Wispelweagen - Oktober Jaargang 45

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45"

Transcriptie

1 Wispelweagen - Oktober Jaargang 45 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel Financiën & advertenties Johannes Oppersma Mounesleat 2 tel Layout Wiesje Eppinga Mounesleat 23 tel Algemene zaken Linda de Beer Skeanpaed 3 tel Drukwerk Foppe Terpstra tel Jan Idzerda tel Bert Jansma Abonnementsgeld 8.50 Postabonnement Bankrekeningnummer: Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 475 INHOUDSOPGAVE Oktober 2014 Van de redactietafel - 1 Burgerlijke stand - 2 Nijs út it Doarpshûs - 3 Historische foto - 4 Vrijwilliger Uitnodiging - 5 Evenementen Us Doarpshûs 2014/ Algemene Voorwaarden Exposities - 7 Column Sjamme Bûzeman - 8 De Klos - 9 Plaatselijk Belang - 11 Dorpssteunpunt Terwispel - 12 Gezellig eten - 13 Biljartclub Earst Krytsje - 14 Vrijwilliger in portret - 15 Historische Notulen - 16 Verslag Jeu de Boules wedstrijden - 17 LDODK nieuws - 18 Sizze & Dwaen 112 jier hystoarje op it spoar - 21 Kinderkerstfeest - 22 Protestantse Gemeente - 23 Kerkgebouw 150 jaar - 24 Gedachtenis moment in kerk - 25 Jan Kampen - 26 Terugblik - 27 Dorpsfeest - 29 Veilig Verkeer - 31 Hans Baron - 32 Terwispel in het nieuws - 34 Ambyld Nijs Pikehokje Nijs Kopij voor de volgende Wispelweagen: - naar - inleveren bij: Wiesje Eppinga,Mounesleat 23 KOPIJ INLEVEREN KAN TOT 9 november 2014 De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. Indien kopij niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. Voor kopij met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen De Wispelweagen wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op excl Ambyld en Pikehokje nijs. 0

2 Bij dit voorwoord pleeg ik vaak over het weer beginnen. Maar wat is er toch met dat weer aan de hand. We kunnen buiten blijven zitten, de blaadjes blijven aan de boom en we grasmaaien ons een ongeluk. Het lijkt er op dat we de herfst overslaan en straks meteen in de winter terecht komen. Maar dan kan de parasol ook wel buiten blijven staan en barbecueën we in korte broek het hele jaar rond. Tevens lekker zondagmiddagvoetbalweer. Bij het schrijven van dit stukje was de derby Heerenveen- Cambuur nog niet gespeeld. Ik hoop dat ze een voorbeeld nemen aan Wispolia-Blue Boys en die van 058 van de mat zijn gespeeld door die van DKV en dat er niet te veel is geknokt. Vorige week plofte de gele activiteitengids van Us Doarpshus in de bus. Voor elck wat wils. Smulplein, Koken voor mannen en het breicafé. Vooral dat breicafé is intrigerend. Weer eens wat anders dan zo n ordinair oktoberfest met bier en weelderige dirndls (wat een ontzettende tongbreker). Van een breicafé had ik nog nooit gehoord maar google leert mij dat er veel meer zijn in dit land. Wat te zeggen van breicafe Steekje Los, bijtantebetsy, of De Vlotte Knot. Dus we zijn hartstikke hip hier in dit dorp, en dat moet hordes vrouwen naar het dorpshuis lokken. Net als bij die aftershave reclame. Mannen komen natuurlijk ook gelet op het populaire kerstballen breiboek. En dan kunnen ze meteen even een biljartje leggen. Want we hebben een biljart tegenwoordig en al tenminste drie leden dus je kunt van een biljartclub spreken. Maar de dames kunnen natuurlijk ook de keu het werk laten doen. Genoeg over het dorpshuis, behalve dan nog de mededeling dat de officiële opening op 28 november a.s. plaats vindt. Dan nog wat over een ander huis maar dan van God. Ons prachtige kerkgebouw bestaat dit jaar 150 jaar. Dat mag worden gevierd en wel op 25 en 26 oktober. In dit nummer weer een mooie Klos, een verslag van het dorpsfeest, en de historie van het kaatsen naar aanleiding van een vraag in de vragenlijst bij het dorpsfeest. Op naar Sint Maarten en straks weer Sinterklaas. Welke kleur Piet dit jaar heeft is een verrassing. Wij hebben het helemaal gehad met die discussie. Brei- en biljartpieten, daar hebben we wat aan! Veel leesplezier en heeft u nieuws, tips, wetenswaardigheden, laat het ons weten via Red. 1

3 OKTOBER 2014 Nieuwe inwoners: Gerben van der Vliet en Anna Zwart, Seagerij 8 Fam. L. Veenstra van Lippenhuizen naar Bûtewei 25 Vertrokken Inwoners: Mevr. W van der Let- Visser van Bûtewei 25 naar Lippenhuizen Gevonden Dameshorloge bij de brievenbus bij de brug Gevonden midden augustus Af te halen bij H Bron

4 Nijs út Us Doarpshûs Biljert It doarpshûs hat in biljert oanbean krigen. It stiet al yn de nije kantine. It bestjoer en it behear is der tige wiis mei. Skinkers tige tank foar dit skitterende kado. It biljert is betelle út de opbringst fan de ferkochte DVD s mei âlde foto s fan Terwispel. In groepke minsken is al drok dwaande mei it oprjochtsjen fan in biljertklup. Iepenjen ferboude doarpshûs It oanpaste en útwreide doarpshûs wurdt op freed 28 novimber 2014 om oere offisjeel iepene. It bestjoer hat de gemeente frege oft de nije boargemaster mefrou Ellen van Selm de iepeningshanneling ferrjochtsje kin. Foar de iepening wurde de offisjele ynstânsjes, leveransiers, oanslettenen en de parse útnoege. Feestjûn frijwilligers Op freed jûns om oere is der foar de frijwilligers in feestjûn. Alle frijwilligers fan Us Doarpshûs wurde fan herte útnoege om dy jûn by te wenjen. Eksposysje keunstwurken Yn de Wispelweagen fan septimber 2014 stie, dat doarpsgenoaten har keunstwurken yn de nije kantine eksposearje kinne. Yn dit nûmer binne de betingsten, wêr t dat ûnder kin, ôfdrukt. Kursussen Frysk Op tiisdei 4 novimber 2014 begjinne yn Us Doarpshûs de kursussen SkriuwmarFrysk en LearmarFrysk. De kursus SkriuwmarFrysk begjint om oere en LearmarFrysk om oere. De kursussen wurde troch de Afûk fersoarge. Oan SkriuwmarFrysk dogge 5 minsken mei en oan LearmarFrysk 6 minsken. As der noch minsken binne, dy t ek wol oan ien fan dy kursussen mei dwaan wolle, kinne dy har noch wol opjaan by of Yllegaal dumpe grienôffal Der binne minsken, dy t nei it knippen fan de hage, it grienôffal tusken de struken op it terrein fan it doarpshûs dumpe. Neffens ús is it tige ûnfatsoenlik om dat te dwaan. It is ek net nedich want dit ôffal kin fergees nei it stoart ta brocht wurde. Pronkmuorre It is spitigernôch net slagge om de pronkmuorre foar it doarpsfeest klear te krijen. Der is in mitselder beskikber. Yn sân stiennen sitte lykwols flaters en fan twa stiennen wie it gravearre net nei it sin. Sân stiennen wienen dea gewoan net gravearre. Der kin mei it mitseljen net begûn wurde as alle stiennen noch net yn de muorre oanbrocht wurde kin. Wy fine it tige spitich dat it sa lang duorje moat en wy biede de keapers fan in stien dêr ús ferûntskuldigingen foar oan. 3

5 Aktiviteiten yn en om it doarpshûs jûns Follybalferiening TVC wedstriid mingd tiim jûns Gearkomste Pleatslik Belang jûns Bokbier festival jûns Begjin kursussen LearmarFrysk en SkriuwmarFrysk moarns Stipepunt WMO kofje-/muzykmoarn jûns Follybalferiening TVC wedstriid mings tiim jûns Bierpriuwklup De Trochsetters jûns Gearkomste buertferiening De Smidte fan oere ôf Iten 60+ en allinne geanden WMO jûns Klaverjassen jûns Bingo fuotbalferiening Wispolia om oere Iepenjen ferboude en útwreide doarpshûs fan oere ôf Feestjûn frijwilligers Us Doarpshûs It bestjoer. HISTORISCHE FOTO Februari Visserwei 4

6 5

7 Evenementen Us Doarpshûs seizoen 2014 / 2015 Wanneer Wat voor Wie September za Oogstmarkt iedereen Oktober wo kinderkookclub kinderen vr film + patat eten kinderen vr brei café volwassenen vr bokbier festival volwassenen November zo e hands speelgoed- en kledingbeurs iedereen wo sinterklaastafel maken kinderen vr brei café volwassenen wo sinterklaas lekkerijen maken volwassenen December vr kerstbierfestival volwassenen vr brei café volwassenen za kerstmarkt iedereen wo kerstkoken (voor- & nagerecht) kinderen wo verkoop van oliebollen en soep in UD Januari wo vogeltafel maken kinderen wo workshop koken volwassenen vr brei café volwassenen Februari zo dorpsbrunch iedereen vr brei café volwassenen wo kinderbingo kinderen vr film + patat eten kinderen Maart za smulplein iedereen do19-03 workshop koken volwassenen vr brei café volwassenen April wo kinderkookclub kinderen do kookworkshop paaslekkernijen maken volwassenen vr paasbierfestival volwassenen vr brei café volwassenen Mei za rommelmarkt on tour iedereen wo vogelverschrikker maken kinderen wo koken voor mannen! volwassenen ma avond4daagse iedereen di avond4daagse iedereen wo avond4daagse iedereen do avond4daagse iedereen Brei café Van oktober t/m april; elke 3e vrijdag van de maand met elkaar breien, helpen, patronen uitwisselen enz. 6

8 Algemene Voorwaarden Exposities in Us Doarpshûs Ondergetekenden: Stichting Us Doarpshûs, Smidte 24a te Terwispel en de kunstenaar <naam> (<adres + telefoonnummer + adres>) verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Van <datum> tot en met <datum> zal er in de kantine van stichting Us Doarpshûs werk van de kunstenaar worden geëxposeerd. Het te exposeren werk wordt vermeld op een door beide partijen getekende inventarisatielijst. 1. De kunstenaar zorgt zelf voor het transport van en naar het dorpshuis. 2. De kunstenaar zorgt ervoor dat het te exposeren werk zodanig is afgewerkt, dat het goed is op te hangen en/of neer te zetten. Er mag gebruik gemaakt worden van de aanwezige ophangvoorzieningen. 3. Voor het exposeren is stichting Us Doarpshûs geen vergoeding aan de kunstenaar verschuldigd. 4. Het is niet mogelijk om in het dorpshuis een officiële opening te organiseren van de expositie zonder overleg met het beheer van stichting Us Doarpshûs. 5. Stichting Us Doarpshûs kan niet aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke schade aan en/of diefstal van geëxposeerde werken. De exposant verklaart zich er mee akkoord dat het (of de) door hem of haar geëxposeerde werk (of werken) geheel voor zijn of haar eigen rekening en risico aanwezig is (of zijn) in het dorpshuis en vrijwaart de stichting Us Doarpshûs voor eventuele schadeclaims als gevolg van mogelijke schade en/of diefstal. 6. Waardevolle kunstwerken dienen door de exposant zelf verzekerd te worden. 7. De werken mogen door de exposant te koop worden aangeboden. De beheerders van Us Doarpshûs mogen niet verkopen of bemiddelen. Zij mogen alleen contactgegevens doorgeven. 8. Us Doarpshûs stelt de muren in de kantine beschikbaar voor exposities. Het vloeroppervlak mag alleen in uitzondering en na overleg met het bestuur en beheer worden gebruikt. 9. De kunstwerken mogen niet aanstootgevend of schokkend zijn voor medewerkers en/of bezoekers van het dorpshuis. Dit wordt voorafgaand aan de expositie beoordeeld door het bestuur. 10. Stichting Us Doarpshûs behoudt zich het recht voor om kunstwerken te weigeren. Aldus opgemaakt, overeengekomen en in tweevoud ondertekend. Namens st Us Doarpshûs: De kunstenaar: 7

9 Oordelen Wispelweagen Oktober Ergens in mei las ik een artikel in de Leeuwarder Courant waarin stond dat een Duitse rechter een uitgeprocedeerde asielzoeker verbood om in Nederland een nieuwe procedure op te starten. Volgens deze rechter was het asielbeleid in Nederland inhumaan en dat verdiende deze man niet. Een klein nietig berichtje ergens in een hoekje op pagina 7. Maar wel eentje met een bittere bijsmaak. Het eens zo humane Nederland is qua asielbeleid verhard en dat is onze buurlanden niet ontgaan. In die zelfde periode waren de Europese verkiezingen. Een hooggeplaatste kandidaat van een Nederlandse partij (u mag raden) zei in een interview dat het jammer was dat de economische crisis niet erger was, dan konden we tenminste de buitenlanders echt de schuld geven. We zijn nu enkele maanden verder en de wereld om ons heen is er de afgelopen zomer niet beter op geworden. Terreur en oorlogen voeren de boventoon. Dit leidt tot een stroom aan onschuldige vluchtelingen, mensen die bloot hebben gestaan aan geweld en vaak zijn getraumatiseerd. Je hoeft de TV maar aan te zetten of je hoort de meest gruwelijke verhalen van deze vluchtelingen. Een logisch gevolg is dat de westerse samenleving een deel van deze mensen opvangt, tijdelijk dan wel definitief. In Nederland wordt een eerste grote groep opgevangen in de IJsselhallen te Zwolle. (Of deze vorm van opvang ideaal is laat ik even buiten beschouwing). De directeur van de IJsselhallen noemde deze groep vluchtelingen in het NOS journaal gasten. Een verademing na wat je hier allemaal hoort over vluchtelingen en andere buitenlanders. We kunnen oordelen als de beste. Ook in ons Terwispel. Regelmatig hoor ik opmerkingen over buitenlanders die kant nog wal raken, maar blijkbaar wel gehoor vinden bij anderen. Dit van jong tot oud. Kijk maar eens hoe er wordt gereageerd nu vv. Wispolia enkele spelers heeft die in een andere cultuur zijn opgegroeid Waar je in het verleden nog mensen op dit gedrag kon aanspreken is dit tegenwoordig not dun. Dit alles gevoed door de oneliners van bepaalde politici. Ik besef mij maar al te goed dat de mensen die het niet met mij eens zijn, mij zien als een restant van het linkse politieke gilde. Doe maar ik geloof in een samenleving waar plaats is voor anderen. Sjamme Bûzeman 8

10 De Klos Ja en dan rolt de klos door van de Mouwewei naar de Alde Dyk 12. We wonen hier al weer zo n 25 jaar met veel plezier. Toen we dit huis kochten moest er erg veel aan verbouwd worden, maar ach wij hadden net ons huis aan de Streek 3 helemaal verbouwd, dus konden we nu mooi verder met ons nieuwe huis. Alex komt oorspronkelijk uit Gorredijk, en ik ben opgegroeid als boerendochter aan de Alde dyk 50 in Terwispel. We kochten in 1985 het huis aan de Streek 3, dit was een erg oud, klein arbeiders woninkje. Dit huis hebben we met veel hulp van vrienden en natuurlijk Alex zijn vader, die toen net vervroegd met pensioen kon en dus veel tijd had om te klussen, zelf verbouwd. Toen het huis weer bewoonbaar was, zijn we gaan samenwonen. Ik volgde toen nog de opleiding MDGO-AW, en ging daarna werken bij Sintmaheerdt, een woonvorm voor verstandelijke gehandicapten in Tolbert, en volgde hier het voortraject Z verpleegkundige. Alex werkte bij loonbedrijf O. v.d. Meulen in Tijnje. Onze dagelijkse bezigheden bestonden in die tijd uit werken, bij thuiskomst gingen de werkkleren aan en klusten we aan ons huis tot s avonds laat. De tuin was bij mij ook een heerlijke ontspanning. Toen we in 1991 hoorden dat het huis aan de Alde dyk 12 hoogstwaarschijnlijk te koop kwam, waren we beide erg enthousiast. Dit was het huis waar ik als kind zo nu en dan langs fietste naar t Ambyld, en waarvan ik droomde dat ik hier later graag zou willen wonen met Friese paarden voor huis in het weiland. Dus voor mij was het wel duidelijk, dit huis zou ik erg graag willen kopen. Alex had eerst wel zijn twijfels, we hadden net het huis aan de Streek bijna helemaal klaar, we waren toe aan centrale verwarming en een nieuwe keuken, dan was dit ons droomhuis. Maar toch het plekje aan de Alde dyk 12 bleef wel erg trekken. Toen het een publieke verkoop werd, hebben we een makelaar in de hand genomen. Het huis werd per afslag verkocht, dus dit was erg spannend. En wat waren we blij toen het gelukt was, het was een heel bedrag in die tijd voor een huis wat nog helemaal verbouwd moest worden, maar het plekje was het ons meer dan waard. Gelukkig konden we het huis aan de streek erg snel voor een goede prijs verkopen. Maar ja we moesten dus opnieuw beginnen met klussen, en dat viel nog niet mee. De eerste winter was erg afzien, we hadden beide een volledige baan, gelukkig was Alex in de winter elk jaar een paar maand in de onderbreking, dus kon er in die tijd veel worden gedaan. Mijn verjaardag in november is mijn schoonouders tot het laatst erg goed bij gebleven, we zaten namelijk met de jas aan in de kamer, de gaskachel kon het niet warm stoken, de kozijnen waren zo verrot, dat je op plekken van het kozijn naar buiten kon zien. Sneeuw waaide door de verrotte kozijnen naar binnen en lag in de vensterbank. In die tijd kon ik van mijn collega Jos(Ik werkte in die tijd sinds 1990 inmiddels bij de G.N. Gerritsmaschool voor speciaal onderwijs in Drachten) een Zibro-camin kacheltje lenen. In de keuken was geen verwarming, dus dat was met de jas aan eten koken, en in de kamer eten. Ook ontdekte ik s ochtends half aangevreten houten lepels in de besteklade, dus alle keukengerei moest in afgesloten bakken bewaard worden, tegen de muizen. Het was echt afzien de eerste jaren. 9

11 Toen we een keuken, bijkeuken en slaapkamer klaar hadden, begonnen we aan kinderen te denken, wat waren we ontzettend blij dat Jelte al zo snel kwam. Ondertussen ging het klussen gewoon door, ik kon gelukkig minder gaan werken zodat ik meer thuis was. Toen ik in verwachting van Femke was, ging mijn zwangerschap helaas niet van een leien dakje, ik kreeg bekkeninstabiliteit, een aandoening die nog erg onbekend was, maar gelukkig tijdig werd herkend door mijn huisarts. Ik had moeite met lopen, mocht beslist niks tillen, dus met een kindje van een jaar die nog niet liep, was dat erg lastig. Ik heb erg veel hulp gekregen van mijn ouders en schoonouders. Ook ging het klussen gewoon weer door, de kamer en badkamer waren inmiddels klaar, dus dat was genieten, en konden we eens wat aan andere hobby s gaan denken. Alex had inmiddels twee oude Ford trekkers gekocht, hier kon hij wat aan klussen. Ik had het ontzettend naar mijn zin op mijn werk bij de G.N.Gerritsmaschool, als onderwijsassistente maar miste een stuk achtergrond, en wou graag zelf leren hoe je goed onderwijs aan kinderen kon geven, dus ben ik begonnen aan de PABO in Leeuwarden toen Femke ook naar t Ambyld ging. Dit was een hectische periode, erg druk, maar wat ben ik blij dat het dankzij de hulp van vrienden en familie gelukt is. Ik werk nu bijna 10 jaar zelf, als juf van groep ½ en groep 6, met erg veel plezier op t Ambyld, Alex werkt inmiddels alweer 16 jaar bij loonbedrijf S. Jonker, Jelte heeft zijn MBO opleiding afgerond en kon gelijk blijven werken bij zijn stageadres loonbedrijf Lolkema in Tijnje. Femke gaat naar Leeuwarden en volgt de MBO- opleiding diermanagement. Jelte heeft inmiddels een eigen grote trekker, een Ford tw 20, hier is hij momenteel in zijn schaarse vrije tijd mee aan het sleutelen, om hem klaar te maken voor de trekkertrek. Femke heeft jaren wedstrijden gereden op haar eigen pony, ze is inmiddels M2 geklasseerd met haar pony Ambor, maar ze rijd geen wedstrijden meer, dit was niet te combineren met haar studie in Leeuwarden. Verder hebben we nog 2 andere pony s. Zelf heb ik nog een Fries paard waar ik zo nu en dan op rijdt. We hebben nu dus nog drie pony s, een Fries paard, kippen, konijnen, een hond en twee katten dus een aardige boerderij zo langzamerhand. Alex heeft nu inmiddels ook wat meer tijd voor zijn grote hobby brommers. We hebben hier een heus brommermuseum thuis, en je zult hem regelmatig tegen komen op één van zijn brommers. Ik denk dat ik nu wel genoeg heb verteld, de klos rollen we maar eens verder naar de Streek 11, Kees en Sonja, succes! Hillie Berga 10

12 Plaatselijk Belang nieuws Oktober 2014 Plaatselijk Belang Bestuur: Keimpe Vlietstra Voorzitter Yldau de Boer - Vice voorzitter Ilse Koetsier - Secretaris Annegien Smit Penningmeester Arnold Bolhuis - Lid Zwanet Reijn - Lid Flaterke Yn ús bydrage yn de foarige Wispelweagen ha wy by fersin in ferkeard adres setten. It goede adres is: Aldjiersaktiviteit Op dat adres kin ek noch in idee foar in âldjiersaktiviteit trochjûn wurde. De gemeente stelt in subsydzje beskikber foar doarpen dy't soks op touw sette. De oanfraach moat foar 1 novimber op it gemeentehûs lizze. Mear hjiroer yn de Wispelweagen fan septimber. Contact: Postadres: Plaatselijk Belang Postbus AC Gorredijk Lidmaatschap: 4,50 voor alleenstaanden 5,50 voor gezinnen Website: Politie/Brandweer: Alarm : 112 Politie (geen spoed) : Buurtagent : Henk Liemburg, bereikbaar via Brandweer (geen spoed) : (0513) Algemiene gearkomste As it goed is hawwe jimme de útnoeging en de wurklist foar de algemiene gearkomste ferline wike troch de bus krige: 27 oktober, jûns om oere yn Us Doarpshûs. Unkrûd en blêden De gemeente komt op 3 novimber en 1 desimber te bledfeien, benammen op de Streek. Op moandei 24 novimber wurdt yn it hiele doarp it ûnkrûd masinaal fan strjitten, stoepen, parkearplakken, opritten en fytspaden boarstele. Graach dy dei de auto even earne oars delsette. Webside Wy besykje de webside fan Terwispel sa aktueel mooglik te hâlden, mar dat is foar de measte bestjoersleden in poepetoer. Hasto der aardichheid oan om ús dêrby te helpen? Do bist fan herte wolkom. In tillefoantsje nei de foarsitter soe geweldich wêze: Gemeente: Gemeentehuis, Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag. Tel. (0512) Website : 11

13 Beste mensen, Het is weer de hoogste tijd voor een gezellige muziekmorgen! Wij hebben op zondagmorgen 9 november een mannenkoor uit Oldeberkoop uitgenodigd om voor ons te komen zingen. Het belooft wel een spektakel te worden want ze zijn zo n man sterk! Noteer het dus in jullie agenda en geef je zo spoedig mogelijk op bij Hettie Visser, tel.nr of per mail: We zien er naar uit om weer eens gezellig bij te praten onder het genot van een kopje koffie in een vernieuwd Dorpshuis! Aanvang: 10 uur 12

14 19 november gaan we weer gezellig eten. De dagen worden kort en de avonden lang kortom het is weer tijd om gezamenlijk te eten in Us Doarpshûs! Zo langzamer hand is het goede gewoonte om 2 maal per jaar een etentje te organiseren voor 60+ -ers en of alleengaanden. Voorheen om de oude vertrouwde bar waar het altijd gezellig vol was, nu in het nieuwe stuk van Us Doarpshûs. Waar we veel meer ruimte hebben dit moet wel een motivatie zijn om het eens te gaan proberen. We verwachten een extra grote opkomst in deze nieuwe zaal. De commissie en vrijwilligers bereiden op 19 november een degelijke traditionele maaltijd. Hiervoor vragen we een bijdrage van 6 euro exclusief de drankjes. Op het menu staat: Stoofperen en/of rodekool met rollade en griesmeelpudding na Opgeven kan tot 16 november bij Klasien. Klasien haar Telefoonnummer is: haar adres is: Wij rekenen op jullie!! Tot ziens op 19 november in Us Doarpshûs. Aanvang uur en om hebben we het goede weer genoten. Contact en gezelligheid staan voorop! Eet commissie van Us Doarpshûs Joke Bosma, Klasien van der Wijk, Roel Veenstra 13

15 Biljart club Earst Krytsje gaat van acquit t Doarpshûs is trotse eigenaar van een heus kroegbiljart. De initiatiefnemers Kees Bethlehem, Johannes Oppersma en Henk Rozenberg zijn trots op het resultaat. Oude filmpjes en foto s op een DVD zetten was een boppeslag en bleek genoeg op te leveren om te sneupen naar een tafel. Via Marktplaats werd een biljarttafel en alle toebehoren op de kop getikt. Carambool! En dan nu een club oprichten. De drie mannen organiseren op dinsdagavond 28 oktober een openbare bijeenkomst. Dan zal de start van de club vorm krijgen. Verschillende vragen komen langs zoals Moet ik kunnen biljarten om mee te doen? Welke avonden gaan we spelen? Moet ik een eigen keu kopen? Iedere belangstellende is welkom op deze avond. Het begint om uur in het Dorpshuis. Alle leeftijden en met nadruk ook vrouwen zijn uitgenodigd. Natuurlijk is er deze avond de mogelijkheid om ten minste één stoot te maken. Tot 28 oktober in t Doarpshûs. Kees Bethlehem Johannes Oppersma Henk Rozenberg De energie-proeverij op 4 oktober was een topdag! Veel mensen zijn langs geweest en hebben kennis gemaakt met (o.a.) voetreflex, reiki, klankschalen en QiGong. De sfeer was ontspannen, leuk, gezellig en bezoekers gaven aan dat ze het een verwen dag vonden. Zoveel enthousiaste reacties en zelf vonden we het zo leuk om te doen dat we het zeker nog een keer gaan organiseren. Nog geen kennis gemaakt? Kom dan vooral een keer langs. In de winkel of bij een rustmoment, stiltemiddag of klankschaalconcert. Zie de website voor de data. Op verzoek van bezoekers, worden nu ook rustmomenten (met QiGong en meditatie) georganiseerd op de vrijdagmiddag van uur. De eerstvolgende data zijn: 31 oktober, 7 november, 21 november. 14

16 VRIJWILLIGER IN PORTRET (V.I.P.) Wie: Bernadet de Vries Wat: Peuterspeelzaal It Pikehokje Vroeger, toen de kinderen nog klein waren, was Bernadet één van de moeders die juf Grytsje bij toerbeurten hielp op It Pikehokje. De klik was er tussen Grytsje en Bernadet. En waar de andere moeders tegelijk met hun kinderen de peuterspeelzaal na verloop van tijd verlieten, bleef Bernadet. Op in gegeven momint bliuwst gewoan hingjen, zegt ze. En nu, ruim acht jaar later, is ze er nog steeds. Het roulatiesysteem waarbinnen de moeders bij toerbeurt hielpen is er niet meer. Nu is Bernadet samen met Corina Agricola en Ilse Koetsier vaste vrijwilliger. Dit geeft in elk geval meer rust en duidelijkheid voor de kinderen. En de vrijwilligers doen meer ervaring op, wat er weer in resulteert dat de kinderen ze inmiddels ook met juf aanspreken. Eigenlijk is Bernadet ook echt juf. Ze heeft immers de PABO afgerond. Maar het bleek moeilijk werk te vinden in het onderwijs. Daarom is Bernadet nu gastouder. It wurk op It Pikehokje is foar my in leuke ôfwikseling, zegt ze. Ze is dan immers op een groep aan het werk en probeert samen met Grytsje en de andere vrijwilligers de peuters voor te bereiden op de basisschool. Een paar ochtenden per week leuk een beetje spelen en fröbelen met andermans kinderen. Om ze vervolgens weer aan de zorg van hun ouders over te dragen. Een beetje kleien, een beetje plakken, hier en daar een traantje wegvegen. Zo zou iemand wellicht kunnen denken over een ochtend peuterspeelzaal. Maar dat is toch niet de werkelijkheid. Nu worden de kinderen meer dan vroeger voorbereid op de basisschool. En krijgen ze extra ondersteuning wanneer het ze op bepaalde gebieden iets minder doen. Juf Grytsje neemt deze taak - terecht - heel serieus. En de vrijwilligers met haar. 15

17 De peuters zijn blij met de vrijwilligsters. Juf Colina, juf Ilse en juf Berna-hoespreek-ik-dat-verder-ook-al weer-uit worden altijd hartelijk begroet en het bij een van de dames op schoot zitten is en privilege waar nog net niet om wordt gevochten. De samenwerking tussen de dames verloopt prima. Zo weten ze van elkaar hoe de ander haar koffie drinkt. Maar ook weten ze welke peuter op welk vlak bepaalde aandacht nodig heeft. Ze zijn zeer betrokken. Het klaarstomen voor de kleuterschool is ook hun doel. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet meer kleien, plakken, boekjes lezen en traantjes wegvegen. Hun moedergenen maken de dames gelukkig buitengewoon geschikt voor dit werk! Ledenvergadering Pl. Belang Terwispel op 28 April 1951 Café Velde. Opening. De opkomst is gering. Mogelijke oorzaak: de plaatselijke Bazar die veel werk vroeg. Ingekomen stukken. Een aanvraag van de Kleuterschool is ingekomen om een subsidie. Over het weggedeelte bij de Klidze is een schrijven ingekomen van B en W. De onderhoudsplichtigen zijn aangeschreven dit gedeelte voor den eersten Maart 51 in orde te brengen en in orde te houden. Ons verzoek om waarschuwingsborden bij de school te plaatsen is afgewezen. Afgewezen is ook het lichtpunt Moeweg/Oude dijk. Over de aanvraag onderhoud met B en W. aangaande het pad Spaltenbrug tot Spaltendraai is een schrijven ingekomen. Voorz. geeft hierover nog eenige toelichting ook aangaande verschillende paden in andere dorpen. Blauw geeft aangaande deze punten eenige inlichtingen over de nieuwe wegenligger. Versl. Penningmeester. Onze Penn. is bedlegerig en moet een rustkuur ondergaan en dien aangaande wijst de Voorz. een commissie aan die de boeken naziet voor controle. A. de Wit en H v Zwol worden hiervoor aangewezen. Bij monde van A de Wit wordt verslag uitgebracht dat de bescheiden van de Penn. in orde zijn. De Wit merkt nog op dat er dit jaar nogal een hooge uitgaafpost in voorkomt n.l. de perebomen, maar niet bekocht is de mening van de Voorzitter. Jaarverslag secr. De secr. geeft enige gegeven over het jaar Aangaande dit verslag vraagt de Wit of er eerst een Bouwplan wezen moet of dat er eerst een 16

18 aanvraag voor nieuwe woningen moet zijn. Terwispel telt ongeveer een zestig woningzoekenden. Voorz. Holtrop meent dat er eerst een bouwplan moet zijn, maar zoolang er nog geen bouwplan is wordt de gelegenheid weleens gegeven elders te bouwen. Voorz. merkt hierbij op; denk er steeds aan dat men een eigen zelfstandig dorp bewaard. Er is een nieuw bouwplan in bewerking maar officiële molens draaien langzaam. Jonkman vraagt enige inlichten over het lichtvraagstuk. De Voorz. geeft een uiteenzetting aangaande de regeling P.E.B. Uit deze bespreking meent men dat de draagkracht algemeen gezocht dient te worden dan krijgt men een juiste verhouding. Regeling aanvr. Subsidies. Voorz. Holtrop geeft hierover enige inlichting van de bedoeling hoe hij dit ziet en vraagt dan vrij mandaat voor uitgaven n.l. als het bestuur dit kan verantwoorden. Het betreft hier meest uitgaven aan plaatselijke verenigingen die er hun nut van kunnen hebben. De Wit vraagt of de subsidie voor de kleuterschool niet is vastgelegd. Dit is voor één jaar bepaald. Bron meent dat die verenigingen daar zullen aanvragen waar subsidies te verwachten is. Op voorstel van H v Zwol wordt het bestuur dit aangaande vrij mandaat verleend. Bestuurverkiezing. Klanken uit de vergadering wenschen geen stemming, doch dit wordt door het bestuur afgekeurd. De aftredende bestuursleden B Heida en A Idzerda worden beide herbenoemd en nemen de functie weder op zich. Thans wordt een schrijven van de kleuterschool (aanvraag subsidie) behandeld. B. Visser licht dit schrijven toe. Het bestuur krijgt ook hiervoor vrij mandaat. Rondvraag. De Wit opent de rondvraag en vraagt of het niet mogelijk zou zijn om s nachts enige lampen te laten doorbranden b.v. Plantsoen en bij Tj Postma. Ook voor straatverlichting moet nodig op aangedrongen worden meent hij. K v.d. Meulen brengt naar voren dat in geval er brand zou uitbreken bij hem in de buurt er geen blussingswater zou zijn. Blauw vraagt of de Gemeente ook subsidie geeft voor verschillende paden. Een onderzoek a.g. deze opmerkingen kan worden ingesteld aldus de Voorz. De Wit vraagt nog in hoeverre de reinigingsdienst gevorderd is. De reinigingsdienst is in voorbereiding aldus de Voorz. en we zullen moeten afwachten hoe dit geregeld wordt. W de Bos, secr. Tige tank - Tige tank - Tige tank Hjirby wol ik elkenien tankje foar de kaarten, besite, blommen, telefoanstsjes, berjochtjes en alle oare attinsjes, tidens myn ferbliuw yn t sikehûs en by myn thúskomst. Klaske Lageveen -Post 17

19 Verslag jeu de boules wedstrijden van de twee jeu de boule-clubs van Terwispel Op donderdag 25 september opent Bert Jansma om uur dit sportgebeuren in ons mooi vernieuwd dorpshuis. Hij heet ons welkom en neemt met Nico het woord, zodat we 2 voorzitters hebben die de avond openen en de spelregels uitleggen. Ja als het gemakkelijk kan, waarom zal je het dan niet moeilijk doen. Om uur beginnen de wedstrijden in een poule A en B. De wedstrijdbanen zijn prima geprepareerd. (hulde aan Jan Rintsma en Klaas Bosma) De strijd is hevig, er wordt om de millimeter gestreden, maar alles gebeurt in prima sfeer met hier en daar een rake kwinkslag. Dit verhoogt de gezelligheid en de sfeer. Na elke ronde kunnen we een kopje koffie of iets sterkers te drinken. Winnaars poule 1: Wiesje en Titus. Winnaars poule 2: Henny en Nico. Deze strijden om het kampioenschap wat een spannende wedstrijd oplevert. Wiesje en Titus staan eerst voor met 3-9. Dan komt het Louis van Gaal verhaal: het wordt voor Henny en Nico, maar spannend was het wel. De prijs uitreiking: Poedelprijs: Johannes Veenstra. Hij moest kussen op de borsten van een blote dame. Dat hij daar geen ervaring mee heeft, was ons bekend.. Maar om er in te bijten, dat tast alle fatsoen en normen aan Johannes Johannes wat een gehannes. 1 ste prijs: Henny en Nico. Zij mogen hun handtekening zetten op het clubicoon (T Shirt), hebben eeuwige roem en mochten de wisselbeker in ontvangst nemen. 2 de prijs: Wiesje en Titus. Zij mogen een verslag of verhaaltje van deze avond schrijven Bij deze verzilveren hem.. 3 de prijs: Foppe en Koos. Zij krijgen eervolle vermelding. Al met al was het een geslaagde avond bedankt hiervoor en tot de volgende keer. p/s Bij deze grijp ik de gelegenheid aan om aan ledenwerving te doen. Ja we kunnen vooral voor de dinsdag groep best wat versterking gebruiken. Schroom niet en kom eens op dinsdagmiddag langs om de sfeer te proeven van deze mooie sport, misschien vind je het best leuk en zeg je dit had ik eerder moeten doen. Kosten 1 euro p/m misschien zit er wel subsidie op (grapje) Wij beginnen op uur hopelijk tot ziens. Groetjes de tweede prijs winnaars. 18

20 LDODK NIEUWS Debuut LDODK/AH Gorredijk in Ereklasse LDODK/AH Gorredijk speelt dit seizoen voor het eerst in de Ereklasse, het hoogste niveau op het veld. Het is een korte competitie met twee poules van zes ploegen. Dat betekent dat de teams meer ruimte hebben om zich te richten op het belangrijke zaalseizoen in de Korfbal League. De eerste helft van de veldcompetitie bestond daarom uit slechts vijf wedstrijden. Het team van Jan Sjoerd Pool begon met twee verliespartijen, maar daarna volgden drie gewonnen wedstrijden op rij. Gevolg is dat LDODK/AH Gorredijk halverwege het veldseizoen op een gedeelde tweede plek staat. Een knappe prestatie. Nu bereidt de ploeg zich eerst voor op het zaalseizoen. Erwin Zwart in Oranje Het Nederland korfbalteam bereidt zich op dit moment voor op het Europees Kampioenschap dat van 24 oktober t/m 2 november in Portugal wordt gehouden. Erwin Zwart van LDODK/AH Gorredijk draait al een tijdje mee in Oranje en behoort tot de selectie die hoopt deze titel in de wacht te slepen. Op de site ldodk.nl zijn de ervaringen van Erwin de komende weken te volgen. Drie kampioenen Veel jeugdploegen spelen op het veld een najaarscompetitie. Meestal in een poule van vier teams. Dat betekent dat er in oktober ook al kampioenen zijn. Drie teams van LDODK/AH behaalden de titel: D2, F3 en F1. Alle spelers en begeleiders: Van Harte Gefeliciteerd. Bekercompetities Drie ploegen van LDODK/AH Gorredijk doen mee aan de noordelijke bekertoernooien. In de Jan Mulderbeker plaatste LDODK zich voor de kwartfinale door in Beilen met van Vitesse te winnen. Tegenstander in de kwartfinale op 22 april volgend jaar is Ritola uit Zuidlaren. De junioren plaatsten zich ook voor de kwartfinale. Op 16 april speelt de A1 thuis tegen de junioren van Nic./Alfa College uit Groningen. De A1 haalde de kwartfinale door in Buitenpost met 24-7 van Flamingo s te winnen. Voor de B1 eindigde in oktober het avontuur in de Noordelijke aspirantenbeker. Ritola B1 was in Zuidlaren veel te sterk: Jeugdploegen in Rabo trainingspakken De jeugdploegen van LDODK/AH Gorredijk lopen er sinds het begin van het seizoen tiptop bij. Met dank aan de Rabobank, die zich als sponsor aan het jeugdplan van de vereniging heeft verbonden. 19

21 Sizze & Dwaen No ek op facebook te finen. 112 jier hystoarje op it spoar (2). Oanslútend op it maaienûmer binne dizze kear de famyljes begjinnend mei C oant H oan bar. Ek no binne dêr wêr 25 fragen. Hwa t antwurden wit, dit graach efkes melde oan Douwe Knol, Mounesleat 19, 8407 DA Terwispel , Nr. namme m / fr jierren 1. Hwa is Ct? fr Hwa spile yn 1957; H. Dijkstra of H. Donker? 3. Hwa is. Dolstra? m H. Donker m spile yn 1929 en 1957? Hat H. Dijkstra spile of wienen dêr twa H. Donkers? 5. Hwa is Eelkje. fr Hwa is Frou Estea? fr 1929 De name is min te lezen 7. Hwa is F.E. fr Hwa is R.E. m Hwa is Hetti Fr. fr Edsje? Gaastra fr 1926, 1930, De foarnamme is min te lêzen 11. Hwa is K. Gal. fr B. de Groot m 1902 en 1964 Binne dêr twa B. de Grooten? 13. Juffer Geerts fr 1905, 1952 Binne dêr twa Juffer Geertsen? 14. W. Gorter m 1930, 1962 Binnen dêr twa W. Gorters? 15. Anne de Groot fr 1916 De namme is min te lêzen 16. Harm de Groot m 1916 De namme is min te lezen 17. Hwa is G.H. fr Hwa is Th. H m Hwa spile yn 1934; H. Heida (fr) of Hetty? 20. Hwa is K. Heida m 1964 De namme is min te lezen 20

22 Nr. namme m / fr jierren 21. R. Heida Neffens de fersprate spyldata binne dêr nei alle gedachten mear R. Heida s west (2?). Ik kom him tsjin yn 1902, 1908, , 1950 en Hwa is Hein? m Hwa is Henk? m Hwa is Hepke? m Hwa is Hetty? fr 1914 en 1934 Hat H. Heida spile of wienen dêr twa Hetty s? Út name fan Sizze & Dwaen, Douwe Knol. Mounesleat 19, 8407 DA Terwispel KINDERKERSTFEEST Beste kinderen, Het is nog maar oktober en je denkt nu misschien nog niet aan het kerstfeest, maar wij, de kerstcommissie, zijn alweer met het kerstfeest bezig. Dit jaar vieren we het wederom op kerstavond; Woensdag 24 december om uur in de kerk van Terwispel. Lijkt je het leuk, geef je op, ook kinderen die een instrument bespelen kunnen zich aanmelden. Graag voor 31 oktober opgeven Je kunt je opgeven bij: Bernadet de Vries-Nieuwland, of je mag ook bellen : Hopelijk tot ziens op het kerstfeest. Namens de kerstfeestcommissie Anneke, Doetie, Margje, Bernadet en Iepie 21

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44

Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: 0518-431801 E-mail: R.Hoog@chello.nl D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel.06-12813360

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong De skoalbern fan Berltsum hawwe freedtemoarn 18 oktober 2013 tsjûge west fan it ûntbleatsjen fan de namme fan harren nije skoalle. Wethâlder Lute Pen

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Opruimen zwerfvuil op de Derde Sluis kost handen vol geld. Overlast en rotzooi van hangjongeren gesprekstof voor dorpsoverleg

Opruimen zwerfvuil op de Derde Sluis kost handen vol geld. Overlast en rotzooi van hangjongeren gesprekstof voor dorpsoverleg NO. 320 DONDERDAG 26 oktober 2006 Opruimen zwerfvuil op de Derde Sluis kost handen vol geld Overlast en rotzooi van hangjongeren gesprekstof voor dorpsoverleg Jubbega- Jubbega zoekt een oplossing om de

Nadere informatie

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen. Vanuit de Redactie Wijziging uiterlijk Het exemplaar dat voor u ligt heeft een andere vorm dan de voorgaande uitgaven. Voorheen werd de krant voorzien van twee nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior NO. 299 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 Plaatselijk Belang wil volgend jaar groot vuurwerk in oudejaarsnacht Jubbega- Enkele leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag willen proberen

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

Doarpsbelang Metslawier

Doarpsbelang Metslawier Zeventiende Vijftiende Jaargang Nummer 21 - april juli 2011 2013 Doarpsbelang Metslawier Hette Meinema Hette Meinema (Voorzitter) (Voorzitter) Stationsweg 9 Stationsweg 9 Tel: 29 41 61 Tel: 29 41 61 Voorwoord.

Nadere informatie

De Harkemaster Courant

De Harkemaster Courant Maandeditie: Woensdag 18 februari 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 6 Oplage: 3000 stuks De Harkemaster Courant Lezers bedankt! Voor de massale deelname aan de puzzels en

Nadere informatie

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE WESTEREEN EN OMSTREKEN WWW.WESTEREENDER.NL. De Westereend.

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE WESTEREEN EN OMSTREKEN WWW.WESTEREENDER.NL. De Westereend. NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR DE WESTEREEN EN OMSTREKEN WWW.WESTEREENDER.NL de Westereender 29 e JAARGANG NR. 3, 4 FEBRUARI 2015 5 Metallica op e nij yn De Westereen 7 VIOD-team van de Halve Eeuw geselecteerd

Nadere informatie

College B&W op werkbezoek

College B&W op werkbezoek Maandeditie: Woensdag 18 maart 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 7 Oplage: 3000 stuks Begin van de lente... 20 maart 2015 om 23:45 uur astronomische lente op het noordelijk

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "#$%&'%(!)*+,!!!!!!!!!!!!!!"#$%&#'()*+""#*,-#(''#.*-/"/*

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #$%&'%(!)*+,!!!!!!!!!!!!!!#$%&#'()*+#*,-#(''#.*-//* "#$%&'%()+, "#$%&#'()+""#,-#(''#.-/"/ . 01-2''#3'(3(455-#6 7-8#4'#9:;6< =-%)44#"#$%8->'(3-( -..#/0'$'12344%5(66#%7#86#%/#94/6'96#/ ""#$%&&'#(&'#)#+,)- 6#.:))+); #9%#6'%(>.'+')(&'#)#+,)-

Nadere informatie