JAARVERSLAG 2012 GAAN WAAR ANDEREN NIET KOMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 GAAN WAAR ANDEREN NIET KOMEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 GAAN WAAR ANDEREN NIET KOMEN Algemene vergadering 2013

2 INHOUD 1. MOREEL RAPPORT VOOR HET JAAR BOEKHOUDKUNDIGE BALANS OP 31 DECEMBER Interne balans op 31 december ACTIVITEITENRAPPORT VAN HET JAAR Algemeen Knowhow inzake luchtvervoer over korte afstand in de humanitaire sector Preventie van humanitaire crises en de sector van duurzame ontwikkeling Begeleiding van kinderen en migranten Sensibilisering van het publiek voor de thematiek van ontwikkelingshulp en duurzame ontwikkeling 2.2. Personeel Het team op de hoofdzetel De teams op het terrein 2.3. Programma s voor luchtondersteuning bij humanitaire hulpverlening en duurzame ontwikkeling De balans van de luchtvaartoperaties De vloot van PZG-België De piloten van PZG-België De Quality Control van PZG-België De begunstigden van de humanitaire luchtvaartdienstverlening aangeboden door PZG-België Humanitaire luchtvaartoperaties in de Republiek Tsjaad Ondersteuningsmissie voor het behoud en het beheer van de biodiversiteit op Madagaskar 2.4. Andere programma s Begeleiding van kinderen Cockpitpakjes en pakjesdienst Sensibilisering van het grote publiek voor de problemen van de ontwikkelingslanden 2 3

3 1. MOREEL RAPPORT VOOR HET JAAR 2012 Dames, juffrouwen, heren, beste vrienden en geassocieerde leden, Als voorzitter van onze vereniging dank ik u van harte voor uw talrijke komst naar onze jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering was een zeer actief jaar voor Piloten zonder Grenzen en het doet mij plezier dat ook onze drijvende krachten nog altijd even actief zijn. Ik reken dus op ieder van u om verder samen te werken aan het duurzame succes van onze vereniging, zodat we onze hulp in de toekomst in de beste omstandigheden kunnen blijven brengen. Philippe Dehennin 22 juni 2013 We hebben ons ingezet voor de allerarmsten door de ngo s op het terrein meer dan duizend vlieguren ter beschikking te stellen. De missie in Tsjaad (Abéché) werd uitgebreid met luchtvaartdiensten in het westen van het land. Onze vluchten zijn een verlengstuk van UNHAS-vluchten. Alleen onze Cessna s zijn in staat om humanitair personeel zowel Tsjadiërs als buitenlanders- tot op de meest ontoegankelijke bestemmingen te brengen, daar waar de bevolking in de grootste nood verkeert. Deze unieke en algemeen erkende troef kon voor het dertigste jaar op rij op de vrijgevigheid van onze donateurs rekenen. Zowel institutionele als private donateurs hebben ons de noodzakelijke middelen gegeven voor de sensibilisering van het grote publiek, het voortzetten van onze operaties, het behoud van onze structuur en de voorbereiding van nieuwe missies. Op Madagaskar genieten onze bewakingsvluchten van beschermde zones het vertrouwen van WWF. Ons engagement voor duurzame ontwikkeling werd beloond met de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012 in de categorie beste Belgische realisaties in het buitenland. Zes kinderen die een chirurgische ingreep nodig hadden in Europa, werden op hun heen- en terugreis begeleid door onze vrijwilligers. Naast de meer traditionele bestemmingen als Kinshasa, Bujumbura en Kigali kwamen ze dit jaar ook uit nieuwe plaatsen zoals Cotonou en Dakar en binnenkort ook uit Douala en Djibouti. Het boekjaar 2012 levert een surplus op van ,69, waardoor we onze missies krachtiger kunnen prefinancieren. Onze vereniging bestaat al sinds 1983 en het is dankzij u, maar ook dankzij de structurele hervormingen die we blijven doorvoeren, dat we pertinent, representatief en gehoord blijven in de humanitaire wereld. 4 5

4 2. ACTIVITEITENRAPPORT VAN HET JAAR Algemeen Knowhow inzake luchtvervoer over korte afstand in de humanitaire sector PZG-België blijft vandaag de enige humanitaire luchtvaartoperator die een zeer specifieke luchtvaartdienst aanbiedt, namelijk luchtvervoer over korte afstand. Dit gebeurt het vaakst van provincie- en districtshoofdplaatsen naar broussepistes die in elke denkbare toestand verkeren. Het gaat hier om de laatste schakel in een keten van luchttransport dat noodhulpverleners en medewerkers in het veld van de duurzame ontwikkeling zo dicht mogelijk bij crisiszones brengt wanneer de wegen onberijdbaar zijn omwille van de weersomstandigheden of wanneer de situatie onveilig is. Zo blijven de meest geïsoleerde bevolkingsgroepen toch bereikbaar. De sector van het humanitair luchtvaarttransport wordt gekenmerkt door de alsmaar stijgende eisen die gesteld worden aan de techniek en prestaties van de vliegtuigen en de kosten die daarmee gepaard gaan. Deze evolutie marginaliseert talrijke broussebestemmingen. Toch heeft PZG-België beslist om deze bestemmingen verder te blijven aandoen, op een economisch verantwoorde, betrouwbare manier, ten dienste van de geïsoleerde bevolkingsgroepen, die niet het slachtoffer mogen worden van de ingewikkelde structuur van het humanitaire luchtvaarttransport Preventie van humanitaire crises en de sector van duurzame ontwikkeling Uit het zorgvuldige beheer van de plaatselijke hulpbronnen (natuurlijke en fysieke middelen en personeel), met als doel hier zoveel mogelijk uit te halen voor het welzijn van de betrokken bevolking op lange termijn, blijkt de oriëntering van de vereniging in de richting van duurzame ontwikkeling. Dit draagt bij tot de preventie van humanitaire crises, zoals crises die voortvloeien uit de klimaatverandering. De methode van schuine luchtfotografie heeft tot doel (1) een algemeen beeld te krijgen van de woudbedekking en de evolutie ervan in de loop van de seizoenen, (2) van dichtbij te zorgen voor de opvolging of bewaking van de gevoelige zones (3) te dienen als communicatiemiddel met de plaatselijke gemeenschappen die betrokken zijn bij het beheer van hun leefmilieu. De Belgische Energie- en Milieuprijs 2012, in de categorie Belgische realisaties in het buitenland, was een bekroning voor het innoverende karakter en de insteek van duurzame ontwikkeling die typisch zijn voor dit project dat van start ging in 2006 op Madagaskar, in samenwerking met een internationaal milieubeschermingsagentschap Begeleiding van kinderen en migranten Al een twaalftal jaar lang zorgt PZG-België voor de begeleiding van kinderen die afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden en naar ziekenhuizen in Europa komen voor een chirurgische ingreep. Dit programma, dat bij uitstek bijdraagt aan het associatieve karakter van PZG-België, blijft een pool van gepassioneerde vrijwilligers mobiliseren en geeft hen de kans een zeer intense menselijke en humanitaire ervaring te beleven. Dit is ook een rijkdom voor PZG-België, die we graag delen met anderen Sensibilisering van het publiek voor de thematiek van ontwikkelingshulp en duurzame ontwikkeling PZG-België is een speler in en vooral een geprivilegieerde getuige van de humanitaire hulpverlening in de voorbije 30 jaar. Op die manier beschikken we over de nodige legitimiteit om het publiek te sensibiliseren over allerhande thema s. Dit gaat van noodhulp, van kindsoldaten tot ontmijning, voedsel- of watertekorten, om maar enkele sectoren aan te halen waarin ngo s die een beroep doen op luchtvervoer actief zijn. PZG-België is al zeer vroeg begonnen met het sensibiliseren van het grote publiek met als bedoeling hier de nodige steun uit te halen voor de doelen waarvoor wij staan. Deze sensibilisering gebeurt op ethische wijze, waarbij er nauw op wordt toegezien dat de boodschappen de weerspiegeling zijn van de realiteit op het terrein. Het niveau van de steun van het grote publiek is voorspelbaar op jaarniveau en is een betrouwbaar gegeven voor het opstellen van een financiële strategie op middellange termijn. PZG-België beschikt over een professionele luchtvaartcomponent voor luchtbewaking tegen een uitstekende cost/efficiency verhouding. Dit is te danken aan het rationeel gebruik van lichte vliegtuigen die geschikt zijn voor het nemen van schuine luchtfoto s. 6 7

5 2.2. Personeel Het team op de hoofdzetel Het team van vaste medewerkers bestond begin 2012 uit een directeur (CEO), een adjunct-directeur en een verantwoordelijke voor de administratie en logistiek. Maar de stijgende financiële druk heeft de vereniging ertoe gedwongen een herstructurering door te voeren waaruit nieuwe eisen voortvloeiden, vooral wat betreft de medewerkersprofielen en het beheer en de programma s. Vandaag bestaat het team uit een directeur (Chief Operating Officer) en een verantwoordelijke voor de administratie, boekhouding en logistiek. Dit team wordt ondersteund door een verantwoordelijke voor de luchtoperaties en zijn assistent, die op hun beurt ondersteund worden door twee luchtvaartadviseurs die verantwoordelijk zijn voor de Quality Control en de audits van de vliegmissies. Een team van vrijwilligers staat in voor de programmering en de uitwerking van de opdrachten voor de begeleiding van kinderen en migranten. Een harde kern van vrijwilligers ondersteunt zeer efficiënt de dagelijkse werking van het kantoor in Brussel. Deze vrijwilligers werden geselecteerd op basis van hun specifieke competenties die ze indien nodig ten dienste kunnen stellen van de vereniging. Ze verzorgen zeer uiteenlopende taken, die soms nauw aansluiten bij de operaties op het terrein. Ondertussen heeft de Raad van Bestuur te kennen gegeven meer betrokken te willen zijn bij de ondersteuning en de kwaliteit van de activiteiten op de hoofdzetel. Een systeem van referenten werd ingesteld, waarbij elke bestuurslid een referent is van de COO in een specifiek competentiedomein. Deze aanpak is een alternatief voor de creatie van nieuwe comités of commissies, ingegeven door het gebrek aan gekwalificeerde vrijwilligers. In dit systeem behandelt de directeur de belangrijke vragen met de steun van de betrokken referent die beslist over de graad van betrokkenheid van de Raad van Bestuur, die hij trouwens informeert over de goede gang van zaken van de lopende processen. Deze werkingsmethode, die momenteel al in gebruik is, zal geëvalueerd worden en aangepast aan de interne controleprocedure die zich momenteel in een finaliseringsfase bevindt. De competentiedomeinen zijn: Financiën en beheerscontrole. Ethiek, communicatie, fondsenwerving. Personeelsbeleid voor de hoofdzetel en het terrein Luchtoperaties Opvolging en conformiteit van de operaties. Luchtoperaties Planning en kwaliteitscontrole. Luchtfotografie Ontwikkelingsprojecten. Een groot deel van de administratieve taken van de vereniging wordt uitbesteed. Verschillende klassieke en functionele departementen binnen de vereniging (IT, verzekeringen, human resources, boekhouding, vliegtuigonderhoud), zijn buitenshuis ondergebracht en vallen onder de transversale supervisie van de verantwoordelijke voor de administratie, boekhouding en logistiek. De sensibilisering van het grote publiek aan de hand van Direct Mailing wordt uitbesteed onder supervisie van de directeur De teams op het terrein. Vijf piloten hebben in de loop van het jaar het bevel gevoerd over de vliegtuigen die gestationeerd zijn in Tsjaad. Zes vrijwilligers hebben zeven kinderen die een hoogtechnologische geneeskundige ingreep nodig hadden in een gespecialiseerd ziekenhuis begeleid vanuit hun land van herkomst in Afrika naar Europa. De programma s voor humanitaire luchtvaartondersteuning werden gesuperviseerd door het team op de hoofdzetel en op het terrein gecoördineerd door twee Missiechefs en een Field Manager Programma s voor luchtondersteuning bij humanitaire hulpverlening en duurzame ontwikkeling De balans van de luchtvaartoperaties In 929,36 vluchturen, met inbegrip van de vliegtuigoverbrengingen van Europa naar Afrika en omgekeerd (60,5), werden passagiers et 17 ton vracht bestemd voor humanitaire hulp in de Republiek Tsjaad (759,4) vervoerd. In deze vluchturen zit ook de controle van 12 beschermde natuurzones, goed voor anderhalf miljoen hectaren regenwoud in het zuidwesten van Madagaskar. Hier werd het regenwoud gecontroleerd door middel van schuine luchtfotografie, een techniek die werd ontwikkeld door PZG-België (109,46 1 ) De vloot van PZG-België Op 31 december 2012 was PZG-België eigenaar van vier CESSNA s 206, met als kentekens OO-ASF, OO-NGO, OO-SPU en N5329U. Het onderhoud van de vliegtuigen met Belgisch kenteken werd uitgevoerd door Euro-Sky conform de luchtvaartnormen die van kracht zijn in België en in Europa. 1. Vluchten uitgevoerd met Cessna 182, met kenteken 5R-MBE, ter plaatse gehuurd door PZG-België 8 9

6 STATIONERING EN VERDELING VAN DE VLUCHTUREN VAN DE VLIEGTUI- GEN DIE TOEBEHOREN AAN PZG-BELGIË IN 2012 OO-SPU 1/01/ ,60 Abéché M-Abéché (reserve) 15/02/ ,20 Abéché 17,60 ECHO 7 16/02/ ,20 Abéché M-Abéché (reserve) 31/12/ ,70 Abéché 150,50 ECHO 8 Totaal OO-SPU 168,10 OO-ASF 1/01/ ,60 Abéché M-Abéché 15/02/ ,90 Abéché 64,30 ECHO 7 16/02/ ,90 Abéché M-Abéché 3/12/ ,30 N'djaména 464,40 ECHO 8 4/12/ ,30 N'djaména FERRY FLIGHT 11/12/ ,20 Grimbergen 30,90 ECHO 8 Totaal OO-ASF 559,60 OO-NGO 1/01/2012 1/01/ ,1 Grimbergen 15/02/ /11/ ,2 Grimbergen FFP 16/02/ /11/ ,2 Grimbergen FERRY FLIGHT 3/12/ /11/ ,8 N'djaména ECHO 8 4/12/2012 1/12/ ,8 N'djaména M-Abéché (reserve) 11/12/ /12/ ,3 N'djaména ECHO 8 Totaal OO-ASF 92,20 TT-BEJ 1/01/ ,40 Grimbergen 31/12/ ,40 Grimbergen 0,00 FFP Totaal TT-BEJ 0,00 Total vloot PZG-B 819, De piloten van PZG-België De verantwoordelijke voor de luchtvaartoperaties zorgde voor de selectie van de piloten, hun kwalificaties voor de vliegtuigen die ingezet worden door PZG-België en voor de planning van hun missies. Ze werden geselecteerd op basis van drie criteria: humanitair engagement, luchtvaartcompetentie en ervaring op het terrein. Rekening houdend met de moeilijkheidsgraad van de missies van PZG-België, zowel op operationeel vlak als in de algemene context, wordt de voorkeur gegeven aan ervaren broussepiloten. Om het aantal piloten in de pool van PZG-België op peil te kunnen houden, vraagt PZG-België dat piloten die talloze vluchturen op hun actief staan hebben maar nog geen ervaring hebben op het vlak van humanitaire operaties, een opleiding Bush Flying volgen bij de piloot-instructeurs van PZG-België. Omwille van het feit dat er in 2012 maar één vliegtuigmissie was, werd hier geen gebruik van gemaakt. De meeste piloten zijn gepensioneerde piloten die carrière gemaakt hebben bij het leger of bij luchtvaartmaatschappijen. Sommigen zijn nog actief bij luchtvaartmaatschappijen en zetten zich tijdens hun vakanties in voor PZG-België. De verzekeringsmaatschappijen leggen minstens 500 vlieguren ervaring op voor de vliegtuigtypes die PZG-België gebruikt, maar de meerderheid van onze piloten heeft duizenden vlieguren ervaring Quality Control van PZG-België Buiten het feit dat de vliegtuigen van PZG-België en onze piloten beantwoorden aan de luchtvaartnormen die van kracht zijn in België en in Europa, beschikt PZG-België over de expertise om professionele luchtvaartaudits uit te voeren voor zowel zijn eigen luchtvaartoperaties als voor privé luchtvaartmaatschappijen die indien nodig bij deze operaties betrokken worden. In 2012 werden twee luchtvaartaudits uitgevoerd bij de missie van PZG-België in Abéché (Tsjaad) De begunstigden van de humanitaire luchtvaartdienstverlening aangeboden door PZG-België De directe begunstigden van PZG-België zijn vertegenwoordigers van ngo s, internationale multilaterale organisaties, caritatieve religieuze organisaties en geldschieters die humanitaire programma s ontwikkelen in conflictzones of regio s die getroffen zijn door natuurrampen. Tussen de begunstigden en PZG-België wordt een conventie voor humanitaire vluchten ondertekend die hun statuut en het exclusief humanitair gebruik van het vliegtuig garandeert. Door het humanitaire interventieveld uit te breiden, komt het werk van PZG-België indirect ten goede aan veel meer mensen dan de direct betrokken begun

7 stigden. Het is nog niet mogelijk de impact hiervan objectief te evalueren. Toch kunnen we zeggen dat de dienstverlening van PZG-België ervoor gezorgd heeft dat sommige projecten van ngo s niet opgeschort werden omwille van de onveiligheid of dat andere opnieuw konden opgestart worden. De belangrijkste bijdrage van PZG-België is dat we ervoor gezorgd hebben dat hulpverleners hun mandaat konden blijven uitoefenen in een context van grote onveiligheid Humanitaire luchtvaartoperaties in de Republiek Tsjaad. De Algemene Directie voor Humanitaire Hulp van de Europese Commissie (ECHO) heeft achtereenvolgens vijf conventies gefinancierd met betrekking tot het project voor de versteviging van het humanitair luchtvaartpotentieel en de uitbreiding van de interventiezones in de Republiek Tsjaad waarbij PZG-België sinds 2008 nauw betrokken is. Het hoofddoel van dit project is ervoor te zorgen dat de geïsoleerde bevolkingsgroepen een betere toepassing van het mandaat van de hulpverleners genieten. Daaronder verstaan we een veertigtal ngo s, agentschappen van de Verenigde Naties en het Rode Kruis. De conventie die in 2012 ondertekend werd, werd in 2013 met een maand verlengd en was goed voor een totaalbedrag van euro. Op binnenlands vlak is de veiligheidssituatie de drie voorbije jaren verbeterd. Op het Tsjadische grondgebied zijn geen rebellengroeperingen meer actief, maar hun aanwezigheid wordt wel nog gemeld in Darfoer (Soedan) en in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Toch ontwikkelde zich in deze periode een andere vorm van onveiligheid: het gewelddadig banditisme. In 2012 werden verschillende commerciële of humanitaire voertuigen, zelfs voertuigen van de Staat, in een hinderlaag gelokt. Bij sommige van deze aanvallen vielen doden. Deze onrustbarende evolutie zette de vraag kracht bij van de ngo s die actief zijn in de Sahelregio om een luchtvaartdienst naar het westen te openen, meer bepaald naar Moussoro en Bol, waar UNHAS niet meer actief was. De onrust van de ngo s in de Sahelregio steeg na de start van Operatie Serval in Mali en het inzetten van Franse en Tsjadische troepen. Bij de angst voor het gewelddadige banditisme voegde zich ook de vrees voor eventuele pogingen tot ontvoering van buitenlanders. Deze vrees werd aangewakkerd door de ontvoering van een Frans gezin in het noorden van Kameroen, niet ver van N Djaména. De vraag voor een permanente humanitaire luchtvaartverbinding in het westen werd herhaaldelijk opnieuw gesteld. Op buitenlands vlak bevindt Tsjaad zich meer dan ooit in het oog van de storm : In het noorden is de situatie in Libië nog altijd niet stabiel. In de loop van 2012 vonden gewelddadige gevechten plaats tussen Libische Toubous en Libische Arabische stammen. De Toubous zijn een etnische groep die leeft in het noorden van Tsjaad en het zuiden van Libië. Een verslechtering van hun levensomstandigheden in Libië zou nefaste gevolgen kunnen hebben voor Tsjaad, temeer omdat de Toubous goed bewapend zijn. Daarnaast zouden gewapende groeperingen die verbonden zijn met het AQMI zich blijvend gevestigd hebben in het zuidoosten van Libië. In het oosten is de situatie in Darfoer opnieuw verslechterd. Recent kwamen daar incidenten bij in de sector van Al Géneïna, waar Tsjadiërs en Soedanezen tegenover elkaar kwamen te staan. Deze bloedige incidenten hebben geleid tot een toevloed van Tsjadische vluchtelingen in de sector van Adré. Gelet op de huidige situatie in Darfoer zal een aanzienlijke repatriëring van Soedanese vluchtelingen niet voor de onmiddellijke toekomst zijn. Er valt zelfs te vrezen dat het aantal Soedanese vluchtelingen in kampen in Tsjaad de komende maanden alleen nog zal stijgen. In het zuiden is de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) eind 2102 ernstig verslechterd. Een rebellencoalitie met de naam Séléka heeft de controle over het volledige territorium van de Centraal-Afrikaanse Republiek overgenomen. Dit rebellenoffensief ging gepaard met plunderingen op grote schaal. De humanitaire hulpverlening werd volledig onderbroken in de zones die door de rebellen gecontroleerd worden, terwijl het noordoosten van het land net de streek was die het meest afhankelijk was van hulpverlening. In de komende weken en maanden valt er dus een enorme humanitaire crisis in de CAR te vrezen. Deze crisis zou kunnen leiden tot een nieuwe toestroom van Centraal-Afrikaanse vluchtelingen in Tsjaad, meer bepaald in de sector van Harazé, waar PZG-België een luchtverbinding onderhoudt, en waar zich al verschillende vluchtelingenkampen bevinden. Tenslotte heeft Tsjaad zich in het conflict in Mali gemengd door er een contingent van 2000 manschappen naartoe te sturen. President Déby heeft publiekelijk zijn steun aan de militaire operatie van Frankrijk uitgesproken. Dat zou represailles tegen Tsjaad kunnen uitlokken van terroristengroepen zoals de Boko Haram sekte, die actief is in het noordoosten van Nigeria, op amper enkele tientallen kilometers van de Tsjadische hoofdstad. Ook wat betreft natuurrampen blijft de situatie zorgwekkend: In de voorbije twee jaar werd de Sahelzone van Tsjaad getroffen door grote droogte waardoor tal van humanitaire organisaties programma s in deze zone opstartten. Niets wijst erop dat de situatie in 2013 zal verbeteren, ook al is de laatste oogst blijkbaar beter dan de vorige

8 Door de reikwijdte van de voedselcrisis in de Sahel hebben de internationale ngo s die actief zijn in het noordwesten van Tsjaad aan PZG-België gevraagd om te vliegen naar verschillende bestemmingen in Kanem en Bahr-El-Ghazal. Deze streek ligt ver van de basis van PZG-België in Tsjaad, in Abéché. Toch heeft PZG-België zijn reservevliegtuig dat gestationeerd was in N djaména ter beschikking gesteld om de verschillende bestemmingen te verkennen. Het zuiden werd tijdens het regenseizoen 2012 getroffen door de zwaarste overstromingen sinds Dit scenario kan zich jammer genoeg nog eens herhalen. In het oosten zouden volgens AZG en andere humanitaire organisaties de ondervoedingsindicatoren verslechterd zijn. Bij wijze van besluit: De aangehaalde voorbeelden tonen voldoende aan dat de situatie in Tsjaad, ook al lijkt ze op het eerste gezicht verbeterd, toch enkele potentiële gevaren inhoudt. De recente geschiedenis van het land bewijst dat zowel menselijke als natuurlijke crises van terugkerende aard zijn en dat de rust vaak bedrieglijk is. PZG-België en ECHO hebben afgesproken om de operaties in 2013 verder te zetten om: evacuaties om redenen van veiligheid of gezondheid mogelijk te houden. nieuwe bestemmingen te openen (die vervolgens en indien mogelijk door UNHAS kunnen bediend worden, zoals in het verleden). op elk moment naar een twintigtal bestemmingen te kunnen vliegen Moussoro, Bol, Am Dam, Am Timan en Haraze te kunnen bedienen. Voor deze bestemmingen is PZG-B de enige luchtvaartoperator. De nodige logistieke flexibiliteit te bieden aan onze partners, in coördinatie met UNHAS Ondersteuningsmissie voor het behoud en het beheer van de biodiversiteit op Madagaskar PZG-België laureaat van de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012 Piloten zonder Grenzen-België helpt bij de bescherming van het milieu om toekomstige crises te voorkomen die veroorzaakt worden door de achteruitgang van het milieu, van het klimaat en de waterreserves, wat veel menselijk leed veroorzaakt. Op deze manier blijft PZG-België trouw aan zijn doelstelling om het overleven en welzijn van geïsoleerde bevolkingsgroepen centraal te stellen. De bescherming van het milieu is een noodopdracht die moet beschouwd worden op lange termijn. In deze optiek heeft Piloten zonder Grenzen-België, een kleine maar ook de enige luchtvaart ngo in België, in samenwerking met het WWF en met eigen middelen op Madagaskar een methode van schuine luchtfoto s met georeferentie en geolokalisatie op punt gesteld, op basis van een zeer eenvoudige technologie, en dit alles tegen een opmerkelijke cost/efficiencyverhouding. Deze methode wordt erkend door de overheden van Madagaskar en gebruikt door het WWF (fonds van het Noors Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 10 Nationale Parken, dat is ha regenwoud, in 20 dagen tijd vanuit de lucht bewaakt worden voor een kostprijs van euro (0,014 euro/ha). Dankzij de foto s kunnen de rangers een jaar lang op welbepaalde doelgroepen werken. Tijdens de prijsuitreiking, op 5 juni in Tour & Taxis, werd de aanpak van duurzame ontwikkeling van PZG-België voor de bescherming van het regenwoud, de longen van onze planeet, beloond met de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012, in de categorie van de beste Belgische realisaties in het buitenland. De prijsuitreiking had plaats in aanwezigheid van de verzamelde pers en meer dan 400 genodigden, waaronder tal van personaliteiten. De eenvoudige, aangepaste en vernieuwende methode van luchtfotografie voor de opvolging van uitgestrekte wouden die op punt gesteld werd door PZG-België, werd beloond door een multidisciplinaire jury. Deze methode was volgens de jury een schitterende uiting van Belgische knowhow op het vlak van energie, milieubescherming en ontwikkeling. De inspanningen die geleverd werden voor de ontwikkeling van deze tool voor de luchtbewaking van de Nationale Parken en Beschermde zones, schrijven zich ten volle in onze filosofie van duurzame ontwikkeling in. Onze methode wordt nu algemeen erkend door experts en kan misschien toegepast worden op verschillende plaatsen ter wereld. Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs meer dan 1000 Belgen gelauwerd (waaronder burgers, bedrijven, instellingen, verenigingen, scholen, besturen ) die, individueel of collectief, op een uitzonderlijke manier bijgedragen hebben aan de bouw van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal of nationaal vlak. Deze wedstrijd nodigt elke Belg uit om initiatieven in zijn dagelijks leven te nemen die aantonen dat een respectvollere behandeling van ons milieu en de natuurlijke rijkdommen perfect mogelijk is. De opdracht van PZG-België bestaat er dus in de verantwoordelijkheid te nemen voor de luchtvaartcomponent voor luchtvaartbewaking aan de hand van schuine foto s, door middel van lichte vliegtuigen en voor rekening van milieu

9 beschermingsagentschappen. Verder moet ook de progressieve transfer ervan, in twee stappen, naar het betrokken agentschap voor natuurbescherming verzekerd worden, zoals het WWF in het geval van Madagaskar. De eerste stap, op korte termijn, betreft de transfer van het maken van schuine foto s en de verwerking ervan naar de verantwoordelijke van het betrokken agentschap dat het systeem van luchtbewaking coördineert. De tweede stap, op middellange en lange termijn, betreft de transfer van de luchtvaartcomponent zelf (lichte vliegtuigen) naar een professionele plaatselijke luchtvaartinstelling voor zover die beantwoordt aan de criteria die zullen opgesteld worden in nauwe samenwerking met het betrokken agentschap. De betrokkenheid op lange termijn van PZG-België bij het beheer van de luchtvaartcomponent is dus volledig compatibel met de aanpak van duurzame ontwikkeling. In deze optiek bestaat de verantwoordelijkheid van PZG-België erin dit werk te bestendigen door de voortdurende ontwikkeling van de methode van bewakingsvluchten (met inbegrip van het programma voor geolokalisatie van de schuine luchtfoto s) en het veilig stellen van fondsen op middellange en lange termijn Andere programma s Begeleiding van kinderen De doelstelling van dit programma is kinderen uit een ontwikkelingsland, die een chirurgische hoogtechnologische ingreep nodig hebben, te begeleiden naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Europa was een rustig jaar. Er werden maar 6 kinderen naar België gebracht op vraag van de De Keten van Hoop. Dit is momenteel de enige ngo die een beroep doet op onze diensten. In totaal werden 11 opdrachten uitgevoerd. Vijf vrijwilligers maakten als begeleiders dit mooie menselijke avontuur mee. De bestemmingen waren Kinshasa, waar Liliane Davin en Salma van Espoir de Vie onze vrijwilligers efficiënt en vriendelijk opvangen, Bujumbura waar Jean Luc Kesch ons zijn gastvrijheid en hulp biedt, Cotonou waar een koppel Belgische coöperanten onze vrijwilligster onderdak geboden heeft, en Dakar. Het vrijwilligersteam dat deze activiteit binnen PZG-België coördineert, werkt voortdurend aan een verbetering van de kwaliteit van de begeleidingsprocedures, de voorbereiding ervan en de opleiding van de begeleiders, zodat ze moeilijke situaties de baas kunnen en deze gunstig kunnen doen uitdraaien. Er zijn veel menselijke kwaliteiten en veel nauwgezetheid nodig om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte en emotioneel geladen situaties. Bovendien zou het goed zijn om deze activiteit uit te breiden naar andere ngo s, wat het veertigtal vrijwilligers dat zich hiervoor nu al inzet en nieuwe vrijwilligers zou dynamiseren. ELDIKA S REIZEN Haar naam is Nadia. Ze is al enkele jaren vrijwilligster voor Piloten zonder Grenzen. Met haar opdracht op zak vliegt ze naar Kinshasa. Daar maakt een klein meisje van vier jaar, Eldika, zich klaar voor een reis die haar wekenlang ver weg van haar familie zal brengen. Ze mag naar Brussel voor een chirurgische ingreep, dankzij de Keten van Hoop. Ter plaatse wordt Nadia begeleid en opgevangen door vrijwilligers die haar verblijf regelen. Eindelijk breekt het langverwachte moment aan: de ontmoeting met Eldika. Het meisje is alert en nieuwsgierig, maar haar mama is bang en zeer bezorgd om haar kleine meid (ze heeft een fotoalbum klaargemaakt en alle gewoontes van haar kind zorgvuldig opgeschreven). Nadia doet alles om de moeder gerust te stellen. Dan nemen Nadia en Eldika de tijd om elkaar te leren kennen. De volgende avond zien ze elkaar terug, klaar voor het vertrek. Eldika en haar mama nemen afscheid, droefheid staat op hun gezichten te lezen, maar het afscheid verloopt zonder traantjes. Op de luchthaven van Brussel houden ze eerst een kleine stop in de toiletten en gaan dan naar de uitgang. Geen enkel probleem met de formaliteiten. Ze worden opgewacht door het gastgezin en een verantwoordelijke van de Keten van Hoop. Nadia en Eldika moeten afscheid nemen, maar Nadia spreekt met het gastgezin af dat ze haar op de hoogte zullen houden. Op die manier worden de banden niet volledig verbroken tot Eldika terugkeert. Want Nadia zal Eldika ook terugbrengen naar Kinshasa. Eldika bleef rustig, zoals gewoonlijk. Wat een lieve kleine meid! Weken later zien ze elkaar met veel plezier terug op de luchthaven. Afscheid nemen van opvangmama Corinne is lastig, en zijzelf kan met moeite haar tranen bedwingen. Maar Eldika weet dat ze zeer binnenkort haar mama zal terugzien en ze kijkt hier enorm naar uit. Nadia heeft allerlei spelletjes mee voor tijdens de vlucht, zo gaat de tijd sneller. Het vliegtuig landt. Formaliteiten vervullen, bagage oppikken en Eldika s mama is de luchthaven binnengeraakt en sluit haar dochtertje in de armen. Wat een emoties, ook voor Nadia! De rest van de familie wacht buiten. Het weerzien is zeer warm en hartelijk. Voor Nadia zit de missie erop, maar eens terug in Brussel zal de herinnering aan de kleine Eldika lang in haar geheugen bewaard blijven

Noodhulp. Voedselhulp. Heropbouw. Crisissituatie. Vluchtelingen. Ontwikkeling. Jan Bierkens

Noodhulp. Voedselhulp. Heropbouw. Crisissituatie. Vluchtelingen. Ontwikkeling. Jan Bierkens Voedselhulp Vluchtelingen Noodhulp Jan Bierkens Ontwikkeling Crisissituatie Heropbouw Jaarverslag2007 I N H O U D 3 WOORD VAN DE VOORZITTER 4 BOODSCHAP VAN B. RYELANDT, VICEVOORZITTER 4 INLEIDING G. DOPCHIE,

Nadere informatie

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP

WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP WERELDWIJDE MEDISCHE NOODHULP Coverbeeld Julie Rémy - Eliane Mansur, chirurg, verzorgt een patiënt met een open botbreuk in de geïmproviseerde operatiezaal in het ziekenhuis van Martissant in Port-au-

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag.

Woord vooraf. Ik wens u veel plezier bij het lezen van ons jaarverslag. 01 Woord vooraf 01 02 OVER FEDASIL 02 Opdracht 02 Organigram 04 Personeel 05 Enaro 07 Strategische projecten 08 Financiën 10 03 DE OPVANG IN 2008 12 Tendensen 12 Verzadiging van het opvangnetwerk 14 Evaluatie

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden

Humanitaire hulp en civiele. bescherming. Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en. bescherming. van mensen in risicogebieden DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Hulp voor slachtoffers van rampen en conflicten, en bescherming van mensen in risicogebieden Humanitaire hulp en civiele bescherming Europese humanitaire hulp maakt het verschil

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

FRAGIELE STATEN HEROPBOUWEN Reportages, verhalen en schetsen over: Afghanistan, Haïti, Libanon, Palestina, Niger, DR Congo, Burundi

FRAGIELE STATEN HEROPBOUWEN Reportages, verhalen en schetsen over: Afghanistan, Haïti, Libanon, Palestina, Niger, DR Congo, Burundi HET MAGAZINE VAN DE BELGISCHE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING FRAGIELE STATEN HEROPBOUWEN Reportages, verhalen en schetsen over: Afghanistan, Haïti, Libanon, Palestina, Niger, DR Congo, Burundi TWEEMAANDELIJKS

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 30 MAART 2001 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten. De

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

AXA in België // Activiteitenverslag 2008

AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 AXA in België // Activiteitenverslag 2008 bank en verzekering anders bekeken 2008 zal de geschiedenis ingaan als een bijzonder jaar in de financiële sector. Bij

Nadere informatie

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020

MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 MANAGEMENTPLAN VAN DE VOORZITSTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN 2014-2020 Isabelle Mazzara 1 Inhoudstafel Inleiding.......... 3 MANAGEMENTPLAN 1. Gevolgde werkwijze........ 6 2.

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

BVVO. Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 2003 Verzekerings- Bijstand en Reisverzekering BVVO BEROEPSVERENIGING DER VERZEKERINGSONDERNEMINGEN Verzekeringscahiers Bijstand en Reisverzekering 3 INHOUDSTAFEL 5 7 9 13 Voorwoord I. ALGEMENE INLEIDING

Nadere informatie

AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011

AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011 AZV-jaarverslag 2011 I 1 JAARVERSLAG I 2011 VOORWOORD: kennis geneest! ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN EEN NOTENDOP Visie & missie Artsen Zonder Vakantie in Afrika ARTSEN ZONDER VAKANTIE IN CIJFERS DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Internationale conferentie nationale veiligheid. Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie

Internationale conferentie nationale veiligheid. Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie jaargang 1 nummer 3 maart 2008 Internationale conferentie nationale veiligheid Minister Van Middelkoop over strategische verkenningen Defensie Reacties op kanttekeningen basisvereisten crisismanagement

Nadere informatie

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Ons sociaal engagement We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Belfius wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en een antwoord bieden op de

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010

Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. Activiteitenverslag 2010 Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen Activiteitenverslag 2010 Inhoudstafel Missie en visie...5 Organogram...6 Centrale diensten Voorstelling centrale diensten...8 Realisaties centrale diensten...14

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5

Inhoudsopgave. 1 Directieverslag Oxfam Novib... 5 Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Oxfam Novib heeft een online jaarverslag, waarvan dit de printbare versie is. Het online jaarverslag 2009 staat op www.oxfamnovib.nl/jaarverslag. Daar kan de lezer snel

Nadere informatie

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post

Focus. Jaarverslag 2002. Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 Reken op ons. De Post Focus Jaarverslag 2002 De Post Inhoudstafel Overzicht p.04 De mijlpalen van 2002 p.08 Gesprek met de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO p. 10 Het

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie