JAARVERSLAG 2012 GAAN WAAR ANDEREN NIET KOMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 GAAN WAAR ANDEREN NIET KOMEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 GAAN WAAR ANDEREN NIET KOMEN Algemene vergadering 2013

2 INHOUD 1. MOREEL RAPPORT VOOR HET JAAR BOEKHOUDKUNDIGE BALANS OP 31 DECEMBER Interne balans op 31 december ACTIVITEITENRAPPORT VAN HET JAAR Algemeen Knowhow inzake luchtvervoer over korte afstand in de humanitaire sector Preventie van humanitaire crises en de sector van duurzame ontwikkeling Begeleiding van kinderen en migranten Sensibilisering van het publiek voor de thematiek van ontwikkelingshulp en duurzame ontwikkeling 2.2. Personeel Het team op de hoofdzetel De teams op het terrein 2.3. Programma s voor luchtondersteuning bij humanitaire hulpverlening en duurzame ontwikkeling De balans van de luchtvaartoperaties De vloot van PZG-België De piloten van PZG-België De Quality Control van PZG-België De begunstigden van de humanitaire luchtvaartdienstverlening aangeboden door PZG-België Humanitaire luchtvaartoperaties in de Republiek Tsjaad Ondersteuningsmissie voor het behoud en het beheer van de biodiversiteit op Madagaskar 2.4. Andere programma s Begeleiding van kinderen Cockpitpakjes en pakjesdienst Sensibilisering van het grote publiek voor de problemen van de ontwikkelingslanden 2 3

3 1. MOREEL RAPPORT VOOR HET JAAR 2012 Dames, juffrouwen, heren, beste vrienden en geassocieerde leden, Als voorzitter van onze vereniging dank ik u van harte voor uw talrijke komst naar onze jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering was een zeer actief jaar voor Piloten zonder Grenzen en het doet mij plezier dat ook onze drijvende krachten nog altijd even actief zijn. Ik reken dus op ieder van u om verder samen te werken aan het duurzame succes van onze vereniging, zodat we onze hulp in de toekomst in de beste omstandigheden kunnen blijven brengen. Philippe Dehennin 22 juni 2013 We hebben ons ingezet voor de allerarmsten door de ngo s op het terrein meer dan duizend vlieguren ter beschikking te stellen. De missie in Tsjaad (Abéché) werd uitgebreid met luchtvaartdiensten in het westen van het land. Onze vluchten zijn een verlengstuk van UNHAS-vluchten. Alleen onze Cessna s zijn in staat om humanitair personeel zowel Tsjadiërs als buitenlanders- tot op de meest ontoegankelijke bestemmingen te brengen, daar waar de bevolking in de grootste nood verkeert. Deze unieke en algemeen erkende troef kon voor het dertigste jaar op rij op de vrijgevigheid van onze donateurs rekenen. Zowel institutionele als private donateurs hebben ons de noodzakelijke middelen gegeven voor de sensibilisering van het grote publiek, het voortzetten van onze operaties, het behoud van onze structuur en de voorbereiding van nieuwe missies. Op Madagaskar genieten onze bewakingsvluchten van beschermde zones het vertrouwen van WWF. Ons engagement voor duurzame ontwikkeling werd beloond met de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012 in de categorie beste Belgische realisaties in het buitenland. Zes kinderen die een chirurgische ingreep nodig hadden in Europa, werden op hun heen- en terugreis begeleid door onze vrijwilligers. Naast de meer traditionele bestemmingen als Kinshasa, Bujumbura en Kigali kwamen ze dit jaar ook uit nieuwe plaatsen zoals Cotonou en Dakar en binnenkort ook uit Douala en Djibouti. Het boekjaar 2012 levert een surplus op van ,69, waardoor we onze missies krachtiger kunnen prefinancieren. Onze vereniging bestaat al sinds 1983 en het is dankzij u, maar ook dankzij de structurele hervormingen die we blijven doorvoeren, dat we pertinent, representatief en gehoord blijven in de humanitaire wereld. 4 5

4 2. ACTIVITEITENRAPPORT VAN HET JAAR Algemeen Knowhow inzake luchtvervoer over korte afstand in de humanitaire sector PZG-België blijft vandaag de enige humanitaire luchtvaartoperator die een zeer specifieke luchtvaartdienst aanbiedt, namelijk luchtvervoer over korte afstand. Dit gebeurt het vaakst van provincie- en districtshoofdplaatsen naar broussepistes die in elke denkbare toestand verkeren. Het gaat hier om de laatste schakel in een keten van luchttransport dat noodhulpverleners en medewerkers in het veld van de duurzame ontwikkeling zo dicht mogelijk bij crisiszones brengt wanneer de wegen onberijdbaar zijn omwille van de weersomstandigheden of wanneer de situatie onveilig is. Zo blijven de meest geïsoleerde bevolkingsgroepen toch bereikbaar. De sector van het humanitair luchtvaarttransport wordt gekenmerkt door de alsmaar stijgende eisen die gesteld worden aan de techniek en prestaties van de vliegtuigen en de kosten die daarmee gepaard gaan. Deze evolutie marginaliseert talrijke broussebestemmingen. Toch heeft PZG-België beslist om deze bestemmingen verder te blijven aandoen, op een economisch verantwoorde, betrouwbare manier, ten dienste van de geïsoleerde bevolkingsgroepen, die niet het slachtoffer mogen worden van de ingewikkelde structuur van het humanitaire luchtvaarttransport Preventie van humanitaire crises en de sector van duurzame ontwikkeling Uit het zorgvuldige beheer van de plaatselijke hulpbronnen (natuurlijke en fysieke middelen en personeel), met als doel hier zoveel mogelijk uit te halen voor het welzijn van de betrokken bevolking op lange termijn, blijkt de oriëntering van de vereniging in de richting van duurzame ontwikkeling. Dit draagt bij tot de preventie van humanitaire crises, zoals crises die voortvloeien uit de klimaatverandering. De methode van schuine luchtfotografie heeft tot doel (1) een algemeen beeld te krijgen van de woudbedekking en de evolutie ervan in de loop van de seizoenen, (2) van dichtbij te zorgen voor de opvolging of bewaking van de gevoelige zones (3) te dienen als communicatiemiddel met de plaatselijke gemeenschappen die betrokken zijn bij het beheer van hun leefmilieu. De Belgische Energie- en Milieuprijs 2012, in de categorie Belgische realisaties in het buitenland, was een bekroning voor het innoverende karakter en de insteek van duurzame ontwikkeling die typisch zijn voor dit project dat van start ging in 2006 op Madagaskar, in samenwerking met een internationaal milieubeschermingsagentschap Begeleiding van kinderen en migranten Al een twaalftal jaar lang zorgt PZG-België voor de begeleiding van kinderen die afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden en naar ziekenhuizen in Europa komen voor een chirurgische ingreep. Dit programma, dat bij uitstek bijdraagt aan het associatieve karakter van PZG-België, blijft een pool van gepassioneerde vrijwilligers mobiliseren en geeft hen de kans een zeer intense menselijke en humanitaire ervaring te beleven. Dit is ook een rijkdom voor PZG-België, die we graag delen met anderen Sensibilisering van het publiek voor de thematiek van ontwikkelingshulp en duurzame ontwikkeling PZG-België is een speler in en vooral een geprivilegieerde getuige van de humanitaire hulpverlening in de voorbije 30 jaar. Op die manier beschikken we over de nodige legitimiteit om het publiek te sensibiliseren over allerhande thema s. Dit gaat van noodhulp, van kindsoldaten tot ontmijning, voedsel- of watertekorten, om maar enkele sectoren aan te halen waarin ngo s die een beroep doen op luchtvervoer actief zijn. PZG-België is al zeer vroeg begonnen met het sensibiliseren van het grote publiek met als bedoeling hier de nodige steun uit te halen voor de doelen waarvoor wij staan. Deze sensibilisering gebeurt op ethische wijze, waarbij er nauw op wordt toegezien dat de boodschappen de weerspiegeling zijn van de realiteit op het terrein. Het niveau van de steun van het grote publiek is voorspelbaar op jaarniveau en is een betrouwbaar gegeven voor het opstellen van een financiële strategie op middellange termijn. PZG-België beschikt over een professionele luchtvaartcomponent voor luchtbewaking tegen een uitstekende cost/efficiency verhouding. Dit is te danken aan het rationeel gebruik van lichte vliegtuigen die geschikt zijn voor het nemen van schuine luchtfoto s. 6 7

5 2.2. Personeel Het team op de hoofdzetel Het team van vaste medewerkers bestond begin 2012 uit een directeur (CEO), een adjunct-directeur en een verantwoordelijke voor de administratie en logistiek. Maar de stijgende financiële druk heeft de vereniging ertoe gedwongen een herstructurering door te voeren waaruit nieuwe eisen voortvloeiden, vooral wat betreft de medewerkersprofielen en het beheer en de programma s. Vandaag bestaat het team uit een directeur (Chief Operating Officer) en een verantwoordelijke voor de administratie, boekhouding en logistiek. Dit team wordt ondersteund door een verantwoordelijke voor de luchtoperaties en zijn assistent, die op hun beurt ondersteund worden door twee luchtvaartadviseurs die verantwoordelijk zijn voor de Quality Control en de audits van de vliegmissies. Een team van vrijwilligers staat in voor de programmering en de uitwerking van de opdrachten voor de begeleiding van kinderen en migranten. Een harde kern van vrijwilligers ondersteunt zeer efficiënt de dagelijkse werking van het kantoor in Brussel. Deze vrijwilligers werden geselecteerd op basis van hun specifieke competenties die ze indien nodig ten dienste kunnen stellen van de vereniging. Ze verzorgen zeer uiteenlopende taken, die soms nauw aansluiten bij de operaties op het terrein. Ondertussen heeft de Raad van Bestuur te kennen gegeven meer betrokken te willen zijn bij de ondersteuning en de kwaliteit van de activiteiten op de hoofdzetel. Een systeem van referenten werd ingesteld, waarbij elke bestuurslid een referent is van de COO in een specifiek competentiedomein. Deze aanpak is een alternatief voor de creatie van nieuwe comités of commissies, ingegeven door het gebrek aan gekwalificeerde vrijwilligers. In dit systeem behandelt de directeur de belangrijke vragen met de steun van de betrokken referent die beslist over de graad van betrokkenheid van de Raad van Bestuur, die hij trouwens informeert over de goede gang van zaken van de lopende processen. Deze werkingsmethode, die momenteel al in gebruik is, zal geëvalueerd worden en aangepast aan de interne controleprocedure die zich momenteel in een finaliseringsfase bevindt. De competentiedomeinen zijn: Financiën en beheerscontrole. Ethiek, communicatie, fondsenwerving. Personeelsbeleid voor de hoofdzetel en het terrein Luchtoperaties Opvolging en conformiteit van de operaties. Luchtoperaties Planning en kwaliteitscontrole. Luchtfotografie Ontwikkelingsprojecten. Een groot deel van de administratieve taken van de vereniging wordt uitbesteed. Verschillende klassieke en functionele departementen binnen de vereniging (IT, verzekeringen, human resources, boekhouding, vliegtuigonderhoud), zijn buitenshuis ondergebracht en vallen onder de transversale supervisie van de verantwoordelijke voor de administratie, boekhouding en logistiek. De sensibilisering van het grote publiek aan de hand van Direct Mailing wordt uitbesteed onder supervisie van de directeur De teams op het terrein. Vijf piloten hebben in de loop van het jaar het bevel gevoerd over de vliegtuigen die gestationeerd zijn in Tsjaad. Zes vrijwilligers hebben zeven kinderen die een hoogtechnologische geneeskundige ingreep nodig hadden in een gespecialiseerd ziekenhuis begeleid vanuit hun land van herkomst in Afrika naar Europa. De programma s voor humanitaire luchtvaartondersteuning werden gesuperviseerd door het team op de hoofdzetel en op het terrein gecoördineerd door twee Missiechefs en een Field Manager Programma s voor luchtondersteuning bij humanitaire hulpverlening en duurzame ontwikkeling De balans van de luchtvaartoperaties In 929,36 vluchturen, met inbegrip van de vliegtuigoverbrengingen van Europa naar Afrika en omgekeerd (60,5), werden passagiers et 17 ton vracht bestemd voor humanitaire hulp in de Republiek Tsjaad (759,4) vervoerd. In deze vluchturen zit ook de controle van 12 beschermde natuurzones, goed voor anderhalf miljoen hectaren regenwoud in het zuidwesten van Madagaskar. Hier werd het regenwoud gecontroleerd door middel van schuine luchtfotografie, een techniek die werd ontwikkeld door PZG-België (109,46 1 ) De vloot van PZG-België Op 31 december 2012 was PZG-België eigenaar van vier CESSNA s 206, met als kentekens OO-ASF, OO-NGO, OO-SPU en N5329U. Het onderhoud van de vliegtuigen met Belgisch kenteken werd uitgevoerd door Euro-Sky conform de luchtvaartnormen die van kracht zijn in België en in Europa. 1. Vluchten uitgevoerd met Cessna 182, met kenteken 5R-MBE, ter plaatse gehuurd door PZG-België 8 9

6 STATIONERING EN VERDELING VAN DE VLUCHTUREN VAN DE VLIEGTUI- GEN DIE TOEBEHOREN AAN PZG-BELGIË IN 2012 OO-SPU 1/01/ ,60 Abéché M-Abéché (reserve) 15/02/ ,20 Abéché 17,60 ECHO 7 16/02/ ,20 Abéché M-Abéché (reserve) 31/12/ ,70 Abéché 150,50 ECHO 8 Totaal OO-SPU 168,10 OO-ASF 1/01/ ,60 Abéché M-Abéché 15/02/ ,90 Abéché 64,30 ECHO 7 16/02/ ,90 Abéché M-Abéché 3/12/ ,30 N'djaména 464,40 ECHO 8 4/12/ ,30 N'djaména FERRY FLIGHT 11/12/ ,20 Grimbergen 30,90 ECHO 8 Totaal OO-ASF 559,60 OO-NGO 1/01/2012 1/01/ ,1 Grimbergen 15/02/ /11/ ,2 Grimbergen FFP 16/02/ /11/ ,2 Grimbergen FERRY FLIGHT 3/12/ /11/ ,8 N'djaména ECHO 8 4/12/2012 1/12/ ,8 N'djaména M-Abéché (reserve) 11/12/ /12/ ,3 N'djaména ECHO 8 Totaal OO-ASF 92,20 TT-BEJ 1/01/ ,40 Grimbergen 31/12/ ,40 Grimbergen 0,00 FFP Totaal TT-BEJ 0,00 Total vloot PZG-B 819, De piloten van PZG-België De verantwoordelijke voor de luchtvaartoperaties zorgde voor de selectie van de piloten, hun kwalificaties voor de vliegtuigen die ingezet worden door PZG-België en voor de planning van hun missies. Ze werden geselecteerd op basis van drie criteria: humanitair engagement, luchtvaartcompetentie en ervaring op het terrein. Rekening houdend met de moeilijkheidsgraad van de missies van PZG-België, zowel op operationeel vlak als in de algemene context, wordt de voorkeur gegeven aan ervaren broussepiloten. Om het aantal piloten in de pool van PZG-België op peil te kunnen houden, vraagt PZG-België dat piloten die talloze vluchturen op hun actief staan hebben maar nog geen ervaring hebben op het vlak van humanitaire operaties, een opleiding Bush Flying volgen bij de piloot-instructeurs van PZG-België. Omwille van het feit dat er in 2012 maar één vliegtuigmissie was, werd hier geen gebruik van gemaakt. De meeste piloten zijn gepensioneerde piloten die carrière gemaakt hebben bij het leger of bij luchtvaartmaatschappijen. Sommigen zijn nog actief bij luchtvaartmaatschappijen en zetten zich tijdens hun vakanties in voor PZG-België. De verzekeringsmaatschappijen leggen minstens 500 vlieguren ervaring op voor de vliegtuigtypes die PZG-België gebruikt, maar de meerderheid van onze piloten heeft duizenden vlieguren ervaring Quality Control van PZG-België Buiten het feit dat de vliegtuigen van PZG-België en onze piloten beantwoorden aan de luchtvaartnormen die van kracht zijn in België en in Europa, beschikt PZG-België over de expertise om professionele luchtvaartaudits uit te voeren voor zowel zijn eigen luchtvaartoperaties als voor privé luchtvaartmaatschappijen die indien nodig bij deze operaties betrokken worden. In 2012 werden twee luchtvaartaudits uitgevoerd bij de missie van PZG-België in Abéché (Tsjaad) De begunstigden van de humanitaire luchtvaartdienstverlening aangeboden door PZG-België De directe begunstigden van PZG-België zijn vertegenwoordigers van ngo s, internationale multilaterale organisaties, caritatieve religieuze organisaties en geldschieters die humanitaire programma s ontwikkelen in conflictzones of regio s die getroffen zijn door natuurrampen. Tussen de begunstigden en PZG-België wordt een conventie voor humanitaire vluchten ondertekend die hun statuut en het exclusief humanitair gebruik van het vliegtuig garandeert. Door het humanitaire interventieveld uit te breiden, komt het werk van PZG-België indirect ten goede aan veel meer mensen dan de direct betrokken begun

7 stigden. Het is nog niet mogelijk de impact hiervan objectief te evalueren. Toch kunnen we zeggen dat de dienstverlening van PZG-België ervoor gezorgd heeft dat sommige projecten van ngo s niet opgeschort werden omwille van de onveiligheid of dat andere opnieuw konden opgestart worden. De belangrijkste bijdrage van PZG-België is dat we ervoor gezorgd hebben dat hulpverleners hun mandaat konden blijven uitoefenen in een context van grote onveiligheid Humanitaire luchtvaartoperaties in de Republiek Tsjaad. De Algemene Directie voor Humanitaire Hulp van de Europese Commissie (ECHO) heeft achtereenvolgens vijf conventies gefinancierd met betrekking tot het project voor de versteviging van het humanitair luchtvaartpotentieel en de uitbreiding van de interventiezones in de Republiek Tsjaad waarbij PZG-België sinds 2008 nauw betrokken is. Het hoofddoel van dit project is ervoor te zorgen dat de geïsoleerde bevolkingsgroepen een betere toepassing van het mandaat van de hulpverleners genieten. Daaronder verstaan we een veertigtal ngo s, agentschappen van de Verenigde Naties en het Rode Kruis. De conventie die in 2012 ondertekend werd, werd in 2013 met een maand verlengd en was goed voor een totaalbedrag van euro. Op binnenlands vlak is de veiligheidssituatie de drie voorbije jaren verbeterd. Op het Tsjadische grondgebied zijn geen rebellengroeperingen meer actief, maar hun aanwezigheid wordt wel nog gemeld in Darfoer (Soedan) en in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Toch ontwikkelde zich in deze periode een andere vorm van onveiligheid: het gewelddadig banditisme. In 2012 werden verschillende commerciële of humanitaire voertuigen, zelfs voertuigen van de Staat, in een hinderlaag gelokt. Bij sommige van deze aanvallen vielen doden. Deze onrustbarende evolutie zette de vraag kracht bij van de ngo s die actief zijn in de Sahelregio om een luchtvaartdienst naar het westen te openen, meer bepaald naar Moussoro en Bol, waar UNHAS niet meer actief was. De onrust van de ngo s in de Sahelregio steeg na de start van Operatie Serval in Mali en het inzetten van Franse en Tsjadische troepen. Bij de angst voor het gewelddadige banditisme voegde zich ook de vrees voor eventuele pogingen tot ontvoering van buitenlanders. Deze vrees werd aangewakkerd door de ontvoering van een Frans gezin in het noorden van Kameroen, niet ver van N Djaména. De vraag voor een permanente humanitaire luchtvaartverbinding in het westen werd herhaaldelijk opnieuw gesteld. Op buitenlands vlak bevindt Tsjaad zich meer dan ooit in het oog van de storm : In het noorden is de situatie in Libië nog altijd niet stabiel. In de loop van 2012 vonden gewelddadige gevechten plaats tussen Libische Toubous en Libische Arabische stammen. De Toubous zijn een etnische groep die leeft in het noorden van Tsjaad en het zuiden van Libië. Een verslechtering van hun levensomstandigheden in Libië zou nefaste gevolgen kunnen hebben voor Tsjaad, temeer omdat de Toubous goed bewapend zijn. Daarnaast zouden gewapende groeperingen die verbonden zijn met het AQMI zich blijvend gevestigd hebben in het zuidoosten van Libië. In het oosten is de situatie in Darfoer opnieuw verslechterd. Recent kwamen daar incidenten bij in de sector van Al Géneïna, waar Tsjadiërs en Soedanezen tegenover elkaar kwamen te staan. Deze bloedige incidenten hebben geleid tot een toevloed van Tsjadische vluchtelingen in de sector van Adré. Gelet op de huidige situatie in Darfoer zal een aanzienlijke repatriëring van Soedanese vluchtelingen niet voor de onmiddellijke toekomst zijn. Er valt zelfs te vrezen dat het aantal Soedanese vluchtelingen in kampen in Tsjaad de komende maanden alleen nog zal stijgen. In het zuiden is de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) eind 2102 ernstig verslechterd. Een rebellencoalitie met de naam Séléka heeft de controle over het volledige territorium van de Centraal-Afrikaanse Republiek overgenomen. Dit rebellenoffensief ging gepaard met plunderingen op grote schaal. De humanitaire hulpverlening werd volledig onderbroken in de zones die door de rebellen gecontroleerd worden, terwijl het noordoosten van het land net de streek was die het meest afhankelijk was van hulpverlening. In de komende weken en maanden valt er dus een enorme humanitaire crisis in de CAR te vrezen. Deze crisis zou kunnen leiden tot een nieuwe toestroom van Centraal-Afrikaanse vluchtelingen in Tsjaad, meer bepaald in de sector van Harazé, waar PZG-België een luchtverbinding onderhoudt, en waar zich al verschillende vluchtelingenkampen bevinden. Tenslotte heeft Tsjaad zich in het conflict in Mali gemengd door er een contingent van 2000 manschappen naartoe te sturen. President Déby heeft publiekelijk zijn steun aan de militaire operatie van Frankrijk uitgesproken. Dat zou represailles tegen Tsjaad kunnen uitlokken van terroristengroepen zoals de Boko Haram sekte, die actief is in het noordoosten van Nigeria, op amper enkele tientallen kilometers van de Tsjadische hoofdstad. Ook wat betreft natuurrampen blijft de situatie zorgwekkend: In de voorbije twee jaar werd de Sahelzone van Tsjaad getroffen door grote droogte waardoor tal van humanitaire organisaties programma s in deze zone opstartten. Niets wijst erop dat de situatie in 2013 zal verbeteren, ook al is de laatste oogst blijkbaar beter dan de vorige

8 Door de reikwijdte van de voedselcrisis in de Sahel hebben de internationale ngo s die actief zijn in het noordwesten van Tsjaad aan PZG-België gevraagd om te vliegen naar verschillende bestemmingen in Kanem en Bahr-El-Ghazal. Deze streek ligt ver van de basis van PZG-België in Tsjaad, in Abéché. Toch heeft PZG-België zijn reservevliegtuig dat gestationeerd was in N djaména ter beschikking gesteld om de verschillende bestemmingen te verkennen. Het zuiden werd tijdens het regenseizoen 2012 getroffen door de zwaarste overstromingen sinds Dit scenario kan zich jammer genoeg nog eens herhalen. In het oosten zouden volgens AZG en andere humanitaire organisaties de ondervoedingsindicatoren verslechterd zijn. Bij wijze van besluit: De aangehaalde voorbeelden tonen voldoende aan dat de situatie in Tsjaad, ook al lijkt ze op het eerste gezicht verbeterd, toch enkele potentiële gevaren inhoudt. De recente geschiedenis van het land bewijst dat zowel menselijke als natuurlijke crises van terugkerende aard zijn en dat de rust vaak bedrieglijk is. PZG-België en ECHO hebben afgesproken om de operaties in 2013 verder te zetten om: evacuaties om redenen van veiligheid of gezondheid mogelijk te houden. nieuwe bestemmingen te openen (die vervolgens en indien mogelijk door UNHAS kunnen bediend worden, zoals in het verleden). op elk moment naar een twintigtal bestemmingen te kunnen vliegen Moussoro, Bol, Am Dam, Am Timan en Haraze te kunnen bedienen. Voor deze bestemmingen is PZG-B de enige luchtvaartoperator. De nodige logistieke flexibiliteit te bieden aan onze partners, in coördinatie met UNHAS Ondersteuningsmissie voor het behoud en het beheer van de biodiversiteit op Madagaskar PZG-België laureaat van de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012 Piloten zonder Grenzen-België helpt bij de bescherming van het milieu om toekomstige crises te voorkomen die veroorzaakt worden door de achteruitgang van het milieu, van het klimaat en de waterreserves, wat veel menselijk leed veroorzaakt. Op deze manier blijft PZG-België trouw aan zijn doelstelling om het overleven en welzijn van geïsoleerde bevolkingsgroepen centraal te stellen. De bescherming van het milieu is een noodopdracht die moet beschouwd worden op lange termijn. In deze optiek heeft Piloten zonder Grenzen-België, een kleine maar ook de enige luchtvaart ngo in België, in samenwerking met het WWF en met eigen middelen op Madagaskar een methode van schuine luchtfoto s met georeferentie en geolokalisatie op punt gesteld, op basis van een zeer eenvoudige technologie, en dit alles tegen een opmerkelijke cost/efficiencyverhouding. Deze methode wordt erkend door de overheden van Madagaskar en gebruikt door het WWF (fonds van het Noors Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 10 Nationale Parken, dat is ha regenwoud, in 20 dagen tijd vanuit de lucht bewaakt worden voor een kostprijs van euro (0,014 euro/ha). Dankzij de foto s kunnen de rangers een jaar lang op welbepaalde doelgroepen werken. Tijdens de prijsuitreiking, op 5 juni in Tour & Taxis, werd de aanpak van duurzame ontwikkeling van PZG-België voor de bescherming van het regenwoud, de longen van onze planeet, beloond met de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012, in de categorie van de beste Belgische realisaties in het buitenland. De prijsuitreiking had plaats in aanwezigheid van de verzamelde pers en meer dan 400 genodigden, waaronder tal van personaliteiten. De eenvoudige, aangepaste en vernieuwende methode van luchtfotografie voor de opvolging van uitgestrekte wouden die op punt gesteld werd door PZG-België, werd beloond door een multidisciplinaire jury. Deze methode was volgens de jury een schitterende uiting van Belgische knowhow op het vlak van energie, milieubescherming en ontwikkeling. De inspanningen die geleverd werden voor de ontwikkeling van deze tool voor de luchtbewaking van de Nationale Parken en Beschermde zones, schrijven zich ten volle in onze filosofie van duurzame ontwikkeling in. Onze methode wordt nu algemeen erkend door experts en kan misschien toegepast worden op verschillende plaatsen ter wereld. Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs meer dan 1000 Belgen gelauwerd (waaronder burgers, bedrijven, instellingen, verenigingen, scholen, besturen ) die, individueel of collectief, op een uitzonderlijke manier bijgedragen hebben aan de bouw van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal of nationaal vlak. Deze wedstrijd nodigt elke Belg uit om initiatieven in zijn dagelijks leven te nemen die aantonen dat een respectvollere behandeling van ons milieu en de natuurlijke rijkdommen perfect mogelijk is. De opdracht van PZG-België bestaat er dus in de verantwoordelijkheid te nemen voor de luchtvaartcomponent voor luchtvaartbewaking aan de hand van schuine foto s, door middel van lichte vliegtuigen en voor rekening van milieu

9 beschermingsagentschappen. Verder moet ook de progressieve transfer ervan, in twee stappen, naar het betrokken agentschap voor natuurbescherming verzekerd worden, zoals het WWF in het geval van Madagaskar. De eerste stap, op korte termijn, betreft de transfer van het maken van schuine foto s en de verwerking ervan naar de verantwoordelijke van het betrokken agentschap dat het systeem van luchtbewaking coördineert. De tweede stap, op middellange en lange termijn, betreft de transfer van de luchtvaartcomponent zelf (lichte vliegtuigen) naar een professionele plaatselijke luchtvaartinstelling voor zover die beantwoordt aan de criteria die zullen opgesteld worden in nauwe samenwerking met het betrokken agentschap. De betrokkenheid op lange termijn van PZG-België bij het beheer van de luchtvaartcomponent is dus volledig compatibel met de aanpak van duurzame ontwikkeling. In deze optiek bestaat de verantwoordelijkheid van PZG-België erin dit werk te bestendigen door de voortdurende ontwikkeling van de methode van bewakingsvluchten (met inbegrip van het programma voor geolokalisatie van de schuine luchtfoto s) en het veilig stellen van fondsen op middellange en lange termijn Andere programma s Begeleiding van kinderen De doelstelling van dit programma is kinderen uit een ontwikkelingsland, die een chirurgische hoogtechnologische ingreep nodig hebben, te begeleiden naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Europa was een rustig jaar. Er werden maar 6 kinderen naar België gebracht op vraag van de De Keten van Hoop. Dit is momenteel de enige ngo die een beroep doet op onze diensten. In totaal werden 11 opdrachten uitgevoerd. Vijf vrijwilligers maakten als begeleiders dit mooie menselijke avontuur mee. De bestemmingen waren Kinshasa, waar Liliane Davin en Salma van Espoir de Vie onze vrijwilligers efficiënt en vriendelijk opvangen, Bujumbura waar Jean Luc Kesch ons zijn gastvrijheid en hulp biedt, Cotonou waar een koppel Belgische coöperanten onze vrijwilligster onderdak geboden heeft, en Dakar. Het vrijwilligersteam dat deze activiteit binnen PZG-België coördineert, werkt voortdurend aan een verbetering van de kwaliteit van de begeleidingsprocedures, de voorbereiding ervan en de opleiding van de begeleiders, zodat ze moeilijke situaties de baas kunnen en deze gunstig kunnen doen uitdraaien. Er zijn veel menselijke kwaliteiten en veel nauwgezetheid nodig om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte en emotioneel geladen situaties. Bovendien zou het goed zijn om deze activiteit uit te breiden naar andere ngo s, wat het veertigtal vrijwilligers dat zich hiervoor nu al inzet en nieuwe vrijwilligers zou dynamiseren. ELDIKA S REIZEN Haar naam is Nadia. Ze is al enkele jaren vrijwilligster voor Piloten zonder Grenzen. Met haar opdracht op zak vliegt ze naar Kinshasa. Daar maakt een klein meisje van vier jaar, Eldika, zich klaar voor een reis die haar wekenlang ver weg van haar familie zal brengen. Ze mag naar Brussel voor een chirurgische ingreep, dankzij de Keten van Hoop. Ter plaatse wordt Nadia begeleid en opgevangen door vrijwilligers die haar verblijf regelen. Eindelijk breekt het langverwachte moment aan: de ontmoeting met Eldika. Het meisje is alert en nieuwsgierig, maar haar mama is bang en zeer bezorgd om haar kleine meid (ze heeft een fotoalbum klaargemaakt en alle gewoontes van haar kind zorgvuldig opgeschreven). Nadia doet alles om de moeder gerust te stellen. Dan nemen Nadia en Eldika de tijd om elkaar te leren kennen. De volgende avond zien ze elkaar terug, klaar voor het vertrek. Eldika en haar mama nemen afscheid, droefheid staat op hun gezichten te lezen, maar het afscheid verloopt zonder traantjes. Op de luchthaven van Brussel houden ze eerst een kleine stop in de toiletten en gaan dan naar de uitgang. Geen enkel probleem met de formaliteiten. Ze worden opgewacht door het gastgezin en een verantwoordelijke van de Keten van Hoop. Nadia en Eldika moeten afscheid nemen, maar Nadia spreekt met het gastgezin af dat ze haar op de hoogte zullen houden. Op die manier worden de banden niet volledig verbroken tot Eldika terugkeert. Want Nadia zal Eldika ook terugbrengen naar Kinshasa. Eldika bleef rustig, zoals gewoonlijk. Wat een lieve kleine meid! Weken later zien ze elkaar met veel plezier terug op de luchthaven. Afscheid nemen van opvangmama Corinne is lastig, en zijzelf kan met moeite haar tranen bedwingen. Maar Eldika weet dat ze zeer binnenkort haar mama zal terugzien en ze kijkt hier enorm naar uit. Nadia heeft allerlei spelletjes mee voor tijdens de vlucht, zo gaat de tijd sneller. Het vliegtuig landt. Formaliteiten vervullen, bagage oppikken en Eldika s mama is de luchthaven binnengeraakt en sluit haar dochtertje in de armen. Wat een emoties, ook voor Nadia! De rest van de familie wacht buiten. Het weerzien is zeer warm en hartelijk. Voor Nadia zit de missie erop, maar eens terug in Brussel zal de herinnering aan de kleine Eldika lang in haar geheugen bewaard blijven

10 Cockpitpakjes en pakjesdienst De bedoeling van dit project is om via het netwerk van PZG en dankzij de solidariteit van het cabinepersoneel kleine, uiterst dringende pakjes bestemd voor humanitaire programma s snel in het ontwikkelingsland in kwestie te krijgen. In 2012 heeft PZG-België hiervoor geen enkele aanvraag gekregen die we positief konden behandelen Sensibilisering van het grote publiek voor de problemen van de ontwikkelingslanden Sinds de algemene vergadering van 25 juni 2002 is een van de objectieven van PZG ook het grote publiek informeren over en sensibiliseren voor de problemen van de ontwikkelingslanden. Daarom heeft PZG-België verschillende sensibiliseringscampagnes bij het Belgische publiek gevoerd en heeft de vereniging het Belgische en internationale publiek ontmoet tijdens socioculturele of professionele evenementen. Er werden in de loop van het jaar mailings verstuurd, samen met drie uitgaven van het PZG-krantje Op het terrein. Het jaarlijkse magazine Carnet de Vol Luchtpost voor 2012 werd verspreid op exemplaren in januari De thema s die in al deze publicaties aan bod kwamen, waren geïsoleerdheid en toegang tot transportmiddelen, gezondheid, voedselveiligheid en problemen van ondervoeding, de economische context en de gevolgen van armoede, genderaanpak en de rol van vrouwen enz, in het bijzonder in de landen waar PZG-België actief is. 3. BOEKHOUDKUNDIGE BALANS OP 31 DECEMBER 2012 ANALYTISCHE BOEKHOUDING - SYNTHESETABEL (IN EUROS) Uitgaven Ontvangsten Resultaat I. Hoofdzetel , , ,76 Subtotaal , , ,76 II. Missies Abéché , , ,88 Abéché , , ,60 Begeleiding 6.035, ,22 Vliegtuigen , , ,30 Madagaskar , , ,72 Aandeel van de hoofdzetel toe te rekenen aan de missies ,24 756, ,32 Subtotaal , , ,07 Winst van het boekjaar , , , ,

11 BILAN COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 2012 (EN EUROS) Activa VASTE ACTIVA ,85 III. Materiële vaste activa (ann. I; B) ,85 B. Installaties; machines en werktuigen 983,10 Materiaal 5.865,28 Afschrijvingen materiaal (4.882,18) C. Roerende goederen en rollend materiaal ,75 Roerende goederen ,82 Afschr. roerende goederen (65.935,38) Vliegtuigen ,06 Afschrijvingen vliegtuigen ( ,75) VLOTTENDE ACTIVA ,86 VI. Voorraden en lopende bestellingen ,60 A. Voorraden ,60 Brandstofvoorraad ,60 VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar ,13 A. Commerciële vorderingen ,82 Klanten ,10 Te ontvangen subsidies ,72 B. Andere vorderingen ,31 Aftrekbare B.T.W. (62,91) Lopende rekening adm. B.T.W ,22 Voorschot personneel Provisie R.S.Z ,00 VIII. Beleggingen (ann. II) ,00 Vastrentende waardepapieren ,00 IX. Valeurs disponibles , , USD DOLLARS 427, , , ,21 BRUCEUR04 Kas Euros 149,01 ABEBXAF2 Bankrekening CFA-Frank ,30 ABECXAF1 Kas CFA-Frank 4.613,31 IBAN Groen boekje BE , GAR.LOC 4.384,47 Bank Interne overschrijvingen 16,39 X. Regularisatierekeningen 2.240,11 Over te dragen kosten 2.240,11 Verworven opbrengsten Totaal activa ,

12 Passiva EIGEN KAPITAAL ,26 I. Kapitaal (ann. III) ,00 A. Geplaatst kapitaal ,00 Oorspronkelijk patrimonium ,00 V. Winstsaldo ,26 Winstsaldo ,26 Verliessaldo PROVISIES EN UITGESTELDE BELASTINGEN ,00 VII.A. Provisies voor risico s en lasten (ann. IV) Prov. voor grote herstellingen ,00 Provisies voor gr. herstellingen & onderh , ,00 SCHULDEN ,45 IX. Schulden op max. 1 jaar (ann. V) ,15 C. Handelsschulden ,88 1. Leveranciers ,88 Leveranciers ,93 Te ontv. facturen 3.894,95 E. Fiscale, salariële en sociale schulden ,27 1. Belastingen Lopende rekening B.T.W. Ingehouden voorheffingen 2. Lonen en sociale lasten ,27 Rijksdienst soc. zekerheid (102,46) Lonen (1.085,00) Te betalen lonen werknemers Prov. vakantiegeld werkn ,73 X. Regularisatierekeningen 4.196,30 Toe te rekenen kosten 4.156,30 Uitgestelde baten 40,00 Totaal passiva ,

13 PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË Montoyerstraat 1, Box Brussel België Tel. : Fax :

AVIATION SANS FRONTIERES - BELGIQUE PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË NONPROFIT AIR SUPPORT / RELIEF & DEVELOPMENT

AVIATION SANS FRONTIERES - BELGIQUE PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË NONPROFIT AIR SUPPORT / RELIEF & DEVELOPMENT AVIATION SANS FRONTIERES - BELGIQUE PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË NONPROFIT AIR SUPPORT / RELIEF & DEVELOPMENT Algemene vergadering 2012 Jaarverslag 2011 1 Inhoud 1. MOREEL RAPPORT VOOR HET JAAR 2011 2.

Nadere informatie

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun voor. Vrijwilligers in België. Vrijwilligers in het buitenland

Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun voor. Vrijwilligers in België. Vrijwilligers in het buitenland Piloten zonder Grenzen België (PZG) vzw Luchtvaarttransport ter beschikking van nood- en ontwikkelingshulpprogramma's Gevolgd door Donorinfo sinds: 2012 Project info Doelstelling PZG België stelt sinds

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2011

FINANCIEEL VERSLAG 2011 FINANCIEEL VERSLAG 2011 RESULTATENREKENING 2011 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 28.159 b) Legaten in België 4.654 c) Giften van AZG partnersecties 113.917 d) Giften van de

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2012

FINANCIEEL VERSLAG 2012 FINANCIEEL VERSLAG 2012 RESULTATENREKENING 2012 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 23.262 b) Legaten in België 6.554 c) Giften van AZG partnersecties 115.764 d) Giften van de

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd Solidariteitsactie voor vluchtelingen in Syrië Zondag 22 februari 2015 GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent Koerdische Maaltijd korte film en getuigenissen van Syrische vluchtelingen optreden Koerdische

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Financieel verslag 2010

Financieel verslag 2010 Financieel verslag 2010 Resultatenrekening 2010 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België 27.280 5.052 c) Giften van AZG partnersecties 109.397 d) Giften van de

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum

Bedrijf 901 STROOMINVEST cvoa Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 Op rapportage datum Proef- & saldibalans - Balans - Bj 2016 31/12/2016 ACTIVA VASTE ACTIVA III. MATERIELE VASTE ACTIVA B. INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 232000 UITRUSTING 3.821,43 D 3.821,43 3.821,43 3.821,43 232900

Nadere informatie

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11%

3FINANCIEEL UITGAVEN EN INKOMSTEN OVERZICHT 17% 42% 19% 6% 11% UITGAVEN EN INKOMSTEN 3FINANCIEEL OVERZICHT Op de volgende pagina s vindt u een samenvatting van de uitgaven en inkomsten van het boekhoudkundig jaar 2016. Belangrijke opmerking vooraf is dat dit het eerste

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165

Broederlijk Delen vzw. Doelstelling. Activiteiten. In het Zuiden. In Vlaanderen. Thema's. Huidevettersstraat 165 Broederlijk Delen is een niet-gouvernementele organisatie gespecialiseerd in ontwikkelingssamenwerking. Gevolgd door Donorinfo sinds: 2005 02/502 57 00 info@broederlijkdelen.be www.broederlijkdelen.be

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2011

BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW MARKTPLEIN KUURNE RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: BALANS PER 31 DECEMBER 2011 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 BOEKJAAR 01/01/2011 BEDRIJVENPARK KORTRIJK-NOORD VZW RPR Kortrijk Ondernemingsnummer: 0840.158.273

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW

Jaarrapport. Onderneming. Rapporteringsperiode. Vlaamse Bridge Liga VZW Jaarrapport Onderneming Vlaamse Bridge Liga VZW 0417.758.412 Rapporteringsperiode 1 JANUARI 2016-31 DECEMBER 2016 Inhoudstafel Balans 2 Resultatenrekening 4 Resultaatverwerking 7 Afschrijvingstabel 2016

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2016

Interne Balans VZW Boekjaar 2016 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 454,38 Materiële vaste activa Installaties; machines en uitrusting Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 23 231 23101000 23102000 23190000 23191000 23192000 Computerhardware

Nadere informatie

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015

Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct. Jaarverslag 2015 Het Nederlandse Rode Kruis helpt direct Jaarverslag 2015 Kijk voor het volledige jaarverslag op: www.rodekruis.nl/jaarverslag2015 2015: het jaar van de vluchteling Honderdduizenden mensen sloegen dit jaar

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun voor:

Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden Financiële steun voor: Oeuvres Sociales et Educatives des Jésuites au Tiers-Monde vzw (OSEJTM) Oprichting van en steun aan sociale en educatieve projecten in de Derde Wereld Gevolgd door Donorinfo sinds: 2007 02/738 08 08 econ.secretariat@jesuites.be

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014

JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2014 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2014 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015

JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 STICHTING NADIA WALTERSINGEL 119 7314NP APELDOORN JAARVERSLAG 2015 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN IN HET BOEKJAAR 2015 ( Galaten 6 :10) "Laten we dus, daar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA

JAARREKENING 2015 STICHTING ORA JAARREKENING 2015 STICHTING ORA INHOUDSOPGAVE Financieel Verslag Pag. A. Balans per 31 december 2015 1 B. Exploitatierekening 2015 3 C. Waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling 4 D. Nadere specificaties

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014

JAARREKENING 2014 per 31/12/2014 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 214 per 31/12/214 Inhoud: 1. Balans 2. Resultatenrekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS &

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België

Stichting tegen Kanker, stichting van openbaar nut. Doelstelling. Activiteiten. Concrete noden. Financiële steun. Vrijwilligers in België Steun aan wetenschappelijk kankeronderzoek, sociale dienstverlening, informatiecampagnes en gezondheidsopvoeding Gevolgd door Donorinfo sinds: 2006 02/733 68 68 (NL) & 02/736 99 99 info@cancer.be & info@kanker.be

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Reglement projectoproep

Reglement projectoproep Reglement projectoproep In onderstaand reglement wordt naar de organisatoren verwezen als de Organisatie en naar de aanvrager als de deelnemer. Dit reglement maakt integraal deel uit van het kandidaatsdossier.

Nadere informatie

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement.

Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet est une Fondation d utilité publique qui soutient des actions innovantes dans une démarche positive en faveur de l environnement. Be Planet is een stichting van openbaar nut die innoverende acties

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken

Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Reglementering van het participatief budget voor de projectoproep Participatieve Duurzame Wijken Update na de vergadering van 28 februari 2017 1. Algemeen kader Het participatief budget van de Participatieve

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

3.4 Financieel verslag

3.4 Financieel verslag 3.4 Financieel verslag Verplichte Ziekteverzekering (VP) Afsluiting 2012 2011 Het RIZIV heeft op het moment van de redactie van dit jaarverslag de rekeningen van de verplichte verzekering met betrekking

Nadere informatie

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj.

Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj Vorig boekj. 001 C.D.F. vzw Gedetailleerde Jaarrekening 2015 Omschrijving Codes Boekj. 2015 Vorig boekj. ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 6 422,87 10 688,98 I Oprichtingskosten 20 II Immateriële Vaste Activa 21 0,00 10 453,00

Nadere informatie

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et

Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid Boekjaar 2014 Periode 1-4 Onverwerkt Vergelijken m et Administratie: 7841 - Gemeenschapscentrum De Pianofabriek VZW Datum: 31 maart 2015 door Hilde Kenens Balans / Resultaatrekening Beeldopties Balans: Type Balans / Resultaat Tonen Beide Niveau Uitgebreid

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Bram Rumbaut (voorzitter), Bieke Thys (penningmeester), Eline Cauwenberghs (secretaris)

Bram Rumbaut (voorzitter), Bieke Thys (penningmeester), Eline Cauwenberghs (secretaris) Bollé Bollé vzw Kleinschalige en duurzame en ontwikkelingsprojecten in Tanzania Gevolgd door Donorinfo sinds: 2010 Project info Doelstelling Bollé Bollé werft fondsen voor duurzame en kleinschalige ontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum

JAARREKENING Stichting Hof van Kijk Uit Oude Schulpweg NV Castricum JAARREKENING 2016 Stichting Hof van Kijk Uit Veldt Administratieve Dienstverlening 1 versie 20-2-2017 INHOUDSOPGAVE A BALANS PER 31 DECEMBER 2016 B WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 C OVERIGE TOELICHTINGEN

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Wat doet Vluchtelingenwerk Vlaanderen?

Wat doet Vluchtelingenwerk Vlaanderen? 100% voor een menselijk asielbeleid 02/225 44 00 info@vluchtelingenwerk.be http://www.vluchtelingenwerk.be PDF versie Doe een gift Project info De missie van Vluchtelingenwerk Vlaanderen Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

GEEF JE WIJK EEN NIEUWE ADEM DE PROJECTOPROEP VAN DE COLLECTIEVE EN DUURZAME INITIATIEVEN VAN BURGERS

GEEF JE WIJK EEN NIEUWE ADEM DE PROJECTOPROEP VAN DE COLLECTIEVE EN DUURZAME INITIATIEVEN VAN BURGERS KANDIDAATSFORMULIER 2016 GEEF JE WIJK EEN NIEUWE ADEM DE PROJECTOPROEP VAN DE COLLECTIEVE EN DUURZAME INITIATIEVEN VAN BURGERS OPTIE 1 : EEN PARTICIPATIEVE DUURZAME WIJK ONTWIKKELEN De kandidaatsdossiers

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht.

Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van ,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. PERSBERICHT Leek, 28.03.2014 Inverko NV boekt een operationele winst in 2013 van 299.000,- en versterkt verder het eigen vermogen. Inverko Polymers B.V. draait beter dan verwacht. De geconsolideerde EBITDA

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013

JAARREKENING 2013 per 31/12/2013 @Transvaal VZW Transvaalstraat 15 26 BERCHEM B.T.W.: n.b. R.P.R. 832.645.3 JAARREKENING 213 per 31/12/213 Inhoud: 1. Balans 2. Resultaten-rekening 3. Specificatie investeringen & afschrijvingen BALANS

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting'

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' vzw Impuls Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' Op de hieropvolgende bladzijden krijgt u de Balans van de volgende deelboeken: boekhouding: vzw Impuls Deelboek:

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

Artsen zonder grenzen

Artsen zonder grenzen Artsen zonder grenzen Dianne van den Bosch Inhoud Zo kwam het... 2 En in Nederland... 2 Hallo hallo!... 3 Wanneer in actie?... 3 Reizen in een vrachtvliegtuig... 3 En verder... 3 Laat maar waaien... 3

Nadere informatie