het duurzaam ondernemen. Tegen dergelijke achtergrond zal de nieuwe GROEP T- ingenieur/de nieuwe GROEP T-leraar nog meer dan vroeger ondernemend genoeg moeten zijn om te innoveren, om problemen te identificeren en op te lossen, om te anticiperen en om levenslang te leren. Zowel de Pedagogische als de Technologische Hogeschool staan dus voor tal van vernieuwingen en uitdagingen. En op vele vlakken staan beide departementen voor dezelfde opgave. Daarom willen we voor tal van thema s onze krachten bundelen en als groep het college van decanen die uitdagingen en vernieuwingen aanpakken. In de korte tijd waarin we aan de slag zijn, hebben we mogen ervaren dat de docenten en studenten enthousiast willen meetimmeren aan de weg. In de Pedagogische Hogeschool zijn de meesten al actief betrokken bij de vernieuwing; in de Technologische Hogeschool vinden we hetzelfde enthousiasme terug in de werkgroepen die tot nu toe opgericht zijn. In het kader van de academisering van onze bacheloren masteropleidingen zullen we de contacten met de universiteit uitbouwen tot hechte samenwerkingsverbanden. Vanzelfsprekend verliezen we onze goede relaties met de ondernemingen zeker niet uit het oog. We nodigen dan ook iedereen uit om samen het verwachtingspatroon voor onze nieuwe ingenieurs en leraars ook aan onszelf op te leggen: laten we dus ook zelf innoveren, problemen identificeren en oplossen, anticiperen en levenslang leren. Sabine Vercruysse, decaan van de Technologische Hogeschool: De nieuwe GROEP T-ingenieur en de nieuwe GROEP T-leraar zullen nog meer dan vroeger ondernemend moeten zijn om te kunnen innoveren. Sabine Vercruysse - Decaan Technologische Hogeschool Vijf teams op Chambers Trophy 2003 Op zaterdag 20 september 2003 streden negentig teams voor de fel begeerde Chambers Trophy, een prijs die tweejaarlijks aan het sportiefste bedrijfsteam wordt uitgereikt door de Kamers voor Handel en Nijverheid van Vlaams-Brabant. Ook vijf teams van GROEP T verschenen aan de start. Twee ervan eindigden op het podium. Plaats van actie was het Domein Ter Heide in Rotselaar, vertelt Luc Geurts, één van de vijf teamcoaches. Het was snikheet die dag, maar de ambiance leed daar zeker niet onder. We gingen om te winnen en onze vijf teams hebben samengewerkt om zoveel mogelijk podiumplaatsen te veroveren. Elk team moest twee sportieve circuits afleggen: een eventparcours en een raidparcours. Het eventparcours bestond uit een reeks spectaculaire proeven, zoals de proef met de MiniCooper, vertelt coach Patrick Daman. Het team dat zo snel mogelijk een parcours kon afleggen met achter het stuur van de MiniCooper een geblinddoekt teamlid, ernaast zijn of haar copiloot en achter hen twee teamleden die de auto voortduwden, behaalde de overwinning. Met die opdracht is het team van coach Dirk Fabré trouwens in de prijzen gevallen, vervolgt hij. Zij ontvingen de pechprijs, want de voet van Christel Willemaerts, assistente van de Technologische Hogeschool, belandde onder een wiel van de auto. Gelukkig zonder erg en coach Dirk kon haar bij de daaropvolgende proeven vervangen. Luc Geurts voegt eraan toe dat Johan Mannaerts met zijn team de prijs van het Eventparcours won. Zij behaalden 870 van de maximale 900 punten.

Meesterlijke masters in de maak

Meesterlijke masters in de maak België - Belgique P.B. / P.P. B - 731 JAARGANG 14, NR. 1-29 OKTOBER 2004 VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS Vlaanderen zendt zijn zonnen uit. Vroeger zond Vlaanderen z n zonen uit, straks stuurt het z n zonnen

Nadere informatie

KENNIS ALS WATER 4 vragen over leven lang leren en wat huiswerk Colofon Kennis als water Vier vragen over leven lang leren en wat huiswerk Stichting Nederland Kennisland Juni 2004 Deze publicatie is financieel

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Innestocongres 15-16-17 november 2013 Voorwoord Inleiding Finale congresteksten na plenaire stemming Statuten Actualiteitsmoties Slotspeeches CD&V Innestocongres

Nadere informatie

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers

Jong Geweld. Werkvolk werven op het web. Feiten & fabels volgens jonge werknemers Jong Geweld Jongeren over jongeren voor werkgevers Werkvolk werven op het web Feiten & fabels volgens jonge werknemers Pedagoog Bert Smits "Een jongere vraagt zich elke dag af of hij zinvol bezig is" Jong

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

Het is goed dat er niet alleen rectorkandidaten uit het establishment zijn

Het is goed dat er niet alleen rectorkandidaten uit het establishment zijn v e to België Belgique PB 3000 Leuven 2/2817 Afgifte: Leuven 1 weekblad verschijnt niet van juni tot augustus Onafhankelijk weekblad van de Leuvense student week van 25 maart 2013 jaargang 39 nummer 19

Nadere informatie

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking

magazine Wie vandaag een analfabeet is op technologisch vlak, isoleert zichzelf. Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] we link economic thinking ---- mei augustus 2015 ---- N 2 ---- Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent VOSEKO magazine we link economic thinking Wilson De Pril, FEB-alumnus 2015 [ 4 6 ] Wie vandaag

Nadere informatie

Ingenieursbarometer editie 2015. Engineering in Belgium

Ingenieursbarometer editie 2015. Engineering in Belgium Ingenieursbarometer editie 2015 Engineering in Belgium Ingenieursbarometer 2015 Inhoudstafel 3 Inhoudstafel 1 2 4 09 De arbeidsmarkt 10 Wat verwachten bedrijven 13 Zijn ingenieurs mobiel 14 Arbeidsmarktonderzoek

Nadere informatie

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen

Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Openingsbijeenkomst Expertisecentrum Beroepsonderwijs Een nieuwe ambitie voor het professioneel onderwijs in Vlaanderen Toespraak Frank Vandenbroucke Vlaams minister van Onderwijs en Vorming Utrecht, 8

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

Wetenschapscommunicatie

Wetenschapscommunicatie Wetenschapscommunicatie 20 JAAR WETENSCHAPSCOMMUNICATIE AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL SPECIALE EDITIE - DECEMBER 2006 CONTACT Vrije Universiteit Brussel Departement Research & Development Cel Wetenschapscommunicatie

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking

magazine Talent herkennen is van cruciaal belang! Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] we link economic thinking Het magazine van de vereniging oud studenten economie Universiteit Gent we link economic thinking ------- Maart Juni 2014 ------ N 1 ------------- Alumni van het jaar InSites Consulting [ 4 7 ] VOSEKO

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Nummer 1 januari 2011 jaargang 6 Verschijnt viermaal per jaar Inhoud Edito More

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels

BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei. Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels BUSINESS ANGELS ondersteunen uw groei Getuigenissen van ondernemende groeiers en hun Business Angels Inhoud 004 VOORWOORD Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse regering Vlaams minister van Economie

Nadere informatie

An engineering time travel

An engineering time travel Ingenieursbarometer editie 2014 An engineering time travel cover 2 INGENIEURSBAROMETER 2014 Management Summary INGENIEURSBAROMETER 2014 Management Summary 03 De Ingenieursbarometer 2014 An Engineering

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Eredoctoraten in het teken van diversiteit Nummer 3 juli 2011 jaargang 6 Verschijnt

Nadere informatie

o p o p mens e n werk

o p o p mens e n werk 22 Sco A f g i f t e k a n t o o r : An t w e r p e n X E r k e n n i n g : P303742 o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n

Nadere informatie

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar

02 Het relatiemagazine. Barbara Baarsma. in dit nummer: In gesprek met. Beleidsstatistiek. directeur HCSS CBS viert 10 jaar In gesprek met Barbara Baarsma in dit nummer: Interview gesprek met met Sophie Rob de Wijk, in t Veld directeur HCSS CBS viert 10 jaar Centrum Demografische voor Beleidsstatistiek gevolgen van de economische

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

niet tot een verzoening gekomen is. GELIEFDEN

niet tot een verzoening gekomen is. GELIEFDEN maandag 30 april 2007 jaargang 33 2006-2007 www.veto.be België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 afgifte: Leuven 1 (weekblad - verschijnt niet van juni tot augustus P706128) Onafhankelijk weekblad van

Nadere informatie

Universiteit Hasselt MAGAZINE

Universiteit Hasselt MAGAZINE Universiteit Hasselt MAGAZINE België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 UHasselt heet nieuwe opleidingen welkom Nummer 1 maart 2013 jaargang 8 Verschijnt

Nadere informatie

Onderwijs is geen investering, maar een basisrecht

Onderwijs is geen investering, maar een basisrecht sociaal Studentenvoorzieningen voor dummies 6 student Fakbarcode InternationAAl Toerist in eigen stad Cultuur Stadskunstenaar Spincemaille v 8 13 e to Beeld Studentenprotest PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE

Nadere informatie

midden van het tumult over opzegvergoedingen

midden van het tumult over opzegvergoedingen BIJLAGE BIJ DE TIJD DINSDAG 2 DECEMBER 2008 P2 ELKE STRATEGIE STAAT OF VALT MET DE UITVOERING ERVAN Prof. dr. Philippe Haspeslagh P3 DE CFO IS HET GEWETEN VAN HET BEDRIJF Prof. dr. Filip Roodhooft P4-5

Nadere informatie

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x

BESTUURSVERKIEZINGEN. Gezocht: bestuur en AV-leden 2014-2015. België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x Dit is een uitgave van Jongsocialisten vzw Grasmarkt 105/44, 1000 Brussel - VU: Sanne Doms België-Belgique P.B. 1099 Brussel x 1/1733 P. 702025 Afgiftekantoor Brussel x BESTUURSVERKIEZINGEN Gezocht: bestuur

Nadere informatie

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN

SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN SOCIALE INCLUSIE SOCIALE INCLUSIE VAN JONGEREN IN VLAANDEREN Jongeren aan het woord Project Jongerenambassadeurs van de Vlaamse Jeugdraad Jongerenambassadeurs Sociale inclusie pagina 1 > 39 INHOUD Jongerenambassadeurs

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk 19 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD WORX - Ja a r g a n g 5 - n r.19 d e c e m b e r 2007 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2008 A f

Nadere informatie

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007

nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 nr 2 Agora Driemaandelijks tijdschrift van de KH Kempen 14de jaargang mei 2007 Inhoud 3 Ajit Shetty 6 Heilig-Hart Lier 8 Associatiebibliotheken 10 OSAS 14 Sociale zekerheid 18 Sociale economie 20 Ergotherapie

Nadere informatie