Het is de wens van het College van Burgemeester en Schepenen en de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het is de wens van het College van Burgemeester en Schepenen en de"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord Zelfstandige worden 4 1. De Ondernemingsloketten 4 2. De Kruispuntbank van de Ondernemingen 5 3. Verplichtingen 6 A. Het openen van een rekening 6 B. Inschrijving bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen 6 C. Inschrijving bij de BTW 6 D. Aansluiting bij een Kas voor Sociale Zekerheid 7 E. De mutualiteit 7 F. Toegang tot het beroep 7 G. De Horeca-sector 7 H. Bescherming van de hoofdverblijfplaats 8 I. Sabam 8 J. De billijke vergoeding 8 K. De beroepskaart 9 L. Andere verplichtingen 9 De gemeentelijke diensten : Stedenbouw 10 A. De stedenbouwkundige vergunning 10 B. De milieuvergunning 10 C. Bezetting van het openbaar domein 11 De gemeentelijke diensten : Handel 12 A. Algemene wetgeving voor elk handelstype B. Specifieke wetgeving voor bepaalde handelstypes of ondernemingen De gemeentelijke diensten : Bevolking 17 A. Het strafregister 17 B. Voor éénsluidend verklaarde afschriften 17 C. De arbeidstoelating 17 De gemeentelijke diensten : Financiën 18 Het is de wens van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad om op het grondgebied van de gemeente een bloeiende handels- en economische sector te hebben en te stimuleren. De ontwikkeling van privé-initiatieven en de opening van buurtwinkels zijn getuigen van een goede economische gezondheid, van een dynamiek, en dus eveneens van de levenskwaliteit van alle inwoners. Het openen van een handelszaak, zelfstandige worden, ondernemen in brede zin het is vaak een lange weg bezaaid met struikelblokken; het vraagt omslachtige procedures en vergt vaak kennis van complexe reglementen. Deze brochure heeft tot doel starters te begeleiden, maar ook de reeds gevestigde zelfstandigen te helpen de weg te vinden naar de gemeentelijke diensten die kunnen helpen bij de verschillende administratieve formaliteiten en de nodige inlichtingen en documenten kunnen bezorgen voor het opbouwen of beheren van een handelszaak. U vindt in deze gids een reeks nuttige inlichtingen voor uw huidige of toekomstige activiteit. De gids bevat zeker niet alle informatie en is ook geen opsomming van verplichtingen. Toch hopen we dat deze publicatie een hulp kan zijn bij het tot stand brengen of ontwikkelen van uw activiteit en dat deze zal bijdragen tot het vermijden van vergetelheden of tegenslagen. Onze diensten staan tot uw beschikking, aarzel niet contact op te nemen. Wij wensen u veel leesplezier! Michaël VANDER MYNSBRUGGE Schepen van Middenstand Joël RIGUELLE Volksvertegenwoordiger-Burgemeester De markten, rommelmarkten en braderiën De veiligheid Algemeenheden Voorkoming van de criminaliteit : Aanmoedigingspremie voor de beveiliging van handelszaken tegen overvallen 22 Hulp aan zelfstandigen : nuttige adressen

3 ZELFSTANDIGE WORDEN ZELFSTANDIGE WORDEN Zelfstandige worden vereist een aantal administratieve stappen. Hieronder enkele raadgevingen. 1. De ondernemingsloketten De ondernemingsloketten zijn organisaties samengesteld onder de vorm van V.Z.W. en vertegenwoordigen werkgevers, zelfstandige werknemers of een vereniging van vertegenwoordigers van de ondernemerswereld. De ondernemingsloketten zijn op 1 juli 2003, na de afschaffing van de handelsregisters en de Kamers van Koophandel en Nijverheid, van start gegaan. Zij vervangen een reeks instellingen waar zelfstandigen contact mee moesten opnemen voor de oprichting, verandering of stopzetting van hun activiteiten. Neem van bij de start contact op met een ondernemingsloket. Zij zijn er om u te helpen bij de coordinatie en de centralisatie van de verschillende te ondernemen stappen. Zij kunnen u veel tijd doen besparen. De belangrijkste taken van de ondernemingsloketten zijn : het inschrijven van de handels- en ambachtszaken bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.) die u, binnen het kader van de administratieve vereenvoudigingen, een uniek identificatienummer zal toekennen. het toepassen van de wetgeving over de toegang tot bepaalde beroepen. het controleren van voorafgaande toelatingen die nodig zijn om een bepaalde activiteit uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld in de horecasector. het beheer van de gegevens met betrekking tot de ondernemingen. uw onderneming onderwerpen aan de BTW. u aanlsuiten bij de Sociale Verzekeringskas voor zelfstandigen. u aanlsuiten bij de mutualiteit als zelfstandige. De ondernemingsloketten kunnen, mits toestemming van de klant, ook optreden als tussenpersoon met de Administratie in het algemeen. Gegevens van erkende Ondernemingsloketten : Naam Adres van de maatschappelijke zetel Acerta ondernemingsloket V.Z.W. Biz ondernemingsloket V.Z.W. Eunomia V.Z.W. Formalis V.Z.W. Securex Ondernemingsloket Go-Start V.Z.W. H.D.P. Ondernemingsloket V.Z.W. Partena Ondernemingsloket V.Z.W. Zenito Ondernemingsloket U.C.M. Guichet d Entreprises asbl Loket van de Kamer voor Handel en Nijverheid V.Z.W. 2. De Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.) Deze organisatie is opgericht omdat vele openbare diensten elke dag identificatiegegevens van bedrijven nodig hebben. Van zodra een bedrijf nieuwe inlichtingen of veranderingen aan één Heyselesplanade BP Brussel Koningsstraat Brussel Kolonel Bourgstraat Brussel Aarlenstraat Brussel Fonsnylaan Brussel Genèvestraat Brussel Koningsstraat 196 Anspachlaan 1 Spastraat 8 Adolphe Lacomblélaan Brussel Louizalaan Brussel dienst doorgeeft en niet aan een andere heeft de overheid meerdere gegevensbestanden die niet met alkaar overeenstemmen. Daarna wordt het moeilijk om te weten te komen waar de juiste informatie zich bevindt. Bovendien werd er binnen de KMO s te veel tijd besteed aan administratieve formaliteiten. Daarom heeft men besloten om alle gegevens over de bedrijven op 4 5

4 ZELFSTANDIGE WORDEN ZELFSTANDIGE WORDEN een centrale en uniforme manier ter beschikking van alle overheidsdiensten te stellen. Vanaf nu volstaat het om uw identificatiegegevens een enkele keer aan de overheid door te spelen. Van zodra u een ondernemingsnummer heeft volstaat het om dat aan de overheidsdiensten door te geven die daarna alle noodzakelijke identificatiegegevens bij de Kruispuntbank zelf kunnen opvragen. 3. Verplichtingen Stel u in regel met hetgeen volgt. A. Een rekening openen De eerste verplichting is het openen van een rekening bij een bank of bij de Bank van de Post. Deze mag niet als privé-rekening dienst doen! Deze rekening is enkel en alléén voorbehouden voor beroepsdoeleinden. Dit rekeningnummer dient u te vermelden op officiële documenten zoals facturen of brieven. B. Zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (zie hoger) Huidige en toekomstige zelfstandigen kunnen zich tot het ondernemersloket wenden voor een reeks administratieve formaliteiten, waaronder de inschrijving bij de Kruispuntbank die het unieke ondernemersnummer toekent. C. Inschrijving bij de BTW U heeft een ondernemingsnummer, maar dit wil niet zeggen dat u niet meer BTW-plichtig bent. Iedereen die BTW-plichtig is moet, na een ondernemingsnummer aangevraagd te hebben,zich bij de BTW laten registreren. Soms is het mogelijk om het ondernemingsloket deze formaliteit te laten uitvoeren. De adressen van de BTW-controlediensten staan in het telefoonboek vermeld onder de rubriek Federale Overheidsdienst Financiën. CONTROLE BTW BERCHEM-GANSHOREN Kruidtuinlaan 50 (Verdieping 20/R) bus BRUSSEL Tél. : 02/ Fax: 02/ Toegankelijk voor het publiek elke werkdag van 9 tot 12 uur. D. Zich aansluiten bij een sociale zekerheidskas U moet zich ten laatste 90 dagen na het begin van uw activiteiten bij een sociale zekerheidskas voor zelfstandigen aansluiten. Door u in te schrijven en uw bijdragen te betalen heeft u recht op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, op kinderbijslag en geboortepremies en op een rust- of overlevingspensioen. Bij uw inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen krijgt u de noodzakelijke documenten om u hiervoor in te schrijven. Sinds 1 januari 2008 hebben zelfstandigen recht op dezelfde gezondheidszorgverzekering als loontrekkenden, met inbegrip van de kleine risico s. De sociale zekerheidsbijdragen zijn een beetje zwaarder voor zelfstandigen, maar dat is noodzakelijk wil men iedereen een zo goed mogelijke sociale bescherming bieden. Raadpleeg de internetsite E. Het ziekenfonds U heeft de verplichting u in te schrijven bij een vrij door u te kiezen ziekenfonds, onder het statuut van zelfstandige. F. De toegang tot het beroep De toegang tot het beroep is gereglementeerd. Voor sommige categorieën van zelfstandigen moet men kunnen aantonen over managementvaardigheden en soms andere specifieke kennis te beschikken. De volledige lijst met gereglementeerde beroepen en de benodigde toelatingen om deze te kunnen uitoefenen kan u bij het ondernemingsloket verkrijgen of kan u ook op de volgende site raadplegen : Naargelang de professionele activiteit die u uitoefent, moet u contact opnemen met de officiële bevoegde instanties zoals de Federale Overheidsdiensten Economie, Financiën, Middenstand, Landbouw, Binnenlandse Zaken. Gereglementeerde beroepen vindt men in verschillende sectoren terug : de bouwsector (aannemer, tegelzetter, verfaanneming, houtbewerking, metsen, ), mechanica (carrosserie, garage, koeltechnieken, ), handel en diensten (kapper, begrafenisondernemer, schoonheidsspecialiste, opticien, tandprothesen, ), voeding (bakker, traiteur, restaurateur, ), textiel (droogkuis). G. De Horeca-sector Mensen die in de horeca-sector actief zijn, doen er goed aan om op voorhand in orde te zijn met een aantal vereisten. Het ondernemingsloket kan meedelen wat die inhouden. Ieder (fysieke of morele persoon of bedrijf) die, met of zonder winstoogmerk, voedselproducten invoert, produceert of verwerkt (ook verpakking, opslag, transport, verkoop of levering aan de eindgebruiker of consument vallen hieronder) moet geregistreerd of erkend zijn of een toelating hebben van het Federaal Voedselagentschap (FAVV). U kan ook nuttige informatie vinden op de sites en 6 7

5 ZELFSTANDIGE WORDEN ZELFSTANDIGE WORDEN H. Bescherming van de hoofdverblijfplaats Het beoefenen van een zelfstandige commerciële activiteit houdt persoonlijke risico s in. Zo kan bijvoorbeeld de gezinswoning in beslag genomen worden. De overheid heeft besloten om dit risico te verminderen door zelfstandigen de mogelijkheid te bieden hun hoofdverblijfplaats tegen sommige schuldeisers te beschermen. Raadpleeg hierover de website van de Federale Overheidsdienst Economie : U zoekt vervolgens op onvatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige. Als u verdere informatie over de wetgeving wilt, surft u best naar : I. Sabam Als u in uw zaak muziek afspeelt, kan u best met Sabam contact opnemen om te weten of u auteursrechten verschuldigd bent. Sabam : Aarlenstraat te 1040 Brussel Tel. : 02/ J. De billijke vergoeding Het auteursrecht beschermt schrijvers en componisten: die vergoedt u al via Sabam. Sinds 30 juni 1994 bestaat er een vergelijkbare bescherming voor uitvoerende kunstenaars en producenten. Ook zij hebben recht op een billijke vergoeding als u hun werk op een publiek toegankelijke plaats gebruikt (radio, CD, PC). De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend die de gebruikers verplicht zijn te betalen. De inningsmaatschappijen - Voor de horeca : HONEBEL C.V. Sint Goriksstraat 10 Tel.: 02/ , elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u - Voor alle andere sectoren : Outsourcing Partners N.V. PB Gent 12 Tel.: 070/ , elke werkdag van 9u tot 15u30. Fax: 070/ K. Beroepskaart Indien u niet de nationaliteit van een van de landen uit de Europese Economische Ruimte heeft (EU, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) en in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen met de bedoeling winst te maken, moet u een beroepskaart bezitten. Als u in België woont, moet u zich tot de gemeenteadministratie van uw woonplaats richten die dan als tussenpersoon zal optreden. Men zal u twee documenten overhandigen die u moet invullen en terugbezorgen aan dezelfde dienst. KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Identificatienummers : BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN In Sint-Agatha-Berchem moet u zich richten tot de Dienst Bevolking/Vreemdelingenzaken, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ Fax : 02/ Openingsuren voor het publiek : van maandag tot woensdag : van 9 tot 14 uur. Op donderdag van 9 tot 14 uur en van 16 tot 19 uur. Op vrijdag van 8 tot 13 uur. De ingevulde documenten worden dan doorgestuurd naar : FOD ECONOMIE Dienst Economische Vergunningen WTC III Simon Bolivarlaan 30 Tel. : 02/ of 02/ of 02/ De beroepskaart zal via een ondernemingsloket worden afgeleverd. L. De andere verplichtingen In sommige gevallen heeft u ook een stedenbouwkundige vergunning nodig (zie blz 10) of een milieuvergunning (zie blz 10). Indien de netto verkoopsruimte meer dan 400m² bedraagt, heeft u ook een socio-economische vergunning (zie blz 12) nodig. 8 9

6 DE GEMEENTELIJKE STEDENBOUW DE GEMEENTELIJKE STEDENBOUW De dienst Stedenbouw is een technische dienst die onderdeel is van het Departement Grondbeleid. De dienst bevindt zich op de Koning Albertlaan 33. Openingsuren voor het publiek : van maandag tot woensdag : van 9 tot 14 uur. Op donderdag van 9 tot 14 uur en van 16 tot 19 uur. Op vrijdag van 8 tot 13 uur Tel. : 02/ Fax : 02/ A. De stedenbouwkundige vergunning Een raad : win inlichtingen in vooraleer van start te gaan met een werf! Als u een technisch advies wenst, kan u zich tot de Dienst Stedenbouw wenden ; het beste is om een vrij goed uitgewerkt project voor te leggen, dat u toelaat een technisch advies in te winnen. Het gemeentebestuur beschikt over een algemeen appreciatierecht ten overstaan van de inplanting in het lokale stadsgezicht. Er hoeft niet stelselmatig een bouwvergunning aangevraagd te worden, maar zij is wel noodzakelijk als het gaat om bouwen, veranderen of afbreken. Met andere woorden, men dient in het bezit te zijn van een bouwvergunning als men een gebouw verandert (al dan niet commercieel), op een van de volgende niveau s : de voorgevel de structuur het volume het gebruik Bovendien bestaat de kans dat het gebouw zich in een zone bevindt waar een reglement van kracht is dat bepaalde productie-, handels- of industriële activiteiten verbiedt. Vraag op voorhand aan de dienst Stedenbouw wat de stedenbouwkundige situatie van uw pand is. U moet geen eigenaar van het gebouw zijn om een stedenbouwkundige aanvraag te kunnen indienen. Dit is wel op voorwaarde dat u de eigenaar op de hoogte brengt. Het is nog beter om zijn akkoord schriftelijk te bekomen. Voor sommige werken bent u verplicht op een architect beroep te doen. De toekenning van een stedenbouwkundige vergunning heeft uiteraard niets te maken met het al dan niet toekennen van andere vergunningen (zoals voor brandveiligheid of hygiëne). Zolang u geen vegunning heeft, mag u de werf niet van start laten gaan. Als er al een stedenbouwkundige vergunning voor een bepaalde activiteit uitgereikt werd, mag u deze uiteraard verder zetten. B. Milieuvergunning U heeft een milieuvergunning nodig als u gebruik maakt van installaties of materiaal dat eventueel schadelijk kan zijn voor het leefmilieu. Indien u een eigen zaak wil opstarten, is het goed om te weten dat u voor sommige uitrustingen op voorhand in het bezit moet zijn van een milieuvergunning. Deze wordt ofwel door de gemeente ofwel door het Gewest (Brussel Leefmilieu) uitgereikt. In het Brusselse Gewest worden er voornamelijk voor de volgende activiteiten mimieuvergunningen aangevraagd : opslag van ontvlambare vloeistoffen, parkeerplaatsen, koelinstallaties, spuitcabines, houtbewerkingsateliers, versnijden van vlees, drukateliers, metaalbewerkingateliers, Info : Leefmilieu Brussel : Rubriek : professionelen. Tel. : 02/ Gemeentelijke milieudienst : Mijnheer Philippe Van Damme, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ Fax : 02/ C. Gebruik van de openbare ruimte Bij werken Niemand heeft het recht om de openbare weg zomaar te gebruiken of om voetgangers de doorgang te verhinderen. Als u grote herinrichtingswerken aan uw lokalen wil uitvoeren, alvorens uw handelsactiviteit of uw zaak op te starten, weet dan dat het plaatsen van een container, een kraan of stellingen het voorwerp uitmaakt van een voorafgaandelijke aanvraag tot toelating van de bezetting van de openbare ruimte (openbare weg, bermen, voetpaden). Een copie van het gemeentelijk reglement zal u overgemaakt worden, evenals het tarief van de te kwijten belasting voor de bezetting van de openbare ruimte. Deze belasting wordt geheven in verhouding tot de bezetting van de openbare ruimte. Indien nodig zal gepaste wegsignalisatie geplaatst worden. In dat geval is een vergoeding voor technische diensten van toepassing. U kan de nodige toelatingen bekomen op de dienst Openbare werken, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ U kan een sturen aan de Heer Mohamed Tahri : of hem een fax verzenden : 02/ Terrassen Indien u een terras wenst te plaatsen voor uw horecazaak, dient u voorafgaandelijk de toelating te bekomen van het College van Burgemeester en Schepenen door een schriftelijke aanvraag in te dienen. De toelating zal afgeleverd worden op basis van het advies uitgebracht door de dienst Stedenbouw. De toelating is ondergeschikt aan het Algemeen Politiereglement (artikelen 2, 51 en 92). Voor de terrassen wordt er geen enkele taks geheven voor de bezetting van het openbaar domein. Om meer uitleg te krijgen over de reglementering, kan u een richten aan Mevrouw Martine Pauwels : Tel. : 02/ Fax : 02/

7 DE GEMEENTELIJKE HANDEL DE GEMEENTELIJKE HANDEL De gemeentelijke dienst Handel maakt deel uit van het Departement Welzijn. Deze dienst is gehuisvest op de Gentsesteenweg 1228, maar het postadres is dit van de gemeente : Koning Albertlaan 33. De dienst staat tot uw beschikking om u te helpen bij uw opzoekingen, onder andere met betrekking tot de wetgeving voor handelsactiviteiten, betreffende bepaalde handelstypes of ondernemingen. De dienst kan u eveneens inlichten over de openingsuren van de handelszaken op zondag. Gemeentelijke dienst Handel : Mijnheer Rudy Van Spaendonk. Tel. : 02/ A. Algemene wetgeving voor elk type handelszaak De Socio-Economische vergunning Ingevolge de wet van 13/08/2004, gewijzigd bij wet van 22/12/2009, worden de inplantingen van handelsprojecten zoals bedoeld onder artikel 2, 1, 1, waarvan de netto verkoopsoppervlakte groter is dan 400m², onderworpen aan een toelating afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de geplande handelsinplanting zal uitgebaat worden. De aanvraag wordt vergezeld van een socio-economisch dossier. De nodige in te vullen documenten kunnen bekomen worden bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : Er worden inlichtingen gevraagd over de benaming van de site en de aard van de inplanting, de identiteit van en inlichtingen over de uitbaters, de beschrijving van de handelsactiviteiten, de verkoopswijze, de prijzenpolitiek, de vooropgestelde arbeidsplaatsen en omzet, plannen van de inplantingen, de toegang voor het publiek en de niet-overdekte verkoopsoppervlakte, Er moet een volledig socio-economisch dossier aangetekend ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, gebaseerd op de vier definities zoals bepaald in artikel 7 2, of het dossier kan onmiddellijk ingediend worden bij de dienst Stedenbouw, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ Fax : 02/ Voor verkoopoppervlaktes van meer dan 1000 m² zal de Burgemeester of de bevoegde ambtenaar het dossier voor advies overmaken aan het secretariaat van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (C.S.E.N.D.). sluitingsuren van de handelszaken De wet van 10 november 2006, gepubliceerd in het Staatsblad van 19 december 2006, heeft de wetgeving betreffende de openingsuren veranderd. Algemene regel : De sluitingsuren zijn voor het grootste deel van de handelaars (diegenen die overdag open zijn) als volgt : voor 5 uur en na 21 uur dient u gesloten te zijn op vrijdagen en werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan (als deze feestdag op een maandag valt mag u zaterdag tot 21 uur open blijven). alle andere dagen moet u gesloten zijn voor 5 uur en na 20 uur. Wie is aan deze wetgeving onderworpen? De in het Koninklijk Besluit opgesomde detailhandelszaken en dienstverlenende bedrijven. Er zijn drie verschillende afwijkingen mogelijk : volgens de aard van de handelszaak als er uitzonderlijke omstandigheden zijn (vb. : braderijen) in toeristische gemeenten De tekst van de wetgeving vindt u op : Een brochure met de volledige informatie over dit onderwerp kan afgeprint worden op bovenvermelde site, zoek met de titel : «Een instrument aangepast aan zijn tijd». De verplichte wekelijkse rustdag Het wettelijke systeem betreffende de wekelijkse rustdag is veranderd door de nieuwe wet van 10 november 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december Algemeen principe : Alle handelaars moeten verplicht een wekelijkse rustdag hebben. Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur die om 5 uur of om 13 uur aanvangt en de volgende dag, op hetzelfde uur eindigt. Wie is aan deze wetgeving onderworpen? De kleinhandel en de dienstverlenende bedrijven die in het Koninklijk Besluit worden vermeld. Afwijkingen : er bestaan drie verschillende soorten afwijkingen. naargelang het sort van handelszaak omwille van uitzonderlijke omstandigheden (kermissen, jaarmarkten, enz ) in toeristische gemeenten of erkende toeristische centra De tekst van de nieuwe wetgeving vindt u op : Een reeks van afwijkingen wordt jaarlijks door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd ; u kan een copie van deze lijst bekomen bij de dienst Handel

8 DE GEMEENTELIJKE HANDEL DE GEMEENTELIJKE HANDEL De koopjes De wet van 06/04/2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming (WMPC) is in werking getreden op 12 mei. Zij vervangt de wet van 14/07/1991. Deze nieuwe wet heeft enkele gevolgen voor de organisatie van braderieën, met name wat betreft de aankondiging van prijsverminderingen tijdens een braderie. De soldenperiodes zijn ongewijzigd gebleven : de zomersolden lopen van 1 t.e.m. 31 juli of, wanneer 1 juli een zondag is, van 30 juni t.e.m. 31 juli; de wintersolden lopen van 3 t.e.m. 31 januari, of, wanneer 3 januari een zondag is, van 2 januari t.e.m. 31 januari. Voor verdere vragen en inlichtingen kan u zich wenden tot de FOD ECONOMIE, K.M.O. Middenstand en Energie, Afdeling Consumenten en Ondernemingen Koning Albert II laan 16 te. Telefoon : 02/ , fax : 02/ of tot de website : B. Specifieke wetgeving voor bepaalde handelstypes of ondernemingen De nachtwinkels Een openingstaks en een jaarlijkse taks wordt geheven op de nachtwinklels gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha- Berchem. De winkels die onder dit reglement vallen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : een winkel die voedings- en huishoudproducten verkoopt, open is tussen 18 en 3 uur, bij het handelsregister ingeschreven staat onder de rubriek «verkoop van algemene voedingswaren en huishoudproducten». De aanslagvoet van de openingstaks bedraagt ,00 en is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Het veranderen van uitbater wordt beschouwd als een nieuwe handelsactiviteit. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op 2.000,00 per winkel. Om belasting op dit handelstype te betalen dient u contact op te nemen met de dienst Financiën, Meneer Willy Billens Tel. : 02/ Telecombedrijven Een openingstaks en een jaarlijkse taks wordt geheven op de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem en met als voornaamste activiteit het tegen betaling ter beschikking stellen van telecommunicatietoestellen. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder telecommunicatieapparatuur verstaan : elk toestel dat de overdracht, de uitzending of de ontvangst van tekens, signalen, geschriften, beelden, geluiden of andere gegevens van welke aard ook, per draad, radiogolven, optische signalen en andere elektromagnetische systemen toelaat. De aanslagvoet van de openingsbelasting is vastgesteld op ,00 en is verschuldigd bij elke nieuwe opening van een nieuwe handelsactiviteit van een bedrijf dat tegen vergoeding telecommunicatieapparatuur ter beschikking stelt. Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 2.000,00 voor elk agentschap of filiaal dat op het grondgebied van de gemeente gevestigd is. Zie vorig kadertje om de belasting op dit handelstype te betalen. De ambulante handel of leurhandel Als u een ambulante handel heeft of u bent leurder, met andere woorden indien u op de openbare weg, op een markt of aan de deur wil verkopen, heeft u toelating van de FOD Middenstand en Landbouw nodig. U kan dit aanvragen bij de ondernemingsloketten die uw dossier zullen behandelen en de leurderskaart afleveren. Nadat u deze kaart hebt verkregen, hebt u ook nog de toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen nodig om te mogen verkopen (plaats, soort van producten, enz ). Daarvoor dient u een brief te sturen naar de Gemeentelijke dienst Handel, Koning Albertlaan 33 In het geval er op een markt controles uitgevoerd worden, moet u deze kaart kunnen voorleggen. U moet ook bepaalde belastingen betalen die met uw activiteit te maken hebben. Deze variëren naargelang de verkoopswijze : van deur tot deur of een tijdelijke standplaats op de openbare weg

9 DE GEMEENTELIJKE HANDEL DE GEMEENTELIJKE BEVOLKING Tapgelegenheden Niemand heeft zomaar het recht om alcoholische dranken aan het publiek te verkopen. U moet een moraliteitsattest bekomen. Voor het bekomen van dit certificaat richt u zich tot de dienst Bevolking van het gemeentebestuur waar u uw activiteit wil uitoefenen. U dient een uittreksel uit het strafregister, voor dit doel bestemd, voor te leggen. Dit document kan afgehaald worden op de Bevolkingsdienst van uw verblijfplaats. Het Chemisch en bacteriologisch laboratorium zal ook een onderzoek uitvoeren om na te gaan of de hygiëneregels, die voor uw sector gelden, nageleefd worden en om te voorkomen dat er later proces-verbaal tegen u opgesteld wordt. Als dat allemaal in orde is, wordt er aan het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd om uw dossier goed te keuren. Zolang u deze vergunning niet verkregen heeft, mag u nog geen alcoholische dranken verkopen. De dienst Bevolking maakt deel uit van het Departement van Burgerzaken. Een onthaalmap wordt aan elke nieuwe inwoner overhandigd. Als toekomstig zelfstandige kan u hem eveneens afhalen aan de loketten van de Bevokingsdienst. U zult in deze map algemene informatie over de gemeente Sint-Agatha-Berchem aantreffen, in het bijzonder over sport, cultuur en openbare netheid. Openingsuren voor het publiek : van maandag tot woensdag : van 9 tot 14 uur. Op donderdag van 9 tot 14 uur en van 16 tot 19 uur. Op vrijdag van 8 tot 13 uur. wettigen, moet u zich bij de gemeenteadministratie van uw woonplaats aanbieden. Indien u in Sint-Agatha-Berchem woont, neem dan contact op met de Bevolkingsdienst, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ C. Werkvergunning Indien u buitenlander bent en een werkvergunning nodig heeft, dan dient u zich tot Actiris te wenden om er documenten in te vullen. Actiris Gentsesteenweg Sint-Agatha- Berchem Tel. 02/ Kansspelen Er moet een aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Koning Albertlaan 33. De normen die gelden, zijn over het algemeen dezelfde dan deze van de Horeca-sector ; er zal nagegaan worden of deze in acht werden genomen. Voor alle inlichtingen betreffende de installatie van Kansspelen in openbare gelegenheden, neemt u best contact op met de Kansspelcommissie, die ook verantwoordelijk is voor de aflevering van de nodige vergunningen, gesteund op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen. Kansspelcommissie Kantersteen 47 Tel. : 02/ A. Het strafregister Voor veel administratieve formaliteiten zal men vragen om een uittreksel uit uw strafregister voor te leggen (bewijs van goed gedrag en zeden). Dit document moet u aanvragen bij de gemeenteadministratie van de gemeente waar u gehuisvest bent. Indien u in Sint-Agatha-Berchem woonachtig bent, neem dan contact op met de Bevolkingsdienst/Strafregister, Koning Albertlaan 33. U kan zich telefonisch richten tot Mevrouw Laurence Regnier, 02/ of per B. Voor éénsluidende afschriften/ wettiging van handtekeningen Als u tijdens het afhandelen van administratieve formaliteiten voor éénsluidend verklaarde afschriften nodig hebt of documenten moet laten Daarna gaat u naar de dienst Bevolking/Vreemdelingen, Koning Albertlaan 33, waar deze zullen afgestempeld worden om de echtheid van de door u ingevulde gegevens te bevestigen. De werkvergunning wordt toegekend door : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dienst Werkvergunningen Vooruitgangstraat Brussel Tel. : 02/ De werkvergunning wordt daarna aan de gemeente bezorgd die u per post zal verwittigen wanneer u deze aan de loketten Bevolking/Vreemdelingen, Koning Albertlaan 33, kan komen afhalen. Info : Mijnheer Abdel El Beraichi Tel. : 02/ Fax : 02/

10 DE GEMEENTELIJKE FINANCIEEN DE MARKTEN, ROMMELMARKTEN EN BRADERIEËN De personen die een economische of handelsactiviteit wensen uit te oefenen worden aangeraden zich vooraf te wenden tot de dienst Financiën, teneinde kennis te nemen van de verschillende reglementen met betrekking tot de jaarlijkse belastingen. Info : Taksen Tel. : 02/ Het is de wens van de gemeente om de economische activiteiten op zijn grondgebied aan te moedigen. Er wordt een premie toegekend aan de aanvrager die publiciteit verdeelt (drukwerken uitgedeeld van deur tot deur, niet nominatief). De premie kan slechts éénmaal per jaar en per aanvrager toegekend worden Voor alle inlichtingen over uw fiskale aangiften, de BTW of de onroerende voorheffing, dient u zich niet te wenden tot de gemeentelijke dienst Financiën, maar wel tot de bevoegde Federale Overheidsdiensten. Voor Sint-Agatha-Berchem : Kadaster Controle Jette Julien Hanssenslaan Brussel Tel. : 02/ BTW Btw Controle Berchem- Ganshoren Centrale Administratie van de BTW, de Registratie en de Domeinen Kruidtuinlaan e verdieping Tél. : 02/ Belastingen Finance Tower Pachecolaan 13 Tél. : 02/ Fiskale inlichtingen op internet : (franstalig) 1. De wekelijkse vrijdagnamiddag markt U bent ambulant handelaar (leurder) en u wenst deel te nemen aan deze sympatieke markt, die elke vrijdagnamiddag opgesteld staat op het Koning Boudewijnplein met voornamelijk voedingsstalletjes, doe dan uw aanvraag aan de Etn. Charve, Soldatenstraat 113 te 1082 Sint-Agatha- Berchem. Indien u daarentegen sporadisch wenst deel te nemen, wendt u dan tot de plaatsingsmeester Mr. Gino Lanzilotta tijdens de markt zelf rond 13 uur of telefoneer de dag voordien tussen 9 en 13 uur op nummer 02/ (fax idem) of op nummer 0475/ De markt is voor het publiek toegankelijk van 14u30 tot 19 uur. Om deel te nemen kan u een brief richten aan de Etn. Charve, Soldatenstraat 113 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of telefoneert u op nummer 02/ (fax idem) of op nummer 0475/ De Kerstmarkt Deze heeft plaats in de Feestzaal en de aanpalende loods. Het is ook mogelijk een chalet te reserveren ; deze zijn opgesteld op de parking voor de Feestzaal. De Kerstmarkt loopt over drie dagen (vrijdag avond, zaterdag en zondag). Info : Mr. Alain Deschryvere, Voorzitter van de V.Z.W. Officieel Feestcomité (O.F.C.), tel. : 02/ De rommelmarkten tijdens de twee kermissen 2. De jaarmarkt Op vrijdag, voorafgaand aan de eerste zondag van de maand september, wordt rond de Kerk, de Kerkstraat, de Dr. Charles Leemansstraat en het Koning Boudewijnplein de jaarmarkt opgesteld. In Sint-Agatha-Berchem worden twee grote rommelmarkten georganiseerd : tijdens de lentekermis en tijdens de septemberkermis. De kleine kermis (lentekermis) vindt plaats het week-end volgend op Pinksteren. De grote kermis (septemberkermis) vindt plaats het eerste week-end van de maand September. De rommelmarkten worden gehouden op zaterdag en op zondag van deze beide 18 19

11 LES MARCHÉS, BROCANTES ET BRADERIES DE VEILIGHEID kermissen, van 8 tot 18 uur. Deze rommelmarkten zijn enkel voorbehouden voor reeds gebruikte voorwerpen. Zijn bijgevolg volledig verboden : de verkoop of de ruil van nieuwe voorwerpen alsmede van etenswaren, van dieren en van elk nieuw of tweedehands voorwerp dat in strijd zou zijn met de goede zeden. De gelegenheidsstandhouders op rommelmarkten mogen slechts sporadisch aan een rommelmarkt deelnemen en mogen uitsluitend hun eigen gebruikte voorwerpen verkopen die ze niet gekocht, vervaardigd of gefabriceerd hebben met het oog op de verkoop ervan. Het volledige reglement van de rommelmarkten kan u vinden op onze site : Rubriek Festiviteiten en rommelmarkten. Info : Mr. Alain Deschryvere, Voorzitter van de V.Z.W. Officieel Feestcomité (O.F.C.), tel. : 02/ De rommelmarkten en braderieën in de wijken Rommelmarkt en braderie van de wijk Ruelens Braderie van het Centrum Rommelmarkt van de wijk Maricollen Laatste zondag van juni Info : Mijnheer El Mostafa KAHOU- ACHE, Ensemble Jean Christophe 7/1 tel. : 0477/ Laatste week-end van juni (opening van de handelszaken op zondag) Een zaterdag in de buurt van 15 augustus Info : Mijnheer Gaston MICHAUX Soldatenstraat 114 tel. : 02/ Info : Boekhandel Maricollen - Mevrouw Marianne SCHEERS Maricollendreef 4 tel. : 02/ Algemeenheden De politiezaone 5340 Brussel-West is één van de zes zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij behelst het grondgebied van de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Koekelberg, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem. De lokale politie verzorgt de basis dienstverlening. Wijkwerk Het wijkwerk bestaat erin om het buurtwerk te ontwikkelen en de zichtbaarheid van de politie te verbeteren. De gewenste toenadering bestaat er niet enkel in om aan fysieke verplaatsingen te doen, maar vindt vooral haar concretisering door dialoog, de uitwisseling van ideeeën, herinnering aan de normen, kortom een gepersonaliseerd contact. De politie moet zichtbaar zijn, toegankelijk, bereikbaar binnen de politiezone en rekeninghoudend met plaatselijke situaties en de dichtheid van de bevolking. Onthaal De onthaalfunctie bestaat erin de burger die zich bij een politiedienst aanmeldt, telefoneert of een brief deponeert, een antwoord te bieden. Al naargelang het geval kan het antwoord erin bestaan de persoon te herorienteren naar een meer geschikte interne of externe dienst. Het is vanzelfsprekend dat in elke zone de permanente toegangkelijkheid gewaarborgd wordt. Interventie De functionaliteit «interventie» bestaat erin een antwoord te brengen, binnen een redelijke termijn, aan elke oproep die een politionele interventie ter plaatse vereist. Dit antwoord, volgens het geval en de context (ernst, dringendheid, aard van de feiten), zal onmiddellijk of uitgesteld zijn. In elke politiezone wordt deze functie permanent waargenomen. Politiebijstand aan slachtoffers De politiebijstand aan slachtoffers bestaat erin een gepast onthaal, informatie- en hulpinstrument aan slachtoffers te bieden. In geval van een feit, met ernstige gevolgen voor het slachtoffer, kan het politiekorps beroep doen op een medewerker gespecialiseerd in slachtofferhulp. Lokale opzoekingen en onderzoeken De functie lokale opzoekingen en onderzoeken bestaat erin de taken die prioritair door de lokale politie moeten uitgevoerd worden tot een goed einde te brengen. Het gaat voornamelijk om opzoekings- en onderzoeksopdrachten volgend op lokale gebeurtenissen op het grondgebied van de politiezone alsmede van enkele opdrachten van federale aard die moeten uitgevoerd worden door de lokale politie. Openbare ordehandhaving Het handhaven van de openbare orde bestaat erin de rust, en indien nodig de herstelling ervan, te waarborgen, alsmede de openbare gezondheid. Deze nogal brede omschrijving omvat tevens de ordehandhaving tijdens gebeurtenissen van grote omvang (manifestaties, voetbalwedstrijden, lokale feestelijkheden), maar ook de milieuproblematiek en het wegverkeer

12 DE VEILIGHEID HULP AAN ZELFSTANDIGEN : NUTTIGE ADRESSEN Commissariaat van Sint-Agatha- Berchem Alcyonsstraat Sint-Agatha-Berchem Tel. : 02/ Een telefonisch onthaal wordt 24u/24u gewaarborgd op nummer 02/ Fax : 02/ Openingsuren : elke dag van de week van 7u. tot 22u. De gemeentelijke internetsite : Postadres : Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem, Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem. Tel. : 02/ fax : 02/ De gemeente Sint-Agatha-Berchgem geeft op regelmatige tijdstippen een informatiebrochure uit, genaamd «Berchem News» en wordt in elke brievenbus bezorgd. 2. Voorkoming van de criminaliteit : premie tot bevordering van de bescherming tegen risico s van agressie Om de handelszaken op het grondgebied van de gemeente beter te beschermen, heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om een jaarlijkse premie toe te kennen voor de aankoop en de installatie van een beveiligingssysteem tegen risico s op agressie die een dringende tussenkomst van de politiediensten vereisen. Deze premie zal 25% bedragen van de kosten voor aankoop en installatie, met een maximum van 100 euro per handelszaak. Het beveiligingssysteem van de handelszaak tegen inbraken moet door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aanvaard worden. Voorafgaand aan de aankoop of de installatie en het onderhoud van bijkomende beveiligingsmaatregelen is advies door de preventiedienst mogelijk. In geen enkel geval kan het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem verantwoordelijk gehouden worden voor de gemaakte keuzes inzake technopreventieve maatregelen uitgevoerd door de handelaar. Het premieaanvraagdossier moet naar de gemeente worden verstuurd binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. Het premieaanvraagdossier moet bestaan uit het ingevulde formulier en alle aanvullende elementen die erin vermeld worden; de aankoopfactuur dient bijgevoegd te worden. Info : Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met mevrouw Bastiaens van de dienst Preventie van Sint-Agatha-Berchem op het volgend telefoonnummer : 02/ fax 02/ De KMO s en beoefenaars van vrije beroepen, die investeren in de beveiliging van hun professionele lokalen tegen inbraken, overvallen en diefstallen, kunnen aanspraak maken op verhoogde fiscale aftrek. Info op de site https://besafe.ibz.be Actiris te sint-agatha-berchem Actiris staat ter beschikking van alle werkgevers die personeel wensen aan te werven, raad en inlichtingen nodig hebben over aanwervingen of hun werkaanbiedingen willen bekend maken. Voorwaarden om hulp te bekomen bij het aanwerven. Gentsesteenweg Sint-Agatha-Berchem Tel. : 02/ Site : Aanwerven voor een specifiek project : Brussels Agentschap voor de onderneming (B.A.O.) Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft verschillende tools ontwikkeld om de economische activiteit en de competitiviteit van de ondernemingen op haar grondgebied te stimuleren en te ontwikkelen. Meerdere regionale instellingen, met economische roeping, werden aldus opgestart, waaronder de B.A.O., om als voorkeurstussenpersoon op te treden voor iedereen die in het Gewest een bedrijf wil oprichten, uitbouwen of erin investeren. Sensibilisatie, collectieve of individuele informatie, begeleiding. De B.A.O. heeft een Departement Stedenbouw en Milieu en een begeleidingsdienst : info over formaliteiten, juridische statuten, financiering, localisatie. Tour & Taxis Havenlaan 86c/211 Tel. : 02/

13 HULP AAN ZELFSTANDIGEN : NUTTIGE ADRESSEN HULP AAN ZELFSTANDIGEN : NUTTIGE ADRESSEN Atrium Voor handelaars en ondernemers die de ideale commerciële inplanting zoeken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Keuze van de inplanting A. Maxlaan Tel. : 02/ BECI (Brussels Entreprises Commerce and Industry) De Handelskamer van Brussel vertegenwoordigt duizenden ondernemingen, verzekert de verdediging van hun belangen en biedt diverse diensten aan om het beheer van zaken te vereenvoudigen. Louizalaan Brussel Tel. : 02/ BRUSOC (enkel franstalig) Financiële hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om uw bedrijf of zelfstandige activiteit te starten of te ontwikkelen. Financieel steunt het Gewest een groot aantal privé projecten. Micro-kredieten, delgingsfonds, leningen voor sociale economie. Stassartstraat Brussel Tel. : 02/ BRUTRADE Een handelszaak overlaten, een onderneming overdragen in het Brussels Gewest. Info over de verkoop, de aankoop, een overnameadvisuer zoeken. Tour & Taxis Havenlaan 86c bus 211 Tel.: 02/ Bedrijvencentra Dit netwerk groepeert specialisten in onthaal en begeleiding van start-ups en bedrijven in volle ontwikkeling. Raadpleeg de site : EcoSubsiBru Het portaal van steunmaatregelen en instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die uw ondernemingsproject in Brussel kunnen steunen. Raadpleeg de site : Euclides (franstalig) Begeleiding bij het opstarten van uw handelszaak of om uw bedrijf te vestigen (zelfstandigenstatuut, installatie). Ontwikkeling van specifieke infrastructuur : bedrijvencentrum. Raadpleeg de site : Participatiefonds Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, KMO s, starters, inclusief werkzoekenden, die een eigen zaak willen opzetten. Beheer van de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. de Lignestraat 1 Tel. : 02/ Lokale economie loketten (L.E.L.) Bijstand bij het starten en het concretiseren van projecten. Terbeschikking stellen van bureeloppervlakten aan gematigde prijzen. Stad Brussel CentrumDansaert Aalststraat 7-11 Tel. : 02/ (onder constructie in het Nl) Molenbeek Meelfabrieksplein Sint-Jans-Molenbeek Tel. : 02/ ICHEC-PME (enkel franstalig) Begeleidingsvorming voor het starten van een onderneming te slagen. Tél. : 02/ Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Investeren in uw handelszaak (renovatie, veranderingen, uitbreiding). Er werd een gids uitgegeven : «Informatiebrochure betreffende Gewestelijke steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen». Administratie van de economie en van de Tewerkstelling Kruidtuinlaan Brussel Tel. : 02/ (FR) en 02/ (NL) GOMB Elk bedrijf dat op zoek is naar en geschikte vestigingsplaats (gebouw of terrein) in het Brussels Gewest vindt in de GOMB een geschikte partner. Gabrielle Petitstraat Bruxssel Tel. : 02/

14 HULP AAN ZELFSTANDIGEN : NUTTIGE ADRESSEN FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Directie generaal van de K.M.O. Vooruitgangstraat Brussel Tel. : 02/ FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 Tel. : 02/ G.I.M.B. (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel) De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel en haar afdelingen springen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel bij tijdens de oprichting, reorganisatie, uitbreiding of verhuis van privé-bedrijven. Gedurende deze periode staat zij u met raad bij. Stassartstraat Brussel Tel. : 02/ U.C.M. Bruxelles (enkel franstalig) Workshops over marketing, verkoop, beheer : Adolphe Lacomblélaan Brussel Tel. : 02/ Unizo V.Z.W. Unie van Zelfstandige Ondernemers UNIZO wil ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen, kortom ze maximaal kansen geven. De organisatie richt zich tot zelfstandige ondernemers, werkend in hun eigen zaak en op eigen risico. Spastraat 8 Tel. 078/ Brochure gemaakt door het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem en met de steun van vzw Centrum 1 ste uitgave Verantwoordelijk uitgever : Michaël VANDER MYNSBRUGGE Schepen van Middenstand Koning Albertlaan Sint-Agatha-Berchem 26

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN

IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN IK WIL VOOR EIGEN REKENING WERKEN gids voor beginnende zelfstandigen STAD AALST 1 Ik wil voor eigen rekening werken Dienst Economie en landbouw Kasteel Terlinden Square Jacques Geerinckx 2 9300 Aalst tel.

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2011. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2011 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Kleine gids voor de startende ondernemer

Kleine gids voor de startende ondernemer Kleine gids voor de startende ondernemer Startende ondernemers zijn de economische waarborg voor de toekomst van een stad. Deze toekomst moet alle kansen krijgen door correcte informatie en professionele

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering.

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering. 1 2 woord vooraf Men hoort nogal eens zeggen: "Dat is een geboren ondernemer". Daarmee doelt men op de zelfstandigen uit de onmiddellijke omgeving die ogenschijnlijk met speels gemak en een minimum aan

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België

Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten. Ondernemen. als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige Wegwijs in de formaliteiten Ondernemen als buitenlander in België Bijlage Accent Starten als zelfstandige - october 2012 Algemene bepalingen Wilt u als niet-belg

Nadere informatie

Basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer Basiskennis bedrijfsbeheer Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Basiskennis bedrijfsbeheer

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

vervullen Startersgids 79

vervullen Startersgids 79 07 De opstartformaliteiten vervullen Startersgids 79 Administratieve vereenvoudiging, Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en ondernemingsloketten. Alvorens de formaliteiten aan te vatten beginnen we

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak

STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014. Van A tot Z naar je eigen horecazaak STARTERBROCHURE HORECA EDITIE 2014 Van A tot Z naar je eigen horecazaak Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Vooraleer van start te gaan... 4 3 Algemene startersformaliteiten... 5 3.1 Een zichtrekening openen...

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN?

OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET JE EIGEN ZAAK STARTEN? OP ZOEK NAAR EEN BAAN? WAAROM NIET UW EIGEN JOB CREEREN? Deze gids is een publicatie van de dienst 1819, de informatiedienst voor Brusselse ondernemers,

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1

Startersgids HORECA. Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA Startersgids Horeca p. 1 Startersgids HORECA INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 DE VESTIGINGSWET 5 HOE INSCHRIJVEN? 5 ACTIVITEITEN DIE ONDER DE VESTIGINGSWET VALLEN 5 VRIJGESTELDE

Nadere informatie

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT

Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT Startersgids Boekhouder Accountant p. 1 Startersgids BOEKHOUDER ACCOUNTANT INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Takenpakket van de accountant...

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

1. De ondernemer. 2. De markt

1. De ondernemer. 2. De markt EUNOMIA Ondernemingsloket STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Maart 2009 Centrale zetel : Oudenaardsesteenweg 7, 9000 Gent, tel. 09/3713.49.57 Lokale zetels : zie www.eunomia.be Ter inleiding U hebt ambitie als

Nadere informatie