Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening."

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR REMIGRANTEN FINANCIËLE HULP VOOR REMIGRANTEN 1 VOOR WIE IS DE HULP BEDOELD 1 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN 1 DE BASISVOORZIENING 2 DE REMIGRATIEVOORZIENING 2 DE PROCEDURE 3 GEREMIGREERD EN DAN 4 GOED OM TE WETEN 5 ADRESSEN 5 FINANCIËLE HULP VOOR REMIGRANTEN De Nederlandse overheid geeft financiële hulp aan mensen die weer gaan wonen in het land waar ze oorspronkelijk vandaan komen. In de Remigratiewet is geregeld voor wie deze hulp is bedoeld en welke voorwaarden er gelden. Afhankelijk van uw situatie kunt u voor een of meer onderdelen van de verschillende voorzieningen in aanmerking komen. Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening. De basisvoorziening is een eenmalige tegemoetkoming. Deze voorziening is een bijdrage in de kosten van de reis, de verhuizing en de inrichting van uw bestaan in het andere land. De remigratievoorziening bestaat uit een maandelijkse uitkering - dat is de remigratie-uitkering - en eventueel een maandelijkse tegemoetkoming in de premies van een ziektekostenverzekering.wordt aan u een remigratievoorziening toegekend, dan ontvangt u daarnaast in de regel ook een basisvoorziening. U krijgt dan echter geen tegemoetkoming in de kosten van het inrichten van een nieuw bestaan omdat u al recht heeft op een remigratievoorziening. VOOR WIE IS DE HULP BEDOELD U kunt een voorziening voor remigratie aanvragen als: u of een van uw ouders de nationaliteit heeft of heeft gehad van een van de volgende landen: Bosnië-Hercegovina, Servië-Montenegro (Federale Republiek Joegoslavië), Griekenland, Italië, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Portugal, Slovenië, Spanje, Suriname,Tunesië,Turkije; u tot Nederland bent toegelaten als erkend vluchteling of asielgerechtigde of wanneer dat geldt voor een van uw ouders, of als u naar Nederland bent gekomen in het kader van gezinshereniging met een erkend vluchteling. Het is dan niet van belang uit welk land u komt; u de Nederlandse nationaliteit heeft en in Suriname bent geboren of als dat geldt voor een van uw ouders; u behoort tot de groep Molukkers die in 1951 en 1952 in groepsverband naar Nederland zijn gebracht en bent opgenomen in het register van de Wet Rietkerkuitkering, of als dat geldt voor een van uw ouders. WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN Het remigratieland Als vluchteling of asielgerechtigde kunt u de remigratieuitkering ontvangen ongeacht in welk land u zich vestigt, als u maar toestemming tot vestiging heeft van de autoriteiten daar. In alle andere gevallen wordt de vergoeding of uitkering alleen betaald als u remigreert naar: het land waarvan u de nationaliteit heeft of heeft gehad; het land waar u geboren bent; 1

2 het land waarvan een van uw ouders de nationaliteit heeft of heeft gehad; het land waar een van uw ouders is geboren. Uw nationaliteit Heeft u de Nederlandse nationaliteit, dan dient u ervoor te zorgen dat u de nationaliteit verkrijgt van het land waarnaar u remigreert. Dat hoeft niet per se voorafgaand aan uw vertrek uit Nederland. Maar wel dient u dan na uw vertrek elk jaar te bewijzen dat u al het mogelijke doet om de nationaliteit van het remigratieland te verkrijgen. Bezit u naast de Nederlandse nationaliteit nog een andere nationaliteit, dan komt u alleen in aanmerking voor een voorziening wanneer u van de Nederlandse afstand doet. Remigreert u naar een land waarvan u niet de nationaliteit heeft, dan heeft de SVB van u een officiële verklaring nodig waaruit blijkt dat u en uw gezinsleden in dat land worden toegelaten voor een permanent verblijf van tenminste één jaar. Een toeristenvisum is niet voldoende. Andere voorwaarden u woont in Nederland, maar niet voor een tijdelijk doel, bijvoorbeeld familiebezoek of medische behandeling; u bent 18 jaar of ouder; uw partner remigreert met u mee of woont al in het remigratieland; u of uw partner hebben geen schulden aan een Nederlandse rijksinstelling, bijvoorbeeld belastingschulden, onbetaalde boetes of terug te betalen huursubsidie. Deze schulden lost u af voordat aan u de vergoedingen worden toegekend, of u treft een afbetalingsregeling. DE BASISVOORZIENING Voor uiteenlopende kosten Remigratie brengt uiteenlopende kosten met zich mee die niet voor iedereen hetzelfde zijn. De basisvoorziening is een tegemoetkoming in die kosten. Het is een eenmalige uitkering die wordt samengesteld uit meerdere vaste voorgeschreven bedragen die afhankelijk zijn van uw situatie. Er zijn tegemoetkomingen mogelijk in de kosten van: de reis naar de plaats in het land waar u gaat wonen; de vestiging van uw gezin in het nieuwe land; het vervoer van de bagage van u en uw gezin; het vervoer van een bedrijfsinventaris; het vervoer van een personenauto of andere hulpmiddelen van een gehandicapte; de opslag van goederen in het land waar u gaat wonen. Bijzondere voorwaarden Voor de basisvoorziening gelden de volgende bijzondere bepalingen: Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, moet u voorafgaand aan de datum van de aanvraag een jaar of langer met een verblijfsvergunning in Nederland hebben gewoond. Als in uw belastingaanslag uw rendementsgrondslag (box III) is vastgesteld op? of meer, dan heeft u geen recht op de basisvoorziening. U komt slechts éénmaal in aanmerking voor een basisvoorziening. Remigreert u later nog een keer, dan heeft u er alleen recht op wanneer u de eerder toegekende voorziening heeft terugbetaald. Bedrag kan varië ren Het bedrag van de basisvoorziening verschilt per persoon. Het hangt onder meer af van het land waar u naartoe gaat, het aantal mensen dat met u meeverhuist en hun leeftijd. Er zijn vaste bedragen voor elke situatie. Betaling van de vergoedingen De vergoeding voor de reis en het vervoer van bagage ontvangt u in Nederland op het door u opgegeven bankrekeningnummer. De vergoeding voor de kosten van hervestiging betaalt de SVB u in het land waar u gaat wonen. De vergoeding voor transport van bedrijfsinventaris of hulpmiddelen voor gehandicapten betaalt de SVB rechtstreeks aan de transporteur. DE REMIGRATIEVOORZIENING Maandelijks bedrag zonder einddatum De remigratievoorziening wordt maandelijks betaald en bestaat uit twee onderdelen: de remigratie-uitkering en eventueel een tegemoetkoming voor een verzekering tegen ziektekosten. U ontvangt normaal gesproken de remigratievoorziening gedurende de rest van uw leven, tenzij u weer in Nederland gaat wonen. 2

3 De remigratie-uitkering De remigratie-uitkering is bedoeld om de meest noodzakelijke kosten van bestaan te bekostigen. De hoogte van de remigratie-uitkering is onder andere afhankelijk van uw gezinssituatie. Er zijn verschillende uitkeringsbedragen vastgesteld voor: remigranten met een partner (mits niet duurzaam gescheiden); alleenstaande remigranten met een ongehuwd kind jonger dan 18 jaar; alleenstaande remigranten. De hoogte van de uitkering varieert overigens ook per remigratieland. In het ene land zijn de kosten van bestaan immers hoger dan in het andere. Wanneer u na remigratie kinderen krijgt, gaat trouwen of samenwonen, dan leidt dat nooit tot een verhoging van uw uitkering. Ook niet als uw financiële situatie moeilijker wordt.wel kan de uitkering worden verlaagd wanneer uw gezin kleiner wordt of wanneer uw jongste kind 18 jaar wordt of trouwt. Bedrag afhankelijk van andere uitkeringen Ontvangt u of uw partner in het remigratieland nog een andere Nederlandse uitkering? Dan wordt het bedrag van die uitkering afgetrokken van de remigratie-uitkering. Wanneer na uw remigratie de andere Nederlandse uitkering stopt, dan ontvangt u weer het oorspronkelijk toegekende bedrag van de remigratie-uitkering. De tegemoetkoming voor een ziektekostenverzekering Deze tegemoetkoming ontvangt u alleen wanneer de Nederlandse Zorgverzekeringswet (Zvw) niet op u van toepassing is. In het algemeen kunt u aanspraak maken op voorzieningen ten laste van de Zvw wanneer u in het land waar u gaat wonen nog een Nederlandse uitkering ontvangt, bijvoorbeeld een AOW-pensioen of een WAO-uitkering. Dit geldt alleen wanneer u woont in een EU-/EER-land of in één van de de volgende landen: Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Servië-Montenegro,Tunesië en Turkije. Bijzondere voorwaarden Voor de remigratievoorziening gelden nog verschillende bijzondere bepalingen: U bent 45 jaar of ouder. U heeft, voorafgaand aan de datum van de aanvraag, drie jaar of langer met een verblijfsvergunning in Nederland gewoond. Dit geldt wanneer u niet beschikt over de Nederlandse nationaliteit. U heeft, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag, gedurende tenminste zes maanden een Nederlandse uitkering ontvangen. Bijvoorbeeld een AOWpensioen, een werkloosheidsuitkering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een bijstandsuitkering. Betaling Uw remigratievoorziening gaat doorgaans in op de dag nadat u naar uw remigratieland bent vertrokken. Maandelijks ontvangt u het bedrag op een door u opgegeven bankrekening. De SVB doet de betaling meestal in euro s. In sommige landen, waaronder Marokko, wordt de betaling direct in de plaatselijke munteenheid gedaan. Ook kan het zijn dat uw eigen bank de betaling in euro omzet in een andere munteenheid. Dat is dan normaal gesproken de munteenheid van het land waar u woont. Overigens kan uw bank u voor elke internationale betaling kosten in rekening brengen. Het kan daarom voor u voordelig zijn de SVB te vragen de uitkering per kwartaal te betalen. Ook kan het voor u gunstig zijn in uw remigratieland een eurorekening te openen om de bankkosten te beperken. Informeer bij uw bank wat voor u de beste mogelijkheid is. DE PROCEDURE De aanvraag indienen De SVB in Leiden bepaalt of u recht heeft op een basisvoorziening en een remigratievoorziening. Uw aanvraag dient u in met een speciaal aanvraagformulier. Dat kunt u opvragen bij kantoor Leiden van de SVB of u bezoekt het Nederlands Migratie Instituut (NMI) in Utrecht. Het NMI heeft vestigingen door heel Nederland. Heeft u problemen met het invullen van het aanvraagformulier? Het NMI helpt u gratis met de hele aanvraagprocedure. 3

4 Veranderingen in uw situatie direct doorgeven Wanneer er nog iets verandert in uw situatie nadat u de aanvraag heeft ingediend, dan geeft u dat binnen vier weken door aan de SVB in Leiden. Een verandering in uw situatie kan namelijk invloed hebben op uw recht op een uitkering of vergoeding. U stelt in ieder geval de SVB ervan op de hoogte wanneer: u of iemand anders van uw gezin niet meer wilt remigreren; er meer gezinsleden meegaan dan u eerst had opgegeven; u op een andere datum wilt remigreren; u of iemand anders van uw gezin afstand heeft gedaan van de Nederlandse nationaliteit; u gaat scheiden of gescheiden leven van uw partner; u gaat trouwen of samenwonen; een van de gezinsleden overlijdt; een Nederlandse uitkering van u of uw partner wordt veranderd of stopgezet; u de nationaliteit van uw remigratieland kwijtraakt; u of uw partner weer in Nederland gaat wonen; een kind jonger dan 18 gaat samenwonen of trouwen; een kind jonger dan 18 bij iemand anders gaat wonen; er een kind in uw gezin wordt geboren; u of uw partner gaat verhuizen; u of uw partner een Nederlandse uitkering gaat ontvangen. U geeft deze veranderingen natuurlijk ook door wanneer u al bent geremigreerd. Toekenningsbeslissing en opgave vertrekdatum Als u voldoet aan alle voorwaarden, ontvangt u van de SVB een toekenningsbeslissing. Dat gebeurt doorgaans binnen vier maanden nadat u alle benodigde gegevens en documenten heeft geleverd. Tegelijk met de toekenningsbeslissing ontvangt u een zogenaamde vertrekkaart die u ingevuld terug moet sturen naar de SVB. Daarop geeft u aan op welke datum u vertrekt. De basisvoorziening ontvangt u pas nadat u de vertrekkaart heeft ingediend. Over het bedrag van de remigratievoorziening neemt de SVB pas een definitieve beslissing na uw vertrek. De precieze ingangsdatum van deze uitkering bepaalt de SVB nadat de datum is vastgesteld waarop u daadwerkelijk bent vertrokken. Vertrek verplicht binnen zes maanden na toekenning U remigreert uiterlijk zes maanden na de datum van de toekenningsbeslissing. Mocht u door omstandigheden niet binnen deze verplichte termijn kunnen vertrekken, neem dan contact op met de SVB. Meld uw vertrek bij het bevolkingsregister niet later dan vijf werkdagen voordat u weggaat. Zorg ervoor dat u uiterlijk op de datum van uw vertrek bent uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Wanneer u of een van uw gezinsleden niet binnen zes maanden zijn geremigreerd, dan kan de SVB uitkeringen en vergoedingen intrekken of terugvorderen. GEREMIGREERD EN DAN Jaarlijkse controle van uw levensbewijs Elke jaar ontvangt u van de SVB een formulier levensbewijs. U laat dat formulier invullen, ondertekenen en afstempelen door een bevoegde autoriteit, bijvoorbeeld de plaatselijke overheid of een notaris. Dit levensbewijs stuurt u binnen vier weken naar de SVB.Wanneer u het te laat opstuurt, dan wordt de betaling van uw uitkering geschorst. Informatie verstrekken over uw nationaliteitsaanvraag Als u alleen de Nederlandse nationaliteit heeft, dan bent u na uw vertrek verplicht de SVB te informeren over wat u doet om de nationaliteit te verkrijgen van het land waar u bent gaan wonen. De SVB zal u bijvoorbeeld vragen een kopie op te sturen van uw aanvraag tot naturalisatie in uw land. Intrekking en terugvordering bij nalatigheid De SVB heeft ook na uw vertrek informatie van u nodig voor het bepalen van uw recht op de basisvoorziening of de remigratievoorziening. Het is daarom belangrijk veranderingen in uw situatie binnen vier weken door te geven aan de SVB in Leiden. Doet u dat niet, dan zal de SVB uw vergoeding of uitkering eerst schorsen en dan zonodig intrekken of terugvorderen. 4

5 Terugkeren naar Nederland Wanneer u zich binnen een jaar na uw vertrek weer in Nederland wilt vestigen, kunt u als remigrant worden toegelaten via een eenvoudige toelatingsprocedure. U maakt dan gebruik van de zogenaamde terugkeeroptie. U hoeft dan niet te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden die normaal aan buitenlanders worden gesteld. Als een van uw minderjarige kinderen binnen een jaar na de remigratie meerderjarig is geworden, dan kan het zelfstandig gebruik maken van het recht op terugkeer. Wilt u recht hebben op terugkeer via de eenvoudige procedure, dien dan de aanvraag voor terugkeer in binnen een jaar na de vertrekdatum bij de Nederlandse ambassade van het land waar u zich heeft gevestigd. Stel ook de SVB ervan op de hoogte dat u naar Nederland terugkeert. ADRESSEN SOCIALE VERZEKERINGSBANK (SVB) VESTIGING LEIDEN (071) Stationsplein 1 Postbus PC Leiden NEDERLANDS MIGRATIE INSTITUUT (NMI) (030) Catharijnesingel 50 Postbus DE Utrecht Wanneer u terugkeert naar Nederland, dan stopt de remigratievoorziening. Houd u er rekening mee dat u de basisvoorziening moet terugbetalen wanneer u binnen drie jaar na uw remigratie weer in Nederland gaat wonen. GOED OM TE WETEN Privacy De SVB vraagt gegevens over u op bij andere instanties. Dat kan bijvoorbeeld de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) zijn, de Belastingdienst, de Gemeentelijke Sociale Dienst of een uitkeringsinstantie. Uiteraard behandelt de SVB al uw gegevens vertrouwelijk volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. U mag overigens altijd vragen met welke instanties de SVB gegevens over u uitwisselt en waarom. Ook kunt u uw gegevens inzien en eventueel laten verbeteren. Klachten Bent u niet tevreden over de manier waarop de SVB u behandelt, dan kunt u een klacht indienen. Neem daarvoor contact op met de SVB in Leiden. Internetsite Sociale Verzekeringsbank Op kunt u informatie vinden over de verschillende regelingen die de SVB uitvoert. Ook kunt u daar brochures downloaden in verschillende talen. 5

Remigratie: teruggaan of blijven?

Remigratie: teruggaan of blijven? Regelingen en voorzieningen CODE 1.7.6.52 Remigratie: teruggaan of blijven? brochure bronnen het Nederlands Migratie Instituut, www.nmigratie.nl, brochure van december 2011, 3 e herz. druk NL Teruggaan

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden JE MAINTIENDRAI 232 Wet van 22 april 1999, houdende regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie (Remigratiewet) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag Jaarverslag 2016 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De dienstverlening van het NMI... 4 De taak van het NMI... 4 Doelgroep en dienstverlening NMI... 4 Aanvragen remigratie-uitkering... 5 Groepsvoorlichting...

Nadere informatie

Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie

Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie Mary van den Wijngaart Harrie van den Tillaart SAMENVATTING Achtergronden evaluatie Sinds 1 april 2000 is de Remigratiewet van kracht en daarmee

Nadere informatie

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht

Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Verzekeringen Aanvraag ontheffing verzekeringsplicht Met dit formulier vraagt u ontheffing aan van de verzekeringsplicht voor de AOW, Anw, kinderbijslag en Wlz. In de toelichting vindt u hierover meer

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland. Uw toekomst uitgestippeld

Verhuizen naar het buitenland. Uw toekomst uitgestippeld Verhuizen naar Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Ik ga emigreren 3 Met pensioen in 4 Verhuizen naar Vertrekt u voor langere tijd naar? Dan moet u veel regelen. Uw woning, eventueel een baan, uw financiële

Nadere informatie

Hoe zit het met uw AOW?

Hoe zit het met uw AOW? Hoe zit het met uw AOW? Als u 65 bent, krijgt u AOW. Dat weet iedereen. Maar hoe hoog is de uitkering? Als u alleenstaand bent of als u samenwoont. En hoe zit het als u straks samenwoont met een partner

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn vader is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een wezenpensioen? Hoeveel wezenpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een wezenpensioen

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 4 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Een toeslag voor uw partner 5 Inkomsten

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet

Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet Regelingen en voorzieningen O 1.7.6.261 Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet bronnen Staatscourant 2000, 62 d.d. 28.3.2000, laatstelijk gewijzigd bij: Staatscourant 2010, 6390 d.d. 16.4.2010 (werkt

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Wanneer eindigt

Nadere informatie

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen?

Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Emigreren Wat betekent dat voor uw pensioen? Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 3 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 3 Hoe draagt u het pensioen over? 6 4 Uw pensioen in het buitenland ontvangen

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

AOW en pensioenen. januari 2016

AOW en pensioenen. januari 2016 AOW en pensioenen januari 2016 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont, bouwt AOWpensioen op. Het maakt niet uit of u werkt,

Nadere informatie

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden

Declaratie zorgkosten. Informatie voor gemoedsbezwaarden Declaratie zorgkosten Informatie voor gemoedsbezwaarden Inhoudsopgave Registratie als gemoedsbezwaarde 3 Kinderen 3 Bijdragevervangende belasting 4 Spaartegoed huishouden 4 Vaststelling spaartegoed 4 Bezwaar

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Ik ben 60,61, jaar kom ik dan in aanmerking voor een AOV-pensioen? Hoeveel AOVpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een ouderdomspensioen op grond

Nadere informatie

Wijziging Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet

Wijziging Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet JU Wijziging Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 december 2002, nr. CIM2002/100521, tot wijziging van de Regeling vaststelling

Nadere informatie

Statusoverzicht en wijzigingsformulier

Statusoverzicht en wijzigingsformulier Statusoverzicht en wijzigingsformulier 1 2 Statusoverzicht en wijzigingsformulier Elke maand krijgt u van ons een overzicht met uw persoonlijke gegevens. Dit is het statusoverzicht. Als uw persoonlijke

Nadere informatie

Pensioen in het buitenland, kan dat?

Pensioen in het buitenland, kan dat? Pensioen in het buitenland, kan dat? Wil je van je pensioen genieten in het buitenland? Dat kan, maar er is wel een aantal zaken waar je op moet letten. Bijvoorbeeld hoe het zit met de AOW, de zorgverzekering

Nadere informatie

Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet)

Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) TWEEDE KAMER DER STATEN- 2 GENERAAL Vergaderjaar 2011-2012 33 085 Wijziging van de Remigratiewet (heroverweging Remigratiewet) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Stichting Pensioenfonds Hoogovens voert de pensioenregeling uit van Tata Steel in IJmuiden en Danieli Corus Technical Services B.V. Voor het gemak spreken we in de rest

Nadere informatie

Servicewijzer SVB. Inhoud SVB voor het leven 2

Servicewijzer SVB. Inhoud SVB voor het leven 2 Servicewijzer SVB Inhoud SVB voor het leven 2 Servicegarantie: onze belofte aan u 2 Mijn SVB: uw zaken regelen via internet 3 Wijziging in uw situatie doorgeven 3 SVB Pensioenoverzicht 4 Als u het niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen

Inhoudsopgave. Nabestaandenuitkering Anw. Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Inhoudsopgave Wanneer krijgt u een nabestaandenuitkering Anw 4 Soms toch geen Anw Uitkeringsbedragen Inhoudingen Uw eigen inkomsten 6 Drie soorten inkomsten Uitkering uit een ander land Nabestaandenuitkering

Nadere informatie

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten

Uw pensioen in zicht. Wat u kunt kiezen, wat u moet weten Wat u kunt kiezen, wat u moet weten 3 Inhoud Pensioenfonds Hoogovens heeft voor de deelnemers aan Pensioenregeling 2015 een online pensioenplanner ontwikkeld die u vindt op onze website. Met de pensioenplanner

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen?

Daarvan kan ik niet rondkomen. Kan ik een toeslag krijgen? Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Inhoud 4 > Gezag en voogdij 5 > Voogdijregeling 5 > Tijdelijke voogdij 7 > Vereisten voorafgaand aan

Nadere informatie

AOW en pensioenen. Begin april 2012

AOW en pensioenen. Begin april 2012 en pensioenen Begin april 2012 en bedrijfspensioen * : wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont, bouwt pensioen op, maakt niet uit of u werkt, huisvrouw

Nadere informatie

Niet altijd in Nederland gewoond?

Niet altijd in Nederland gewoond? Niet altijd in Nederland gewoond? Kwam je na je 15e in Nederland wonen? Dan is het belangrijk om te weten hoeveel AOW je krijgt. Zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan. Wil je na je pensionering

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

Verhuizen. naar het buitenland 2015

Verhuizen. naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2015 Verhuizen naar het buitenland 2 Inhoud 1 U verhuist naar het buitenland 2 Pensioen meenemen of laten staan 3 Hoe draagt u het pensioen over? 4 Uw pensioen in het buitenland

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Vrijwillige Verzekering Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan voor de AOW en/of de Anw. U kunt een vrijwillige verzekering tot een ar na het

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

Themanummer Kindgebonden budget

Themanummer Kindgebonden budget Themanummer Kindgebonden budget Kindgebonden budget 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderen Per 1 januari 2009 maakt de kindertoeslag plaats voor een nieuwe regeling; het kindgebonden budget. Deze

Nadere informatie

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering

Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Aanvraagformulier Collectieve aanvullende zorgverzekering Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Mijn echtgenoot is overleden. Kom ik dan in aanmerking voor een weduwepensioen? Hoeveel weduwnaarspensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een weduwe/weduwnaarspensioen

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN

CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN CATEGORIEEN/VASTE TARIEVEN Hieronder treft u het overzicht van de tarifering van de verschillende categorieën aangiften. De genoemde bedragen zijn inclusief btw. Daarna volgt een toelichting per categorie.

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats:

Wijzigingsformulier Sociale Zaken. Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Wijzigingsformulier Sociale Zaken Naam: Burgerservicenummer: Adres: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Dit formulier is bedoeld om wijzigingen in uw persoonlijke situatie door te geven aan afdeling Sociale

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld!

Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! Huurtoeslag 2007 Een bijdrage in de huurlasten. Zo geregeld! 1 Ontdek of u in aanmerking komt 2 3 4 Huurtoeslag aanvragen Huurtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven Leuker kunnen we t niet maken. Wel

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE REMIGRATIEWET

EVALUATIE VAN DE REMIGRATIEWET EVALUATIE VAN DE REMIGRATIEWET ii Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie Mary van den Wijngaart Harry van den tillaart November 2005 ITS Nijmegen De particuliere prijs van deze uitgave

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele studietoeslag

Aanvraagformulier individuele studietoeslag Aanvraagformulier individuele studietoeslag Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Op de laatste bladzijde staat algemene informatie over de individuele

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie Aanvraag Kinderbijslag U wilt voor een of meer kinderen kinderbijslag aanvragen. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen. Vul het formulier daarvoor volledig in en voeg een bijlage toe als u meer

Nadere informatie

Wezenuitkering voor kinderen

Wezenuitkering voor kinderen Wezenuitkering voor kinderen Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u een 3 Hoeveel is de 5 Wanneer verandert de 5 Hoe lang duurt de 5 Wezenuitkering aanvragen 6 Meer informatie 7 Andere

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Banko di Seguro Sosial

Banko di Seguro Sosial Banko di Seguro Sosial Ik ben 60,61, jaar kom ik dan in aanmerking voor een AOV-pensioen? Hoeveel AOVpensioen ontvang ik? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een ouderdomspensioen op grond

Nadere informatie

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer

Schadeaangifteformulier arbeidsongeschiktheid TAF Maandlastbeschermer Met dit schadeaangifteformulier meldt u uw bij ons. Wij vragen u onder meer de aard en oorzaak van uw klachten in te vullen, en aan te geven wie uw werkgever is. Dit formulier moet door uzelf worden ingevuld

Nadere informatie

Handleiding. voor het invullen van het: Wijzigingsformulier Inkomstenformulier Statusformulier. Orionis Walcheren werkt met u

Handleiding. voor het invullen van het: Wijzigingsformulier Inkomstenformulier Statusformulier. Orionis Walcheren werkt met u Handleiding voor het invullen van het: Orionis Walcheren werkt met u 1 Orionis Walcheren bepaalt het recht op en de hoogte van uw uitkering, aan de hand van een groot aantal gegevens. Een aantal gegevens

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008

GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 GEGEVENS AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2008 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag

Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Aanvraagformulier Individuele inkomenstoeslag Voorwaarden en verklaring * U dient zich te legitimeren met een geldig paspoort of ID-kaart. * U dient de in Bijlage 1 opgenomen bewijsstukken mee te sturen

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank

Sociale Verzekeringsbank Sociale Verzekeringsbank Ik heb de begrafeniskosten van mijn overleden moeder betaalt, komt ik dan in aanmerking voor een tegemoetkoming? Toelichting behorend bij het aanvraagformulier voor een eenmalige

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 Als u een kind onder 18 jaar heeft 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Servicewijzer SVB. Inhoud SVB voor het leven 2

Servicewijzer SVB. Inhoud SVB voor het leven 2 Servicewijzer SVB Inhoud SVB voor het leven 2 Servicegarantie: onze belofte aan u 2 Mijn SVB: online uw zaken regelen 3 Wijziging in uw situatie doorgeven 3 SVB Pensioenoverzicht 4 Als u het niet eens

Nadere informatie

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld!

Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! Kinderopvangtoeslag 2007 Een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Zo geregeld! 1 2 3 4 Ontdek of u in aanmerking komt Kinderopvangtoeslag aanvragen Kinderopvangtoeslag ontvangen Wijzigingen doorgeven

Nadere informatie

t stuur een bewijsstuk mee

t stuur een bewijsstuk mee Dit formulier Met dit formulier kun je studiefinanciering aanvragen als je in het buitenland een volledige opleiding in het hoger onderwijs gaat volgen. 8417A-SF-003 Retouradres: Postbus 50061-9702 DA

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag Gemeente Haarlem Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013 De Langdurigheidstoeslag De Langdurigheidstoeslag is een verstrekking onder de WWB (Wet werk en bijstand). Afhankelijk van de gezinssituatie op de

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 2.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Daarvan kan ik niet rondkomen

Daarvan kan ik niet rondkomen uwv.nl werk.nl Daarvan kan ik niet rondkomen Kan ik een toeslag krijgen? Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt,

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf. Benodigdheden Omschrijving 1. Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 invullen iinvullen Aanvraag Subsidie chronisch zieken en ouderen 2014 In te vullen door SoZaWe: Datum ontvangst Cliëntnummer Werkprocesnummer Consulent Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont,

Nadere informatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie

Extra Pensioen Uitkering Productinformatie Extra Pensioen Uitkering Productinformatie 1/12 Extra Pensioen Uitkering, een bankspaarproduct Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie over de Extra Pensioen Uitkering bedoeld? 2. Algemene informatie

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten

Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein Antwoordnummer

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Pensioen voor. Informatie voor nabestaanden. nabestaanden in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds

Pensioen voor. Informatie voor nabestaanden. nabestaanden in 5 stappen. Stichting Philips Pensioenfonds Welkom Pensioen bij voor Philips partner Pensioenfonds en kinderen Informatie voor nabestaanden Pensioen voor nabestaanden in 5 stappen Stichting Philips Pensioenfonds Deze informatie is bedoeld voor nabestaanden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie