Wispelweagen - Oktober Jaargang 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wispelweagen - Oktober 2014 - Jaargang 45"

Transcriptie

1 Wispelweagen - Oktober Jaargang 45 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel Financiën & advertenties Johannes Oppersma Mounesleat 2 tel Layout Wiesje Eppinga Mounesleat 23 tel Algemene zaken Linda de Beer Skeanpaed 3 tel Drukwerk Foppe Terpstra tel Jan Idzerda tel Bert Jansma Abonnementsgeld 8.50 Postabonnement Bankrekeningnummer: Verschijnt 10 x per jaar Oplage: 475 INHOUDSOPGAVE Oktober 2014 Van de redactietafel - 1 Burgerlijke stand - 2 Nijs út it Doarpshûs - 3 Historische foto - 4 Vrijwilliger Uitnodiging - 5 Evenementen Us Doarpshûs 2014/ Algemene Voorwaarden Exposities - 7 Column Sjamme Bûzeman - 8 De Klos - 9 Plaatselijk Belang - 11 Dorpssteunpunt Terwispel - 12 Gezellig eten - 13 Biljartclub Earst Krytsje - 14 Vrijwilliger in portret - 15 Historische Notulen - 16 Verslag Jeu de Boules wedstrijden - 17 LDODK nieuws - 18 Sizze & Dwaen 112 jier hystoarje op it spoar - 21 Kinderkerstfeest - 22 Protestantse Gemeente - 23 Kerkgebouw 150 jaar - 24 Gedachtenis moment in kerk - 25 Jan Kampen - 26 Terugblik - 27 Dorpsfeest - 29 Veilig Verkeer - 31 Hans Baron - 32 Terwispel in het nieuws - 34 Ambyld Nijs Pikehokje Nijs Kopij voor de volgende Wispelweagen: - naar - inleveren bij: Wiesje Eppinga,Mounesleat 23 KOPIJ INLEVEREN KAN TOT 9 november 2014 De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. Indien kopij niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. Voor kopij met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen De Wispelweagen wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op excl Ambyld en Pikehokje nijs. 0

2 Bij dit voorwoord pleeg ik vaak over het weer beginnen. Maar wat is er toch met dat weer aan de hand. We kunnen buiten blijven zitten, de blaadjes blijven aan de boom en we grasmaaien ons een ongeluk. Het lijkt er op dat we de herfst overslaan en straks meteen in de winter terecht komen. Maar dan kan de parasol ook wel buiten blijven staan en barbecueën we in korte broek het hele jaar rond. Tevens lekker zondagmiddagvoetbalweer. Bij het schrijven van dit stukje was de derby Heerenveen- Cambuur nog niet gespeeld. Ik hoop dat ze een voorbeeld nemen aan Wispolia-Blue Boys en die van 058 van de mat zijn gespeeld door die van DKV en dat er niet te veel is geknokt. Vorige week plofte de gele activiteitengids van Us Doarpshus in de bus. Voor elck wat wils. Smulplein, Koken voor mannen en het breicafé. Vooral dat breicafé is intrigerend. Weer eens wat anders dan zo n ordinair oktoberfest met bier en weelderige dirndls (wat een ontzettende tongbreker). Van een breicafé had ik nog nooit gehoord maar google leert mij dat er veel meer zijn in dit land. Wat te zeggen van breicafe Steekje Los, bijtantebetsy, of De Vlotte Knot. Dus we zijn hartstikke hip hier in dit dorp, en dat moet hordes vrouwen naar het dorpshuis lokken. Net als bij die aftershave reclame. Mannen komen natuurlijk ook gelet op het populaire kerstballen breiboek. En dan kunnen ze meteen even een biljartje leggen. Want we hebben een biljart tegenwoordig en al tenminste drie leden dus je kunt van een biljartclub spreken. Maar de dames kunnen natuurlijk ook de keu het werk laten doen. Genoeg over het dorpshuis, behalve dan nog de mededeling dat de officiële opening op 28 november a.s. plaats vindt. Dan nog wat over een ander huis maar dan van God. Ons prachtige kerkgebouw bestaat dit jaar 150 jaar. Dat mag worden gevierd en wel op 25 en 26 oktober. In dit nummer weer een mooie Klos, een verslag van het dorpsfeest, en de historie van het kaatsen naar aanleiding van een vraag in de vragenlijst bij het dorpsfeest. Op naar Sint Maarten en straks weer Sinterklaas. Welke kleur Piet dit jaar heeft is een verrassing. Wij hebben het helemaal gehad met die discussie. Brei- en biljartpieten, daar hebben we wat aan! Veel leesplezier en heeft u nieuws, tips, wetenswaardigheden, laat het ons weten via Red. 1

3 OKTOBER 2014 Nieuwe inwoners: Gerben van der Vliet en Anna Zwart, Seagerij 8 Fam. L. Veenstra van Lippenhuizen naar Bûtewei 25 Vertrokken Inwoners: Mevr. W van der Let- Visser van Bûtewei 25 naar Lippenhuizen Gevonden Dameshorloge bij de brievenbus bij de brug Gevonden midden augustus Af te halen bij H Bron

4 Nijs út Us Doarpshûs Biljert It doarpshûs hat in biljert oanbean krigen. It stiet al yn de nije kantine. It bestjoer en it behear is der tige wiis mei. Skinkers tige tank foar dit skitterende kado. It biljert is betelle út de opbringst fan de ferkochte DVD s mei âlde foto s fan Terwispel. In groepke minsken is al drok dwaande mei it oprjochtsjen fan in biljertklup. Iepenjen ferboude doarpshûs It oanpaste en útwreide doarpshûs wurdt op freed 28 novimber 2014 om oere offisjeel iepene. It bestjoer hat de gemeente frege oft de nije boargemaster mefrou Ellen van Selm de iepeningshanneling ferrjochtsje kin. Foar de iepening wurde de offisjele ynstânsjes, leveransiers, oanslettenen en de parse útnoege. Feestjûn frijwilligers Op freed jûns om oere is der foar de frijwilligers in feestjûn. Alle frijwilligers fan Us Doarpshûs wurde fan herte útnoege om dy jûn by te wenjen. Eksposysje keunstwurken Yn de Wispelweagen fan septimber 2014 stie, dat doarpsgenoaten har keunstwurken yn de nije kantine eksposearje kinne. Yn dit nûmer binne de betingsten, wêr t dat ûnder kin, ôfdrukt. Kursussen Frysk Op tiisdei 4 novimber 2014 begjinne yn Us Doarpshûs de kursussen SkriuwmarFrysk en LearmarFrysk. De kursus SkriuwmarFrysk begjint om oere en LearmarFrysk om oere. De kursussen wurde troch de Afûk fersoarge. Oan SkriuwmarFrysk dogge 5 minsken mei en oan LearmarFrysk 6 minsken. As der noch minsken binne, dy t ek wol oan ien fan dy kursussen mei dwaan wolle, kinne dy har noch wol opjaan by of Yllegaal dumpe grienôffal Der binne minsken, dy t nei it knippen fan de hage, it grienôffal tusken de struken op it terrein fan it doarpshûs dumpe. Neffens ús is it tige ûnfatsoenlik om dat te dwaan. It is ek net nedich want dit ôffal kin fergees nei it stoart ta brocht wurde. Pronkmuorre It is spitigernôch net slagge om de pronkmuorre foar it doarpsfeest klear te krijen. Der is in mitselder beskikber. Yn sân stiennen sitte lykwols flaters en fan twa stiennen wie it gravearre net nei it sin. Sân stiennen wienen dea gewoan net gravearre. Der kin mei it mitseljen net begûn wurde as alle stiennen noch net yn de muorre oanbrocht wurde kin. Wy fine it tige spitich dat it sa lang duorje moat en wy biede de keapers fan in stien dêr ús ferûntskuldigingen foar oan. 3

5 Aktiviteiten yn en om it doarpshûs jûns Follybalferiening TVC wedstriid mingd tiim jûns Gearkomste Pleatslik Belang jûns Bokbier festival jûns Begjin kursussen LearmarFrysk en SkriuwmarFrysk moarns Stipepunt WMO kofje-/muzykmoarn jûns Follybalferiening TVC wedstriid mings tiim jûns Bierpriuwklup De Trochsetters jûns Gearkomste buertferiening De Smidte fan oere ôf Iten 60+ en allinne geanden WMO jûns Klaverjassen jûns Bingo fuotbalferiening Wispolia om oere Iepenjen ferboude en útwreide doarpshûs fan oere ôf Feestjûn frijwilligers Us Doarpshûs It bestjoer. HISTORISCHE FOTO Februari Visserwei 4

6 5

7 Evenementen Us Doarpshûs seizoen 2014 / 2015 Wanneer Wat voor Wie September za Oogstmarkt iedereen Oktober wo kinderkookclub kinderen vr film + patat eten kinderen vr brei café volwassenen vr bokbier festival volwassenen November zo e hands speelgoed- en kledingbeurs iedereen wo sinterklaastafel maken kinderen vr brei café volwassenen wo sinterklaas lekkerijen maken volwassenen December vr kerstbierfestival volwassenen vr brei café volwassenen za kerstmarkt iedereen wo kerstkoken (voor- & nagerecht) kinderen wo verkoop van oliebollen en soep in UD Januari wo vogeltafel maken kinderen wo workshop koken volwassenen vr brei café volwassenen Februari zo dorpsbrunch iedereen vr brei café volwassenen wo kinderbingo kinderen vr film + patat eten kinderen Maart za smulplein iedereen do19-03 workshop koken volwassenen vr brei café volwassenen April wo kinderkookclub kinderen do kookworkshop paaslekkernijen maken volwassenen vr paasbierfestival volwassenen vr brei café volwassenen Mei za rommelmarkt on tour iedereen wo vogelverschrikker maken kinderen wo koken voor mannen! volwassenen ma avond4daagse iedereen di avond4daagse iedereen wo avond4daagse iedereen do avond4daagse iedereen Brei café Van oktober t/m april; elke 3e vrijdag van de maand met elkaar breien, helpen, patronen uitwisselen enz. 6

8 Algemene Voorwaarden Exposities in Us Doarpshûs Ondergetekenden: Stichting Us Doarpshûs, Smidte 24a te Terwispel en de kunstenaar <naam> (<adres + telefoonnummer + adres>) verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Van <datum> tot en met <datum> zal er in de kantine van stichting Us Doarpshûs werk van de kunstenaar worden geëxposeerd. Het te exposeren werk wordt vermeld op een door beide partijen getekende inventarisatielijst. 1. De kunstenaar zorgt zelf voor het transport van en naar het dorpshuis. 2. De kunstenaar zorgt ervoor dat het te exposeren werk zodanig is afgewerkt, dat het goed is op te hangen en/of neer te zetten. Er mag gebruik gemaakt worden van de aanwezige ophangvoorzieningen. 3. Voor het exposeren is stichting Us Doarpshûs geen vergoeding aan de kunstenaar verschuldigd. 4. Het is niet mogelijk om in het dorpshuis een officiële opening te organiseren van de expositie zonder overleg met het beheer van stichting Us Doarpshûs. 5. Stichting Us Doarpshûs kan niet aansprakelijk gehouden worden voor mogelijke schade aan en/of diefstal van geëxposeerde werken. De exposant verklaart zich er mee akkoord dat het (of de) door hem of haar geëxposeerde werk (of werken) geheel voor zijn of haar eigen rekening en risico aanwezig is (of zijn) in het dorpshuis en vrijwaart de stichting Us Doarpshûs voor eventuele schadeclaims als gevolg van mogelijke schade en/of diefstal. 6. Waardevolle kunstwerken dienen door de exposant zelf verzekerd te worden. 7. De werken mogen door de exposant te koop worden aangeboden. De beheerders van Us Doarpshûs mogen niet verkopen of bemiddelen. Zij mogen alleen contactgegevens doorgeven. 8. Us Doarpshûs stelt de muren in de kantine beschikbaar voor exposities. Het vloeroppervlak mag alleen in uitzondering en na overleg met het bestuur en beheer worden gebruikt. 9. De kunstwerken mogen niet aanstootgevend of schokkend zijn voor medewerkers en/of bezoekers van het dorpshuis. Dit wordt voorafgaand aan de expositie beoordeeld door het bestuur. 10. Stichting Us Doarpshûs behoudt zich het recht voor om kunstwerken te weigeren. Aldus opgemaakt, overeengekomen en in tweevoud ondertekend. Namens st Us Doarpshûs: De kunstenaar: 7

9 Oordelen Wispelweagen Oktober Ergens in mei las ik een artikel in de Leeuwarder Courant waarin stond dat een Duitse rechter een uitgeprocedeerde asielzoeker verbood om in Nederland een nieuwe procedure op te starten. Volgens deze rechter was het asielbeleid in Nederland inhumaan en dat verdiende deze man niet. Een klein nietig berichtje ergens in een hoekje op pagina 7. Maar wel eentje met een bittere bijsmaak. Het eens zo humane Nederland is qua asielbeleid verhard en dat is onze buurlanden niet ontgaan. In die zelfde periode waren de Europese verkiezingen. Een hooggeplaatste kandidaat van een Nederlandse partij (u mag raden) zei in een interview dat het jammer was dat de economische crisis niet erger was, dan konden we tenminste de buitenlanders echt de schuld geven. We zijn nu enkele maanden verder en de wereld om ons heen is er de afgelopen zomer niet beter op geworden. Terreur en oorlogen voeren de boventoon. Dit leidt tot een stroom aan onschuldige vluchtelingen, mensen die bloot hebben gestaan aan geweld en vaak zijn getraumatiseerd. Je hoeft de TV maar aan te zetten of je hoort de meest gruwelijke verhalen van deze vluchtelingen. Een logisch gevolg is dat de westerse samenleving een deel van deze mensen opvangt, tijdelijk dan wel definitief. In Nederland wordt een eerste grote groep opgevangen in de IJsselhallen te Zwolle. (Of deze vorm van opvang ideaal is laat ik even buiten beschouwing). De directeur van de IJsselhallen noemde deze groep vluchtelingen in het NOS journaal gasten. Een verademing na wat je hier allemaal hoort over vluchtelingen en andere buitenlanders. We kunnen oordelen als de beste. Ook in ons Terwispel. Regelmatig hoor ik opmerkingen over buitenlanders die kant nog wal raken, maar blijkbaar wel gehoor vinden bij anderen. Dit van jong tot oud. Kijk maar eens hoe er wordt gereageerd nu vv. Wispolia enkele spelers heeft die in een andere cultuur zijn opgegroeid Waar je in het verleden nog mensen op dit gedrag kon aanspreken is dit tegenwoordig not dun. Dit alles gevoed door de oneliners van bepaalde politici. Ik besef mij maar al te goed dat de mensen die het niet met mij eens zijn, mij zien als een restant van het linkse politieke gilde. Doe maar ik geloof in een samenleving waar plaats is voor anderen. Sjamme Bûzeman 8

10 De Klos Ja en dan rolt de klos door van de Mouwewei naar de Alde Dyk 12. We wonen hier al weer zo n 25 jaar met veel plezier. Toen we dit huis kochten moest er erg veel aan verbouwd worden, maar ach wij hadden net ons huis aan de Streek 3 helemaal verbouwd, dus konden we nu mooi verder met ons nieuwe huis. Alex komt oorspronkelijk uit Gorredijk, en ik ben opgegroeid als boerendochter aan de Alde dyk 50 in Terwispel. We kochten in 1985 het huis aan de Streek 3, dit was een erg oud, klein arbeiders woninkje. Dit huis hebben we met veel hulp van vrienden en natuurlijk Alex zijn vader, die toen net vervroegd met pensioen kon en dus veel tijd had om te klussen, zelf verbouwd. Toen het huis weer bewoonbaar was, zijn we gaan samenwonen. Ik volgde toen nog de opleiding MDGO-AW, en ging daarna werken bij Sintmaheerdt, een woonvorm voor verstandelijke gehandicapten in Tolbert, en volgde hier het voortraject Z verpleegkundige. Alex werkte bij loonbedrijf O. v.d. Meulen in Tijnje. Onze dagelijkse bezigheden bestonden in die tijd uit werken, bij thuiskomst gingen de werkkleren aan en klusten we aan ons huis tot s avonds laat. De tuin was bij mij ook een heerlijke ontspanning. Toen we in 1991 hoorden dat het huis aan de Alde dyk 12 hoogstwaarschijnlijk te koop kwam, waren we beide erg enthousiast. Dit was het huis waar ik als kind zo nu en dan langs fietste naar t Ambyld, en waarvan ik droomde dat ik hier later graag zou willen wonen met Friese paarden voor huis in het weiland. Dus voor mij was het wel duidelijk, dit huis zou ik erg graag willen kopen. Alex had eerst wel zijn twijfels, we hadden net het huis aan de Streek bijna helemaal klaar, we waren toe aan centrale verwarming en een nieuwe keuken, dan was dit ons droomhuis. Maar toch het plekje aan de Alde dyk 12 bleef wel erg trekken. Toen het een publieke verkoop werd, hebben we een makelaar in de hand genomen. Het huis werd per afslag verkocht, dus dit was erg spannend. En wat waren we blij toen het gelukt was, het was een heel bedrag in die tijd voor een huis wat nog helemaal verbouwd moest worden, maar het plekje was het ons meer dan waard. Gelukkig konden we het huis aan de streek erg snel voor een goede prijs verkopen. Maar ja we moesten dus opnieuw beginnen met klussen, en dat viel nog niet mee. De eerste winter was erg afzien, we hadden beide een volledige baan, gelukkig was Alex in de winter elk jaar een paar maand in de onderbreking, dus kon er in die tijd veel worden gedaan. Mijn verjaardag in november is mijn schoonouders tot het laatst erg goed bij gebleven, we zaten namelijk met de jas aan in de kamer, de gaskachel kon het niet warm stoken, de kozijnen waren zo verrot, dat je op plekken van het kozijn naar buiten kon zien. Sneeuw waaide door de verrotte kozijnen naar binnen en lag in de vensterbank. In die tijd kon ik van mijn collega Jos(Ik werkte in die tijd sinds 1990 inmiddels bij de G.N. Gerritsmaschool voor speciaal onderwijs in Drachten) een Zibro-camin kacheltje lenen. In de keuken was geen verwarming, dus dat was met de jas aan eten koken, en in de kamer eten. Ook ontdekte ik s ochtends half aangevreten houten lepels in de besteklade, dus alle keukengerei moest in afgesloten bakken bewaard worden, tegen de muizen. Het was echt afzien de eerste jaren. 9

11 Toen we een keuken, bijkeuken en slaapkamer klaar hadden, begonnen we aan kinderen te denken, wat waren we ontzettend blij dat Jelte al zo snel kwam. Ondertussen ging het klussen gewoon door, ik kon gelukkig minder gaan werken zodat ik meer thuis was. Toen ik in verwachting van Femke was, ging mijn zwangerschap helaas niet van een leien dakje, ik kreeg bekkeninstabiliteit, een aandoening die nog erg onbekend was, maar gelukkig tijdig werd herkend door mijn huisarts. Ik had moeite met lopen, mocht beslist niks tillen, dus met een kindje van een jaar die nog niet liep, was dat erg lastig. Ik heb erg veel hulp gekregen van mijn ouders en schoonouders. Ook ging het klussen gewoon weer door, de kamer en badkamer waren inmiddels klaar, dus dat was genieten, en konden we eens wat aan andere hobby s gaan denken. Alex had inmiddels twee oude Ford trekkers gekocht, hier kon hij wat aan klussen. Ik had het ontzettend naar mijn zin op mijn werk bij de G.N.Gerritsmaschool, als onderwijsassistente maar miste een stuk achtergrond, en wou graag zelf leren hoe je goed onderwijs aan kinderen kon geven, dus ben ik begonnen aan de PABO in Leeuwarden toen Femke ook naar t Ambyld ging. Dit was een hectische periode, erg druk, maar wat ben ik blij dat het dankzij de hulp van vrienden en familie gelukt is. Ik werk nu bijna 10 jaar zelf, als juf van groep ½ en groep 6, met erg veel plezier op t Ambyld, Alex werkt inmiddels alweer 16 jaar bij loonbedrijf S. Jonker, Jelte heeft zijn MBO opleiding afgerond en kon gelijk blijven werken bij zijn stageadres loonbedrijf Lolkema in Tijnje. Femke gaat naar Leeuwarden en volgt de MBO- opleiding diermanagement. Jelte heeft inmiddels een eigen grote trekker, een Ford tw 20, hier is hij momenteel in zijn schaarse vrije tijd mee aan het sleutelen, om hem klaar te maken voor de trekkertrek. Femke heeft jaren wedstrijden gereden op haar eigen pony, ze is inmiddels M2 geklasseerd met haar pony Ambor, maar ze rijd geen wedstrijden meer, dit was niet te combineren met haar studie in Leeuwarden. Verder hebben we nog 2 andere pony s. Zelf heb ik nog een Fries paard waar ik zo nu en dan op rijdt. We hebben nu dus nog drie pony s, een Fries paard, kippen, konijnen, een hond en twee katten dus een aardige boerderij zo langzamerhand. Alex heeft nu inmiddels ook wat meer tijd voor zijn grote hobby brommers. We hebben hier een heus brommermuseum thuis, en je zult hem regelmatig tegen komen op één van zijn brommers. Ik denk dat ik nu wel genoeg heb verteld, de klos rollen we maar eens verder naar de Streek 11, Kees en Sonja, succes! Hillie Berga 10

12 Plaatselijk Belang nieuws Oktober 2014 Plaatselijk Belang Bestuur: Keimpe Vlietstra Voorzitter Yldau de Boer - Vice voorzitter Ilse Koetsier - Secretaris Annegien Smit Penningmeester Arnold Bolhuis - Lid Zwanet Reijn - Lid Flaterke Yn ús bydrage yn de foarige Wispelweagen ha wy by fersin in ferkeard adres setten. It goede adres is: Aldjiersaktiviteit Op dat adres kin ek noch in idee foar in âldjiersaktiviteit trochjûn wurde. De gemeente stelt in subsydzje beskikber foar doarpen dy't soks op touw sette. De oanfraach moat foar 1 novimber op it gemeentehûs lizze. Mear hjiroer yn de Wispelweagen fan septimber. Contact: Postadres: Plaatselijk Belang Postbus AC Gorredijk Lidmaatschap: 4,50 voor alleenstaanden 5,50 voor gezinnen Website: Politie/Brandweer: Alarm : 112 Politie (geen spoed) : Buurtagent : Henk Liemburg, bereikbaar via Brandweer (geen spoed) : (0513) Algemiene gearkomste As it goed is hawwe jimme de útnoeging en de wurklist foar de algemiene gearkomste ferline wike troch de bus krige: 27 oktober, jûns om oere yn Us Doarpshûs. Unkrûd en blêden De gemeente komt op 3 novimber en 1 desimber te bledfeien, benammen op de Streek. Op moandei 24 novimber wurdt yn it hiele doarp it ûnkrûd masinaal fan strjitten, stoepen, parkearplakken, opritten en fytspaden boarstele. Graach dy dei de auto even earne oars delsette. Webside Wy besykje de webside fan Terwispel sa aktueel mooglik te hâlden, mar dat is foar de measte bestjoersleden in poepetoer. Hasto der aardichheid oan om ús dêrby te helpen? Do bist fan herte wolkom. In tillefoantsje nei de foarsitter soe geweldich wêze: Gemeente: Gemeentehuis, Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag. Tel. (0512) Website : 11

13 Beste mensen, Het is weer de hoogste tijd voor een gezellige muziekmorgen! Wij hebben op zondagmorgen 9 november een mannenkoor uit Oldeberkoop uitgenodigd om voor ons te komen zingen. Het belooft wel een spektakel te worden want ze zijn zo n man sterk! Noteer het dus in jullie agenda en geef je zo spoedig mogelijk op bij Hettie Visser, tel.nr of per mail: We zien er naar uit om weer eens gezellig bij te praten onder het genot van een kopje koffie in een vernieuwd Dorpshuis! Aanvang: 10 uur 12

14 19 november gaan we weer gezellig eten. De dagen worden kort en de avonden lang kortom het is weer tijd om gezamenlijk te eten in Us Doarpshûs! Zo langzamer hand is het goede gewoonte om 2 maal per jaar een etentje te organiseren voor 60+ -ers en of alleengaanden. Voorheen om de oude vertrouwde bar waar het altijd gezellig vol was, nu in het nieuwe stuk van Us Doarpshûs. Waar we veel meer ruimte hebben dit moet wel een motivatie zijn om het eens te gaan proberen. We verwachten een extra grote opkomst in deze nieuwe zaal. De commissie en vrijwilligers bereiden op 19 november een degelijke traditionele maaltijd. Hiervoor vragen we een bijdrage van 6 euro exclusief de drankjes. Op het menu staat: Stoofperen en/of rodekool met rollade en griesmeelpudding na Opgeven kan tot 16 november bij Klasien. Klasien haar Telefoonnummer is: haar adres is: Wij rekenen op jullie!! Tot ziens op 19 november in Us Doarpshûs. Aanvang uur en om hebben we het goede weer genoten. Contact en gezelligheid staan voorop! Eet commissie van Us Doarpshûs Joke Bosma, Klasien van der Wijk, Roel Veenstra 13

15 Biljart club Earst Krytsje gaat van acquit t Doarpshûs is trotse eigenaar van een heus kroegbiljart. De initiatiefnemers Kees Bethlehem, Johannes Oppersma en Henk Rozenberg zijn trots op het resultaat. Oude filmpjes en foto s op een DVD zetten was een boppeslag en bleek genoeg op te leveren om te sneupen naar een tafel. Via Marktplaats werd een biljarttafel en alle toebehoren op de kop getikt. Carambool! En dan nu een club oprichten. De drie mannen organiseren op dinsdagavond 28 oktober een openbare bijeenkomst. Dan zal de start van de club vorm krijgen. Verschillende vragen komen langs zoals Moet ik kunnen biljarten om mee te doen? Welke avonden gaan we spelen? Moet ik een eigen keu kopen? Iedere belangstellende is welkom op deze avond. Het begint om uur in het Dorpshuis. Alle leeftijden en met nadruk ook vrouwen zijn uitgenodigd. Natuurlijk is er deze avond de mogelijkheid om ten minste één stoot te maken. Tot 28 oktober in t Doarpshûs. Kees Bethlehem Johannes Oppersma Henk Rozenberg De energie-proeverij op 4 oktober was een topdag! Veel mensen zijn langs geweest en hebben kennis gemaakt met (o.a.) voetreflex, reiki, klankschalen en QiGong. De sfeer was ontspannen, leuk, gezellig en bezoekers gaven aan dat ze het een verwen dag vonden. Zoveel enthousiaste reacties en zelf vonden we het zo leuk om te doen dat we het zeker nog een keer gaan organiseren. Nog geen kennis gemaakt? Kom dan vooral een keer langs. In de winkel of bij een rustmoment, stiltemiddag of klankschaalconcert. Zie de website voor de data. Op verzoek van bezoekers, worden nu ook rustmomenten (met QiGong en meditatie) georganiseerd op de vrijdagmiddag van uur. De eerstvolgende data zijn: 31 oktober, 7 november, 21 november. 14

16 VRIJWILLIGER IN PORTRET (V.I.P.) Wie: Bernadet de Vries Wat: Peuterspeelzaal It Pikehokje Vroeger, toen de kinderen nog klein waren, was Bernadet één van de moeders die juf Grytsje bij toerbeurten hielp op It Pikehokje. De klik was er tussen Grytsje en Bernadet. En waar de andere moeders tegelijk met hun kinderen de peuterspeelzaal na verloop van tijd verlieten, bleef Bernadet. Op in gegeven momint bliuwst gewoan hingjen, zegt ze. En nu, ruim acht jaar later, is ze er nog steeds. Het roulatiesysteem waarbinnen de moeders bij toerbeurt hielpen is er niet meer. Nu is Bernadet samen met Corina Agricola en Ilse Koetsier vaste vrijwilliger. Dit geeft in elk geval meer rust en duidelijkheid voor de kinderen. En de vrijwilligers doen meer ervaring op, wat er weer in resulteert dat de kinderen ze inmiddels ook met juf aanspreken. Eigenlijk is Bernadet ook echt juf. Ze heeft immers de PABO afgerond. Maar het bleek moeilijk werk te vinden in het onderwijs. Daarom is Bernadet nu gastouder. It wurk op It Pikehokje is foar my in leuke ôfwikseling, zegt ze. Ze is dan immers op een groep aan het werk en probeert samen met Grytsje en de andere vrijwilligers de peuters voor te bereiden op de basisschool. Een paar ochtenden per week leuk een beetje spelen en fröbelen met andermans kinderen. Om ze vervolgens weer aan de zorg van hun ouders over te dragen. Een beetje kleien, een beetje plakken, hier en daar een traantje wegvegen. Zo zou iemand wellicht kunnen denken over een ochtend peuterspeelzaal. Maar dat is toch niet de werkelijkheid. Nu worden de kinderen meer dan vroeger voorbereid op de basisschool. En krijgen ze extra ondersteuning wanneer het ze op bepaalde gebieden iets minder doen. Juf Grytsje neemt deze taak - terecht - heel serieus. En de vrijwilligers met haar. 15

17 De peuters zijn blij met de vrijwilligsters. Juf Colina, juf Ilse en juf Berna-hoespreek-ik-dat-verder-ook-al weer-uit worden altijd hartelijk begroet en het bij een van de dames op schoot zitten is en privilege waar nog net niet om wordt gevochten. De samenwerking tussen de dames verloopt prima. Zo weten ze van elkaar hoe de ander haar koffie drinkt. Maar ook weten ze welke peuter op welk vlak bepaalde aandacht nodig heeft. Ze zijn zeer betrokken. Het klaarstomen voor de kleuterschool is ook hun doel. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze niet meer kleien, plakken, boekjes lezen en traantjes wegvegen. Hun moedergenen maken de dames gelukkig buitengewoon geschikt voor dit werk! Ledenvergadering Pl. Belang Terwispel op 28 April 1951 Café Velde. Opening. De opkomst is gering. Mogelijke oorzaak: de plaatselijke Bazar die veel werk vroeg. Ingekomen stukken. Een aanvraag van de Kleuterschool is ingekomen om een subsidie. Over het weggedeelte bij de Klidze is een schrijven ingekomen van B en W. De onderhoudsplichtigen zijn aangeschreven dit gedeelte voor den eersten Maart 51 in orde te brengen en in orde te houden. Ons verzoek om waarschuwingsborden bij de school te plaatsen is afgewezen. Afgewezen is ook het lichtpunt Moeweg/Oude dijk. Over de aanvraag onderhoud met B en W. aangaande het pad Spaltenbrug tot Spaltendraai is een schrijven ingekomen. Voorz. geeft hierover nog eenige toelichting ook aangaande verschillende paden in andere dorpen. Blauw geeft aangaande deze punten eenige inlichtingen over de nieuwe wegenligger. Versl. Penningmeester. Onze Penn. is bedlegerig en moet een rustkuur ondergaan en dien aangaande wijst de Voorz. een commissie aan die de boeken naziet voor controle. A. de Wit en H v Zwol worden hiervoor aangewezen. Bij monde van A de Wit wordt verslag uitgebracht dat de bescheiden van de Penn. in orde zijn. De Wit merkt nog op dat er dit jaar nogal een hooge uitgaafpost in voorkomt n.l. de perebomen, maar niet bekocht is de mening van de Voorzitter. Jaarverslag secr. De secr. geeft enige gegeven over het jaar Aangaande dit verslag vraagt de Wit of er eerst een Bouwplan wezen moet of dat er eerst een 16

18 aanvraag voor nieuwe woningen moet zijn. Terwispel telt ongeveer een zestig woningzoekenden. Voorz. Holtrop meent dat er eerst een bouwplan moet zijn, maar zoolang er nog geen bouwplan is wordt de gelegenheid weleens gegeven elders te bouwen. Voorz. merkt hierbij op; denk er steeds aan dat men een eigen zelfstandig dorp bewaard. Er is een nieuw bouwplan in bewerking maar officiële molens draaien langzaam. Jonkman vraagt enige inlichten over het lichtvraagstuk. De Voorz. geeft een uiteenzetting aangaande de regeling P.E.B. Uit deze bespreking meent men dat de draagkracht algemeen gezocht dient te worden dan krijgt men een juiste verhouding. Regeling aanvr. Subsidies. Voorz. Holtrop geeft hierover enige inlichting van de bedoeling hoe hij dit ziet en vraagt dan vrij mandaat voor uitgaven n.l. als het bestuur dit kan verantwoorden. Het betreft hier meest uitgaven aan plaatselijke verenigingen die er hun nut van kunnen hebben. De Wit vraagt of de subsidie voor de kleuterschool niet is vastgelegd. Dit is voor één jaar bepaald. Bron meent dat die verenigingen daar zullen aanvragen waar subsidies te verwachten is. Op voorstel van H v Zwol wordt het bestuur dit aangaande vrij mandaat verleend. Bestuurverkiezing. Klanken uit de vergadering wenschen geen stemming, doch dit wordt door het bestuur afgekeurd. De aftredende bestuursleden B Heida en A Idzerda worden beide herbenoemd en nemen de functie weder op zich. Thans wordt een schrijven van de kleuterschool (aanvraag subsidie) behandeld. B. Visser licht dit schrijven toe. Het bestuur krijgt ook hiervoor vrij mandaat. Rondvraag. De Wit opent de rondvraag en vraagt of het niet mogelijk zou zijn om s nachts enige lampen te laten doorbranden b.v. Plantsoen en bij Tj Postma. Ook voor straatverlichting moet nodig op aangedrongen worden meent hij. K v.d. Meulen brengt naar voren dat in geval er brand zou uitbreken bij hem in de buurt er geen blussingswater zou zijn. Blauw vraagt of de Gemeente ook subsidie geeft voor verschillende paden. Een onderzoek a.g. deze opmerkingen kan worden ingesteld aldus de Voorz. De Wit vraagt nog in hoeverre de reinigingsdienst gevorderd is. De reinigingsdienst is in voorbereiding aldus de Voorz. en we zullen moeten afwachten hoe dit geregeld wordt. W de Bos, secr. Tige tank - Tige tank - Tige tank Hjirby wol ik elkenien tankje foar de kaarten, besite, blommen, telefoanstsjes, berjochtjes en alle oare attinsjes, tidens myn ferbliuw yn t sikehûs en by myn thúskomst. Klaske Lageveen -Post 17

19 Verslag jeu de boules wedstrijden van de twee jeu de boule-clubs van Terwispel Op donderdag 25 september opent Bert Jansma om uur dit sportgebeuren in ons mooi vernieuwd dorpshuis. Hij heet ons welkom en neemt met Nico het woord, zodat we 2 voorzitters hebben die de avond openen en de spelregels uitleggen. Ja als het gemakkelijk kan, waarom zal je het dan niet moeilijk doen. Om uur beginnen de wedstrijden in een poule A en B. De wedstrijdbanen zijn prima geprepareerd. (hulde aan Jan Rintsma en Klaas Bosma) De strijd is hevig, er wordt om de millimeter gestreden, maar alles gebeurt in prima sfeer met hier en daar een rake kwinkslag. Dit verhoogt de gezelligheid en de sfeer. Na elke ronde kunnen we een kopje koffie of iets sterkers te drinken. Winnaars poule 1: Wiesje en Titus. Winnaars poule 2: Henny en Nico. Deze strijden om het kampioenschap wat een spannende wedstrijd oplevert. Wiesje en Titus staan eerst voor met 3-9. Dan komt het Louis van Gaal verhaal: het wordt voor Henny en Nico, maar spannend was het wel. De prijs uitreiking: Poedelprijs: Johannes Veenstra. Hij moest kussen op de borsten van een blote dame. Dat hij daar geen ervaring mee heeft, was ons bekend.. Maar om er in te bijten, dat tast alle fatsoen en normen aan Johannes Johannes wat een gehannes. 1 ste prijs: Henny en Nico. Zij mogen hun handtekening zetten op het clubicoon (T Shirt), hebben eeuwige roem en mochten de wisselbeker in ontvangst nemen. 2 de prijs: Wiesje en Titus. Zij mogen een verslag of verhaaltje van deze avond schrijven Bij deze verzilveren hem.. 3 de prijs: Foppe en Koos. Zij krijgen eervolle vermelding. Al met al was het een geslaagde avond bedankt hiervoor en tot de volgende keer. p/s Bij deze grijp ik de gelegenheid aan om aan ledenwerving te doen. Ja we kunnen vooral voor de dinsdag groep best wat versterking gebruiken. Schroom niet en kom eens op dinsdagmiddag langs om de sfeer te proeven van deze mooie sport, misschien vind je het best leuk en zeg je dit had ik eerder moeten doen. Kosten 1 euro p/m misschien zit er wel subsidie op (grapje) Wij beginnen op uur hopelijk tot ziens. Groetjes de tweede prijs winnaars. 18

20 LDODK NIEUWS Debuut LDODK/AH Gorredijk in Ereklasse LDODK/AH Gorredijk speelt dit seizoen voor het eerst in de Ereklasse, het hoogste niveau op het veld. Het is een korte competitie met twee poules van zes ploegen. Dat betekent dat de teams meer ruimte hebben om zich te richten op het belangrijke zaalseizoen in de Korfbal League. De eerste helft van de veldcompetitie bestond daarom uit slechts vijf wedstrijden. Het team van Jan Sjoerd Pool begon met twee verliespartijen, maar daarna volgden drie gewonnen wedstrijden op rij. Gevolg is dat LDODK/AH Gorredijk halverwege het veldseizoen op een gedeelde tweede plek staat. Een knappe prestatie. Nu bereidt de ploeg zich eerst voor op het zaalseizoen. Erwin Zwart in Oranje Het Nederland korfbalteam bereidt zich op dit moment voor op het Europees Kampioenschap dat van 24 oktober t/m 2 november in Portugal wordt gehouden. Erwin Zwart van LDODK/AH Gorredijk draait al een tijdje mee in Oranje en behoort tot de selectie die hoopt deze titel in de wacht te slepen. Op de site ldodk.nl zijn de ervaringen van Erwin de komende weken te volgen. Drie kampioenen Veel jeugdploegen spelen op het veld een najaarscompetitie. Meestal in een poule van vier teams. Dat betekent dat er in oktober ook al kampioenen zijn. Drie teams van LDODK/AH behaalden de titel: D2, F3 en F1. Alle spelers en begeleiders: Van Harte Gefeliciteerd. Bekercompetities Drie ploegen van LDODK/AH Gorredijk doen mee aan de noordelijke bekertoernooien. In de Jan Mulderbeker plaatste LDODK zich voor de kwartfinale door in Beilen met van Vitesse te winnen. Tegenstander in de kwartfinale op 22 april volgend jaar is Ritola uit Zuidlaren. De junioren plaatsten zich ook voor de kwartfinale. Op 16 april speelt de A1 thuis tegen de junioren van Nic./Alfa College uit Groningen. De A1 haalde de kwartfinale door in Buitenpost met 24-7 van Flamingo s te winnen. Voor de B1 eindigde in oktober het avontuur in de Noordelijke aspirantenbeker. Ritola B1 was in Zuidlaren veel te sterk: Jeugdploegen in Rabo trainingspakken De jeugdploegen van LDODK/AH Gorredijk lopen er sinds het begin van het seizoen tiptop bij. Met dank aan de Rabobank, die zich als sponsor aan het jeugdplan van de vereniging heeft verbonden. 19

21 Sizze & Dwaen No ek op facebook te finen. 112 jier hystoarje op it spoar (2). Oanslútend op it maaienûmer binne dizze kear de famyljes begjinnend mei C oant H oan bar. Ek no binne dêr wêr 25 fragen. Hwa t antwurden wit, dit graach efkes melde oan Douwe Knol, Mounesleat 19, 8407 DA Terwispel , Nr. namme m / fr jierren 1. Hwa is Ct? fr Hwa spile yn 1957; H. Dijkstra of H. Donker? 3. Hwa is. Dolstra? m H. Donker m spile yn 1929 en 1957? Hat H. Dijkstra spile of wienen dêr twa H. Donkers? 5. Hwa is Eelkje. fr Hwa is Frou Estea? fr 1929 De name is min te lezen 7. Hwa is F.E. fr Hwa is R.E. m Hwa is Hetti Fr. fr Edsje? Gaastra fr 1926, 1930, De foarnamme is min te lêzen 11. Hwa is K. Gal. fr B. de Groot m 1902 en 1964 Binne dêr twa B. de Grooten? 13. Juffer Geerts fr 1905, 1952 Binne dêr twa Juffer Geertsen? 14. W. Gorter m 1930, 1962 Binnen dêr twa W. Gorters? 15. Anne de Groot fr 1916 De namme is min te lêzen 16. Harm de Groot m 1916 De namme is min te lezen 17. Hwa is G.H. fr Hwa is Th. H m Hwa spile yn 1934; H. Heida (fr) of Hetty? 20. Hwa is K. Heida m 1964 De namme is min te lezen 20

22 Nr. namme m / fr jierren 21. R. Heida Neffens de fersprate spyldata binne dêr nei alle gedachten mear R. Heida s west (2?). Ik kom him tsjin yn 1902, 1908, , 1950 en Hwa is Hein? m Hwa is Henk? m Hwa is Hepke? m Hwa is Hetty? fr 1914 en 1934 Hat H. Heida spile of wienen dêr twa Hetty s? Út name fan Sizze & Dwaen, Douwe Knol. Mounesleat 19, 8407 DA Terwispel KINDERKERSTFEEST Beste kinderen, Het is nog maar oktober en je denkt nu misschien nog niet aan het kerstfeest, maar wij, de kerstcommissie, zijn alweer met het kerstfeest bezig. Dit jaar vieren we het wederom op kerstavond; Woensdag 24 december om uur in de kerk van Terwispel. Lijkt je het leuk, geef je op, ook kinderen die een instrument bespelen kunnen zich aanmelden. Graag voor 31 oktober opgeven Je kunt je opgeven bij: Bernadet de Vries-Nieuwland, of je mag ook bellen : Hopelijk tot ziens op het kerstfeest. Namens de kerstfeestcommissie Anneke, Doetie, Margje, Bernadet en Iepie 21

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje

De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje De Deltakijker bulletin van de o.b.s. De Delta en peuterspeelzaal Het Druppeltje vrijdag 2 oktober 2015 jaargang 13 nr. 4 agenda: 5 oktober Opening Kinderboekenweek 6 oktober Ouderraad boekenruilmarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar.

Informatieavonden Tijdens deze avond wordt u door de leerkrachten geïnformeerd over het lesprogramma en activiteiten voor het komende schooljaar. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Agenda 14 september inloopspreekuur GGD/CJZ 14 september informatieavond groep 8 15 september informatieavond groep 1 t/m 7 21 september t/m

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij

Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015. Contactavond. Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie. Om 14.00 uur zijn alle kinderen vrij Nieuwsbrief nr. 8 4 december 2015 Agenda Maandag 7 december Groep 3 t/m 8 schaatsen in Nijverdal Contactavond Dinsdag 8 december Zwemles Vrijdag 11 december Inleveren bestellijsten + geld oliebollenactie

Nadere informatie

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman

Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Verslag Roemenië reis 11 mei 2013 t/m 14 mei 2013 Gerjan Visscher, Wim de Jonge, Harma Koers, Gerrie Knol en Tiny Bergman Het is zaterdag 11 mei 2013. De wekker loopt af om 03.00 uur. Oei, wat is het vroeg.

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017

Schoolverlaters, heel veel plezier en succes in het Voortgezet Onderwijs!! Datum: donderdag 13 juli 2017 Datum: donderdag 13 juli 2017 Populierenblaadje Algemeen: Musical: Onze schoolverlaters hebben weer heel wat talenten laten zien! De musical De DJ draait door was geweldig! Nogmaals dank aan alle ouders

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Take a look at my life 42

Take a look at my life 42 Take a look at my life 42 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering

De komende periode. Dinsdag 1 september: Vergadering Ouderraad Om 20.00 uur komt de Ouderraad voor de eerste keer dit schooljaar in vergadering Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Nummer 3, 28 augustus 2015 Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl www.bsruimteschip.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip Dit jaar

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

Dag 2: Goed aangekomen & dag 2

Dag 2: Goed aangekomen & dag 2 Dag 2: Goed aangekomen & dag 2 Hallo allemaal, Eerst even een bedankje voor de post, sms'jes die wij gekregen hebben en aan allen die ons uitgeleide hebben gedaan. En natuurlijk aan Maaya voor de koffie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7

bericht Belangrijke data: Tweede Wereldoorlog project stukjes geschreven door leerlingen uit groep 7 bericht Info : 30 Jaargang 14 : 08-04-2016 Redactie : Monique Bos E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl Belangrijke data: 16 april Oud papier groep 4a 20 april Spelsportdag groep 3 en 4 in sporthal Quicksilver

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

Watergeklater April 2015 www.pcb-ichthus.nl

Watergeklater April 2015 www.pcb-ichthus.nl Watergeklater April 2015 www.pcb-ichthus.nl Inhoud van de maandbrief Vanuit het kamertje Trefwoord Telefoongebruik Kinderherdenking Bibliotheek Terugblik april Belangrijke data 4 t/m 15 mei meivakantie

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda

Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015. = Kind op Maandag. Carrousel Nieuws. Agenda Jaargang 3 nr. 10 5 juni 2015 = Kind op Maandag Week 24: 8 14 juni Uitgeblust? 1 Koningen 19 Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel is boos, zij wil

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Datum: donderdag 3 september 2015

Datum: donderdag 3 september 2015 Datum: donderdag 3 2015 Populierenblaadje Algemeen: Uitnodiging Vrijdag 4 Luizencontrole Ouderavond over werkweek, kamp, Voortgezet onderwijs en algemene zaken Wanneer: woensdag 9 Tijd: 20.00 uur Plaats:

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw

Maand programma. januari 2016. Activiteiten in de Beijerkorf groen. activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw Maand programma Activiteiten in de Beijerkorf groen activiteiten in Zoomhoek rood Activiteiten in De Gravin blauw ma 4 09.30-12.00 uur Nieuwjaarsreceptie voor bewoners, familie, vrijwilligers en personeel

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender

14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender 14e Editie - november & december 2017 Activiteitenkalender Voorwoord De herfst is aangebroken. De bomen verkleuren en laten ons zien hoe mooi zij kunnen zijn met hun rode, gele en bruine bladeren. Het

Nadere informatie

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari

o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Hofbode 4 16 december 2015 o.a. cito groep 2, kerstborrel ouders, nieuwjaarskoffie 4 januari Informatieochtend Citotoets groep 2 Woensdagochtend 25 november zijn we met de ouders van kinderen van groep

Nadere informatie

Tour Denemarken 2016

Tour Denemarken 2016 Tour Denemarken 2016 Dag 1 Rond tien uur in de ochtend werd ik opgehaald door Joris van Wijngaarden. Daarna haalden we Leon op van het station en haalde we Simone op in Gorinchem. Ik liep naar boven in

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur jullie regelmatig op de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke en soms ook minder belangrijke, maar

Nadere informatie

Verenigingen Sint-Annaland, januari 2017

Verenigingen Sint-Annaland, januari 2017 Verenigingen Sint-Annaland, januari 2017 2 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. aanmelden... 4 1.2. kosten... 5 1.3. contact... 5 2. de verenigingen... 6 2.1. zwemmen... 6 2.2. koersbal... 7 2.3. kaarten maken...

Nadere informatie

Afsluiting kinderjury 2013

Afsluiting kinderjury 2013 Afsluiting kinderjury 2013 Schrijverbezoek: Gerard van Gemert 1. Kastor en Tim Wanneer bent u begonnen met schrijven? Gerard van Gemert is in 2005 begonnen met schrijven toen hij met zijn dochters een

Nadere informatie

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO.

We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. We zijn inmiddels weer een aantal weken verder sinds de vorige uitgave van het ABO- Nieuws. Hieronder vindt u het actuele nieuws van ABO. Officiële start ABO Op 15 april 2016 is tijdens een receptie in

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen.

Maandbericht. Coördinator van het oud papier is Gerhard Bos (0621267668). Op www.obs-de-meent.nl kunt u een handleiding vinden voor het inzamelen. www.obs-de-meent.nl Maandbericht Agenda jaargang 6 vrijdag 3 juli 2015 11 juli Oud papier 8 aug. Oud papier 17 aug. Eerste schooldag OUD PAPIER-ouders juli augustus : Wouter en Jasper Bos Merel Alberts

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!!

NIEUWSBRIEF. 11 december 2015 / NUMMER 524. Van harte gefeliciteerd en een hele fijne verjaardag!! 11 december 2015 / NUMMER 524 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: op 18-12 Mike van Bakel uit groep 4 op 20-12 Kim de Groot uit groep 7 op 21-12 Djuna Gersen uit groep 4 op 25-12 Senna de Waal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg December 2010 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman Henschoterlaan 28 3931 DB

Nadere informatie

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma.

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma. Met otto, elle of izzi!... Camping Vossenberg Centrumweg 17 8162 PT Epe Tel: 0578-613800 info@campingvossenberg.nl www.campingvossenberg.nl SPORT EN SPEL SPROOKJES Iedere dag (m.u.v. zaterdag) leuke sporten

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Het allerleukste meisje

Het allerleukste meisje > > 0 0 0 Het allerleukste meisje Er zijn meisjes die het liefst met poppen spelen er zijn meisjes die vaak voor de spiegel staan er zijn meisjes die zich als een bruid verkleden en dan wensen dat ze ooit

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N

E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N E E N B A R M H A R T I G E S A M A R I T A A N Personen Pa Ma Kind 1 Kind 2 Dominee Vrouw van de Dominee Zondagsschooljuf Man van de zondagsschooljuf Buurman Smit Buurvrouw Smit Het Ding (speelt wel mee,

Nadere informatie

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding?

Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? Wat wordt bedoeld met activiteitenbegeleiding? De activiteitenbegeleiding van Maarsheerd zorgt er voor dat de activiteiten worden afgestemd op de zorgbehoefte van de bewoners. Het team bestaat uit hiervoor

Nadere informatie

Activiteitenagenda 2015 2016. Us Doarpshûs. Terwispel

Activiteitenagenda 2015 2016. Us Doarpshûs. Terwispel Activiteitenagenda 2015 2016 Us Doarpshûs Terwispel Dorpsgenoten, Het afgelopen jaar zijn er diverse activiteiten in Us Doarpshûs georganiseerd. Door de uitbreiding van Us Doarpshûs was en is hierin nu

Nadere informatie

Informatiebulletin Uitgave van de C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2, 9072 AK Nij Altoenae Tel:

Informatiebulletin Uitgave van de C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2, 9072 AK Nij Altoenae Tel: Informatiebulletin Uitgave van de C.B.S. De Noordster, t Kort Morn 2, 9072 AK Nij Altoenae Tel: 0518-402494 Jaargang 18, nummer 9, 31 mei 2013 Bijbelverhalen: Week 23: 3 t/m 9 juni Wat er ook gebeurt Ruth

Nadere informatie

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46%

1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden mogelijk) 46% Relaxmomenten Een moment voor jezelf inplannen schiet er wel eens bij in. 50% 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 0% Toelichting: 17% 1. Dagje naar de spa 1. Wat doe jij het liefst om je te ontspannen? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 14 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Groep 1/2/3. Met mooi weer lekker actief met Be- Fitt

Groep 1/2/3. Met mooi weer lekker actief met Be- Fitt Groep 1/2/3 Met mooi weer lekker actief met Be- Fitt Op donderdag 25 juni hebben de kinderen leuke sportieve activiteiten buiten gedaan. Voetballen met flessen vol water, spelletjes met de parachute en

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Kunstweek Piet Mondriaan

Kunstweek Piet Mondriaan Agenda Do 18 apr Studiemiddag kinderen vrij vanaf 13.00 uur Vr 19 apr Boerderijschool klas 3/4 Ma 22 apr Klassen 4, 5 en 6 atletiek bij Archeus Do 25 apr 12.30 afsluiting Mondriaan weken, ouders welkom!

Nadere informatie

Nummer Vaste rubrieken:

Nummer Vaste rubrieken: September 2016 Rond de 15e van de maand komt de VVZ nieuwsbrief uit. Nummer 12 2016 Volg VVZ ook op social media! DE SITE IS ONLINE! In de vorige nieuwsbrief vertelde ik u nog over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Vraag: Vraag: Vraag: Vraag: Aapjes, konijntjes en ander lieve beestjes zijn er om:

Vraag: Vraag: Vraag: Vraag: Aapjes, konijntjes en ander lieve beestjes zijn er om: Aapjes, konijntjes en ander lieve beestjes zijn er om: 1) Je cosmetica en medicijnen op uit te proberen. Je wil toch geen prikkende ogen of risico lopen bij de dokter? 2) Niet voor proeven. 3) Ze moeten

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb

Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb 15-12-2010-24-02-2011 Ik ben Linda (18 jaar), ik zit nu in het derde leerjaar van de MBO opleiding dierverzorging. Afgelopen winter heb ik de tijd van mijn leven gehad! Ik heb de kans gekregen om in Finland

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie

Kom op, Maarten, je moet naar school! Moeder geeft haar jongen een duwtje. Even later loopt Maarten door de straten van Mansfeld. Dat is de stad waar

Kom op, Maarten, je moet naar school! Moeder geeft haar jongen een duwtje. Even later loopt Maarten door de straten van Mansfeld. Dat is de stad waar 6 Het is een jongen! Blij kijkt vader Hans Luther naar zijn zoon. De kleine jongen ligt tevreden bij zijn moeder in de armen. Het is 10 november. Buiten is het koud, maar binnen is het warm. Dat is goed

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

PRIKBORD 5 3 september 2014

PRIKBORD 5 3 september 2014 PRIKBORD 5 3 september 2014 15 december 2016 Schooljaar 2016-2017 AGENDA Wo 21 dec. Wo 21 dec. Vr 23 dec. Ma 26 dec t/m vr. 6 jan. Kinderen komen, na het ochtenddeel, ook nog naar school van 17:00 tot

Nadere informatie