Het is de wens van het College van Burgemeester en Schepenen en de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het is de wens van het College van Burgemeester en Schepenen en de"

Transcriptie

1

2 Inhoud Voorwoord Zelfstandige worden 4 1. De Ondernemingsloketten 4 2. De Kruispuntbank van de Ondernemingen 5 3. Verplichtingen 6 A. Het openen van een rekening 6 B. Inschrijving bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen 6 C. Inschrijving bij de BTW 6 D. Aansluiting bij een Kas voor Sociale Zekerheid 7 E. De mutualiteit 7 F. Toegang tot het beroep 7 G. De Horeca-sector 7 H. Bescherming van de hoofdverblijfplaats 8 I. Sabam 8 J. De billijke vergoeding 8 K. De beroepskaart 9 L. Andere verplichtingen 9 De gemeentelijke diensten : Stedenbouw 10 A. De stedenbouwkundige vergunning 10 B. De milieuvergunning 10 C. Bezetting van het openbaar domein 11 De gemeentelijke diensten : Handel 12 A. Algemene wetgeving voor elk handelstype B. Specifieke wetgeving voor bepaalde handelstypes of ondernemingen De gemeentelijke diensten : Bevolking 17 A. Het strafregister 17 B. Voor éénsluidend verklaarde afschriften 17 C. De arbeidstoelating 17 De gemeentelijke diensten : Financiën 18 Het is de wens van het College van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad om op het grondgebied van de gemeente een bloeiende handels- en economische sector te hebben en te stimuleren. De ontwikkeling van privé-initiatieven en de opening van buurtwinkels zijn getuigen van een goede economische gezondheid, van een dynamiek, en dus eveneens van de levenskwaliteit van alle inwoners. Het openen van een handelszaak, zelfstandige worden, ondernemen in brede zin het is vaak een lange weg bezaaid met struikelblokken; het vraagt omslachtige procedures en vergt vaak kennis van complexe reglementen. Deze brochure heeft tot doel starters te begeleiden, maar ook de reeds gevestigde zelfstandigen te helpen de weg te vinden naar de gemeentelijke diensten die kunnen helpen bij de verschillende administratieve formaliteiten en de nodige inlichtingen en documenten kunnen bezorgen voor het opbouwen of beheren van een handelszaak. U vindt in deze gids een reeks nuttige inlichtingen voor uw huidige of toekomstige activiteit. De gids bevat zeker niet alle informatie en is ook geen opsomming van verplichtingen. Toch hopen we dat deze publicatie een hulp kan zijn bij het tot stand brengen of ontwikkelen van uw activiteit en dat deze zal bijdragen tot het vermijden van vergetelheden of tegenslagen. Onze diensten staan tot uw beschikking, aarzel niet contact op te nemen. Wij wensen u veel leesplezier! Michaël VANDER MYNSBRUGGE Schepen van Middenstand Joël RIGUELLE Volksvertegenwoordiger-Burgemeester De markten, rommelmarkten en braderiën De veiligheid Algemeenheden Voorkoming van de criminaliteit : Aanmoedigingspremie voor de beveiliging van handelszaken tegen overvallen 22 Hulp aan zelfstandigen : nuttige adressen

3 ZELFSTANDIGE WORDEN ZELFSTANDIGE WORDEN Zelfstandige worden vereist een aantal administratieve stappen. Hieronder enkele raadgevingen. 1. De ondernemingsloketten De ondernemingsloketten zijn organisaties samengesteld onder de vorm van V.Z.W. en vertegenwoordigen werkgevers, zelfstandige werknemers of een vereniging van vertegenwoordigers van de ondernemerswereld. De ondernemingsloketten zijn op 1 juli 2003, na de afschaffing van de handelsregisters en de Kamers van Koophandel en Nijverheid, van start gegaan. Zij vervangen een reeks instellingen waar zelfstandigen contact mee moesten opnemen voor de oprichting, verandering of stopzetting van hun activiteiten. Neem van bij de start contact op met een ondernemingsloket. Zij zijn er om u te helpen bij de coordinatie en de centralisatie van de verschillende te ondernemen stappen. Zij kunnen u veel tijd doen besparen. De belangrijkste taken van de ondernemingsloketten zijn : het inschrijven van de handels- en ambachtszaken bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.) die u, binnen het kader van de administratieve vereenvoudigingen, een uniek identificatienummer zal toekennen. het toepassen van de wetgeving over de toegang tot bepaalde beroepen. het controleren van voorafgaande toelatingen die nodig zijn om een bepaalde activiteit uit te oefenen, zoals bijvoorbeeld in de horecasector. het beheer van de gegevens met betrekking tot de ondernemingen. uw onderneming onderwerpen aan de BTW. u aanlsuiten bij de Sociale Verzekeringskas voor zelfstandigen. u aanlsuiten bij de mutualiteit als zelfstandige. De ondernemingsloketten kunnen, mits toestemming van de klant, ook optreden als tussenpersoon met de Administratie in het algemeen. Gegevens van erkende Ondernemingsloketten : Naam Adres van de maatschappelijke zetel Acerta ondernemingsloket V.Z.W. Biz ondernemingsloket V.Z.W. Eunomia V.Z.W. Formalis V.Z.W. Securex Ondernemingsloket Go-Start V.Z.W. H.D.P. Ondernemingsloket V.Z.W. Partena Ondernemingsloket V.Z.W. Zenito Ondernemingsloket U.C.M. Guichet d Entreprises asbl Loket van de Kamer voor Handel en Nijverheid V.Z.W. 2. De Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.) Deze organisatie is opgericht omdat vele openbare diensten elke dag identificatiegegevens van bedrijven nodig hebben. Van zodra een bedrijf nieuwe inlichtingen of veranderingen aan één Heyselesplanade BP Brussel Koningsstraat Brussel Kolonel Bourgstraat Brussel Aarlenstraat Brussel Fonsnylaan Brussel Genèvestraat Brussel Koningsstraat 196 Anspachlaan 1 Spastraat 8 Adolphe Lacomblélaan Brussel Louizalaan Brussel dienst doorgeeft en niet aan een andere heeft de overheid meerdere gegevensbestanden die niet met alkaar overeenstemmen. Daarna wordt het moeilijk om te weten te komen waar de juiste informatie zich bevindt. Bovendien werd er binnen de KMO s te veel tijd besteed aan administratieve formaliteiten. Daarom heeft men besloten om alle gegevens over de bedrijven op 4 5

4 ZELFSTANDIGE WORDEN ZELFSTANDIGE WORDEN een centrale en uniforme manier ter beschikking van alle overheidsdiensten te stellen. Vanaf nu volstaat het om uw identificatiegegevens een enkele keer aan de overheid door te spelen. Van zodra u een ondernemingsnummer heeft volstaat het om dat aan de overheidsdiensten door te geven die daarna alle noodzakelijke identificatiegegevens bij de Kruispuntbank zelf kunnen opvragen. 3. Verplichtingen Stel u in regel met hetgeen volgt. A. Een rekening openen De eerste verplichting is het openen van een rekening bij een bank of bij de Bank van de Post. Deze mag niet als privé-rekening dienst doen! Deze rekening is enkel en alléén voorbehouden voor beroepsdoeleinden. Dit rekeningnummer dient u te vermelden op officiële documenten zoals facturen of brieven. B. Zich inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (zie hoger) Huidige en toekomstige zelfstandigen kunnen zich tot het ondernemersloket wenden voor een reeks administratieve formaliteiten, waaronder de inschrijving bij de Kruispuntbank die het unieke ondernemersnummer toekent. C. Inschrijving bij de BTW U heeft een ondernemingsnummer, maar dit wil niet zeggen dat u niet meer BTW-plichtig bent. Iedereen die BTW-plichtig is moet, na een ondernemingsnummer aangevraagd te hebben,zich bij de BTW laten registreren. Soms is het mogelijk om het ondernemingsloket deze formaliteit te laten uitvoeren. De adressen van de BTW-controlediensten staan in het telefoonboek vermeld onder de rubriek Federale Overheidsdienst Financiën. CONTROLE BTW BERCHEM-GANSHOREN Kruidtuinlaan 50 (Verdieping 20/R) bus BRUSSEL Tél. : 02/ Fax: 02/ Toegankelijk voor het publiek elke werkdag van 9 tot 12 uur. D. Zich aansluiten bij een sociale zekerheidskas U moet zich ten laatste 90 dagen na het begin van uw activiteiten bij een sociale zekerheidskas voor zelfstandigen aansluiten. Door u in te schrijven en uw bijdragen te betalen heeft u recht op ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, op kinderbijslag en geboortepremies en op een rust- of overlevingspensioen. Bij uw inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen krijgt u de noodzakelijke documenten om u hiervoor in te schrijven. Sinds 1 januari 2008 hebben zelfstandigen recht op dezelfde gezondheidszorgverzekering als loontrekkenden, met inbegrip van de kleine risico s. De sociale zekerheidsbijdragen zijn een beetje zwaarder voor zelfstandigen, maar dat is noodzakelijk wil men iedereen een zo goed mogelijke sociale bescherming bieden. Raadpleeg de internetsite E. Het ziekenfonds U heeft de verplichting u in te schrijven bij een vrij door u te kiezen ziekenfonds, onder het statuut van zelfstandige. F. De toegang tot het beroep De toegang tot het beroep is gereglementeerd. Voor sommige categorieën van zelfstandigen moet men kunnen aantonen over managementvaardigheden en soms andere specifieke kennis te beschikken. De volledige lijst met gereglementeerde beroepen en de benodigde toelatingen om deze te kunnen uitoefenen kan u bij het ondernemingsloket verkrijgen of kan u ook op de volgende site raadplegen : Naargelang de professionele activiteit die u uitoefent, moet u contact opnemen met de officiële bevoegde instanties zoals de Federale Overheidsdiensten Economie, Financiën, Middenstand, Landbouw, Binnenlandse Zaken. Gereglementeerde beroepen vindt men in verschillende sectoren terug : de bouwsector (aannemer, tegelzetter, verfaanneming, houtbewerking, metsen, ), mechanica (carrosserie, garage, koeltechnieken, ), handel en diensten (kapper, begrafenisondernemer, schoonheidsspecialiste, opticien, tandprothesen, ), voeding (bakker, traiteur, restaurateur, ), textiel (droogkuis). G. De Horeca-sector Mensen die in de horeca-sector actief zijn, doen er goed aan om op voorhand in orde te zijn met een aantal vereisten. Het ondernemingsloket kan meedelen wat die inhouden. Ieder (fysieke of morele persoon of bedrijf) die, met of zonder winstoogmerk, voedselproducten invoert, produceert of verwerkt (ook verpakking, opslag, transport, verkoop of levering aan de eindgebruiker of consument vallen hieronder) moet geregistreerd of erkend zijn of een toelating hebben van het Federaal Voedselagentschap (FAVV). U kan ook nuttige informatie vinden op de sites en 6 7

5 ZELFSTANDIGE WORDEN ZELFSTANDIGE WORDEN H. Bescherming van de hoofdverblijfplaats Het beoefenen van een zelfstandige commerciële activiteit houdt persoonlijke risico s in. Zo kan bijvoorbeeld de gezinswoning in beslag genomen worden. De overheid heeft besloten om dit risico te verminderen door zelfstandigen de mogelijkheid te bieden hun hoofdverblijfplaats tegen sommige schuldeisers te beschermen. Raadpleeg hierover de website van de Federale Overheidsdienst Economie : U zoekt vervolgens op onvatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige. Als u verdere informatie over de wetgeving wilt, surft u best naar : I. Sabam Als u in uw zaak muziek afspeelt, kan u best met Sabam contact opnemen om te weten of u auteursrechten verschuldigd bent. Sabam : Aarlenstraat te 1040 Brussel Tel. : 02/ J. De billijke vergoeding Het auteursrecht beschermt schrijvers en componisten: die vergoedt u al via Sabam. Sinds 30 juni 1994 bestaat er een vergelijkbare bescherming voor uitvoerende kunstenaars en producenten. Ook zij hebben recht op een billijke vergoeding als u hun werk op een publiek toegankelijke plaats gebruikt (radio, CD, PC). De uitvoerende artiesten en producenten kunnen niet verhinderen dat men hun repertoire gebruikt voor weergave in het openbaar. In ruil daarvoor heeft de wetgever aan deze uitvoerende artiesten en muziekproducenten een automatisch recht op vergoeding toegekend die de gebruikers verplicht zijn te betalen. De inningsmaatschappijen - Voor de horeca : HONEBEL C.V. Sint Goriksstraat 10 Tel.: 02/ , elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u - Voor alle andere sectoren : Outsourcing Partners N.V. PB Gent 12 Tel.: 070/ , elke werkdag van 9u tot 15u30. Fax: 070/ K. Beroepskaart Indien u niet de nationaliteit van een van de landen uit de Europese Economische Ruimte heeft (EU, Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein) en in België een zelfstandige activiteit wil uitoefenen met de bedoeling winst te maken, moet u een beroepskaart bezitten. Als u in België woont, moet u zich tot de gemeenteadministratie van uw woonplaats richten die dan als tussenpersoon zal optreden. Men zal u twee documenten overhandigen die u moet invullen en terugbezorgen aan dezelfde dienst. KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Identificatienummers : BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN In Sint-Agatha-Berchem moet u zich richten tot de Dienst Bevolking/Vreemdelingenzaken, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ Fax : 02/ Openingsuren voor het publiek : van maandag tot woensdag : van 9 tot 14 uur. Op donderdag van 9 tot 14 uur en van 16 tot 19 uur. Op vrijdag van 8 tot 13 uur. De ingevulde documenten worden dan doorgestuurd naar : FOD ECONOMIE Dienst Economische Vergunningen WTC III Simon Bolivarlaan 30 Tel. : 02/ of 02/ of 02/ De beroepskaart zal via een ondernemingsloket worden afgeleverd. L. De andere verplichtingen In sommige gevallen heeft u ook een stedenbouwkundige vergunning nodig (zie blz 10) of een milieuvergunning (zie blz 10). Indien de netto verkoopsruimte meer dan 400m² bedraagt, heeft u ook een socio-economische vergunning (zie blz 12) nodig. 8 9

6 DE GEMEENTELIJKE STEDENBOUW DE GEMEENTELIJKE STEDENBOUW De dienst Stedenbouw is een technische dienst die onderdeel is van het Departement Grondbeleid. De dienst bevindt zich op de Koning Albertlaan 33. Openingsuren voor het publiek : van maandag tot woensdag : van 9 tot 14 uur. Op donderdag van 9 tot 14 uur en van 16 tot 19 uur. Op vrijdag van 8 tot 13 uur Tel. : 02/ Fax : 02/ A. De stedenbouwkundige vergunning Een raad : win inlichtingen in vooraleer van start te gaan met een werf! Als u een technisch advies wenst, kan u zich tot de Dienst Stedenbouw wenden ; het beste is om een vrij goed uitgewerkt project voor te leggen, dat u toelaat een technisch advies in te winnen. Het gemeentebestuur beschikt over een algemeen appreciatierecht ten overstaan van de inplanting in het lokale stadsgezicht. Er hoeft niet stelselmatig een bouwvergunning aangevraagd te worden, maar zij is wel noodzakelijk als het gaat om bouwen, veranderen of afbreken. Met andere woorden, men dient in het bezit te zijn van een bouwvergunning als men een gebouw verandert (al dan niet commercieel), op een van de volgende niveau s : de voorgevel de structuur het volume het gebruik Bovendien bestaat de kans dat het gebouw zich in een zone bevindt waar een reglement van kracht is dat bepaalde productie-, handels- of industriële activiteiten verbiedt. Vraag op voorhand aan de dienst Stedenbouw wat de stedenbouwkundige situatie van uw pand is. U moet geen eigenaar van het gebouw zijn om een stedenbouwkundige aanvraag te kunnen indienen. Dit is wel op voorwaarde dat u de eigenaar op de hoogte brengt. Het is nog beter om zijn akkoord schriftelijk te bekomen. Voor sommige werken bent u verplicht op een architect beroep te doen. De toekenning van een stedenbouwkundige vergunning heeft uiteraard niets te maken met het al dan niet toekennen van andere vergunningen (zoals voor brandveiligheid of hygiëne). Zolang u geen vegunning heeft, mag u de werf niet van start laten gaan. Als er al een stedenbouwkundige vergunning voor een bepaalde activiteit uitgereikt werd, mag u deze uiteraard verder zetten. B. Milieuvergunning U heeft een milieuvergunning nodig als u gebruik maakt van installaties of materiaal dat eventueel schadelijk kan zijn voor het leefmilieu. Indien u een eigen zaak wil opstarten, is het goed om te weten dat u voor sommige uitrustingen op voorhand in het bezit moet zijn van een milieuvergunning. Deze wordt ofwel door de gemeente ofwel door het Gewest (Brussel Leefmilieu) uitgereikt. In het Brusselse Gewest worden er voornamelijk voor de volgende activiteiten mimieuvergunningen aangevraagd : opslag van ontvlambare vloeistoffen, parkeerplaatsen, koelinstallaties, spuitcabines, houtbewerkingsateliers, versnijden van vlees, drukateliers, metaalbewerkingateliers, Info : Leefmilieu Brussel : Rubriek : professionelen. Tel. : 02/ Gemeentelijke milieudienst : Mijnheer Philippe Van Damme, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ Fax : 02/ C. Gebruik van de openbare ruimte Bij werken Niemand heeft het recht om de openbare weg zomaar te gebruiken of om voetgangers de doorgang te verhinderen. Als u grote herinrichtingswerken aan uw lokalen wil uitvoeren, alvorens uw handelsactiviteit of uw zaak op te starten, weet dan dat het plaatsen van een container, een kraan of stellingen het voorwerp uitmaakt van een voorafgaandelijke aanvraag tot toelating van de bezetting van de openbare ruimte (openbare weg, bermen, voetpaden). Een copie van het gemeentelijk reglement zal u overgemaakt worden, evenals het tarief van de te kwijten belasting voor de bezetting van de openbare ruimte. Deze belasting wordt geheven in verhouding tot de bezetting van de openbare ruimte. Indien nodig zal gepaste wegsignalisatie geplaatst worden. In dat geval is een vergoeding voor technische diensten van toepassing. U kan de nodige toelatingen bekomen op de dienst Openbare werken, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ U kan een sturen aan de Heer Mohamed Tahri : of hem een fax verzenden : 02/ Terrassen Indien u een terras wenst te plaatsen voor uw horecazaak, dient u voorafgaandelijk de toelating te bekomen van het College van Burgemeester en Schepenen door een schriftelijke aanvraag in te dienen. De toelating zal afgeleverd worden op basis van het advies uitgebracht door de dienst Stedenbouw. De toelating is ondergeschikt aan het Algemeen Politiereglement (artikelen 2, 51 en 92). Voor de terrassen wordt er geen enkele taks geheven voor de bezetting van het openbaar domein. Om meer uitleg te krijgen over de reglementering, kan u een richten aan Mevrouw Martine Pauwels : Tel. : 02/ Fax : 02/

7 DE GEMEENTELIJKE HANDEL DE GEMEENTELIJKE HANDEL De gemeentelijke dienst Handel maakt deel uit van het Departement Welzijn. Deze dienst is gehuisvest op de Gentsesteenweg 1228, maar het postadres is dit van de gemeente : Koning Albertlaan 33. De dienst staat tot uw beschikking om u te helpen bij uw opzoekingen, onder andere met betrekking tot de wetgeving voor handelsactiviteiten, betreffende bepaalde handelstypes of ondernemingen. De dienst kan u eveneens inlichten over de openingsuren van de handelszaken op zondag. Gemeentelijke dienst Handel : Mijnheer Rudy Van Spaendonk. Tel. : 02/ A. Algemene wetgeving voor elk type handelszaak De Socio-Economische vergunning Ingevolge de wet van 13/08/2004, gewijzigd bij wet van 22/12/2009, worden de inplantingen van handelsprojecten zoals bedoeld onder artikel 2, 1, 1, waarvan de netto verkoopsoppervlakte groter is dan 400m², onderworpen aan een toelating afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de geplande handelsinplanting zal uitgebaat worden. De aanvraag wordt vergezeld van een socio-economisch dossier. De nodige in te vullen documenten kunnen bekomen worden bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie : Er worden inlichtingen gevraagd over de benaming van de site en de aard van de inplanting, de identiteit van en inlichtingen over de uitbaters, de beschrijving van de handelsactiviteiten, de verkoopswijze, de prijzenpolitiek, de vooropgestelde arbeidsplaatsen en omzet, plannen van de inplantingen, de toegang voor het publiek en de niet-overdekte verkoopsoppervlakte, Er moet een volledig socio-economisch dossier aangetekend ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, gebaseerd op de vier definities zoals bepaald in artikel 7 2, of het dossier kan onmiddellijk ingediend worden bij de dienst Stedenbouw, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ Fax : 02/ Voor verkoopoppervlaktes van meer dan 1000 m² zal de Burgemeester of de bevoegde ambtenaar het dossier voor advies overmaken aan het secretariaat van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (C.S.E.N.D.). sluitingsuren van de handelszaken De wet van 10 november 2006, gepubliceerd in het Staatsblad van 19 december 2006, heeft de wetgeving betreffende de openingsuren veranderd. Algemene regel : De sluitingsuren zijn voor het grootste deel van de handelaars (diegenen die overdag open zijn) als volgt : voor 5 uur en na 21 uur dient u gesloten te zijn op vrijdagen en werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan (als deze feestdag op een maandag valt mag u zaterdag tot 21 uur open blijven). alle andere dagen moet u gesloten zijn voor 5 uur en na 20 uur. Wie is aan deze wetgeving onderworpen? De in het Koninklijk Besluit opgesomde detailhandelszaken en dienstverlenende bedrijven. Er zijn drie verschillende afwijkingen mogelijk : volgens de aard van de handelszaak als er uitzonderlijke omstandigheden zijn (vb. : braderijen) in toeristische gemeenten De tekst van de wetgeving vindt u op : Een brochure met de volledige informatie over dit onderwerp kan afgeprint worden op bovenvermelde site, zoek met de titel : «Een instrument aangepast aan zijn tijd». De verplichte wekelijkse rustdag Het wettelijke systeem betreffende de wekelijkse rustdag is veranderd door de nieuwe wet van 10 november 2006, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december Algemeen principe : Alle handelaars moeten verplicht een wekelijkse rustdag hebben. Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur die om 5 uur of om 13 uur aanvangt en de volgende dag, op hetzelfde uur eindigt. Wie is aan deze wetgeving onderworpen? De kleinhandel en de dienstverlenende bedrijven die in het Koninklijk Besluit worden vermeld. Afwijkingen : er bestaan drie verschillende soorten afwijkingen. naargelang het sort van handelszaak omwille van uitzonderlijke omstandigheden (kermissen, jaarmarkten, enz ) in toeristische gemeenten of erkende toeristische centra De tekst van de nieuwe wetgeving vindt u op : Een reeks van afwijkingen wordt jaarlijks door het College van Burgemeester en Schepenen goedgekeurd ; u kan een copie van deze lijst bekomen bij de dienst Handel

8 DE GEMEENTELIJKE HANDEL DE GEMEENTELIJKE HANDEL De koopjes De wet van 06/04/2010 betreffende de marktpraktijken en de consumentenbescherming (WMPC) is in werking getreden op 12 mei. Zij vervangt de wet van 14/07/1991. Deze nieuwe wet heeft enkele gevolgen voor de organisatie van braderieën, met name wat betreft de aankondiging van prijsverminderingen tijdens een braderie. De soldenperiodes zijn ongewijzigd gebleven : de zomersolden lopen van 1 t.e.m. 31 juli of, wanneer 1 juli een zondag is, van 30 juni t.e.m. 31 juli; de wintersolden lopen van 3 t.e.m. 31 januari, of, wanneer 3 januari een zondag is, van 2 januari t.e.m. 31 januari. Voor verdere vragen en inlichtingen kan u zich wenden tot de FOD ECONOMIE, K.M.O. Middenstand en Energie, Afdeling Consumenten en Ondernemingen Koning Albert II laan 16 te. Telefoon : 02/ , fax : 02/ of tot de website : B. Specifieke wetgeving voor bepaalde handelstypes of ondernemingen De nachtwinkels Een openingstaks en een jaarlijkse taks wordt geheven op de nachtwinklels gelegen op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha- Berchem. De winkels die onder dit reglement vallen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : een winkel die voedings- en huishoudproducten verkoopt, open is tussen 18 en 3 uur, bij het handelsregister ingeschreven staat onder de rubriek «verkoop van algemene voedingswaren en huishoudproducten». De aanslagvoet van de openingstaks bedraagt ,00 en is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Het veranderen van uitbater wordt beschouwd als een nieuwe handelsactiviteit. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting wordt vastgesteld op 2.000,00 per winkel. Om belasting op dit handelstype te betalen dient u contact op te nemen met de dienst Financiën, Meneer Willy Billens Tel. : 02/ Telecombedrijven Een openingstaks en een jaarlijkse taks wordt geheven op de ondernemingen gelegen op het grondgebied van Sint-Agatha-Berchem en met als voornaamste activiteit het tegen betaling ter beschikking stellen van telecommunicatietoestellen. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder telecommunicatieapparatuur verstaan : elk toestel dat de overdracht, de uitzending of de ontvangst van tekens, signalen, geschriften, beelden, geluiden of andere gegevens van welke aard ook, per draad, radiogolven, optische signalen en andere elektromagnetische systemen toelaat. De aanslagvoet van de openingsbelasting is vastgesteld op ,00 en is verschuldigd bij elke nieuwe opening van een nieuwe handelsactiviteit van een bedrijf dat tegen vergoeding telecommunicatieapparatuur ter beschikking stelt. Elke wijziging van uitbating wordt gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit. De aanslagvoet van de jaarlijkse belasting is vastgesteld op 2.000,00 voor elk agentschap of filiaal dat op het grondgebied van de gemeente gevestigd is. Zie vorig kadertje om de belasting op dit handelstype te betalen. De ambulante handel of leurhandel Als u een ambulante handel heeft of u bent leurder, met andere woorden indien u op de openbare weg, op een markt of aan de deur wil verkopen, heeft u toelating van de FOD Middenstand en Landbouw nodig. U kan dit aanvragen bij de ondernemingsloketten die uw dossier zullen behandelen en de leurderskaart afleveren. Nadat u deze kaart hebt verkregen, hebt u ook nog de toestemming van het College van Burgemeester en Schepenen nodig om te mogen verkopen (plaats, soort van producten, enz ). Daarvoor dient u een brief te sturen naar de Gemeentelijke dienst Handel, Koning Albertlaan 33 In het geval er op een markt controles uitgevoerd worden, moet u deze kaart kunnen voorleggen. U moet ook bepaalde belastingen betalen die met uw activiteit te maken hebben. Deze variëren naargelang de verkoopswijze : van deur tot deur of een tijdelijke standplaats op de openbare weg

9 DE GEMEENTELIJKE HANDEL DE GEMEENTELIJKE BEVOLKING Tapgelegenheden Niemand heeft zomaar het recht om alcoholische dranken aan het publiek te verkopen. U moet een moraliteitsattest bekomen. Voor het bekomen van dit certificaat richt u zich tot de dienst Bevolking van het gemeentebestuur waar u uw activiteit wil uitoefenen. U dient een uittreksel uit het strafregister, voor dit doel bestemd, voor te leggen. Dit document kan afgehaald worden op de Bevolkingsdienst van uw verblijfplaats. Het Chemisch en bacteriologisch laboratorium zal ook een onderzoek uitvoeren om na te gaan of de hygiëneregels, die voor uw sector gelden, nageleefd worden en om te voorkomen dat er later proces-verbaal tegen u opgesteld wordt. Als dat allemaal in orde is, wordt er aan het College van Burgemeester en Schepenen gevraagd om uw dossier goed te keuren. Zolang u deze vergunning niet verkregen heeft, mag u nog geen alcoholische dranken verkopen. De dienst Bevolking maakt deel uit van het Departement van Burgerzaken. Een onthaalmap wordt aan elke nieuwe inwoner overhandigd. Als toekomstig zelfstandige kan u hem eveneens afhalen aan de loketten van de Bevokingsdienst. U zult in deze map algemene informatie over de gemeente Sint-Agatha-Berchem aantreffen, in het bijzonder over sport, cultuur en openbare netheid. Openingsuren voor het publiek : van maandag tot woensdag : van 9 tot 14 uur. Op donderdag van 9 tot 14 uur en van 16 tot 19 uur. Op vrijdag van 8 tot 13 uur. wettigen, moet u zich bij de gemeenteadministratie van uw woonplaats aanbieden. Indien u in Sint-Agatha-Berchem woont, neem dan contact op met de Bevolkingsdienst, Koning Albertlaan 33. Tel. : 02/ C. Werkvergunning Indien u buitenlander bent en een werkvergunning nodig heeft, dan dient u zich tot Actiris te wenden om er documenten in te vullen. Actiris Gentsesteenweg Sint-Agatha- Berchem Tel. 02/ Kansspelen Er moet een aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen, Koning Albertlaan 33. De normen die gelden, zijn over het algemeen dezelfde dan deze van de Horeca-sector ; er zal nagegaan worden of deze in acht werden genomen. Voor alle inlichtingen betreffende de installatie van Kansspelen in openbare gelegenheden, neemt u best contact op met de Kansspelcommissie, die ook verantwoordelijk is voor de aflevering van de nodige vergunningen, gesteund op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen. Kansspelcommissie Kantersteen 47 Tel. : 02/ A. Het strafregister Voor veel administratieve formaliteiten zal men vragen om een uittreksel uit uw strafregister voor te leggen (bewijs van goed gedrag en zeden). Dit document moet u aanvragen bij de gemeenteadministratie van de gemeente waar u gehuisvest bent. Indien u in Sint-Agatha-Berchem woonachtig bent, neem dan contact op met de Bevolkingsdienst/Strafregister, Koning Albertlaan 33. U kan zich telefonisch richten tot Mevrouw Laurence Regnier, 02/ of per B. Voor éénsluidende afschriften/ wettiging van handtekeningen Als u tijdens het afhandelen van administratieve formaliteiten voor éénsluidend verklaarde afschriften nodig hebt of documenten moet laten Daarna gaat u naar de dienst Bevolking/Vreemdelingen, Koning Albertlaan 33, waar deze zullen afgestempeld worden om de echtheid van de door u ingevulde gegevens te bevestigen. De werkvergunning wordt toegekend door : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dienst Werkvergunningen Vooruitgangstraat Brussel Tel. : 02/ De werkvergunning wordt daarna aan de gemeente bezorgd die u per post zal verwittigen wanneer u deze aan de loketten Bevolking/Vreemdelingen, Koning Albertlaan 33, kan komen afhalen. Info : Mijnheer Abdel El Beraichi Tel. : 02/ Fax : 02/

10 DE GEMEENTELIJKE FINANCIEEN DE MARKTEN, ROMMELMARKTEN EN BRADERIEËN De personen die een economische of handelsactiviteit wensen uit te oefenen worden aangeraden zich vooraf te wenden tot de dienst Financiën, teneinde kennis te nemen van de verschillende reglementen met betrekking tot de jaarlijkse belastingen. Info : Taksen Tel. : 02/ Het is de wens van de gemeente om de economische activiteiten op zijn grondgebied aan te moedigen. Er wordt een premie toegekend aan de aanvrager die publiciteit verdeelt (drukwerken uitgedeeld van deur tot deur, niet nominatief). De premie kan slechts éénmaal per jaar en per aanvrager toegekend worden Voor alle inlichtingen over uw fiskale aangiften, de BTW of de onroerende voorheffing, dient u zich niet te wenden tot de gemeentelijke dienst Financiën, maar wel tot de bevoegde Federale Overheidsdiensten. Voor Sint-Agatha-Berchem : Kadaster Controle Jette Julien Hanssenslaan Brussel Tel. : 02/ BTW Btw Controle Berchem- Ganshoren Centrale Administratie van de BTW, de Registratie en de Domeinen Kruidtuinlaan e verdieping Tél. : 02/ Belastingen Finance Tower Pachecolaan 13 Tél. : 02/ Fiskale inlichtingen op internet : (franstalig) 1. De wekelijkse vrijdagnamiddag markt U bent ambulant handelaar (leurder) en u wenst deel te nemen aan deze sympatieke markt, die elke vrijdagnamiddag opgesteld staat op het Koning Boudewijnplein met voornamelijk voedingsstalletjes, doe dan uw aanvraag aan de Etn. Charve, Soldatenstraat 113 te 1082 Sint-Agatha- Berchem. Indien u daarentegen sporadisch wenst deel te nemen, wendt u dan tot de plaatsingsmeester Mr. Gino Lanzilotta tijdens de markt zelf rond 13 uur of telefoneer de dag voordien tussen 9 en 13 uur op nummer 02/ (fax idem) of op nummer 0475/ De markt is voor het publiek toegankelijk van 14u30 tot 19 uur. Om deel te nemen kan u een brief richten aan de Etn. Charve, Soldatenstraat 113 te 1082 Sint-Agatha-Berchem of telefoneert u op nummer 02/ (fax idem) of op nummer 0475/ De Kerstmarkt Deze heeft plaats in de Feestzaal en de aanpalende loods. Het is ook mogelijk een chalet te reserveren ; deze zijn opgesteld op de parking voor de Feestzaal. De Kerstmarkt loopt over drie dagen (vrijdag avond, zaterdag en zondag). Info : Mr. Alain Deschryvere, Voorzitter van de V.Z.W. Officieel Feestcomité (O.F.C.), tel. : 02/ De rommelmarkten tijdens de twee kermissen 2. De jaarmarkt Op vrijdag, voorafgaand aan de eerste zondag van de maand september, wordt rond de Kerk, de Kerkstraat, de Dr. Charles Leemansstraat en het Koning Boudewijnplein de jaarmarkt opgesteld. In Sint-Agatha-Berchem worden twee grote rommelmarkten georganiseerd : tijdens de lentekermis en tijdens de septemberkermis. De kleine kermis (lentekermis) vindt plaats het week-end volgend op Pinksteren. De grote kermis (septemberkermis) vindt plaats het eerste week-end van de maand September. De rommelmarkten worden gehouden op zaterdag en op zondag van deze beide 18 19

11 LES MARCHÉS, BROCANTES ET BRADERIES DE VEILIGHEID kermissen, van 8 tot 18 uur. Deze rommelmarkten zijn enkel voorbehouden voor reeds gebruikte voorwerpen. Zijn bijgevolg volledig verboden : de verkoop of de ruil van nieuwe voorwerpen alsmede van etenswaren, van dieren en van elk nieuw of tweedehands voorwerp dat in strijd zou zijn met de goede zeden. De gelegenheidsstandhouders op rommelmarkten mogen slechts sporadisch aan een rommelmarkt deelnemen en mogen uitsluitend hun eigen gebruikte voorwerpen verkopen die ze niet gekocht, vervaardigd of gefabriceerd hebben met het oog op de verkoop ervan. Het volledige reglement van de rommelmarkten kan u vinden op onze site : Rubriek Festiviteiten en rommelmarkten. Info : Mr. Alain Deschryvere, Voorzitter van de V.Z.W. Officieel Feestcomité (O.F.C.), tel. : 02/ De rommelmarkten en braderieën in de wijken Rommelmarkt en braderie van de wijk Ruelens Braderie van het Centrum Rommelmarkt van de wijk Maricollen Laatste zondag van juni Info : Mijnheer El Mostafa KAHOU- ACHE, Ensemble Jean Christophe 7/1 tel. : 0477/ Laatste week-end van juni (opening van de handelszaken op zondag) Een zaterdag in de buurt van 15 augustus Info : Mijnheer Gaston MICHAUX Soldatenstraat 114 tel. : 02/ Info : Boekhandel Maricollen - Mevrouw Marianne SCHEERS Maricollendreef 4 tel. : 02/ Algemeenheden De politiezaone 5340 Brussel-West is één van de zes zones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij behelst het grondgebied van de gemeenten Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Koekelberg, Ganshoren en Sint-Agatha-Berchem. De lokale politie verzorgt de basis dienstverlening. Wijkwerk Het wijkwerk bestaat erin om het buurtwerk te ontwikkelen en de zichtbaarheid van de politie te verbeteren. De gewenste toenadering bestaat er niet enkel in om aan fysieke verplaatsingen te doen, maar vindt vooral haar concretisering door dialoog, de uitwisseling van ideeeën, herinnering aan de normen, kortom een gepersonaliseerd contact. De politie moet zichtbaar zijn, toegankelijk, bereikbaar binnen de politiezone en rekeninghoudend met plaatselijke situaties en de dichtheid van de bevolking. Onthaal De onthaalfunctie bestaat erin de burger die zich bij een politiedienst aanmeldt, telefoneert of een brief deponeert, een antwoord te bieden. Al naargelang het geval kan het antwoord erin bestaan de persoon te herorienteren naar een meer geschikte interne of externe dienst. Het is vanzelfsprekend dat in elke zone de permanente toegangkelijkheid gewaarborgd wordt. Interventie De functionaliteit «interventie» bestaat erin een antwoord te brengen, binnen een redelijke termijn, aan elke oproep die een politionele interventie ter plaatse vereist. Dit antwoord, volgens het geval en de context (ernst, dringendheid, aard van de feiten), zal onmiddellijk of uitgesteld zijn. In elke politiezone wordt deze functie permanent waargenomen. Politiebijstand aan slachtoffers De politiebijstand aan slachtoffers bestaat erin een gepast onthaal, informatie- en hulpinstrument aan slachtoffers te bieden. In geval van een feit, met ernstige gevolgen voor het slachtoffer, kan het politiekorps beroep doen op een medewerker gespecialiseerd in slachtofferhulp. Lokale opzoekingen en onderzoeken De functie lokale opzoekingen en onderzoeken bestaat erin de taken die prioritair door de lokale politie moeten uitgevoerd worden tot een goed einde te brengen. Het gaat voornamelijk om opzoekings- en onderzoeksopdrachten volgend op lokale gebeurtenissen op het grondgebied van de politiezone alsmede van enkele opdrachten van federale aard die moeten uitgevoerd worden door de lokale politie. Openbare ordehandhaving Het handhaven van de openbare orde bestaat erin de rust, en indien nodig de herstelling ervan, te waarborgen, alsmede de openbare gezondheid. Deze nogal brede omschrijving omvat tevens de ordehandhaving tijdens gebeurtenissen van grote omvang (manifestaties, voetbalwedstrijden, lokale feestelijkheden), maar ook de milieuproblematiek en het wegverkeer

12 DE VEILIGHEID HULP AAN ZELFSTANDIGEN : NUTTIGE ADRESSEN Commissariaat van Sint-Agatha- Berchem Alcyonsstraat Sint-Agatha-Berchem Tel. : 02/ Een telefonisch onthaal wordt 24u/24u gewaarborgd op nummer 02/ Fax : 02/ Openingsuren : elke dag van de week van 7u. tot 22u. De gemeentelijke internetsite : Postadres : Gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem, Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem. Tel. : 02/ fax : 02/ De gemeente Sint-Agatha-Berchgem geeft op regelmatige tijdstippen een informatiebrochure uit, genaamd «Berchem News» en wordt in elke brievenbus bezorgd. 2. Voorkoming van de criminaliteit : premie tot bevordering van de bescherming tegen risico s van agressie Om de handelszaken op het grondgebied van de gemeente beter te beschermen, heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om een jaarlijkse premie toe te kennen voor de aankoop en de installatie van een beveiligingssysteem tegen risico s op agressie die een dringende tussenkomst van de politiediensten vereisen. Deze premie zal 25% bedragen van de kosten voor aankoop en installatie, met een maximum van 100 euro per handelszaak. Het beveiligingssysteem van de handelszaak tegen inbraken moet door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aanvaard worden. Voorafgaand aan de aankoop of de installatie en het onderhoud van bijkomende beveiligingsmaatregelen is advies door de preventiedienst mogelijk. In geen enkel geval kan het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem verantwoordelijk gehouden worden voor de gemaakte keuzes inzake technopreventieve maatregelen uitgevoerd door de handelaar. Het premieaanvraagdossier moet naar de gemeente worden verstuurd binnen de vier maanden, te rekenen vanaf de factuurdatum. Het premieaanvraagdossier moet bestaan uit het ingevulde formulier en alle aanvullende elementen die erin vermeld worden; de aankoopfactuur dient bijgevoegd te worden. Info : Voor bijkomende inlichtingen kan u contact opnemen met mevrouw Bastiaens van de dienst Preventie van Sint-Agatha-Berchem op het volgend telefoonnummer : 02/ fax 02/ De KMO s en beoefenaars van vrije beroepen, die investeren in de beveiliging van hun professionele lokalen tegen inbraken, overvallen en diefstallen, kunnen aanspraak maken op verhoogde fiscale aftrek. Info op de site https://besafe.ibz.be Actiris te sint-agatha-berchem Actiris staat ter beschikking van alle werkgevers die personeel wensen aan te werven, raad en inlichtingen nodig hebben over aanwervingen of hun werkaanbiedingen willen bekend maken. Voorwaarden om hulp te bekomen bij het aanwerven. Gentsesteenweg Sint-Agatha-Berchem Tel. : 02/ Site : Aanwerven voor een specifiek project : Brussels Agentschap voor de onderneming (B.A.O.) Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft verschillende tools ontwikkeld om de economische activiteit en de competitiviteit van de ondernemingen op haar grondgebied te stimuleren en te ontwikkelen. Meerdere regionale instellingen, met economische roeping, werden aldus opgestart, waaronder de B.A.O., om als voorkeurstussenpersoon op te treden voor iedereen die in het Gewest een bedrijf wil oprichten, uitbouwen of erin investeren. Sensibilisatie, collectieve of individuele informatie, begeleiding. De B.A.O. heeft een Departement Stedenbouw en Milieu en een begeleidingsdienst : info over formaliteiten, juridische statuten, financiering, localisatie. Tour & Taxis Havenlaan 86c/211 Tel. : 02/

13 HULP AAN ZELFSTANDIGEN : NUTTIGE ADRESSEN HULP AAN ZELFSTANDIGEN : NUTTIGE ADRESSEN Atrium Voor handelaars en ondernemers die de ideale commerciële inplanting zoeken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Keuze van de inplanting A. Maxlaan Tel. : 02/ BECI (Brussels Entreprises Commerce and Industry) De Handelskamer van Brussel vertegenwoordigt duizenden ondernemingen, verzekert de verdediging van hun belangen en biedt diverse diensten aan om het beheer van zaken te vereenvoudigen. Louizalaan Brussel Tel. : 02/ BRUSOC (enkel franstalig) Financiële hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om uw bedrijf of zelfstandige activiteit te starten of te ontwikkelen. Financieel steunt het Gewest een groot aantal privé projecten. Micro-kredieten, delgingsfonds, leningen voor sociale economie. Stassartstraat Brussel Tel. : 02/ BRUTRADE Een handelszaak overlaten, een onderneming overdragen in het Brussels Gewest. Info over de verkoop, de aankoop, een overnameadvisuer zoeken. Tour & Taxis Havenlaan 86c bus 211 Tel.: 02/ Bedrijvencentra Dit netwerk groepeert specialisten in onthaal en begeleiding van start-ups en bedrijven in volle ontwikkeling. Raadpleeg de site : EcoSubsiBru Het portaal van steunmaatregelen en instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die uw ondernemingsproject in Brussel kunnen steunen. Raadpleeg de site : Euclides (franstalig) Begeleiding bij het opstarten van uw handelszaak of om uw bedrijf te vestigen (zelfstandigenstatuut, installatie). Ontwikkeling van specifieke infrastructuur : bedrijvencentrum. Raadpleeg de site : Participatiefonds Het Participatiefonds is een federale kredietorganisatie voor zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen, KMO s, starters, inclusief werkzoekenden, die een eigen zaak willen opzetten. Beheer van de inkomenscompensatievergoeding voor zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein. de Lignestraat 1 Tel. : 02/ Lokale economie loketten (L.E.L.) Bijstand bij het starten en het concretiseren van projecten. Terbeschikking stellen van bureeloppervlakten aan gematigde prijzen. Stad Brussel CentrumDansaert Aalststraat 7-11 Tel. : 02/ (onder constructie in het Nl) Molenbeek Meelfabrieksplein Sint-Jans-Molenbeek Tel. : 02/ ICHEC-PME (enkel franstalig) Begeleidingsvorming voor het starten van een onderneming te slagen. Tél. : 02/ Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Investeren in uw handelszaak (renovatie, veranderingen, uitbreiding). Er werd een gids uitgegeven : «Informatiebrochure betreffende Gewestelijke steunmaatregelen voor Brusselse ondernemingen». Administratie van de economie en van de Tewerkstelling Kruidtuinlaan Brussel Tel. : 02/ (FR) en 02/ (NL) GOMB Elk bedrijf dat op zoek is naar en geschikte vestigingsplaats (gebouw of terrein) in het Brussels Gewest vindt in de GOMB een geschikte partner. Gabrielle Petitstraat Bruxssel Tel. : 02/

14 HULP AAN ZELFSTANDIGEN : NUTTIGE ADRESSEN FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Directie generaal van de K.M.O. Vooruitgangstraat Brussel Tel. : 02/ FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Waterloolaan 76 Tel. : 02/ G.I.M.B. (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel) De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel en haar afdelingen springen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financieel bij tijdens de oprichting, reorganisatie, uitbreiding of verhuis van privé-bedrijven. Gedurende deze periode staat zij u met raad bij. Stassartstraat Brussel Tel. : 02/ U.C.M. Bruxelles (enkel franstalig) Workshops over marketing, verkoop, beheer : Adolphe Lacomblélaan Brussel Tel. : 02/ Unizo V.Z.W. Unie van Zelfstandige Ondernemers UNIZO wil ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen, kortom ze maximaal kansen geven. De organisatie richt zich tot zelfstandige ondernemers, werkend in hun eigen zaak en op eigen risico. Spastraat 8 Tel. 078/ Brochure gemaakt door het gemeentebestuur van Sint-Agatha-Berchem en met de steun van vzw Centrum 1 ste uitgave Verantwoordelijk uitgever : Michaël VANDER MYNSBRUGGE Schepen van Middenstand Koning Albertlaan Sint-Agatha-Berchem 26

Bijlagen Limburg. 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN

Bijlagen Limburg. 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN Bijlagen Limburg 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN ACERTA ONDERNEMINGSLOKET Kunstlaan 16 Tel. 078 05 10 61 - Fax 078 05 10 68 E-mail: starters@acerta.be www.acerta.be XERIUS ONDERNEMINGSLOKET Xerius

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Bijlagen Vlaams-Brabant

Bijlagen Vlaams-Brabant Bijlagen Vlaams-Brabant 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN ACERTA ONDERNEMINGSLOKET Bureau & Design Center Heizel Esplanade PB 65 1020 BRUSSEL Tel. 02 475 45 02 - Fax 02 773 16 03 E-mail: olk.brussel@acerta.be

Nadere informatie

Bijlagen Oost-Vlaanderen

Bijlagen Oost-Vlaanderen Bijlagen Oost-Vlaanderen 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN ONDERNEMINGSLOKET Opgeëistenlaan 8/201 ONDERNEMINGSLOKET Industriepark-Noord 27 ONDERNEMINGSLOKET Noordlaan 148 ONDERNEMINGSLOKET Leo De

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Gemeentelijkreglement betreffende de inplanting en de uitbating van nachtwinkels en private telecommunicatiebureaus

Gemeentelijkreglement betreffende de inplanting en de uitbating van nachtwinkels en private telecommunicatiebureaus Gemeentelijkreglement betreffende de inplanting en de uitbating van nachtwinkels en private telecommunicatiebureaus HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen Afdeling 1 - Algemeen Artikel 1 : Toepassingsgebied

Nadere informatie

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand

A renovatie van de voorgevel B verfraaiing van de commerciële ruimte C beide. eigenaar van het pand Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraagdatum:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON

ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET WIJZIGING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

Bijlagen Antwerpen. 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN

Bijlagen Antwerpen. 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN Bijlagen Antwerpen 1. Contactgegevens ONDERNEMINGSLOKETTEN Groenenborgerlaan 16 2610 WILRIJK T 078 15 71 00 - F 078 15 00 64 E-mail: starters@acerta.be Gasthuisvest 9 2500 LIER T 03 491 84 34 - F 03 491

Nadere informatie

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC)

FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) FAQ Solden en Sperperiode Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC) 1. Wanneer starten de solden onder de WMPC? De bestaande soldenperiodes werden onder de nieuwe wet niet gewijzigd.

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 15/12/2014. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN DE GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN NIEUW AANGESCHAFTE OF GEBOUWDE WONING TE SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Reglement goedgekeurd

Nadere informatie

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken

Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Reglement voor het bekomen van een horeca-attest bij uitbating van horecazaken Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 april 2014 Bekendgemaakt op 30 april 2014. In werking getreden op 1 mei 2014 Inhoudstafel

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

Een sociaaleconomische vergunning aanvragen

Een sociaaleconomische vergunning aanvragen Een sociaaleconomische vergunning aanvragen EDITIE: september 2015 Bedrijvenloket stad Antwerpen 2 Inhoud 1 Wetgeving... 3 2 Aanvraagprocedure... 3 2.1. Het aanvraagdossier... 3 2.2. De behandeling...

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Model aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning I. AARD VAN DE AANVRAAG Deze aanvraag betreft: een registratie,

Nadere informatie

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I : Toepassingsgebied en definities Reglement tot vaststelling van de openingsuren voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie en tot het bekomen van een vestigingsen uitbatingsvergunning Inhoud Hoofdstuk I : Toepassingsgebied

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

Wet van 2 oktober 2017 vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Private Veiligheid Aan de ondernemingen voor camerasystemen Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 02

Nadere informatie

3. Hulp voor starters

3. Hulp voor starters 3. Hulp voor starters L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - instellingen waar startende ondernemers informatie en advies kunnen bekomen, opzoeken en toelichten; - het doel van het ondernemingsloket

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON

INSCHRIJVING RECHTSPERSOON ONDERNEMINGSLOKET INSCHRIJVING RECHTSPERSOON (IN DE KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN) VOORAFGAANDE INFORMATIE De aanvraag wordt ingevuld door: (het vakje aankruisen) het orgaan van de vennootschap (gedelegeerd

Nadere informatie

MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN

MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN 1. het formulier, behoorlijk ingevuld, tezamen met de nodige bijlagen;

Nadere informatie

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST

AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST DIENST ECONOMIE AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN HINDERATTEST EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING De instructies opgenomen in de bijlage bij dit formulier aandachtig lezen alvorens het

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare zitting van 27/06/2011. REGLEMENT HOUDENDE DE GEDEELTELIJKE TERUGBETALING VAN GEMEENTELIJKE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR EEN WONING DIE VOORDIEN HET VOORWERP HEEFT UITGEMAAKT VAN EEN PREMIE VOOR DE VERWEZENLIJKING

Nadere informatie

Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk.

Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk. Zakendoen in Europa? De Europese Dienstenrichtlijn maakt het u makkelijk. Vanaf 2010 is de nieuwe Dienstenrichtlijn van kracht binnen de hele Europese Unie. Dit is goed nieuws voor onze exportgerichte

Nadere informatie

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding

Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken. De Billijke Vergoeding Cinema's en tijdelijke activiteiten van vertoning van audiovisuele werken De Billijke Vergoeding Deze brochure kwam tot stand in overleg met het Ministerie van Justitie februari 2001 Aanpassingen in april

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS

N Apothekers A03 Brussel, MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF. over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS N Apothekers A03 Brussel, 01.06.2006 MH/BL/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN VOORSTEL VAN ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGINGEN VOOR DE APOTHEKERS *** 2 In het kader van de inspanningen voor de administratieve

Nadere informatie

De erkenning als interprofessionele organisatie

De erkenning als interprofessionele organisatie De erkenning als interprofessionele organisatie In deze brochure leggen we uit wat het belang is van een erkenning als interprofessionele organisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te

Nadere informatie

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN!

ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! LIJKT UW EIGEN ZAAK EEN ONMOGELIJKE TAAK? ONTSPAN, PARTENA PROFESSIONAL HELPT MET UW STARTERSPLAN! WAAROM U ALS STARTER GOED ZIT BIJ SMARTSTART Een eigen zaak opstarten is een belangrijke stap in uw leven.

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon

Vak bestemd voor administratie. 1. Welke toelage wenst u aan te vragen? 2. Gegevens indien aanvrager natuurlijk persoon Vak bestemd voor administratie Dossiernummer:... Aanvraag:... Aanvraagformulier toelage renovatie handelspanden Met dit formulier dient u een aanvraag in voor het verkrijgen van een toelage voor de renovatie

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 01 januari 2017 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

MIJN ZAAK UITBOUWEN Gids over de overheidssteun voor handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7. En voor informatie in uw buurt... Sint-Lambrechts-Woluwe Dienst Middenstand : Paul Hymanslaan 2 1200 Brussel. T 02 761 27 12 Sint-Pieters-Woluwe Middenstand : Charles Thielemanslaan 193 1150 Brussel.

Nadere informatie

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS

AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN. Deel 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS AANVRAAG EENMALIGE INVESTERINGSTOELAGE VOOR KINDEROPVANGINITIATIEVEN versie 20 november 2013 Dit betreft een aanvraag voor: Dossiernummer Kind en Gezin : oprichting nieuw initiatief... uitbreiding capaciteit

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Kinderopvang.... en het FAVV registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Kinderopvang.... en het FAVV registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Kinderopvang... en het FAVV registratie & toelating Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Wat betekent? KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie) Natuurlijk persoon: Fysiek

Nadere informatie

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke

Zijn kermisattracties met voortbeweging van personen aangedreven door een nietmenselijke Kermisattracties 1. Definitie Een kermisactiviteit heeft betrekking op de verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van diensten in het kader van een uitbating van kermisattracties

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

Reglement Starterscontract

Reglement Starterscontract 1 Reglement Starterscontract Artikel 1 - Situering De Stad Geraardsbergen, zijnde het College van Burgemeester en Schepenen, kan onder de voorwaarden bepaald in dit reglement, een ondersteuning toekennen

Nadere informatie

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen!

We hopen hiermee uw vertrouwen te bevestigen en onze samenwerking ook in 2009 te bestendigen! InfoFlash januari 2009 Acerta Ondernemingsloket krijgt als enige Ondernemingsloket het 5-sterren kwaliteitslabel vanwege de overheid! Acerta draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Het is één van de strategische

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6.

De toegang tot de genoemde opties wordt geregeld overeenkomstig de bepalingen van de hiernavolgende punten 4, 5 en 6. BIJLAGE 1 aan de ministeriële omzendbrief van 23 juni 2008 betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 19 maart 2008 tot regeling van de procedure voor het mededelen van de verschillen die

Nadere informatie

Premiestelsel beveiliging woningen

Premiestelsel beveiliging woningen Lokale Politie Zaventem Gemeente Zaventem Preventiedienst Premiestelsel beveiliging woningen Procedure Reglement PREMIESTELSEL INBRAAKBEVEILIGING WONINGEN REGLEMENT - PROCEDURE Met ingang van de inwerkingtreding

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER

FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET STATUUT VAN BESCHERMDE AFNEMER Het ingevulde en door alle meerderjarige personen ongetekende formulier te verzenden, samen met de bijlagen (zie pagina 4) naar het volgende

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS

GEMEENTE SINT-GILLIS GEMEENTE SINT-GILLIS RETRIBUTIES VOOR ADMINISTRATIEVE DIENSTEN HERNIEUWING-. DE GEMEENTERAAD Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet; Gelet op de ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem

IMPULSEO. Informatiesessie. Zaterdag 21 april 2012 Auberge du Pêcheur Pontstraat 41 9831 Sint-Martens-Latem Vlaams Artsensyndikaat Afd. Oost- en West-Vlaanderen V.Z.W. Burg. Nolfstraat 7-8500 Kortrijk Tel. 056 21 05 08 - Fax. 056 21 52 19 E-mail : info@vaskor.be - www.vaskor.be - Fortis IBAN BE15 2580 2031 193

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

KIENREGLEMENT. Om speculatieve bedoelingen uit te sluiten, mogen geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omzetbare prijzen worden toegekend.

KIENREGLEMENT. Om speculatieve bedoelingen uit te sluiten, mogen geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omzetbare prijzen worden toegekend. GEMEENTEBESTUUR HOUTHALEN-HELCHTEREN KIENREGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 De loterijen, waaronder kienspelen, zijn

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Artikel 3. Sluitingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Artikel 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: uitbater: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging of de rechtspersoon ongeacht hun eventuele

Nadere informatie

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART

4. DE VEREISTE MACHTIGING OM EEN AMBULANTE HANDELSAC- TIVITEIT UIT TE OEFENEN: DE LEURKAART Hierbij dient opgemerkt te worden dat ook andere wetgevingen met betrekking tot specifieke producten of diensten de verkoop van deze producten of diensten via ambulante handel kunnen verbieden. 4. DE VEREISTE

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

De innovatiepremie 100% netto!

De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie 100% netto! De innovatiepremie De maatregel eenmalige innovatiepremie is de volledige fiscale vrijstelling van de premie, toegekend en betaald door een werkgever aan zijn creatieve werknemers

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Politieverordening betreffende de vestiging en de openingsuren van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2008 Gewijzigd in de gemeenteraad

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur van Financiën en Begroting Vooruitgangstraat 80 bus 1 1030 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET BEKOMEN VAN HET ATTEST Aanvraagformulier voor het

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

A001. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) A001 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) Provinciale afdeling Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR WIE DE AANVRAAG

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

1. Voor de onderneming:

1. Voor de onderneming: Aanvraag tot vergunning onderneming voor camerasystemen versie december 2017 Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk besluit van 12 november

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden. ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoudstafel 1. Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid pag 1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden pag

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

Aandachtig de onderrichtingen als bijlage gevoegd bij dit formulier lezen alvorens dit formulier in te vullen.

Aandachtig de onderrichtingen als bijlage gevoegd bij dit formulier lezen alvorens dit formulier in te vullen. AANVRAAGFORMULIER TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN ATTEST VAN DE GEMEENTE DAT, DESGEVALLEND, HET BESTAAN VAN HINDER TEN GEVOLGE VAN WERKEN VAN ALGEMEEN NUT BEVESTIGT. Aandachtig de onderrichtingen als bijlage

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014

Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 Reglement starterscentrum: Premie voor startende ondernemingen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 juni 2014 ART. 1: Het College van Burgemeester en Schepenen kan binnen de perken van de beschikbare

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen

Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Aanvraagformulier premie fotovoltaïsche cellen Gegevens Naam van de aanvrager:. Adres van de aanvrager: Telefoon thuis: Telefoon overdag: GSM: Rekeningnummer: Bent u eigenaar of huurder van het gebouw

Nadere informatie

Aanvraagformulier premie zonneboiler

Aanvraagformulier premie zonneboiler Aanvraagformulier premie zonneboiler De gemeenteraad van 31 januari 2013 heeft de uitdoving van deze premie goedgekeurd. Alleen aanvragen tot en met 5 april 2013 met stavingsfacturen met facturatiedatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Uw contactpersoon Bati Verspeet

Uw contactpersoon Bati Verspeet Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Directie Private Veiligheid Uw contactpersoon Bati Verspeet E-mail bart.verspeet@ibz.fgov.be Uw referentie Onze referentie VIII/F/BVe/l O/

Nadere informatie

ADRESSENLIJST. onroerende voorheffing 45. boekhouding 50. inschrijving BTW 12

ADRESSENLIJST. onroerende voorheffing 45. boekhouding 50. inschrijving BTW 12 ADRESSENLIJST Belastingdienst voor Vlaanderen Onroerende voorheffing Bauwensplaats 13 bus 2-9300 Aalst tel 078 15 30 15 - fax 053 72 23 75 www.onroerendevoorheffing.be Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders

Nadere informatie

De erkenning als beroepsorganisatie

De erkenning als beroepsorganisatie De erkenning als beroepsorganisatie In deze brochure leggen we u uit wat het belang is van een erkenning als beroepsorganisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te krijgen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een kassasysteem als onderdeel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 9 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 15 juli 2016 houdende toekenning van een hinderpremie aan kleine ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

Kinderopvang.... En het FAVV Registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Kinderopvang.... En het FAVV Registratie & toelating. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Kinderopvang... En het FAVV Registratie & toelating Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Enkele woordverklaringen KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie) Natuurlijk persoon:

Nadere informatie

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DE BRUXELLES SPORTDIENST VAN DE STAD BRUSSEL AANVRAAGFORMULIER VOOR DE INGEBRUIKNAME VAN DE SPORTINSTALLATIES SPORT-SEIZOEN 1. GEGEVENS a. U bent een rechtspersoon : Indien NEE, ga naar b. Naam van de vereniging en juridische vorm : Adres van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel

Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst bij de plaatsing van een AED-toestel Aanvraagformulier voor een financiële tussenkomst Aanvragende vereniging, organisatie of handelszaak, verder vermeld als de aanvrager: Persoon die deze vereniging, organisatie of handelszaak vertegenwoordigt

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

FAQ over de solden en de sperperiode

FAQ over de solden en de sperperiode FAQ over de solden en de sperperiode Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht (Boek VI WER) 1. Wanneer beginnen de solden?... 2 2. Welke sectoren kunnen deelnemen

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie