JAARVERSLAG 2012 GAAN WAAR ANDEREN NIET KOMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 GAAN WAAR ANDEREN NIET KOMEN"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 GAAN WAAR ANDEREN NIET KOMEN Algemene vergadering 2013

2 INHOUD 1. MOREEL RAPPORT VOOR HET JAAR BOEKHOUDKUNDIGE BALANS OP 31 DECEMBER Interne balans op 31 december ACTIVITEITENRAPPORT VAN HET JAAR Algemeen Knowhow inzake luchtvervoer over korte afstand in de humanitaire sector Preventie van humanitaire crises en de sector van duurzame ontwikkeling Begeleiding van kinderen en migranten Sensibilisering van het publiek voor de thematiek van ontwikkelingshulp en duurzame ontwikkeling 2.2. Personeel Het team op de hoofdzetel De teams op het terrein 2.3. Programma s voor luchtondersteuning bij humanitaire hulpverlening en duurzame ontwikkeling De balans van de luchtvaartoperaties De vloot van PZG-België De piloten van PZG-België De Quality Control van PZG-België De begunstigden van de humanitaire luchtvaartdienstverlening aangeboden door PZG-België Humanitaire luchtvaartoperaties in de Republiek Tsjaad Ondersteuningsmissie voor het behoud en het beheer van de biodiversiteit op Madagaskar 2.4. Andere programma s Begeleiding van kinderen Cockpitpakjes en pakjesdienst Sensibilisering van het grote publiek voor de problemen van de ontwikkelingslanden 2 3

3 1. MOREEL RAPPORT VOOR HET JAAR 2012 Dames, juffrouwen, heren, beste vrienden en geassocieerde leden, Als voorzitter van onze vereniging dank ik u van harte voor uw talrijke komst naar onze jaarlijkse Gewone Algemene Vergadering was een zeer actief jaar voor Piloten zonder Grenzen en het doet mij plezier dat ook onze drijvende krachten nog altijd even actief zijn. Ik reken dus op ieder van u om verder samen te werken aan het duurzame succes van onze vereniging, zodat we onze hulp in de toekomst in de beste omstandigheden kunnen blijven brengen. Philippe Dehennin 22 juni 2013 We hebben ons ingezet voor de allerarmsten door de ngo s op het terrein meer dan duizend vlieguren ter beschikking te stellen. De missie in Tsjaad (Abéché) werd uitgebreid met luchtvaartdiensten in het westen van het land. Onze vluchten zijn een verlengstuk van UNHAS-vluchten. Alleen onze Cessna s zijn in staat om humanitair personeel zowel Tsjadiërs als buitenlanders- tot op de meest ontoegankelijke bestemmingen te brengen, daar waar de bevolking in de grootste nood verkeert. Deze unieke en algemeen erkende troef kon voor het dertigste jaar op rij op de vrijgevigheid van onze donateurs rekenen. Zowel institutionele als private donateurs hebben ons de noodzakelijke middelen gegeven voor de sensibilisering van het grote publiek, het voortzetten van onze operaties, het behoud van onze structuur en de voorbereiding van nieuwe missies. Op Madagaskar genieten onze bewakingsvluchten van beschermde zones het vertrouwen van WWF. Ons engagement voor duurzame ontwikkeling werd beloond met de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012 in de categorie beste Belgische realisaties in het buitenland. Zes kinderen die een chirurgische ingreep nodig hadden in Europa, werden op hun heen- en terugreis begeleid door onze vrijwilligers. Naast de meer traditionele bestemmingen als Kinshasa, Bujumbura en Kigali kwamen ze dit jaar ook uit nieuwe plaatsen zoals Cotonou en Dakar en binnenkort ook uit Douala en Djibouti. Het boekjaar 2012 levert een surplus op van ,69, waardoor we onze missies krachtiger kunnen prefinancieren. Onze vereniging bestaat al sinds 1983 en het is dankzij u, maar ook dankzij de structurele hervormingen die we blijven doorvoeren, dat we pertinent, representatief en gehoord blijven in de humanitaire wereld. 4 5

4 2. ACTIVITEITENRAPPORT VAN HET JAAR Algemeen Knowhow inzake luchtvervoer over korte afstand in de humanitaire sector PZG-België blijft vandaag de enige humanitaire luchtvaartoperator die een zeer specifieke luchtvaartdienst aanbiedt, namelijk luchtvervoer over korte afstand. Dit gebeurt het vaakst van provincie- en districtshoofdplaatsen naar broussepistes die in elke denkbare toestand verkeren. Het gaat hier om de laatste schakel in een keten van luchttransport dat noodhulpverleners en medewerkers in het veld van de duurzame ontwikkeling zo dicht mogelijk bij crisiszones brengt wanneer de wegen onberijdbaar zijn omwille van de weersomstandigheden of wanneer de situatie onveilig is. Zo blijven de meest geïsoleerde bevolkingsgroepen toch bereikbaar. De sector van het humanitair luchtvaarttransport wordt gekenmerkt door de alsmaar stijgende eisen die gesteld worden aan de techniek en prestaties van de vliegtuigen en de kosten die daarmee gepaard gaan. Deze evolutie marginaliseert talrijke broussebestemmingen. Toch heeft PZG-België beslist om deze bestemmingen verder te blijven aandoen, op een economisch verantwoorde, betrouwbare manier, ten dienste van de geïsoleerde bevolkingsgroepen, die niet het slachtoffer mogen worden van de ingewikkelde structuur van het humanitaire luchtvaarttransport Preventie van humanitaire crises en de sector van duurzame ontwikkeling Uit het zorgvuldige beheer van de plaatselijke hulpbronnen (natuurlijke en fysieke middelen en personeel), met als doel hier zoveel mogelijk uit te halen voor het welzijn van de betrokken bevolking op lange termijn, blijkt de oriëntering van de vereniging in de richting van duurzame ontwikkeling. Dit draagt bij tot de preventie van humanitaire crises, zoals crises die voortvloeien uit de klimaatverandering. De methode van schuine luchtfotografie heeft tot doel (1) een algemeen beeld te krijgen van de woudbedekking en de evolutie ervan in de loop van de seizoenen, (2) van dichtbij te zorgen voor de opvolging of bewaking van de gevoelige zones (3) te dienen als communicatiemiddel met de plaatselijke gemeenschappen die betrokken zijn bij het beheer van hun leefmilieu. De Belgische Energie- en Milieuprijs 2012, in de categorie Belgische realisaties in het buitenland, was een bekroning voor het innoverende karakter en de insteek van duurzame ontwikkeling die typisch zijn voor dit project dat van start ging in 2006 op Madagaskar, in samenwerking met een internationaal milieubeschermingsagentschap Begeleiding van kinderen en migranten Al een twaalftal jaar lang zorgt PZG-België voor de begeleiding van kinderen die afkomstig zijn uit ontwikkelingslanden en naar ziekenhuizen in Europa komen voor een chirurgische ingreep. Dit programma, dat bij uitstek bijdraagt aan het associatieve karakter van PZG-België, blijft een pool van gepassioneerde vrijwilligers mobiliseren en geeft hen de kans een zeer intense menselijke en humanitaire ervaring te beleven. Dit is ook een rijkdom voor PZG-België, die we graag delen met anderen Sensibilisering van het publiek voor de thematiek van ontwikkelingshulp en duurzame ontwikkeling PZG-België is een speler in en vooral een geprivilegieerde getuige van de humanitaire hulpverlening in de voorbije 30 jaar. Op die manier beschikken we over de nodige legitimiteit om het publiek te sensibiliseren over allerhande thema s. Dit gaat van noodhulp, van kindsoldaten tot ontmijning, voedsel- of watertekorten, om maar enkele sectoren aan te halen waarin ngo s die een beroep doen op luchtvervoer actief zijn. PZG-België is al zeer vroeg begonnen met het sensibiliseren van het grote publiek met als bedoeling hier de nodige steun uit te halen voor de doelen waarvoor wij staan. Deze sensibilisering gebeurt op ethische wijze, waarbij er nauw op wordt toegezien dat de boodschappen de weerspiegeling zijn van de realiteit op het terrein. Het niveau van de steun van het grote publiek is voorspelbaar op jaarniveau en is een betrouwbaar gegeven voor het opstellen van een financiële strategie op middellange termijn. PZG-België beschikt over een professionele luchtvaartcomponent voor luchtbewaking tegen een uitstekende cost/efficiency verhouding. Dit is te danken aan het rationeel gebruik van lichte vliegtuigen die geschikt zijn voor het nemen van schuine luchtfoto s. 6 7

5 2.2. Personeel Het team op de hoofdzetel Het team van vaste medewerkers bestond begin 2012 uit een directeur (CEO), een adjunct-directeur en een verantwoordelijke voor de administratie en logistiek. Maar de stijgende financiële druk heeft de vereniging ertoe gedwongen een herstructurering door te voeren waaruit nieuwe eisen voortvloeiden, vooral wat betreft de medewerkersprofielen en het beheer en de programma s. Vandaag bestaat het team uit een directeur (Chief Operating Officer) en een verantwoordelijke voor de administratie, boekhouding en logistiek. Dit team wordt ondersteund door een verantwoordelijke voor de luchtoperaties en zijn assistent, die op hun beurt ondersteund worden door twee luchtvaartadviseurs die verantwoordelijk zijn voor de Quality Control en de audits van de vliegmissies. Een team van vrijwilligers staat in voor de programmering en de uitwerking van de opdrachten voor de begeleiding van kinderen en migranten. Een harde kern van vrijwilligers ondersteunt zeer efficiënt de dagelijkse werking van het kantoor in Brussel. Deze vrijwilligers werden geselecteerd op basis van hun specifieke competenties die ze indien nodig ten dienste kunnen stellen van de vereniging. Ze verzorgen zeer uiteenlopende taken, die soms nauw aansluiten bij de operaties op het terrein. Ondertussen heeft de Raad van Bestuur te kennen gegeven meer betrokken te willen zijn bij de ondersteuning en de kwaliteit van de activiteiten op de hoofdzetel. Een systeem van referenten werd ingesteld, waarbij elke bestuurslid een referent is van de COO in een specifiek competentiedomein. Deze aanpak is een alternatief voor de creatie van nieuwe comités of commissies, ingegeven door het gebrek aan gekwalificeerde vrijwilligers. In dit systeem behandelt de directeur de belangrijke vragen met de steun van de betrokken referent die beslist over de graad van betrokkenheid van de Raad van Bestuur, die hij trouwens informeert over de goede gang van zaken van de lopende processen. Deze werkingsmethode, die momenteel al in gebruik is, zal geëvalueerd worden en aangepast aan de interne controleprocedure die zich momenteel in een finaliseringsfase bevindt. De competentiedomeinen zijn: Financiën en beheerscontrole. Ethiek, communicatie, fondsenwerving. Personeelsbeleid voor de hoofdzetel en het terrein Luchtoperaties Opvolging en conformiteit van de operaties. Luchtoperaties Planning en kwaliteitscontrole. Luchtfotografie Ontwikkelingsprojecten. Een groot deel van de administratieve taken van de vereniging wordt uitbesteed. Verschillende klassieke en functionele departementen binnen de vereniging (IT, verzekeringen, human resources, boekhouding, vliegtuigonderhoud), zijn buitenshuis ondergebracht en vallen onder de transversale supervisie van de verantwoordelijke voor de administratie, boekhouding en logistiek. De sensibilisering van het grote publiek aan de hand van Direct Mailing wordt uitbesteed onder supervisie van de directeur De teams op het terrein. Vijf piloten hebben in de loop van het jaar het bevel gevoerd over de vliegtuigen die gestationeerd zijn in Tsjaad. Zes vrijwilligers hebben zeven kinderen die een hoogtechnologische geneeskundige ingreep nodig hadden in een gespecialiseerd ziekenhuis begeleid vanuit hun land van herkomst in Afrika naar Europa. De programma s voor humanitaire luchtvaartondersteuning werden gesuperviseerd door het team op de hoofdzetel en op het terrein gecoördineerd door twee Missiechefs en een Field Manager Programma s voor luchtondersteuning bij humanitaire hulpverlening en duurzame ontwikkeling De balans van de luchtvaartoperaties In 929,36 vluchturen, met inbegrip van de vliegtuigoverbrengingen van Europa naar Afrika en omgekeerd (60,5), werden passagiers et 17 ton vracht bestemd voor humanitaire hulp in de Republiek Tsjaad (759,4) vervoerd. In deze vluchturen zit ook de controle van 12 beschermde natuurzones, goed voor anderhalf miljoen hectaren regenwoud in het zuidwesten van Madagaskar. Hier werd het regenwoud gecontroleerd door middel van schuine luchtfotografie, een techniek die werd ontwikkeld door PZG-België (109,46 1 ) De vloot van PZG-België Op 31 december 2012 was PZG-België eigenaar van vier CESSNA s 206, met als kentekens OO-ASF, OO-NGO, OO-SPU en N5329U. Het onderhoud van de vliegtuigen met Belgisch kenteken werd uitgevoerd door Euro-Sky conform de luchtvaartnormen die van kracht zijn in België en in Europa. 1. Vluchten uitgevoerd met Cessna 182, met kenteken 5R-MBE, ter plaatse gehuurd door PZG-België 8 9

6 STATIONERING EN VERDELING VAN DE VLUCHTUREN VAN DE VLIEGTUI- GEN DIE TOEBEHOREN AAN PZG-BELGIË IN 2012 OO-SPU 1/01/ ,60 Abéché M-Abéché (reserve) 15/02/ ,20 Abéché 17,60 ECHO 7 16/02/ ,20 Abéché M-Abéché (reserve) 31/12/ ,70 Abéché 150,50 ECHO 8 Totaal OO-SPU 168,10 OO-ASF 1/01/ ,60 Abéché M-Abéché 15/02/ ,90 Abéché 64,30 ECHO 7 16/02/ ,90 Abéché M-Abéché 3/12/ ,30 N'djaména 464,40 ECHO 8 4/12/ ,30 N'djaména FERRY FLIGHT 11/12/ ,20 Grimbergen 30,90 ECHO 8 Totaal OO-ASF 559,60 OO-NGO 1/01/2012 1/01/ ,1 Grimbergen 15/02/ /11/ ,2 Grimbergen FFP 16/02/ /11/ ,2 Grimbergen FERRY FLIGHT 3/12/ /11/ ,8 N'djaména ECHO 8 4/12/2012 1/12/ ,8 N'djaména M-Abéché (reserve) 11/12/ /12/ ,3 N'djaména ECHO 8 Totaal OO-ASF 92,20 TT-BEJ 1/01/ ,40 Grimbergen 31/12/ ,40 Grimbergen 0,00 FFP Totaal TT-BEJ 0,00 Total vloot PZG-B 819, De piloten van PZG-België De verantwoordelijke voor de luchtvaartoperaties zorgde voor de selectie van de piloten, hun kwalificaties voor de vliegtuigen die ingezet worden door PZG-België en voor de planning van hun missies. Ze werden geselecteerd op basis van drie criteria: humanitair engagement, luchtvaartcompetentie en ervaring op het terrein. Rekening houdend met de moeilijkheidsgraad van de missies van PZG-België, zowel op operationeel vlak als in de algemene context, wordt de voorkeur gegeven aan ervaren broussepiloten. Om het aantal piloten in de pool van PZG-België op peil te kunnen houden, vraagt PZG-België dat piloten die talloze vluchturen op hun actief staan hebben maar nog geen ervaring hebben op het vlak van humanitaire operaties, een opleiding Bush Flying volgen bij de piloot-instructeurs van PZG-België. Omwille van het feit dat er in 2012 maar één vliegtuigmissie was, werd hier geen gebruik van gemaakt. De meeste piloten zijn gepensioneerde piloten die carrière gemaakt hebben bij het leger of bij luchtvaartmaatschappijen. Sommigen zijn nog actief bij luchtvaartmaatschappijen en zetten zich tijdens hun vakanties in voor PZG-België. De verzekeringsmaatschappijen leggen minstens 500 vlieguren ervaring op voor de vliegtuigtypes die PZG-België gebruikt, maar de meerderheid van onze piloten heeft duizenden vlieguren ervaring Quality Control van PZG-België Buiten het feit dat de vliegtuigen van PZG-België en onze piloten beantwoorden aan de luchtvaartnormen die van kracht zijn in België en in Europa, beschikt PZG-België over de expertise om professionele luchtvaartaudits uit te voeren voor zowel zijn eigen luchtvaartoperaties als voor privé luchtvaartmaatschappijen die indien nodig bij deze operaties betrokken worden. In 2012 werden twee luchtvaartaudits uitgevoerd bij de missie van PZG-België in Abéché (Tsjaad) De begunstigden van de humanitaire luchtvaartdienstverlening aangeboden door PZG-België De directe begunstigden van PZG-België zijn vertegenwoordigers van ngo s, internationale multilaterale organisaties, caritatieve religieuze organisaties en geldschieters die humanitaire programma s ontwikkelen in conflictzones of regio s die getroffen zijn door natuurrampen. Tussen de begunstigden en PZG-België wordt een conventie voor humanitaire vluchten ondertekend die hun statuut en het exclusief humanitair gebruik van het vliegtuig garandeert. Door het humanitaire interventieveld uit te breiden, komt het werk van PZG-België indirect ten goede aan veel meer mensen dan de direct betrokken begun

7 stigden. Het is nog niet mogelijk de impact hiervan objectief te evalueren. Toch kunnen we zeggen dat de dienstverlening van PZG-België ervoor gezorgd heeft dat sommige projecten van ngo s niet opgeschort werden omwille van de onveiligheid of dat andere opnieuw konden opgestart worden. De belangrijkste bijdrage van PZG-België is dat we ervoor gezorgd hebben dat hulpverleners hun mandaat konden blijven uitoefenen in een context van grote onveiligheid Humanitaire luchtvaartoperaties in de Republiek Tsjaad. De Algemene Directie voor Humanitaire Hulp van de Europese Commissie (ECHO) heeft achtereenvolgens vijf conventies gefinancierd met betrekking tot het project voor de versteviging van het humanitair luchtvaartpotentieel en de uitbreiding van de interventiezones in de Republiek Tsjaad waarbij PZG-België sinds 2008 nauw betrokken is. Het hoofddoel van dit project is ervoor te zorgen dat de geïsoleerde bevolkingsgroepen een betere toepassing van het mandaat van de hulpverleners genieten. Daaronder verstaan we een veertigtal ngo s, agentschappen van de Verenigde Naties en het Rode Kruis. De conventie die in 2012 ondertekend werd, werd in 2013 met een maand verlengd en was goed voor een totaalbedrag van euro. Op binnenlands vlak is de veiligheidssituatie de drie voorbije jaren verbeterd. Op het Tsjadische grondgebied zijn geen rebellengroeperingen meer actief, maar hun aanwezigheid wordt wel nog gemeld in Darfoer (Soedan) en in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Toch ontwikkelde zich in deze periode een andere vorm van onveiligheid: het gewelddadig banditisme. In 2012 werden verschillende commerciële of humanitaire voertuigen, zelfs voertuigen van de Staat, in een hinderlaag gelokt. Bij sommige van deze aanvallen vielen doden. Deze onrustbarende evolutie zette de vraag kracht bij van de ngo s die actief zijn in de Sahelregio om een luchtvaartdienst naar het westen te openen, meer bepaald naar Moussoro en Bol, waar UNHAS niet meer actief was. De onrust van de ngo s in de Sahelregio steeg na de start van Operatie Serval in Mali en het inzetten van Franse en Tsjadische troepen. Bij de angst voor het gewelddadige banditisme voegde zich ook de vrees voor eventuele pogingen tot ontvoering van buitenlanders. Deze vrees werd aangewakkerd door de ontvoering van een Frans gezin in het noorden van Kameroen, niet ver van N Djaména. De vraag voor een permanente humanitaire luchtvaartverbinding in het westen werd herhaaldelijk opnieuw gesteld. Op buitenlands vlak bevindt Tsjaad zich meer dan ooit in het oog van de storm : In het noorden is de situatie in Libië nog altijd niet stabiel. In de loop van 2012 vonden gewelddadige gevechten plaats tussen Libische Toubous en Libische Arabische stammen. De Toubous zijn een etnische groep die leeft in het noorden van Tsjaad en het zuiden van Libië. Een verslechtering van hun levensomstandigheden in Libië zou nefaste gevolgen kunnen hebben voor Tsjaad, temeer omdat de Toubous goed bewapend zijn. Daarnaast zouden gewapende groeperingen die verbonden zijn met het AQMI zich blijvend gevestigd hebben in het zuidoosten van Libië. In het oosten is de situatie in Darfoer opnieuw verslechterd. Recent kwamen daar incidenten bij in de sector van Al Géneïna, waar Tsjadiërs en Soedanezen tegenover elkaar kwamen te staan. Deze bloedige incidenten hebben geleid tot een toevloed van Tsjadische vluchtelingen in de sector van Adré. Gelet op de huidige situatie in Darfoer zal een aanzienlijke repatriëring van Soedanese vluchtelingen niet voor de onmiddellijke toekomst zijn. Er valt zelfs te vrezen dat het aantal Soedanese vluchtelingen in kampen in Tsjaad de komende maanden alleen nog zal stijgen. In het zuiden is de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) eind 2102 ernstig verslechterd. Een rebellencoalitie met de naam Séléka heeft de controle over het volledige territorium van de Centraal-Afrikaanse Republiek overgenomen. Dit rebellenoffensief ging gepaard met plunderingen op grote schaal. De humanitaire hulpverlening werd volledig onderbroken in de zones die door de rebellen gecontroleerd worden, terwijl het noordoosten van het land net de streek was die het meest afhankelijk was van hulpverlening. In de komende weken en maanden valt er dus een enorme humanitaire crisis in de CAR te vrezen. Deze crisis zou kunnen leiden tot een nieuwe toestroom van Centraal-Afrikaanse vluchtelingen in Tsjaad, meer bepaald in de sector van Harazé, waar PZG-België een luchtverbinding onderhoudt, en waar zich al verschillende vluchtelingenkampen bevinden. Tenslotte heeft Tsjaad zich in het conflict in Mali gemengd door er een contingent van 2000 manschappen naartoe te sturen. President Déby heeft publiekelijk zijn steun aan de militaire operatie van Frankrijk uitgesproken. Dat zou represailles tegen Tsjaad kunnen uitlokken van terroristengroepen zoals de Boko Haram sekte, die actief is in het noordoosten van Nigeria, op amper enkele tientallen kilometers van de Tsjadische hoofdstad. Ook wat betreft natuurrampen blijft de situatie zorgwekkend: In de voorbije twee jaar werd de Sahelzone van Tsjaad getroffen door grote droogte waardoor tal van humanitaire organisaties programma s in deze zone opstartten. Niets wijst erop dat de situatie in 2013 zal verbeteren, ook al is de laatste oogst blijkbaar beter dan de vorige

8 Door de reikwijdte van de voedselcrisis in de Sahel hebben de internationale ngo s die actief zijn in het noordwesten van Tsjaad aan PZG-België gevraagd om te vliegen naar verschillende bestemmingen in Kanem en Bahr-El-Ghazal. Deze streek ligt ver van de basis van PZG-België in Tsjaad, in Abéché. Toch heeft PZG-België zijn reservevliegtuig dat gestationeerd was in N djaména ter beschikking gesteld om de verschillende bestemmingen te verkennen. Het zuiden werd tijdens het regenseizoen 2012 getroffen door de zwaarste overstromingen sinds Dit scenario kan zich jammer genoeg nog eens herhalen. In het oosten zouden volgens AZG en andere humanitaire organisaties de ondervoedingsindicatoren verslechterd zijn. Bij wijze van besluit: De aangehaalde voorbeelden tonen voldoende aan dat de situatie in Tsjaad, ook al lijkt ze op het eerste gezicht verbeterd, toch enkele potentiële gevaren inhoudt. De recente geschiedenis van het land bewijst dat zowel menselijke als natuurlijke crises van terugkerende aard zijn en dat de rust vaak bedrieglijk is. PZG-België en ECHO hebben afgesproken om de operaties in 2013 verder te zetten om: evacuaties om redenen van veiligheid of gezondheid mogelijk te houden. nieuwe bestemmingen te openen (die vervolgens en indien mogelijk door UNHAS kunnen bediend worden, zoals in het verleden). op elk moment naar een twintigtal bestemmingen te kunnen vliegen Moussoro, Bol, Am Dam, Am Timan en Haraze te kunnen bedienen. Voor deze bestemmingen is PZG-B de enige luchtvaartoperator. De nodige logistieke flexibiliteit te bieden aan onze partners, in coördinatie met UNHAS Ondersteuningsmissie voor het behoud en het beheer van de biodiversiteit op Madagaskar PZG-België laureaat van de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012 Piloten zonder Grenzen-België helpt bij de bescherming van het milieu om toekomstige crises te voorkomen die veroorzaakt worden door de achteruitgang van het milieu, van het klimaat en de waterreserves, wat veel menselijk leed veroorzaakt. Op deze manier blijft PZG-België trouw aan zijn doelstelling om het overleven en welzijn van geïsoleerde bevolkingsgroepen centraal te stellen. De bescherming van het milieu is een noodopdracht die moet beschouwd worden op lange termijn. In deze optiek heeft Piloten zonder Grenzen-België, een kleine maar ook de enige luchtvaart ngo in België, in samenwerking met het WWF en met eigen middelen op Madagaskar een methode van schuine luchtfoto s met georeferentie en geolokalisatie op punt gesteld, op basis van een zeer eenvoudige technologie, en dit alles tegen een opmerkelijke cost/efficiencyverhouding. Deze methode wordt erkend door de overheden van Madagaskar en gebruikt door het WWF (fonds van het Noors Agentschap voor Ontwikkelingssamenwerking). Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 10 Nationale Parken, dat is ha regenwoud, in 20 dagen tijd vanuit de lucht bewaakt worden voor een kostprijs van euro (0,014 euro/ha). Dankzij de foto s kunnen de rangers een jaar lang op welbepaalde doelgroepen werken. Tijdens de prijsuitreiking, op 5 juni in Tour & Taxis, werd de aanpak van duurzame ontwikkeling van PZG-België voor de bescherming van het regenwoud, de longen van onze planeet, beloond met de Belgische Energie- en Milieuprijs 2012, in de categorie van de beste Belgische realisaties in het buitenland. De prijsuitreiking had plaats in aanwezigheid van de verzamelde pers en meer dan 400 genodigden, waaronder tal van personaliteiten. De eenvoudige, aangepaste en vernieuwende methode van luchtfotografie voor de opvolging van uitgestrekte wouden die op punt gesteld werd door PZG-België, werd beloond door een multidisciplinaire jury. Deze methode was volgens de jury een schitterende uiting van Belgische knowhow op het vlak van energie, milieubescherming en ontwikkeling. De inspanningen die geleverd werden voor de ontwikkeling van deze tool voor de luchtbewaking van de Nationale Parken en Beschermde zones, schrijven zich ten volle in onze filosofie van duurzame ontwikkeling in. Onze methode wordt nu algemeen erkend door experts en kan misschien toegepast worden op verschillende plaatsen ter wereld. Sinds 2006 heeft de Belgische Energie- en Milieuprijs meer dan 1000 Belgen gelauwerd (waaronder burgers, bedrijven, instellingen, verenigingen, scholen, besturen ) die, individueel of collectief, op een uitzonderlijke manier bijgedragen hebben aan de bouw van een duurzame toekomst op lokaal, regionaal of nationaal vlak. Deze wedstrijd nodigt elke Belg uit om initiatieven in zijn dagelijks leven te nemen die aantonen dat een respectvollere behandeling van ons milieu en de natuurlijke rijkdommen perfect mogelijk is. De opdracht van PZG-België bestaat er dus in de verantwoordelijkheid te nemen voor de luchtvaartcomponent voor luchtvaartbewaking aan de hand van schuine foto s, door middel van lichte vliegtuigen en voor rekening van milieu

9 beschermingsagentschappen. Verder moet ook de progressieve transfer ervan, in twee stappen, naar het betrokken agentschap voor natuurbescherming verzekerd worden, zoals het WWF in het geval van Madagaskar. De eerste stap, op korte termijn, betreft de transfer van het maken van schuine foto s en de verwerking ervan naar de verantwoordelijke van het betrokken agentschap dat het systeem van luchtbewaking coördineert. De tweede stap, op middellange en lange termijn, betreft de transfer van de luchtvaartcomponent zelf (lichte vliegtuigen) naar een professionele plaatselijke luchtvaartinstelling voor zover die beantwoordt aan de criteria die zullen opgesteld worden in nauwe samenwerking met het betrokken agentschap. De betrokkenheid op lange termijn van PZG-België bij het beheer van de luchtvaartcomponent is dus volledig compatibel met de aanpak van duurzame ontwikkeling. In deze optiek bestaat de verantwoordelijkheid van PZG-België erin dit werk te bestendigen door de voortdurende ontwikkeling van de methode van bewakingsvluchten (met inbegrip van het programma voor geolokalisatie van de schuine luchtfoto s) en het veilig stellen van fondsen op middellange en lange termijn Andere programma s Begeleiding van kinderen De doelstelling van dit programma is kinderen uit een ontwikkelingsland, die een chirurgische hoogtechnologische ingreep nodig hebben, te begeleiden naar gespecialiseerde ziekenhuizen in Europa was een rustig jaar. Er werden maar 6 kinderen naar België gebracht op vraag van de De Keten van Hoop. Dit is momenteel de enige ngo die een beroep doet op onze diensten. In totaal werden 11 opdrachten uitgevoerd. Vijf vrijwilligers maakten als begeleiders dit mooie menselijke avontuur mee. De bestemmingen waren Kinshasa, waar Liliane Davin en Salma van Espoir de Vie onze vrijwilligers efficiënt en vriendelijk opvangen, Bujumbura waar Jean Luc Kesch ons zijn gastvrijheid en hulp biedt, Cotonou waar een koppel Belgische coöperanten onze vrijwilligster onderdak geboden heeft, en Dakar. Het vrijwilligersteam dat deze activiteit binnen PZG-België coördineert, werkt voortdurend aan een verbetering van de kwaliteit van de begeleidingsprocedures, de voorbereiding ervan en de opleiding van de begeleiders, zodat ze moeilijke situaties de baas kunnen en deze gunstig kunnen doen uitdraaien. Er zijn veel menselijke kwaliteiten en veel nauwgezetheid nodig om het hoofd te kunnen bieden aan onverwachte en emotioneel geladen situaties. Bovendien zou het goed zijn om deze activiteit uit te breiden naar andere ngo s, wat het veertigtal vrijwilligers dat zich hiervoor nu al inzet en nieuwe vrijwilligers zou dynamiseren. ELDIKA S REIZEN Haar naam is Nadia. Ze is al enkele jaren vrijwilligster voor Piloten zonder Grenzen. Met haar opdracht op zak vliegt ze naar Kinshasa. Daar maakt een klein meisje van vier jaar, Eldika, zich klaar voor een reis die haar wekenlang ver weg van haar familie zal brengen. Ze mag naar Brussel voor een chirurgische ingreep, dankzij de Keten van Hoop. Ter plaatse wordt Nadia begeleid en opgevangen door vrijwilligers die haar verblijf regelen. Eindelijk breekt het langverwachte moment aan: de ontmoeting met Eldika. Het meisje is alert en nieuwsgierig, maar haar mama is bang en zeer bezorgd om haar kleine meid (ze heeft een fotoalbum klaargemaakt en alle gewoontes van haar kind zorgvuldig opgeschreven). Nadia doet alles om de moeder gerust te stellen. Dan nemen Nadia en Eldika de tijd om elkaar te leren kennen. De volgende avond zien ze elkaar terug, klaar voor het vertrek. Eldika en haar mama nemen afscheid, droefheid staat op hun gezichten te lezen, maar het afscheid verloopt zonder traantjes. Op de luchthaven van Brussel houden ze eerst een kleine stop in de toiletten en gaan dan naar de uitgang. Geen enkel probleem met de formaliteiten. Ze worden opgewacht door het gastgezin en een verantwoordelijke van de Keten van Hoop. Nadia en Eldika moeten afscheid nemen, maar Nadia spreekt met het gastgezin af dat ze haar op de hoogte zullen houden. Op die manier worden de banden niet volledig verbroken tot Eldika terugkeert. Want Nadia zal Eldika ook terugbrengen naar Kinshasa. Eldika bleef rustig, zoals gewoonlijk. Wat een lieve kleine meid! Weken later zien ze elkaar met veel plezier terug op de luchthaven. Afscheid nemen van opvangmama Corinne is lastig, en zijzelf kan met moeite haar tranen bedwingen. Maar Eldika weet dat ze zeer binnenkort haar mama zal terugzien en ze kijkt hier enorm naar uit. Nadia heeft allerlei spelletjes mee voor tijdens de vlucht, zo gaat de tijd sneller. Het vliegtuig landt. Formaliteiten vervullen, bagage oppikken en Eldika s mama is de luchthaven binnengeraakt en sluit haar dochtertje in de armen. Wat een emoties, ook voor Nadia! De rest van de familie wacht buiten. Het weerzien is zeer warm en hartelijk. Voor Nadia zit de missie erop, maar eens terug in Brussel zal de herinnering aan de kleine Eldika lang in haar geheugen bewaard blijven

10 Cockpitpakjes en pakjesdienst De bedoeling van dit project is om via het netwerk van PZG en dankzij de solidariteit van het cabinepersoneel kleine, uiterst dringende pakjes bestemd voor humanitaire programma s snel in het ontwikkelingsland in kwestie te krijgen. In 2012 heeft PZG-België hiervoor geen enkele aanvraag gekregen die we positief konden behandelen Sensibilisering van het grote publiek voor de problemen van de ontwikkelingslanden Sinds de algemene vergadering van 25 juni 2002 is een van de objectieven van PZG ook het grote publiek informeren over en sensibiliseren voor de problemen van de ontwikkelingslanden. Daarom heeft PZG-België verschillende sensibiliseringscampagnes bij het Belgische publiek gevoerd en heeft de vereniging het Belgische en internationale publiek ontmoet tijdens socioculturele of professionele evenementen. Er werden in de loop van het jaar mailings verstuurd, samen met drie uitgaven van het PZG-krantje Op het terrein. Het jaarlijkse magazine Carnet de Vol Luchtpost voor 2012 werd verspreid op exemplaren in januari De thema s die in al deze publicaties aan bod kwamen, waren geïsoleerdheid en toegang tot transportmiddelen, gezondheid, voedselveiligheid en problemen van ondervoeding, de economische context en de gevolgen van armoede, genderaanpak en de rol van vrouwen enz, in het bijzonder in de landen waar PZG-België actief is. 3. BOEKHOUDKUNDIGE BALANS OP 31 DECEMBER 2012 ANALYTISCHE BOEKHOUDING - SYNTHESETABEL (IN EUROS) Uitgaven Ontvangsten Resultaat I. Hoofdzetel , , ,76 Subtotaal , , ,76 II. Missies Abéché , , ,88 Abéché , , ,60 Begeleiding 6.035, ,22 Vliegtuigen , , ,30 Madagaskar , , ,72 Aandeel van de hoofdzetel toe te rekenen aan de missies ,24 756, ,32 Subtotaal , , ,07 Winst van het boekjaar , , , ,

11 BILAN COMPTABLE AU 31 DECEMBRE 2012 (EN EUROS) Activa VASTE ACTIVA ,85 III. Materiële vaste activa (ann. I; B) ,85 B. Installaties; machines en werktuigen 983,10 Materiaal 5.865,28 Afschrijvingen materiaal (4.882,18) C. Roerende goederen en rollend materiaal ,75 Roerende goederen ,82 Afschr. roerende goederen (65.935,38) Vliegtuigen ,06 Afschrijvingen vliegtuigen ( ,75) VLOTTENDE ACTIVA ,86 VI. Voorraden en lopende bestellingen ,60 A. Voorraden ,60 Brandstofvoorraad ,60 VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar ,13 A. Commerciële vorderingen ,82 Klanten ,10 Te ontvangen subsidies ,72 B. Andere vorderingen ,31 Aftrekbare B.T.W. (62,91) Lopende rekening adm. B.T.W ,22 Voorschot personneel Provisie R.S.Z ,00 VIII. Beleggingen (ann. II) ,00 Vastrentende waardepapieren ,00 IX. Valeurs disponibles , , USD DOLLARS 427, , , ,21 BRUCEUR04 Kas Euros 149,01 ABEBXAF2 Bankrekening CFA-Frank ,30 ABECXAF1 Kas CFA-Frank 4.613,31 IBAN Groen boekje BE , GAR.LOC 4.384,47 Bank Interne overschrijvingen 16,39 X. Regularisatierekeningen 2.240,11 Over te dragen kosten 2.240,11 Verworven opbrengsten Totaal activa ,

12 Passiva EIGEN KAPITAAL ,26 I. Kapitaal (ann. III) ,00 A. Geplaatst kapitaal ,00 Oorspronkelijk patrimonium ,00 V. Winstsaldo ,26 Winstsaldo ,26 Verliessaldo PROVISIES EN UITGESTELDE BELASTINGEN ,00 VII.A. Provisies voor risico s en lasten (ann. IV) Prov. voor grote herstellingen ,00 Provisies voor gr. herstellingen & onderh , ,00 SCHULDEN ,45 IX. Schulden op max. 1 jaar (ann. V) ,15 C. Handelsschulden ,88 1. Leveranciers ,88 Leveranciers ,93 Te ontv. facturen 3.894,95 E. Fiscale, salariële en sociale schulden ,27 1. Belastingen Lopende rekening B.T.W. Ingehouden voorheffingen 2. Lonen en sociale lasten ,27 Rijksdienst soc. zekerheid (102,46) Lonen (1.085,00) Te betalen lonen werknemers Prov. vakantiegeld werkn ,73 X. Regularisatierekeningen 4.196,30 Toe te rekenen kosten 4.156,30 Uitgestelde baten 40,00 Totaal passiva ,

13 PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË Montoyerstraat 1, Box Brussel België Tel. : Fax :

AVIATION SANS FRONTIERES - BELGIQUE PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË NONPROFIT AIR SUPPORT / RELIEF & DEVELOPMENT

AVIATION SANS FRONTIERES - BELGIQUE PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË NONPROFIT AIR SUPPORT / RELIEF & DEVELOPMENT AVIATION SANS FRONTIERES - BELGIQUE PILOTEN ZONDER GRENZEN BELGIË NONPROFIT AIR SUPPORT / RELIEF & DEVELOPMENT Algemene vergadering 2012 Jaarverslag 2011 1 Inhoud 1. MOREEL RAPPORT VOOR HET JAAR 2011 2.

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2011

FINANCIEEL VERSLAG 2011 FINANCIEEL VERSLAG 2011 RESULTATENREKENING 2011 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 28.159 b) Legaten in België 4.654 c) Giften van AZG partnersecties 113.917 d) Giften van de

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2012

FINANCIEEL VERSLAG 2012 FINANCIEEL VERSLAG 2012 RESULTATENREKENING 2012 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België 23.262 b) Legaten in België 6.554 c) Giften van AZG partnersecties 115.764 d) Giften van de

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd Solidariteitsactie voor vluchtelingen in Syrië Zondag 22 februari 2015 GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent Koerdische Maaltijd korte film en getuigenissen van Syrische vluchtelingen optreden Koerdische

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Financieel verslag 2010

Financieel verslag 2010 Financieel verslag 2010 Resultatenrekening 2010 (in duizend euro) INKOMSTEN Privé-middelen a) Giften in België b) Legaten in België 27.280 5.052 c) Giften van AZG partnersecties 109.397 d) Giften van de

Nadere informatie

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend:

De bestuurders van de NV IMMO-GENK ZUID, verklaren dat voor zover hen bekend: Bericht dd 26/08/2015 NV IMMO-GENK ZUID Havenlaan 12 1080 Brussel RPR 0464.358.497 Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 Isin-code: BE0003740546 Als emittent van de deelbewijzen in de vastgoedbelegging

Nadere informatie

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge

Jaarrekening boekjaar 2013. Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Jaarrekening boekjaar 2013 Internationale Luchthaven Oostende-Brugge Financiële resultaten Het financieel resultaat wordt geanalyseerd op basis van de jaarrekening van de luchthaven. Deze jaarrekening

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih pagina I van 6,, " '* "t*"tè,:ill:;.ii:: i#!,#f.#l;'0"',i,i.!il,.r4tti,, iiilil 'a1ii! ltii!.i.i;i:nr.,íii!nfr,í,"- :ir l.t#il'"' 1.f.rlrfr.r i"if i., \i,"r, i ;1 :--: i. \., '\ i' ##E#trffi#H ffiffiffiffi#ffih

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING IP e VAN ZWOL 1 WIJ NTJ ES Rapport: Uitgebracht aan: STICHTING DIERGENEESKUNDE IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING te UTRECHT Inzake: Financieel verslag 2012 Van Zwol Wijntjes Accountants en Adviseurs B.V. Amsterdamseweg

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden

Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Ondernemers voor Ondernemers B2B - Extra inzet voor het Zuiden Samen het Zuiden vooruit helpen Ondernemers voor Ondernemers is een Belgische vereniging met ngo's en particuliere bedrijven als leden. De

Nadere informatie

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar

Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Assistance 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar Baloise Insurance wil u helpen om uw wereld veiliger te maken. Als Baloise Insurance- klant hebt u alvast een streepje voor want in geval van nood

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Internationaal codirecteur ziekteverzekering PERU

Internationaal codirecteur ziekteverzekering PERU BTC is het Belgisch ontwikkelingsagentschap. BTC stelt zijn middelen en expertise ter beschikking om de armoede in de wereld uit te roeien. Het agentschap sluit zich aan bij de inspanningen van de internationale

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Werken in de ngo sector in ontwikkelingsland

Werken in de ngo sector in ontwikkelingsland Werken in de ngo sector in ontwikkelingsland Leuven Donderdag 7 april 2011 1 De ngo sector totale tewerkstelling bij ngo s (nationaal) ± 2500 pers Waarvan: ±50% in België ±30% in het Zuiden ±20% lokaal

Nadere informatie

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe

Gemeente Schaarbeek. 1. Algemeen principe Gemeente Schaarbeek Voor het eerst in 2015, heeft de gemeente Schaarbeek een begrotingskrediet voor de Noord-Zuid samenwerkingsprojecten te ondersteunen ingeschreven. De gemeente wil de lokale initiatieven

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013

NIEUWSBERICHT PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 PSA INTERNATIONAL NIEUWSBERICHT 28 Maart 2014 PSA INTERNATIONAL PTE LTD EN DOCHTERONDERNEMINGEN: RESULTATEN VOOR HET JAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013 FINANCIEEL OVERZICHT voor het jaar eindigend 31 december

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN

SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN SUBSIDIEREGLEMENT STUDENTENSTEUN Naam organisatie: Land: Naam verantwoordelijke: Adres: Postcode + gemeente: Telefoon: Fax: E mail: Website: Rekeningnummer (Europees) + bank: Datum aanvraag: Handtekening

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES

2009-03-24 DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605. Juridische status : Actief. Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES DISTRIGAZ SA/NV 0476.201.605 Juridische status : Actief Juridische vorm : SA/NV RUE DE L'INDUSTRIE 10 1000 - BRUXELLES NACE code : 35220 - Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen Het bedrijf

Nadere informatie

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester

Algemene Vergadering van 20 april 2013. Jaarrekening op 31 december 2012. Verslag van de Secretaris Penningmeester Algemene Vergadering van 20 april 2013 Jaarrekening op 31 december 2012 Verslag van de Secretaris Penningmeester Ledenbijdragen 2013 Geachte Confraters, Dames en Heren, Ik heb de eer u verslag uit te brengen

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren.

Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren. Tax & Accounting Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren. We behandelen het geheel van uw boekhouding en fiscale operaties,

Nadere informatie

Basisvorming. Wat is een vluchteling?

Basisvorming. Wat is een vluchteling? Basisvorming Wat is een vluchteling? Voorstellingsronde Stel je kort voor en vertel aan de groep hoe je zelf in contact bent gekomen met vluchtelingen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN BASISVORMING - WAT IS

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Ons bedrijf. Onze missie

Ons bedrijf. Onze missie Succesvolle partnerships tot stand brengen in de Europese Unie Ons bedrijf KomFort is een bedrijf gespecialiseerd in commerciële dienstverlening. We begeleiden u stap voor stap tijdens uw samenwerking

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ

PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ PROGRAMMA 2015 VOOR DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN. DE OCMW S ALS PARTNERS BIJ DE HERVESTIGING VAN VLUCHTELINGEN: FAQ Vragen Antwoorden Statuut van de begunstigden Wat is het statuut van de personen

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012

Stichting Wereldfoundation. Assen. Jaarverslag 2012 Stichting Wereldfoundation Assen Jaarverslag 2012 ## JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE 2. JAARREKENING 2012 Balans per 31 december 2012 3. Resultatenrekening over 2012 5. Toelichting

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Projectoproep / Commemoraties 1914-18

Projectoproep / Commemoraties 1914-18 1. Algemene Informatie 1.1 Context Herdenkingsplechtigheden Eerste Wereldoorlog (1914-18) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maakt zich op voor de herdenking van honderd

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier.

PERSBERICHT 1. ******** DIVIDEND: 8 bruto/aandeel ( = ) 2011 verliep in een gunstige context voor de meststoffensector en voor de Groep Rosier. 21 maart 2012, 17.30 u. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 1 RESULTATEN 2011: Omzet: 265,0 mio (+ 19%) Bedrijfsresultaat: 9,6 mio (+ 2%) Nettoresultaat voor de periode: 6,6 mio (+ 9%) ******** DIVIDEND:

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

P I E T T E & P A R T N E R S

P I E T T E & P A R T N E R S Voor een rimpelloze zekerheid Verzekeringsonderneming toegelaten onder het codenummer 1037 om de takken "Ongevallen", "Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel", "B.A. Motorrijtuigen",

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

ING, partner van familiale ondernemers

ING, partner van familiale ondernemers ING, partner van familiale ondernemers Familiebedrijven, de motor van de economie Leidt u een familiebedrijf? Familiebedrijven professionaliseren In België vertegenwoordigen familiebedrijven maar liefst

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop

(Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop FOR IMMEDIATE RELEASE (Euronext Brussel) Emakina Group : 50% groei van de semesteriële verkoop BRUSSEL, 25 SEPTEMBER 2007 Emakina Group publiceert vandaag de resultaten voor het eerste semester van 2007.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

Congo: : van oorlog naar vrede. Informatiefiche 1

Congo: : van oorlog naar vrede. Informatiefiche 1 Informatiefiche 1 Grondstof Meest producerende landen Aandeel in wereldproductie Kobalt DR Congo, Zambia, Marokko & Westelijke Sahara 51 % Industrieel Diamant DR Congo, Botswana, Zuid-Afrika 49% Koper

Nadere informatie

VIVIUM UNIVERSAL SOLUTIONS. De eerste stap naar kilometerslange zekerheid.

VIVIUM UNIVERSAL SOLUTIONS. De eerste stap naar kilometerslange zekerheid. VIVIUM UNIVERSAL SOLUTIONS. De eerste stap naar kilometerslange zekerheid. CASCO en CMR: twee oplossingen op maat voor het Belgische wegvervoer. Onze expertise In de verzekeringswereld neemt VIVIUM een

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Reglement projectsubsidies Zuidwerking

Reglement projectsubsidies Zuidwerking Reglement projectsubsidies Zuidwerking Artikel 1 De stad Bree voorziet in de jaarlijkse begroting subsidies voor projectondersteuning in het Zuiden en ondersteuning van inleefreizen/stages voor jongeren

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13

Jaarverslag SOFAK 2013. Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken. Jaarrekening 2O13 Stichting Ondersteunings Fonds Allochtone Kerken Jaarrekening 2O13 1 Colofon Stichting OndersteuningsFonds Allochtone Kerken Wildenburg 1 3058 Z T ROTTERDAM info@sofak.ni www.sofak.nl kvk-nummer: 41190406

Nadere informatie

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan'

Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' Fiscaal'Nummer:' ' Contactgegevens:' Samenstelling'bestuur:' Beleidsplan' Algemeen'Nut'Beogende'Instelling:' StichtingDunya Fiscaal'Nummer:' 8157.59.277 ' Contactgegevens:' StichtingDunya VanNelleweg1 3044BCRotterdam Postbus13108 Tel:0104048422 info@ducos.com Samenstelling'bestuur:'

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan

Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan Jaarlijks communiqué (gereglementeerde informatie) Emakina Group keert eerste dividend uit in haar bestaan BRUSSEL, 18 MAART 2009 (17h50) Emakina Group (Alternext Brussel: ALEMK) stelt vandaag haar jaarresultaten

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE

COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE Dit document mag niet afzonderlijk circuleren van de documenten betreffende de fusie en werd gecontroleerd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in het licht van de toekenning op 28 mei 2002

Nadere informatie

STICHTING DARE TE LOSSER. Rapport inzake jaarstukken 2010

STICHTING DARE TE LOSSER. Rapport inzake jaarstukken 2010 STICHTING DARE TE LOSSER Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Jaarverslag van het bestuur 4 5 Balans per 31 december 2010 6.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar

HOOFDSTUK 2. Vorderingen op ten hoogste één jaar HOOFSTUK 2 Vorderingen op ten hoogste één jaar Blz. 393 tot 403 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders

VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders VERSLAG: ZES MAANDEN IN ETHIOPIE VOOR TREES FOR FARMERS Door Line Kelders Als net afgestudeerde bio-ingenieur trok ik dit jaar voor zes maanden naar Ethiopië, land van bergen en koffie, en van prachtige

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014

Stichting Cultuur in Enschede Verkort jaarrapport 2014 Inhoudsopgave pagina Verslag Opdracht en uitgevoerde werkzaamheden 3 Verslag over het boekjaar 2014 4 Jaarrekening Balans 31 december 2014 5 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen

Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Kinderen en vrijwillige terugkeer Tips voor ouders die vrijwillig terugkeren met minderjarige kinderen Deze brochure kan ook ondersteunend zijn voor iedereen die met het gezin in contact komt: maatschappelijk

Nadere informatie